Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL nr. 16 din 27 noiembrie 2014 (*republicat*)  privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENTUL nr. 16 din 27 noiembrie 2014 (*republicat*) privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 733 din 6 septembrie 2019
    *) Republicat în temeiul art. III din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 2 iulie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014 şi a mai fost modificat şi completat prin:
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2015 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 27 iulie 2016;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 24 mai 2017;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 5 septembrie 2017;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 28 decembrie 2017;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2018 pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2018;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 11 ianuarie 2019;
    - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iunie 2019.


    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte veniturile care se constituie ca surse proprii de finanţare ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012.
    (2) Prezentul regulament se aplică entităţilor autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a atribuţiilor, prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum şi persoanelor fizice şi/sau juridice care solicită A.S.F. emiterea unui act individual şi/sau pentru prestarea de servicii către entităţi supravegheate sau terţe persoane.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în legislaţia specifică menţionată la art. 2 din O.U.G. nr. 93/2012, incidentă sectorului de supraveghere financiară.
    (2) De asemenea, în înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) prime brute încasate - totalitatea sumelor încasate în perioada de referinţă cu titlu de prime de asigurare, rezultate din asigurări directe, coasigurare şi primiri în reasigurare, înainte de orice deduceri privind comisioane, taxe, impozite şi altele asemenea şi înainte de prelevarea din acestea a unor cote-părţi pentru plata, dacă este cazul, a primelor de reasigurare, din care se vor deduce sumele restituite în aceeaşi perioadă pentru contractele de asigurare reziliate, indiferent de motivul rezilierii; primele brute încasate în valută în perioada de referinţă vor fi luate în calcul la valoarea în lei rezultată prin înmulţirea primei încasate în valută cu cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data încasării. Se consideră prime brute încasate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare/reasigurare indiferent de modalitatea de încasare, direct de către asigurător sau prin intermediari, de modalitatea în care au fost plătite, plată efectivă sau prin compensare, de data intrării în vigoare/valabilitatea contractelor de asigurare la care se referă primele încasate, de momentul repartizării/alocării primelor încasate pe contractele de asigurare, de modalitatea de reflectare în contabilitatea proprie a asigurătorilor şi/sau a reasigurătorilor a acestor operaţiuni;
    b) sector de supraveghere financiară - sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări, respectiv sectorul sistemului de pensii private;
    c) surse proprii de finanţare - venituri provenite din taxe, tarife, contribuţii şi cote cuvenite A.S.F., precum şi alte venituri provenind din alte surse, potrivit legii, pentru exercitarea atribuţiilor de autorizare, reglementare, supraveghere şi control în cele trei sectoare de supraveghere financiară;
    d) locuri de tranzacţionare supravegheate - pieţe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacţionare sau/şi sisteme organizate de tranzacţionare, supravegheate de A.S.F.;
    e) organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament şi cu reglementările A.S.F.


    CAP. II
    Categorii de venituri aferente finanţării A.S.F.
    SECŢIUNEA 1
    Venituri provenite din cote aplicabile tranzacţiilor cu instrumente financiare şi ofertelor publice de valori mobiliare
    ART. 3
    (1) Cotele şi tarifele aferente tranzacţiilor derulate în cadrul locurilor de tranzacţionare supravegheate sunt prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 şi se suportă de către:
    a) cumpărător, pentru instrumentele financiare, altele decât instrumentele financiare derivate;
    b) fiecare parte contractantă, pentru instrumentele financiare derivate.

    (2) Sumele provenind din cotele şi tarifele menţionate la alin. (1) se calculează zilnic de către administratorii locurilor de tranzacţionare.
    (3) Administratorii locurilor de tranzacţionare menţionaţi la alin. (2) notifică lunar A.S.F. şi toţi participanţii care tranzacţionează în cadrul locurilor de tranzacţionare administrate de aceştia cu privire la sumele reprezentând cota/tariful menţionată/menţionat la alin. (1), aplicate la valoarea tranzacţiilor/contractelor zilnice.
    (4) Participanţii care tranzacţionează în cadrul locurilor de tranzacţionare administrate de aceştia au obligaţia să efectueze viramentele aferente sumelor notificate, conform art. 32 alin. (1) şi (2).
    (5) Toţi participanţii menţionaţi la alin. (1) care tranzacţionează în cadrul locurilor de tranzacţionare supravegheate au obligaţia de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de administratorii locurilor de tranzacţionare, conform art. 32 alin. (1) şi (2).

    ART. 4
    (1) Nivelul cotei percepute de A.S.F. pentru monitorizarea tranzacţiilor derulate în afara locurilor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F., cu excepţia tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, este evidenţiat la pct. 3 din anexa nr. 1.
    (2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător şi se calculează zilnic de către depozitarii centrali în baza informaţiilor primite de la participanţii la sistemul de compensare-decontare şi registru sau, după caz, de la agenţii custode care decontează tranzacţiile efectuate în afara locurilor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F.
    (3) Participanţii sau, după caz, agenţii custode prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să încaseze de la toţi clienţii pentru care efectuează sau decontează tranzacţii în afara locurilor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F. sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacţiilor zilnice.
    (4) Depozitarii centrali prevăzuţi la alin. (2) notifică lunar A.S.F., participanţii sau, după caz, agenţii custode care decontează tranzacţii în afara locurilor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F. cu privire la sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacţiilor zilnice.
    (5) Toţi participanţii sau, după caz, agenţii custode care decontează tranzacţii în afara locurilor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F. au obligaţia de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de depozitarii centrali, conform art. 32 alin. (1) şi (2).

    ART. 5
    Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacţiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara locurilor de tranzacţionare supravegheate de A.S.F., prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1, se calculează şi se reţin lunar de către participanţi sau, după caz, agenţii custode de la fiecare client şi se virează de aceştia conform art. 32 alin. (1) şi (2).

    ART. 6
    (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1.
    (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei publice de vânzare, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 32 alin. (1) şi (2).
    (3) Dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea şi întocmirea unui prospect, prevăzute la alin. (4) al art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, doar atunci când se întocmeşte un prospect de ofertă exclusiv în vederea admiterii la tranzacţionare şi se solicită A.S.F. aprobarea acestuia.
    (5) Tariful prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 1 nu se aplică în cazul ofertelor publice pentru care nu se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine şi care intenţionează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacţionare pe o piaţă dintr-un stat membru, altul decât România.

    ART. 7
    (1) Nivelul tarifului perceput de A.S.F. pentru aprobarea unui document de înregistrare/document de înregistrare universal este prevăzut la pct. 6. din anexa nr. 1.
    (2) Dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (1) se prezintă la A.S.F. odată cu depunerea cererii de aprobare a documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal.
    (3) În situaţia în care A.S.F. aprobă un prospect de ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare şi, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la alin. (1) se deduce din cota prevăzută la art. 6 alin. (1), ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 6 alin. (2), diferenţa rezultată. În cazul în care tariful prevăzut la alin. (1) este mai mare decât suma rezultată din aplicarea cotei prevăzute la art. 6 alin. (2), deducerea nu se mai realizează, plata făcută potrivit alin. (1) nefiind returnată.
    (4) Tariful prevăzut la alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi pentru depunerea unui document de înregistrare universal fără aprobare prealabilă. În cazul în care se solicită ulterior aprobarea respectivului document de înregistrare universal, plata făcută potrivit prezentului alineat se consideră a fi făcută în sensul alin. (1) şi (2), alin. (3) aplicându-se corespunzător.

    ART. 8
    (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de cumpărare şi de preluare sunt evidenţiate la pct. 7 din anexa nr. 1.
    (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea ofertei publice de cumpărare, respectiv de preluare, determinată prin multiplicarea preţului de ofertă cu diferenţa dintre numărul de acţiuni deţinute de ofertant şi de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat, după finalizarea ofertei, şi numărul de acţiuni deţinut de ofertant şi de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat, la iniţierea ofertei, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 32 alin. (1) şi (2).
    (3) Dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Venituri din cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private, asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor principali
    ART. 9
    (1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau de către alte organisme de plasament colectiv/fonduri de investiţii alternative (A.O.P.C./F.I.A.), al căror stat de origine este România şi care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.
    (2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al A.O.P.C./F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiţii autoadministrată sau de către A.O.P.C./F.I.A. autoadministrat, după caz, şi certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.
    (3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entităţile menţionate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2).
    (4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. şi A.O.P.C./F.I.A. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru A.O.P.C./F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz.
    (5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul a 30 de zile calendaristice, inclusiv cele denominate în valută, se calculează proporţional cu numărul de zile de activitate şi se determină conform formulei: valoarea activului net/30 de zile x numărul zilelor de activitate x nivelul cotei, unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.
    (6) Suma datorată A.S.F., în cazul fuziunii unor O.P.C.-uri în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporţional cu numărul de zile de activitate, începând cu ziua în care operaţiunea de absorbţie/contopire a fost finalizată, respectiv cu data fuziunii.
    (7) Suma datorată A.S.F., în cazul lichidării unui O.P.C. în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporţional cu numărul de zile de activitate până la data la care a fost emisă decizia de retragere a autorizaţiei respectivului O.P.C.
    (8) Cursul de referinţă la care se efectuează calculele prevăzute la alin. (2), (5), (6) şi (7) în cazul O.P.C.-urilor denominate în valută este cel comunicat de Banca Naţională a României (B.N.R.) în ziua care corespunde datei activului net utilizat în determinarea sumelor cuvenite A.S.F. conform alin. (2), (5), (6) şi (7) .

    ART. 10
    (1) Administratorul unui fond de pensii administrat privat achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de funcţionare, conform pct. 1 lit. b) şi c) din anexa nr. 2.
    (2) Administratorul unui fond de pensii facultative achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcţionare a acestuia, o taxă lunară de administrare, conform pct. 1 lit. d) şi e) din anexa nr. 2.
    (3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa de funcţionare prevăzută la alin. (2) se achită pentru fiecare fond de pensii facultative.
    (4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcţionare/taxa de administrare menţionate la alin. (1) şi (2) este:
    a) valoarea contribuţiilor brute încasate de fond; şi,
    b) valoarea activului net al fondului administrat privat/fondului de pensii facultative calculată în ultima zi lucrătoare a lunii.

    (5) Taxele menţionate la alin. (1) şi (2), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator şi se virează lunar conform art. 32 alin. (1) şi (2).

    ART. 11
    Din momentul începerii efective a activităţii de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative, depozitarii avizaţi în baza legislaţiei privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) şi (2), taxa lunară de funcţionare menţionată la pct. 2 din anexa nr. 2.

    ART. 12
    (1) Asigurătorii/Reasigurătorii datorează cota pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control din momentul în care sunt autorizaţi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Cota se virează lunar conform art. 32 alin. (1) şi (2) şi se stabileşte în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 2.

    ART. 13
    (1) Intermediarii principali datorează taxa de funcţionare sau de desfăşurare a activităţii de distribuţie, după caz, din momentul în care sunt autorizaţi, respectiv avizaţi să desfăşoare activitatea de distribuţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Taxa de funcţionare sau de desfăşurare a activităţii de distribuţie se virează trimestrial conform art. 32 alin. (1) şi (3) şi se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de distribuţie.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Venituri provenite din alte activităţi desfăşurate de A.S.F.
    ART. 14
    Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererilor de autorizare/ avizare/aprobare/atestare şi înscriere/radiere în/din registrele A.S.F. a entităţilor reglementate şi supravegheate de A.S.F. sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 15
    (1) Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare şi retragerea autorizaţiei/atestatului sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3.
    (2) Tarifele/Taxele percepute pentru înscrierea/înregistrarea/ menţinerea/radierea în/din evidenţele şi registrele A.S.F. sunt menţionate la pct. 2 din anexa nr. 3.
    (3) În cazul emiterii actelor individuale pentru aprobarea membrilor structurii de conducere sau a unor funcţii-cheie specifice în cadrul entităţilor reglementate de A.S.F., tariful/taxa se aplică pentru fiecare persoană cuprinsă în actul individual.

    ART. 16
    (1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare şi retragerea autorizaţiei în cazul entităţilor care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36 din anexa nr. 3.
    (2) Tariful menţionat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piaţă/de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de A.S.F. şi nici în cazul celor impuse de reglementările europene aplicabile.
    (4) Eliberarea actelor individuale se face cu condiţia prezentării dovezii achitării sumelor datorate, cu excepţia cazurilor în care dovada achitării este cerută în completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.
    (5) În cazul în care solicitarea de retragere a autorizaţiei sau de radiere din Registrul A.S.F. a unei persoane fizice este cauzată de decesul acesteia, A.S.F. nu percepe tarif pentru emiterea actului individual.

    ART. 17
    Prevederile art. 7 alin. (1), (2) şi (4) se aplică corespunzător şi în cazul în care aprobarea sau depunerea documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal nu este urmată de o ofertă publică. În cazul în care A.S.F. aprobă un prospect în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în condiţiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare şi, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la art. 7 alin. (1) se deduce din tariful prevăzut la pct. 1.21 din anexa nr. 3, ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 16 alin. (4), diferenţa rezultată.

