Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI din 8 decembrie 2021  de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă şi a regulilor de decontare aplicabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULI din 8 decembrie 2021 de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă şi a regulilor de decontare aplicabile

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1187 din 15 decembrie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 128 din 8 decembrie 2021, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1187 din 15 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentele reguli au drept scop stabilirea condiţiilor, regulilor şi procedurilor de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă şi de decontare a dezechilibrelor, a capacităţii de echilibrare şi a energiei de echilibrare aplicabile, în situaţiile în care sistemul electroenergetic se află în stare de urgenţă, de colaps şi/sau de restaurare.

    ART. 2
    Prezentele reguli se aplică tuturor participanţilor la piaţă, inclusiv operatorului de transport şi de sistem, operatorilor de distribuţie, utilizatorilor de reţea semnificativi, furnizorilor de servicii de apărare, furnizorilor de servicii de restaurare, părţilor responsabile cu echilibrarea, furnizorilor de servicii de echilibrare, operatorului pieţei de energie electrică desemnat şi operatorului de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea.

    CAP. II
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 3
    În înţelesul prezentului ordin, abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) bancă de decontare - bancă la care o parte responsabilă cu echilibrarea/un operator de transport şi de sistem şi-a deschis contul bancar din/în care se achită/încasează obligaţiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de operatorul de decontare al dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, prevăzute în facturi;
    d) CCR - regiunea de calcul al capacităţilor;
    e) FSE - furnizor de servicii de echilibrare;
    f) GFR - grup de furnizare a rezervelor;
    g) ID - interval de decontare;
    h) IDCC - calcul de capacitate interzonală intrazilnică;
    i) NP - notificare de program;
    j) OD - operator de distribuţie;
    k) ODDPRE - operator de decontare al dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea;
    l) OR - operator de reţea;
    m) OM - operator de măsurare;
    n) OPEED - operator al pieţelor de energie electrică desemnat sau delegat să execute funcţii de piaţă în conformitate cu legislaţia naţională;
    o) OTS - operator de transport şi de sistem;
    p) PE - piaţa de echilibrare;
    q) PI - piaţa intrazilnică;
    r) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    s) PZU - piaţa pentru ziua următoare;
    t) RCC - Centrul regional de coordonare;
    u) Regulamentul (UE) 2017/2.196 - Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de reţea privind starea de urgenţă şi restaurarea sistemului electroenergetic;
    v) Regulamentul (UE) 2017/1.485 - Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
    w) Regulamentul (UE) 2015/1.222 - Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor;
    x) RFP - reglaj frecvenţă - putere;
    y) ROPEX_DAM_Base - indice de preţ determinat pentru fiecare zi a anului ca medie aritmetică a preţurilor de închidere a PZU corespunzătoare celor 24 de intervale orare;
    z) RSF - rezerva de stabilizare a frecvenţei;
    aa) SEE - Europa de Sud-Est;
    bb) SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
    cc) SOR - regiunea de operare a sistemului;
    dd) UE - Uniunea Europeană;
    ee) UFR - unitate de furnizare a rezervelor;
    ff) URS - utilizator de reţea semnificativ.


    ART. 4
    În înţelesul prezentelor reguli, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite la:
    a) art. 2 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare);
    b) art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);
    c) art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea şi publicarea datelor pe pieţele energiei electrice şi de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    d) art. 2 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor;
    e) art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung;
    f) art. 3 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
    g) art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
    h) art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de reţea privind starea de urgenţă şi restaurarea sistemului electroenergetic;
    i) art. 3 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Prevederi generale
    ART. 5
    OTS asigură continuitatea realizării/punerii în aplicare a tranzacţiilor cu energie şi poate suspenda activităţile de piaţă şi procesele aferente acestora doar în ultimă instanţă, în condiţii clare, obiective şi armonizate conform situaţiilor, criteriilor şi procedurilor stabilite în prezentele reguli.

    ART. 6
    OTS asigură toate măsurile de ordin tehnic necesare pentru rezolvarea stărilor SEN prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2.196, cum ar fi cazul preluării conducerii de către OTS a programului de dispecerizare, aspect care nu conduce neapărat la suspendarea tuturor activităţilor de piaţă.

    ART. 7
    Prezentele reguli se aplică şi în situaţia în care SEN se află în situaţie de colaps sau restaurare din colaps din cauze datorate forţei majore.

