Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 9 din 22 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 337 din 27 aprilie 2020
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în aplicarea prevederilor art. 31 şi 46 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi b),art. 4 alin. (2) şi (3), art. 8 alin. (1) lit. b) şi c),art. 9 alin. (7), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 24 alin. (3), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (7), art. 32 alin. (1), art. 35 lit. b), art. 36 alin. (10), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (18), art. 42 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (1) şi (3),art. 47, art. 49 alin. (3),art. 50 alin. (2) lit. g), art. 57 alin. (3) şi art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 22 aprilie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1082 din 20 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. Secţiunea 9 - Fonduri de investiţii alternative:
    a) Subsecţiunea 1 - Fonduri de investiţii alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR);
    b) Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP);
    c) Subsecţiunea 3 - Fonduri de investiţii alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM);
    d) Subsecţiunea 4 - Fonduri de investiţii alternative dintr-un stat terţ ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAT)."

    2. La articolul 5, punctul 10 se abrogă.


    ART. II
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau fondurile de investiţii alternative (F.I.A.), al căror stat de origine este România şi care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.
    (2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiţii autoadministrată sau de către F.I.A. autoadministrat, după caz, şi certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.
    ……………………………………………………………………
    (4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. şi F.I.A. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz."

    2. La articolul 28, alineatele (4)-(6) se abrogă.
    3. La articolul 28, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 şi 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A./S.A.I. care au notificat intenţia de administrare a F.I.A./O.P.C.V.M. din România în contul A.S.F., după cum urmează:
    1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) şi la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;
    2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) şi la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie."

    4. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.7 şi 1.8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │Nivelul │
│Nr. │Categoria de│(operaţiunea, │tarifului│
│crt.│venituri │baza de calcul │(lei)/ │
│ │ │căreia i se │cotei (%)│
│ │ │aplică cota etc.)│ │
├────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤
│ │ │1.7. autorizare │ │
│ │ │fond deschis de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│ │ │subfond al unui │ │
│ │ │fond deschis de │ │
│ │ │investiţii/fond │ │
│ │ │de investiţii │10.000 │
│ │Tarif/Taxă │alternative de │lei │
│ │de │tip contractual/ │ │
│ │soluţionare │subfond al unui │ │
│ │a cererilor │fond de │ │
│ │de │investiţii │ │
│ │autorizare/ │alternative de │ │
│1. │avizare/ │tip contractual │ │
│ │aprobare/ ├─────────────────┼─────────┤
│ │atestare şi │1.8. autorizare │ │
│ │retragere │F.I.A. de tip │ │
│ │autorizaţie/│societate de │ │
│ │atestat │investiţii care: │ │
│ │entităţi │a) este │a) 15.000│
│ │reglementate│administrată de │lei │
│ │ │un administrator │b) 20.000│
│ │ │de fonduri de │lei │
│ │ │investiţii │ │
│ │ │alternative │ │
│ │ │(A.F.I.A.) extern│ │
│ │ │b) se │ │
│ │ │autoadministrează│ │
└────┴────────────┴─────────────────┴─────────┘

"

    5. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.24 şi 1.25 se abrogă.
    6. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de │tarifului │
│crt.│venituri │calcul căreia│(lei)/cotei │
│ │ │i se aplică │(%) │
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │4.3. tarif │ │
│ │ │perceput │ │
│ │ │pentru │ │
│ │Cote/Tarife/ │monitorizarea│ │
│ │Taxe │activităţii │ │
│ │percepute │de │ │
│ │pentru │distribuire │ │
│ │monitorizarea│pe teritoriul│ │
│ │entităţilor │României a │4.500 lei/an│
│ │reglementate │titlurilor de│/fond/ │
│4. │de A.S.F. │participare │compartiment│
│ │prevăzute la │emise de │al aceluiaşi│
│ │art. 2 alin. │fonduri de │O.P.C. │
│ │(1) lit. a) │investiţii │ │
│ │din O.U.G. │alternative │ │
│ │nr. 93/2012, │din state │ │
│ │cu excepţia │membre (cu │ │
│ │societăţilor │excepţia │ │
│ │de investiţii│EuVECA şi │ │
│ │ │EuSEF)/O.P.C.│ │
│ │ │din state │ │
│ │ │nemembre │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘

"

    7. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.4 se abrogă.
    8. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctul 4.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de calcul │tarifului│
│crt.│venituri │căreia i se │(lei)/ │
│ │ │aplică cota │cotei (%)│
│ │ │etc.) │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼─────────┤
│ │ │4.5. tarif │ │
│ │ │perceput pentru│ │
│ │ │monitorizarea │ │
│ │ │activităţilor │ │
│ │ │de administrare│ │
│ │ │a F.I.A. din │ │
│ │ │România de │ │
│ │ │către │ │
│ │ │administratorii│ │
│ │ │de fonduri de │ │
│ │4. Cote/ │investiţii │ │
│ │Tarife/Taxe │alternative din│ │
│ │percepute │alte state │ │
│ │pentru │membre: │ │
│ │monitorizarea│a) în cazul │ │
│ │entităţilor │administrării │ │
│ │reglementate │directe, │ │
│ │de A.S.F. │prevăzute la │a) 6.000 │
│4. │prevăzute la │art. 34 alin. │lei/an │
│ │art. 2 alin. │(1) din Legea │b) 15.000│
│ │(1) lit. a) │nr. 74/2015 │lei/an │
│ │din O.U.G. │privind │ │
│ │nr. 93/2012, │administratorii│ │
│ │cu excepţia │de fonduri de │ │
│ │societăţilor │investiţii │ │
│ │de │alternative, cu│ │
│ │investiţii: │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ │b) în cazul │ │
│ │ │administrării │ │
│ │ │realizate prin │ │
│ │ │intermediul │ │
│ │ │unei sucursale,│ │
│ │ │prevăzute la │ │
│ │ │art. 34 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 74/2015 │ │
└────┴─────────────┴───────────────┴─────────┘

"

    9. La anexa nr. 3 numărul curent 4, după punctul 4.5 se introduce un nou punct, punctul 4.6, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│(lei)/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │4.6. tarif │ │
│ │ │perceput │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │monitorizarea│ │
│ │ │activităţilor│ │
│ │ │de │ │
│ │ │administrare │ │
│ │ │a O.P.C.V.M. │ │
│ │ │din România │ │
│ │Cote/Tarife/ │de către │ │
│ │Taxe │societăţile │ │
│ │percepute │de │ │
│ │pentru │administrare │ │
│ │monitorizarea│de investiţii│ │
│ │entităţilor │din alte │ │
│ │reglementate │state membre:│a) 6.000 │
│4. │de A.S.F. │a) în cazul │lei/an │
│ │prevăzute la │administrării│b) 15.000│
│ │art. 2 alin. │directe, │lei/an │
│ │(1) lit. a) │prevăzute la │ │
│ │din O.U.G. │art. 161 din │ │
│ │nr. 93/2012, │O.U.G. nr. 32│ │
│ │cu excepţia │/2012 │ │
│ │societăţilor │b) în cazul │ │
│ │de investiţii│administrării│ │
│ │ │realizate │ │
│ │ │prin │ │
│ │ │intermediul │ │
│ │ │unei │ │
│ │ │sucursale, │ │
│ │ │prevăzute la │ │
│ │ │art. 161 din │ │
│ │ │O.U.G. nr. 32│ │
│ │ │/2012 │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘

"    ART. III
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate, alineatele (3^1)-(3^6), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În aplicarea dispoziţiilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, art. 42 alin. (1) lit. d) şi art. 43 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 se consideră că A.F.I.A. de dimensiuni semnificative sunt acele A.F.I.A. autorizate de A.S.F. care administrează portofolii de F.I.A. cu o valoare a activelor de cel puţin 200 milioane euro, echivalent lei, sau care au avut un număr mediu de cel puţin 30 de angajaţi permanenţi pe parcursul anului calendaristic anterior.
(3^2) Comitetul de remunerare al A.F.I.A. de dimensiuni semnificative este format din cel puţin 2 membri neexecutivi, din care cel puţin unul este membru independent, în sensul că respectă principiul independenţei prevăzut la art. 18 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(3^3) În aplicarea prevederilor pct. 1 lit. c) şi pct. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2015, coroborate cu cele ale art. 60 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, Comitetul de remunerare menţionat la alin. (3^2) avizează, anterior aprobării de către consiliul de administraţie/de supraveghere, şi monitorizează respectarea politicii de remunerare întocmite şi aplicate de conducerea superioară a A.F.I.A.
(3^4) În cazul în care sesizează nereguli în elaborarea sau aplicarea politicii de remunerare a A.F.I.A., membrii comitetului de remunerare comunică imediat în scris conducerii superioare a A.F.I.A. situaţiile constatate şi urmăresc îndreptarea acestora, informând în consecinţă membrii consiliului de administraţie/de supraveghere. Conducerea superioară a A.F.I.A. are obligaţia furnizării unui răspuns în scris către comitetul de remunerare în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul primirii sesizării, care la rândul său va informa membrii consiliului de administraţie/de supraveghere.
(3^5) În cazul în care conducerea superioară a A.F.I.A. refuză sau amână nejustificat aplicarea modificărilor solicitate de comitetul de remunerare în baza dispoziţiilor alin. (3^3), consiliul de administraţie/de supraveghere are obligaţia transmiterii către A.S.F. a unui raport constatator privind abaterile identificate în cadrul politicii de remunerare a A.F.I.A.
(3^6) Raportul menţionat la alin. (3^5) se transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării scrise realizate de către comitetul de remunerare conform alin. (3^4)."

    2. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să nu fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăţi de administrare a investiţiilor/societăţi de investiţii sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiţii, cu excepţia altor entităţi care aparţin aceluiaşi grup;"

    3. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1-11^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C., după caz, şi în termen de maximum 10 zile de la data producerii, următoarele modificări ale condiţiilor semnificative avute în vedere la data autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b),e),f), h) şi i) din Legea nr. 74/2015:
    a) numirea membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere;
    b) numirea membrilor conducerii A.F.I.A.;
    c) achiziţia şi/sau majorarea participaţiilor calificate în cadrul A.F.I.A.
    (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. emite un act individual de completare şi/sau de modificare a autorizaţiei de funcţionare a A.F.I.A.
    (3) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.
    (4) În cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile de la alin. (4) cu încă 60 de zile.
    ART. 11^2
    (1) După obţinerea actului individual prevăzut la art. 11^1 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a A.F.I.A., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F., A.F.I.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.
    (2) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 11^1, în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.
    (3) Membrii organelor de conducere a A.F.I.A. îşi exercită mandatul în legătură cu activitatea specifică A.F.I.A. de la data autorizării acestora de către A.S.F.
    ART. 11^3
    (1) În vederea autorizării de către A.S.F. a modificărilor prevăzute la art. 11^1 alin. (1), A.F.I.A. transmite la A.S.F. o cerere însoţită, după caz, de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A.;
    b) actul adiţional la actul constitutiv al A.F.I.A., după caz, în original sau în copie legalizată;
    c) documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi ai A.F.I.A. care participă la achiziţia şi/sau majorarea participaţiilor acestora, pentru modificările prevăzute la art. 11^1 alin. (1) lit. c);
    d) documentele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019, în situaţia modificării prevăzute la art. 11^1 alin. (1) lit. a) şi b) din prezentul regulament;
    e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.
    (2) În termen de maximum 60 de zile de la data modificării obiectului de activitate al unei A.F.I.A. în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiţii, acesta are obligaţia să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
    (3) A.F.I.A. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (2)."

    4. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Până la depunerea dovezii promovării testului privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare prevăzut la alin. (1) lit. c), directorii/membrii directoratului A.F.I.A. răspund solidar cu ofiţerul de conformitate cu privire la funcţia de conformitate din cadrul societăţii."

    5. La articolul 13 alineatul (10), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) dovada obţinerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a); până la obţinerea certificării respective, directorii/membrii directoratului A.F.I.A., cu excepţia directorului din cadrul A.F.I.A. care are în atribuţie coordonarea şi supravegherea funcţiei de administrare a portofoliului, răspund solidar cu administratorul de risc cu privire la activitatea de administrare a riscurilor din cadrul societăţii;"

    6. La articolul 13, alineatele (14) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(14) Retragerea autorizaţiei ofiţerului de conformitate al A.F.I.A. se realizează în mod similar procedurii prevăzute pentru retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern al S.A.I. prevăzută de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.
(15) Retragerea autorizaţiei persoanei responsabile cu administrarea riscului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019."

