Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 22 februarie 2024  pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 22 februarie 2024 pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 154 din 23 februarie 2024
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 23 februarie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR, care are ca obiectiv acordarea diferenţelor de dobândă generate de creşterea ROBOR peste limita aprobată la data emiterii acordurilor de finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR, în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante.
    (3) Schema de ajutor de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile de la data adoptării, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi se publică pe pagina de internet^1 a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM)/Fondului Român de Contragarantare (FRC)/Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) şi a Consiliului Concurenţei.
    ^1 Regăsită la adresa: www.fngcimm.ro.


    ART. 2
    Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finanţelor, iar FNGCIMM/FGCR/FRC le sunt delegate atribuţiile de administrare a programului pentru beneficiarii programelor implementate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023.

    ART. 3
    În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiar al schemei - operatorul economic care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă;
    b) întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) - întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane euro;
    c) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;
    d) întreprindere unică - întreprinderea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    e) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    f) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    g) comercializarea de produse agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare de produse agricole în cazul în care se desfăşoară în spaţii separate, rezervate acestui scop;
    h) producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
    i) produse pescăreşti şi de acvacultură - produsele definite la art. 5 lit. (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    j) producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;
    k) prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia;
    l) ajutor de minimis - ajutor limitat conform Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre;
    m) data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective. În sensul prezentei scheme, data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanţare;
    n) data plăţii ajutorului de minimis - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;
    o) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM/FGCR/FRC în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR.


    CAP. II
    Forma ajutorului de minimis
    ART. 4
    Se acordă ajutor de minimis sub formă de grant destinat acoperirii sumelor aferente dobânzii de plată peste cuantumul nominal al acesteia stabilit la data emiterii acordurilor de finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 prevăzute la art. 1 alin. (1).

    ART. 5
    (1) Beneficiarii prezentei scheme pot primi ajutor de minimis, în limita sumei de 300.000 euro, echivalentul în lei, pentru o întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi. Perioada de 3 ani luată în considerare trebuie evaluată permanent. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani.
    (2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani, cumulată cu valoarea ajutorului de minimis, nu poate depăşi plafonul ajutorului de minimis prevăzut la alin. (1).
    (3) Cursul de schimb euro/leu utilizat pentru calcularea ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.

    CAP. III
    Domeniul de aplicare a schemei de ajutor de minimis şi criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor de ajutor de minimis
    ART. 6
    (1) Prezenta schemă prevede acordarea de ajutoare de minimis întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.

    (2) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în domenii de activitate eligibile, cât şi în domenii de activitate neeligibile sau în sectoarele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia de finanţare doar pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau o distincţie între conturi, astfel ca activităţile desfăşurate în domeniile excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme să nu beneficieze de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

    ART. 7
    Pot beneficia de prevederile prezentei scheme operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt beneficiari de ajutor de stat în baza schemelor de ajutor de stat destinate combaterii efectelor economice negative generate de pandemia de COVID-19, prevăzute la art. 1 alin. (1), şi care au de plată dobândă suplimentară peste cuantumul nominal al acesteia stabilit la data emiterii acordurilor de finanţare;
    b) nu au depăşit plafonul de ajutor de stat de 2.300.000 de euro per întreprindere, la data acordării ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile pct. 22 lit. a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 91 din data de 20.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani, cumulată cu valoarea sprijinului acordat în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 300.000 de euro. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul schemei şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene;
    d) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    e) nu sunt supuşi unei proceduri de insolvenţă şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de legea română pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor;
    f) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/Consiliul Concurenţei/alt furnizor de ajutor de stat/de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, inclusiv dobânda aferentă, după caz;
    g) nu depăşesc plafonul prevăzut la art. 5 alin. (1) conform declaraţiei pe propria răspundere transmisă pe hârtie sau în format electronic cu privire la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 3 ani.


