Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 27 din 16 noiembrie 2010  privind supravegherea electronica prin raportari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 27 din 16 noiembrie 2010 privind supravegherea electronica prin raportari

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 29 noiembrie 2010

     CAP.I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte procedura de transmitere electronicã a raportãrilor de cãtre entitãţile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).
    ART. 2
    În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) destinatar este C.N.V.M., cãtre care entitãţile aflate sub incidenţa <>Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (<>Legea nr. 297/2004) sau a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (<>OUG nr. 99/2006), au obligaţia de a transmite raportãri;
    b) entitate raportoare este o persoanã fizicã sau juridicã aflatã sub incidenţa <>Legii nr. 297/2004 sau <>OUG nr. 99/2006 care are obligaţia de a întocmi şi de a trimite la C.N.V.M. raportãrile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
    c) sistemul de raportare electronicã SIR@CNVM este un sistem informatic cu arhitecturã "client-server" şi interfaţã de tip web. Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementãrile în vigoare şi în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conecteazã la acesta prin intermediul internetului, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro sau www.rnsc.ro);
    d) sistemul de raportare electronicã SSER@CNVM este un sistem informatic cu arhitecturã "client-server". Componenta de tip "server" a sistemului ruleazã pe o staţie de lucru dedicatã, din dotarea C.N.V.M. Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementãrile în vigoare şi în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conecteazã la acesta prin intermediul aplicaţiei "Raportãri Piaţa Capital Client", care este componenta de tip "client" a sistemului. Entitatea raportoare trebuie sã instaleze aplicaţia menţionatã pe o staţie de lucru localã şi sã asigure dotarea tehnicã necesarã funcţionãrii aplicaţiei. Instalarea aplicaţiei se face de pe website-ul C.N.V.M.;
    e) sistemul de raportare electronicã ReSE@CNVM este un sistem informatic specializat pentru primirea de cãtre C.N.V.M. de raportãri cu semnãturã electronicã extinsã. Entitatea raportoare descarcã formatele compatibile sistemului de pe website-ul C.N.V.M., în vederea completãrii şi transmiterii acestora prin intermediul poştei electronice, cu semnãturã electronicã extinsã;
    f) depunere pe cale electronicã - procesul de transmitere cãtre C.N.V.M., prin intermediul sistemelor informatice SIR@CNVM, SSER@CNVM şi ReSE@CNVM, a documentelor specificate de reglementãrile emise de C.N.V.M.;
    g) cont de acces este ansamblul de date format din nume de utilizator şi parolã şi este alocat de destinatar fiecãrei entitãţi raportoare, în vederea permiterii accesului acestuia din urmã la SIR@CNVM sau SSER@CNVM;
    h) semnãturã electronicã extinsã - modalitatea de semnare a unui document, bazatã pe Certificat Calificat şi generatã prin intermediul unor dispozitive securitizate, în conformitate cu <>Legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã şi cu precizãrile din <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea <>Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 3
    (1) În conformitate cu prevederile <>Legii nr. 297/2004 şi cu reglementãrile C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, urmãtoarele entitãţi raportoare au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. raportãri pe cale electronicã:
    a) societãţi de servicii de investiţii financiare;
    b) instituţii de credit;
    c) traderi;
    d) consultanţi de investiţii;
    e) societãţi de administrare a investiţiilor;
    f) depozitari;
    g) societãţi de investiţii care se autoadministreazã;
    h) operatori de piaţã;
    i) operatori de sistem;
    j) societãţi de investiţii de tip închis care se autoadministreazã;
    k) depozitari centrali;
    l) case de compensare;
    m) contraparte centralã;
    n) societãţi de investiţii financiare;
    o) emitenţi ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã;
    p) emitenţi ale cãror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ, la categoriile I şi II, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4).
    (2) Trimiterea pe cale electronicã a documentelor specificate de <>Legea nr. 297/2004, <>OUG nr. 99/2006 şi de reglementãrile emise în aplicarea acestora se va face, în conformitate cu prezentul regulament, prin intermediul SIR@CNVM, SSER@CNVM şi ReSE@CNVM.
    (3) Entitãţile raportoare prevãzute la alin. (1) au obligaţia sã se prezinte la C.N.V.M. pentru a primi contul de acces, constituit din nume de utilizator şi parolã, cu respectarea urmãtoarelor etape:
    a) entitãţile raportoare transmit la C.N.V.M. adresa de înaintare (anexa nr. 1), precum şi convenţiile pentru transmiterea raportãrilor prin intermediul SIR@CNVM, respectiv SSER@CNVM, prevãzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3;
    b) ulterior transmiterii documentelor prevãzute la lit. a), entitãţile raportoare se prezintã la C.N.V.M. pentru a primi numele de utilizator şi parolã pentru SIR@CNVM şi SSER@CNVM.
    (4) Dupã primirea contului de acces, entitãţile raportoare au obligaţia de a schimba parola, în cadrul primei sesiuni de autentificare din cadrul SIR@CNVM, respectiv al SSER@CNVM.
    (5) În situaţia în care entitatea raportoare nu mai deţine plicul conţinând contul de acces furnizat de C.N.V.M. sau dacã se constatã cã datele aferente contului de acces au intrat în posesia unei persoane neautorizate de cãtre entitatea raportoare sã foloseascã sistemul de raportare, respectiva entitate raportoare are obligaţia notificãrii C.N.V.M. şi solicitãrii emiterii unui nou cont de acces. C.N.V.M. va bloca contul de acces al entitãţii raportoare imediat dupã notificare. Prevederile alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor dupã obţinerea noului cont de acces.
    (6) Entitãţile raportoare care au primit contul de acces pentru utilizarea SIR@CNVM şi SSER@CNVM, anterior intrãrii în vigoare a prezentului regulament, vor transmite doar convenţiile prevãzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2). Prevederile alin. (5) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul acestor entitãţi.

