Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 704 din 22 decembrie 1993  de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 704 din 22 decembrie 1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 22 decembrie 1993
 -------
    *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 704 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 303 din 22.12.1993.
    Prezentul regulament a fost emis în baza prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, promulgată prin Decretul nr. 123 din 24 decembrie 1991 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    1. Potrivit prevederilor Legii contabilităţii, obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome; societăţilor comerciale; societăţilor agricole; organizaţiilor cooperatiei mestesugaresti; organizaţiilor cooperatiei de consum şi de credit; Băncii Naţionale a României şi societăţilor bancare; instituţiilor publice; unităţilor de asigurari sociale, altele decit cele de stat; asociatiilor; fundatiilor; sindicatelor; unităţilor de cult şi altor organizaţii obstesti, precum şi celorlalte persoane care au dobindit personalitate juridica, potrivit legii.
    Prevederile legii se aplica persoanelor fizice care presteaza activităţi independente, precum şi asociatiilor familiale care exercita în mod obisnuit acte de comerţ şi sunt inmatriculate la Oficiul Registrului comerţului, potrivit legii.
    De asemenea, în baza art. 46 din lege, prevederile acesteia se aplica în mod corespunzator sucursalelor şi altor subunităţi fără personalitate juridica, cu sediul în strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la pct. 1 cu sediul sau domiciliul în România, cât şi sucursalelor şi altor subunităţi fără personalitate juridica cu sediul în România, ce apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în strainatate.
    2. În aplicarea prevederilor art. 2 şi art. 6 din lege, persoanele juridice şi fizice prevazute la pct. 1, denumite în cuprinsul acestui regulament unităţi patrimoniale, au obligaţia sa asigure, în condiţiile legii:
    a) întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afecteaza patrimoniul unităţii;
    b) înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;
    c) inventarierea patrimoniului unităţii;
    d) întocmirea bilanţului contabil;
    e) controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;
    f) furnizarea, publicarea şi pastrarea informaţiilor cu privire la situatia patrimoniului şi rezultatele obtinute de unitate.
    3. Unitatile patrimoniale care desfasoara activităţi economice se clasifica în mici şi mijlocii sau mari.
    În categoria unităţilor patrimoniale mici şi mijlocii intra unităţile care indeplinesc criteriile prevazute de lege.
    4. Potrivit legii, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor în contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat, aprobat ori inregistrat în contabilitate, dupa caz.
    Inregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul registrului-jurnal şi al cartii mari, potrivit planurilor de conturi şi normelor emise în condiţiile prevederilor art. 4 din lege.
    5. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ şi de pasiv din patrimoniul unităţii care se inscriu în registrul inventar.
    Sint supuse, de asemenea, inventarierii, bunurile aflate temporar în pastrare, custodie sau pentru alte scopuri în unitatea patrimoniala, apartinind altor persoane fizice sau juridice.
    Bunurile proprietate publica date în administrarea regiilor autonome se inventariaza şi se evidentiaza în mod distinct în patrimoniul acestora.
    6. Registrul-jurnal, registrul-inventar şi cartea mare, impreuna cu documentele justificative, precum şi bilanţul contabil, intocmite potrivit normelor stabilite, constituie documente contabile oficiale pentru exercitarea controlului asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate şi pot fi admise ca proba în justitie.
    7. Controlul asupra operaţiunilor patrimoniale inregistrate în contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane imputernicite de unitatea patrimoniala, dupa caz. De asemenea, controlul asupra operaţiunilor patrimoniale inregistrate în contabilitate se efectueaza de catre organele de control financiar şi fiscal ale statului şi alte organe cu atributii de control, potrivit legii.
    8. Informatiile necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului de stat, precum şi intocmirii balanţelor financiare (balanţa financiară generala a economiei; balanţa de plati externe; balanţa de venituri şi cheltuieli banesti ale populatiei şi masei monetare; balanţa creanţelor şi angajamentelor externe pe tari; balanţa formarii capitalurilor pe economie; balanţa financiară a resurselor şi cheltuielilor de investiţii) şi a bilanţului pe ansamblul economiei nationale, precum şi pentru Sistemul Conturilor Naţionale sunt furnizate de catre unităţile patrimoniale prin bilanţul contabil şi darile de seama statistice, în condiţiile legii.
    9. Documentele contabile oficiale, respectiv bilanţul contabil, cartea mare, registrul-jurnal şi registrul-inventar, potrivit legii, se tin în limba romana şi în moneda nationala.
    10. Operatiunile privind investiţiile de capital strain, titlurile de valoare, comerţul exterior, cooperarea economică internaţională, prestarile de servicii şi executarile de lucrări externe, creditele şi operaţiunile bancare externe, schimbul valutar, disponibilitatile în devize, precum şi alte operaţiuni în devize se înregistrează în contabilitate, atit în devize, cât şi în lei, la cursul valutar de schimb în vigoare la data efectuarii lor.
    Operatiunile efectuate de subunităţile proprii în strainatate pot fi inregistrate în cursul perioadei de gestiune numai în devize, urmind ca la sfirsitul exerciţiului financiar sa se faca convertirea în lei a soldurilor şi a rulajelor conturilor.
    Convertirea în lei a preturilor externe pentru stabilirea valorii în vama a marfurilor din import se face potrivit cursului valutar de schimb în vigoare în prima zi a saptaminii în care se înregistrează declaratia vamala, conform reglementarilor privind tariful vamal de import.
    11. În temeiul prevederilor art. 4 din lege, Ministerul Finanţelor emite:
    a) planul de conturi general şi normele metodologice privind utilizarea acestuia;
    b) modelele registrelor contabile, formularele comune privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi normele metodologice privind utilizarea acestora;
    c) modelele bilanţurilor contabile şi normele metodologice privind întocmirea acestora.
    12. Planul de conturi general, precum şi normele de utilizare a acestuia sunt destinate tuturor unităţilor patrimoniale care desfasoara activităţi economice şi contin conturile necesare inregistrarii în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale, continutul şi functia fiecarui cont, precum şi monografia contabilă a principalelor operaţiuni.
    Planul de conturi general contine noua clase de conturi simbolizate cu o cifra, grupe de conturi simbolizate cu doua cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1-7 sunt obligatorii, iar cele din clasele 8 şi 9, precum şi dezvoltarea în analitic a conturilor sintetice vor fi adaptate şi completate de fiecare unitate patrimoniala, în functie de specificul activităţii şi necesitatile proprii. Unitatile patrimoniale mici sau mijlocii pot utiliza numai conturile sintetice de gradul I (cu trei cifre).
    Pentru instituţii publice, Ministerul Finanţelor emite plan de conturi general distinct şi instructiuni de aplicare a acestuia.
    În baza planului de conturi general şi a normelor de utilizare a acestuia, ministerele, departamentele, unităţile de grup (UCECOM, CENTROCOOP etc.), asociatiile profesionale şi alte persoane autorizate pot elabora planuri de conturi şi norme de utilizare specifice ramurilor şi sectoarelor de activitate, cu avizul Ministerului Finanţelor.
    13. Modelele registrelor contabile şi ale formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă se utilizeaza de catre toate unităţile patrimoniale, conform normelor metodologice prevazute la pct. 11 lit. b) din prezentul regulament.
    14. Modelele bilanţurilor contabile se stabilesc de Ministerul Finanţelor. Normele metodologice privind utilizarea acestora cuprind: reguli privind întocmirea bilanţurilor contabile, corelatiile ce trebuie asigurate intre indicatorii prevazuti în continutul acestora, verificarea şi depunerea acestora la organele în drept, precum şi modul de centralizare a bilanţurilor contabile pe ramuri de activitate, în profil teritorial şi departamental şi alte criterii, precum şi pe ansamblul economiei nationale.
    15. Modelele registrelor de contabilitate, precum şi formularele comune ce se utilizeaza în activitatea financiară şi contabilă sunt prevazute în Nomenclatorul formularelor tipizate comune privind activitatea financiară şi contabilă elaborat de Ministerul Finanţelor.
    În cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru întocmirea documentelor justificative şi pentru prelucrarea şi înregistrarea datelor în contabilitate, registrele contabile şi formularele privind activitatea financiară şi contabilă pot fi adaptate în functie de necesitatile proprii de utilizare, în condiţiile respectarii continutului de informatii al modelelor prevazute în nomenclatorul mentionat la alineatul precedent.
    În afară de formularele prevazute în acest nomenclator, unităţile patrimoniale pot folosi în activitatea financiar-contabilă şi formulare specifice elaborate de ministere, departamente, unităţi de grup, asociatii profesionale sau de unitatea patrimoniala, în functie de necesitati.
    16. Pentru societăţile bancare, Banca Nationala a României elaboreaza impreuna cu acestea:
    a) planul de conturi şi normele metodologice privind utilizarea acestuia;
    b) modelele bilanţurilor contabile şi formularele comune ce se folosesc în activitatea bancară, precum şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.
    Potrivit legii, planul de conturi, modelele bilanţurilor contabile, formularele comune ce se folosesc în activitatea bancară, precum şi normele metodologice prevazute la alineatul precedent se aproba de catre Ministerul Finanţelor.
    17. Potrivit art. 5 din lege, contabilitatea se conduce în partidă dublă şi trebuie sa asigure:
    a) înregistrarea cronologica şi sistematica în contabilitate a tuturor operaţiunilor patrimoniale, în functie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
    b) stabilirea totalului sumelor debitoare şi creditoare, precum şi a soldului final al fiecarui cont;
    c) întocmirea lunara a balanţei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare şi creditoare şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor;
    d) prezentarea situatiei patrimoniului şi a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor şi pasivelor prin bilanţ, precum şi a veniturilor, cheltuielilor şi a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit şi pierderi.
    18. Consiliile locale comunale, unităţile de cult, asociatiile de locatari, precum şi asociatiile familiale şi persoanele fizice autorizate sa desfasoare activităţi independente pot conduce contabilitatea în partida simpla, cu condiţia sa asigure:
    a) înregistrarea cronologica şi sistematica în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale în functie de natura lor, în mod unilateral, numai în debitul sau creditul unor conturi, fără utilizarea unui cont corespondent;
    b) stabilirea totalului debitului şi al creditului, precum şi a soldului fiecarui cont.
    Contabilitatea în partida simpla se conduce cu ajutorul registrelor prevazute la cap. 3 "Registrele de contabilitate" din prezentul regulament.
    Unitatile patrimoniale care conduc contabilitatea în partida simpla nu au obligaţia sa intocmeasca bilanţ contabil, cu exceptia unităţilor stabilite prin normele metodologice ale Ministerului Finanţelor.
    Ministerul Finanţelor poate aproba conducerea contabilităţii în partida simpla şi pentru alte unităţi patrimoniale, la cererea acestora, insusita de directiile generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucuresti.
    19. În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 9 din lege, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se stabilesc urmatoarele reguli:
    a) la data intrarii în patrimoniu, bunurile se evalueaza şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoarea contabilă, care se stabileste astfel:
    - bunurile reprezentind aport la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate, în functie de preţul pietei, utilitatea, starea şi amplasarea acestora;
    - bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;
    - bunurile produse în unitatea patrimoniala, la costul de productie.
    Costul de achizitie al unui bun este egal cu preţul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.
    Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime şi materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.
    Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere şi cele financiare, de regula, nu se includ în costurile de productie.
    În costurile de productie pot fi incluse şi dobânzile aferente creditelor bancare contractate pentru producţia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei.
    Creantele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominala;
    b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita în functie de utilitatea bunului în unitate şi preţul pietei.
    Valoarea de utilitate a creanţelor şi datoriilor se stabileste în functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata;
    c) la încheierea exerciţiului financiar, elementele patrimoniale se evalueaza şi se reflecta în bilanţul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv valoarea contabilă pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
    În acest scop, valoarea de intrare sau contabilă se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii:
    - pentru elementele de activ, diferentele constatate în plus intre valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente mentinindu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate în minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama amortizării, în cazul cind deprecierea este ireversibila, sau se constituie un provizion, atunci cind deprecierea este reversibila, valoarea acestor elemente mentinindu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    - pentru elementele de pasiv, diferentele constatate în minus intre valoarea de inventar şi valoarea de intrare nu se înregistrează în contabilitate, aceste elemente mentinindu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate în plus intre valoarea stabilita la inventariere şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv se înregistrează în contabilitate prin constituirea unui provizion, valoarea acestor elemente mentinindu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;
    d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea în consum, bunurile se evalueaza şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.
    20. Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimoniala trebuie sa fie aceleasi în tot cursul exerciţiului financiar, precum şi de la un exerciţiu financiar la altul. În cazurile justificate şi în condiţiile prevazute de lege, unitatea patrimoniala poate schimba metodele de evaluare, facind în acest sens mentiuni în anexa la bilanţ, prezentind influentele asupra situatiei patrimoniale şi financiare, precum şi asupra rezultatului exerciţiului financiar.
    21. Reevaluarea activelor şi pasivelor unităţii patrimoniale se efectueaza potrivit reglementarilor în vigoare. În aceste cazuri, valoarea de intrare a elementelor patrimoniale se modifica, aceasta fiind inlocuita cu valoarea lor actuala.
    22. Potrivit prevederilor art. 10 din lege, documentul oficial de gestiune al unităţii patrimoniale il constituie bilanţul contabil, care trebuie sa dea o imagine fidela, clara şi completa a patrimoniului, a situatiei financiare şi a rezultatelor obtinute.
    23. Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare şi a rezultatelor obtinute trebuie respectate, cu buna-credinta, regulile privind evaluarea patrimoniului şi celelalte norme şi principii contabile, cum sunt:
    a) principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor, tinind cont de deprecierile, riscurile şi pierderile posibile generate de desfasurarea activităţii exerciţiului financiar curent sau anterior;
    b) principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor şi normelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, asigurind comparabilitatea în timp a informatiilor contabile;
    c) principiul continuitatii activităţii, potrivit caruia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua în mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibila a activităţii;
    d) principiul independentei exerciţiului financiar, care presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe masura angajarii acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului financiar la care se refera;
    e) principiul intangibilitatii bilanţului de deschidere a unui exerciţiu financiar care trebuie sa corespunda cu bilanţul de inchidere a exerciţiului financiar precedent;
    f) principiul necompensarii, potrivit caruia elementele de activ şi de pasiv trebuie sa fie evaluate şi inregistrate în contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ şi cele de pasiv ale bilanţului, precum şi intre veniturile şi cheltuielile din contul de rezultate.
    24. Ministerul Finanţelor actualizeaza periodic planul de conturi general, modelele bilanţurilor şi registrele contabile, formularele comune privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi normele prevazute la art. 4 din lege, în functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs şi de aplicarea şi perfectionarea metodelor utilizate în domeniul contabilităţii.
    25. Pe linga Ministerul Finanţelor functioneaza Colegiul Consultativ al Contabilităţii a carui componenta, atributii şi functionare se stabilesc prin hotarire a Guvernului.
    CAP. II
    Organizarea contabilităţii patrimoniului
    A. Organizarea compartimentului de contabilitate
    26. În conformitate cu prevederile art. 11 din lege, contabilitatea unităţilor patrimoniale se organizeaza, de regula, în compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
    27. Contabilitatea generala, denumita şi financiară, are la baza norme unitare privind organizarea şi conducerea acesteia, prevazute în lege şi în prezentul regulament, care au caracter obligatoriu pentru toate unităţile patrimoniale, avind ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atit pentru necesitatile proprii, cât şi în relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice în sensul prevederilor art. 2 şi art. 10 din lege.
    Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare unitate patrimoniala în functie de specificul activităţii şi necesitatile proprii, avind ca obiective principale urmatoarele: calcularea costurilor, stabilirea rezultatelor şi a rentabilitatii produselor, lucrărilor şi serviciilor executate; întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe feluri de activităţi, urmarirea şi controlul executarii acestora în scopul cunoasterii rezultatelor şi furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unităţii patrimoniale şi altele.
    28. Directorul financiar-contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie trebuie sa aiba studii economice superioare, potrivit art. 11 alin. (1) din lege.
    29. Raspunderea pentru organizarea şi tinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care are obligaţia gestionarii patrimoniului.
    În acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale; organizarea şi tinerea corecta şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a bilanţului contabil, publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României şi depunerea la termen la organele în drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor şi bilanţurilor contabile; organizarea contabilităţii de gestiune adaptata la specificul unităţii.
    30. Atributiile directorului financiar-contabil, ale contabilului sef sau ale altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, precum şi ale personalului din subordinea acestora, în domeniul contabilităţii, se stabilesc de catre administrator, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligaţia gestionarii patrimoniului, potrivit legii.
    31. În cazul în care contabilitatea unităţii patrimoniale se organizeaza şi se tine de catre persoane juridice autorizate - societăţi comerciale sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil - raspunderea privind tinerea contabilităţii în conformitate cu normele contabile revine şi acestor persoane, potrivit legii.
    Relatiile dintre aceste persoane şi unitatea patrimoniala privind organizarea şi tinerea contabilităţii se stabilesc, de regula, pe baza de contract de prestari de servicii. Lucrarile de contabilitate intocmite în aceste condiţii poarta semnatura persoanelor autorizate prevazute la alineatul precedent.
    32. În cazul în care contabilitatea unităţii patrimoniale nu se tine de catre persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine patronului sau altei persoane care are obligaţia gestionarii patrimoniului.
    33. În conformitate cu prevederile art. 12 din lege, obiectul contabilităţii il constituie reflectarea în expresie baneasca a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele şi alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile şi obligatiile unităţilor patrimoniale, precum şi miscarile şi modificarile intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obtinute de acestea.
    B. Sectiunile contabilităţii
    1. Contabilitatea operaţiunilor de capital
    34. Conturile de capitaluri cuprind totalitatea surselor de finantare stabile, aflate la dispozitia unităţii patrimoniale, formate din capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli asimilate capitalurilor proprii, imprumuturile pe termen lung şi mediu şi alte surse cu durata de finantare mai mare de un an.
    35. Capitalul propriu reprezinta totalitatea capitalurilor proprietate individuala sau ale asociatilor care se inscriu în pasivul bilanţului şi se compun din aporturile de capital (capital social) şi primele legate de capital, diferentele din reevaluare, rezervele şi alte fonduri proprii, beneficiile nerepartizate reportate din anii precedenti, subventiile pentru investiţii şi provizioanele reglementate.
    36. Capitalul social este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului în natura sau în numerar, a rezervelor incorporate şi a profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor operaţiuni care conduc la modificarea acestuia.
    Capitalul subscris şi varsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a societăţii şi a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
    Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzind numarul şi valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise şi varsate.
    Principalele operaţiuni ce se înregistrează în contabilitate cu privire la marirea capitalului sunt urmatoarele: subscrierea şi emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.
    Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport) reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.
    Operatiunile ce se înregistrează în contabilitate cu privire la micsorarea capitalului social sint, în principal, urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale, diminuarea valorii nominale a acestora, ca urmare a retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor din anii precedenti sau alte operaţiuni, potrivit legii.
    37. Diferentele din reevaluare, reprezentind soldul diferentelor dintre valoarea actuala (mai mare) şi valoarea inregistrata în contabilitate a elementelor de activ (mai mica), supuse reevaluarii în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate intr-un cont distinct. Diferentele rezultate din reevaluarea elementelor de activ se transfera la rezerve, la capitalul social sau la alte destinatii stabilite potrivit reglementarilor în vigoare.
    38. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare şi alte rezerve.
    Rezervele legale se constituie anual, din profitul unităţii patrimoniale, în cotele şi limitele prevazute de lege, şi din alte surse prevazute de lege.
    Rezervele astfel constituite, în caz de micsorare, se completeaza în condiţiile prevazute de lege. De asemenea, în rezerve se include excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decit valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau nu este destinat amortizărilor.
    Rezervele statutare se constituie anual din profitul net al unităţilor patrimoniale, conform prevederilor din statutul acestora.
    Alte rezerve, neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama profitului net, pentru: acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri, potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
    39. Operatiunile privind aporturile şi retragerile efectuate de persoanele fizice autorizate sa desfasoare activităţi independente, care conduc contabilitate în partidă dublă, se înregistrează în contabilitate intr-un cont distinct.
    40. Contabilitatea fondurilor proprii se tine pe categorii de fonduri - fondul de dezvoltare, fondul de participare a salariatilor la profit, alte fonduri proprii - care trebuie sa asigure evidenta constituirii şi utilizarii acestora, potrivit dispozitiilor legale.
    41. Fondul de dezvoltare se constituie şi se utilizeaza potrivit legii.
    Fondul de participare a salariatilor la profit se constituie pe seama profitului net, în limitele aprobate potrivit legii.
    În cadrul altor fonduri se cuprind: fondul constituit din profitul net pentru cresterea resurselor proprii de finantare şi alte fonduri.
    42. Subventiile pentru investiţii reprezinta sumele alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse nerambursabile, primite din afara, de care beneficiaza unitatea patrimoniala, în vederea procurarii sau producerii de echipamente ori de alte bunuri de natura imobilizarilor, pentru finantarea unor activităţi pe termen lung sau a altor cheltuieli de natura investiţiilor.
    În aceasta categorie de subventii se cuprinde şi valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate în plus cu ocazia inventarierii. Subventia se înregistrează la venituri excepţionale, pe masura amortizării bunurilor respective.
    Contabilitatea subventiilor pentru investiţii se tine cu ajutorul unui cont distinct, care se inchide prin conturile de venituri, pe masura amortizării bunurilor procurate sau produse pe seama acestora.
    43. Provizioanele reglementate se înregistrează în contabilitate intr-un cont distinct, pe feluri de provizioane reglementate, stabilite potrivit dispozitiilor legale, prevazute expres în acest scop.
    44. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli se constituie, de regula, la finele exerciţiului financiar pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele urmatoare, cum sint:
    a) litigiile, amenzile şi penalităţile, despagubirile, daunele şi alte datorii incerte;
    b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garantie şi alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
    c) cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii financiare, cum sint: cheltuielile cu reparatiile capitale esalonate, potrivit programului, pe mai multe perioade, precum şi cheltuielile cu reparatiile curente, reviziile tehnice şi alte cheltuieli la unităţile sezoniere şi partial sezoniere;
    d) pierderi latente aferente unor datorii pe termen lung, în devize;
    e) alte provizioane specifice anumitor sectoare de activitate.
    Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli se tine pe categorii, în functie de natura şi scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
    La finele fiecarui exerciţiu financiar, provizioanele constituite la sfirsitul anului precedent sau în cursul anului se analizeaza şi se regularizeaza astfel:
    a) prin debitul contului de cheltuieli în cazul majorarii provizionului;
    b) prin creditul contului de venituri cind provizionul trebuie diminuat sau anulat, respectiv cind acesta devine total sau partial fara obiect;
    c) cind are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin creditul conturilor de venituri si, concomitent, cheltuielile şi pierderile respective, în raport de natura lor, se înregistrează în conturile corespunzatoare.
    45. Contabilitatea imprumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiune de obligatiuni şi primele de rambursare a acestora; creditele bancare pe termen lung şi mediu; datorii legate de participatii şi alte imprumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.
    Împrumuturile din emisiunea de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptia publica, potrivit legii.
    Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare se refera la bunurile preluate în patrimoniu, cu acest titlu, de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.
    2. Contabilitatea imobilizarilor
    46. Activele imobilizate reprezinta bunurile şi valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata în activitatea unităţii patrimoniale, care nu se consuma la prima utilizare. Contabilitatea imobilizarilor se tine pe urmatoarele categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale şi imobilizari financiare.
    47. În cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind: cheltuielile de constituire, cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica şi alte drepturi şi valori similare, fondul comercial şi alte imobilizari necorporale.
    48. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea şi modificare unităţii patrimoniale (taxe şi alte cheltuieli de inscriere şi inmatriculare, cheltuieli privind emiterea şi vânzarea de actiuni şi obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei şi de publicitate şi alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea sau modificare unităţii patrimoniale).
    Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.
    49. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea unor lucrări sau obiective de cercetare strict individualizate, care prezinta garantia realizarii eficientei scontate prin aplicarea acestora în unităţile patrimoniale. Contabilitatea analitica a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare se tine pe categorii de lucrări sau obiective.
    Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.
    50. În cadrul activelor imobilizate în concesiuni şi alte drepturi similare se cuprinde valoarea bunurilor preluate cu acest titlu în patrimoniu de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate.
    Brevetele, licentele, know-how-urile, marcile de fabrica şi de comerţ şi alte drepturi de proprietate industriala şi intelectuala similare aduse ca aport, achizitionate sau dobindite pe alte cai, se înregistrează în conturile de imobilizari necorporale, la valoarea de aport de utilitate, costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    Activele imobilizate de natura celor mentionate la alineatul precedente se amortizeaza, pe durata prevazuta pentru utilizarea lor, de catre unitatea patrimoniala care le detine.
    51. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comerţ care nu figureaza în cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unităţii, cum sint: clientela, vadul, debuseurile, reputatia şi alte elemente necorporale şi se înregistrează în contabilitate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale.
    Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport de utilitate sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comerţ şi valoarea elementelor de activ inregistrate în conturile corespunzatoare.
    Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizării. Daca se constata o depreciere ireversibila, aceasta poate fi amortizata.
    La alte imobilizari necorporale se înregistrează programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii, evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, precum şi alte imobilizari necorporale.
    Valoarea programelor informatice se amortizeaza în functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 3 ani.
    52. În cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile şi mijloacele fixe.
    Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri şi amenajari de terenuri.
    În contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole şi silvice, terenuri fără constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii şi altele.
    Terenurile se înregistrează în contabilitate, la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilita potrivit legii, în functie de clasele de fertilitate, suprafata şi amplasarea acestora, precum şi alte criterii, la costul de achizitie sau valoarea de aport de utilitate, dupa caz.
    Terenurile, de regula, nu sunt supuse amortizării.
    Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor şi alte lucrări similare sunt supuse amortizării.
    53. Se considera mijloc fix obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare şi indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii:
    a) are valoare mai mare decit limita stabilita de lege;
    b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
    Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
    Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie sa asigure evidenta permanenta a existentei şi miscarii, precum şi calculul amortizării şi a provizioanelor constituite prin deprecierea acestora.
    Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii: cladiri; constructii speciale; masini, utilaje şi instalatii de lucru; aparate şi instalatii de masurare, control şi reglare; mijloace de transport; animale de munca; plantatii; unelte, inventar gospodaresc şi alte mijloace fixe (inclusiv ambalajele de natura mijloacelor fixe).
    54. Mijloacele fixe, la intrarea în patrimoniu, se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, prin care se intelege:
    a) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
    b) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala;
    c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor în activ, tinind seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obtinute cu titlu gratuit;
    d) valoarea de aport de utilitate acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor şi contractelor;
    e) valoarea rezultata în urma reevaluarii, pentru mijloacele fixe reevaluate în baza unei dispozitii legale exprese.
    55. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile lui, destinat sa indeplineasca în mod independent, în totalitatea lui, o functie distincta.
    56. Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe.
    Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora în functiune şi pina la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor şi condiţiilor de utilizare a acestora.
    Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau în locatie de gestiune se calculeaza şi se înregistrează în contabilitate de catre unitatea care le are în proprietate. Amortizarea investiţiilor efectuate la mijloacele fixe inchiriate este în sarcina celui care a efectuat investiţia şi se înregistrează în contabilitatea acestuia.
    Unitatile patrimoniale care desfasoara activităţi cu caracter economic amortizeaza mijloacele fixe utilizind unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
    a) amortizarea lineara, care consta în repartizarea uniforma a valorii de intrare a mijloacelor fixe pe toata durata de functionare stabilita a acestora;
    b) amortizarea degresiva, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficientii prevazuti de lege;
    c) amortizarea accelerata, constind în calcularea, în exerciţiul financiar în care mijloacele fixe intra în activul unităţii patrimoniale, a unei amortizari de pina la limita prevazuta de lege din valoarea de intrarea a acestora. În exercitiile financiare urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare.
    Amortizarea aferenta mijloacelor fixe se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii şi obiecte de evidenta. Prin deducerea amortizarii din valoarea de intrare se obtine valoarea contabilă neta a mijloacelor fixe.
    57. Prin reevaluarea mijloacelor fixe se intelege operaţiunea de stabilire a valorii actuale a fiecarui mijloc fix existent în patrimoniul unităţii. Valoarea actuala a mijlocului fix se stabileste, de regula, avindu-se în vedere: valoarea de intrare din contabilitatea unităţii patrimoniale, utilitatea şi preţul pietei, precum şi gradul de uzura estimat al mijlocului fix la data reevaluarii.
    58. Contabilitatea imobilizarilor în curs se tine distinct pentru: imobilizari necorporale şi imobilizari corporale.
    Imobilizarile în curs necorporale reprezinta costul de productie, respectiv costul de achizitie privind imobilizarile necorporale neterminate pina la finele exerciţiului financiar.
    Imobilizarile în curs corporale reprezinta investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriza, care se evalueaza la costul de productie, respectiv la costul de achizitie, reprezentind preţul de deviz al investiţiei.
    Imobilizarile în curs corporale se trec în categoria mijloacelor fixe dupa receptie, darea în folosinta sau punerea în functiune a acestora, dupa caz.
    Investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, luate cu chirie sau în locatie de gestiune se înregistrează în contabilitatea unităţii patrimoniale care le-a efectuat.
    La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investiţiilor executate la mijloacele fixe luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unităţii patrimoniale care le-a efectuat şi se înregistrează în contabilitatea unităţii patrimoniale careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorindu-se valoarea de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.
    59. Conturile de imobilizari financiare cuprind titlurile de participare, titlurile imobilizate ale activităţii de portofoliu, alte titluri şi creanţe imobilizate.
    Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare în capitalul altor unităţi patrimoniale, care asigura unităţii patrimoniale detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente notabile, respectiv realizarea unui profit.
    Titlurile imobilizate ale activităţii de portofoliu şi alte titluri imobilizate constau în acele titluri pe care unitatea patrimoniala le dobindeste, în vederea realizarii unor venituri financiare, fără a putea interveni în gestiunea unităţii patrimoniale emitatoare, precum şi alte titluri de plasament detinute pe o perioada indelungata.
    La intrarea în patrimoniu, titlurile de participare şi alte titluri imobilizate se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege preţul de cumparare sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora.
    Cheltuielile accesorii privind achizitionarea titlurilor de participare şi a altor titluri imobilizate se înregistrează direct în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului financiar.
    Contabilitatea creanţelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: creanţe legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung şi alte creanţe imobilizate.
    Creantele legate de participatii reprezinta acele creanţe ale unităţii patrimoniale create cu ocazia acordarii de imprumuturi unităţilor patrimoniale la care detine titluri de participare.
    În conturile de imprumuturi pe termen lung se înregistrează sumele acordate tertilor în baza unor contracte pentru care unitatea patrimoniala percepe dobânzi, potrivit legii.
    La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile şi cautiunile depuse de unitatea patrimoniala la terti.
    Pentru deprecierea titlurilor, creanţelor imobilizate şi a altor imobilizari financiare se constituie provizioane, reprezentind diferenta dintre valoarea de intrare a acestora şi valoarea de utilitate stabilita cu ocazia inventarierii.
    60. Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, a imobilizarilor în curs şi a celor financiare nesupuse amortizarii se constituie pe seama cheltuielilor, de regula, la finele exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii.
    În perioadele urmatoare, la finele fiecarui exerciţiu financiar sau la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, în urma analizarii provizioanelor constituite pentru deprecieri, se procedeaza astfel:
    a) în situatia în care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar;
    b) în cazul în care deprecierea constatata este inferioara provizionului constituit, diferenta se deduce din provizionul constituit şi se înregistrează la venituri;
    c) cu ocazia anularii unui provizion, la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor, provizioanele constituite se înregistrează la venituri.
    3. Contabilitatea stocurilor şi a productie în curs de executie
    61. Contabilitatea stocurilor şi a comenzilor în curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale, destinate:
    - fie a fi vândute în aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor în procesul de productie;
    - fie a fi consumate la prima lor utilizare.
    În cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind:
    a) marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea patrimoniala le cumpara în vederea revinzarii;
    b) materiile prime care participa direct la fabricarea produselor şi se regasesc în produsul finit integral sau partial, fie în starea lor initiala, fie transformata;
    c) materialele consumabile ( materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fără a se regasi, de regula, în produsul finit;
    d) produsele, respectiv:
    - semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
    - produsele finite, respectiv produsele care au parcurs în intregime fazele procesului de fabricatie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii patrimoniale, putind fi depozitate în vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
    - produsele reziduale reprezentind rebuturile, materialele recuperabile sau deseurile;
    e) animalele şi pasarile, respectiv animalele nascute şi cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, minji şi altele), crescute şi folosite pentru reproductie, animalele şi pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum şi animalele pentru productie
    - lina, lapte şi blana;
    f) ambalajele.
    62. În categoria ambalajelor se includ ambalajele refolosibile achizitionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligaţia restituirii în condiţiile prevazute în contracte. În contabilitatea tertilor acestea vor fi evidentiate distinct.
    Ambalajele de natura obiectelor de inventar, care nu circula pe baza de decontare, ci se folosesc numai în interiorul unităţii patrimoniale, se înregistrează în contabilitate în categoria obiectelor de inventar.
    Ambalajele şi materialele pentru ambalat, produse în unitatea patrimoniala pentru a fi vândute ca atare, sunt considerate produse finite.
    63. O categorie distincta în cadrul stocurilor o constituie obiectele de inventar, baracamentele şi amenajarile provizorii.
    Obiectele de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decit limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, imbracamintea speciala, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de masura şi control, matritele folosite la executarea anumitor produse şi alte obiecte similare).
    Obiectele de inventar în folosinta se evidentiaza distinct în contabilitatea analitica.
    Baracamentele şi amenajarile provizorii sunt bunurile achizitionate sau construite de unităţile patrimoniale pentru executarea lucrărilor şi prestatiilor de constructii. Nu se includ în aceasta categorie lucrările de organizare la care, prin demontare sau demolare, nu se recupereaza materiale (platforme betonate, drumuri şi cai de acces, gropi de var şi altele).
    Valoarea obiectelor de inventar se include în cheltuieli integral, la darea lor în folosinta sau esalonat, intr-o perioada de cel mult 3 ani.
    Valoarea sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor cu destinatie speciala (SDV-uri) şi a aparatelor de masura şi control (AMC-uri) afectate fabricarii produselor în serie sau în masa se include, de regula, esalonat, în costurile de productie ale acestor produse.
    În cazul includerii esalonate în cheltuieli sau integral la darea lor în folosinta, se utilizeaza un cont distinct pentru evidenta uzurii obiectelor de inventar.
    64. Productia în curs de executie reprezinta producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi receptiei tehnice sau necompletate în intregime. În cadrul productiei în curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de executie sau neterminate.
    65. Bunurile de natura celor prevazute la pct. 61-63 sunt considerate ca fiind în proprietatea unităţii patrimoniale care le detine, în cadrul acestora incluzindu-se şi bunurile aflate în custodie, în prelucrare sau în consignatie la terti, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.
    66. Potrivit art. 12 alin. (2) din lege, detinerea de valori materiale şi banesti sub orice forma şi cu orice titlu, a oricaror drepturi şi obligatii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sunt interzise.
    În aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:
    a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate în patrimoniul unităţii şi înregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignatie, se receptioneaza şi se înregistrează distinct ca intrari în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
    b) în situatia unor decalaje ivite intre aprovizionarea şi receptia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea unităţii patrimoniale, se procedeaza astfel:
    - bunurile materiale în curs de aprovizionare sau sosite şi nereceptionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în patrimoniu;
    - bunurile sosite fără factura se înregistrează ca intrari în gestiune atit la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza receptiei şi a documentelor insotitoare;
    c) în cazul unor decalaje intre vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca iesiri din patrimoniu, nemaifiind considerate proprietatea unităţii, astfel:
    - bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate, în conturi în afara bilanţului;
    - bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca iesiri din gestiune atit la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;
    d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze de rezerve de proprietate se înregistrează la intrari si, respectiv, la iesiri, atit în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor incheiate.
    67. La intrarea în patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza şi se înregistrează în contabilitate astfel:
    a) materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, marfurile, ambalajele şi alte bunuri procurate cu titlu oneros, la costul de achizitie;
    b) producţia în curs de executie, semifabricatele şi produsele finite, obiectele de inventar, ambalajele şi alte bunuri produse de catre unitatea patrimoniala, la costul de productie;
    c) animalele şi pasarile, la costul de achizitie sau la costul de productie, dupa caz.
    68. La iesirea din patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei "costului mediu ponderat" (C.M.P.), metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) sau a metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO).
    Costul unitar mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor şi cantitatea existenta în stocul initial plus cantitatile intrate.
    Potrivit metodei "primei intrari - primei iesiri" (FIFO) bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie ( sau de productie) al lotului urmator, în ordine cronologica.
    Potrivit metodei "ultimei intrari - primei iesiri" (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, în ordine cronologica.
    69. Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a materiilor prime, produselor, marfurilor şi a altor bunuri de natura stocurilor se pot face şi la preţuri standard (prestabilite), pe baza preţurilor medii ale bunurilor respective, denumite preţuri de înregistrare, cu condiţia evidentierii distincte a diferentelor de preţ fata de costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.
    Diferentele de preţ astfel stabilite, la intrarea bunurilor respective în patrimoniu, se înregistrează proportional, atit asupra valorii bunurilor iesite, cât şi asupra stocurilor.
    Preturile standard, folosite pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor de natura celor prevazute la primul alineat, este necesar sa fie actualizate periodic, de regula cel putin o data pe an, în functie de evolutia preţurilor şi de alti factori.
    În cazul în care evaluarea bunurile materiale se face la preţuri standard (prestabilite) conform alineatului precedent, diferentele stabilite intre preţul de înregistrare şi costul de achizitie, respectiv costul de productie efectiv, se înregistrează distinct în contabilitate.
    Repartizarea diferentelor de preţ asupra valorii bunurilor iesite şi asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:

