Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENTUL din 28 iunie 2016 sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 28 iunie 2016  sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENTUL din 28 iunie 2016 sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 805 bis din 12 octombrie 2016

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1532/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 805 din 12 octombrie 2016.
──────────

    CAP. I
    Categoria, înfiinţarea, scopul, limitele Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
    ART. 1
    Aria naturală protejată Livezile-Dolaţ este arie naturală protejată de interes comunitar, conform Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări), categoria Arie de Protecţie Specială Avifaunistică, cod ROSPA0126

    ART. 2
    (1) Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0126 Livezile-Dolaţ, denumită în continuare Aria, se află în Regiunea Biogeografică Panonică, în sudul Banatului, Câmpia de Vest.
    (2) Din punct de vedere administrativ Aria se află în regiunea de dezvoltare 5 Vest, 100% pe teritoriul judeţului Timiş şi a unităţilor administrativ teritoriale: Livezile - 65%, Ghilad - 26%, Banloc - 9%, respectiv Giera - < 1%.

    ART. 3
     Scopul Ariei este:
    (1) conservarea speciilor de păsări existente în sit şi a habitatelor specifice ale acestora, respectiv restabilirea/menţinerea statutului favorabil de conservare a acelor specii de păsări pe baza cărora Aria a fost declarată, precum şi celor care, pe baza datelor colectate după desemnarea sitului, urmează de a fi introduse ulterior pe lista de specii care necesită protecţie în Arie;
    (2) excluderea şi prevenirea acelor activităţi de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, care contravin obiectivelor de conservare şi reglementarea activităţilor tradiţionale desfăşurate de comunitatea locală;
    (3) asigurarea condiţiilor necesare pentru activităţi educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică.


    ART. 4
     Suprafaţa totală a Ariei este 6.565 ha.

    ART. 5
     Limitele Ariei au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
     Responsabilitatea administrării Ariei revine Custodelui. În acest scop, Custodele:
    a) realizează gospodărirea unitară şi integrată a Ariei;
    b) urmăreşte respectarea Planului de management;
    c) organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul ariei protejate, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale Ariei, în conformitate cu obiectivele de arie naturală protejată de interes naţional şi comunitar, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 7
     Activităţile Custodelui legate de conservarea biodiversităţii pot fi realizate în colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior, organizaţii non-guvernamentale de specialitate şi consultanţi ştiinţifici implicaţi în program.

    ART. 8
     Participarea factorilor interesaţi la managementul Ariei se asigură prin organizarea, de către Custode, a unor întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor interesate, dezbateri publice cu membrii comunităţilor locale, întâlniri cu operatorii economici interesaţi, "zile deschise" pentru publicul interesat.

    CAP. II
    Reglementarea activităţilor în Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0126 Livezile-Dolaţ
     Accesul şi circulaţia în Arie
    ART. 9
    (1) Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Ariei. Prin excepţie, accesul public cu mijloace motorizate este permisă:
    a) pe drumurile publice;
    b) pe drumurile de exploatare agricole, respectiv pe terenurile arabile de către proprietarii/deţinătorii de teren agricol şi personalului angajat de aceştia pentru cultivarea/întreţinerea terenului, cu condiţia să deţină împuternicire emisă de la proprietarii de teren în acest sens;
    c) proprietarii/riveranii/angajaţii fermelor stabilite în mediul agricol.

    (2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor avea: Custodele, personalul organelor statului cu competenţe în teritoriu: poliţie, poliţia de frontieră, protecţia civilă, autorităţi locale, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă etc., reprezentanţii asociaţiilor de vânătoare care gestionează fondurile cinegetice care se suprapun cu Aria, personalul împuternicit pentru patrulări şi controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie, persoane care deţin aviz din partea Custodelui în acest sens.
    (3) Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe pajiştile de pe teritoriul Ariei.

    ART. 10
     Este interzisă practicarea de sporturi cu mijloace motorizate.


     Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit
    ART. 11
     Se interzice plantarea de specii de arbori exotice în Arie, fără acordul Custodelui.

    ART. 12
     Împădurirea terenurilor declarate degradate conform legii se va face doar pe suprafeţe mai mici de 0,5 ha. Suprafaţa cumulată a zonelor împădurite să fie de maxim de 1ha până la 100 ha.

    ART. 13
     Se interzice tăierea vegetaţiei arboricole şi arbustive, fără aprobarea prealabilă a Custodelui.

    ART. 14
     Se interzice strângerea materialului lemnos, atât arbori căzuţi la pământ, cât şi crengi, din habitatele arboricole din Arie.

