Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIE MSC.436(99) din 24 mai 2018  privind amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIE MSC.436(99) din 24 mai 2018 privind amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 288 din 24 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.059 din 31 decembrie 2019.
──────────
    Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
    Comitetul de siguranţă maritimă,
    amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,
    amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Convenţia“), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, altele decât dispoziţiile prevăzute în capitolul I,
    amintind în continuare Rezoluţia MSC.421(98), prin care a adoptat, printre altele, amendamente la regulile II-1/1 şi II-1/8-1 ale Convenţiei,
    luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi noua sesiune a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie,
    1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
    2 decide că amendamentele la regulile II-1/1 şi II-1/8-1 din Convenţie, aşa cum au fost adoptate prin Rezoluţia MSC.421(98), trebuie înlocuite cu amendamentele la regulile II-1/1 şi II-1/8-1 din Convenţie prevăzute în anexa la prezenta rezoluţie;
    3 stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019 cu excepţia cazului în care, până la această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat secretarului general obiecţiile lor la aceste amendamente;
    4 invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;
    5 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII (b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie; şi
    6 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
    ANEXA 1

    la Rezoluţia MSC.436(99)
    Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
    CAP. II-1
    Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice
     PARTEA

    Generalităţi
    Regula 1 - Aplicare
    1 După paragraful 1.1 existent se inserează următoarele noi paragrafe 1.1.1 şi 1.1.2:
    "1.1.1 Dacă nu se prevede în mod expres altfel, părţile B, B-1, B-2 şi B-4 ale prezentului capitol se aplică numai navelor:
    .1 al căror contract de construcţie se încheie la 1 ianuarie 2020 sau după această dată; sau
    .2 a căror chilă, în lipsa unui contract de construcţie, este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie la 1 iulie 2020 sau după această dată; sau
    .3 a căror livrare se realizează la 1 ianuarie 2024 sau după această dată.
1.1.2 Dacă nu se prevede în mod expres altfel, pentru navele care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor subparagrafului 1.1.1, dar construite la 1 ianuarie 2009 sau după această dată, Administraţia trebuie:
    .1 să se asigure că sunt respectate cerinţele părţilor B, B-1, B-2 şi B-4 care sunt aplicabile conform capitolului II-1 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată prin rezoluţiile MSC.216 (82), MSC.269(85) şi MSC.325(90); şi
    .2 să se asigure că sunt respectate cerinţele regulilor 8-1.3 şi 19-1."

    2 Paragraful 1.3.4 existent se elimină.
    3 Paragraful 2 existent se înlocuieşte cu următorul:
    "2 Dacă nu se prevede în mod expres altfel, pentru navele construite înainte de 1 ianuarie 2009, Administraţia trebuie:
    .1 să se asigure că sunt respectate cerinţele aplicabile conform prevederilor capitolului II-1 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată prin rezoluţiile MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13(57), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61), Rezoluţia 1 a Conferinţei SOLAS din 1995, MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) şi MSC.170(79); şi
    .2 să se asigure că sunt respectate cerinţele regulilor 8-1.3 şi 19-1."

     PARTEA

    Stabilitate

    Regula 8-1 - Capabilităţile sistemului şi informaţii operaţionale la navele de pasageri după un accident de inundare
    4 Textul existent al regulii 8-1 se modifică după cum urmează:
    "1 Aplicare
    Navele de pasageri având lungimea aşa cum este definită în regula II-1/2.5 de 120 m sau mai mult sau având trei sau mai multe zone verticale principale trebuie să respecte dispoziţiile prezentei reguli.
2 Disponibilitatea sistemelor principale în caz de inundare
    O navă de pasageri trebuie să fie proiectată astfel încât sistemele specificate în regula II-2/21.4 să rămână operaţionale, atunci când un singur compartiment etanş al navei, oricare ar fi el, este supus inundării.
3 Informaţii operaţionale, după inundare, în cazul unui accident
    3.1 În scopul furnizării de informaţii operaţionale comandantului pentru întoarcerea în condiţii de siguranţă în port în situaţia unei inundări datorate unei avarii, navele de pasageri, aşa cum se specifică în paragraful 1, trebuie să aibă:
    .1 un calculator pentru stabilitate la bord; sau
    .2 asistenţă de la uscat,
    pe baza liniilor directoare elaborate de Organizaţie.
    3.2 Navele de pasageri construite înainte de 1 ianuarie 2014 trebuie să fie conforme cu dispoziţiile paragrafului 3.1 nu mai târziu decât la prima inspecţie de reînnoire după 1 ianuarie 2025."

