Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 27 din 26 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1288 din 24 decembrie 2020
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 14, precum şi ale art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. XVI lit. b) pct. (iii) din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012,
    în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012,
    în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 8 alin. (14) şi ale cap. X din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 25.11.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Din momentul începerii efective a activităţii de depozitare şi custodie a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative/ocupaţionale, depozitarii avizaţi în baza legislaţiei privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) şi (2), taxa lunară de funcţionare menţionată la pct. 2 din anexa nr. 2."

    2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cota se virează lunar conform art. 32 alin. (1) şi (2) şi se stabileşte în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 4-9 din anexa nr. 2."

    3. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tariful menţionat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piaţă, depozitarilor centrali şi contrapărţilor centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor."

    4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.43, pct. 1.65-1.77, 2.21, 2.22, 2.5, 2.6, 2.14, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 şi 5.8 din anexa nr. 3 şi se achită conform art. 32 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 22, după caz."

    5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37, 1.37^1 şi 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. şi include autorizaţia de a practica doar o anumită clasă de asigurare."

    6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Pentru aprobarea modificărilor condiţiilor în baza cărora s-a acordat autorizaţia sau avizul, solicitată de un asigurător/reasigurător, intermediar principal sau de o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională, precum şi pentru furnizarea de informaţii/puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3, pentru a servi în relaţiile cu terţii, cu excepţia contractanţilor, păgubiţilor şi a instituţiilor sau autorităţilor publice, se percep taxele prevăzute la pct. 1.42, respectiv pct. 5.7 din anexa nr. 3."

    7. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.
    8. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, ^ cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    Suma aferentă tarifului perceput pentru monitorizarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată, şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 de către o parte terţă care evaluează respectarea criteriilor STS în securitizare, prevăzut la pct. 4^1 din anexa nr. 3, se virează anual în termen de maximum 15 zile de la încheierea anului calendaristic pentru care se percepe tariful de monitorizare."

    9. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Tarifele şi taxele anuale cuvenite A.S.F. se aplică şi se virează de către entităţile reglementate vizate, potrivit regulilor şi dispoziţiilor menţionate la art. 22, 27, 27^1 şi 28."

    10. La anexa nr. 2, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Taxă lunară │ │
│ │ │din │ │
│ │ │veniturile │ │
│ │Taxă de │obţinute din │ │
│ │funcţionare │toate │ │
│ │aplicabilă │activităţile │ │
│ │depozitarilor│de depozitare│ │
│ │fondurilor de│şi custodie a│ │
│ │pensii │activelor │ │
│2. │administrate │financiare │5% │
│ │privat/ │ale │ │
│ │fondurilor de│fondurilor de│ │
│ │pensii │pensii │ │
│ │facultative/ │administrate │ │
│ │ocupaţionale │privat/ │ │
│ │ │fondurilor de│ │
│ │ │pensii │ │
│ │ │facultative/ │ │
│ │ │ocupaţionale │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    11. La anexa nr. 2, după punctul 6 se introduc 3 noi puncte, punctele 7-9, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de calcul│tarifului│
│crt.│venituri │căreia i se │/taxei/ │
│ │ │aplică cota │cotei (%)│
│ │ │etc.) │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Contribuţia │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │exercitarea │ │ │
│ │supravegherii│Cotă asupra │ │
│ │şi │primelor brute│ │
│ │controlului │încasate din │ │
│ │activităţii │asigurări │ │
│ │de asigurări │generale, mai │ │
│ │generale, mai│puţin din │ │
│7. │puţin │activitatea de│0,4% │
│ │activitatea │asigurări RCA,│ │
│ │de asigurări │aferente │ │
│ │RCA, │sucursalelor │ │
│ │desfăşurată │asigurătorilor│ │
│ │de │din state │ │
│ │asigurătorii │terţe │ │
│ │din state │ │ │
│ │terţe prin │ │ │
│ │intermediul │ │ │
│ │sucursalelor │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Contribuţia │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │exercitarea │ │ │
│ │supravegherii│Cotă asupra │ │
│ │şi │primelor brute│ │
│ │controlului │încasate din │ │
│ │activităţii │asigurări de │ │
│8. │de asigurări │viaţă aferente│0,3% │
│ │de viaţă │sucursalelor │ │
│ │desfăşurată │asigurătorilor│ │
│ │de │din state │ │
│ │asigurătorii │terţe │ │
│ │din state │ │ │
│ │terţe prin │ │ │
│ │intermediul │ │ │
│ │sucursalelor │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Contribuţia │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │exercitarea │ │ │
│ │supravegherii│Cotă asupra │ │
│ │şi │primelor brute│ │
│ │controlului │încasate din │ │
│ │activităţii │activitatea de│ │
│9. │de asigurări │asigurări RCA │1% │
│ │RCA │aferente │ │
│ │desfăşurată │sucursalelor │ │
│ │de │asigurătorilor│ │
│ │asigurătorii │din state │ │
│ │din state │terţe │ │
│ │terţe prin │ │ │
│ │intermediul │ │ │
│ │sucursalelor │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────┴─────────┘