    CAP. IV
    Coordonarea OTS
    ART. 8
    În vederea gestionării stărilor SEN definite în Regulamentul (UE) 2017/2.196 şi aplicării prezentelor reguli, OTS constituie o echipă de criză conform unei proceduri proprii pentru situaţiile impuse de starea de urgenţă sau de colaps a SEN, cu principalele responsabilităţi:
    a) coordonarea conform planului de apărare şi restaurare;
    b) monitorizarea şi diagnosticarea stării reţelei;
    c) stabilirea priorităţilor pentru restabilirea alimentării consumatorilor, conform planului de apărare şi restaurare;
    d) luarea deciziei privind suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă;
    e) comunicarea informaţiilor relevante către părţile interesate externe/interne în conformitate cu procedurile de comunicare prevăzute în cap. VII;
    f) înregistrarea regulilor, deciziilor şi acţiunilor întreprinse.


    ART. 9
    În procesul de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă, OTS se coordonează cu următoarele entităţi:
    a) OTS din CCR Core şi CCR SEE;
    b) OTS din ţările cu care OTS are aranjamente pentru coordonarea echilibrării;
    c) OPEED din cadrul zonei sale de control frecvenţă - putere;
    d) RCC pentru SOR Continental şi RCC SEE.


    ART. 10
    OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură internă privind constituirea echipei de criză conform prevederilor art. 8, care detaliază responsabilităţile şi modul de coordonare a acestuia cu entităţile implicate din ţară şi din afara acesteia prevăzute la art. 9, cu privire la calculul şi alocarea capacităţilor interzonale, procesul de cuplare pentru PZU şi PI, în situaţii generate de stările de urgenţă sau colaps ale SEN care conduc la suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă.

    CAP. V
    Reguli de suspendare a activităţilor de piaţă
    SECŢIUNEA 5.1
    Prevederi generale
    ART. 11
    OTS poate decide asupra suspendării temporare a uneia sau a mai multor activităţi de piaţă prevăzute la art. 35 alin (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 în toate cazurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/2.196 la art. 35 alin. (1) atunci când sunt îndeplinite una sau mai multe din următoarele condiţii:
    a) sistemul de transport a pierdut 50% sau mai mult din consum în zona sa de reglaj sau a înregistrat lipsa totală a tensiunii timp de cel puţin 3 minute în zona de reglaj şi se află în stare de colaps; sau
    b) sistemul de transport se află în stare de urgenţă şi este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    (i) separarea în două sau mai multe zone ale reţelei de transport al energiei electrice din România cu frecvenţe diferite a SEN;
    (ii) aplicarea măsurilor de deconectare manuală şi automată a consumului conform planului de apărare şi restaurare;
    (iii) înregistrarea unor abateri de frecvenţă de +/– 220 mHz în SEN;
    (iv) înregistrarea unui deficit de putere şi a lipsei rezervelor de servicii de sistem;

    c) SEN se află în procesul de restaurare la starea normală sau de alertă în urma stării de colaps;
    d) SEN se află în procesul de restaurare la starea normală sau de alertă în urma stării de urgenţă; sau
    e) instrumentele şi mijloacele de comunicare necesare pentru ca OTS să faciliteze activităţile pieţei nu sunt disponibile mai mult de 30 de minute.


    ART. 12
    OTS elaborează o procedură privind determinarea stării de operare a SEN în care se identifică dacă suspendarea uneia sau mai multor activităţi de piaţă poate avea loc imediat după apariţia a cel puţin uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 11 şi să dureze până la atingerea stării normale sau a stării de alertă a SEN.

    ART. 13
    În cazul în care OTS decide asupra suspendării uneia sau a mai multor activităţi de piaţă, OTS notifică părţile interesate prevăzute la art. 34 prin utilizarea mijloacelor de comunicare normale/de rezervă încă funcţionale.

    ART. 14
    În cazul în care sistemul de transport al OTS este în stare de colaps, OTS activează Planul de restaurare a funcţionării SEN notificat de acesta conform prevederilor art. 4 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 şi aplică procedurile aferente conform prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) 2017/2.196. URS au obligaţia conformării cu dispoziţiile primite de la OTS şi fiecare URS funcţionează, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, la o valoare de referinţă a puterii active stabilită de OTS.

    ART. 15
    OTS ia decizii privind suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.196, în situaţiile prevăzute la art. 11, conform parametrilor obiectivi definiţi în anexa care face parte integrantă din prezentele reguli, şi intervalul de timp care trebuie respectat pentru fiecare parametru definit în aceasta şi respectă încadrarea în ID a perioadei de suspendare a activităţilor de piaţă, pe cât posibil.

