Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016  pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016

    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 2 noiembrie 2016,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

    ART. I
    Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 19, alineatele (3) - (5) se abrogă.

    2. La articolul 25, alineatul (5) se abrogă.

    3. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzând articolele 39^1 şi 39^2, cu următorul cuprins:
    "CAPITOLUL III^1
    Obligaţii de raportare ale Fondului

    Art. 39^1. - (1) Fondul întocmeşte şi transmite A.S.F. situaţiile şi rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)-(6).
    (2) Anual, până la data de 31 mai, Fondul transmite A.S.F.:
    a) situaţiile financiare anuale aprobate de adunarea generală a acţionarilor;
    b) raportul Consiliului de administraţie al Fondului;
    c) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia.
    (3) Suplimentar raportărilor menţionate la alin. (2), anual, Fondul transmite A.S.F., până la sfârşitul lunii februarie a anului următor celui pentru care se face raportarea:
    a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările şi recomandările acestuia pentru soluţionarea deficienţelor, situaţia privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare, precum şi cu privire la evaluarea mecanismelor de control intern ale Fondului;
    b) planul de audit intern pentru anul în curs.
    (4) Semestrial, Fondul notifică A.S.F. raportarea contabilă semestrială, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare, precum şi situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către membrii Fondului, până cel târziu la data de 31 august a anului în curs.
    (5) Trimestrial, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (6) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul notifică:
    a) situaţia privind plata compensaţiilor acordate investitorilor, efectuate de către Fond conform prevederilor în vigoare, dacă este cazul;
    b) situaţia resurselor financiare disponibile pentru activitatea de compensare.
    Art. 39^2. - Fondul transmite A.S.F. rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcţionarea acestuia."

    4. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 40^1. - Raportul anual de activitate, situaţiile financiare anuale şi raportul auditorului financiar se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie a anului următor încheierii exerciţiului financiar."

    ART. II
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 2 septembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.

    2. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) La sfârşitul exerciţiului financiar, rezultatul exerciţiului curent se raportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie."

    3. La articolul 11, alineatul (5) se abrogă.

    4. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 12^1 şi 12^2, cu următorul cuprins:
    "CAPITOLUL II^1
    Obligaţii de raportare şi transparenţă ale Fondului

    Art. 12^1. - (1) Fondul întocmeşte şi transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară situaţiile şi rapoartele periodice prevăzute la alin. (2)-(8). Raportările prevăzute la alin. (2) şi (6)-(8) se transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară în format electronic în aplicaţia A.S.F.-EWS, precum şi în formă scrisă, pe suport hârtie.
    (2) Situaţiile financiare anuale avizate de Consiliul de administraţie al Fondului sunt transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care se face raportarea, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.
    (3) În vederea analizării şi aprobării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, situaţiile financiare menţionate la alin. (1) sunt însoţite de:
    a) raportul auditorului financiar împreună cu opinia acestuia;
    b) raportul administratorilor Fondului;
    c) raportul anual de activitate.
    (4) Suplimentar raportărilor menţionate la alin. (2) şi (3), anual, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară:
    a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările şi recomandările acestuia pentru soluţionarea deficienţelor, situaţia privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare;
    b) planul de audit intern pentru anul în curs;
    c) raportul privind acţiunile de control intern din anul anterior, cuprinzând constatările rezultate în urma procesului de control şi monitorizare şi măsurile de acţiune propuse;
    d) bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului în curs, aprobat de Consiliul de administraţie al Fondului.
    (5) Raportările prevăzute la alin. (4) lit. b) şi d) se transmit până la 31 ianuarie a anului în curs, iar rapoartele menţionate la alin. (4) lit. a) şi c) se transmit până la sfârşitul lunii martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.
    (6) Semestrial, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară raportarea contabilă semestrială, până cel târziu în data de 15 august a anului în curs, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare.
    (7) Trimestrial, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară următoarele rapoarte:
    a) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, în forma prevăzută în anexa nr. 8, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea;
    b) situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către asigurători, distinct pentru asigurările generale şi pentru asigurările de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 9, în termen de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea.
    (8) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară:
    a) situaţia privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor efectuate de către Fond creditorilor de asigurare ai asigurătorului aflat în faliment, în forma prezentată în anexa nr. 10;
    b) situaţia resurselor financiare ale Fondului, în forma prezentată în anexa nr. 11.
    Art. 12^2. - Fondul transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcţionarea acestuia."

    5. După anexa nr. 7 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 8-11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezentul regulament.

    ART. III
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 3 februarie 2016, se completează după cum urmează:

    1. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 17^1. - Fondul de garantare transmite trimestrial A.S.F. următoarele raportări:
    a) situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fondul de rezoluţie de către asigurători, distinct pentru asigurările generale şi pentru asigurările de viaţă, în forma prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 45 de zile de sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea;
    b) situaţia resurselor financiare ale Fondului de rezoluţie, în forma prevăzută în anexa nr. 4, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea."

    2. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 5 şi 6 la prezentul regulament.

    ART. IV
    (1) Fondul de compensare a investitorilor şi Fondul de garantare a asiguraţilor au obligaţia să coreleze în mod corespunzător reglementările interne şi procedurile proprii cu prevederile prezentului regulament, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.
    (2) Situaţiile şi raportările prevăzute în prezentul regulament sunt transmise Autorităţii de Supraveghere Financiară începând cu anul 2017. Primele rapoarte transmise au drept referinţă datele înregistrate la 31 decembrie 2016.
    ART. V
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.
    ART. VI
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

              Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 17 noiembrie 2016.
    Nr. 8.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 8 la Norma nr. 16/2015)


                                    SITUAŢIA
              privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
                                la data ........

    Fondul de garantare a asiguraţilor


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│ DENUMIRE INDICATORI │Estimat│Realizat│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│I. VENITURI (1+2+3+4+5) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1. Venituri specifice FGA în legătură cu contribuţiile │ │ │
│ (1.1.+1.2.) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1.1. Venituri din contribuţii, din care: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ - Asigurări generale │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ - Asigurări de viaţă │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1.2. Venituri din dobânzi şi penalităţi neachitate, din care:│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ - Asigurări generale │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ - Asigurări de viaţă │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│2. Veniturile aferente creanţelor recuperate la masa credală │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3. Alte venituri specifice FGA │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│4. Venituri financiare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│5. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere de │ │ │
│ valoare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│II. CHELTUIELI (1+2+3+4+5+6) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1. Cheltuielile specifice FGA (1.1.+1.2.) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1.1. Cheltuieli cu plata indemnizaţiilor/despăgubirilor │ │ │
│ pentru: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ - Asigurări generale │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ - Asigurări de viaţă │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1.2. Cheltuieli cu constatarea, instrumentarea şi lichidarea │ │ │
│ dosarelor de daună │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│2. Cheltuieli de personal (2.1.+2.2.+2.3.) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│2.1. Salariile personalului şi indemnizaţiile de conducere │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│2.2. Cheltuieli salariate în natură │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│2.3. Contribuţii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3. Cheltuieli cu bunuri şi servicii │ │ │
│ (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.+│ │ │
│ 3.12.+3.13.+3.14.+3.15.) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.1. Materiale consumabile │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.3. Energia şi apa │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.4. Întreţinerea şi reparaţiile │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.5. Redevenţe şi chirii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.6. Prime de asigurare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.7. Pregătirea personalului │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.8. Comisioane şi onorarii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.9. Protocol, reclamă şi publicitate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.10. Transport │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.11. Deplasări, detaşări, transferări │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.12. Poşta, telecomunicaţii, radio, tv., internet │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.13. Servicii bancare şi asimilate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.14. Alte servicii executate de terţi │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3.15. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│4. Alte cheltuieli de exploatare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│5. Cheltuieli financiare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│6. Cheltuieli cu amortizarea, provizioanele şi ajustări │ │ │
│ pentru depreciere (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│6.1. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│6.2 Cheltuieli cu provizioanele constituite pe seama │ │ │
│ cheltuielilor │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│6.3. Cheltuieli privind ajustările pentru depreciere a │ │ │
│ creanţelor │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│6.4. Cheltuieli cu provizioanele specifice │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│III. REZULTATUL EXERCIŢIULUI CURENT (I - II) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

                   DIRECTOR GENERAL
    ANEXA 2
    (Anexa nr. 9 la Norma nr. 16/2015)


                                   SITUAŢIA*)
       contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către asigurători**)
                           la data .................
──────────
    *) Se raportează cumulat de la începutul anului până la data raportării.
    **) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.
──────────


                                                                                                  (lei)
┌────┬──────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Denumirea │Prime brute încasate │Contribuţia datorată│Contribuţia virată │Dobânzi şi │Dobânzi şi │
│crt.│asigurătorului│din asigurări directe│ la Fond │ la Fond │penalităţi │penalităţi │
├────┼──────────────┼─────────┬───────────┼─────────┬──────────┼─────────┬─────────┤de întârziere│de întârziere│
│ │ │Asigurări│Asigurări │Asigurări│Asigurări │Asigurări│Asigurări│ datorate │ încasate │
│ │ │generale │de viaţă │generale │de viaţă │generale │de viaţă │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 3
    (Anexa nr. 10 la Norma nr. 16/2015)


                                    SITUAŢIA
        privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor efectuate de către
       Fond creditorilor de asigurare ai asigurătorului aflat în faliment
                              la data ...........


┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────┐
│Numele │ Indicator │Asigurări│Asigurări│Total│
│asigură- │ │generale │de viaţă │ │
│torului*)│ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Număr total de dosare de daună, din care (buc.): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) preluate de la asigurător (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) deschise de către FGA, până la sfârşitul perioadei de raportare│ │ │ │
│ │ (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Număr de cereri aprobate în totalitate pentru plată de către │ │ │ │
│ │comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din │ │ │ │
│ │care (buc.): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Valoarea aferentă cererilor aprobate în totalitate pentru plată de│ │ │ │
│ │către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, │ │ │ │
│ │din care (lei): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferentă dosarelor de daună (lei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferentă restituirilor de prime (lei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Numărul cererilor de plată plătite în perioada de raportare, din │ │ │ │
│ │care (buc.): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Valoarea plăţilor efectuate în perioada de raportare, din care: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (lei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (lei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Numărul cererilor de plată plătite, până la sfârşitul perioadei de│ │ │ │
│ │raportare, din care (buc.): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Valoarea plăţilor efectuate, până la sfârşitul perioadei de │ │ │ │
│ │raportare, din care (lei): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (lei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (lei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Număr de cereri de plată înregistrate, până la sfârşitul perioadei│ │ │ │
│ │de raportare, din care (buc.): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Număr de cereri de plată respinse în totalitate de către comisia │ │ │ │
│ │specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, din care │ │ │ │
│ │(buc.): │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (buc.) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │Valoarea aferentă cererilor de plată respinse în totalitate de │ │ │ │
│ │către comisia specială, până la sfârşitul perioadei de raportare, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │a) aferente dosarelor de daună (lei) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│ │b) aferente restituirilor de prime (lei) │ │ │ │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────┘

      Nume: Data: ...............
      ................

      Funcţie:
      ................

      Semnătura:
      ................


──────────
    *) Această raportare se completează pentru fiecare asigurător aflat în procedură de faliment.
──────────


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 11 la Norma nr. 16/2015)


                                    SITUAŢIA
         resurselor financiare ale fondului de garantare a asiguraţilor
                                la data .......

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │Valoarea │
│crt.│ Denumirea activelor │activelor │
│ │ │conform │
│ │ │evidenţelor│
│ │ │ contabile │
│ │ │ (lei) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1 │Titluri de stat │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2 │Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale│ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3 │Depozite la instituţii de credit │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4 │Disponibilităţi în conturi curente şi casierie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5 │Alte instrumente ale pieţei monetare *) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6 │Alte plasamente *) │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ TOTAL │ 0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

      Nume: Data întocmirii: ...............
      ................

      Funcţie:
      ................

      Semnătura:
      ................


──────────
    *) Se va detalia în funcţie de tipul instrumentului.
──────────


                             1. Titluri de stat
                                 la data .....


┌───────┬───────────┬───────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬──────────┐
│Simbol/│Denumirea │Moneda │Denumirea │Data │Data │Valoarea │Valoarea │Valoarea │ │
│ ISIN │emitentului│în care│instituţiei│emiterii │maturităţii │în moneda│conform │nominală │Rată cupon│
│ │ │a fost │de credit │(DD/MM/YYYY)│(DD/MM/YYYY)│în care a│evidenţelor│(principal)*)│ │
│ │ │emis │custode │ │ │fost emis│contabile │ │ │
│ │ │titlul │ │ │ │titlul │ (lei) │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│TOTAL │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 0 │ 0 │ X │
└───────┴───────────┴───────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘

      Nume: Data întocmirii: ...............
      ................

      Funcţie:
      ................

      Semnătura:
      ................


──────────
    *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
──────────


        2. Titluri emise de autorităţi ale administraţiei publice locale
                            la data ...............


┌───────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────┐
│Simbol/│ Denumirea │ Moneda în │Denumirea autorităţii│Data emiterii│Data maturităţii│Valoarea în│Valoarea conform│ Valoarea │ Rată│
│ ISIN │instituţiei│care a fost│ administraţiei │ (DD/MM/YYYY)│ (DD/MM/YYYY) │ moneda în │ evidenţelor │ nominală │cupon│
│ │ emitente │emis titlul│ publice locale │ │ │care a fost│ contabile │(principal)*)│ │
│ │ │ │ │ │ │emis titlul│ (lei) │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ TOTAL │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 0 │ 0 │ X │
└───────┴───────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................

──────────
    *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
──────────


                      3. Depozite la instituţii de credit


┌──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┐
│Instituţia│ Moneda │ Valoarea │ Valoarea │ Data │ Data │Dobânzi de încasat│Dobânzi de│
│de credit │ în care │în moneda │depozitelor*)│constituirii│ scadenţei │ la scadenţă │încasat la│
│ │ a fost │în care a │ la data │depozitelor │depozitelor│(în moneda în care│ scadenţă │
│ │constituit│ fost │ raportării │ │ │a fost constituit │ (lei) │
│ │depozitul │constituit│ (lei) │ │ │ depozitul) │ │
│ │ │depozitul │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┤
│ TOTAL │ X │ │ 0 │ │ X │ │ 0 │
└──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................

──────────
    *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data pentru care se face raportarea.
──────────               4. Disponibilităţi în conturi curente şi casierie
                           la data ..................


┌──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────────────┐
│Instituţia│Moneda în│Disponibil│Disponibil│ Disponibil│Disponibil │ Total disponibil │
│de credit │care este│în conturi│în conturi│în casierie│în casierie│ (lei) │
│ │ deschis │curente în│curente în│ în valută │ în lei │(7 = 3 + 4 + 5 + 6)│
│ │ contul │ valută │ lei │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ TOTAL │ X │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................
    ANEXA 5
    (Anexa nr. 3 la Norma nr. 4/2016)


                                   SITUAŢIA*)
                      contribuţiilor datorate şi virate la
                  Fondul de rezoluţie de către asigurători**)
                       la data .........................
──────────
    *) Se raportează cumulat de la începutul anului până la data raportării.
    **) Astfel cum rezultă din raportările transmise, în conformitate cu prevederile legale.
──────────


                                                                                                                  (lei)
┌────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Nr.│ Denumirea │Prime brute încasate din│ Contribuţia datorată la│ Contribuţia virată la │ Dobânzi şi │ Dobânzi şi │
│crt.│asigurătorului│ asigurări directe │ Fondul de rezoluţie │ Fondul de rezoluţie │ penalităţi │penalităţi de│
│ │ ├─────────┬──────────────┼─────────┬──────────────┼─────────┬──────────────┤de întârziere│ întârziere │
│ │ │Asigurări│ Asigurări de │Asigurări│ Asigurări de │Asigurări│ Asigurări de │ datorate │ încasate │
│ │ │ generale│ viaţă │ generale│ viaţă │ generale│ viaţă │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 6
    (Anexa nr. 4 la Norma nr. 4/2016)

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Denumirea activelor │Valoarea activelor │
│crt.│ │conform evidenţelor│
│ │ │ contabile (lei) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ 1 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │Titluri de stat │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2 │Titluri emise de autorităţi ale administraţiei │ │
│ │publice locale │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3 │Depozite la instituţii de credit │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4 │Disponibilităţi în conturi curente şi casierie │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5 │Alte instrumente ale pieţei monetare*) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6 │Alte plasamente*) │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ TOTAL │ 0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................

──────────
    *) Se va detalia în funcţie de tipul instrumentului.
──────────


                               1. Titluri de stat
                              la data ............


┌───────┬───────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────┐
│Simbol/│ Denumirea │ Moneda în │ Denumirea │Data emiterii│Data maturităţii│Valoarea în│Valoarea conform│ Valoarea │ Rată│
│ ISIN │emitentului│care a fost│instituţiei de│ (DD/MM/YYYY)│ (DD/MM/YYYY) │ moneda în │ evidenţelor │ nominală │cupon│
│ │ │emis titlul│credit custode│ │ │care a fost│ contabile │(principal)*)│ │
│ │ │ │ │ │ │emis titlul│ (lei) │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ TOTAL │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 0 │ 0 │ X │
└───────┴───────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................

──────────
    *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
──────────                       2. Titluri emise de autorităţi ale
                         administraţiei publice locale
                           la data ................


┌───────┬───────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────┐
│Simbol/│ Denumirea │ Moneda în │Denumirea autorităţii│Data emiterii│Data maturităţii│Valoarea în│Valoarea conform│ Valoarea │ Rată│
│ ISIN │instituţiei│care a fost│ administraţiei │ (DD/MM/YYYY)│ (DD/MM/YYYY) │ moneda în │ evidenţelor │ nominală │cupon│
│ │ emitente │emis titlul│ publice locale │ │ │care a fost│ contabile │(principal)*)│ │
│ │ │ │ │ │ │emis titlul│ (lei) │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┤
│ TOTAL │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 0 │ 0 │ X │
└───────┴───────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................

──────────
    *) Se introduce principalul rămas de încasat la data raportării.
──────────                      3. Depozite la instituţii de credit


┌──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────┐
│Instituţia│ Moneda │ Valoarea │ Valoarea │ Data │ Data │Dobânzi de încasat│
│de credit │ în care │în moneda │depozitelor*)│constituirii│ scadenţei │ la scadenţă │
│ │ a fost │în care a │ la data │depozitelor │depozitelor│(în moneda în care│
│ │constituit│ fost │ raportării │ │ │a fost constituit │
│ │depozitul │constituit│ (lei) │ │ │ depozitul) │
│ │ │depozitul │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ 0 │ X │ 0 │ 0 │
└──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────────────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................

──────────
    *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda naţională, în vederea calculului echivalentului în lei se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data pentru care se face raportarea.
──────────


                     4. Disponibilităţi în conturi curente
                                  şi casierie
                           la data ..................


┌──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────────────┐
│Instituţia│Moneda în│Disponibil│Disponibil│ Disponibil│Disponibil │ Total disponibil │
│de credit │care este│în conturi│în conturi│în casierie│în casierie│ (lei) │
│ │ deschis │curente în│curente în│ în valută │ în lei │(7 = 3 + 4 + 5 + 6)│
│ │ contul │ valută │ lei │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┤
│ TOTAL │ X │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┘

    Nume: Data întocmirii: ................
    ............................
    Funcţie:
    ............................
    Semnătura:
    ............................                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016