    ART. 8
    (1) Ajutorul de minimis în baza prezentei scheme se acordă sub formă de grant. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
    (2) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită în cuprinsul prezentei scheme, respectiv valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică, aşa cum este definită la art. 3 lit. d), pe o perioadă de 3 ani, nu poate depăşi echivalentul în lei a 300.000 euro per întreprindere unică, calculat la cursul valutar al Băncii Naţionale a României din data semnării acordului pentru finanţare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. d), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.
    (3) Solicitantul ajutorului de minimis va prezenta declaraţia pe propria răspundere privind informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta şi de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 3 ani, până la depunerea solicitării, respectiv încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis, din care rezultă că este respectată regula de cumul. Dacă este cazul, informaţiile privind ajutorul de minimis vor fi actualizate de către solicitantul ajutorului de minimis înainte de încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.
    (4) În cazul în care, prin acordarea unui nou ajutor de minimis se depăşeşte plafonul relevant prevăzut la alin. (2), solicitantul ajutorului de minimis nu beneficiază de dispoziţiile Regulamentului (UE) 2023/2.831 din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziţionează depăşeşte plafonul prevăzut la art. 7 lit. c), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se divizează în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de ele, aceasta fiind, în principiu, întreprinderea care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data efectivă a separării.
    (7) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
    (8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24.12.2013, şi cu Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 190 din 28.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 7 lit. c) din prezenta schemă.
    (9) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare de risc dacă o astfel de cumulare ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptat(ă) de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat(e) de Comisia Europeană.

    CAP. IV
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 9
    Prezenta schemă este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2024, cu respectarea dispoziţiilor legii bugetului anual de stat şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    ART. 10
    (1) Bugetul alocat este de 86.560.000 lei. Acordurile de finanţare se emit până la data de 30 iunie 2024, iar plata ajutorului de minimis se efectuează până la data de 31 decembrie 2025.
    (2) Ajutorul de minimis aferent dobânzii se plăteşte din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale şi se virează trimestrial în contul FNGCIMM/ FGCR/FRC, pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit şi asumate de către acestea pe propria răspundere.
    (3) Prin implementarea prezentei scheme se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 9.200 de beneficiari.

    CAP. V
    Verificări în vederea emiterii acordului de finanţare
    ART. 11
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord de finanţare din partea FNGCIMM/FGCR/FRC. În cazul în care solicitantul nu semnează acordul de finanţare în vederea acoperirii diferenţelor de dobândă generate de creşterea ROBOR peste limita aprobată la data emiterii acordurilor de finanţare, banca va informa solicitantul asupra faptului că acesta va suporta contravaloarea diferenţelor de dobândă generate de creşterea ROBOR pe perioada de subvenţionare.
    (2) Emiterea acordului de finanţare şi plata ajutorului de minimis se efectuează de către FNGCIMM/FGCR/FRC în baza documentelor transmise de finanţator împreună cu solicitarea de acordare a grantului pentru plata diferenţelor de dobândă prevăzute la art. 1 alin. (1), Formularul de solicitare a ajutorului de minimis se regăseşte în anexa nr. 1. Formularul de solicitare a ajutorului de minimis va fi însoţit de declaraţia pe propria răspundere care se regăseşte în anexa nr. 1a şi de declaraţia IMM/declaraţia pentru întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie (anexa nr. 1b/1c).
    (3) Finanţatorul verifică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului criteriile de eligibilitate de la art. 7 lit. a), d) şi e) înainte de a transmite solicitarea la FNGCIMM/ FGCR/FRC.
    (4) FNGCIMM/FGCR/FRC verifică informaţiile prezentate în documentele transmise de bancă: solicitarea de acordare a grantului pentru plata diferenţelor de dobândă prevăzute la art. 1 alin. (1), declaraţia pe propria răspundere (anexa 1a) şi declaraţia privind încadrarea în categoria IMM/întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie (anexele 1b şi 1c).
    (5) După verificarea documentelor, FNGCIMM/FGCR/FRC transmite finanţatorului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, acordul de finanţare semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (6) După primirea de către instituţia de credit a documentelor prevăzute la alin (7), în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea acestora de către beneficiar, instituţia de credit transmite FNGCIMM/FGCR/FRC două exemplare originale ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, acordul de finanţare se transmite către FNGCIMM sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (7) După semnarea acordului de finanţare, prevăzut în anexa nr. 2, de către bancă şi beneficiar, banca poate transmite informaţiile prevăzute în tabelul din anexa nr. 3 prin care solicită diferenţele de dobândă generate de creşterea ROBOR peste limita aprobată la data emiterii acordurilor de finanţare în cadrul schemelor de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023.
    (8) În acordul de finanţare, cuantumul ajutorului de minimis aprobat este cel comunicat de bancă ca fiind diferenţa de dobândă generată de creşterea ROBOR prevăzută la art. 1 alin. (1).