    SECŢIUNEA 5.2
    Activităţi de piaţă care pot fi suspendate
    ART. 16
    OTS decide în funcţie de starea SEN şi criteriile prevăzute la art. 11 care dintre activităţile de piaţă trebuie să fie suspendate, precum şi perioada suspendării în coordonare cu părţile implicate prevăzute la art. 9. Următoarele activităţi de piaţă pot fi suspendate de către OTS:
    a) transmiterea de date şi asigurarea capacităţii interzonale pentru alocarea capacităţii aferente cuplării pieţelor intrazilnice la graniţele zonei de ofertare corespunzătoare pentru fiecare unitate de timp a pieţei atunci când se preconizează că sistemul de transport nu va fi readus la starea normală sau de alertă;
    b) transmiterea de către un UFR/GFR a ofertelor de capacitate de echilibrare şi de energie de echilibrare;
    c) furnizarea de către PRE a unei poziţii echilibrate la sfârşitul ID;
    d) furnizarea de modificări ale poziţiei PRE;
    e) furnizarea de către PRE a programelor de producţie, programelor de consum şi de schimburi comerciale interne/externe conform art. 111 din Regulamentul (UE) 2017/1.485.


    ART. 17
    Alte activităţi relevante de piaţă a căror suspendare este considerată necesară pentru a conserva şi/sau a restaura sistemul sunt următoarele:
    a) activităţi aferente procesului de cuplare unică a pieţelor intrazilnice;
    b) achiziţia serviciilor de echilibrare şi achiziţia rezervelor de reglaj şi a serviciilor de sistem.


    ART. 18
    Activităţile de piaţă care pot fi cel mult amânate pentru o dată ulterioară perioadei de restaurare a SEN sau de restabilire a stării normale sau de alertă a SEN sunt următoarele:
    a) publicarea informaţiilor care asigură transparenţa funcţionării pieţei angro de energie electrică;
    b) activităţile de piaţă privind calculul şi alocarea capacităţilor de interconectare pe termen lung, anuale şi lunare.


    ART. 19
    În măsura în care situaţiile prevăzute la art. 11 şi în anexa la prezentele reguli permit, OTS furnizează pentru PZU şi PI interzonale capacitatea interzonală disponibilă pentru fiecare graniţă şi unitate de timp a pieţei, calculată conform metodologiilor de calcul şi de alocare a capacităţilor interzonale, aprobate de ACER şi/sau autorităţile de reglementare din CCR Core şi SEE, sau conform acordurilor cu ţările terţe în vigoare pentru capacităţile interzonale aferente.

    ART. 20
    În cazul în care SEN se află în stare de colaps, urgenţă sau restaurare, OTS împreună cu OPEED se coordonează şi aplică procedurile de ultimă instanţă pentru mecanismul de cuplare a PI în sensul reducerii capacităţilor interzonale sau de restricţionare a alocării capacităţii interzonale pe graniţele adiacente, în funcţie de condiţiile de la art. 11. Procedurile de ultimă instanţă se elaborează de OTS şi OPEED în coordonare cu OPEED şi OTS din CCR Core şi SEE.

    SECŢIUNEA 5.3
    Roluri şi responsabilităţi
    ART. 21
    Responsabilităţile OTS prevăzute în regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru PRE şi regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru FSE şi pentru furnizorii de RSF, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, se suspendă în cazul stării de colaps şi de restaurare din starea de colaps a SEN.

    ART. 22
    Pe perioada de suspendare a activităţilor de piaţă în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) şi c) se suspendă regulile de selectare a energiei de echilibrare pe PE de către OTS, prevăzute în toate actele normative în vigoare referitoare la funcţionarea PE.

    ART. 23
    Pe perioada de suspendare a activităţilor de piaţă în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) şi c), PRE nu îşi mai asumă responsabilitatea echilibrării, deoarece acest lucru ar putea reduce eficienţa acţiunilor de restabilire a reţelei de transport la starea normală sau de alertă. OTS comunică în mod clar din ce moment PRE nu îşi mai asumă responsabilitatea echilibrării şi apoi din ce moment PRE va fi din nou responsabilă. Acest lucru nu înseamnă că PRE este eliberată de toate responsabilităţile sale în temeiul regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru PRE, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, inclusiv, dar nu limitat la responsabilitatea de a dispune de mijloacele de comunicare necesare.

    ART. 24
    Fiecare OD şi URS din lista utilizatorilor de reţea semnificativi şi lista utilizatorilor de reţea semnificativi cu prioritate ridicată, aprobate prin decizie a preşedintelui ANRE, precum şi furnizorii de servicii de restaurare execută fără întârzieri nejustificate instrucţiunile din Planul de restaurare a funcţionării SEN solicitate de OTS, în conformitate cu procedurile din acesta.

