Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 28 august 2019  prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 28 august 2019 prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 736 bis din 9 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.296 din 28 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 736 din 9 septembrie 2019.
──────────
                               PROCEDURA DE IMPLEMENTARE
                   a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul
                   Programului naţional multianual pentru dezvoltarea
                   antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul
                           întreprinderilor mici şi mijlocii
    1. Obiectivul programului
        Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzută în cadrul programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. De asemenea, o altă componentă importantă a obiectivului schemei este dezvoltarea viziunii de afaceri a femeilor antreprenor în vederea integrării afacerilor acestora în economia globală.
        Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 352/24.12.2013.
        Schema de minimis urmăreşte:
    - îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei;
    – stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;
    – dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;
    – dezvoltarea contactelor de afaceri, stabilirea unor legături parteneriale şi integrarea femeilor antreprenor în organizaţii globale ale femeilor de afaceri;
    – creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

        Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
        Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Descrierea Programului
    2.1. Programul se va derula în 3 etape, astfel:
        Etapa I - Organizarea unei Conferinţe naţionale dedicate femeilor antreprenor din România pentru maxim 400 de participante femei, care au deja o afacere şi femei care doresc să-şi deschidă o afacere, a cărei tematică va fi afişată cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării evenimentului;
        Etapa a II-a - Organizarea a 4 workshop-uri pe durata a două zile pentru maxim 160 de participante femei care deţin afaceri, a căror tematică va fi afişată cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării evenimentelor;
        Etapa a III-a - organizarea unui eveniment internaţional de networking pentru maxim 30 de participante femei având ca obiectiv creşterea abilităţilor IMM conduse de femei în formarea de parteneriate externe şi integrarea acestora în cel puţin o organizaţie de femei de afaceri ce activează la nivel internaţional.

    2.2. Locaţiile şi perioadele de desfăşurare exacte ale conferinţei naţionale, workshop-urilor, respectiv evenimentului internaţional, se vor publica pe pagina de web www.aippimm.ro cu minim 5 zile înainte de desfăşurarea efectivă a acestora.
    2.3. (1) Toate evenimentele din cadrul celor trei etape menţionate la pct. 2.1 vor fi organizate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) sau una dintre Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE). În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul MMACA se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP), a cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite şi aprobate prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat. În cazul în care programul se derulează prin AIMMAIPE, în cadrul AIMMAIPE se constituie unitatea de programare, selecţie, evaluare şi contractare (UPSEC), a cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat sau Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, direct şi/sau pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi printr-o procedură competitivă, deschisă, transparentă, necondiţionată, nediscriminatorie şi suficient promovată, în condiţiile legii.
    (2) În vederea desfăşurării evenimentelor, MMACA/AIMMAIPE, în calitate de organizator, poate coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.

    2.4. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele: cheltuieli de organizare, editare de broşuri, cheltuieli pentru editarea de materiale de promovare şi prezentare, cheltuieli de promovare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentelor (aplicaţie software folosite în cadrul evenimentelor, inclusiv găzduirea acesteia pe perioada programului), transmitere de invitaţii, onorarii traineri/vorbitori, cheltuieli de catering, cheltuieli pentru filmarea/editarea şi fotografierea evenimentelor, cheltuieli aferente deplasării şi cazării aplicantelor la Etapa a II-a - workshop-uri pentru femei care deţin afaceri, cheltuieli aferente deplasării şi cazării pe perioada desfăşurării evenimentului internaţional, pentru participante, speakeri, reprezentanţii MMACA/AIMMAIPE, cheltuieli pentru înscrierea femeilor participante la evenimentul internaţional într-o organizaţie internaţională a femeilor de afaceri, precum şi alte cheltuieli necesare organizării evenimentelor din cadrul programului aprobate de ordonatorul principal de credite. Cheltuielile aferente transportului şi cazării în ţară şi în străinătate pentru reprezentanţii MMACA/AIMMAIPE vor fi decontate conform legislaţiei aplicabile instituţiilor publice.