    CAP. VI
    Mecanismul de plată trimestrială a grantului
    ART. 12
    a) Plata se face trimestrial în baza anexei nr. 3 transmise lunar de bancă până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară. FNGCIMM/FGCR/FRC vor transmite lunar instituţiilor de credit situaţia centralizată a acordurilor de finanţare aprobate în luna anterioară. Anexa nr. 3 va conţine sumele solicitate pentru beneficiarii care au semnat acordurile de finanţare. Pentru fiecare beneficiar, suma va fi solicitată de bancă prin transmiterea informaţiilor prevăzute în tabelul din anexa nr. 3 în maximum 9 tranşe, astfel încât prin decizia de plată emisă trimestrial să se solicite maximum o treime din diferenţele de dobândă generate de creşterea ROBOR, respectiv diferenţele totale să fie plătite în minimum 3 tranşe. Excepţie fac cazurile în care valoarea unei tranşe este sub 2.500 RON, caz în care plata diferenţelor de dobândă se va putea solicita într-o singură tranşă cu condiţia ca suma totală solicitată trimestrial de bancă să nu depăşească o treime din valoarea totală comunicată pentru stabilirea bugetului schemei de ajutor de minimis. Suma totală aferentă diferenţelor de dobândă generate de creşterea ROBOR se regăseşte în tabelul prevăzut în anexa nr. 3 în coloana „Dobânda restantă acord de finanţare/act adiţional schema ajutor de stat“, sumele aferente tranşelor deja solicitate se regăsesc în tabelul prevăzut în anexa nr. 3 în coloana „Dobânda solicitată lunile anterioare“, suma solicitată pentru tranşa aferentă lunii pentru care se întocmeşte tabelul prevăzut în anexa nr. 3 se regăseşte în coloana „Dobânda solicitată luna aferentă anexei 3“. În tabelul prevăzut în anexa nr. 3, în coloana Observaţii se va specifica pentru fiecare beneficiar: s-a solicitat un număr de „……..“ tranşe de dobândă în lunile: ........ . Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este prezentată în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.
    b) Pentru implementarea schemei de ajutor de minimis, în relaţia FNGCIMM/FGCR/FRC cu instituţiile de credit pentru fluxul de lucru aferent înscrierii solicitărilor în web plafon, verificării acestora, acordării ajutorului de minimis, emiterii, transmiterii şi semnării acordului de finanţare, solicitării dobânzilor şi mecanismului de plată a grantului se aplică prevederile convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate în cadrul schemelor de ajutor de stat derulate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023.

    CAP. VII
    Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 13
    FNGCIMM/FGCR/FRC păstrează înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele de minimis acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei. La solicitarea scrisă a FNGCIMM/FGCR/FRC, beneficiarii ajutoarelor de minimis sunt obligaţi să comunice acestora toate informaţiile privind ajutoarele de minimis de care au beneficiat în baza prezentei scheme.

