Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 21 decembrie 2020  prevăzută în cadrul Programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 21 decembrie 2020 prevăzută în cadrul Programului "ELECTRIC UP" privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.581 din 21 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86 din 27 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis (denumită Schema de ajutor de minimis) prevăzută în cadrul programului aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP“.

    ART. 2
    Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. II
    Scopul şi obiectivul schemei
    ART. 4
    Programul „ELECTRIC UP“ reprezintă o măsură de natură economico-financiară pentru a ameliora repercusiunile negative asupra economiei şi asupra cetăţenilor, venind în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile şi creşterii eficienţei energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum şi întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA, prin finanţarea proiectelor de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, precum şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

    ART. 5
    (1) Programul „ELECTRIC UP“ este implementat de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP“.
    (2) Cadrul specific al Programului „ELECTRIC UP“ se stabileşte prin Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.402/2020, având rolul de a furniza informaţii specifice referitoare la derularea Programului „ELECTRIC UP“.

    ART. 6
    (1) Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea mediului antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar şi de resurse umane înregistrate în urma situaţiei sanitare determinate de pandemia de COVID-19, în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA.
    (2) Obiectivul secundar îl reprezintă contribuţia la atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacităţii de producere de energie electrică din surse regenerabilă şi creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea electromobilităţii reale la nivel naţional.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 7
    În sensul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:
    a) Autoritate - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de minimis;
    b) aplicaţie informatică -aplicaţie administrată şi pusă la dispoziţie gratuit de către Autoritate, având rolul de a gestiona bugetul Programului „ELECTRIC UP“, de depunere, de stocare şi verificare a informaţiilor privind solicitanţii înscrişi şi monitorizarea implementării Programului „ELECTRIC UP“;
    c) ajutor de minimis - măsură de sprijin care îndeplineşte criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se adresează categoriilor de beneficiari care se încadrează în prevederile art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007;
    d) aviz tehnic de racordare (ATR) - avizul de prosumator (Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, cu modificările ulterioare), valabil pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator de reţea, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere, întocmit conform reglementărilor tehnice în vigoare emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) beneficiar - solicitantul declarat eligibil pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute în schema de minimis, care a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
    f) ciclu de finanţare - sesiune de primire a solicitărilor de finanţare (înscrierea, depunerea proiectelor conţinând specificaţiile tehnice, semnarea contractului de finanţare şi decontarea cheltuielilor eligibile de către Autoritate în cadrul Programului „ELECTRIC UP“; în cadrul fiecărei sesiuni se face dovada respectării cumulului de ajutor de minimis de către întreprinderea unică, până la plafonul de 200.000 EUR, echivalent lei, raportat la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data acordării ajutorului;
    g) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    h) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus de către solicitant prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Autoritate;
    i) cerere de înscriere - formular completat şi depus de către solicitant prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Autoritate în cadrul sesiunii de înscriere;
    j) cerere de decontare - formular completat şi depus de beneficiar prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Autoritate, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile;
    k) contract de finanţare - actul juridic încheiat între beneficiar şi Autoritate prin care se aprobă finanţarea unui proiect în scopul atingerii obiectivelor Programului şi care stabileşte drepturile şi obligaţiilor părţilor;
    l) data acordării ajutorului - ajutorul de minimis se consideră acordat la data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi;
    m) ghid de finanţare - suport informativ, având rolul de a furniza informaţii specifice referitoare la derularea Programului „ELECTRIC UP“;
    n) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    o) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul de finanţare;
    p) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    q) întreprinderi mici şi mijlocii („IMM-uri“) - întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro;
    r) microîntreprindere - o întreprindere care are mai puţin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro);
    s) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care la data declaraţiei de eligibilitate există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care la data declaraţiei de eligibilitate există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    ş) operator economic solicitant - operatorul economic care a depus o cerere de finanţare, prin reprezentantul legal sau prin reprezentant împuternicit, dar care nu a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
    t) operator economic beneficiar - operatorul economic care a depus o cerere de finanţare, prin reprezentantul legal sau prin reprezentant împuternicit, şi a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
    ţ) Program „ELECTRIC UP“ - Programul „ELECTRIC UP“ privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;
    u) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    v) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    w) unitate HORECA - persoană juridică română, care desfăşoară activităţi sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activităţi de alimentaţie, 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, n.c.a. (9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.);
    x) unitate HORECA cu activitate sezonieră - prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, în virtutea recunoaşterii acestei forme de activitate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IV
    Beneficiari
    ART. 8
    Prevederile prezentei scheme se aplică următoarelor categorii de beneficiari care, la data acordării ajutorului, îndeplinesc cumulativ criteriile de mai jos:
    a) se constituie în întreprinderi conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau - în cazul operatorilor economici din domeniul HORECA - desfăşoară activităţi sub codurile CAEN 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioadă de scurtă durată, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte activităţi de alimentaţie, 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. conform Clasificării activităţilor din economia naţională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) îndeplinesc criteriile privind întreprinderea unică, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    c) deţin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanţarea, cu cel puţin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau pentru o perioadă de până la 6 luni pentru beneficiarii cu activitate sezonieră;
    d) operatorul economic face dovada achitării obligaţiilor de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare şi nu se află în situaţia încălcării prevederilor legislaţiei financiare;
    e) operatorul economic are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanţare în vederea decontării cu Autoritatea;
    f) operatorul economic este înregistrat în registrul comerţului, are sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    g) operatorul economic nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
    h) operatorul economic se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice şi a staţiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    i) operatorul economic se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice şi staţiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
    j) în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
    k) operatorul economic nu este subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente.


    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 9
    Prezenta măsură de sprijin se realizează pe întreg cuprinsul ţării.

