Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 8 septembrie 2020  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 8 septembrie 2020 "Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19"

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 835 din 11 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.060/2.857/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.
──────────
    1. Dispoziţii generale
    1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităţilor.
    1.2. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MFE prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AM POC).
    1.3. Ministerul Economiei, Energiei şi a Mediului de Afaceri (MEEMA), în parteneriat cu agenţiile pentru IMM, atragere de investiţii şi promovare a exportului (AIMMAIPE) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (denumit în continuare parteneriat), este administratorul schemei pentru implementarea măsurilor 1-3, detaliate la pct. 6.
    1.4. Ajutorul se acordă în cadrul Programului operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020.

    2. Baza legală
    2.1. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu secţiunea 3.1 „Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale“ din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în 4.04.2020, şi prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 3156 final], publicată în 5.05.2020, precum şi prin Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19^1, publicată în 29.06.2020.
    ^1 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_3rd_amendment_temporary_framework_ro.pdf

    2.2. Ajutoarele se acordă după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
    2.3. Prevederile legale aplicabile pentru acordarea ajutoarelor de stat sunt:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene;
    – Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie la coronavirus);
    – Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 19.12.2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările ulterioare, aşa cum au fost aprobate de Comisie.


    3. Definiţii
    3.1. administrator al schemei de ajutor de stat - MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE, în baza contractului de finanţare încheiat cu MFE prin AM POC, în calitate de furnizor de ajutor de stat. Administratorul schemei este împuternicit să deruleze proceduri în legătură cu prezenta schemă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare semnate cu AM POC;
    3.2. beneficiarul ajutorului de stat - IMM/PFA/CMI/ONG (organizaţie neguvernamentală), cu activitate economică care primeşte ajutorul de stat, prin intermediul administratorului de schemă;
    3.3. persoană fizică autorizată - PFA - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;
    3.4. cabinet medical individual - CMI - unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat. În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;
    3.5. întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 187/1 din 26.06.2014;
    3.6. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei prevederi, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de cel puţin trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    3.7. contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe de o parte, şi administratorul schemei în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, respectiv administrator al schemei, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POC 2014-2020;
    3.8. contract de finanţare al ajutorului de stat - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între administratorul schemei, în calitate de administrator al schemei, pe de o parte, şi întreprindere, în calitate de beneficiar al ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme, pe de altă parte.

    4. Forma ajutorului
    4.1. Ajutorul de stat se acordă după cum urmează:
    a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activităţii curente sub formă de sumă forfetară, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;
    b) granturi pentru capital de lucru, în sensul art. 3 paragraful 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 pentru reluarea activităţii curente, sub formă de sumă forfetară în sensul art. 67 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014;
    c) granturi pentru investiţii în activităţi productive, în sensul art. 67 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2014.


    5. Durata şi bugetul schemei
    5.1. Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanţare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanţare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.
    5.2. Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 935.750.500 euro, din care 765.870.000 euro FEDR şi 169.880.500 euro fonduri de la bugetul de stat, împărţit între cele 3 măsuri după cum urmează:
    • Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei a sumei de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 15.000.000 euro fonduri de la bugetul de stat;
    • Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 307.500.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat.
    • Măsura 3 - Grant pentru investiţii în activităţi productive: echivalentul în lei al sumei de 478.250.500 euro, din care 415.870.000 euro fonduri europene, 62.380.500 euro cofinanţare de la bugetul de stat. Bugetul pentru această măsură se împarte între cele 8 regiuni ale României, după cum urmează: 15% pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, iar 85% pentru restul de 7 regiuni (Nord-Vest, Vest, Centru, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est) şi între cele 7 regiuni alocarea se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populaţia şi suprafaţa.

    5.3. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafoanelor de la pct. 6, 7 şi 8 este cursul INFOREURO valabil în luna lansării apelului de proiecte.

    6. Valoarea maximă a ajutorului de stat, beneficiarii, criteriile de eligibilitate şi cheltuieli eligibile
    Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă
    6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro/beneficiar de ajutor de stat, acordabil o singură dată, într-o singură tranşă, sub formă de cost unitar.
    6.2. Beneficiarii de ajutor de stat ai măsurii 1 sunt:
    a) IMM-uri care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
    b) PFA, ONG cu activitate economică în domeniile de activitate cuprinse în anexa nr. 1;
    c) persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătăţii, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activităţile legate de COVID-19, dar şi pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular-anexă la cererea de finanţare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcţia de sănătate publică judeţeană, după caz.

    6.3. Beneficiarii ajutorului de stat îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 şi următoarele criterii de eligibilitate specifice:
    a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activităţii poate să aibă loc până la data de 1.02.2020;
    b) au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat menţionaţi la pct. 6.2 lit. b) şi c);
    c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

    6.4. Beneficiarii măsurii 1 pot utiliza alocările pentru susţinerea unor cheltuieli de tipul:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studiilor şi altor categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
    e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului COVID-19;
    f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;
    g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii curente pentru reluarea activităţilor economice;
    h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.

    6.5. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maximum 50.000.

    Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru
    6.6. Valoarea ajutorului se stabileşte astfel:
    a) pentru IMM-urile/ONG-urile care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
    b) pentru IMM-urile/ONG-urile care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 şi 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileşte în procent de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 150.000 euro;
    c) pentru IMM-urile/ONG-urile care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

    6.7. Beneficiarii măsurii 2 sunt IMM-urile/ONG-urile care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei, care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 şi criteriile de eligibilitate specifice:
    a) au obţinut certificat de situaţii de urgenţă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;
    b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse conform legii;
    c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) menţin sau, după caz, suplimentează numărul de salariaţi faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.

    6.8. Beneficiarii pot utiliza măsura 2 pentru susţinerea unor cheltuieli de tipul:
    a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiarii prevăzuţi de prezenta schemă de ajutor de stat;
    b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
    c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;
    d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte;
    e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului COVID-19;
    f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente;
    g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare activităţii curente în mod direct în vederea reluării activităţii curente a beneficiarului finanţării;
    h) cheltuieli cu plata unor datorii la bugetul de stat.

    6.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 100.500.

    Măsura 3 - Grant pentru investiţii în activităţi productive
    6.10. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei cuprinse între 50.000 şi 200.000 euro.
    6.11. Beneficiarii măsurii 3 sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate de la pct. 6.19 şi criteriile de eligibilitate specifice:
    a) au avut activitate curentă/operaţională desfăşurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanţare;
    b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exerciţiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanţare;
    c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
    d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanţare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
    e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare, iar pentru regiunea Bucureşti-Ilfov de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanţare;
    f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preţ, respectiv a studiilor de piaţă, notelor justificative etc., care să ateste rezonabilitatea costurilor investiţiei pentru care solicită ajutor de stat.