    CAP. II
    Transmiterea rapoartelor prin intermediul SIR@CNVM

    ART. 4
    În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SIR@CNVM, entitãţile raportoare se conecteazã la sistem, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul C.N.V.M. Entitãţile raportoare pot descãrca instrucţiunile de utilizare, prin intermediul sistemului, de la secţiunea "Ajutor".
    ART. 5
    (1) Entitãţile raportoare au obligaţia de a transmite prin intermediul SIR@CNVM raportãrile prevãzute de <>Legea nr. 297/2004, <>OUG nr. 99/2006 şi de reglementãrile C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, respectiv Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 13/<>18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 10/<>107/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 25/<>30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 22/<>119/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin <>Ordinul C.N.V.M. nr. 121/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (<>Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006), <>Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital, aprobatã prin <>Ordinul C.N.V.M. nr. 149/2007, <>Ordinul C.N.V.M. nr. 75/2005 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Europene aplicabile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin <>Ordinul C.N.V.M. nr. 23/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã cum urmeazã:
    a) societãţile de servicii de investiţii financiare (SSIF): raportãrile privind cerinţele minime de capital, raportãrile semestriale şi anuale, situaţia privind capitalul iniţial, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    b) societãţile de administrare a investiţiilor (SAI): raportãrile semestriale şi anuale pentru organismele de plasament colectiv administrate de acestea, raportãrile privind adecvarea capitalului pentru societãţile care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiţii, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    c) organismele de plasament colectiv autoadministrate (OPC), exclusiv SIF: raportãrile anuale şi semestriale, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    d) societãţile de investiţii financiare (SIF): raportãrile semestriale şi anuale, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    e) emitenţii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã: rapoarte curente şi rapoarte periodice (trimestriale, semestriale şi anuale). În sensul prezentului alineat, termenul "rapoarte curente" se referã la toate rapoartele sau comunicatele pe care emitenţii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã trebuie sã le întocmeascã în conformitate cu <>Legea nr. 297/2004 şi cu <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale.
    (2) Societãţile de investiţii financiare (SIF), precum şi societãţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) vor transmite raportãri atât în calitatea acestora de entitãţi autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., cât şi în calitatea de emitent ale cãrui valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţã reglementatã.
    ART. 6
    (1) Entitatea raportoare are obligaţia de a transmite rapoartele în formatele compatibile sistemului SIR@CNVM (machete standard în format tip .xls şi/sau fişiere în format tip .pdf), cu respectarea prevederilor art. 7. Machetele standard în format Excel pot fi descãrcate de cãtre entitatea raportoare de la secţiunea "Machete" a SIR@CNVM. Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este consideratã realizatã cu succes la momentul în care aplicaţia genereazã mesajul "Procesul s-a încheiat cu succes", care rãmâne evidenţiat în secţiunea "Log procese". Ulterior generãrii de cãtre sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare şi/sau C.N.V.M. nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de cãtre entitatea raportoare.