    ART. 10
    (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea de producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 104/2000, al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip de produse achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

    e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    g) ajutoarelor destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev. 2):
    051 - Extracţia cărbunelui superior;
    052 - Extracţia cărbunelui inferior;
    061 - Extracţia petrolului brut;
    062 - Extracţia gazelor naturale;
    0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu;
    0892 - Extracţia turbei;
    091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale;
    099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor;

    h) ajutoarelor destinate achiziţionării vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    (3) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
    (4) Prevederile prezentei scheme se completează cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

    CAP. VI
    Bugetul schemei şi instrumente de acordare a ajutorului de minimis pentru finanţarea Programului „ELECTRIC UP“
    ART. 11
    Sumele necesare implementării Programului „ELECTRIC UP“ se asigură în limita sumelor virate Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012 cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Schema este valabilă de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la 31 decembrie 2022, iar plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 30 noiembrie 2023.
    (2) Bugetul alocat schemei de minimis pentru primul ciclu de finanţare, începând cu anul bugetar 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este de 476 milioane lei.
    (3) Suma necheltuită, prevăzută prin alocare bugetară anuală în intervalul 2020-2022 în vederea finanţării programului şi rămasă la sfârşitul fiecărui an, se va aloca în bugetul anului următor, cu acelaşi obiectiv.
    (4) Considerând sursa de finanţare a Programului „ELECTRIC UP“ şi procedura de licitare a certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, desfăşurată de către Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice, valoarea bugetară pentru perioada de finanţare 2020-2022 devine cuantificabilă în momentul valorificării acesteia de către Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, fiind semnificativ influenţată de numărul şi valoarea certificatelor monetizate prin licitaţie prin platforma comună de la nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Bugetul estimativ al schemei este de 1.376 milioane lei, repartizat după cum urmează:

┌─────────┬───────┬───────┬───────┬─────┐
│An │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │TOTAL│
│ │2020 │2021 │2022 │ │
├─────────┼───────┼───────┼───────┼─────┤
│RON │ │ │ │ │
│(milioane│476 │450 │450 │1.376│
│lei) │ │ │ │ │
└─────────┴───────┴───────┴───────┴─────┘


    (6) Măsura de ajutor de stat are în vedere un număr minim de trei cicluri de finanţare, corespunzătoare exerciţiilor bugetare 2020, 2021 şi 2022, cu un număr maxim de beneficiari de 1.500/ciclu de finanţare.
    (7) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 EUR/beneficiar, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de maximum 100 kWp şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile, în cuantumul total al bugetului alocat pentru un ciclu de finanţare, cu respectarea regulilor de cumul pentru întreprinderea unică.
    (8) Contribuţia proprie a beneficiarului va acoperi cel puţin cheltuielile pentru menţinerea funcţionalităţii sistemului de panouri fotovoltaice şi punctele de reîncărcare achiziţionate şi instalate prin program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi în perioada de monitorizare a acestuia.
    (9) Contribuţia menţionată la alin. (8) va fi asigurată din resurse proprii sau atrase ale beneficiarului.
    (10) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, prin dobândirea calităţii de beneficiar în urma semnării contractului de finanţare între beneficiar şi Autoritate, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.
    (11) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:
    (i) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 EUR, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;
    (ii) pentru operatorii economici care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 EUR, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;

    (12) Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    (13) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie vor fi luate în considerare la determinarea plafonului total.
    (14) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (15) Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (16) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv, de 500.000 EUR echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României, în momentul dobândirii calităţii de beneficiar. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 EUR (100.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României, în momentul dobândirii calităţii de beneficiar.
    (17) Prezentul ajutor de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz în parte de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii, adoptată de Comisia Europeană.
    (18) O întreprindere nu poate avea în acelaşi ciclu de finanţare calitatea de beneficiar şi cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziţionate şi decontate în cadrul Programului „ELECTRIC UP“.
    (19) O persoană fizică nu poate fi furnizor către societăţile beneficiare de ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului „ELECTRIC UP“, societăţi în care este asociat/acţionar/administrator.

    CAP. VII
    Activităţi eligibile
    ART. 13
    (1) Prin Programul „ELECTRIC UP“ se finanţează implementarea proiectului de investiţii supus cererii de finanţare care trebuie să conţină instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 27 kWp şi maximum 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi minimum o staţie de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare.
    (2) Proiectul de investiţii se evaluează conform indicatorilor de performanţă şi criteriilor de departajare prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezenta schema de ajutor de minimis, precum şi în ghidul de finanţare al Programului „ELECTRIC UP“, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
    (3) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze, în mod obligatoriu, în următoarele categorii de cheltuieli eligibile:
    a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 27 kWp şi maximum 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;
    b) cheltuielile cu achiziţia a cel puţin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare;
    c) cheltuielile cu proiectarea, obţinerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
    d) cheltuieli de consultanţă şi management de proiect de maximum 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
    e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare pentru sistemul de panouri fotovoltaice;
    f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru staţia de reîncărcare;
    g) cheltuieli pentru achiziţia şi instalarea unui sistem de stocare, de maximum 30% din valoarea acestora.

    (4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepţia cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor pentru consultanţă şi management al proiectului angajate, ulterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.
    (5) Este considerată eligibilă taxa pe valoarea adăugată TVA, dacă aceasta este nedeductibilă fiscal.
    (6) Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Programul „ELECTRIC UP“.
    (7) Beneficiarul poate solicita un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

    CAP. VIII
    Criterii de eligibilitate privind proiectul
    ART. 14
    (1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis şi are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, precum şi cel puţin o staţie de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare, cu sau fără acces public. Surplusul de energie produs din sistemul de panouri fotovoltaice instalat va fi livrat în reţeaua naţională de distribuţie.
    (2) Prin Program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp-100 kWp.
    (3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la Sistemul energetic naţional va avea următoarea dimensionare:
    a) sistemul de panouri fotovoltaice cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp şi maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minimum 300 Wp;
    b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp şi maximum 100 kWp;
    c) conexiuni - curent continuu şi/sau curent alternativ;
    d) structura de susţinere a sistemului capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentaţii de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
    e) tablou electric alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă.