    6.12. Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii care se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE sunt incluse în anexa nr. 4.
    6.13. Cheltuielile eligibile finanţate temporar în cadrul măsurii 3 sunt pentru:
    a) extinderea capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru extinderea prestării de servicii;
    b) realizarea de unităţi noi ale capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru realizarea unor unităţi noi de prestare de servicii;
    c) reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie existente, precum şi pentru reabilitarea/modernizarea unor unităţi noi de prestare de servicii.

    6.14. Principalele tipuri de cheltuieli sunt:
    a) cheltuieli cu realizarea/achiziţia construcţiilor, achiziţia de echipamente, inclusiv echipamente TIC, utilaje, software, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferinţe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiţii care face obiectul contractului de finanţare;
    b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenţiei pentru situaţii de urgenţă;
    c) cheltuieli pentru echipamente, inclusiv echipamente TIC, software, tehnologie, utilaje, dotări independente, mobilier de birou şi specific, articole de inventar pentru active fixe pentru unităţi de producţie/servicii existente şi brevete de imobilizări necorporale, mărci de produse, software necesare pentru desfăşurarea activităţii.

    6.15. Pentru înfiinţarea, extinderea, modernizarea/ reabilitarea unităţilor de producţie/servicii noi şi/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la pct. 6.14 lit. a) şi c).
    6.16. Dacă un proiect de investiţii depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie/servicii existente, cât şi extinderea unităţilor de producţie/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la pct. 6.13 lit. a) şi c).
    6.17. Beneficiarii care desfăşoară activităţi în domeniul serviciilor de transport pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea şi/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziţiona;
    b) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru transport persoane şi mărfuri necesare pentru desfăşurarea activităţilor de transport, cu excepţia mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităţilor administrative ale operatorului economic ori activităţilor de transport în interes propriu al acestuia;
    c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente şi tehnologii care conduc la îmbunătăţirea confortului/calităţii serviciilor de transport persoane şi mărfuri prestate.

    6.18. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 15.000.
    6.19. Criteriile de eligibilitate generale pentru beneficiarii care solicită finanţare în cadrul măsurilor prezentei scheme de ajutor de stat sunt următoarele:
    a) nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, ale Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) şi Regulamentului de exceptare în bloc în sectorul pescuitului şi acvaculturii (FIBER), cu excepţia PFA şi CMI;
    b) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate şi recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvenţă sau faliment.


    7. Cumulul ajutoarelor de stat
    7.1. Beneficiarii măsurilor 1 şi 2 capital de lucru pot accesa şi măsura 3.
    7.2. Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), inclusiv INVESTIMM, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 800.000 euro.
    7.3. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, furnizorul/administratorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activităţi.

    8. Domeniu de aplicare
    8.1. Ajutorul de stat în cadrul acestei scheme este acordat în toate cele 8 regiuni ale României în sectoare de activitate, după cum urmează:
    - măsura 1 - sprijină întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia sectoarelor menţionate la pct. 9.2, PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, precum şi PFA-urile şi ONG-urile cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;
    – măsura 2 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 2;
    – măsura 3 - lista sectoarelor eligibile este prezentată în anexa nr. 3.

    8.2. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:
    a) activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
    b) activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

    8.3. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.
    8.4. Derogările de la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăşi 120.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru întreprinderea activă în producţia primară de produse agricole.
    8.5. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activităţi, că plafonul relevant este respectat şi că suma maximă posibilă nu este depăşită în total.
    8.6. Plafoanele de ajutor şi maximele de cumul stabilite în cadrul acestor măsuri se aplică indiferent dacă sprijinul pentru proiect este finanţat integral din resurse de stat sau finanţat parţial de Uniunea Europeană.
    8.7. Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul nr. 702/2014 sau în Regulamentul nr. 1.388/2014.
    8.8. Beneficiarii finali ai măsurii sunt toate IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate la pct. 8.1. Cu toate acestea, băncile şi alte instituţii financiare nu sunt beneficiari finali eligibili.

    9. Implementarea schemei
    9.1. Informaţiile referitoare la modalitatea de implementare a prezentei scheme se detaliază în ghidurile solicitantului asociate apelurilor de proiecte pe care AM POC urmează să le lanseze.
    9.2. Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanţare în platforma electronică, însoţită de documentaţia necesară analizei solicitării, care cuprinde:
    a) documentaţia juridică a beneficiarului de fonduri nerambursabile (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrul comerţului, certificat constatator), verificată automat de sistemul informatic;
    b) documentaţia financiară (situaţia financiară aferentă anului 2019 depusă la administraţia financiară, ultima balanţă de verificare încheiată la data depunerii cererii sau declaraţia unică în cazul PFA), verificată automat de sistemul informatic;
    c) documentaţia tehnică în cazul investiţiilor în activităţi productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat;
    d) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se află în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile menţionate la pct. 6.4, 6.8 şi 6.14; nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate; privind încadrarea în categoria de IMM (verificarea se va face ex-post, pe bază de eşantion, de către parteneriat); privind cofinanţarea şi/sau menţinerea locurilor de muncă, după caz;
    e) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului^2 privind faptul că:
    (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;
    (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; şi
    (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    ^2 Recomandarea Comisiei din 14.07.2020 privind acordarea de sprijin financiar de către stat întreprinderilor din Uniune condiţionează absenţa legăturilor către jurisdicţii necooperante.

    f) dovada cofinanţării pentru măsurile 2 şi 3.

    9.3. Măsurile 1 şi 2 sunt selectate automatizat pe baza unei liste de verificare, pe baza criteriilor specifice menţionate la pct. 6.2 şi 6.3 pentru măsura 1 şi la pct. 7.2. pentru măsura 2.
    9.4. În baza documentaţiei prezentate, se verifică încadrarea solicitărilor în condiţiile prezentei scheme şi se încheie contractele de finanţare a ajutorului de stat prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, în limita bugetului alocat.

    10. Dispoziţii privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    10.1. AM POC are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul şi valoarea contractelor semnate, precum şi sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afişate în timp real.
    10.2. AM POC, respectiv MFE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.
    10.4. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    10.5. AM POC are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, iar parteneriatul, în calitate de administrator al schemei, are obligaţia încărcării contractelor de finanţare a ajutorului de stat, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.
    10.6. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    10.7. MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, furnizează Consiliului Concurenţei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.
    10.8. Până la 31 decembrie 2020, MFE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite prin intermediul Consiliului Concurenţei către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.

    11. Controlul beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    11.1. Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul celor 3 măsuri din prezenta schemă de ajutor de stat se vor face pentru AM POC de către administratorul schemei.
    11.2. Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile pentru măsurile 1 şi 2 se face pe un eşantion de 1% în scopul validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.
    11.3. În situaţia în care furnizorul de ajutor de stat constată că beneficiarii finali şi/sau beneficiarii de finanţare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale contractului de finanţare, AM POC solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările si completările ulterioare.
    11.4. În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, recuperarea ajutorului de stat se realizează de către AM POC potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    12. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de stat.
    ANEXA 1

    la schema de ajutor de stat
    Domenii de activitate eligibile pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică
    [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 „Microgrant pentru capital de lucru“

┌──────────────────────────────────────┐
│16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA │
│PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU │
│EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA │
│ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE │
│MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi alte materiale │
│ │vegetale împletite │
├────┴─────────────────────────────────┤
│18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE │
│SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1811│Tipărirea ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1812│Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1813│Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1814│Legătorie şi servicii conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1820│Reproducerea înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN │
│MINERALE NEMETALICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A │
│PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de dispozitive, │
│3250│aparate şi instrumente medicale │
│ │şi stomatologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produselor │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al discurilor│
│4763│şi benzilor magnetice, cu sau │
│ │fără înregistrări audiovideo în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4778│bunuri noi, în magazine │
│ │specializate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5811│Activităţi de editare a cărţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare de ghiduri,│
│5812│compendii, liste de adrese şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5813│Activităţi de editare a ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5814│Activităţi de editare a │
│ │revistelor şi periodicelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5819│Alte activităţi de editare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5821│Activităţi de editare a jocurilor│
│ │de calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5829│Activităţi de editare a altor │
│ │produse software │
├────┴─────────────────────────────────┤
│59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE │
│CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME │
│DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI │
│ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│5911│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi postproducţie │
│5912│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de distribuţie a │
│5913│filmelor cinematografice, video │
│ │şi a programelor de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5914│Proiecţia de filme │
│ │cinematografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920│înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├────┴─────────────────────────────────┤
│60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI │
│TRANSMITERE DE PROGRAME │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6010│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de radio │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6020│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de televiziune │
├────┴─────────────────────────────────┤
│61. TELECOMUNICAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6110│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin reţele cu cablu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de telecomunicaţii │
│6120│prin reţele fără cablu (exclusiv │
│ │prin satelit) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN │
│TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│6201│software-ului la comandă │
│ │(software orientat client) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│6203│(gestiune şi exploatare) a │
│ │mijloacelor de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor, │
│6311│administrarea paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6312│Activităţi ale portalurilor web │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6391│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │ştiri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6399│Alte activităţi de servicii │
│ │informaţionale n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│72. CERCETARE-DEZVOLTARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7220│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe │
│ │sociale şi umaniste │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│STUDIERE A PIEŢEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7311│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │publicitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7312│Servicii de reprezentare media │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7320│Activităţi de studiere a pieţei │
│ │şi de sondare a opiniei publice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, │
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7410│Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7420│Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7430│Activităţi de traducere scrisă şi│
│ │orală (interpreţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7490│Alte activităţi profesionale, │
│ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│77. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI │
│LEASING │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7722│Închirierea de casete video şi │
│ │discuri (CD-uri, DVD-uri) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│85. ÎNVĂŢĂMÂNT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8510│Învăţământ preşcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8520│Învăţământ primar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8551│Învăţământ în domeniul sportiv şi│
│ │recreaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Învăţământ în domeniul cultural │
│8552│(limbi străine, muzică, teatru, │
│ │dans, arte plastice etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8553│Şcoli de conducere (pilotaj) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8559│Alte forme de învăţământ n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI │
│INTERPRETARE ARTISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9001│Activităţi de interpretare │
│ │artistică (spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi suport pentru │
│9002│interpretare artistică │
│ │(spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9003│Activităţi de creaţie artistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9004│Activităţi de gestionare a │
│ │sălilor de spectacole │
├────┴─────────────────────────────────┤
│91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, │
│ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI│
│CULTURALE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9101│Activităţi ale bibliotecilor şi │
│ │arhivelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9102│Activităţi ale muzeelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Gestionarea monumentelor, │
│9103│clădirilor istorice şi a altor │
│ │obiective de interes turistic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale grădinilor │
│9104│zoologice, botanice şi ale │
│ │rezervaţiilor naturale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9313│Activităţi ale bazelor sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9319│Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9321│Bâlciuri şi parcuri de distracţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la schema de ajutor de stat
    Lista domeniilor de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru“