    ART. 14
    Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani de la data acordării ultimei alocări specifice şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia administratorilor schemei de ajutor de minimis sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate, în termenele stabilite de aceştia, pentru derularea procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 15
    (1) FNGCIMM/FGCR/FRC, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de minimis, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 2 mai 2022, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 16
    (1) Administratorii schemei de ajutor de minimis au obligaţia, conform prevederilor art. 29 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a încărcării în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) a informaţiilor privind prezenta schemă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării acestora în vigoare, respectiv de la data modificării lor.
    (2) Informaţiile privind contractele, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. Plăţile realizate în cadrul acestor măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 10 zile de la data efectuării lor.
    (3) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia modificărilor pentru care este necesar un nou aviz, în acest caz urmând procedura specifică.

    CAP. VIII
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 17
    Beneficiarii de grant nerambursabil aferent diferenţelor de dobândă menţionate la art. 1 alin. (1) sunt supuşi monitorizării şi controlului de către FNGCIMM/FGCR/FRC pentru verificarea îndeplinirii prevederilor prezentei scheme.

    ART. 18
    (1) În cazul în care condiţiile de acordare şi de utilizare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar, furnizorul ajutorului de minimis dispune recuperarea ajutorului, conform art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei scheme de ajutor de minimis. Astfel, în situaţia, în care în urma controalelor efectuate de FNGCIMM/FGCR/FRC, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete, incorecte şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul sau este în curs de emitere a deciziei de recuperare în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, se solicită acestora rambursarea ajutorului de minimis primit în baza prezentei scheme, conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă dobânda aferentă. Recuperarea ajutoarelor de minimis se realizează potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.
    (3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Regulamentul (UE) 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015. Procedura de calcul al dobânzii este stabilită prin instrucţiunile emise de Consiliul Concurenţei^2.
    2 Regăsită la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged-2.pdf.

    (4) Deciziile de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora.
    (5) În cazul în care solicitantul este eligibil şi selectat pentru a primi ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme, administratorii schemei de ajutor de minimis transmit întreprinderii beneficiare Acordul de finanţare care conţine inclusiv cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    ART. 19
    Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta schemă.

    ANEXA 1

    la schemă
    SOLICITARE
    de acordare a grantului pentru plata dobânzii aferente diferenţelor de dobândă
    datorate creşterii ROBOR în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Nr. ............ din data ....................
    Finanţatorul ............................, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ..................., cu sediul în localitatea ..............................., str. .................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ......, telefon .................., fax ........................., e-..mail .............................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ........................... şi în Registrul bancar cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ......................, telefon .............................., fax ............................, e-mail .............................., reprezentat prin dl/dna .................................., în calitate de ......................, şi dl/dna ................................., în calitate de ..........................., solicită pentru
    Beneficiarul ...................................., cu sediul social în localitatea ............................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ......................., telefon ....................., fax ..................., e-mail ...................................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ................, cod unic de înregistrare ................., CAEN activitate principală ................, CAEN finanţare ....................., reprezentat de ......................................
    solicităm acordarea grantului pentru plata dobânzii aferente diferenţelor de dobândă datorate creşterii ROBOR în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aferente Acordului de finanţare nr. .................. din data de .................., încheiat conform prevederilor Hotărârii Guvernului ...., cu modificările şi completările ulterioare.
    În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FNGCIMM/FGCR/FRC a Acordului de finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, se vor completa următoarele informaţii:
    1. valoarea maximă estimată a dobânzii, aferentă Acordului de finanţare/Actului adiţional nr. .................. din data de ........., încheiat conform prevederilor Hotărârii Guvernului …..., cu modificările şi completările ulterioare ..........;
    2. valoarea maximă a dobânzii solicitată de bancă pentru 8/24 luni conform raportărilor lunare ………….....................;
    3. valoarea maximă a dobânzii aferentă diferenţelor de dobândă datorate creşterii ROBOR în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 .............................(3 = 2 – 1).