    (4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.
    (5) Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare.
    (6) Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizare a datelor în format criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora şi în memoria tampon (buffer). Platforma trebuie să permită accesul autorităţii finanţatoare prin intermediul credenţialelor proprii, adică posibilitatea ataşării contului autorităţii la interfaţa platformei producătorului echipamentelor fotovoltaice finanţate.
    (7) Platforma online a producătorului de echipamente fotovoltaice trebuie să dispună de opţiunea configurării raportărilor periodice (de exemplu, zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producţia totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei şi alte informaţii relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanţării pe perioada de monitorizare.
    (8) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora există suspiciunea alterării datelor, precum şi:
    a) descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platforma producătorului şi expedierea/încărcarea manuală;
    b) retransmiterea e-mail-urilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma producătorului;
    c) rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente de producătorul echipamentelor;
    d) echipamente de monitorizare şi raportare care permit alterarea datelor;
    e) echipamente care nu deţin certificări şi omologări la nivel european;
    f) echipamente care rulează firmware customizat sau alterat;
    g) rapoarte ce provin din pagina producătorului, fără un certificat SSL valid şi emis de către o autoritate de certificare recunoscută.

    (9) Cerinţele tehnice minime ale sistemului de stocare energie sunt următoarele:
    a) acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;
    b) cicluri de descărcare la 50%: minimum 750;
    c) durata de viaţă: minimum 10 ani la 20°C;
    d) necesită întreţinere: nu;
    e) acumulatorii se pot monta: atât vertical, cât şi orizontal;
    f) sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare şi vizualizare a încărcării.

    (10) Cerinţele tehnice minime pentru punctul de reîncărcare sunt următoarele:
    a) staţiile de reîncărcare vor avea factori de protecţie minimum IP54;
    b) staţiile de reîncărcare, atât normale, cât şi rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare certificat minimum OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice reţea prin platforme informatice specifice;
    c) se asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare solicitate şi al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinaţi exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.

    (11) Cerinţele tehnice pentru staţiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent, sunt următoarele:
    a) interfaţa de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română şi cel puţin în alte două limbi de circulaţie internaţională şi să fie amplasată la maximum 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi;
    b) staţiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu sisteme de ventilare forţată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, îngheţul (degradarea timpurie şi imposibilitatea de folosire a staţiilor);
    c) ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minimum IK10.
    d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru staţiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru staţiile cu putere ridicată de minimum 50 KW şi SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minimum 75 KW;
    e) factorul de putere al staţiilor de reîncărcare rapidă - minimum 0,98;
    f) eficienţa staţiilor de reîncărcare rapidă - minimum 95%;
    g) garanţia pentru lucrări şi produsele finanţate este de 5 ani;
    h) operatorul prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare.


    CAP. IX
    Proceduri de înscriere, evaluare, analiză şi aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul Programului „ELECTRIC UP“
    ART. 15
    Un ciclu de finanţare în cadrul Programului „ELECTRIC UP“ are următoarele etape:
    a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii (www.energie.gov.ro) a informaţiilor necesare demarării Programului;
    b) înscrierea solicitanţilor şi validarea înscrierii acestora;
    c) depunerea, evaluarea proiectelor şi atribuirea coeficientului de performanţă al proiectului;
    d) solicitarea de informaţii suplimentare şi clarificări;
    e) analiza şi aprobarea proiectelor;
    f) publicarea listei proiectelor eligibile şi respinse pe pagina de internet www.energie.gov.ro;
    g) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor de către comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestaţiilor pe pagina de internet www.energie.gov.ro;
    i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
    î) publicarea listei contractelor de finanţare semnate pe pagina de internet www.energie.gov.ro;
    j) acceptarea solicitărilor de avans şi plata acestora;
    k) implementarea proiectelor de către beneficiari;
    l) decontarea sumelor solicitate de către beneficiari;
    m) monitorizarea implementării proiectului la beneficiari;
    n) monitorizarea durabilităţii proiectului la beneficiari.


    ART. 16
    (1) Gestionarea informaţiilor şi comunicarea cu solicitanţii, IMM-urile şi operatorii economici din domeniul HORECA, în perioada derulării Programului „ELECTRIC UP“, se desfăşoară prin aplicaţia informatică dedicată Programului, pusă la dispoziţie de către Autoritate.
    (2) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la Programul „ELECTRIC UP“ postate pe site-ul www.energie.gov.ro sau prin aplicaţia informatică dedicată Programului „ELECTRIC UP“, pe toată perioada de implementare (verificare, semnare contract de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi), monitorizare şi raportare.
    (3) Contractul de finanţare se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive:
    a) o perioadă de implementare de maximum 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
    b) perioada de 5 (cinci) ani de monitorizare, în condiţiile prevăzute în ghid.
    Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul de maximum 6 (şase) ani în care se desfăşoară drepturile şi obligaţiile contractuale între cele două părţi, respectiv beneficiar şi Autoritate, conform schemei de ajutor de minimis.

    (4) Publicarea informaţiilor necesare demarării Programului „ELECTRIC UP“ pe pagina electronică a Autorităţii se face cu minimum 30 de zile înainte de data programată pentru deschiderea perioadei de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării operatorilor economici. Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina electronică a instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înscriere propriu-zis, în vederea aplicării cererilor de finanţare.
    (5) Perioada de înscriere este deschisă 60 de zile de la data activării sesiunii.
    (6) Dosarul de validare se va completa on-line de către operatorul economic solicitant şi va cuprinde câmpurile obligatorii, iar solicitantul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi valabilitatea documentelor. Solicitanţii, IMM-uri şi operatori economici din domeniul HORECA, se înscriu în Program prin crearea profilului, userului, parolei şi completarea cererii de înscriere în aplicaţia informatică. Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia, iar datele introduse de operatorul solicitant se validează automat de către aplicaţia informatică. În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user şi parolă).
    (7) În următoarea etapă, operatorul economic solicitant va depune proiectele conţinând specificaţiile tehnice, iar Autoritatea va evalua şi va opera validarea proiectelor. Operatorul economic solicitant va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere, pe care vor fi menţionate coeficientul de performanţă al proiectului (CPP) şi numărul de ordine eliberat de aplicaţia informatică. Tabelul descriptiv al modului de calcul al coeficientului de performanţă este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (8) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanţe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţa operatorilor economici, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele iniţiale în forma corectă şi/sau clarificările, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de înscriere. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.
    (9) Pentru încheierea contractelor, Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor validaţi contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele vor fi contrasemnate de Autoritate în format electronic.
    În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică. Neprezentarea ATR-ului şi neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică în termenul prevăzut se consideră renunţare la finanţare şi atrage rezoluţiunea contractului de finanţare.
    Modelul contractului de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis.

    (10) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
    a) nerespectarea termenelor prevăzute în prezenta schemă şi în ghid;
    b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit în prezenta schemă şi în ghid ori depăşirea perioadei de valabilitate a acestuia;
    c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau a unor cerinţe tehnice;
    d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, fără staţia/staţiile de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;
    e) solicitarea pentru instalare doar a staţiei/staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp.

    (11) Răspunderea privind veridicitatea informaţiilor furnizate de către operatorii economici beneficiari revine integral solicitantului/beneficiarului. Nerespectarea acestor prevederi identificate în perioada de implementare sau monitorizare a proiectului de către Autoritate atrage rezoluţiunea contractului de finanţare şi recuperarea ajutorului de stat, în cuantumul decontat până la data respectivă, şi a dobânzilor aferente, calculate conform normelor europene în materia recuperării ajutoarelor de stat.

    ART. 17
    (1) În vederea aprobării listei operatorilor economici beneficiari, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia şi introduse în aplicaţia informatică.
    (2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, constituită în condiţiile prevăzute în ghidul de finanţare.
    (3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează preşedintelui comisiei lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanţare şi lista cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
    (4) Prin decizie, preşedintele comisiei aprobă lista cuprinzând proiectele acceptate spre finanţare şi lista privind proiectele propuse spre respingere.
    (5) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor selectate cu menţionarea coeficientului de performanţă a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin Program de către fiecare solicitant şi a numărului de ordine al depunerii.

    ART. 18
    În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluţiunea contractului de finanţare.

    ART. 19
    (1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor eligibili, în termen de 10 zile, contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura electronică a Autorităţii.
    (2) În termenul prevăzut la alin. (1), solicitantul eligibil semnează în aplicaţia informatică contractul de finanţare nerambursabilă.

    ART. 20
    Documentele aferente recepţiei sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi vehicule electrice plug-in depuse la Autoritate, în vederea decontării, sunt următoarele:
    a) facturi emise beneficiarului, în original;
    b) declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie emise de către producătorul echipamentelor conform art. 19 lit. c) din procedura aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, care să conţină inclusiv seriile componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare) ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi ale staţiilor de reîncărcare de minimum 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;
    c) certificatul de racordare;
    d) procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificaţiilor tehnice din prezentul ghid.


    ART. 21
    (1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Programului se realizează prin depunerea cererii de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis, însoţită de documentele justificative.
    (2) Dosarul de decontare se depune şi se înregistrează la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepţia ultimului dosar, care poate fi depus până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de finanţare.
    (3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora şi stabileşte cheltuielile eligibile conform documentelor depuse.
    (4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de trezorerie, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul aferent.
    (5) Termenul de decontare este 30 de zile de la depunerea completă a dosarului de decontare.
    (6) În situaţia în care nu se respectă obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată pentru decont.
    (7) Dosarul de decontare conţine următoarele:
    a) cererea de decontare semnată electronic;
    b) dosarul de decontare al beneficiarului, care cuprinde următoarele documente:
    - facturi emise beneficiarului, în original;
    – procesul-verbal de recepţie, însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificaţiilor tehnice din prezentul ghid;
    – declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie emise de către producătorul echipamentelor conform art. 19 lit. c) din procedura aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, care să conţină inclusiv seriile componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare) ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi ale staţiilor de reîncărcare de minimum 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;
    – ATR, scanat;
    – certificat de racordare, scanat.    ART. 22
    În sensul Programului „ELECTRIC UP“ se consideră că valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA şi TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
    a) termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;
    b) termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare;
    c) termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până la prima zi lucrătoare.


    ART. 24
    (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în ghidul de finanţare se face de către Autoritate pe o perioadă de 5 ani de la data obţinerii de către beneficiar a certificatului de racordare.
    (2) Beneficiarul va păstra 10 (zece) ani de la finalizarea proiectului în formă fizică dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicaţiei electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după cum este cazul.
    (3) Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt, dar fără a se limita la: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (4) Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
    a) să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin Program cu diligenţele unui bun proprietar;
    b) să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice şi punctele de reîncărcare achiziţionate şi instalate prin Program minimum 10 ani;
    c) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
    d) în perioada de monitorizare, beneficiarul va întocmi şi va transmite anual în format electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice şi a staţiilor de reîncărcare, derularea activităţilor şi un audit energetic; acesta va viza inclusiv raportul de funcţionare a sistemului, cu obligativitatea menţinerii în funcţiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maximum 15%, iar în situaţia instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maximum 40%;
    e) să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin Program, în situaţia în care intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare achiziţionate în cadrul Programului;
    f) să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi să se asigure că modulele de comunicare ale sistemului de panouri şi ale punctelor de încărcare comunică fără dificultăţi cu platforma informatică dezvoltată de Autoritate;
    g) să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

    (5) Autoritatea analizează progresul implementării proiectului, obţinerea rezultatelor, atingerea obiectivelor din Program prin:
    a) verificare documentară: rapoarte de progres şi de audit energetic transmise de beneficiar;
    b) verificarea datelor introduse în platforma informatică la dispoziţia Autorităţii;
    c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi pe perioada de monitorizare a durabilităţii proiectului.

