Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2017  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţelor din data de 24.05.2017 şi 12.06.2017,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 66, punctul 11 se abrogă.
    2. La articolul 94, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "12. avizează reglementările/procedurile emise de Fondul de garantare a asiguraţilor, Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România;"

    3. La articolul 94, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:
    "12^1. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări/proceduri privind organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a asiguraţilor, Fondului de compensare a investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile legale incidente;"

    4. La articolul 94, punctele 13, 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "13. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Fondului de Garantare a Asiguraţilor, al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, al Fondului de compensare al investitorilor şi al Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, după caz, şi propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale;
14. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care Fondul de garantare al asiguraţilor, Fondul de compensare al investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îşi desfăşoară activitatea şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale;
15. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării/autorizării a actelor/documentelor referitoare la organizarea/funcţionarea/activitatea Fondului de garantare al asiguraţilor, Fondului de compensare al investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, conform prevederilor legale;"

    5. La articolul 145, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
    "4. Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită."

    6. La articolul 152, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. analizează propunerile şi observaţiile la proiectele de reglementări transmise de asociaţiile profesionale ale asigurătorilor, precum şi ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări referitoare la activitatea de asigurare;"

    7. La articolul 153, punctele 1, 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. analizează şi formulează propuneri privind soluţionarea solicitărilor transmise de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, brokerii şi alţi intermediari în asigurări şi vehiculele investiţionale, cu privire la obţinerea avizului prealabil şi/sau a autorizaţiei de funcţionare, precum şi cu privire la aprobarea modificărilor documentelor sau condiţiilor în baza cărora au fost autorizate, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
    ..........................................................................
7. evaluează permanent modul de îndeplinire de către acţionari, societăţi şi persoanele din conducerea acestora a condiţiilor legale în baza cărora s-a acordat autorizarea/ aprobarea;
8. analizează documentaţia privind transferul de portofoliu, fuziunea, divizarea, lichidarea în cadrul procedurii de insolvenţă şi în cadrul procedurii de lichidare voluntară a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare şi a brokerilor şi a altor intermediari în asigurări;"

    8. La articolul 153, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:
    "8^1. realizează, împreună cu direcţiile de specialitate cu atribuţii specifice, demersurile necesare în vederea îndeplinirii de către A.S.F. a obligaţiilor care îi revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;"

    9. La articolul 153, punctele 11 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11. verifică, în colaborare cu alte direcţii din A.S.F., nivelul de respectare a principiilor prudenţiale de către societăţile care îşi asumă angajamentul sau subscriu riscuri în alt stat membru şi transmite/primeşte notificări către/de la autorităţi competente din alte state membre, ca urmare a avizării extinderii activităţii societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, respectiv a brokerilor şi a altor intermediari în asigurări pe teritoriul statelor membre în baza dreptului de stabilire sau în baza libertăţii de a presta servicii;
    ................................................................
14. asigură actualizarea bazei de date SAR prin intermediul aplicaţiei «Bază SAR.exe», ca urmare a deciziilor emise de direcţie pentru asigurători/reasigurători, respectiv pentru brokeri şi alţi intermediari în asigurări şi a notificărilor primite de la autorităţi din Uniunea Europeană şi menţine şi actualizează Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, respectiv Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare;"

    10. Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 154
    Direcţia supraveghere şi control asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea activităţii şi situaţiei financiare a asigurătorilor-reasigurătorilor, precum şi realizarea acţiunilor de control asupra activităţii desfăşurate de către aceştia."

    11. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 157
    Direcţia supraveghere şi control are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul supraveghere prudenţială I;
    2. Serviciul supraveghere prudenţială II;
    3. Serviciul supraveghere prudenţială III;
    4. Serviciul actuariat şi managementul riscului;
    5. Serviciul control societăţi de asigurare şi reasigurare."