    ART. 25
    Toate dispoziţiile de dispecer date în perioada de suspendare a activităţilor de piaţă sunt considerate dispoziţii pe PE şi sunt integrate în sistemul informatic al PE în timp real sau în perioada imediat următoare reluării funcţionării normale a SEN, pe baza înregistrărilor efectuate pe orice tip de suport.

    CAP. VI
    Restabilirea activităţilor de piaţă
    ART. 26
    Restabilirea activităţilor de piaţă se realizează după ce OTS consideră că SEN a ajuns în stare normală sau de alertă şi este asigurată funcţionarea acestuia în siguranţă.

    ART. 27
    OTS, în coordonare cu OPEED şi cu OTS din CCR Core şi SEE, aplică procedura pentru restabilirea activităţilor de piaţă suspendate. OTS poate decide restabilirea activităţilor de piaţă suspendate în mod secvenţial sau simultan în funcţie de disponibilitatea părţilor implicate şi a prevederilor din procedurile specifice aplicabile la nivel naţional sau la nivel CCR Core şi CCR SEE. OTS elaborează o procedură de restabilire a activităţilor de piaţă care va include principalele etape, condiţii şi responsabilităţi ale părţilor implicate în procesul de restabilire a activităţilor de piaţă.

    ART. 28
    În conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul (UE) 2017/2.196 şi ale cap. VII din prezentele reguli, OTS furnizează actualizări cu privire la procesul de restaurare a sistemului de transport al energiei electrice entităţilor prevăzute la art. 34.

    ART. 29
    Atunci când procesul de restaurare a SEN s-a încheiat şi OTS consideră că procesul de restabilire a activităţilor de piaţă poate începe conform procedurii de restabilire a activităţilor de piaţă prevăzute la art. 27, OTS comunică acest lucru parţilor implicate în procesul de restabilire pentru a permite acestora să se pregătească pentru restabilirea activităţilor de piaţă.

    ART. 30
    OTS poate restabili activităţile de piaţă suspendate în ordinea de mai jos:
    a) furnizarea capacităţii interzonale;
    b) cuplarea unică a PI;
    c) furnizarea următoarelor date:
    (i) transmiterea notificărilor privind programele conform art. 111 din Regulamentul 2017/1.485;
    (ii) poziţia netă a PRE;
    (iii) modificările poziţiei PRE;
    (iv) ofertele de energie de echilibrare şi capacitate de echilibrare, ofertele de capacitate pentru RSF.    ART. 31
    În procesul de restabilire a activităţilor de piaţă, OTS evaluează şi decide dacă este posibil ca ordinea de restabilire a activităţilor prevăzute la art. 30 să fie respectată.

    ART. 32
    În termen de 30 de zile de la restabilirea activităţilor de piaţă, OTS elaborează şi transmite ANRE un raport care include o justificare detaliată privind punerea în aplicare şi impactul suspendării activităţilor de piaţă şi referinţele privind conformarea cu prevederile prezentelor reguli. OTS transmite raportul entităţilor prevăzute la art. 34, la cerere. Raportul se elaborează în limba română şi se traduce autorizat în limba engleză.

    CAP. VII
    Procedura de comunicare
    ART. 33
    OTS elaborează o procedură internă asupra căreia se consultă cu entităţile implicate, în care detaliază sarcinile şi acţiunile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare parte, în conformitate cu diferitele sale roluri în timpul suspendării şi restabilirii activităţilor de piaţă.

    ART. 34
    Toate notificările şi toate informaţiile relevante privind suspendarea şi restaurarea activităţilor de piaţă sunt trimise de OTS simultan următoarelor entităţi:
    a) OD;
    b) operatorii de sisteme de distribuţie închise;
    c) furnizorii de servicii de apărare şi restaurare;
    d) PRE;
    e) OPEED;
    f) ODDPRE;
    g) ANRE;
    h) FSE;
    i) URS;
    j) RCC;
    k) OTS din CCR CORE şi SEE;
    l) alte entităţi relevante.


    ART. 35
    În cazul în care OTS, după verificarea condiţiilor prevăzute la art. 11 şi începerea procesului de restaurare a SEN, decide suspendarea tuturor/anumitor activităţi de piaţă, OTS transmite entităţilor prevăzute la art. 34, prin e-mail sau prin orice alt mijloc disponibil dedicat, notificarea „Piaţă suspendată“, cu următoarele informaţii:
    a) data şi ora la care activităţile de piaţă au fost suspendate în conformitate cu art. 11;
    b) activităţile de piaţă care au fost suspendate;
    c) informaţii actualizate asupra procesului de restaurare a sistemului de transport;
    d) cea mai bună estimare pentru ora şi data restaurării sistemului de transport;
    e) alte informaţii, dacă este necesar.


