Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIE MSC.403(96) din 19 mai 2016  privind amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIE MSC.403(96) din 19 mai 2016 privind amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 758 din 18 septembrie 2019
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 1.243 din 5 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 18 septembrie 2019.
──────────
    Comitetul de siguranţă maritimă,
    amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
    luând notă de Rezoluţia MSC.98(73), prin care a adoptat Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului („Codul FSS“), care a devenit obligatoriu conform capitolului II-2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („Convenţia“),
    luând notă, de asemenea, de articolul VIII(b) şi regula II-2/3.22 din Convenţie cu privire la procedura de amendare a Codului FSS,
    luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi şasea sesiune a sa, amendamentele la Codul FSS propuse şi circulate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie,
    1 adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul FSS, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
    2 stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că aceste amendamente se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019, în afară de cazul când, înainte de acea dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale însumate reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat secretarului general obiecţiile lor la amendamente;
    3 invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
    4 solicită secretarului general, în aplicarea articolului VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;
    5 solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
    ANEXA 1

    la Rezoluţia MSC.403(96)
    Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)
    CAP. 8
    Instalaţii automate de stingere a incendiului cu sprinklere, de detectare şi de alarmă în caz de incendiu
    1 Textul paragrafului 2.4.1 existent se înlocuieşte după cum urmează:
    "2.4.1 Generalităţi
    2.4.1.1 Toate părţile instalaţiei care ar putea să îngheţe în timpul funcţionării trebuie protejate corespunzător împotriva îngheţului.
    2.4.1.2 Trebuie acordată o atenţie specială specificaţiilor privind calitatea apei furnizate de către producătorul instalaţiei pentru a preveni ca sprinklerele să se corodeze la interior şi să se înfunde sau să se blocheze din cauza unor produse de coroziune ori a unor minerale care se depun."

    2 După capitolul 16 existent se adaugă un nou capitol, 17, după cum urmează:
    "    CAP. 17
    Instalaţii pentru stingerea incendiului cu spumă destinate amenajărilor pentru elicoptere
    1 Aplicare
    Prezentul capitol detaliază specificaţiile pentru instalaţiile pentru stingerea incendiului cu spumă destinate să protejeze platformele pentru elicoptere şi zonele pentru aterizarea elicopterelor conform cerinţelor capitolului II-2 al Convenţiei.
    2 Definiţii
    2.1 Valoarea lui D înseamnă dimensiunea maximă a elicopterului, atunci când rotoarele sale se învârtesc, utilizată pentru evaluarea platformei pentru elicoptere. Ea determină aria care trebuie acoperită de spuma aplicată.
    2.2 Pulverizatoare de spumă integrate în punte sunt pulverizatoare de spumă încastrate în platforma pentru elicoptere sau montate la marginea acesteia.
    2.3 Lansatoare de spumă sunt pulverizatoare care aspiră aerul, în formă de tub, care servesc la producerea şi debitarea spumei, în general numai în jet drept.
    2.4 Zona pentru aterizarea elicopterelor are sensul definit la regula II-2/3.57 din SOLAS.
    2.5 Platforma pentru elicoptere are sensul definit la regula II-2/3.26 din SOLAS.
    2.6 Unitate de spumare cu tambur cu furtun este un tambur cu furtun echipat cu un lansator de spumă şi un furtun semirigid, împreună cu un dozator de spumă fix şi un rezervor fix de substanţă spumogenă lichidă, care sunt montate pe acelaşi cadru.
    2.7 Unitate de tun cu spumă este un tun cu spumă, fie cu evacuare automată, fie echipat cu un dozator de spumă fix, separat, şi un rezervor fix de substanţă spumogenă lichidă, care sunt montate pe acelaşi cadru.
    2.8 Zona degajată de obstacole este zona de decolare şi de apropiere care include în întregime zona de aterizare sigură şi se extinde pe un sector de cel puţin 210°, în care sunt permise numai obstacole specificate.
    2.9 Sector cu obstacole limitate este un sector de 150° situat în exteriorul zonei de decolare şi de apropiere, care se extinde spre exteriorul unei platforme pentru elicoptere, în care sunt permise obstacole cu o înălţime limitată.
    3 Specificaţii tehnice aplicabile platformelor pentru elicoptere şi zonelor pentru aterizarea elicopterelor
    3.1 Instalaţia trebuie să poată fi declanşată manual şi poate fi configurată astfel încât să se declanşeze automat.
    3.2 Pentru platformele pentru elicoptere, instalaţia cu spumă trebuie să conţină cel puţin două tunuri cu spumă fixe sau pulverizatoare de spumă integrate în punte. În plus, trebuie să fie prevăzuţi cel puţin doi tamburi cu furtun echipaţi cu un lansator de spumă şi un furtun semirigid, suficient pentru a permite să se atingă orice parte a platformei pentru elicoptere. Debitul minim al instalaţiei cu spumă se determină multiplicând valoarea lui D cu 6 l/min./m^2. Debitul minim al instalaţiei cu spumă pentru pulverizatoarele de spumă integrate în punte se determină multiplicând suprafaţa totală a platformei pentru elicoptere cu 6 l/min./m^2. Fiecare tun trebuie să fie capabil să furnizeze cel puţin 50% din debitul minim al instalaţiei cu spumă, dar nu mai puţin de 500 l/min. Debitul minim al fiecărui tambur cu furtun trebuie să fie de cel puţin 400 l/min. Cantitatea de substanţă spumogenă trebuie să fie suficientă pentru ca toate dispozitivele de descărcare racordate să poată funcţiona timp de cel puţin 5 minute.
    3.3 Acolo unde sunt instalate tunuri cu spumă, distanţa de la tun la extremitatea cea mai îndepărtată a zonei protejate nu trebuie să depăşească 75% din distanţa la care tunul aruncă jetul de spumă în condiţii de aer calm.
    3.4 Pentru zonele pentru aterizarea elicopterelor trebuie să fie prevăzute cel puţin două generatoare de spumă portabile sau două unităţi de spumare cu tambur cu furtun, fiecare fiind capabilă să debiteze soluţia de spumă la debitul minim indicat în tabelul următor:

┌─────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Lungimea │ │
│ │totală a │Debitul minim │
│Categoria│elicopterului│al soluţiei de│
│ │(valoarea lui│spumă (l/min.)│
│ │D) │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┤
│H1 │până la 15 m │250 │
│ │exclusiv │ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┤
│H2 │de la 15 m la│500 │
│ │24 m exclusiv│ │
├─────────┼─────────────┼──────────────┤
│H3 │de la 24 m la│800 │
│ │35 m exclusiv│ │
└─────────┴─────────────┴──────────────┘

    Cantitatea de substanţă spumogenă trebuie să fie suficientă pentru ca toate dispozitivele de descărcare racordate să poată funcţiona timp de cel puţin 10 minute. Pentru navele-cisternă prevăzute cu o instalaţie de stingere a incendiului cu spumă situată pe punte, Administraţia poate lua în considerare un aranjament alternativ, ţinând cont de tipul de substanţă spumogenă ce trebuie utilizată.
    3.5 Unităţi cu declanşare manuală capabile să pornească pompele necesare şi să deschidă valvulele cerute, inclusiv sistemul principal de tubulaturi de incendiu, dacă serveşte la alimentarea cu apă, trebuie să fie situate pe fiecare tun şi pe fiecare tambur pentru furtun. În plus, trebuie prevăzută o unitate centrală pentru declanşare manuală într-un loc protejat. Instalaţia cu spumă trebuie astfel concepută încât să debiteze spuma la debitul nominal şi la presiunea nominală de la oricare dispozitiv de descărcare racordat în maximum 30 de secunde de la activare.
    3.6 Activarea oricărei unităţi prin declanşare manuală trebuie să iniţieze scurgerea substanţei spumogene către toţi tamburii cu furtun, toate tunurile şi pulverizatoarele de spumă integrate în punte care sunt racordate.
    3.7 Instalaţia şi elementele sale trebuie să fie proiectate astfel încât să poată rezista la variaţii de temperatură ambiantă, vibraţii, umiditate, impacturi şi coroziune care se produc în mod normal pe puntea deschisă şi trebuie să fie fabricate şi încercate de o manieră considerată satisfăcătoare de către Administraţie.
    3.8 Trebuie să se asigure o distanţă minimă de pulverizare de cel puţin 15 m cu toţi tamburii cu furtun şi toate tunurile debitând spumă simultan. Presiunea de debitare, debitul şi configuraţia debitării pulverizatoarelor de spumă integrate în punte trebuie să fie considerate satisfăcătoare de către Administraţie, pe baza încercărilor care demonstrează că duza este capabilă să stingă incendiile care implică cea mai mare dimensiune a elicopterului pentru care este proiectată platforma pentru elicoptere.
    3.9 Tunurile, lansatoarele de spumă, pulverizatoarele de spumă integrate în punte şi racordurile trebuie fabricate din alamă, bronz sau oţel inoxidabil. Tubulatura, armăturile şi elementele conexe, cu excepţia garniturilor, trebuie proiectate astfel încât să reziste la temperaturi de până la 925°C.
    3.10 Trebuie demonstrat faptul că substanţa spumogenă este capabilă să stingă incendiile care rezultă din scurgeri ale carburantului pentru avioane şi aceasta trebuie să corespundă unor standarde de performanţă care să nu fie inferioare acelora considerate acceptabile de către Organizaţie. Dacă rezervorul de substanţă spumogenă se află pe puntea deschisă, trebuie folosite substanţe spumogene protejate la îngheţ, dacă este cazul, pentru zona de operare.
    3.11 Niciun echipament al instalaţiei cu spumă instalat în zona de decolare şi de apropiere degajată de obstacole nu trebuie să aibă o înălţime mai mare de 0,25 m. Niciun echipament al instalaţiei cu spumă instalat în sectorul cu obstacole limitate nu trebuie să depăşească înălţimea permisă pentru obiectele din această zonă.
    3.12 Toate unităţile cu declanşare manuală, unităţile de tun cu spumă, unităţile de spumare cu tambur cu furtun, tamburii pentru furtun şi tunurile trebuie să permită un acces uşor care să nu oblige la traversarea platformei pentru elicoptere sau a zonei pentru aterizarea elicopterelor.
    3.13 Tunurile oscilante, dacă sunt folosite, trebuie să permită reglarea modalităţii de pulverizare a spumei şi să fie prevăzute cu un mijloc pentru deblocarea mecanismului lor de oscilare care să permită trecerea rapidă la modul manual de operare.
    3.14 Dacă este instalat un tun pentru spumă al cărui debit este de până la 1.000 l/min., acesta trebuie echipat cu o duză de aspiraţie a aerului. Dacă este instalat un pulverizator de spumă integrat în punte, atunci tamburul cu furtun suplimentar instalat trebuie să fie echipat cu un pulverizator care aspiră aerul, manevrabil manual (lansatoare de spumă). Utilizarea unor pulverizatoare de spumă care nu aspiră aerul (atât pentru tunuri, cât şi pentru tamburul cu furtun suplimentar) este permisă doar dacă sunt instalate tunuri de spumă cu un debit mai mare de 1.000 l/min. Dacă sunt prevăzute doar generatoare de spumă portabile sau unităţi cu tambur cu furtun, acestea trebuie echipate cu un pulverizator care aspiră aerul, manevrabil manual (lansatoare de spumă)."


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016