Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 9 decembrie 2020  pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 9 decembrie 2020 pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1228 din 14 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.252 din 9 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1228 din 14 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie.
    (2) Ajutorul se acordă în condiţiile Deciziei Comisiei Europene nr. SA. 58.676 (2020/N).

    ART. 2
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) administrator al schemei - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    b) aeroport regional - un aeroport cu un trafic mediu anual de maximum 3 milioane de pasageri;
    c) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 107(1) din Tratatul CE;
    d) furnizori ai ajutorului de stat - judeţul Cluj, judeţul Iaşi, judeţul Sibiu, judeţul Dolj şi judeţul Bacău;
    e) întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
    i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (4), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
     1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
     2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
    CAP. II
    Cadrul legal
    ART. 3
    Cadrul legal aferent prezentei scheme îl reprezintă:
    a) art. 107 alin. (2) lit. (b) din TFUE;
    b) art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19.


    CAP. III
    Bugetul schemei
    ART. 4
    (1) Ajutorul de stat se acordă de la bugetul de stat, prin bugetele locale ale judeţelor care au în subordine aeroporturi regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an.
    (2) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 21.324 mii lei.
    (3) Bugetul schemei a fost stabilit în baza documentului cu titlul „Compensaţii pentru pagube bazate pe articolul 107(2)(b) TFEU“, elaborat de Oxera Consulting LLP.
    (4) Bugetul este defalcat pe beneficiari astfel:

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Sumă │
│Aeroport │(mii │
│ │lei) │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Regia Autonomă Aeroportul │ │
│Internaţional „Avram Iancu“ │8.537 │
│Cluj │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Regia Autonomă Aeroportul │6.002 │
│Internaţional Iaşi │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Regia Autonomă Aeroportul │3.385 │
│Internaţional Sibiu │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Regia Autonomă Aeroportul │630 │
│Internaţional Craiova │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Regia Autonomă Aeroportul │ │
│Internaţional „George Enescu“ │2.770 │
│Bacău │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│TOTAL │21.324 │
└──────────────────────────────┴───────┘
    CAP. IV
    Forma ajutorului şi mecanismul de finanţare
    ART. 5
    (1) În cadrul schemei de ajutor de stat sunt eligibile costurile pentru acoperirea pierderilor aeroporturilor menţionate la art. 6, cauzate de reducerea activităţilor specifice, în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a restricţiilor de trafic impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARSCoV-2, determinate prin raportare la rezultatele înregistrate în perioada similară a anului 2019, conform Deciziei Comisiei Europene nr. SA. 58.676 (2020/N).
    (2) Ajutorul se acordă sub formă de alocări de la bugetul de stat, prin bugetul local al judeţelor.
    (3) Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2020 a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma maximă de 22.284 mii lei, din care suma de 21.324 mii lei se alocă bugetelor locale ale judeţelor, care transferă sumele în bugetele regiilor autonome subordonate.
    (4) Sumele se transferă din bugetele judeţelor în bugetele regiilor autonome subordonate, în baza cererii pe propria răspundere formulată de beneficiar depusă la sediul furnizorului ajutorului de stat, care este însoţită de un raport care fundamentează necesarul de ajutor de stat pe baza pagubelor efective înregistrate ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie.
    (5) Raportul va cuprinde informaţii privind veniturile şi cheltuielile aeroportului realizate în perioada 16 martie 2020-30 iunie 2020 şi, respectiv, 16 martie 2019-30 iunie 2019, defalcate pe luni, precum şi formula de calcul al pierderii pentru care se solicită compensaţia.

