Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 septembrie 2020  aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 septembrie 2020 aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 845 din 15 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 766 din 10 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, denumit în continuare Program, are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Naţională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumiţi în continuare beneficiari, astfel:
    a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei, definite conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Normele metodologice;
    b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial, care se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) lit. a)-d) din Normele metodologice.

    (2) Beneficiarul poate solicita finanţarea de tip leasing financiar pentru unul sau mai multe bunuri mobile în cadrul Programului în valoare maximă cumulată de 5.000.000 lei.
    (3) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul (ratele de leasing) rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.
    (4) Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi contul statului.
    (5) Durata maximă a finanţării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
    (6) Prin prezenta hotărâre se instituie o schemă de ajutor de minimis elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante. Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (7) Forma finală a prezentei scheme de ajutor de minimis se transmite spre informare Consiliului Concurenţei de către FNGCIMM, în termen de 15 zile de la data adoptării, şi se publică pe pagina de internet a FNGCIMM şi a Consiliului Concurenţei.
    (8) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică exclusiv beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    ART. 2
    (1) Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“ este implementat de către FNGCIMM, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finanţelor Publice, iar FNGCIMM îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei.

    ART. 3
    Obiectivele principale ale schemei de ajutor de minimis urmăresc menţinerea şi dezvoltarea sectorului IMM, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, prin acordarea în principal de sprijin sub forma acordării de garanţii în numele şi contul statului pentru finanţările de tip leasing financiar destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare desfăşurării activităţii beneficiarilor eligibili în cadrul Programului, în special a celor care au nevoie de transfer tehnologic în procesele de producţie şi care vor contribui la stimularea fluxurilor financiare şi la conservarea necesarului de lichiditate pentru derularea activităţii în condiţii optime.

    CAP. II
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este valabilă pentru angajamentele legale încheiate până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii şi cu respectarea dispoziţiilor legii bugetului anual de stat şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (2) Plăţile în cadrul prezentei scheme se efectuează până la data de 31 octombrie 2021.

    ART. 5
    (1) Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.500.000.000 lei, iar echivalentul subvenţiei brute - ESB al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon nu va depăşi 1.200.000.000 lei.
    (2) Bugetul alocat subvenţionării comisionului de risc, comisionului de administrare şi a dobânzii este de 111,6 milioane lei, respectiv:
    a) credite de angajament aferente anului 2020 în sumă de 111,6 milioane lei;
    b) credite bugetare aferente perioadei 2020-2021 în sumă de 111,6 milioane lei pentru realizarea de plăţi în baza angajamentelor legale emise.

    (3) Ajutorul de minimis aferent dobânzii parţial subvenţionate, comisionului de administrare şi comisionului de risc se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi se virează lunar în contul FNGCIMM, pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    (4) Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 1.600 de beneficiari.

    CAP. III
    Tipurile de ajutor de minimis
    ART. 6
    (1) În baza prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă următoarele forme de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013:
    a) garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului, definit conform art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, acordate în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (1);
    b) subvenţionarea dobânzii aferente finanţărilor în leasing garantate în condiţiile Programului în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării;
    c) subvenţionarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc în procent de 100% aferente garanţiei acordate în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

    (2) Echivalentul subvenţie brută - ESB al ajutorului de minimis sub formă de garanţie se calculează conform dispoziţiilor Regulamentului de minimis, respectiv prin înmulţirea pragului de minimis aplicabil - 200.000 EUR pentru toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, căruia i se aplică 100.000 EUR, cu raportul dintre valoarea garanţiei acordate şi sumele maxime permise de regulament, precum şi cu raportul dintre durata garanţiei şi durata maximă aplicabilă, astfel:
    a) pentru garanţiile cu o durată de maximum 5 ani - 60 de luni
    (i) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri: (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Se va utiliza cursul Băncii Naţionale a României valabil la data acordării garanţiei.

    (ii) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri: (a se vedea imaginea asociată)
    ^2 Se va utiliza cursul Băncii Naţionale a României valabil la data acordării garanţiei.


    b) pentru garanţiile cu o durată care depăşesc 5 ani - maximum 72 de luni
    (i) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri: (a se vedea imaginea asociată)

    (ii) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri: (a se vedea imaginea asociată)    (3) Valoarea cumulată a ajutorului de minimis constând în subvenţionarea comisionului de risc şi de administrare este inclusă în echivalentul subvenţiei brute a garanţiei, calculată conform prevederilor alin. (2).
    (4) Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. b) acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării. Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. c) acoperă valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de derulare a finanţării garantate în cadrul Programului.
    (5) Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul Finanţelor Publice, iar FNGCIMM îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei.