          Soldul initial al diferentelor + Diferente de preţ aferente
                  de preţ intrarilor în cursul perioadei,
Coeficient cumulat de la inceputul anului
de repar- = ------------------------------------------------------------------
tizare Valoarea intrarilor în cursul
           Soldul initial al stocurilor + perioadei la preţ de înregistrare,
            la preţ de înregistrare cumulat de la inceputul anului


    Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultata se înregistrează în conturile corespunzatoare în care au fost inregistrate bunurile iesite.
    Coeficientii de repartizare a diferentelor de preţ pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II prevazute în planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.
    La finele perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel incit aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie, respectiv de productie, dupa caz.
    70. Rechizitele de birou, imprimatele şi alte materiale consumabile, pe care unitatea patrimoniala considera ca nu este cazul sa le stocheze, pot fi incluse direct în cheltuieli, cu exceptia formularelor cu regim special care se gestioneaza potrivit normelor elaborate în acest scop.
    71. Productia în curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la finele perioadei, prin metode tehnice de constatare a stadiului sau gradului de efectuare a operaţiunilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de productie.
    72. Potrivit art. 13 alin. (2) din lege, contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
    În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi iesire, ceea ce permite stabilirea şi cunoasterea în orice moment a stocurilor, atit cantitativ, cât şi valoric.
    Inventarul intermitent, care poate fi aplicat în unităţile patrimoniale din categoria celor mici sau mijlocii, consta în stabilirea iesirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele perioadei. În acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale plus valoarea intrarilor şi valoarea stocurilor finale, determinate pe baza inventarierii.
    În cazul folosirii inventarului permanent, contabilitatea analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode, în functie de specificul activităţii şi necesitatile proprii ale unităţii patrimoniale:
    a) metoda operativ-contabilă (pe solduri), care consta în tinerea, la locul de depozitare, a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar în contabilitate, a evidentei valorice desfasurate pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Controlul exactitatii şi concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se asigura lunar, prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie în registrul stocurilor;
    b) metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitic), care consta în tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare, iar în contabilitate, a evidentei cantitativ-valorice.
    Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii şi concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare şi din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate în fisele de depozit şi cele din fisele de cont analitic de la contabilitate;
    c) metoda global-valorica, care consta în tinerea evidentei numai valoric, atit la nivelul gestiunii, cât şi în contabilitate.
    Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din contabilitate se face periodic. Aceasta metoda se aplica, în principal, pentru evidenta marfurilor şi ambalajelor aflate în unităţile de desfacere cu amanuntul şi pentru alte bunuri, în cazul unităţilor care nu au dotarea tehnica de calcul corespunzatoare. Pe masura dotarii cu tehnica de calcul, unităţile vor trece la utilizarea metodei cantitativ-valorice.
    73. Pentru deprecierea stocurilor de marfuri, materii prime şi materiale, obiecte de inventar, produse şi alte bunuri materiale, precum şi a productiei în curs de executie, de regula, la finele exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.
    În perioadele urmatoare, la finele fiecarui exerciţiu financiar sau la iesirea din patrimoniu a bunurilor respective, provizioanele constituite se suplimenteaza, se diminueaza sau se anuleaza în condiţiile prevederilor pct. 60 alin. 2 din prezentul regulament.
    4. Contabilitatea tertilor
    74. Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor şi a creanţelor unităţii patrimoniale în relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, salariatii, asigurarile sociale, bugetul statului, unităţile din cadrul grupului, asociatii, actionarii, diversi debitori şi creditori şi alte persoane fizice sau juridice.
    În contabilitatea furnizorilor şi clientilor se înregistrează operaţiunile patrimoniale privind livrarile de marfuri şi produse, lucrările executate şi serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni efectuate, de regula, în baza contractelor incheiate intre acestia.
    Avansurile acordate furnizorilor şi creanţele din ambalaje şi alte bunuri de primit de la acestia, precum şi avansurile primite de la clienti şi datoriile pentru ambalaje şi alte bunuri de livrat acestora se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    75. Operatiunile privind vinzarile-cumpararile de bunuri, executarile de lucrări şi prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor de comerţ se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzatoare de efecte de plata sau de primit, dupa caz.
    Efectele comerciale scontate, neajunse la scadenţă, se înregistrează intr-un cont în afara bilanţului şi se mentioneaza în anexa la bilanţ.
    Efectele de comerţ trebuie sa indeplineasca condiţiile de forma şi de fond prevazute de reglementarile în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi anulata sau contestata.
    76. Potrivit art. 7 alin. (2) din lege, creanţele şi datoriile unităţii patrimoniale se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominala.
    Creantele şi datoriile în devize se înregistrează în contabilitate în lei, la cursul valutar de schimb în vigoare la data efectuarii operaţiunilor.
    Diferentele de curs valutar, intre data inregistrarii creanţelor şi datoriilor în devize şi data incasarii, respectiv a platii lor, se înregistrează ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    77. Potrivit art. 15 din lege, contabilitatea furnizorilor şi a clientilor, a celorlalte datorii şi creanţe se tine pe categorii, precum şi pe fiecare persoana fizica sau juridica.
    În acest sens, în contabilitatea analitica, furnizorii şi clientii se grupeaza astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora, pe termene de plata, respectiv de incasare (termen lung - peste 5 ani, mediu - de la 1 la 5 ani şi scurt - sub 1 an).
    În cadrul conturilor de furnizori şi clienti se grupeaza distinct datoriile şi creanţele izvorite din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. De asemenea, în contabilitatea analitica se grupeaza distinct clientii şi furnizorii la care unitatea patrimoniala detine titluri de participare.
    78. Creantele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.
    79. Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum şi cele pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de unităţile patrimoniale personalului pentru munca prestata şi care se suporta, potrivit reglementarilor în vigoare, din fondul de salarii.
    În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje, care, potrivit reglementarilor în vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimentatie antidot etc.), stimulentele din profitul net realizat, acordate dupa aprobarea bilanţului contabil anual, precum şi avansurile acordate potrivit legii.
    Drepturile de personal neridicate în termen de 3 zile se înregistrează intr-un cont distinct, pe persoane.
    Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligatii opozabile salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.
    Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihna şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi incasate de la acesta, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează, la finele acestuia, ca alte datorii şi creanţe în legatura cu personalul.
    80. Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile unităţii patrimoniale pentru contributia la asigurari sociale şi la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj, precum şi contributia personalului pentru pensia suplimentara şi pentru ajutorul de somaj.
    Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa de catre unitatea patrimoniala în perioadele urmatoare, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la finele acestuia ca alte datorii şi creanţe sociale.
    81. În cadrul decontarilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe salarii, subventiile de primit şi alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (pentru T.V.A. colectata) şi a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri şi servicii (T.V.A. deductibila).
    În situatia în care exista decalaje intre faptul generator de T.V.A. şi exigibilitatea acesteia, totalul T.V.A. se înregistrează intr-un cont distinct, denumit T.V.A. neexigibila, care, pe masura ce devine exigibila, se trece la T.V.A. colectata, respectiv la T.V.A. deductibila.
    De asemenea, în acest cont se înregistrează şi T.V.A. deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri şi servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au intocmit facturile pina la data incheierii exerciţiului financiar.
    Diferenta de taxa, în plus sau în minus, dintre T.V.A. colectata şi T.V.A. deductibila se înregistrează în conturi distincte (T.V.A. de plata, respectiv T.V.A. de recuperat) şi se regularizeaza în condiţiile legii.
    Impozitul pe salarii, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unităţii patrimoniale, precum şi impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor zilieri, temporari, precum şi colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.
    Impozitul suplimentar, datorat de unitatea patrimoniala în cazul depasirii fondului de salarii admisibil, determinat, potrivit legii, în raport cu gradul de depasire a acestuia, se înregistrează în contabilitate intr-un cont analitic distinct.
    La alte impozite, taxe şi varsaminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalca în contabilitatea analitica pe categorii de impozite, taxe şi varsaminte asimilate.
    Subventiile primite sau de primit de catre unitatea patrimoniala se înregistrează în contabilitate intr-un cont distinct.
    82. Contabilitatea decontarilor în cadrul unităţilor de grup şi cu asociatii cuprinde: operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeasi perioada de gestiune, atit în contabilitatea unităţii patrimoniale debitoare, cât şi a celei creditoare, apartinind aceluiasi grup, precum şi decontarile intre asociati şi unitatea patrimoniala privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu asociatii si, de asemenea, conturile coparticipantilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participatie.
    Sumele depuse sau lasate temporar de catre asociati la unitatea patrimoniala, precum şi dobânzile aferente se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile pretinse, stabilite în baza unor hotariri ale instantelor judecatoresti, şi alte creanţe fata de personalul unităţii se înregistrează ca alte creanţe în legatura cu personalul. Creantele datorate de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în conturile de debitori diversi.
    Sumele datorate de unitatea patrimoniala unor terte persoane fizice sau juridice, altele decit personalul propriu, clienti şi furnizori, se înregistrează în contul de creditori diversi.
    83. Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct în conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se înregistrează, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate în acest cont trebuie clarificate de catre unitatea patrimoniala intr-un termencâtmai scurt, dar nu mai tirziu de încheierea exerciţiului financiar.
    La încheierea exerciţiului financiar, diferentele de curs valutar, fata de data inregistrarii în contabilitate a creanţelor şi datoriilor, se înregistrează în conturile de diferente de conversie, de activ (nefavorabile) sau de pasiv (favorabile), dupa caz, şi se reiau la deschiderea exerciţiului financiar urmator, neadmitindu-se compensari intre acestea. Pentru diferentele de conversie nefavorabile se constituie provizioane pentru deprecierea creanţelor.
    84. Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile financiare urmatoare, precum şi cheltuielile de repartizat pe mai multe exercitii financiare se înregistrează distinct în contabilitate, prin folosirea conturilor de regularizare.
    În aceste conturi se înregistrează, în principal, urmatoarele cheltuieli şi venituri: cheltuielile pentru reparatii capitale neprevizibile, chiriile, abonamentele şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare.
    85. Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienti, decontari în cadrul unităţilor de grup şi debitori, de regula, la finele exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor, care se regularizeaza în condiţiile prevazute la pct. 60 şi 73 din prezentul regulament.
    5. Contabilitatea trezoreriei
    86. Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei şi miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor în conturi la banci şi în casa, creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie.
    87. Titlurile de plasament reprezinta actiunile proprii rascumparate, actiunile achizitionate de unitatea patrimoniala, obligatiunile emise şi rascumparate, obligatiunile achizitionate şi alte titluri de plasament achizitionate de unitatea patrimoniala în vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt.
    La intrarea în patrimoniu, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin care se intelege preţul de cumparare, sau la valoarea determinata potrivit contractelor.
    Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor de plasament, cum sunt comisioanele şi alte cheltuieli similare, se înregistrează direct în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului financiar.
    88. Conturile la banci cuprind: valorile de incasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la banci, disponibilitatile în lei şi în devize, carnetele de cecuri cu limita de suma, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilitatilor şi creditelor bancare.
    Sumele virate sau depuse la banci sau prin mandat postal de catre terti şi unităţile apartinind aceluiasi grup, pe baza de documente prezentate unităţii patrimoniale şi neaparute inca în extrasele de cont, se înregistrează intr-un cont distinct.
    Conturile curente la banci se dezvolta în analitic pe fiecare banca în parte.
    Dobânzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci, se înregistrează distinct în contabilitate, fata de cele de platit, aferente creditelor acordate de banci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
    Dobânzile de platit şi cele de incasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv la venituri financiare.
    89. Contabilitatea mijloacelor banesti aflate în casieria unităţii patrimoniale, precum şi a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor şi platilor efectuate în numerar, se tine distinct în lei şi în devize.
    90. Operatiunile privind disponibilitatile în devize se înregistrează în contabilitate la cursul zilei sau la un curs fix.
    La inchiderea exerciţiului financiar, disponibilitatile în devize se evalueaza la cursul valutar de schimb în vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
    91. În vederea achitarii unor obligatii fata de furnizorii de bunuri şi servicii, unităţile patrimoniale pot solicita deschiderea de acreditive în banci, în lei sau în devize, în favoarea acestora. Avansurile de trezorerie reprezentind sumele depuse la banci, precum şi sumele în numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoane juridice sau fizice, în vederea efectuarii unor plati în favoarea unităţii patrimoniale, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    92. Operatiunile de transferuri de disponibilitati banesti intre conturile la banci, precum şi intre conturile la banci şi casieria unităţii patrimoniale se înregistrează în contabilitate printr-un cont de viramente interne.
    93. Inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor financiare în lei sau în devize se efectueaza cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casa, a regulamentelor emise de Banca Naţională a României potrivit legii şi a altor reglementari.
    94. Provizioanele pentru deprecierea conturilor de trezorerie (titlurilor de plasament) se constituie şi se regularizeaza în condiţiile prevazute la pct. 60 şi 73 din prezentul regulament.
    6. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
    95. Cheltuielile unităţii patrimoniale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, pentru:
    - consumurile, lucrările executate şi serviciile prestate de care beneficiaza unitatea patrimoniala;
    - cheltuieli cu personalul;
    - executarea unor obligatii legale sau contractuale de catre unitatea patrimoniala;
    - cheltuieli excepţionale.
    În cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea:
    - amortizarile şi provizioanele constituite;
    - valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau disparute.
    96. Potrivit legii, contabilitatea cheltuielilor se tine pe categorii de cheltuieli, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
    a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
    - cheltuieli privind consumurile de materii prime şi materiale auxiliare, combustibilul, ambalajele, piesele de schimb, semintele şi materialele de plantat, furajele şi alte materiale consumabile, costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora, costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor, costul de achizitie al energiei şi apei consumate, costul de achizitie al animalelor şi pasarilor şi costul marfurilor vândute;
    - cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terti (intretinere şi reparatii); redevente; locatii de gestiune şi chirii; studii şi cercetari, inclusiv sumele platite pentru contractele de cercetare; cheltuielile cu alte servicii executate de terti (colaboratori, comisioane, inclusiv cele platite agentilor economici cu activitate de comerţ exterior şi onorarii, cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasari, detasari şi transferari, tarife postale şi taxe de telecomunicatii, servicii bancare şi altele);
    - cheltuieli cu impozitele, taxele şi varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala (impozitul suplimentar pe salarii, impozitul pe cladiri, alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate, cum sunt taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport şi altele);
    - cheltuieli cu personalul (salariile şi alte drepturi de personal, asigurarile şi protectia sociala, contributia unităţii la asigurarile sociale şi pentru ajutorul de somaj, cheltuieli cu pregatirea şi perfectionarea profesionala şi alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimoniala);
    - alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe etc.);
    b) cheltuieli financiare care cuprind: pierderile din creanţe legate de participatii; pierderile din vânzarea titlurilor de plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar din operaţiunile curente şi disponibilitatile în devize; dobânzile curente aferente imprumuturilor primite şi altor datorii privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clientilor; alte cheltuieli financiare (pierderi din creanţe de natura financiară şi altele);
    c) cheltuieli excepţionale reprezentind acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unităţii patrimoniale şi se refera fie la operaţiuni de gestiune (despagubiri, amenzi, perisabilitati şi lipsuri de inventar, donatii şi subventii acordate, inclusiv prelevarile şi donatiile facute în scopuri umanitare, precum şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale şi sportive, pierderi din debitori diversi), fie la operaţiuni de capital (valoarea contabilă a imobilizarilor cedate şi alte cheltuieli excepţionale);
    d) cheltuieli cu amortizarile şi provizioanele, grupate în functie de natura cheltuielilor, prevazute la lit. a), b), c), dupa caz, cuprinzind: amortizarea imobilizarilor necorporale şi corporale;
    e) provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli; provizioanele privind deprecierea imobilizarilor; provizioanele pentru deprecierea stocurilor şi productiei în curs de executie; provizioanele pentru deprecierea creanţelor şi provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor; provizioanele reglementate;
    f) cheltuieli cu impozitul pe profit calculat potrivit legii.
    97. Cheltuielile privind sumele platite pentru contractele de cercetare care nu se includ în costuri; comisioanele platite agentilor economici cu activitate de comerţ exterior; taxa pentru folosirea terenurilor; taxa asupra mijloacelor dr transport; cotele prevazute de lege pentru constituirea Fondului special de cercetare-dezvoltare şi a Fondului asigurarilor sociale pentru agricultori; cheltuieli cu pregatirea şi perfectionarea profesionala; prelevarile şi donatiile facute în scopuri umanitare şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale şi sportive şi alte cheltuieli care, potrivit legii, se scad din venituri, se înregistrează distinct în conturi analitice, în cadrul conturilor respective de cheltuieli.
    În cadrul categoriilor de cheltuieli dupa natura lor, prevazute la pct. 96, conturile de cheltuieli respective se pot dezvolta în analitic în functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii.
    98. Principalele elemente care formeaza veniturile unităţii patrimoniale sunt sumele sau valorile incaste sau de incasat, din:
    - livrarile de bunuri, executarea de lucrări, prestarile de servicii şi din avantajele pe care unitatea patrimoniala a consimtit sa le primeasca;
    - executarea unei obligatii legale sau contractuale din partea tertilor; - venituri excepţionale.
    În cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, veniturile din:
    - producţia stocata;
    - producţia imobilizata;
    - diminuarea sau anularea provizioanelor;
    - preţul de vânzare al activelor cedate.
    99. Cifra de afaceri, conform prezentului regulament, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrări şi prestarile de servicii şi alte venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clientilor.
    100. Potrivit legii, contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:
    a) venituri din exploatare, care cuprind:
    - venituri din vânzarea produselor, marfurilor, lucrărilor executate şi din serviciile prestate.
    În contabilitate, aceste venituri se înregistrează în momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevazute în contract, care atesta transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clientilor;
    - venituri din producţia stocata, reprezentind variatia în plus (crestere) sau minus (reducere) intre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse şi a productiei în curs de la finele perioadei şi valoarea stocurilor initiale ale produselor şi productiei în curs, neluind în calcul provizioanele pentru depreciere, constituite.
    Veniturile din producţia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, în contul de profit şi pierderi, cu semnul + (sold creditor) sau - (sold debitor);
    - veniturile din producţia de imobilizari, reprezentind costul lucrărilor şi al cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala pentru ea insasi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale;
    - venituri din subventii de exploatare, reprezentind subventiile primite pentru acoperirea diferentelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subventii (finantarea activităţii de cercetare şi alte finantari) de care beneficiaza unitatea patrimoniala din partea statului, a colectivitatilor publice sau altor unităţi patrimoniale;
    - alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzind veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri din exploatare;
    - veniturile realizate în avans, reprezentind incasari sau creanţe aferente unor bunuri nelivrate, a unor lucrări sau prestatii neefectuate, nu se considera venituri ale exerciţiului financiar, acestea inregistrindu-se în contabilitate intr-un cont distinct, care se reflecta în bilanţ;
    b) veniturile financiare, cuprinzind: venituri din participatii; venituri din alte imobilizari financiare; venituri din creanţe imobilizate; venituri din titluri de plasament; venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobânzi; venituri din sconturi obtinute şi alte venituri financiare;
    c) veniturile excepţionale, reprezentind acele venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unităţii patrimoniale şi se refera fie la operaţiuni de exploatare fie la operaţiuni de capital, cum sint: despagubiri şi penalităţi incasate; venituri din cedarea activelor; cotele-parti de subventii pentru investiţii, virate la rezultatul exerciţiului financiar; alte venituri excepţionale (donatii, salarii neridicate, prescrise şi alte venituri);
    d) venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor.
    Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se înregistrează la venituri din exploatare, venituri financiare sau venituri excepţionale, în cazurile în care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.
    101. Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
    La sfirsitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile inregistrate, în functie de natura lor, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat în vederea inregistrarii acestora în contabilitatea proprie.
    102. Potrivit art. 19 alin. (1) din lege, în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar.
    În acest sens, conturile de cheltuieli şi conturile de venituri în care se înregistrează, în raport cu natura lor, cheltuielile, respectiv, veniturile prevazute la pct. 96 şi 100 din prezentul regulament se inchid, provizoriu, prin rezultatul exerciţiului financiar.
    Rezultatul exerciţiului financiar, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii lor.
    Rezultatul exerciţiului financiar (profitul sau pierderea) cuprinde rezultatul curent, rezultatul excepţional şi impozitul pe profit.
    Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operaţiunile curente, respectiv veniturile din exploatare, şi veniturile financiare şi cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare şi cheltuielile financiare.
    Rezultatul excepţional reprezinta diferenta dintre veniturile şi cheltuielile excepţionale, ca urmare a unor operaţiuni efectuate de unitatea patrimoniala, care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a acesteia.
    Rezultatul exerciţiului financiar reprezinta soldul final al contului de profit şi pierderi supus repartizarii.
    Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale în vigoare.
    7. Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente nepatrimoniale
    103. Drepturile şi obligatiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activul şi pasivul unităţii patrimoniale se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenta.
    În aceasta categorie se cuprind angajamente (giruri, cautiuni, garanţii) acordate sau primite în relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în pastrare sau custodie, debitori scosi din activ, urmariti în continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenţă, precum şi alte valori.
    104. Contabilitatea elementelor prevazute la pct. 103 se poate tine în partida simpla sau în partidă dublă, în functie de optiunea unităţii patrimoniale.
    8. Contabilitatea de gestiune
    105. Contabilitatea de gestiune este destinata, în principal, pentru înregistrarea operaţiunilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activităţi, sectii, faze de fabricatie etc., decontarea productiei, precum şi calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, inclusiv al productiei în curs.
    Modul de organizare a contabilităţii de gestiune este la latitudinea fiecarei unităţi patrimoniale, în functie de specificul activităţii şi necesitatile proprii ale acesteia.
    În acest sens, pe linga conturile de cheltuieli pe destinatii şi de calculatie a costurilor, pot fi utilizate conturi de venituri şi rezultate analitice corespunzatoare, în functie de optiunea fiecarei unităţi patrimoniale.
    106. Pentru calcularea costurilor de productie, cheltuielile, dupa natura lor, inregistrate în contabilitatea generala, pot fi grupate astfel:
    a) cheltuieli directe (materii prime şi materiale directe, remuneratii directe, contributia privind asigurarile şi protectia sociala şi alte cheltuieli directe);
    b) cheltuieli indirecte de productie (cheltuieli comune ale sectiei);
    c) cheltuieli de desfacere;
    d) cheltuieli generale de administratie.
    Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie, repartizate rational asupra produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, formeaza costul de productie al acestora.
    Cheltuielile generale de administratie şi cheltuielile de desfacere sunt în general excluse din costul de productie, în afara de cazul cind condiţiile specifice de exploatare justifica luarea lor în consideratie.
    Daca la costul de productie se adauga cheltuielile generale de administratie şi cheltuielile de desfacere se obtine costul complet al acestora.
    Nu se include în costul de productie costul subactivităţii.
    Cheltuielile financiare nu se includ în costul de productie, cu exceptia dobânzilor aferente imprumuturilor, la unităţile cu ciclu lung de fabricatie, care pot fi repartizate asupra costurilor de productie ale produselor respective.
    Cheltuielile excepţionale nu se includ în costul de productie.
    În toate cazurile cind în contabilitatea de gestiune, în costurile de productie s-au inclus alte elemente decit cele prevazute la pct. 19 lit. a), la inchiderea exerciţiului financiar, cu ocazia evaluarii stocurilor şi productiei în curs de executie, acestea se vor exclude din costul de productie fiind considerate costuri neincorporabile.
    107. Cheltuielile indirecte de productie se repartizeaza asupra costurilor în raport cu cheltuielile comune ale sectiei, salariile directe, consumurile de materiale directe, orele de functionare a utilajelor şi alti factori care sa asigure repartizarea rationala a acestor cheltuieli asupra produselor, lucrărilor executate sau serviciilor prestate.
    Cheltuielile de desfacere se adauga la costul de productie al produselor pentru care s-au efectuat, iar în cazul în care identificarea lor nu este posibila pe produs, acestea pot fi repartizate asupra costului acestora, proportional cu greutatea sau volumul produselor livrate sau în functie de alte criterii.
    În masura în care cheltuielile generale de administratie se includ în costul de productie, repartizarea asupra costurilor produselor se face similar cheltuielilor indirecte de productie.
    108. Cheltuielile prevazute la pct. 106 se pot grupa, în functie de dependenta lor fata de volumul productiei, în cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe (constante). Cheltuielile variabile sunt acelea a caror marime evolueaza proportional cu producţia la care se refera, fiind insa relativ fixe sau constante pe unitatea de produs, cum sint: consumurile de materii prime şi materiale auxiliare directe, remuneratiile directe, energia, combustibilul, materialele folosite în scopuri tehnologice şi alte cheltuieli.
    Cheltuieli fixe sunt acelea care au un nivel relativ constant, indiferent de oscilatiile volumului de productie, cum sint: cheltuielile generale ale intreprinderii, o parte din cheltuielile comune ale sectiei şi din cheltuielile de desfacere şi altele.
    109. Calculatia costurilor de productie poate fi efectuata dupa metoda costurilor standard sau normate, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globala, metoda costurilor directe sau alte metode adoptate de unitatea patrimoniala, în functie de organizarea procesului de productie, specificul activităţii şi necesitatile proprii.
    Metoda costurilor standard sau normate consta în determinarea cu anticipatie fata de punerea în fabricatie a produselor atit a cheltuielilor directe, cât şi a celor indirecte (grupate în cheltuieli fixe şi variabile), cuprinse în costul de productie sub forma unor antecalculatii.
    Abaterile de la costurile standard se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
    Prin adaugarea sau scaderea lor, dupa caz, la costurile standard, se determina costurile efective ale productiei obtinute.
    Metoda pe comenzi se aplica, de regula, în producţia industriala sau de serie. La aplicarea acestei metode, obiectul evidentei şi calcularii costurilor efective il constituie comanda lansata pentru o anumita cantitate (lot) de produse sau de semifabricate, care reprezinta elementele asamblabile (piese, agregate şi ansambluri) ale produselor.
    Metoda consta în colectarea cheltuielilor directe pe comenzi şi repartizarea cheltuielilor indirecte de productie pe fiecare comanda în parte, prin procedee conventionale.
    Costul unitar se calculeaza, dupa terminarea comenzii, prin impartirea acestor cheltuieli la numarul de unităţi produse din fiecare comanda.
    În cazul în care se fabrica loturi partiale de produse, care se predau la magazie inainte de terminarea intregii comenzi, aceste produse se evalueaza, în lipsa costului efectiv, la costul antecalculat sau la costul efectiv al produselor similare. La decontarea partiala, cheltuielile ce se repartizeaza asupra produselor terminate şi predate la magazie nu vor putea depasi suma cheltuielilor efective, inregistrate la comanda în cauza. Metoda de evaluare adoptata la inceputul anului pentru aceleasi produse se mentine pina la sfirsitul anului. Eventualele diferente care apar la terminarea comenzii se includ în costul efectiv al ultimului lot.
    Metoda pe faze este folosita, de regula, în unităţile patrimoniale care au ca obiect producţia de masa, unde, pentru obtinerea produsului finit, se parcurg în procesul de fabricatie mai multe faze. Obiectul calculatiei il constituie produsele şi fazele parcurse în procesul de fabricatie, costurile de productie fiind inregistrate în conturi deschise lunar pe fiecare faza, astfel ca la finele perioadei de gestiune, prin cumularea tuturor cheltuielilor în ultima faza de productie, sa se obtina costul efectiv al produsului finit.
    Metoda globala se aplica de catre unităţile care fabrica un singur produs la care, de regula, la sfirsitul perioadei nu exista semifabricate sau productie neterminata.
    Costul pe unitatea de produs se stabileste prin impartirea costurilor totale de productie la cantitatea obtinuta din produsul în cauza.
    Metoda costurilor directe presupune gruparea cheltuielilor în cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile şi includerea în costul efectiv al produsului numai a celor variabile. Cheltuielile fixe sunt considerate cheltuieli ale perioadei şi afecteaza marja, respectiv diferenta dintre preţul de vânzare şi cheltuielile variabile.
    110. Prin aplicarea metodelor de calculatie a costurilor, prevazute la pct. 109 din prezentul regulament, este necesar sa se asigure determinarea costului subactivităţii care, de regula, nu se include în costul produselor, ci se reflecta direct în rezultatul exerciţiului financiar.

   Costul subactivităţii se poate determina dupa formula:

  Costul subactivităţii= nivelul real al activităţii
  =Cheltuieli fixe X (1- ------------------------------)
                             nivelul normal al activităţii

    Pentru stabilirea nivelului de activitate pot fi luate în calcul: volumul productiei, orele de functionare a utilajelor, gradul de utilizare a capacitatilor de productie sau alti factori.
    În costul subactivităţii vor fi incluse şi pierderile din rebuturi determinate de esecul tehnic al productiei.
    111. Incepind cu exerciţiul financiar al anului 1994, unităţile patrimoniale isi vor adapta actualele reguli de baza privind evidenta şi calculatia costurilor de productie în functie de specificul activităţii şi de prevederile prezentului regulament.
    9. Inchiderea şi deschiderea conturilor
    112. Potrivit art. 27 alin. (4) din lege, exerciţiul financiar incepe la 1 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cind acesta incepe la data infiintarii, respectiv a inmatricularii persoanelor prevazute la art. 1 din aceeasi lege.
    La încheierea exerciţiului financiar trebuie efectuate toate operaţiunile de stabilire a totalului rulajelor şi soldurilor conturilor pe ansamblul exerciţiului financiar incheiat, precum şi repunerea soldurilor în exerciţiul financiar urmator, în condiţiile respectarii principiului contabil prevazut la pct. 23 lit. e) din prezentul regulament.
    Inchiderea şi deschiderea conturilor se pot efectua fie prin utilizarea unor conturi distincte "bilanţ de inchidere" şi "bilanţ de deschidere", fie prin debitarea conturilor cu solduri creditoare şi creditarea conturilor cu solduri debitoare.

