Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 31 octombrie 2023  Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban, aferentă Programului Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 31 octombrie 2023 Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban, aferentă Programului Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1018 din 8 noiembrie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.702 din 31 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 8 noiembrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban, aferentă Programului Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013^1 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013.

    (3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, exclusiv regiunilor mai puţin dezvoltate (Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Centru).
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013.
    (5) În baza prezentei scheme de ajutor de minimis şi în conformitate cu prevederile acesteia pot fi lansate mai multe apeluri de proiecte.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Programul Educaţie şi Ocupare, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9.12.2022 de aprobare a programului „Educaţie şi Ocupare“ pentru sprijin din partea Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică“ din România CCI 2021RO05SFPR001;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă;
    d) Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    1. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    2. administrator al schemei de ajutor de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului^2, respectiv:
    ^2 Conform ghidului/ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban“.
    a) entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale;
    b) entităţi relevante, respectiv: furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, ONG-uri;
    c) autorităţi publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entităţi eligibile menţionate la lit. a) şi b);

    3. schemă de antreprenoriat - ansamblul acţiunilor derulate în cadrul apelului/apelurilor de proiecte „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban“ finanţat/finanţate prin prioritatea: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2 din PEO, prin care entităţi publice sau private implementează, în calitate de administratori ai schemei de antreprenoriat şi de beneficiari ai contractelor de finanţare (diferiţi de beneficiarii de ajutor de minimis, care sunt întreprinderile sociale), proiecte integrate în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, cu respectarea condiţiilor impuse în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, şi detaliate în ghidul/ghidurile solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban“;
    4. comercializarea produselor agricole^3 - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    ^3 Conform art. 2 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.

    5. contract de subvenţie - actul juridic prin care se acordă dreptul de a beneficia de ajutor de minimis, semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    6. data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului de ajutor de minimis, respectiv data semnării Contractului de subvenţie, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    7. data plăţii ajutorului de minimis - data la care beneficiarul ajutorului de minimis intră efectiv în posesia ajutorului;
    8. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin AM PEO/OIR PEO (OI PEO Regiunea Nord-Est, OI PEO Regiunea Sud-Est, OI PEO Regiunea Sud-Muntenia, OI PEO Regiunea Sud-Vest Oltenia, OI PEO Regiunea Vest, OI PEO Regiunea Nord-Vest, OI PEO Regiunea Centru, OI PEO Regiunea Bucureşti-Ilfov);
    9. întreprindere socială^4:
    ^4 Conform art. 3 şi 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
    (i) societăţile cooperative de gradul I;
    (ii) cooperativele de credit;
    (iii) asociaţiile şi fundaţiile;
    (iv) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
    (v) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
    (vi) societăţile agricole;
    (vii) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
    (viii) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus;

    10. întreprinderea unică^5 - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    ^5 Conform art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. i-iv sunt considerate „întreprinderi unice“.

    11. SMIS2021^6 - sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2021-2027;
    ^6 Conform site-ului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, https://mfe.gov.ro/my-smis.

    12. prelucrarea produselor agricole^7 - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ^7 Conform art. 2 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.

    13. produse agricole^8 - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013^9;
    ^8 Conform art. 2 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^9 Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

    14. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina web a Comisiei Europene.


    CAP. IV
    Obiectivul schemei
    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin către întreprinderi sociale înfiinţate în mediul urban în vederea dezvoltării acestora într-o manieră sustenabilă.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor sociale înfiinţate în mediul urban sprijinite în cadrul priorităţii: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.


    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru activităţi
    ART. 6
    Activităţile eligibile care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
    a) înfiinţarea şi demararea funcţionării întreprinderilor sociale;
    b) funcţionarea întreprinderilor sociale, în cadrul proiectelor finanţate în cadrul Programului Educaţie şi Ocupare PEO, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis şi detaliate în ghidul/ghidurile solicitantului - Condiţii specifice aplicabil/aplicabile.


    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
    ART. 7
    Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile sociale constituite conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) la momentul semnării contractului de subvenţie sunt înregistrate în scopuri fiscale în România şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţării (chiar şi prin punct de lucru/filială/sucursală) la momentul plăţii ajutorului;
    b) nu derulează activităţi în domeniile exceptate de la finanţare în condiţiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la art. 5 alin. (2) lit. a), b) şi c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
    c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost);
    d) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    e) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse europene;
    f) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
    g) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
    i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
    k) nu au fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/ instanţei/Consiliului Concurenţei ori al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.


    CAP. VIII
    Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică
    ART. 8
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 pct. 10, respectivele structuri vor fi tratate ca o „întreprindere unică“.
    (2) Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenţionează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau europene.
    (3) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alineatul (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon^10.
    ^10 A se vedea Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-608/19, pronunţată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depăşesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obţinute anterior - Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunţarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis“, accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233007&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2603115.

    (4) În scopul verificării încadrării ajutorului de minimis în pragul maxim de 200.000 de euro sau 100.000 de euro, după caz, per întreprindere unică, precum şi pentru stabilirea valorii în lei a ajutorului de minimis primit de fiecare întreprindere socială înfiinţată, echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb stabilit prin InforEuro, valabil la data acordării ajutorului de minimis, respectiv la data semnării contractului de subvenţie.
    (5) Beneficiarii ajutorului de minimis care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (6) În cazul fuziunilor (prin absorbţie sau prin contopire), atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi, în cazul fuziunii prin contopire, sau întreprinderii care fuzionează prin absorbţia unei alte întreprinderi depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (7) În cazul în care o întreprindere se împarte/divide în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (8) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

    CAP. IX
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 9
    (1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri europene şi naţionale.
    (2) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea întreprinderii sociale.
    (3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile sociale trebuie să înainteze o cerere administratorului schemei de ajutor de minimis.
    (4) Cererea de finanţare va fi însoţită de declaraţii pe propria răspundere a solicitantului, privind:
    a) ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene);
    b) structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
    c) eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleaşi costuri eligibile ca cele finanţate de prezenta schemă;
    d) faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emisă de Comisia Europeană, instanţele judecătoreşti, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    e) faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanţa activităţi sau domenii exceptate de prezenta schemă.


    ART. 10
    (1) Atribuţiile Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene ca furnizor al schemei de ajutor de minimis, prin Autoritatea de management pentru PEO (AM PEO), sunt:
    a) selectarea administratorilor schemei de minimis, pe baza unei proceduri competitive, transparente, nediscriminatorii şi suficient mediatizate, în conformitate cu prevederile următoarelor documente:
    (i) metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor PEO, aprobată de Comitetul de Monitorizare a Programului Educaţie şi Ocupare;
    (ii) Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent Programului Educaţie şi Ocupare;
    (iii) ghidul/ghidurile solicitantului - Condiţii specifice aplicabil/aplicabile;

    b) delegarea atribuţiilor privind evaluarea şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului de propuneri de proiecte, precum şi implementarea Schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru PEO;
    c) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru PEO;
    d) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condiţiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru PEO;
    e) emiterea deciziei de recuperare şi recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare. Recuperarea valorii ajutorului de minimis poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru PEO;
    f) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    g) introducerea măsurii de ajutor în RegAS, precum şi a contractelor de subvenţie. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru PEO.

    (2) Atribuţiile delegate ale organismelor intermediare regionale pentru PEO (OIR PEO) sunt:
    a) semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de minimis;
    b) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condiţiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    d) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    e) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare, în baza procedurii de recuperare puse la dispoziţie de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - AM PEO;
    f) introducerea în RegAS a contractelor de subvenţie.


    ART. 11
    (1) Atribuţiile administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:
    a) identificarea potenţialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri (selecţia beneficiarilor de ajutor de minimis) ce urmează să fie finanţate, în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale naţionale şi comunitare aplicabile şi conform prevederilor Ghidului solicitantului - Condiţii specifice aplicabil, care sunt în concordanţă cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis. Procedura de selectare a planurilor de afaceri elaborată de administratorul schemei de ajutor de minimis va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecţie, condiţiile în care este admisă sau nu completarea documentaţiei, termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, alte aspecte relevante. Planurile de afaceri supuse procesului de selecţie de către administratorul schemei de minimis vor include minimum următoarele elemente:
    (i) misiunea socială/programele sociale a/ale întreprinderii sociale;
    (ii) problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă şi nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
    (iii) modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social şi în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piaţă privind activitatea care face obiectul planului de afaceri;
    (iv) modelul de organizare şi funcţionare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor şi a altor actori interesaţi, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activităţile acesteia şi modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4 lit. c) şi d) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
    (v) direcţiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât şi misiunea/programele sociale a/ale acesteia;
    (vi) descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activităţii întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserţie;
    (vii) justificarea activităţilor propuse: analiza punctelor tari şi a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza ameninţărilor şi a oportunităţilor din mediul în care funcţionează aceasta (analiza SWOT), precum şi justificarea activităţilor propuse faţă de acestea;
    (viii) planul de finanţare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanţa întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanţări nerambursabile;
    (ix) rezultate economice şi sociale specific preconizate: solicitantul ajutorului de minimis va defini în planul de afaceri un set de rezultate proprii corespunzătoare activităţilor planificate;
    (x) numărul de persoane angajate în întreprinderile sociale nou-înfiinţate;

    b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate şi de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
    c) verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
    d) acordă un ajutor de minimis după ce verifică faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei;
    e) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenţie, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;
    f) realizarea plăţii sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis, în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;
    g) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    h) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie. Această obligaţie presupune monitorizarea activităţii întreprinderilor înfiinţate, inclusiv exploatarea şi sustenabilitatea planului de afaceri asumat în sensul dezvoltării, şi nu doar al supravieţuirii în piaţă, precum şi a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenţii deosebite menţinerii locurilor de muncă create, precum şi funcţionalităţii întreprinderilor create;
    i) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor situaţiilor care impun recuperarea totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, în condiţiile prevăzute în prezenta schemă;
    j) monitorizarea respectării regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locurilor de muncă create, pe întreaga perioadă de sustenabilitate asumată de beneficiarul de minimis, după finalizarea implementării proiectului;
    k) rezilierea contractelor de subvenţie în condiţiile prevăzute în prezenta schemă, cu identificarea sumelor de recuperat din ajutorul de minimis acordat beneficiarului de ajutor de minimis;
    l) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

    (2) Pentru identificarea potenţialilor beneficiari prevăzuţi la alin. (1) lit. a), juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:
    (i) vor fi aplicate principii şi criterii de tratament egale, echitabile, nediscriminatorii, transparente şi obiective, precum şi respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislaţiei aplicabile;
    (ii) vor fi finanţate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
    (iii) nu vor fi finanţate două sau mai multe planuri de afaceri, chiar dacă sunt propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce priveşte descrierea segmentului de piaţă, planului de management şi marketing şi bugetul detaliat. Pentru astfel de cazuri, administratorul schemei de ajutor de minimis va prevedea criterii de departajare a planurilor de afaceri în procedura de selectare a planurilor de afaceri;
    (iv) planurile de afaceri propuse spre finanţare vor reflecta realitatea segmentului de piaţă vizat şi vor fi fundamentate tehnic şi economic, pornind de la informaţii verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;
    (v) vor fi respectate condiţiile de evitare a conflictului de interese.


    ART. 12
    (1) Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
    1. beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condiţiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis;
    2. ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranşe, luând în considerare prevederile planurilor de afaceri. Prima tranşă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială;
    3. pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a implementa planul de afaceri selectat şi de a asigura sustenabilitatea activităţilor în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni după finalizarea implementării proiectului;
    4. întreprinderile sociale nou-înfiinţate vor asigura o cofinanţare de minimum 10% din valoarea sprijinului financiar acordat (cofinanţarea proprie poate fi asigurată exclusiv în bani);
    5. fiecare persoană juridică înfiinţată în una din formele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, şi finanţată în cadrul prezentei scheme are obligaţia de a dobândi atestatul de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenţie;
    6. fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze numărul minim de persoane pe care s-a obligat să le angajeze în cadrul întreprinderilor nou-înfiinţate, conform planului de afaceri, dar nu mai puţin de 4 persoane, corespunzător a 4 locuri de muncă înfiinţate;
    7. locurile de muncă nou-create (minimum 4/întreprindere socială) trebuie să fie cu normă de lucru de cel puţin 4 ore/zi şi pe perioadă nedeterminată. Nu se acceptă angajarea aceleiaşi persoane la mai mult de o întreprindere socială înfiinţată în cadrul aceluiaşi proiect sau la alte proiecte gestionate de către acelaşi administrator de schemă de antreprenoriat în cadrul aceluiaşi apel de proiecte;
    8. în cazul în care în perioada menţionată locul/locurile de muncă creat(e) în cadrul întreprinderilor nou-înfiinţate se vacantează, beneficiarul de ajutor de minimis va avea un termen de maximum 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacant(e), păstrând numărul şi tipul acestora, pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri;
    9. beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    10. în cazul în care în perioada de sustenabilitate asumată locul/locurile de muncă creat(e) în cadrul întreprinderilor sociale se vacantează, beneficiarul ajutorului de minimis va avea un termen de maximum 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacant(e), fără a fi aplicate corecţii financiare;
    11. beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;
    12. beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    13. beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a asigura sustenabilitatea întreprinderii înfiinţate pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea implementării proiectului.