    Finanţator,
    ..................................
    Persoane autorizate
    ..................................

    ANEXA 1a

    la schemă
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata ...................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............, nr. ..........., eliberat de ........................ la data de .................., cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ................................. nr. ........, bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............................., în calitate de reprezentant legal al ............................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile prezentate sunt complete şi conforme cu realitatea, respectiv în ultimii 3 (trei) ani^1:
    - nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis la nivelul întreprinderii unice (autonome, legate, partenere);
    – am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis la nivelul de întreprindere unică (autonomă, legată, parteneră):

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │Forma │Furnizorul│normativ │Cuantumul │
│Nr. │acordării │ajutorului│ajutorului│în baza │ajutorului│
│crt.│ajutorului│de stat/de│de stat/de│căruia a │acordat în│
│ │de stat │minimis │minimis │beneficiat│euro^2 │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│Total │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    Prin întreprindere unică se înţelege totalitatea întreprinderilor între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii^3:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv), sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice.

    B. Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că toate informaţiile prezentate sunt complete şi conforme cu realitatea, respectiv:
    • întreprinderea^4 nu se află în procedură de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, faliment, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
    • întreprinderea^5 nu este supusă unei proceduri de insolvenţă şi nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de legea română^6 pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor;
    • întreprinderea nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/Consiliul Concurenţei/alt furnizor de ajutor de stat/de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, inclusiv dobânda aferentă, după caz;
    • întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;
    • întreprinderea nu desfăşoară activităţi în niciunul dintre următoarele sectoare:
    - producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    – prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    – producţia primară de produse agricole;
    – prelucrarea şi comercializarea produselor agricole în unul dintre următoarele cazuri:
    a) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii de produse de acest tip achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    b) când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    – intermedieri financiare şi asigurări (cu excepţia codurilor CAEN care erau eligibile la momentul acordării garanţiilor), tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia producţiei de vin şi bere, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie;

    • întreprinderea nu va folosi ajutorul de minimis pentru:
    a) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre ale UE, respectiv activităţi legate direct de cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    b) favorizarea utilizării bunurilor şi serviciilor naţionale în detrimentul bunurilor şi serviciilor din import.


    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor de mai sus, făcută în scopul acordării contragaranţiei, va fi pedepsită conform legii şi mă oblig ca în această situaţie să repar integral prejudiciul material cauzat FNGCIMM/FGCR/FRC, în condiţiile legii.
    Sunt de acord să transmit FNGCIMM/FGCR/FRC, la cerere, orice informaţii suplimentare necesare monitorizării ajutorului de minimis de care voi beneficia.
    Semnătura autorizată a solicitantului^7
    Numele .......................
    Semnătura .......................................
    Data semnării ...................................
    ^1 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
    ^2 Echivalentul în euro al ajutorului de minimis se determina folosind cursul de schimb lei/euro comunicat de BNR, aferent datei la care s-a acordat ajutorul.
    ^3 Relaţiile prezentate descriu raporturile ce, în principal, caracterizează întreprinderile legate, conform art. 4^4 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
    ^4 În cazul în care IMM nu este o întreprindere autonomă, enunţul se referă şi la întreprinderile care definesc întreprinderea unică în sensul schemei.
    ^5 În cazul în care IMM nu este o întreprindere autonomă, enunţul se referă şi la întreprinderile care definesc întreprinderea unică în sensul schemei.
    ^6 În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, o întreprindere îndeplineşte criteriile deschiderii procedurii de insolvenţă când are datorii certe, lichide şi exigibile mai vechi de 60 de zile şi în valoare de minimum 50.000 lei, iar pentru salariaţi de minimum 6 salarii medii brute pe economie/salariat.
    ^7 Toate cererile depuse pentru schema de ajutor de minimis vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 1b

    la schemă
    DECLARAŢIE
    privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ..............................................................
    Adresa sediului social ................................................................
    Cod unic de înregistrare ...............................................................
    Numele şi funcţia .............(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)............