    3. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis
        Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2020.
        Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia este de 3.000.000 lei.
        Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019, aprobat prin Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019 este de 1.000.000 lei.
        Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anul 2020 este de 1.000.000 lei.
        Prin implementarea programului în perioada 2019-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 320 de beneficiari, din care maxim 160 de beneficiari de ajutor de minimis în anul 2019.

    4. Beneficiari de ajutor de minimis în cadrul Programului
    4.1. La Etapa I - Conferinţa naţională dedicată femeilor antreprenor din România pot participa:
    (1) femeile care au cetăţenie română şi care la data depunerii formularelor de înscriere au vârsta peste 18 ani şi au cel puţin studii medii definitivate.
    (2) operatorii economici: IMM-urile (societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), care îndeplinesc cumulativ, la momentul înscrierii on-line, criteriile de eligibilitate menţionate la pct. 4.5 din prezenta procedură;

    4.2. La Etapa a II-a - 4 workshop-uri pentru femei care deţin afaceri, pot participa maxim 160 reprezentante ale operatorilor economici menţionaţi la pct. 4.1 (2), care au participat la conferinţa naţională promovând cu succes toate modulele şi au fost selectate conform pct. 7.4 din prezenta procedură;
    4.3. La Etapa a III-a - 1 eveniment internaţional pentru femei vorbitoare de limbă engleză care deţin afaceri. Pot participa maxim 30 reprezentante ale operatorilor economici menţionaţi la pct. 4.1 (2), care au participat la conferinţa naţională, precum şi la workshop promovând cu succes toate modulele şi au fost selectate conform pct. 7.5 din prezenta procedură;
    4.4. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

    4.5. Pot participa la etapele II şi III în cadrul Programului reprezentantele IMM-urior (societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale), IMM- uri care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate la momentul înscrierii on-line:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6 din 09.02.2011 şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor*1), potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare sau sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare);
        *1) Microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

    b) sunt înregistrate la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere on-line în Program;
    c) cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante (cu excepţia femeilor care au calitatea de membru cooperator în cadrul societăţilor cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei), sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II) care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;
    d) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    e) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    f) ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă de minimis nu poate să depăşească plafonul de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
        În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele maxime de minimis, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
        În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
        În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
        Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*2) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
    *2) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").

        Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
        Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
        Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    g) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/AIMMAIPE sau a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente;
    h) au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani);
    i) au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
    j) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

    4.6. În cadrul programului nu sunt eligibile următoarele activităţi ale IMM-urilor aplicante:
        ● intermedieri financiare şi asigurări:
    - 641 Intermediere monetară
    – 642 Activităţi ale holdingurilor
    – 643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
    – 649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
    – 651 Activităţi de asigurări
    – 652 Activităţi de reasigurare
    – 653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
    – 661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
    – 662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
    – 663 Activităţi de administrare a fondurilor

        ● tranzacţii imobiliare:
    - 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
    – 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
    – 683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

        ● 920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
        ● producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    - 110 Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
    – 1200 Fabricarea produselor din tutun
    – 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
    – 2051 Fabricarea explozivilor
    – 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
    – 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
    – 4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

        ● producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis, respectiv:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, activităţi reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013*3):
        *3) Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
    – 031 Pescuitul
    – 032 Acvacultura

    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013:
    - 011 Cultivarea plantelor nepermanente
    – 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
    – 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    – 014 Creşterea animalelor
    – 015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    – 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
    – 017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

    c) activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
        Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
    Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

    d) activităţi legate de export, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev. 2)
    - 051 Extracţia cărbunelui superior
    – 052 Extracţia cărbunelui inferior
    – 061 Extracţia petrolului brut
    – 062 Extracţia gazelor naturale
    – 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    – 0892 Extracţia turbei
    – 091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    – 099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

    g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

        În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
        Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.


