Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 4/2009  privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009
ART. 1
Prezentul regulament stabileşte modul de constituire şi funcţionare a Registrului public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Registrul C.N.V.M., conform prevederilor <>Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, precum şi ale <>Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, denumite fiecare, în continuare, <>Legea nr. 297/2004 , <>Legea nr. 31/2006 , respectiv, <>Legea nr. 32/2006 .
ART. 2
(1) În Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entitãţi prevãzute în <>Legea nr. 297/2004 , <>Legea nr. 31/2006 şi în <>Legea nr. 32/2006 , menţionate la art. 5.
(2) Înscrierea entitãţilor în Registrul C.N.V.M. se face cronologic, dupã achitarea tarifului aferent.
(3) Atestarea înscrierii în Registrul C.N.V.M. se menţioneazã în cuprinsul actului individual de autorizare/avizare/validare.
(4) În cazul entitãţilor care nu se autorizeazã/avizeazã de cãtre Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), precum şi în cazul entitãţilor autorizate/avizate de cãtre C.N.V.M. anterior datei de 9 septembrie 2005, înscrierea în Registrul C.N.V.M. se face în baza atestatului eliberat de C.N.V.M., care certificã respectarea cerinţelor de înscriere în Registrul C.N.V.M., respectiv a condiţiilor de autorizare/avizare prevãzute de reglementãrile în vigoare.
(5) Emiterea atestatului prevãzut la alin. (4) se face, dupã caz, în baza:
a) actelor individuale emise de C.N.V.M.;
b) notificãrilor transmise de autoritãţile competente;
c) solicitãrii entitãţii în cauzã.
ART. 3
(1) Registrul C.N.V.M. are caracter public.
(2) Registrul C.N.V.M. se ţine în sistem computerizat.
(3) Registrul C.N.V.M. este pus la dispoziţia publicului pe pagina de internet a C.N.V.M. şi, la cerere, pe suport hârtie, dupã achitarea tarifului prevãzut în Regulamentul C.N.V.M. privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 4
(1) Registrul C.N.V.M. este împãrţit în secţiuni numerotate. Secţiunile se pot divide în subsecţiuni.
(2) În Registrul C.N.V.M. sunt înscrise entitãţile active corespunzãtoare fiecãrei secţiuni.
(3) Registrul C.N.V.M. se actualizeazã ori de câte ori este necesar.
ART. 5
(1) Secţiunile Registrului C.N.V.M. sunt:
1. Secţiunea 1 - Intermediari care presteazã servicii de investiţii financiare în România:
a) Subsecţiunea 1 - Societãţi de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.);
b) Subsecţiunea 2 - Instituţii de credit din România (INCR);
c) Subsecţiunea 3 - Firme de investiţii din alte state membre (FISM);
d) Subsecţiunea 4 - Sucursale ale firmelor de investiţii din alte state membre (SFIM);
e) Subsecţiunea 5 - Sucursale ale firmelor de investiţii din statele nemembre (SFIN);
f) Subsecţiunea 6 - Instituţii de credit din alte state membre (INCM):
g) Subsecţiunea 7 - Instituţii de credit din alte state membre care îşi desfãşoarã activitatea în România în mod direct (ICSM);
h) Subsecţiunea 8 - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre care îşi desfãşoarã activitatea în România prin sucursale (SICM);
i) Subsecţiunea 9 - Sucursale ale instituţiilor de credit din state nemembre (SICN).
2. Secţiunea 2 - Agenţi:
a) Subsecţiunea 1 - Agenţi pentru servicii de investiţii financiare (ASIF);
b) Subsecţiunea 2 - Agenţi delegaţi (ADEL);
c) Subsecţiunea 3 - Agenţi autorizaţi/validaţi care reprezintã interesele deţinãtorilor de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate (AOIS);
d) Subsecţiunea 4 - Agenţi de distribuţie ai S.A.I. (ADIS).
3. Secţiunea 3 - Traderi (TRAD).
4. Secţiunea 4 - Consultanţi de investiţii:
a) Subsecţiunea 1 - Consultanţi de investiţii persoane fizice (CIPF);
b) Subsecţiunea 2 - Consultanţi de investiţii persoane juridice (CIPJ).
5. Secţiunea 5 - Societãţi de administrare a investiţiilor:
a) Subsecţiunea 1 - Societãţi de administrare a investiţiilor din România (SAIR);
b) Subsecţiunea 2 - Societãţi de administrare a investiţiilor din alte state membre (SAIM);
c) Subsecţiunea 3 - Sucursale ale societãţilor de administrare a investiţiilor din alte state membre (SSAM);
d) Subsecţiunea 4 - Sucursale ale societãţilor de administrare a investiţiilor din state nemembre (SSAN).
6. Secţiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii:
a) Subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR);
b) Subsecţiunea 2 - Fonduri deschise de investiţii din alte state membre (FDIM);
c) Subsecţiunea 3 - Fonduri deschise de investiţii din state nemembre (FDIN).
7. Secţiunea 7 - Societãţi de investiţii:
a) Subsecţiunea 1 - Societãţi de investiţii din România (SINR);
b) Subsecţiunea 2 - Societãţi de investiţii din alte state membre (SISM);
c) Subsecţiunea 3 - Societãţi de investiţii din state nemembre (SISN).
8. Secţiunea 8 - Fonduri închise de investiţii:
a) Subsecţiunea 1 - Fonduri închise de investiţii din România (FIIR);
b) Subsecţiunea 2 - Fonduri închise de investiţii din alte state membre (FIIM);
c) Subsecţiunea 3 - Fonduri închise de investiţii din state nemembre (FIIN).
9. Secţiunea 9 - Societãţi de investiţii de tip închis:
a) Subsecţiunea 1 - Societãţi de investiţii de tip închis din România (SIIR);
b) Subsecţiunea 2 - Societãţi de investiţii de tip închis din alte state membre (SIIM);
c) Subsecţiunea 3 - Societãţi de investiţii de tip închis din state nemembre (SIIN).
10. Secţiunea 10 - Depozitari:
a) Subsecţiunea 1 - Depozitari din România (DEPR);
b) Subsecţiunea 2 - Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre avizate de CNVM ca depozitari (SICD).
11. Secţiunea 11 - Operatori de piaţã (OPPR):
a) Subsecţiunea 1 - Operatori de piaţã din România (OPRO);
b) Subsecţiunea 2 - Operatori de piaţã din alte state membre/entitãţi asimilate acestora (OPSM);
c) Subsecţiunea 3 - Operatori de piaţã din state nemembre/entitãţi asimilate acestora (OPSN).
12. Secţiunea 12 - Operatori de sistem (OSAT):
a) Subsecţiunea 1 - Operatori de sistem din România (OSRO);
b) Subsecţiunea 2 - Operatori de sistem din alte state membre/entitãţi asimilate acestora (OSSM);
c) Subsecţiunea 3 - Operatori de sistem din state nemembre/entitãţi asimilate acestora (OSSN).
13. Secţiunea 13 - Reprezentanţi ai compartimentului de control intern (RCCI).
14. Secţiunea 14 - Administratori speciali:
a) Subsecţiunea 1 - Administratori speciali persoane fizice (ASPF);
b) Subsecţiunea 2 - Administratori speciali persoane juridice (ASPJ).
15. Secţiunea 15 - Lichidatori:
a) Subsecţiunea 1 - Lichidatori persoane fizice (LIPF);
b) Subsecţiunea 2 - Lichidatori persoane juridice (LIPJ).
16. Secţiunea 16 - Evaluatori/Experţi independenţi:
a) Subsecţiunea 1 - Evaluatori/Experţi independenţi persoane fizice (EVPF);
b) Subsecţiunea 2 - Evaluatori/Experţi independenţi persoane juridice (EVPJ).
17. Secţiunea 17 - Investitori calificaţi:
a) Subsecţiunea 1 - Investitori calificaţi persoane fizice (ICPF);
b) Subsecţiunea 2 - Investitori calificaţi persoane juridice (ICPJ).
18. Secţiunea 18 - Entitãţi care efectueazã operaţiuni posttranzacţionare:
a) Subsecţiunea 1 - Case de compensare/Contrapãrţi centrale (CCCC);
b) Subsecţiunea 2 - Depozitari centrali (DPCN).
19. Secţiunea 19 - Operatori independenţi:
a) Subsecţiunea 1 - Operatori independenţi (SSIF) din România (OINR);
b) Subsecţiunea 2 - Operatori independenţi (INCR) din alte state membre (OISM).
20. Secţiunea 20 - Agenţii de rating (AGRT).
21. Secţiunea 21 - Vehicule investiţionale:
a) Subsecţiunea 1 - societãţi de securitizare (VISS)
b) Subsecţiunea 2 - fonduri de securitizare (VIFS)
22. Secţiunea 22 - Societãţi de administrare de vehicule investiţionale (SAVI).
23. Secţiunea 23 - Auditorii sistemelor informatice agreaţi pentru a efectua auditul sistemelor informatice ale entitãţilor supuse autorizãrii, reglementãrii şi supravegherii C.N.V.M.:
a) Subsecţiunea 1 - Auditori sisteme informatice persoane juridice (SIPJ);
b) Subsecţiunea 2 - Auditori sisteme informatice persoane fizice (SIPF).