    CAP. IV
    Radiocomunicaţii
     PARTEA

    Generalităţi

    Regula 2 - Termeni şi definiţii
    5 În paragraful 1, subparagraful .16 existent se modifică şi se adaugă un nou subparagraf .17, după cum urmează:
    ".16 Identităţile Sistemului mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare (GMDSS) înseamnă identitatea serviciilor maritime mobile, indicativul de apel al navei, identităţile serviciului mobil prin satelit recunoscut şi identitatea numărului de serie care poate fi transmis prin echipamentul navei şi utilizat pentru identificarea navei.
.17 Serviciul mobil prin satelit recunoscut înseamnă orice serviciu care operează printr-un sistem prin satelit şi este recunoscut de către Organizaţie pentru a fi utilizat în Sistemul mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare (GMDSS)."

     PARTEA

    Cerinţe pentru navă

    Regula 7 - Instalaţia radio: Generalităţi
    6 În paragraful 1, subparagraful .5 existent se modifică după cum urmează:
    ".5 o instalaţie radio pentru recepţia informaţiilor privind siguranţa maritimă prin intermediul sistemului de apel în grup lărgit al unui serviciu mobil prin satelit recunoscut, dacă nava este angajată în voiaje în zona maritimă A1 sau A2 sau A3, dar în care nu este asigurat un serviciu internaţional NAVTEX. Totuşi, pot fi exceptate de la această cerinţă navele angajate exclusiv în voiaje în zonele unde este asigurat un serviciu de informaţii pentru siguranţa maritimă prin telegrafie cu imprimare directă HF şi care sunt dotate cu echipament capabil să recepţioneze aceste informaţii."


    Regula 8 - Instalaţia radio: Zona maritimă A1
    7 În paragraful 1, subparagraful .5 existent se modifică după cum urmează:
    ".5 fie printr-un serviciu mobil prin satelit recunoscut; această cerinţă poate fi îndeplinită de:
    .5.1 o staţie terestră de navă; sau de
    .5.2 radiobaliza pentru localizarea sinistrelor prin satelit (EPIRB) cerută de regula 7.1.6, fie prin instalarea ei aproape de locul din care se efectuează în mod normal navigaţia, fie cu activare de la distanţă din acest loc."


    Regula 9 - Instalaţia radio: Zonele maritime A1 şi A2
    8 În paragraful 1, subparagraful .3.3 existent se modifică după cum urmează:
    "3.3 printr-un serviciu mobil prin satelit recunoscut, cu o staţie terestră de navă."

    9 În paragraful 3, subparagraful .2 existent se modifică după cum urmează:
    ".2 o staţie terestră de navă pentru un serviciu mobil prin satelit recunoscut."


    Regula 10 - Instalaţia radio: Zonele maritime A1, A2 şi A3
    10 În paragraful 1, partea introductivă a subparagrafului .1 existent se modifică după cum urmează:
    ".1 o staţie terestră de navă capabilă să lucreze cu un serviciu mobil prin satelit recunoscut:"

    11 În paragraful 1, subparagraful .4.3 existent se modifică după cum urmează:
    ".4.3 printr-un serviciu mobil prin satelit recunoscut cu o staţie terestră de navă suplimentară."

    12 În paragraful 2, subparagraful .3.2 existent se modifică după cum urmează:
    ".3.2 printr-un serviciu mobil prin satelit recunoscut cu o staţie terestră de navă; şi"


    Regula 12 - Ascultarea
    13 În paragraful 1, subparagraful .4 existent se modifică după cum urmează:
    ".4 pentru semnalele de alarmare în caz de sinistru de la coastă la navă prin satelit, dacă nava, în conformitate cu cerinţele regulii 10.1.1, este dotată cu o staţie terestră de navă pentru un serviciu mobil prin satelit recunoscut."


    Regula 13 - Surse de energie
    14 În paragraful 2, cuvântul „Inmarsat“ se elimină din a doua frază.

    APENDICE
    CERTIFICATE

    Lista echipamentului pentru siguranţa navei de pasageri (formular P)
    15 În secţiunea 3, descrierea existentă a punctului 1.4 se modifică după cum urmează:
    "Staţie terestră de navă pentru un serviciu mobil prin satelit recunoscut"


    Lista echipamentului pentru certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfă (formular R)
    16 În secţiunea 2, descrierea existentă a punctului 1.4 se modifică după cum urmează:
    "Staţie terestră de navă pentru un serviciu mobil prin satelit recunoscut"


    Lista echipamentului pentru certificatul de siguranţă pentru nava de marfă (formular C)
    17 În secţiunea 3, descrierea existentă a punctului 1.4 se modifică după cum urmează:
    "Staţie terestră de navă pentru un serviciu mobil prin satelit recunoscut"

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016