Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 aprilie 2024  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 aprilie 2024 "Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale" din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 7 "Transformare digitală", investiţia 9 "Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale"

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 368 din 18 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 984 din 11 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 18 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta schemă, denumită „Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale“, instituie o măsură de ajutor de minimis în conformitate cu Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 7 „Transformare digitală“, investiţia 9 „Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale“ şi oferă sprijin organizaţiilor neguvernamentale (ONG) să îşi digitalizeze activităţile prin investiţii în infrastructura digitală, pentru sporirea competenţelor digitale ale personalului şi ale voluntarilor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii la distanţă beneficiarilor, dezvoltarea de platforme şi soluţii CRM (gestionarea relaţiilor cu clienţii).
    (2) Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi potrivit criteriilor prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.
    (3) Schema de ajutor de minimis se aplică cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (4) Acordarea ajutoarelor din prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2023/2.831.
    (5) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov.
    (6) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE), prin intermediul Direcţiei generale implementare PNRR şi instrumente financiare (denumită în continuare DGIPNRRIF), care are calitatea şi de administrator al schemei de ajutor de minimis.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Planul naţional de redresare şi rezilienţă - PNRR (componenta 7, investiţia 9);
    b) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/241;
    c) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2023/2.831;
    d) Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088;
    e) Regulamentul (UE) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 966/2012;
    f) Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
    g) Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol;
    h) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    i) Comunicarea Comisiei „Orientări tehnice privind aplicarea principiului de «a nu prejudicia în mod semnificativ» în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă“ (2021/C 58/01);
    j) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014;
    o) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021;
    p) Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat;
    q) Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) AI - Artificial intelligence (inteligenţă artificială) - sisteme care utilizează tehnologii precum: explorarea şi analizarea unor cantităţi mari de date text nestructurate, viziune computerizată, recunoaşterea vorbirii, generarea limbajului natural, învăţarea automată, învăţarea profundă pentru a culege şi/sau a utiliza date pentru a prezice, recomanda sau decide, cu diferite niveluri de autonomie, cea mai bună acţiune pentru atingerea unor obiective specifice;
    b) ajutor de minimis - ajutor limitat, conform normelor Uniunii Europene, la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831, valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice nu trebuie să depăşească 300.000 euro pe o perioadă de 3 ani. Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare, în sensul Regulamentului (UE) 2023/2.831, ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutoarelor de minimis sau de obiectivul urmărit prin acestea şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniunea Europeană;
    c) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
    d) active corporale - echipamente tehnologice, instalaţii de lucru, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe, respectiv cele care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)“, subgrupa 2.2 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare“, clasa 2.3.6 „Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat“ sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“, enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
    e) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    f) activităţile proiectului - totalitatea investiţiilor şi acţiunilor care urmează a fi implementate prin proiect, în scopul digitalizării domeniului de activitate al organizaţiei pentru care a fost solicitată finanţarea;
    g) beneficiar al ajutorului de minimis - organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis şi care semnează un contract de finanţare;
    h) beneficiar real - orice persoană fizică în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate, aşa cum prevede Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) blockchain - listă de înregistrări (sau date) în continuă creştere, numite blocuri, care sunt legate şi securizate cu ajutorul criptografiei;
    j) big data - colecţie de seturi de date ale căror dimensiuni sunt prea mari şi complexe pentru a putea fi gestionate de sistemele de tip bază de date şi aplicaţiile tradiţionale de procesare analitică;
    k) contract de finanţare - actul juridic semnat între furnizorul/administratorul schemei şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis. În cadrul acestuia se va specifica cuantumul ajutorului acordat în temeiul prezentei scheme;
    l) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    m) CRM (Customer Relationship Management) - metodologie de management care se referă la modul în care organizaţia urmăreşte şi organizează gestionarea relaţiilor cu clienţii, relaţiile sale cu diverşi stakeholderi, inclusiv cu membrii fondatori, partenerii din comunitate, influencerii, agenţii de promovare şi media; îi plasează în centrul activităţii, în baza unei utilizări intensive a tehnologiilor informaţionale, pentru a colecta, integra, procesa şi analiza informaţiile legate de aceştia;
    n) cofinanţare/contribuţia proprie a beneficiarului - diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi totalul finanţării nerambursabile acordate. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat sau din alte surse private, inclusiv donaţii;
    o) cloud computing - ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicaţii, acces la informaţii şi stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea şi configuraţia fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii;
    p) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului, cuprinzând salariul brut înainte de impozitare şi contribuţiile obligatorii, precum contribuţiile la sistemul de securitate socială şi costurile cu îngrijirea copiilor şi a părinţilor, dintr-o perioadă definită;
    q) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte efectiv întreprinderii respective. În cadrul prezentei scheme, aceasta este reprezentată de data semnării contractului de finanţare;
    r) data plăţii ajutorului - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;
    s) DESI (Digital Economy and Society Index) - indicele economiei şi societăţii digitale. Începând din 2014, Comisia Europeană a monitorizat progresele înregistrate de statele membre în domeniul digital şi a publicat rapoarte anuale privind Indicele economiei şi societăţii digitale (DESI). În fiecare an rapoartele includ profiluri de ţară, care ajută statele membre să identifice domeniile de acţiune prioritară, precum şi capitole tematice care oferă o analiză la nivelul Uniunii Europene (UE) în principalele domenii de politică digitală;
    t) dublă finanţare - finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi ale art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar);
    u) ERP - Enterprise Resource Planning (planificarea resurselor întreprinderii/organizaţiei) - unul sau mai multe seturi de aplicaţii software care integrează şi procesează informaţii pentru diverse funcţiuni/departamente din cadrul întreprinderii (organizaţiei). Produsele ERP integrează informaţii referitoare la planificare, aprovizionare, vânzări, marketing, financiar şi resurse umane. Sistemele ERP au următoarele caracteristici: sunt proiectate pentru un mediu client-server (tradiţional sau web-based); integrează majoritatea proceselor întreprinderii (organizaţiei); prelucrează marea majoritate a tranzacţiilor la nivelul întreprinderii (organizaţiei); utilizează baze de date care stochează fiecare informaţie doar o singură dată; permit accesul la date în timp real;
    v) furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul DGIPNRRIF, în calitate de coordonator de reforme/investiţii în cadrul PNRR, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de transfer, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum şi de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor şi acordă, respectiv administrează ajutoarele de minimis;
    w) finalizarea investiţiei - data finalizării perioadei de implementare a proiectului, stabilită în contractul de finanţare;
    x) IoT - Internet of Things (internetul obiectelor) - dispozitive sau sisteme interconectate numite dispozitive „inteligente“ sau sisteme „inteligente“ care colectează şi fac schimb de date şi care pot fi monitorizate sau controlate de la distanţă prin internet, prin software pe orice fel de computere, smartphone-uri sau prin interfeţe precum comenzi montate pe perete;
    y) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit, care desfăşoară o activitate economică; orice entitate care desfăşoară o activitate economică, astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ. În conformitate cu Comunicarea CE privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), clasificarea unei entităţi ca întreprindere se face întotdeauna în raport cu o activitate specifică. O entitate care desfăşoară atât activităţi economice, cât şi activităţi neeconomice trebuie considerată ca fiind o întreprindere numai în ceea ce priveşte prima categorie de activităţi;
    z) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective

    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice;
    aa) ghid specific - document programatic ce cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile prevăzute în prezenta schemă. Documentul conţine o detaliere tehnică şi financiară a condiţiilor impuse potenţialilor beneficiari pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare;
    bb) organizaţii neguvernamentale sau ONG-uri - persoane juridice constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii, inclusiv organizaţiile înfiinţate prin legi speciale, care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial;
    cc) perioada de sustenabilitate - intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să menţină investiţia. Perioada de sustenabilitate este de 1 an. Termenul începe să curgă de la momentul finalizării proiectului. Sustenabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obţinute după încetarea sursei de finanţare;
    dd) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ee) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    ff) produse pescăreşti şi de acvacultură - produsele definite la art. 5 lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    gg) producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;
    hh) prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia;
    ii) reţele sociale - aplicaţii bazate pe tehnologii IT care permit utilizatorilor să se conecteze prin crearea de profiluri cu informaţii personale pentru a distribui anumite interese şi/sau activităţi, a împărtăşi idei, a invita alţi utilizatori să acceseze profilul lor şi să creeze comunităţi de oameni cu interese comune;
    jj) proiecte.pnrr.gov.ro - aplicaţia pentru depunerea proiectelor de investiţii finanţate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.    CAP. IV
    Obiectivele schemei
    ART. 4
    Prin prezenta schemă se oferă sprijin pentru atingerea următoarelor obiective:
    a) obiectivul principal îl constituie dezvoltarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) în scopul transformării digitale a acestuia;
    b) obiectivele secundare sunt:
    (i) formare profesională (creşterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor/voluntarilor din cadrul organizaţiilor);
    (ii) creşterea nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale furnizate de ONG-uri către persoanele cu dizabilităţi sau cerinţe speciale din perspectiva competenţelor digitale.    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) care desfăşoară activitate economică, care funcţionează în conformitate cu principiile enunţate în legislaţia naţională în vigoare, inclusiv organizaţiilor înfiinţate prin legi speciale, după cum urmează:
    a) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.
    Atenţie! Unităţile de învăţământ particular sau confesional, autorizate sau acreditate prin raportare la prevederile art. 27 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 98 din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi eligibile doar dacă sunt persoane juridice de drept privat, nonprofit, organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate din prezenta schemă.