    5. Tipurile de ajutor financiar de minimis
    5.1. Se asigură participarea gratuită la conferinţa naţională pentru participantele selectate în urma înscrierii în program.
    5.2. Pentru participarea la workshop-uri se asigură participarea gratuită şi vor fi suportate:
    (1) Cheltuielile de transport pentru participante în limita sumei de maxim 200 lei/beneficiar. În cazul în care suma cheltuită cu transportul intern depăşeşte 200 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 200 lei. Cheltuielile privind transportul intern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care organizatorul trebuie să le depună în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la MMACA/AIMMAIPE. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, biletele de transport şi bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie emise astfel: pentru transport se consideră documente în termen documentele datate cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia;
    (2) Cheltuielile aferente cazării pentru participante, în cuantum de maximum 600 lei/beneficiar pentru maxim trei nopţi de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

    5.3. Pentru participarea la evenimentul internaţional se asigură participarea gratuită şi vor fi suportate cheltuielile de transport extern, precum şi cheltuielile de cazare ale participantelor pe perioada desfăşurării evenimentului, în limita sumei de 4.100 lei. În cazul în care suma cheltuită cu transportul extern depăşeşte 2000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autovehicul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul extern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care organizatorul trebuie să le depună în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea evenimentului, la MMACA/AIMMAIPE. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, biletele de transport şi bonurile de benzină, pentru a fi considerate documente justificative, trebuie să fie emise astfel: pentru transport se consideră documente în termen documentele datate cu maximum 2 (două) zile înainte de începerea evenimentului şi maximum 2 (două) zile după finalizarea acestuia;
        Pentru deplasările externe vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiar, în cuantum de maximum 2100 lei/beneficiar pentru maxim trei nopţi de cazare, dar nu mai mult de 700 lei/noapte/persoană.
        Cheltuielile aferente deplasărilor externe (diurnă, transport şi cazare) ale reprezentanţilor AIMMAIPE şi MMACA vor fi decontate conform legislaţiei aplicabile instituţiilor publice.
    În afara, cheltuielilor tip ajutor financiar de minimis în cadrul programului se suportă şi cheltuielile menţionate la pct. 2.4 din prezenta procedură.
        Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării procedurii în Monitorul Oficial al României pentru anul 2019.


    6. Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare
        Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat/Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului), administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.
    6.1. Înscrierea în program, şi completarea formularului de înscriere pentru participarea la program se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro şi/sau www.imm.gov.ro.
    6.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web instituţiei cu minim 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
    6.3. Pentru participarea la program fiecare solicitantă va completa şi transmite on-line formularului de înscriere (Anexa nr. 1) începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere. Aplicaţia va fi deschisă timp de 10 zile cu posibilitatea prelungirii termenului până la epuizarea locurilor aferente beneficiarelor de ajutor de minimis în anul 2019.
    6.4. După salvarea şi trimiterea datelor aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.
    6.5. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei. În situaţia în care vor fi mai multe înregistrări pentru acelaşi beneficiar, va fi luată în considerare doar prima înregistrare.
    6.6. Calcularea punctajului formularului de înscriere se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicante a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 1 la procedura programului.
    6.7. (1) În conformitate cu punctajul obţinut în urma evaluării online a formularului de înscriere, Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va face publică pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro şi/sau www.imm.gov.ro, lista cu solicitanţii înscrişi. Selecţia participantelor la cele trei etape ale programului se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea formularului de înscriere. La punctaje egale va prevala:
    - Punctajul obţinut la criteriul "Categoria şi cifra de afaceri a companiei";
    – Punctajul obţinut la criteriul "Nivelul educaţional";
    – Punctajul obţinut la criteriul "Experienţa profesională pe o funcţie de conducere sau antreprenor";
    – Punctajul obţinut la criteriul "Calitatea de asociat/acţionar majoritar/administrator într-o IMM";
    – Punctajul obţinut la criteriul "Companii deţinute până la momentul înscrierii ca antreprenor (asociat, acţionar)";
    – Data şi ora înscrierii în program.
    – După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare aplicant, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic. Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea "conform cu originalul".    7. Selecţia beneficiarilor
    7.1. Verificarea formularelor de înscriere se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform (Anexei nr. 1) la procedura programului.
    7.2. Selecţia celor maxim 400 participante la conferinţa naţională se face de către UIP/UPSEC în ordinea RUE, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de la punctul 4.1 şi, după caz, 4.5 din prezenta procedură. Dacă în urma verificării de către UPSEC se constată neîndeplinirea criteriilor de selecţie solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii.
    7.3. (1) După finalizarea verificării solicitanţilor acceptaţi de principiu în cadrul programului va fi afişată pe site-ul www.aippimm.ro şi/sau www.imm.gov.ro lista cu solicitanţii acceptaţi în program pentru participarea la conferinţa naţională, precum şi lista cu solicitanţii respinşi.
    (2) Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Documentele neîncărcate în aplicaţie sau incomplet încărcate pot fi solicitate prin clarificări. Completările solicitate se transmit la MMACA/AIMMAIPE în 24 de ore de la înştiinţare. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate la clarificări conduce la respingere în cadrul programului.