    7. La articolul 13, alineatele (16)-(18) se abrogă.
    8. La articolul 13, alineatele (19) şi (20) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(19) În situaţia în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcţia de ofiţer de conformitate sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre membrii departamentului de conformitate al A.F.I.A., dacă există, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. sau un alt angajat care are cunoştinţele şi experienţa profesională adecvată, în cazul în care departamentul este format dintr-un singur membru, va prelua provizoriu atribuţiile persoanei indisponibile, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic.
(20) În situaţia în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcţia de administrator de risc sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. sau un alt angajat care are cunoştinţele şi experienţa profesională adecvată va îndeplini provizoriu această funcţie până la momentul reocupării sale. Directorul din cadrul A.F.I.A. care are în atribuţie coordonarea şi supravegherea funcţiei de administrare a portofoliului în cadrul A.F.I.A. nu poate prelua temporar atribuţiile funcţiei de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplineşte provizoriu această funcţie este notificată A.S.F."

    9. La articolul 17, alineatele (4) şi (6) se abrogă.
    10. La articolul 17, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, regulile de evaluare a activelor F.I.A. pe care A.F.I.A. sau evaluatorul extern le utilizează corespunzător sunt cele prevăzute la art. 113-122 din Regulamentul nr. 9/2014."

    11. La articolul 17, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
    "(11) În administrarea activelor F.I.A., A.F.I.A. respectă regulile de conduită privind prevenirea şi gestionarea conflictelor de interese prevăzute la art. 30-37, 40, 43, 63, 80 şi 107 din Regulamentul (UE) 231/2013.
(12) Pot constitui conflicte de interese menţionate la alin. (10) următoarele situaţii, fără a se limita la acestea:
    a) tranzacţii efectuate de A.F.I.A. în numele şi/sau în legătură cu F.I.A. administrate cu entităţi care fac parte din acelaşi grup cu A.F.I.A., aşa cum «grupul» a fost definit în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    b) tranzacţii dintre A.F.I.A. şi societăţi cu care A.F.I.A., conducătorii, administratorii sau angajaţii acesteia au deja relaţii de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare; în acest sens, A.F.I.A. are obligaţia gestionării potenţialului conflict de interese în favoarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare ale F.I.A. Gestionarea şi măsurile întreprinse de A.F.I.A. sunt detaliate în politicile de remunerare ale A.F.I.A. şi este raportată trimestrial la A.S.F. situaţia deţinerilor directe şi indirecte în acţiuni, obligaţiuni necotate sau orice alte instrumente financiare emise de societăţi deţinute/controlate/cu care A.F.I.A. se află în relaţii de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare;
    c) obţinerea de către A.F.I.A. a unui comision din partea S.S.I.F./instituţiei de credit cu care are încheiat un contract de intermediere financiară, în funcţie de valoarea totală a ordinelor de tranzacţionare transmise de către A.F.I.A. în numele F.I.A., iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile F.I.A."

    12. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Raportul anual prevăzut la alin. (1) conţine o secţiune distinctă, aferentă tipurilor de remuneraţii stabilite conform art. 21 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 74/2015 şi art. 107 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, ce are forma prezentată în anexa nr. 9.
(4) Anual, A.F.I.A. autorizat/înregistrat de către A.S.F. şi sucursalele din România ale A.F.I.A. autorizate în alte state membre care administrează F.I.A. stabilite în România transmit A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizaţională a entităţii, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 53 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, după caz. În situaţia în care A.F.I.A. administrează şi active ale O.P.C.V.M., atunci acesta poate transmite A.S.F. un raport unic privind structura organizaţională, atât pentru O.P.C.V.M., cât şi pentru F.I.A."

    13. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Orice modificare intervenită de la momentul avizării depozitarului F.I.A. de către A.S.F. asupra informaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (4) lit. f) este supusă notificării A.S.F., înaintea intrării sale în vigoare, şi este însoţită de documentele referitoare la şi pe baza cărora se efectuează respectiva modificare, precum şi de o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorilor departamentului/serviciului care desfăşoară activitatea de depozitare prin care se certifică faptul că procedurile interne respectă prevederile legislaţiei pieţei de capital şi se vor aplica în mod corespunzător de către depozitar."