    ART. 18
    Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2.17 din anexa nr. 3 se achită anticipat de către beneficiarii serviciilor.

    ART. 19
    Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.43, pct. 1.68-1.76, pct. 2.21, pct. 2.22 şi pct. 5.3, 5.7 şi 5.8 din anexa nr. 3 şi se achită conform art. 32 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 22, după caz.

    ART. 20
    (1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 şi 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la oficiul registrului comerţului în calitate de asigurător şi include autorizaţia de a practica doar o anumită clasă de asigurare.
    (2) Un asigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.40 din anexa nr. 3.
    (3) Un asigurător/reasigurator care solicită aprobarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare achită la depunerea cererii taxa de aprobare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.41 din anexa nr. 3.
    (4) În vederea desfăşurării activităţii în calitate de creatori de produse în asociaţie cu asigurătorii, intermediarii principali achită taxele de atestare/avizare pentru desfăşurarea activităţii, prevăzute la pct. 1.74 din anexa nr. 3.

    ART. 21
    Pentru aprobarea modificărilor condiţiilor şi documentelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia sau avizul, solicitată de un asigurător/reasigurător, intermediar principal sau de o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională, precum şi pentru furnizarea oricăror informaţii/puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3, sau certificări din partea A.S.F., pentru a servi în relaţiile cu terţii, cu excepţia contractanţilor, păgubiţilor şi a instituţiilor sau autorităţilor publice, se percep taxele prevăzute la pct. 1.42 şi, respectiv, pct. 5.7 din anexa nr. 3.

    ART. 22
    Furnizorii de programe de pregătire profesională autorizaţi/avizaţi achită taxa anuală de menţinere în Registrul furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.21 din anexa nr. 3, până la data de 31 martie a anului pentru care se achită taxa.

    ART. 23
    (1) Taxele de autorizare/avizare percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.44-1.64 din anexa nr. 3.
    (2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:
    a) fondatorii unei societăţi de pensii, în vederea autorizării de constituire a acesteia, conform pct. 1.44 din anexa nr. 3;
    b) societăţile de pensii, societăţile de asigurare şi societăţile de administrare a investiţiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, precum şi administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.45-1.55 din anexa nr. 3;
    c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.56 şi 1.57 din anexa nr. 3;
    d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.58 din anexa nr. 3;
    e) agenţii de marketing, conform pct. 1.59-1.63 din anexa nr. 3;
    f) solicitant persoană juridică specializată, conform pct. 1.64 din anexa nr. 3.


    ART. 24
    Societăţile de pensii care administrează, în baza autorizaţiilor obţinute în temeiul legislaţiei privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât şi unul ori mai multe fonduri de pensii facultative plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obţinerii autorizaţiilor de administrare, cu excepţia modificării prospectelor schemelor de pensii şi a altor documente privind fondurile de pensii.

    ART. 25
    (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiţii alternative din România înregistrate/ autorizate de A.S.F., menţionaţi la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, societăţilor de administrare a vehiculelor investiţionale, administratorilor locurilor de tranzacţionare autorizaţi de A.S.F., depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, consultanţilor de investiţii şi depozitarilor avizaţi de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.
    (2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităţilor menţionate la alin. (1), cu excepţia consultanţilor de investiţii persoane fizice, se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 şi au drept bază de calcul veniturile din exploatare obţinute din activităţile supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, desfăşurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entităţi, şi se virează trimestrial conform art. 32 alin. (1) şi (3). Sumele percepute pentru monitorizarea consultanţilor de investiţii persoane fizice se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 asupra veniturilor raportate conform anexei nr. 4 lit. A din prezentul regulament.

    ART. 26
    (1) Suma rezultată din cota prevăzută la pct. 4.1 din anexa nr. 3 în cazul unei oferte publice de vânzare derulate de către un sindicat de intermediere este virată în contul A.S.F. de către managerul sindicatului de intermediere ce facturează către client (ofertant) toate comisioanele aferente, pentru întreg sindicatul de intermediere.
    (2) Managerul sindicatului de intermediere menţionat la alin. (1) va efectua plăţile către ceilalţi membri ai sindicatului de intermediere în baza facturilor emise de aceştia, conform prevederilor contractuale şi prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu deducerea sumei reprezentând cota de 1% din sumele aparţinând membrilor sindicatului de intermediere din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei.
    (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi (2), la data raportării prevăzute de art. 33 alin. (1), managerul sindicatului de intermediere are obligaţia de a prezenta A.S.F. detalierea modului de repartizare a sumei facturate, încasate de manager de la client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere, către toţi şi fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere, prin prezentarea separată a sumelor ce îi aparţin din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei şi, respectiv, a sumelor ce aparţin fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere. În acest caz, membrilor sindicatului de intermediere nu le mai revine obligaţia de raportare conform prevederilor art. 33 alin. (2), pentru veniturile realizate din comisioanele prevăzute la alin. (1).

    ART. 27
    Suma aferentă tarifului perceput pentru menţinerea atestatului A.S.F. prevăzut la pct. 2.20 din anexa nr. 3 se virează anual în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de minimum 12 luni consecutive după încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională. Tariful este aplicat unui organism de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F. care doreşte să îşi menţină atestatul eliberat de C.N.V.M./A.S.F., dar nu a organizat cel puţin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive.

    ART. 28
    (1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la pct. 4.2 şi 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către S.A.I./A.F.I.A. anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.
    (2) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 şi 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către toate S.A.I./A.F.I.A. care au transmis în cursul anului pentru care se plăteşte tariful o notificare privind intenţia de distribuţie de titluri de participare pe teritoriul României.
    (3) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 şi 4.3 nu se achită de către S.A.I./A.F.I.A. în situaţia în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfăşurat activitate de distribuţie pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenţia de distribuire.
    (4) Tariful prevăzut la pct. 4.4 din anexa nr. 3 se achită anual de către A.F.I.A. care au notificat intenţia de distribuţie în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculat pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.
    (5) Tariful prevăzut la pct. 4.4 din anexa nr. 3 se achită de către toate A.F.I.A. care au transmis în cursul anului pentru care se plăteşte tariful o notificare privind intenţia de distribuţie de titluri de participare pe teritoriul României.
    (6) Tariful prevăzut la pct. 4.4 din anexa nr. 3 nu se achită de către A.F.I.A. în situaţia în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfăşurat activitate de distribuţie pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenţia de distribuire.
    (7) În vederea verificării informaţiilor referitoare la activitatea de distribuţie efectuată pe teritoriul României a entităţilor prevăzute la alin. (1)-(6), A.S.F, prin direcţia de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din ţara de origine a acestor entităţi.
    (8) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A. care au notificat intenţia de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România în contul A.S.F., după cum urmează:
    1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;
    2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie.


    ART. 29
    (1) Sumele provenite din tarifele şi taxele prevăzute în anexa nr. 3 se achită la data depunerii cererilor sau, după caz, a efectuării operaţiunilor respective.
    (2) Tarifele/Taxele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entităţile supravegheate de A.S.F. ori de patronatele/asociaţiile profesionale ale acestora, de contractanţi, de păgubiţi ori de asociaţiile de protecţie a consumatorilor sau de instituţii sau autorităţi publice, respectiv cele prevăzute la pct. 5.4 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F. şi, respectiv, de către reprezentanţii autorităţilor publice.

    ART. 30
    Pentru emiterea oricărui act individual care nu se încadrează în categoriile expres menţionate în anexa nr. 3, solicitantul va achita tariful prevăzut la pct. 5.2 din anexa nr. 3.

    ART. 31
    Tariful/Taxa prevăzut/prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) din O.U.G. nr. 93/2012 se achită de către solicitant conform pct. 5.4 din anexa nr. 3, odată cu transmiterea cererii.

    CAP. III
    Urmărirea încasării veniturilor cuvenite A.S.F.
    ART. 32
    (1) Tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile prevăzute în anexele nr. 1-3 vor fi virate în contul indicat de A.S.F., făcut public pe site-ul acesteia, fără deducerea comisioanelor bancare din obligaţia de plată.
    (2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3) şi (4), art. 4 alin. (5), art. 5, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (5), art. 11 şi art. 12 alin. (2), se realizează cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.
    (3) Sumele datorate trimestrial, conform art. 13 alin. (2) şi art. 25 alin. (2), se virează până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, astfel:
    a) pentru trimestrul I, până la data de 15 aprilie inclusiv;
    b) pentru trimestrul II, până la data de 15 iulie inclusiv;
    c) pentru trimestrul III, până la data de 15 octombrie inclusiv;
    d) pentru trimestrul IV, până la data de 15 ianuarie inclusiv.

    (4) Tarifele şi taxele anuale cuvenite A.S.F. se aplică şi se virează de către entităţile reglementate vizate, potrivit regulilor şi dispoziţiilor menţionate la art. 22, art. 27 şi 28.
    (5) Termenele prevăzute de prezentul regulament care expiră într-o zi de sărbătoare legală se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    ART. 33
    (1) Entităţile obligate la plata sumelor menţionate la art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) şi art. 32 alin. (2) au obligaţia să transmită A.S.F. situaţii lunare, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.
    (2) Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 9 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 4 lit. A, inclusiv raportările în care valoarea sumelor datorate către A.S.F. este zero. Pentru situaţiile rectificative se completează şi se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 4 lit. B.
    (3) Entităţile prevăzute la art. 12 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 5 lit. A. Pentru situaţiile rectificative se completează şi se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 5 lit. B.
    (4) În cazul transmiterii de către entităţile prevăzute la art. 12 şi 13 a unei situaţii rectificative, pentru o perioadă de raportare este admisă o singură situaţie rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a următoarei raportări, cu excepţia raportării trimestrului IV sau a lunii decembrie, pentru care se acceptă transmiterea situaţiilor rectificative până la data închiderii situaţiilor financiare anuale ale asigurătorilor.
    (5) Entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) şi art. 11 transmit raportarea aferentă lunii anterioare în format electronic, întocmită conform anexelor nr. 7 şi 8.
    (6) Intermediarii membri ai unui sindicat de intermediere constituit în vederea derulării unei oferte publice de vânzare trebuie să transmită A.S.F. un document emis de către managerul sindicatului de intermediere care să ateste faptul că obligaţia plăţii menţionate la art. 26 alin. (2) este îndeplinită de către manager.

    ART. 34
    (1) Entităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) au obligaţia să transmită A.S.F. situaţii trimestriale, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea.
    (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) transmit raportarea aferentă trimestrului anterior întocmită conform anexei nr. 6 lit. A. Pentru situaţiile rectificative se completează şi se transmite către A.S.F raportarea întocmită conform anexei nr. 6 lit. B.

    ART. 35
    Situaţiile lunare/trimestriale se transmit în format electronic de tip excel/pdf. la adresa raportari_taxe@asfromania.ro.

    ART. 36
    (1) În cazul constatării unor diferenţe între datele raportate şi situaţia rezultată în urma verificărilor efectuate, A.S.F., prin direcţia de specialitate care constată diferenţele, solicită în scris entităţii în cauză clarificările şi corecturile ce se impun.
    (2) Entitatea este obligată să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, urmând ca obligaţia de plată să fie recalculată conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 37
    (1) În cazul obligaţiilor de plată nedeclarate sau declarate incorect de entitate, entitatea datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    (2) Penalitatea nu se aplică în cazul în care suma cuprinsă în raportarea corectă este mai mică decât cea raportată iniţial.

    ART. 38
    Tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile datorate se stabilesc la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.

    ART. 39
    (1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.
    (2) Tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile achitate de entităţile reglementate şi supravegheate de A.S.F. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/aprobare/avizare/atestare/înregistrare, în cazul retragerii solicitării/documentaţiei de către solicitant sau în cazul clasării solicitării conform prevederilor legale incidente.

    ART. 40
    Sumele provenite din amenzile aplicate de A.S.F. - Sectorul asigurări-reasigurări persoanelor fizice şi juridice se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, diferenţa constituindu-se venit la bugetul A.S.F.

    CAP. IV
    Răspunderea juridică
    ART. 41
    (1) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament, A.S.F. percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
    (2) Sumele rezultate din dobânzile şi penalităţile aplicate conform alin. (1) se constituie ca venit al A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.
    (3) Pentru diferenţele suplimentare de obligaţii de plată rezultate din corectarea/modificarea raportărilor, dobânzile şi penalităţile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia, inclusiv.
    (4) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea/modificarea raportărilor sunt negative în raport cu sumele declarate iniţial, se datorează dobânzi şi penalităţi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia, inclusiv.