    ART. 15
    (1) Derularea acţiunilor de vânătoare la cioara de semănătură Corvus frugilegus se va face doar în perioada 16 octombrie - 14 februarie, adică în afara perioadelor de cuibărire a speciilor protejate cuibăritoare în coloniile de ciori: vânturel de seară, vânturel roşu, ciuf de pădure, dar şi în afara perioadei de aglomerare a vântureilor de seară. Nu se va face vânătoare în apropierea coloniilor de cuibărit. Distanţa minimă faţă de coloniile de cuibărit trebuie să fie mai mare de 200 m.
    (2) Se interzice vânătoarea în zonele umede şi în imediata vecinătatea acestora, prin vecinătatea înţelegându-se cel puţin 200 m distanţă faţă de zonele umede.
    (3) În vederea conservării speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor cinegetice a căror suprafaţă se suprapune parţial cu suprafaţa Ariei vor delimita zonele de linişte a faunei cinegetice, în suprafaţa Ariei.
    (4) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun parţial suprafeţei Ariei, cotele de recoltă aprobate se realizează pe suprafeţele din afara Ariei.
    (5) Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de vânătoare din cuprinsul Ariei. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui.

    ART. 16
    (1) Pescuitul sportiv nu se va desfăşura în principala perioadă de cuibărit a păsărilor, respectiv 01 aprilie - 01 august.
    (2) Se interzice popularea cu specii de peşti exotice a canalelor din cuprinsul Ariei. Gestionarii bazinelor amenajate pentru piscicultură se vor asigura ca speciile de peşti exotice din heleşteie să nu ajungă în apele naturale. Orice activitate de populare cu peşte se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui.

    ART. 17
    (1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
    a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
    b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
    c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
    d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
    e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.

    (2) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de către Custode şi de către personalul organelor statului cu atribuţii în zona Ariei, aceştia fiind împuterniciţi în acest sens.

    ART. 18
     Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a faunei de interes cinegetic, cele de protecţia fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa Ariei se organizează în comun de către personalul de specialitate al deţinătorilor legali şi al Custodelui.


     Gospodărirea şi exploatarea pajiştilor
    ART. 19
    (1) Se interzice schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor. Extinderea intravilanului se va face doar în afara suprafeţelor de pajişte. Se interzice amplasarea culturilor energetice pe pajiştile din Arie.
    (2) Plantarea de arbori pe pajişti se va face numai cu avizul prealabil al Custodelui.

    ART. 20
    (1) Utilizarea pajiştilor de pe teritoriul Ariei este permisă doar în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, pe baza unui contract încheiat cu administratorul legal al păşunii şi avizat de Custode.
    (2) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face numai cu avizul Custodelui.

    ART. 21
     Gospodărirea pajiştilor se supune următoarelor reglementări:
    a) se va asigura un management activ al pajiştilor prin păşunat şi/sau cosit;
    b) terenurile nu vor fi arate, discuite şi scarificate;
    c) se vor menţine bălţile temporare de pe pajişti. Nu se vor face lucrări de drenare a acestora;
    d) se va menţine compoziţia naturală a pajiştilor prin menţinerea nivelului actual al pânzei de apă freatică;
    e) supraînsămânţarea pajiştilor se va face doar cu specii autohtone, cu seminţiş cules de pe pajiştea care urmează a fi supraînsămânţată sau de pe altă pajişte din sit, şi fără lucrări de pregătire a terenului: arat, discuit, greblat şi altele asemenea.
    f) se va menţine un nivel de încărcare a pajiştilor între 0,3 şi 1 Unitate Vită Mare;
    g) păşunatul animalelor domestice pe pajişti se va face doar în perioada 20 aprilie - 10 noiembrie;
    h) se va menţine vegetaţia lemnoasă arborescentă şi arbustivă existentă astfel încât, să se asigure un procent de acoperire cu vegetaţie lemnoasă arborescentă de 0,5% - 1% şi arbustivă de 0,5% - 1%, din suprafaţa fiecărui trup de pajişte;
    i) îndepărtarea vegetaţiei uscate de pe pajişti se va face doar prin cosit şi adunat. Nu se permite incendierea;
    j) nu se admite utilizarea pesticidelor pe pajişti;
    k) se vor folosi maxim 3 câini ciobăneşti la fiecare stână. Portul jujeului regulamentar este obligatoriu;
    l) scoaterea ovinelor la mişcare pe timpul iernii, 01 noiembrie - 01 martie, se va face doar pe o suprafaţă delimitată corespunzător şi declarată la primărie, care să nu ocupe mai mult de 15% din suprafaţa trupului de păşune, şi care se va schimba anual;
    m) se vor utiliza dispozitive de avertizare a faunei, în timpul cositului cu utilaje;


    ART. 22
     Custodele monitorizează activitatea de păşunat în Arie pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Arie şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.


     Cultivarea terenurilor arabile
    ART. 23
     Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic pe întreg teritoriul Ariei şi la o distanţă de 15 km de la limitele acesteia.

    ART. 24
     Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:
    a) se va menţine vegetaţia lemnoasă arborescentă şi arbustivă de pe terenurile arabile din Arie;
    b) îndepărtarea vegetaţiei uscate de pe terenurile arabile, se va face doar prin cosit şi adunat. Nu se permite incendierea;
    c) utilizarea substanţelor chimice în agricultură se va face doar în condiţiile şi cantităţile specificate de producător;
    d) nu se permite folosirea rodenticidelor pe suprafeţele arabile din Arie;
    e) se vor utiliza dispozitive de avertizare a faunei în timpul cositului şi recoltatului cu utilaje.     Cercetare ştiinţifică
    ART. 25
     Cercetarea ştiinţifică în Arie va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul Ariei.

    ART. 26
     În baza rezultatelor subiectelor de cercetare desfăşurate în Arie, Custodele propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor Ariei.

    ART. 27
     Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Ariei se desfăşoară cu avizul Custodelui. Acesta va sprijini logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare. La finalizarea cercetărilor, titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia Custodelui un raport de cercetare.

    ART. 28
     În cazul subiectelor de cercetare care necesită date/informaţii privind Aria, furnizate de Custode, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a Ariei. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.

    ART. 29
     Rezultatele de cercetare şi de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar, precum şi de cartare a habitatelor şi de distribuţie a speciilor se vor transmite autorităţii locale de protecţia mediului pentru actualizarea periodică a bazelor de date în vederea îmbunătăţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale.


     Turism, reguli de vizitare
    ART. 30
     În Arie sunt permise activităţi de turism şi de educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament.

    ART. 31
     Camparea pe teritoriul Ariei se reglementează astfel:
    (1) Camparea este permisă doar în locurile amenajate şi marcate în acest sens, avizate de Custode;
    (2) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
    a) de personalul Custodelui;
    b) pentru activităţi de cercetare, cu aprobarea Custodelui;
    c) pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul Ariei cu aprobarea Custodelui, în situaţia în care sarcinile primite o impun.    ART. 32
     Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri care presupun accesul pe teren în zona Ariei şi în tabere se face numai cu avizul Custodelui.

    ART. 33
     Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare a Ariei se evacuează de pe teritoriul Ariei, urmând a fi depuse la staţiile sau punctele de colectare autorizate.

    ART. 34
     Accesul câinilor în Arie este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă. Pentru fiecare câine, stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării. Excepţie fac câinii însoţitori şi de pază, folosiţi de cei care păşunează cu animale, respectiv patrulele organizate cu scop de pază care pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

    ART. 35
     Perturbarea liniştii în Arie prin orice fel de mijloace acustice sau vizuale, precum strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, reflectoare şi altele asemenea este strict interzisă.

    ART. 36
     Aprinderea focului pe teritoriul Ariei se reglementează astfel:
    (1) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop în perimetrele permise pentru campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare sau prin utilizarea lemnului adus de turişti. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
    (2) sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.     Protecţia factorilor de mediu
    ART. 37
     Regimul deşeurilor pe teritoriul Ariei se reglementează astfel:
    (1) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Ariei.
    (2) gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice.
    (3) gestionarii fondului piscicol de pe teritoriul Ariei, care primesc pescari sportivi, au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor şi transportării acestora la punctele legale de colectare a deşeurilor.
    (4) autoritatea publică locală de pe raza Ariei are responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere de pe teritoriul lor administrativ la punctele legale de colectare a deşeurilor.
    (5) autoritatea publică locală de pe raza Ariei are responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.
    (6) deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Ariei au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.


    ART. 38
    (1) Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetaţiei naturale.
    (2) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.
    (3) Se va menţine vegetaţia forestieră existentă, dea lungul canalelor.

    ART. 39
     Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în orice scop, fără acordul Custodelui a ciupercilor, plantelor, animalelor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din Arie.

    ART. 40
     Colectarea de specii de floră, faună sălbatică şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate face doar cu acordul scris al Custodelui.

    ART. 41
     Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj.

    ART. 42
     Este interzis spălatul vehiculelor, rufelor, recipientelor şi altele asemenea, precum şi utilizarea de detergenţi în apele din interiorul Ariei.

    ART. 43
     Este interzisă deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri în apele din cuprinsul Ariei, fără a fi procesate conform legilor în vigoare.