    ART. 36
    Pentru procesul de cuplare PI sau PZU, OTS şi OPEED utilizează procedurile de comunicare cu OPEED şi OTS din alte ţări, convenite în prealabil cu aceştia. Pe perioada de suspendare şi de restabilire a activităţilor de piaţă, comunicarea mesajelor către OPEED şi OTS din alte ţări se transmit de OPEED sau OTS conform procedurii de comunicare convenite.

    ART. 37
    Notificarea „Piaţă restabilită“ este transmisă de către OTS entităţilor prevăzute la art. 34 şi utilizează aceleaşi canale de comunicare ca şi pentru notificarea de suspendare a activităţilor de piaţă.

    ART. 38
    Notificarea „Piaţă restabilită“ este transmisă după primirea de către OTS a următoarelor notificări:
    a) confirmarea de către OPEED privind data şi ora la care vor fi restabilite activităţile de piaţă privind PZU şi PI interzonale;
    b) confirmarea RCC Core şi OTS din CCR Core şi CCR SEE privind reluarea activităţilor operaţionale pentru calcularea coordonată a capacităţii interzonale;
    c) confirmarea PRE, FSE şi OD că instrumentele lor de piaţă şi sistemele de comunicare sunt operaţionale.


    ART. 39
    Notificarea „Piaţă restabilită“ include următoarele informaţii:
    a) faptul că sistemul de transport a fost readus la starea normală sau de alertă;
    b) data şi intervalul de timp al pieţei când activităţile de piaţă vor fi restabilite;
    c) momentul din care se începe transmiterea NP pentru ziua D;
    d) alte informaţii dacă este necesar.


    ART. 40
    Toate notificările se publică şi pe pagina de internet a OTS în măsura în care acest lucru este posibil. În cazul în care pagina de internet nu este disponibilă, OTS utilizează alte canalele de comunicare disponibile pentru a informa simultan entităţile prevăzute la art. 34, cum ar fi pagina de internet, e-mail, SMS sau similare.

    ART. 41
    OTS se asigură că entităţile prevăzute la art. 34 se înregistrează în prealabil la canale de comunicare dedicate pentru a putea primi aceste notificări.

    CAP. VIII
    Reguli de calcul şi decontare a energiei de echilibrare şi a dezechilibrelor PRE pentru intervalele de timp ale pieţei în care activităţile pieţei sunt suspendate
    SECŢIUNEA 8.1
    Prevederi generale
    ART. 42
    Regulile pentru decontarea energiei de echilibrare şi a dezechilibrelor PRE se aplică în ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă de către OTS conform prevederilor art. 11 lit. a) şi c).

    ART. 43
    Pentru celelalte situaţii prevăzute la art. 11 vor fi aplicate regulile de decontare din regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru PRE şi regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru FSE şi pentru furnizorii de RSF, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 44
    Pentru fiecare ID în care se suspendă activităţile de piaţă în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) şi c) se suspendă efectele obligaţiilor părţilor de livrare a energiei electrice, respectiv de plată a acesteia, cuprinse în contractele/convenţiile de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe piaţa angro, cu excepţia celor pe piaţa de echilibrare. Drepturile de încasare şi obligaţiile de plată pentru perioada de suspendare a activităţilor de piaţă în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) şi c) se determină conform regulilor de decontare şi plăţi stabilite în secţiunea 8.2 „Decontare şi plăţi“.

    SECŢIUNEA 8.2
    Decontare şi plăţi
    SUBSECŢIUNEA 8.2.1
    Decontarea pe PE pentru perioada de suspendare a activităţilor de piaţă în situaţii de colaps şi restaurare din colaps ale SEN
    ART. 45
    Pentru fiecare ID al perioadei în care au fost suspendate activităţile de piaţă conform prevederilor art. 11 lit. a) şi c), ODDPRE determină pentru fiecare PRE valoarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasat corespunzătoare pentru energia consumată/livrată din conturul său, pe baza preţului de restabilire.

    ART. 46
    Preţul de restabilire se determină de ODDPRE ca media aritmetică a indicilor ROPEX_DAM_Base, calculată pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice anterioare zilei în care a fost dispusă suspendarea activităţilor de piaţă. Preţul de restabilire rămâne fix pe toate ID ale perioadei de suspendare a activităţilor de piaţă şi va fi publicat pe pagina de internet a ODDPRE.

    ART. 47
    Dispoziţiile de dispecer de reducere a puterii nu conduc la obligaţii de plată ale FSE/OTS.

    ART. 48
    În vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare pentru PRE, pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă, OTS consideră egale cu zero valorile notificate ale schimburilor bloc cu alte zone de tranzacţionare decât cea naţională, atât pe sensul de export, cât şi pe sensul de import, inclusiv cele aferente schimburilor realizate de OTS în calitate de agent de transfer pentru PZU şi PI în funcţionare cuplată.

    ART. 49
    În vederea stabilirii obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare pentru PRE, OTS transmite la ODDPRE valoarea zero pentru toate schimburile bloc între PRE din zona naţională de tranzacţionare cuprinse în NP, pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă.

    ART. 50
    Volumul energiei livrate în conturul PRE, pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă, se decontează ca obligaţie de plată a OTS către PRE respectivă, la preţul de restabilire. Volumul energiei livrate reprezintă valoarea măsurată aprobată pe conturul PRE, pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă, transmisă ODDPRE de către OM, conform regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate aprobate de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 51
    Volumul energiei consumate în conturul PRE, pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă, se decontează ca obligaţii de plată ale PRE respective către OTS, la preţul de restabilire. Volumul energiei consumate reprezintă valoarea măsurată aprobată pe conturul PRE, pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă, transmisă ODDPRE de către OM, conform regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate aprobate de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 52
    În vederea asigurării neutralităţii financiare a OTS, diferenţa dintre suma costurilor OTS cu achiziţia de energie livrată de PRE la preţul de restabilire şi cu achiziţia de energie importată ca rezultat al strategiei de repunere sub tensiune de sus în jos şi suma veniturilor OTS din vânzare a energiei către PRE, pentru întreaga perioadă de suspendare a activităţilor de piaţă, conform art. 11 lit. a) şi c), se recunoaşte de ANRE în metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 53
    OTS va comunica către ODDPRE, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au fost suspendate activităţile de piaţă, volumul energiei electrice importate şi costurile aferente pentru fiecare ID din perioada de suspendare a activităţilor de piaţă.

    ART. 54
    ODDPRE determină pentru fiecare PRE, pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă, valoarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasat corespunzătoare pentru energia consumată/livrată din conturul său o singură dată în termen de 3 zile la primirea valorilor măsurate aprobate şi corectate conform prevederilor din regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 55
    ODDPRE transmite prin e-mail, în condiţii de păstrare a confidenţialităţii datelor, PRE corespunzătoare şi OTS notele de informare pentru decontarea stabilită conform prevederilor art. 45-54 pe baza valorilor măsurate aprobate, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/însumate ale producţiei şi consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE, stabilite conform regulilor comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate aprobate de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    SUBSECŢIUNEA 8.2.2
    Decontarea dezechilibrelor PRE
    ART. 56
    Pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă conform prevederilor art. 11 lit. a) şi c) nu se calculează dezechilibrele PRE.

    ART. 57
    Pentru fiecare ID în care au fost suspendate activităţile de piaţă conform situaţiilor prevăzute la art. 11 lit. b), d) şi e), ODDPRE calculează şi decontează dezechilibrele PRE, în baza regulamentului privind clauzele şi condiţiile pentru PRE, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    SUBSECŢIUNEA 8.2.3
    Efectuarea plăţilor, utilizarea garanţiilor şi penalităţi de întârziere
    ART. 58
    OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform prezentelor reguli şi le publică pe pagina proprie de internet.

    ART. 59
    Procedurile elaborate conform prevederilor art. 58 vor include modalităţi de confirmare a plăţilor şi prevederi privind utilizarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

    ART. 60
    Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să o plătească până la data scadentă, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

    ART. 61
    Facturile sunt emise de OTS, respectiv PRE, în prima zi lucrătoare care urmează primirii prin e-mail a notelor de informare pentru decontarea realizată de către ODDPRE, în baza prevederilor subsecţiunii 8.2.1 „Decontarea pe PE pentru perioada de suspendare a activităţilor de piaţă în situaţii de colaps şi restaurare din colaps ale SEN“, şi trebuie plătite într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

    ART. 62
    Orice participant la piaţă înregistrat ca PRE, precum şi OTS plătesc o penalizare celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:
    a) dacă participantul la piaţă sau OTS nu a achitat sumele datorate până la data-limită de plată;
    b) dacă participantul la piaţă sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;
    c) dacă participantul la piaţă sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp de cealaltă parte, dar au fost contestate în mod justificat de aceasta.


    ART. 63
    Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute la art. 62, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după termenul-limită de plată, este egală cu nivelul penalităţii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, cu condiţia ca valoarea totală a penalităţilor să nu depăşească valoarea sumei datorate.

