Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI din 26 octombrie 2018  de întocmire a Planului unic de ordine şi siguranţă publică    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULI din 26 octombrie 2018 de întocmire a Planului unic de ordine şi siguranţă publică

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 924 din 1 noiembrie 2018
──────────
    Conţinute de Ordinul nr. 118 din 26 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 924 din 1 noiembrie 2018.
──────────
    ART. 1
    În preambul se prezintă cadrul normativ care stă la baza elaborării planului unic de ordine şi siguranţă publică, respectiv legile de organizare şi funcţionare a structurilor semnatare, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne, precum şi dispoziţii ale inspectorului general al Poliţiei Române.

    CAP. I
    Analiza situaţiei operative
    ART. 2
    În vederea analizării eficiente a situaţiei operative se au în vedere aspectele privind amplasarea geografică a teritoriului, populaţia, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările tradiţionale periodice, starea infracţională şi contravenţională înregistrată în anul anterior, precum şi tendinţele acesteia.

    ART. 3
    Datele privind teritoriul vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
    a) aşezarea geografică a teritoriului de competenţă;
    b) judeţele învecinate;
    c) suprafaţa şi configuraţia terenului: zone de deal, munte, câmpie, suprafeţe împădurite, suprafeţe arabile, suprafeţe cultivate;
    d) organizarea administrativ-teritorială: numărul municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor - în cazul municipiului Bucureşti;
    e) dispunerea unităţilor administrativ-teritoriale pe categorii (urbane şi rurale): municipii, oraşe, comune şi sectoare în cazul municipiului Bucureşti; suprafaţa, zona geografică etc.;
    f) regimul climateric: temperaturile obişnuite, minimele/ maximele înregistrate, cantităţile de precipitaţii înregistrate în ultimii ani şi cele cu caracter temporar;
    g) reţelele hidrografice: reţele construite, starea de întreţinere, proprietarii sau administratorii (deţinătorii) acestora;
    h) căile de comunicaţii existente, în funcţie de lungime, dispunerea acestora, legăturile cu alte judeţe sau zone din ţară;
    i) zonele de agrement, atât din mediul urban, cât şi în mediul rural;
    j) obiectivele turistice, economice, instituţiile de interes public, de cult, muzeistic, şcoli şi alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice;
    k) conductele magistrale de transport produse petroliere cu instalaţiile aferente, în funcţie de lungime, traseu şi localităţile tranzitate.


    ART. 4
    Datele privind populaţia vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
    a) numărul populaţiei;
    b) structura acesteia în funcţie de următoarele criterii: mediul urban/rural, vârstă, sex, naţionalitate, etnie, religie;
    c) ocupaţii de bază şi/sau temporare;
    d) rata şomajului, cu indicarea zonelor unde se concentrează şi constituie o cauză generatoare de infracţiuni;
    e) fluctuaţia populaţiei.


    ART. 5
    (1) Datele privind evenimentele social-economice, politice sau religioase vor cuprinde toate manifestările, consemnate distinct pe unităţi administrativ-teritoriale, locaţii şi perioade de desfăşurare.
    (2) Vor fi avute în vedere, în mod special, următoarele evenimente:
    a) sărbătorile naţionale şi cele stabilite prin lege;
    b) zilele municipiilor, oraşelor şi comunelor;
    c) sărbătorile organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale;
    d) sărbătorile religioase desfăşurate la nivel naţional sau local;
    e) sărbătorile tradiţionale periodice, precum: Ziua Salcâmului, Târgul de Fete, Drăgaica, Sâmbra Oilor etc.

    (3) Pentru fiecare manifestare în parte se evidenţiază, în mod obligatoriu, gradul de risc cu impact în domeniul ordinii şi siguranţei publice.

    ART. 6
    (1) Datele privind starea infracţională şi contravenţională vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
    1. date generale, precum:
    a) evoluţia fenomenului infracţional faţă de anul anterior (raportat la infracţiunile sesizate, constatate şi soluţionate);
    b) rata criminalităţii;
    c) principalele genuri de fapte comise şi zonele de concentrare a acestora (zonele de interes operativ şi locurile cu potenţial criminogen ridicat);
    d) date referitoare la autorii identificaţi (după vârstă, ocupaţie, antecedente, sex etc.);
    e) date referitoare la modurile de operare;
    f) menţiuni cu privire la împrejurările şi locul de comitere (zi/noapte, urban/rural etc.);
    g) date referitoare la faptele de natură contravenţională (numărul total, ponderea anumitor categorii de fapte, zonele unde se comit frecvent etc.);
    h) stările conflictuale inter/intrafamiliale, interetnice, interconfesionale sau de altă natură;
    i) dinamica accidentelor rutiere şi indicarea zonelor de risc (puncte negre, în care frecvent au loc evenimente grave).

    2. evoluţia fenomenului infracţional şi contravenţional pe unităţi administrativ-teritoriale.

    (2) Fenomenul infracţionalităţii stradale va fi abordat distinct, prin evidenţierea evoluţiei acestuia. În cadrul analizelor efectuate vor fi reliefate aspecte privind locurile şi mediile cu potenţial criminogen, perioadele de timp şi orele de comitere, precum şi cauzele şi condiţiile obiective şi subiective care favorizează sau generează fenomenul respectiv.