    ART. 44
     Exploatarea lutului şi a argilei se va realiza numai de către membrii comunităţilor locale, în locurile desemnate de Custode.

    ART. 45
     Lucrările de întreţinere a canalelor de desecare se vor face eşalonat, cel mult 30% din canale la fiecare 5 ani.

    ART. 46
     Se menţin zonele de stufăriş/păpuriş existente. Se interzice incendierea acestora.

    ART. 47
     Nu vor fi realizate lucrări hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare care să ducă la scăderea nivelului apei din bălţi, lacuri şi canale.

    ART. 48
     Lucrările de întreţinere ce presupun demontarea cuiburilor de barză albă din localităţile limitrofe respectiv din interiorul sitului, se vor face doar în afara perioadei de cuibărit 20 august - 15 martie.


     Construcţii
    ART. 49
     Pe teritoriul Ariei, realizarea de orice construcţii permanente, se va face doar după obţinerea actelor de reglementare privind protecţia mediului. Documentaţia se avizează de către Custode.

    ART. 50
     Construirea de noi drumuri şi/sau poduri, respectiv modernizarea drumurilor existente în Arie, se va face doar după obţinerea actelor de reglementare privind protecţia mediului. Documentaţia se avizează de către Custode.


     Finanţarea activităţilor
    ART. 51
     Finanţarea activităţilor Custodelui se poate asigura din fonduri provenite:
    (1) din bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
    (2) din activităţi proprii şi din amenzi;
    (3) din proiecte de finanţare elaborate de Custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale.
    (4) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, legate.

     Procedura de emitere a avizelor şi adeverinţelor

    ART. 52
     Toate activităţile, proiectele, planurile şi programele care vizează Aria sau obiective din şi din vecinătatea Ariei se supun avizării Custodelui.

    ART. 53
     Avizarea se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 54
     În vederea luării unor decizii cât mai corecte, Custodele poate solicita şi alte documente suplimentare, care să furnizeze informaţii suplimentare privind impactul posibil asupra factorilor de mediu în Arie.

    ART. 55
    (1) Emiterea avizului se realizează de către Custodele Ariei în termen de maximum 30 de zile de la depunerea completă a documentaţiei solicitate.
    (2) Pentru documentaţiile incomplete, procedura de avizare se suspendă.

    ART. 56
     În cadrul procedurii de avizare se emite:
    (1) Aviz favorabil -pozitiv-, în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ programele supuse avizării sunt considerate de Custode că nu au un impact negativ semnificativ asupra integrităţii Ariei, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare; pentru anumite activităţi care dăunează în orice fel speciilor şi habitatelor cheie, se pot percepe măsuri de compensare, precizate de Custode.
    (2) Aviz favorabil -pozitiv- cu condiţii, în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ programele supuse avizării sunt considerate de Custode că ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra integrităţii Ariei, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare, însă care se pot evita/reduce considerabil prin aplicarea unor măsuri, specificate de Custode.
    (3) Aviz nefavorabil -negativ-, în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ programele supuse avizării sunt considerate de Custode că pot avea un impact negativ semnificativ asupra integrităţii Ariei, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare.


    CAP. III
    Sancţiuni
    ART. 57
     Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 58
     Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

    ART. 59
     Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte".

    ART. 60
     Cuantumul amenzilor este cea stabilită prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare.

    ART. 61
    (1) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite prin alte acte normative specifice.
    (2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

    ART. 62
     Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii.

    ART. 63
     Prevederile articolului precedent se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 64
     Aplicarea prezentului Regulament se face de către Custode şi de către personalul organelor statului cu competenţe în zonă.

    ART. 65
     Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor prevăzute la articolul precedent sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 66
     Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Ariei, indiferent de forma de proprietate.

    ART. 67
     Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi datele solicitate de Custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a Ariei.

    ART. 68
     Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a asista personalul Custodelui în activitatea de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe.

    ART. 69
     Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control al Custodelui.

    ART. 70
     Custodele are obligaţia de a alimenta bazele de date ţinute de autorităţile pentru protecţia mediului în vederea îmbunătăţirii sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale.

    ART. 71
     Custodele are obligaţia să prezinte anual la autoritatea responsabilă de protecţia mediului în raport corect şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în baza Planului de management, precum şi situaţia realizării obligaţiilor asumate.

    ART. 72
     În cazul producerii de fenomene de forţă majoră: inundaţii, incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii etc., instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării Custodelui, care va participa la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

    ART. 73
     Aria şi zonele de protecţie vor fi evidenţiate în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

    ART. 74
     Autorităţile publice locale au responsabilitatea de a evidenţia limitele Ariei în planurile urbanistice ale localităţii.

    ART. 75
     Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la propunerea Custodelui.     ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016