┌──────────────────────────────────────┐
│10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1011│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA │
│PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU │
│EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA │
│ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE │
│MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi din alte materiale│
│ │vegetale împletite │
├────┴─────────────────────────────────┤
│18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE │
│SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1811│Tipărirea ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1812│Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1813│Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1814│Legătorie şi servicii conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1820│Reproducerea înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN │
│MINERALE NEMETALICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A │
│PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de dispozitive, │
│3250│aparate şi instrumente medicale │
│ │şi stomatologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produse │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al discurilor│
│4763│şi benzilor magnetice cu sau fără│
│ │înregistrări audiovideo, în │
│ │magazinele specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4778│bunuri noi, în magazine │
│ │specializate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│49. TRANSPORTURI TERESTRE ŞI │
│TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4910│Transporturi interurbane de │
│ │călători pe calea ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4920│Transporturi de marfă pe calea │
│ │ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4931│Transporturi urbane, suburbane şi│
│ │metropolitane de călători │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4932│Transporturi cu taxiuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4939│Alte transporturi terestre de │
│ │călători n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4941│Transporturi rutiere de mărfuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4942│Servicii de mutare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│50. TRANSPORTURI PE APĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5010│Transporturi maritime şi costiere│
│ │de pasageri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5020│Transporturi maritime şi costiere│
│ │de marfă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5030│Transportul de pasageri pe căi │
│ │navigabile interioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5040│Transportul de marfă pe căi │
│ │navigabile interioare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│51. TRANSPORTURI AERIENE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5110│Transporturi aeriene de pasageri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5121│Transporturi aeriene de marfă │
├────┴─────────────────────────────────┤
│52. DEPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI AUXILIARE│
│PENTRU TRANSPORTURI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5210│Depozitări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5221│Activităţi de servicii anexe │
│ │pentru transporturi terestre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5222│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor pe apă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5223│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor aeriene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5224│Manipulări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5229│Alte activităţi anexe │
│ │transporturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│55. HOTELURI ŞI ALTE FACILITĂŢI DE │
│CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5510│Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Facilităţi de cazare pentru │
│5520│vacanţe şi perioade de scurtă │
│ │durată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5530│Parcuri pentru rulote, campinguri│
│ │şi tabere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5590│Alte servicii de cazare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│56. RESTAURANTE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII DE ALIMENTAŢIE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5610│Restaurante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5621│Activităţi de alimentaţie │
│ │(catering) pentru evenimente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5629│Alte servicii de alimentaţie │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5630│Baruri şi alte activităţi de │
│ │servire a băuturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5811│Activităţi de editare a cărţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare de ghiduri,│
│5812│compendii, liste de adrese şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5813│Activităţi de editare a ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5814│Activităţi de editare a │
│ │revistelor şi periodicelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5819│Alte activităţi de editare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5821│Activităţi de editare a jocurilor│
│ │de calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5829│Activităţi de editare a altor │
│ │produse software │
├────┴─────────────────────────────────┤
│59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE │
│CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME │
│DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI │
│ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│5911│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi postproducţie │
│5912│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de distribuţie a │
│5913│filmelor cinematografice, video │
│ │şi a programelor de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5914│Proiecţia de filme │
│ │cinematografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920│înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├────┴─────────────────────────────────┤
│60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI │
│TRANSMITERE DE PROGRAME │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6010│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de radio │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6020│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de televiziune │
├────┴─────────────────────────────────┤
│61. TELECOMUNICAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6110│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin reţele cu cablu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de telecomunicaţii │
│6120│prin reţele fără cablu (exclusiv │
│ │prin satelit) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN │
│TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│6201│software-ului la comandă │
│ │(software orientat client) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│6203│(gestiune şi exploatare) a │
│ │mijloacelor de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor, │
│6311│administrarea paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6312│Activităţi ale portalurilor web │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6391│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │ştiri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6399│Alte activităţi de servicii │
│ │informaţionale n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│72. CERCETARE-DEZVOLTARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7220│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe │
│ │sociale şi umaniste │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│STUDIERE A PIEŢEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7311│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │publicitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7312│Servicii de reprezentare media │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7320│Activităţi de sondare a pieţei şi│
│ │de sondare a opiniei publice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, │
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7410│Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7420│Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7430│Activităţi de traducere scrisă şi│
│ │orală (interpreţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7490│Alte activităţi profesionale, │
│ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│77. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI │
│LEASING │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de închiriere şi │
│7711│leasing de autoturisme şi │
│ │autovehicule rutiere uşoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7722│Închirierea de casete video şi │
│ │discuri (CD-uri, DVD-uri) │
├────┴─────────────────────────────────┤
│79. ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIILOR │
│TURISTICE ŞI ALE TUR-OPERATORILOR; │
│ALTE SERVICII DE REZERVARE ŞI │
│ASISTENŢĂ TURISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7911│Activităţi ale agenţiilor │
│ │turistice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7912│Activităţi ale tur-operatorilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7990│Alte servicii de rezervare şi │
│ │asistenţă turistică │
├────┴─────────────────────────────────┤
│82. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, │
│SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL │
│ÎNTREPRINDERILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de organizare a │
│8230│expoziţiilor, târgurilor şi │
│ │congreselor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│85. ÎNVĂŢĂMÂNT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8510│Învăţământ preşcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8520│Învăţământ primar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8531│Învăţământ secundar general │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8532│Învăţământ secundar, tehnic sau │
│ │profesional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8541│Învăţământ superior │
│ │nonuniversitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8542│Învăţământ superior universitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8551│Învăţământ în domeniul sportiv şi│
│ │recreaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Învăţământ în domeniul cultural │
│8552│(limbi străine, muzică, teatru, │
│ │dans, arte plastice etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8553│Şcoli de conducere (pilotaj) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8559│Alte forme de învăţământ n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8560│Activităţi de servicii suport │
│ │pentru învăţământ │
├────┴─────────────────────────────────┤
│90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI │
│INTERPRETARE ARTISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9001│Activităţi de interpretare │
│ │artistică (spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi suport pentru │
│9002│interpretare artistică │
│ │(spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9003│Activităţi de creaţie artistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9004│Activităţi de gestionare a │
│ │sălilor de spectacole │
├────┴─────────────────────────────────┤
│91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, │
│ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI│
│CULTURALE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9101│Activităţi ale bibliotecilor şi │
│ │arhivelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9102│Activităţi ale muzeelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Gestionarea monumentelor, │
│9103│clădirilor istorice şi altor │
│ │obiective de interes turistic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale grădinilor │
│9104│zoologice, botanice şi ale │
│ │rezervaţiilor naturale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    la schema de ajutor de stat
    Domenii de activitate eligibile în cadrul măsurii 3 „Grant pentru investiţii în activităţi productive“