"

    12. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │ │
│ │de │1.13. │ │
│ │soluţionare │autorizare şi│ │
│ │a cererilor │înregistrare │ │
│ │de │în Registrul │ │
│ │autorizare/ │public A.S.F.│ │
│1. │avizare/ │a unei părţi │15.000 │
│ │aprobare/ │terţe care │lei │
│ │atestare şi │evaluează │ │
│ │retragere │respectarea │ │
│ │autorizaţie/│criteriilor │ │
│ │atestat │STS în │ │
│ │entităţi │securitizare │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    13. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctele 1.14, 1.15 şi 1.16 se abrogă.
    14. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.21 se introduce un nou punct, punctul 1.21^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de calcul│tarifului/│
│crt.│venituri │căreia i se │taxei/ │
│ │ │aplică cota │cotei (%) │
│ │ │etc.) │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │1.21^1. │ │
│ │ │aprobare │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │încadrarea în │ │
│ │ │excepţia de │ │
│ │ │la: a) │ │
│ │ │obligaţia de │ │
│ │ │raportare │ │
│ │ │prevăzută de │ │
│ │ │prevederile │ │
│ │ │art. 9 alin. │ │
│ │ │(1) din │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 648/ │ │
│ │ │2012 al │ │
│ │ │Parlamentului │ │
│ │ │European şi al│ │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │din 4 iulie │ │
│ │ │2012 privind │ │
│ │ │instrumentele │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │derivate │ │
│ │ │extrabursiere,│ │
│ │ │contrapărţile │ │
│ │ │centrale şi │ │
│ │ │registrele │ │
│ │ │centrale de │ │
│ │Tarif/Taxă │tranzacţii, cu│ │
│ │de │modificările │ │
│ │soluţionare │şi │a) 5.000 │
│ │a cererilor │completările │lei/ │
│ │de │ulterioare; │solicitare│
│ │autorizare/ │Tariful se │b) 7.000 │
│1. │avizare/ │percepe o │lei/ │
│ │aprobare/ │singură dată │solicitare│
│ │atestare şi │în cazul în │c) 7.000 │
│ │retragere │care │lei/ │
│ │autorizaţie/│solicitarea │solicitare│
│ │atestat │societăţii │ │
│ │entităţi │mamă pentru │ │
│ │reglementate│încadrarea în │ │
│ │ │excepţia de la│ │
│ │ │obligaţia de │ │
│ │ │raportare │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │societăţile │ │
│ │ │din grup se │ │
│ │ │face prin │ │
│ │ │acelaşi set de│ │
│ │ │documente. b) │ │
│ │ │obligaţia de │ │
│ │ │compensare │ │
│ │ │prevăzută de │ │
│ │ │prevederile │ │
│ │ │art. 4 alin. │ │
│ │ │(2) din │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 648/ │ │
│ │ │2012; c) │ │
│ │ │obligaţia de │ │
│ │ │constituire de│ │
│ │ │garanţie │ │
│ │ │prevăzută de │ │
│ │ │prevederile │ │
│ │ │art. 11 alin. │ │
│ │ │(5)-(10) din │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 648/ │ │
│ │ │2012. │ │
└────┴────────────┴──────────────┴──────────┘