    CAP. III
    Registrele de contabilitate

    113. Potrivit art. 20 alin. (1) din lege, principalele registre care se folosesc în contabilitate sint: registrul-jurnal, registrul-inventar şi registrul "cartea mare".
    Asociatiile familiale şi persoanele fizice autorizate sa desfasoare activităţi independente înregistrează operaţiunile patrimoniale cu ajutorul "Registrului-jurnal de incasari şi plati".
    114. Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează prin articole contabile, în mod cronologic, operaţiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora în unitate.
    Operatiunile de aceeasi natura, privind acelasi loc de activitate, pot fi recapitulate intr-un document centralizator, care sta la baza inregistrarii în registrul-jurnal.
    Registrul-jurnal poate fi prezentata sub forma unui registru-jurnal general sau sub forma unor registre-jurnal auxiliare pentru operaţiuni patrimoniale de aceeasi natura.
    Principalele registre-jurnal auxiliare care pot fi utilizate sunt cele privind aprovizionarile, vinzarile, trezoreria, operaţiunile diverse, în functie de necesitatile patrimoniale.
    Periodic, de regula lunar, totalurile jurnalelor auxiliare se centralizeaza în registrul-jurnal general.
    Inregistrarile operaţiunilor patrimoniale în registrul-jurnal cuprind elemente cu privire la: felul, numarul şi data documentului justificativ, sumele partiale şi totale, explicatiile şi conturile debitoare şi creditoare corespunzatoare operaţiunilor efectuate.
    115. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele patrimoniale de activ şi de pasiv, grupate în functie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise în registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilanţul contabil.
    116. Registrul "cartea mare" este un document contabil obligatoriu în care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale.
    "Cartea mare" sta la baza intocmirii balanţei de verificare.
    117. Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub forma de registre, foi volante, fise, documente informatice.
    118. Potrivit art. 21 din lege, registrele de contabilitate se utilizeaza în stricta concordanta cu destinatia acestora, se prezinta în mod ordonat şi se completeaza astfel incit sa permita, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate.
    Registrele de contabilitate prevazute la pct. 113 se numeroteaza inainte sau pe masura intocmirii lor, iar la inchiderea conturilor, acestea se bareaza, nefiind admisa înregistrarea unor operaţiuni ulterioare.
    119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice operaţiune patrimoniala se consemneaza în momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor în contabilitate, dobindind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
    a) denumirea documentelor;
    b) denumirea şi sediul unităţii patrimoniale care intocmeste documentul;
    c) numarul şi data intocmirii documentului;
    d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operaţiunilor patrimoniale (cind este cazul);
    e) continutul operaţiunii patrimoniale si, cind este cazul, şi temeiul legal al efectuarii ei;
    f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;
    g) numele şi prenumele, precum şi semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat şi aprobat, dupa caz;
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate.
    Inscrierea datelor în documentele justificative şi în registrele contabile se face manual sau cu mijloace de prelucrare automata, astfel incit acestea sa fie lizibile, nefiind admise stersaturi, razaturi, modificari sau alte asemenea procedee, precum şi lasarea de spatii libere intre operaţiunile inscrise în acestea.
    120. În conformitate cu prevederile art. 22 din lege, pentru verificarea inregistrarii corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale se intocmeste lunar balanţa de verificare.
    Balanta de verificare este un document contabil care serveste pentru întocmirea bilanţului contabil.
    Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unităţii patrimoniale, de regula, urmatoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea din planul de conturi, soldurile initiale debitoare şi creditoare, rulajele debitoare şi creditoare, totalul sumelor debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare şi creditoare.
    Cu ajutorul balanţei de verificare se verifica corelatiile dintre egalitatile generate de dubla înregistrare a operaţiunilor patrimoniale în contabilitate, respectiv concordanta dintre totalul inregistrarilor din registrul-jurnal, totalul rulajelor debitoare şi totalul rulajelor creditoare din balanţa, precum şi concordanta dintre totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din "cartea mare" şi totalul soldurilor finale debitoare şi creditoare din balanţa.
    Balanta de verificare se intocmeste atit pentru conturile sintetice cât şi pentru cele analitice; pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
    Prin intermediul balanţei de verificare analitice se verifica concordanta dintre conturile sintetice şi conturile lor analitice.
    121. Pentru înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate, unitatea poate folosi forma de înregistrare "pe jurnale", "maestru-sah", "jurnal-cartea mare" sau alte forme de înregistrare contabilă adoptate în condiţiile respectarii prevederilor de la pct. 114 la 118 din prezentul regulament.
    122. Potrivit art. 23 din lege, persoanele fizice şi juridice care utilizeaza sistemele de prelucrare automata a datelor au obligaţia sa asigure respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici şi controlul datelor inregistrate în contabilitate.
    Organizarea sistemului de prelucrare automata a datelor trebuie sa asigure toate informatiile necesare unui eventual control.
    Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa precizeze tipul de suport pentru pastrarea datelor de intrare, pe hirtie sau alt suport care asigura conservarea acestora în condiţii de siguranta, precum şi listele inregistrarilor efectuate în evidenta contabilă pe baza de documente justificative care sa fie numerotate în ordine cronologica, interzicindu-se inserari, intercalari, precum şi orice eliminari sau adaugari ulterioare.
    Originea, continutul şi apartenenta fiecarei date trebuie sa fie indicate cu claritate. Fiecare data inregistrata în contabilitate trebuie sa aiba la baza continutul unui document scris, la care sa poata avea acces atit beneficiarii cât şi organele de control.
    Sistemele de prelucrare automata a datelor trebuie sa permita, în orice moment, reconstituirea elementelor şi a continutului conturilor, a listelor şi informatiilor supuse verificarii, pornind fie de la datele de intrare, fie, în ordine inversa, de la continutul sintetic al conturilor, listelor sau altor informatii pe baza carora sa se poata determina datele de intrare.
    Toate soldurile conturilor trebuie sa fie rezultatul unei liste de inregistrari si, dupa caz, al unui sold anterior al acelui cont. Fiecare înregistrare trebuie sa aiba la baza elementele de identificare a datelor supuse prelucrării.
    Organele de control, cu ocazia verificarilor care se efectueaza la unităţile care prelucreaza în sistem automat datele din evidenta contabilă, au dreptul de acces la documentatia de analiza, programare şi de utilizare a tehnicii de calcul, în vederea efectuarii corespunzatoare a testelor necesare.
    Procedurile de prelucrare automata a datelor trebuie sa fie organizate astfel incit sa permita controlul respectarii reglementarilor în vigoare cu privire la securitatea datelor şi a fiabilitatii sistemului de prelucrare.
    Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrări cu ajutorul tehnicii de calcul poarta raspunderea prelucrării cu exactitate a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
    Responsabilitatile care revin personalului unităţii, cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se stabilesc prin regulamente interne.
    123. Potrivit art. 24 din lege, înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea sau incetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevazute la art. 1 din lege se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite în asemenea situatii.
    Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate, în cazul fuziunii, sint: majorarea capitalurilor la unitatea patrimoniala absorbanta, respectiv lichidarea capitalurilor la unitatea absorbita, evaluarea aporturilor în natura şi stabilirea paritatii intre acestea, precum şi alte operaţiuni, potrivit contractului de fuziune.
    124. În cazul lichidarii, principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate se refera la: evaluarea activului şi pasivului unităţii patrimoniale, realizarea activelor, plata pasivelor exigibile, stabilirea partajului intre asociati şi efectuarea celorlalte operaţiuni legate de lichidare.
    Inregistrarea în contabilitate a operaţiunilor legate de lichidarea unităţii patrimoniale se efectueaza în registre contabile distincte, care se intocmesc potrivit prevederilor de la pct. 113-121.
    125. Potrivit art. 25 din lege, registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative, care stau la baza inregistrarii lor în contabilitate, se pastreaza în arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din lege, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exerciţiului financiar în cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.
    Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative se pastreaza în arhiva, de regula, în forma lor originala, grupate în functie de natura operaţiunilor şi în ordinea cronologica, în cadrul exerciţiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea şi consultarea acestora în termenele prevazute de lege.
    126. Potrivit art. 26 din lege, în caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.
    Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, în cazurile prevazute la alineatul precedent revine persoanelor prevazute la art. 11 alin. (3) din lege.
    Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

    CAP. IV
    Inventarierea patrimoniului

    127. În conformitate cu prevederile art. 8 din lege, persoanele prevazute la pct. 1 au obligaţia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activităţii; cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale; în cazul fuzionarii sau incetarii activităţii, precum şi în alte situatii prevazute de lege.
    Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unităţi şi cuprinde toate elementele patrimoniale, precum şi bunurile detinute cu orice titlu, apartinind altor persoane juridice sau fizice.
    Inventarierea reprezinta ansamblul operaţiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ şi valoric sau numai valoric, dupa caz, existente în patrimoniul unităţii la data la care aceasta se efectueaza.
    La inceputul activităţii, inventarierea are ca obiect principal stabilirea şi evaluarea elementelor patrimoniale care constituie aport în natura.
    Pe parcursul functionarii sale, unitatea patrimoniala efectueaza inventarierea patrimoniului cel putin o data pe an, de regula cu ocazia incheierii exerciţiului financiar.
    128. În baza prevederilor art. 8 alin. (2) din lege, Ministerul Finanţelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la solicitarea justificata a unităţii patrimoniale, cu avizul directiilor generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    129. Bunurile din patrimoniul cultural national se inventariaza în condiţiile şi la termenele stabilite de lege.
    130. În aplicarea prevederilor art. 8 din lege, în functie de natura şi complexitatea activităţii lor, unităţile patrimoniale au obligaţia sa asigure, în principal, urmatoarele: stabilirea perioadelor, organizarea şi numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea; pregatirea condiţiilor necesare efectuarii inventarierii; înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente exerciţiului financiar; efectuarea faptica a inventarierii; determinarea rezultatelor inventarierii şi valorificarea acestora.
    131. Inventarierea se efectueaza la locurile de existenta, de depozitare sau de pastrare a bunurilor, prin numarare, cintarire, masurare sau prin alte mijloace de determinare a existentei faptice a acestora.
    Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni şi categorii de bunuri, se inscriu în liste de inventariere, care se semneaza de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.
    Bunurile apartinind altor persoane fizice sau juridice (in custodie, consignatie, prelucrare, inchiriere etc.) se inventariaza şi se inscriu în liste separate. O copie de pe aceste liste se trimite, de regula, şi persoanei juridice sau fizice, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective.
    Cu ocazia inventarierii, disponibilitatile aflate în conturile de la banci, precum şi creanţele şi obligatiile fata de terti sunt supuse, de regula, verificarii şi confirmarii pe baza extraselor de cont sau punctajelor reciproce în functie de necesitati, dupa caz.
    Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii se verifica realitatea soldurilor conturilor respective. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără desfacere sau greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligatiile incerte ori în litigiu se intocmesc, de regula, liste de inventariere separate.
    132. Evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii, în sensul prevederilor pct. 19 lit. b) din prezentul regulament, se face astfel:
    a) Bunurile de natura imobilizarilor, stocurile şi celelalte bunuri se evalueaza la valoarea actuala, denumita valoare de inventar.
    Diferentele intre soldurile scriptice corespunzatoare bunurilor respective şi stocurile constatate cu ocazia inventarierii se înregistrează în contabilitate ca plusuri sau minusuri de inventar, dupa efectuarea, în prealabil, a compensarilor admise, de regula, numai în cazurile în care exista riscul de confuzie intre acestea, pentru aceeasi perioada de gestiune.
    Creantele şi datoriile se evalueaza la valoarea lor nominala.
    b) Bunurile depreciate de natura celor prevazute la pct. 131 se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui element, în functie de utilitatea bunului în unitate şi de preţul pietei.
    Creantele şi datoriile incerte şi în litigiu se evalueaza, de asemenea, la valoarea lor de utilitate, stabilita în functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.
    Creantele, datoriile, precum şi disponibilitatile în devize se evalueaza la cursul valutar în vigoare din ultima zi a exerciţiului financiar.
    Titlurile imobilizate se evalueaza la valoarea de utilitate pe care o prezinta pentru unitatea patrimoniala, iar titlurile de plasament, la cursul valutar mediu al ultimei luni a exerciţiului financiar sau la valoarea probabila de negociere, dupa caz.
    133. Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces-verbal de inventariere, în care se inscriu, în principal: perioada şi gestiunile inventariate, precum şi persoanele care au efectuat inventarierea; plusurile şi minusurile constatate; compensarile efectuate; bunurile depreciate, precum şi creanţele şi datoriile prevazute la pct. 132; valorificarea rezultatelor inventarierii; constituirea şi regularizarea provizioanelor, precum şi alte elemente privind concluziile şi propunerile referitoare la inventarierea patrimoniului unităţii.

    CAP. V
    bilanţul contabil

    134. Potrivit art. 27 din lege, bilanţul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum şi în situatia fuziunii sau incetarii, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevazute la pct. 1, dupa caz.
    Regiile autonome şi societăţile comerciale în care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum şi celelalte persoane juridice care desfasoara activităţi economice, intocmesc şi depun, trimestrial, bilanţ contabil, la directiile generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor, în baza prevederilor art. 4 din lege.
    bilanţul contabil se compune din: bilanţ, contul de profit şi pierderi, respectiv contul de executie în cazul instituţiilor publice, anexa şi este insotit de raportul de gestiune.
    135. bilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul şi pasivul unităţii patrimoniale la încheierea exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situatii prevazute de lege.
    bilanţul unităţilor patrimoniale care desfasoara activităţi economice cuprinde toate elementele de activ şi de pasiv grupate dupa destinatie si, respectiv, provenienta lor.
    În activul bilanţului se cuprind urmatoarele grupe principale de elemente:
    a) activele imobilizate (imobilizari necorporale; imobilizari corporale; imobilizari financiare);
    b) activele circulante (stocuri, creanţe, titluri de plasament, disponibilitati şi alte valori);
    c) conturile de regularizare şi asimilate - activ (cheltuieli inregistrate în avans, diferentele de conversie - activ şi alte elemente tranzitorii şi de regularizat de activ);
    d) primele de rambursare a obligatiunilor.
    Capitalul social subscris nevarsat se inscrie distinct în grupa activelor circulante ale bilanţului.
    Pasivul bilanţului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente:
    a) capitalurile proprii (capitalul social sau individual; primele legate de capital şi diferentele din reevaluare; rezervele; rezultatul reportat nerepartizat; rezultatul exerciţiului financiar; fondurile proprii; subventiile pentru investiţii şi provizioanele reglementate);
    b) provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli;
    c) datoriile (imprumuturi şi datorii asimilate; furnizori şi conturi asimilate; datorii fata de personal; datorii fata de bugetul statului, asigurarile sociale, creditori şi alte datorii);
    d) conturile de regularizare şi asimilate - pasiv (veniturile inregistrate în avans; diferente de conversie - pasiv; alte elemente tranzitorii şi de regularizat de pasiv).
    136. Contul de profit şi pierderi cuprinde: cifra de afaceri, veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, grupate dupa natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului financiar (profit sau pierderi).
    Rezultatul exerciţiului financiar se defalca in: rezultat curent, rezultat excepţional şi impozitul pe profit.
    137. La întocmirea bilanţului contabil, potrivit prevederilor art. 28 din lege, se au în vedere urmatoarele reguli:
    a) posturile inscrise în bilanţ sa corespunda cu datele inregistrate în contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
    b) compensarile intre conturile ce se inscriu în bilanţ si, respectiv, intre veniturile şi cheltuielile din contul de profit şi pierderi nu sunt admise.
    bilanţul şi contul de profit şi pierderi cuprind: soldurile debitoare şi creditoare, respectiv veniturile, cheltuielile şi rezultatul privind exerciţiul financiar incheiat şi cel precedent.
    138. În bilanţul contabil, elementele patrimoniale se evalueaza şi se reflecta avind în vedere prevederile pct. 19 lit. c) din prezentul regulament.
    139. Anexa are ca obiective principale completarea şi explicarea datelor inscrise în bilanţ şi contul de profit şi pierderi şi contine informatii cu privire la situatia patrimoniala şi financiară, rezultatele aferente exerciţiului financiar incheiat, cum sint:
    a) activele imobilizate;
    b) stocurile şi producţia în curs;
    c) creanţele şi datoriile;
    d) provizioanele;
    e) determinarea rezultatului fiscal;
    f) repartizarea rezultatului exerciţiului financiar;
    g) informatii suplimentare cu privire la: metodele de evaluare aplicate pentru diferitele posturi din bilanţ şi contul de profit şi pierderi; mentinerea şi justificarea cazurilor de modificare a acestora, precum şi metodele utilizate pentru calculul amortismentelor şi provizioanelor; mentionarea motivelor pentru care unele posturi din bilanţ şi contul de profit şi pierderi nu sunt comparabile de la un exerciţiu financiar la altul; alte informatii pe care unitatea patrimoniala le considera semnificative cu privire la aprecierea modului de intocmire a bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar incheiat.
    140. Raportul de gestiune contine, în principal, urmatoarele: prezentarea situatiei unităţii patrimoniale şi evolutia sa previzibila; elementele deosebite intervenite în activitatea unităţii patrimoniale dupa încheierea exerciţiului financiar; participatiile de capital la alte unităţi; activitatea şi rezultatele de ansamblu ale sucursalelor şi altor subunităţi proprii; activitatea de cercetare-dezvoltare şi alte referiri cu privire la activitatea desfasurata, care sunt considerate necesare a fi inscrise în raportul de gestiune.
    141. Potrivit art. 29 din lege, bilanţurile contabile sunt supuse verificarii şi certificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupa caz.
    Sint supuse verificarii şi certificarii bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale şi ale altor unităţi patrimoniale care, potrivit legii, statutelor sau contractelor de asociere, au obligaţia sa aiba cenzori.
    Prin verificarea şi certificarea bilanţurilor se confirma ca acestea dau o imagine fidela, clara şi completa a patrimoniului, a situatiei financiare şi a rezultatului exerciţiului financiar. În acest scop, pe baza verificarilor din cursul anului, precum şi a altor elemente apreciate ca fiind necesare în vederea formularii unor concluzii corecte cu privire la certificarea bilanţurilor contabile, se intocmeste un raport din care sa rezulte, în principal, urmatoarele:
    - daca bilanţul contabil concorda sau nu cu registrele de contabilitate;
    - daca registrele de contabilitate sunt tinute în conformitate cu reglementarile în vigoare;
    - respectarea cu buna-credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului şi a celorlalte norme şi principii contabile.
    bilanţul contabil poate fi certificat fără rezerve, cu rezerve sau se refuza certificarea acestuia.
    Motivele certificarii cu rezerve sau ale refuzului de certificare se mentioneaza în raport.
    142. bilanţul contabil se aproba şi se publica în condiţiile prevazute de lege.
    Publicarea bilanţului contabil se poate face intr-o forma simplificata.
    143. Unitatile patrimoniale mici sau mijlocii pot intocmi bilanţul contabil în forma simplificata.
    bilanţul, contul de profit şi pierderi şi anexa, precum şi bilanţul contabil în forma simplificata se intocmesc pe baza modelelor stabilite de Ministerul Finanţelor, potrivit prevederilor art. 4 din lege.
    144. În caz de incetare a activităţii persoanelor prevazute la art. 1 din lege, bilanţul contabil, registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative, care stau la baza inregistrarii în contabilitate, se predau şi se arhiveaza potrivit art. 30 alin. (3) din lege.
    145. Potrivit art. 184 din Legea nr. 31/1990, societăţile comerciale în nume colectiv, în comandita simpla şi cele cu raspundere limitata, dupa terminarea lichidarii, depun documentele prevazute la pct. 144 la asociatul desemnat de majoritatea asociatilor.
    În cazul societăţilor pe actiuni şi în comandita pe actiuni, acestea se depun la Registrul comerţului.
    Documentele contabile ale acestor societăţi se pastreaza timp de 5 ani.
    146. bilanţul contabil, certificat şi aprobat conform pct. 141 şi 142 din prezentul regulament, insotit de raportul cenzorilor, se depune la directia generala a finantelor publice şi controlului financiar de stat judeteana respectiv a municipiului Bucuresti.
    147. bilanţul contabil se pastreaza timp de 50 de ani, potrivit art. 30 alin. (2) din lege, în arhiva unităţii patrimoniale, în condiţiile prevazute la pct. 125 din prezentul regulament.
    148. Institutiile publice intocmesc bilanţul contabil, contul de executie şi celelalte anexe, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor.
    Potrivit prevederilor art. 31 din lege, instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din bilanţul contabil la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
    Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judetene şi consiliul municipiului Bucuresti, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Finanţelor bilanţul contabil anual pina la data de 31 ianuarie a anului urmator.
    149. Asociatiile, fundatiile, sindicatele, unităţile de cult şi alte asemenea unităţi patrimoniale cu personalitate juridica intocmesc anual bilanţ contabil şi cont de executie, care se depun la directiile generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pina la data de 31 martie a anului urmator. Conţinutul şi structura bilanţului contabil şi a contului de executie pentru aceste unităţi se stabilesc prin reglementari ale Ministerului Finanţelor.
    Organizatiile obstesti care au în subordine filiale teritoriale primesc şi centralizeaza bilanţurile contabile ale acestora şi depun un exemplar din bilanţul contabil centralizat la directiile generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza carora acestea isi desfasoara activitatea.
    Subventiile primite, potrivit legii, de organizaţiile obstesti se raporteaza prin bilanţurile contabile trimestriale şi anuale.
    Pentru subventiile acordate direct organizaţiilor obstesti centrale, acestea au obligaţia de a raporta trimestrial şi anual Ministerului Finanţelor modul de utilizare.
    150. În aplicarea art. 32 din lege, unităţile patrimoniale care desfasoara activităţi economice depun periodic la directiile generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucuresti deconturile privind rezultatele financiare şi obligatiile fiscale, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor.

    CAP. VI
    Contabilitatea trezoreriei finantelor publice, a instituţiilor publice şi bilanţul pe ansamblul economiei nationale

    151. În baza prevederilor art. 33 alin. (1) din lege, Ministerul Finanţelor este autorizat sa organizeze contabilitatea trezoreriei finantelor publice privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat; constituirea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinatie speciala; gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate potrivit legii.
    Contabilitatea trezoreriei se organizeaza în cadrul Directiei generale a trezoreriei din Ministerul Finanţelor, precum şi în trezoreriile judetene şi a municipiului Bucuresti, trezoreriile municipale, orasenesti şi ale perceptiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucuresti, respectiv administratiilor financiare, circumscriptiilor fiscale şi perceptiilor rurale.
    Contabilitatea veniturilor incasate prin trezorerie se tine distinct, pe bugete, respectiv: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale. În cadrul fiecarui buget se organizeaza evidenta veniturilor pe surse de venituri conform capitolelor şi subcapitolelor din clasificatia bugetara, precum şi pe platitori (agenti economici, instituţii publice, alte persoane juridice şi contribuabili - persoane fizice).
    152. Contabilitatea creditelor bugetare şi a platilor efectuate prin trezorerie se organizeaza distinct pentru bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Creditele deschise pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat şi bugetele locale se înregistrează în contabilitatea trezoreriei de la toate nivelurile, pe baza cererii de deschidere de credite, în conturi în afara bilanţului, distinct pentru fiecare capitol şi subcapitol de cheltuieli, dupa caz, şi pe categorii de cheltuieli.
    Creditele repartizate de catre ordonatorii principali de credite pe seama instituţiilor publice subordonate se evidentiaza în conturi în afara bilanţului.
    Contabilitatea platilor efectuate din creditele deschise sau repartizate se conduce pe capitole şi subcapitole, iar în cadrul acestora pe categorii de cheltuieli.
    153. Contabilitatea creditelor deschise de trezoreria centrala, precum şi a celor repartizate de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale pentru finantarea cheltuielilor din bugetul asigurarilor sociale de stat se conduce cu ajutorul conturilor în afara bilanţului, deschise pe ordonatori de credite secundari şi tertiari, pe capitole şi subcapitole de cheltuieli.
    154. Contabilitatea platilor de casa efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat prin trezorerie se conduce distinct pe subcapitole de cheltuieli şi în cadrul acestora pe categorii de cheltuieli.
    155. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor fondurilor cu afectatie speciala (fondul constituit pentru acoperirea unor cheltuieli cu caracter economic, fondul pentru pensia suplimentara, fondul pentru plata ajutorului de somaj etc.) se conduce cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I şi II, iar în cadrul acestora pe conturi sintetice de gradul III, distinct pentru venituri şi distinct pentru cheltuieli.
    Contabilitatea fondurilor cu destinatie speciala constituite la nivelul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum şi la instituţiile din subordinea acestora, în scopul acoperirii unor cheltuieli în afara bugetului, se asigura cu ajutorul unui cont special în care se evidentiaza: veniturile aferente fondurilor respective, precum şi platile efectuate pentru acoperirea cheltuielilor prevazute de lege.
    În mod similar se asigura şi contabilitatea constituirii şi utilizarii mijloacelor extrabugetare, în acest caz deschizindu-se cite un cont de disponibil pentru fiecare instituţie publica, chiar daca aceasta gestioneaza mai multe categorii de mijloace extrabugetare.
    156. Contabilitatea trezoreriei asigura, de asemenea, evidenta depozitelor constituite, imprumuturilor de stat, utilizarii şi rambursarii acestora, dobânzilor aferente, precum şi a plasamentelor efectuate şi a altor operaţiuni financiare.
    157. Organizarea şi conducerea contabilităţii trezoreriei finantelor publice se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor.
    158. Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi instituţiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora, organizeaza şi conduc contabilitatea veniturilor incasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinatie speciala.
    159. Veniturile incasate de instituţiile publice se varsa la buget, daca legea nu prevede altfel.
    Institutiile publice finantate de la buget incaseaza, potrivit legii, veniturile cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, în conturi distincte deschise în acest scop sau direct în contul bugetului respectiv, potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor.
    Contabilitatea veniturilor respective se organizeaza şi se conduce pe categorii de venituri, dupa natura lor, potrivit Clasificatiei indicatorilor financiari şi bugetului aprobat.
    160. Veniturile realizate de instituţiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare, potrivit legii, provenind din taxe, chirii, manifestari culturale, valorificari de produse din activităţi proprii sau anexe, concursuri artistice, publicatii, impresariat, exploatarea filmelor, prestatii editoriale, consultatii şi servicii medicale, studii, proiecte, prestari de servicii, lucrări, exploatari ale unor bunuri pe care le au în administrare, şi altele stabilite potrivit legii, se incaseaza prin conturile de disponibil deschise pe seama acestora, fără a se efectua varsaminte la bugetul de stat sau local, daca legea nu prevede altfel.
    Contabilitatea veniturilor extrabugetare se organizeaza şi se conduce pe domenii de activitate, iar în cadrul acestora, pe categorii de activităţi, potrivit clasificatiei bugetare.
    Subventiile primite de la buget, în cazul instituţiilor finantate partial din venituri extrabugetare, se evidentiaza distinct în cadrul contului de venituri.
    161. Inregistrarea veniturilor în contabilitatea instituţiilor publice, indiferent de sursa de finantare a acestora, se face pe baza documentelor care atesta crearea obligatiei de incasare sau în momentul incasarii efective a acestora.
    162. Stabilirea, evidenta, urmarirea, controlul şi raportarea veniturilor bugetului de stat şi ale bugetelor locale se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanţelor, iar cele privind bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor.
    163. Contabilitatea veniturilor fondurilor speciale constituite potrivit legii se organizeaza şi se conduce pe surse de venituri potrivit bugetului special aprobat.
    164. Contabilitatea cheltuielilor finantate din buget şi din venituri extrabugetare asigura, potrivit legii, atit evidenta platilor de casa, cât şi a cheltuielilor efective, pe structura clasificatiei functionale şi economice.
    Platile efectuate din contul de finantare bugetara sau din contul de disponibil pentru procurari de materiale, alimente, medicamente etc., aprovizionate de la furnizori, lucrările executate şi serviciile prestate, procurarea de cecuri cu limita de suma şi a altor valori reprezinta plati de casa.
    În aceasta categorie se cuprind şi platile efectuate prin casierie, direct din incasari, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.
    Contabilitatea sintetica şi analitica a platilor de casa şi a cheltuielilor efective se organizeaza distinct, pe structura clasificatiei economice, potrivit bugetului aprobat.
    165. Inregistrarea cheltuielilor în contabilitatea instituţiilor publice, indiferent de sursa din care au fost efectuate, se face pe baza documentelor justificative, vizate de controlul financiar preventiv şi aprobate de ordonatorul de credite.
    166. Institutiile finantate din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurarilor sociale de stat organizeaza şi conduc contabilitatea creditelor bugetare, a platilor de casa şi a cheltuielilor efective pe capitole şi subcapitole de cheltuieli si, în cadrul acestora, pe articole şi alineate.
    167. Institutiile finantate integral sau partial din venituri extrabugetare organizeaza şi conduc distinct evidenta platilor de casa şi a cheltuielilor efective pe domenii de activitate şi categorii de unităţi şi în cadrul acestora pe articole şi alineate prevazute în clasificatia functionala şi economică, potrivit bugetului aprobat.
    168. Contabilitatea creditelor bugetare, respectiv a prevederilor din buget, în cazul veniturilor extrabugetare, platilor de casa şi cheltuielilor efective se asigura cu ajutorul "Fisei pentru operaţiuni bugetare".
    169. Contabilitatea cheltuielilor finantate din fonduri speciale se organizeaza şi se conduce pentru fiecare fond special pe capitolele şi subcapitolele clasificatiei cheltuielilor, potrivit bugetului fondului respectiv.
    170. Reflectarea unitara în contabilitate a cheltuielilor efectuate de instituţiile publice pe articolele şi alineatele prevazute în Clasificatia economică se asigura cu ajutorul "Indrumarului" elaborat de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în calitate de ordonatori principali de credite, cu aprobarea Ministerului Finanţelor.
    171. Trezoreria centrala intocmeste trimestrial şi anual, pe baza datelor din contabilitatea proprie şi a trezoreriilor din subordine şi a celor prezentate de ordonatorii principali de credite, bilanţul general al trezoreriei, contul de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat şi a bugetelor locale, precum şi alte lucrări de executie pe ansamblul economiei nationale.
    172. Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta trimestrial şi anual bilanţuri şi conturi de executie privind bugetul de venituri şi cheltuieli în structura şi la termenele prevazute în instructiunile Ministerului Finanţelor. Aceeasi obligatie au şi toate instituţiile publice de a intocmi şi prezenta organelor ierarhice superioare bilanţuri şi conturi de executie.
    173. Contabilitatea trezoreriilor finantelor publice şi a instituţiilor publice constituie baza sistemului informational care funcţionează de la nivelul de baza pina la nivelul economiei nationale, cu ajutorul caruia se urmareste derularea permanenta a executiei financiare a sectorului public.
    174. Potrivit prevederilor art. 36 şi 37 din lege, Ministerul Finanţelor intocmeste anual bilanţul pe ansamblul economiei nationale, care se prezinta Guvernului o data cu contul general de executie a bugetului de stat.
    bilanţul pe ansamblul economiei nationale se intocmeste pe baza bilanţurilor contabile ale unităţilor patrimoniale care desfasoara activităţi economice, instituţiilor publice şi celorlalte persoane juridice care au obligaţia sa depuna bilanţ contabil, potrivit legii.
     CAP. VII
    Dispozitii tranzitorii şi finale
    175. În aplicarea prevederilor art. 11 din lege, avind în vedere situatia existenta în unele unităţi patrimoniale, persoanele cu studii medii în cauza pot indeplini, în continuare, atributiile de contabil sef, primind drepturile salariale potrivit reglementarilor în vigoare, fiind incadrate pe alte posturi, urmind ca, pe parcurs, posturile de director financiar-contabil sau de contabil sef sa fie ocupate de persoane care indeplinesc condiţiile prevazute de lege.
    Numirea directorului financiar-contabil, a contabilului sef sau a conducatorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se face cu avizul Ministerului Finanţelor.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul instituţiilor subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se numesc cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil din cadrul ministerului sau organului central respectiv, pe baza propunerii ordonatorului de credite al instituţiei respective.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul consiliilor locale, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti şi comunale se numesc cu avizul directiilor generale ale finantelor publice şi controlului financiar de stat judetene şi a municipiului Bucuresti.
    Conducatorii compartimentelor financiar-contabile din cadrul instituţiilor publice finantate din bugetele consiliilor locale municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti şi comunale se numesc cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil al consiliului local respectiv.
    176. Pe data intrarii în vigoare a prezentului regulament se abroga:
    - Normele metodologice privind contabilitatea unităţilor economice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 595 din 31 decembrie 1970;
    - orice alta norma contrara prevederilor prezentului regulament.


                     PLANUL DE CONTURI GENERAL


    CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

    10 CAPITAL SI REZERVE
              101 Capital social
                     1011 Capital subscris nevarsat
                     1012 Capital subscris varsat
              104 Prime legate de capital
                     1041 Prime de emisiune sau de aport
                     1042 Prime de fuziune
              105 Diferente din reevaluare (*1)
              106 Rezerve
                     1061 Rezerve legale
                     1063 Rezerve statutare
                     1068 Alte rezerve
              107 Rezultatul reportat
              108 Contul intreprinzatorului individual

    11 FONDURI (*1)
              111 Fond de dezvoltare
              112 Fond de participare la profit
              118 Alte fonduri
              119 Repartizări la fondul de dezvoltare

    12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
              121 Profit şi pierderi
              129 Repartizarea profitului

    13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII
              131 Subventii pentru investiţii

    14 PROVIZIOANE REGLEMENTATE (*2)
              141 Provizioane reglementate
---------
    *1) Se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale
    *2) Conţinutul şi utilizarea conturilor din aceasta grupa se stabilesc in
             functie de dispozitiile legale.

    15 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
              151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
                     1511 Provizioane pentru litigii
                     1512 Provizioane pentru garanţii acordate
                              clientilor
                     1513 Provizioane pentru cheltuieli de
                              repartizat pe mai multe exercitii financiare
                     1514 Provizioane pentru pierderi din
                              schimb valutar
                     1518 Alte provizioane pentru riscuri
                              şi cheltuieli

    16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
              161 Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni
              162 Credite bancare pe termen lung şi mediu
                     1621 Credite bancare pe termen lung si
                              mediu
                     1622 Credite bancare pe termen lung şi mediu
                             nerambursate la scadenţă
                     1623 Credite externe guvernamentale
                     1624 Credite externe garantate de stat
                     1625 Credite externe garantate de banci
                     1626 Credite de la trezoreria statului
              166 Datorii legate de participatii
              167 Alte imprumuturi şi datorii asimilate
              168 Dobânzi aferente imprumuturilor şi datoriilor
                     asimilate
                     1681 Dobânzi aferente imprumuturilor din
                              emisiunea de obligatiuni
                     1682 Dobânzi aferente creditelor bancare
                              pe termen lung şi mediu
                     1686 Dobânzi aferente datoriilor
                              legate de participatii
                     1687 Dobânzi aferente altor imprumuturi
                              şi datorii asimilate
              169 Prime privind rambursarea obligatiunilor


    CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI


   20 IMOBILIZARI NECORPORALE
              201 Cheltuieli de constituire
              203 Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare
              205 Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori
                     similare
              207 Fond comercial
              208 Alte imobilizari necorporale

    21 IMOBILIZARI CORPORALE
              211 Terenuri
                     2111 Terenuri
                     2112 Amenajari de terenuri
              212 Mijloace fixe
                     2121 Cladiri
                     2122 Constructii speciale
                     2123 Masini, utilaje şi instalatii de lucru
                     2124 Aparate şi instalatii de masura,
                              control şi reglare
                     2125 Mijloace de transport
                     2126 Animale de munca
                     2127 Plantatii
                     2128 Unelte, inventar gospodaresc şi alte
                              mijloace fixe

    23 IMOBILIZARI IN CURS
              230 Imobilizari necorporale în curs
              231 Imobilizari corporale în curs

    26 IMOBILIZARI FINANCIARE
              261 Titluri de participare
              262 Titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu
              263 Alte titluri imobilizate
              267 Creante imobilizate
                     2671 Creante legate de participatii
                     2672 Împrumuturi acordate pe termen lung
                     2677 Alte creanţe imobilizate
                     2678 Dobânzi aferente creanţelor imobilizate
              269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari
                     financiare

    28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
              280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
                     2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
                     2803 Amortizarea cheltuielilor de
                              cercetare şi dezvoltare
                     2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor
                              şi a altor drepturi şi valori similare
                     2807 Amortizarea fondului comercial
                     2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale
              281 Amortizari privind imobilizarile corporale
                     2810 Amortizarea terenurilor
                     2811 Amortizarea cladirilor
                     2812 Amortizarea constructiilor speciale
                     2813 Amortizarea masinilor, utilajelor
                              şi instalatiilor de lucru
                     2814 Amortizarea aparatelor şi instalatiilor
                              de masura, control şi reglare
                     2815 Amortizarea mijloacelor de transport
                     2816 Amortizarea animalelor de munca
                     2817 Amortizarea plantatiilor
                     2818 Amortizarea uneltelor,inventarului
                              gospodaresc şi a altor mijloace fixe

    29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
              290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     necorporale
              291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     corporale
              293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     în curs
              296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     financiare

    CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

    30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
              300 Materii prime
              301 Materiale consumabile
                     3011 Materiale auxiliare
                     3012 Combustibili
                     3013 Materiale pentru ambalat
                     3014 Piese de schimb
                     3015 Seminte şi materiale de plantat
                     3016 Furaje
                     3018 Alte materiale consumabile
              308 Diferente de preţ la materii prime şi materiale

    32 OBIECTE DE INVENTAR
              321 Obiecte de inventar
              322 Uzura obiectelor de inventar
              323 Baracamente şi amenajari provizorii
              328 Diferente de preţ la obiecte de inventar

    33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
              331 Produse în curs de executie
              332 Lucrari şi servicii în curs de executie

    34 PRODUSE
              341 Semifabricate
              345 Produse finite
              346 Produse reziduale
              348 Diferente de preţ la produse

    35 STOCURI AFLATE LA TERTI
              351 Materii şi materiale aflate la terti
              352 Obiecte de inventar la terti
              354 Produse aflate la terti
              356 Animale aflate la terti
              357 Mărfuri în custodie sau consignatie la terti
              358 Ambalaje aflate la terti

    36 ANIMALE
              361 Animale şi pasari
              368 Diferente de preţ la animale şi pasari

    37 MARFURI
              371 Mărfuri
              378 Diferente de preţ la marfuri

    38 AMBALAJE
              381 Ambalaje
              388 Diferente de preţ la ambalaje

    39 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI
              IN CURS DE EXECUTIE
              390 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
              391 Provizioane pentru deprecierea materialelor
                     consumabile
              392 Provizioane pentru deprecierea obiectelor
                     de inventar
              393 Provizioane pentru deprecierea productiei
                     în curs de executie
              394 Provizioane pentru deprecierea produselor
              395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor
                     aflate la terti
              396 Provizioane pentru deprecierea animalelor
              397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor
              398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

    CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

    40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
              401 Furnizori
              403 Efecte de platit
              404 Furnizori de imobilizari
              405 Efecte de platit pentru imobilizari
              408 Furnizori - facturi nesosite
              409 Furnizori - debitori

    41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
              411 Clienti
              413 Efecte de primit
              416 Clienti incerti
              418 Clienti-facturi de intocmit
              419 Clienti - creditori

    42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
              421 Personal - remuneratii datorate
              423 Personal - ajutoare materiale datorate
              424 Participarea personalului la profit
              425 Avansuri acordate personalului
              426 Drepturi de personal neridicate
              427 Retineri din remuneratii datorate tertilor
              428 Alte datorii şi creanţe în legatura cu personalul
                     4281 Alte datorii în legatura cu
                             personalul
                     4282 Alte creanţe în legatura cu
                             personalul

    43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
              431 Asigurari sociale
                     4311 Contributia unităţii la asigurarile sociale
                     4312 Contributia personalului pentru pensia
                              suplimentara
              437 Ajutor de somaj
                     4371 Contributia unităţii la fondul de somaj
                     4372 Contributia personalului la fondul
                             de somaj
              438 Alte datorii şi creanţe sociale
                     4381 Alte datorii sociale
                     4382 Alte creanţe sociale

    44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
              441 Impozitul pe profit
              442 Taxa pe valoarea adaugata
                     4423 TVA de plata
                     4424 TVA de recuperat
                     4426 TVA deductibila
                     4427 TVA colectata
                     4428 TVA neexigibila
              444 Impozitul pe salarii
              445 Subventii
              446 Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate
              447 Fonduri speciale - taxe şi varsaminte
                     asimilate
              448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
                     4481 Alte datorii fata de bugetul statului
                     4482 Alte creanţe privind bugetul
                             statului
                     4483 *) Datorii fata de stat
                     4484 *) Creante în legatura cu statul
                      *) Se utilizeaza potrivit instructiunilor emise de
                         Ministerul Finanţelor.

    45 GRUP SI ASOCIATI
              451 Decontări în cadrul grupului
                     4511 Decontări în cadrul grupului
                     4518 Dobânzi aferente decontarilor in
                              cadrul grupului
              455 Asociati - conturi curente
                     4551 Asociati - conturi curente
                     4558 Dobânzi - conturi asociati
              456 Decontări cu asociatii privind capitalul
              457 Dividende de plata
              458 Decontări din operaţiuni în participatie
                     4581 Decontări din operaţiuni in
                              participatie - activ
                      4582 Decontări din operaţiuni in
                                 participatie - pasiv

    46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
              461 Debitori diversi
              462 Creditori diversi

    47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
              471 Cheltuieli inregistrate în avans
              472 Venituri inregistrate în avans
              473 Decontări din operaţiuni în curs de
                     clarificare
              476 Diferente de conversie - activ
              477 Diferente de conversie - pasiv

    48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII
              481 Decontări intre unitate şi subunităţi
              482 Decontări intre subunităţi

    49 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
              491 Provizioane pentru deprecierea
                     creanţelor - clienti
              495 Provizioane pentru deprecierea
                     creanţelor - decontari în cadrul grupului,
                     unităţii şi cu asociatii
             496 Provizioane pentru deprecierea creanţelor -
                     debitori diversi

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

    50 TITLURI DE PLASAMENT
              502 Actiuni proprii
              503 Actiuni
              505 Obligatiuni emise şi rascumparate
              506 Obligatiuni
              508 Alte valori de plasament şi creanţe asimilate
                     5081 Alte titluri de plasament
                     5088 Dobânzi la obligatiuni şi titluri
                              de plasament
              509 Varsaminte de efectuat pentru titluri de
                     plasament

    51 CONTURI LA BANCI
              511 Valori de incasat
                     5112 Cecuri de incasat
                     5113 Efecte de incasat
                     5114 Efecte remise spre scontare
              512 Conturi curente la banci
                     5121 Conturi la banci în lei
                     5124 Conturi la banci în devize
                     5125 Sume în curs de decontare
                     5126 Carnete de cecuri cu limita de suma
              518 Dobânzi
                     5186 Dobânzi de platit
                     5187 Dobânzi de incasat
              519 Credite bancare pe termen scurt
                     5191 Credite bancare pe termen scurt
                     5192 Credite bancare pe termen scurt
                              nerambursate la scadenţă
                     5193 Credite externe guvernamentale
                     5194 Credite externe garantate de stat
                     5195 Credite externe garantate de banci
                     5196 Credite de la trezoreria statului
                     5198 Dobânzi aferente creditelor bancare
                              pe termen scurt

    53 CASA
              531 CASA
                     5311 Casa în lei
                     5314 Casa în devize
              532 Alte valori
                     5321 Timbre fiscale şi postale
                     5322 Bilete de tratament şi odihna
                     5323 Tichete şi bilete de calatorie
                     5328 Alte valori

    54 ACREDITIVE
              541 Acreditive
                     5411 Acreditive în lei
                     5412 Acreditive în devize
              542 Avansuri de trezorerie

    58 VIRAMENTE INTERNE
              581 Viramente interne

    59 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
              590 Provizioane pentru deprecierea titlurilor
                     de plasament

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

    60 CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI
              600 Cheltuieli cu materiile prime
              601 Cheltuieli cu materialele consumabile
                     6011 Cheltuieli cu materialele auxiliare
                     6012 Cheltuieli privind combustibilii
                     6013 Cheltuieli privind materialele pentru
                              ambalat
                     6014 Cheltuieli privind piesele de schimb
                     6015 Cheltuieli privind semintele si
                              materialele de plantat
                     6016 Cheltuieli privind furajele
                     6018 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
              602 Cheltuieli privind obiectele de inventar
              603 Cheltuieli privind baracamentele şi amenajarile
                     provizorii
              604 Cheltuieli privind materialele nestocate
              605 Cheltuieli privind energia şi apa
              606 Cheltuieli cu animalele şi pasarile
              607 Cheltuieli privind marfurile
              608 Cheltuieli privind ambalajele

    61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
              611 Cheltuieli cu intretinere şi reparatii
              612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
                     gestiune şi chiriile
              613 Cheltuieli cu primele de asigurare
              614 Cheltuieli cu studiile şi cercetarile

    62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
              621 Cheltuieli cu colaboratorii
              622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
              623 Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate
              624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal
              625 Cheltuieli cu deplasari, detasari şi transferari
              626 Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicatii

              627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
              628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

    63 CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE
              ASIMILATE
              631 Cheltuieli cu impozitul pe salarii
              635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte
                     asimilate

    64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
              641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului
              645 Cheltuieli privind asigurarile şi protectia
                     sociala
                     6451 Cheltuieli privind contributia unităţii la
                              asigurarile sociale
                     6452 Cheltuieli privind contributia unităţii pentru
                              ajutorul de somaj
                     6458 Alte cheltuieli privind asigurarile
                              şi protectia sociala

    65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
              654 Pierderi din creanţe
              658 Alte cheltuieli de exploatare

    66 CHELTUIELI FINANCIARE
              663 Pierderi din creanţe legate de participatii
              664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate
              665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
              666 Cheltuieli privind dobânzile
              667 Cheltuieli privind sconturile acordate
              668 Alte cheltuieli financiare

    67 CHELTUIELI EXCEPTIONALE
              671 Cheltuieli excepţionale privind operaţiunile
                     de gestiune
                     6711 Despagubiri, amenzi şi penalităţi
                     6712 Donatii şi subventii acordate
                     6714 Pierderi din debitori diversi
                     6718 Alte cheltuieli excepţionale
                              privind operaţiunile de gestiune
              672 Cheltuieli privind operaţiunile de capital
                     6721 Cheltuieli privind activele cedate
                     6728 Alte cheltuieli excepţionale
                              privind operaţiunile de capital

    68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE
              681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile
                     şi provizioanele
                     6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
                              imobilizarilor
                     6812 Cheltuieli de exploatare privind
                              provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
                     6813 Cheltuieli de exploatarea privind
                              provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
                     6814 Cheltuieli de exploatare privind
                              provizioane pentru deprecierea activelor
                              circulante
              686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si
                     provizioanele
                     6862 Cheltuieli financiare privind provizioane
                              pentru riscuri şi cheltuieli
                     6863 Cheltuieli financiare privind provizioane
                              pentru deprecieri
                     6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea
                              primelor privind rambursarea obligatiunilor
              687 Cheltuieli excepţionale privind amortizarile si
                     provizioanele
                     6871 Cheltuieli excepţionale privind amortizarea
                              imobilizarilor
                     6872 Cheltuieli excepţionale privind provizioane
                              pentru riscuri şi cheltuieli
                     6873 Cheltuieli excepţionale privind provizioane
                              pentru deprecieri
                     6874 Cheltuieli excepţionale privind provizioane
                              reglementate

    69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
              691 Cheltuieli cu impozitul pe profit


    CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

    70 VENITURI DIN VINZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN
              ALTE ACTIVITATI
              701 Venituri din vânzarea produselor finite
              702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
              703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
              704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
              705 Venituri din studii şi cercetari
              706 Venituri din redevente, locatii de gestiune şi chirii
              707 Venituri din vânzarea marfurilor
              708 Venituri din activităţi diverse

    71 VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA
              711 Venituri din producţia stocata

    72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
              721 Venituri din producţia de imobilizari necorporale
              722 Venituri din producţia de imobilizari corporale

    74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
              741 Venituri din subventii de exploatare

    75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
              754 Venituri din creanţe reactivate
              758 Alte venituri din exploatare

    76 VENITURI FINANCIARE
              761 Venituri din participatii
              762 Venituri din alte imobilizari financiare
              763 Venituri din creanţe imobilizate
              764 Venituri din titluri de plasament
              765 Venituri din diferente de curs valutar
              766 Venituri din dobânzi
              767 Venituri din sconturi obtinute
              768 Alte venituri financiare

    77 VENITURI EXCEPTIONALE
              771 Venituri excepţionale din operaţiuni de gestiune
                     7711 Venituri din despagubiri şi penalităţi
                     7718 Alte venituri excepţionale din operaţiuni
                              de gestiune
              772 Venituri din operaţiuni de capital
                     7721 Venituri din cedarea activelor
                     7727 Subventii pentru investiţii virate la
                              venituri
                     7728 Alte venituri excepţionale din operaţiuni
                              de capital

    78 VENITURI DIN PROVIZIOANE
              781 Venituri din provizioane privind activitatea de
                      exploatare
                     7812 Venituri din provizioane pentru riscuri si
                             cheltuieli
                     7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea
                             imobilizarilor
                     7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea
                             activelor circulante
              786 Venituri financiare din provizioane
                     7862 Venituri din provizioane pentru riscuri si
                             cheltuieli
                     7863 Venituri din provizioane pentru deprecieri
              787 Venituri excepţionale din provizioane
                     7872 Venituri excepţionale din provizioane
                             pentru riscuri şi cheltuieli
                     7873 Venituri excepţionale din provizioane
                             pentru deprecieri
                     7874 Venituri excepţionale din provizioane
                             reglementate

    CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

    80 CONTURI IN AFARA bilanţULUI
              801 Angajamente acordate
                     8011 Giruri şi garanţii acordate
                     8018 Alte angajamente acordate
              802 Angajamente primite
                     8021 Giruri şi garanţii primite
                     8028 Alte angajamente primite
              803 Alte conturi în afara bilanţului
                     8031 Mijloace fixe luate cu chirie
                     8032 Valori materiale primite spre prelucrare
                              sau reparare
                     8033 Valori materiale primite în pastrare sau
                              custodie
                     8034 Debitori scosi din activ, urmariti in
                              continuare
                     8035 Debitori din amenzi şi penalităţi pretinse
                     8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii si
                              alte datorii asimilate
                     8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
                     8038 Alte valori în afara bilanţului

    89 bilanţ
              891 bilanţ de deschidere
              892 bilanţ de inchidere


    CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

    90 DECONTARI INTERNE
              901 Decontări interne privind cheltuielile
              902 Decontări interne privind producţia obtinuta
              903 Decontări interne privind diferentele de preţ
    92 CONTURI DE CALCULATIE
              921 Cheltuielile activităţii de baza
              922 Cheltuielile activităţilor auxiliare
              923 Cheltuieli indirecte de productie
              924 Cheltuieli generale de administratie
              925 Cheltuieli de desfacere

    93 COSTUL PRODUCTIEI
              931 Costul productiei obtinute
              933 Costul productiei în curs de executiei


                       NORME METODOLOGICE
               de utilizare a conturilor contabile

    CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"

    Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte urmatoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Fonduri", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 13 "Subventii pentru investiţii", 14 "Provizioane reglementate", 15 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli", 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".

    GRUPA 10 "CAPITAL SI REZERVE"
    Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte:
    Contul 101 "Capital social"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului social subscris şi varsat în natura si/sau în numerar de actionarii sau asociatii societăţii, precum şi maririi sau reducerii capitalului social.
    Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati cuprinzind numarul şi valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale subscrise sau varsate.

    Contul 101 "Capitalul social" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 101 "Capital social" se înregistrează:
    - capitalul social subscris de actionari sau asociati în natura si/sau în numerar (456);
    - rezervele destinate maririi capitalului social (106);
    - profitul net realizat în exercitiile precedente, destinat maririi capitalului social (107);
    - profitul net realizat la inchiderea exerciţiului financiar precedent, destinat maririi capitalului social (129);
    - primele de fuziune şi de aport legate de capital, incorporate la capital social (104);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate, în cazul maririi capitalului social (111);
    În debitul contului 101 "Capital social" se înregistrează:
    - capitalul social retras de actionari sau asociati (456);
     - pierderile realizate în exercitiile financiare precedente şi dupa încheierea exerciţiului financiar curent, care reduc capitalul social (107, 121);
    Soldul contului reprezinta capitalul social subscris, varsat/nevarsat.

    Contul 104 "Prime legate de capital"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune şi de aport la capital.
    Contul 104 "Prime legate de capital" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 104 "Prime legate de capital" se înregistrează:
    - primele stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (456).
    În debitul contului 104 "Prime legate de capital" se înregistrează:
    - primele de fuziune şi de aport la capital, incorporate la capitalul social (101);
    - primele de emisiune, transferate la rezerve (106).
    Soldul contului reprezinta primele de emisiune, de fuziune sau de aport la capital, neincorporate la capitalul social sau la rezerve.

    Contul 105 "Diferente din reevaluare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor din reevaluarea elementelor de activ şi de pasiv, efectuata potrivit normelor legale.

    Contul 106 "Rezerve"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.
    Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare şi alte rezerve.
    Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 106 "Rezerve" se înregistrează:
    - profitul net realizat în exercitiile financiare precedente, virat la rezerve (107);
    - rezervele constituite din profitul realizat în exercitiile financiare precedente (129);
    - primele de emisiune transferate la rezerve (104).
    În debitul contului 106 "Rezerve" de înregistrează:
    - rezervele destinate maririi capitalului social (101);
    - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate în exercitiile financiare precedente (107, 121).
    Soldul contului reprezinta rezervele existente.

    Contul 107 "Rezultatul reportat"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exerciţiului financiar precedent a carui repartizare a fost aminata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
    Contul 107 "Rezultatul reportat" este un cont bifunctional.
    În debitul contului 107 "Rezultatul reportat" se înregistrează:
    - pierderile realizate în exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate (121);
    - profitul net realizat în exercitiile financiare precedente, destinat maririi capitalului social sau virat la rezerve (101, 106);
    - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat în exercitiile financiare precedente (457).
    În creditul contului 107 "Rezultatul reportat" se înregistrează:
    - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate în exercitiile financiare precedente (106);
    - profitul net realizat în exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum şi pierderea reportata din exerciţiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat în perioada curenta (121);
    - pierderile realizate în exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social (101).
    Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

    Contul 108 "Contul intreprinzatorului individual"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor şi retragerilor în natura si/sau în numerar ale intreprinzatorului individual.
    Contul 108 "Contul intreprinzatorului individual" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 108 "Contul intreprinzatorului individual" se înregistrează:
    - valoarea brevetelor şi altor drepturi şi valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale şi financiare şi valoarea stocurilor reprezentind aportul intreprinzatorului individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
    - valoarea în numerar reprezentind aportul intreprinzatorului individual (531);
    - sumele reprezentind alte valori aduse de intreprinzatorul individual (532);
    - sumele depuse în contul de disponibil, ca aport al intreprinzatorului individual (512).
    În debitul contului 108 "Contul intreprinzatorului individual" se înregistrează:
    - valoarea brevetelor şi altor drepturi şi valori similare, valoarea altor imobilizari necorporale, valoarea imobilizarilor corporale şi financiare şi valoarea stocurilor retrase de intreprinzatorul individual (205, 208, 211, 212, 261, 262, 263, 300, 301, 321, 323, 361, 371, 381);
    - valoarea în numerar a aportului retras de intreprinzatorul individual (531);
    - sumele retrase din contul de disponibil, de intreprinzatorul individual (512);
    - alte valori retrase de intreprinzatorul individual (532).
    Soldul contului reprezinta aportul intreprinzatorului individual în natura si/sau în numerar.

    GRUPA 11 "FONDURI"
    Din grupa 11 "Fonduri" fac parte:

    Contul 111 "Fondul de dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii şi utilizarii fondului de dezvoltare potrivit legii.
    Contul 111 "Fondul de dezvoltare" este un cont de pasiv.
    În creditul contului "Fond de dezvoltare" se înregistrează:
    - amortizarea inclusa în cheltuieli (119);
    - sume rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (129);
    - sumele incasate din vânzarea de mijloace fixe mai putin valoarea ramasa neamortizata (129);
    - sumele incasate din vânzarea activelor, mai putin impozitul datorat aferent vinzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum şi valoarea ramasa neamortizata (129);
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (129).
    În debitul contului 111 "Fondul de dezvoltare" se înregistrează:
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vânzarea mijloacelor fixe şi a activelor (118);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vânzarea mijloacelor fixe şi a activelor, în cazul maririi capitalului social (101);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (119).
    Soldul contului reprezinta fondul de dezvoltare neutilizat.

    Contul 112 "Fondul de participare la profit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii şi utilizarii fondului de participare a salariatilor la profit.
    Contul 112 "Fondul de participare la profit" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 112 "Fondul de participare la profit" se înregistrează:
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (129).
    În debitul contului 112 "Fondul de participare la profit" se înregistrează:
    - sumele utilizate din fondul de participare la profit (424).
    Soldul contului reprezinta fondul de participare la profit, neutilizat.

    Contul 118 "Alte fonduri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor constituite, cum sint: fondul cresterii surselor proprii de finantare din profitul net realizat, fondul baracamentelor şi amenajarilor provizorii, fondul pentru organizarea santierului, precum şi alte fonduri constituite potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri.
    Contul 118 "Alte fonduri" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 118 "Alte fonduri se înregistrează:
    - sumele incasate în avans de la beneficiari pentru executarea lucrărilor de organizare a santierelor (512);
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vânzarea mijloacelor fixe şi a activelor (111);
    - profitul net realizat în exerciţiul curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (129).
    În debitul contului 118 "Alte fonduri" se înregistrează:
    - transferul fondului baracamentelor şi amenajarilor provizorii la venituri, în cazul iesirii acestora din patrimoniu (771).
    Soldul contului reprezinta fondurile neutilizate.

    Contul 119 "Repartizări la fondul de dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii amortizarii la fondul de dezvoltare.
    Contul 119 "Repartizări la fondul de dezvoltare" este un cont de activ.
    În debitul contului 119 "Repartizări la fondul de dezvoltare" se înregistrează:
    - amortizarea inclusa în cheltuieli (111).
    În creditul contului 119 "Repartizări la fondul de dezvoltare" se înregistrează:
    - valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare (111).
    Soldul contului reprezinta amortizarea neutilizata pentru investiţii. GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR"

    Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:

    Contul 121 "Profit şi pierderi"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate în cursul exerciţiului financiar.
    Contul 121 "Profit şi pierderi" este un cont bifunctional.
    În creditul contului 121 "Profit şi pierderi" se înregistrează:
    - la sfirsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 787);
    - pierderile realizate în exercitiile financiare precedente, care reduc capitalul social (101);
    - pierderile realizate în exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate (107).
    În debitul contului 121 "Profit şi pierderi" se înregistrează:
    - la sfirsitul perioadei, soldul debitor al conturilor din clasa 6 (600 la 691);
    - profitul net realizat în exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum şi pierderea reportata din exerciţiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat în perioada curenta (107).
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar precedent, destinat repartizarii (129).
    Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

    Contul 129 "Repartizarea profitului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului.
    Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit legii.
    Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ.
    În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
    - profitul net realizat la inchiderea exerciţiului financiar precedent, destinat maririi capitalului social (101);
    - rezervele constituite din profitul realizat în exercitiile financiare precedente (106);
    - sumele rezultate din valorificare materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate (111);
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare (111);
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului de participare la profit (112);
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar curent, repartizat pentru constituirea fondului pentru cresterea surselor proprii de finantare (118);
    - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor realizate în exerciţiul curent (457);
    - sumele incasate din vânzarea mijloacelor fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata (111);
    - sumele incasate din vânzarea activelor, mai putin impozitul datorat, aferent vinzarilor de active, costul proiectelor de evaluare, precum şi valoarea ramasa neamortizata (111).
    În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează:
    - profitul net realizat în exerciţiul financiar precedent, destinat repartizarii (121).
    Soldul contului reprezinta repartizarile din profit efectuate în cursul anului.

    GRUPA 13 "SUBVENTII PENTRU INVESTITII"

    Din grupa 13 "Subventii pentru investiţii" face parte:

    Contul 131 "Subventii pentru investiţii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse pentru finantarea investiţiilor, precum şi a imobilizarilor primite cu titlu gratuit.
    Contul 131 "Subventii pentru investiţii" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 131 "Subventii pentru investiţii" se înregistrează:
    - valoarea subventiilor pentru investiţii de primit sau primite (445, 512);
    - brevetele şi alte drepturi şi valori similare primite cu titlu gratuit (205);
    - valoarea terenurilor şi mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit (211, 212).
    În debitul contului 131 "Subventii pentru investiţii" se înregistrează:
    - cota-parte a subventiilor pentru investiţii virata asupra rezultatului exerciţiului financiar (772).
    Soldul contului reprezinta subventiile pentru investiţii nevirate la rezultatul exerciţiului financiar.

    GRUPA 14 "PROVIZIOANE REGLEMENTATE"

    Din grupa 14 "Provizioane reglementate" face parte:

    Contul 141 "Provizioane reglementate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor reglementate (majorarea preţurilor aferente stocurilor, calcularea amortizarii accelerate etc.) constituite pe seama cheltuielilor, potrivit dispozitiilor legale.
    Contul 141 "Provizioane reglementate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 141 "Provizioane reglementate" se înregistrează:
    - valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (687).
    În debitul contului 141 "Provizioane reglementate" se înregistrează:
    - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor reglementate (787).
    Soldul contului reprezinta provizioanele reglementate constituite.

    GRUPA 15 "PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI"

    Din grupa 15 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli" face parte:

    Contul 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii, garanţii acordate clientilor, cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii, pierderi din schimb valutar, precum şi pentru alte riscuri şi cheltuieli, constituite, de regula, la finele exerciţiului.
    Contul 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli" se înregistrează:
    - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli, cind acestea privesc exploatarea, activitatea financiară, precum şi cele cu caracter excepţional (681, 686 şi 687).
    În debitul contului 151 "Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli" se înregistrează:
    - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli care privesc exploatarea, activitatea financiară, precum şi cele cu caracter excepţional (781, 786, 787).
    Soldul contului reprezinta provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli constituite.

    GRUPA 16 "IMPRUMUTURI DIN DATORII ASIMILATE"

    Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:

    Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din emisiunea obligatiunilor.
    Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni" se înregistrează:
    - suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461);
    - suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (169).
    În debitul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni" se înregistrează:
    - suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate (512);
    - valoarea obligatiunilor emise şi rascumparate, anulate (505);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, exprimate în devize (765).
    Soldul contului reprezinta imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung şi mediu"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare pe termen lung şi mediu primite de la alte societăţi comerciale şi instituţii bancare.
    Contabilitatea analitica se organizeaza distinct.
    Contul 162 "Credite bancare pe termen lung şi mediu" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 162 "Credite bancare pe termen lung şi mediu" se înregistrează:
    - suma creditelor pe termen lung şi mediu primite (401, 404, 512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar anterior (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor exprimate în devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
    În debitul contului 162 "Credite bancare pe termen lung şi mediu" se înregistrează:
    - suma creditelor pe termen lung şi mediu rambursate (512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar anterior (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma scaderii cursului valutar al imprumuturilor pe termen lung şi mediu exprimate în devize, la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii imprumuturilor în devize (765).
    Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung şi mediu nerambursate.

    Contul 166 "Datorii legate de participatii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor legate de participatii.
    Contul 166 "Datorii legate de participatii" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 166 "Datorii legate de participatii" se înregistrează:
    - sumele incasate de la societăţile comerciale ce detin titluri de participare ale unităţii patrimoniale (512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar anterior (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor exprimate în devize, ca urmare a cresterii cursului valutar (476).
    În debitul contului 166 "Datorii legate de participatii" se înregistrează:
    - sumele restituite societăţilor comerciale care detin titluri de participare ale unităţii patrimoniale (512);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar anterior (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma scaderii cursului valutar al imprumutului pe termen lung şi mediu, exprimat în devize, la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii datoriilor legate de participatii, în devize (765).
    Soldul contului reprezinta sumele primite şi nerestituite.

    Contul 167 "Alte imprumuturi şi datorii asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi şi datorii asimilate, cum sint: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.
    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi şi datorii asimilate.
    Contul 167 "Alte imprumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 167 "Alte imprumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:
    - sumele incasate reprezentind alte imprumuturi şi datorii asimilate (512);
    - diferentele din lichidarea imprumuturilor şi datoriilor asimilate (658);
    - valoarea concesiunilor (205);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar anterior (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la încheierea exerciţiului financiar aferente altor imprumuturi şi datorii asimilate, ca urmare a cresterii cursului valutar (476);
    În debitul contul 167 "Alte imprumuturi şi datorii asimilate" se înregistrează:
    - sumele reprezentind alte imprumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);
    - valoarea bunurilor preluate în concesiune conform contractelor incheiate, restituite (205);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma scaderii cursului valutar, aferente altor imprumuturi şi datorii asimilate, la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii altor imprumuturi şi datorii asimilate, în devize (765).
    Soldul contului reprezinta alte imprumuturi şi datorii asimilate nerestituite.

    Contul 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor bancare pe termen lung şi mediu, datoriilor legate de participatii, precum şi celor aferente altor imprumuturi şi altor datorii asimilate.
    Contul 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:
    - valoarea dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate (666).
    În debitul contului 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate" se înregistrează:
    - suma dobânzilor platite (451, 512);
    - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii imprumuturilor şi datoriilor asimilate, în devize (765).
    Soldul contului reprezinta dobânzile neplatite.

    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de rambursare reprezentind diferenta dintre valoarea de emisiune şi valoarea de rambursare.
    Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" este un cont de activ.
    În debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se înregistrează:
    - suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (161).
    În creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor" se înregistrează:
    - valoarea primelor de rambursare, amortizate (686).
    Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare, neamortizate.

    CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZARI"

    Din clasa 2 "Conturi de imobilizari" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizari necorporale", 21 "Imobilizari corporale", 23 "Imobilizari în curs", 26 "Imobilizari financiare", 28 "Amortizari privind imobilizarile" şi 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor".

    GRUPA 20 "IMOBILIZARI NECORPORALE"

    Din grupa 20 "Imobilizari necorporale" fac parte:

    Contul 201 "Cheltuieli de constituire"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unităţii patrimoniale (taxe şi alte cheltuieli de inscriere şi inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de actiuni şi obligatiuni,cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate şi alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea şi extinderea activităţii unităţii patrimoniale).
    Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.
    În debitul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:
    - cheltuielile ocazionate de infiintarea societăţii comerciale (512, 531, 404).
    În creditul contului 201 "Cheltuieli de constituire" se înregistrează:
    - cheltuielile de constituire amortizate integral (280).
    Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

    Contul 203 "Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare inregistrate în contul imobilizarilor necorporale.
    Contul 203 "Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare" este un cont de activ.
    În debitul contului 203 "Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare" se înregistrează:
    - lucrările şi proiectele de cercetare şi dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (230, 404, 721).
    În creditul contului 203 "Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare" se înregistrează:
    - valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare cedate (672);
    - cheltuielile de cercetare şi dezvoltare amortizate integral, precum şi cheltuielile de cercetare şi dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (280, 205).
    Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare existente.

    Contul 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica şi de comerţ şi altor drepturi şi valori similare aportate, achizitionate sau dobindite pe alte cai.
    Contul 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare" este un cont de activ.
    În debitul contului 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare" se înregistrează:
    - brevetele, licentele şi alte valori similare achizitionate, realizate pe cont propriu, aportul în natura, precum şi cele primite cu titlu gratuit (108, 131, 203, 230, 404, 456, 721);
    - valoarea concesiunilor preluate (167).
    În creditul contului 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare" se înregistrează:
    - concesiuni, brevete, licente, alte drepturi şi valori similare amortizate integral, valoarea neamortizata la cedarea imobilizarii (280, 672);
    - valoarea brevetelor şi altor drepturi şi valori similare retrase de intreprinzatorul individual sau de asociati (108, 456);
    - valoarea bunurilor preluate în concesiune conform contractelor, restituite (167).
    Soldul contului reprezinta concesiunile, brevetele şi alte drepturi şi valori similare existente.

    Contul 207 "Fond comercial"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului de comerţ care nu figureaza în cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului activităţii unităţii, cum sint: clientela, vadul, debuseurile, reputatia şi alte elemente necorporale. Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz, şi valoarea activului net al acestuia.
    Contul 207 "Fond comercial" este un cont de activ.
    În debitul contului 207 "Fond comercial" se înregistrează:
    - valoarea fondului comercial achizitionat, precum şi a celui aportat la capitalul societăţii (404, 456).
    În creditul contului 207 "Fond comercial" se înregistrează:
    - valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat (672);
    - valoarea fondului comercial amortizat integral (280).
    Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.

    Contul 208 "Alte imobilizari necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, precum şi a altor imobilizari necorporale.
    Contul 208 "Alte imobilizari necorporale" este un cont de activ.
    În debitul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se înregistrează:
    - valoarea altor imobilizari necorporale achizitionate, realizate pe cont propriu, reprezentind aportul intreprinzatorului individual şi al asociatilor la capitalul societăţii (108, 230, 404, 456, 721).
    În creditul contului 208 "Alte imobilizari necorporale" se înregistrează:
    - valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din activ (280, 672);
    - valoarea altor imobilizari necorporale retrase (108, 456).
    Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente.

    GRUPA 21 "IMOBILIZARI CORPORALE"

    Din grupa 21 "Imobilizari corporale" fac parte:

    Contul 211 "Terenuri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor şi a amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrările de acces etc.).
    Contul 211 "Terenuri" este un cont de activ.
    În debitul contului 211 "Terenuri" se înregistrează:
    - valoarea terenurilor achizitionate şi a celor reprezentind aport la capital (108, 404, 456);
    - valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (131).
    - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu (231, 722).
    În creditul contului 211 "Terenuri" se înregistrează:
    - valoarea terenurilor cedate, amortizate (281, 672);
    - valoarea terenurilor aportate, retrase (108, 456).
    Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor şi costul efectiv al amenajarilor de teren.

    Contul 212 "Mijloace fixe"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii mijloacelor fixe.
    Contul 212 "Mijloace fixe" este un cont de activ.
    În debitul contului 212 "Mijloace fixe" se înregistrează:
    - valoarea mijloacelor fixe achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport al asociatilor la capitalul social şi aportul intreprinzatorului individual (108, 131, 404, 456, 722).
    În creditul contului 212 "Mijloace fixe" se înregistrează:
    - valoarea mijloacelor fixe cedate sau scoase din activ (281, 672);
    - valoarea mijloacelor fixe retrase de intreprinzatorul individual (108).
    Soldul contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente.

    GRUPA 23 "IMOBILIZARI IN CURS"

    Din grupa 23 "Imobilizari în curs" fac parte:

    Contul 230 "Imobilizari necorporale în curs"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale în curs.
    Contul 230 "Imobilizari necorporale în curs" este un cont de activ.
    În debitul contului 230 "Imobilizari necorporale în curs" se înregistrează:
    - valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizori (404);
    - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512);
    - valoarea imobilizarilor necorporale în curs, realizate pentru nevoi proprii (721);
    - imobilizarile necorporale în curs, aportate de asociati la capitalul social (456).
    În creditul contului 230 "Imobilizari necorporale în curs" se înregistrează:
    - valoarea imobilizarilor necorporale în curs, receptionate (203, 205, 208);
    - valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale în curs.

    Contul 231 "Imobilizari corporale în curs"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale în curs.
    Contul 231 "Imobilizari corporale în curs" este un cont de activ.
    În debitul contului 231 "Imobilizari corporale în curs" se înregistrează:
    - valoarea imobilizarilor corporale în curs, realizate în regie proprie sau facturate la furnizor, precum şi aportul în natura (108, 404, 456, 722);
    - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512).
    În creditul contului 231 "Imobilizari corporale în curs" se înregistrează:
    - valoarea imobilizarilor corporale receptionate (212);
    - valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
    Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale în curs.

    GRUPA 26 "IMOBILIZARI FINANCIARE"

    Din grupa 26 "Imobilizari financiare" fac parte:

    Contul 261 "Titluri de participare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare.
    Contul 261 "Titluri de participare" este un cont de activ.
    În debitul contului 261 "Titluri de participare" se înregistrează:
    - valoarea titlurilor de participare achizitionate, a celor reprezentind aportul intreprinzatorului individual, precum şi aportul în natura al asociatilor la capitalul societăţii (108, 269, 456, 512, 531).
    În creditul contului 261 "Titluri de participare" se înregistrează:
    - valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare cedate (672).
    - valoarea titlurilor de participare retrase (108, 456).
    Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente.

    Contul 262 "Titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor imobilizate ale activităţii de portofoliu, pe care unitatea patrimoniala le dobindeste în vederea realizarii unor venituri financiare, fără interventia în gestiunea societăţilor la care sunt detinute titlurile.
    Contul 262 "Titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu" este un cont de activ.
    În debitul contului 262 "Titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu" se înregistrează:
    - valoarea titlurilor achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum şi cele aportate de asociati la capitalul social (108, 269, 456).
    În creditul contului 262 "Titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu" se înregistrează:
    - valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate sau retrase de intreprinzatorul individual (108, 672).
    Soldul contului reprezinta titlurile imobilizate ale activităţii de portofoliu existente. Contul 263 "Alte titluri imobilizate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare detinute pe o perioada indelungata.

    Contul 263 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.
    În debitul contului 263 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:
    - valoarea altor titluri imobilizate achizitionate, aportate de intreprinzatorul individual, precum şi a celor aportate de asociati la capitalul social (108, 269, 456);
    În creditul contului 263 "Alte titluri imobilizate" se înregistrează:
    - valoarea altor titluri imobilizate cedate (672);
    - valoarea altor titluri imobilizate retrase de intreprinzatorul individual (108).
    Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.

    Contul 267 "Creante imobilizate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creanţelor legate de participatii, a imprumuturilor acordate pe termen lung şi a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite şi garanţii platite.
    Contul 267 "Creante imobilizate" este un cont de activ.
    În debitul contul 267 "Creante imobilizate" se înregistrează:
    - valoarea imprumutului acordat şi a veniturilor din dobânzile aferente creanţelor imobilizate, precum şi a garanţiilor depuse la furnizori (269, 512, 763);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar anterior (476);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate, la încheierea exerciţiului financiar (477).
    În creditul contului 267 "Creante imobilizate" se înregistrează:
    - valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, incasate (512, 531);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate altor unităţi, la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la încheierea exerciţiului financiar anterior 477);
    - valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii creanţelor (665).
    Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate altor unităţi şi a altor creanţe imobilizate.

    Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
    Contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se înregistrează:
    - sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261, 262, 263, 267).
    În debitul contului 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" se înregistrează:
    - sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.

    GRUPA 28 "AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE"

    Din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" fac parte:

    Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor necorporale.
    Contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se înregistrează:
    - valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
    În debitul contului 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" se înregistrează:
    - amortizarea aferenta imobilizarilor vândute sau scoase din activ (201, 203, 205, 207, 208).
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale.

    Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.
    Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se înregistrează:
    - cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
    - valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate în operaţiuni de participatie, transferata conform contractelor (458).
    În debitul contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se înregistrează:
    - valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vândute sau scoase din activ (212).
    Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.

    GRUPA 29 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR"

    Din grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor" fac parte:

    Contul 290 "Provizioane privind deprecierea imobilizarilor necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.
    Contul 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se înregistrează:
    - sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681, 687).
    În debitul contului 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale" se înregistrează:
    - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781, 787).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale.

    Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
    Contul 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se înregistrează:
    - sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681, 687).
    În debitul contului 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale" se înregistrează:
    - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781, 787).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor corporale.

    Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor în curs"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale şi corporale în curs.
    Contul 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor în curs" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor în curs" se înregistrează:
    - sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor în curs (681, 687).
    În debitul contului 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor în curs " se înregistrează:
    - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor în curs (781, 787).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor în curs.

    Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare.
    Contul 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se înregistrează:
    - sumele reprezentind constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (686).
    În debitul contului 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare" se înregistrează:
    - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (786).
    Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor financiare.

    CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE"

    Din clasa 3 "Conturi de stocuri şi productie în curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii şi materiale"; 32 "Obiecte de inventar"; 33 "Productie în curs de executie"; 34 "Produse"; 35 "Stocuri aflate la terti"; 36 "Animale"; 37 "Mărfuri"; 38 "Ambalaje"; 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi productiei în curs de executie".

    GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII SI MATERIALE"

    Din grupa 30 "Stocuri de materii şi materiale" fac parte:

    Contul 300 "Materii prime"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de materii prime.
    Contul 300 "Materii prime" este un cont de activ.
    În situatia aplicarii inventarului permanent:
    În debitul contului 300 "Materii prime" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aduse de la terti (351, 401);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime reprezentind aport în natura, precum şi a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
    - valoarea materiilor prime constatate plus la inventar (600);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la grup, unitate sau subunităţi (451, 481, 482).
    În creditul contului 300 "Materii prime" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, precum şi pierderile din deprecieri (600);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime retrase din aport de intreprinzatori (108);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime vândute ca atare (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate la grup, unitate sau la subunităţi (451, 481, 482);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime iesite prin donatie, precum şi pierderile din calamitati (671);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau în custodie la terti (351).
    Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente în stoc.

    Contul 301 "Materiale consumabile"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).
    Contul 301 "Materiale consumabile" este un cont de activ.
    În situatia aplicarii inventarului permanent:
    În debitul contul 301 "Materiale consumabile" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aduse de la terti (351, 401);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentind aport în natura, precum şi a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar (601);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la grup, unitate sau subunităţi (451, 481, 482).
    În creditul contului 301 "Materiale consumabile" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, a celor constatate lipsa la inventar, cât şi pierderile din deprecieri (601);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile vândute ca atare (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile retrase din aport de intreprinzator (108);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate la grup, unitate sau subunităţi (451, 481, 482);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile donate, cit şi pierderile din calamitati (671);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau în custodie la terti (351).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc.

    Contul 308 "Diferente de preţ la materii prime şi materiale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sau în minus) intre preţul de înregistrare prestabilit şi costul de achizitie, aferente materiilor prime şi materialelor consumabile.
    Contul 308 "Diferente de preţ la materii prime şi materiale" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime şi al materialelor consumabile.
    În debitul contului 308 "Diferente de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în plus (costul de achizitie este mai mare decit preţul prestabilit) aferente materiilor prime şi materialelor consumabile intrate în gestiune prin achizitionare de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 542);
    - diferentele de preţ în minus aferente materiilor prime şi materialelor consumabile iesite din gestiune (600, 601).
    În creditul contului 308 "Diferente de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în minus aferente materiilor prime şi materialelor consumabile achizitionate de la furnizori (300, 301);
    - diferentele de preţ în plus aferente materiilor prime şi materialelor consumabile iesite din gestiune (600, 601).
    Soldul contului reprezinta diferentele de preţ aferente materiilor prime şi materialelor consumabile existente în stoc.
    În situatia aplicarii inventarului intermitent:

    Conturile 300 "Materiile prime" şi 301 "Materiale consumabile" se debiteaza numai la sfirsitul perioadei cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime şi materialelor consumabile existente în stoc, stabilita pe baza inventarului prin creditul conturilor 600 "Cheltuieli cu materiile prime" sau 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile". Stocurile existente la inceputul exerciţiului financiar precum şi intrarile de materii prime şi materiale consumabile în cursul perioadei se înregistrează direct în debitul conturilor 600 "Cheltuieli cu materiile prime" şi 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile".

    GRUPA 32 "OBIECTE DE INVENTAR"

    Din aceasta grupa fac parte:

    Contul 321 "Obiecte de inventar"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de obiecte de inventar.
    Contul 321 "Obiecte de inventar" este un cont de activ.
    În debitul contului 321 "Obiecte de inventar" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar aduse de la terti (352, 401);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar reprezentind aport în natura, precum şi a celor primite cu titlu gratuit (108, 456, 771);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar constatate ca plus la inventar (602);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar primite de la grup, unitate sau subunităţi (451, 481, 482).
    În creditul contului 321 "Obiecte de inventar" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar scoase din folosinta, constatate lipsa la inventar, cit şi pierderile din deprecieri (322);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar vândute ca atare (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar trimise la terti (352);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar donate, cit şi pierderile din calamitati (671);
    - valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar retrase din aport de intreprinzator (108).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar existente în stoc.

    Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar a caror valoare se include în cheltuielile de exploatare, fie integral la darea în folosinta, fie în mod esalonat pe o durata de cel mult trei ani, pe baza de scadenţar.
    Contul 322 "Uzura obiectelor de inventar" este un cont rectificativ al valorii obiectelor de inventar.
    În creditul contului 322 "Uzura obiectelor de inventar" se înregistrează uzura obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli (602).
    În debitul contului 322 "Uzura obiectelor de inventar" se înregistrează valoarea obiectelor de inventar scoase din folosinta (321).
    Soldul contului reprezinta valoarea uzurii obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli.

    Contul 323 "Baracamente şi amenajari provizorii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta baracamentelor şi amenajarilor provizorii, achizitionate sau construite în vederea executarii lucrărilor şi prestatiilor de constructii.
    Contul 323 "Baracamente şi amenajari provizorii" este un cont de activ.
    În debitul contului 323 "Baracamente şi amenajari provizorii" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a baracamentelor şi amenajarilor provizorii cumparate de la furnizori (401);
    - valoarea la preţ de înregistrare a baracamentelor şi amenajarilor provizorii reprezentind aportul în natura al intreprinzatorului sau asociatilor şi actionarilor (108, 456);
    - valoarea la preţ de înregistrare a baracamentelor şi amenajarilor provizorii realizate din productie proprie (711);
    - valoarea la preţ de înregistrare a baracamentelor şi amenajarilor provizorii primite gratuit (771).
    În creditul contului 323 "Baracamente şi amenajari provizorii" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a baracamentelor şi amenajarilor provizorii vândute, demolate sau constatate lipsa la inventariere (603);
    - valoarea la preţ de înregistrare a baracamentelor şi amenajarilor provizorii retrase din aport de catre intreprinzator (108).
    - valoarea pierderilor din calamitati la baracamente (671).
    Soldul reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a baracamentelor şi amenajarilor provizorii existente.

    Contul 328 "Diferente de preţ la obiecte de inventar"
    Acest cont se foloseste numai în situatia inregistrarii stocurilor de obiecte de inventar la preţuri prestabilite (standard).
    GRUPA 33 "PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE"
    Din grupa 33 "Produse în curs de executie" fac parte:
    Contul 331 "Produse în curs de executie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor în curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminata) existente la sfirsitul perioadei.

    Contul 331 "Produse în curs de executie" este un cont de activ.
    În debitul contului 331 "Produse în curs de executie" se înregistrează valoarea la cost de productie a stocului de produse în curs de executie la sfirsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar (711).
    În creditul contului 331 "Produse în curs de executie" se înregistrează scaderea din gestiune a valorii productiei în curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
    Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate în curs de executie la sfirsitul perioadei.

    Contul 332 "Lucrari şi servicii în curs de executie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrărilor şi serviciilor în curs de executie la sfirsitul perioadei.
    Contul 332 "Lucrari şi servicii în curs de executie" este un cont de activ.
    În debitul contului 332 "Lucrari şi servicii în curs de executie" se înregistrează valoarea la cost de productie a lucrărilor şi serviciilor aflate în curs de executie la sfirsitul perioadei (711).
    În creditul contului 332 "Lucrari şi servicii în curs de executie" se înregistrează scaderea din gestiune a valorii lucrărilor şi serviciilor în curs de executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
    Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrărilor şi serviciilor în curs de executie la sfirsitul perioadei.

    GRUPA 34 "PRODUSE"

    Din grupa 34 "Produse" fac parte:

    Contul 341 "Semifabricate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de semifabricate.
    Contul 341 "Semifabricate" este un cont de activ.
    În debitul contului 341 "Semifabricate" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor intrate în gestiune din activitatea proprie, precum şi plusurile constatate cu ocazia inventarierii (711);
    - valoarea semifabricatelor aduse de la terti (354, 401).
    În creditul contului 341 "Semifabricate" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor vândute (facturate), precum şi lipsurile constatate la inventariere (711);
    - valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor trimise la terti (354).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a semifabricatelor existente în stoc.

    Contul 345 "Produse finite"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de produse finite.
    Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.
    În debitul contului 345 "Produse finite" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune, precum şi plusurile de inventar (711);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite aduse de la terti (354).
    În creditul contului 345 "Produse finite" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute, precum şi lipsurile de inventar (711);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terti (354).
    - valoarea pierderilor din calamitati sau donatiile de produse finite (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc.

    Contul 346 "Produse reziduale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri).
    Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.
    În debitul contului 346 "Produse reziduale" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune din productie proprie (711);
    - valoarea produselor reziduale aduse de la terti (354, 401).
    În creditul contului 346 "Produse reziduale" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale vândute (711);
    - valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale existente în stoc.

    Contul 348 "Diferente de preţ la produse"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre preţul prestabilit (standard) şi costul de productie la produse.
    Contul 348 "Diferente de preţ la produse" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare.
    În debitul contului 348 "Diferente de preţ la produse" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în plus (costul de productie este mai mare decit preţul prestabilit) aferente produselor intrate în gestiune din productie proprie (711);
    - diferentele de preţ în minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vânzare (711).
    În creditul contului 348 "Diferente de preţ la produse" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în minus aferente produselor intrate în gestiune din productie proprie (711);
    - diferentele de preţ în plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vânzare (711).
    Soldul contului reprezinta diferentele de preţ aferente produselor existente în stoc.

    GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERTI"

    Din grupa 35 "Stocuri aflate la terti" fac parte:

    Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de materii prime şi materiale consumabile trimise la terti, precum şi cele în curs de aprovizionare.
    Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terti" este un cont de activ.
    În debitul contului 351 "Materii şi materiale aflate la terti" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor şi materialelor consumabile aflate la terti şi a celor în curs de aprovizionare (300, 301, 401).
    În creditul contului 351 "Materii şi materiale aflate la terti" se înregistrează:
    - valoarea materiilor şi materialelor intrate în gestiune, aduse de la terti şi a celor în curs de aprovizionare (300, 301).
    Soldul contului reprezinta valoarea materiilor şi materialelor trimise la terti, precum şi a celor în curs de aprovizionare.

    Contul 352 "Obiecte de inventar la terti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de obiecte de inventar trimise la terti şi a celor aflate în curs de aprovizionare.
    Contul 352 "Obiecte de inventar la terti" este un cont de activ.
    În debitul contului 352 "Obiecte de inventar la terti" se înregistrează valoarea la preţ de înregistrare a obiectelor de inventar aflate la terti şi a celor în curs de aprovizionare (321, 401).
    În creditul contului 352 "Obiecte de inventar la terti" se înregistrează valoarea obiectelor de inventar reintrate în gestiune, aduse de la terti şi a celor aflate în curs de aprovizionare (321).
    Soldul contului reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate la terti şi a celor în curs de aprovizionare.

    Contul 354 "Produse aflate la terti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti.
    Contul 354 "Produse aflate la terti" este un cont de activ.
    În debitul contului 354 "Produse aflate la terti" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la terti (341, 345, 346).
    În creditul contului 354 "Produse aflate la terti" se înregistrează valoarea produselor intrate în gestiune, aduse de la terti (341, 345, 346).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a produselor aflate la terti.
    Conţinutul şi funcţiunea conturilor 356 "Animale la terti", 357 "Mărfuri în custodie sau în consignatie la terti" şi 358 "Ambalaje aflate la terti" sunt similare cu cele ale conturilor prezentate la aceasta grupa.

    GRUPA 36 "ANIMALE"

    Din grupa 36 "Animale" fac parte:

    Contul 361 "Animale şi pasari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale şi pasari, respectiv a animalelor nascute şi cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, minji etc.), în vederea cresterii şi folosirii lor pentru munca şi reproductie; animalelor şi pasarilor la ingrasat pentru valorificare; coloniilor de albine, precum şi a animalelor pentru productie (lina, lapte şi blana).
    Contul 361 "Animale şi pasari" este un cont de activ.
    În debitul contului 361 "Animale şi pasari" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor aduse de la terti (356, 401);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor aduse ca aport în natura de catre intreprinzatori sau actionari şi asociati (108, 456);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate şi plusurile de inventar la produse (711);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor primite de la unitate sau subunităţi (481, 482);
    - valoarea animalelor şi pasarilor primite cu titlu gratuit (771).
    În creditul contului 361 "Animale şi pasari" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor iesite din gestiune prin vânzare, incluse pe cheltuieli, constatate minus la inventar, cit şi cele trimise la terti (356, 371, 606, 711);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor livrate la unitate sau subunităţi (481, 482);
    - valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor retrase din aport de intreprinzatorul individual (108);
    - valoarea pierderilor din calamitati, constatate la animale şi pasari (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi pasarilor existente la sfirsitul perioadei.

    Contul 368 "Diferente de preţ la animale şi pasari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, în plus sau în minus, intre preţul de înregistrare prestabilit (standard) şi costul de achizitie, respectiv costul de productie. Contul 368 "Diferente de preţ la animale şi pasari" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi pasarilor.
    În debitul contului 368 "Diferente de preţ la animale şi pasari" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în plus aferente animalelor şi pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 542);
    - diferentele de preţ în minus aferente valorii animalelor incluse pe cheltuieli (606);
    - diferentele de preţ în plus aferente animalelor din productie proprie (711);
    - diferentele de preţ în minus repartizate asupra valorii animalelor şi pasarilor iesite din gestiune prin vânzare sau alte cai (711).
    În creditul contului 368 "Diferente de preţ la animale şi pasari" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în minus aferente animalelor şi pasarilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (361, 542);
    - diferentele de preţ în plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exerciţiului financiar (606);
    - diferentele de preţ în minus aferente animalelor şi pasarilor din productie proprie (711);
    - diferentele de preţ în plus repartizate asupra valorii animalelor din productie proprie iesite din gestiune prin vânzare sau alte cai (711).
    Soldul contului reprezinta diferentele de preţ aferente animalelor şi pasarilor existente.

    GRUPA 37 "MARFURI"
    Din grupa 37 "Mărfuri" fac parte:
    Contul 371 "Mărfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de marfuri.
    Contul 371 "Mărfuri" este un cont de activ.
    În debitul contului 371 "Mărfuri" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea la preţ de înregistrare a marfurilor reprezentind aportul în natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor şi asociatilor (108, 456);
    - valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);
    - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor auxiliare, obiectelor de inventar, animalelor şi pasarilor, a altor valori de natura stocurilor vândute ca atare (300, 301, 321, 361 s.a);
    - valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (345);
    - valoarea la preţ de înregistrare a marfurilor constatate în plus la inventar, cit şi a celor primite cu titlu gratuit (607, 771);
    - valoarea adaosului comercial şi taxa pe valoarea adaugata neexigibila, în situatia în care înregistrarea marfurilor se tine la preţ cu amanuntul (378, 4428).
    În creditul contului 371 "Mărfuri" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vânzare, precum şi lipsurile de inventar (607);
    - valoarea la preţ de înregistrare a marfurilor trimise în custodie sau în consignatie la terti (357);
    - valoarea la preţ de înregistrare a marfurilor retrase din aport de catre intreprinzatorul individual (108);
    - valoarea adaosului comercial şi a taxei pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vândute, în situatia în care evidenta marfurilor se tine la preţ cu amanuntul (378, 4428);
    - valoarea donatiilor şi a pierderilor din calamitati constatate la marfuri (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a marfurilor existente.
    Contul 378 "Diferente de preţ la marfuri"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial (marja comerciantului) aferent marfurilor existente în gestiunea unităţii cu activitate comerciala.
    Contul 378 "Diferente de preţ la marfuri" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a marfurilor.
    În creditul contului 378 "Diferente de preţ la marfuri" se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate în gestiune (371).
    În debitul contului 378 "Diferente de preţ la marfuri" se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent marfurilor vândute (371).
    Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial aferenta marfurilor existente în stoc.

    GRUPA 38 "AMBALAJE"
    Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
    Contul 381 "Ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei şi miscarii stocurilor de ambalaje, achizitionate sau confectionate în unitate, care sunt destinate ambalarii şi transportului produselor finite, cit şi al marfurilor.
    Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.
    În debitul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);
    - valoarea ambalajelor reprezentind aportul în natura al intreprinzatorului individual sau al actionarilor şi asociatilor (108, 456);
    - valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);
    - valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, în situatia în care acestea circula pe principiul restituirii (409);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar, cit şi a celor primite cu titlu gratuit (608, 771);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (711).
    În creditul contului 381 "Ambalaje" se înregistrează:
    - valoarea ambalajelor iesite din gestiune prin retragerea aportului în natura al intreprinzatorului individual (108);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);
    - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum şi lipsurile constatate la inventar (608);
    - valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
    - valoarea pierderilor din calamitati inregistrate la ambalaje (671).
    Soldul contului reprezinta valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente.
    Contul 388 "Diferente de preţ la ambalaje"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in minus sau în plus) intre preţul prestabilit şi costul de achizitie, aferente ambalajelor intrate în gestiune.
    Contul 388 "Diferente de preţ la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.
    În debitul contului 388 "Diferente de preţ la ambalaje" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în plus (costul de achizitie mai mare decit preţul prestabilit) aferente ambalajelor intrate în gestiune (401, 542);
    - diferentele de preţ în minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (608).
    În creditul contului 388 "Diferente de preţ la ambalaje" se înregistrează:
    - diferentele de preţ în minus aferente ambalajelor achizitionate de la furnizori şi din avansuri de trezorerie (381, 542);
    - diferentele de preţ în plus aferente ambalajelor date în consum (608).
    Soldul contului reprezinta diferentele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc.

    GRUPA 39 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE"
    Din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi productiei în curs de executie" fac parte conturile:

         390 "Provizioane pentru deprecierea materiilor prime";
         391 "Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile";
         392 "Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar";
         393 "Provizioane pentru deprecierea productiei în curs de executie";
         394 "Provizioane pentru deprecierea produselor";
         395 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti";
         396 "Provizioane pentru deprecierea animalelor";
         397 "Provizioane pentru deprecierea marfurilor";
         398 "Provizioane pentru deprecierea ambalajelor".

    Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii, de regula, la sfirsitul exerciţiului financiar, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, productie în curs de executie, produse, animale, marfuri şi ambalaje, precum şi a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit legii.
    Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
    În creditul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi productiei în curs de executie" se înregistrează valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi a productiei în curs, constituite sau suplimentate, potrivit legii, pe feluri de provizioane, pe seama cheltuielilor de exploatare (681).
    În debitul conturilor din grupa 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor şi a productiei în curs de executie" se înregistrează sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi a productiei în curs (781).
    Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfirsitul perioadei.

    CLASA 4 "CONTURI DE TERTI"
    Din clasa 4 "Conturi de terti" fac parte urmatoarele grupe de conturi:

     40 "Furnizori şi conturi asimilate"
     41 "Clienti şi conturi asimilate"
     42 "Personal şi conturi asimilate"
     43 "Asigurari sociale, protectia sociala şi conturi asimilate"
     44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate"
     45 "Grup şi asociati"
     46 "Debitori şi creditori diversi"
     47 "Conturi de regularizare şi asimilate"
     48 "Decontări în cadrul unităţii"
     49 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor".

    GRUPA 40 "FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 401 "Furnizori"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrările executate sau serviciile prestate.
    Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 401 "Furnizori" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de cumparare sau prestabilit a materiilor prime şi materialelor consumabile, obiectelor de inventar, animalelor tinere şi la ingrasat, a marfurilor şi ambalajelor intrate în patrimoniu, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381), precum şi diferentele de preţ nefavorabile aferente, în cazul în care evidenta acestora se tine la preţuri prestabilite (308, 328, 368, 378, 388);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar precedent (477);
    - valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli, consumul de energie şi apa (604, 605);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate la furnizori (409);
    - valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
    - valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa în facturile furnizorilor (4426, 4428);
    - valoarea timbrelor fiscale şi postale, biletelor de tratament şi calatorie şi a altor valori achizitionate (532).
    În debitul contului 401 "Furnizori" se înregistrează:
    - platile efectuate catre furnizori (162, 512, 531, 541, 542);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - valoarea biletelor la ordin sau a cambiilor subscrise acceptate de furnizori (403);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii externi (765);
    - valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (409);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - sumele nete achitate colaboratorilor şi impozitul retinut (512, 531, 444);
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767).
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire predate furnizorului (409).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.
    Contul 403 "Efecte de platit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata stabilite pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
    Contul 403 "Efecte de platit" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 403 "Efecte de platit" se înregistrează:
    - valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise (401);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor fata de furnizorii externi, exprimate în devize, ce urmeaza a se deconta pe baza de efecte comerciale (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata, exprimate în devize, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar (477).
    În debitul contului 403 "Efecte de platit" se înregistrează:
    - diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de plata în devize (765);
    - diferentele de curs favorabile aferente efectelor de plata neachitate la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - platile efectuate la scadenţă pe baza de efecte comerciale (512);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit.
    Contul 404 "Furnizori de imobilizari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale.
    Contul 404 "Furnizori de imobilizari " este un cont de pasiv.
    În creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se înregistrează:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476);
    - reluarea diferentelor favorabile aferente furnizorului de imobilizari inregistrate la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - valoarea imobilizarilor facturate de furnizori, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate de terti pentru realizarea unor imobilizari (201, 203, 205, 207, 208, 211, 212);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa în factura furnizorilor de imobilizari (4426, 4428).
    În debitul contului 404 "Furnizori de imobilizari" se înregistrează:
    - diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (765);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente furnizorilor de imobilizari neachitate la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - sumele achitate furnizorilor de imobilizari (162, 512, 531, 541, 542);
    - valoarea efectelor comerciale subscrise, acceptate de catre furnizorii de imobilizari (405);
    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (476).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.
    Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari stabilite pe baza de efecte comerciale (biletul la ordin, cambia etc.).
    Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se înregistrează:
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari neachitate la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - valoarea acceptata de catre furnizorii de imobilizari a cambiilor sau biletelor la ordin subscrise (404);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de investiţii, ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
    În debitul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" se înregistrează:
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari (765);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente efectelor de plata pentru imobilizari, exprimate în devize, la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari ce se deconteaza pe baza de efecte comerciale (476).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate.
    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrările executate şi prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
    Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite " se înregistrează:
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori (477);
    - valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476).
    În debitul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se înregistrează:
    - valoarea facturilor sosite (401);
    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori pentru care nu s-au primit facturile (477);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar anterior, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.
    Contul 409 "Furnizori - debitori"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri, executari de lucrări şi prestari de servicii.
    Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
    În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
    - valoarea avansurilor achitate în contul unor livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrări (512, 531);
    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente avansurilor în devize (477);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valuta existente la finele exerciţiului financiar (476);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire facturate la furnizori (401).
    În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în devize acordate furnizorilor (665);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în devize acordate furnizorilor la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor (401);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor în devize existente la finele exerciţiului financiar (477);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire inapoiate furnizorilor, precum şi înregistrarea degradarilor de ambalaje (401, 608);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute în stoc (381).
    Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
    GRUPA 41 "CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 41 "Clienti şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 411 "Clienti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vândute, lucrări executate şi servicii prestate, pe baza de facturi.
    Contul 411 "Clienti" este un cont de activ.
    În debitul contului 411 "Clienti" se înregistrează:
    - valoarea la preţ de vânzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta (701-708, 4427, 4428);
    - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate evidentiate anterior în contul "Clienti-facturi de intocmit" (418);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creanţelor exprimate în devize, la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile aferente clientilor, exprimate devize, la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - valoarea creanţelor reactivate (754);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate clientilor (419).
    În creditul contului 411 "Clienti" se înregistrează:
    - sumele incasate de la clienti în conturile de disponibilitati bancare sau în numerar (512, 531);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în devize la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor exprimate în devize (665);
    - valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511, 413);
    - valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
    - sumele datorate de clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati în litigiu (416);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creanţelor în devize existente la încheierea exerciţiului financiar (477).
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, primite de la clienti (419);
    - decontarea avansurilor incasate de la clienti (419).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.
    Contul 413 "Efecte de primit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de creanta stabilite pe baza de efecte comerciale.
    Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ.
    În debitul contului 413 "Efecte de primit" se înregistrează:
    - sumele datorate de clienti reprezentind valoarea efectelor comerciale, acceptate (411);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creanţelor datorate de clientii externi a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - reluarea diferentelor de curs nefavorabile, aferente creanţelor din conturile de clienti, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar (476).
    În creditul contului 413 "Efecte de primit" se înregistrează:
    - efecte comerciale primite de la clienti (511);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în devize, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale (477);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, la lichidarea efectelor de primit în devize (665).
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creanţelor datorate de clientii externi, a caror decontare se face pe baza de efecte comerciale, la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512).
    Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.
    Contul 416 "Clienti incerti"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor incerti, rau-platnici, dubiosi sau aflati în litigiu.
    Contul 416 "Clienti incerti" este un cont de activ.
    În debitul contului 416 "Clienti incerti" se înregistrează:
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti, la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - valoarea bunurilor livrate, prestatiilor efectuate sau a lucrărilor executate clientilor care se dovedesc rau-platnici, dubiosi, incerti sau în litigiu (411);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente clientilor incerti sau în litigiu, la încheierea exerciţiului financiar (477).
    În creditul contului 416 "Clienti incerti" se înregistrează:
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti sau în litigiu (665);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente clientilor incerti, la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - sumele incasate în conturile de disponibilitati sau în numerar de la clientii incerti sau în litigiu (512, 531);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente creanţelor datorate de clientii incerti sau în litigiu, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti sau în litigiu, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4427, 654).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de clientii incerti sau în litigiu.
    Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit"
    Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrări, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi.
    Contul 418 "Clienti - facturi de intocmit" este un cont de activ.
    În debitul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se înregistrează:
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente creanţelor în devize, pentru care nu s-au intocmit facturi la inchiderea exerciţiului financiar (476);
    - valoarea livrarilor de bunuri, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti, aferente exerciţiului financiar în curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (4428, 701 la 708);
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în devize, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, pentru care nu s-au intocmit facturi (477).
    În creditul contului 418 "Clienti - facturi de intocmit" se înregistrează:
    - valoarea facturilor intocmite catre clienti (411);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor - facturi de intocmit (665);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor în devize, nefacturate la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar (477).
    Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi.
    Contul 419 "Clienti - creditori"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor - creditori, reprezentind avansurile incasate de la clienti.
    Contul 419 "Clienti - creditori" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 419 "Clienti - creditori" se înregistrează:
    - sumele incasate de la clienti reprezentind avansuri pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrări (512, 531);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate clientilor (411);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor în devize primite de la clienti, la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente avansurilor primite de la clienti în devize, inregistrate la încheierea exerciţiului financiar (477).
    În debitul contului 419 "Clienti - creditori" se înregistrează:
    - diferente favorabile de curs valutar, aferente avansurilor în devize de la clienti (765);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în devize catre clienti, constatate la încheierea exerciţiului financiar (477);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, primite de la clienti (411);
    - decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
    - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în devize, primite de la clienti, la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite de clienti (708).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor.
    GRUPA 42 "PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 421 "Personal - remuneratii datorate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestora în bani sau în natura, inclusiv a adaosurilor şi premiilor achitate din fondul de salarii.
    Contul 421 "Personal - remuneratii datorate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 421 "Personal - remuneratii datorate" se înregistrează:
    - salariile şi alte drepturi cuvenite personalului (641).
    În debitul contului 421 "Personal - remuneratii datorate" se înregistrează:
    - retineri din salarii reprezentind: avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru pensia suplimentara, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum şi alte retineri datorate unităţii (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    - sumele neridicate de personal în termen legal (426);
    - salariile nete achitate personalului (531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate salariatilor.
    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.
    Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:
    - sumele datorate personalului, reprezentind ajutoare materiale suportate din contributia unităţii pentru asigurari sociale, precum şi cele acordate, potrivit legii, pentru protectia sociala (431, 645).
    În debitul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se înregistrează:
    - sumele platite (531);
    - retinerile reprezentind: avansuri acordate, sume datorate unităţii sau tertilor, contributia pentru pensia suplimentara şi pentru ajutorul de somaj şi impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
    - sumele neridicate (426).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate salariatilor.
    Contul 424 "Participarea personalului la profit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stimulentelor cuvenite personalului din profit.
    Contul 424 "Participarea personalului la profit" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 424 "Participarea personalului la profit" se înregistrează:
    - sumele alocate din fondul de participare la profit (112).
    În debitul contului 424 "Participarea personalului la profit" se înregistrează:
    - sumele achitate salariatilor (531);
    - sumele neridicate de personal (426);
    - impozitul retinut (444).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate personalului.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate personalului.
    Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.
    În debitul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:
    - avansurile platite personalului conform contractului de munca (531);
    - avansurile neridicate (426).
    În creditul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se înregistrează:
    - sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentind avansuri acordate (421, 423).
    Soldul contului reprezinta avansurile platite.
    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de personal, neridicate în termenul legal.
    Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:
    - sumele datorate personalului, neridicate în termen, reprezentind salarii, sporuri, adaosuri, alocatii de stat pentru copii, stimulente din profit, ajutoare de boala şi alte drepturi (421, 423, 424, 425).
    În debitul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se înregistrează:
    - sumele achitate personalului (531);
    - drepturile de personal neridicate prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sau inregistrate ca venituri excepţionale aferente perioadei (448, 771).
    Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.
    Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor şi popririlor din remuneratii, datorate tertilor.
    Contul 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se înregistrează:
    - sumele retinute de la salariati, datorate tertilor, reprezentind chirii, cumparari cu plata în rate şi alte obligatii fata de terti (421, 423).
    În debitul contului 427 "Retineri din remuneratii datorate tertilor" se înregistrează:
    - sumele achitate tertilor, reprezentind retineri sau popriri din salarii (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele retinute de la salariati, datorate tertilor.
    Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legatura cu personalul"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la încheierea exerciţiului financiar pentru a permite înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor aferente exerciţiului financiar expirat, precum şi a altor creanţe şi datorii în raporturile cu personalul.
    Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legatura cu personalul" este un cont bifunctional.
    În creditul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legatura cu personalul" se înregistrează:
    - sumele datorate salariatilor, pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exerciţiului financiar care urmeaza sa se incheie, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pina la încheierea exerciţiului financiar (641);
    - sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
    - sumele incasate de la salariati, evidentiate anterior în acest cont (531).
    În debitul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legatura cu personalul" se înregistrează:
    - sumele achitate personalului, evidentiate anterior în acest cont (531);
    - sumele datorate de personal, reprezentind chirii şi consumuri, care se fac venit la unitate, precum şi eventualele sume datorate privind debite, remuneratii, avansuri nejustificate, sporuri sau adaosuri necuvenite, ajutoare de boala necuvenite (542, 758, 706, 708, 4427, 438).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor, iar soldul debitor, sumele datorate de salariati.
    GRUPA 43 "ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 43 "Asigurari sociale, protectia sociala şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 431 "Asigurari sociale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributia unităţii la asigurarile sociale, precum şi contributia personalului pentru pensia suplimentara.
    Contul 431 "Asigurari sociale" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 431 "Asigurari sociale" se înregistrează:
    - contributia unităţii la asigurarile sociale (645);
    - contributia personalului pentru pensia suplimentara (421, 423).
    În debitul contului 431 "Asigurari sociale" se înregistrează:
    - sumele virate asigurarilor sociale (512);
    - sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale (423);
    - sumele datorate fondului special pentru sanatate (447).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.
    Contul 437 "Ajutor de somaj"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de unitate, precum şi de salariati, potrivit legii.
    Contul 437 "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 437 "Ajutor de somaj" se înregistrează:
    - sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj (645);
    - sumele datorate de catre personal pentru constituirea fondului de somaj (421, 423).
    În debitul contului 437 "Ajutor de somaj" se înregistrează:
    - sumele virate reprezentind contributia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de somaj (512);
    - sume acordate salariatilor, potrivit legii, din fondul de ajutor de somaj (531, 512).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate şi de salariati pentru constituirea fondului de somaj.
    Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor de achitat sau a creanţelor de incasat în contul asigurarilor sociale aferente exerciţiului financiar în curs, precum şi plata acestora.
    Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifunctional.
    În creditul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:
    - sumele reprezentind ajutoare materiale achitate în plus personalului (428).
    În debitul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se înregistrează:
    - sumele datorate personalului, sub forma de ajutoare (428);

    - sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii şi creanţe sociale (512);
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.
    GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE"
    Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:
    Contul 441 "Impozitul pe profit"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe profit.
    Contul 441 "Impozitul pe profit" este un cont bifunctional.
    În creditul contului 441 "Impozitul pe profit" se înregistrează:
    - sumele datorate de unitate catre bugetul statului, reprezentind impozitul pe profit (691).
    În debitul contului 441 "Impozitul pe profit" se înregistrează:
    - sumele virate la bugetul statului, reprezentind impozitul pe profit (512).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate, iar soldul debitor, sumele varsate în plus.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata.
    Contul 442 "Taxa pe valoarea adaugata" este un cont bifunctional.
    Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

      4423 "TVA de plata"
      4424 "TVA de recuperat"
      4426 "TVA deductibila"
      4427 "TVA colectata"
      4428 "TVA neexigibila"

    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de platit bugetului statului.
    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se înregistrează:
    - diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mare şi taxa pe valoarea adaugata deductibila (4427).
    În debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adaugata de plata" se înregistrează:
    - platile efectuate catre bugetul statului, reprezentind taxa pe valoarea adaugata (512);
    - taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata (4424).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.
    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" este un cont de activ.
    În debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se înregistrează:
    - diferentele rezultate la sfirsitul perioadei intre taxa pe valoarea adaugata colectata mai mica şi taxa pe valoarea adaugata deductibila mai mare (4426).
    În creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adaugata de recuperat" se înregistrează:
    - taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului în baza cererii de rambursare sau taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata în perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata (512, 4423).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa în facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile şi lucrările achizitionate de unitate, sau aferenta mijloacelor fixe realizate în regie proprie, deductibila din punct de vedere fiscal.
    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" este un cont de activ.
    În debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se înregistrează:
    - sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit legii (401, 404, 512, 4428, 542);
    - sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate în regie proprie (4427).
    În creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adaugata deductibila" se înregistrează:
    - sumele deductibile din TVA colectata (4427);
    - sumele reprezentind TVA deductibila ce depasesc valoarea TVA colectata ce urmeaza a se incasa de la bugetul statului (4424).
    - cu prorata din TVA deductibila, devenita nedeductibila (635).
    La sfirsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate de unitatea patrimoniala bugetului de stat, reprezentind taxa pe valoarea adaugata aferenta vinzarilor de marfuri şi bunuri, prestarilor de servicii sau executarilor de lucrări.
    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se înregistrează:
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe realizate în regie proprie (4426);
    - taxa pe valoarea adaugata inscrisa în facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentind vinzarile de marfuri şi bunuri, prestarile de servicii şi executarile de lucrări (411, 461, 531, 428);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta lipsurilor imputate (428, 461);
    - taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila în cursul lunii (4428);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum şi cea aferenta bunurilor şi serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor în natura (635).
    În debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adaugata colectata" se înregistrează:
    - taxa pe valoarea adaugata, de plata datorata bugetului statului (4423);
    - sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata deductibila (4426);
    - sumele reprezentind taxa pe valoarea adaugata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ (416).
    La sfirsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila rezultata din vinzarile şi cumpararile de bunuri, servicii, lucrări efectuate cu plata în rate, precum şi cea inclusa în preţul de vânzare cu amanuntul la unităţile comerciale ce tin evidenta la acest preţ.
    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" este un cont bifunctional.
    În creditul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se înregistrează:
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii şi executarilor de lucrări cu plata în rate (411);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, executarilor de lucrări pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor din unităţile comerciale cu amanuntul (371);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumparaturilor efectuate cu plata în rate, precum şi cea aferenta facturilor sosite, devenita deductibila (4426).
    În debitul contului 4428 "Taxa pe valoarea adaugata neexigibila" se înregistrează:
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor nesosite (408);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta cumparaturilor efectuate cu plata în rate (401, 404);
    - taxa pe valoarea adaugata aferenta vinzarilor de marfuri din unităţile comerciale cu amanuntul (371);
    - taxa pe valoarea adaugata, aferenta vinzarilor de bunuri, serviciilor sau prestarilor de lucrări cu plata în rate, devenita exigibila în cursul exerciţiului financiar (4427).
    Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila.
    Contul 444 "Impozitul pe salarii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe salarii şi a altor drepturi similare datorate bugetului.
    Contul 444 "Impozitul pe salarii" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 444 "Impozitul pe salarii" se înregistrează:
    - sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor, potrivit legii (421, 423, 424);
    - sumele retinute de unitate, reprezentind impozit datorat de catre colaboratorii unităţii pentru platile efectuate catre acestia (401);
    - sumele datorate bugetului statului, reprezentind impozit suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (631).
    În debitul contului 444 "Impozitul pe salarii" se înregistrează:
    - sumele virate la buget reprezentind impozit pe salarii şi alte drepturi similare (512, 542).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului.
    Contul 445 "Subventii"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, subventiile pentru diferentele de preţ, precum şi alte subventii, potrivit legii.
    Contul 445 "Subventii" este un cont de activ.
    În debitul contului 445 "Subventii" se înregistrează:
    - sumele alocate de la bugetul de stat, precum şi valoarea altor subventii pentru investiţii de primit (131).
    - valoarea subventiilor pentru diferentele de preţ şi a altor subventii, de primit, potrivit legii (741);
    În creditul contului 445 "Subventii" se înregistrează:
    - valoarea alocatiilor de la buget, a subventiilor pentru diferente de preţ şi a altor subventii incasate (512).
    Soldul contului reprezinta subventiile de primit.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi varsamintele asimilate cum sint: accizele, impozitul pe titeiul din producţia interna şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cladiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor publice, ICM inclus în facturile emise inainte de 01.07.1993, alte impozite şi taxe.
    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate" se înregistrează:
    - valoarea altor impozite, taxe şi varsaminte asimilate, datorate bugetului statului (129, 635);
    - impozitul pe dividende datorat (457);
    - sumele restituite de la buget, reprezentind varsaminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte varsaminte asimilate (512).
    În debitul contului 446 "Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate" se înregistrează:
    - platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate (512).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi varsaminte asimilate"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor şi a varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, cum sint: contributia unităţii pentru constituirea fondului de cercetare - dezvoltare, pentru constituirea fondului special pentru agricultura, a fondului special pentru sanatate, a fondului pentru risc şi accidente, precum şi alte varsaminte asimilate.
    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi varsaminte asimilate" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi varsaminte asimilate" se înregistrează:
    - datoriile şi varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (431, 635).
    În debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi varsaminte asimilate" se înregistrează:
    - platile efectuate catre organismele publice privind taxele şi varsamintele asimilate datorate acestora (512, 542).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate organismelor publice.
    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.
    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifunctional.
    În creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:
    - sumele reprezentind salariile neridicate, prescrise, datorate bugetului statului (426);
    - alte datorii fata de bugetul statului, cum sint: amenzile şi penalităţile (671);
    - sumele incasate de la buget reprezentind varsaminte efectuate în plus din alte datorii şi creanţe (512).
    În debitul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează;
    - sumele virate la buget reprezentind alte datorii fata de acesta (512);
    - sumele cuvenite unităţii, datorate de buget, altele decit impozitele şi taxele (771).
    Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate bugetului, iar soldul debitor, sumele datorate de buget.
    GRUPA 45 "GRUP SI ASOCIATI"
    Din grupa 45 "Grup şi asociati" fac parte:
    Contul 451 "Decontări în cadrul grupului"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operaţiunilor privind virarile de sume intre unităţile apartinind aceluiasi grup.
    Contul 451 "Decontări în cadrul grupului" este un cont bifunctional.
    În debitul contului 451 "Decontări în cadrul grupului" se înregistrează:
    - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creanţelor în devize (765);
    - preţul de vânzare al imobilizarilor financiare cedate la unităţi din cadrul grupului (772);
    - sumele virate altor unităţi din cadrul aceluiasi grup (512);
    - dobânzile aferente imprumuturilor acordate (766);
    - dividendele de incasat din participatii (761).
    În creditul contului 451 "Decontări în cadrul grupului" se înregistrează:
    - sumele incasate de la alte unităţi din cadrul aceluiasi grup (512);
    - dobânzile aferente imprumuturilor incasate (666);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente creanţelor în devize (665);
    - dobânzile aferente imprumuturilor pe termen lung şi mediu primite de la alte unităţi din cadrul grupului (168);
    - valoarea debitelor scazute din evidenta (671);
    - incasarea dividendelor din participatii (512).
    Soldul debitor al contului reprezinta datoriile celorlalte unităţi ale grupului fata de unitate, iar soldul creditor, datoriile unităţii fata de celelalte unităţi din cadrul grupului.
    Contul 455 "Asociati - conturi curente"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate temporar la dispozitia unităţii de catre asociati.
    Contul 455 "Asociati - conturi curente" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 455 "Asociati - conturi curente" se înregistrează:
    - sumele depuse de asociati (512, 531);
    - dobânzile curente cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (666);
    - sumele lasate în contul curent al asociatilor, reprezentind dividende (457).
    În debitul contului 455 "Asociati - conturi curente" se înregistrează:
    - diferentele favorabile de curs valutar, cu ocazia restituirii sumelor depuse în devize (765);
    - sumele virate sau restituite în numerar catre asociati (512, 531).
    Soldul contului reprezinta sumele datorate de unitate catre asociati.
    Contul 456 "Decontări cu asociatii privind capitalul"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta aporturilor subscrise de asociati pentru constituirea şi cresterea capitalului social.
    Contul 456 "Decontări cu asociatii privind capitalul" este un cont de activ.
    În debitul contului 456 "Decontări cu asociatii privind capitalul" se înregistrează:
    - capitalul subscris de actionari sau asociati, în natura si/sau în numerar (101);
    - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii sau aportului la capital (104);
    - sumele achitate asociatilor cu ocazia retragerii capitalului (512, 531);
    - diferentele favorabile de curs valutar aferente creanţelor şi datoriilor în valuta (765).
    În creditul contului 456 "Decontări cu asociatii privind capitalul" se înregistrează:
    - aportul în natura şi în imobilizari financiare al asociatilor la capitalul social (205 la 267, 300 la 381);
    - sumele depuse ca aport în numerar sau în titluri de plasament la constituirea capitalului social (503 la 508, 512, 531);
    - capitalul social retras de actionari sau asociati (101);
    - diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate cu ocazia varsarii capitalului subscris (665).
    Soldul contului reprezinta aportul la capital subscris şi nevarsat.
    Contul 457 "Dividende de plata"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor datorate actionarilor sau asociatilor potrivit aportului la capital.
    Contul 457 "Dividende de plata" este un cont de pasiv.
    În creditul contului 457 "Dividende de plata" se înregistrează:
    - dividendele datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat (129, 107).
    În debitul contul 457 "Dividende de plata" se înregistrează:
    - sumele achitate actionarilor sau asociatilor (512, 531);
    - impozitul pe dividende (446);
    - sumele lasate în contul curent al asociatilor, reprezentind dividende (455).
    Soldul contului reprezinta dividendele datorate actionarilor sau asociatilor.
    Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participatie"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operaţiunilor din participatie, a decontarii cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în participatie, precum şi a sumelor virate intre coparticipanti.
    Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participatie" este un cont bifunctional.
    În creditul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participatie" se înregistrează:
    - veniturile realizate din operaţiuni în participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere (701 la 787);
    - cheltuielile primite prin transfer din operaţiuni în participatie (600 la 687);
    - sumele primite de la coparticipanti sau cele primite ca rezultat al operaţiunilor în participatie (512, 531).
    În debitul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participatie" se înregistrează:
    - veniturile primite prin transfer din operaţiuni în participatie (701 la 787);
    - amortizarea transferata pentru imobilizari utilizate în operaţiuni de participatie conform contractelor (281);
    - cheltuielile transferate din operaţiuni în participatie (600 la 687);
    - sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operaţiunii în participatie (512, 531).
    Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţiuni în participatie, precum şi sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operaţiuni în participatie.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operaţiuni în participatie ca rezultat favorabil (profit) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operaţiuni în participatie.
     GRUPA 46 "DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI"

     Din grupa 46 "Debitori şi creditori diversi" fac parte:

     Contul 461 "Debitori diversi"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din reclamatii şi pagube materiale create de terti şi a altor creanţe izvorite din existenta unor titluri executorii.
     Contul 461 "Debitori diversi" este un cont de activ.
     În debitul contului 461 "Debitori diversi" se înregistrează:
     - valoarea debitelor reactivate (754);
     - valoarea titlurilor mobiliare de plasament cedate (764, 502 la 508);
     - preţul de vânzare al elementelor de activ cedate (446, 772, 4427);
     - suma imprumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (161);
     - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la încheierea exerciţiului financiar, aferente debitelor în devize (477);
     - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente debitelor în devize la încheierea exerciţiului financiar (476);
    - valoarea bunurilor şi a productiei în curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
    - sumele datorate de terti pentru concesiuni, locatii de gestiune, licente, brevete şi alte drepturi similare (706);
     - dividende de incasat aferente titlurilor de plasament (761, 762).
     În creditul contului 461 "Debitori diversi" se înregistrează:
     - valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
     - valoarea debitelor incasate (512, 531);
     - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente debitelor (477);
     - diferentele de curs valutar nefavorabile aferente debitelor în devize, la încheierea exerciţiului financiar (476);
     - valoarea debitelor scazute din evidenta datorita insolvabilitatii (671);
     - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor în devize (665).
     Soldul contului reprezinta sumele datorate unităţii de catre debitori.


     Contul 462 "Creditori diversi"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate tertilor pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale unităţii fata de terti provenind din alte operaţiuni.
     Contul 462 "Creditori diversi" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 462 "Creditori diversi" se înregistrează:
     - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creditelor în devize la încheierea exerciţiului financiar (476);
     - datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament (502 la 508);
     - reluarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creditelor în devize la încheierea exerciţiului financiar (477);
     - sumele incasate şi necuvenite (512, 531).
     În debitul contului 462 "Creditori diversi" se înregistrează:
     - sume achitate creditorilor (512, 531);
     - plata datoriilor pentru achizitionarea titlurilor de plasament (512, 531);
     - sconturile obtinute de la creditori (767);
     - diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor (765);
     - reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente creditelor în devize, la încheierea exerciţiului financiar (476);
     - diferentele favorabile de curs valutar aferente creditorilor în devize, la încheierea exerciţiului financiar (477).
     Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor.

     GRUPA 47 "CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE"

     Din grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate" fac parte:

     Contul 471 "Cheltuieli inregistrate în avans"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor anticipate sau efectuate în avans, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare.

     Contul 471 "Cheltuieli inregistrate în avans" este un cont de activ.
     În debitul contului 471 "Cheltuieli inregistrate în avans" se înregistrează:
     - cheltuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente şi reviziile tehnice, abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531);
     - cheltuielile constatate la încheierea exerciţiului financiar ca fiind aferente exerciţiului financiar urmator (611 la 628, 658, 666);
     - valoarea reparatiilor capitale, efectuate cu forte proprii, constatate la încheierea exerciţiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare (758).
     În creditul contului 471 "Cheltuieli inregistrate în avans" se înregistrează:
     - sumele repartizate în perioadele urmatoare sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor (605, 611 la 628, 658, 668, 666);
     - cheltuielile constatate la sfirsitul exerciţiului financiar anterior ca fiind efectuate în avans, aferente exerciţiului financiar în curs (611 la 628, 658, 666, 668);
     - valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, repartizate în perioadele urmatoare conform scadenţarului (658).
     Soldul contului reflecta cheltuielile anticipate sau efectuate în avans.

     Contul 472 "Venituri inregistrate în avans"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor anticipate şi a veniturilor de realizat.
     Contul 472 "Venituri inregistrate în avans" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 472 "Venituri inregistrate în avans" se înregistrează:
     - veniturile inregistrate în avans, precum şi veniturile de realizat, aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare cum sint: incasarile din chirii, din vinzarile de locuinte cu plata în rate, abonamente, asigurari etc. (411, 418, 512, 531).
     În debitul contului 472 "Venituri inregistrate în avans" se înregistrează:
     - veniturile inregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs (704 la 708).
     Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate în avans.

     Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor în curs de clarificare (amenzi, locatii, cheltuieli de judecata), a operaţiunilor efectuate în conturile bancare pentru care nu exista documente, operaţiuni ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli, rezultate financiare sau alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetari şi lamuriri suplimentare.
     Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" este un cont bifunctional.
     În debitul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează:
     - sumele în curs de lamurire şi platile pentru care, în momentul efectuarii sau constatarii acestora, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva intr-un cont, necesitind clarificari suplimentare (512);
     - sumele restituite necuvenite unităţii (512, 531).
     În creditul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează sumele clarificate trecute pe cheltuieli, precum şi sumele incasate în conturile de trezorerie (512, 600 la 658).
     Soldul contului reprezinta sumele în curs de clarificare.

     Contul 476 "Diferente de conversie-activ"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor nefavorabile de curs valutar intre valoarea de intrare a creanţelor şi datoriilor exprimate în devize şi valoarea acestora la cursul ultimei zile a exerciţiului financiar.
     Contul 476 "Diferente de conversie-activ" este un cont de activ.
     În debitul contului 476 "Diferente de conversie-activ" se înregistrează:
     - diferentele nefavorabile rezultate la încheierea exerciţiului financiar, aferente creanţelor în devize ca urmare a scaderii cursului valutar (267, 411 la 419, 461);
     - diferentele nefavorabile rezultate la încheierea exerciţiului financiar, aferente datoriilor exprimate în devize ca urmare a cresterii cursului (162 la 168, 401 la 409, 462).
     În creditul contului 476 "Diferente de conversie-activ" se înregistrează la inceputul exerciţiului financiar urmator reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la încheierea exerciţiului financiar anterior (162 la 168, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461).
     Soldul contului reprezinta diferentele de conversie-activ, existente.

     Contul 477 "Diferente de conversie-pasiv"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor favorabile de curs valutar intre data de intrare a creanţelor şi datoriilor exprimate în devize şi data incheierii exerciţiului financiar.
     Contul 477 "Diferente de conversie-pasiv" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 477 "Diferente de conversie-pasiv" se înregistrează:
     - diferentele favorabile rezultate în urma cresterii cursului valutar al creanţelor exprimate în devize (267, 411 la 419, 461);
     - diferentele favorabile rezultate în urma scaderii cursului valutar pentru datoriile exprimate în devize (162 la 167, 401 la 409, 462).
     În debitul contului 477 "Diferente de conversie-pasiv" se înregistrează reluarea sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la încheierea exerciţiului financiar anterior (162 la 167, 267, 401 la 409, 411 la 419, 461, 462).
     Soldul contului reprezinta diferentele de conversie-pasiv, existente.

     GRUPA 48 "DECONTARI IN CADRUL UNITATII"

     Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii" fac parte:

     Contul 481 "Decontări intre unitate şi subunităţi"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridica care conduc contabilitate proprie.
     Contul 481 "Decontări intre unitate şi subunităţi" este un cont bifunctional.
     În debitul contului 481 "Decontări intre unitate şi subunităţi" se înregistrează:
     - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor, semifabricatelor şi marfurilor livrate subunităţilor (in contabilitatea unităţii) sau unităţii (in contabilitatea subunităţii) (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388);
     - sumele virate subunităţilor (in contabilitatea unităţii) sau a unităţii (in contabilitatea subunităţilor) (512, 531).
     În creditul contului 481 "Decontări intre unitate şi subunităţi" se înregistrează:
     - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, ambalajelor şi semifabricatelor primite de unitate de la subunităţi (in contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunităţilor) (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388);
    - sumele primite de unitate de la subunităţi (in contabilitatea unităţilor) sau sumele primite de subunitate de la unitate (in contabilitatea subunităţilor) (512, 531).
     Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar soldul creditor, sume datorate pentru operaţiuni reciproce.

     Contul 482 "Decontări intre subunităţi"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre subunităţile fără personalitate juridica şi contabilitate proprie din cadrul aceleiasi unităţi.
     Contul 482 "Decontări intre subunităţi" este un cont bifunctional.
     În debitul contului 482 "Decontări intre subunităţi" se înregistrează:
     - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor, ambalajelor, precum şi sumele virate intre subunităţi (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
     În creditul contului 482 "Decontări intre subunităţi" se înregistrează:
     - valoarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor, marfurilor, ambalajelor, precum şi sumele primite (300, 301, 308, 321, 328, 341, 348, 371, 378, 381, 388, 512, 531).
     Soldul debitor reprezinta sumele cuvenite de la alta subunitate, iar soldul creditor, sumele datorate acesteia.

     GRUPA 49 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR"

     Din grupa 49 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor" fac parte:

     Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - clienti"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienti.
     Contul 491 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - clienti" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor-clienti" se înregistrează:
     - valoarea provizioanelor constituite pentru creanţe neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau aflati în litigiu (681).
     În debitul contului 491 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor-clienti" se înregistrează:
     - diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor - clienti constituite (781).
     Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

     Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - decontari în cadrul grupului, unităţii şi cu asociatii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor evidentiate în conturile de decontari în cadrul grupului şi cu asociatii.
     Contul 495 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - decontari în cadrul grupului, unităţii şi cu asociatii" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - decontari în cadrul grupului, unităţii şi cu asociatii" se înregistrează:
     - constituirea provizioanelor pentru depreciere de natura financiară, constatate în cadrul conturilor de decontari în cadrul grupului, unităţii şi cu asociatii (686).
     În debitul contului 495 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - decontari în cadrul grupului, unităţii şi cu asociatii" se înregistrează:
     - diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de decontari în cadrul grupului, unităţii sau cu asociatii (786).
     Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

     Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - debitori diversi"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori diversi.
     Contul 496 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor -debitori diversi" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - debitori diversi" se înregistrează:
     - provizioanele constituite pentru deprecierea creanţelor (cu caracter excepţional) cuprinse în conturile de debitori diversi (687).
     În debitul contului 496 "Provizioane pentru deprecierea creanţelor - debitori diversi" se înregistrează:
     - diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creanţelor (cu caracter excepţional) cuprinse în conturile de debitori diversi (787).
     Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.

                      CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"

     Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 "Titluri de plasament", 51 "Conturi la banci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie".

     GRUPA 50 "TITLURI DE PLASAMENT"

     Din grupa 50 "Titluri de plasament" fac parte:
     Contul 502 "Actiuni proprii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate.
     Contul 502 "Actiuni proprii" este un cont de activ.
     În debitul contului 502 "Actiuni proprii" se înregistrează:
     - costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (512, 531).
     În creditul contului 502 "Actiuni proprii se înregistrează:
     - valoarea actiunilor proprii rascumparate, distribuite angajatilor sau tertilor (456, 512, 531).
     - diferenta intre preţul de achizitie şi preţul de cesiune (664).
     Soldul contului reprezinta costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate, existente.

     Contul 503 "Actiuni"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor cotate şi necotate, cumparate în vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.
     Contul 503 "Actiuni" este un cont de activ.
     În debitul contului 503 "Actiuni" se înregistrează:
     - valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate (509, 512, 531).
     În creditul contului 503 "Actiuni" se înregistrează:
     - valoarea actiunilor cedate (512, 531, 664).
     Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor cumparate, existente.

     Contul 505 "Obligatiuni emise şi rascumparate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise şi rascumparate.
     Contul 505 "Obligatiuni emise şi rascumparate" este un cont de activ.
     În debitul contului 505 "Obligatiuni emise şi rascumparate" se înregistrează:
     - valoarea obligatiunilor emise şi rascumparate (509, 512, 531).
     În creditul contului 505 "Obligatiuni emise şi rascumparate" se înregistrează:
     - valoarea obligatiunilor emise şi rascumparate, anulate (161).
     Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise şi rascumparate, neanulate.

     Contul 506 "Obligatiuni"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate.
     Contul 506 "Obligatiuni" este un cont de activ.
     În debitul contului 506 "Obligatiuni" se înregistrează:
     - valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531).
     În creditul contului 506 "Obligatiuni" se înregistrează:
     - valoarea obligatiunilor cedate (512, 531, 664).
     Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.

     Contul 508 "Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de plasament şi creanţe asimilate, cumparate.
     Contul 508 "Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate" este un cont de activ.
     În debitul contului 508 "Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate" se înregistrează:
     - valoarea la cost de achizitie a altor titluri de plasament şi creanţe asimilate cumparate (509, 512, 531).
     În creditul contului 508 "Alte titluri de plasament şi creanţe asimilate" se înregistrează:
     - valoarea altor titluri de plasament şi creanţe asimilate cedate (512, 531, 664).
     Soldul contului reprezinta valoarea altor titluri de plasament şi creanţe asimilate existente.

     Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru titlurile de plasament cumparate.
     Contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" se înregistrează:
     - valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate (502, 503, 505, 506, 508).
     În debitul contului 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament" se înregistrează:
     - valoarea achitata a titlurilor de plasament cumparate (512, 531).
     Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru titlurile de plasament cumparate.

     GRUPA 51 "CONTURI LA BANCI"

     Din grupa 51 "Conturi la banci" fac parte:

     Contul 511 "Valori de incasat"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienti.
     Contul 511 "Valori de incasat" este un cont de activ.
     În debitul contului 511 "Valori de incasat" se înregistrează:
     - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).
     În creditul contului 511 "Valori de incasat" se înregistrează:
     - valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale incasate (512);
     - valoarea sconturilor acordate (667).
     Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neincasate.

     Contul 512 "Conturi curente la banci"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor în lei şi devize aflate în conturi la banci, a carnetelor de cecuri cu limita de suma şi a sumelor în curs de decontare, precum şi a miscarii acestora.
     Contul 512 "Conturi curente la banci" este un cont bifunctional.
     În debitul contului 512 "Conturi curente la banci" se înregistrează:
     - sumele depuse sau virate în cont, rezultate din incasarile în numerar, din carnetele cec cu limita de suma, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
     - sumele depuse în cont ca aport de catre intreprinzatorul individual (108);
     - valoarea subventiilor pentru investiţii şi a subventiilor primite (131, 445);
     - suma creditelor bancare pe termen lung şi mediu primite (162);
     - sumele incasate de la societăţile comerciale ce detin titluri de participare ale unităţii sau de la alte unităţi din cadrul grupului (166, 451);
     - sumele incasate reprezentind alte imprumuturi şi datorii asimilate (167);
     - valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, incasate (267);
     - sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
     - sumele reprezentind dobânzi de primit, incasate (5187);
     - sumele incasate de la clienti incerti (416);
     - taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
     - sumele restituite de la buget, reprezentind varsaminte efectuate în plus din impozite, taxe, alte datorii şi creanţe (446, 448);
     - sumele depuse în cont de catre asociati (455);
     - sumele depuse ca aport în bani la capitalul social (456);
     - sumele incasate de la diversi debitori (461);
     - sumele virate în cont şi necuvenite unităţii (462);
     - sumele incasate în avans şi care privesc exercitiile financiare urmatoare (472);
     - valoarea cecurilor şi efectelor comerciale incasate (511);
     - sumele virate în cont pe masura clarificarii operaţiunilor (473);
     - sumele incasate reprezentind redevente, locatii de gestiune şi chirii (706);
     - sumele incasate reprezentind dobânzile aferente disponibilitatilor în conturi la banci (766);
     - sumele incasate reprezentind subventiile de echilibru (pentru acoperirea pierderilor) şi diferentele de preţ la produsele subventionate (741, 445);
     - sumele incasate reprezentind veniturile provenite din exploatarea curenta (758);
     - sumele incasate reprezentind dividendele pentru participatiile la capitalul altor societăţi (761, 762);
     - sumele incasate reprezentind dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763);
     - diferentele favorabile intre valoarea contabilă a titlurilor de plasament şi preţul de cesiune (764);
     - veniturile din diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca în devize, la încheierea exerciţiului financiar (765);
     - sumele incasate din donatii (771).
     În creditul contului 512 "Conturi curente la banci" se înregistrează:
     - sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
     - sumele retrase din cont, de catre intreprinzatorul individual (108);
     - valoarea obligatiunilor emise şi rascumparate (505);
     - suma creditelor pe termen lung şi mediu, rambursate (162);
     - valoarea varsamintelor efectuate pentru titlurile imobilizate şi de plasament (269, 509);
     - sumele restituite societăţilor comerciale care detin titluri de participare ale unităţii sau altor unităţi din cadrul grupului (166, 451);
     - sumele platite reprezentind rambursarea altor imprumuturi şi datorii asimilate (167);
     - suma dobânzilor platite (168, 518, 666);
     - cheltuielile ocazionate de infiintarea societăţii (201);
     - valoarea imprumuturilor pe termen lung, virate (267);
     - platile efectuate catre furnizori (401, 403, 404, 405, 409);
     - sumele achitate tertilor, reprezentind retineri sau popriri din salarii (427);
     - sumele achitate reprezentind contributia unităţii la asigurarile sociale, precum şi contributia salariatilor pentru pensia suplimentara (431);
     - sumele achitate reprezentind contributia unităţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
     - sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
     - sumele platite la buget, reprezentind impozitul pe profit (441);
     - plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata (4423);
     - platile efectuate catre organismele publice privind taxele şi varsamintele asimilate datorate (447);
     - plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi varsaminte asimilate (446);
     - plata la bugetul de stat a impozitului pe salarii, inclusiv a impozitului suplimentar datorat de unitate pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444);
     - sumele achitate asociatilor din disponibilitatile acestora aflate la unităţi (455);
     - sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite (457);
     - platile pentru lichidarea obligatiilor fata de creditori diversi (462);
     - restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);
     - platile privind cheltuielile cu abonamentele, chiriile s.a. (471, 612, 628);
     - costul actiunilor proprii rascumparate la valoarea de achizitie (502);
     - valoarea primelor de asigurare achitate (613);
     - platile pentru alte servicii executate de terti (621, 622, 623, 624, 625, 626, 628);
     - valoarea serviciilor bancare platite (627);
     - diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banca în devize la încheierea exerciţiului financiar (665);
     - valoarea despagubirilor, amenzilor, penalităţilor, donatiilor şi subventiilor acordate, platite (671);
     Soldul debitor reprezinta disponibilitatile în lei şi în devize, iar soldul creditor, creditele primite.

     Contul 518 "Dobânzi"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci în conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate în conturile curente.
     Dobânzile datorate şi cele de incasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.
     Contul 518 "Dobânzi" este un cont bifunctional.
     În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:
     - dobânzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate în conturile curente şi cele platite, aferente imprumuturilor primite (766, 512);
     În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează:
     - dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de banci în conturile curente şi cele incasate, aferente disponibilitatilor aflate în conturile curente (666, 512).
     Soldul debitor reprezinta dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de platit.

     Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.
     Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:
     - creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).
     În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează:
     - creditele bancare pe termen scurt, restituite bancii finantatoare, inclusiv dobânzile platite (512).
     Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

     GRUPA 53 "CASA"

     Din grupa 53 "Casa" fac parte:

     Contul 531 "Casa"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat în casieria unităţii, precum şi a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor şi platilor efectuate.
     Contul 531 "Casa" este un cont de activ.
     În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează:
     - ridicarile de numerar de la banca (581);
     - valoarea aportului în numerar depus de intreprinzatorul individual (108);
     - sumele incasate în numerar de la clienti (411, 416, 419);
     - sumele depuse în numerar de catre asociati (455);
     - sumele depuse în numerar ca aport la capitalul social (456);
     - sumele incasate în numerar de la diversi debitori (461);
     - sumele incasate în numerar de la diversi creditori (462);
     - veniturile anticipate, incasate în numerar (472);
     - sumele restituite în numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate (542);
     - incasarile în numerar reprezentind redevente, locatii de gestiune şi chirii (706);
     - valoarea marfurilor vândute în numerar (707, 4427);
     - incasari din despagubiri şi alte venituri din exploatare (758);
     - diferentele de curs valutar favorabile, aferente disponibilitatilor în devize sau operaţiunilor efectuate în numerar (765).
     În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează:
     - depunerile de numerar la banci (581);
     - valoarea aportului retras de intreprinzatorul individual (108);
     - platile efectuate pentru constituirea societăţii (201);
     - costul de achizitie al titlurilor de participare cumparate în numerar (261);
     - costul de achizitie al altor titluri de plasament imobilizate, cumparate în numerar (263, 269);
     - platile efectuate catre furnizori (401, 404);
     - valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrări (409);
     - remuneratiile achitate personalului (421);
     - platile în numerar catre personal, reprezentind ajutoarele materiale şi protectia sociala (423);
     - sumele achitate personalului, reprezentind participare la profit (424);
     - avansurile acordate personalului (425);
     - sumele achitate, evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate (426);
     - sumele achitate tertilor reprezentind retineri sau popriri din remuneratii (427);
     - sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca alte datorii fata de acesta (428);
     - sumele restituite în numerar catre asociati (455, 456, 457);
     - platile în numerar catre diversi creditori (462);
     - platile în numerar efectuate în avans (471);
     - avansurile de trezorerie acordate în numerar (542);
     - platile privind redevente, locatii de gestiune şi chirii datorate (612);
     - valoarea primelor de asigurari achitate în numerar (613);
     - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor sau operaţiunilor efectuate în numerar (665);
     - valoarea despagubirilor, amenzilor şi penalităţilor platite în numerar, a donatiilor şi subventiilor acordate (671).
     Soldul contului reprezinta numerarul existent în casierie.

     Contul 532 "Alte valori"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi postale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor de calatorie, a altor valori, precum şi a miscarii acestora.
     Contul 532 "Alte valori" este un cont de activ.
     În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:
     - valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi postale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor de calatorie şi a altor valori, achizitionate (401, 531). În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează:
     - valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi postale, biletelor de tratament şi odihna, tichetelor şi biletelor de calatorie şi a altor valori, consumate (301, 624, 625, 626, 645).
     Soldul contului reprezinta alte valori existente.

     Grupa 54 "ACREDITIVE"

     Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:

     Contul 541 "Acreditive"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise la banci pentru efectuarea de plati în favoarea tertilor.
     Contul 541 "Acreditive" este un cont de activ.
     În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:
     - sumele virate în conturile de acreditive deschise la dispozitia tertilor (581);
     - diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului la încheierea exerciţiului financiar privind acreditivele deschise în devize (765).
     În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează:
     - sumele platite tertilor sau virate în conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);
     - diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor şi soldului privind acreditivele deschise în devize (665).
     Soldul contului reprezinta acreditivele deschise la banci, existente.

     Contul 542 "Avansuri de trezorerie"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.
     Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ.
     În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:
     - sumele virate în conturi la banci sau acordate în numerar (531, 581).
     În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează:
     - platile efectuate din avansurile de trezorerie (401, 451, 531);
     - cheltuielile efectuate pentru actiunile de protocol, reclama şi publicitate (623);
     - cheltuielile efectuate privind transportul de bunuri, precum şi transportul colectiv de personal (624);
     - cheltuielile ocazionate de deplasari, detasari, transferari (625);
     - diferentele nefavorabile de curs valutar, cu ocazia lichidarii avansurilor de trezorerie (665);
     - valoarea serviciilor postale şi a taxelor de telecomunicatii (626);
     - platile efectuate pentru alte servicii executate de terti (628).
     Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

     GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"

     Din grupa 58 "Viramente interne" fac parte:

     Contul 581 "Viramente interne"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.
     Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ.
     În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:
     - sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
     În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează:
     - sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541, 542).
     Contul nu prezinta sold.

     GRUPA 59 "PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE"

     Din grupa 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie" fac parte:

     Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament.
     Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" este un cont de pasiv.
     În creditul contului 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se înregistrează:
     - sumele reprezentind constituirea sau majorarea provizioanelor aferente deprecierii titlurilor de plasament, constatate cu ocazia inventarierii (686).
     În debitul contului 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" se înregistrează:
     - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament (786).
     Soldul contului reprezinta provizioanele constituite pentru deprecierile constatate, aferente titlurile de plasament existente.

     CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"

     Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli cu materii prime, materiale şi marfuri", 61 "Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terti", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti", 63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele şi varsamintele asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare" 66 "Cheltuieli financiare", 67 "Cheltuieli excepţionale", 68 "Cheltuieli cu amortizarile şi provizioanele" şi 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit".
     Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu functie de activ.
     Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, în situatiile prevazute în prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
     La sfirsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit şi pierderi (121).

     GRUPA 60 "CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI"

     Din grupa 60 "Cheltuieli cu materii prime, materiale şi marfuri" fac parte:

     Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.
     În debitul contului 600 "Cheltuieli cu materiile prime" se înregistrează:
     - valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime date în consum, constatate lipsa la inventariere, precum şi diferentele de preţ aferente (300, 308).

     Contul 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile.
     În debitul contului 601 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:
     - valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile date în consum, constatate lipsa la inventariere, precum şi diferentele de preţ aferente (301, 308).

     Contul 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta uzurii obiectelor de inventar, inclusa pe cheltuieli, integral la darea în folosinta sau esalonat pe durata mai multor exercitii financiare, în functie de metoda utilizata.
     În debitul contului 602 "Cheltuieli privind obiectele de inventar" se înregistrează:
     - uzura obiectelor de inventar inclusa pe cheltuieli (322).

     Contul 603 "Cheltuieli privind baracamentele şi amenajarile provizorii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind baracamentele şi amenajarile provizorii iesite din unitate.
     În debitul contului 603 "Cheltuieli privind baracamentele şi amenajarile provizorii" se înregistrează:
     - valoarea la cost de achizitie a baracamentelor şi amenajarilor provizorii vândute, demolate, constatate lipsa la inventariere (323).

     Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.
     În debitul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se înregistrează:
     - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408).

     Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumurile de energie şi apa.
     În debitul contului 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" se înregistrează:
     - valoarea consumurilor de energie şi apa (401, 408, 471).

     Contul 606 "Cheltuieli cu animalele şi pasarile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele şi pasarile iesite din unitate.
     În debitul contului 606 "Cheltuieli cu animalele şi pasarile" se înregistrează:
     - valoarea la cost de achizitie a animalelor şi pasarilor vândute, constatate lipsa la inventariere, precum şi diferentele de preţ aferente (361, 368).

     Contul 607 "Cheltuieli privind marfurile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.
     În debitul contului 607 "Cheltuieli privind marfurile" se înregistrează:
     - valoarea marfurilor vândute, constatate lipsa la inventariere (371).

     Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.
     În debitul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se înregistrează:
     - valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor vândute, constatate lipsa la inventariere, precum şi diferentele de preţ aferente (381, 388);
     - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor (409).

     GRUPA 61 "CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI"

     Din grupa 61 "Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terti" fac parte:

     Contul 611 "Cheltuieli de intretinere şi reparatii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea şi reparatiile executate de terti.
     În debitul contului 611 "Cheltuieli de intretinere şi reparatii" se înregistrează:
     - valoarea lucrărilor de intretinere şi reparatii executate de terti (401, 408, 471).

     Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune şi chiriile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune şi chiriile.
     În debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune şi chiriile" se înregistrează:
     - cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune şi chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531).

     Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.
     În debitul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se înregistrează:
     - valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531).

     Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetarile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile şi cercetarile.
     În debitul contului 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetarile" se înregistrează:
     - valoarea studiilor şi a cercetarilor executate de terti (401, 408, 471).

     GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI"

     Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" fac parte:

     Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.
     În debitul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se înregistrează:
     - sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate (401, 471).

     Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentind comisioanele datorate pentru cumpararea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare.
     În debitul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se înregistrează:
     - sumele datorate privind comisioanele şi onorariile (401, 408, 471).

     Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate.
     În debitul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate" se înregistrează:
     - valoarea facturilor datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama şi publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542).

     Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri şi personal executate de terti.
     În debitul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal" se înregistrează;
     - valoarea facturilor datorate sau achitate pentru transportul de bunuri, precum şi pentru transportul colectiv de personal (401, 408, 471, 512, 532, 542).

     Contul 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari şi transferari"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasarile, detasarile şi transferarile personalului.
     În debitul contului 625 "Cheltuieli cu deplasari, detasari şi transferari" se înregistrează:
     - sumele datorate sau achitate reprezentind cheltuieli cu deplasari, detasari şi transferari (inclusiv transportul) (401, 408, 471, 512, 532, 542).

     Contul 626 "Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicatii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale şi a taxelor de telecomunicatii.
     În debitul contului 626 "Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicatii" se înregistrează:
     - valoarea serviciilor postale şi a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate (401, 408, 471, 512, 532, 542).

     Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate.
     În debitul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" se înregistrează:
     - valoarea serviciilor bancare şi asimilate platite (471, 512, 532).

     Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli cu serviciile executate de terti.
     În debitul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" se înregistrează:
     - sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti (401, 408, 471, 512, 542).

     GRUPA 63 "CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE"

     Din grupa 63 "Cheltuieli cu impozitele, taxele şi varsamintele asimilate" fac parte:

     Contul 631 "Cheltuieli cu impozitul pe salarii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul suplimentar datorat, potrivit legii, bugetului statului, pentru depasirea fondului de salarii admisibil.
     În debitul contului 631 "Cheltuieli cu impozitul pe salarii" se înregistrează:
     - sumele datorate, potrivit legii, bugetului statului, reprezentind impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil (444).

     Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
     În debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate" se înregistrează:
     - prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila, devenita nedeductibila (4426);
     - taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferenta bunurilor şi serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor în natura (4427);
     - decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe şi varsaminte asimilate, cum sint: diferentele de preţ la gaze şi titei obtinute din producţia interna, impozitul pe cladiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, ICM inclus în facturile emise inainte de 01.07.1993, precum şi alte impozite şi taxe (446);
     - datoriile şi varsamintele de efectuat, conform prevederilor legale, catre alte organisme publice (contributia la constituirea fondului special pentru cercetare-dezvoltare, a fondului special pentru ajutorarea persoanelor handicapate, a fondului de asigurari sociale a taranimii etc.) (447).

     GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"

     Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:

     Contul 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului"

     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu remuneratiile personalului.
     În debitul contului 641 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului" se înregistrează:
     - valoarea remuneratiilor şi a altor drepturi cuvenite personalului (421);
     - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exerciţiului financiar incheiat (428).

     Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile şi protectia sociala"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile şi protectia sociala.
     În debitul contului 645 "Cheltuieli privind asigurarile şi protectia sociala" se înregistrează:
     - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protectia sociala (423);
     - contributia unităţii la asigurarile sociale (431);
     - contributia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437).

     GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"

     Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:

     Contul 654 "Pierderi din creanţe"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creanţe.
     În debitul contului 654 "Pierderi din creanţe" se înregistrează:
     - sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau în litigiu (416).

     Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare, în situatia cind acestea reprezinta operaţiuni curente ale unităţii.
     În debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează:
     - diferentele din lichidarea datoriilor şi creanţelor (167, 401 la 409, 411 la 419, 421 la 428, 431 la 438, 441 la 448, 451 la 457, 461, 462);
     - valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, repartizate în perioadele urmatoare conform scadenţarului (471).

     GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"

     Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:

     Contul 663 "Pierderi din creanţe legate de participatii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creanţe imobilizate.
     În debitul contului 663 "Pierderi din creanţe legate de participatii" se înregistrează:
     - valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (267).

     Contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind titlurile de plasament cedate.
     În debitul contului 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" se înregistrează:
     - diferentele nefavorabile dintre valoarea contabilă a titlului de plasament şi preţul de cesiune (502, 503, 506, 508).

     Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.
     În debitul contului 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" se înregistrează:
     - diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma lichidarii creanţelor în valuta (267, 409, 411 la 418, 451, 456, 461, 512);
     - diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare în devize, disponibilitatilor în devize existente în caserie, precum şi existentului în conturile de acreditive în devize (512, 531, 541, 542).

     Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobânzile.
     În debitul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se înregistrează:
     - valoarea dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor şi datoriilor asimilate (168);
     - valoarea dobânzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate în cadrul grupului (451);
     - valoarea dobânzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455);
     - valoarea dobânzilor platite, aferente creditelor acordate de banci în conturile curente (512);
     - valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

     Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate.

     În debitul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se înregistrează:
     - valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 511).
     Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decit cele inregistrate în celelalte conturi din aceasta grupa.
     Contul 668 "Alte cheltuieli financiare" funcţionează similar cu celelalte conturi din grupa 66 "Cheltuieli financiare".

     GRUPA 67 "CHELTUIELI EXCEPTIONALE"

     Din grupa 67 "Cheltuieli excepţionale" fac parte:

     Contul 671 "Cheltuieli excepţionale privind operaţiunile de gestiune"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor excepţionale privind operaţiunile de gestiune.
     În debitul contului 671 "Cheltuieli excepţionale privind operaţiunile de gestiune" se înregistrează:
     - valoarea despagubirilor, amenzilor şi penalităţilor, datorate sau platite (448, 512); - valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili, scosi din evidenta (451, 461);
     - valoarea altor cheltuieli excepţionale privind operaţiunile de gestiune (512, 531);
     - valoarea pierderilor din calamitati (300, 301, 321, 323, 341, 345, 361, 371, 381);
     - valoarea donatiilor şi subventiilor acordate (300, 301, 321, 323, 345, 371, 512, 531).

     Contul 672 "Cheltuieli privind operaţiunile de capital"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind operaţiunile de capital.
     În debitul contului 672 "Cheltuieli privind operaţiunile de capital" se înregistrează:
     - valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale, corporale sau financiare, cedate sau scoase din evidenta (203, 205, 207, 208, 211, 212, 261, 262, 263).

     GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE"

     Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile şi provizioanele" fac parte:

     Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile şi provizioanele"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile şi provizioanele.
     În debitul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile şi provizioanele" se înregistrează:
     - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli cind acestea privesc exploatarea (151);
     - amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale şi corporale (280, 281);
     - valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale sau corporale, precum şi a imobilizarilor în curs (290, 291, 293);
     - valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi productiei în curs de executie (390 la 398);
     - valoarea provizioanelor constituite pentru creanţe neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau în litigiu (491).

     Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile şi provizioanele"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile şi provizioanele.
     În debitul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizarile şi provizioanele" se înregistrează:
     - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli cind acestea privesc activitatea financiară (151);
     - valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor amortizate (169);
     - valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);
     - valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile de natura financiară, a creanţelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii (495);
     - valoarea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament (590).

     Contul 687 "Cheltuieli excepţionale privind amortizarile şi provizioanele"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor excepţionale privind amortizarile şi provizioanele.
     În debitul contului 687 "Cheltuieli excepţionale privind amortizarile şi provizioanele" se înregistrează:
     - valoarea amortizarilor şi provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (280, 281, 290, 291, 293);
     - valoarea cheltuielilor pentru constituirea provizioanelor reglementate (141);
     - valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri şi cheltuieli cind acestea au caracter excepţional (151);
     - valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierile cu caracter excepţional survenite în conturile de creanţe - debitori diversi (496).

     GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT"

     Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" face parte:

     Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.
     În debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se înregistrează:
     - valoarea impozitului pe profit (441).

     CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"

     Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte urmatoarele grupe: 70 "Venituri din vinzari de produse, marfuri, servicii prestate şi din alte activităţi", 71 "Venituri din producţia stocata"; 72 "Venituri din producţia de imobilizari"; 74 "Venituri din subventii de exploatare"; 75 "Alte venituri din exploatare"; 76 "Venituri financiare"; 77 "Venituri excepţionale"; 78 "Venituri din provizioane".
     Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu functie de pasiv cu exceptia contului 711 "Venituri din producţia stocata" care este bifunctional.
     Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, în situatiile prevazute în prezentele norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.
     La sfirsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit şi pierderi (121).

     GRUPA 70 "VENITURI DIN VINZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI"

     Din grupa 70 "Venituri din vinzari de produse, marfuri, servicii prestate şi din alte activităţi" fac parte:

     Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vinzarilor de produse finite.
     În creditul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se înregistrează:
     - preţul de vânzare al produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor; (411);
     - preţul de vânzare al produselor finite (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).

     Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vânzarea semifabricatelor.
     În creditul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se înregistrează:
     - preţul de vânzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
     - preţul de vânzare al semifabricatelor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).

     Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vânzarea produselor reziduale.
     În creditul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se înregistrează:
     - preţul de vânzare al produselor reziduale (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
     - preţul de vânzare al produselor reziduale (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);

     Contul 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrări executate şi servicii prestate.
     În creditul contului 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate" se înregistrează:
     - tarifele lucrărilor executate şi serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411);
     - tarifele lucrărilor executate şi serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
     - tarifele lucrărilor executate şi serviciilor prestate (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), incasate în numerar (531).

     Contul 705 "Venituri din studii şi cercetari"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii şi cercetari.
     În creditul contului 705 "Venituri din studii şi cercetari" se înregistrează:
     - valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre clienti (411);
     - valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418).

     Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune şi chirii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune şi chirii.
     În creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune şi chirii" se înregistrează:
     - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune şi a chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
     - sumele datorate de personal, reprezentind chirii care se fac venituri ale unităţii (428);
     - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune şi a chiriilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care au fost emise facturi catre concesionari, locatari sau chiriasi (461);
     - sumele incasate în avans care se fac venituri ale exerciţiului financiar în curs (472);
     - sumele incasate reprezentind valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, marcilor şi a altor drepturi similare (512, 531).

     Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vânzarea marfurilor.
     În creditul contului 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se înregistrează:
     - preţul de vânzare al marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), livrate clientilor (411);
     - preţul de vânzare al marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
     - sumele incasate în numerar din vânzarea marfurilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata) (531).

     Contul 708 "Venituri din activităţi diverse"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activităţi cum sint: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relatiile cu tertii.
     În creditul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se înregistrează:
     - sumele facturate clientilor (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentind venituri din activităţi diverse (411);
     - sumele datorate de clienti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), pentru care nu s-au intocmit facturi (418);
     - valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, nerestituite de clienti (419);
     - sumele datorate de personal, reprezentind consumuri efectuate pentru acesta şi care se fac venituri ale unităţii (428);
     - sumele incasate de la terti (exclusiv taxa pe valoarea adaugata), reprezentind venituri din activităţile diverse (512, 531).

     GRUPA 71 "VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA"

     Din grupa 71 "Venituri din producţia stocata" face parte:

     Contul 711 "Venituri din producţia stocata"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din producţia stocata.
     În creditul contului 711 "Venituri din producţia stocata" se înregistrează:
     - la sfirsitul perioadei, costul productiei, lucrărilor şi serviciilor în curs de executie (331, 332);
     - preţul prestabilit al semifabricatelor, produselor finite şi produselor reziduale obtinute, precum şi diferentele intre preţul prestabilit şi costul de productie (341 la 348);
     - costul de productie al baracamentelor şi amenajarilor provizorii, obtinute din productie proprie (323);
     - preţul de înregistrare al animalelor şi pasarilor obtinute din productie proprie, precum şi diferentele de preţ aferente (361, 368).
     În debitul contului 711 "Venituri din producţia stocata" se înregistrează:
     - la inceputul perioadei, reluarea productiei, lucrărilor şi serviciilor în curs de executie (331, 332);
     - valoarea semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor şi pasarilor vândute, constatate lipsa la inventariere (323, 341 la 348, 361, 368).
     Soldul creditor sau debitor al contului 711 "Venituri din producţia stocata", la sfirsitul perioadei, se transfera asupra contului 121 "Profit şi pierderi".

     GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI"

     Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizari" fac parte:

     Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizari necorporale"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din producţia de imobilizari necorporale.
     În creditul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizari necorporale" se înregistrează:
     - lucrările şi proiectele de cercetare şi dezvoltare efectuate pe cont propriu (203);
     - valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor şi altor drepturi şi valori similare, realizate pe cont propriu (205);
     - valoarea altor imobilizari necorporale realizate pe cont propriu (208);
     - valoarea imobilizarilor necorporale în curs, realizate pentru nevoi proprii (230).

     Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizari corporale"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din producţia de imobilizari corporale.
     În creditul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizari corporale" se înregistrează:
     - valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211);
     - valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe, obtinute din productie proprie (212);
     - valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale în curs, obtinute din productie proprie (231).

     GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE"

     Din grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare" face parte:

     Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de unitatea patrimoniala pentru acoperirea pierderilor, pentru diferentele de preţ la produsele subventionate şi alte subventii.
     În creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" se înregistrează:
     - subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor şi diferentelor de preţ (445, 512).

     GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"

     Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:

     Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creanţelor reactivate privind clienti şi debitori diversi.
     În creditul contului 754 "Venituri din creanţe reactivate" se înregistrează:
     - veniturile din creanţele reactivate (411, 461).

     Contul 758 "Alte venituri din exploatare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decit cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.
     În creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se înregistrează:
     - sumele datorate de personal privind debite, remuneratii, sporuri sau adaosuri necuvenite şi avansuri nejustificate (428);
     - sumele datorate de diversi debitori, ca urmare a pagubelor produse de catre acestia (461);
     - sumele incasate reprezentind venituri din exploatarea curenta (512, 531);
     - valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii, constatate la încheierea exerciţiului financiar ca fiind aferente exercitiilor financiare urmatoare (471).

     GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"

     Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:

     Contul 761 "Venituri din participatii"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titlurile de participare.
     În creditul contului 761 "Venituri din participatii" se înregistrează:
     - dividendele aferente titlurilor de participare (451, 461, 512).

     Contul 762 "Venituri din alte imobilizari financiare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din titlurile imobilizate ale activităţii de portofoliu şi alte imobilizari financiare.
     În creditul contului 762 "Venituri din alte imobilizari financiare" se înregistrează:
     - dividendele aferente altor titluri imobilizate (461, 512).

     Contul 763 "Venituri din creanţe imobilizate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creanţe imobilizate.
     În creditul contului 763 "Venituri din creanţe imobilizate" se înregistrează:
     - dobânzile aferente creanţelor imobilizate (267, 512).

     Contul 764 "Venituri din titluri de plasament"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate din vânzarea titlurilor de plasament.
     În creditul contului 764 "Venituri din titluri de plasament" se înregistrează:
     - diferentele favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de plasament şi preţul de cesiune (461, 512).

     Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.
     În creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se înregistrează:
     - diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii imprumuturilor şi datoriilor în valuta ale unităţii (161 la 168, 401 la 405, 419, 451, 456, 462);
     - diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare în devize, disponibilitatilor în devize existente în casierie, precum şi existentului în conturile de acreditive în devize (511, 512, 531, 541).

     Contul 766 "Venituri din dobânzi"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investiţii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.
     În creditul contului 766 "Venituri din dobânzi" se înregistrează:
     - dobânzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate în cadrul grupului (451);
     - dobânzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);
     - dobânzile primite, aferente disponibilitatilor aflate în conturi curente (512);
     - dobânzi de primit aferente disponibilitatilor aflate în conturi curente (518);
     - dobânzi incasate în avans care se fac venituri ale exerciţiului financiar în curs (472).

     Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori şi alti creditori.
     În creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se înregistrează:
     - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).

     Contul 768 "Alte venituri financiare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decit cele inregistrate în celelalte conturi din aceasta grupa.
     Contul 768 "Alte venituri financiare" funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 76 "Venituri financiare".

     GRUPA 77 "VENITURI EXCEPTIONALE"

     Din grupa 77 "Venituri excepţionale" fac parte:

     Contul 771 "Venituri excepţionale din operatii de gestiune"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unităţii patrimoniale, dar se refera la operaţiuni de exploatare.
     În creditul contului 771 "Venituri excepţionale din operatii de gestiune" se înregistrează:
     - bunurile sau valorile primite gratuit (300, 301, 321, 323, 361, 371, 381, 512, 531); - bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (300, 301, 321, 371);
     - drepturi de personal neridicate, prescrise (426);
     - sumele cuvenite unităţii, datorate de catre bugetul statului, altele decit impozite şi taxe (448).

     Contul 772 "Venituri din operaţiuni de capital"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din cedarea activelor, din subventiile pentru investiţii virate la venituri, precum şi alte venituri excepţionale din operaţiuni de capital.
     În creditul contului 772 "Venituri din operaţiuni de capital" se înregistrează:
     - cota-parte a subventiilor pentru investiţii virate asupra rezultatului exerciţiului financiar (131);
     - preţul de vânzare al activelor imobilizate cedate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata (451, 461).

     GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE"

     Din grupa 78 "Venituri din provizioane" fac parte:

     Contul 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor, pentru deprecierea activelor circulante.
     În creditul contului 781 "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" se înregistrează:
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli (151);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor şi productiei în curs de executie (390 la 398);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor - clienti (491).

     Contul 786 "Venituri financiare din provizioane"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane.
     În creditul contului 786 "Venituri financiare din provizioane" se înregistrează:
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli (151);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare (296);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor - decontari în cadrul grupului şi cu asociatii (496);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590).

     Contul 787 "Venituri excepţionale din provizioane"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor excepţionale din provizioane reglementate, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli şi provizioane pentru deprecieri.
     În creditul contului 787 "Venituri excepţionale din provizioane" se înregistrează:
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor reglementate (141);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli (151);
     - sumele reprezentind anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creanţelor - debitori diversi (496);
     - sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor aferente imobilizarilor necorporale sau corporale (290, 291, 293).

     CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"

     Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte doua grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" şi grupa 89 "bilanţ".

     Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseste metoda de înregistrare în partida simpla; inregistrarile se fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente. Conturile din grupa 89 "bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrind în corespondenta cu conturile de activ şi de pasiv la inceputul şi încheierea fiecarui exerciţiu financiar.

     GRUPA 80 "CONTURI IN AFARA bilanţULUI"

     Din grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" fac parte:

     Contul 801 "Angajamente acordate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor acordate de catre unitate (giruri, cautiuni, garanţii, alte angajamente acordate), reflectind creanta eventuala a unităţii asupra tertilor, în cazul în care ea va fi determinata sa plateasca, în locul tertilor, suma constituind obiectul angajamentului.
     În debitul contului 801 "Angajamente acordate" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul acordarii lor de catre unitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul incetarii lor.
     Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor acordate de catre unitate, existente la un moment dat.

     Contul 802 "Angajamente primite"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor primite de catre unitate (giruri, cautiuni, garanţii, alte angajamente primite), reflectind creanta eventuala a tertilor asupra unităţii, în cazul în care tertii vor fi determinati sa plateasca, în locul unităţii, suma constituind obiectul angajamentului.
     În debitul contului 802 "Angajamente primite" se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul primirii lor de catre unitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul incetarii lor.
     Soldul contului reprezinta contravaloarea angajamentelor primite de catre unitate, existente la un moment dat.

     Contul 8031 "Mijloace fixe luate cu chirie"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mijloacelor fixe luate cu chirie de la terti, în baza contractelor incheiate în acest scop.
     În debitul contului 8031 "Mijloace fixe luate cu chirie" se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de inchiriere, valoarea de inventar a mijloacelor fixe respective luate cu chirie, iar în credit, valoarea acelorasi mijloace fixe restituite titularilor, pe baza proceselor-verbale de predare.
     Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.

     Contul 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor, materialelor şi altor valori materiale (mijloace fixe, obiecte preţioase etc.) apartinind tertilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.
     În debitul contului 8032 "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" se înregistrează, la preţurile prevazute în contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar în credit se înregistrează, la aceleasi preţuri, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor.
     Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.

     Contul 8033 "Valori materiale primite în pastrare sau custodie"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii şi materiale, marfuri, mijloace fixe etc.) primite temporar spre pastrare sau în custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat în acest scop.
     În debitul contului 8033 "Venituri materiale primite în pastrare sau custodie" se înregistrează, la preţurile prevazute în documentele incheiate, valorile materiale primite în custodie sau pastrare temporara, iar în credit, la aceleasi preţuri, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unităţii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc.
     Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite în pastrare sau custodie, existente la un moment dat.

     Contul 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti în continuare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul unităţii, ca insolvabili sau disparuti, care, în conformitate cu dispozitiile legale, trebuie urmariti în continuare pina la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie.
     În debitul contului 8034 "Debitori scosi din activ, urmariti în continuare" se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar în credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.
     Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, nereactivate.

     Contul 8035 "Debitori din amenzi şi penalităţi pretinse"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din amenzi şi penalităţi pretinse furnizorilor şi altor contractanti pentru nerespectarea clauzelor din contractele incheiate cu acestia.
     În debitul contului 8035 "Debitori din amenzi şi penalităţi pretinse" se înregistrează sumele calculate drept amenzi şi penalităţi pretinse de la furnizori sau alti contractanti, iar în credit, sumele incasate de la acestia, care se vor inregistra în conturile de bilanţ, precum şi sumele respinse de organele de judecata sau de arbitraj.
     Soldul contului reprezinta sumele ramase de incasat de la furnizori şi alti contractanti.

     Contul 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor şi altor datorii asimilate, datorate de catre unitate pentru bunurile luate în concesiune, locatii sau chirie.
     În debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate" se înregistrează sumele reprezentind redevente, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv platite de catre unitate.
     Soldul contului reprezinta contravaloarea redeventelor, locatiilor de gestiune, chiriilor şi altor datorii asimilate pe care unitatea le are de platit la un moment dat.

     Contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la scadenţă.
     În debitul contului 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă" se înregistrează efectele scontate, dar neajunse la scadenţă, depuse la banca, iar în credit, efectele scontate ajunse la termen.
     Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenţă.

     Contul 8038 "Alte valori în afara bilanţului"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor valori în afara bilanţului decit cele cuprinse în conturile 8031-8037.
     În debitul contului 8038 "Alte valori în afara bilanţului" se înregistrează alte valori în afara bilanţului existente în unitate, iar în credit, stingerea obligatiilor unităţii în legatura cu aceste valori.
     Soldul contului reprezinta alte valori în afara bilanţului, existente în unitate la un moment dat.

     GRUPA 89 "bilanţ"

     Din grupa 89 "bilanţ" fac parte:

     Contul 891 "bilanţ de deschidere"
     Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea conturilor la inceputul fiecarui exerciţiu financiar.
     În debitul contului 891 "bilanţ de deschidere" se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

     Contul 892 "bilanţ de inchidere"
     Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor la finele fiecarui exerciţiu financiar.
     În debitul contului 892 "bilanţ de inchidere" se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.

     CLASA 9 "CONTURI DE GESTIUNE"

     (Utilizarea conturilor din aceasta clasa nu este obligatorie)

     Din clasa 9 "Conturi de gestiune" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 90 "Decontări interne"; 92 "Conturi de calculatie" şi 93 "Costul productiei".

     GRUPA 90 "DECONTARI INTERNE"

     Din grupa 90 "Decontări interne" fac parte:

     Contul 901 "Decontări interne privind cheltuielile"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind cheltuielile activităţii de baza şi auxiliare, cheltuielile comune ale sectiei, cheltuielile generale de administratie, precum şi cheltuielile de desfacere şi se stabileste diferenta intre preţurile de înregistrare (prestabilite sau cu ridicata) şi costul efectiv al produselor finite, semifabricatelor din productie destinate vinzarii, lucrărilor executate şi serviciilor prestate care formeaza producţia marfa a unităţii.
     Contul 901 "Decontări interne privind cheltuielile" este un cont bifunctional.
     Contul 901 "Decontări interne privind cheltuielile" se crediteaza, în cursul lunii, prin debitul conturilor 921 "Cheltuielile activităţii de baza", 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare", 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" şi se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 931 "Costul productiei obtinute" şi 903 "Decontări interne privind diferentele de preţ.

     Contul 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind costul productiei obtinute în cursul lunii, la preţ de înregistrare (prestabilit sau cu ridicata).
     Contul 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta" este un cont bifunctional.
     Contul 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta" se crediteaza, în cursul lunii, prin debitul conturilor 903 "Decontări interne privind diferentele de preţ" şi 931 "Costul productiei obtinute" şi se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 921 "Cheltuielile activităţii de baza", 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare", 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" şi 933 "Costul productiei în curs de executie".

     Contul 903 "Decontări interne privind diferentele de preţ"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de preţ calculate, la sfirsitul lunii, intre costul efectiv al productiei obtinute şi preţul de înregistrare (prestabilit sau cu ridicata) al acestora.
     Contul 903 "Decontări interne privind diferentele de preţ" este un cont de activ.
     Contul 903 "Decontări interne privind diferentele de preţ" se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul contului 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta" şi se crediteaza prin debitul contului 901 "Decontări interne privind cheltuielile".

     GRUPA 92 "CONTURI DE CALCULATIE"

     Din grupa 92 "Conturi de calculatie" fac parte:

     Contul 921 "Cheltuielile activităţii de baza"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor aferente activităţii de baza a unităţii.
     Contul 921 "Cheltuielile activităţii de baza" este un cont de activ.
     Contul 921 "Cheltuielile activităţii de baza" se debiteaza, în cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontări interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare, 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" şi se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta" şi 933 "Costul productiei în curs de executie".

     Contul 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor activităţilor auxiliare ale unităţii.
     Contul 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare" este un cont de activ.
     Contul 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare" se debiteaza, în cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontări interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin creditul contului 924 "Cheltuieli generale de administratie" şi se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta", 921 "Cheltuielile activităţii de baza" şi 933 "Costul productiei în curs de executie".

     Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea şi functionarea utilajelor şi a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de productie.
     Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" este un cont de activ.
     Contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie" se debiteaza, în cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontări interne privind cheltuielile" şi se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta", 921 "Cheltuielile activităţii de baza" şi 933 "Costul productiei în curs de executie".

     Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de administratie şi conducere a unităţii.
     Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" este un cont de activ.
     Contul 924 "Cheltuieli generale de administratie" se debiteaza, în cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontări interne privind cheltuielile" şi se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta", 921 "Cheltuielile activităţii de baza", 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare", 925 "Cheltuieli de desfacere" şi 933 "Costul productiei în curs de productie".

     Contul 925 "Cheltuieli de desfacere"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor pentru desfacerea produselor fabricate.
     Contul 925 "Cheltuieli de desfacere" este un cont de activ.
     Contul 925 "Cheltuieli de desfacere" se debiteaza, în cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontări interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare" şi 924 "Cheltuieli generale de administratie" şi se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul contului 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta".

     GRUPA 93 "COSTUL PRODUCTIEI"

     Din aceasta grupa fac parte:

     Contul 931 "Costul productiei obtinute"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta productiei finite obtinute, constind în produse finite, semifabricate, destinate vinzarii, lucrări executate şi servicii prestate pentru terti, investiţii proprii sau alte activităţi.
     Contul 931 "Costul productiei obtinute" este un cont de activ.
     Contul 931 "Costul productiei obtinute" se debiteaza, în cursul lunii, prin creditul contului 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta" şi se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul contului 901 "Decontări interne privind cheltuielile".

     Contul 933 "Costul productiei în curs de executie"
     Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului efectiv al productiei în curs de executie.
     Contul 933 "Costul productiei în curs de executie" este un cont de activ.
     Contul 933 "Costul productiei în curs de executie" se debiteaza, la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 921 "Cheltuielile activităţii de baza", 922 "Cheltuielile activităţilor auxiliare, 923 "Cheltuieli indirecte de productie", 924 "Cheltuieli generale de administratie" şi se crediteaza prin debitul contului 902 "Decontări interne privind producţia obtinuta".


                    REGISTRELE DE CONTABILITATE

    Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii în care unităţile patrimoniale înregistrează periodic, cronologic şi sistematic operaţiunile economico-financiare consemnate în documente justificative, care produc modificari în patrimoniul acestora.
    Principalele registre care se folosesc în contabilitate sint: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2) şi Registrul "cartea mare" (cod 14-1-3).
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, snuruiesc şi parafeaza inainte de depunere la organele fiscale pentru înregistrare.
    Registrele de contabilitate numerotate, snuruite, parafate, inregistrate la organele fiscale şi conduse regulat pot fi admise ca proba în cazul litigiilor unităţilor patrimoniale, în caz de faliment, precum şi în orice alte situatii.
    Totodata, absenta registrelor de contabilitate sau netinerea regulata a acestora, lipseste agentii economici de mijloacele de proba în relatiile cu organele fiscale şi da posibilitatea acestora din urma de a stabili obligatiile fata de bugetul statului, fără a tine seama de datele din contabilitate.
    Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registre sau foi volante şi listari informatice legate sub forma de registru.
    Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează zilnic în mod cronologic, operaţiune cu operaţiune, fără spatii libere şi fără stersaturi, toate miscarile patrimoniului unităţii.
    Operatiunile de aceeasi natura, realizate în acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), şi în cursul aceleiasi zile, pot fi recapitulate intr-un document centralizator.
    Registrul-jurnal se poate prezenta sub forma unui registru-jurnal general, iar unităţile cu volum mare de operaţiuni pot utiliza pentru detaliere registre-jurnal auxiliare pentru: operaţiunile de casa şi banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilor, situatia avansurilor spre decontare etc.
    Orice înregistrare în registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul şi data documentului justificativ, sumele corespunzatoare operaţiunilor efectuate, explicatii privind operaţiunile respective şi conturile debitoare şi creditoare în care s-au inregistrat.
    Unitatile patrimoniale care utilizeaza jurnale auxiliare înregistrează sumele centralizate din acestea în Registrul-jurnal general, periodic, de regula lunar.
    Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu, în care se înregistrează grupat toate elementele patrimoniale inventariate de unităţi potrivit normelor legale.
    La sfirsitul fiecarui an, în acest registru se inscriu, intr-o forma sintetica recapitulativa, elementele de inventar dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecaruia dintre posturile bilanţului contabil.
    Registrul "cartea mare" (cod 14-1-3) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea şi existenta tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza şi sistematizare şi contine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor şi creditor, precum şi soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul "cartea mare" contine cite o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate.
    Acest registru poate fi suplinit de Fisa de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22), în condiţiile utilizarii formei de înregistrare în contabilitate "maestru-sah".
    Conţinutul acestui registru obligatoriu sta la baza intocmirii balanţei de verificare a conturilor contabile.
    Registrele de contabilitate se utilizeaza în stricta concordanta cu destinatia acestora şi se prezinta în mod ordonat completate, astfel incit sa permita, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate. Ele se pastreaza în unitate timp de zece ani, de la data incheierii exerciţiului financiar în cursul caruia au fost intocmite, iar în caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite în termen de maximum 30 de zile de la constatare.

            NORME DE UTILIZARE A REGISTRELOR DE CONTABILITATE
                                 REGISTRUL-JURNAL

                         (Cod 14-1-1 şi cod 14-1-1/b)

    Format A4, tiparit pe o singura fata, în registre a 100 file.
    1. Serveste ca:
    - document obligatoriu de înregistrare cronologica şi sistematica a miscarii patrimoniului unităţii;
    - proba în litigii.
    2. Se intocmeste de catre regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociatiile şi celelalte persoane juridice, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, certificat şi parafat.
    Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin înregistrare cronologica, fără stersaturi şi spatii libere, a documentelor în care se reflecta miscarea patrimoniului unităţii.
    În cazul în care societatea foloseste registre-jurnal auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se trece în Registrul-jurnal general. În caz contrar, acest registru se intocmeste zilnic.
    În coloana 1 se inscrie numarul curent al operaţiunilor inregistrate incepind de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activităţii, pina la 31 decembrie, respectiv incetarea activităţii.
    În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cind se face înregistrarea, care trebuie sa coincida cu ziua în care are loc efectiv operaţiunea.
    În coloana 3 se trece felul documentului (factura, jurnal-situatie privind operaţiunile de casa şi banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), precum şi numarul şi data documentului.
    În coloana 4 se trece felul operaţiunii dindu-se explicatiile necesare în legatura cu operaţiunea respectiva, precum şi alte elemente de identificare.
    În coloanele 5 şi 6 se trece simbolul contului, debitor şi creditor.
    În coloanele 7 şi 8 se trec, daca este cazul, sumele partiale din documentul respectiv. Aceste coloane se regasesc numai în registrul-jurnal (cod 14-1-1/b).
    În coloanele 7 şi 8 ale formularului cod 14-1-1, respectiv 9 şi 10 în cazul formularului cod 14-1-1/b se trec sumele totale, debitoare si/sau creditoare din documentul respectiv (bon, factura, registrul-jurnal auxiliar etc.).
    În registrul-jurnal general se trec toate operaţiunile economice privind miscarea patrimoniului unităţii, indiferent daca acestea au loc în numerar sau prin contul de decontare de la banca, netinindu-se seama daca a avut loc plata sau incasarea efectiva etc.
    Registrul-jurnal general se numeroteaza şi se snuruieste.
    Acest registru se parafeaza de catre organele în drept, la inceperea activităţii, la incetarea activităţii unităţii, precum şi ori de cite ori este cazul.
    3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhiveaza de catre unitatea care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

       ...................
      (Unitatea)
                             Registrul - jurnal
                                                             Nr. pagina ....
-----------------------------------------------------------------------------
|Nr.|Data |Documentul |Explicatii|Simbol conturi| S u m e |
|crt|inreg|(felul, nr., data)| |--------------|---------------------|
| | | | | Debi- |Credi-|Debitoare|Creditoare |
| | | | |toare |toare | | |
|---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------|
| | | | Report: | x | x | | |
|---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|---|-----|------------------|----------|-------|------|---------|-----------|
| | | De reportat: | | |
------------------------------------------------------------------------------
                                                               14-1-1 A4

          Intocmit, Verificat,

       ..................
          (Unitatea)                        Registrul - jurnal
                                                   Nr. pagina ...............
-----------------------------------------------------------------------------
|Nr.|Data |Documentul |Explicatii| Simbol | S u m e |
|c |inreg.|(felul,nr.)| | conturi |------------------------------|
|r | | data) | |-----------| Partiale | Totale |
|t. | | | |Debi-|Credi|------------------------------|
| | | | |toare|toare|Debi- |Credi-|Debi- | Credi- |
| | | | | | |toare |toare |toare |toare |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
| | | | Report: | x | x | x | x | | |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|-----|-----|------|------|------|---------|
| | | | De reportat: | | | -----------------------------------------------------------------------------
                                                            14-1-1/b A4

          Intocmit, Verificat,                           REGISTRUL-JURNAL
                        DE INCASARI SI PLATI
                          (Cod 14-1-1/a)

    Format A4, tiparit pe o singura fata, în registre a 100 file.
    1. Serveste ca:
    - document de înregistrare operativa a incasarilor şi platilor, pe baza actelor justificative;
    - document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic respectiv.
    2. Se intocmeste, intr-un singur exemplar, de catre agentii economici, persoane fizice (meseriasi etc.) şi asociatiile familiale, facindu-se înregistrarea operaţiunilor efectuate pe baza actelor justificative, zilnic, distinct, pe fiecare operaţiune în parte, fără a se lasa rinduri libere.
    În coloana 1 se inscrie numarul curent al operaţiunilor inregistrate, incepind de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activităţii, pina la 31 decembrie, respectiv incetarea activităţii.
    În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cind se face înregistrarea, care trebuie sa coincida cu ziua în care are loc efectiv operaţiunea.
    În coloana 3 se trece felul documentului (factura, bon de comanda, bon de vânzare, borderou de vinzari etc.), precum şi numarul documentului.
    În coloana 4 se trece felul operaţiunii, dindu-se explicatiile necesare în legatura cu operaţiunea respectiva.
    În coloana 5 se trec incasarile de orice fel (din vinzari, imprumuturi, credite, dobânzi incasate, restituiri etc.)
    În coloana 6 se trec sumele platite pentru: marfuri cumparate, impozite, taxe, asigurari sociale etc.
    În registrul de incasari şi plati se înregistrează nu numai operaţiunile în numerar, ci şi cele facute prin contul de decontare de la banca (indiferent daca a avut loc plata sau incasarea efectiva).
    Registrul de incasari şi plati se numeroteaza şi se snuruieste.
    Acest registru se vizeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activităţii, la incetarea activităţii, precum şi anual.
    3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhiveaza de catre unitate, care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

 ..........................
       (Unitatea)

               REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI

                                                       Nr. pagina .....
-----------------------------------------------------------------------
|Nr. | Data | Documentul | Felul operatiei | Incasari | Plati |
|crt.| |(felul, nr.)| (explicatii) | | |
|----|------|------------|---------------------|-----------|-----------|
|_ 1_|___2__|______3_____|__________4__________|_____5_____|______6____|
| | | | Report: ....... | | |
|----|------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|----|------|------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | De reportat: ... | | |
------------------------------------------------------------------------
                                                           14-1-1/a
                     REGISTRUL -INVENTAR
                      (Cod 14-1-2)

    Format A4, netiparit, registru de 100 file sau foi volante.
    1. Serveste ca:
    - document contabil obligatoriu de înregistrare anuala şi de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului;
    - proba în litigii.
    2. Se intocmeste de catre regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociatiile şi celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care au calitatea de comerciant, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat şi parafat.
    Se intocmeste la sfirsitul anului, fără stersaturi şi fără spatii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere a elementelor patrimoniale, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.
    În coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operaţiuni inregistrate în registru, cronologic, de la deschiderea acestuia pina la epuizarea filelor sau incetarea activităţii.
    În coloana 2 se inscrie obiectul inventarierii, respectiv al conturilor de valori materiale pe gestiuni, al conturilor privind debitorii, creditorii, provizioanele etc.
    În coloana 3 se inscrie valoarea din contabilitate privind conturile supuse inventarierii.
    În coloana 4 se inscrie valoarea de inventar a elementelor patrimoniale, stabilita de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-verbale de inventariere).
    În coloana 5 se trec diferentele din evaluare de inregistrat, calculate ca diferenta intre valoarea contabilă şi valoarea de inventar.
    În coloana 6 se mentioneaza cauzele diferentelor (deprecieri, dezasortari, schimbari ale structurii productiei).
    Registrul-inventar se numeroteaza şi se snuruieste.
    Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activităţii, la incetarea activităţii unităţii, precum şi în cazul epuizarii filelor din acesta şi deschiderii unui registru nou.
    3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhiveaza de catre unitatea care este obligata sa-l pastreze impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

 .......................
      (Unitatea)
                       REGISTRUL-INVENTAR
                    La data de 31 decembrie .........