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [ ] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    [ ] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [ ] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii^1

┌───────────┬───────────────┬──────────┐
│Exerciţiul │ │ │
│financiar │ │ │
│de │ │ │
│referinţă^2│ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale │
│de │netă (mii lei/ │(mii lei/ │
│salariaţi │mii euro) │mii euro) │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │ │
│exerciţiul financiar │[ ] Nu │
│anterior, datele │[ ] Da (în │
│financiare au │acest caz se │
│înregistrat modificări │va completa şi│
│care determină │se va ataşa o │
│încadrarea │declaraţie │
│întreprinderii într-o │referitoare la│
│altă categorie │exerciţiul │
│(respectiv │financiar │
│microîntreprindere, │anterior) │
│întreprindere mică, │ │
│mijlocie sau mare). │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    Semnătura ............ (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)..............
    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Data întocmirii:..................
    Semnătura ..................................
    ^1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    CALCULUL
    pentru întreprinderile partenere sau legate
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele^3 │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (Se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B^13.)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate^4 în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (Se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A.) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate^4 (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (Se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea │ │ │ │
│B.) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


    ^3 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    ^4 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
    Datele incluse în secţiunea „Total“ din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii“ din anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii .................................................................
    Adresa sediului social .................................................................
    Cod unic de înregistrare .............................................................
    Numele şi funcţia ................ (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent).............

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├─────┬─────────┬─────────────┬────────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu │afaceri │totale │
│ │anual de │anuală netă │(mii lei│
│ │salariaţi│(mii lei/mii │/mii │
│ │^5 │euro) │euro) │
├─────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────┴─────────────┴────────┘


    ^5 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    NOTĂ:
    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate“ pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută^6 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    ............................................................
    ............................................................
    ............................................................
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).
    ............................................................
    ............................................................
    ^6 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute: oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
    Tabelul de parteneriat - A.2

┌─────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Procent │mediu │anuală │^7 │
│ │anual de │netă │(mii │
│ │salariaţi│(mii │lei/ │
│ │ │lei/mii│mii €)│
│ │ │€) │ │
├─────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată în │ │ │ │
│urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare procent │ │ │ │
│la datele │ │ │ │
│introduse în │ │ │ │
│tabelul de la│ │ │ │
│pct. 1. │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────┴──────┘


    ^7 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
    SECŢIUNEA A

    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată „fişa de parteneriat“ (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │ │director │ │lei/mii│ │
│ │ │ │general sau │ │€) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┘    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat“, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea „Total“ vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“ (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi“ pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    SECŢIUNEA B

    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare^8.
    ^8 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌─────┬──────────┬────────────┬────────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu │afaceri │totale │
│ │anual de │anuală netă │(mii lei│
│ │salariaţi^│(mii lei/mii│/mii €) │
│ │9 │€) │ │
├─────┼──────────┼────────────┼────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴──────────┴────────────┴────────┘


    ^9 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Datele introduse în secţiunea „Total“ din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“.

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘


    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o „fişă de parteneriat“ trebuie adăugate la secţiunea A.


    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fişă privind legătura dintre întreprinderi“ şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
    Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘


    *) Ataşaţi câte o „fişă privind legătura dintre întreprinderi“ pentru fiecare întreprindere.

    NOTĂ:
    Datele rezultate în secţiunea „Total“ din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“ (privind întreprinderile legate).


    FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secţiunea B
    (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ..............................................................
    Adresa sediului social ................................................................
    Codul unic de înregistrare ...........................................................
    Numele, prenumele şi funcţia ....................(preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent).............

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├─────┬──────────┬────────────┬────────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu │afaceri │totale │
│ │anual de │anuală netă │(mii lei│
│ │salariaţi^│(mii lei/mii│/mii €) │
│ │10 │€) │ │
├─────┼──────────┼────────────┼────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴──────────┴────────────┴────────┘


    ^10 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat“ trebuie introduse în secţiunea A.

