Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 august 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 august 2022 privind "Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă", în cadrul axei prioritare 4 "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", prioritatea de investiţii "Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei", obiectiv specific "Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19", acţiunea 4.1.1 "Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 796 din 11 august 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.981 din 4 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 796 din 11 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă“ care se aplică în domeniile învăţământ, sănătate, asistenţă socială şi alte activităţi de servicii şi este finanţată prin Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, axa prioritară 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei“, obiectivul specific „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19“, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive“.

    ART. 2
    (1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare [Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013], şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    ART. 3
    (1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AM POC).
    (2) Autoritatea care administrează schema de ajutor de minimis este AM POC.

    CAP. II
    Obiectivul schemei de ajutor de minimis
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, alocate României prin REACT-EU, în cadrul POC.
    (2) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa granturi pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, cu aplicabilitate în următoarele domenii:
    a) învăţământ;
    b) sănătate şi asistenţă socială;
    c) alte activităţi de servicii.


    ART. 5
    Activităţile finanţate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

    CAP. III
    Legislaţia relevantă aplicabilă
    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, europene şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10.233, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus);
    e) Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările ulterioare, aşa cum au fost aprobate de Comisie;
    f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă, cu modificările ulterioare.


    CAP. IV
    Definiţii
    ART. 7
    În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:
    1. ajutor de minimis - ajutor acordat în conformitate cu regulile de ajutor de stat prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro şi valoarea maximă nu depăşeşte 200.000 de euro în ultimii 3 ani fiscali, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2019;
    2. furnizor şi administrator al schemei - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin AM POC;
    3. administrator operaţional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de minimis - Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuţii în operarea, asigurarea suportului operaţional pentru utilizatori şi prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
    4. administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat şi de minimis - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, având atribuţii în dezvoltarea sistemului informatic şi asigurarea mentenanţei acestuia;
    5. IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, sistem dezvoltat şi integrat de către STS pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat şi de minimis, acesta fiind găzduit şi administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operaţional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MIPE;
    6. beneficiari ai ajutorului de minimis - microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care primesc ajutorul de minimis prin intermediul grantului pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, prin încheierea unui contract de finanţare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;
    7. capacitate de rezilienţă - capacitatea IMM-urilor de a rezista la şocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamităţi naturale, războaie şi altele asemenea constatate şi stabilite în condiţiile legii, prin care acestea îşi pot adapta capacităţile de producţie/servicii la cerinţele specifice pieţei în perioade de criză;
    8. cofinanţare - procent din valoarea proiectului depus la finanţare, asigurat de către IMM-uri prin contribuţia proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
    9. IMM - microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, în sensul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR;
    10. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice;


    11. întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.


    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 8
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.

    ART. 9
    (1) Limitele de sprijin prin granturile pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii care se acordă pe proiect şi beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, sunt cuprinse între valoarea minimă de 50.000 de euro şi valoarea maximă de 200.000 de euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022).
    (2) Valoarea maximă poate fi apreciată până la concurenţa sumei reprezentând de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fără a depăşi valoarea de 200.000 de euro.
    (3) Sprijinul maxim acordat prin ajutorul de minimis potrivit prezentului apel nu trebuie să depăşească valoarea de 200.000 de euro acordată în ultimii 3 ani fiscali, pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:
    a) clasa P - Învăţământ;
    b) clasa Q - Sănătate şi asistenţa socială;
    c) clasa S - Alte activităţi de servicii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis.

    (4) Codul CAEN pentru care se solicită sprijin trebuie să fie autorizat până la 31 decembrie 2019.
    (5) Sprijinul pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii prevăzute la alin. (1) se acordă pe întreg teritoriul naţional şi nu include cofinanţarea proprie a beneficiarilor, care va fi în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii.
    (6) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

    (7) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (6) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezentul regulament.

    CAP. VI
    Beneficiari
    ART. 10
    (1) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în sectoarele economice menţionate în anexa la prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează de către AM-POC după depunerea cererii de finanţare şi până la încheierea contractelor de finanţare.
    (3) Se acordă sprijin beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au înregistrat profit operaţional din activitatea operaţională, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2019;
    b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;
    e) nu sunt consideraţi întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi categorii de activităţi sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;
    g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de minimis;
    h) grantul pentru investiţii în capacitatea de prestări servicii solicitat va avea o valoare minimă de 50.000 de euro şi o valoare maximă de 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali şi nu depăşeşte de maximum 5 ori cifra de afaceri în anul 2019;
    i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.


    CAP. VII
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 11
    (1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (2) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în ghidul solicitantului, dar care nu vor impacta asupra criteriilor de eligibilitate din perspectiva legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi ataşate următoarele:
    a) declaraţie privind încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajaţi, al cifrei de afaceri anuale nete şi al activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) declaraţie privind componenţa întreprinderii unice;
    c) declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani de către întreprinderea unică;
    d) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019.


    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari şi criterii de selecţie la finanţare a proiectelor
    ART. 12
    Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei de ajutor de minimis întreprinderile prevăzute la art. 10 alin. (1), care îndeplinesc cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (3), precum şi următoarele:
    1. nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;
    2. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    3. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
    4. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unui astfel de ordin, acesta trebuie să fi fost deja executat şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    5. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    6. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    7. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
    8. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a AM POC prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
    9. fac dovada cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară), în etapa de contractare;
    10. îndeplinesc orice alte condiţii/cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat, care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului.


    ART. 13
    (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse europene), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.
    (2) Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro, echivalent în lei, calculat la cursul INFOREURO valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro = 4,9441 RON, valabil la data semnării contractului de finanţare, 100.000 de euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau europene.
    (3) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile schemei de ajutor de minimis pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon.
    (4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. În vederea identificării întreprinderii unice din care face parte un beneficiar se va verifica existenţa oricăreia dintre relaţiile enumerate la art. 7 pct. 10 din prezenta schemă de ajutor între respectivul beneficiar şi orice altă întreprindere.
    (5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (7) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

    ART. 14
    (1) Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022, cu modificările ulterioare, şi includ:
    a) scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 faţă de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    b) scăderea ratei profitului operaţional aferent exerciţiului financiar 2020 în raport cu exerciţiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19;
    c) rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019, înainte de apariţia pandemiei de COVID-19;
    d) apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale astfel cum este prevăzută în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022, cu modificările ulterioare. Investiţia este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică/Banca Naţională a României;
    e) creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

    (2) Proiectele de investiţii sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat potrivit prevederilor prezentei scheme.
    (3) La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de rata rentabilităţii activităţii operaţionale în exerciţiul financiar 2019.
    (4) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale este calculată cu 3 zecimale.
    (5) Solicitanţii trebuie să depună la cererea de finanţare analiza de mediu, denumită în continuare DNSH, ce atestă faptul că minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiţii care asigură respectarea criteriilor din anexa nr. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (6) În urma evaluării cererilor de finanţare depuse, AM POC va încheia contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi.
    (7) Acordarea finanţării se face pe criterii de selecţie prevăzute la alin. (1) pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 60 de puncte.
    (8) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 60 de puncte nu sunt admise la finanţare.

    CAP. IX
    Activităţi, cheltuieli eligibile şi intensitatea ajutorului de minimis
    ART. 15
    (1) În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
    a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT şi pentru tranziţie verde, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie şi servicii, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

    (2) Beneficiarii de granturi pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii pot utiliza granturile pentru investiţii alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie/servicii care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia;
    b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:
    1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor, cu condiţia ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziţiei şi să fie incluse în valoarea investiţiei;
    2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
    3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau care nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include şi cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activităţii de producţie/servicii sau susţin aceste categorii de activităţi şi sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
    5. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - proiectare şi inginerie - cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie;

    c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
    d) cheltuieli pentru consultanţă în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative pentru:
    1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv a planului de afaceri;
    2. plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanţă în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

    e) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activităţi de marketing şi promovare nu sunt eligibile;
    f) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

    (3) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanţare.
    (4) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
    a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. d);
    b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;
    c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri, construcţiilor anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi celor destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară;
    d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;
    e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (2).

    (5) Cheltuielile generate după punerea în funcţiune a proiectului de investiţii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile, reparaţii şi mentenanţă sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis.

    ART. 16
    (1) Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar în temeiul prezentei scheme de ajutor de minimis nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro calculat pe durata a 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali încheiaţi anterior şi anul fiscal în curs), în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2019.
    (2) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
    (3) Valoarea maximă eligibilă prevăzută la alin. (1) nu include cofinanţarea proprie a beneficiarilor care este în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii.

    CAP. X
    Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 17
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data 31 decembrie 2022, plăţile putând fi efectuate de către furnizorul de ajutor de minimis până la data de 31 decembrie 2024.

    ART. 18
    (1) Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 59.690.099 de euro, din care 50.000.000 de euro reprezintă finanţare acordată prin intermediul FEDR-REACT EU şi 9.690.099 de euro cofinanţare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 şi de la bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei Europene.
    (2) Cursul de schimb valutar utilizat pentru aplicarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis este cursul INFOREURO valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro = 4,9441 RON.

    ART. 19
    Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 478 de entităţi.

    CAP. XI
    Regula de cumul
    ART. 20
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    CAP. XII
    Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis
    ART. 21
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:
    a) derularea schemei de ajutor de minimis va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare, evaluarea, selecţia beneficiarilor, semnarea contractelor de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor;
    b) criteriile de evaluare principale pe baza cărora vor fi punctate proiectele sunt:
    1. relevanţa;
    2. eficienţa;
    3. impactul socioeconomic;
    4. sustenabilitatea;

    c) detaliile privind toate etapele de la lit. a), precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Ghidul solicitantului; acestea nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile.