┌──────────────────────────────────────┐
│10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1011│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1041│Fabricarea uleiurilor şi │
│ │grăsimilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1042│Fabricarea margarinei şi a altor │
│ │produse comestibile similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1052│Fabricarea îngheţatei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1061│Fabricarea produselor de morărit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1062│Fabricarea amidonului şi a │
│ │produselor din amidon │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea pâinii; fabricarea │
│1071│prăjiturilor şi a produselor │
│ │proaspete de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │prăjiturilor şi a produselor │
│ │conservate de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea macaroanelor, │
│1073│tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor │
│ │produse făinoase similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1081│Fabricarea zahărului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor din cacao, │
│1082│a ciocolatei şi a produselor │
│ │zaharoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1083│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1084│Fabricarea condimentelor şi │
│ │ingredientelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1085│Fabricarea de mâncăruri preparate│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea preparatelor │
│1086│alimentare omogenizate şi │
│ │alimentelor dietetice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1089│Fabricarea altor produse │
│ │alimentare n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1091│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de fermă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1092│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de companie │
├────┴─────────────────────────────────┤
│11. FABRICAREA BĂUTURILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de băuturi răcoritoare │
│1107│nealcoolice; producţia de ape │
│ │minerale şi alte ape îmbuteliate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1310│Pregătirea fibrelor şi filarea │
│ │fibrelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1320│Producţia de ţesături │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1330│Finisarea materialelor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1391│Fabricarea de metraje prin │
│ │tricotare sau croşetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de articole │
│1392│confecţionate din textile (cu │
│ │excepţia îmbrăcămintei şi │
│ │lenjeriei de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1393│Fabricarea de covoare şi mochete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1394│Fabricarea de odgoane, frânghii, │
│ │sfori şi plase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de textile neţesute şi│
│1395│articole din acestea, cu excepţia│
│ │confecţiilor de îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1396│Fabricarea de articole tehnice şi│
│ │industriale din textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1399│Fabricarea altor articole textile│
│ │n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE │
│ÎMBRĂCĂMINTE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1411│Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1412│Fabricarea de articole de │
│ │îmbrăcăminte pentru lucru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor articole de │
│1413│îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria │
│ │de corp) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1414│Fabricarea de articole de │
│ │lenjerie de corp │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1419│Fabricarea altor articole de │
│ │îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1420│Fabricarea articolelor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1431│croşetare a ciorapilor şi │
│ │articolelor de galanterie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea prin tricotare sau │
│1439│croşetare a altor articole de │
│ │îmbrăcăminte │
├────┴─────────────────────────────────┤
│15. TĂBĂCIREA ŞI FINISAREA PIEILOR; │
│FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ŞI │
│MAROCHINĂRIE, HARNAŞAMENTELOR ŞI │
│ÎNCĂLŢĂMINTEI; PREPARAREA ŞI VOPSIREA │
│BLĂNURILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1511│Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│ │prepararea şi vopsirea blănurilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor de voiaj │
│1512│şi marochinărie şi a articolelor │
│ │de harnaşament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1520│Fabricarea încălţămintei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA │
│PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU │
│EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA │
│ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE │
│MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1610│Tăierea şi rindeluirea lemnului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1621│Fabricarea de furnire şi a │
│ │panourilor de lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1622│Fabricarea parchetului asamblat │
│ │în panouri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor elemente de │
│1623│dulgherie şi tâmplărie, pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1624│Fabricarea ambalajelor din lemn │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor produse din │
│1629│lemn; fabricarea articolelor din │
│ │plută, paie şi din alte materiale│
│ │vegetale împletite │
├────┴─────────────────────────────────┤
│17. FABRICAREA HÂRTIEI ŞI PRODUSELOR │
│DIN HÂRTIE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1711│Fabricarea celulozei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1712│Fabricarea hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi cartonului │
│1721│ondulat şi a ambalajelor din │
│ │hârtie şi carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor de uz │
│1722│gospodăresc şi sanitar, din │
│ │hârtie sau carton │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1723│Fabricarea articolelor de │
│ │papetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1724│Fabricarea tapetului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1729│Fabricarea altor articole din │
│ │hârtie şi carton n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE │
│SUPORTURI A ÎNREGISTRĂRILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1811│Tipărirea ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1812│Alte activităţi de tipărire │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1813│Servicii pregătitoare pentru │
│ │pretipărire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1814│Legătorie şi servicii conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1820│Reproducerea înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│20. FABRICAREA SUBSTANŢELOR ŞI A │
│PRODUSELOR CHIMICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea săpunurilor, │
│2041│detergenţilor şi a produselor de │
│ │întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2042│Fabricarea parfumurilor şi a │
│ │produselor cosmetice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE│
│DE BAZĂ ŞI A PREPARATELOR FARMACEUTICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│2110│Fabricarea produselor │
│ │farmaceutice de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2120│Fabricarea preparatelor │
│ │farmaceutice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC │
│ŞI MASE PLASTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi a │
│2211│camerelor de aer; reşaparea şi │
│ │refacerea anvelopelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2219│Fabricarea altor produse din │
│ │cauciuc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea plăcilor, foliilor, │
│2221│tuburilor şi profilelor din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2222│Fabricarea articolelor de ambalaj│
│ │din material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din │
│2223│material plastic pentru │
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2229│Fabricarea altor produse din │
│ │material plastic │
├────┴─────────────────────────────────┤
│23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN │
│MINERALE NEMETALICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2311│Fabricarea sticlei plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2312│Prelucrarea şi fasonarea sticlei │
│ │plate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2313│Fabricarea articolelor din sticlă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│2314│Fabricarea fibrelor din sticlă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2319│Fabricarea de sticlărie tehnică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2320│Fabricarea de produse refractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2331│Fabricarea plăcilor şi dalelor │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, ţiglelor │
│2332│şi a altor produse pentru │
│ │construcţii, din argilă arsă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor ceramice │
│2341│pentru uz gospodăresc şi │
│ │ornamental │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2342│Fabricarea de obiecte sanitare │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2343│Fabricarea izolatorilor şi │
│ │pieselor izolante din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2344│Fabricarea altor produse tehnice │
│ │din ceramică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2351│Fabricarea cimentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2352│Fabricarea varului şi ipsosului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2361│Fabricarea produselor din beton │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2362│Fabricarea produselor din ipsos │
│ │pentru construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2363│Fabricarea betonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2364│Fabricarea mortarului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2365│Fabricarea produselor din │
│ │azbociment │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2369│Fabricarea altor articole din │
│ │beton, ciment şi ipsos │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2370│Tăierea, fasonarea şi finisarea │
│ │pietrei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2391│Fabricarea de produse abrazive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2399│Fabricarea altor produse din │
│ │minerale nemetalice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│25. INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR METALICE │
│ŞI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV │
│MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de construcţii │
│2511│metalice şi părţi componente ale │