    ANEXA 1c

    la schemă
    DECLARAŢIE
    privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ....................
    Adresa sediului social .........................
    Cod unic de înregistrare .....................
    Numele şi funcţia (preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent) .........................................

    II. Date utilizate în vederea încadrării întreprinderii în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie

┌───────────────┬────────┬───┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │ │Cifra │ │
│ │ │ │ │de │Total │
│ │ │ │Numărul │afaceri│active│
│Perioada de │Denumire│CUI│mediu │anuală │(mii │
│referinţă*) │ │ │anual de │netă │lei/ │
│ │ │ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │ │ │euro) │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Solicitant │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/│ │ │ │ │ │
│Întreprinderile│ │ │ │ │ │
│controlată/ │ │ │ │ │ │
│controlate │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/│ │ │ │ │ │
│Întreprinderile│ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│controlează │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴───┴─────────┴───────┴──────┘


    *) Se vor completa cu datele aferente ultimei situaţii financiare depuse şi validate de organele fiscale.
    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
    Data întocmirii
    Semnătura autorizată^*1)
    ^*1) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru schema de ajutor de minimis vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.    ANEXA 2

    la schemă
    ACORD DE FINANŢARE
    Nr. ............... din ...............
    În conformitate cu prevederile …….. pentru aprobarea procedurii de implementare a Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul ..........., cu sediul social în Bucureşti, .........., sectorul ...., înregistrat în registrul comerţului cu nr....., cod unic de înregistrare ........., cont bancar ....................., telefon .................., fax ..................., e-mail ........................, reprezentat de ........................., în calitate de .................................., denumit în continuare Fondul, în calitate de administrator al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR, aprobată prin ...........,
    Instituţia de credit ........................, cu sediul social în ......................., str. ....................... nr. ......., telefon/fax ..............., cod unic de înregistrare ..............., înregistrată în registrul comerţului cu nr. .................. şi în Registrul bancar cu nr. ........., reprezentată de ............................, în calitate de ........................., şi de .................., în calitate de ..............., denumită în continuare finanţator,
    şi IMM-ul/întreprinderea cu capitalizare de piaţă medie.............................., cu sediul în ............................, telefon ................, fax ...................., înregistrată cu nr. ................... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ........................., cont curent nr. .........., cod CAEN pentru finanţare ....................., reprezentată legal prin ........................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, grant nerambursabil aferent diferenţelor de dobândă datorate creşterii ROBOR în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

    ART. 2
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Valoarea ajutorului de minimis în baza Regulamentului (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis sub formă de grant de dobândă este de ................. lei, ca urmare a:
    1. valorii maxime estimate a dobânzii, aferentă Acordului de finanţare nr. ............... din data de .................., încheiat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. …., cu modificările şi completările ulterioare .....................;
    2. valorii maxime a dobânzii solicitate de banca ...............;
    3. valorii maxime a dobânzii aferente diferenţelor de dobândă datorate creşterii ROBOR în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 ......................... (3=2–1).

    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 300.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Ajutorul de minimis sub forma grantului aferent dobânzii se virează până la data de 31 decembrie 2025 de către Ministerul Finanţelor (M.F.) trimestrial, în contul Fondului, pe baza anexei 3, transmisă de finanţator.
    (4) În termen de 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., Fondul virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (5) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi data-limită de plată în cadrul schemei de ajutor de minimis.
    ..............................................................................................
    *) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.


    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. Fondul - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Fondul are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis nr. 441 din 15 aprilie 2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de minimis.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    b) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) se obligă să transmită solicitarea sumelor aferente diferenţelor de dobândă datorate creşterii ROBOR în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.


    ART. 5
    Răspundere
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice prezentei scheme şi ajutoarelor de minimis de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi. În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Clauza de confidenţialitate
    6.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    6.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    6.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 7
    Modificarea acordului
    Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.