    7.4. Selecţia celor maxim 160 participante la cele 4 workshop-uri se face prin verificarea de către UIP/UPSEC în ordinea RUE a următoarelor criterii:
    a) a participat la conferinţa naţională organizată în cadrul prezentului program promovând cu succes toate modulele;
    b) are calitatea de reprezentant al unui IMM în condiţiile punctului 4.5 lit. c) din prezenta procedură;

    7.5. Selecţia celor maxim 30 participante la cele 4 conferinţe internaţionale se face de către UIP/UPSEC prin verificarea în ordinea RUE a următoarelor criterii:
    a) a participat la conferinţă în cadrul prezentului program;
    b) a participat la un workshop în cadrul prezentului program promovând cu succes toate modulele;
    c) cunoaşte limba engleză scris şi vorbit.

    7.6. (1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    (2) Solicitantul poate formula o contestaţie, în termen de 2 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
    (3) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
        ● datele de identificare a operatorului economic;
        ● obiectul contestaţiei;
        ● motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
        ● dovezile pe care se întemeiază;
        ● semnătura reprezentantului legal şi ştampila.

    (4) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul UIP MMACA/AIMMAIPE o comisie de contestaţie, formată din membrii care nu au participat la verificarea documentaţiei.
    (5) Termenul de soluţionare este de 2 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin e-mail/poştă, cu confirmare de primire.


    8. Decontarea cheltuielilor cu transportul intern sau cazarea pentru etapa a II-a şi a cheltuielilor cu transportul extern şi cazarea beneficiarilor pentru etapa a III-a.
    8.1. (1) Participanţii vor depune la organizator cererea-tip de finanţare (anexa nr. 2) însoţită de documentele justificative menţionate la punctul 8.2 alin. (1) din prezenta procedură, în maximum 5 zile de la închiderea evenimentului la care au participat.
    (2) Organizatorul va depune la MMACA/AIMMAIPE toată documentaţia centralizată a tuturor beneficiarilor, conform punctului 8.2 alin. (2) din prezenta procedură, în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea ultimului eveniment.
    (3) În vederea implementării şi monitorizării Programului, în cadrul UIP MMACA/AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin de ministru/decizia ordonatorului terţiar de credite.

    8.2. (1) Cheltuielile legate de transport şi cazare se vor valida pe baza unei cereri-tip de finanţare (anexa nr. 2), pe care solicitanţii trebuie să o depună la organizator împreună cu următoarele documente justificative:
    - angajamentul beneficiarului (anexa nr. 6) de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2020, către Unitatea monitorizare, control şi raportare din cadrul AIMMAIPE;
    – declaraţie pe propria răspundere privind participarea la eveniment cu transport şi cazare asigurate de către organizator;
    – certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;
    – certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
    – alte documente solicitate de către organizator sau MMACA/AIMMAIPE.

    (2) Decontarea cheltuielilor de organizare şi cele legate de transport şi cazare se va aproba pe baza unui raport al evenimentului depus de către organizator, după cum urmează:
    A. Pentru Etapa 1 - raportul va fi însoţit de:
    - documente justificative privind organizarea evenimentului conform procedurii de achiziţie, centralizator cu toate cheltuielile eligibile efectuate, centralizator al participantelor şi lista de prezenţă la eveniment, tematica şi materialele aferente tuturor modulelor din cadrul evenimentului, bazele de date aferente aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul modulelor, precum şi alte documente solicitate de către MMACA/AIMMAIPE.

