Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 2 august 2016  sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENTUL din 2 august 2016 sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 57 bis din 19 ianuarie 2017

──────────
        *) Aprobat de Ordinul nr. 1570 din 2 august 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 19 ianuarie 2017.
──────────

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
        Scopul prezentului Regulament este de a stabili regulile care trebuie respectate pe teritoriul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, în acord cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

    ART. 2
        Respectarea acestor reguli este obligatorie atât pentru custode, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariei protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei protejate.

    ART. 3
        Principiile şi elementele strategice ce stau la baza prezentului Regulament sunt:
    a) principiul conservării biodiversităţii şi al ecosistemelor specifice zonei protejate;
    b) principiul implementării şi respectării atitudinii eco-civice;
    c) principiul transparenţei în luarea deciziilor şi implementarea acestora.


    ART. 4
        Custodia sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi a fost atribuită Societăţii Ecologice pentru Studierea şi Protejarea Faunei şi Florei Sălbatice "Aquaterra".

    ART. 5
        Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, revine Societăţii Ecologice pentru Studierea şi Protejarea Faunei şi Florei Sălbatice "Aquaterra", conform Convenţiei de custodie nr. 336 din 3.03.2014, încheiată cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate responsabilă. în acest scop custodele:
    a) îşi însuşeşte Planul de management prin care se realizează gospodărirea sitului;
    b) urmăreşte respectarea Planului de management;
    c) organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul sitului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale sitului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 6
        Activităţile custodelui legate de conservarea biodiversităţii pot fi realizate în colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ, organizaţii neguvernamentale de specialitate şi consultanţi ştiinţifici.

    ART. 7
        Pentru aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare durabilă a resurselor naturale, va fi încurajată menţinerea practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale în valorificarea resurselor, în beneficiul comunităţilor locale.

    ART. 8
        Participarea factorilor interesaţi la managementul sitului, se asigură prin organizarea, de către custode, a unor întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor interesate, dezbateri publice cu membrii comunităţilor locale şi întâlniri cu operatorii economici interesaţi.

    CAP. II
    ÎNFIINŢARE, SUPRAFAŢĂ, SCOP, LIMITE
    ART. 9
    (1) Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, a fost desemnat sit de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Suprafaţa totală a sitului este de 5303 ha, incluse în judeţele Neamţ şi Suceava, pe teritoriul comunelor Drăgăneşti, Baia, Berchiseşti, Bogdăneşti, Boroaia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, Forăşti, Fântâna Mare, Mălini, Păltinoasa, Râşca, Vadu Moldovei, Valea Moldovei şi a municipiului Gura Humorului.
    (3) Instituirea regimului de arie naturală protejată este prioritară, în raport cu orice alte obiective, cu excepţia celor care privesc:
    a) asigurarea securităţii naţionale;
    b) asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor şi animalelor;
    c) prevenirea şi înlăturarea efectelor unor catastrofe naturale.

    (4) Regimul de protecţie se stabileşte indiferent de destinaţia terenului şi de deţinător, iar respectarea acestuia este obligatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare precum şi cu alte dispoziţii legale în materie.

    ART. 10
    (1) Scopul pentru care a fost constituit acest sit, este conservarea, menţinerea şi acolo unde este cazul readucerea într-o stare de conservare favorabilă, a speciilor de interes conservativ şi a habitatelor specifice.
    (2) Obiectivele de conservare ale sitului sunt 9 specii de faună de interes comunitar, menţionate în Planul de management,

    ART. 11
        Limitele sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi sunt cele reglementate prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Managementul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi necesită măsuri legale, administrative sau contractuale, în scopul evitării deteriorării biotopurilor naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi a perturbării ciclului de viaţă al acestora, în zonele care au fost desemnate.
    (2) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru managementul sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte aflate în derulare sau în fază de proiect, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate, având în vedere obiectivele de conservare ale acesteia, conform prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Aplicarea managementului urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura, prin protejarea diversităţii habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică. Se promovează păstrarea folosinţei tradiţionale a terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică, cu acordul custodelui şi prevederile legale în vigoare.

    CAP. III
    REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR
    ART. 13
        Activităţile permise în situl de importanţă comunitară ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi sunt următoarele:
    a) activităţi ştiinţifice şi educative;
    b) activităţi de ecoturism, care nu necesită realizarea de construcţii şi/sau investiţii;
    c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat, numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora, în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele, cu speciile şi efectivele avizate de custodele ariei, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
    d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
    c) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor, în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice, care constituie obiectul protecţiei;
    f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea custodelui, cu avizul Academiei Române - Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
    g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea autorităţilor de mediu competente, cu avizul custodelui ariei naturale protejate, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor;
    h) acţiunile de prevenire şi combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare ale acestora;
    i) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea custodelui ariei naturale protejate şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    j) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul custodelui ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    k) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice, care deţin sau administrează terenuri în interiorul ariei sau de comunităţile locale, cu aprobarea custodelui;
    l) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale, conform tehnologiilor agrotehnice;
    m) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
    n) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici.
    o) activităţi de vânătoare.
    p) activităţi de pescuit recreativ - sportiv şi stiinţific.
    r) activităţi de regularizare a albiei râului Moldova şi de apărare contra inundaţiilor.
    s) activităţi specifice modului de producţie ecologic, de cultivare a terenului agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică.
    s) alte activităţi efectuate de comunităţile locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


    ART. 14
        Studiile care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale pe suprafaţa sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi: silvice, agricole, zootehnice, turistice, piscicole, cinegetice, geologice, şi altele asemenea, proiectele care planifică lucrări de construcţii de orice fel, activităţi sportive, culturale şi educative, se supun în mod obligatoriu, de către proiectanţi sau organizatori, avizării custodelui.