    (2) La transmiterea rapoartelor, entitãţile raportoare au obligaţia sã se asigure cã toate câmpurile din cadrul secţiunii "Încãrcare" a SIR@CNVM (de exemplu, periodicitate, nume raportare etc.) corespund conţinutului fişierului/fişierelor ataşat/ataşate.
    ART. 7
    (1) Entitãţile raportoare prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-d) au obligaţia sã transmitã rapoartele folosind machetele standard în format .xls, având ataşate fişierele în format .pdf conţinând informaţiile incluse în respectivele machete standard de tip .xls, precum şi orice alte informaţii sau documente corespunzãtoare respectivului tip de raport, în cazul în care pentru aceste informaţii sau documente nu existã machetã tip .xls.
    (2) Emitenţii prevãzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) au obligaţia sã transmitã rapoartele în format .pdf, având ataşate machetele standard în format .xls conţinând informaţiile incluse în respectivul fişier de tip .pdf. Obligaţia cu privire la transmiterea raportului în format .xls este aplicabilã în cazul în care sistemul are predefinite respectivele rapoarte în format .xls.
    (3) Entitãţile raportoare au obligaţia de a transmite în formatul tip .pdf menţionat la alin. (1) şi (2) forma scanatã a rapoartelor originale, ştampilate şi semnate de persoana sau, dupã caz, de toate persoanele responsabilã/responsabile din cadrul entitãţii raportoare care, potrivit prevederilor aplicabile, au obligaţia de a semna respectivele rapoarte. În cazul în care se transmit simultan fişiere în format .xls şi în format .pdf, rapoartele în format .pdf trebuie sã conţinã informaţiile transmise în format .xls.
    (4) Rapoartele precizate la art. 5 alin. (1) lit. e), transmise de cãtre emitenţi în format tip .pdf, se publicã automat de cãtre sistem, pe website-ul C.N.V.M., în secţiunea dedicatã Sistemului oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã (Sistemul oficial de stocare a rapoartelor).
    (5) Emitenţii nu vor transmite în format .pdf prin intermediul SIR@CNVM informaţii confidenţiale, care nu trebuie fãcute publice, şi nici rapoartele prevãzute la <>art. 226 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, care conţin informaţiile privilegiate a cãror dezvãluire publicã se doreşte a fi amânatã. Rapoartele respective pot fi transmise C.N.V.M. în format hârtie.
    (6) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile prezentului regulament revine în exclusivitate entitãţii raportoare, precum şi persoanei sau, dupã caz, persoanelor responsabile din cadrul entitãţii raportoare.
    ART. 8
    (1) Rapoartele transmise de emitenţi prin SIR@CNVM şi publicate în Sistemul oficial de stocare a rapoartelor nu pot fi retrase sau şterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesarã introducerea unor informaţii suplimentare sau a unei modificãri, emitentul va transmite un nou raport conţinând respectiva informaţie suplimentarã sau modificare.
    (2) Disponibilitatea SIR@CNVM este asiguratã de cãtre C.N.V.M. prin douã conexiuni la internet.
    (3) Calea de acces la SIR@CNVM prin fiecare dintre cele douã conexiuni la internet va fi publicatã pe website-ul C.N.V.M. şi va fi indicatã starea de funcţionare a fiecãruia.