    SUBSECŢIUNEA 8.2.4
    Contestaţii la notele de informare pentru decontare
    ART. 64
    Dacă o notǎ de informare pentru decontare elaborată conform prevederilor subsecţiunii 8.2.1 „Decontarea pe PE pentru perioada de suspendare a activităţilor de piaţă în situaţii de colaps şi restaurare din colaps ale SEN“, pusă la dispoziţie de ODDPRE conform prevederilor art. 54, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la ODDPRE şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

    ART. 65
    Orice contestaţie va fi transmisă de partea interesată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să precizeze în mod clar ID vizat, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în susţinerea contestaţiei.

    ART. 66
    (1) Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare emisă conform subsecţiunii 8.2.1 „Decontarea pe PE pentru perioada de suspendare a activităţilor de piaţă în situaţii de colaps şi restaurare din colaps ale SEN“ într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă de ODDPRE prin e-mail.
    (2) Dacă o parte interesată a făcut o contestaţie la nota elaborată în baza valorilor măsurate, care nu s-a modificat în ceea ce o priveşte după stabilirea valorilor măsurate aprobate, aceasta nu poate depune o nouă contestaţie având acelaşi obiect.

    ART. 67
    Dacă o parte implicată nu a transmis nicio contestaţie în legătură cu o notǎ de informare pentru decontare emisă conform prevederilor art. 55 în termenul prevăzut la art. 66, se consideră că nota respectivă a fost acceptată.

    ART. 68
    ODDPRE analizează orice contestaţie primită nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

    ART. 69
    Atunci când verifică o notǎ de informare pentru decontare contestată, ODDPRE poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, ODDPRE este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

    ART. 70
    ODDPRE informează părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, ODDPRE reface calculele şi pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate o notă corectată.

    ART. 71
    Dacă ODDPRE constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare pusă la dispoziţie conform art. 55, acesta reface calculele şi pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil o notă corectată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost transmisă de ODDPRE prin e-mail.

    ART. 72
    În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor prevăzute la art. 66 sau art. 71, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greşeli de agregare a datelor, întreruperi în funcţionarea sistemelor informatice ale operatorilor implicaţi, erori de măsurare a schimburilor între reţele, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la transmiterea prin e-mail a notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele şi dovezile necesare.

    ART. 73
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare, OTS informează ODDPRE şi părţile implicate în mod direct în procesarea informaţiei eronate, OR, OM, PRE, OTS, după caz, solicitând acestora transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare, şi publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentaţia aferentă.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părţilor implicate, OTS împreună cu ODDPRE analizează documentele primite şi decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a OTS decizia, argumentele şi documentele primite.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piaţă poate transmite OTS o contestaţie argumentată, care va fi publicată pe pagina de internet a OTS în maximum o zi de la primire.
    (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii, OTS şi ODDPRE analizează contestaţiile primite şi publică pe pagina de internet a OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.
    (5) În cazul apariţiei unei situaţii atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a OTS.

    ART. 74
    OTS şi ODDPRE au obligaţia să actualizeze şi să publice pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

    ART. 75
    În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare şi postare şi/sau transmitere a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentele reguli, operatorii sunt obligaţi să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.

    CAP. IX
    Implementare
    ART. 76
    OTS publică prezentele reguli pe pagina proprie de internet în termen de 2 zile după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 77
    Punerea în aplicare a prezentelor reguli va include următoarele etape:
    a) armonizarea strategiei de punere sub tensiune de sus în jos cu OTS vecini, inclusiv prevederile compensării financiare a acestora, în cadrul contractelor bilaterale;
    b) modificarea de OTS a contractelor-cadru încheiate între acesta şi orice altă parte, în cazul în care prezentele reguli au un impact asupra acestora, şi transmiterea acestora spre avizare ANRE, după caz.