    B. Pentru Etapa 2 - raportul va fi însoţit de:
    - documente justificative privind organizarea evenimentului conform procedurii de achiziţie, centralizator cu toate cheltuielile eligibile efectuate, centralizator al întreprinderilor beneficiare ale participantelor şi lista de prezenţă la eveniment, tematica şi materialele aferente tuturor modulelor din cadrul evenimentului, bazele de date aferente aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul modulelor;
    – documente justificative privind cheltuielile legate de cazare (factura eliberată de către unitatea de cazare care să cuprindă datele de identificare ale participantelor şi întreprinderea pe care o reprezintă precum şi instrumentul care atestă efectuarea plăţii);
    – pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz/bilet de avion, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat.
    – copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – alte documente solicitate de către MMACA/AIMMAIPE;

    C. Pentru Etapa 3 - raportul va fi însoţit de:
    - documente justificative privind organizarea evenimentului conform procedurii de achiziţie, centralizator cu toate cheltuielile eligibile efectuate, centralizator al întreprinderilor beneficiare ale participantelor şi lista de prezenţă la eveniment, tematica şi materialele aferente tuturor modulelor din cadrul evenimentului, bazele de date aferente aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul modulelor;
    – documente justificative privind cheltuielile legate de cazare (factura eliberată de către unitatea de cazare care să cuprindă datele de identificare ale participantelor şi întreprinderea pe care o reprezintă precum şi instrumentul care atestă efectuarea plăţii);
    – pentru cheltuielile legate de transport sunt considerate documente justificative: bon fiscal pentru combustibil în termen/bilet de tren/bilet de autocar/bilet de microbuz/bilet de avion, în funcţie de mijlocul de transport cu care solicitantul s-a deplasat.
    – alte documente solicitate de către MMACA/AIMMAIPE;

        Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul UIP MMACA/AIMMAIPE o Unitate de plată, denumită în continuare UP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terţiar de credite.
        Virarea efectivă a sumei care constituie cheltuieli eligibile se face de către UP, prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială organizatorul îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare a Programului, MMACA/AIMMAIPE poate refuza plata.
        MMACA/AIMMAIPE poate acorda plata după recepţia fiecărei etape a programului dar nu poate acorda plata în avans.


    8.3. Întreaga documentaţie va fi depusă de către organizator în 2 exemplare: un original şi o fotocopie certificată la sediul MMACA/AIMMAIPE.
    8.4. Documentele originale vor fi restituite organizatorului în baza unui proces-verbal. Acestea vor fi ridicate de către organizator de la sediul MMACA/AIMMAIPE, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumelor decontate.
    8.5. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
        Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    8.6. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral la adresa www.aippimm.ro şi/sau www.imm.gov.ro şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    8.7. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    8.8. MMACA/MMACA prin AIMMAIPE, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    8.9. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MMACA/MMACA prin AIMMAIPE, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.
    8.10. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
    8.11. Pe baza unei cereri scrise, MMACA va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    8.12. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.13. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    8.14. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    8.15. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    8.16. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    8.17. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    8.18. Furnizorul are obligaţia de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea ei în vigoare.
    8.19. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    9. Confidenţialitate
    9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, organizatorul, MMACA sau MMACA şi AIMMAIPE având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    9.2. MMACA sau AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    10. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    10.1. Beneficiarul ajutorului de minimis va da o declaraţie, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
    10.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina web MMACA, la adresa www.aippimm.ro şi/sau www.imm.gov.ro.
    10.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    10.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.
    10.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    10.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*4), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
        *4) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    10.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    10.5. Operatorii economici beneficiari vor fi notificaţi cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/2013.
    10.6. MMACA-AIMMAIPE va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la MMACA-AIMMAIPE timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    10.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine MMACA-DAPIMM, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

    11. Precizări
        Documentele originale depuse de către organizator în vederea decontării în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul MMACA/AIMMAPE, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 01 martie 2020.
        Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