     Activităţile de silvicultură şi exploatări forestiere
    ART. 15
        Pădurile situate în raza sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se supun regimului silvic, indiferent de forma de proprietate.

    ART. 16
        Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în aria protejată, se execută numai lucrările care sunt în concordanţă cu Planul de management, promovându-se managementul conservativ al pădurilor, prin încurajarea regenerărilor naturale a speciilor ce edifică habitatele forestiere.

    ART. 17
        Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie ce intră în componenţa sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea Planului de management. Până la revizuirea amenajamentului silvic, administratorii fondului forestier aplică doar acele prevederi ale amenajamentului silvic care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor naturale protejate.

    ART. 18
        Pe terenurile care conţin vegetaţie forestieră în afara fondului forestier, respectiv perdele forestiere, tufişuri naturale, vegetaţie naturală de pe terenurile marginale ale culturilor agricole, de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră, vegetaţie forestieră de pe terenurile cu categoria de folosinţă păşune împădurită, se execută numai lucrările care sunt în concordanţă cu Planul de management şi prevederile legale în vigoare.

    ART. 19
        Se interzice plantarea de specii de arbori alohtoni, atât pe terenurile care fac parte din fondul forestier, cât şi pe terenurile din afara fondului forestier, fiind recomandată şi încurajată înfiinţarea/replantarea unor arborete formate din specii autohtone, caracteristice zonei, după recoltarea speciilor alohtone.

    ART. 20
    (1) În intervalul de timp, 15 martie - 15 iulie, nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, personalul silvic efectuând doar următoarele activităţi:
    a) paza şi controlul pădurilor;
    b) lucrări de punere în valoare şi lucrări de întreţinere a regenerărilor;
    c) prevenirea înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care nu necesită extrageri de material lemnos;
    d) prevenirea şi stingerea incendiilor.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în intervalul de timp 15 martie - 15 iulie, se pot efectua, acolo unde este cazul, următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor: degajări, depresaje şi curăţiri.
    (3) În cazul parcurgerii arboretelor din arie cu tăieri de igienă, acestea se vor face numai cu avizul custodelui, ocazie cu care vor fi marcaţi şi extraşi arborii doborâţi, precum şi cei care sunt rupţi sau uscaţi în procent de peste 70% din volumul arborelui.

    ART. 21
    (1) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, în afara prevederilor amenajamentelor în vigoare, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.
    (2) Se interzice distrugerea sau vătămarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor.
    (3) Se interzic tăierile rase în cadrul exploatărilor forestiere şi se va urmări eliminarea tăierilor în delict.
    (4) Se interzice păşunatul cu animale domestice în fondul forestier public şi/sau privat, de pe raza sitului.
    (5) Se interzice prelevarea prin orice mijloace a solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul forestier, din aria protejată.
    (6) Pentru toate unităţile amenajistice silvice, în cazul unor intervenţii, lucrări de îngrijire sau exploatări forestiere, se vor lăsa un număr de 3-6 arbori/ha, din categoria iescarilor, arborilor groşi, scorburoşi, parţial uscaţi, în funcţie de particularităţile fiecărei unităţi amenajistice. Aceştia vor fi identificaţi şi inventariaţi de organele silvice, împreună cu custodele şi vor rămâne în paza personalului silvic.
    (7) Se exceptează de la prevederile art. 21, activitatea de exploatare a vegetaţiei în scopul întreţinerii cursurilor de apă.


     Activităţile de vânătoare, pescuit şi colectarea plantelor
    ART. 22
        Pe fondurile cinegetice care se suprapun pe suprafaţa sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se constituie zonele de linişte a vânatului, pe perimetrul ariei, de pe fondul respectiv. Cotele de recoltă aprobate pentru fiecare fond cinegetic, se realizează de pe restul suprafeţei acestora, neinclusă în arie.

    ART. 23
    Prin excepţie de la prevederile anterioare, în interesul protejării florei şi faunei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni publice de interes major, vânătoarea pe suprafaţa sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi se realizează în condiţiile legii, de gestionarii fondurilor cinegetice, care se suprapun pe suprafaţa ariei, în cadrul cotelor de recoltă aprobate de autoritatea de mediu competentă,

    ART. 24
     Acţiunile de vânătoare prevăzute în art. 23, se realizează cu informarea periodică, semestrială, prealabilă a custodelui şi cu avizul acestuia.

    ART. 25
        Evaluarea vânatului pe terenurile incluse în perimetrul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se realizează de gestionarii fiecărui fond cinegetic care se suprapune cu suprafaţa acestei arii, în prezenţa unui reprezentant al custodelui, separat de restul suprafeţei acestor fonduri.

    ART. 26
        Pescuitul sportiv este admis numai în baza permisului de pescuit recreativ sportiv, emis în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, prin organizaţiile de pescari care gestionează această activitate în zonă. Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor legale în vigoare.