"

    15. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.23 se abrogă.
    16. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de calcul│tarifului/taxei│
│crt.│venituri │căreia i se │/cotei │
│ │ │aplică cota │(%) │
│ │ │etc.) │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │1.27. avizare │ │
│ │ │transferuri │ │
│ │ │directe │ │
│ │ │prevăzute la │ │
│ │ │art. 70 alin. │ │
│ │ │(1) lit. l) şi│ │
│ │ │r) din │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │nr. 10/2017 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │depozitarii │ │
│ │ │centrali emis │ │
│ │ │în aplicarea │ │
│ │Tarif/Taxă │Regulamentului│ │
│ │de │(UE) nr. 909/ │ │
│ │soluţionare │2014 al │ │
│ │a cererilor │Parlamentului │ │
│ │de │European şi al│0,15% din │
│ │autorizare/ │Consiliului │valoarea │
│1. │avizare/ │din 23 iulie │transferurilor,│
│ │aprobare/ │2014 privind │dar nu mai │
│ │atestare şi │îmbunătăţirea │puţin de 5.000 │
│ │retragere │decontării │lei │
│ │autorizaţie/│titlurilor de │ │
│ │atestat │valoare în │ │
│ │entităţi │Uniunea │ │
│ │reglementate│Europeană şi │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │depozitarii │ │
│ │ │centrali de │ │
│ │ │titluri de │ │
│ │ │valoare şi de │ │
│ │ │modificare a │ │
│ │ │Directivelor │ │
│ │ │98/26/CE şi │ │
│ │ │2014/65/UE şi │ │
│ │ │a │ │
│ │ │Regulamentului│ │
│ │ │(UE) nr. 236/ │ │
│ │ │2012 │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────────────┘

"

    17. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul │/taxei/ │
│ │ │căreia i se │cotei │
│ │ │aplică cota │(%) │
│ │ │etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │1.37. │ │
│ │ │autorizare │ │
│ │ │asigurător/ │ │
│ │Tarif/Taxă │reasigurător │ │
│ │de │supravegheat │ │
│ │soluţionare │conform │ │
│ │a cererilor │părţii I din │ │
│ │de │Legea nr. 237│ │
│ │autorizare/ │/2015 privind│ │
│ │avizare/ │autorizarea │50.000 │
│1. │aprobare/ │şi │lei │
│ │atestare şi │supravegherea│ │
│ │retragere │activităţii │ │
│ │autorizaţie/│de asigurare │ │
│ │atestat │şi │ │
│ │entităţi │reasigurare, │ │
│ │reglementate│cu │ │
│ │ │modificările │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    18. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.37 se introduce un nou punct, punctul 1.37^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul │/taxei/ │
│ │ │căreia i se │cotei │
│ │ │aplică cota │(%) │
│ │ │etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Tarif/Taxă │1.37^1. │ │
│ │de │autorizare │ │
│ │soluţionare │pentru │ │
│ │a cererilor │desfăşurarea │ │
│ │de │activităţii │ │
│ │autorizare/ │de asigurare │ │
│1. │avizare/ │directă în │50.000 │
│ │aprobare/ │România de │lei │
│ │atestare şi │către │ │
│ │retragere │asigurătorii │ │
│ │autorizaţie/│din state │ │
│ │atestat │terţe prin │ │
│ │entităţi │intermediul │ │
│ │reglementate│sucursalelor │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    19. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │Tarif/Taxă │ │ │
│ │de │1.38. │ │
│ │soluţionare │autorizare │ │
│ │a cererilor │asigurător │ │
│ │de │supravegheat │ │
│ │autorizare/ │conform │ │
│1. │avizare/ │părţii a II-a│20.000 │
│ │aprobare/ │din Legea nr.│lei │
│ │atestare şi │237/2015, cu │ │
│ │retragere │modificările │ │
│ │autorizaţie/│şi │ │
│ │atestat │completările │ │
│ │entităţi │ulterioare │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    20. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.5 şi 2.14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Nivelul │
│Nr. │Categoria de│Precizări (operaţiunea, baza de calcul căreia i│tarifului/ │
│crt.│venituri │se aplică cota etc.) │taxei/cotei │
│ │ │ │(%) │
├────┼────────────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │ │2.5. înscriere în Registrul A.S.F. a │ │
│ │Tarif/Taxă │administratorului special/Lista auditorilor IT │a) 1.000 lei │
│ │de înscriere│externi: │b) 5.000 lei │
│ │/ │a) persoană fizică │ │
│ │înregistrare│b) persoană juridică │ │
│ │/ menţinere/├───────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│2. │radiere în/ │..............................................................│
│ │din ├───────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ │evidenţele │2.14. radiere, la cerere, din Registrul A.S.F. │ │
│ │şi │a administratorului special/Lista auditorilor │a) 1.000 lei │
│ │registrele │IT externi, pentru: │b) 5.000 lei │
│ │A.S.F. │a) persoană fizică │ │
│ │ │b) persoană juridică │ │
└────┴────────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