    (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerespectarea termenului de ocupare a locurilor de muncă asumate: în situaţia în care după 8 luni de la semnarea contractului de subvenţie nu sunt ocupate toate locurile de muncă asumate prin planul de afaceri, ajutorul de minimis se recuperează integral, iar contractul de subvenţie va fi reziliat;
    c) nerespectarea termenului de obţinere a atestatului de întreprindere socială: în situaţia în care după 8 luni de la semnarea contractului de subvenţie o persoană juridică înfiinţată prin proiect nu obţine atestatul de întreprindere socială, ajutorul de minimis se recuperează integral, iar contractul de subvenţie va fi reziliat;
    d) încetarea activităţii sau pierderea atestatului de întreprindere socială, pe durata implementării proiectului, în perioada de minimum 14 luni de la data obţinerii atestatului de întreprindere socială - în acest caz, ajutorul de minimis se recuperează integral, iar contractul de subvenţie va fi reziliat;
    e) nemenţinerea locurilor de muncă ocupate în perioada de sustenabilitate asumată - se vor aplica următoarele corecţii financiare, proporţionale cu numărul de locuri de muncă neocupate şi cu durata de neocupare a acestora, în procent calculat după cum urmează şi care se aplică la valoarea totală a ajutorului de minimis primit:
    Valoare corecţie = [(număr luni de neocupare/număr luni de sustenabilitate –1) x 100]/număr locuri de muncă asumate x Valoare totală ajutor de minimis.


    (3) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis plătit:
    a) efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022;
    b) nerespectarea termenului de obţinere a atestatului de întreprindere socială: în situaţia în care termenul de obţinere a atestatului de întreprindere socială (4 luni de la semnarea contractului de subvenţie) nu este respectat, începând cu luna a 5-a de la semnarea contractului de subvenţie următoarele corecţii financiare (%) vor fi aplicate (sume care se scad din valoarea totală a ajutorului de minimis), după cum urmează:
    (i) 25% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 1 lună;
    (ii) 50% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 2 luni;
    (iii) 75% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 3 luni;
    (iv) 100% din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 4 luni;

    c) nerespectarea termenului de ocupare a locurilor de muncă asumate: în situaţia în care termenul de angajare (4 luni de la semnarea contractului de subvenţie) nu este respectat, începând cu luna a 5-a de la semnarea contractului de subvenţie următoarele corecţii financiare (%) per loc de muncă neocupat vor fi aplicate (sume care se scad din valoarea totală a ajutorului de minimis), după cum urmează:
    (i) în procent de 25/număr total de locuri de muncă, din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 1 lună/loc de muncă neocupat;
    (ii) în procent de 50/număr total de locuri de muncă, din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 2 luni/loc de muncă neocupat;
    (iii) în procent de 75/număr total de locuri de muncă, din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 3 luni/loc de muncă neocupat;
    (iv) în procent de 100/număr total de locuri de muncă din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maximum 4 luni/loc de muncă neocupat.


    (4) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de subvenţie, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cadrul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv^11. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2) din prezenta schemă.
    ^11 Regulamentul (U.E) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 de euro pentru o perioadă de trei ani fiscali“).

    (6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (7) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    CAP. X
    Cheltuieli eligibile
    ART. 13
    Lista privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:

┌──────────┬────────────────┬────────────────┐
│Categorie │Subcategorie │Descrierea │
│MySMIS │MySMIS │cheltuielii: │
├──────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │taxe/abonamente/│ │
│ │cotizaţii/ │Taxe pentru │
│ │acorduri/ │înfiinţarea de │
│ │autorizaţii/ │întreprinderi │
│ │garanţii bancare│sociale^12 │
│ │necesare pentru │ │
│ │implementarea │ │
│ │proiectului │ │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ │1. Cheltuieli cu│
│ │ │salariile │
│ │ │personalului │
│ │ │nou-angajat │
│ │ │1.1. Cheltuieli │
│ │ │salariale │
│ │ │1.2. Venituri │
│Cheltuieli│ │asimilate │
│eligibile │ │salariilor │
│directe │ │pentru experţi │
│care intră│ │proprii/cooptaţi│
│sub │ │1.3. Contribuţii│
│incidenţa │ │sociale aferente│
│ajutorului│Subvenţii pentru│cheltuielilor │
│de minimis│înfiinţarea unei│salariale şi │
│ │afaceri │cheltuielilor │
│ │(antreprenoriat)│asimilate │
│ │^13 │acestora │
│ │ │(contribuţii │
│ │ │angajaţi şi │
│ │ │angajatori) │
│ │ │2. Cheltuieli cu│
│ │ │deplasarea │
│ │ │personalului │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │sprijinite: │
│ │ │2.1. Cheltuieli │
│ │ │pentru cazare │
│ │ │2.2. Cheltuieli │
│ │ │cu diurna │
│ │ │personalului │
│ │ │propriu │
├──────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │2.3. Cheltuieli │
│ │ │pentru │
│ │ │transportul │
│ │ │persoanelor │
│ │ │(inclusiv │
│ │ │transportul │
│ │ │efectuat cu │
│ │ │mijloacele de │
│ │ │transport în │
│ │ │comun sau taxi, │
│ │ │între gară, │
│ │ │autogară sau │
│ │ │port şi locul │
│ │ │delegării ori │
│ │ │locul de cazare,│
│ │ │precum şi │
│ │ │transportul │
│ │ │efectuat pe │
│ │ │distanţa dintre │
│ │ │locul de cazare │
│ │ │şi locul │
│ │ │delegării) │
│ │ │2.4. taxe şi │
│ │ │asigurări de │
│ │ │călătorie şi │
│ │ │asigurări │
│ │ │medicale │
│ │ │aferente │
│ │ │deplasării │
│ │ │3. Cheltuieli │
│ │ │aferente │
│ │ │diverselor │
│ │ │achiziţii de │
│ │ │servicii │
│ │ │specializate, │
│ │ │pentru care │
│ │ │beneficiarul │
│ │ │ajutorului de │
│ │ │minimis nu are │
│ │ │expertiza │
│ │ │necesară │
│ │ │4. Cheltuieli cu│
│ │ │achiziţia de │
│ │ │active fixe │
│ │ │corporale │
│ │ │(altele decât │
│ │ │terenuri şi │
│ │ │imobile), │
│ │ │obiecte de │
│ │ │inventar, │
│ │ │materii prime şi│
│ │ │materiale, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │materiale │
│ │ │consumabile, │
│ │ │alte cheltuieli │
│ │ │pentru │
│ │ │investiţii │
│ │ │necesare │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │5. Cheltuieli cu│
│ │ │închirierea de │
│ │ │sedii (inclusiv │
│ │ │depozite), │
│ │ │spaţii pentru │
│ │ │desfăşurarea │
│ │ │diverselor │
│ │ │activităţi ale │
│ │ │întreprinderii, │
│ │ │echipamente, │
│ │ │vehicule, │
│ │ │diverse bunuri │
│ │ │6. Cheltuieli de│
│ │ │leasing fără │
│ │ │achiziţie │
│ │ │(leasing │
│ │ │operaţional) │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │(rate de leasing│
│ │ │operaţional │
│ │ │plătite de │
│ │ │întreprindere │
│ │ │pentru: │
│ │ │echipamente, │
│ │ │vehicule, │
│ │ │diverse bunuri │
│ │ │mobile şi │
│ │ │imobile) │
│ │ │7. Utilităţi │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │8. Servicii de │
│ │ │administrare a │
│ │ │clădirilor │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │9. Servicii de │
│ │ │întreţinere şi │
│ │ │reparare de │
│ │ │echipamente şi │
│ │ │mijloace de │
│ │ │transport │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │10. Arhivare de │
│ │ │documente │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │11. Amortizare │
│ │ │de active │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │12. Cheltuieli │
│ │ │financiare şi │
│ │ │juridice │
│ │ │(notariale) │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │13. Conectare la│
│ │ │reţele │
│ │ │informatice │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │14. Cheltuieli │
│ │ │de informare şi │
│ │ │publicitate │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │15. Alte │
│ │ │cheltuieli │
│ │ │aferente │
│ │ │funcţionării │
│ │ │întreprinderilor│
│ │ │15.1. Prelucrare│
│ │ │de date │
│ │ │15.2. │
│ │ │Întreţinere, │
│ │ │actualizare şi │
│ │ │dezvoltare de │
│ │ │aplicaţii │
│ │ │informatice │
│ │ │15.3. │
│ │ │Achiziţionare de│
│ │ │publicaţii, │
│ │ │cărţi, reviste │
│ │ │de specialitate │
│ │ │relevante pentru│
│ │ │operaţiune, în │
│ │ │format tipărit │
│ │ │şi/sau │
│ │ │electronic │
│ │ │15.4. │
│ │ │Concesiuni, │
│ │ │brevete, │
│ │ │licenţe, mărci │
│ │ │comerciale, │
│ │ │drepturi şi │
│ │ │active similare │
│ │ │16. Cheltuielile│
│ │ │aferente │
│ │ │garanţiilor │
│ │ │oferite de bănci│
│ │ │sau alte │
│ │ │instituţii │
│ │ │financiare │
└──────────┴────────────────┴────────────────┘