    CAP. III
    Transmiterea rapoartelor prin intermediul SSER@CNVM şi ReSE@CNVM

    ART. 9
    (1) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SSER@CNVM, C.N.V.M., în calitate de destinatar, va pune la dispoziţia entitãţilor raportoare, în mod gratuit, aplicaţia client a sistemului de raportare SSER@CNVM, care va fi instalatã de pe website-ul C.N.V.M.
    (2) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare ReSE@CNVM, entitatea raportoare descarcã formatele compatibile sistemului de pe website-ul C.N.V.M., în vederea completãrii şi transmiterii acestora prin intermediul poştei electronice, cu semnãturã electronicã extinsã validã. Entitãţile reglementate şi supravegheate au obligaţia marcãrii temporale a documentelor, anterior transmiterii acestora cu semnãturã electronicã extinsã.
    (3) Pentru ca C.N.V.M. sã poatã primi automat raportãrile trimise în conformitate cu alin. (2) entitatea raportoare trebuie sã trimitã raportarea publicatã pe website-ul C.N.V.M. cu privire la detaliile persoanelor care deţin semnãturã electronicã extinsã.
    ART. 10
    (1) Entitãţile raportoare prevãzute la art. 3 au obligaţia de a transmite prin intermediul SSER@CNVM sau, dupã caz, ReSE@CNVM, prin folosirea semnãturii electronice extinse, raportãrile care rezultã din aplicarea <>Legii nr. 297/2004, a <>OUG nr. 99/2006 şi a reglementãrilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, altele decât cele prevãzute la art. 5. Machetele raportãrilor ce pot fi transmise prin ReSE@CNVM sunt publicate pe website-ul C.N.V.M. la secţiunea dedicatã acestui sistem.
    (2) Prin intermediul ReSE@CNVM sunt transmise urmãtoarele raportãri, astfel:
    a) societãţile de servicii de investiţii financiare (SSIF):
    1. rapoartele prevãzute de <>Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobatã prin <>Ordinul C.N.V.M. nr. 142/2007 (<>Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 7/2007);
    2. rapoartele prevãzute la <>art. 153 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 (prezentate în anexele nr. 7A, 7B, 7C şi 7D);
    3. rapoartele prevãzute la <>art. 149 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
    4. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum şi raportarea persoanelor care au semnãturã electronicã extinsã;
    5. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    b) instituţii de credit:
    1. rapoartele prevãzute la <>art. 149 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
    2. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum şi raportarea persoanelor care au semnãturã electronicã extinsã;
    3. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    c) operatorii de piaţã (OP):
    1. rapoartele prevãzute de <>Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 7/2007;
    2. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum şi raportarea persoanelor care au semnãturã electronicã extinsã;
    3. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    d) consultanţii de investiţii (CI): Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, raportarea persoanelor care au semnãturã electronicã extinsã, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    e) societãţile de administrare a investiţiilor (SAI), organisme de plasament colectiv autoadministrate (OPC), inclusiv SIF:
    1. rapoartele sãptãmânale şi rapoartele lunare pentru organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), respectiv pentru organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M. (A.O.P.C.), prevãzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societãţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin <>Ordinul C.N.V.M. nr. 67/2004;
    2. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, raportarea persoanelor care au semnãturã electronicã extinsã, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.
    (3) Prin intermediul SSER@CNVM sunt transmise urmãtoarele raportãri, astfel:
    a) societãţile de servicii de investiţii financiare (SSIF):
    1. balanţa şi notele explicative la situaţiile financiare;
    2. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    b) societãţile de administrare a investiţiilor (SAI): raportãrile semestriale şi anuale pentru propria activitate, balanţa de verificare şi notele explicative, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    c) entitãţile raportoare prevãzute la art. 3, inclusiv cele menţionate la art. 5 şi la alin. (2): raportãrile care nu sunt menţionate la <>art. 5 şi la alin. (2) şi care rezultã din aplicarea Legii nr. 297/2004, a <>OUG nr. 99/2006 şi a reglementãrilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora.
    (4) Pânã la data reglementãrii statutului pieţei RASDAQ, emitenţii ale cãror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ, la categoriile I şi II vor transmite, în format electronic, prin utilizarea sistemului "Supraveghere electronicã prin raportãri" (SSER@CNVM), raportãrile prevãzute de reglementãrile C.N.V.M.
    (5) În cazul în care rapoartele prevãzute la alin. (2) nu pot fi transmise prin ReSE@CNVM, acestea vor fi transmise de entitãţile raportoare prin intermediul SSER@CNVM, cu semnãturã electronicã extinsã validã şi marcate temporal.
    (6) Pânã la data publicãrii pe website-ul C.N.V.M., la secţiunea dedicatã ReSE@CNVM, a machetelor rapoartelor prevãzute la alin. (2) lit. e) pct. 1, respectivele rapoarte vor fi transmise prin SSER@CNVM. Machetele pentru transmiterea prin ReSE@CNVM vor fi publicate de cãtre C.N.V.M. în termen de cel mult 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
    (7) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, rapoartele se transmit prin ReSE@CNVM sau SSER@CNVM cu semnãturã electronicã extinsã, respectivele rapoarte vor fi semnate electronic de toate persoanele care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie sã semneze respectivul raport. În cazul în care, potrivit prevederilor prezentului regulament, nu se utilizeazã semnãtura electronicã extinsã pentru transmiterea rapoartelor prin SSER@CNVM, entitãţile raportoare au obligaţia transmiterii formei scanate a rapoartelor originale, ştampilate şi purtând semnãturile tuturor persoanelor care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie sã semneze respectivul raport.
    (8) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prezentul regulament revine în exclusivitate entitãţii raportoare, precum şi persoanei sau, dupã caz, persoanelor responsabile din cadrul entitãţii raportoare.
    (9) Disponibilitatea SSER@CNVM este asiguratã de cãtre C.N.V.M. prin douã conexiuni la internet.
    (10) Calea de acces la SSER@CNVM prin fiecare dintre cele douã conexiuni la internet va fi publicatã pe website-ul C.N.V.M. şi va fi indicatã starea de funcţionare a fiecãreia.

