Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 4 iunie 1999  statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru in banda de frecvente 26.960 - 27.410 kHz    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL din 4 iunie 1999 statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru in banda de frecvente 26.960 - 27.410 kHz

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 548 bis din 9 noiembrie 1999
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte condiţiile tehnice şi administrative în care sunt permise în România instalarea şi utilizarea statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru care funcţioneazã în banda 26.960 - 27.410 kHz.
Banda de frecvente 26.960 - 27.410 kHz, cu excepţia frecventelor 26.995 kHz, 27.045 kHz, 27.095 kHz, 27.145 kHz şi 27.195 kHz, din serviciul mobil terestru, denumita şi "banda cetãţeanului" (CB), este destinatã radiocomunicatiilor mobile pe distanţe scurte, în scop utilitar, recreativ sau profesional.
Staţiile de radiocomunicatii care funcţioneazã în aceasta banda vor fi denumite în continuare staţii CB.
ART. 2
Canalele radioelectrice prestabilite pentru staţiile CB şi frecventele centrale ale acestora sunt urmãtoarele:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul canalului Frecventa centrala Numãrul canalului Frecventa centrala
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 26.965 kHz 21 27.215 kHz
2 26.975 kHz 22 27.225 kHz
3 26.985 kHz 23 27.235 kHz
4 27.005 kHz 24 27.245 kHz
5 27.015 kHz 25 27.255 kHz
6 27.025 kHz 26 27.265 kHz
7 27.035 kHz 27 27.275 kHz
8 27.055 kHz 28 27.285 kHz
9 27.065 kHz 29 27.295 kHz
10 27.075 kHz 30 27.305 kHz
11 27.085 kHz 31 27.315 kHz
12 27.105 kHz 32 27.325 kHz
13 27.115 kHz 33 27.335 kHz
14 27.125 kHz 34 27.345 kHz
15 27.135 kHz 35 27.355 kHz
16 27.155 kHz 36 27.365 kHz
17 27.165 kHz 37 27.375 kHz
18 27.175 kHz 38 27.385 kHz
19 27.185 kHz 39 27.395 kHz
20 27.205 kHz 40 27.405 kHz
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oricare dintre canalele radioelectrice sus-menţionate este utilizat în comun cu alţi utilizatori.
Canalul nr. 9 este destinat în exclusivitate pentru comunicaţii de urgenta.
Tipurile de modulatie permise pentru staţiile CB sunt: modulatia de frecventa (MF - clasa de emisie F3E) şi modulatia de amplitudine cu dubla banda laterala (MA - clasa de emisie A3E).
Alocarea oricãrui canal, în vederea utilizãrii proprii sau exclusive, pentru o anumitã statie CB sau un grup de staţii CB, precum şi pentru un anumit tip de modulatie, este interzisã.
Puterea purtatoarei de radiofrecventa maxim admisibilã la borna de antena, în funcţie de tipul de modulatie utilizat, este:
- 4W pentru MF;
- 1W pentru MA.
ART. 3
Staţiile CB nu beneficiazã de protecţie radioelectrica, neasigurandu-se nici o garanţie asupra eventualelor perturbatii prejudiciabile ale comunicaţiilor desfãşurate prin intermediul acestora.
Staţiile CB nu trebuie sa producã perturbatii statiilor de radiocomunicatii care funcţioneazã autorizat sau instalaţiilor de recepţie pentru radiodifuziune.
ART. 4
Nu este permisã furnizarea unui serviciu de telecomunicaţii prin intermediul statiilor CB.