    (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii/sectoare sau care solicită următoarele ajutoare:
    a) domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari

    e) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate.

    (3) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt menţionate la alin. (2), poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei contabile a acestor activităţi, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în baza prezentei scheme.

    CAP. VI
    Valoarea şi modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 6
    (1) Valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 25.000 euro şi maximum 70.000 euro, sumele menţionate fiind calculate în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data acordării ajutorului, şi cu respectarea condiţiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis, fiind necesară o cofinanţare de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului depus.
    (2) Valoarea finanţării nerambursabile se va determina în funcţie de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:
    a) între 25.000 şi 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puţin 5 criterii DESI;
    b) între 40.001 şi 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puţin 7 criterii DESI;
    c) între 55.001 şi 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puţin 9 criterii DESI.

    (3) Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, aport al membrilor fondatori, donaţii, credite bancare sau din orice alte surse care nu implică ajutor de stat/ de minimis sau din alte surse private.
    (4) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor eligibile la finanţare, în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în prezenta schemă şi în ghidul specific, cu toate anexele necesare, ghid ale cărui dispoziţii vor fi armonizate cu prezenta schemă de ajutor de minimis.

    ART. 7
    (1) Ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă pentru categoriile de cheltuieli eligibile menţionate în cuprinsul prezentei scheme. Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită în cuprinsul prezentei scheme.
    (2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu trebuie să depăşească 300.000 euro pe o perioadă de 3 ani, luând în considerare inclusiv ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutoarelor de minimis sau de obiectivul urmărit prin acestea şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniunea Europeană.
    (3) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată în baza prezentei scheme este de 95% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis per întreprindere unică prevăzut la alin. (2).
    (4) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă de grant, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.
    (5) În cazul în care, prin acordarea unor ajutoare de minimis în baza prezentei scheme, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de ajutor de minimis acordat în cadrul prezentei scheme, după ce a optat pentru reducerea finanţării solicitate sau pentru renunţarea, integrală sau parţială, la ajutoarele anterioare deja primite sau pentru rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis maxim.
    (6) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziţionează depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (2), se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legale.
    (7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de ele, aceasta fiind, în principiu, întreprinderea care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data efectivă a separării.
    (8) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