                                                  Nr. pagina ......
-----------------------------------------------------------------------
|Nr. |Recapitulatia| Valoarea |Valoarea | Diferente din evaluare |
|crt.| elementelor | contabilă | de | (de inregistrat) |
| |inventariate | |inventar |---------------------------|
| | | | | Valoarea |Cauzele dif. |
|----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|----|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| Intocmit, Verificat, |
-----------------------------------------------------------------------
                                                      14-1-2 A4                           CARTEA MARE
                           (Cod 14-1-3)


    Format A3, tiparit pe ambele fete, în foi volante.
    1. Serveste:
    - la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice, la unităţile care aplica forma de înregistrare "pe jurnale";
    - la verificarea inregistrarilor contabile efectuate;
    - la furnizarea de date pentru efectuarea analizei activităţii economice şi financiare a unităţii;
    - la întocmirea balanţei de verificare.
    2. Se intocmeste la sfirsitul lunii, în cadrul compartimentului financiar-contabil, astfel:
    - rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fără desfasurarea pe conturi corespondente;
    - sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinindu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
    - soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste în functie de rulajele debitoare şi creditoare ale contului respectiv, tinindu-se seama de soldul de la inceputul anului (care se inscrie pe rindul destinat în acest scop).
    3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

      ..............
       (Unitatea)                       CARTEA MARE

                                                     CARTEA MARE


+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CONTUL ........................ |
+------------+--------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------------+
| | Conturi corespondente creditoare: |Total rulaj|Total rulaj| SOLD |
| | | debitor | creditor | |
| +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Lunile | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | | | |
| |......|......|......|......|......|......|......|......|......| La 1 ianuarie 199.... |debitor|creditor|
| |Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal| | | |
| |......|......|......|......|......|......|......|......|......| | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Ianuarie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Februarie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Martie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| tr. I | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Aprilie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Mai | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Iunie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| tr. I+II | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Iulie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| August | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Septembrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
|tr. I+II+III| | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Octombrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Noiembrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Decembrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
|gen. (I-IV) | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Intocmit, Verificat, |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                                                                          14-1-3 A3-t2
.....................
      (Unitatea)
                                                     CARTEA MARE
                                                                                                               (verso)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CONTUL ........................ |
+------------+--------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------------+
| | Conturi corespondente creditoare |Total rulaj|Total rulaj| SOLD |
| | | debitor | creditor | |
| +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Lunile | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | Cont | | | |
| |......|......|......|......|......|......|......|......|......| La 1 ianuarie 199.... |debitor|creditor|
| |Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal|Jurnal| | | |
| |......|......|......|......|......|......|......|......|......| | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Ianuarie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Februarie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Martie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| tr. I | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Aprilie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Mai | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Iunie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| tr. I+II | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Iulie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| August | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Septembrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
|tr. I+II+III| | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Octombrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Noiembrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Decembrie | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
|gen. (I-IV) | | | | | | | | | | | | | |
+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+-----------+-------+--------+
| Intocmit, Verificat, |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+                      CARTEA MARE
                   (SAH - Cod 14-1-3/a)

    Format A4, tiparit pe ambele fete, în foi volante.
    1. Serveste:
    - la tinerea contabilităţii sintetice a operaţiunilor economice şi financiare în unităţile care utilizeaza forma de înregistrare contabilă "maestru-sah";
    - la întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice;
    - la furnizarea de date pentru analiza economică şi financiară.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, în cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, separat pentru debitul şi separat pentru creditul fiecarui cont sintetic, deschizindu-se dupa necesitati, pe masura inregistrarii operaţiunilor.
    Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare şi notelor contabile.
    În cazul cind la unele conturi corespondente intervin mai multe conturi decit numarul coloanelor pe care le cuprinde fisa, se deschide o fisa anexa cu acelasi simbol de cont, pe care se va continua inscrierea conturilor corespondente. În fisa anexa nu se trece suma din coloana principala, aceasta figurind în coloana "Suma" a fiecarei fise.
    La inceputul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rând al coloanei "Suma" se înregistrează soldul initial, pe baza balanţei conturilor sintetice, incheiata la finele anului precedent. Soldul inscris în fisa se bareaza şi apoi se efectueaza înregistrarea operaţiunilor lunii ianuarie.
    La sfirsitul lunii, se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi corespondente şi se bareaza. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente" adunate pe orizontala trebuie sa fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunate pe verticala.
    Cartea mare (sah) poate fi folosita pentru o perioada mai mare (trimestru, semestru, an), daca numarul operaţiunilor economice şi financiare nu sunt prea numeroase. În acest caz, este necesar sa se stabileasca totalul sumelor separat pentru fiecare luna în parte.
    Acest procedeu de utilizare a Registrului "cartea mare" (sah) se aplica în cazul folosirii balanţei de verificare cu opt coloane (cod 14-6-30), care serveste şi la stabilirea rulajelor cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).
    În cazul cind se considera posibila folosirea balanţei cu patru coloane (14-6-30/b), în Cartea mare (sah), pe linga rulajele lunare, este necesar sa se stabileasca şi rulajele cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).
    3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabilă.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

-------------------------------------------------------------------------------
| --------------------------- |
|CARTEA MARE (SAH ) |Simbol cont|Debit |Pagina |
|Denumirea contului |-----------|_______|-------|
| | |Credit | |
|........................ |___________|_______|_______|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. din|Data | Suma | Conturi corespondente |
|regis- |oper.| |--------------------------------------------------------|
|trul- |199..| | | | | | | | | | | | | |
|jurnal | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|----|----|----|----|----|---|---|----|---|---|----|-----|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|
|_______|_____|_______|____|____|____|____|____|___|___|____|___|___|____|_____|

                                                           14-1-3/a A4 t2

                                                                  (verso)
-------------------------------------------------------------------------------
|CARTEA MARE (SAH) |Simbol cont|Debit |Pagina |
|Denumirea contului |-----------|_______|------ |
| | |Credit | |
| ........................ |___________|_______|______ |
------------------------------------------------------------------------------ |
|Nr. din|Data |Suma | Conturi corespondente |
|regis- |oper.| |----------------------------------------------------------|
|trul- |199..| |_________________________________________________________ |
|jurnal | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|
|_______|_____|_____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|                          bilanţUL CONTABIL
                          - Sistem de baza -

      1. bilanţUL

      2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

      3. ANEXA

         3.1. Situatia activelor imobilizate - anexa 1
         3.2. Situatia stocurilor şi productiei în curs - anexa 2
         3.3. Situatia creanţelor şi datoriilor - anexa 3
         3.4. Situatia provizioanelor - anexa 4
         3.5. Determinarea rezultatului fiscal - anexa 5
         3.6. Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar - anexa 6
         3.7. Alte informatii privind reguli si
              metode contabile şi date complementare - anexa 7

                            MODEL


JUDETUL___________| | | FORMA DE PROPRIETATE________| | |
DENUMIREA RAMURA__________________| | | | |
INTREPRINDERII___________ TITULARUL_________________| | | |
ADRESA DEPARTAMENTUL______________| | |
INTREPRINDERII____________ COD FISCAL_________| | | | || | |
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI_____/_____/____
TELEFONUL_______________                               bilanţ
                          Incheiat la_____________

-------
| 10 | SISTEM DE BAZA - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
| ACTIV |Nr.|COD|EXERCITIU FINANCIAR |
| |rd.| |-----------------------|
| | | | INCHEIAT | PRECEDENT |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|A| IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | |
|C| Cheltuieli de constituire şi de | | | | |
|T| cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801- |01 | | | |
|I| -2803-290*) | | | | |
|V|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|E| Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805- |02 | | | |
| | -2807-2808-290*) | | | | |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|M| Imobilizari în curs (ct. 230-293*) |03 | | | |
|O|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|B| TOTAL (rd. 01 la 03) |04 | 01| | |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|L| IMOBILIZARI CORPORALE | | | | |
|I| Terenuri (ct. 211-2810-291*) |05 | | | |
|Z|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|A| Cladiri (ct. 2121-2811-291*) |06 | | | |
|T|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|E| Constructii speciale (ct. 2122-2812-291*)|07 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Masini şi utilaje | | | | |
| | (ct. 2123+2125-2813-2815-291*) |08 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte imobilizari corporale (ct. 2124+ | | | | |
| | +2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)|09 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Imobilizari în curs (ct. 231-293*) |10 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|

| | TOTAL (rd. 05 la 10) |11 | 02| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | |
| | Titluri de participare (ct.261-269*-296*)|12 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte titluri imobilizate | | | | |
| | (ct. 262+263-269*-296*) |13 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Creante imobilizate (ct. 267-296*) |14 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | TOTAL (rd. 12 la 14 ) |15 | 03| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+11+15) |16 | 04| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | STOCURI | | | | |
| | Stocuri de materii şi materiale, obiecte| | | | |
|A| de inventar şi stocuri aflate la terti | | | | |
|C| (ct. 300+301+/-308+321+323-322+/-328+351+| | | | |
|T| +352+354+356+357+358-390-391-392-395) |17 | | | |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|V| Productia în curs de executie | | | | |
|E| (ct. 331+332-393) |18 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Produse (ct. 341+345+346+/-348-394) |19 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Animale (ct. 361+/-368-396) |20 | | | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|C| Mărfuri (ct. 371+/-378-397+381+/-388-398)|21 | | | |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|R| TOTAL (rd. 17 la 21) |22 | 05| | |
|C|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|U| ALTE ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
|L| Furnizori-debitori (ct. 409) |23 | 06| | |
|A|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|N| Clienti şi conturi asimilate | | | | |
|T| (ct. 411+413+416+418-491) |24 | 07| | |
|E|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte creanţe (ct. 425+4282+4382+441**+ | | | | |
| | 4424+4428**+445+446**+447**+4482+4484+ | | | | |
| | +451**+4581+461+481**+482**-495-496) |25 | 08| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Decontări cu asociatii privind capitalul | | | | |
| | (ct. 456) |26 | 09| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Titluri de plasament | | | | |
| | (ct. 502+503+505+506+508-590) |27 | 10| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Conturi la banci, casa şi acreditive | | | | |
| | (ct. 511+512+5187+531+532+541+542) |28 | 11| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | TOTAL ( rd. 23 la 28) |29 | | | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+29) |30 | 12| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | | | | |
| Cheltuieli efectuate în avans (ct. 471+473)|31 | 13| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Diferente de conversie (ct.476) |32 | 14| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE- |33 | 15| | |
| TOTAL (rd. 31+32) | | | | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGA- | | | | |
| TIUNILOR (ct. 169) |34 | 16| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 16+30+33+34) |35 | 17| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|

-------
| 10 | - mii lei -
---------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| PASIV |Nr.|COD| EXERCITIU FINANCIAR |
| |rd.| |-----------------------|
| | | | INCHEIAT | PRECEDENT |
|----------------------------------------------------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|C| Capital social (ct. 101) |40 | 18| | |
|A|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|P| din care: Capital subscris varsat | | | | |
|I| (ct. 1012) |41 | 19| | |
|T|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|A| Contul intreprinzatorului individual | | | | |
|L| (ct. 108): | | | | |
|U| - sold creditor |42 | 20| | |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I| - sold debitor |43 | 21| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Prime legate de capital (ct. 104) |44 | 22| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Diferente din reevaluare (ct. 105) |45 | 23| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|P| Rezerve (ct. 106) |46 | 24| | |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|O| Rezultatul reportat (ct. 107) | | | | |
|P| Profitul nerepartizat |47 | 25| | |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I| Pierderea neacoperita |48 | 26| | |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Rezultatul exerciţiului (ct. 121) | | | | |
| | Profit (ct. 121) |49 | 27| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Pierdere (ct. 121) |50 | 28| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Repartizarea profitului (ct. 129) |51 | 29| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Fonduri (ct. 111+112+118) |52 | 30| | |
| | -----------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Repartizări la fondul de dezvoltare | | | | |
| | (ct. 119) |53 | 31| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Subventii pentru investiţii (ct. 131) |54 | 32| | |
| |------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Provizioane reglementate (ct. 141) |55 | 33| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL | | | | |
|(rd.40+42-43+44la47-48+49-50-51+52-53+54+55)|56 | 34| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Provizioane pentru riscuri | | | | |
| (ct. 1511+1512+1518*) |57 | | | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Provizioane pentru cheltuieli | | | | |
| (ct. 1513+1514+1518*) |58 | | | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| II.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI| | | | |
| (rd. 57+58) |59 | 35| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Împrumuturi şi datorii asimilate | | | | |
|D| (ct.161+162+166+167+168+512***+5186+519 |60 | 36| | |
|A|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|T| Furnizori şi conturi asimilate | | | | |
|O| (ct. 401+403+404+405+408) |61 | 37| | |
|R|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
|I| Clienti-creditori (ct. 419) |62 | 38| | |
|I|------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| | Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+ | | | | |
| | 4281+431+437+4381+441***+4423+4428***+ | | | | |
| | 444+446***+447***+4481+4483+451***+455+ | | | | |
| | 457+4582+462+509+481***+482***) |63 | 39| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| III. DATORII - TOTAL (rd. 60 la 63) |64 | 40| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE | | | | |
| Venituri inregistrate în avans (ct. 472) |65 | 41| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| Diferente de conversie (ct. 477) |66 | 42| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| IV. CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE- | | | | |
| TOTAL (rd. 65+66) |67 | 43| | |
|--------------------------------------------|---|---|----------|------------|
| TOTAL GENERAL- PASIV (rd. 56+59+64+67) |68 | 44| | |
|-----------------------------------------------------------------------------
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective


    CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
                                            FINANCIAR-CONTABIL,                            MODELJUDETUL___________| | | FORMA DE PROPRIETATE________| | |

DENUMIREA RAMURA__________________| | | | |

INTREPRINDERII___________ TITULARUL_________________| | | |

ADRESA DEPARTAMENTUL_______________| | |

INTREPRINDERII____________ COD FISCAL_________| | | | || | |

NUMARUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI_____/_____/____

TELEFONUL_______________                         CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
                          Incheiat la: _____________

-------
| 20 | - SISTEM DE BAZA - - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
| INDICATORI |Nr.|COD| EXERCITIU FINANCIAR|
| |rd.| |--------------------|
| | | |INCHEIAT | PRECEDENT|
|-----------------------------------------------|---|---|---------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
|--------------------------------------------- -|---|---|---------|----------|
| V | Vinzari de marfuri (ct. 707) |01 | 01| | |
| E |------------------------------------------------------------------------|
| N | Productia vinduta | | | | |
| I | (ct. 701+702+703+704+705+706+708) |02 | 02| | |
| T |------------------------------------------------------------------------|
| U | Cifra de afaceri (ct. 70) (rd. 01+02) |03 | 03| | |
| R |------------------------------------------------------------------------|
| I | Productia stocata (ct. 711) Sold creditor |04 | 04| | |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | Sold debitor |05 | 05| | |
|DIN|------------------------------------------------------------------------|
| | Productia imobilizata (ct. 721+722) |06 | 06| | |
|EX |------------------------------------------------------------------------|
|PLO| Productia exerciţiului (rd. 02+04-05+06) |07 | 07| | |
|ATA|------------------------------------------------------------------------|
|RE | Subventii de exploatare (ct. 741) |08 | 08| | |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | Alte venituri din exploatare (ct. 754+758)|09 | 09| | |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | Venituri din provizioane privind | | | | |
| | exploatarea (ct. 781) |10 | 10| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | | | |
| (rd. 03+04-05+06+08 la 10) |11 | 11| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| C | Costul marfurilor vândute (ct. 607) |12 | 12| | |
| H |------------------------------------------------------------------------|
| E | Materii prime şi materiale consumabile | | | | |
| L | (ct. 600+601) |13 | 13| | |
| T |------------------------------------------------------------------------|
| U | Combustibil, energie şi apa (ct. 605) |14 | 14| | |
| I |------------------------------------------------------------------------|
| E | Alte cheltuieli materiale | | | | |
| L | (ct. 602+603+604+606+608) |15 | 15| | |
| I |------------------------------------------------------------------------|
| | Cheltuieli materiale-total (rd. 13 la 15) |16 | 16| | |
| P |------------------------------------------------------------------------|
| E | Lucrari şi servicii executate de terti | | | | |
| N | (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+ | | | | |
| T | 625+626+627+628) |17 | 17| | |
| R |------------------------------------------------------------------------|
| U | Impozite, taxe şi varsaminte asimilate | | | | |
| | (ct. 631+635) |18 | 18| | |
|EX |------------------------------------------------------------------------|
|PLO| Salarii personal (ct. 641) |19 | 19| | |
|ATA|------------------------------------------------------------------------|
|RE | Asigurari şi protectie sociala (ct. 645) |20 | 20| | |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | Cheltuieli cu personalul-total (rd. 19+20)|21 | 21| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | Alte cheltuieli de exploatare (ct.654+658)|22 | 22| | |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | Amortizari şi provizioane (ct. 681) |23 | 23| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| III. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL | | | | |
| (rd. 12+16+17+18+21+22+23) |24 | 24| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | | | | |
| | PROFIT (rd.11-24) |25 | 25| | |
| A |------------------------------------------------------------------------|
| | PIERDERE (rd. 24-11) |26 | 26| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| VENITURI | Titluri şi creanţe imobilizate | | | | |
|FINANCIARE| (ct. 761+762+763) |27 | | | |
| din: |-----------------------------------------------------------------|
| | Titluri de plasament (ct. 764) |28 | | | |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | Diferente de curs valutar (ct. 765)|29 | | | |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | Alte venituri financiare |30 | | | |
| | (ct. 766+767+768) | | | | |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | Provizioane (ct. 786) |31 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| III. VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 27 la 31) |32 | 27| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CHELTU- | Creante imobilizate (ct. 663) |33 | | | |
| IELI |-----------------------------------------------------------------|
| | Titluri de plasament (ct. 664) |34 | | | |
| FINANCI- |-----------------------------------------------------------------|
| ARE | Diferente de curs valutar (ct. 665)|35 | | | |
| |-----------------------------------------------------------------|
| privind: | Alte cheltuieli financiare | | | | |
| | (ct. 666+667+668) |36 | | | |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | Amortizari şi provizioane (ct.686) |37 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IV.CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.33 la 37) |38 | 28| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | REZULTATUL FINANCIAR | | | | |
| | PROFIT (rd. 32-38) |39 | 29| | |
| B |------------------------------------------------------------------------|
| | PIERDERE (rd. 38-32) |40 | 30| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI | | | | |
| PROFIT (rd. 11+32-24-38) |41 | 31| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| PIERDERE (rd. 24+38-11-32) |42 | 32| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|VENITURI| Operatii de gestiune (ct. 771) |43 | | | |
| EXCEP- |-------------------------------------------------------------------|
|TIONALE | Operatii de capital (ct. 772) |44 | | | |
| |-------------------------------------------------------------------|
| din: | Provizioane (ct. 787) |45 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| V. VENITURI EXCEPTIONALE-TOTAL (rd.43 la 45) |46 | 33| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| CHELTU-| Operatii de gestiune (ct. 671) |47 | | | |
| IELI |-------------------------------------------------------------------|
| EXCEP- | Operatii de capital (ct. 672) |48 | | | |
|TIONALE |-------------------------------------------------------------------|
| din: | Amortizari şi provizioane (ct. 687) |49 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE-TOTAL (rd.47 la 49)|50 | 34| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |REZULTATUL EXCEPTIONAL AL EXERCITIULUI | | | | |
| C | PROFIT (rd. 46-50) |51 | 35| | |
| |------------------------------------------------------------------------|
| | PIERDERE (rd. 50-46) |52 | 36| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691) |53 | 37| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| REZULTATUL EXERCITIULUI | | | | |
| PROFIT (rd. 11+32+46-24-38-50-53 |54 | 38| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| PIERDERE (rd. 24+38+50+53-11-32-46) |55 | 39| | |
------------------------------------------------------------------------------


     CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
                                          FINANCIAR-CONTABIL,         MODEL

    ANEXA 1

         PARTEA I

                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                        - SISTEM DE BAZA -

-----
| 21 | A. VALOAREA BRUTA - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
| |Nr.|Sold| In- |Virari|Iesiri| Sold|
| ELEMENTE DE IMOBILIZARI |rd.|ini-|trari|inter-| |final|
| | |tial| | ne, | | |
| | | | | Fuzi-| | |
| | | | | uni, | | |
| | | | |Reeva-| | |
| | | | |luari | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire şi de | | | | | | |
| cercetare-dezvoltare (ct. 201+203) | 01| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari (ct. 205+207+208) | 02| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari în curs (ct. 230) | 03| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | |
| (rd. 01 la 03) | 04| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | |
| Terenuri (ct. 211) | 05| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Cladiri (ct. 2121) | 06| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Constructii speciale (ct. 2122) | 07| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Masini şi utilaje (ct. 2123+2125) | 08| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari corporale | | | | | | |
| (ct. 2124+2126+2127+2128) | 09| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari în curs (ct. 231) | 10| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.05 la 10)| 11| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | |
| Titluri de participare (ct. 261) | 12| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Alte titluri imobilizate (ct. 262+263) | 13| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Creante imobilizate (ct. 267) | 14| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd.12la 14)| 15| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 04+11+15) | 16| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------


               MODEL

   ANEXA 1

              PARTEA II


                     SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                         - SISTEM DE BAZA -

------
| 22 | B. AMORTIZARI PENTRU DEPRECIERI - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
| |Nr.|Sold | Chel-|Amorti-|Relu-| Sold|
| |rd.|ini- |tuieli| zare | ari |final|
| | |tial | |cedata | | |
| | |(A/P)|(A/P) | (A) | (P) |(A/P)|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE | | | | | | |
| NECORPORALE | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire şi de cerce- | | | | | | |
| tare-dezvoltare (ct. 2801+2803) | 01| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari necorporale | | | | | | |
| (ct. 2805+2807+2808) | 02| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 01+02) | 03| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | |
| Terenuri (ct. 2810) | 04| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cladiri (ct. 2811) | 05| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Constructii speciale (ct. 2812) | 06| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Masini şi utilaje (ct. 2813+2815) | 07| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari corporale | 08| | | | | |
| (ct. 2814+2816+2817+2818) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 04 la 08) | 09| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| AMORTIZARI-TOTAL (rd. 03+09) | 10| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| C. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | |
| Alte imobilizari necorporale (ct. 290) | 11| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari în curs (ct. 293*) | 12| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 11+12) | 13| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | |
| Terenuri (ct. 291*) | 14| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cladiri (ct. 291*) | 15| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Constructii speciale (ct. 291*) | 16| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Masini şi utilaje (ct. 291*) | 17| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte imobilizari corporale (ct. 291*) | 18| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Imobilizari în curs (ct. 293*) | 19| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 14 la 19) | 20| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | |
| Titluri de participare (ct. 296*) | 21| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alte titluri (ct. 296*) | 22| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Creante imobilizate (ct. 296*) | 23| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Subtotal (rd. 21 la 23) | 24| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROVIZIOANE-TOTAL (rd. 13+20+24) | 25| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL-AMORTIZARI SI PROVIZI- | | | | | | |
| OANE PENTRU DEPRECIERI (rd. 10+25) | 26| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

--------
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

              MODEL

    ANEXA 2

                   SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS
                            - VALORI BRUTE -

 ____
| 23 | - SISTEM DE BAZA - - mii lei -
|-----------------------------------------------------------------------------
| | | EXERCITIU FINANCIAR |
| ELEMENTE DE STOCURI | Nr. |--------------------------------------|
| | rd. | INCHEIAT | PRECEDENT |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Materii prime | | | |
| (ct. 300 +/- 308*) | 01 | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Materiale consumabile | | | |
| (ct. 301 +/- 308*) | 02 | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Obiecte de inventar | | | |
| (ct. 321 - 322 +/- 328 + 323) | 03 | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Productie în curs de executie | | | |
| (ct. 331 + 332) | 04 | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Produse (ct. 341 + 345 + 346 | | | |
| +/- 348) | 05 | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Stocuri aflate la terti | 06 | | |
| (ct. 351 + 352 + 354 | | | |
| + 356 + 357 + 358) | | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Animale (ct. 361 +/- 368) | 07 | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| Mărfuri (ct. 371 +/- 378 | | | |
| + 381 +/-388) | 08 | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| TOTAL STOCURI (rd. 01 la 08)| 09 | | |
-------------------------------------------------------------------------------

-------
    *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.


                    MODEL

    ANEXA 3

                   SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
                         - SISTEM DE BAZA -


 ----
| 24 | - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
| | |Suma | Termen de lichiditate |
| | | | a activului |
| C R E A N T E | Nr. |bruta|------------------------|
| | rând | | sub 1 an | peste 1 an |
|--------------------------------------|------|-----|----------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------
|AC- | Creante legate de participatii | | | | |
| | (ct. 2671) | 01 | | | |
|TIVE |-----------------------------------------------------------------------
| | Împrumuturi acordate pe termen | | | | |
| | lung | 02 | | | |
|IMO- | (ct. 2672) | | | | |
|BILI-|-----------------------------------------------------------------------
|ZATE | Alte creanţe imobilizate | | | | |
| | (ct. 2677 + 2678) | 03 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
|I. CREANTE LA ACTIVE IMOBILIZATE - | 04 | | | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| | Furnizori-debitori (ct. 409) | 05 | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------
| | Clienti | | | | |
| | (ct. 411 + 413 + 416 + 418) | 06 | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------
| | Creante personal şi asigurari | | | | |
| A |sociale (ct. 425 + 4282 + 4382) | 07 | | | |
| C |-----------------------------------------------------------------------
| T | Impozit pe profit (ct. 441**) | 08 | | | |
| I | ----------------------------------------------------------------------
| V | Taxa pe valoarea adaugata | | | | |
| E | (ct. 442**) | 09 | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------
| | Alte creanţe cu statul şi | | | | |
| C |instituţii publice (ct. 445 + | 10 | | | |
| I |446** +447** + 4482+ 4484+48**) | | | | |
| R |-----------------------------------------------------------------------
| C | Decontări cu asociatii privind | 11 | | | |
| U | capitalul (ct. 456) | | | | |
| L |-----------------------------------------------------------------------
| A | Grupuri şi alte conturi cu | | | | |
| N | asociati | 12 | | | |
| T | (ct. 451** + 4581) | | | | |
| E |-----------------------------------------------------------------------
| | Debitori diversi (ct. 461) | 13 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| II. TOTAL CREANTE ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| (rd. 05 la 13) | 14 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN | | | | |
| AVANS (ct. 471) | 15 | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| CREANTE - TOTAL (rd. 04 + 14 + 15) | 16 | | | |
------------------------------------------------------------------------------


 ----
| 24 | - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
| |Nr.| Suma|Termen de exigibilitate |
| | | | a pasivului |
| | | |---------------------------- |
| D A T O R I I |rd.|bruta|sub 1 an|1-5 ani|peste 5 ani |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|Împrumuturi din emisiune de |17 | | | | |
|obligatiuni (ct. 161 + 1681) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|Împrumuturi bancare pe termen lung |18 | | | | |
|(ct. 1620+1623+1624+1625+1626+1682) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| din care: cu garantia statului |19 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Împrumuturi bancare pe termen lung |20 | | | | |
|nerambursate la scadenţă (ct. 1622) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| din care: cu garantia statului |21 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Alte imprumuturi şi datorii | | | | | |
| financiare (ct. 166 + 167 + 1686 + |22 | | | | |
| + 1687 +512*** + 5186 + 519***) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE |23 | | | | |
| (rd. 17 la 22) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) |24 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Clienti-creditori (ct. 419) |25 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Datorii cu personalul şi asigurari | | | | | |
|sociale (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + |26 | | | | |
| 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Impozit pe profit (ct. 441***) |27 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
|Taxa pe valoarea adaugata (ct. 442***)|28 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Alte datorii fata de stat şi | | | | | |
|instituţii publice (ct. 444 + 446 + |29 | | | | |
| 447 + 4481 + 4483 + 48***) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Grupuri şi alte conturi cu asociatii |30 | | | | |
| (ct. 451*** + 455 + 457 + 4582) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Creditori diversi (ct. 462) |31 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| TOTAL ALTE DATORII (rd. 24 la 31) |32 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| Venituri inregistrate în avans | | | | | |
| (ct. 472) |33 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|
| TOTAL DATORII (rd. 23 + 32 + 33) |34 | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------|-------|------------|

------
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective

          MODEL

    ANEXA 4
                       SITUATIA ALTOR PROVIZIOANE*

                          - SISTEM DE BAZA -

------

| 25 | - mii lei -

------------------------------------------------------------------------------
| |Nr.|Sold| Cheltuieli|Venituri| Sold|
| NATURA PROVIZIOANELOR |rd.|ini-| privind | din |final|
| | |tial|provizioane|provizi-| |
| | | | | oane | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE (ct. 141) | 01| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Provi-| Provizioane pentru litigii | | | | | |
|zioane | (ct. 1511) | 02| | | | |
| pentru|---------------------------------------------------------------------|
|riscuri| Provizioane pentru garanţii | | | | | |
| şi |acordate clientilor (ct. 1512) | 03| | | | |
|cheltu-|---------------------------------------------------------------------|
| ieli | Provizioane pentru cheltuieli de| | | | | |
| |repartizat pe mai multe exercitii| | | | | |
| | (ct. 1513) | 04| | | | |
| |---------------------------------------------------------------------|
| | Provizioane pentru pierderi din | | | | | |
| |schimb valutar (ct. 1514) | 05| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| | Alte provizioane pentru riscuri | | | | | |
| | şi cheltuieli (ct. 1518) | 06| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI | | | | | |
| CHELTUIELI-TOTAL (rd. 02 la 06) | 07| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS | | | | | |
| Materii prime (ct. 390) | 08| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiale consumabile (ct. 391) | 09| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Obiecte de inventar (ct. 392) | 10| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Productie în curs de executie (ct. 393) | 11| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produse (ct. 394) | 12| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stocuri aflate la terti (ct. 395) | 13| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Animale (ct. 396) | 14| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Mărfuri (ct. 397) | 15| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ambalaje (ct. 398) | 16| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| CREANTE | | | | |
| Clienti (ct. 491) | 18| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grupuri şi alte conturi cu asociatii | | | | | |
| (ct. 495) | 19| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Debitori diversi (ct. 496) | 20| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (rd. 18 la 20) | 21| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Provizioane pentru titlurile de | | | | | |
| plasament (ct. 590) | 22| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE | 23| | | | |
| (rd. 17+21+22) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23) | 24| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------

-------
    *) Cu exceptia provizioanelor cuprinse în situatia imobilizarilor

   MODEL

    ANEXA 5

                       DETERMINAREA REZULTATULUI FISCAL
 ---- - SISTEM DE BAZA -
| 26 | - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
| EXPLICATII | Nr. | EXERCITIU FINANCIAR |
| | rd. |--------------------------------|
| | | INCHEIAT | PRECEDENT |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| I. REZULTATUL EXERCITIULUI INAINTE | 01 | | |
| DE IMPOZITARE | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| II. CHELTUIELI NEADMISE A SE | | | |
| DEDUCE DIN REZULTATUL FISCAL | | | |
| - depasiri cheltuieli protocol | 02 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - depasiri cheltuieli transport | 03 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - provizioane nedeductibile | 04 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - amenzi şi penalităţi | 05 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - alte cheltuieli | 06 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - | 07 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - | 08 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| TOTAL (rd. 02 la 08) | 09 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| III. DEDUCERI FISCALE | | | |
| - rezerve legale | 10 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - reduceri - 50% imp. pe profit | 11 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - pierderi din anii precedenti | 12 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - sumele incasate din valorificarea | | | |
| materialelor rezultate din dezmem- | | | |
| brarea mijloacele fixe scoase din | | | |
| functiune, mai putin cheltuielile | | | |
| efectuate | 13 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - sume incasate din vânzarea | | | |
| activelor, mai putin impozitul | | | |
| aferent acestora, costul | | | |
| proiectelor de evaluare, precum | | | |
| şi valoarea ramasa neamortizata | 14 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - | 15 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| - | 16 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| TOTAL (rd. 10 la 16) | 17 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| IV. REZULTAT | PROFIT IMPOZABIL | 18 | | |
| FISCAL |----------------------|-----|-----------------|--------------|
| | DEFICIT | 19 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| IMPOZIT PE PROFIT | 20 | | |
------------------------------------------------------------------------------


                  MODEL

    ANEXA 6
                  REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI
                          - SISTEM DE BAZA -

 ----
| 27 | - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
| EXPLICATII | Nr. | EXERCITIU FINANCIAR |
| | rd. |--------------------------------|
| | | INCHEIAT | PRECEDENT |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| REZULTATUL EXERCITIULUI | 01 | | |
| repartizat pentru : | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Rezerve legale | 02 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Fondul de participare a salariatilor| 03 | | |
| la profit | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Fondul de dezvoltare | 04 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Cota de 50% din reducerea | | | |
| impozitului pe profit aferente | 05 | | |
| sumelor reinvestite | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Varsaminte la buget | 06 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Alte rezerve prevazute de lege | 07 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Dividende | 08 | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| Reportul la noul exerciţiu | 09 | | |
------------------------------------------------------------------------------


                    MODEL

    ANEXA 7
                             ALTE INFORMATII PRIVIND
                           REGULILE SI METODELE CONTABILE
                             SI DATE COMPLEMENTARE

    I. Informatii obligatorii
    Reguli şi metode contabile
    1. Informatii asupra regulilor şi metodelor contabile folosite:
    - indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilanţ şi contul de profit şi pierderi;
    - metode utilizate pentru calculul amortismentelor şi provizioanelor;
    - indicarea şi justificarea derogarilor de la principiile generale;
    - comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor şi asupra eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate în exerciţiul financiar precedent.
    II. Alte informatii
    1. Angajamente financiare reflectate în conturi în afara bilanţului.
    2. Informatii referitoare la modificarea capitalului.
    3. Analiza conturilor urmatoare:
    - actiuni proprii;
    - cheltuieli şi venituri excepţionale;
    - cheltuieli şi venituri pentru exerciţiul financiar anterior;
    - diferente de conversie;
    - alte conturi.
    4. Informatii privind numarul mediu de salariati folositi în timpul exerciţiului financiar.
    5. Alte elemente semnificative:
    - comentarii asupra cifrei de afaceri;
    - evenimente posterioare incheierii exerciţiului financiar care nu au fost contabilizate în conturile exerciţiului financiar incheiat;
    - alte informatii pe care unitatea considera ca este necesar sa le prezinte.


                      bilanţUL CONTABIL
                      - Sistem simplificat -

    1. bilanţUL
    2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
    3. ANEXA

    3.1. Situatia activelor imobilizate - anexa 1
    3.2. Situatia stocurilor şi productiei în curs - anexa 2
    3.3. Situatia creanţelor şi datoriilor - anexa 3
    3.4. Determinarea rezultatului fiscal - anexa 4
    3.5. Informatii complementare relative - anexa 5
    3.6. Alte informatii privind reguli şi metode
         contabile şi date complementare - anexa 6


               MODEL

JUDETUL___________I I I FORMA DE PROPRIETATE________I I I
DENUMIREA RAMURA__________________I I I I I
INTREPRINDERII___________ TITULARUL_________________I I I I
ADRESA DEPARTAMENTUL_______________I I I
INTREPRINDERII____________ COD FISCAL_________I I I I II I I
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI_____/_____/____
TELEFONUL_______________


                               bilanţ
                          Incheiat la_____________
-------
| 10 | -SISTEM SIMPLIFICAT- - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
| ACTIV |Nr.|EXERCITIU FINANCIAR |
| |rd.|-----------------------|
| | | INCHEIAT | PRECEDENT |
|------------------------------------------------|---|----------|------------|
| A | B | 1 | 2 |
|------------------------------------------------|---|----------|------------|
|AC-|IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
|TI-| (ct. 20+230-280-290*-293*) |01 | | |
|VE |------------------------------------------------------------------------|
|IMO|IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
|BI-| (ct.21+231-281-291-293* | 02| | |
|LI-|------------------------------------------------------------------------|
|ZA-|IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
|TE | (ct.26-269-296) | 03| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.01 la 03) | 04| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|A| STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS | | | |
|C| (ct.300+301+/-380+321+323-322+/-328+33+34+35 | 05| | |
|I| +361+/-368+371+/-378-39+/-348 ) | | | |
|R|--------------------------------------------------------------------------|
|C| FURNIZORI-DEBITORI (ct. 409) | 06| | |
|U|--------------------------------------------------------------------------|
|L|CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE (ct.41-419-491) | 07| | |
|A|--------------------------------------------------------------------------|
|N| ALTE CREANTE (ct.425+4282+4382+441**+442**+ | | | |
|T| 445+446**+447**+4482+4484+451**+4581+461+ | 08| | |
|E| +48-495-496) | | | |
| |--------------------------------------------------------------------------|
| | DECONTARI CU ASOCIATII PRIVIND CAPITALUL | | | |
| | (ct. 456) | 09| | |
| |--------------------------------------------------------------------------|
| | TITLURI DE PLASAMENT (ct. 50-509-590) | 10| | |
| |--------------------------------------------------------------------------|
| | CONTURI LA BANCI, CASA SI ACREDITIVE | | | |
| | (ct.511+512**+5187+531+532+541+542+53+54) | 11| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| II. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.05 la 11) | 12| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|CONTURI DE REGULARIZARI SI ASIMILATE | | | |
| Cheltuieli efectuate în avans (ct. 471+473**) | 13| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Diferente de conversie (ct. 476) | 14| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE | | | |
| (rd. 13+14) | 15| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR | | | |
| (ct.169) | 16| | |
|----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL GENERAL - ACTIV (rd.04+12+15+16) | 17| | |
|=============================================================================
| |Nr.| EXERCITIU FINANCIAR |
| PASIV |rd.|-----------------------|
| | |INCHEIAT |PRECEDENT |
|----------------------------------------------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|C |Capital social sau individual (ct.101) | 18| | |
|A |-------------------------------------------------------------------------|
|P | din care:Capital subscris varsat (ct. 1012) | 19| | |
|I |-------------------------------------------------------------------------|
|T |Contul intreprinzatorului individual (ct.108)| | | |
|A | - sold creditor | 20| | |
|L |-------------------------------------------------------------------------|
|U | - sold debitor | 21| | |
|R |-------------------------------------------------------------------------|
|I | Prime legate de capital (ct. 104) | 22| | |
| |-------------------------------------------------------------------------|
| | Diferente din reevaluare (ct. 105) | 23| | |
| |-------------------------------------------------------------------------|
| | Rezerve (ct. 106) | 24| | |