CAP. 2
Cerinţe constructive referitoare la staţiile CB

ART. 5
Staţiile CB care se comercializeazã, se instaleaza sau se utilizeazã în România trebuie sa respecte prevederile reglementãrilor tehnice din anexa nr. 1 la prezentul regulament şi trebuie sa fie autorizate ca tip de cãtre Regia Autonomã "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" (denumita în continuare R.A. I.G.C.), din punct de vedere al conformitatii cu acestea.
Staţiile CB care corespund Deciziei Comitetului European de Radiocomunicatii ERC/DEC/(96)02 şi sunt marcate "CEPT PR 27 Y", în care Y este unul dintre simbolurile prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, pot fi instalate şi utilizate în condiţiile obţinerii permisului prevãzut de prezentul regulament fãrã certificarea R.A. I.G.C.
Este interzisã efectuarea oricãrei modificãri interne asupra unei staţii CB autorizate. Orice modificare interna anuleazã documentul de autorizare ca tip al statiei.
ART. 6
Staţiile CB trebuie sa fie construite astfel încât sa fie respectate urmãtoarele condiţii:
a) dispozitivele de control, a cãror manevrare gresita poate conduce la creşterea potenţialului de interferenta al statiei sau la funcţionarea improprie a emitatorului acesteia, sa nu fie accesibile utilizatorului;
b) sa nu fie prevãzute cu dispozitive care sa permitã conectarea unor amplificatoare externe în vederea creşterii puterii de emisie;
c) sa nu permitã funcţionarea pe alte canale radioelectrice fata de cele precizate la art. 2;
d) actionarea în regim de emisie sa se realizeze prin comutatoare fãrã autoblocare sau prin dispozitive de comanda prin voce fãrã autoblocare. În acest ultim caz comanda nu trebuie sa fie activata de zgomotul ambiant;
e) sa funcţioneze numai în modul de lucru simplex şi sa nu permitã retransmiterea semnalelor recepţionate;
f) sa deconecteze automat un alt echipament de recepţie cu care statia este interconectata (de exemplu: receptorul auto), pe durata functionarii în regim de emisie a statiei CB;
g) marcajul sa fie aplicat într-un loc uşor accesibil, sa fie lizibil şi durabil.

CAP. 3
Dispoziţii privind instalarea statiilor CB

ART. 7
Staţiile CB pot fi instalate pe întreg teritoriul României, precum şi pe navele maritime sau fluviale care se deplaseaza în apele teritoriale romane.
Staţiile CB pot fi instalate, de asemenea, la bordul oricãrui vehicul terestru.
Este interzisã instalarea statiilor CB la bordul aeronavelor sau la o distanta mai mica de 500 m fata de zona de delimitare a aeroporturilor.
ART. 8
Staţiile CB trebuie sa fie montate astfel încât sa poatã fi accesate cu usurinta în cazul controalelor efectuate de cãtre organismele împuternicite în acest sens.
ART. 9
În scopul limitãrii perturbatiilor radioelectrice, la instalarea statiilor CB este interzisã utilizarea antenelor directionale şi/sau cu câştig, iar puterea aparent radiatã nu trebuie sa depãşeascã 4W pentru staţii CB cu MF şi 1W pentru staţii CB cu MA.
În acelaşi scop se vor respecta urmãtoarele condiţii:
- cel mai înalt punct al antenei unei staţii CB fixe nu trebuie sa depãşeascã 20 m fata de nivelul terenului, în cazul instalãrii pe pilon;
- antena unei staţii CB fixe nu va fi montata la o înãlţime mai mare de 5 m fata de cel mai înalt punct al clãdirii pe care se instaleaza;
- antena unei staţii CB nu se monteaza la o distanta mai mica de 20 m fata de cea mai apropiatã antena de recepţie a programelor de radiodifuziune sonora sau de televiziune şi în apropierea antenelor altor staţii de radiocomunicatii sau distribuitoare ale reţelelor de distribuţie a programelor audiovizuale prin cablu.
ART. 10
Este interzisã conectarea statiilor CB la orice reţea publica sau independenta de telecomunicaţii.
ART. 11
Este interzisã instalarea statiilor CB în vederea retransmiterii semnalelor recepţionate.
ART. 12
Este interzisã conectarea statiilor CB la orice dispozitiv de amplificare a puterii RF de emisie.
ART. 13
La instalarea statiilor CB, inclusiv a antenelor aferente, se vor respecta toate normativele referitoare la instalaţii electrice şi la siguranta persoanelor şi bunurilor.