    ^12 Cheltuiala aferentă taxelor pentru înfiinţarea de întreprinderi, efectuată înaintea semnării contractului de subvenţie, se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenţie.
    ^13 Cheltuielile aferente subvenţiilor pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat) se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenţie, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul finanţării nerambursabile din fonduri europene.


    CAP. XI
    Durata schemei
    ART. 14
    (1) Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului prin care aceasta este aprobată, până la data de 31 decembrie 2026, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile să fie efectuate până la 31 decembrie 2029.
    (2) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin AM PEO, în calitate de furnizor al prezentei scheme, va actualiza prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi va solicita în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate începând cu data de 1 ianuarie 2024, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.

    CAP. XII
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 15
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul Educaţie şi Ocupare, prioritate: 4. Antreprenoriat şi economie socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţiei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+), măsura 4.a.2.
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 73.442.352,90 euro, respectiv de 362.129.553,67 echivalent în lei la cursul inforeuro din luna august 2023, de 4,9308 lei/1 euro, din care finanţarea FSE+ este de 85%, respectiv 62.425.999,96 euro, iar contribuţia naţională este de 15%, respectiv 11.016.352,94 euro. Valoarea totală estimată în lei (RON) a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme se actualizează la valoarea ajutoarelor de minimis de la data acordării acestora.
    (3) Valoarea ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în baza prezentei scheme, este de maximum 100.000 de euro.
    (4) Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranşe, luând în considerare prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul-ţintă. Prima tranşă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială.
    (5) Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranşe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (6) Alocarea indicativă a bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Total fonduri euro │
│ ├─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Total fonduri publice euro │ │
│ │ ├─────────────────────┬─────────────────────┤Contribuţie │
│An │ │Contribuţie naţională│Contribuţie │proprie │
│ │Total euro │ │comunitară │ │
│ │ ├───────┬─────────────┼───────┬─────────────┼───────┬───────┤
│ │ │Procent│Valoare euro │Procent│Valoare euro │Procent│Valoare│
│ │ │% │ │% │ │ │euro │
├─────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┤
│2024 │29.376.941,16│15 │4.406.541,18 │85 │24.970.399,98│0 │0 │
├─────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┤
│2025 │36.721.176,45│15 │5.508.176,47 │85 │31.212.999,98│0 │0 │
├─────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┤
│2026 │7.344.235,29 │15 │1.101.635,29 │85 │6.242.600,00 │0 │0 │
├─────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────────┼───────┼───────┤
│TOTAL│73.442.352,90│ │11.016.352,94│ │62.425.999,96│ │ │
└─────┴─────────────┴───────┴─────────────┴───────┴─────────────┴───────┴───────┘
    ART. 16
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 1.050 de întreprinderi.

    CAP. XIII
    Efecte şi beneficii
    ART. 17
    Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:
    a) promovarea antreprenoriatului social în mediul urban din România;
    b) promovarea integrării vocaţionale în întreprinderile sociale din mediul urban, promovarea economiei sociale şi accesul la ocuparea forţei de muncă în mediul urban.


    CAP. XIV
    Reguli privind transparenţa
    ART. 18
    (1) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://mfe.gov.ro.
    (3) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

    CAP. XV
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor
    ART. 19
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 20
    (1) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra schema de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul schemei de minimis (Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin AM PEO, direct sau prin OIR PEO) are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 21
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 22
    Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului schemei de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.

    ART. 23
    (1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    CAP. XVI
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 24
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM PEO sau OIR PEO), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, iar dobânda se calculează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016