    ART. 42
    Pentru neplata sumelor datorate la termenele şi în condiţiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile, A.S.F. va iniţia demersurile în vederea obţinerii unui titlu executoriu, potrivit legii, şi poate hotărî, după caz, sancţionarea entităţilor respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 43
    În situaţiile în care cheltuielile de executare, cu excepţia celor privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele supuse executării silite, A.S.F. poate dispune anularea respectivei creanţe.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 44
    (1) Veniturile provenite din orice alte surse legale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc de A.S.F. prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.
    (2) Tariful perceput de A.S.F. pentru emiterea şi vânzarea de ghiduri, broşuri şi alte materiale de specialitate va fi stabilit individual prin decizie a A.S.F.

    ART. 45
    A.S.F. poate încasa în valută tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile datorate de către entităţile din alte state care urmează să fie înregistrate în Registrul A.S.F. şi să desfăşoare activităţi sau să presteze servicii pe teritoriul României.

    ART. 46
    Plata tarifelor şi taxelor exprimate în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data plăţii.

    ART. 47
    (1) Veniturile proprii ale A.S.F. se utilizează potrivit destinaţiei prevăzute în bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din O.U.G. nr. 93/2012.
    (2) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exerciţiului bugetar rămân la dispoziţia A.S.F., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.

    ART. 48
    Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr. 1-3 se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 49
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 50
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament termenele de raportare cuprinse în Norma nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Norma nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentului regulament.

    ART. 51
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
    a) Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 şi nr. 17/2012^1;
    ^1 Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 şi nr. 17/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    c) deciziile A.S.F. nr. 853/2013 şi nr. 3/2014^2;
    ^2 Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 şi nr. 3/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    d) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009;
    e) Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) orice altă dispoziţie contrară.


    ART. 52
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

    ANEXA 1

    Cote şi tarife aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare şi ofertelor publice

┌────┬──────────────┬─────────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │Nivelul │
│Nr. │Categoria de │(operaţiunea, │tarifului│
│crt.│venituri │baza de calcul │(lei)/ │
│ │ │căreia i se │cotei (%)│
│ │ │aplică cota etc.)│ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │a) Cotă din │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │tranzacţiilor cu │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare, cu │ │
│ │ │excepţia celor │ │
│ │ │prevăzute la lit.│ │
│ │ │b), c), d) şi e) │ │
│ │ │b) Cotă din │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │tranzacţiilor │ │
│ │ │derulate de către│ │
│ │ │intermediarii │ │
│ │ │care au calitate │ │
│ │ │de „Market Maker“│ │
│ │ │sau de „Furnizor │ │
│ │ │de lichiditate“ │ │
│ │ │în raport cu un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar pentru │ │
│ │ │tranzacţiile │ │
│ │Cotă din │efectuate în │ │
│ │valoarea │scopul de Market │ │
│ │tranzacţiilor │Making sau de │ │
│ │cu instrumente│menţinere a │ │
│ │financiare │lichidităţii │a) 0,06% │
│ │derulate în │pieţei şi care │b) 0% │
│ │cadrul │sunt astfel │c) 0,04% │
│1. │locurilor de │identificate în │d1) 0,02%│
│ │tranzacţionare│sistemele back │d2) 0,04%│
│ │supravegheate,│office ale │d3) 0,04%│
│ │cu excepţia │administratorilor│e) 0% │
│ │tranzacţiilor │locurilor de │ │
│ │cu instrumente│tranzacţionare │ │
│ │financiare │c) Cotă din │ │
│ │derivate │valoarea │ │
│ │ │tranzacţiilor │ │
│ │ │derulate cu │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare de tip│ │
│ │ │ETF (Exchange │ │
│ │ │Traded Fund) │ │
│ │ │d) Cotă din │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │tranzacţiilor: │ │
│ │ │d1) cu │ │
│ │ │obligaţiuni, │ │
│ │ │inclusiv cele │ │
│ │ │convertibile în │ │
│ │ │acţiuni; │ │
│ │ │d2) cu drepturi │ │
│ │ │de preferinţă; │ │
│ │ │d3) cu drepturi │ │
│ │ │de alocare. │ │
│ │ │e) Cotă din │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │tranzacţiilor cu │ │
│ │ │titluri de stat │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │a) Tariful pentru│ │
│ │ │tranzacţiile cu │ │
│ │ │instrumentele │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │derivate │ │
│ │ │menţionate în │ │
│ │ │Legea nr. 126/ │ │
│ │ │2018 privind │ │
│ │ │pieţele de │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare la │ │
│ │ │anexa nr. 1 │ │
│ │ │secţiunea C, │ │
│ │ │altele decât cele│ │
│ │ │menţionate la │ │
│ │Tarife │art. 2 alin. (3) │ │
│ │aplicabile │din Legea nr. 126│ │
│ │tranzacţiilor │/2018, cu │ │
│ │cu instrumente│excepţia celui │a) 0,03 │
│ │financiare │prevăzut la lit. │lei/ │
│2. │derivate │b) │contract │
│ │derulate în │b) Tariful pentru│b) 0,01 │
│ │cadrul │tranzacţiile cu │lei/ │
│ │locurilor de │instrumentele │contract │
│ │tranzacţionare│financiare │ │
│ │supravegheate │derivate │ │
│ │ │menţionate în │ │
│ │ │Legea nr. 126/ │ │
│ │ │2018 la anexa nr.│ │
│ │ │1 secţiunea C, │ │
│ │ │altele decât cele│ │
│ │ │menţionate la │ │
│ │ │art. 2 alin. (3) │ │
│ │ │din Legea nr. 126│ │
│ │ │/2018, derulate │ │
│ │ │de către │ │
│ │ │intermediarii │ │
│ │ │care au calitate │ │
│ │ │de „Market Maker“│ │
│ │ │în raport cu un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │derivat │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Cote percepute│ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │
│ │efectuate în │ │ │
│ │afara │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │tranzacţionare│a) Cotă │ │
│ │supravegheate │aplicabilă │ │
│ │de Autoritatea│tranzacţiilor cu │ │
│ │de │instrumente │ │
│ │Supraveghere │financiare, cu │ │
│ │Financiară │excepţia celor │a) 0,06% │
│3. │(A.S.F.) cu │menţionate la │b) 0,02% │
│ │instrumentele │lit. b) │ │
│ │financiare │b) Cotă │ │
│ │menţionate în │aplicabilă │ │
│ │Legea nr. 126/│tranzacţiilor │ │
│ │2018 la anexa │„turnaround“ │ │
│ │nr. 1 │ │ │
│ │secţiunea C, │ │ │
│ │altele decât │ │ │
│ │cele │ │ │
│ │menţionate la │ │ │
│ │art. 2 alin. │ │ │
│ │(3) din Legea │ │ │
│ │nr. 126/2018 │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Tarif perceput│ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │
│ │cu │ │ │
│ │instrumentele │ │ │
│ │financiare │ │ │
│ │derivate │ │ │
│ │menţionate în │ │ │
│ │Legea nr. 126/│ │0,25 lei/│
│ │2018 la anexa │Tarif aplicabil │contract,│
│ │nr. 1 │tranzacţiilor cu │dar nu │
│4. │secţiunea C, │instrumente │mai mult │
│ │altele decât │financiare │de │
│ │cele │derivate │500.000 │
│ │menţionate la │ │lei │
│ │art. 2 alin. │ │ │
│ │(3) din Legea │ │ │
│ │nr. 126/2018, │ │ │
│ │derulate în │ │ │
│ │afara │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │tranzacţionare│ │ │
│ │supravegheate │ │ │
│ │de A.S.F. │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │a) Cotă din │ │
│ │ │valoarea ofertei │ │
│ │ │publice de │ │
│ │ │vânzare/în │ │
│ │ │vederea admiterii│ │
│ │Cotă din │la tranzacţionare│a) 0,1%, │
│ │valoarea │pe pieţe │dar nu │
│5. │ofertelor │reglementate, │mai mult │
│ │publice de │sisteme │de │
│ │vânzare │multilaterale de │1.000.000│
│ │ │tranzacţionare şi│lei │
│ │ │/sau sisteme │ │
│ │ │organizate de │ │
│ │ │tranzacţionare, │ │
│ │ │cu excepţia lit. │ │
│ │ │b) │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │b) Cotă din │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │ofertelor publice│ │
│ │ │de vânzare │ │
│ │ │aferente │ │
│ │ │obligaţiunilor │ │
│ │ │corporative, │ │
│ │ │obligaţiunilor │ │
│ │ │emise de │ │
│ │ │autorităţi ale │ │
│ │ │administraţiei │b) 0,05%,│
│ │ │publice centrale │dar nu │
│ │ │şi locale şi │mai mult │
│ │ │titlurilor de │de │
│ │ │stat │500.000 │
│ │ │c) Cotă din │lei │
│ │ │valoarea │c) 0,1%, │
│ │ │ofertelor publice│dar nu │
│ │ │transfrontaliere │mai mult │
│ │ │efectuate de un │de │
│ │ │emitent pentru │1.000.000│
│ │ │care România este│lei │
│ │ │stat membru de │ │
│ │ │origine şi care │ │
│ │ │intenţionează să │ │
│ │ │deruleze o ofertă│ │
│ │ │publică de │ │
│ │ │vânzare/admitere │ │
│ │ │la tranzacţionare│ │
│ │ │pe o piaţă │ │
│ │ │dintr-un stat │ │
│ │ │membru, altul │ │
│ │ │decât România │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │Tarif document│Aprobare a unui │ │
│ │de │document de │ │
│6. │înregistrare/ │înregistrare/ │4.500 lei│
│ │document de │document de │ │
│ │înregistrare │înregistrare │ │
│ │universal │universal │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │a) Cotă din │ │
│ │Cotă din │valoarea ofertei │ │
│ │valoarea │publice de │ │
│7. │ofertelor │cumpărare │a) 1% │
│ │publice de │b) Cotă din │b) 1,5% │
│ │cumpărare/ │valoarea ofertei │ │
│ │preluare │publice de │ │
│ │ │preluare │ │
└────┴──────────────┴─────────────────┴─────────┘    ANEXA 2

    Cote şi taxe aplicabile pentru funcţionarea/desfăşurarea activităţii/administrarea/supravegherea organismelor
     de plasament colectiv, fondurilor de pensii private şi asigurătorilor/intermediarilor principali

┌────┬───────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de calcul│tarifului│
│crt.│venituri │căreia i se │(lei)/ │
│ │ │aplică cota │cotei (%)│
│ │ │etc.) │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │a) Cotă lunară│ │
│ │ │din valoarea │ │
│ │ │activului net │ │
│ │ │al │ │
│ │ │organismelor │ │
│ │ │de plasament │ │
│ │ │colectiv │ │
│ │ │b) Cotă lunară│ │
│ │ │din valoarea │ │
│ │ │activului net │ │
│ │ │al fondurilor │ │
│ │ │de pensii │ │
│ │ │administrate │ │
│ │Cote/Taxe din │privat (pilon │ │
│ │valoarea │II) │ │
│ │activului net/ │c) Taxă lunară│ │
│ │contribuţii │din valoarea │0,0078% │
│ │brute încasate,│contribuţiilor│0,0078% │
│1. │aferente │brute încasate│0,25% │
│ │fondurilor de │de fondurile │0,01% │
│ │pensii private/│de pensii │0,25% │
│ │organismelor de│private (pilon│ │
│ │plasament │II) │ │
│ │colectiv │d) Cotă lunară│ │
│ │(O.P.C.) │din valoarea │ │
│ │ │activului net │ │
│ │ │al fondurilor │ │
│ │ │de pensii │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ │(pilon III) │ │
│ │ │e) Taxă lunară│ │
│ │ │din valoarea │ │
│ │ │contribuţiilor│ │
│ │ │brute încasate│ │
│ │ │de fondurile │ │
│ │ │de pensii │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ │(pilon III) │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Taxă lunară │ │
│ │Taxă de │din veniturile│ │
│ │funcţionare │obţinute din │ │
│ │aplicabilă │toate │ │
│ │depozitarilor │activităţile │ │
│ │fondurilor de │prestate │ │
│2. │pensii │pentru │5% │
│ │administrate │fondurile de │ │
│ │privat/ │pensii │ │
│ │fondurilor de │administrate │ │
│ │pensii │privat/ │ │
│ │facultative │fondurile de │ │
│ │ │pensii │ │
│ │ │facultative │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Taxă de │Cotă aplicată │ │
│ │funcţionare/ │asupra │ │
│ │desfăşurare │veniturilor │ │
│3. │activitate │din │0,1% │
│ │aplicabilă │activitatea de│ │
│ │intermediarilor│distribuţie │ │
│ │principali │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Contribuţia │ │ │
│ │pentru │Cotă asupra │ │
│ │exercitarea │primelor brute│ │
│ │supravegherii │încasate de │ │
│ │şi controlului │asigurători │ │
│4. │activităţii de │din asigurări │0,4% │
│ │asigurări │generale, mai │ │
│ │generale, mai │puţin din │ │
│ │puţin │activitatea de│ │
│ │activitatea de │asigurări RCA │ │
│ │asigurări RCA │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Contribuţia │ │ │
│ │pentru │Cotă asupra │ │
│ │exercitarea │primelor brute│ │
│5. │supravegherii │încasate de │0,3% │
│ │şi controlului │asigurători │ │
│ │activităţii de │din asigurări │ │
│ │asigurări de │de viaţă │ │
│ │viaţă │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Contribuţia │ │ │
│ │pentru │Cotă asupra │ │
│ │exercitarea │primelor brute│ │
│6. │supravegherii │încasate din │1% │
│ │şi controlului │activitatea de│ │
│ │activităţii de │asigurări RCA │ │
│ │asigurări RCA │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴─────────┘    ANEXA 3