│ │structurilor metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2512│Fabricarea de uşi şi ferestre din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2521│Producţia de radiatoare şi cazane│
│ │pentru încălzire centrală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2529│Producţia de rezervoare, cisterne│
│ │şi containere metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia generatoarelor de aburi│
│2530│(cu excepţia cazanelor pentru │
│ │încălzire centrală) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│2550│obţinute prin deformare plastică;│
│ │metalurgia pulberilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea metalelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2562│Operaţiuni de mecanică generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2571│Fabricarea produselor de tăiat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2572│Fabricarea articolelor de │
│ │feronerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2573│Fabricarea uneltelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de recipienţi, │
│2591│containere şi alte produse │
│ │similare din oţel │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2592│Fabricarea ambalajelor uşoare din│
│ │metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea articolelor din fire │
│2593│metalice; fabricarea de lanţuri │
│ │şi arcuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, buloane │
│2594│şi alte articole filetate; │
│ │fabricarea de nituri şi şaibe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2599│Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A │
│PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2611│Fabricarea subansamblurilor │
│ │electronice (module) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2612│Fabricarea altor componente │
│ │electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2620│Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2630│Fabricarea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2640│Fabricarea produselor electronice│
│ │de larg consum │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de instrumente şi │
│2651│dispozitive pentru măsură, │
│ │verificare, control, navigaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2652│Producţia de ceasuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente pentru │
│2660│radiologie, electrodiagnostic şi │
│ │electroterapie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2670│Fabricarea de instrumente optice │
│ │şi echipamente fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea suporţilor magnetici │
│2680│şi optici destinaţi │
│ │înregistrărilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR │
│ELECTRICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │
│2711│generatoarelor şi │
│ │transformatoarelor electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea aparatelor de │
│2712│distribuţie şi control al │
│ │electricităţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2720│Fabricarea de acumulatori şi │
│ │baterii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2731│Fabricarea de cabluri cu fibră │
│ │optică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2732│Fabricarea altor fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor de │
│2733│conexiune pentru fire şi cabluri │
│ │electrice şi electronice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2740│Fabricarea de echipamente │
│ │electrice de iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2751│Fabricarea de aparate │
│ │electrocasnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2752│Fabricarea de echipamente casnice│
│ │neelectrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2790│Fabricarea altor echipamente │
│ │electrice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│28. FABRICAREA DE MAŞINI, UTILAJE ŞI │
│ECHIPAMENTE n.c.a. │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine │
│2811│(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2812│Fabricarea de motoare hidraulice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2813│Fabricarea de pompe şi │
│ │compresoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2814│Fabricarea de articole de │
│ │robinetărie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │
│2815│angrenajelor, cutiilor de viteză │
│ │şi a elementelor mecanice de │
│ │transmisie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2821│Fabricarea cuptoarelor, │
│ │furnalelor şi arzătoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2822│Fabricarea echipamentelor de │
│ │ridicat şi manipulat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2823│echipamentelor de birou (exclusiv│
│ │fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2824│Fabricarea maşinilor-unelte │
│ │portabile acţionate electric │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea echipamentelor de │
│2825│ventilaţie şi frigorifice, │
│ │exclusiv a echipamentelor de uz │
│ │casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor maşini şi │
│2829│utilaje de utilizare generală │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │
│2830│utilajelor pentru agricultură şi │
│ │exploatări forestiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor şi a │
│2841│maşinilor-unelte pentru │
│ │prelucrarea metalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2849│Fabricarea altor maşini-unelte │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2891│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │metalurgie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2892│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │extracţie şi construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2893│prelucrarea produselor │
│ │alimentare, băuturilor şi │
│ │tutunului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2894│industria textilă, a │
│ │îmbrăcămintei şi a pielăriei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2895│Fabricarea utilajelor pentru │
│ │industria hârtiei şi cartonului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea utilajelor pentru │
│2896│prelucrarea maselor plastice şi a│
│ │cauciucului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2899│Fabricarea altor maşini şi │
│ │utilaje specifice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE │
│TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR ŞI │
│SEMIREMORCILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│2910│Fabricarea autovehiculelor de │
│ │transport rutier │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de caroserii pentru │
│2920│autovehicule; fabricarea de │
│ │remorci şi semiremorci │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de echipamente │
│2931│electrice şi electronice pentru │
│ │autovehicule şi pentru motoare de│
│ │autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor piese şi │
│2932│accesorii pentru autovehicule şi │
│ │pentru motoare de autovehicule │
├────┴─────────────────────────────────┤
│30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE │
│TRANSPORT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3011│Construcţia de nave şi structuri │
│ │plutitoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3012│Construcţia de ambarcaţiuni │
│ │sportive şi de agrement │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3020│Fabricarea materialului rulant │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3091│Fabricarea de motociclete │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3092│Fabricarea de biciclete şi de │
│ │vehicule pentru invalizi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3099│Fabricarea altor mijloace de │
│ │transport n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│31. FABRICAREA DE MOBILĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3101│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │birouri şi magazine │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3102│Fabricarea de mobilă pentru │
│ │bucătării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3103│Fabricarea de saltele şi somiere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3109│Fabricarea de mobilă n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor şi │
│3212│articolelor similare din metale │
│ │şi pietre preţioase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3213│Fabricarea imitaţiilor de │
│ │bijuterii şi articole similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor │
│ │muzicale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3230│Fabricarea articolelor pentru │
│ │sport │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │
│ │jucăriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de dispozitive, │
│3250│aparate şi instrumente medicale │
│ │şi stomatologice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3299│Fabricarea altor produse │
│ │manufacturiere n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│33. REPARAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI │
│INSTALAREA MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR│
├────┬─────────────────────────────────┤
│3311│Repararea articolelor fabricate │
│ │din metal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3312│Repararea maşinilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3313│Repararea echipamentelor │
│ │electronice şi optice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3314│Repararea echipamentelor │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3315│Repararea şi întreţinerea navelor│
│ │şi bărcilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3316│Repararea şi întreţinerea │
│ │aeronavelor şi navelor spaţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3317│Repararea şi întreţinerea altor │
│ │echipamente de transport n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3319│Repararea altor echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3320│Instalarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor industriale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│35. PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE│
│ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ │
│ŞI AER CONDIŢIONAT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3511│Producţia de energie electrică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3512│Transportul energiei electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3513│Distribuţia energiei electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3514│Comercializarea energiei │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3521│Producţia gazelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3522│Distribuţia combustibililor │
│ │gazoşi, prin conducte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3523│Comercializarea combustibililor │
│ │gazoşi, prin conducte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3530│Furnizarea de abur şi aer │
│ │condiţionat │
├────┴─────────────────────────────────┤
│36. CAPTAREA, TRATAREA ŞI DISTRIBUŢIA │
│APEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3600│Captarea, tratarea şi distribuţia│
│ │apei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│37. COLECTAREA ŞI EPURAREA APELOR │
│UZATE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3700│Colectarea şi epurarea apelor │
│ │uzate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│38. COLECTAREA, TRATAREA ŞI ELIMINAREA│
│DEŞEURILOR; ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE A│
│MATERIALELOR RECICLABILE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│3811│Colectarea deşeurilor │
│ │nepericuloase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3821│Tratarea şi eliminarea deşeurilor│
│ │nepericuloase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3832│Recuperarea materialelor │
│ │reciclabile sortate │
├────┴─────────────────────────────────┤
│41. CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4120│clădirilor rezidenţiale şi │
│ │nerezidenţiale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4211│Lucrări de construcţii ale │
│ │drumurilor şi autostrăzilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4212│Lucrări de construcţii ale căilor│
│ │ferate de suprafaţă şi subterane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4213│Construcţia de poduri şi tuneluri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4221│proiectelor utilitare pentru │
│ │fluide │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii ale │
│4222│proiectelor utilitare pentru │
│ │electricitate şi telecomunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4291│Construcţii hidrotehnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4299│Lucrări de construcţii ale altor │
│ │proiecte inginereşti n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4311│Lucrări de demolare a │
│ │construcţiilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4312│Lucrări de pregătire a terenului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4313│Lucrări de foraj şi sondaj pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4321│Lucrări de instalaţii electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de instalaţii sanitare, │
│4322│de încălzire şi de aer │
│ │condiţionat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4329│Alte lucrări de instalaţii pentru│
│ │construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4331│Lucrări de ipsoserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4332│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4333│Lucrări de pardosire şi placare a│
│ │pereţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4334│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli │
│ │şi montări de geamuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4339│Alte lucrări de finisare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4391│Lucrări de învelitori, şarpante │
│ │şi terase la construcţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4399│Alte lucrări speciale de │
│ │construcţii n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│45. COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU │
│AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4511│Comerţ cu autoturisme şi │
│ │autovehicule uşoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4519│Comerţ cu alte autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4520│Întreţinerea şi repararea │
│ │autovehiculelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4531│Comerţ cu ridicata de piese şi │
│ │accesorii pentru autovehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4532│Comerţ cu ridicata de piese şi │
│ │accesorii pentru automobile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu motociclete, piese şi │
│4540│accesorii aferente; întreţinerea │
│ │şi repararea motocicletelor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│46. COMERŢ CU RIDICATA, CU EXCEPŢIA │
│COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI │
│MOTOCICLETE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Intermedieri în comerţul │
│4618│specializat în vânzarea │
│ │produselor cu caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4641│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4642│Comerţ cu ridicata al │
│ │îmbrăcămintei şi încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al produselor │
│4644│din ceramică, sticlărie şi │
│ │produse de întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4645│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │cosmetice şi de parfumerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al mobilei, │
│4647│covoarelor şi al articolelor de │
│ │iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4649│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │bunuri de uz gospodăresc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4669│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │maşini şi echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4690│Comerţ cu ridicata nespecializat │
├────┴─────────────────────────────────┤
│47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul în magazine │
│4719│nespecializate cu vânzare │
│ │predominantă de produse │
│ │nealimentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4729│produse alimentare în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4741│calculatoarelor, unităţilor │
│ │periferice şi software-ului în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4743│echipamentului audiovideo în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4759│articolelor de iluminat şi al │
│ │articolelor de uz casnic n.c.a., │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al produselor│
│4775│cosmetice şi de parfumerie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4778│bunuri noi, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul prin │
│4791│intermediul caselor de comenzi │
│ │sau prin internet │
├────┴─────────────────────────────────┤
│49. TRANSPORTURI TERESTRE ŞI │
│TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│4910│Transporturi interurbane de │
│ │călători pe calea ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4920│Transporturi de marfă pe calea │
│ │ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4931│Transporturi urbane, suburbane şi│
│ │metropolitane de călători │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4932│Transporturi cu taxiuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4939│Alte transporturi terestre de │
│ │călători n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4941│Transporturi rutiere de mărfuri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4942│Servicii de mutare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4950│Transporturi prin conducte │
├────┴─────────────────────────────────┤
│52. DEPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI AUXILIARE│
│PENTRU TRANSPORTURI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5210│Depozitări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5221│Activităţi de servicii anexe │
│ │pentru transporturi terestre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5222│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor pe apă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5223│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor aeriene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5224│Manipulări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5229│Alte activităţi anexe │
│ │transporturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│53. ACTIVITĂŢI DE POŞTĂ ŞI DE CURIER │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi poştale desfăşurate │
│5310│sub obligativitatea serviciului │
│ │universal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5320│Alte activităţi poştale şi de │
│ │curier │
├────┴─────────────────────────────────┤
│55. HOTELURI ŞI ALTE FACILITĂŢI DE │
│CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5510│Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Facilităţi de cazare pentru │
│5520│vacanţe şi perioade de scurtă │
│ │durată │
├────┼─────────────────────────────────┤
├────┼─────────────────────────────────┤
│5530│Parcuri pentru rulote, campinguri│
│ │şi tabere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5590│Alte servicii de cazare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│56. RESTAURANTE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII DE ALIMENTAŢIE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5610│Restaurante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5621│Activităţi de alimentaţie │
│ │(catering) pentru evenimente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5629│Alte servicii de alimentaţie │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5630│Baruri şi alte activităţi de │
│ │servire a băuturilor │
├────┴─────────────────────────────────┤
│58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│5811│Activităţi de editare a cărţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare de ghiduri,│
│5812│compendii, liste de adrese şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5813│Activităţi de editare a ziarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5814│Activităţi de editare a │
│ │revistelor şi periodicelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5819│Alte activităţi de editare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5821│Activităţi de editare a jocurilor│
│ │de calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5829│Activităţi de editare a altor │
│ │produse software │
├────┴─────────────────────────────────┤
│59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE │
│CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME │
│DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI │
│ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│5911│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi postproducţie │
│5912│cinematografică, video şi de │
│ │programe de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de distribuţie a │
│5913│filmelor cinematografice, video │
│ │şi a programelor de televiziune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5914│Proiecţia de filme │
│ │cinematografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│5920│înregistrărilor audio şi │
│ │activităţi de editare muzicală │
├────┴─────────────────────────────────┤
│60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI │
│TRANSMITERE DE PROGRAME │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6010│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de radio │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6020│Activităţi de difuzare a │
│ │programelor de televiziune │
├────┴─────────────────────────────────┤
│61. TELECOMUNICAŢII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6110│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin reţele cu cablu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de telecomunicaţii │
│6120│prin reţele fără cablu (exclusiv │
│ │prin satelit) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6130│Activităţi de telecomunicaţii │
│ │prin satelit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6190│Alte activităţi de │
│ │telecomunicaţii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN │
│TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│6201│software-ului la comandă │
│ │(software orientat client) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│6203│(gestiune şi exploatare) al │
│ │mijloacelor de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├────┴─────────────────────────────────┤
│63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE│
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor, │
│6311│administrarea paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6312│Activităţi ale portalurilor web │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6391│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │ştiri │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6399│Alte activităţi de servicii │
│ │informaţionale n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│71. ACTIVITĂŢI DE ARHITECTURĂ ŞI │
│INGINERIE; ACTIVITĂŢI DE TESTĂRI ŞI │
│ANALIZĂ TEHNICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7111│Activităţi de arhitectură │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de inginerie şi │
│7112│consultanţă tehnică legate de │
│ │acestea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7120│Activităţi de testări şi analize │
│ │tehnice │
├────┴─────────────────────────────────┤
│72. CERCETARE-DEZVOLTARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7211│Cercetare-dezvoltare în │
│ │biotehnologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7219│Cercetare-dezvoltare în alte │
│ │ştiinţe naturale şi inginerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7220│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe │
│ │sociale şi umaniste │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE │
│STUDIERE A PIEŢEI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7311│Activităţi ale agenţiilor de │
│ │publicitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7312│Servicii de reprezentare media │
├────┴─────────────────────────────────┤
│74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, │
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7410│Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7420│Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7430│Activităţi de traducere scrisă şi│
│ │orală (interpreţi) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7490│Alte activităţi profesionale, │
│ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│73. ACTIVITĂŢI VETERINARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7500│Activităţi veterinare │
├────┴─────────────────────────────────┤
│79. ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIILOR │
│TURISTICE ŞI ALE TUR-OPERATORILOR; │
│ALTE SERVICII DE REZERVARE ŞI │
│ASISTENŢĂ TURISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│7911│Activităţi ale agenţiilor │
│ │turistice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7912│Activităţi ale tur-operatorilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7990│Alte servicii de rezervare şi │
│ │asistenţă turistică │
├────┴─────────────────────────────────┤
│81. ACTIVITĂŢI DE PEISAGISTICĂ ŞI │
│SERVICII PENTRU CLĂDIRI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8110│Activităţi de servicii suport │
│ │combinate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8121│Activităţi generale de curăţenie │
│ │a clădirilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8122│Activităţi specializate de │
│ │curăţenie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8129│Alte activităţi de curăţenie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8130│Activităţi de întreţinere │
│ │peisagistică │
├────┴─────────────────────────────────┤
│85. ÎNVĂŢĂMÂNT │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8510│Învăţământ preşcolar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8520│Învăţământ primar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8531│Învăţământ secundar general │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8532│Învăţământ secundar, tehnic sau │
│ │profesional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8541│Învăţământ superior │
│ │nonuniversitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8542│Învăţământ superior universitar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8551│Învăţământ în domeniul sportiv şi│
│ │recreaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Învăţământ în domeniul cultural │
│8552│(limbi străine, muzică, teatru, │
│ │dans, arte plastice etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8553│Şcoli de conducere (pilotaj) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8559│Alte forme de învăţământ n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8560│Activităţi de servicii suport │
│ │pentru învăţământ │
├────┴─────────────────────────────────┤
│86. ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA │
│SĂNĂTATEA UMANĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8610│Activităţi de asistenţă │
│ │spitalicească │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8621│Activităţi de asistenţă medicală │
│ │generală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8622│Activităţi de asistenţă medicală │
│ │specializată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8623│Activităţi de asistenţă │
│ │stomatologică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8690│Alte activităţi referitoare la │
│ │sănătatea umană │
├────┴─────────────────────────────────┤
│87. SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE │
│MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, CU │
│CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8710│Activităţi ale centrelor de │
│ │îngrijire medicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale căminelor de │
│8730│bătrâni şi ale căminelor pentru │
│ │persoane aflate în incapacitate │
│ │de a se îngriji singure │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8790│Alte activităţi de asistenţă │
│ │socială, cu cazare, n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│88. ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ │
│FĂRĂ CAZARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│8891│Activităţi de îngrijire zilnică │
│ │pentru copii │
├────┴─────────────────────────────────┤
│90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI │
│INTERPRETARE ARTISTICĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9001│Activităţi de interpretare │
│ │artistică (spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi suport pentru │
│9002│interpretare artistică │
│ │(spectacole) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9003│Activităţi de creaţie artistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9004│Activităţi de gestionare a │
│ │sălilor de spectacole │
├────┴─────────────────────────────────┤
│91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, │
│ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI│
│CULTURALE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9101│Activităţi ale bibliotecilor şi │
│ │arhivelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9102│Activităţi ale muzeelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Gestionarea monumentelor, │
│9103│clădirilor istorice şi a altor │
│ │obiective de interes turistic │
├────┴─────────────────────────────────┤
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9311│Activităţi ale bazelor sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9312│Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9313│Activităţi ale centrelor de │
│ │fitness │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9319│Alte activităţi sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9321│Bâlciuri şi parcuri de distracţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│95. REPARAŢII DE CALCULATOARE, DE │
│ARTICOLE PERSONALE ŞI DE UZ │
│GOSPODĂRESC │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9511│Repararea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor periferice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9512│Repararea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9521│Repararea aparatelor electronice │
│ │de uz casnic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Repararea dispozitivelor de uz │
│9522│gospodăresc şi a echipamentelor │
│ │pentru casă şi grădină │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9523│Repararea încălţămintei şi a │
│ │articolelor din piele │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9524│Repararea mobilei şi a │
│ │furniturilor casnice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9525│Repararea ceasurilor şi a │
│ │bijuteriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9529│Repararea articolelor de uz │
│ │personal şi gospodăresc n.c.a. │
├────┴─────────────────────────────────┤
│96. ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Spălarea şi curăţarea (uscată) a │
│9601│articolelor textile şi a │
│ │produselor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9602│Coafură şi alte activităţi de │
│ │înfrumuseţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9604│Activităţi de întreţinere │
│ │corporală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9609│Alte activităţi de servicii │
│ │n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    la schema de ajutor de stat
    CRITERII DE SELECŢIE
    la finanţare a proiectelor de investiţii aferente măsurii 3
    a) Criterii de evaluare a rentabilităţii proiectelor de investiţii (RIR) - 25 puncte
    Indicatori economico-financiari:
    • RIR: < 5% - 10 puncte
    • RIR: ≥ 5,01% şi < 7,5% - 15 puncte
    • RIR: ≥ 7,51% - 25 puncte


    b1) Criterii privind cofinanţarea proiectelor de investiţii - maximum 35 puncte
    • peste 35% - 35 puncte
    • ≥ 25% şi < 35% - 30 puncte
    • ≥ 20% şi < 25% - 20 puncte
    • > 15% şi < 20% - 10 puncte

    b2) Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, criteriile privind cofinanţarea proiectelor de investiţii - maximum 35 puncte - se calculează după cum urmează:
    • peste 45% - 35 puncte
    • ≥ 40% şi < 45% - 30 puncte
    • ≥ 35% şi < 40% - 20 puncte
    • > 30% şi <35% - 10 puncte

    c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat şi profitul operaţional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare - 30 puncte
    • ≤ 3 - 30 puncte
    • > 3 şi ≤ 4 - 15 puncte
    • > 4 - 5 puncte

    d) Apartenenţa domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) - 10 puncte
    • Sold negativ - 10 puncte
    • Sold pozitiv - 0 puncte
    NOTĂ:
    Pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică cu privire la valoarea exporturilor şi importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanţa comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016