    ART. 22
    În vederea verificării eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă de ajutor de minimis se vor verifica toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis.

    ART. 23
    (1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (2) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de minimis toate documentele solicitate prin ghidul solicitantului şi prin prezenta schemă, în vederea evaluării proiectului.
    (3) Cererea de finanţare aferentă prezentei scheme de ajutor de minimis va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu va utiliza ajutorul primit pentru a desfăşura activităţi pe perioada implementării şi pe perioada postimplementare a proiectului, în unul dintre domeniile/sectoarele excluse în prezenta schemă. În acest sens, beneficiarii se vor asigura de respectarea acestei obligaţii prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea activităţilor sau o distincţie între costuri.
    (4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor, proiectelor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis înainte de acordarea facilităţii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.
    (5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis informează în scris întreprinderea beneficiară cu privire la valoarea potenţială a ajutorului (exprimată în echivalent subvenţie brută), precum şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

    ART. 24
    Contractele de finanţare se vor semna până la data de 31 decembrie 2022.

    ART. 25
    Furnizorul schemei de ajutor de minimis îşi rezervă dreptul de a nu plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat în cazul în care documentele şi/sau informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false.

    CAP. XIII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 26
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 27
    Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 28
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 29
    Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    ART. 30
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 31
    (1) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul/ administratorul măsurii de ajutor de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul/administratorul prezentei scheme, după caz.

    ART. 32
    Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului, www.mfe.gov.ro.

    CAP. XIV
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 33
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.
    (3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.
    Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante.


    ANEXA 1

    la schema de ajutor de minimis
    LISTA
    domeniilor de activitate eligibile

┌────┬─────────────────────────────────┐
│85 │Învăţământ (clasa P) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8510│Învăţământ preşcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8520│Învăţământ primar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8531│Învăţământ secundar general │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8532│Învăţământ secundar, tehnic sau │
│ │profesional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8541│Învăţământ superior │
│ │nonuniversitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8542│Învăţământ superior universitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8551│Învăţământ în domeniul sportiv şi│
│ │recreaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Învăţământ în domeniul cultural │
│8552│(limbi străine, muzică, teatru, │
│ │dans, arte plastice şi alte │
│ │domenii) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8553│Şcoli de conducere (pilotaj) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8559│Alte forme de învăţământ n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8560│Activităţi de servicii-suport │
│ │pentru învăţământ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│86 │Activităţi referitoare la │
│ │sănătatea umană (clasa Q) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8610│Activităţi de asistenţă │
│ │spitalicească │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8621│Activităţi de asistenţă medicală │
│ │generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8622│Activităţi de asistenţă medicală │
│ │specializată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8623│Activităţi de asistenţă │
│ │stomatologică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8690│Alte activităţi referitoare la │
│ │sănătatea umană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Servicii combinate de îngrijire │
│87 │medicală şi asistenţă socială, cu│
│ │cazare (clasa Q) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8710│Activităţi ale centrelor de │
│ │îngrijire medicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale căminelor de │
│8730│bătrâni şi ale căminelor pentru │
│ │persoane aflate în incapacitate │
│ │de a se îngriji singure │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8790│Alte activităţi de asistenţă │
│ │socială, cu cazare n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│88 │Activităţi de asistenţă socială, │
│ │fără cazare (clasa Q) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de asistenţă socială, │
│ │fără cazare, pentru bătrâni şi │
│8810│pentru persoane aflate în │
│ │incapacitate de a se îngriji │
│ │singure │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8891│Activităţi de îngrijire zilnică │
│ │pentru copii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8899│Alte activităţi de asistenţă │
│ │socială, fără cazare, n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Reparaţii de calculatoare, de │
│95 │articole personale şi de uz │
│ │gospodăresc (clasa S) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9511│Repararea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9512│Repararea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9521│Repararea aparatelor │
│ │electrocasnice, de uz casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Repararea dispozitivelor de uz │
│9522│gospodăresc şi a echipamentelor │
│ │pentru casă şi grădină │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9523│Repararea încălţămintei şi a │
│ │articolelor din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9524│Repararea mobilei şi a │
│ │furniturilor casnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9525│Repararea ceasurilor şi a │
│ │bijuteriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9529│Repararea articolelor de uz │
│ │personal şi gospodăresc n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│96 │Alte activităţi de servicii │
│ │(clasa S) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Spălarea şi curăţarea (uscată) │
│9601│articolelor textile şi a │
│ │produselor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9602│Coafură şi alte activităţi de │
│ │înfrumuseţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9604│Activităţi de întreţinere │
│ │corporală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9609│Alte activităţi de servicii │
│ │n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016