Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI din din 22 martie 2017  de confirmare clinică şi medicală a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULI din din 22 martie 2017 de confirmare clinică şi medicală a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
──────────
    Aprobate de Ordinul nr. 182 din 22 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2017.
──────────
    Sunt neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale următoarele cazuri:
    1. A01 Cazuri ale căror date încalcă specificaţiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient
    Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date naţională din cauza existenţei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanţa cu nomenclatoarele în vigoare). Sub incidenţa acestei reguli intră şi foile care nu respectă criteriul de număr unic de foaie pe spital şi an, deoarece numărul unic de foaie pe spital şi an face parte din specificaţiile setului minim de date la nivel de pacient (Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare).

    2. A02 Cazuri raportate pe secţii în care nu se întocmeşte foaia de observaţie clinică generală, denumită în continuare FOCG (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe secţiile ATI, secţii paraclinice, structuri de urgenţă etc.)
    Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, FOCG se întocmeşte doar pentru pacienţii spitalizaţi în secţii clinice: medicale sau chirurgicale (cu excepţia secţiilor ATI).

    3. A03 Cazuri cu data intervenţiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare
    Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării, data intervenţiei chirurgicale principale.

    4. A04 Cazuri decedate, pentru care nu există concordanţă între tipul externării şi starea la externare
    Motiv: Pentru cazurile decedate, informaţia privind decesul este cuprinsă atât în rubrica „Tip externare“, cât şi în rubrica „Stare la externare“. În situaţia în care cele două informaţii nu concordă, este vorba despre o eroare în cel puţin una dintre rubrici.

    5. A05 Cazuri cu vârsta negativă
    Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data naşterii, data internării.

    6. A06 Cazuri cu durata de spitalizare negativă
    Motiv: Cel puţin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării.

    7. A07 Cazuri concomitente
    Motiv: Aceste cazuri reprezintă episoade de spitalizare pentru acelaşi pacient, care se suprapun în timp.

    8. A08 Cazuri neclasificabile
    Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influenţează clasificarea lor.

    9. A14 Cazuri de transplant de organe şi ţesuturi, prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.
    Motiv: Conform legislaţiei în vigoare, transplanturile sunt finanţate de către Ministerul Sănătăţii, cu excepţia grefelor de piele şi a serviciilor medicale aferente stării posttransplant. De asemenea, nu sunt finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedaţi.

    10. A15 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informaţiile cu privire la intervenţia chirurgicală principală
    Excepţii: Cazurile fără intervenţie chirurgicală principală
    Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informaţiile privind intervenţia chirurgicală principală - data, ora de început şi de sfârşit a intervenţiei chirurgicale principale şi codul de parafă al medicului operator - sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

    11. B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani
    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel este vorba de o eroare în cel puţin una dintre următoarele rubrici: data naşterii, data internării.

    12. B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile
    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel este vorba despre o eroare în cel puţin una dintre următoarele rubrici: data internării, data externării.
    Excepţii: Fac excepţie cazurile raportate din secţii finanţate pe bază de tarif pe zi de spitalizare şi durată efectiv realizată.

    13. B03 Pacienţii pentru care nu a fost înregistrat codul numeric personal (CNP)
    Excepţii: Fac excepţie de la această regulă cazurile de nou-născuţi (cu vârsta între 0 şi 28 de zile) şi cazurile de cetăţeni străini.
    Motiv: Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale trebuie să înregistreze codul numeric personal al asiguraţilor.

    14. B04 Transferuri intraspitaliceşti şi reinternări în aceeaşi zi sau la un interval de o zi în acelaşi tip de îngrijiri
    Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic.
    Excepţii: Fac excepţie cazurile care sunt transferate/ reinternate în acelaşi spital, dar între/în secţii cu tip de îngrijiri diferit (din secţii cu îngrijiri de tip acut în secţii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers).
    Explicaţii: Specificarea secţiilor unde se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementată de Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    15. B05 Cazuri pentru care niciuna dintre intervenţiile chirurgicale efectuate nu este în concordanţă cu diagnosticul principal
    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel, cel puţin una dintre următoarele informaţii este eronată: diagnosticul principal, procedurile efectuate.

    16. B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil
    Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.
    Algoritm: Nu se confirmă cazurile clasificate în DRG 93020 (Diagnostice principale inacceptabile).

    17. B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/greutatea
    Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.
    Algoritm: Nu se confirmă cazurile clasificate în DRG 93030 (Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).

    18. B08 Cazuri internate şi externate în aceeaşi zi
    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel este vorba despre o eroare de înregistrare a datei de internare şi/sau de externare ori despre un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi.
    Excepţii: De la această regulă fac excepţie cazurile decedate şi cazurile care sunt clasificate în grupurile de diagnostice specifice spitalizării de zi.