    14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Anual, depozitarul transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizaţională a departamentului/serviciului care desfăşoară activitatea de depozitare, precum şi informaţii privind numărul F.I.A. şi valoarea activelor depozitate. În cazul în care funcţia de depozitare este îndeplinită şi pentru O.P.C.V.M. şi depozitarului îi sunt aplicabile prevederile art. 80 alin. (3) din Regulamentul nr. 9/2014, atunci respectivul depozitar poate transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie un singur raport de activitate, ce cuprinde informaţiile solicitate atât pentru F.I.A., cât şi pentru O.P.C.V.M. ale căror active se află în depozitare."

    15. La articolul 35 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) anual, având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 74/2015, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităţilor de administrare a F.I.A. autorizate de A.S.F., realizate de către A.F.I.A. din alte state membre prin intermediul unei sucursale locale sau în baza liberei circulaţii, al cărui cuantum este prevăzut la pct. 4.5 din anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 16/2014;
c) lunar, A.F.I.A. care administrează un F.I.A. autorizat de A.S.F. este responsabil să efectueze plata către A.S.F. în numele F.I.A. din bugetul F.I.A. a cotei lunare din valoarea activului net al F.I.A., în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul nr. 16/2014."

    16. La articolul 46, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    17. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 9


┌──────────────────┬───────┬───────────┐
│Cuantum total │Suma │ │
│remuneraţii pentru│(lei │Număr │
│exerciţiul │sau │beneficiari│
│financiar, din │valută)│ │
│care: │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│a) Remuneraţii │ │ │
│fixe plătite de │ │ │
│A.F.I.A. către │ │ │
│personalul său │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│b) Remuneraţii │ │ │
│variabile plătite │ │ │
│de A.F.I.A. către │ │ │
│personalul său, │ │ │
│exceptând │ │ │
│comisioanele de │ │ │
│performanţă │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│c) Remuneraţii │ │ │
│variabile │ │ │
│reprezentând │ │ │
│comisioane de │ │ │
│performanţă │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │
└──────────────────┴───────┴───────────┘┌──────────────────────────────┬───────┐
│Cuantum agregat al │Suma │
│remuneraţiilor pentru │(lei │
│exerciţiul financiar, din │sau │
│care: │valută)│
├──────────────────────────────┼───────┤
│a) Remuneraţii plătite │ │
│membrilor consiliului de │ │
│administraţie sau consiliului │ │
│de supraveghere, după caz │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│b) Remuneraţii plătite │ │
│conducerii efective │ │
│(superioare) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│c) Remuneraţii plătite │ │
│personalului cu atribuţii de │ │
│control (conformitate, │ │
│administrare a riscurilor, │ │
│audit intern etc.) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│d) Remuneraţii plătite │ │
│personalului identificat ale │ │
│cărui acţiuni au un impact │ │
│semnificativ asupra profilului│ │
│de risc al F.I.A. │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

"

    18. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „F.I.A. ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv către investitori de retail“ se înlocuieşte cu sintagma „F.I.A. destinate investitorilor de retail“.


    ART. IV
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 16 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 183, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul investiţiilor efectuate într-un stat terţ, care anterior a deţinut calitatea de stat membru, S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data oficială a expirării perioadei tranzitorii oferite cu prilejul dobândirii statutului de stat terţ în relaţia cu Uniunea Europeană de către statul membru în cauză, să solicite A.S.F. aprobarea bursei sau pieţei reglementate stipulate la alin. (1). Până la data aprobării de către A.S.F. a bursei sau pieţei reglementate, investiţiile deja existente ale O.P.C.V.M. se consideră eligibile, iar S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează nu poate efectua noi investiţii în respectivul stat terţ."

    2. La articolul 183, alineatul (7) se abrogă.
    3. La articolul 237, alineatele (3) şi (4) se abrogă.


    ART. V
    (1) A.F.I.A., A.O.P.C./F.I.A. şi depozitarii activelor F.I.A. ce funcţionează sau care sunt în curs de autorizare la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligaţi ca, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile prezentului regulament.
    (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să transmită A.S.F. o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul lor legal privind îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.

    ART. VI
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia articolelor I, II şi IV, care intră în vigoare la data prevăzută la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 22 aprilie 2020.
    Nr. 9.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016