Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIA MSC.435(98) din 9 iunie 2017  privind amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIA MSC.435(98) din 9 iunie 2017 privind amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 609 din 10 iulie 2020
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 1.074 din 15 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 609 din 10 iulie 2020.
──────────
    Comitetul de siguranţă maritimă,
    amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
    amintind, de asemenea, că Adunarea, atunci când a adoptat Rezoluţia A.1023(26) cu privire la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), a autorizat Comitetul să modifice Codul MODU 2009, dacă este necesar, ţinând cont de evoluţia în domeniul proiectării şi tehnologiei, în consultare cu organizaţiile competente,
    recunoscând faptul că aceste cerinţe şi prevederi sunt foarte asemănătoare cerinţelor din SOLAS şi că unele dintre acestea, fiind aplicate la unităţile de foraj marin, pot duce la apariţia unor situaţii potenţial periculoase, datorită faptului că ele au fost elaborate pe baza operaţiunilor tipice pentru navele convenţionale,
    recunoscând, în plus, pierderea tragică de vieţi şi lecţiile învăţate din explozia, incendiul şi scufundarea unităţii mobile de foraj marin Deepwater Horizon în Golful Mexic, care s-a produs în perioada 20-22 aprilie 2010,
    luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi opta sesiune a sa, recomandările făcute de către Subcomitetul pentru sistemele şi echipamentul navei la cea de-a patra sesiune a sa,
    1 adoptă amendamentele la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie, pentru unităţile mobile de foraj marin ale căror chile au fost puse sau care sunt într-un stadiu similar de construcţie la 1 ianuarie 2020 sau după această dată;
    2 2 invită statele membre interesate să ia măsurile adecvate pentru a pune în aplicare prezentele amendamente.
    ANEXA 1

    la Rezoluţia MSC.435(98)
    AMENDAMENTE
    la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

    Capitolul 1 Generalităţi
    1.3 Definiţii
    1 Următorul nou paragraf 1.3.26, precum şi nota de subsol asociată se inserează după paragraful 1.3.25 existent:
    "1.3.26 Construcţiile de tip «H» sunt acele construcţii care îndeplinesc aceleaşi cerinţe ca şi construcţiile de tip «A», astfel cum sunt definite în regula II-2/3 din SOLAS, cu excepţia faptului că, atunci când sunt încercate în conformitate cu Codul pentru aplicarea metodelor de încercare la foc, curba temperaturii de control a focarului este înlocuită cu curba temperaturii de control a focarului pentru incendiile de hidrocarburi definite în standardele naţionale sau internaţionale.^1
    ^1 Se face referire la standardele naţionale, cum ar fi: BS EN 1363-2:1999 Încercări de rezistenţă la foc. Proceduri alternative şi suplimentare; sau ASTM 1529-14a Metode standard de încercare pentru determinarea efectelor incendiilor mari de baltă de hidrocarburi asupra elementelor şi ansamblurilor structurale; sau ISO/DIS 20902-1 Proceduri de încercare la foc pentru elemente despărţitoare care sunt utilizate în mod obişnuit în industriile petrolieră, a gazelor şi petrochimiei - Partea 1: Cerinţe generale."

    2 Paragrafele de la 1.3.26 la 1.3.59 existente se renumerotează în consecinţă.


    Capitolul 6 Instalaţii de maşini şi instalaţii electrice în zonele periculoase pentru toate tipurile de unităţi
    6.5 Situaţii de urgenţă datorate operaţiilor de foraj
    3 Textul paragrafului 6.5.2 existent se modifică pentru a se citi după cum urmează:
    "6.5.2 În cazul unităţilor care utilizează sisteme de poziţionare dinamică, deconectarea sau oprirea maşinilor şi echipamentelor necesare pentru menţinerea operabilităţii sistemului de poziţionare dinamică trebuie să se bazeze pe un sistem logic de oprire, proiectat pentru a păstra capacitatea de menţinere a controlului operaţional asupra integrităţii puţului de foraj şi capacitatea de menţinere pe poziţie. Oprirea generatoarelor şi echipamentelor conexe de alimentare cu energie care sunt necesare pentru funcţionarea sistemului de poziţionare dinamică trebuie să fie divizată în grupuri independente pentru a permite intervenţia în caz de declanşare a alarmelor de detecţie a gazului, păstrând în acelaşi timp menţinerea poziţiei."