    ART. 8
    Revocarea acordului de finanţare
    8.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de Fond, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul sau este în curs emitere de decizie de recuperare în cadrul schemelor de ajutor de stat implementate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, acordul de finanţare se revocă.
    8.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de minimis;
    b) se află în stare de insolvenţă, intră în lichidare sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze Fondul în termen de 5 zile calendaristice din momentul apariţiei acestor situaţii;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    8.3. În situaţiile descrise la pct. 8.1 şi 8.2 [(după caz, pentru litera b)], Fondul solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, acordată beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    8.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    8.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 9
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 10
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 11
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să îi notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 12
    Dispoziţii
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către Fond, ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2024.

    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de minimis aprobate prin ...............
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/ completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ................................... .

┌────────┬──────────────┬──────────────┐
│Fond, │Finanţator, │Beneficiar, │
├────────┼──────────────┼──────────────┤
│……………. │……………. │…………….. │
└────────┴──────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

    la schemă
    Informaţii privind sumele solicitate de către instituţiile de credit pentru beneficiarii schemei de ajutor de minimis

┌──────────┬───┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Număr │ │CAEN │ │Dobândă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contract │Dată │finanţare│Dobândă │restantă │ │ │ │
│ │ │Număr │Dată │Actul │de │contract │contract │acord de │acord de │ │Dobândă │ │
│ │ │acord de │acord de │normativ │garantare│garantare│de │finanţare│finanţare│Dobândă │solicitată│ │
│Beneficiar│CUI│finanţare│finanţare│instituire│/ acord │/acord de│garantare│/ act │/act │solicitată│luna │Observaţii│
│ │ │schemă │schemă │schemă │de │finanţare│/acord de│adiţional│adiţional│lunile │aferentă │ │
│ │ │ajutor de│ajutor de│ajutor de │finanţare│schemă │finanţare│schemă │schemă │anterioare│anexei nr.│ │
│ │ │minimis │minimis │stat │schemă │ajutor de│schemă │ajutor de│ajutor de│ │3 │ │
│ │ │ │ │ │ajutor de│stat │ajutor de│stat │stat │ │ │ │
│ │ │ │ │ │stat │ │stat │ │ │ │ │ │
└──────────┴───┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 4

    la schemă
    Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul schemei de ajutor de minimis

┌────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente-suport│Responsabil │Termen │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │FNGCIMM/ │ │ │ │
│ │FGCR/FRC │ │ │ │
│ │comunică │Deciziile de │ │ │
│ │trimestrial│plată │ │ │
│ │către MF │referitoare la │FNGCIMM/FGCR/│23 a lunii │
│ │sumele │sumele de virat │FRC, în │curente │
│1. │totale ce │în contul │calitate de │pentru │
│ │trebuie │FNGCIMM/FGCR/ │administrator│trimestrul │
│ │alocate din│FRC pentru plata│al schemei │anterior │
│ │grant în │dobânzilor │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │acoperirii │ │ │ │
│ │dobânzii │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │MF virează │ │ │ │
│ │trimestrial│ │ │Maximum 10 │
│ │dobânda în │ │ │zile │
│ │contul de │ │ │lucrătoare de│
│ │tranzit al │ │MF în │la data │
│2. │FNGCIMM/ │Virament bancar │calitate de │înregistrării│
│ │FGCR/FRC │ │furnizor │deciziilor de│
│ │deschis la │ │ │plată la │
│ │o │ │ │Registratura │
│ │instituţie │ │ │generală a MF│
│ │de credit │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │FNGCIMM/ │ │ │În termen de │
│ │FGCR/FRC │ │FNGCIMM/FGCR/│maximum 5 │
│ │virează │ │FRC în │zile de la │
│3. │fiecărui │Virament bancar │calitate de │primirea │
│ │finanţator │ │administrator│sumelor de la│
│ │sumele │ │schemă │pct. 2 în │
│ │aferente │ │ │cont │
│ │dobânzii │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016