Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT Nr. 5 din 14 septembrie 1995  privind codul de etica si conduita a membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT Nr. 5 din 14 septembrie 1995 privind codul de etica si conduita a membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 19 septembrie 1995
CAP. 1
Norme de etica pentru membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

ART. 1
Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care au fost investiti oficial, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare au obligaţia de a dovedi în permanenta o conduita ireprosabila.
ART. 2
(1) Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare îşi exercita atribuţiile în limitele legii.
(2) În vederea evitãrii suspiciunii de a fi ajuns la concluzii arbitrare şi favorizãrii încrederii în integritatea sa morala, hotãrîrile comisiei vor fi luate cu prezentarea motivelor de fapt şi de drept, în urma unor deliberãri care demonstreaza în mod clar ca nici un argument nu a fost trecut cu vederea.
ART. 3
În activitatea lor membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se vor conduce dupã principiul independentei opiniilor, nelasindu-se influentati de cereri sau opinii partizane, de considerente de popularitate şi notorietate personalã. Totodatã, aceştia vor urmãri evitarea apariţiei situaţiilor de animozitate şi conflict generate de pãrerile lor opuse.
ART. 4
Prin conduita sa, un membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va evita ca:
a) o persoana sa îl influenteze nepotrivit;
b) o persoana sa se bucure pe nedrept de favoarea sa;
c) sa fie afectat în vreun fel de rangul, poziţia, prestigiul sau averea vreunei persoane.
ART. 5
Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor accepta cadouri sau favoruri de la persoane care sînt subiecte ale supravegherii comisiei sau de la reprezentanţi ai acestora.
ART. 6
Fiecare membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare are obligaţia de a-şi îndeplini cu promptitudine atribuţiile legale, procedînd la continua evaluare a actelor şi practicilor comisiei.
ART. 7
Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în relaţiile cu persoane din interiorul sau din afarã instituţiei, vor avea un comportament potrivit cu particularitãţile fiecãruia dintre funcţiile: judiciare, de reglementare, control, ancheta şi celelalte funcţii cu care au fost investiti prin lege, promovind libertatea discuţiei atît cît este potrivit cu interesele comisiei şi cu demnitatea poziţiei lor oficiale.
ART. 8
(1) În îndeplinirea atribuţiilor lor judiciare, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare:
a) vor angaja discutarea problemelor cu personalul comisiei şi cu persoanele supuse reglementãrii acesteia, în mãsura în care problema îi priveşte;
b) se vor abţine de a participa într-o procedura, dacã exista împrejurãri din care rezulta ca:
. este interesat, sub orice forma, el, soţul sau o ruda pînã la gradul al III-lea sau un afin pînã la gradul al II-lea;
. înainte de a deveni membru al comisiei a fost reprezentant sau avocat al vreuneia dintre pãrţi.
(2) Dacã o persoana interesatã cere, din orice motive, ca un membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sa se retragã dintr-o anumitã procedura, respectivul membru al comisiei va fi judecãtorul propriei recuzari.
ART. 9
(1) În exercitarea atribuţiilor lor de ancheta, membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor sugera, vota sau participa la o ancheta din motive de duşmãnie, rãzbunare sau în scopul creãrii de prejudicii, şi nici nu vor crea celui anchetat avantaje din motive personale. Singure faptele cunoscute de cãtre aceştia, trebuie sa convingã de necesitatea exercitãrii acestor atribuţii.
(2) Orice pronunţare publica a rezultatelor unei anchete va fi facuta numai în baza unor probe concludente care sa conducã la concluzia ca legea a fost violata şi ca publicitatea rezultatelor anchetei este în interesul cetãţenilor.
ART. 10
(1) Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor depune toate eforturile pentru evitarea actelor şi faptelor ce creeazã reprezentari false asupra instituţiilor pieţei de capital şi se vor abţine de la orice acţiune care ar putea produce disfunctionalitati în activitatea normalã a pieţei de capital. Aceştia nu trebuie sa raspindeasca informaţii false sau fãrã temei despre evenimente şi factori care au incidenta asupra pieţei de capital.
(2) Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor desfasura activitãţi care sa influenteze negativ opinia publica despre realizarile pieţei de capital.
ART. 11
(1) Salariaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor face afirmaţii denigratoare la adresa acesteia, sustinind în mod loial prestigiul instituţiei.
(2) Ca funcţionar într-un serviciu public, salariatul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare trebuie sa dovedeascã profesionalism şi conştiinciozitate.
(3) Salariaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu vor desfasura nici un fel de activitate politica în cadrul instituţiei, abtinindu-se de la orice comentariu pe aceste teme.

CAP. 2
Codul de conduita a membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

SECŢIUNEA I
Relaţii cu instituţii şi societãţi implicate în piata de capital
ART. 12
(1) Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot exercita o alta funcţie salariata, publica sau privatã, exceptindu-le pe cele de cadre didactice universitare.
(2) Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot fi acţionari, salariaţi sau membri în consiliile de administraţie la persoanele autorizate de cãtre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(3) Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot fi acţionari semnificativi la emitentii de valori mobiliare, subiecti în supravegherea comisiei.
(4) Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot face parte din consiliile de administraţie ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Bãncii Naţionale a României sau sa fie acţionari semnificativi la astfel de persoane juridice.
(5) Angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot exercita o alta funcţie salariata, publica sau privatã care genereazã conflict de interese sau diminueazã capacitatea angajatului de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 13
Exercitarea unei alte funcţii salariate este supusã aprobãrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. Cererea de exercitare a unei funcţii salariate cuprinde:
a) denumirea şi sediul firmei sau instituţiei;
b) obiectul de activitate al firmei;
c) natura muncii ce va fi prestatã şi durata ei probabila.
ART. 14
Specialiştii din cadrul personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care pot face publice informaţii despre activitatea acesteia şi altor instituţii implicate în piata de capital, sînt desemnaţi prin decizie de membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 15
(1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate aproba personalului sa desfãşoare ocazional activitãţi didactice sau publicistice, dacã acestea nu sînt interzise prin lege.
(2) Orice articol, expunere sau curs va fi prezentat de autor înainte de a fi fãcut public, spre verificare, Biroului de presa al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
(3) În activitatea lor didactica sau publicistica, angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare le este interzis:
a) sa foloseascã informaţii confidenţiale sau privilegiate;
b) sa facã comentarii asupra unor litigii aflate în curs sau în care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are calitate de parte;
c) sa facã comentarii asupra proiectelor de acte individuale ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 16
Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu aprobarea comisiei, pot accepta, dupã caz, sponsorizãri legate de participarea lor la conferinţe, intilniri, programe educaţionale etc.

SECŢIUNEA a II-a
Restrictii privind tranzacţiile cu valori mobiliare
ART. 17
Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot recomanda sau sugera nici unei persoane vînzarea sau cumpãrarea de valori mobiliare, bazindu-se pe informaţii confidenţiale obţinute în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
ART. 18
(1) Efectuarea de cãtre membrii sau angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a oricãrei tranzacţii cu valori mobiliare este interzisã, cu excepţia valorilor mobiliare cumpãrate în scop de investiţie.
(2) Orice valoare mobiliarã obţinutã prin cumpãrare sau subscriere de cãtre membrii sau personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va fi pastrata de cãtre aceştia o perioada de cel puţin 3 luni de la cumpãrare sau subscriere.
(3) Prevederea referitoare la perioada de deţinere nu se aplica valorilor mobiliare:
a) vîndute cu un preţ mai mic sau egal cu preţul de cumpãrare, în conformitate cu un ordin de oprire a pierderii;
b) cumpãrate înaintea numirii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare în calitate de membru sau a angajãrii la aceasta;
c) dobîndite în urma procesului de privatizare.
ART. 19
Membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu pot cumpara valori mobiliare:
a) ale emitentilor sau deţinute de societãţi de intermediere care fac obiectul unei inspecţii sau anchete în curs de desfãşurare de cãtre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
b) ale unei societãţi comerciale care se afla într-una dintre fazele procedurale prevãzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii şi lichidãrii judiciare.
ART. 20
Fiecare membru şi angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va întocmi şi va depune la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare în scop de evidenta o declaraţie ce va deţine date privind:
a) valorile mobiliare deţinute de cãtre acesta, de cãtre soţul sau sotia, ori de cãtre alte persoane care locuiesc împreunã cu acesta;
b) soţul (sotia) sau rudele pînã la gradul al treilea sau afinii pînã la gradul al doilea care sînt acţionari sau angajaţi în cadrul unei persoane juridice, subiect al supravegherii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
c) alte informaţii prevãzute prin regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 21
Modificarea datelor conţinute în aceasta declaraţie va fi anunţatã, în scris, de cãtre membrii şi angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare Oficiului de Evidenta a Valorilor Mobiliare în termen de 10 zile de la data luãrii la cunostinta despre aceasta modificare.
ART. 22
Declaraţiile depuse în conformitate cu prevederile art. 21 sînt confidenţiale. Au acces la dosarele ce cuprind declaraţii, ca cele de mai sus, numai membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi persoana din cadrul Oficiului de Evidenta a Valorilor Mobiliare, desemnatã cu înregistrarea lor prin decizie a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

SECŢIUNEA a III-a
Conflicte de interese
ART. 23
(1) Un angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care în cursul exercitãrii atribuţiilor sale are sarcina sa desfãşoare activitãţi legate de societãţi implicate în piata de capital în care acesta deţine valori mobiliare, sau are un interes personal, a fost angajat în ultimii 5 ani, client sau acţionar semnificativ al acesteia, are obligaţia sa aducã de îndatã aceasta situaţie la cunostinta şefului ierarhic imediat superior.
(2) În condiţiile constatãrii unui conflict de interese, şeful ierarhic imediat superior va lua decizia de recuzare a angajatului respectiv.
ART. 24
(1) Un angajat nu poate face sau primi propuneri de angajare din partea unei societãţi comerciale sau a unui organ al statului, dacã acest angajat este implicat în orice procedura amiabila sau contradictorie în care cel care angajeazã este participant, consilier, martor etc., indiferent de poziţia acestuia fata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(2) Angajatul care intenţioneazã sa negocieze angajarea sa în condiţiile alin. (1) va aduce acest fapt la cunostinta şefului sau ierarhic imediat superior înainte de a întreprinde orice acţiune.
ART. 25
Angajaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare au dreptul de a da explicaţii în fata acesteia pentru un conflict de interese sau aparenta de conflict de interese al cãrui subiect este.

SECŢIUNEA a IV-a
Raporturile cu foştii angajaţi ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
ART. 26
Nici un fost angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nu va putea reprezenta în fata acesteia o persoana fizica sau juridicã într-o anumitã problema, dacã aceasta persoana a luat parte în mod direct la problema respectiva în perioada cînd a fost angajata a comisiei.
ART. 27
Pentru o perioada de 2 ani este interzis unui fost angajat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sa reprezinte în fata comisiei o persoana fizica sau juridicã în probleme de care a fost în mod oficial responsabil.
ART. 28
La încetarea activitãţii în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, orice angajat va da o declaraţie ca nu va utiliza informaţiile la care a avut acces pe perioada în care acesta a fost salariatul comisiei.

SECŢIUNEA a V-a
Raporturile membrilor şi angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu persoane din afarã acesteia
ART. 29
Membrilor şi angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare le este interzis:
1. sa utilizeze poziţia lor oficialã şi/sau informaţii confidenţiale în obţinerea de profit personal;
2. sa solicite sau sa accepte orice fel de cadou, serviciu, favoare care ar putea crea avantaje persoanelor cu care acesta este în relaţii oficiale în numele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 30
Dezvaluirea de informaţii confidenţiale sau remiterea de documente care conţin o asemenea informaţie, la solicitarea reprezentanţilor unui organ al puterii de stat, este opritã, în lipsa unei autorizari a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

CAP. 3
Sancţiuni
ART. 31
Încãlcarea cu vinovãţie a dispoziţiilor prezentului regulament se sancţioneazã disciplinar de cãtre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, potrivit legii, cu:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceeaşi perioada;
d) reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) retrogradarea în funcţie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe durata de 1-3 luni;
f) desfacerea disciplinarã a contractului de munca.
ART. 32
Impotriva sancţiunii disciplinare se poate face plîngere în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare, potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 33
Persoana impotriva cãreia Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a emis decizia de sancţionare pentru încãlcarea uneia sau unora dintre prevederile prezentului regulament este obligatã la adoptarea conduitei prescrise în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare. În caz contrar, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate proceda, dupã caz, la aplicarea unei mãsuri disciplinare cu grad coercitiv mai ridicat sau la desfacerea contractului de munca.
ART. 34
Impotriva membrilor sau angajaţilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare care, prin dezvaluirea de informaţii confidenţiale sau privilegiate, comit infracţiuni încadrate şi sancţionate ca atare de cãtre organele competente, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare are deschisã calea acţiunii în justiţie în vederea recuperãrii prejudiciului cauzat.
Dispoziţii finale
ART. 35
Prezentul regulament intra în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016