    CAP. II
    Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică, misiunile şi zonele de responsabilitate
    SECŢIUNEA 1
    Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică şi zonele de responsabilitate
    ART. 7
    (1) În cadrul prezentei secţiuni vor fi tratate distinct, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din mediul urban, următoarele aspecte:
    a) delimitarea zonelor de siguranţă publică/zonelor speciale de siguranţă publică şi a zonelor de patrulare (nu se consemnează itinerarele de patrulare, întrucât acestea sunt prevăzute în planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale şi pot fi modificate permanent, în funcţie de evoluţia situaţiei operative);
    b) zonele de siguranţă publică unde, de regulă, acţionează efectivele poliţiei de ordine publică;
    c) amplasarea dispozitivelor poliţiei rutiere pentru supravegherea şi controlul traficului rutier;
    d) dispozitivele structurilor de poliţie transporturi pentru menţinerea ordinii publice în staţiile de cale ferată, triaje, trenuri de călători, porturi, aerogări etc.;
    e) zonele unde acţionează structurile de jandarmi şi natura acelor misiuni (temporare şi/sau permanente, precum şi obiectivele unde acestea asigură paza);
    f) zonele unde acţionează structurile poliţiei de frontieră;
    g) delimitarea locurilor/perimetrelor unde acţionează efectivele poliţiei locale, în cazul în care acestea sunt angrenate în activităţile de menţinere a ordinii publice;
    h) perimetrele publice şi private asigurate cu personal al societăţilor specializate de pază şi protecţie.

    (2) Alin. (1) lit. c)-h) se aplică în mod corespunzător în mediul rural, în funcţie de efectivele disponibile.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Misiuni specifice
    ART. 8
    În cadrul acestei secţiuni vor fi consemnate misiunile specifice fiecărei structuri care aplică măsuri de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Misiuni executate în comun
    ART. 9
    (1) Misiunile poliţiei executate în comun cu celelalte autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în domeniul menţinerii ordinii publice se realizează în baza planurilor de cooperare.
    (2) Planurile de cooperare trebuie să aibă la bază o analiză temeinică a situaţiei operative în domeniul pentru care se asigură cooperarea şi trebuie să stabilească responsabilităţile şi modul de acţiune al autorităţilor şi instituţiilor publice implicate.

    CAP. III
    Forţele aflate la dispoziţie şi asigurarea suportului logistic
    ART. 10
    (1) În cadrul acestui capitol vor fi evidenţiate numeric forţele aflate la dispoziţie, precum şi cele angrenate în misiuni de menţinere a ordinii publice, inclusiv ale celorlalte structuri ale poliţiei, care pot fi folosite în acest scop.
    (2) Suportul logistic al forţelor prevăzute la alin. (1) va fi materializat prin detalierea tuturor mijloacelor de intervenţie din dotare.

    CAP. IV
    Instruirea efectivelor pentru executarea misiunilor şi controlul dispozitivelor
    ART. 11
    În cadrul acestui capitol vor fi tratate aspecte privind modul de efectuare a instruirii efectivelor, în funcţie de categoriile de misiuni executate (comune, independente, permanente, temporare etc.), locul de desfăşurare a instruirii, conducerea, coordonarea şi controlul dispozitivelor instruite.

    CAP. V
    Organizarea cooperării între structurile participante la menţinerea ordinii şi siguranţei publice
    SECŢIUNEA 1
    Modul de cooperare
    ART. 12
    (1) Cooperarea se organizează între inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi celelalte structuri cu competenţe în domeniu şi are ca scop principal creşterea capacităţii operative şi de intervenţie a acestora, participarea la asigurarea unui climat de securitate şi creşterea siguranţei civice, prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional, precum şi informarea reciprocă cu privire la aspectele de interes comun.
    (2) Cooperarea se realizează, în principal, pentru următoarele situaţii:
    a) contracararea fenomenului contravenţional şi infracţional;
    b) asigurarea climatului de linişte socială;
    c) combaterea manifestărilor de violenţă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Modul de menţinere a legăturilor
    ART. 13
    Compartimentele de comunicaţii şi informatică stabilesc modalităţile de comunicare radio între structurile care acţionează în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau în unităţi administrativ-teritoriale diferite (nu vor fi indicate frecvenţele radio prin care se realizează legăturile).

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    În cadrul acestui capitol vor fi tratate aspecte referitoare la:
    a) modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative atât între structurile Ministerului Afacerilor Interne, cât şi cu celelalte instituţii şi autorităţi participante la activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;
    b) periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate; atunci când s-au executat acţiuni/activităţi în comun, precum şi în celelalte situaţii prevăzute în planurile de cooperare, evaluările se realizează după finalizarea misiunii/acţiunii/activităţii.


    ART. 15
    Planul unic de ordine şi siguranţă publică poate fi completat cu alte aspecte sau poate avea în anexă alte elemente de interes, necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice