Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENTUL din 8 iunie 2016 sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 8 iunie 2016  sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENTUL din 8 iunie 2016 sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 856 bis din 27 octombrie 2016

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.080 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 856 din 27 octombrie 2016
──────────

    ART. 1
     Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
     Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi precum şi vizitatorilor în perimetrul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

    ART. 3
     Situl de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, instituit prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
     Scopul desemnării sitului de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, este cel de protecţie şi conservare a habitatelor naturale şi speciilor de interes naţional şi comunitar sau importante sub aspect floristic şi faunistic.

    ART. 5
     Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni ce face obiectul prezentului Regulament sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    ART. 6
     Perimetrele în care se aplică măsuri specifice de conservare se stabilesc prin Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni.

    ART. 7
    (1) Responsabilitatea managementului sitului de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, revine Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Galaţi, denumită custode conform convenţiei de custodie încheiată cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (2) Custodele implementează Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni.
    (3) În scopul desfăşurării unei activităţi eficiente, custodele elaborează următoarele documente de evidenţă:
    a) registrul de: colaborări - care cuprinde acordurile, protocoalele, convenţiile de colaborare dintre administraţia ariilor naturale protejate instituţiile care desfăşoară activităţi ştiinţifice, de documentare sau educaţionale în sit;
    b) registrul de cercetări;
    c) registrul de evenimente;
    d) registrul de acorduri, avize şi puncte de vedere.


    ART. 8
     Respectarea deciziilor, a condiţiilor de eliberare şi a termenelor de aplicare a acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarul acestora, custodele având obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor, în cazul în care acestea nu respectă prevederile din acordul/avizul în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul acordului/avizului.

    ART. 9
     Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locala şi naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din situl de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se armonizează de către autorităţile emitente ale acestora cu prevederile Planului de management al sitului, în termen de 6 luni de la data aprobării acestuia.

    ART. 10
    (1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comună şi suprafeţele acesteia incluse în perimetrul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la situl de importanţă comunitară menţionat.
    (2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Planului de management.
    (3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni.

    ART. 11
     Autorităţile publice locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din situl de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, instituie de comun acord cu custodele şi după caz, cu autoritatea competentă responsabilă de protecţia mediului, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale.

    ART. 12
     Orice activitate, proiect, plan, program, ce urmează a se desfăşura/realiza/ implementa pe teritoriul sitului sau în vecinătatea acestuia şi care poate influenţa starea de conservare a habitatului şi speciilor de interes comunitar, precum şi integritatea sitului se vor realiza numai cu avizul custodelui şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

    ART. 13
     Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/activităţi în sit, se realizează numai cu avizul custodelui, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

    ART. 14
     În cadrul sitului de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se va asigura protecţia şi conservarea habitatului de interes comunitar şi a speciilor de interes comunitar şi naţional de floră şi faună sălbatică.

    ART. 15
     Accesul în situl ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se face cu înştiinţarea proprietarului de teren, precum şi cu avizul custodelui.

    ART. 16
     Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate şi atelaje pe teritoriul sitului, în afara drumurilor deschise circulaţiei publice: drumuri forestiere, drumuri comunale, drumuri judeţene, drumuri naţionale, excepţie făcând:
    (1) accesul cu vehicule motorizate pe drumurile de exploatare forestiere, poteci cu lărgimea accesibilă, a proprietarului de teren, personalul custodelui, personalul silvic al administratorului fondului forestier, personalul împuternicit pentru patrulări/controale; persoanelor ce realizează activităţi de cercetare ştiinţifică, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii;
    (2) accesul cu orice mijloace de transport a autorităţilor judeţene şi naţionale de intervenţie, personalul cu competenţe de intervenţie pe teritoriu în situaţii de urgenţă generate de calamităţi, accidente de orice natură şi altele asemenea;
    (3) accesul publicului, inclusiv cu bicicleta, doar pe traseele turistice marcate şi omologate.


    ART. 17
     Activităţile desfăşurate în situl de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate de custode, cu avizul autorităţilor pentru protecţia mediului.

    ART. 18
    (1) Este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic.
    (2) Este interzisă introducerea în cultură a speciilor de plante şi animale domestice fără certificate fitosanitare, respectiv sanitar-veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 19
     Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor, cu avizul custodelui Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru silvicultură şi protecţia mediului.

    ART. 20
    (1) Fondul forestier naţional de stat şi privat de pe suprafaţa sitului, precum şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier vor fi administrate de către ocoale silvice de stat sau private legal constituite.
    (2) Proprietarii de teren din fond forestier vor încheia obligatoriu contracte de administrare cu structuri silvice de administrare legal constituite, conform legii.

    ART. 21
     Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza sitului. În acest scop structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa sitului, imediat după constituirea actelor de punere în valoare.

    ART. 22
     Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor, se vor adopta şi aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologică.

    ART. 23
     Activităţile de exploatare forestieră se vor realiza numai în baza amenajamentelor silvice şi numai în zonele fără regim de protecţie, respectând structura habitatului de interes comunitar prezent.

    ART. 24
     Activităţile reglementate de amenajamentele silvice în vigoare şi alte activităţi precum, amenajarea căilor de colectare a materialului lemnos, care se desfăşoară în sit şi în vecinătatea acestuia, vor fi aduse la cunoştinţa custodelui, fiind necesar acordul acestuia.

    ART. 25
     Tăierile de igienă se realizează pentru arborii a căror prezenţă constituie un pericol potenţial pentru restul arborilor sănătoşi şi implicit asupra stării fitosanitare a habitatelor forestiere.

    ART. 26
     Colectarea de specii de floră şi faună în scop ştiinţific sau de cercetare de pe suprafaţa sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul scris al custodelui.

    ART. 27
    (1) Păşunatul în fondul forestier din situl ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni este interzis.
    (2) Trecerea prin fondul forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă, folosind alte căi decât drumurile de exploatare amenajate şi drumurile agricole existente este interzisă.
    (3) Trecerea cu animale domestice prin fondul forestier al sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni este interzisă.

    ART. 28
     Pe teritoriul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei specifice ariilor naturale protejate.

    ART. 29
     Protecţia fondului cinegetic de pe teritoriul sitului revine gestionarului fondului de vânătoare 18 Negrileşti, respectiv Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Galaţi.

    ART. 30
     În vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de silvicultură şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecţie, prin planurile de management cinegetic.

    ART. 31
     Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice, a fondurilor de vânătoare din cuprinsul sitului.

    ART. 32
     Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului de vânătoare, în conformitate cu prevederile normelor de specialitate emise de administratorul statului care răspunde de resursa cinegetică.

    ART. 33
     Exploatarea sustenabilă a resurselor cinegetice se va face prin aplicarea măsurilor de management cinegetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 34
     Pentru situaţiile de excepţie, precum pagubele produse de vânat, custodele poate solicita autorităţii centrale pentru protecţia mediului, suplimentarea cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare în curs.

    ART. 35
     Accesul câinilor de vânătoare în situl de importanţă comunitară ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, este permis doar în condiţiile prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 36
     În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, în vederea mobilizării şi luării măsurilor de prevenire, reducere şi eliminare a efectelor negative.

    ART. 37
     Pe suprafaţa sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni sunt permise activităţi de cercetare, turism şi educaţie, cu respectarea prezentului Regulament.

    ART. 38
     Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni are ca scop primordial cunoaşterea şi conservarea patrimoniului floristic şi faunistic al zonei. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor, stabilirea distribuţiei lor şi evaluarea gradului lor de periclitare, custodele va asigura monitorizarea continuă a speciilor şi habitatelor-cheie, precum şi a speciilor indicatoare.