    12. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 4.1
    Serviciul supraveghere prudenţială I
"

    13. La articolul 158, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 158
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială I sunt:"

    14. La articolul 158, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:
    "3^1. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de guvernanţă;
3^2. analizează şi evaluează împreună cu Serviciul actuariat şi managementul riscului modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia;"

    15. La articolul 158, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. transmite Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare;"

    16. La articolul 158, punctele 7 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;
    .................................................................
10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control;"

    17. La articolul 158, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocaţi serviciului prin realizarea acţiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere;"

    18. La articolul 158, punctele 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora;
    .....................................................................
17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul;"

    19. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 4.2
    Serviciul supraveghere prudenţială II
"

    20. La articolul 159, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 159
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială II sunt:"

    21. La articolul 159, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:
    "3^1. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de guvernanţă;
3^2. analizează şi evaluează împreună cu Serviciul actuariat şi managementul riscului modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia;"

    22. La articolul 159, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. transmite Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare;"

    23. La articolul 159, punctele 7 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;
    .......................................................
10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control;"

    24. La articolul 159, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocaţi serviciului prin realizarea acţiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere;"

    25. La articolul 159, punctele 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F, alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora;
    ...............................................................
17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul;"

    26. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 4.3
    Serviciul supraveghere prudenţială III
"

    27. La articolul 160, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 160
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială III sunt:"

    28. La articolul 160, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:
    "3^1. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de guvernanţă;
3^2. analizează şi evaluează împreună cu Serviciul actuariat şi managementul riscului modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia;"

    29. La articolul 160, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. transmite Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare;"

    30. La articolul 160, punctele 7 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;
    .....................................................................
10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control;"

    31. La articolul 160, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
    "10^1. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocaţi serviciului prin realizarea acţiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere;"

    32. La articolul 160, punctele 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora;
    .........................................................................
17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul;"

    33. La capitolul VII secţiunea a 4-a, subsecţiunea 4.4, cuprinzând articolul 161, se abrogă.
    34. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 4.5
    Serviciul actuariat şi managementul riscului
"

    35. La articolul 162, partea introductivă şi punctele 4 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 162

    Atribuţiile specifice Serviciului actuariat şi managementul riscului sunt:
    ………………………………………………………………
4. participă în cadrul acţiunilor de control ce presupun verificări ale produselor de asigurare practicate, a activelor şi a obligaţiilor, inclusiv a rezervelor tehnice şi a ipotezelor care stau la baza SCR şi MCR, sau altă tematică ce necesită suport actuarial;
    ……………………………………………………………
14. realizează, împreună cu serviciile de supraveghere din cadrul sectorului asigurări-reasigurări şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară, evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare-reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;"

    36. La articolul 162, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 17^1 şi 17^2, cu următorul cuprins:
    "17^1. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de management al riscului;
17^2. analizează şi evaluează împreună cu serviciile de supraveghere modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia;"

    37. La capitolul VII secţiunea a 4-a, după subsecţiunea 4.5 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.6, cuprinzând articolul 162^1, cu următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 4.6
    Serviciul control societăţi de asigurare şi reasigurare
    ART. 162^1
    Atribuţiile specifice Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare sunt:
    1. propune derularea de controale inopinate;
    2. organizează desfăşurarea acţiunilor de control inopinat şi periodic conform deciziilor preşedintelui A.S.F. sau planului de control anual aprobat de Consiliul A.S.F la societăţile de asigurare-reasigurare;
    3. primeşte şi analizează observaţiile la procesul-verbal de control, transmise de entitatea controlată, şi le integrează în documentul transmis spre analiză şi decizie Consiliului A.S.F.;
    4. raportează vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări rezultatele acţiunilor de control desfăşurate la societăţile de asigurare-reasigurare şi propune măsuri/sancţiuni în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
    5. întocmeşte note cu privire la rezultatele acţiunilor de control care conţin propuneri de măsuri/sancţiuni în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
    6. informează structurile organizatorice implicate cu privire la măsurile dispuse de preşedintele A.S.F., vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări şi/sau Consiliul A.S.F., ca urmare a activităţii de control specifice serviciului;
    7. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie;
    8. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor semestriale de supraveghere şi control ale direcţiei;
    9. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul activităţii societăţilor de asigurare-reasigurare;
    10. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora;
    11. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;
    12. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise de serviciu pentru societăţile de asigurare şi/sau reasigurare;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate al sectorului asigurări-reasigurări dispuse de conducerea ierarhică."