    CAP. V
    Furnizorii şi beneficiarii ajutorului de stat
    ART. 6
    (1) Beneficiarii măsurii de ajutor de stat sunt 5 regii autonome aeroportuare, cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an.
    (2) Furnizorii şi beneficiarii aferenţi măsurii de ajutor de stat sunt:

┌────────┬─────────────────────────────┐
│Furnizor│Beneficiar │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Judeţul │Regia Autonomă Aeroportul │
│Cluj │Internaţional „Avram Iancu“ │
│ │Cluj │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Judeţul │Regia Autonomă Aeroportul │
│Iaşi │Internaţional Iaşi │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Judeţul │Regia Autonomă Aeroportul │
│Sibiu │Internaţional Sibiu │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Judeţul │Regia Autonomă Aeroportul │
│Dolj │Internaţional Craiova │
├────────┼─────────────────────────────┤
│Judeţul │Regia Autonomă Aeroportul │
│Bacău │Internaţional „George Enescu“│
│ │Bacău │
└────────┴─────────────────────────────┘    (3) Beneficiarii de ajutor de stat acţionează în sectorul specific transportului aerian de pasageri.
    (4) Beneficiarii sunt întreprinderi mari.

    CAP. VI
    Durata schemei
    ART. 7
    (1) Schema de ajutor este aprobată după transmiterea de către Comisia Europeană a Deciziei de autorizare a acesteia, potrivit art. 107 alin. (2) lit. (b) din TFUE, şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Schema se aplică până la data efectuării efective a plăţilor în bugetele regiilor aeroportuare beneficiare, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.
    (3) Beneficiarii pot depune cererea prevăzută la art. 5 alin. (4) până la data de 23 decembrie 2020.
    (4) Sumele se transferă regiilor aeroportuare prevăzute la art. 4, numai pentru daunele suferite din cauza COVID-19 şi direct cauzate de această pandemie, iar ajutorul trebuie limitat la ceea ce este necesar pentru a compensa daunele cauzate de pandemie.
    (5) Despăgubirea pentru daune poate acoperi până la 100% din costurile eligibile.

    CAP. VII
    Criterii de eligibilitate
    ART. 8
    (1) Ajutorul de stat se acordă pentru acoperirea costurilor suplimentare şi/sau pierderilor înregistrate de aeroporturi şi asociate în mod direct cu pandemia SARS-CoV-2, cu respectarea următoarelor criterii de eligibilitate:
    a) împotriva beneficiarilor nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) beneficiarii nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    c) beneficiarii nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.

    (2) Consiliile judeţene care au în subordine aeroporturi beneficiare verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă şi de modul de utilizare a sumelor alocate.
    (3) Pentru a evita o eventuală supracompensaţie, furnizorul schemei verifică până la data de 15.03.2021 dacă aeroporturile au primit doar ceea ce este necesar pentru acoperirea pierderilor cauzate de reducerea activităţilor specifice, în perioada 16 martie - 30 iunie 2020, ca urmare a restricţiilor de trafic impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2, determinate prin raportare la perioada similară a anului 2019, conform Deciziei Comisiei Europene nr. SA. 58.676 (2020/N)
    (4) În acest scop, aeroporturile depun la furnizorul schemei, până la data de 15.02.2021, o evaluare efectuată de un auditor financiar independent din care să rezulte valoarea pierderilor cauzate de reducerea activităţilor specifice, în perioada 16 martie - 30 iunie 2020, ca urmare a restricţiilor de trafic impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARSCoV-2, determinate prin raportare la perioada similară a anului 2019, conform Deciziei Comisiei Europene nr. SA. 58.676 (2020/N), şi cuantumul ajutorului de stat primit în cadrul prezentei scheme şi utilizat pentru acoperirea acestor pierderi.
    (5) Judeţele, prin consiliile judeţene, în calitate de furnizori, vor lua toate măsurile necesare pentru recuperarea ajutorului care depăşeşte pierderile reale înregistrate de beneficiari şi vor proceda la recuperarea ajutorului de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    CAP. VIII
    Cumulul
    ART. 9
    Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat prin alte scheme.

    CAP. IX
    Transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 10
    (1) Textul schemei şi actul normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
    (2) Furnizorii trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei.
    (3) Înregistrările prevăzute la alin. (2) conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul schemei.
    (4) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia furnizorului, administratorului sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
    (5) Furnizorii au obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (6) Administratorul schemei de ajutor de stat are obligaţia încărcării prezentei scheme în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS).

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016