Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI din 27 aprilie 2018  de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULI din 27 aprilie 2018 de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 348 din 27 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 429 din 21 mai 2018.
──────────
    ART. 1
    Prevederi legale aplicabile
    Prevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:
    a) art. 8.8.2 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite şi aprobate de punctul naţional de contact (PNC);
    b) art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, - prevede faptul că punctul naţional de contact şi operatorii de program utilizează finanţarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021;
    c) art. 6.6.1 din Ghidul bilateral, aprobat de statele donatoare, prevede faptul că, întrucât baremele de costuri aplicabile deplasărilor în statele beneficiare pot varia foarte mult, se recomandă utilizarea baremelor stabilite de Comisia Europeană pentru indemnizaţia de deplasare (cazare, diurnă, transport local) prin anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;
    d) art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că atunci când grantul se acordă pe bază de sume forfetare sau costuri unitare, justificarea cheltuielilor se limitează la justificarea unităţilor relevante;
    e) art. 21 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative şi că contractele de finanţare încheiate între punctul naţional de contact sau operatorii de program şi promotorii de iniţiative bilaterale vor cuprinde toate dispoziţiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condiţiile de plată a finanţării pe baza sumelor forfetare;
    f) anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaţionale aprobat de statele donatoare prevede baremele de costuri de transport în funcţie de distanţă şi bareme aferente indemnizaţiei de deplasare acordate participanţilor în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile.


    ART. 2
    Metodologia de stabilire a sumelor forfetare
    (1) Indemnizaţia de deplasare, compusă din cazare şi diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif la cazare etc.) acordată participanţilor care călătoresc din România în statele donatoare şi din statele donatoare în România, a fost calculată pe baza baremelor prevăzute în anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Ghidului bilateral.
    (2) La stabilirea baremului aplicabil transportului internaţional în ţările donatoare/ţările beneficiare/către organizaţiile internaţionale, cât şi a baremului pentru cazare şi diurnă aplicabil în cazul deplasărilor în România, calculul se bazează pe datele istorice colectate de către PNC în decursul implementării proiectelor finanţate din Fondul bilateral la nivel naţional şi de program pentru perioada 2009-2014, baremele stabilite în anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008 pentru România, cât şi în baza unui studiu de piaţă.
    (3) Pentru costurile de transport în funcţie de distanţă şi baremele aferente indemnizaţiei de deplasare în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile au fost utilizate baremele stabilite în anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaţionale.

    ART. 3
    Reguli de aplicare a sumelor forfetare
    (1) Prezentele reguli se aplică de către PNC şi operatorii de program pentru finanţarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale, respectiv PNC, Autoritatea de certificare şi Autoritatea de audit pentru finanţarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică.
    (2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif).
    (3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiţia îndeplinirii rezultatului aşteptat al acţiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/deciziei de finanţare.
    (4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare şi raportul de deplasare aprobat de conducătorul organizaţiei trimiţătoare.
    (5) Pentru acţiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin prezentul document. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepţia cheltuielilor legate de diurnă.
    (6) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data elaborării bugetului iniţiativei bilaterale.
    (7) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanţare/devizul estimativ al deplasării.
    (8) Contractele de finanţare/Deciziile de finanţare vor conţine toate dispoziţiile legate de respectarea condiţiilor de acordare a finanţării pe baza sumelor forfetare.
    (9) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, utilizând conturi analitice distincte.

    ART. 4
    Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români şi străini pentru deplasări
    (1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/ România/sediul organizaţiilor internaţionale/alte state beneficiare cuantumul este:

┌──────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │ │pentru │Sumă │
│Destinaţie │Tipuri de │fiecare │forfetară │
│ │costuri │categorie │acordată/ │
│ │ │de │participant │
│ │ │cheltuială/│ │
│ │ │persoană │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cazare │140 euro/ │ │
│Norvegia şi │ │noapte │ │
│sediul ├─────────────┼───────────┤220 euro/zi +│
│organizaţiilor│Diurnă │80 euro/zi │600 euro │
│internaţionale├─────────────┼───────────┤ │
│ │Transport │600 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cazare │160 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼───────────┤245 euro/zi +│
│Islanda │Diurnă │85 euro/zi │900 euro │
│ ├─────────────┼───────────┤ │
│ │Transport │900 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cazare │95 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼───────────┤175 euro/zi +│
│Liechtenstein │Diurnă │80 euro/zi │500 euro │
│ ├─────────────┼───────────┤ │
│ │Transport │500 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cazare │110 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼───────────┤ │
│ │Diurnă │50 euro/zi │ │
│ ├─────────────┼───────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 10-99│ │
│ │ │km: 20 euro│ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între │160 euro/zi +│
│Alte ţări │ │100-499 km:│suma aferentă│
│beneficiare │ │180 euro │transportului│
│ │ ├───────────┤în funcţie de│
│ │Transport │Distanţă │nr. de km │
│ │internaţional│între │ │
│ │ │500-1.999 │ │
│ │ │km: 275 │ │
│ │ │euro │ │
│ │ ├───────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între │ │
│ │ │2.000-2.999│ │
│ │ │km: 360 │ │
│ │ │euro │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cazare │110 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼───────────┤160 euro/zi +│
│România │Diurnă │50 euro/zi │800 euro │
│ ├─────────────┼───────────┤ │
│ │Transport │800 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
└──────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘    (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:

┌──────────┬─────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │Tipuri de│pentru │Sumă forfetară │
│Destinaţie│costuri │fiecare │acordată │
│ │ │categorie │participantului│
│ │ │de │ │
│ │ │cheltuială│ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │Cazare │80 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │30 euro/zi│ │
│ ├─────────┼──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între │ │
│ │ │10-99 km: │ │
│ │ │20 euro │110 euro/zi + │
│ │ ├──────────┤suma aferentă │
│România │ │Distanţă │transportului │
│ │ │între │în funcţie de │
│ │Transport│100-499 │nr. de km │
│ │ │km: 180 │ │
│ │ │euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între │ │
│ │ │500-1.999 │ │
│ │ │km: 275 │ │
│ │ │euro │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘    (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puţin 7 zile, sumele forfetare se calculează după cum urmează:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Indemnizaţie de │- 1.250 EUR/1 │
│deplasare pentru │săptămână │
│participanţii care │- 2.200 EUR/2 │
│călătoresc într-un stat│săptămâni │
│donator sau către │- 3.000 EUR/3 │
│sediul unei organizaţii│săptămâni │
│internaţionale │- 4.000 EUR/4 │
│ │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │- 750 EUR/1 │
│Indemnizaţie de │săptămână │
│deplasare pentru │- 1.250 EUR/2 │
│participanţii care │săptămâni │
│călătoresc în România │- 2.000 EUR/3 │
│sau întro altă ţară │săptămâni │
│beneficiară │- 3.000 EUR/4 │
│ │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │Conform │
│ │baremelor │
│Transport │stabilite la │
│ │pct. (a) sau │
│ │(b) în funcţie│
│ │de destinaţie │
└───────────────────────┴──────────────┘    (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizaţia de deplasare/sumele forfetare se calculează proporţional cu durata deplasării.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice