Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 6 din 23 decembrie 2021  privind condiţiile necesare pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 6 din 23 decembrie 2021 privind condiţiile necesare pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 60 din 19 ianuarie 2022
    Având în vedere:
    - prevederile art. 218, 219,223 şi art. 244 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
    – prevederile art. 31 şi art. 33 alin. (6) şi (7) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare;
    – Ghidul EBA/GL/2018/07 referitor la condiţiile necesare pentru a beneficia de o exceptare de la mecanismul de urgenţă prevăzut la art. 33 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2018/389 [cu privire la standardele tehnice de reglementare (STR) pentru autentificarea strictă a clienţilor (ASC) şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare (CCS)],

    în temeiul dispoziţiilor art. 243 alin. (1) şi al art. 244 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
    CAP. I
    Domeniul de aplicare, obiectul şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament se aplică prestatorilor de servicii de plată prevăzuţi la art. 223 alin. (1) lit. a) şi, după caz, lit. e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line şi care au optat pentru furnizarea unei interfeţe specifice care permite furnizorilor terţi accesul la conturile de plăţi.
    (2) Prezentul regulament stabileşte cerinţele care trebuie îndeplinite de către prestatorii de servicii de plată prevăzuţi la alin. (1) pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă, în condiţiile art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienţilor şi standardele deschise, comune şi sigure de comunicare.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată, cu modificările ulterioare.
    (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) exceptare - mecanism prin care Banca Naţională a României permite ca prestatorii de servicii de plată prevăzuţi la art. 1 alin. (1) să fie exceptaţi de la îndeplinirea obligaţiei de instituire a unui mecanism de urgenţă prevăzut la art. 33 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389;
    b) iniţiativă de piaţă - grup de părţi interesate care au elaborat specificaţii funcţionale şi tehnice pentru interfeţe specifice şi, în acest sens, au obţinut contribuţii din partea prestatorilor de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorilor de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card;
    c) rata zilnică a răspunsurilor eronate - rata calculată de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line privind numărul de mesaje de eroare pe zi care vizează erori ce pot fi atribuite prestatorului de servicii de plată, care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line, trimise de acesta într-o zi către prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card, în conformitate cu art. 36 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, împărţit la numărul de cereri primite în aceeaşi zi de prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line de la prestatorii de servicii de iniţiere a plăţii, prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi şi prestatorii de servicii de plată care emit instrumente de plată bazate pe card.


    CAP. II
    Cerinţe privind modalitatea de solicitare a exceptării de la instituirea mecanismului de urgenţă
    ART. 3
    (1) Prestatorul de servicii de plată transmite către Banca Naţională a României - Direcţia monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor o cerere privind exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă, în temeiul art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) În aplicarea alin. (1), prestatorul de servicii de plată trebuie să furnizeze informaţii clare, precise şi detaliate, precum şi toate documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2 şi dovada aprobării cererii de către organul de conducere sau de către conducerea superioară a prestatorului de servicii de plată, după caz.
    (3) Prestatorul de servicii de plată transmite o cerere, potrivit alin. (1), pentru fiecare interfaţă specifică furnizată pentru care se intenţionează exceptarea.
    (4) În cazul în care un prestator de servicii de plată consideră că una dintre cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 nu i se aplică, acesta trebuie să precizeze în documentaţia transmisă Băncii Naţionale a României motivarea pentru care respectiva cerinţă nu i se aplică.
    (5) Documentele sunt prezentate Băncii Naţionale a României în limba română, cu excepţia actelor oficiale redactate într-o limbă străină, care se prezintă însoţite de traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, Banca Naţională a României poate excepta, de la caz la caz, aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată.
    (6) În orice situaţie, dacă solicitările sau transmiterea de documente se efectuează prin reprezentant, acestea vor fi însoţite de procură autentică ori, după caz, de delegaţie avocaţială, din care să rezulte că persoana este mandatată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Banca Naţională a României.

    ART. 4
    (1) Banca Naţională a României evaluează şi comunică solicitantului rezultatul evaluării cererii de exceptare transmise potrivit prevederilor art. 3, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care documentaţia este considerată completă potrivit alin. (5).
    (2) În situaţia în care documentaţia transmisă nu îndeplineşte cerinţa menţionată la art. 3 alin. (2), Banca Naţională a României comunică solicitantului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii, documentele şi informaţiile necesare pentru completarea cererii.
    (3) Solicitantul transmite Băncii Naţionale a României informaţiile, datele şi documentele solicitate potrivit alin. (2) în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării.
    (4) Pentru situaţii bine fundamentate de solicitant, la cererea acestuia, Banca Naţională a României poate prelungi termenul de transmitere a documentelor şi informaţiilor prevăzut la alin. (3) cu cel mult 90 de zile lucrătoare.
    (5) Documentaţia este considerată completă numai după ce solicitantul a transmis toate informaţiile, datele şi documentele potrivit alin. (2)-(4).
    (6) Termenul de evaluare precizat la alin. (1) curge de la data primirii tuturor documentelor şi informaţiilor potrivit alin. (5) sau a împlinirii termenului prevăzut la alin. (3) sau, după caz, la alin. (4).
    (7) Banca Naţională a României poate solicita, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care începe să curgă termenul de evaluare, şi alte informaţii relevante pentru evaluare, inclusiv, dar fără a se limita la, avize, certificări, declaraţii şi orice alte documente relevante, în scopul evaluării îndeplinirii cerinţelor menţionate în anexa nr. 2. Solicitantul trebuie să transmită informaţiile solicitate în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării, perioadă în care termenul de evaluare prevăzut la alin. (1) se suspendă.
    (8) Solicitantul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente considerate relevante, până cel târziu cu 15 zile lucrătoare anterior datei expirării termenului în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe asupra cererii.
    (9) Decizia Băncii Naţionale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri de exceptare de la instituirea mecanismului de urgenţă este comunicată în scris solicitantului, iar în cazul respingerii cererii se vor comunica şi motivele care au stat la baza acesteia.

    ART. 5
    Toate informaţiile, datele şi documentele aferente cererii prevăzute la art. 3 alin. (1) se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare în format electronic.

    ART. 6
    După aprobarea exceptării de la instituirea mecanismului de urgenţă potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389, Banca Naţională a României poate solicita oricând prestatorului de servicii de plată orice alte informaţii, date şi documente, relevante pentru evaluarea respectării pe bază continuă a cerinţelor legale, cu luarea în considerare a celor mai bune practici la nivel european.

    ART. 7
    Banca Naţională a României poate revoca actul prin care a fost aprobată exceptarea de la mecanismul de urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (7) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 9
    Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
                    Florin Georgescu

    Bucureşti, 23 decembrie 2021.
    Nr. 6.
    ANEXA 1

    CERERE
    pentru a beneficia de exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă
potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 Subsemnatul, ......................(numele şi prenumele).........................., în calitate de ...........................................,
    solicit exceptarea de la instituirea mecanismului de urgenţă, potrivit art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 a ......................(denumirea prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont de plăţi accesibil on-line)....................., având sediul social/real în ţara/
    judeţul ..............................., localitatea .........................., str. ........................... nr. ....., cod poştal .........., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......................., cod unic de identificare ..................................., pentru interfaţa specifică ...............................(denumirea interfeţei specifice utilizate de prestatorul de servicii de plată solicitant)................................... .
    Interfaţa specifică este:
    [ ] dezvoltată intern;
    [ ] dezvoltată în cadrul grupului financiar-bancar din care face parte prestatorul de servicii de plată solicitant;
    [ ] dezvoltată în colaborare cu un terţ bancar;
    [ ] dezvoltată în colaborare cu un terţ nonbancar;
    [ ] achiziţionată de la ..............(denumirea producătorului interfeţei)..............., având social/real în ţara/judeţul ........................,

    localitatea ..............................., str. ........................ nr. ......, cod poştal ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............., cod unic de identificare ...............................
    Programul informatic dedicat interfeţei specifice rulează la adresa ..........................................................................................
    Prestatorul de servicii de plată solicitant este/nu este afiliat sau membru al unui grup financiar/bancar.
    Interfaţa specifică este/va fi utilizată de următorii prestatori de servicii de plată:
    1. ..............................................., având codul de identificare .................., în ţara ..................., sub marca ...........................;
    2. .............................................., având codul de identificare .................., în ţara ..................., sub marca ............................;
    ...
    n. ................................................, având codul de identificare ..................., în ţara ..................., sub marca ..................... .

    Prestatorii de servicii de plată din alte state membre, care sunt afiliaţi/membri ai grupului financiar-bancar european din care facem parte, intenţionează să solicite pentru aceeaşi interfaţă specifică aplicarea excepţiei prevăzute la art. 33 alin. (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/389 următoarelor autorităţi:
    1. ......................................................
    ...
    n. .......................................................

    Anexat solicitării se află următoarele documente:
    1. ......................................................
    2. .......................................................
    ...
    n. ......................................................

    Persoanele de contact care pot oferi clarificări cu privire la această cerere sunt:
    1. Numele şi prenumele: ................................................., telefon:..................., e-mail: .................................
    2. Numele şi prenumele: ................................................., telefon: ..................., e-mail: .................................

    Datele şi informaţiile furnizate sunt adevărate, corecte şi reflectă situaţia existentă (până) la data de ..../..../.....
    Semnătura reprezentantului^1 prestatorului de servicii de plată solicitant,
    ^1 Cererea se va completa de către organul de conducere sau de către conducerea superioară, după caz.

    S.S./L.S.

    ANEXA 2

    CERINŢE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016