    ART. 27
        În perioada 01 noiembrie - 15 martie, se instituie zone de protecţie pentru pescuit, în perimetrul de 1000 metri în aval şi 1000 metri în amonte, de podurile rutiere şi feroviare care traversează râul Moldova, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

    ART. 28
        Custodele, poate institui limitarea temporară a accesului vânătorilor, pescarilor şi a altor persoane în anumite zone ale sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, în perioada reproducerii sau a depunerii icrelor, cu informarea prealabilă a tuturor factorilor interesaţi. Zonele menţionate mai sus, vor fi delimitate de custode prin semne vizibile, evidenţiate pe teren.

    ART. 29
    (1) Pe perioada prohibiţiei este interzis pescuitul la toate speciile acvatice. Este interzisă deţinerea sau trecerea în perioadele interzise pentru pescuit pe teritoriul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, cu orice fel de unelte de pescuit.
    (2) Pescuitul comercial pe raza sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, este strict interzis.
    (3) Pescuitul din şi/sau cu orice fel de ambarcaţiuni este interzis.
    (4) Este interzis pescuitul resurselor acvatice vii, sub dimensiunile minime legale.
    (5) Este interzis pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica sau cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin greblare sau harponare.
    (6) Este interzisă deţinerea uneltelor interzise la pescuit sau prinderea peştelui cu unelte de plasă sau cu pripoane, pe teritoriul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi.
    (7) Este interzis pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi narcotice, pescuitul cu japca şi cu orice alte unelte neautorizate, precum şi folosirea armelor de foc, în scopul omorârii peştilor sau a altor vieţuitoare acvatice.
    (8) În scopul protecţiei hidrobionţilor, pescuitul se va face numai pe mal şi nu în apă, în locul de depunere a icrelor, în gropile de iernat şi la o distanţă de 100 m de acestea;
    (9) Se exceptează de la prevederile art. 29, activităţile de pescuit stiinţific, pe bază de autorizaţie eliberată de autorităţile competente.

    ART. 30
    (1) Pescuitul recreativ-sportiv, pe teritoriul ariei se realizează numai cu undiţe sau lansete, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele de pescuit recreativ sportiv avizate de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura şi de custodele ariei naturale protejate.
    (2) Puietul şi exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime în timpul pescuitului sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate, în mod obligatoriu, în apă, în stare vie.

    ART. 31
        Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate în condiţiile legii, de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, pe domeniul de competenţă prevăzut de lege, din: Garda Naţională de Mediu - Comisariatele judeţene, Garda Forestieră, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, de personalul împuternicit al custodelui, de personalul gestionarilor fondurilor cinegetice din zona ariei, de ofiţerii şi subofiţerii de Poliţie şi/sau de Jandarmerie, precum şi de alt personal împuternicit prin lege.

    ART. 32
    (1) Acţiunile de îngrijire a vânatului şi exercitarea vânătorii, cele de protecţie a fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa ariei se organizează, în condiţiile legii, de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice şi asociaţiilor de pescari sportivi din zona ariei protejate.
    (2) Personalul împuternicit al custodelui, exercită controlul activităţilor de vânătoare şi pescuit recreativ sportiv, pe toată suprafaţa ariei.

    ART. 33
        Valorificarea speciilor de floră şi faună prevăzute în anexa 5 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor specii cu acelaşi regim de protecţie se va face în condiţii compatibile cu menţinerea acestor specii într-o stare de conservare favorabilă, luându-se, după caz, următoarele măsuri:
    a) reglementarea accesului în anumite zone şi/sau anumite perioade;
    b) instituirea unor zone de protecţie specială, permanente sau temporare;
    c) interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării şi culegerii anumitor specii;
    d) reglementarea perioadelor, a modurilor şi mijloacelor de recoltare/capturare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) instituirea unui sistem de avizare pentru autorizarea a recoltării/capturării plantelor şi animalelor în scopuri comerciale.


    ART. 34
    (1) Colectarea/recoltarea de specii de plante ierboase aflate sub regim de protecţie, se poate face doar în scop stiinţific, în condiţiile legii.
    (2) Colectarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai de către membrii comunităţilor locale şi în limita capacităţii de suport a ecosistemelor astfel:
    a) în cantităţi mici necesare uzului familial - 2 kg de persoană;
    b) în scop comercial, pe baza autorizaţiei de mediu, obţinută în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu avizul custodelui.     Activităţile de păşunat şi agricole
    ART. 35
    (1) Se interzice conversia fâneţelor/păşunilor în terenuri arabile sau de orice alt tip în aria protejată.
    (2) Vor fi folosite ca terenuri arabile doar terenurile care până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament au fost folosite ca atare.
    (3) Se vor încuraja iniţiativele de schimbare a folosinţei terenurilor arabile spre păşuni.

    ART. 36
    (1) Pe raza sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, cu excepţia zonelor intravilane şi a terenurilor destinate păşunatului, se interzice păşunatul animalelor domestice care nu aparţin proprietarului terenului.
    (2) Prin excepţie de la prevederile punctului 1, se permite accesul animalelor utilizate la tracţiunea atelajelor sau în practicarea turismului ecvestru, pe drumurile autorizate precum şi accesul animalelor de companie, care pot însoţi stăpânii, ţinute permanent în lesă, şi după caz cu botniţă. Animalele de companie trebuie să aibă certificat de vaccinare la zi.
    (3) Este strict interzis păşunatul animalelor domestice şi/sau lăsarea acestora nesupravegheate pe terenurile cu vegetaţie forestieră din sit sau trecerea cu acestea prin pădurile proprietatea statului sau în cele private, de pe cuprinsul sitului.
    (4) Se va limita păşunatul la minimum 10 m de habitatele acvatice, cu scopul de a proteja vegetaţia lemnoasă şi a preveni, în acest fel, eroziunea malurilor;
    (5) Se interzice păşunatul cu animale domestice de orice fel în albia râului Moldova.