    (6) Rapoartele de progres transmise anual au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
    (7) Rapoartele de progres vor conţine suplimentar specificaţiilor tehnice prevăzute în Program următoarele tipuri de date şi informaţii:
    a) modificări ale statutului şi datelor de identificare a beneficiarului;
    b) date privind stadiul activităţilor din proiect;
    c) modul şi locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor şi bunurilor realizate sau achiziţionate în cadrul proiectului;
    d) date privind nivelul atins al indicatorilor incluşi în Program;
    e) date privind atingerea rezultatelor şi obiectivului/ obiectivelor proiectului/Programului;
    f) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, consideraţi de Autoritate relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea programului operaţional;
    g) informaţii privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului şi acţiunile de remediere întreprinse sau necesare.

    (8) Autoritatea verifică şi avizează raportul de progres transmis de către beneficiar, în vederea:
    a) colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de beneficiar;
    b) analizării gradului de realizare a indicatorilor;
    c) analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul proiectului şi calendarul estimativ al achiziţiilor;
    d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum şi a cazurilor de succes şi bunelor practici.

    (9) Vizita Autorităţii de monitorizare pe parcursul implementării proiectului are ca obiective:
    a) verificarea existenţei fizice a proiectului sau a unui sistem de management performant al proiectului şi verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în rapoartele de progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare;
    b) facilitarea contactului dintre reprezentanţii Autorităţii şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
    c) urmăreşte:
    - să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform contractului de finanţare;
    – să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;
    – să identifice elementele de succes ale proiectului şi bune practici.


    (10) Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de Autoritate pe baza rapoartelor de progres întocmite de beneficiar şi a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea proiectelor, precum şi de faptul că toate contribuţiile din fondurile acordate se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea implementării acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:
    a) o schimbare substanţială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale prevăzute în Program şi asumate prin contractul de finanţare;
    b) încetarea sau delocalizarea unei activităţi în afara zonei eligibile.

    (11) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului şi are ca scop verificarea faptului că beneficiarul a asigurat durabilitatea proiectului.
    (12) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Autorităţii sau reprezentanţilor cu competenţe delegate, împuterniciţi de către aceasta, toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului şi rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării.

    CAP. X
    Prevederi finale
    ART. 25
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către Autoritate, cu respectarea prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, iar dobânda se calculează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Decizia de recuperare a ajutorului se raportează Consiliului Concurenţei, dar se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de către Autoritate. Până la 31 martie a anului următor anului de raportare, Autoritatea trebuie să transmită situaţia ajutoarelor acordate Consiliului Concurenţei.
    (4) Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis, cu privire la ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs, privind faptul că nu se află în dificultate, precum şi faptul că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.
    (5) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, şi se încarcă în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi contractele, în termen de şapte zile de la încheierea acestora.
    (6) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri la adresa www.energie.gov.ro, iar în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de minimis.
    (8) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (9) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (10) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (11) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    (12) Autoritatea va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, menţionând titlul acestuia, şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (13) Autoritatea competentă va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 EUR, echivalentul în lei, respectiv 100.000 EUR pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri.
    (14) Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/de minimis.

    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 la schemă este reprodusă în facsimil.
    la schemă
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la schemă
 (a se vedea imaginea asociată)
    CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ - PROIECT
    Nr. [..................] din [....../....../............] generate de aplicaţia informatică
    1. Părţile
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 E, sectorul 6, cod poştal [...............], cod de identificare fiscală [.....................................], cont nr. [..................] deschis la Trezoreria Statului [..................], Bucureşti, reprezentată legal prin [........................] prenume [............................] nume - ministru, în calitate de finanţator/autoritate competentă în privinţa gestionării şi finanţării Programului „ELECTRICUP“ pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, denumit în continuare Autoritate,
    şi

    [Persoana juridică] .........................., cod de identificare fiscală .................., înregistrată la ............ cu nr. ....../.........../................, cu sediul în localitatea .........................................., str. ........................... nr. ........., sector/judeţul ................., România, telefon ................., fax ................, poştă electronică .................., reprezentată legal prin .................... (funcţia deţinută), identificat prin ......................, în calitate de beneficiar al finanţării,
    Aplicaţia informatică va autocompleta datele pentru beneficiar definite anterior.
    Se actualizează datele? \u-3928?

    au convenit încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă (contract de finanţare), în următoarele condiţii:

    2. Precizări prealabile
    2.1. În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.

    2.2. Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.
    2.3. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanţare vor rămâne neafectate, iar părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii prezentului contract de finanţare.
    2.4. Finanţarea nerambursabilă acordată beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului contract de finanţare şi se completează corespunzător cu prevederile ghidului de finanţare al Programului, care constituie parte integrantă din Program şi produce aceleaşi efecte juridice.
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract de finanţare
    (1) Obiectul prezentului contract de finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritate, pentru implementarea Proiectului nr. ....... (Aplicaţia informatică va prelua cifra din lista de proiecte aprobate.), denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare al Programului „ELECTRIC UP“ şi cele cuprinse în prezentul contract, precum şi în legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.
    (3) Autoritatea se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

    ART. 2
    Durata prezentului contract de finanţare şi perioada de monitorizare a proiectului
    (1) Prezentul contract de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
    (2) Prezentul contract de finanţare produce efecte pe perioada a 6 (şase) ani de la data semnării acestuia, respectiv 12 luni (1 an) corespunzător perioadei de implementare şi 5 ani corespunzător perioadei de monitorizare a durabilităţii proiectului.
    (3) Prezentul contract de finanţare îşi încetează valabilitatea la data expirării perioadei de monitorizare a durabilităţii proiectului.