CAP. 4
Utilizarea statiilor CB

ART. 14
Pentru utilizarea statiilor CB este obligatorie obţinerea prealabilã a permisului de utilizare a statiilor CB, denumit în continuare permis, eliberat în acest scop de cãtre R.A. I.G.C., prin direcţiile sale teritoriale.
Formularul permisului este prevãzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, iar repartizarea judeţelor pe direcţiile teritoriale ale R.A. I.G.C. este prevãzutã în anexa nr. 4.
ART. 15
Permisul nu este necesar în cazul persoanelor care au rezidenţã permanenta în alte tari, care tranziteaza România şi care deţin staţii CB portabile sau mobile, marcate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 (CEPT PR 27 Y).
Staţiile CB care nu deţin acest marcaj vor fi sigilate la punctul de frontiera de cãtre personalul vamal.
ART. 16
Titulari ai permiselor pot fi:
- persoane fizice care au împlinit varsta de 18 ani;
- persoane juridice;
- asociaţii profesionale non-profit, având rezidenţã temporarã sau permanenta în România.
ART. 17
Permisul se elibereazã în termen de 30 de zile, în baza cererii solicitantului, întocmitã conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, dacã statia care urmeazã sa fie utilizata corespunde cerinţelor tehnice prevãzute la art. 5.
În situaţia în care statia nu a fost certificatã ca tip de cãtre R.A. I.G.C. sau nu are aplicat marcajul CEPT PR 27 Y, este necesarã prezentarea statiei pentru verificarea conformitatii cu reglementãrile tehnice naţionale. Permisul se va elibera în condiţiile prevãzute la alin. 1, numai dacã rezultatele mãsurãtorilor sunt favorabile. Costul verificãrilor tehnice se achitã de cãtre solicitant, pe baza de deviz.
ART. 18
Termenul de valabilitate a permisului este de 5 ani de la data emiterii, cu condiţia respectãrii reglementãrilor din domeniul radiocomunicatiilor şi a achitãrii tarifelor în vigoare.
ART. 19
Valabilitatea permisului se poate prelungi pentru o noua perioada de 5 ani, la cererea titularului, cu condiţia ca statia utilizata sa corespundã reglementãrilor tehnice în vigoare la data solicitãrii. În acest scop, în ultima luna de valabilitate a permisului şi cu cel puţin 15 zile anterior datei expirãrii acestuia, titularul trebuie sa prezinte permisul pentru vizare direcţiei teritoriale a R.A. I.G.C. care l-a emis.
ART. 20
Obligativitatea respectãrii prevederilor prezentului regulament revine în exclusivitate titularilor permiselor.
ART. 21
Permisul are valabilitate pe întreg teritoriul României, inclusiv în apele teritoriale romane.
ART. 22
În situaţia în care staţiile CB înscrise în permis sunt utilizate şi de alte persoane împuternicite de titular, acesta are obligaţia sa ia toate mãsurile pentru ca o fotocopie de pe permis sa se afle în permanenta la utilizatorul statiei. Fotocopia trebuie sa fie vizata şi, în cazul persoanelor juridice, stampilata, din punct de vedere al conformitatii cu originalul, de cãtre titularul permisului.
Permisul sau fotocopia de pe acesta trebuie sa fie prezentatã în cazul controalelor efectuate de organele abilitate în acest scop.
ART. 23
Titularul permisului trebuie sa solicite organului care l-a emis operarea oricãror modificãri asupra datelor conţinute în permis, înainte de efectuarea acestora.
ART. 24
Pentru eliberarea permisului şi pentru prelungirea valabilitãţii acestuia, precum şi pentru eliberarea duplicatelor, în cazul pierderii sau deteriorarii permisului original, titularii trebuie sa achite la R.A. I.G.C. tarifele în vigoare.
ART. 25
Permisul se retrage, conform prevederilor reglementãrilor în vigoare din domeniul radiocomunicatiilor, dacã titularul nu se supune somaţiei emise de cãtre direcţiile teritoriale ale R.A. I.G.C. şi în cazul neachitarii tarifelor datorate.

CAP. 5
Comunicaţii permise

ART. 26
Staţiile CB pot fi utilizate pentru comunicaţii private, bilaterale şi multilaterale, cu caracter utilitar, recreativ sau profesional, precum şi pentru comunicaţii de solidaritate umanã.
Utilizatorii statiilor CB au obligaţia ca înainte de a emite sa selecteze şi sa foloseascã numai canale libere, în scopul evitãrii perturbarii convorbirilor în curs de desfãşurare.
ART. 27
Comunicaţiile statiilor CB care participa la acţiuni de solidaritate umanã au prioritate fata de orice comunicaţii ale altor staţii CB, în cazul în care sunt implicate siguranta vietilor omeneşti, protecţia de bunuri sau asistenta cãlãtorilor.
ART. 28
Comunicaţiile prin staţii CB trebuie sa se desfãşoare exclusiv în fonie, în limbaj clar, fãrã coduri sau mesaje codate. Emisia şi recepţia trebuie sa se efectueze pe acelaşi canal.