    ART. 37
    (1) Păşunatul este permis numai pe păşunile comunale şi proprietăţile particulare destinate expres în acest sens, de comunităţile locale sau deţinătorii legali ai acestora, numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul ariei, pe suprafeţele, în perioadele, cu speciile şi efectivele aprobate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente.
    (2) Amplasarea stânelor şi a locurilor de târlire, se face în afara limitei ariei sau în interior, cât mai aproape de limita acesteia, cu avizul custodelui.
    (3) Este interzisă amplasarea stânelor la o distanţă mai mică de 300 m, de zonele de păşune unde sunt galerii de popândău.
    (4) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la o distanţă mai mică de 100 m, de cursurile de apă;
    (5) Este interzisă deţinerea a mai mult de un câine, la fiecare stână, pentru paza animalelor, mai ales în vecinătatea zonelor în care au fost identificate exemplare de vidră.

    ART. 38
    (1) Se va urmări şi promova păşunatul tradiţional, cu efective de animale domestice de minim 0,3 U.V.M şi de maximum 1,0 U.V.M.
    (2) Păşunatul se va desfăşura în perioada 01 aprilie - 30 noiembrie. În afara acestui interval, prezenţa animalelor pe suprafaţa sitului este interzisă.

    ART. 39
        Pe suprafaţa păşunilor din sit, sunt interzise orice activităţi, planuri sau proiecte care pot afecta habitatele naturale.

    ART. 40
        Proprietarii de stâni au obligaţia de a obţine toate avizele şi autorizaţiile prevăzute în actele normative în vigoare, în perioada premergătoare amplasării saivanelor, ţarcurilor şi a altor anexe gospodăreşti de pe lângă acestea.

    ART. 41
        Custodele monitorizează activitatea de păşunat în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei sălbatice din sit şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii, referitoare la încărcătura maximă de animale admisă pe unitatea de suprafaţă, precum şi perioadele în care sunt permise anumite activităţi agricole şi zootehnice, prin avizul pe care îl emite, în vederea desfăşurării acestora.

    ART. 42
        Cositul se poate efectua după data de 15 iulie, întotdeauna în etape, dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia, pe marginile fiecărei parcele lăsându-se o bandă necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri.

    ART. 43
        Pe terenurile agricole din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se vor respecta următoarele bune condiţii agricole şi de mediu:
    a) pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare, pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală;
    b) nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale de pe terenul arabil;
    c) nu este permisă efectuarea lucrării de arat, în condiţii de umiditate excesivă a solului;
    d) pajiştile permanente vor fi întreţinute prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an;
    e) nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
    f) nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;
    g) nu este permis păşunatul pe terenurile agricole, cu excepţia animalelor care aparţin proprietarului terenului agricol;
    h) se interzice aplicarea de tratamente avio, pe terenurile cultivate din perimetrul sau la 500 m de vecinătatea sitului;
    i) pe teritoriul ariei protejate este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic şi introducerea unor specii alohtone;
    j) se vor menţine în terenurile deschise pâlcurile de arbuşti formate din păducel - Crataegus monogyna, porumbar - Prunus spinosa, mur de câmp - Rubus caesius, măceş - Rosa canina şi alte specii lemnoase cu ţepi.


    ART. 44
        Intervenţiile lucrative, de-a lungul apelor ce pot prejudicia regimul hidrologic al pajiştilor prin drenare şi desecare, se află sub interdicţie strictă.

    ART. 45
    (1) Proprietarii de terenuri extravilane situate în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, supuse unor restricţii de utilizare pot obţine recomandare din partea custodelui, în vederea scutirii de la plata impozitului pe teren, conform prevederilor legale;
    (2) Pentru terenurile din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, deţinute în regim de proprietate privată sau concesionate, proprietarii ori concesionarii pot primi compensaţii, pentru respectarea prevederilor restrictive din Regulament şi din Planul de management al ariei protejate.


     Construcţii
    ART. 46
        În zonele intravilane cuprinse în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, amplasarea de construcţii noi se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi cu avizul custodelui.

    ART. 47
    (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepţia celor aflate în zonele de intravilan, se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii şi a sănătăţii oamenilor şi animalelor, precum şi pentru activităţi care vizează apărarea împotriva inundaţiilor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate.
    (2) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform pct. 1, se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 48
    (1) Toate planurile, proiectele, activităţile şi programele, care vizează situl sau obiective din sit şi din vecinătatea acestuia, se supun avizării custodelui, în conformitate cu cu legislaţia specifică în vigoare.
    (2) Custodele sitului emite avize, care conţin principalele motive şi considerente care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil/nefavorabil.
    (3) Custodele mai poate emite adeverinţe necesare proprietarilor/deţinătorilor de terenuri, pentru a beneficia de facilităţi prevăzute de actele normative în vigoare, pentru terenurile din sit.