    ANEXA 1

    la procedură
                                 FORMULAR DE ÎNSCRIERE
                  la Programul naţional multianual pentru dezvoltarea
                   antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul
                           întreprinderilor mici şi mijlocii

    DATE PERSONALE*1)
        *1) Datele personale furnizate au caracter confidenţial şi pot fi prelucrate numai pentru studii şi statistici în cadrul acestui Program.
    Numele şi prenumele ........................
    Cetăţenia ......................................
    Vârsta ..............
    Cod numeric personal ........................
        Localitatea ................, Judeţul ..............., Telefon mobil ........... e-mail .............,

    Încarcă CI/BI [Browse]
        Aplicaţia permite descărcarea şi încărcarea în format .pdf, a următoarelor documente completate şi semnate:
    Anexa 2 Cererea de finanţare
    Anexa 3 Declaraţie ajutor de minimis
    Anexa 4 Declaraţie IMM
    Anexa 5 Declaraţie întreprinderi legate
    Anexa 6 Angajament raportare
        Aceste documente sunt necesare doar pentru persoanele juridice.


    Minoritate etnică:
    [ ] Nu
    [ ] Da. Menţionaţi ....................................................................

    Nivelul educaţiei:
    [ ] cel puţin studii liceale - 5 puncte
    [ ] cel puţin studii universitare - 10 puncte
    [ ] master/doctorat - 15 puncte
    Se încarcă scanat documentul care atestă nivelul educaţiei [Browse]
        Experienţa profesională pe o funcţie de conducere sau antreprenor:
    [ ] sub 1 an experienţă profesională pe o funcţie de conducere sau antreprenor - 5 puncte
    [ ] între 1 şi 3 ani experienţă profesională pe o funcţie de conducere sau antreprenor - 10 puncte
    [ ] peste 3 ani experienţă profesională pe o funcţie de conducere sau antreprenor - 20 puncte
    Se încarcă scanat documentul care atestă experienţa profesională pe o funcţie de conducere sau antreprenor [Browse]

        Deţin cunoştinţe de limbă engleză:
    [ ] Da
    [ ] Nu


    Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea:
    [ ] Decontare transport intern solicitant etapa II (de la adresa solicitantului până la workshop şi retur).
        Specificaţi mijlocul de transport cu care vă deplasaţi:
        Pentru autoturism vă rugăm să menţionaţi numărul de înmatriculare:
        Vă rugăm să menţionaţi traseul:
        VALOARE SOLICITATĂ LEI ..........

    [ ] Decontare cazare în .......... pe perioada evenimentului extern etapa II
        VALOARE SOLICITATĂ LEI ..........

    [ ] Decontare transport extern solicitant etapa III (de la adresa solicitantului până la destinaţia externă şi retur).
        Specificaţi mijlocul de transport cu care cu care vă deplasaţi:
        Vă rugăm să menţionaţi traseul:
        VALOARE SOLICITATĂ LEI ..........

    [ ] Decontare cazare în .......... pe perioada evenimentului extern etapa III
        VALOARE SOLICITATĂ LEI ..........

        Total valoare solicitată lei ..........

    Categorii de vârstă:
    [ ] 18-22 ani; [ ] 23-27 ani; [ ] 28-32 ani; [ ] 33-37 ani; [ ] 38-42 ani; [ ] 43-47 ani; [ ] 48-52 ani; [ ] 53-57 ani; [ ] 58-62 ani; [ ] peste 63 ani
        Aveţi calitatea de asociat/acţionar majoritar/administrator/membru cooperator într-o IMM?
        Membru cooperator sau Acţionar majoritar şi administrator - 20
        Acţionar majoritar - 15
        Acţionar minoritar şi administrator - 10
        Acţionar minoritar - 5
        Administrator fără acţiuni - 5
        Nu sunt acţionar şi nici administrator - 0
        Se încarcă scanat documentul care atestă calitatea de membru cooperator/asociat/acţionar/administrator într-un IMM
        [Browse]
    Denumirea întreprinderii .............................
    Adresa ...................................................
    CUI/CIF .................................................
        Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ....................


        Câte companii aţi deţinut până acum, ca antreprenor (asociat, acţionar, membru cooperator)?
        Cel puţin 2 companii - 15
        1 companie - 10
        Niciuna - 5

        Tipul întreprinderii şi Cifra de afaceri la 31.12.2018
    Microîntreprindere cu peste 2 angajaţi şi cifra de afaceri mai mare sau egală cu 250.000 lei/anul 2018 - 30
        Întreprindere mică - 25
        Întreprindere mijlocie - 20
        Microîntreprindere cu mai puţin de 3 angajaţi sau cifra de afaceri mai mică de 250.000 lei/anul 2018 - 0

        Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile furnizate sunt corecte şi reale.
        Prin completarea acestui formular sunt de acord să particip la realizarea unor sondaje şi statistici în cadrul Programului.

    ANEXA 2

    la procedură
                                CERERE-TIP DE FINANŢARE
                    Programul naţional multianual pentru dezvoltarea
                   antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul
                           întreprinderilor mici şi mijlocii
          (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)
    SECŢIUNEA A
    Date solicitant
    Operatori economici
     Subscrisa ................ având datele de identificare menţionate în Formularul de înscriere (Anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. /2019) reprezentantă legal prin dna .........., având calitatea de .........., solicit decontarea cheltuielilor în condiţiile prevederilor Programului.
    Cont bancar*2 ............... deschis la Banca ..................
        Nr. RUE ................
        Forma juridică: ..........
    Forma de proprietate 100% privată DA [ ] NU [ ]
        Capitalul social: .............. lei deţinut de
    - persoane fizice .............. %
    – persoane juridice ............ %


    SECŢIUNEA B
    Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea
    [ ] Decontare transport intern şi cazare solicitant Etapa II (de la adresa solicitantului până la workshop şi retur).
        Specificaţi mijlocul de transport cu care vă deplasaţi:
        Pentru autoturism vă rugăm să menţionaţi numărul de înmatriculare:
        Vă rugăm să menţionaţi traseul:

    [ ] Decontare transport extern şi cazare solicitant Etapa III (de la adresa solicitantului până la destinaţia externă şi retur).
        Specificaţi mijlocul de transport cu care cu care vă deplasaţi:
        Vă rugăm să menţionaţi traseul:

        Dna .............., având funcţia de ............... identificat cu BI/CI Seria ...... Nr. .............
        Data:
        Semnătură:

    ANEXA 3

    la procedură

    Se va completa numai de către operatori economici
        Subsemnatul(a) .............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. .........., eliberat(ă) de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .............. nr. ........., bl. ........, sc. ......., ap. ......., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ..............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
    [ ] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
    [ ] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Instituţia │a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
├────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────┘        în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
        Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
        Declar pe propria răspundere că deţin/nu deţin cunoştinţe de limbă engleză scris şi vorbit. Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale!
        Semnătura autorizată solicitantului*)
        *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    Numele ..........................
    Semnătura ...................... Data: ............

    ANEXA 4

    la procedură
                                       DECLARAŢIE
                          privind încadrarea întreprinderii în
                      categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ........................
        Adresa sediului social ..........................
        Cod unic de înregistrare .................
        Numele şi funcţia .......... (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [ ] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5
    [ ] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [ ] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────────┬─────────────┬────────┤
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri │totale │
│anual de │anuală netă │(mii lei│
│salariaţi │(mii lei/mii │/mii │
│ │Euro) │Euro) │
├───────────────┼─────────────┼────────┤
├───────────────┼─────────────┼────────┤
├───────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴────────┘

        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2018.
        Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
    [ ] Nu
    [ ] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)


        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

    Numele .......................
    Funcţia: ......................
    Semnătura ...................
    Data semnării: ................

    ANEXA 5

    la procedură
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2018 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
     Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis.