    CAP. VII
    Beneficiari, activităţi şi condiţii de eligibilitate
    ART. 8
    (1) Pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) care desfăşoară activitate economică şi care funcţionează în conformitate cu principiile enunţate în legislaţia naţională în vigoare, inclusiv organizaţiile înfiinţate prin legi speciale, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) au sediul social sau un punct de lucru în România, cel târziu la momentul primei plăţi a ajutorului;
    b) sunt înfiinţate cel târziu la data de 31 decembrie 2022;
    c) la data semnării contractului de finanţare nu au obligaţii de plată nete neachitate în termen către bugetul consolidat al statului şi, respectiv, bugetul local şi nu au fapte înscrise în cazierul fiscal pentru toate punctele de lucru situate pe raza unor unităţi administrativ-teritoriale diferite;
    d) au capacitatea de a asigura contribuţia financiară necesară pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, a costurilor suplimentare ce pot apărea în implementare, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum şi sustenabilitatea financiară a investiţiei, respectiv costurile de întreţinere, operare şi mentenanţă a investiţiei pe toată durata de sustenabilitate a proiectului. Contribuţia financiară proprie trebuie să fie constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat/de minimis;
    e) nu desfăşoară şi nici nu vor desfăşura pe perioada implementării şi sustenabilităţii proiectului activităţi cu produse care au caracter erotic sau obscen, activităţi din domeniul jocurilor de noroc şi nici activităţi care contravin ordinii publice şi/sau prevederilor legale în vigoare;
    f) nu deţin pagini web care conţin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată;
    g) nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliului Concurenţei sau a unei instanţe de judecată sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    h) nu au legătură cu industria de tutun (producţie, distribuţie, prelucrare şi comerţ);
    i) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfăşoară activităţi destinate modificării patrimoniului genetic al fiinţei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activităţi de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obţinerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
    j) nu desfăşoară şi nici nu vor desfăşura pe perioada implementării şi sustenabilităţii proiectului activităţi economice de jocuri de noroc (producţie, construcţie, distribuţie, prelucrare, comerţ sau software conex);
    k) nu desfăşoară şi nici nu vor desfăşura pe perioada implementării şi sustenabilităţii proiectului activităţi economice de comerţ sexual;
    l) nu desfăşoară şi nici nu vor desfăşura pe perioada implementării şi sustenabilităţii proiectului activităţi care implică animale vii în scopuri experimentale şi ştiinţifice, în măsura în care respectarea „Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice“ nu poate fi garantată;
    m) nu desfăşoară şi nici nu vor desfăşura pe perioada implementării şi sustenabilităţii proiectului activităţi de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziţionarea sau tranzacţionarea cu instrumente financiare;
    n) nu desfăşoară şi nici nu vor desfăşura pe perioada implementării şi sustenabilităţii proiectului activităţi legate de exploatare/extracţie, prelucrare, distribuţie, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi şi a petrolului, precum şi investiţii legate de extracţia gazelor;
    o) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în prezenta schemă.

    (2) Activitatea economică pentru care se solicită finanţare, asociată unui cod CAEN (Clasificarea activităţilor economice naţionale), trebuie să se reflecte în bilanţurile contabile ale solicitanţilor cel târziu la momentul acordării ajutorului de minimis^1.
    ^1 Pentru ONG-uri nu se autorizează codurile CAEN la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

    (3) Nu pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă organizaţiile neguvernamentale al căror reprezentant legal, la data depunerii aplicaţiei de proiect şi pe întreaga perioadă de evaluare, selecţie şi contractare, se află în următoarele situaţii:
    a) a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    b) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/unionale în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    c) a indus în eroare cu intenţie o autoritate de management, un organism intermediar sau o comisie de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte/false în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi de minimis sau al altor scheme de ajutor de stat şi de minimis derulate pentru finanţare din programele operaţionale în oricare dintre perioadele de programare;
    d) a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau furnizorul/ administratorul schemei de ajutor de stat pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a apelului de proiecte aferent acestei scheme de ajutor sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare din programele operaţionale în oricare dintre perioadele de programare.


    ART. 9
    (1) În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutoarelor de minimis activităţile care respectă condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în prezenta schemă şi au ca scop sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale să îşi digitalizeze activităţile prin investiţii în infrastructura digitală, sporirea competenţelor digitale ale personalului şi ale voluntarilor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii la distanţă beneficiarilor, dezvoltarea de platforme şi soluţii CRM (gestionarea relaţiilor cu clienţii).
    (2) Activităţile eligibile sunt:
    a) activităţi pentru investiţii în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare
    personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.), dezvoltarea/achiziţionarea de aplicaţii software dedicate sectorului ONG (soluţii de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul şi retenţia donatorilor etc.);

    b) activităţi privind dezvoltarea competenţelor digitale ale personalului şi voluntarilor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii la distanţă beneficiarilor;
    c) dezvoltarea de platforme şi soluţii CRM (gestionarea relaţiilor cu clienţii) şi achiziţionarea de echipamente aferente;
    d) alte activităţi privind achiziţia de active necorporale: licenţe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus, precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice, în scopul transformării digitale a organizaţiei;
    e) construirea/modernizarea reţelei LAN necesare pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii unde se implementează proiectul şi între corpuri de clădire - dacă aparţin aceluiaşi solicitant şi sunt la aceeaşi adresă poştală);
    f) achiziţionarea serviciilor de dezvoltare/îmbunătăţire a unui website de prezentare a ONG-ului;
    g) achiziţionarea unui nume de domeniu nou „.ro“ - în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanţare;
    h) achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) - activitate eligibilă înainte de semnarea contractului de finanţare;
    i) achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creşterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
    j) activităţi privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing: software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) şi infrastructură ca serviciu (IaaS) şi de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.


    ART. 10
    (1) Organizaţiile care beneficiază de finanţare în cadrul acestei scheme trebuie să demonstreze respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ (DNSH) cu privire la obiectivele de mediu, în înţelesul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088; astfel, vor depune împreună cu cererea de finanţare declaraţia privind respectarea principiului DNSH, însoţită de autoevaluare.
    (2) Organizaţia care aplică în cadrul acestei scheme va declara că este beneficiar real al investiţiei, conform art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, corelat cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate pentru cheltuieli
    ART. 11
    (1) Cheltuielile eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis sunt următoarele:
    a) cheltuieli privind consultanţa pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării (servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul, cu condiţia ca soluţiile tehnice identificate şi descrise în documentaţia tehnică realizată să facă obiectul investiţiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanţare) şi pentru implementarea proiectului, în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
    b) cheltuieli privind investiţiile în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.) - cheltuială obligatorie;
    c) cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competenţelor digitale (programe furnizate de instituţii/ organizaţii de formare/formatori specializaţi în domeniu) ale personalului şi voluntarilor, în scopul furnizării de servicii la distanţă adresate beneficiarilor organizaţiei, în valoare eligibilă de maximum 1.500 lei/persoană - cheltuială obligatorie;
    d) cheltuieli cu serviciile de dezvoltare de platforme şi soluţii CRM (gestionarea relaţiilor cu clienţii) şi participarea angajaţilor la programe de formare/instruire privind gestionarea de platforme şi soluţii CRM, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;
    e) cheltuieli privind achiziţia de active necorporale: licenţe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile şi pachetelor software tip office), alte programe informatice, în scopul transformării digitale a organizaţiei;
    f) cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor/licenţelor software dedicate sectorului ONG - soluţii de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), pentru administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul şi retenţia donatorilor etc., aplicaţii informatice/licenţe specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creşterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile, cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), pentru sisteme IoT (Internet of Things) şi AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluţii E-Commerce etc. şi integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
    g) cheltuieli privind realizarea/modernizarea reţelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
    h) cheltuieli cu achiziţionarea serviciilor de dezvoltare aferente unui website de prezentare a ONG-ului;
    i) cheltuieli aferente achiziţionării/închirierii, pe perioada de implementare şi sustenabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
    j) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/ dosare/hârtie în digital indexabil;
    k) cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/reţele, pe perioada de implementare şi sustenabilitate a proiectului;
    l) cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud computing [software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) şi infrastructură ca serviciu (IaaS)] pe perioada de implementare şi sustenabilitate a proiectului;
    m) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); entităţile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori şi pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect - cheltuială obligatorie, în procent de maximum 5% din valoarea proiectului;
    n) cheltuielile cu resursele umane implicate în managementul de proiect (în procent de maximum 10% din valoarea eligibilă);
    o) valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile de la lit. a)-n), în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în baza schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.

    (2) Cheltuielile cu resursele umane se stabilesc proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor în proiect şi includ remuneraţia netă şi contribuţiile/taxele aferente.
    (3) Achiziţia de echipamente (hardware) este eligibilă în valoare maximă de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului.
    (4) Cheltuielile cu activităţile obligatorii de informare şi publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operaţiunile finanţate din Mecanismul de redresare şi rezilienţă, definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi suportate de beneficiar.
    (5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de implementare a proiectului vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă [conform art. 24 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021].
    (6) Activele necorporale sunt eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt utilizate exclusiv în cadrul organizaţiei care primeşte ajutorul, în scopul pentru care sunt achiziţionate;
    b) sunt active amortizabile;
    c) sunt achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi, potrivit principiului evitării conflictului de interese (organizaţia care primeşte ajutorul);
    d) sunt incluse în activele organizaţiei.


    ART. 12
    (1) Pentru a putea accesa ajutorul de minimis acordabil în temeiul prezentei scheme de ajutor, solicitanţii trebuie să depună/să încarce în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro o cerere de finanţare însoţită de anexele detaliate în ghidul specific aferent apelului de proiecte. Selecţia proiectelor se va realiza în baza criteriilor cuprinse în ghidul specific.
    (2) Solicitanţii sunt obligaţi să transmită informaţii cu privire la beneficiarii reali, în înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, aşa cum sunt ele reglementate de obligaţiile impuse de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    CAP. IX
    Atribuţiile furnizorului/administratorului schemei de ajutor de minimis
    ART. 13
    Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de minimis are următoarele atribuţii:
    a) asigură publicarea prezentei scheme în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o publică pe website-ul MIPE, respectiv www.mfe.gov.ro/secţiunea https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/;
    b) transmite către Consiliul Concurenţei, spre informare, actul normativ/administrativ sau asimilatele acestuia, care implementează sau modifică prezenta măsură de ajutor de minimis, în termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a acestora;
    c) elaborează Ghidul specific Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale;
    d) lansează şi organizează apelurile de proiecte ulterior avizării schemei de ajutor de minimis de către Consiliul Concurenţei;
    e) evaluează şi selectează, în mod transparent şi nediscriminatoriu, propunerile de proiecte primite de la potenţialii beneficiari ai ajutorului de minimis;
    f) încheie contractul de finanţare cu fiecare dintre beneficiarii ajutorului de minimis selectaţi pentru finanţare;
    g) efectuează plata sumelor aferente contractelor de finanţare către beneficiarii ajutorului de minimis;
    h) informează beneficiarul, la data acordării ajutorului de minimis, cu privire la caracterul de minimis, la cuantumul acestuia, precum şi la reglementarea europeană aplicabilă, verificând respectarea plafonului şi a intensităţii impuse de legislaţia Uniunii Europene;
    i) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, în vederea dispunerii măsurilor care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă;
    j) înregistrează în cadrul Registrului ajutoarelor de stat (RegAS) măsura de ajutor, ajutoarele acordate, plăţile efectuate în cadrul acestora, precum şi obligaţiile de rambursare impuse beneficiarilor sau rambursările de ajutor efectuate de către beneficiari;
    k) dacă este cazul, are obligaţia de a recupera valoarea ajutorului de minimis acordat nelegal sau utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis;
    l) are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană şi naţională în domeniul ajutorului de minimis, cum sunt, de exemplu: datele de identificare a beneficiarului, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.


    CAP. X
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor
    ART. 14
    (1) Beneficiarii au dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea proiectului selectat pentru finanţare, în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis şi în conformitate cu prevederile actului de acordare a ajutorului încheiat cu MIPE.
    (2) Beneficiarii au obligaţia de a implementa proiectul selectat pentru finanţare şi de a asigura sustenabilitatea acestuia. De asemenea, beneficiarii au următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a asigura din surse proprii, care exclud ajutorul de stat sau alte tipuri de ajutoare, valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi valoarea cofinanţării din bugetul eligibil al proiectului^2;
    ^2 Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, donaţii sau din alte surse private.

    b) obligaţia de a raporta furnizorului/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie şi în termenul solicitat de către acesta;
    c) obligaţia de a păstra, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate;
    d) obligaţia de a restitui parţial sau integral valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă, calculată conform reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis.