    6.6 Instalaţii electrice în zonele potenţial periculoase
    4 În paragraful 6.6.3 se adaugă următoarele fraze şi nota de subsol asociată, după tabelul 6-1 existent şi nota sa de subsol:
    "Reparaţiile, întreţinerea şi revizia echipamentului certificat pentru zonă potenţial periculoasă trebuie să fie efectuate de personal calificat în mod adecvat, în conformitate cu standardele internaţionale corespunzătoare.^27
    ^27 Se face referire la următoarele publicaţii ale Comisiei Internaţionale de Electrotehnică sau la publicaţii echivalente care stabilesc criteriile corespunzătoare de calificare a personalului:
    IEC 60079-14:2007 Atmosfere explozive - Partea 14: Proiectarea, selectarea şi construirea instalaţiilor electrice;
    IEC 60079-17:2007 Atmosfere explozive - Partea 17: Inspecţia şi întreţinerea instalaţiilor electrice;
    IEC 60079-19:2006 Atmosfere explozive - Partea 19: Repararea, revizia şi recuperarea echipamentelor.
    Trebuie să se ţină un registru al echipamentelor electrice instalate în zonele potenţial periculoase indicate, care să includă o descriere a echipamentului, gradul de protecţie şi valorile nominale aplicabile."    Capitolul 8 Încăperi de maşini periodic nesupravegheate pentru toate tipurile de unităţi
    8.3 Protecţia contra incendiului
    5 În paragraful 8.3.8, trimiterea la secţiunea „9.8“ se înlocuieşte cu „9.9“.


    Capitolul 9 Protecţia contra incendiului
    6 În a doua frază din paragraful 9.2.4 existent, trimiterea la „A-60“ se înlocuieşte cu „H-60“.
    7 Textul notei de subsol (e) existente la tabelele 9-1 şi 9-2 se modifică pentru a se citi după cum urmează:
    "(e) Dispoziţiile suplimentare aplicabile barierelor contra incendiului trebuie să fie evaluate în conformitate cu paragraful 9.3.1."

    8 Textul paragrafului 9.3.1 existent se modifică pentru a se citi după cum urmează:
    "9.3.1 În general, încăperile de locuit, încăperile de serviciu, posturile de comandă şi încăperile care conţin maşini şi echipamente vitale^30 nu trebuie să fie situate adiacent zonelor potenţial periculoase. Totuşi, în cazul în care acest lucru nu este posibil în practică, trebuie să fie efectuată o analiză tehnică, în conformitate cu standardele naţionale sau internaţionale^31, pentru a se asigura că nivelul de protecţie contra incendiului şi de rezistenţă la explozii a pereţilor etanşi şi punţilor care separă aceste spaţii de zonele potenţial periculoase este adecvat având în vedere riscurile posibile. În cazul în care se demonstrează că aceste spaţii pot fi expuse la un flux de căldură radiant mai mare de 100 kW/mp, peretele etanş sau puntea trebuie să fie construite la un standard cel puţin de tipul «H-60».
    ^30 Maşinile şi echipamentele vitale sunt acelea care sunt esenţiale pentru siguranţa MODU şi a întregului personal aflat la bord. Acestea includ, printre altele, pompe de incendiu, surse de alimentare de urgenţă, sisteme de poziţionare dinamică, comenzi de activare de la distanţă a prevenitoarelor de erupţie, precum şi alte sisteme operaţionale sau de siguranţă a căror defectare bruscă poate duce la situaţii potenţial periculoase. Acestea nu includ spaţiile (de exemplu, cabina sondorului-şef) situate pe podul sondei.
    ^31 Se face referire la standarde cum ar fi: ISO 13702:2015 sau API RP 2 FB."

    9 Textul paragrafului 9.4.5 existent se modifică după cum urmează:
    "9.4.5 Suprastructurile şi rufurile trebuie să fie dispuse astfel încât, în cazul producerii unui incendiu la podul sondei, cel puţin o cale de evacuare spre postul de ambarcare şi ambarcaţiunile de salvare să fie protejată împotriva fluxurilor de căldură radiante mai mari de 2,5 kW/m2 emanate dinspre podul sondei."

    10 Următoarea nouă secţiune 9.8 se inserează după secţiunea 9.7 existentă:
    "9.8 Instalaţii de stingere a incendiului pentru podul sondei
9.8.1 Podul sondei trebuie să fie protejat cu ajutorul unei instalaţii fixe de pulverizare a apei sub presiune, proiectată astfel încât să asigure o rată minimă de aplicare a apei de 20 l/m^2/min la podul sondei şi la echipamentul aferent, inclusiv echipamentul de oprire de urgenţă, componentele structurale critice, precum şi la barierele de protecţie împotriva incendiului ale incintei. Ca alternativă, pot fi prevăzute mai multe tunuri fixe care să evacueze la un debit de minim 1.900 l/min şi la o presiune de cel puţin 1N/mm^2, amplasate astfel încât toate zonele şi echipamentele să fie protejate de câte cel puţin două tunuri situate la distanţă mare unul faţă de celălalt.
9.8.2 Instalaţia trebuie să fie proiectată astfel încât să poată fi declanşată manual din posturile de declanşare situate în afara ariei protejate. Orice vane de secţionare necesare pentru funcţionarea instalaţiei trebuie să fie amplasate în afara zonei protejate. Administraţia poate accepta declanşarea automată.
9.8.3 Ţevile de refulare, tubulaturile, fitingurile şi componentele aferente trebuie să fie proiectate astfel încât să reziste expunerii la temperaturi de până la 925°C.
9.8.4 Pompele principale de incendiu pot fi utilizate pentru alimentarea instalaţiei fixe de pulverizare a apei sub presiune dacă au o capacitate suficientă pentru a alimenta simultan magistrala de incendiu la debitul şi la presiunea necesare."

    11 Secţiunile 9.8-9.19 existente se renumerotează în consecinţă.
    12 În subparagraful renumerotat 9.9.2.1, trimiterea la subparagraful „9.8.1.1“ se înlocuieşte cu „9.9.1.1“.
    13 În paragraful renumerotat 9.9.4, trimiterea la paragrafele „de la 9.8.1 până la 9.8.3“ se înlocuieşte cu „de la 9.9.1 până la 9.9.3“.
    14 În paragraful renumerotat 9.10.1, trimiterea la paragraful „9.9.2“ se înlocuieşte cu „9.10.2“.
    15 În tabelul 9-3, trimiterile la secţiunile „9.16“ şi „9.8“ se înlocuiesc cu „9.17“ şi, respectiv, „9.9“.
    16 În subparagraful renumerotat 9.17.4.6, trimiterea la subparagrafele „de la 9.16.4.3 până la 9.16.4.5“ se înlocuieşte cu „de la 9.17.4.3 până la 9.17.4.5“.
    17 În paragraful renumerotat 9.17.4.7, trimiterea la secţiunea „9.13“ se înlocuieşte cu „9.14“.
    18 În paragraful renumerotat 9.20.2, trimiterea la paragraful „9.19.1“ se înlocuieşte cu „9.20.1“.

    Capitolul 10 Mijloace şi dispozitive de salvare
    10.3 Ambarcaţiuni de salvare
    19 Se adaugă o nouă frază introductivă şi noile paragrafe 10.3.7 şi 10.3.8 în continuarea paragrafului 10.3.6 existent:
    "Luarea în considerare a diferenţelor antropomorfe în masa corporală medie
10.3.7 Cu excepţia cazurilor prevăzute la 10.3.8, în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 4.4.2.2 din Codul LSA şi a paragrafului 6.7.1 din partea 1 a Rezoluţiei MSC.81(70), masa corporală medie a ocupantului bărcii de salvare se presupune că este de 95 kg, cu o rază a scaunului corespunzătoare de 265 mm.
10.3.8 În cazul în care se poate demonstra că masa corporală medie a ocupanţilor bărcilor de salvare este diferită de 95 kg, criteriile prevăzute în paragraful 4.4.2.2 din Codul LSA şi paragraful 6.7.1 din partea 1 a Rezoluţiei MSC.81(70) pot fi crescute sau scăzute în consecinţă. Lăţimea scaunului trebuie ajustată cu 4 mm pentru fiecare diferenţă de 1 kg în masa corporală medie."


    10.8 Bărci de urgenţă
    20 Textul secţiunii 10.8 existente se modifică pentru a se citi după cum urmează:
    "Fiecare unitate trebuie să fie prevăzută cu cel puţin o barcă de urgenţă care să fie în conformitate cu cerinţele Codului LSA. O barcă de salvare nu poate fi acceptată ca barcă de urgenţă."


    10.9 Arimarea bărcilor de urgenţă
    21 Paragraful 10.9.5 existent se şterge şi semnul de punctuaţie punct şi virgulă de la sfârşitul subparagrafului 10.9.4 se înlocuieşte cu punct.

    10.10 Dispozitive de îmbarcare, lansare la apă şi de recuperare pentru bărcile de urgenţă
    22 În paragraful 10.10.3, a doua frază se şterge.


    Capitolul 13 Amenajări pentru elicoptere
    13.4 Dotări
    23 În paragraful 13.4.4, trimiterea la paragraful „9.16.5“ se înlocuieşte cu „9.17.5“.

    CAP. 14
    Reguli de exploatare
    14.10 Proceduri în caz de urgenţă
    24 Următorul nou paragraf 14.10.3 se inserează după paragraful 14.10.2 existent:
    "14.10.3 În cazul unităţilor pentru care a fost numit un comandant, acesta trebuie să fie desemnat ca persoana responsabilă în permanenţă."

    25 Paragrafele de la 14.10.3 până la 14.10.16 existente se renumerotează în consecinţă.

    14.13 Apeluri şi exerciţii
    26 În paragraful 14.13.1, următoarea frază nouă se inserează după prima frază existentă:
    "Un exerciţiu om la apă trebuie să se desfăşoare cel puţin o dată la trei luni."

    27 Textul notei de subsol existente, care este asociată paragrafului 14.13.2 şi titlului secţiunii 14.15, se înlocuieşte cu următorul text:
    "Se face referire la Recomandările pentru pregătirea şi certificarea personalului de la bordul unităţilor mobile de larg (MOU) (Rezoluţia A.1079(28))."

    28 Următorul nou paragraf 14.13.5 se inserează după paragraful 14.13.4 existent:
    "14.13.5 Plutele de salvare lansate la apă cu gruie pentru MODU
    .1 o plută de salvare trebuie să fie coborâtă cel puţin o dată la trei luni, în timpul exerciţiilor de abandon al unităţii. Ori de câte ori este posibil, acest exerciţiu poate include gonflarea plutei de salvare. Această plută de salvare poate fi o plută de salvare specială, destinată exclusiv pentru pregătire, şi nu ar trebui să se urce la bordul ei;
    .2 pluta de salvare dedicată pregătirii trebuie să fie identică din punctul de vedere al dimensiunii, formei şi masei cu plutele de salvare utilizate efectiv la bordul unităţii, însă trebuie să aibă o culoare diferită şi trebuie să aibă un marcaj care să indice clar «mijloc de pregătire - nu se utilizează în caz de urgenţă»; şi
    .3 în timpul unor astfel de exerciţii, trebuie pus accentul pe asigurarea familiarizării echipajului cu manipularea tuturor dispozitivelor de legare şi barbetelor necesare, cu conectarea la gruie a plutei de salvare utilizate pentru pregătire, cu pivotarea gruiei în afara bordului şi coborârea plutei de salvare."

    29 Paragrafele de la 14.13.5 până la 14.13.7 existente se renumerotează în consecinţă.
    30 Textul paragrafului renumerotat 14.13.6 se modifică pentru a se citi după cum urmează:
    "14.13.6 În măsura în care este posibil în mod rezonabil, bărcile de urgenţă ar trebui să fie lansate în fiecare lună având la bord echipajul aferent şi manevrate în apă. În orice caz, aceste prevederi trebuie să fie respectate cel puţin o dată la trei luni, în timpul unui exerciţiu om la apă pentru a simula recuperarea unei persoane din apă."

    31 Textul paragrafului renumerotat 14.13.7 se modifică pentru a se citi după cum urmează:
    "14.13.7 Pentru bărcile de salvare, trebuie să se aplice prevederile regulii III/19.3.4.3 din SOLAS.^64
    ^64 Se face referire la Liniile directoare privind metodele alternative pentru exerciţiile efectuate cu bărcile de salvare la bordul MODU (MSC.1/Circ.1486)."


    14.16 Înregistrări
    32 În subparagraful 14.16.2.5, trimiterea la paragraful „9.19.4“ se înlocuieşte cu „9.20.4“.
    33 În paragraful 14.16.2, următoarele noi subparagrafe .10 şi .11 se introduc după subparagraful .9 existent, cuvântul „şi“ de la sfârşitul subparagrafului .8 se şterge şi semnul de punctuaţie punct de la sfârşitul subparagrafului .9 se înlocuieşte cu punct şi virgulă:
    ".10 registrul echipamentelor electrice conform paragrafului 6.6.3;
.11 întreţinerea şi repararea tuturor echipamentelor electrice din zonele potenţial periculoase în scopul menţinerii certificării lor în conformitate cu standardele internaţionale menţionate la paragraful 6.6.1."


    34 Următoarea nouă secţiune 14.17 se inserează după secţiunea 14.16 existentă:
    "14.17 Zone potenţial periculoase
    14.17.1 Echipamentele electrice portabile şi transportabile sau echipamentele care produc scântei nu trebuie să fie introduse sau păstrate în nicio zonă clasificată ca zonă potenţial periculoasă - zona 0, zona 1 sau zona 2 - în conformitate cu secţiunea 6.2, cu excepţia cazului în care s-a stabilit că:
    .1 echipamentul este certificat ca fiind adecvat pentru utilizare în zona în cauză; sau
    .2 zona nu conţine concentraţii inflamabile de vapori inflamabili şi au fost amplasate dispozitive adecvate de control pentru a preveni introducerea de vapori inflamabili în zonă.
    14.17.2 Reparaţiile, întreţinerea şi revizia echipamentelor electrice certificate, situate în zone potenţial periculoase, trebuie să fie efectuate de personal calificat corespunzător, în conformitate cu standardele internaţionale adecvate."

    35 Toate notele de subsol existente din cod se renumerotează în consecinţă.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016