    ART. 3
    Valoarea prezentului contract de finanţare
    (1) Autoritatea acordă beneficiarului finanţare nerambursabilă în valoare de [................................] lei, reprezentând maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în cadrul Programului de finanţare.

┌────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Cheltuielile│ │ │ │ │
│ │ │ │ │cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │proiectarea,│ │ │Cheltuielile│ │
│ │ │ │ │obţinerea │ │ │efectuate │ │
│ │Cheltuielile│ │Cheltuieli│avizelor │Cheltuieli │Cheltuielile│pentru │ │
│ │cu achiziţia│Cheltuielile│cu │necesare, │de │efectuate │realizarea │ │
│ │sistemului │cu achiziţia│achiziţia │montarea şi │consultanţă│pentru │şi │ │
│Valoarea│de panouri │unei staţii │unui │punerea în │şi │realizarea │instalarea │TVA, dacă │
│totală │fotovoltaice│de │sistem de │funcţiune a │management │şi │unui sistem │aceasta este │
│ │cu putere │reîncărcare │stocare de│sistemului │de proiect │instalarea │de │nedeductibilă│
│ │instalată de│de …. kW │..... kW │de panouri │(maximum │panoului de │avertizare/ │ │
│ │.... │ │(maximum │fotovoltaice│7%) │informare │semnalare │ │
│ │ │ │30%) │şi staţiilor│ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │de │ │ │staţia de │ │
│ │ │ │ │reîncărcare │ │ │reîncărcare │ │
│ │ │ │ │(maximum │ │ │ │ │
│ │ │ │ │10%) │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘


    (2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în Programul de finanţare şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).
    (3) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea prezentului contract de finanţare nerambursabilă, cu excepţia cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor pentru consultanţă şi management al proiectului angajate ulterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP“, dovedite cu înscrisurile aferente.
    (4) În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, care se încadrează în acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice prevăzute la pct. I subpct. 1 - Lucrări de investiţii din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În cazul în care valoarea totală amortizată după decontarea ultimei cereri de plată la sfârşitul perioadei de implementare este mai mică decât valoarea prevăzută la alin. (1), finanţarea nerambursabilă prevăzută în prezentul contract de finanţare se va reduce corespunzător acestei sume.

    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a) legislaţia naţională şi europeană aplicabilă;
    b) schema de ajutor de minimis, precum şi ghidul Programului de finanţare.

    (2) Cheltuielile aferente Proiectului prevăzut în prezentul contract de finanţare sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanţare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului contract de finanţare.

    ART. 5
    Decontarea cheltuielilor
    (1) Decontarea cheltuielilor se va realiza de către Autoritate în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza cererilor beneficiarului înaintate la Autoritate.
    (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererilor de decontare, însoţite de documentele justificative, Autoritatea va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de decontare. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăşi 10 zile lucrătoare.
    (3) După autorizarea cheltuielilor, Autoritatea va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care Autoritatea dispune de resurse în conturile sale şi va informa beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de decontare.
    (4) Autoritatea va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile Autorităţii sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada Programului de finanţare.
    (5) În situaţia în care nu se respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin prezentul contract încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată, aferentă decontării solicitate.

    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile ghidului de finanţare al Programului şi ale prezentului contract de finanţare, ale legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.
    (2) Beneficiarul are obligaţia să respecte graficul de implementare şi monitorizare şi termenele prevăzute în Program.
    (3) Beneficiarul are obligaţia să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată, conform cererii de finanţare aprobate de Autoritate.
    (4) Beneficiarul are obligaţia să asigure contribuţia proprie pentru realizarea Proiectului, precum şi orice alte cheltuieli suplimentare, atât în perioada de implementare, cât şi în perioada de monitorizare, în vederea menţinerii funcţionalităţii Proiectului.
    (5) Beneficiarul are următoarele obligaţii specifice perioadei de implementare a Proiectului:
    a) să deschidă un cont de proiect la Trezoreria Statului;
    b) să respecte formalităţile Programului, în vederea decontării cheltuielilor, respectiv să depună, în original, facturile corespunzătoare achiziţiei bunurilor finanţate, certificatele de garanţie, precum şi documentele emise de către producătorul echipamentelor menţionate la art. 19 lit. c) din Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, cu modificările ulterioare, care să conţină inclusiv seriile componentelor principale (panou fotovoltaic, invertor, contor, puncte de încărcare) ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi ale staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, precum şi procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului, conform specificaţiilor tehnice din Program;
    c) să respecte regulile privind întocmirea facturii;
    d) să depună toate diligenţele pentru a se asigura că bunurile achiziţionate sunt noi, sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi beneficiază de condiţii de garanţie conform prevederilor Programului;
    e) să respecte condiţiile de decontare a avansului de 30% din valoarea contractului, în cazul solicitării acestuia.

    (6) Beneficiarul are următoarele obligaţii specifice perioadei de monitorizare a Proiectului:
    a) să păstreze o perioadă de 10 (zece) ani de la finalizarea proiectului, în formă fizică, dosarul cu toate documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicaţiei electronice, în original sau în copie conform cu originalul, după caz;
    b) să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin Program cu diligenţele unui bun proprietar;
    c) să menţină funcţional sistemul de panouri fotovoltaice şi punctele de reîncărcare achiziţionate şi instalate prin Program minimum 10 ani;
    d) să întocmească şi să transmită anual, în format electronic, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri fotovoltaice şi a staţiilor de reîncărcare, derularea activităţilor şi un audit energetic. Acesta va viza inclusiv raportul de funcţionare a sistemului, cu obligativitatea menţinerii în funcţiune optimă pe întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maximum 15%, iar în situaţia instalării unor sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maximum 40%;
    e) să realizeze măsurile de informare şi publicitate, în conformitate cu specificaţiile Programului.

