Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI COMERCIALE din 31 martie 2020  privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULI COMERCIALE din 31 martie 2020 privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 62 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 271 din 1 aprilie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Termenii şi expresiile folosite în prezentele reguli au următoarele semnificaţii:
    a) agregator - participant la piaţă implicat în agregare, care îndeplineşte funcţia definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;
    b) Cod de măsurare - Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) consum net - energia electrică preluată din reţelele electrice de transport/distribuţie ale Sistemului energetic naţional;
    d) consum dispecerizabil - consumator (client final) sau grup de consumatori a căror putere consumată poate fi modificată conform cerinţelor OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    e) instalaţie de stocare dispecerizabilă - instalaţie de stocare sau grup de instalaţii de stocare a căror putere injectată în reţea şi al căror consum de energie electrică din reţea pot fi modificate la cererea OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    f) instalaţie de utilizare - instalaţie electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalaţie de utilizare numai dacă instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului. Prin excepţie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelaşi tip şi ale aceluiaşi utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distribuţie, se pot considera o singură instalaţie de utilizare;
    g) loc de consum - amplasament al instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de alimentare;
    h) operator de măsurare - operator economic (operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie, producătorul) care deţine sub orice titlu, administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice şi care gestionează baza de date de măsurare a acestuia, în condiţiile legii;
    i) operator de reţea - operatorul de transport şi de sistem/operatorul de distribuţie;
    j) producţie netă - energia electrică livrată în reţelele electrice de transport/distribuţie ale Sistemului energetic naţional;
    k) profil specific de consum - algoritm pentru repartizarea orară a consumului înregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au un specific de consum asemănător, stabilit prin prelucrarea statistică a valorilor orare măsurate la un eşantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectivă, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distribuţie şi aprobate de ANRE;
    l) profil rezidual de consum - profil de consum care se obţine considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeaşi repartizare orară a consumului lunar ca şi repartizarea orară a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil;
    m) prosumator - înseamnă prosumator în sensul definiţiei de la art. 2 lit. x^1) din Legea pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) punct de delimitare - punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice;
    o) punct de măsurare - punct al unei reţele electrice unde se măsoară energia electrică;
    p) putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant;
    q) Regulament de furnizare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    r) Regulament de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili şi instalaţiilor de stocare dispecerizabile - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili şi instalaţiilor de stocare dispecerizabile, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    s) Regulament PE - Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    t) Regulament PRE - Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    u) Sistem de măsurare inteligentă - sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecţională securizată a datelor de măsurare, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    v) unitate dispecerizabilă - un grup dispecerizabil sau mai multe grupuri generatoare, a căror putere de ansamblu poate fi modificată conform cerinţelor OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;
    w) utilizator - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate sau urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice;
    x) valoare măsurată - cantitatea de energie electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată într-un punct de măsurare, pentru fiecare interval de decontare;
    y) valoare măsurată aprobată - valoarea măsurată într-un punct de măsurare, confirmată de partenerii de schimb de energie electrică, pentru punctul de măsurare respectiv;
    z) valori măsurate însumate - valorile măsurate/valorile măsurate aprobate, însumate de un operator de reţea/OMEPA pe zona de licenţă/la nivel naţional;
    aa) zonă de licenţă - zona în care operatorul de reţea este autorizat să desfăşoare activitatea de distribuţie/transport al energiei electrice, în baza licenţei acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (2) Abrevierile utilizate în prezentele reguli au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) CD - consumator dispecerizabil;
    c) CPT - consum propriu tehnologic;
    d) ID - interval de decontare;
    e) ISD - instalaţie de stocare dispecerizabilă;
    f) ODPE - operatorul de decontare al pieţei de echilibrare;
    g) OM - operator de măsurare desemnat pentru punctele de măsurare dintr-o zonă de reţea;
    h) OMEPA - structură internă din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru punctele de măsurare aflate în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem, precum şi care prelucrează datele măsurate pe piaţa angro de energie electrică;
    i) OPE - operatorul pieţei de echilibrare;
    j) OR - operator de reţea;
    k) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    l) PE - piaţa de echilibrare;
    m) PPE - participant la piaţa de echilibrare;
    n) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    o) SEN - sistemul electroenergetic naţional;
    p) UD - unitate dispecerizabilă;
    q) VM - valoare măsurată;
    r) VMA - valoare măsurată aprobată.