    (3) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2.831;
    b) nerealizarea niciunuia dintre obiectivele asumate prin proiect, menţionate în contractul de finanţare;
    c) înstrăinarea proiectului ori a bunurilor obţinute prin finanţarea prevăzută în prezenta schemă de ajutor, inclusiv în perioada de sustenabilitate a proiectului. Se are în vedere atât înstrăinarea parţială, cât şi cea totală. În raport cu forma, prin înstrăinare se înţelege atât cea oneroasă, cât şi cea gratuită;
    d) cazurile confirmate de conflict de interese sau de dublă finanţare.

    (4) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis primit:
    a) efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin PNRR, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241;
    b) atingerea parţială a obiectivelor şi indicatorilor de realizare şi de rezultat din cadrul contractului de finanţare;
    c) orice alte situaţii prevăzute în contractele de finanţare.


    CAP. XI
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 15
    (1) Schema de ajutor de minimis se acordă până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.
    (2) Plata ajutorului va putea fi efectuată până la data de 30 iunie 2026.

    ART. 16
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este reprezentată de fonduri nerambursabile finanţate din PNRR şi fonduri de la bugetul de stat.
    (2) Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 5,3 milioane euro, echivalent în lei, din care 4,5 milioane euro fonduri nerambursabile finanţate din PNRR şi 0,8 milioane euro fonduri de la bugetul de stat [valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat, în baza schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021].
    (3) Alocarea bugetului pe ani este următoarea:

┌───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Tipul │Bugetul │ │ │ │
│măsurii│total │Anul 2024│Anul 2025│Anul 2026│
│de │(euro) │ │ │ │
│sprijin│ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Ajutor │ │ │ │ │
│de │5.300.000│3.000.000│1.300.000│1.000.000│
│minimis│ │ │ │ │
├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │5.300.000│3.000.000│1.300.000│1.000.000│
│(euro) │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    (4) Sumele rămase necheltuite într-un an vor fi reportate în anii următori în perioada de valabilitate a schemei.

    ART. 17
    Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 180 de organizaţii neguvernamentale cu activitate economică.

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 18
    (1) Prezenta schemă se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe website-ul MIPE, respectiv www.mfe.gov.ro.
    (2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, precum şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 19
    (1) Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a înregistra schema de ajutor de minimis în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia^3.
    ^3 Conform prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.

    (2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz. Plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii.
    (3) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este responsabil de corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor încărcate în RegAS.
    (4) Furnizorul schemei are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (5) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (6) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    CAP. XIII
    Regula de cumul
    ART. 20
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.831, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
    (2) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu regulamentele (UE) nr. 1.408/2013 şi (UE) nr. 717/2014 ale Comisiei, în limita plafonului relevant prevăzut pentru ajutoarele de minimis.

    ART. 21
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme de ajutor nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depăşească intensităţile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (2) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă nu se cumulează cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare de risc, dacă o astfel de cumulare ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptat(ă) de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat(e) de Comisie.

    ART. 22
    (1) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere, al cărei model va fi aprobat prin ghidul specific, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit sau solicitat de acesta şi de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 3 ani. Pentru orice modificare survenită între momentul semnării declaraţiei şi data semnării contractului de finanţare, solicitantul ajutorului va notifica MIPE în ziua semnării contractului de finanţare, însă înainte de semnarea acestuia.
    (2) Furnizorul măsurii va verifica respectarea cumulului ajutoarelor de minimis pentru un beneficiar, urmărind ca suma totală a ajutoarelor de minimis primite în ultimii 3 ani (calculaţi de la momentul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme) cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, indiferent de forma ajutorului de minimis, obiectivul urmărit sau sursa de finanţare, să nu depăşească echivalentul în lei, calculat la data acordării ajutorului, a 300.000 de euro per întreprindere unică.

    CAP. XIV
    Recuperarea ajutoarelor de minimis
    ART. 23
    (1) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei^4. Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MIPE, prin direcţiile de specialitate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, ale Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat şi ale normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de minimis. În vederea dispunerii recuperării ajutoarelor acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu.
    ^4 Regăsite la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged-2.pdf.

    (2) Furnizorul are obligaţia transmiterii beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, a unei copii a deciziei Comisiei Europene cu privire la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de minimis ilegal ori utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016