    (7) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii sau a oricărui alt organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
    (8) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (7), beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin. (7) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de la transmiterea solicitării de către Autoritate/organismul abilitat, şi de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv.
    (9) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de Autoritate/organisme abilitate cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naţionale.
    (10) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia naţională. Toate documentele vor fi păstrate timp de 10 (zece) ani de la data la care a fost acordată suma cu titlu de ajutor, în baza schemei de ajutor de minimis.
    (11) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă a proiectului, utilizând conturi distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului.
    (12) Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării prezentului contract de finanţare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca Autoritatea să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.
    (13) Beneficiarul are obligaţia de a informa Autoritatea în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care vor face obiectul confirmării Autorităţii:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului principal sau secundar al beneficiarului, după caz;
    b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    c) înlocuirea reprezentantului legal.

    (14) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata prezentului contract de finanţare. Autoritatea va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acesteia.
    (15) Prin prezentul contract de finanţare, beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea de către Autoritate a datelor obţinute pe parcursul desfăşurării prezentului contract de finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale.
    (16) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) lit. b), c) şi d), beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă fiecărei acţiuni pentru care nu au fost respectate prevederile Programului, decontată în cadrul Proiectului, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (3), (4), (6), (7), (8), (10), (11) şi (12), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă decontată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
    (17) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Autorităţii orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (18) Beneficiarul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat Autoritatea despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile Autorităţii
    (1) Autoritatea are obligaţia să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract de finanţare şi în ghidul de finanţare al Programului, în limita fondurilor disponibile cuprinse în bugetul anual al acesteia.
    (2) Autoritatea are obligaţia de a informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (3) Autoritatea are obligaţia să transmită prin intermediul siteului www.energie.gov.ro formatul pentru auditul energetic anual, până în data de 31 decembrie a fiecărui an.
    (4) Autoritatea are obligaţia de a informa beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă naţională.
    (5) Autoritatea are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite în Program, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (6) Autoritatea are obligaţia de a procesa cererile de decontare şi a efectua transferul în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare al Programului şi ale prezentului contract de finanţare.
    (7) Autoritatea are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor Programului şi prevenirii neregulilor, conform legislaţiei naţionale şi comunitare.
    (8) Autoritatea are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării şi monitorizării Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare, conform prevederilor Programului.
    (9) În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată cu competenţe în domeniu.
    (10) Autoritatea are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanţare.
    (11) Autoritatea are obligaţia de a notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi, dacă au fost efectuate plăţi, să recupereze sumele virate către beneficiar, în condiţiile art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului de procedură fiscală şi Codului de procedură civilă.
    (12) Autoritatea este exonerată de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.
    (13) Autoritatea va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul platformei informatice a Programului, pe pagina electronică www.energie.gov.ro sau prin intermediul oricăror alte mijloace publice de informare.

    ART. 8
    Contractarea, cesiunea şi transmiterea obligaţiilor din prezentul contract de finanţare către terţi
    (1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Prezentul contract de finanţare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către beneficiar.
    (3) Oricare situaţie care obligă transmiterea şi/sau transformarea obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare va fi notificată Autorităţii de către beneficiar sau orice terţi interesaţi/implicaţi în Proiect, urmând a se semna un nou contract de finanţare între Autoritate şi noile părţi în contract.
    (4) Orice acţiune contrară prevederilor alin. (3) nu poate produce efecte juridice între/faţă de părţile prezentului contract de finanţare sau terţi dobânditori ai unor drepturi/interese în contract, situaţie în care Autoritatea are dreptul de a decide rezoluţiunea prezentului contract, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi.

    ART. 9
    Modificări şi completări
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi prezentul contract de finanţare şi cu respectarea prevederilor Programului.
    (2) În cazul în care propunerea de modificare a prezentului contract de finanţare aparţine beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite Autorităţii cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de Autoritate. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare analizei.
    (3) Autoritatea răspunde solicitării de modificare a prezentului contract de finanţare prin act adiţional, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    (4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporţional.
    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.
    (6) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în prezentul contract de finanţare, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
    (7) Prin derogare, Autoritatea va decide, conform fiecărei notificări a beneficiarului, posibilitatea, beneficiul şi procentajul/ întinderea derogării.

    ART. 10
    Conflictul de interese
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi Codului penal.
    (2) Faptele constatate se vor sancţiona conform legislaţiei naţionale în vigoare.

    ART. 11
    Cauze exoneratoare de răspundere între părţi
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării prezentului contract de finanţare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Prin caz fortuit se înţelege orice eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către părţile care îl invocă şi care ar fi fost chemate să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
    (4) Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră sau situaţia cazului fortuit, în termen de 5 zile de la data apariţiei, şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia sau de la data constatării sau luării la cunoştinţă despre intervenţia cazului fortuit. De asemenea are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.
    (5) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (6) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului fortuit doar prin decizia Autorităţii, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (8) În cazul în care forţa majoră sau cazul fortuit şi/sau efectele acestora obligă la suspendarea executării prezentului contract de finanţare pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a prezentului contract de finanţare.

    ART. 12
    Încetarea prezentului contract de finanţare şi recuperarea sumelor plătite
    (1) Oricare dintre părţi poate decide rezoluţiunea prezentului contract, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de finanţare.
    (2) Autoritatea poate decide rezoluţiunea prezentului contract de finanţare fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a) în situaţia în care beneficiarul nu a început executarea prezentului contract de finanţare într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia, în cazul în care Autoritatea şia respectat obligaţiile legale/contractuale;
    b) în situaţia în care, ulterior încheierii prezentului contract de finanţare, se constată că beneficiarul nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare;
    c) beneficiarul încalcă prevederile art. 8;
    d) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleaşi activităţi în ultimii 3 ani.