CAP. 6
Semnale de identificare

ART. 29
Emisiile statiilor CB trebuie sa fie identificabile prin indicative de apel. Indicativul de apel se înscrie în permis.
Indicativul de apel se transmite la începutul şi la sfârşitul fiecãrei emisii.
ART. 30
Asocierea unui semnal de apel selectiv este permisã.

CAP. 7
Durata comunicaţiilor

ART. 31
Durata comunicaţiilor desfãşurate prin intermediul statiilor CB trebuie limitatã la minimul necesar.
ART. 32
Regulile privind durata comunicaţiilor nu se aplica în situaţiile prevãzute la art. 27.

CAP. 8
Comunicaţii interzise

ART. 33
Sunt interzise urmãtoarele categorii de comunicaţii prin staţiile CB:
a) comunicaţii legate de orice activitate care contravine legilor;
b) cuvinte şi limbaje obscene, indecente sau profanatoare;
c) interferarea voita a traficului altor staţii;
d) comunicaţii pe canale CB în care sunt în curs de desfãşurare alte convorbiri, cu excepţia situaţiilor de urgenta;
e) publicitate sau solicitãri de vânzãri de bunuri sau de servicii;
f) transmisia în direct sau reproducerea de transmisii efectuate în alte benzi de frecvente (de exemplu programe radiodifuzate);
g) transmisii false sau inselatoare;
h) încercarea de a intra în legatura cu staţii aflate la distanţe la care este evident ca nu este posibila comunicarea;
i) publicitate pentru un candidat politic sau pentru o campanie electoralã;
j) comunicaţii unilaterale, cu excepţia situaţiilor de urgenta şi a semnalelor scurte de test;
k) divulgarea de informaţii de orice natura, obţinute din interceptarea accidentala a radiocomunicatiilor, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 27;
l) transmiterea semnalului "May Day" sau a altor indicative internaţionale de pericol, cu excepţia cazului în care statia este instalata pe o nava sau pe un alt vehicul aflat într-o stare iminenta de pericol şi este necesar ajutor imediat.
Este interzisã utilizarea statiilor CB în zona aeroporturilor şi în vecinãtatea statiilor de radiodifuziune sonora şi de televiziune.

CAP. 9
Dispoziţii finale

ART. 34
În situaţii de necesitate, calamitati naturale etc. utilizatorii statiilor CB trebuie sa se conformeze dispoziţiilor autoritãţilor locale, militare şi de poliţie, precum şi celor ale autoritãţii de reglementare în telecomunicaţii.
ART. 35
Proprietarul sau utilizatorul unei staţii CB are obligaţia de a remedia orice defectiune tehnica susceptibilã de a produce perturbatii asupra:
- echipamentelor şi instalaţiilor radioelectrice autorizate, aparţinând altor servicii de radiocomunicatii; sau
- recepţiei programelor de radiodifuziune sonora sau de televiziune.
ART. 36
Direcţiile teritoriale ale R.A. I.G.C. au dreptul de a controla, prin recepţie sau la locul de instalare a statiilor CB, respectarea prevederilor prezentului regulament.
ART. 37
Titularii permiselor sunt obligaţi sa dea tot concursul personalului de control autorizat şi sa remedieze în termenele fixate deficientele constatate, inclusiv schimbarea amplasamentului statiei, în cazul în care perturbatiile radioelectrice datorate emisiei statiei CB nu pot fi eliminate prin alte mãsuri.
ART. 38
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţioneazã potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 39
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
--------
la regulament
-------------

REGLEMENTARE TEHNICA PENTRU STAŢIILE CB

1. Scopul
Prezenta reglementare tehnica stabileşte condiţiile tehnice obligatorii pe care trebuie sa le respecte staţiile CB.
2. Domeniul de aplicare
Prezenta reglementare tehnica se aplica statiilor CB care se instaleaza, se utilizeazã şi se comercializeazã în România, precum şi pentru autorizarea de tip a acestora.
3. Caracteristicile tehnice electrice şi constructive pe care trebuie sa le respecte staţiile CB sunt conţinute în urmãtoarele standarde:
3.1. Referitoare la spectrul radioelectric:
SR ETS 300 135: Echipamente şi sisteme de radiocomunicatii. Echipamente de radiocomunicatii din banda CB cu modulatie de frecventa. Caracteristici tehnice şi metode de mãsura
şi/sau
SR ETS 300 433: Echipamente şi sisteme de radiocomunicatii. Echipamente de radiocomunicatii din banda CB cu modulatie de amplitudine cu banda laterala dubla şi/sau banda laterala unica. Caracteristici tehnice şi metode de mãsura (numai cerinţele referitoare la staţiile CB cu MA - dubla banda laterala).
Staţiile CB care pot funcţiona cu ambele tipuri de modulatie (MF şi MA - dubla banda laterala) trebuie sa corespundã ambelor standarde.
3.2. Referitoare la compatibilitatea electromagnetica:
SR EN 300 680-1: Standard de compatibilitate electromagnetica pentru echipamente de radiocomunicatii şi auxiliare (voce şi/sau nonvoce) în banda CB; Partea I: Modulatie unghiulara (în cazul statiilor cu modulatie de frecventa), pct. 7.1, 8.1, 8.2 şi 8.3.
şi/sau
SR EN 300 680-2: Standard de compatibilitate electromagnetica pentru echipamente de radiocomunicatii şi auxiliare (voce şi/sau nonvoce) în banda CB; Partea a II-a: cu banda laterala dubla şi/sau banda laterala unica (în cazul statiilor cu modulatie în amplitudine), pct. 7.1, 8.1, 8.2 şi 8.3.
3.3. Referitoare la securitatea utilizatorilor:
SR EN 60 950: Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou.
4. Cerinţele referitoare la certificarea statiilor CB:
4.1. Este obligatorie certificarea de cãtre R.A. I.G.C. a parametrilor de emisie prevãzuţi la pct. 3.1. şi a parametrilor prevãzuţi la pct. 3.2.
Pentru atestarea respectãrii parametrilor de recepţie prevãzuţi la pct. 3.1. se admite declaraţia de conformitate a producãtorului echipamentului respectiv.
4.2. Certificarea condiţiilor prevãzute la pct. 3.3. se face conform legislaţiei în vigoare.

ANEXA 2
-------
la regulament
-------------

CONDIŢII
privind marcajul statiilor CB ce fac obiectul recomandarii CEPT T/R 20-09

Marcajul aplicat pe staţiile CB trebuie sa fie vizibil, uşor identificabil şi sa aibã forma: CEPT PR 27 Y (în care "Y" este simbolul tarii în care statia a fost certificatã).
Simbolul "Y" poate fi urmat de un numãr naţional de identificare a certificãrii.Simbolurile utilizate pentru identificare nationala sunt urmãtoarele:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Albania AL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Andora AND
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Austria A
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Belgia B
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bosnia-Hertegovina BH
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bulgaria BG
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cehia CZ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cipru CY
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Croatia HR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Danemarca DK
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elvetia CH
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Estonia EST
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Finlanda SF
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Franta F
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Germania D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grecia GR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Irlanda IRL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Islanda IS
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Italia I
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Letonia LV
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Liechtenstein FL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lituania LT
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Luxemburg L
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Malta M
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Macedonia MK
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Marea Britanie GB
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Moldova MD
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Monaco MC
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Norvegia N
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Olanda NL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Polonia PL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Portugalia P
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
România RO
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rusia RUS
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
San Marino RSM
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Slovacia SK
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Slovenia SLO
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Spania E
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suedia S
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Turcia TR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ungaria H
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ucraina UA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vatican SCV
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 3


la regulament
-------------

ROMÂNIA
AGENŢIA NATIONALA PENTRU COMUNICAŢII ŞI INFORMATICA
Regia Autonomã "Inspectoratul General al Comunicaţiilor"
Direcţia teritorialã ...................................


PERMIS DE UTILIZARE PENTRU STATIE CB
nr. ..... din ......

Titularul .... (persoana fizica/juridicã/asociaţie nonprofit) ............
Domiciliul/sediul ........................................................
Numãrul şi data înmatriculãrii la registrul comerţului (dupã caz) ........, este autorizat sa utilizeze statia/staţiile de radiocomunicatii CB fixe/mobile/portabile specificate în tabelul urmãtor:┌────────┬────────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────────────────┐
│Tipul │ Fabricantul, │ Seria │ Indicativul │ Adresa de instalare/ │
│statiei │ ţara de fabricaţie │ │ de apel │ nr. de înmatriculare a │
│ │ │ │ │ vehiculului │
├────────┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────────────┤
├────────┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────────────┤
├────────┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────────────┤
├────────┼────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────────────┤
└────────┴────────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────────────────┘

Instalarea şi utilizarea statiei se vor efectua în condiţiile prevãzute de Regulamentul statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru în banda de frecvente de 26.960-27.410 kHz, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica nr. 190 din 4 iunie 1999.
Termen de valabilitate: .............. .

Director,
......................

Viza de prelungire
pana la ...............

Modificãri ulterioare
Anexa nr. ...........

ANEXA 4


la regulament
-------------

REPARTIZAREA
judeţelor pe direcţiile teritoriale ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor"┌────────────────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬────────────────┐
│Direcţia teritorialã│ Bucureşti │ Cluj │ Iaşi │ Timişoara │
├────────────────────┤ │ │ │ │
│ JUDEŢUL │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ ALBA │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ ARAD │ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░│
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ ARGES │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│BACAU │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ BIHOR │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ BISTRITA-NASAUD │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ BOTOSANI │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ BRĂILA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ BRAŞOV │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ BUZAU │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ CALARASI │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ CARAS-SEVERIN │ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░│
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ CLUJ │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ CONSTANTA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ COVASNA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ DAMBOVITA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ DOLJ │ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░│
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ GIURGIU │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ GALAŢI │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ GORJ │ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░│
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ HARGHITA │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ HUNEDOARA │ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░│
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ IALOMITA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ IAŞI │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ ILFOV │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ MARAMURES │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ MEHEDINTI │ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░│
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ MURES │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ NEAMT │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ OLT │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ PRAHOVA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ SALAJ │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ SATU MARE │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ SIBIU │ │░░░░░░░░░░│ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ SUCEAVA │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ TELEORMAN │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ TIMIS │ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░│
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ TULCEA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ VASLUI │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ VALCEA │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ VRANCEA │ │ │░░░░░░░░░░░░│ │
├────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┤
│ BUCUREŞTI │░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │ │
└────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────────┴────────────────┘

ANEXA 5


la regulament
-------------

CERERE
în vederea eliberãrii permisului de utilizare pentru staţiile CB
(model)


Cãtre
Direcţia teritorialã .............................
a Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor"

Subsemnatul,


┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Numele/Denumirea firmei/asociaţiei │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Persoana fizica/juridicã/ │ │
│ Asociaţie nonprofit │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Domiciliul/Sediul firmei/asociaţiei │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Telefon/Fax │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Buletin/carte de identitate/Pasaport (nr./data │ │
│ emiterii)*) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Numãrul de înmatriculare la registrul │ │
│ comerţului/ │ │
│ Numãrul hotãrârii judecãtoreşti de înfiinţare │ │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

va rog sa-mi eliberaţi permisul de utilizare a statiei/statiilor CB cu urmãtoarele caracteristici:
┌─────────┬───────┬────────────┬────────┬────────────────────────┬────────────┐
│Categoria│ Tipul │Fabricantul/│ Seria │ Amplasamentul (adresa/ │Indicativul │
│ statiei │statiei│ ţara │statiei │ nr. de înmatriculare) │ de apel │
├─────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Fixa │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Mobila │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Portabila│ │ │ │ │ │
└─────────┴───────┴────────────┴────────┴────────────────────────┴────────────┘
Declar ca am luat cunostinta de reglementãrile în vigoare privind radiocomunicatiile şi ma angajez sa le respect cu stricteţe.
Prezenta cerere tine loc de contract.

Numele şi calitatea semnatarului**) .......................

Semnatura .................
ştampila***) ..............


NOTA:
Se anexeazã fotocopia:
- de pe buletinul de identitate sau de pe pasaport (în cazul persoanelor fizice);
- de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului (în cazul persoanelor juridice) sau de pe hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare (în cazul asociaţiilor nonprofit).

--------------
*) Pentru persoane fizice.
**) Cererea trebuie sa fie semnatã de persoana imputernicita legal sa reprezinte firma/asociaţia care solicita permisul de utilizare a statiilor CB.
***) Pentru persoane juridice.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016