    ART. 7
    (1) Beneficiarii care au contractat finanţări de tip leasing financiar, garantate conform art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pot primi, în baza prezentei scheme, ajutoare de minimis în limita cumulului dintre valoarea echivalentului subvenţie brută a garanţiei, calculat conform prevederilor art. 6 alin. (2) din schemă, valoarea subvenţiei comisionului de risc, a comisionului de administrare şi valoarea subvenţiei parţiale de dobândă aferentă finanţării de tip leasing financiar în condiţiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din prezenta schemă de ajutor de minimis, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 200.000 euro per întreprindere unică, respectiv 100.000 euro, echivalent lei, pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2) şi ale art. 9.
    (2) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme nu poate depăşi plafonul de minimis - echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    (3) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 200.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.

    CAP. IV
    Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
    ART. 8
    Pot beneficia de prevederile Programului următorii operatori economici care respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările si completările ulterioare: societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producţie, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, asociaţiile sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, entitate care are calitatea de utilizator în accepţiunea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii solicitării de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanţatorul;
    c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni sau, dacă înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observaţie şi substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit;
    d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi;
    e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanţatorului;
    f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale şi bugetare administrate de organul fiscal central;
    h) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene; termenul „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    i) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    j) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz.


    ART. 9
    (1) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care au fuzionat. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (2) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (3) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei.
    (5) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare adoptată de Comisia Europeană.
    (6) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 10
    (1) Nu se acordă ajutor de minimis în cadrul Programului pentru beneficiarii din următoarele sectoare/domenii de activitate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.
    (2) Nu se acordă ajutor de minimis în cadrul Programului pentru activităţile de:
    a) pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, respectiv:
    (i) 031 - Pescuitul;
    (ii) 032 - Acvacultura;

    b) producţie primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013:
    - 011 Cultivarea plantelor nepermanente;
    – 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente;
    – 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
    – 014 Creşterea animalelor;
    – 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
    – 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;
    – 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;

    c) prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    (i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    (ii) când ajutorul este condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;


    (3) Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
    (4) Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
    (5) Nu se acordă ajutor de minimis pentru activităţi legate de export, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export şi ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    (6) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate prevăzute la alin. (1) şi (2), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Verificarea încadrării achiziţiei finanţate prin operaţiuni de tip leasing în codul CAEN finanţabil se realizează de către finanţator.
    (7) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (8) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi evidenţe contabile separate, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.
    (9) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte plafoanele maxime de minimis, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

    ART. 11
    (1) Obiectul finanţării de tip leasing financiar îl constituie achiziţia în cadrul Programului a următoarelor categorii de bunuri mobile noi sau second-hand, în funcţiei de obiectul de activitate al beneficiarului, fără a se limita la acestea:
    a) autoutilitară - autovehicul transport marfă - autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă;
    b) autocar - autobuz definit conform prevederilor art. 3 pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare;
    c) echipamente - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru etc., destinate desfăşurării de către beneficiarul eligibil a activităţilor economice conform codului CAEN finanţat;
    d) utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, maşinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producţie conform CAEN finanţat;
    e) echipamente IT şi tehnologia informaţiei - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware si software şi/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea - procurarea, procesarea, stocarea, convertirea şi transmiterea informaţiei prin folosirea computerelor - calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul - tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimanta/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audiovideo etc.

    (2) Bunurile mobile second-hand pot fi finanţate prin leasing financiar garantat în cadrul Programului dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) în cazul bunurilor înmatriculate şi rulate minimum 100 km;
    b) în cazul bunurilor neînmatriculabile dacă acestea au fost puse în funcţiune şi la data cererii de acordare a finanţării înregistrează un număr de ore de funcţionare.

    (3) Finanţatorul are obligaţia de a aproba finanţarea în condiţiile în care durata maximă a finanţării este cel puţin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcţionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar şi se stabileşte conform normelor proprii ale finanţatorului; în general vechimea bunului la momentul finanţării plus perioada de finanţare nu trebuie sa depăşească durata economică de viaţă; în funcţie de tipul bunului perioada totală nu va depăşi 10 ani.

    ART. 12
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord de finanţare din partea FNGCIMM.
    (2) Procedura de selecţie a beneficiarilor, de emitere a acordului de finanţare şi a plăţii ajutorului de minimis se efectuează de către FNGCIMM conform prevederilor prezentei hotărâri.

    CAP. V
    Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 13
    FNGCIMM trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele de minimis acordate în cadrul schemei. FNGCIMM are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de minimis acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

    ART. 14
    Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de minimis sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 15
    FNGCIMM, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de minimis, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 16
    FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. VI
    Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 17
    Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se vor face de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.

    ART. 18
    Beneficiarul şi instituţiile financiare nebancare care au acordat finanţările de tip leasing financiar prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de minimis acordat în cadrul prezentei scheme.

    ART. 19
    În situaţia în care FNGCIMM constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de minimis şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, solicită acestora rambursarea ajutorului de minimis primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de minimis se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016