    Venituri provenite din alte activităţi

┌────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│ │ │Precizări │ │
│Nr. │Categoria de │(operaţiunea, │Nivelul │
│crt.│venituri │baza de calcul │tarifului (lei)│
│ │ │căreia i se │/cotei (%) │
│ │ │aplică cota etc.)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.1. autorizare │ │
│ │ │societăţi de │ │
│ │ │servicii de │ │
│ │ │investiţii │15.000 lei │
│ │ │financiare/ │ │
│ │ │sucursale │ │
│ │ │societăţi din │ │
│ │ │ţări terţe │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.2. autorizare │ │
│ │ │intermediari │ │
│ │ │pentru licitaţii │ │
│ │ │cu certificate de│ │
│ │ │emisii de gaze în│ │
│ │ │numele clienţilor│ │
│ │ │lor, conform │ │
│ │ │prevederilor art.│ │
│ │ │18 alin. (3) din │ │
│ │ │Regulamentul (UE)│ │
│ │ │nr. 1.031/2010 al│ │
│ │ │Comisiei din 12 │ │
│ │ │noiembrie 2010 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │calendarul, │ │
│ │ │administrarea şi │ │
│ │ │alte aspecte ale │10.000 lei │
│ │ │licitării │ │
│ │ │certificatelor de│ │
│ │ │emisii de gaze cu│ │
│ │ │efect de seră în │ │
│ │ │temeiul │ │
│ │ │Directivei 2003/ │ │
│ │ │87/CE a │ │
│ │ │Parlamentului │ │
│ │ │European şi a │ │
│ │ │Consiliului de │ │
│ │ │stabilire a unui │ │
│ │ │sistem de │ │
│ │ │comercializare a │ │
│ │ │cotelor de emisie│ │
│ │ │de gaze cu efect │ │
│ │ │de seră în cadrul│ │
│ │ │Comunităţii │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.3. autorizare │ │
│ │ │consultanţi de │ │
│ │ │investiţii: │a) 2.000 lei │
│ │ │a) persoane │b) 7.500 lei │
│ │ │fizice │ │
│ │ │b) persoane │ │
│ │ │juridice │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.4. autorizare: │ │
│ │ │a) persoane │ │
│ │ │fizice prevăzute │ │
│ │ │la art. 7 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a)-c) │ │
│ │ │din Legea nr. 126│ │
│ │ │/2018 privind │ │
│ │ │pieţele de │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare care │ │
│ │ │preiau şi │ │
│ │ │transmit ordine │ │
│ │ │pentru valori │ │
│ │ │mobiliare şi │ │
│ │ │unităţi de fond │a) 2.000 lei │
│ │ │ale unor │b) 7.500 lei │
│ │ │organisme de │ │
│ │ │plasament │ │
│ │ │colectiv şi nu │ │
│ │ │furnizează │ │
│ │ │servicii de │ │
│ │ │consultanţă │ │
│ │ │b) persoane │ │
│ │ │juridice │ │
│ │ │prevăzute la art.│ │
│ │ │7 din Legea nr. │ │
│ │Tarif/taxă de│126/2018, altele │ │
│ │soluţionare a│decât │ │
│ │cererilor de │consultanţii de │ │
│ │autorizare/ │investiţii │ │
│ │avizare/ │persoane juridice│ │
│ │aprobare/ ├─────────────────┼───────────────┤
│1. │atestare şi │1.5. autorizare │ │
│ │retragere │administrator │ │
│ │autorizaţie/ │care deţine │ │
│ │atestat │controlul asupra │7.500 lei │
│ │entităţi │furnizării unui │ │
│ │reglementate │indice de │ │
│ │ │referinţă │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.6. autorizare │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │sucursale ale │ │
│ │ │societăţii de │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │administrator │15.000 lei │
│ │ │fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative/ │ │
│ │ │sucursale ale │ │
│ │ │administratorului│ │
│ │ │de fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.7. autorizare │ │
│ │ │fond deschis de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│ │ │subfond al unui │ │
│ │ │fond deschis de │ │
│ │ │investiţii/fond │10.000 lei │
│ │ │de investiţii │ │
│ │ │alternative/ │ │
│ │ │subfond al unui │ │
│ │ │fond de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.8. autorizare │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │investiţii care: │ │
│ │ │a) este │ │
│ │ │administrată de o│ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │investiţiilor │a) 15.000 lei │
│ │ │(S.A.I.)/ │b) 20.000 lei │
│ │ │administrator │ │
│ │ │fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ │(A.F.I.A.) │ │
│ │ │b) se │ │
│ │ │autoadministrează│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.9. autorizare │ │
│ │ │operatori de │150.000 lei │
│ │ │piaţă │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.10. autorizare/│ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │autorizării │ │
│ │ │pieţelor │ │
│ │ │reglementate, de │ │
│ │ │constituire şi │25.000 lei │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │unui sistem │ │
│ │ │multilateral de │ │
│ │ │tranzacţionare/ │ │
│ │ │sistem organizat │ │
│ │ │de tranzacţionare│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.11. autorizare │ │
│ │ │şi înregistrare │ │
│ │ │în Registrul │ │
│ │ │A.S.F. a unui │ │
│ │ │mecanism de │ │
│ │ │publicare aprobat│5.000 lei │
│ │ │/furnizor de │ │
│ │ │sisteme │ │
│ │ │centralizate de │ │
│ │ │raportare/ │ │
│ │ │mecanism de │ │
│ │ │raportare aprobat│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.12. autorizare │ │
│ │ │depozitari │ │
│ │ │centrali/ │200.000 lei │
│ │ │contrapărţi │ │
│ │ │centrale │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.13. autorizare │ │
│ │ │societăţi de │ │
│ │ │securitizare: │a) 20.000 lei │
│ │ │a) pentru │b) 10.000 lei │
│ │ │constituire │ │
│ │ │b) pentru │ │
│ │ │funcţionare │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.14. autorizare │ │
│ │ │constituire şi │ │
│ │ │funcţionare a │20.000 lei │
│ │ │unui fond de │ │
│ │ │securitizare │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.15. autorizare │ │
│ │ │societăţi de │ │
│ │ │administrare a │a) 10.000 lei │
│ │ │vehiculelor │b) 5.000 lei │
│ │ │investiţionale: │ │
│ │ │a) de constituire│ │
│ │ │b) de funcţionare│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.16. autorizare │ │
│ │ │societăţi de │ │
│ │ │management de │15.000 lei │
│ │ │portofoliu al │ │
│ │ │unor vehicule │ │
│ │ │investiţionale │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.17. autorizare │ │
│ │ │modificări în │ │
│ │ │modul de │ │
│ │ │organizare şi │ │
│ │ │funcţionare/a │ │
│ │ │condiţiilor avute│ │
│ │ │în vedere la data│ │
│ │ │autorizării │ │
│ │ │entităţilor │1.000 lei │
│ │ │autorizate, │ │
│ │ │reglementate şi │ │
│ │ │supravegheate, cu│ │
│ │ │excepţia │ │
│ │ │modificărilor │ │
│ │ │pentru care a │ │
│ │ │fost prevăzut un │ │
│ │ │tarif distinct │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.18. autorizare:│ │
│ │ │a) reglementări │ │
│ │ │emise de │ │
│ │ │operatorii de │ │
│ │ │piaţă, │ │
│ │ │depozitarii │ │
│ │ │centrali, │ │
│ │ │contrapărţile │a) 5.000 lei │
│ │ │centrale │b) 5.000 lei │
│ │ │b) reguli de │ │
│ │ │funcţionare a │ │
│ │ │unui sistem │ │
│ │ │multilateral de │ │
│ │ │tranzacţionare/ │ │
│ │ │sistem organizat │ │
│ │ │de tranzacţionare│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.19. aprobare │ │
│ │ │anunţ preliminar │1.000 lei │
│ │ │pentru o ofertă │ │
│ │ │publică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.20. aprobare │ │
│ │ │anunţ întocmit în│ │
│ │ │vederea │ │
│ │ │exercitării │ │
│ │ │dreptului │ │
│ │ │prevăzut la: │ │
│ │ │a) art. 42 din │a) 20.000 lei │
│ │ │Legea nr. 24/2017│b) 0 lei │
│ │ │privind emitenţii│ │
│ │ │de instrumente │ │
│ │ │financiare şi │ │
│ │ │operaţiuni de │ │
│ │ │piaţă │ │
│ │ │b) art. 43 din │ │
│ │ │Legea nr. 24/2017│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.21. aprobare │ │
│ │ │prospect întocmit│ │
│ │ │în vederea │ │
│ │ │admiterii la │ │
│ │ │tranzacţionare pe│ │
│ │ │o piaţă │5.000 lei │
│ │ │reglementată, în │ │
│ │ │condiţiile în │ │
│ │ │care admiterea nu│ │
│ │ │este precedată de│ │
│ │ │o ofertă publică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.22. aprobare │ │
│ │ │document întocmit│ │
│ │ │pentru cazurile │ │
│ │ │prevăzute la art.│3.000 lei │
│ │ │1 alin. (4) lit. │ │
│ │ │f) şi g) din │ │
│ │ │Regulamentul (UE)│ │
│ │ │nr. 2017/1.129 │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.23. autorizare │ │
│ │ │agenţi care │ │
│ │ │reprezintă │ │
│ │ │interesele │ │
│ │ │deţinătorilor de │7.500 lei │
│ │ │obligaţiuni │ │
│ │ │ipotecare/ │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │securitizate │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.24. avizare/ │ │
│ │ │înregistrare a │ │
│ │ │altor organisme │ │
│ │ │de plasament │ │
│ │ │colectiv │10.000 lei │
│ │ │(A.O.P.C.)/ │ │
│ │ │fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ │(F.I.A.) │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.25. avizare │ │
│ │ │modificări aduse │ │
│ │ │documentelor │ │
│ │ │depuse în vederea│ │
│ │ │înregistrării la │ │
│ │ │Autoritatea de │1.000 lei │
│ │ │Supraveghere │ │
│ │ │Financiară │ │
│ │ │(A.S.F.) a │ │
│ │ │entităţilor │ │
│ │ │prevăzute la pct.│ │
│ │ │1.24 │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.26. avizare/ │ │
│ │ │autorizare agent │500 lei │
│ │ │de distribuţie al│ │
│ │ │S.A.I. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.27. avizare │ │
│ │ │transferuri │ │
│ │ │directe prevăzute│ │
│ │ │la art. 81 alin. │ │
│ │ │(1) lit. g^4) şi │ │
│ │ │j) din │ │
│ │ │Regulamentul nr. │ │
│ │ │13/2005 privind │ │
│ │ │autorizarea şi │ │
│ │ │funcţionarea │0,15% │
│ │ │depozitarului │din valoarea │
│ │ │central, caselor │transferurilor,│
│ │ │de compensare şi │dar nu mai │
│ │ │contrapărţilor │puţin │
│ │ │centrale, aprobat│de 5.000 lei │
│ │ │prin Ordinul │ │
│ │ │Comisiei │ │
│ │ │Naţionale a │ │
│ │ │Valorilor │ │
│ │ │Mobiliare nr. 60/│ │
│ │ │2005, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.28. avizare a: │ │
│ │ │a) delegării de │ │
│ │ │către S.A.I./ │ │
│ │ │O.P.C. │ │
│ │ │autoadministrate │ │
│ │ │a activităţilor │ │
│ │ │prevăzute de art.│ │
│ │ │6 lit. a) din │ │
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. 32│ │
│ │ │/2012 privind │ │
│ │ │organismele de │ │
│ │ │plasament │ │
│ │ │colectiv în │ │
│ │ │valori mobiliare │ │
│ │ │şi societăţile de│ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │investiţiilor, │a) 10.000 lei │
│ │ │precum şi pentru │b1) 10.000 lei │
│ │ │modificarea şi │b2) 5.000 lei │
│ │ │completarea Legii│ │
│ │ │nr. 297/2004 │ │
│ │ │privind piaţa de │ │
│ │ │capital, aprobată│ │
│ │ │cu modificări şi │ │
│ │ │completări prin │ │
│ │ │Legea nr. 10/ │ │
│ │ │2015, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ │b) delegării de │ │
│ │ │către A.F.I.A. a │ │
│ │ │activităţilor de:│ │
│ │ │b1) administrare │ │
│ │ │portofoliu │ │
│ │ │b2) administrare │ │
│ │ │riscuri │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.29. avizare │ │
│ │ │transfer al unui │ │
│ │ │organism de │ │
│ │ │plasament │ │
│ │ │colectiv de la o │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │investiţiilor la │ │
│ │ │o altă societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor, │1.000 lei │
│ │ │respectiv, după │ │
│ │ │caz, de la un │ │
│ │ │administrator de │ │
│ │ │fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative la un│ │
│ │ │alt administrator│ │
│ │ │de fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.30. avizare şi │ │
│ │ │înregistrare ca │20.000 lei │
│ │ │depozitar al │ │
│ │ │activelor O.P.C. │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.31. avizare │ │
│ │ │contract │ │
│ │ │depozitar ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │transferului │1.000 lei │
│ │ │activelor │ │
│ │ │deţinute pentru │ │
│ │ │O.P.C. către noul│ │
│ │ │depozitar │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.32. avizare │ │
│ │ │suspendare, la │ │
│ │ │cerere, emisiune │ │
│ │ │şi răscumpărare │1.000 lei │
│ │ │titluri de │ │
│ │ │participare ale │ │
│ │ │O.P.C., în │ │
│ │ │vederea fuziunii │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.33. atestare │ │
│ │ │care certifică │ │
│ │ │înregistrarea şi │ │
│ │ │înscrierea în │5.000 lei │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │în calitate de │ │
│ │ │A.F.I.A. │ │
│ │ │înregistraţi │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.34. atestare │ │
│ │ │calitate de │ │
│ │ │organism de │6.500 lei │
│ │ │formare │ │
│ │ │profesională │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.35. aprobare │ │
│ │ │modificări aduse │ │
│ │ │unora dintre │ │
│ │ │elementele │ │
│ │ │cuprinse în │ │
│ │ │documentele │1.000 lei │
│ │ │depuse la A.S.F. │ │
│ │ │pentru atestarea │ │
│ │ │organismelor de │ │
│ │ │formare │ │
│ │ │profesională │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.36. retragere a│ │
│ │ │autorizaţiei/ │ │
│ │ │avizului/ │ │
│ │ │atestatului la │ │
│ │ │cererea │ │
│ │ │entităţii, │ │
│ │ │pentru: │a) 200 lei │
│ │ │a) persoană │b) 1.000 lei │
│ │ │fizică │ │
│ │ │b) persoană │ │
│ │ │juridică/entitate│ │
│ │ │fără │ │
│ │ │personalitate │ │
│ │ │juridică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.37. autorizare │ │
│ │ │înfiinţare şi │ │
│ │ │înregistrare la │ │
│ │ │Oficiul Naţional │ │
│ │ │al Registrului │ │
│ │ │Comerţului │ │
│ │ │asigurător │ │
│ │ │supravegheat │ │
│ │ │conform părţii I │ │
│ │ │din Legea nr. 237│40.000 lei │
│ │ │/2015 privind │ │
│ │ │autorizarea şi │ │
│ │ │supravegherea │ │
│ │ │activităţii de │ │
│ │ │asigurare şi │ │
│ │ │reasigurare, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.38. autorizare │ │
│ │ │înfiinţare şi │ │
│ │ │înregistrare la │ │
│ │ │Oficiul Naţional │ │
│ │ │al Registrului │ │
│ │ │Comerţului │ │
│ │ │asigurător │20.000 lei │
│ │ │supravegheat │ │
│ │ │conform părţii a │ │
│ │ │II-a din Legea │ │
│ │ │nr. 237/2015, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.39. autorizare/│ │
│ │ │avizare │5.000 lei │
│ │ │intermediari │ │
│ │ │principali │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.40. autorizare │ │
│ │ │alte riscuri/altă│ │
│ │ │clasă de │ │
│ │ │asigurare nouă, │ │
│ │ │inclusiv pentru │ │
│ │ │practicarea │ │
│ │ │clasei 10 din │ │
│ │ │anexa nr. 1 │40% │
│ │ │secţiunea A din │ │
│ │ │Legea nr. 237/ │ │
│ │ │2015, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare (cotă │ │
│ │ │aplicabilă taxei │ │
│ │ │de autorizare) │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.41. aprobare │ │
│ │ │transfer de │ │
│ │ │portofoliu (cotă │50% │
│ │ │aplicabilă taxei │ │
│ │ │de autorizare) │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.42. aprobarea │ │
│ │ │modificărilor │ │
│ │ │condiţiilor şi │ │
│ │ │documentelor în │ │
│ │ │baza cărora este │ │
│ │ │acordată │ │
│ │ │autorizaţia de │ │
│ │ │funcţionare │ │
│ │ │pentru societăţi │ │
│ │ │sau autorizaţia │ │
│ │ │de funcţionare/ │ │
│ │ │avizul de │ │
│ │ │desfăşurare a │500 lei │
│ │ │activităţii de │ │
│ │ │distribuţie │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │intermediarii │ │
│ │ │principali sau │ │
│ │ │autorizaţia/ │ │
│ │ │avizul pentru o │ │
│ │ │entitate care │ │
│ │ │organizează │ │
│ │ │cursuri de │ │
│ │ │pregătire │ │
│ │ │profesională │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.43. autorizare/│ │
│ │ │avizare furnizori│ │
│ │ │de programe de │ │
│ │ │pregătire │6.500 lei │
│ │ │profesională în │ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │asigurărilor │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.44. autorizare │ │
│ │ │de constituire │ │
│ │ │pentru fondatori/│ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │pensii în: │ │
│ │ │a) sistemul │a) 80.000 lei │
│ │ │pensiilor │b) 80.000 lei │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat │ │
│ │ │b) sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.45. autorizare │ │
│ │ │de administrare │ │
│ │ │şi înscriere în │ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │administrator în:│ │
│ │ │a) sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │a) 300.000 lei │
│ │ │privat │b) 150.000 lei │
│ │ │b) societate de │ │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.46. autorizare │ │
│ │ │prospect schemă │ │
│ │ │de pensii pentru:│ │
│ │ │a) administrator │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat │a) 30.000 lei │
│ │ │b) societate de │b) 12.000 lei │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.47. autorizare │ │
│ │ │fond de pensii şi│ │
│ │ │înscriere în │ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │în: │ │
│ │ │a) sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat │a) 30.000 lei │
│ │ │b) societate de │b) 8.000 lei │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.48. autorizare/│ │
│ │ │avizare │ │
│ │ │modificare │ │
│ │ │(autorizare de │ │
│ │ │administrare, │ │
│ │ │prospect, fond) │ │
│ │ │în: │ │
│ │ │a) sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │a) 1.000 lei │
│ │ │privat │b) 1.000 lei │
│ │ │b) societate de │ │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.49. autorizare/│ │
│ │ │avizare alte │ │
│ │ │modificări ale │ │
│ │ │documentelor │ │
│ │ │autorizate/ │ │
│ │ │avizate pentru: │ │
│ │ │a) administrator │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │a) 1.000 lei │
│ │ │privat │b) 1.000 lei │
│ │ │b) societate de │ │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.50. avizare/ │ │
│ │ │autorizare act │ │
│ │ │individual de │ │
│ │ │aderare pentru: │ │
│ │ │a) administrator │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat │a) 1.000 lei │
│ │ │b) societate de │b) 500 lei │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.51. avizare/ │ │
│ │ │autorizare │ │
│ │ │modificare act │ │
│ │ │individual de │ │
│ │ │aderare pentru: │ │
│ │ │a) administrator │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │a) 500 lei │
│ │ │privat │b) 250 lei │
│ │ │b) societate de │ │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.52. avizare │ │
│ │ │tematică curs │ │
│ │ │agenţi de │ │
│ │ │marketing pentru:│ │
│ │ │a) administrator │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat │a) 100 lei │
│ │ │b) societate de │b) 100 lei │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.53. autorizare │ │
│ │ │înlocuire │ │
│ │ │depozitar fond │ │
│ │ │pentru: │ │
│ │ │a) administrator │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat │a) 5.000 lei │
│ │ │b) societate de │b) 3.000 lei │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.54. autorizare │ │
│ │ │fuziune fonduri │ │
│ │ │de pensii pentru:│ │
│ │ │a) administrator │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat │a) 300.000 lei │
│ │ │b) societate de │b)150.000 lei │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.55. autorizare │ │
│ │ │preluare │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │unui fond de │ │
│ │ │pensii pentru: │ │
│ │ │administrator │ │
│ │ │ofertant │ │
│ │ │(societate de │100.000 lei │
│ │ │pensii/societate │ │
│ │ │de administrare a│ │
│ │ │investiţiilor/ │ │
│ │ │societate de │ │
│ │ │asigurări - │ │
│ │ │pentru sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative) │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.56. avizare şi │ │
│ │ │înscriere în │ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │depozitar în │ │
│ │ │sistemul │80.000 lei │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.57. avizare │ │
│ │ │modificare │ │
│ │ │depozitar în │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │1.000 lei │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.58. avizare │ │
│ │ │modificare │ │
│ │ │auditor în │ │
│ │ │sistemul │ │
│ │ │pensiilor │1.000 lei │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.59. autorizare │ │
│ │ │de funcţionare │ │
│ │ │broker şi │ │
│ │ │înscriere în │ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │pentru agent de │ │
│ │ │marketing │5.000 lei │
│ │ │persoană juridică│ │
│ │ │în sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.60. avizare şi │ │
│ │ │înscriere │ │
│ │ │intermediar în │ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │pentru agent de │ │
│ │ │marketing │ │
│ │ │persoană juridică│4.000 lei │
│ │ │în sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.61. avizare │ │
│ │ │modificare act │ │
│ │ │constitutiv │ │
│ │ │broker pentru │ │
│ │ │agent de │ │
│ │ │marketing │ │
│ │ │persoană juridică│1.000 lei │
│ │ │în sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.62. avizare │ │
│ │ │agent de │ │
│ │ │marketing │ │
│ │ │persoană fizică │ │
│ │ │şi înscriere în │ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │pentru agent de │ │
│ │ │marketing │50 lei │
│ │ │persoană juridică│ │
│ │ │în sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.63. reavizare │ │
│ │ │agent de │ │
│ │ │marketing │ │
│ │ │persoană fizică │ │
│ │ │pentru agent de │ │
│ │ │marketing │ │
│ │ │persoană juridică│25 lei │
│ │ │în sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.64. avizare │ │
│ │ │persoană juridică│ │
│ │ │specializată şi │ │
│ │ │înscriere în │ │
│ │ │Registrul A.S.F │ │
│ │ │pentru sistemul │1.500 lei │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │administrate │ │
│ │ │privat/sistemul │ │
│ │ │pensiilor │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.65. aprobare │ │
│ │ │membru structură │ │
│ │ │de conducere/ │ │
│ │ │persoană cu │ │
│ │ │funcţie-cheie, │ │
│ │ │respectiv │ │
│ │ │autorizarea │ │
│ │ │modificării │ │
│ │ │autorizaţiei de │1.000 lei/ │
│ │ │funcţionare ca │persoană │
│ │ │urmare a │evaluată │
│ │ │modificării │ │
│ │ │componenţei │ │
│ │ │consiliului de │ │
│ │ │administraţie/ │ │
│ │ │consiliului de │ │
│ │ │supraveghere, │ │
│ │ │directori/membri │ │
│ │ │ai directoratului│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.66. retragerea,│ │
│ │ │la cerere, a │ │
│ │ │aprobării │200 lei │
│ │ │persoanei │ │
│ │ │evaluate │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.67. cererea de │ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │proiectelor de │ │
│ │ │achiziţie^1) şi/ │ │
│ │ │sau a │ │
│ │ │acţionarilor │ │
│ │ │semnificativi^2):│ │
│ │ │a) participaţii │ │
│ │ │mai mari sau │ │
│ │ │egale cu 50% │ │
│ │ │(cotă aplicabilă │ │
│ │ │taxei de │ │
│ │ │autorizare) │ │
│ │ │b) participaţii │ │
│ │ │mai mici de 50%: │ │
│ │ │(i) persoană │ │
│ │ │fizică │ │
│ │ │(ii) persoană │a) 75% │
│ │ │juridică │b) │
│ │ │(iii) persoane │(i) 5.000 lei │
│ │ │care acţionează │(ii) 10.000 lei│
│ │ │în mod concertat │(iii) 10.000 │
│ │ │^1) În cazul unui│lei │
│ │ │proiect de │ │
│ │ │achiziţie de │ │
│ │ │către persoane │ │
│ │ │care acţionează │ │
│ │ │în mod concertat │ │
│ │ │tariful se aplică│ │
│ │ │o singură dată. │ │
│ │ │^2) La │ │
│ │ │înfiinţarea │ │
│ │ │entităţii │ │
│ │ │reglementate │ │
│ │ │tariful pentru │ │
│ │ │evaluarea │ │
│ │ │acţionarilor este│ │
│ │ │inclus în tariful│ │
│ │ │de autorizare a │ │
│ │ │entităţii │ │
│ │ │reglementate │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.68. aprobare │ │
│ │ │fuziune/divizare:│ │
│ │ │a) asigurător/ │ │
│ │ │reasigurător │ │
│ │ │(cotă aplicabilă │ │
│ │ │taxei de │a) 25% │
│ │ │autorizare) │b) 5.000 lei │
│ │ │b) companie de │ │
│ │ │brokeraj │ │
│ │ │nou-înfiinţată │ │
│ │ │(se aplică taxa │ │
│ │ │de autorizare) │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.69. aprobare a │ │
│ │ │modelului intern │ │
│ │ │integral, │ │
│ │ │prevăzut la art. │ │
│ │ │166 alin. (1) │80.000 lei │
│ │ │lit. d) din Legea│ │
│ │ │nr. 237/2015, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.70. aprobare a │ │
│ │ │modelului intern │ │
│ │ │parţial, prevăzut│ │
│ │ │la art. 166 alin.│ │
│ │ │(1) lit. d) din │50.000 lei │
│ │ │Legea nr. 237/ │ │
│ │ │2015, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.71. aprobare a │ │
│ │ │utilizării │ │
│ │ │parametrilor │ │
│ │ │specifici, │ │
│ │ │prevăzuţi la art.│ │
│ │ │166 alin. (1) │9.000 lei │
│ │ │lit. c) din Legea│ │
│ │ │nr. 237/2015, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.72. aprobare │ │
│ │ │model intern │ │
│ │ │total pentru │ │
│ │ │asigurătorii/ │65.000 lei │
│ │ │reasigurătorii │ │
│ │ │care fac parte │ │
│ │ │dintr-un grup │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.73. aprobare │ │
│ │ │model intern │ │
│ │ │parţial pentru │ │
│ │ │asigurătorii/ │40.000 lei │
│ │ │reasigurătorii │ │
│ │ │care fac parte │ │
│ │ │dintr-un grup │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.74. taxă de │ │
│ │ │atestare/avizare │ │
│ │ │activitate │ │
│ │ │intermediari │ │
│ │ │principali în │ │
│ │ │calitate de │ │
│ │ │creatori de │ │
│ │ │produse: │ │
│ │ │a) taxă atestare │a) 0 lei │
│ │ │calitate de │b) 0 lei │
│ │ │creator de │ │
│ │ │produse de │ │
│ │ │asigurare │ │
│ │ │b) taxă de │ │
│ │ │avizare │ │
│ │ │activitate de │ │
│ │ │creare produse de│ │
│ │ │asigurare │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.75. taxă de │ │
│ │ │atestare în │ │
│ │ │calitate de │ │
│ │ │lectori în │0 lei │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │asigurărilor şi │ │
│ │ │reasigurărilor │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │1.76. taxă │ │
│ │ │aprobare │ │
│ │ │conducere │100 lei │
│ │ │executivă │ │
│ │ │intermediari │ │
│ │ │principali │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.1. înregistrare│ │
│ │ │/radiere/ │ │
│ │ │modificare │ │
│ │ │componenţă │ │
│ │ │grupuri: │ │
│ │ │a) înregistrare │a) 10.000 lei │
│ │ │grupuri la A.S.F.│b) 1.000 lei │
│ │ │b) radiere │c) 1.000 lei │
│ │ │grupuri din │ │
│ │ │evidenţele A.S.F.│ │
│ │ │c) modificare │ │
│ │ │componenţă │ │
│ │ │grupuri în │ │
│ │ │evidenţele A.S.F.│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.2. înscriere în│ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │a entităţilor ce │ │
│ │ │se autorizează/ │ │
│ │ │avizează de │ │
│ │ │A.S.F.: │a) 1.000 lei │
│ │ │a) persoană │b) 100 lei │
│ │ │juridică/entitate│ │
│ │ │fără │ │
│ │ │personalitate │ │
│ │ │juridică │ │
│ │ │b) persoană │ │
│ │ │fizică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.3. înscriere în│ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │a persoanei care │ │
│ │ │prestează │ │
│ │ │servicii şi │ │
│ │ │activităţi de │ │
│ │ │investiţii în │ │
│ │ │numele unei │ │
│ │Tarif/Taxă de│societăţi de │ │
│ │înscriere/ │servicii de │ │
│ │înregistrare/│investiţii │ │
│ │menţinere/ │financiare/ │ │
│2. │radiere în/ │instituţii de │a) 1.000 lei │
│ │din │credit: │b) │
│ │evidenţele şi│a) persoană │(i) 1.000 lei │
│ │registrele │fizică care │(ii) 3.500 lei │
│ │A.S.F. │prestează │ │
│ │ │serviciul de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │prevăzut la pct. │ │
│ │ │5 din secţiunea A│ │
│ │ │a anexei nr. 1 la│ │
│ │ │Legea nr. 126/ │ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │b) agent delegat:│ │
│ │ │(i) persoană │ │
│ │ │fizică │ │
│ │ │(ii) persoană │ │
│ │ │juridică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.4. înscriere în│ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │a instituţiilor │ │
│ │ │de credit din │ │
│ │ │România care │ │
│ │ │prestează │ │
│ │ │servicii şi │ │
│ │ │activităţi de │ │
│ │ │investiţii: │ │
│ │ │a) cu │ │
│ │ │instrumentele │ │
│ │ │financiare │a) 20.000 lei │
│ │ │menţionate în │b) 1.000 lei │
│ │ │anexa nr. 1 │ │
│ │ │secţiunea C din │ │
│ │ │Legea nr. 126/ │ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │b) exclusiv cu │ │
│ │ │instrumentele │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │menţionate la │ │
│ │ │art. 2 alin. (3) │ │
│ │ │din Legea nr. 126│ │
│ │ │/2018 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.5. înscriere în│ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │a │ │
│ │ │administratorului│ │
│ │ │special/ │ │
│ │ │lichidatorului/ │ │
│ │ │evaluatorului/ │a) 1.000 lei │
│ │ │expertului │b) 5.000 lei │
│ │ │independent/ │ │
│ │ │auditorului IT: │ │
│ │ │a) persoană │ │
│ │ │fizică │ │
│ │ │b) persoană │ │
│ │ │juridică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.6. înregistrare│ │
│ │ │în Registrul │ │
│ │ │A.S.F. a │ │
│ │ │modificărilor în │ │
│ │ │modul de │1.000 lei │
│ │ │organizare şi │ │
│ │ │funcţionare a │ │
│ │ │entităţilor │ │
│ │ │prevăzute la pct.│ │
│ │ │2.4 şi 2.5 │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.7. înregistrare│ │
│ │ │în Registrul │ │
│ │ │A.S.F. │ │
│ │ │administrator │ │
│ │ │care deţine │ │
│ │ │controlul asupra │ │
│ │ │furnizării unui │ │
│ │ │indice de │ │
│ │ │referinţă: │ │
│ │ │a) în cazul │ │
│ │ │prevăzut la art. │ │
│ │ │34 alin. (1) lit.│ │
│ │ │b) din │ │
│ │ │Regulamentul (UE)│ │
│ │ │2016/1.011 al │ │
│ │ │Parlamentului │ │
│ │ │European şi al │ │
│ │ │Consiliului din 8│ │
│ │ │iunie 2016 │ │
│ │ │privind indicii │ │
│ │ │utilizaţi ca │ │
│ │ │indici de │ │
│ │ │referinţă în │ │
│ │ │cadrul │a) 5.000 lei │
│ │ │instrumentelor │b) 2.500 lei │
│ │ │financiare şi al │ │
│ │ │contractelor │ │
│ │ │financiare sau │ │
│ │ │pentru a măsura │ │
│ │ │performanţele │ │
│ │ │fondurilor de │ │
│ │ │investiţii şi de │ │
│ │ │modificare a │ │
│ │ │Directivelor 2008│ │
│ │ │/48/CE şi 2014/17│ │
│ │ │/UE şi a │ │
│ │ │Regulamentului │ │
│ │ │(UE) nr. 596/ │ │
│ │ │2014, denumit în │ │
│ │ │continuare │ │
│ │ │Regulamentul (UE)│ │
│ │ │2016/1.011 │ │
│ │ │b) în cazul │ │
│ │ │prevăzut la art. │ │
│ │ │34 alin. (1) lit.│ │
│ │ │c) din │ │
│ │ │Regulamentul (UE)│ │
│ │ │2016/1.011 │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.8. înscriere în│ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │a societăţilor de│ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │investiţiilor, │ │
│ │ │administratorilor│ │
│ │ │de fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ │autorizaţi, │ │
│ │ │societăţilor de │3.000 lei │
│ │ │servicii de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │financiare, │ │
│ │ │instituţiilor de │ │
│ │ │credit care │ │
│ │ │distribuie │ │
│ │ │titluri de │ │
│ │ │participare pe │ │
│ │ │teritoriul │ │
│ │ │României │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.9. înscriere în│ │
│ │ │Registrul A.S.F. │5.000 lei │
│ │ │a operatorului │ │
│ │ │independent │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.10. radiere din│ │
│ │ │Registrul A.S.F.,│ │
│ │ │la cerere, a │ │
│ │ │instituţiei de │ │
│ │ │credit din │ │
│ │ │România care │ │
│ │ │prestează │ │
│ │ │servicii şi │ │
│ │ │activităţi de │ │
│ │ │investiţii: │ │
│ │ │a) cu │ │
│ │ │instrumentele │a) 1.500 lei │
│ │ │financiare │b) 200 lei │
│ │ │menţionate în │ │
│ │ │anexa nr. 1 │ │
│ │ │secţiunea C din │ │
│ │ │Legea nr. 126/ │ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │b) exclusiv cu │ │
│ │ │instrumentele │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │menţionate la │ │
│ │ │art. 2 alin. (3) │ │
│ │ │din Legea nr. 126│ │
│ │ │/2018 │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.11. radiere din│ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
│ │ │a persoanei care │ │
│ │ │prestează │ │
│ │ │servicii şi │ │
│ │ │activităţi de │ │
│ │ │investiţii în │ │
│ │ │numele unei │ │
│ │ │societăţi de │ │
│ │ │servicii de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │financiare/ │ │
│ │ │instituţii de │a) 200 lei │
│ │ │credit: │b) │
│ │ │a) persoană │(i) 200 lei │
│ │ │fizică care │(ii) 200 lei │
│ │ │prestează │ │
│ │ │serviciul de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │prevăzut la pct. │ │
│ │ │5 din secţiunea A│ │
│ │ │a anexei nr. 1 la│ │
│ │ │Legea nr. 126/ │ │
│ │ │2018 │ │
│ │ │b) agent delegat:│ │
│ │ │(i) persoană │ │
│ │ │fizică │ │
│ │ │(ii) persoană │ │
│ │ │juridică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.12. radiere din│ │
│ │ │Registrul A.S.F.,│ │
│ │ │la cerere, a │ │
│ │ │societăţii de │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │investiţiilor, │ │