    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

    Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│ │ │ │Preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│Numele sau │Adresa │Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│denumirea │sediului│înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii │
│întreprinderii│social │ │Directorului │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │ │General sau │ │Euro) │ │
│ │ │ │echivalentului│ │ │ │
│ │ │ │acestuia │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total: │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.
        Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...................
        Adresa sediului social ......................
        Codul unic de înregistrare ..............
    Numele, prenumele şi funcţia .......... (Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent)

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2018 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│(mii lei/│mii Euro)│
│ │ │mii Euro)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

┌──────────────────────────────────────┐
│Tabelul de parteneriat - A.2 │
├──────────┬─────────┬───────┬─────────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii Euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
     Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    2. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
        *4) Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌─────┬─────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*5) │netă │lei/mii│
│ │ │(mii lei/ │Euro) │
│ │ │mii Euro) │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│ │ │ │prenumele │
│Întreprinderea│ │ │preşedintelui │
│legată │Adresa │Cod unic de │consiliului de│
│(denumire/date│sediului│înregistrare│administraţie,│
│de │social │ │directorul │
│identificare) │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalentului│
│ │ │ │acestuia │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
     Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.
    Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
    NOTĂ:
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
    Numele ................................
    Funcţia: ..............................
    Semnătura ...........................
    Data semnării: ......................

                                          FIŞA
                         privind legătura dintre întreprinderi
    nr. ..... din tabelul B2, secţiunea B
    (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
    incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    2. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ........................
        Adresa sediului social ..........................
    Codul unic de înregistrare ....................
        Numele, prenumele şi funcţia .............. (preşedinte consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├─────┬─────────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*7) │netă │lei/mii│
│ │ │(mii lei/ │Euro) │
│ │ │mii Euro) │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
     Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.


    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
    Numele ................................
    Funcţia: ..............................
    Semnătura ..........................
    Data semnării: ......................


    ANEXA 6

    la procedură
                                       ANGAJAMENT
        Subsemnatul(a) .............. domiciliat(ă) în ............, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. .......... eliberat de .............. la data de ............, reprezentant legal/împuternicit al S.C. .......... cu sediul în ............., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 2019 către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul AIMMAIPE .......... pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului prevăzut în anexa la acest angajament.
    Semnătura ............................ (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
    Data întocmirii ......................
    Semnătura ...........................

    ANEXA 7

    la procedură
                            FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*1)
                      pentru Programul naţional multianual pentru
                   dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor
                     din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii
        *1) Transmiterea formularului este obligatorie pentru beneficiarii etapei a II-a şi etapei a III-a în cadrul prezentului Program, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2020.
        (Se completează toate rubricile.)
        Acest formular trebuie completat prin tehnoredactare în limba română.
        Perioada pentru raportare: anul ..........
        Date personale*2)
        *2) Datele personale furnizate au caracter confidenţial şi pot fi prelucrate în cadrul unor studii şi statistici în prezentul Program.
        Subsemnata, .............., identificată cu CI/BI seria .......... nr. .........., CNP ..............., domiciliată în .............., strada .......... nr. ........., localitatea .............., judeţul .........., cod poştal .........., telefon .........., mobil .........., e-mail ..........

        Declar pe propria răspundere următoarele:
    [ ] DA, am o afacere proprie la data înscrierii în program de tipul*3):
        *3) Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    [ ] microîntreprindere
    [ ] întreprindere mică
    [ ] întreprindere mijlocie


    Data înregistrării IMM: ......................
    Denumire .......................................
    Adresa sediului social ........................
        Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului (după caz) ....................
        Codul unic de înregistrare (după caz) ................
    Obiectul principal de activitate: .......................
    Codul CAEN: .....................
        Tipul IMM:
    [ ] IMM autonomă
    [ ] IMM parteneră (detalii)
    [ ] IMM legată (detalii)

    Numărul mediu anual de salariaţi: ................
        Numărul de angajaţi femei în prezent ..............
        Care sunt funcţiile ocupate de către acestea în cadrul firmei? ...............
        Cifra de afaceri anuală netă (lei) ..........
        Active totale (lei) ..........
        S-a îmbunătăţit activitatea firmei ca urmare a participării dumneavoastră la program? Cum?
        În ce fel v-a ajutat participarea la program?
        Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că toate informaţiile furnizate sunt corecte şi reale.
        Semnătura ..........
        Funcţia (după caz) în cadrul societăţii
        Data semnării

                                     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016