"

    21. La anexa nr. 3, după numărul curent 4 se introduceun nou număr curent, numărul curent 4^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea,│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│baza de │tarifului│
│crt.│venituri │calcul căreia│/taxei/ │
│ │ │i se aplică │cotei (%)│
│ │ │cota etc.) │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Tarif de │ │
│ │ │monitorizare │ │
│ │ │a respectării│ │
│ │ │condiţiilor │ │
│ │Tarif de │prevăzute la │ │
│ │monitorizare│art. 28 alin.│ │
│ │a unei părţi│(1) din │ │
│ │terţe în │Regulamentul │5.000 lei│
│4^1.│conformitate│(UE) 2017/ │/an │
│ │cu │2.402 de │ │
│ │Regulamentul│către o parte│ │
│ │(UE) 2017/ │terţă care │ │
│ │2.402 │evaluează │ │
│ │ │respectarea │ │
│ │ │criteriilor │ │
│ │ │STS în │ │
│ │ │securitizare │ │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

"

    22. La anexa nr. 3 numărul curent 5, punctul 5.1 se abrogă.
    23. La anexa nr. 3 numărul curent 5, punctul 5.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări │ │
│ │ │(operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria │baza de calcul │tarifului│
│crt.│de venituri│căreia i se │/taxei/ │
│ │ │aplică cota │cotei (%)│
│ │ │etc.) │ │
├────┼───────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │5.7. furnizarea │ │
│ │ │de informaţii şi│ │
│ │ │puncte de │ │
│ │ │vedere, altele │ │
│ │ │decât cele │ │
│ │ │prevăzute la │ │
│ │ │pct. 5.3, către │ │
│ │ │terţi^1, cu │ │
│ │ │excepţia │ │
│ │Tarife şi │contractanţilor,│ │
│ │taxe din │păgubiţilor şi a│ │
│ │alte │instituţiilor │ │
│5. │activităţi │sau │300 lei │
│ │desfăşurate│autorităţilor │ │
│ │de A.S.F. │publice ^1 Nu │ │
│ │ │intră în │ │
│ │ │categoria │ │
│ │ │terţilor │ │
│ │ │entităţile │ │
│ │ │supravegheate de│ │
│ │ │A.S.F. ori │ │
│ │ │patronatele/ │ │
│ │ │asociaţiile │ │
│ │ │profesionale ale│ │
│ │ │acestora. │ │
└────┴───────────┴────────────────┴─────────┘

"    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2020.
    Nr. 27.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016