    (3) Prezentul contract de finanţare poate înceta anterior perioadei prevăzute în acesta, prin acordul părţilor, cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
    (4) În situaţia încălcării prevederilor art. 6 alin. (3), alin. (5) lit. a), alin. (6), (7), (8), (10) şi (11), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă decontată aferentă Proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
    (5) Prezentul contract de finanţare încetează conform dispoziţiilor oricărei autorităţi judiciare/judecătoreşti sau cu competenţe echivalente sau similar în domeniu, în cazul constatării anumitor fapte care contravin legislaţiei naţionale în vigoare.

    ART. 13
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanţare.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele româneşti competente.

    ART. 14
    Corespondenţa
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract de finanţare se va face prin platforma informatică la dispoziţia Autorităţii.
    (2) În cazul în care aceasta devine indisponibilă temporar sau din orice alte motive, corespondenţa se va realiza la adresele de e-mail comunicate de fiecare parte.
    (3) Comunicarea pe parcursul derulării prezentului contract de finanţare se poate realiza prin pagina electronica a Autorităţii www.energie.gov.ro sau orice alte mijloace media de largă audienţă.

    ART. 15
    Confidenţialitate
    (1) Autoritatea şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul şi care sunt stabilite de către părţi, de comun acord, ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens.
    (2) Nu pot fi declarate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea în scopul şi condiţiile Programului.

    ART. 16
    Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelor
    Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (de exemplu, brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    Prezentul contract de finanţare este semnat electronic, în două exemplare, de către toate părţile şi produce efecte juridice egale între părţi de la obţinerea ultimei semnături.    Pentru Autoritatea
    Nume: ................................
    Funcţie: .............................
    Semnătura (electronică):
    Data ..................................
    Pentru beneficiar
    Nume: ............................
    Funcţie: ..........................
    Semnătura (electronică):
    Data ..............................

    ANEXA 3

    la schemă
    CERERE DE DECONTARE
    Nr. [............................] din [....../....../.............] generate de aplicaţia informatică
    Beneficiar: .......................... Adresa beneficiarului: .......................
    Contract nr. ................ Valoarea totală eligibilă a contractului: ..............
    Suma solicitată: .......................
    Subsemnatul/a, ...................................... (numele şi prenumele reprezentantului legal),
    în calitate de reprezentant legal al beneficiarului finanţării acordate prin Programul de finanţare ELECTRIC^UP pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin prezenta cerere de decontare solicit suma de .............. lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate în vederea implementării Proiectului, în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....... din data de ................... .
    Plata va fi efectuată în contul bancar: ........................... deschis la: ..................................... .
    În calitate de beneficiar declar următoarele:
    A. Proiectul pentru care solicit decontarea nu este finanţat prin alte instrumente naţionale sau ale Comisiei Europene.
    B. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.
    C. Facturile depuse în vederea decontării respectă prevederile contractului de finanţare şi ale Programului de finanţare, precum şi legislaţia naţională.
    D. Declar că prezenta cerere de decontare a fost completată cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi falsul în declaraţii.
    E. Cunosc faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat prin prezenta cerere de decontare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat inclusiv la următoarea cerere de rambursare, cu plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, conform prevederilor contractului de finanţare, iar în cazul în care nu sunt prevăzute, conform prevederilor legale în vigoare.

    [nume şi prenume][funcţia][semnătura][ştampila]
    A se completa de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri:

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Nume şi prenume/Semnătura: │
│ │Responsabil │
│ │.......................................................│
│ │(data ................................................)│
│Observaţii:│Bun de plata pentru suma de │
│ │.......................................................│
│ │Se vor consemna numele şi funcţia persoanei legal │
│ │împuternicite. │
│ │Semnătura │
└───────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    la schemă
    Prezenta declaraţie se completează prin intermediul platformei informatice pentru implementarea Programului ELECTRIC UP, pusă la dispoziţie de către Autoritate.
    DECLARAŢIE
    de ajutor de stat/de minimis
    Subsemnatul(a), ................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ......... nr. ................, eliberat(ă) de ......................... la data de ....................., cu domiciliul în localitatea ..............................., str. .................... nr. ......., bl. ........., sc. ............, ap. ............., sectorul/judeţul ....................., funcţia ...................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ....................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
    I. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea nu fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat sau oricărui alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.
    DA [ ]
    NU [ ]
    De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, nu am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
    DA [ ]
    NU [ ]

    În cazul în care aţi beneficiat, completaţi tabelul de mai jos:

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │Tipul │ │ │Programul │ │
│ │minimis sau de │ajutorului│ │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │stat (pentru │(de │Anul │Furnizorul│s-a │ajutorului│
│crt.│toate │minimis/ │acordării │de ajutor │beneficiat│acordat │
│ │întreprinderile│ajutor de │ajutorului│ │de │(euro/lei)│
│ │care constituie│stat) │ │ │finanţare │ │
│ │întreprindere │ │ │ │ │ │
│ │unică) │ │ │ │ │ │
├────┼────────┬──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┬─────┤
│ │Denumire│C.U.I.│ │ │ │ │euro│lei │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┴─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    II. Declar pe propria răspundere că întreprinderea pe care o reprezint nu se încadrează în categoriile întreprinderilor aflate în dificultate, conform legislaţiei naţionale-cadru.
    De asemenea se declară pe propria răspundere următoarele:
    a) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, inclusiv nu are popriri pe conturile bancare;
    b) nu se află în procedură de reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege;
    c) nu se află în procedură de insolvenţă şi nici nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor săi.


    III. Declar pe proprie răspundere că nu există împotriva mea sau a întreprinderii pe care o reprezint decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate.
    IV. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Codul penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
    Numele şi semnătura reprezentantului legal al instituţiei:
    Data:
    Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016