    CAP. IV
    Dispoziţii comune aplicabile SIR@CNVM, SSER@CNVM şi ReSE@CNVM

    ART. 11
    (1) Entitãţile raportoare prevãzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a transmite electronic raportãrile în conformitate cu prezentul regulament, cu respectarea termenelor şi a celorlalte condiţii de transmitere a rapoartelor, prevãzute de <>Legea nr. 297/2004, <>OUG nr. 99/2006 şi de reglementãrile emise în aplicarea acestora. Entitãţile raportoare vor avea obligaţia furnizãrii rapoartelor pe format hârtie, la cererea C.N.V.M., cu excepţia prevãzutã la art. 7 alin. (5).
    (2) C.N.V.M. poate, pe perioade scurte, sã blocheze accesul la sistemele de raportare SIR@CNVM, SSER@CNVM sau ReSE@CNVM, ori de câte ori este necesar pentru efectuarea unor lucrãri de întreţinere sau pentru modernizarea sistemelor. În mãsura în care este posibil, aceste întreruperi vor fi anunţate în avans de C.N.V.M. pe website şi se vor efectua în afara orelor de program.
    (3) În situaţia în care, din motive tehnice neimputabile entitãţilor raportoare (de exemplu, întreruperea comunicaţiilor de date sau a curentului electric, alte cazuri de forţã majorã) rapoartele nu pot fi transmise prin respectivele sisteme, entitãţile raportoare vor avea obligaţia transmiterii acestora pe format hârtie. Entitatea raportoare are obligaţia de a retransmite rapoartele prin sistemele de raportare electronicã, odatã ce acestea sunt accesibile.
    ART. 12
    Destinatarul va asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute prin aplicarea prezentului regulament în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 297/2004 şi cu celelalte prevederi aplicabile, cu excepţiile prevãzute în legislaţia în vigoare.
    ART. 13
    (1) Destinatarul şi entitatea raportoare vor semna convenţii privind utilizarea sistemelor de raportare SIR@CNVM şi SSER@CNVM, întocmite în conformitate cu modelele prevãzute în anexele nr. 1-3.
    (2) Entitãţile raportoare au obligaţia sã transmitã la C.N.V.M. convenţiile menţionate la alin. (1) în termen de cel mult 7 zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
    (3) Obligaţiile de marcare temporalã a documentelor transmise la C.N.V.M. cu semnãturã electronicã extinsã, prevãzute la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 alin. (5), devin aplicabile dupã scurgerea unui termen de douã luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
    ART. 14
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament de cãtre o entitate raportoare se va sancţiona în conformitate cu prevederile titlului X al <>Legii nr. 297/2004.
    ART. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.
    ART. 16
    (1) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, urmãtoarele reglementãri se modificã dupã cum urmeazã:
    a) alineatul (1) al articolului 105 din <>Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 105. - (1) Emitenţii de valori mobiliare înregistrate la C.N.V.M. trebuie sã punã la dispoziţia publicului şi, simultan, sã transmitã la C.N.V.M. şi operatorului pieţei reglementate rapoartele stabilite prin prezentul regulament, în format electronic, în conformitate cu reglementãrile aplicabile şi/sau, dupã caz, pe suport hârtie.";
    b) articolul 7 din <>Instrucţiunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobatã prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Entitãţile raportoare întocmesc rapoartele în mediul de lucru Excel dupã modelele din anexele prezentei instrucţiuni. Fişierele tip .xls se trimit la C.N.V.M., semnate electronic de cãtre reprezentantul legal, ca ataşament al unui e-mail, la o adresã alocatã de Direcţia tehnologia informaţiei din C.N.V.M. În cazul în care documentul nu poate fi semnat electronic conform <>Legii nr. 455/2001, conţinutul fişierelor tip .xls se listeazã pe hârtie, documentele obţinute se semneazã de reprezentantul legal al entitãţii raportoare, se aplicã ştampila entitãţii şi se trimit la C.N.V.M. prin fax, poştã sau curier."
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã:
    a) <>Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 1/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2005 privind supravegherea electronicã prin raportãri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 17 ianuarie 2005;
    b) orice dispoziţii contrare.
    ART. 17
    Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe website-ul C.N.V.M.


    ANEXA 1
    -------
la regulament
-------------

    <Denumirea/Sigla societãţii>

                                             Nr. ..../Data ......

    Cãtre
    Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare
    Direcţia generalã supraveghere

    Vã transmitem ataşat "Anexa nr. .... (şi nr. ....) la Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronicã prin raportãri - Convenţia pentru transmiterea raportãrilor prin intermediul SIR@CNVM şi/sau Convenţia pentru transmiterea raportãrilor prin intermediul SSER@CNVM"*, în douã exemplare, semnatã de cãtre reprezentantul legal; lista angajaţilor desemnaţi pentru utilizarea SIR@CNVM şi SSER@CNVM şi datele de identificare ale persoanei desemnate pentru a ridica de la C.N.V.M. plicul conţinând contul de acces, format din nume de utilizator şi parolã.                                    Semnatar,
                                 .................
------------
    * Entitãţile raportoare care au obligaţia sã transmitã raportãri atât prin SIR@CNVM, cât şi prin SSER@CNVM vor transmite atât convenţia prevãzutã în anexa nr. 2 la regulament, cât şi convenţia prevãzutã în anexa nr. 3 la regulament.