    ART. 39
     Custodele stabileşte măsurile minime de conservare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale a speciilor de interes naţional, specii de plante sau animale strict ocrotite, de pe suprafaţa sitului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 40
     Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se desfăşoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

    ART. 41
     Activitatea de cercetare în cuprinsul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, efectuată de către colaboratori externi ai custodelui, se desfăşoară pe baza unui contract de cercetare încheiat cu acesta. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra rezultatelor cercetărilor se stabileşte prin contract.

    ART. 42
     Acţiunile de monitorizare a florei şi faunei sălbatice cele de protecţia fondului cinegetic de pe suprafaţa sitului se organizează în comun de către personalul de specialitate al deţinătorilor şi administratorilor legali şi custode.

    ART. 43
     Colectarea de specii de floră şi faună sălbatică în scop ştiinţific sau de cercetare de pe suprafaţa sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul scris al custodelui.

    ART. 44
     Camparea pe suprafaţa sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni este interzisă.

    ART. 45
     Aprinderea focului pe suprafaţa sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni este interzisă.

    ART. 46
     Abandonarea deşeurilor de orice fel, pe teritoriul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni este interzisă.

    ART. 47
     Tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane este interzisă.

    ART. 48
     Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe teritoriul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni este interzisă.

    ART. 49
     Deteriorarea intenţionată a oricărei construcţii, împrejmuiri, bariere sau orice alte amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, inclusiv a celor vânătoreşti, este interzisă.

    ART. 50
     Competiţiile şi manifestările cu caracter sportiv sau cultural, inclusiv sărbătorile câmpeneşti, se organizează doar în afara sitului şi a suprafeţelor pe care sunt specii sau habitate prezente în cadrul sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni, cu avizul scris al custodelui.

    ART. 51
     Finanţarea activităţilor necesare bunei gospodăriri a sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni se asigură din fonduri provenite din:
    a) sume alocate special acestui scop de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Galaţi;
    b) atragerea altor fonduri extrabugetare;
    c) activităţi proprii, tarife ale custodelui;
    d) subvenţii, donaţii, sponsorizări externe şi interne.


    ART. 52
     Custodele pune la dispoziţia publicului interesat şi a autorităţilor administraţiilor publice locale prezentul Regulament.

    ART. 53
     Verificarea aplicării prezentului Regulament se face de către personalul cu atribuţii de control al custodelui şi de către personalul altor instituţii abilitate ale statului, în limita competenţelor acestora. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

    ART. 54
     În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul de control al custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte ce constituie contravenţii pe raza sitului ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni.

    ART. 55
     Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă, penală, sau administrativă, iar sancţiunile respective se aplică de către instituţiile responsabile, în condiţiile legii, după caz.

    ART. 56
     Încălcarea prevederilor din prezentul Regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

    ART. 57
     Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte".

    ART. 58
     Cuantumul amenzilor este cel stabilit. prin legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate.

    ART. 59
     Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite prin alte acte normative specifice în vigoare.

    ART. 60
     Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplică atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

    ART. 61
     Verificarea prezentului Regulament se face de către custode şi de către personalul instituţiilor de control al statului cu competenţe în domeniu.

    ART. 62
     În situaţii de forţă majoră: incendii, calamităţi naturale, instituţiile abilitate pot interveni conform prevederilor legale. Acestea au obligaţia să înştiinţeze şi să semnaleze custodele despre: natura intervenţiei, locul producerii, personalul antrenat în acţiuni şi mijloacele şi tehnica de intervenţie. Custodele prin personalul acestuia va participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare, în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

    ART. 63
     Intervenţiile în situaţii speciale: epizootii, focare de infestaţie, pagube produse de fauna cinegetică, înmulţiri necontrolate, se execută cu avizul custodelui şi în baza avizului autorităţii publice centrale de mediu, responsabilă de silvicultură sau sanitar-veterinare.

    ART. 64
     Prezentul Regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 65
     Prezentul Regulament se publică pe pagina web a custodelui.

    ART. 66
     Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016