(2) C.N.V.M. poate decide adãugarea unor noi secţiuni şi/sau subsecţiuni.
ART. 6
(1) În cazul în care uneia dintre entitãţile înscrise în Registrul C.N.V.M. i se retrage autorizaţia/avizul/atestatul/validarea, aceasta va fi radiatã din Registrul C.N.V.M. în baza unei decizii de retragere a înscrierii, numãrul de înscriere al acesteia nemaifiind atribuit niciunei alte entitãţi.
(2) Date sumare despre entitãţile radiate din Registrul C.N.V.M. se pot vizualiza consultând rubrica "Entitãţi radiate din Registrul C.N.V.M."
(3) În cazul în care o entitate este radiatã din Registrul C.N.V.M. şi ulterior este reînscrisã, aceasta primeşte un numãr de înregistrare diferit de cel iniţial.
ART. 7
(1) Registrul C.N.V.M. publicat pe pagina de internet a C.N.V.M. cuprinde urmãtoarele rubrici:
1. Pentru persoanele juridice, dupã caz:
a) numãrul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;
b) denumirea entitãţii;
c) forma juridicã a entitãţii;
d) subsecţiunea la care este înscrisã entitatea;
e) coduri (codul unic de înregistrare şi numãrul de înmatriculare în registrul comerţului sau echivalentul acestora pentru persoanele strãine);
f) adresa sediului social;
g) numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal;
h) consiliul de administraţie/administratorul unic;
i) conducãtori;
j) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;
k) numãrul şi data actului individual emis de C.N.V.M.;
l) seria, numãrul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţionalã a României şi/sau numãrul şi data autorizaţiei referitoare la obiectul de activitate;
m) numãrul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentã dintr-un alt stat membru şi denumirea autoritãţii competente;
n) numãrul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentã dintr-un stat nemembru şi denumirea autoritãţii competente;
o) obiectul de activitate/activitãţile autorizate;
p) observaţii;
q) capitalul social;
r) numãrul de acţiuni emise;
s) acţionarii sau acţionarii semnificativi, dupã caz;
t) sediile secundare;
u) societatea de administrare a investiţiilor;
v) depozitarul;
w) prospectul de emisiune;
x) prospectul de consultanţã;
y) O.P.C.V.M. administrate;
z) A.O.P.C. administrate;
) ASIF;
bb) ADEL;
cc) AOIS;
dd) ADIS;
ee) reprezentanţi compartiment control intern;
ff) consultanţi autorizaţi;
gg) numãrul şi data certificatului CISA;
hh) data radierii.
2. Pentru persoanele fizice, dupã caz:
a) numãrul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;
b) numele şi prenumele persoanei;
c) numãrul şi data actului individual;
d) subsecţiunea la care este înscrisã;
e) adresa sediului unde îşi desfãşoarã activitatea;
f) adresa de domiciliu/corespondenţã, dupã caz;
g) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;
h) angajatorul;
i) prospectul de consultanţã;
j) observaţii;
k) data radierii;
l) numãrul şi data certificatului CISA.
3. Pentru fondurile deschise/închise de investiţii, dupã caz:
a) numãrul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;
b) denumirea;
c) societatea de administrare;
d) reprezentantul legal al societãţii de administrare;
e) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;
f) numãrul şi data actului individual;
g) numãrul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentã dintr-un alt stat membru şi denumirea autoritãţii competente;
h) numãrul şi data actului de autorizare emis de autoritatea competentã dintr-un stat nemembru şi denumirea autoritãţii competente;
i) regulile fondului;
j) prospectul de emisiune;
k) depozitarul;
l) distribuitorii;
m) observaţii;
n) data radierii.
4. Pentru societãţile de securitizare/societãţile de administrare de vehicule investiţionale, dupã caz:
a) numãrul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M;
b) denumirea entitãţii;
c) forma juridicã a entitãţii;
d) subsecţiunea la care este înscrisã entitatea;
e) coduri (codul unic de înregistrare şi numãrul de înmatriculare în registrul comerţului sau echivalentul acestora pentru persoanele strãine);
f) adresa sediului social;
g) numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal;
h) consiliul de administraţie/administratorul;
i) conducãtorii;
j) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;
k) numãrul şi data actului individual emis de C.N.V.M.;
l) obiectul de activitate/activitãţile autorizate;
m) capitalul social;
n) numãrul de acţiuni emise;
o) prospectul de emisiune;
p) AOIS;
q) data radierii;
r) observaţii.
5. Pentru fondurile de securitizare, dupã caz:
a) numãrul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M.;
b) denumirea;
c) societatea de administrare;
d) reprezentantul legal al societãţii de administrare;
e) societatea de management de portofoliu;
f) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;
g) numãrul şi data actului individual;
h) prospectul de emisiune;
i) AOIS;
j) data radierii;
k) observaţii.
(2) Rubrica "Observaţii" este activã în cazul în care despre entitatea în cauzã existã informaţii cu privire la sancţiuni aplicate acesteia de C.N.V.M., reorganizare, lichidare, faliment al entitãţii, fuziune, schimbare de denumire, precum şi alte situaţii similare.
ART. 8
(1) Numãrul de înscriere*) al entitãţilor în Registrul C.N.V.M. are urmãtoarea structurã alfanumericã:
------------
*) Exemplu:
Tip - Nr. secţiune - Nume secţiune/subsecţiune - Cod statistic ţarã/judeţ - Nr. de ordine din Registrul C.N.V.M./În situaţia unei persoane fizice române autorizate ca agent pentru servicii de investiţii financiare, numãrul de înscriere în registru va fi:

PFR*1)02*2) ASIF*3)/43*4)0027*5), unde:
*1) PFR - persoanã fizicã românã;
*2) 02 - numãrul secţiunii;
*3) ASIF - numele subsecţiunii;
*4) /43 - codul statistic al judeţului;
*5) 0027 - numãrul de ordine.

a) tipul persoanei:
PJR - persoanã juridicã românã;
PJM - persoanã juridicã din alt stat membru;
PJN - persoanã juridicã din stat nemembru;
PFR - persoanã fizicã românã;
PFM - persoanã fizicã strãinã din alt stat membru;
PFN - persoanã fizicã strãinã din stat nemembru;
CSC - contract de societate civilã;
b) numãrul secţiunii;
c) numele secţiunii sau, în cazul în care secţiunea este împãrţitã în subsecţiuni, numele subsecţiunii. În situaţia în care o secţiune nu este împãrţitã iniţial în subsecţiuni, iar pe parcurs aceasta se împarte în subsecţiuni, entitãţilor care se înscriu în subsecţiuni li se va trece numele subsecţiunii, iar pentru cele deja înscrise se pãstreazã numele secţiunii;
d) pentru persoanele din România şi sucursalele persoanelor juridice din strãinãtate, caracterul "/" urmat de codul statistic al judeţului în care:
- persoana juridicã îşi are sediul social; sau
- sucursala este înregistratã; sau
- persoana fizicã îşi are domiciliul; sau
- s-a înregistrat contractul de societate civilã al fondului de investiţii;
e) pentru persoanele din strãinãtate, cu excepţia sucursalelor, codul statului în care:
- persoana juridicã îşi are sediul social; sau
- persoana fizicã îşi are domiciliul; sau
- s-a înregistrat contractul de societate civilã al fondului de investiţii;
f) numãrul de ordine în Registrul C.N.V.M.
(2) În cadrul fiecãrei secţiuni numãrul de ordine precizat la alin. (1) lit. f) se alocã începând de la 1.
În cazul în care secţiunea este împãrţitã în subsecţiuni, numãrul de ordine se alocã în cadrul fiecãrei subsecţiuni începând de la 1.
(3) Numãrul de ordine din Registrul C.N.V.M., precizat la alin. (1) lit. f), este format din 4 caractere numerice.
ART. 9
(1) Entitãţile autorizate/avizate de C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 297/2004 se înscriu în Registrul C.N.V.M. la data îndeplinirii cerinţelor prevãzute de <>Legea nr. 297/2004 şi a reglementãrilor adoptate în aplicarea acesteia, dar nu mai târziu de termenul-limitã prevãzut în acestea.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul societãţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii şi a depozitarilor, autorizate/avizate înainte de data de 24 iunie 2005, numãrul de ordine este numãrul alocat entitãţii la momentul autorizãrii/avizãrii iniţiale, iar data înscrierii în Registrul C.N.V.M. este data autorizãrii/avizãrii.
(3) Înscrierea entitãţilor în Registrul C.N.V.M. se realizeazã prin grija Direcţiei tehnologia informaţiei şi a:
a) Direcţiei autorizare, în cazul entitãţilor prevãzute la secţiunile 1-13, 16, şi 18-22;
b) Direcţiei emitenţi în cazul entitãţilor prevãzute la secţiunea 17;
c) Direcţiei juridice în cazul entitãţilor prevãzute la secţiunile 14 şi 15.
ART. 10
Numãrul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M. se precizeazã de entitatea înscrisã în Registrul C.N.V.M. în toate actele oficiale şi în corespondenţã, alãturi de datele de identificare.
ART. 11
(1) Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã <>Regulamentul nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/2006 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 20 februarie 2006, precum şi orice dispoziţie contrarã.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016