    38. La capitolul VII, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, cuprinzând art. 162^2-162^7, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită
    ART. 162^2
    (1) Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, precum şi realizarea acţiunilor de control cu privire la funcţionarea acestora şi cu privire la activitatea desfăşurată.
    (2) Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită asigură monitorizarea respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurărilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate.
    ART. 162^3
     Obiectivele Direcţiei supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită sunt:
    1. asigurarea supravegherii modului de funcţionare a brokerilor şi a altor intermediari în asigurări şi respectarea sistemului de guvernanţă;
    2. asigurarea supravegherii respectării regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare-reasigurare şi ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor, precum şi a cerinţelor privind guvernanţa internă a produselor;
    3. alinierea modului de supraveghere a riscurilor conform celor mai bune practici internaţionale;
    4. asigurarea respectării regulilor de conduită şi transparenţă în relaţia cu consumatorii de produse de asigurare şi a celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă în asigurări.
    ART. 162^4
    Relaţiile funcţionale:
    1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.
    ART. 162^5
    Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie;
    2. Serviciul supravegherea regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare-reasigurare, brokerilor şi ale intermediarilor.
    SUBSECŢIUNEA 5.1
    Serviciul supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie
    ART. 162^6
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie sunt:
    1. verifică respectarea cerinţelor cu privire la organizarea şi funcţionarea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări;
    2. realizează analiza activităţii brokerilor de asigurare-reasigurare şi a altor intermediari în asigurări, prin analizarea şi evaluarea informaţiilor cuprinse în rapoartele şi informările periodice şi a altor documente transmise A.S.F.;
    3. realizează analiza modurilor şi canalelor de distribuţie a produselor de asigurări pentru analizarea tendinţelor şi vulnerabilităţilor potenţiale ca efect al soluţiilor de distribuţie adoptate;
    4. verifică respectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă pentru personalul care activează în distribuţia produselor de asigurare;
    5. analizează practicile comerciale dintre societăţile de asigurare-reasigurare şi intermediari, precum şi dintre aceştia şi asiguraţi în vederea respectării prevederilor legale incidente;
    6. identifică profilele de risc şi vulnerabilităţile la nivelul brokerilor/intermediarilor în asigurări;
    7. verifică şi analizează evoluţia indicatorilor privind activitatea de brokeraj în asigurare şi întocmeşte note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/ preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F.;
    8. organizează desfăşurarea acţiunilor de control la brokeri şi alţi intermediari, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, şi întocmeşte procese-verbale, respectiv note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/ Consiliul A.S.F.;
    9. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/ Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale;
    10. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora;
    11. întocmeşte informări către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F. brokerilor şi altor intermediari în asigurări;
    12. raportează vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acţiunilor de control desfăşurate la brokerii şi alţi intermediari în asigurări şi propune sancţiuni/măsuri în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
    13. înregistrează şi ţine evidenţa măsurilor dispuse în urma activităţii desfăşurate de serviciu;
    14. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie;
    15. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de control şi supraveghere semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi;
    16. colectează date şi actualizează fişa brokerilor de asigurare-reasigurare şi a altor intermediari în asigurări privind orice informaţii referitoare la societăţile supravegheate şi/sau grupurile din care acestea fac parte, din rapoarte anuale, raportări, mass-media etc.;
    17. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente;
    18. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia „Bază SAR.exe“ conform deciziilor emise de serviciu pentru brokeri şi alţi intermediari în asigurări;
    19. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;
    20. propune, în colaborare cu alte structuri organizatorice, limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii la cererea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări după verificarea situaţiei financiare a acestora;
    21. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor;
    22. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5.2
    Serviciul supravegherea regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare-reasigurare şi ale intermediarilor
    ART. 162^7
    Atribuţiile specifice Serviciului supravegherea regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare/reasigurare şi ale intermediarilor sunt:
    1. analizează şi verifică respectarea regulilor de conduită în relaţia cu clienţii, inclusiv pentru societăţile care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;
    2. verifică respectarea cerinţelor de informare şi transparenţă în procesul de ofertare a produselor de asigurare;
    3. analizează practicile comerciale (modele de remunerare) ale asigurătorilor în relaţia cu brokerii şi alţi intermediari în asigurări, precum şi între aceştia şi asiguraţi, potrivit prevederilor legale aplicabile;
    4. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/ Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicabile;
    5. sesizează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la încălcarea regulilor de conduită în cazul societăţilor care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;
    6. transmite serviciilor cu atribuţii de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control;
    7. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control;
    8. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise la nivel de serviciu;
    9. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie;
    10. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;
    11. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor;
    12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    39. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Sectorul asigurări-reasigurări,
                    Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu

    Bucureşti, 13 iunie 2017.
    Nr. 4.
    ANEXĂ
    (Anexă la regulament)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016