    ART. 49
        Emiterea adeverinţelor se realizează pe baza următoarelor documente:
    a) cerere scrisă din partea titularului/beneficiarului sau a reprezentantului acestuia;
    b) plan de încadrare în zonă şi plan de amplasament cu limitele sitului, cu precizarea coordonatelor geografice de tip Stereo 70 ale amplasamentului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector, în format digital, cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau ca un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului - X, Y - în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
    c) extras de carte funciară în original sau copie certificată de conformitate cu originalul, valabilă la momentul depunerii cererii, precum şi alte acte care dovedesc că titularul este deţinătorul legal al terenului pe care doreşte realizarea activităţilor/proiectelor/planurilor/programelor;
    d) copie certificată de conformitate cu originalul după cartea de identitate a titularului, dacă acesta este persoană fizică sau copie certificată de conformitate cu originalul, după codul unic de înregistrare a titularului, dacă acesta este persoană juridică.
    e) dovada achitării tarifului de emitere a adeverinţei.     Efectuarea lucrărilor de decolmatare, reprofilare şi regularizare a râului Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
    ART. 50
        Lucrările de decolmatare, reprofilare şi regularizare a râului Moldova din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se efectuează cu respectarea următoarelor reguli:
    a) se interzice extragerea agregatelor minerale din albia râului Moldova, cu excepţia zonelor unde din cauza depunerilor, există riscul unor inundaţii sau eroziuni accentuate ale malurilor râului.
    b) se interzice transportul agregatelor minerale pe drumurile care tranzitează fondul forestier de pe raza ariei, fără aprobarea custodelui şi a deţinătorului terenului.
    c) se interzice exploatarea agregatelor minerale, precum şi efectuarea de activităţi conexe, în perioada 01 aprilie-31 iulie.
    d) se interzice depăşirea cotei de talveg a râului Moldova în timpul lucrărilor de decolmatare reprofilare şi regularizare a râului Moldova.


    ART. 51
        În vederea realizării lucrărilor de regularizare, decolmatare şi recalibrare a albiei râului Moldova, se vor impune următoarele măsuri:
    a) se va interzice realizarea acestor lucrări în perioada de reproducere a speciilor de peşti de interes comunitar - majoritatea speciilor ihtiofaunei de interes comunitar îşi depun ponta pe substrat nisipos şi pietros, aflat în zone cu adâncime mică a apei - în vecinătatea malurilor, riscând astfel să fie compromisă întreaga generaţie prin excavările realizate;
    b) se va interzice realizarea lucrărilor de excavare direct din albia râului, în perioada de reproducere a speciilor de interes comunitar;
    c) se interzice tranzitarea cursului râului, prin apă, cu orice mijloace de transport sau utilaje; când situaţia o impune se vor folosi podurile de acces existente sau vor fi amenajate poduri temporare din tuburi de beton;
    d) controlul strict al lucrărilor de regularizare, decolmatare şi reprofilare a albiei râului Moldova, de către autorităţile abilitate, astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor din avizele şi autorizaţiile emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului.


    ART. 52
     Este obligatorie menţinerea unei distanţe de cel puţin 1000 de metri între perimetrele în care se efectuează lucrări de decolmatare, reprofilare şi regularizare a râului Moldova, cu excepţia situaţiilor justificate, încadrate la art. 53 lit. b.

    ART. 53
    (1) Activităţile specifice de gospodărire a apelor se vor face cu respectarea avizelor/autorizaţiilor şi cu un impact cât mai redus asupra speciilor şi habitatelor din sit, care fac obiectul protecţiei, sub supravegherea custodelui. În acest scop sunt permise:
    a) realizarea lucrărilor de investiţii autorizate, efectuate de Administraţia Bazinală de Apă Siret;
    b) acţiuni de intervenţie în albia minoră, pentru asigurarea secţiunii optime de scurgere pentru debite medii şi mari ale râului Moldova;
    c) măsuri de protecţie împotriva animalelor care periclitează siguranţa şi integritatea digurilor;
    d) intervenţii de urgenţă ale autorităţilor de gospodărire a apelor în cazuri excepţionale.

    (2) La sfârşitul lucrării de regularizare, decolmatare şi recalibrare, titularul lucrării are obligaţia de a reabilita situl, pe suprafaţa pe care a intervenit, în maximum 2 luni de la finalizarea lucrării.

    ART. 54
    (1) Sunt interzise lucrările de betonare sau pavare a fundului apei sau a malurilor, lucrările de decopertare a lor şi taluzarea acestora, exceptând cazul eroziunilor puternice care pot pune în pericol obiective de importanţă locală, judeţeană sau naţională.
    (2) Nu se vor întreprinde lucrări de întrerupere a conectivităţii longitudinale a râului, cu excepţia lucrărilor strict necesare pentru apărare împotriva inundaţiilor.
    (3) Sunt interzise lucrările de întrerupere a conectivităţii laterale a râului - tăierea meandrelor, a curbelor naturale.
    (4) Modificările în structura malurilor se vor permite doar în cazuri de reconstrucţie ecologică a habitatelor, cu avizul scris al custodelui;
    (5) Fac excepţie de la prevederile prezentului articol situaţiile prevăzute la art. 53.

    ART. 55
        Sunt interzise intervenţiile asupra cursurilor de apă pentru construcţii ce pot reprezenta bariere pentru deplasarea peştilor, cu excepţia lucrărilor strict necesare pentru apărarea împotriva inundaţiilor.

    ART. 56
        Sunt interzise forările hidrologice, indiferent de scop, fără avizul custodelui.