    ANEXA 2
    -------
la regulament
--------------

                               CONVENŢIE
       pentru transmiterea raportãrilor prin intermediul SSER@CNVM
      nr. ..../...., în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naţionale
         a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea
              electronicã prin raportãri (regulamentul)

    Între:
    - Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, persoanã juridicã românã, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Foişorului nr. 2, sectorul 3, cod fiscal 6367015, reprezentatã prin domnul ......., director general executiv, în calitate de destinatar,
    şi
    - .........., cu sediul în ..........., cod fiscal ......, reprezentatã prin ........., în calitate de entitate raportoare, a intervenit urmãtoarea convenţie:
    ART. 1
    Destinatarul pune pe pagina web proprie, la dispoziţia entitãţii raportoare, aplicaţia client a sistemului de raportare SSER@CNVM, cu care acesta din urmã se va conecta, prin intermediul internetului, la aplicaţia instalatã pe serverul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
    ART. 2
    Destinatarul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã predea entitãţii raportoare contul de acces, format din nume de utilizator şi parolã, prin care acesta din urmã, utilizând aplicaţia client a sistemului de raportare SSER@CNVM, se conecteazã la aplicaţia instalatã pe serverul existent la destinatar;
    b) sã pãstreze deplina confidenţialitate asupra tuturor datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţã, cu excepţiile prevãzute de lege;
    c) sã asigure de urgenţã modificarea contului de acces (nume de utilizator şi parolã) la solicitarea entitãţii raportoare.
    ART. 3
    Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolã) se va face pe bazã de proces-verbal semnat de ambele pãrţi.
    ART. 4
    (1) Entitatea raportoare are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã pãstreze deplina confidenţialitate a contului de acces (nume de utilizator şi parolã);
    b) sã utilizeze contul de acces (nume de utilizator şi parolã) în conformitate cu Manualul de utilizare, disponibil pe website-ul destinatarului;
    c) sã dispunã angajatului desemnat cu utilizarea aplicaţiei client ca, dupã primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolã) de la destinatar sau de la alt angajat al entitãţii raportoare, la prima conectare în aplicaţie, sã schimbe parola;
    d) în cazul în care ia cunoştinţã de faptul cã datele aferente contului de acces (nume de utilizator şi parolã) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, aceasta are obligaţia de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate şi ulterior schimbate;
    e) sã configureze echipamentele de tehnicã de calcul din dotarea proprie, astfel încât sã permitã comunicarea aplicaţiei "Raportari Piata Capital Client" cu componenta de tip server din cadrul SSER@CNVM;
    f) sã supravegheze şi sã se asigure cã angajatul desemnat cu utilizarea aplicaţiei respectã toate prevederile regulamentului, inclusiv cele ale prezentei convenţii.
    (2) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu regulamentul revine în exclusivitate entitãţii raportoare, precum şi persoanei sau, dupã caz, persoanelor responsabile din cadrul entitãţii raportoare.
    ART. 5
    Nerespectarea prevederilor prezentei convenţii atrage rãspunderea civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, conform legii.
    ART. 6
    Prevederile prezentei convenţii se completeazã de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la prevenirea şi combaterea criminalitãţii informatice.

    Încheiatã astãzi, .........., în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatarã.

                   Destinatar, Entitate raportoare,
     Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, ....................
          prin director general executiv prin reprezentantul legal
                 .............. ........................

            Direcţia tehnologia informaţiei
              .............................


    ANEXA 3
    -------
la regulament
-------------

                         CONVENŢIE
      pentru transmiterea raportãrilor prin intermediul SIR@CNVM
        nr. .../....., în conformitate cu Regulamentul Comisiei
    Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea
              electronicã prin raportãri (regulamentul)