    ANEXA 1

    la reguli
    1. Parametrii şi intervalul de timp care trebuie respectat pentru fiecare parametru în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 în care sistemul de transport al OTS este în stare de colaps şi 50% din consum este deconectat sau SEN se află în proces de restaurare din colaps pentru activităţile de piaţă care pot fi suspendate sau restabilite
    1.1. Activitatea de furnizare a capacităţii interzonale pentru alocarea capacităţii la graniţele zonei de ofertare corespunzătoare pentru fiecare unitate de timp a pieţei continuă să fie realizată pentru celelalte pieţe, cu excepţia PI şi situaţiei prevăzute la art. 36 alin. (4) lit. e) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2017/2.196. În absenţa unor instrumente şi mijloace de comunicare care să funcţioneze în mod corespunzător, necesare pentru a îndeplini cuplarea PZU, activitatea de furnizare a capacităţii interzonale pentru alocarea capacităţii la graniţele zonei de ofertare corespunzătoare pentru fiecare unitate de timp a pieţei se suspendă în totalitate. IDCC nu se mai furnizează odată cu deconectarea a 50% din consum imediat după declararea stării de colaps pentru factorii prevăzuţi la art. 36 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.196.
    1.2. Activitatea de transmitere de către un FSE a ofertelor de capacitate de echilibrare şi de energie de echilibrare poate continua în funcţie de disponibilitatea mijloacelor informatice şi de comunicaţie, dar nu se solicită continuarea acesteia după declararea stării de colaps pentru factorii prevăzuţi la art. 36 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.196, cu excepţia prevederilor de la art. 36 alin. (4) lit. d) şi e) din acelaşi regulament, când aceasta se suspendă imediat după deconectarea a 50% din consum sau SEN se află în proces de restaurare din colaps.
    1.3. Activitatea de furnizare de către PRE a unei poziţii echilibrate la sfârşitul intervalului de timp pentru ziua următoare poate continua prin transmiterea de NP, dar nu se solicită poziţii echilibrate după declararea stării de colaps. Activitatea se suspendă în condiţiile factorilor prevăzuţi la art. 36 alin. (4) lit. e) pct. (iii) şi (iv) din Regulamentul (UE) 2017/2.196.
    1.4. Activitatea de furnizare de modificări ale poziţiei PRE poate continua cu transmiterea modificărilor în funcţie de disponibilitatea mijloacelor informatice şi de comunicaţie, dar nu se solicită după declararea stării de colaps. Activitatea se suspendă în condiţiile factorilor prevăzuţi la art. 36 alin. (4) lit. d) şi e) din Regulamentul (UE) 2017/2.196.
    1.5. Activitatea de transmitere a programelor prevăzute la art. 111 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 poate să continue prin transmiterea modificărilor în funcţie de disponibilitatea mijloacelor informatice şi de comunicaţie, cu excepţia transmiterii pentru PI după declararea stării de colaps. Activitatea se suspendă în condiţiile factorilor prevăzuţi la art. 36 alin. (4) lit. e) pct. (iv) şi (v) din Regulamentul (UE) 2017/2.196.
    1.6. Alte activităţi relevante de piaţă a căror suspendare este considerată necesară pentru a conserva şi/sau a restaura sistemul sunt calculul preţului de dezechilibru, care se suspendă imediat după declararea stării de colaps în condiţiile factorilor prevăzuţi la art. 36 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.196.

    2. Parametrii şi intervalul de timp care trebuie respectat pentru fiecare parametru în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 în care OTS epuizează toate opţiunile oferite de piaţă şi continuarea activităţilor de piaţă în starea de urgenţă ar deteriora una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 pentru activităţile de piaţă care pot fi suspendate sau restabilite.
    2.1. În cazul activării planului de deconectare automată a consumului, OTS transmite o notificare către PRE şi FSE cu instrucţiuni de urmat în funcţie de situaţie.
    2.2. În perioada stării de urgenţă a SEN, dacă, după ce OTS transmite avertizările şi instrucţiunile aferente planului de urgenţă părţilor implicate, SEN nu revine la starea normală, OTS poate decide suspendarea temporară a unor activităţi de piaţă în absenţa unei opţiuni furnizate de piaţă.

    3. Parametrii şi intervalul de timp care trebuie respectat pentru fiecare parametru în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 dacă continuarea activităţilor de piaţă ar scădea în mod semnificativ eficacitatea procesului de restaurare a stării normale sau de alertă, pentru activităţile de piaţă care pot fi suspendate sau restabilite
    3.1. În perioada procesului de restaurare a SEN după colaps, activităţile de piaţă se suspendă în conformitate cu prevederile pct. 1.
    3.2. În perioada procesului de restaurare a SEN, după o separare a SEN în mai multe zone cu frecvenţe diferite activităţile de piaţă nu se suspendă.

    4. Parametrii şi intervalul de timp care trebuie respectat pentru fiecare parametru în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 dacă instrumentele şi mijloacele de comunicare de care au nevoie OTS pentru a facilita activităţile de piaţă nu sunt disponibile, pentru activităţile de piaţă care pot fi suspendate sau restabilite
    4.1. În cazul în care instrumentele necesare sau mijloacele de comunicare şi procesele de rezervă sunt indisponibile pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute se suspendă activităţile de piaţă în conformitate cu prevederile pct. 2.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016