    (3) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică şi Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Prezentele reguli stabilesc cadrul pentru colectarea, însumarea şi transmiterea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor participanţilor la piaţă şi dezechilibrelor însumate la nivel PRE şi redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VM/VMA.

    ART. 3
    Prezentele reguli se aplică:
    a) producătorilor;
    b) furnizorilor;
    c) participanţilor deţinători de instalaţii de stocare;
    d) clienţilor finali care participă la piaţa angro;
    e) agregatorilor;
    f) ODPE;
    g) OM;
    h) OPE;
    i) OR;
    j) OTS;
    k) PRE;
    l) PPE;
    m) OMEPA;
    n) prosumatorilor.


    ART. 4
    Prezentele reguli se referă la:
    a) colectarea, verificarea şi, dacă este cazul, corectarea VM;
    b) înregistrarea VM/VMA în baza de date;
    c) însumarea VM/VMA;
    d) transmiterea VM/VMA, după caz, părţilor în drept prevăzute la art. 3.


    ART. 5
    (1) Fiecare OM asigură codificarea punctelor de măsurare aflate, conform prevederilor Codului de măsurare, în responsabilitatea sa, cu respectarea formatului-cadru prevăzut la alin. (2).
    (2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. are responsabilitatea stabilirii formatului-cadru de codificare pentru toate punctele de măsurare din piaţa angro de energie electrică.

    ART. 6
    (1) În vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 4, următoarele puncte se definesc ca puncte de măsurare:
    a) punctele de delimitare între reţelele electrice de interes public şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor;
    b) punctele de delimitare între reţelele electrice aflate în gestiunea a 2 OR diferiţi;
    c) punctele de delimitare ale interconexiunilor cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine.

    (2) Fiecare punct de măsurare trebuie să fie echipat cu subsistem de măsurare locală care să satisfacă cerinţele tehnice prevăzute în Codul de măsurare.
    (3) Subsistemele de măsurare locală înregistrează VM ale cantităţilor de energie activă livrate în punctul de măsurare corespunzător.
    (4) În situaţia în care punctul de măsurare şi punctul de delimitare nu coincid, se aplică prevederile Codului de măsurare.
    (5) Pentru punctele de măsurare pentru care nu există obligaţia dotării cu sisteme de măsurare inteligentă, VM se determină pe baza profilelor specifice de consum sau a profilelor reziduale de consum, determinate de OR conform cadrului de reglementare şi procedurilor specifice.

    ART. 7
    (1) Fiecare OM are obligaţia de a realiza şi administra baza de date care să conţină informaţii privind punctele de măsurare pentru care este responsabil, precum şi VM/VMA aferente acestora. Baza de date va fi organizată astfel încât să poată asigura compatibilitatea şi schimbul de informaţii atât între OM, cât şi cu baza de date elaborată de OR conform prevederilor Regulamentului de furnizare, precum şi cu baza de date elaborată de OM, conform prevederilor Codului de măsurare.
    (2) Pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor din baza de date realizată conform alin. (1), inclusiv cerinţele referitoare la stocarea şi arhivarea acestora, se aplică prevederile Codului de măsurare a energiei electrice.
    (3) Informaţiile înregistrate în baza de date, conform prevederilor prezentelor reguli, se referă cel puţin la:
    a) caracteristicile pentru fiecare punct de măsurare:
    (i) codul unic de înregistrare asociat punctului de măsurare;
    (ii) locaţia fizică, respectiv elementul de reţea la care punctul de măsurare este conec
    (iii) identitatea şi caracteristicile tehnice ale subsistemului de măsurare locală instalat în punctul de măsurare;
    (iv) frecvenţa de citire a datelor măsurate;
    (v) proprietarul componentelor sistemului de măsurare;
    (vi) identitatea utilizatorului reţelei şi adresa de corespondenţă;
    (vii) PRE-urile care au utilizat/utilizează informaţiile aferente punctului de măsurare;
    (viii) data preluării responsabilităţii de către PRE, precum şi datele de contact ale PRE, pentru comunicare operativă;

    b) datele de măsurare pentru fiecare punct de măsurare:
    (i) valorile energiei active, colectate de subsistemele de măsurare locală;
    (ii) valorile corectate, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare;
    (iii) valorile estimate/corectate, în cazul datelor lipsă sau greşite, determinate în baza reglementărilor/ procedurilor în vigoare;
    (iv) VM şi VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE


    (4) Fiecare parte îndreptăţită, şi anume producătorul, furnizorul, participantul deţinător de instalaţii de stocare, clientul final care participă la piaţa angro, agregatorul, OR sau PRE, după caz, are dreptul să acceseze informaţiile din baza de date care se referă la punctele de măsurare corespunzătoare activităţii proprii şi să solicite OM corectarea oricărei inexactităţi constatate în legătură cu aceste informaţii. Informaţiile din baza de date sunt puse la dispoziţia părţilor îndreptăţite prin intermediul paginii proprii de internet a OM, pe baza unor proceduri privind accesul la datele de măsurare, elaborate de OM.

    ART. 8
    (1) OM colectează VM prin citire la distanţă, utilizând protocoale adecvate de transfer al datelor şi realizând validarea, procesarea, securizarea şi stocarea acestora în baza de date, în funcţie de categoria punctelor de măsurare şi condiţiile aplicabile stabilite de Codul de măsurare. Dacă citirea la distanţă nu este aplicabilă sau devine indisponibilă, OM organizează obţinerea datelor relevante prin citire locală.
    (2) În cazul datelor lipsă sau greşite, OM le estimează/corectează conform reglementărilor aplicabile.

    ART. 9
    Pentru determinarea VM utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulamentul PE şi Regulamentul PRE, părţile prevăzute la art. 3 desfăşoară activităţile prevăzute la art. 10-12, rezultate din atribuţiile ce le revin.

    ART. 10
    (1) OM transmit către PPE/OR în drept, precum şi către OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente UD/CD/ISD pe fiecare ID, în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.
    (2) OMEPA determină şi transmite la OPE VM însumate aferente fiecărei UD/CD/ISD, pe fiecare ID, în termen de 6 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.
    (3) OM transmit către producător/furnizor/participant deţinător de instalaţii de stocare/client final care participă la piaţa angro/agregator/PRE/OR în drept, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente consumului nedispecerizabil, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele, pe fiecare ID, în termen de 8 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.
    (4) Cel târziu la termenul prevăzut la alin. (3), fiecare agregator transmite fiecărui furnizor care are în portofoliu clienţi finali care au participat la pieţe anterioare PE prin intermediul său, precum şi către OR nominalizarea clienţilor finali pe baza consumului cărora a tranzacţionat pe aceste pieţe, pe fiecare ID.

    ART. 11
    (1) OR determină următoarele VM însumate aferente zonei proprii de licenţă, în termen de 9 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele:
    a) consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID, din care, separat, consumul aferent clienţilor finali din portofoliul său pe baza consumului cărora un agregator a participat pe pieţe anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare agregator care i-a nominalizat;
    b) consumul aferent clienţilor finali pe baza consumului cărora un agregator a tranzacţionat pe pieţele anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare furnizor care îi are în portofoliu;
    c) producţia aferentă fiecărui producător/agregator al unor instalaţii de producere, pe fiecare ID;
    d) producţia şi consumul, după caz, aferente fiecărui participant deţinător de instalaţii de stocare/agregator pentru instalaţii de stocare, pe fiecare ID;
    e) valorile însumate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;
    f) consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;
    g) CPT al reţelei, pe fiecare ID.

    (2) OR verifică corelarea VM aferente schimburilor între reţele cu OR parteneri, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) OR verifică închiderea bilanţului fizic pe zona proprie de licenţă, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (4) OR transmit către fiecare furnizor şi către fiecare agregator îndreptăţit VM determinate conform alin. (1) lit. a).
    (5) OR transmit OMEPA VM însumate determinate conform alin. (1), pe măsură ce acestea sunt disponibile, în termenul prevăzut la alin. (1).

    ART. 12
    (1) OMEPA determină, la nivel naţional, VM însumate pe fiecare zonă de licenţă primite de la OR, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-f), în termen de 12 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.
    (2) OMEPA verifică închiderea bilanţului fizic la nivelul SEN şi, atunci când constată o neînchidere, comunică OR existenţa şi valoarea acesteia, în scopul efectuării de verificări suplimentare şi remedierii eventualelor erori; OR verifică şi corectează datele eronate în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) OMEPA transmite către PRE în drept VM însumate determinate/corectate conform alin. (1) şi (2), imediat ce acestea sunt disponibile şi, în acelaşi timp, le pune la dispoziţia tuturor părţilor îndreptăţite prin intermediul paginii proprii de internet, pe baza unei proceduri proprii privind accesul la VM însumate, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (4) OMEPA transmite OPE VM corectate, dacă sunt constatate erori în urma verificării de către OR a datelor, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (5) OMEPA transmite ODPE VM însumate/corectate, determinate conform alin. (1) şi (2).

    ART. 13
    Pentru determinarea VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE, părţile prevăzute la art. 3 desfăşoară activităţile cuprinse la art. 14-17, rezultate din atribuţiile ce le revin.

    ART. 14
    (1) Fiecare parte care primeşte VM conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3) şi art. 11 alin. (4) le poate contesta la OM într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data primirii; dacă o parte nu a transmis în acest interval nicio contestaţie referitor la VM primite, se consideră că a confirmat VM respective.
    (2) OM verifică orice contestaţie în maximum 5 zile lucrătoare de la primire şi informează partea contestatară în legătură cu rezultatul; dacă VM corespunzătoare unor ID au fost incorecte, OM determină şi transmite părţilor în drept VM corectate pentru respectivele ID.
    (3) VM sau, după caz, VM corectate sunt considerate confirmate de părţile implicate, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv 18 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 10 alin. (3), devenind VMA; VMA aferente UD/CD/ISD sunt transmise de OM şi către OMEPA.

    ART. 15
    OMEPA determină şi transmite la OPE VMA însumate aferente fiecărei UD/CD/ISD, pe fiecare ID, în termen de 16 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.

    ART. 16
    (1) OR determină următoarele VMA însumate aferente zonei proprii de licenţă, în termen de 23 de zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele:
    a) consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID, din care, separat, consumul aferent clienţilor finali din portofoliul său pe baza consumului cărora un agregator a participat pe pieţe anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare agregator care i-a nominalizat;
    b) consumul aferent clienţilor finali pe baza consumului cărora un agregator a tranzacţionat pe pieţele anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare furnizor care îi are în portofoliu;
    c) producţia aferentă fiecărui producător/agregator al unor instalaţii de producere, pe fiecare ID;
    d) producţia şi consumul, după caz, aferente fiecărui participant deţinător de instalaţii de stocare/agregator pentru instalaţii de stocare, pe fiecare ID;
    e) valorile însumate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;
    f) consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;
    g) CPT al reţelei, pe fiecare ID.

    (2) OR verifică corelarea VMA aferente schimburilor între reţele cu OR parteneri, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) OR verifică închiderea bilanţului fizic pe zona proprie de licenţă, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (4) OR transmit către fiecare furnizor şi către fiecare agregator îndreptăţit VMA determinate conform alin. (1) lit. a).
    (5) OR transmit OMEPA VMA însumate determinate conform alin. (1), pe măsură ce acestea sunt disponibile.

    ART. 17
    (1) OMEPA determină, la nivel naţional, VMA însumate pe fiecare zonă de licenţă primite de la OR, prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-f), în termen de 28 de zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.
    (2) OMEPA verifică închiderea bilanţului fizic la nivelul SEN şi, atunci când constată o neînchidere, comunică OR existenţa şi valoarea acesteia, în scopul efectuării de verificări suplimentare şi remedierii eventualelor erori; OR verifică şi corectează datele eronate în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (3) OMEPA transmite către PRE în drept VMA însumate determinate/corectate conform alin. (1) şi (2), imediat ce acestea sunt disponibile şi, în acelaşi timp, le pune la dispoziţia tuturor părţilor îndreptăţite prin intermediul paginii proprii de internet, pe baza unei proceduri proprii privind accesul la VMA însumate, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (4) OMEPA transmite OPE VMA corectate, dacă sunt constatate erori în urma verificării de către OR a datelor, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).
    (5) OMEPA transmite ODPE VMA însumate/corectate, determinate conform alin. (1) şi (2).

    ART. 18
    Însumarea VM/VMA pe zone de licenţă, conform prevederilor art. 11 şi 16, se realizează de către OR astfel:
    a) producţia unui producător este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie, ale instalaţiilor de stocare aparţinând respectivului producător şi ale unităţilor de producţie ale altor producători pentru care acesta este agregator, racordate la reţeaua OR;
    b) producţia unei UD/ISD este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie şi ale instalaţiilor de stocare racordate la reţeaua OR, care intră în componenţa respectivei UD/ISD;
    c) consumul ISD/CD este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum şi ale instalaţiilor de stocare racordate la reţeaua OR, care intră în componenţa respectivei ISD/CD;
    d) consumul unui furnizor este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum racordate la reţeaua OR, aflate în portofoliul respectivului furnizor;
    e) consumul aferent fiecărui client final nominalizat de un agregator este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum ale clienţilor finali racordate la reţeaua OR; această informaţie este utilizată în conformitate cu prevederile art. 16 lit. g) din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili şi instalaţiilor de stocare dispecerizabile;
    f) producţia însumată aferentă unei PRE este egală cu suma producţiilor însumate ale producătorilor sau ale furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;
    g) consumul însumat aferent unei PRE este egal cu suma consumurilor însumate ale furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, ale consumurilor aferente participanţilor deţinători de instalaţii de stocare/ agregatorilor pentru instalaţii de stocare, ale consumurilor aferente clienţilor finali care participă la piaţă prin intermediul agregatorilor, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;
    h) producţia netă este egală cu suma producţiilor determinate conform lit. a);
    i) consumul net este egal cu suma consumurilor determinate conform lit. d);
    j) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre reţeaua electrică a OR, respectiv către alte reţele electrice; în cazul OTS, aceasta include şi exporturile;
    k) energia electrică primită de la alţi OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre alte reţele electrice către reţeaua electrică a OR respectiv; în cazul OTS, aceasta include şi importurile.


    ART. 19
    Pentru prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 227/2018, cu modificările ulterioare, precum şi pentru clienţii casnici deţinători ai unor capacităţi de producere a energiei electrice, respectiv electrice şi termice în cogenerare, conectate la reţea, cu putere electrică mai mică de 100 kW, însumarea valorilor măsurate şi a valorilor măsurate aprobate, prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi art. 18, se realizează astfel:
    a) energia electrică produsă este înregistrată ca fiind producţie aferentă furnizorului care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor acestora;
    b) energia electrică produsă nu este inclusă în categoria de informaţii care privesc producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID.


    ART. 20
    Prezentele reguli se completează cu dispoziţiile prevăzute în Codul de măsurare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Dontu constantin
29 Aprilie 2020
Sa schimbat de la 1 aprilie ?omajul tehnic în construc?ii?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016