│ │ │administratorului│ │
│ │ │de fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ │autorizat, │1.000 lei │
│ │ │societăţii de │ │
│ │ │servicii de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │financiare, │ │
│ │ │instituţiei de │ │
│ │ │credit care │ │
│ │ │distribuie │ │
│ │ │titluri de │ │
│ │ │participare pe │ │
│ │ │teritoriul │ │
│ │ │României │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.13. radiere din│ │
│ │ │Registrul A.S.F.,│ │
│ │ │la cerere, a │200 lei │
│ │ │operatorului │ │
│ │ │independent │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.14. radiere din│ │
│ │ │Registrul A.S.F.,│ │
│ │ │la cerere, a │ │
│ │ │administratorului│ │
│ │ │special/ │ │
│ │ │lichidatorului/ │ │
│ │ │evaluatorului/ │a) 500 lei │
│ │ │expertului │b) 1.500 lei │
│ │ │independent/ │ │
│ │ │auditorului IT, │ │
│ │ │pentru: │ │
│ │ │a) persoană │ │
│ │ │fizică │ │
│ │ │b) persoană │ │
│ │ │juridică │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.15. radiere din│ │
│ │ │Registrul A.S.F.,│ │
│ │ │la cerere, a │200 lei │
│ │ │agentului de │ │
│ │ │distribuţie al │ │
│ │ │unui S.A.I. │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.16. radiere din│ │
│ │ │Registrul A.S.F.,│ │
│ │ │la cerere, a │1.000 lei │
│ │ │depozitarului │ │
│ │ │activelor O.P.C. │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.17. │ │
│ │ │înregistrarea la │ │
│ │ │A.S.F./radierea │ │
│ │ │la cerere a │ │
│ │ │instrumentelor │500 lei │
│ │ │financiare, cu │ │
│ │ │excepţia │ │
│ │ │titlurilor de │ │
│ │ │stat │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.18. înscriere │ │
│ │ │în Registrul │ │
│ │ │A.S.F. a │ │
│ │ │administratorului│ │
│ │ │autorizat, avizat│ │
│ │ │sau supus unei │ │
│ │ │proceduri │ │
│ │ │similare în │ │
│ │ │vederea │ │
│ │ │funcţionării ca │1.000 lei │
│ │ │administrator de │ │
│ │ │scheme de pensii │ │
│ │ │facultative │ │
│ │ │într-un stat │ │
│ │ │membru al Uniunii│ │
│ │ │Europene sau │ │
│ │ │aparţinând │ │
│ │ │Spaţiului │ │
│ │ │Economic European│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.19. înscriere │ │
│ │ │în Registrul │ │
│ │ │A.S.F. a fondului│ │
│ │ │de pensii │ │
│ │ │administrat de un│ │
│ │ │administrator de │ │
│ │ │scheme de pensii │1.000 lei │
│ │ │facultative │ │
│ │ │dintr-un stat │ │
│ │ │membru al Uniunii│ │
│ │ │Europene sau │ │
│ │ │aparţinând │ │
│ │ │Spaţiului │ │
│ │ │Economic European│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.20. menţinere │ │
│ │ │atestat C.N.V.M./│ │
│ │ │A.S.F. eliberat │ │
│ │ │organismului de │ │
│ │ │formare │ │
│ │ │profesională pe o│5.000 lei │
│ │ │perioadă de │ │
│ │ │maximum 12 luni │ │
│ │ │consecutive sau │ │
│ │ │multiplu de 12 │ │
│ │ │luni │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.21. menţinerea │ │
│ │ │în Registrul │ │
│ │ │furnizorilor de │ │
│ │ │programe de │2.000 lei │
│ │ │pregătire │ │
│ │ │profesională în │ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │asigurărilor │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │2.22. avizarea │ │
│ │ │specialiştilor │ │
│ │ │constatare daune │300 lei │
│ │ │şi înscrierea │ │
│ │ │acestora în │ │
│ │ │Registrul A.S.F. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Cote/Tarife/ │ │ │
│ │Taxe │ │ │
│ │percepute │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │monitorizarea│ │ │
│ │entităţilor │cotă aplicată │ │
│ │prevăzute la │veniturilor din │ │
│ │art. 25 alin.│exploatare ale │ │
│ │(1) din │entităţilor │ │
│ │Regulamentul │prevăzute la art.│ │
│3. │Autorităţii │25 alin. (1) din │1% │
│ │de │Regulamentul │ │
│ │Supraveghere │Autorităţii de │ │
│ │Financiară │Supraveghere │ │
│ │nr. 16/2014 │Financiară nr. 16│ │
│ │privind │/2014, republicat│ │
│ │veniturile │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │
│ │de │ │ │
│ │Supraveghere │ │ │
│ │Financiară, │ │ │
│ │republicat │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │4.1. cotă │ │
│ │ │percepută de │ │
│ │ │A.S.F. pentru │ │
│ │ │monitorizarea │ │
│ │ │derulării unei │ │
│ │ │oferte publice de│ │
│ │ │vânzare de către │ │
│ │ │un sindicat de │ │
│ │ │intermediere, │ │
│ │ │aplicată la suma │1% │
│ │ │totală plătită de│ │
│ │ │client (ofertant)│ │
│ │ │pentru prestarea │ │
│ │ │tuturor │ │
│ │ │serviciilor │ │
│ │ │aferente ofertei │ │
│ │Cote/Tarife/ │publice de │ │
│ │Taxe │vânzare, pentru │ │
│ │percepute │întreg sindicatul│ │
│ │pentru │de intermediere │ │
│ │monitorizarea├─────────────────┼───────────────┤
│ │entităţilor │4.2. tarif │ │
│ │reglementate │perceput pentru │ │
│4. │de A.S.F. │monitorizarea │ │
│ │prevăzute la │activităţilor de │4.500 lei/an/ │
│ │art. 2 alin. │distribuire pe │fond/ │
│ │(1) lit. a) │teritoriul │O.P.C.V.M. │
│ │din O.U.G. │României a │compartimentat │
│ │nr. 93/2012, │titlurilor de │ │
│ │cu excepţia │participare emise│ │
│ │societăţilor │de O.P.C.V.M. din│ │
│ │de investiţii│alte state membre│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │4.3. tarif │ │
│ │ │perceput pentru │ │
│ │ │monitorizarea │ │
│ │ │activităţii de │ │
│ │ │distribuire pe │ │
│ │ │teritoriul │4.500 lei/an/ │
│ │ │României a │fond/ │
│ │ │titlurilor de │compartiment │
│ │ │participare emise│al aceluiaşi │
│ │ │de fonduri de │O.P.C. │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative din │ │
│ │ │state membre/ │ │
│ │ │O.P.C. din state │ │
│ │ │nemembre │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Precizări │ │
│Nr. │Categoria de │(operaţiunea, │Nivelul │
│crt.│venituri │baza de calcul │tarifului (lei)│
│ │ │căreia i se │/cotei (%) │
│ │ │aplică cota etc.)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │4.4. tarif │ │
│ │ │perceput pentru │ │
│ │ │monitorizarea │ │
│ │ │activităţii de │ │
│ │ │distribuire pe │ │
│ │ │teritoriul │4.500 lei/an/ │
│ │ │României a │fond/ │
│ │ │titlurilor de │compartiment al│
│ │ │participare emise│aceluiaşi │
│ │ │de F.I.A. │F.I.A. │
│ │ │administrate în │ │
│ │ │alte state membre│ │
│ │ │şi/sau │ │
│ │ │administrarea │ │
│ │ │unui A.O.P.C. din│ │
│ │ │România │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │4.5. tarif │ │
│ │ │perceput pentru │ │
│ │ │monitorizarea │ │
│ │ │activităţilor de │ │
│ │ │administrare a │ │
│ │ │A.O.P.C./F.I.A. │ │
│ │ │din România de │ │
│ │ │către │ │
│ │ │administratorii │ │
│ │ │de fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative din │ │
│ │ │alte state │ │
│ │ │membre: │ │
│ │ │a) în cazul │ │
│ │ │administrării │ │
│ │ │directe, │a) 6.000 lei/an│
│ │ │prevăzute la art.│b) 15.000 lei/ │
│ │ │34 alin. (1) din │an │
│ │ │Legea nr. 74/2015│ │
│ │ │privind │ │
│ │ │administratorii │ │
│ │ │de fonduri de │ │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ │b) în cazul │ │
│ │ │administrării │ │
│ │ │realizate prin │ │
│ │ │intermediul unei │ │
│ │ │sucursale, │ │
│ │ │prevăzute la art.│ │
│ │ │34 alin. (1) din │ │
│ │ │Legea nr. 74/2015│ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.1. tarif │ │
│ │ │perceput pentru │ │
│ │ │emiterea unui act│ │
│ │ │individual de │ │
│ │ │soluţionare a │ │
│ │ │cererii de │ │
│ │ │validare a │ │
│ │ │agentului care │2.500 lei │
│ │ │reprezintă │ │
│ │ │interesele │ │
│ │ │deţinătorilor de │ │
│ │ │obligaţiuni/ │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │securizate │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.2. tarif │ │
│ │ │perceput pentru │ │
│ │ │emiterea, la │ │
│ │ │cerere, a unui │ │
│ │ │act individual │1.000 lei │
│ │ │care nu se │ │
│ │ │încadrează în │ │
│ │ │categoriile │ │
│ │ │prevăzute expres │ │
│ │ │în prezenta anexă│ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.3. taxă │ │
│ │ │interpretare │ │
│ │ │oficială a │ │
│ │ │reglementărilor │ │
│ │ │A.S.F. în │ │
│ │ │vigoare, │ │
│ │ │aplicabile │ │
│ │ │entităţilor │ │
│ │ │prevăzute la art.│ │
│ │ │2 alin. (1) lit. │ │
│ │ │b) din O.U.G. nr.│ │
│ │ │93/2012, cu │ │
│ │ │excepţia │ │
│ │ │entităţilor │ │
│ │ │supravegheate de │ │
│ │ │A.S.F. ori a │a) 10.000 lei │
│ │ │patronatelor/ │b) 300 lei │
│ │ │asociaţiilor │ │
│ │ │profesionale ale │ │
│ │ │acestora, │ │
│ │ │contractanţilor, │ │
│ │ │păgubiţilor ori a│ │
│ │ │asociaţiilor de │ │
│ │ │protecţie a │ │
│ │ │consumatorilor şi│ │
│ │ │a instituţiilor │ │
│ │ │sau autorităţilor│ │
│ │ │publice, după cum│ │
│ │ │urmează: │ │
│ │ │a) persoane │ │
│ │ │juridice │ │
│ │ │b) persoane │ │
│ │ │fizice │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.4. tarif/taxă │ │
│ │ │interpretare │ │
│ │ │oficială a │ │
│ │ │reglementărilor │ │
│ │ │în vigoare │ │
│ │ │aplicabile │ │
│ │Tarife şi │entităţilor │ │
│ │taxe din alte│prevăzute la art.│10.000 lei │
│5. │activităţi │2 alin. (1) lit. │ │
│ │desfăşurate │a) şi c) din │ │
│ │de A.S.F. │O.U.G. nr. 93/ │ │
│ │ │2012, cu excepţia│ │
│ │ │entităţilor │ │
│ │ │supravegheate de │ │
│ │ │A.S.F. │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.5. avizare │ │
│ │ │firmă de audit în│ │
│ │ │vederea │ │
│ │ │desfăşurării │ │
│ │ │activităţii de │ │
│ │ │audit financiar │25.000 lei │
│ │ │la entităţile │ │
│ │ │autorizate, │ │
│ │ │reglementate şi │ │
│ │ │supravegheate de │ │
│ │ │A.S.F. │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.6. notificare │ │
│ │ │persoană fizică │ │
│ │ │care oferă │ │
│ │ │informaţii │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │instrumentele │ │
│ │ │financiare, │ │
│ │ │serviciile de │ │
│ │ │investiţii sau │ │
│ │ │serviciile │300 lei │
│ │ │auxiliare în │ │
│ │ │numele S.S.I.F./ │ │
│ │ │instituţiei de │ │
│ │ │credit, în │ │
│ │ │conformitate cu │ │
│ │ │prevederile art. │ │
│ │ │87 alin. (1) din │ │
│ │ │Legea nr. 126/ │ │
│ │ │2018 │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.7. furnizarea │ │
│ │ │oricăror │ │
│ │ │informaţii, │ │
│ │ │puncte de vedere,│ │
│ │ │altele decât cele│ │
│ │ │prevăzute la pct.│ │
│ │ │5.3, sau │ │
│ │ │certificări din │ │
│ │ │partea A.S.F. │300 lei │
│ │ │destinate a servi│ │
│ │ │în relaţiile cu │ │
│ │ │terţii, cu │ │
│ │ │excepţia │ │
│ │ │contractanţilor, │ │
│ │ │păgubiţilor şi a │ │
│ │ │instituţiilor sau│ │
│ │ │autorităţilor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │ │5.8. taxă de │ │
│ │ │eliberare a │ │
│ │ │duplicatului │ │
│ │ │autorizaţiei │ │
│ │ │conform art. 8 │ │
│ │ │alin. (14) din │0 lei │
│ │ │Legea nr. 237/ │ │
│ │ │2015, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
└────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────┘    ANEXA 4

    SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE
    S.C. ...........................,
    Str. ................. nr. ......, bl. ......,
    sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ...............,
    localitatea ..................,
    telefon ........./fax .........
    Persoană de contact ...........................,
    telefon ........., e-mail ..................
    A. Situaţia privind cota datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pe luna/ trimestrul ...............

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Specificaţii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Categorie cotă (conform anexei nr. ││
│........ la Regulamentul Autorităţii ││
│de Supraveghere Financiară nr. 16/ ││
│2014, republicat) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Baza de calcul: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nivelul cotei/tarifului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Majorări de întârziere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suma datorată: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Suma virată, din care: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- aferentă cotei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- aferentă majorărilor de întârziere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. OP ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data OP ││
└─────────────────────────────────────┴┘    B. Situaţia rectificativă privind cota datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul ............

┌────────────┬─────────┬───────────┬─────────┐
│ │Situaţie │Situaţie │Diferenţe│
│Specificaţii│raportată│rectificată│(+/–) │
│ │iniţial │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 = 3 – 2│
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Categorie │ │ │ │
│cotă │ │ │ │
│(conform │ │ │ │
│anexei nr. │ │ │ │
│....... la │ │ │ │
│Regulamentul│ │ │ │
│Autorităţii │ │ │ │
│de │ │ │ │
│Supraveghere│ │ │ │
│Financiară │ │ │ │
│nr. 16/2014,│ │ │ │
│republicat) │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Baza de │ │ │ │
│calcul: │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Nivelul │ │ │ │
│cotei/ │ │ │ │
│tarifului │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Majorări de │ │ │ │
│întârziere │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Suma │ │ │ │
│datorată: │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Suma virată,│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│- aferentă │ │ │ │
│cotei │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│- aferentă │ │ │ │
│majorărilor │ │ │ │
│de │ │ │ │
│întârziere │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Nr. OP │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤
│Data OP │ │ │ │
└────────────┴─────────┴───────────┴─────────┘
    ANEXA 5

    SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI
    .................................................. - S.A./S.R.L.
    Str. .............................. nr. ................, bl. ....................,
    sc. ..................., ap. .................., sectorul/judeţul ...........................,
    localitatea .....................................................................
    telefon ................./fax .................................................
    Persoană de contact ....................................................,
    telefon ..............................., e-mail ..............................
    A. Situaţia privind cota pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru luna ..................
     - lei -

┌────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│ │ │Total^1 │Din care,│ │
│Nr. │ │cumulat │pentru │Nr. şi data │
│crt.│Specificaţii│de la │luna de │documentului│
│ │ │începutul│raportare│de plată^3 │
│ │ │anului │^2 │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│1. │Categorie │ │ │ │
│ │cota: │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │
│1.1.│mai puţin │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│1.2.│Asigurări de│ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│1.3.│Asigurări de│ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Volum prime │ │ │ │
│2. │brute │ │ │X │
│ │încasate, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │
│2.1.│mai puţin │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│2.2.│Asigurări de│ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│2.3.│Asigurări de│ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cota │ │ │ │
│ │procentuală │ │ │ │
│ │stabilită de│ │ │ │
│3. │Autoritatea │ │ │X │
│ │de │ │ │ │
│ │Supraveghere│ │ │ │
│ │Financiară │ │ │ │
│ │(%) pentru: │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │
│3.1.│mai puţin │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│3.2.│Asigurări de│ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│3.3.│Asigurări de│ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cota │ │ │ │
│4. │datorată │ │ │X │
│ │total, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │
│4.1.│mai puţin │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│4.2.│Asigurări de│ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│4.3.│Asigurări de│ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Majorări de │ │ │ │
│5. │întârziere │ │ │X │
│ │datorate │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Suma virată │ │ │ │
│6. │total, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │
│ │cotei pentru│ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │
│6.1.│generale, │ │ │ │
│ │mai puţin │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │
│6.2.│cotei pentru│ │ │ │
│ │asigurări de│ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │
│6.3.│cotei pentru│ │ │ │
│ │asigurări de│ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │
│6.4.│majorărilor │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │întârziere │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


    ^1 În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.
    ^2 În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.
    ^3 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care:
    - taxă de funcţionare/contribuţie;
    – majorări de întârziere;
    – luna pentru care se virează fiecare sumă.

    SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI
    ..................................... - S.A./S.R.L.
    Str. ............................ nr. ..........................., bl. ......................,
    sc. .............., ap. ............, sectorul/judeţul ...............................,
    localitatea .................................................................................,
    telefon ............................/fax .....................................................
    Persoană de contact ...................................................................
    telefon ............................., e-mail .............................................


    B. Situaţia rectificativă privind cota pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control datorată Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru luna ................
     - lei -

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │ │Suma │Suma │Diferenţe│Nr. şi data │
│crt.│Specificaţii│raportată│rectificată│(+/–) │documentului│
│ │ │iniţial^1│^2 │ │de plată^3 │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 = 3 – 2│5 │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1. │Categorie │ │ │ │ │
│ │cota: │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │ │
│1.1.│mai puţin │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1.2.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│1.3.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Volum prime │ │ │ │ │
│2. │brute │ │ │ │X │
│ │încasate, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │ │
│2.1.│mai puţin │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│2.2.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│2.3.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cota │ │ │ │ │
│ │procentuală │ │ │ │ │
│ │stabilită de│ │ │ │ │
│3. │Autoritatea │ │ │ │X │
│ │de │ │ │ │ │
│ │Supraveghere│ │ │ │ │
│ │Financiară │ │ │ │ │
│ │(%) pentru: │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │ │
│3.1.│mai puţin │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│3.2.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│3.3.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cota │ │ │ │ │
│4. │datorată - │ │ │ │X │
│ │total, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Asigurări │ │ │ │ │
│ │generale, │ │ │ │ │
│4.1.│mai puţin │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│4.2.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│4.3.│Asigurări de│ │ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Majorări de │ │ │ │ │
│5. │întârziere │ │ │ │X │
│ │datorate │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Suma virată │ │ │ │ │
│6. │- total, din│ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │ │
│ │cotei pentru│ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│6.1.│generale, │ │ │ │ │
│ │mai puţin │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │
│ │RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │ │
│6.2.│cotei pentru│ │ │ │ │
│ │asigurări de│ │ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │ │
│6.3.│cotei pentru│ │ │ │ │
│ │asigurări de│ │ │ │ │
│ │tip RCA │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aferentă │ │ │ │ │
│6.4.│majorărilor │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │întârziere │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┘


    ^1 În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate iniţial pentru luna respectivă.
    ^2 În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate iniţial.
    ^3 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care:
    - taxă de funcţionare/contribuţie;
    – majorări de întârziere;
    – luna pentru care se virează fiecare sumă.    ANEXA 6

    SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI
    ................................................... - S.A./S.R.L.
    Str. .............................. nr. .........................., bl. ..........................,
    sc. ...................., ap. ....................., sectorul/judeţul ...........................,
    localitatea .........................................................,
    telefon ......................................./fax ...............................................
    Persoană de contact ..............................................
    telefon ...................................., e-mail ............................................
    Raportări intermediari principali
    A. Situaţia privind taxa de funcţionare/distribuţie datorată din desfăşurarea activităţii de distribuţie aferentă trimestrului .......................................
    - Raportare trimestrială -
     - lei -

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Total^1 │Din care, │ │
│Nr. │ │cumulat │pentru │Nr. şi data │
│crt.│Specificaţii│de la │trimestrul│documentului│
│ │ │începutul│de │de plată^2 │
│ │ │anului │raportare │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │venituri din│ │ │ │
│1. │activitatea │ │ │x │
│ │de │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Cota │ │ │ │
│2. │procentuală │ │ │x │
│ │stabilită de│ │ │ │
│ │A.S.F. │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Taxa de │ │ │ │
│ │funcţionare^│ │ │ │
│3. │3/ │ │ │x │
│ │distribuţie^│ │ │ │
│ │4 datorată │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Majorări de │ │ │ │
│4. │întârziere │ │ │x │
│ │datorate │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Suma virată │ │ │ │
│5. │total, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │- aferentă │ │ │ │
│ │taxei de │ │ │ │
│ │funcţionare/│ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │- aferentă │ │ │ │
│ │majorărilor │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │întârziere │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┘


    ^1 Se completează cu sumele cumulate de la începutul exerciţiului financiar.
    ^2 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată total, din care:
    - taxa de funcţionare/distribuţie;
    – majorări de întârziere;
    – trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.

    ^3 Taxa de funcţionare se achită de către companiile de brokeraj.
    ^4 Taxa de distribuţie se achită de către instituţiile de credit şi firmele de investiţii.
    SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI
    ................................................... - S.A./S.R.L.
    Str. .............................. nr. .........................., bl. ..........................,
    sc. ...................., ap. ....................., sectorul/judeţul ...........................,
    localitatea .........................................................,
    telefon ......................................./fax ...............................................
    Persoană de contact ..............................................
    telefon ...................................., e-mail ............................................


    B. Situaţia rectificativă privind taxa de funcţionare/distribuţie datorată din desfăşurarea activităţii de distribuţie aferentă trimestrului .........................
    - Raportare trimestrială -
     - lei -

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┐
│Nr. │ │Suma │Suma │Diferenţe│Nr. şi data │
│crt.│Specificaţii│raportată│rectificată│(+/–) │documentului│
│ │ │iniţial │^1 │ │de plată^2 │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │4 = col. │ │
│0 │1 │2 │3 │3 – │5 │
│ │ │ │ │col. 2 │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│ │venituri din│ │ │ │ │
│1. │activitatea │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Cota │ │ │ │ │
│2. │procentuală │ │ │ │x │
│ │stabilită de│ │ │ │ │
│ │A.S.F. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Taxa de │ │ │ │ │
│ │funcţionare^│ │ │ │ │
│3. │3/ │ │ │ │x │
│ │distribuţie^│ │ │ │ │
│ │4 datorată │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Majorări de │ │ │ │ │
│4. │întârziere │ │ │ │x │
│ │datorate │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │Sumă virată │ │ │ │ │
│5. │total, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │- aferentă │ │ │ │ │
│ │taxei de │ │ │ │ │
│ │funcţionare/│ │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤
│ │- aferentă │ │ │ │ │
│ │majorărilor │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │întârziere │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┘


    ^1 Se completează sumele rectificate aferente trimestrului pentru care se face rectificarea.
    ^2 Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată total, din care:
    - taxa de funcţionare/distribuţie;
    – majorări de întârziere;
    – trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.

    ^3 Taxa de funcţionare se achită de către companiile de brokeraj.
    ^4 Taxa de distribuţie se achită de către instituţiile de credit şi firmele de investiţii.


    ANEXA 7

    SECTORUL PENSII PRIVATE
    Declaraţia privind taxa de funcţionare pentru luna ............. anul .............

┌─────────────┬────────┬────┬────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Document justificativ pentru plata │ │ │ │Majorări de │Sumă datorată│Document justificativ pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │Majorări de │Sumă datorată│taxei de funcţionare aferente │Valoarea │Taxa de │ │întârziere │A.S.F. de │plata taxei de funcţionare aferente │
│ │ │ │ │ │Taxa de │Taxa de │întârziere │A.S.F. de │contribuţiilor brute │activului │administrare│Taxa de │datorate │către │activului net │
│ │ │ │ │Valoarea │administrare│administrare│datorate │către │ │net al │lunară din │administrare│pentru │administrator│ │
│ │ │ │ │contribuţiilor│lunară din │lunară din │pentru │administrator├────────────┬────────────┬────────────┤fondului │activ net al│lunară din │neplata │cu titlu de ├────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │brute încasate│contribuţii │contribuţii │neplata │cu titlu de │Numărul │Data │Valoarea │de pensii │fondului de │activ net al│taxei de │taxă de │Numărul │Data │Valoarea │
│ │ │ │ │de fondul │brute │brute │taxei de │taxă de │aferent │aferentă │aferentă │din ultima│pensii │fondului de │administrare│administrare │aferent │aferentă │aferentă │
│Denumire │Denumire│Luna│An │de pensii în │datorată │datorată │administrare│administrare │documentului│documentului│documentului│zi │datorată │pensii │lunară din │lunară din │documentului│documentului│documentului│
│administrator│fond │ │fond│luna de │A.S.F. (cotă│A.S.F. │lunară din │lunară din │justificativ│justificativ│justificativ│lucrătoare│A.S.F. │datorată │activ net al│activ net al │justificativ│justificativ│justificativ│
│ │ │ │ │raportare │procentuală)│(lei) │contribuţii │contribuţii │pentru plata│pentru plata│pentru plata│a lunii │(cota │A.S.F. │fondului de │fondului de │pentru plata│pentru plata│pentru plata│
│ │ │ │ │ │ │ │brute │brute │taxei de │taxei de │taxei de │precedente│procentuală)│(lei) │pensii │pensii │taxei de │taxei de │taxei de │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │(Total) │funcţionare │funcţionare │funcţionare │ │ │ │(lei) │(Total) │funcţionare │funcţionare │funcţionare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 = │Col. 4 │Col. 5 = │Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │Col. 13 = 11 │Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │
│ │ │ │ │ │ │1 x 2 │ │3 + 4 │ │ │ │ │ │ │ │+ 12 │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────┴────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    ANEXA 8

    Declaraţia privind taxa de funcţionare a depozitarului pentru luna .............. anul ..............

┌─────────────┬─────────────────┬─────────┬─────┬────┬────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Documentul justificativ pentru plata │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Majorări de│Sumă │taxei de funcţionare (ordinul de │
│ │ │ │ │ │ │ │Taxă de │Taxă de │întârziere │datorată │plată) │
│ │ │ │ │ │ │ │funcţionare │funcţionare│datorate │A.S.F de ├────────────┬────────────┬────────────┤
│Denumirea │Denumirea │Denumirea│ │ │ │Venituri │lunară │lunară │pentru │către │Numărul │Data │Valoarea │
│depozitarului│administratorului│fondului │Pilon│Anul│Luna│înregistrate│datorată │datorată │neplata │depozitar │aferent al │aferentă │aferentă │
│ │ │de pensii│ │ │ │ │A.S.F. │A.S.F. │taxei de │cu titlu de│documentului│documentului│documentului│
│ │ │ │ │ │ │ │(cotă │(lei) │funcţionare│taxă de │justificativ│justificativ│justificativ│
│ │ │ │ │ │ │ │procentuală)│ │lunare │funcţionare│pentru plata│pentru plata│pentru plata│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │(total) │taxei de │taxei de │taxei de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funcţionare │funcţionare │funcţionare │
├─────────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. │Col.│Col.│Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 = 8 │Col. 10 │Col. 11 = 9│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │
│ │ │ │4 │5 │6 │ │ │x 7 │ │+ 10 │ │ │ │
└─────────────┴─────────────────┴─────────┴─────┴────┴────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016