    Între:
    - Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, persoanã juridicã românã, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Foişorului nr. 2, sectorul 3, cod fiscal 6367015, reprezentatã prin domnul ..........., director general executiv, în calitate de destinatar,
    şi
    - .........., cu sediul în ..........., cod fiscal ......., reprezentatã prin .........., în calitate de entitate raportoare, a intervenit urmãtoarea convenţie:
    ART. 1
    Destinatarul va posta pe pagina web proprie, la dispoziţia entitãţii raportoare, adresa de internet a sistemului de raportare electronicã SIR@CNVM, prin intermediul cãruia entitatea raportoare se conecteazã la acesta.
    ART. 2
    Destinatarul are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã predea entitãţii raportoare contul de acces, format din nume de utilizator şi parolã, prin care acesta din urmã acceseazã sistemul de raportare electronicã SIR@CNVM;
    b) sã pãstreze deplina confidenţialitate asupra tuturor datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţã, cu excepţiile prevãzute de lege;
    c) sã asigure de urgenţã modificarea contului de acces (nume de utilizator şi parolã) la solicitarea entitãţii raportoare.
    ART. 3
    Predarea-primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolã) se va face pe bazã de proces-verbal semnat de ambele pãrţi.
    ART. 4
    Entitatea raportoare are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã pãstreze deplina confidenţialitate a contului de acces (nume de utilizator şi parolã);
    b) sã utilizeze contul de acces (nume de utilizator şi parolã) numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, disponibile prin intermediul sistemului de raportare electronicã SIR@CNVM;
    c) sã dispunã angajatului desemnat cu utilizarea aplicaţiei ca, dupã primirea contului de acces (nume de utilizator şi parolã) de la destinatar sau de la alt angajat al entitãţii raportoare, la prima conectare în aplicaţie, sã schimbe parola;
    d) în cazul în care ia cunoştinţã de faptul cã datele aferente contului de acces (numele de utilizator şi parola) au intrat în posesia unor persoane neautorizate, aceasta are obligaţia de a informa destinatarul în cel mai scurt timp, pentru a fi blocate şi ulterior schimbate;
    e) sã configureze echipamentele de tehnicã de calcul din dotarea proprie, astfel încât sã permitã accesarea locaţiei destinate SIR@CNVM prin browserul de internet folosit de entitatea raportoare;
    f) la transmiterea rapoartelor, entitãţile raportoare au obligaţia sã se asigure cã toate câmpurile din cadrul secţiunii "Încãrcare" a SIR@CNVM (de exemplu, periodicitate, nume raportare etc.) corespund conţinutului fişierului/fişierelor ataşat/ataşate. În cazul emitenţilor ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, ale cãror rapoarte în format .pdf vor fi publicate pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, rapoartele se transmit dupã cum urmeazã: rapoartele curente vor fi transmise în cadrul secţiunii "Excepţionale" din cadrul secţiunii "Încãrcare", elementele raportului anual vor fi transmise în cadrul secţiunii "Anuale", cele trimestriale în cadrul secţiunii "Trimestriale", iar cele semestriale în cadrul secţiunii "Semestriale";
    g) sã supravegheze şi sã se asigure cã angajatul desemnat cu utilizarea aplicaţiei respectã toate prevederile regulamentului, inclusiv cele ale prezentei convenţii.
    ART. 5
    (1) Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este consideratã cu succes la momentul în care aplicaţia genereazã mesajul "Procesul s-a încheiat cu succes", care rãmâne evidenţiat în secţiunea "Log procese". Ulterior generãrii de cãtre sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare şi/sau Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare nu pot/nu poate invoca netransmiterea respectivului raport de cãtre entitatea raportoare.
    (2) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile regulamentului revine în exclusivitate entitãţii raportoare, precum şi persoanei sau, dupã caz, persoanelor responsabile din cadrul entitãţii raportoare.
    (3) Rapoartele transmise de entitãţile raportoare (emitenţi) prin SIR@CNVM şi publicate în sistemul oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor nu pot fi retrase sau şterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesarã introducerea unor informaţii suplimentare sau a unei modificãri, respectiva informaţie ar trebui sã precizeze informaţia pe care o modificã şi sã indice faptul cã este vorba de un corrigendum sau un addendum.
    ART. 6
    Nerespectarea prevederilor prezentei convenţii atrage rãspunderea civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, conform legii.
    ART. 7
    Prevederile prezentei convenţii se completeazã de drept cu prevederile legii române incidente în materie, inclusiv cu cele referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi la prevenirea şi combaterea criminalitãţii informatice.

    Încheiatã astãzi, .........., în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatarã.

                   Destinatar, Entitate raportoare,
     Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, ....................
          prin director general executiv prin reprezentantul legal
                 .............. ........................

            Direcţia tehnologia informaţiei
              .............................

                                 ---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016