    ART. 57
        Producerea modificărilor în structura naturală a zonelor acvatice, inclusiv a zonelor care perturbă liniştea acestora este interzisă;

    ART. 58
    (1) Se interzice distrugerea, arderea şi tăierea vegetaţiei ierboase şi lemnoase precum şi folosirea tratamentelor chimice în interiorul şi în vecinătatea ecosistemelor acvatice ale ariei protejate, în orice perioadă a anului.
    (2) Se desemnează şi se menţine obligatoriu o zonă tampon, cu vegetaţie naturală în jurul habitatelor umede naturale, de minimum 10 m lăţime.

    ART. 59
    (1) Este interzisă realizarea oricăror lucrări hidrotehnice care au drept urmare modificarea cursurilor de apă şi apariţia unor dezechilibre în menţinerea nivelului hidric natural prin punerea sub interdicţie a drenajelor prin canale de desecare dar şi a îndiguirilor care pot duce la creşterea nivelului apei în zonele cu prezenţă certă a populaţiilor de vidră şi amfibieni.
    (2) Prin excepţie de la cele menţionate mai sus, atunci când activităţile de îndiguire şi drenaj sunt necesare din considerente care ţin de asigurarea sănătăţii şi securităţii oamenilor şi animalelor, precum şi a apărării contra calamităţilor, se va urmări limitarea la minim a acestora.

    ART. 60
        Este interzisă degradarea stabilităţii malurilor, prin lucrări de decopertare a teraselor râului Moldova şi de exploatare a depunerilor de nisip şi pietriş din albie, cu excepţia situaţiilor în care aceste lucrări sunt necesare din considerente ce ţin de regularizarea cursului albiei şi prevenirea producerii unor calamităţi naturale.

    ART. 61
        Este interzisă utilizarea îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor, în vecinătatea cursurilor de apă din arie, la o distanţă mai mică de 200 m, de albia minoră a apelor din sit.

    ART. 62
        Este interzisă traversarea cursurilor de apă şi/sau oprirea în vecinătatea acestora a autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanţi/uleiuri.

    ART. 63
        Este interzisă orice formă de intervenţie antropică asupra cursului de apă al râului Moldova, în perioada de reproducere, depunere a icrelor şi predezvoltare a speciilor, în perioada mai-iulie pentru Barbus meridionalis şi Sabanejewia aurata şi în perioada aprilie -iunie pentru Cobitis taenia.

    ART. 64
        Pentru identificarea zonelor potenţiale de conflict, este necesară suprapunerea hărţilor resurselor minerale, peste hărţile Natura 2000 pentru ca proiectele viitoare să poată fi amplasate în afara zonelor respective oriunde este posibil. Aceasta se realizează în consultare cu toţi factorii interesaţi şi grupurile de interes pentru a putea fi explorate alternative viabile, astfel încât să se evite situl sau să se reducă la minimum riscul unor efecte negative asupra acestuia, păstrându-i integritatea.

    ART. 65
    (1) Orice plan sau proiect care are un efect asupra sitului respectiv, însă nu este susceptibil de a-i submina obiectivele de conservare, nu poate fi considerat susceptibil de a avea un efect semnificativ asupra sitului.
    (2) Dacă un plan sau proiect este susceptibil de a submina obiectivele de conservare a sitului, acesta trebuie considerat neapărat ca fiind susceptibil de a avea un efect semnificativ asupra sitului. În evaluarea efectelor potenţiale ale unui plan sau proiect, importanţa acestora trebuie stabilită în funcţie de caracteristicile şi condiţiile specifice de mediu ale sitului, afectat de planul sau proiectul respectiv.
    (3) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu situl sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care l-ar putea afecta în mod semnificativ, singur sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potenţiale asupra sitului, în funcţie de obiectivele de conservare ale acestuia.
    (4) Orice plan/proiect care nu are un efect semnificativ, dacă este examinat în combinaţie cu alte planuri sau proiecte din zonă, efectele cumulate se pot dovedi a fi semnificative.
    (5) În analizarea efectelor potenţiale cumulate, custodele ia în considerare planurile/proiectele care au fost deja finalizate, cele care sunt aprobate de autorităţile competente sau cele a căror planificare este în curs de aprobare.

    ART. 66
        Zona de extracţie poate fi restricţionată de custode, la o suprafaţă maximă pe an, şi se pot impune anumite restricţii asupra operaţiunilor de extracţie pentru a se reduce la minimum efectele potenţiale asupra sitului. În plus, se prevăd măsuri specifice de atenuare a riscurilor, prin intermediul autorizaţiei emise de autoritatea competentă, pentru a reduce eventualele efecte negative.
        Turismul, circulaţia în perimetrul ariei naturale protejate şi regulile de vizitare

    ART. 67
        În situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, sunt permise activităţi de turism şi educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament.

    ART. 68
        Deschiderea de trasee turistice, întreţinerea marcajelor turistice şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative pot fi făcute de către custode sau de alte organizaţii numai cu avizul custodelui şi după omologarea acestora, conform prevederilor legale.

    ART. 69
        Vizitarea ariei este permisă numai pe traseele marcate în acest sens de custode.

    ART. 70
        Accesul persoanelor în fondul forestier este permis doar pe drumurile deschise circulaţiei publice, cu excepţia proprietarilor şi administratorilor pădurii, al personalului silvic şi al firmelor care execută activităţi de exploatare forestieră în zona ariei, precum şi al personalului custodelui, personalului Administraţiei Naţionale Apele Române, Gărzii Naţionale de Mediu, Gărzii Forestiere, al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, al structurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, al autorităţii administraţiei publice locale şi al instituţiilor care se ocupă cu ordinea publică, siguranţa naţională şi situaţiile de urgenţă.

    ART. 71
        Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, în afara drumurilor publice, pe drumurile de exploatare agricolă, cu excepţia personalului custodelui, al asociaţiilor de pescari care au autorizaţie de organizare a pescuitului recreativ - sportiv pe râul Moldova, al personalului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, al Administraţiei Naţionale Apele Române, precum şi al echipelor de intervenţie în situaţii de urgenţă.
        Celor ce aparţin firmelor care execută lucrări autorizate în perimetrul sitului, a autovehiculelor de intervenţie în caz de necesitate.

    ART. 72
        Este interzisă fragmentarea habitatelor în sit, prin amenajarea de noi drumuri sau alte obstacole pentru speciile de mamifere sau amfibieni de interes comunitar/naţional.

    ART. 73
        Este interzis accesul în sit cu ambarcaţiuni cu motor, indiferent de tipul lor cu excepţia personalului custodelui, al asociaţiilor de pescari care au autorizaţie de organizare a pescuitului recreativ - sportiv pe râul Moldova, al personalului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, al Administraţiei Naţionale Apele Române, precum şi al echipelor de intervenţie în situaţii de urgenţă.

    ART. 74
    (1) Sunt interzise aprinderea focului şi camparea pe teritoriul ariei naturale protejate, în afara zonelor special amenajate şi marcate în acest sens de custode.
    (2) Sunt strict interzise colectarea şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru foc.
    (3) În locurile de campare în care nu se asigură lemn de foc de către proprietari, se permite doar utilizarea lemnului adus de turişti sau a primusului.
    (4) Este interzisă aprinderea focului în fondul forestier sau la o distanţă mai mică de 50 metri de limita acestuia.

    ART. 75
        Perturbarea liniştii în perimetrul ariei, cu excepţia zgomotelor inerente activităţilor autorizate este strict interzisă.

    ART. 76
        Camparea pe teritoriul ariei protejate se reglementează astfel:
    (1) Camparea este permisă în locurile amenajate de către deţinătorii de terenuri, cu avizul custodelui.
    (2) Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi este interzisă.
    (3) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
    a) pentru activităţile de cercetare, cu aprobarea custodelui;
    b) pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul sitului, cu aprobarea custodelui, în situaţia în care sarcinile primite o impun.    ART. 77
        În locurile de campare se poate încasa un tarif de campare de către deţinătorii legali ai terenului, în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif se aduce la cunoştinţa custodelui şi se afişează obligatoriu în apropierea locului de campare, de către cei ce îl încasează.

    ART. 78
        Competiţiile şi manifestările de grup de orice fel, pe teritoriul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se organizează doar cu avizul custodelui şi al celorlalţi administratori/deţinători legali de terenuri.

    ART. 79
        Este strict interzisă distrugerea sau degradarea, adăposturilor, podeţelor, barierelor, panourilor informative sau a oricărei alte construcţii ori amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi.

    ART. 80
        Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare se colectează pe teritoriul ariei protejate şi vor fi depuse la punctele de colectare existente în localităţile limitrofe, indiferent de distanţa la care se află aceste puncte de colectare.


     Activitatea de cercetare ştiinţifică
    ART. 81
        Cercetarea ştiinţifică va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul ariei protejate.

    ART. 82
        În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în aria protejată, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, custodele poate propune noi măsuri de conservare a sitului.

    ART. 83
    (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ariei protejate se desfăşoară cu avizul custodelui. Colectarea de specii de floră şi faună sălbatică în scop stiinţific sau de cercetare, se face numai cu acordul scris al custodelui;
    (2) Custodele sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare, prin încheierea unor parteneriate cu diverse universităţi de profil şi alte instituţii de învăţământ;
    (3) La finalizarea cercetărilor, titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia custodelui rapoartele de cercetare şi/sau rezultatele cercetărilor.

    ART. 84
        Activitatea de cercetare în cuprinsul ariei este efectuată de instituţii de cercetare şi învăţământ şi/sau de către colaboratori externi ai custodelui, pe baza unui contract de cercetare încheiat cu aceştia. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra rezultatelor se stabileşte prin contract.
        Gestionarea deşeurilor şi altor substanţe cu potenţial poluant

    ART. 85
        Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi se reglementează astfel:
    (1) Este interzisă abandonarea şi/sau depozitarea deşeurilor de orice fel, pe teritoriul ariei protejate.
    (2) Se interzice proprietarilor şi/sau administratorilor terenurilor din aria protejată, să permită depozitarea pe terenurile pe care le deţin pe raza sitului a oricăror feluri de deşeuri.
    (3) Gestionarii locurilor de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor, cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice.
    (4) Autorităţile publice locale de pe raza sitului de importanţă comunitară au responsabilitatea colectării şi transportului deşeurilor menajere din localităţi, la punctele legale de colectare a deşeurilor.
    (5) Deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul ariei protejate au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale.


    ART. 86
        Spălatul maşinilor sau a altor obiecte ce pot cauza poluarea, precum şi utilizarea detergenţilor, în apele curgătoare şi în bălţile naturale de pe raza sitului sunt interzise.

    ART. 87
        Se interzice depozitarea pe maluri, în albia râului Moldova şi a afluenţilor săi cuprinşi în arie, în zonele umede şi în bălţi, a deşeurilor de orice fel, sau introducerea în ape a unor substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice, precum şi orice fel de substanţe toxice.

    ART. 88
        Este interzisă deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri şi altele asemenea în aria protejată.
        Alte activităţi interzise în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

    ART. 89
        Este interzisă tăierea vegetaţiei lemnoase, pe o rază de minim 500 de metri, în zonele unde există galerii locuite de populaţii de vidră, în perioada reproducerii şi a creşterii puilor, respectiv 01 aprilie - 30 iunie.

    ART. 90
        Este interzisă distrugerea, arderea şi tăierea vegetaţiei ierboase şi lemnoase precum şi folosirea tratamentelor chimice, în interiorul sitului şi la o distanţă de până la 100 m - de habitatele speciilor de amfibieni şi mamifere de interes comunitar.

    ART. 91
        Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru speciile incluse în Lista Roşie Naţională, care trăiesc în sit şi în vecinătate, sunt interzise:
    a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
    b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
    c) distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
    d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
    e) recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale;
    f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia emisă de autoritatea de mediu competentă.


    ART. 92
        Este interzisă depozitarea substanţelor cu impact poluant asupra aerului, apei şi solului, în habitatele de pe teritoriul sitului.

    CAP. IV
    FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR
    ART. 93
    (1) Finanţarea activităţilor din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se asigură din fonduri provenite:
    a) din bugetul de stat;
    b) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife al custodelui, conform legislaţiei specifice în vigoare şi din amenzi;
    c) din proiecte de finanţare elaborate de către custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;
    d) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii legale.

    (2) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate, potrivit Regulamentului, custodele poate institui un sistem de tarife, cu avizul autorităţii de mediu competente.
    (3) Tarifele prevăzute la alin (2) se constituie ca venituri proprii şi se pot institui pentru vizitarea sau pentru facilităţile, serviciile şi activităţile specifice, desfăşurate în aria naturală protejată, în conformitate cu prevederile Regulamentului ariei naturale protejate.
    (4) Veniturile provenite din încasarea tarifele prevăzute la alin (2) vor fi folosite numai în scopul desfăşurării unor activităţi în legătură cu buna administrare a ariei naturale protejate.

    ART. 94
        Tariful de vizitare al ariei se stabileşte de către custode şi se avizează de către autoritatea de mediu competentă, în condiţiile legii.

    CAP. V
    SANCŢIUNI
    ART. 98
        Pentru realizarea acţiunilor de control şi aplicarea sancţiunilor, se va respecta procedura prevăzută în Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014, cu modificările ulterioare;

    ART. 99
        Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare, atât de către persoane fizice cât şi juridice.

    ART. 100
        Încălcarea prevederilor din prezentul Regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

    ART. 101
        Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament, vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte".

    ART. 102
    (1) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite prin alte acte normative specifice.
    (2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

    ART. 103
        Cuantumul amenzilor este stabilit de legislaţia specifică privind protecţia mediului şi a regimului ariilor naturale protejate, precum şi a altor reglementări.

    ART. 104
    (1) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la data încheierii procesului-verbal,
    (2) Dispoziţiile referitoare la alin. 1 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 105
        Aplicarea prevederilor prezentului Regulament se face de către custode şi de către personalul organelor competente în acest sens.

    ART. 106
        Actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de agenţii constatatori sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

    CAP. VI
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 107
        Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul ariei protejate, indiferent de forma de proprietate.

    ART. 108
        Orice persoană fizică sau juridică ce deţine proprietăţi în cadrul sitului sau care se află în perimetrul acestuia are obligaţia de a furniza informaţiile sau datele solicitate de custode, în vederea unui management eficient al ariei protejate.

    ART. 109
    (1) Orice persoană fizică sau juridică ce se află în perimetrul sitului are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de control al custodelui.
    (2) Orice persoană fizică sau juridică ce deţine proprietăţi în cadrul sitului sau care se află în perimetrul acestuia are obligaţia să asiste personalul custodelui în activitatea de verificare şi control şi de a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe.

    ART. 110
        Custodele sitului are obligaţia să prezinte anual, la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, un raport corect şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute, acţiunile întreprinse în baza Planului de management, precum şi situaţia realizării obligaţiilor asumate în Convenţia de custodie.

    ART. 111
        În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, precum inundaţii, incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii şi altele asemenea, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării custodelui, care va participa la acţiunile de alertare şi mobilizare, în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

    ART. 112
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea Regulamentului, vor fi informate autorităţile administraţiei publice locale competente asupra obligativităţii actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, prin integrarea prevederilor referitoare la situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi în cuprinsul acestor documentaţii, iar obligativitatea acestor demersuri revine administraţiei publice locale.

    ART. 113
        Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina web a custodelui, prin popularizare prin intermediul primăriilor/unităţilor administrativ-teritoriale care au teritorii în cuprinsul ariei protejate.

    ART. 114
        Avizul custodelui ariei naturale protejate este necesar pentru actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism existente, care cuprind suprafeţe din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi.

    ART. 115
        În vederea localizării cu exactitate a ariei naturale protejate, în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, în piesele grafice/desenate ale documentaţiilor, este necesar ca, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale competente, să fie incluse şi limitele ariei naturale protejate, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 116
        Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, la propunerea custodelui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016