    19. B09 Cazuri clasificate în DRG A1040 (traheostomie sau ventilaţie > 95 ore), datorită procedurii G05005 Suport ventilator continuu mai mult de 96 ore, pentru care durata totală de spitalizare este mai mică de 96 de ore.
    Motiv: În cele mai multe situaţii de acest fel este vorba despre o eroare de înregistrare a datei şi orei de internare şi/sau de externare sau despre o eroare în alegerea procedurii.

    20. B10 Cazuri cu diagnostic principal de tipul agent infecţios (B95_ - B97_)
    Motiv: Conform listei tabelare a diagnosticelor, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare, pentru precizare, drept coduri adiţionale pentru un alt diagnostic principal.

    21. B11 Cazuri cu diagnostic principal de tipul sechelă de AVC (I69_)
    Motiv: Conform standardelor de codificare, aceste coduri sunt utilizate ca diagnostice secundare pentru diagnostice principale ce definesc concret tipul de sechelă a AVC.

    22. B12 Cazuri clasificate în DRG A2021 şi A2022, care au avut o intervenţie chirurgicală asociată cu o procedură de anestezie generală împreună cu o procedură de intubaţie.
    Motiv: Conform standardelor de codificare, anestezia generală include şi procedura de intubaţie.

    23. B13 Cazuri cu diagnostic principal de deshidratare şi unul dintre diagnosticele secundare de tipul gastroenterită.
    Motiv: Conform standardelor de codificare, gastroenterita ar trebui codificată întotdeauna ca diagnostic principal, înaintea celui de deshidratare. Rehidratarea, care se efectuează oricum pentru tratamentul acestui tip de afecţiuni, nu permite alocarea codului de deshidratare, acesta din urmă codificându-se numai când există documentare clinică şi este menţionat în mod expres de medicul curant.

    24. B14 Cazuri aferente nou-născuţilor sau copiilor cu vârsta sub un an, pentru care codurile de diagnostic de tipul P07.1_ şi P07.2_ alocate nu corespund cu greutatea la internare înregistrată.
    Motiv: Cel puţin una dintre informaţiile privind greutatea la internare sau diagnosticul este înregistrată eronat.

    25. B15 Cazuri care au un diagnostic (principal sau secundar) de tipul neoplasm secundar, fără a avea codificat şi neoplasmul primar.
    Motiv: Conform standardelor de codificare, în momentul în care se codifică un neoplasm secundar este obligatorie şi codificarea celui primar. În cazul în care neoplasmul primar nu a fost identificat, se va utiliza codul C80.

    26. B16 Cazuri aferente corecţiilor estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani
    Motiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform art. 195 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    27. B17 Cazuri aferente serviciilor de fertilizare in vitro
    Motiv: Aceste servicii nu sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform art. 195 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    28. B18 Cazuri cu conflict între sexul pacientului şi diagnosticele sau procedurile înregistrate
    Motiv: Aceste cazuri conţin erori la nivelul datelor înregistrate, fie în ceea ce priveşte sexul pacientului, fie diagnosticele şi procedurile codificate.
    Excepţii: De la această regulă fac excepţie diagnosticele şi procedurile legate de patologia sânului asociate sexului masculin.

    29. B19 Cazuri pentru care s-a codificat procedura H16101 în absenţa oricărei altei intervenţii chirurgicale.
    Motiv: Denumirea acestei proceduri „Controlul hemostazei, postintervenţie chirurgicală, neclasificată în altă parte“ sugerează faptul că a existat o intervenţie chirurgicală anterior. În situaţia în care intervenţia chirurgicală a avut loc în alt episod de spitalizare şi niciunul dintre codurile prevăzute la Standardul de codificare „Reintervenţia“ nu poate fi aplicat, cazul se poate reconfirma prin intermediul Comisiei de analiză.

    30. B20 Cazuri cu diagnostic secundar R13 Disfagia
    Motiv: Codul R13 face parte din categoria semne/simptome şi nu ar trebui utilizat decât atunci când nu se poate stabili un diagnostic mai precis, la cazurile îndrumate spre altă unitate sanitară pentru investigaţii suplimentare sau care reprezintă probleme importante de îngrijire prin ele însele.
    Excepţii: De la această regulă fac excepţie cazurile pentru care există codificat un diagnostic principal sau secundar de tipul I60 - I64 (boli cerebrovasculare), deoarece standardele de codificare prevăd condiţii speciale în care R13 Disfagia poate fi alocat pentru a marca severitatea unui atac vascular cerebral.

    31. B21 Cazuri cu diagnostic principal de tipul G47_, J96_ sau J98_ şi procedură principală sau secundară de tip E0430_.
    Motiv: În cele mai multe cazuri este vorba despre selectarea eronată a diagnosticului principal.

    32. B22 Cazuri clasificate în DRG U3070, pentru pacienţi care nu au fost internaţi/transferaţi într-o secţie de psihiatrie, în respectivul episod de spitalizare.
    Motiv: În cele mai multe cazuri este vorba despre selectarea eronată a diagnosticului principal.    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice