Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 20 din 23 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 54 din 18 ianuarie 2022
    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile:
    - art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 alin. (1), art. 15, 19,21, 26-33, art. 122 alin. (2) şi alin. (3) lit. d), art. 123 lit. c), art. 129 alin. (3) lit. d), art. 130 lit. c), art. 132, art. 135 alin. (4)-(6), art. 162 alin. (1), art. 166, 174, art. 176 alin. (2) şi ale art. 188 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 64 alin. (2)-(4), art. 65 şi ale art. 70 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 22 alin. (2) şi (3) şi ale art. 23 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 22, 24, 26 şi ale art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare;
    – art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi (4), art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (7), art. 11, 12,14,22-24, art. 45 alin. (3), art. 73, 75 şi ale art. 178 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi c),art. 8 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (1), art. 11,art. 12 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (1) şi ale art. 15 alin. (1) şi (3), art. 39 şi 47 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
    – art. 21, art. 22, art. 40, art. 42, art. 61 alin. (2) şi (3) şi ale art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea,

    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 22.12.2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 2 alineatul (2) litera k), punctele (iii) şi (iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(iii) societăţile de servicii de investiţii financiare care sunt înregistrate în calitate de operator independent, care administrează un sistem multilateral de tranzacţionare sau un sistem organizat de tranzacţionare, precum şi cele care se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 806/2014 şi care sunt prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
(iv) societăţile de administrare a investiţiilor (SAI) şi administratorii fondurilor de investiţii alternative (AFIA) care deţin o cotă de piaţă de cel puţin 5% pe unul dintre cele două segmente, respectiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau fonduri de investiţii alternative (FIA) conform informaţiilor privind piaţa OPCVM şi FIA publicate trimestrial de către A.S.F.;"

    3. La articolul 2 alineatul (2), literele q) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "q) persoană evaluată - persoana propusă de către o entitate reglementată pentru a ocupa o poziţie de membru în cadrul structurii de conducere sau pentru a deţine o funcţie-cheie;
    ..............................................................................................
    x) structură de conducere - membrii consiliului şi membrii conducerii executive/conducerii superioare."

    4. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.
    6. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Notificarea menţionată la alin. (2) este întocmită conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 şi este însoţită de rezultatul evaluării menţionat la art. 28, precum şi de declaraţia prevăzută în anexa nr. 1, completată de către persoanele propuse să exercite funcţia-cheie/funcţia critică, în cazul societăţilor de asigurare-reasigurare."

    7. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În cazul în care entităţile reglementate stabilesc sucursale în statele membre sau terţe, persoanele mandatate să reprezinte sucursalele sunt evaluate de către entităţile reglementate în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi sunt notificate A.S.F."

    8. La articolul 4 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) capacitatea entităţii de a utiliza modele interne pentru determinarea cerinţelor de capital, în cazul în care este relevant;"

    9. La articolul 5 alineatul (2) litera b), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) numirea persoanei/persoanelor într-o calitate diferită decât cea evaluată anterior sau dacă cerinţele funcţiei s-au modificat;“."

    10. La articolul 5 alineatul (2) litera b), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:
    "(iii) numirea pentru un nou mandat a unei persoane care a fost anterior aprobată de către A.S.F. în consiliu, respectiv în conducerea executivă/conducerea superioară la aceeaşi entitate reglementată."

    11. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Evaluarea în vederea aprobării unei persoane care a fost anterior evaluată şi aprobată de către A.S.F., în aceeaşi poziţie sau funcţie la aceeaşi entitate reglementată, se face cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (6)."

    12. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fără a aduce atingere competenţelor A.S.F., entităţile reglementate sunt responsabile pentru evaluarea iniţială şi pentru monitorizarea continuă a adecvării individuale a persoanelor evaluate şi, după caz, a adecvării colective a membrilor structurii de conducere."

    13. La articolul 6 alineatul (6), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Entităţile reglementate monitorizează în mod continuu adecvarea persoanelor evaluate pentru a identifica, în contextul oricăror date noi relevante, situaţiile în care trebuie efectuată o reevaluare a adecvării acestora. Se impune efectuarea unei reevaluări, luând în considerare aspectele menţionate la art. 27 alin. (2), în special în următoarele cazuri:
    ..............................................................................................
    c) atunci când există motive rezonabile documentate pentru a suspecta că spălarea banilor/finanţarea terorismului (SB/FT) a fost sau este săvârşită ori există tentativa de a fi săvârşită;"

    14. La articolul 6 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) în situaţia în care există un risc sporit de SB/FT în legătură cu entitatea reglementată, în special în cazul în care informaţiile disponibile A.S.F. indică faptul că entitatea reglementată respectivă:
    (i) nu a implementat un sistem de control intern sau mecanisme de supraveghere adecvate pentru a monitoriza şi atenua riscurile de SB/FT;
    (ii) încalcă obligaţiile de prevenire şi combatere a SB/FT în România, în statul membru gazdă sau într-o ţară terţă;
    (iii) şi-a schimbat semnificativ planul/modelul de afaceri într-o manieră care indică faptul că expunerea acesteia la riscul de SB/FT a crescut semnificativ;"

    15. La articolul 6, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în scopul adecvării colective a membrilor structurii de conducere, entităţile reglementate asigurându-se că structura de conducere deţine în mod colectiv şi în mod permanent cunoştinţele, competenţele şi experienţa adecvate pentru a putea înţelege activitatea entităţii, inclusiv principalele riscuri."

    16. La articolul 6 alineatul (10), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) în cazul identificării situaţiilor menţionate la alin. (6) lit. c) şi c^1);"

    17. La articolul 6, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Entităţile reglementate au obligaţia să monitorizeze permanent şi să comunice A.S.F., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul constatării, situaţiile apărute ulterior aprobării/notificării referitoare la:
    a) nerespectarea de către persoanele evaluate a cerinţelor prevăzute în prezentul regulament;
    b) vacantarea unei poziţii în cadrul structurii de conducere sau a unei funcţii-cheie."

    18. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) integrarea şi formarea continuă a membrilor structurii de conducere pentru a facilita înţelegerea clară din partea acestora a legislaţiei specifice relevante, a regulilor şi procedurilor interne administrative, a structurii organizatorice, a modelului de afaceri, a profilului de risc şi a cerinţelor de guvernanţă;"

    19. La articolul 9, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) criterii cantitative şi măsuri, pentru a asigura o reprezentare echilibrată în ceea ce priveşte genul în structura de conducere;"

    20. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) asigurarea nediscriminării bazată pe criterii de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, religie sau credinţă, apartenenţă la o minoritate naţională, situaţie materială, naştere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală."

    21. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) sunt absolvente, cu examen de licenţă sau cu diplomă, ale unei instituţii de învăţământ superior;"

    22. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Membrul conducerii executive/conducerii superioare direct responsabil pentru punerea în aplicare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi a dispoziţiilor administrative incidente SB/FT:
    a) trebuie să aibă un nivel de cunoaştere, abilităţi şi experienţă adecvată referitoare la identificarea, evaluarea şi înţelegerea riscurilor de SB/FT la care este expusă entitatea reglementată, cu luarea în considerare a modelului de afaceri şi a politicilor şi procedurilor de prevenire şi combatere a SB/FT;
    b) dovedeşte că înţelege măsura în care modelul de afaceri al entităţii reglementate este expus riscurilor asociate SB/FT."

    23. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) aplicarea principiilor contabile şi în audit financiar;"

    24. La articolul 11 alineatul (8), partea introductivă şi literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Atunci când se evaluează experienţa prevăzută la alin. (6) dobândită din poziţiile deţinute anterior, se acordă atenţie deosebită următoarelor aspecte:
a) natura funcţiei deţinute şi nivelul său ierarhic;
    ..............................................................................................
f) numărul de persoane aflate în subordinea sa în cazul funcţiilor de conducere."

    25. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    Experienţa în cadrul autorităţilor competente
    Fără a aduce atingere prevederilor art. 24-26, pentru evaluarea adecvării cunoştinţelor, competenţelor şi experienţei profesionale a membrilor structurii de conducere, se consideră relevantă experienţa dobândită în cadrul autorităţilor competente de reglementare/supraveghere din domeniul financiar bancar în cazul în care persoanele evaluate îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) au fost membri în consiliile de conducere ale autorităţilor competente respective;
    b) deţin experienţă de minimum 3 ani în funcţii de conducere sau experienţă de minimum 10 ani în funcţii de execuţie ale unor structuri organizatorice relevante cu atribuţii de reglementare/ autorizare/supraveghere/control, inclusiv cu atribuţii specifice activităţii de natură juridică din cadrul autorităţilor competente respective."

    26. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Cerinţe generale
    Se consideră că persoana evaluată respectă cerinţele privind buna reputaţie, onestitate şi integritate, dacă nu există motive obiective şi demonstrabile care să indice contrariul, luând în considerare, în special, informaţiile disponibile cu privire la factorii sau situaţiile menţionate la art. 13; pentru evaluare se iau în considerare inclusiv aspecte şi situaţii minore care, raportat la frecvenţa acestora, pot avea impact semnificativ asupra reputaţiei persoanei evaluate."

    27. La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) condamnarea sau urmărirea penală in personam în cazuri referitoare la:
    (i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, infracţiuni prevăzute de legislaţia referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, manipularea pieţei, utilizarea abuzivă a informaţiilor confidenţiale sau infracţiuni în legătură cu fapte de corupţie;
    (ii) infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economic/financiar;
    (iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală săvârşite în mod direct sau indirect, inclusiv prin schemele ilegale sau interzise de arbitraj al dividendelor;
    (iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum şi de cea privind protecţia consumatorului;
b) măsuri şi sancţiuni anterioare sau în curs de desfăşurare, luate de orice autoritate de reglementare sau organism profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziţii relevante care reglementează activităţile din domeniul financiar-bancar sau oricare dintre situaţiile de la lit. a);"

    28. La articolul 13 alineatul (1) litera d), punctele (iv) şi (vii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(iv) a fost membru în structura de conducere a unei entităţi care a intrat în insolvenţă sau în lichidare involuntară, în perioada în care aceasta a avut relaţii contractuale cu entitatea respectivă sau în decursul unui an de la data încetării acestor relaţii cu entitatea respectivă, cu condiţia atragerii răspunderii acesteia pentru intrarea în insolvenţă a entităţii, în conformitate cu prevederile aplicabile din legislaţia incidentă în materia insolvenţei sau lichidării involuntare;
    ...........................................................
(vii) există orice alte dovezi sau reclamaţii sau sesizări grave bazate pe informaţii relevante, credibile şi fiabile care sugerează că persoana acţionează întrun mod care nu este în concordanţă cu regulile de conduită."

    29. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sunt luate în considerare:
    a) cercetările în curs atunci când rezultă din proceduri judiciare, administrative sau din alte investigaţii similare efectuate de autorităţi sau entităţi competente, fără a aduce atingere drepturilor individuale fundamentale;
    b) orice alte rapoarte nefavorabile care conţin informaţii relevante, credibile şi fiabile, cum ar fi cele furnizate de un avertizor de integritate."

    30. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Persoana evaluată prezintă informaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) în cadrul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute în anexa nr. 1."

    31. La articolul 17 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) orice relaţie profesională sau personală cu o persoană expusă public, astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 129/2019."

    32. La articolul 17, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) În cadrul procesului de evaluare a persoanelor pentru care se solicită aprobarea de către A.S.F., membrii consiliului se abţin de la participarea la procesul de evaluare, în situaţia efectuării propriei evaluări, precum şi în situaţia în care apreciază că se găsesc într-un conflict de interese în legătură cu persoanele evaluate, de natură a afecta obiectivitatea şi neutralitatea procesului de evaluare."

    33. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Entităţile reglementate semnificative definite la art. 2 alin. (2) lit. k) au cel puţin un membru independent în componenţa consiliului."

    34. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Preşedintele directoratului poate fi membru în comitetul de nominalizare constituit de consiliul de supraveghere în cazul în care legislaţia primară aplicabilă entităţii reglementate nu prevede altfel."

    35. La articolul 22 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) efectuarea demersurilor necesare cu suficient timp înainte astfel încât documentaţia completă aferentă aprobării să fie transmisă A.S.F. cu cel puţin 60 de zile anterior datei expirării mandatului."

    36. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În aplicarea prevederilor alin. (1), fără a aduce atingere respectării cerinţelor referitoare la experienţa, cunoştinţele şi competenţele fiecărui membru al structurii de conducere, entităţile reglementate se asigură că structura de conducere deţine în mod colectiv experienţă adecvată şi diversificată."

    37. La articolul 25 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) analizează informaţiile referitoare la reputaţie, integritate şi onestitate inclusiv cu privire la existenţa unor motive rezonabile documentate pentru a suspecta că a fost sau este săvârşită o operaţiune sau o tentativă de SB/FT sau că există un risc sporit de SB/FT asociat persoanei evaluate;"

    38. La articolul 25 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) evaluează gândirea independentă;"

    39. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care este identificată o situaţie care generează îngrijorări cu privire la eligibilitatea unui membru, incluzând existenţa unor motive rezonabile documentate pentru a suspecta că a fost sau este săvârşită o operaţiune sau o tentativă de SB/FT sau existenţa unui risc sporit de SB/FT, entitatea reglementată evaluează dacă situaţia respectivă are impact în ce priveşte adecvarea persoanei evaluate şi, dacă este necesar, stabileşte măsurile corective utile pentru a asigura adecvarea individuală a membrilor structurii de conducere, în conformitate cu prevederile art. 29."

    40. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Entităţile reglementate efectuează evaluarea adecvării individuale a structurii de conducere, folosind unul din instrumentele următoare:
    a) matricea de adecvare prevăzută în anexa nr. 4^1; această matrice poate fi adaptată de entitatea reglementată în funcţie de modelul de afaceri, de tipul activităţilor şi riscurile specifice, cu luarea în considerare a principiilor şi criteriilor prevăzute la art. 4;
    b) proceduri şi metodologie proprii şi adecvate în conformitate cu criteriile şi principiile stabilite în prezentul regulament."

    41. La articolul 27 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) conducerea eficace şi prudentă a entităţii, inclusiv buna-credinţă a structurii de conducere în activităţile desfăşurate în interesul entităţii, inclusiv în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea SB/FT;"

    42. La articolul 27 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h^1) şi h^2), cu următorul cuprins:
    "h^1) măsura în care membrii structurii de conducere, prin activitatea şi deciziile lor, au demonstrat o bună înţelegere a riscurilor de SB/FT şi a modului în care acestea afectează activitatea entităţii reglementate, precum şi dacă au gestionat adecvat aceste riscuri, inclusiv prin luarea unor măsuri corective, dacă a fost necesar;
h^2) motive rezonabile documentate de a suspecta că a fost sau este săvârşită o operaţiune sau o tentativă de SB/FT sau există un risc sporit de săvârşire a acestora, inclusiv ca urmare a constatărilor auditorilor interni, auditorilor externi sau ale altor autorităţi competente în ceea ce priveşte adecvarea sistemelor şi a procedurilor în domeniul SB/FT;"

    43. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorulcuprins:
    "(2^1) În cadrul procesului de reevaluare se au în vedere şi următoarele aspecte:
    a) sarcinile şi nivelurile de raportare atribuite în cadrul entităţii reglementate, inclusiv în cadrul grupului, după caz, pentru a stabili dacă vreun fapt sau constatare semnificativă ar trebui atribuită unuia sau mai multor membri responsabili ai structurii de conducere;
    b) în aplicarea prevederilor lit. a), modalitatea de îndeplinire a sarcinilor atribuite se realizează luând în considerare:
    (i) toate documentele relevante, cum ar fi codul de guvernanţă, organigramă, politici şi proceduri interne şi alte forme de desemnare a responsabilităţilor, precum acte constitutive, regulamente de organizare şi funcţionare, evaluările disponibile privind adecvarea şi informaţiile suplimentare furnizate în acest context, contractele de administrare/de mandat/fişa postului şi procesele-verbale ale şedinţelor structurii de conducere; (ii) credibilitatea şi fiabilitatea oricărui fapt care a condus la reevaluare, precum şi gravitatea oricăror acuzaţii de comitere a unor fapte ilegale sau fapte reale privind nerespectarea normelor interne sau a legislaţiei în vigoare, ale unuia sau mai multor membri ai structurii de conducere;
    (iii) sursa informaţiilor deţinute, credibilitatea şi fiabilitatea sursei incluzând absenţa conflictului de interese în cazul sursei care oferă informaţia;
    (iv) opinia persoanei/persoanelor reevaluate în considerarea faptului că absenţa înregistrărilor în cazierul judiciar nu reprezintă o probă suficientă pentru a respinge eventuale acuzaţii de comitere a unor fapte ilegale;"

    44. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Evaluarea adecvării funcţiilor-cheie
    (1) Entitatea reglementată efectuează evaluarea adecvării persoanelor care deţin funcţii-cheie înainte de numirea acestora, folosind unul din instrumentele următoare:
    a) matricea de adecvare prevăzută în anexa nr. 4^2; această matrice poate fi adaptată de entitatea reglementată în funcţie de modelul de afaceri, tipul activităţilor şi riscurile specifice, cu luarea în considerare a principiilor şi criteriilor prevăzute la art. 4;
    b) proceduri şi metodologie proprii şi adecvate în conformitate cu criteriile şi principiile stabilite în prezentul regulament.
    (2) Rezultatul evaluării este prezentat persoanelor numite în funcţii-cheie şi structurii de conducere şi se anexează notificării sau solicitării de aprobare transmise A.S.F. în conformitate cu art. 3 şi 30.
    (3) Entitatea reglementată instituie măsuri adecvate care permit înlocuirea persoanei evaluate de A.S.F. ca fiind necorespunzătoare pentru exercitarea funcţiei-cheie şi asigură, până la numirea altei persoane, continuitatea exercitării funcţiei respective de către un membru al conducerii executive sau de către o altă persoană desemnată în conformitate cu legislaţia specifică."

    45. La articolul 30 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite în cadrul structurii de conducere sau pentru exercitarea funcţiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. sau transmite prin mijloace electronice, potrivit alin. (10), cererea semnată de reprezentantul legal, însoţită de următoarea documentaţie:"

    46. La articolul 30 alineatul (1) litera e), punctul (i) se abrogă.
    47. La articolul 30 alineatul (1) litera e), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) raportul de evaluare a adecvării individuale, incluzând, dacă este cazul, şi fundamentarea menţionată la art. 13 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), întocmit în forma prevăzută în anexa nr. 4^1 sau prin altă metodă, rezultatul interviului dacă a fost efectuat de către entitate în cadrul procedurii proprii de evaluare şi orice alt document din care reiese rezultatul adecvării;"

    48. La articolul 30 alineatul (1) litera e), punctul (iv) se abrogă.
    49. La articolul 30 alineatul (1) litera e), punctul (vi) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(vi) existenţa unui conflict de interese semnificativ şi modul în care acest conflict este gestionat sau remediat, inclusiv din perspectiva aspectelor cuprinse în politica entităţii reglementate în materie de conflicte de interese sau a oricăror dispoziţii de gestionare sau de atenuare a conflictelor;"

    50. La articolul 30 alineatul (1) litera f), după punctul (ii) se introduc două noi puncte, punctele (iii) şi (iv), cu următorul cuprins:
    "(iii) datele de identificare ale persoanei/persoanelor care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3);
(iv) datele de identificare ale membrului/membrilor independent/ţi al/ai consiliului, dacă este cazul;"

    51. La articolul 30 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) documente referitoare la reputaţia şi experienţa persoanei evaluate, inclusiv scrisori de recomandare şi datele de contact ale persoanelor care pot oferi referinţe suplimentare;"

    52. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru fiecare dintre persoanele evaluate numite pentru exercitarea funcţiilor-cheie, entitatea reglementată depune la A.S.F. cererea semnată de reprezentantul legal, însoţită de următoarea documentaţie:
    a) documentele prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor de la lit. e) pct. (ii), (iv) şi (v) şi lit. f);
    b) raportul de evaluare a adecvării individuale prevăzut la art. 28 alin. (1), întocmit în forma prevăzută în anexa nr. 4^2 sau prin altă metodă, incluzând, dacă este cazul, şi elementele menţionate la art. 13 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), rezultatul interviului dacă a fost efectuat de către entitate în cadrul procedurii proprii de evaluare şi orice alt document din care reiese rezultatul adecvării."

    53. La articolul 30, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Orice modificare de natură ierarhică în structura consiliului, respectiv în structura conducerii executive/conducerii superioare care nu modifică componenţa evaluată şi aprobată de A.S.F., se notifică în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii organului statutar competent."

    54. La articolul 30, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
    "(9) Valabilitatea aprobării membrilor structurii de conducere, precum şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării mandatului, respectiv a contractului de muncă, după caz.
(10) Documentele transmise în format electronic potrivit alin. (1) respectă reglementările A.S.F. referitoare la modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic."

    55. La articolul 31, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) A.S.F. organizează interviu, la sediul A.S.F. sau prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă, cu persoanele evaluate supuse procesului de aprobare, dacă entitatea reglementată în cadrul căreia îşi vor exercita atribuţiile este:"

    56. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în funcţie de rezultatul analizei documentaţiei transmise în conformitate cu prevederile art. 30, A.S.F. poate intervieva persoanele evaluate supuse pentru prima dată procesului de aprobare în structura de conducere a entităţilor reglementate care nu sunt considerate semnificative, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. k) pct. (i)-(iv), sau, după caz, poate renunţa la organizarea interviului pentru persoanele evaluate care intră sub incidenţa art. 11^1."

    57. La articolul 31, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Interviul se înregistrează în format audio sau audiovideo, cu acordul persoanei intervievate, în scopul elaborării procesului-verbal al interviului, dar şi pentru clarificarea oricăror neînţelegeri ulterioare rezultate din interpretarea oricăror aspecte din timpul interviului. Înregistrările se păstrează pe o durată de 3 ani de la data susţinerii interviului, cu asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal conţinute în acestea."

    58. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) A.S.F. poate lua în considerare rezultatele evaluării adecvării efectuate de către alte autorităţi competente sau alte informaţii relevante în scopul evaluării adecvării în ceea ce priveşte membrii structurii de conducere sau persoanele care deţin funcţii-cheie şi poate solicita, în acest scop, informaţiile necesare."

    59. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În situaţiile în care riscul de SB/FT asociat cu entitatea reglementată sau cu persoana evaluată este sporit, A.S.F. solicită informaţii şi ia în considerare evaluările realizate de:
    a) autorităţile definite la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 129/2019;
    b) autorităţile şi instituţiile din alte state cu atribuţii pentru prevenirea şi combaterea SB/FT, în baza acordurilor de cooperare şi în conformitate cu procesul de cooperare şi schimb de informaţii prevăzut în Regulamentul nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare."

    60. La articolul 32, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Informaţiile furnizate de către A.S.F. cuprind rezultatul privind evaluarea adecvării (decizia de aprobare/respingere), orice deficienţe identificate, măsurile luate pentru a asigura adecvarea, responsabilităţile funcţiei pentru care a fost evaluată persoana respectivă şi informaţiile de bază privind dimensiunea, natura, amploarea şi complexitatea entităţii respective, precum şi orice alte informaţii relevante pentru evaluarea adecvării.
(6) În procesul de evaluare a adecvării, A.S.F. ia în considerare informaţiile puse la dispoziţie de autorităţile europene de supraveghere prin bazele de date proprii, în ceea ce priveşte sancţiunile administrative, prin identificarea oricăror sancţiuni împotriva entităţii în cadrul căreia persoana evaluată a fost membru al structurii de conducere sau a deţinut o funcţie-cheie în ultimii 10 ani, luând în considerare gravitatea faptelor, precum şi răspunderea persoanei evaluate."

    61. La articolul 32, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Atunci când A.S.F. constată în baza unor fapte şi informaţii relevante că o persoană evaluată nu este adecvată din punctul de vedere al riscurilor sau al oricăror acţiuni legate de SB/FT, fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 129/2019, A.S.F. comunică constatările efectuate şi deciziile adoptate legate de acestea către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi/sau autorităţilor competente menţionate la art. 32 alin. (3^1) lit. b)."

    62. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
    63. La articolul 33 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) entitatea reglementată nu transmite sau persoana evaluată nu prezintă informaţii suficiente pentru a dovedi adecvarea persoanei evaluate sau entitatea reglementată nu răspunde solicitării A.S.F. de completare a datelor, documentelor şi informaţiilor necesare evaluării adecvării în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea acesteia, în cazul în care legislaţia sectorială specifică nu prevede alte termene."

    64. La articolul 33, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În situaţia aplicării prevederilor alin. (5), o nouă cerere de aprobare poate fi transmisă în cazul în care au apărut elemente noi, care nu au fost aduse la cunoştinţa A.S.F. de către entitate la emiterea deciziei de respingere, sau în cazul îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezentul regulament sau de legislaţia specifică."

    65. La articolul 34 alineatul (4), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care, în cadrul procesului de monitorizare, supraveghere continuă şi control, sunt constatate aspecte care, prin natura lor, ar conduce la nerespectarea cerinţelor de adecvare evaluate iniţial în raport cu o anumită persoană aprobată sau cu structura de conducere la nivel colectiv, A.S.F. poate dispune:
a) măsuri de remediere conform legislaţiei specifice, inclusiv prin reevaluarea de către entitate a îndeplinirii condiţiilor de adecvare;"

    66. La articolul 34, alineatul (9) se abrogă.
    67. Articolul 35 se abrogă.
    68. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezentul regulament se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu respectarea prevederilor convenţiilor la care România este parte, cu excepţia documentelor care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, care vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată a documentului."

    69. La anexa nr. 1, nota de subsol nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1 Persoanele care deţin funcţii-cheie nu completează informaţiile de la nr. crt. 5, 6, 11, 12, 13 şi 15."

    70. La anexa nr. 1 numărul curent 3, la coloana „Explicaţii“, după ultimul rând se introduce un nou rând, cu următorul cuprins:
    "Angajamentul de timp estimat pentru funcţia deţinută"

    71. La anexa nr. 1, după numărul curent 3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3^1, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬────────┬┬┬────────────────────────┐
│ │ │││Diploma (Licenţă/Master/│
│ │ │││Certificat de atestare a│
│ │ │││unei forme de instruire │
│ │Educaţie│││+ domeniul de studiu)/ │
│3^│şi acte │││Dată de început şi │
│1.│de │││sfârşit/Unitate de │
│ │studii │││învăţământ/Formă/Tip de │
│ │ │││învăţământ (universitar/│
│ │ │││academic/altă formă de │
│ │ │││pregătire profesională) │
└──┴────────┴┴┴────────────────────────┘

"

    72. La anexa nr. 1 numărul curent 14, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) menţiuni cu privire la orice poziţie de influenţă politică (la nivel naţional sau local) deţinută în ultimii 2 ani şi în special orice relaţie profesională sau personală cu o persoană expusă public, astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 129/2019."

    73. La anexa nr. 2, titlul punctului III.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "III. Descrierea atribuţiilor notificate"

    74. La anexa nr. 2, la punctul III, coloana a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Funcţia-cheie"

    75. La anexa nr. 2, punctul III. 2 se abrogă.
    76. La anexa nr. 4 secţiunea a 3-a, după rândul „Evaluarea sistemului de control intern şi a activităţii funcţiei de conformitate“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins:
    "Respectarea cerinţelor împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului"

    77. După anexa nr. 4 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4^1 şi 4^2, având cuprinsul prevăzut la anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Entităţile reglementate au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, să transmită la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentaţia prevăzută la art. 30 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, necesară verificării îndeplinirii cerinţelor de adecvare individuală de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a persoanelor care au fost desemnate în conducerea executivă anterior datei de 1 ianuarie 2016. În situaţia în care în cadrul procesului de evaluare se identifică/constată deficienţe privind adecvarea persoanei, Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune entităţii reglementate să instituie măsurile corective prevăzute la art. 29. alin. (6) lit. b) sau e) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019, cu modificările ulterioare, după caz.

    ART. III
    Cererile de aprobare depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament se soluţionează de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora, dacă prin lege nu se prevede altfel.

    ART. IV
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu


    Bucureşti, 23 decembrie 2021.
    Nr. 20.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4^1 la Regulamentul nr. 1/2019)
    Raport de evaluare a adecvării individuale a persoanei propuse
    pentru structura de conducere a ................................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele şi prenumele persoanei propuse││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Calitatea propusă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele şi prenumele evaluatorului/ ││
│ilor ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Calitatea deţinută ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Rezultatul│
│ │structurii│
│Cerinţe legale conform │de │
│prevederilor Regulamentului│conducere │
│A.S.F. nr. 1/2019 │privind │
│ │evaluarea │
│ │prealabilă│
├───────────────────────────┼──────────┤
│Experienţa relevantă │ │
│deţinută în vederea │ │
│exercitării atribuţiilor │ │
│specifice calităţii │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Criterii privind evaluarea │ │
│adecvării cunoştinţelor, │ │
│competenţelor şi │ │
│experienţei: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) rolul şi atribuţiile │ │
│calităţii vizate şi │ │
│capacitatea necesară pentru│ │
│exercitarea acesteia; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) cunoştinţele şi │ │
│competenţele obţinute pe │ │
│baza studiilor, practicii │ │
│şi formării profesionale; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) experienţa acumulată în │ │
│funcţiile ocupate anterior:│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) natura funcţiei de │ │
│conducere deţinute şi │ │
│nivelul său ierarhic; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) durata deţinerii │ │
│funcţiei; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) natura şi │ │
│complexitatea activităţii │ │
│incluzând informaţii │ │
│referitoare la structura │ │
│organizatorică a entităţii │ │
│în cadrul căreia a activat │ │
│anterior; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iv) sfera competenţelor, │ │
│competenţele decizionale şi│ │
│responsabilităţile │ │
│persoanei; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(v) cunoştinţele tehnice │ │
│dobândite în funcţiile │ │
│anterioare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(vi) numărul de persoane │ │
│aflate în subordinea sa; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│d) cunoştinţele şi │ │
│competenţele dobândite şi │ │
│demonstrate prin conduita │ │
│profesională ca membru │ │
│într-o structură de │ │
│conducere sau în │ │
│exercitarea altor funcţii, │ │
│după caz; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│e) stagii de pregătire │ │
│profesională sau promovarea│ │
│testului privind │ │
│cunoaşterea legislaţiei în │ │
│vigoare specifice │ │
│domeniului de activitate al│ │
│sectorului de supraveghere │ │
│financiară, organizate de │ │
│către furnizorii de │ │
│programe de formare │ │
│profesională care îşi │ │
│desfăşoară activitatea în │ │
│cadrul celor trei pieţe │ │
│financiare aflate sub │ │
│supravegherea A.S.F. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Criterii pentru evaluarea │ │
│reputaţiei, onestităţii şi │ │
│integrităţii: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) condamnarea sau │ │
│urmărirea penală in │ │
│personam în cazuri │ │
│referitoare la: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) infracţiuni prevăzute │ │
│de legislaţia │ │
│financiar-bancară, │ │
│infracţiuni prevăzute de │ │
│legislaţia referitoare la │ │
│prevenirea şi combaterea │ │
│spălării banilor şi │ │
│finanţării terorismului, │ │
│manipularea pieţei, │ │
│utilizarea abuzivă a │ │
│informaţiilor confidenţiale│ │
│sau infracţiuni în legătură│ │
│cu fapte de corupţie; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) infracţiuni contra │ │
│patrimoniului sau alte │ │
│infracţiuni specifice │ │
│domeniului economic/ │ │
│financiar; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) infracţiuni prevăzute│ │
│de legislaţia fiscală │ │
│săvârşite în mod direct sau│ │
│indirect, inclusiv prin │ │
│schemele ilegale sau │ │
│interzise de arbitraj al │ │
│dividendelor; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iv) alte infracţiuni │ │
│prevăzute de legislaţia │ │
│privind societăţile, │ │
│falimentul, insolvenţa, │ │
│precum şi de cea privind │ │
│protecţia consumatorului; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) măsuri şi sancţiuni │ │
│anterioare sau în curs de │ │
│desfăşurare, luate de orice│ │
│autoritate de reglementare │ │
│sau organism profesional │ │
│pentru nerespectarea │ │
│oricăror dispoziţii │ │
│relevante care │ │
│reglementează activităţile │ │
│din domeniul │ │
│financiar-bancar sau │ │
│oricare dintre situaţiile │ │
│de la lit. a); │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) aspecte referitoare la │ │
│performanţa profesională, │ │
│precum şi la soliditatea │ │
│financiară a membrului │ │
│structurii de conducere, │ │
│luând în considerare │ │
│următoarele: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) existenţa de înscrieri │ │
│în certificatul de cazier │ │
│fiscal; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) rezultatele financiare│ │
│ale entităţilor deţinute │ │
│sau conduse de membru sau │ │
│în care membrul evaluat a │ │
│deţinut sau deţine o │ │
│participaţie sau o │ │
│influenţă semnificativă; se│ │
│acordă atenţie deosebită │ │
│procedurilor de redresare │ │
│financiară, de faliment, de│ │
│lichidare şi dacă şi cum a │ │
│contribuit membrul │ │
│respectiv la situaţia care │ │
│a condus la aceste │ │
│proceduri; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) declararea │ │
│falimentului personal; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│d) persoana evaluată s-a │ │
│aflat în una dintre │ │
│următoarele situaţii: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) nu a dovedit │ │
│transparenţă, deschidere şi│ │
│cooperare în relaţia cu │ │
│autorităţile de │ │
│reglementare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) a fost membru în │ │
│structura de conducere a │ │
│unei entităţi care a fost │ │
│supusă unei decizii de │ │
│respingere a unei aprobări,│ │
│din motive care ţin de │ │
│persoana evaluată, sau unei│ │
│decizii de sancţionare de │ │
│către o autoritate de │ │
│reglementare ori a cărei │ │
│înregistrare sau │ │
│autorizaţie a fost retrasă │ │
│de o autoritate de │ │
│reglementare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) i s-a refuzat, retras│ │
│sau interzis dreptul de a │ │
│desfăşura activităţi care │ │
│necesită înregistrarea sau │ │
│autorizarea de către o │ │
│autoritate de reglementare;│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iv) a fost membru în │ │
│structura de conducere a │ │
│unei entităţi care a intrat│ │
│în insolvenţă sau în │ │
│lichidare involuntară, în │ │
│perioada în care aceasta a │ │
│avut relaţii contractuale │ │
│cu entitatea respectivă sau│ │
│în decursul unui an de la │ │
│data încetării acestor │ │
│relaţii cu entitatea │ │
│respectivă, cu condiţia │ │
│atragerii răspunderii │ │
│acesteia pentru intrarea în│ │
│insolvenţă a entităţii, în │ │
│conformitate cu prevederile│ │
│aplicabile din legislaţia │ │
│incidentă în materia │ │
│insolvenţei sau lichidării │ │
│involuntare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(v) a fost amendată, │ │
│suspendată sau sancţionată │ │
│pentru fraudă, delapidare │ │
│ori în legătură cu │ │
│furnizarea de servicii │ │
│financiare sau de date; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(vi) a fost revocată sau │ │
│concediată din motive │ │
│imputabile, conform │ │
│legislaţiei aplicabile, din│ │
│funcţia de director sau │ │
│dintr-o altă funcţie de │ │
│conducere sau dintr-o altă │ │
│funcţie relevantă; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(vii) există orice alte │ │
│dovezi sau reclamaţii sau │ │
│sesizări grave bazate pe │ │
│informaţii relevante, │ │
│credibile şi fiabile care │ │
│sugerează că persoana │ │
│acţionează într-un mod care│ │
│nu este în concordanţă cu │ │
│regulile de conduită. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Criterii privind │ │
│guvernanţa: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) existenţa unui posibil │ │
│conflict de interese, │ │
│astfel cum este definit la │ │
│art. 2 alin. (2) lit. e); │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) restricţii şi │ │
│incompatibilităţi între │ │
│calitatea evaluată şi │ │
│calităţile deţinute în │ │
│cadrul aceloraşi entităţi │ │
│reglementate sau în cadrul │ │
│altor entităţi, conform │ │
│legislaţiei specifice; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) capacitatea de │ │
│îndeplinire efectivă a │ │
│activităţii şi de alocare a│ │
│timpului corespunzător │ │
│exercitării acesteia; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│d) capacitatea persoanei │ │
│evaluate de a-şi îndeplini │ │
│atribuţiile care îi revin, │ │
│în mod independent, precum │ │
│şi aspectele relevante care│ │
│pot rezulta din analiza │ │
│informaţiilor obţinute, │ │
│referitoare la: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) activităţile │ │
│desfăşurate în funcţiile │ │
│anterioare şi actuale, │ │
│exercitate în cadrul │ │
│aceloraşi entităţi │ │
│reglementate sau în cadrul │ │
│altor entităţi; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) relaţiile personale, │ │
│profesionale sau alte │ │
│relaţii economice cu │ │
│membrii structurii de │ │
│conducere din cadrul │ │
│aceloraşi entităţi │ │
│reglementate, din │ │
│societatea-mamă sau din │ │
│cadrul altor entităţi ale │ │
│grupului de care aparţin │ │
│entităţile reglementate; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) relaţiile personale, │ │
│profesionale sau alte │ │
│relaţii economice cu │ │
│acţionarii care deţin │ │
│controlul asupra │ │
│entităţilor reglementate, a│ │
│societăţii-mamă sau a altor│ │
│entităţi din cadrul │ │
│grupului; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│e) este în măsură să acorde│ │
│suficient timp pentru a-şi │ │
│exercita atribuţiile şi │ │
│responsabilităţile; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│f) înţelege domeniul de │ │
│activitate al entităţii │ │
│reglementate, principalele │ │
│sale riscuri şi │ │
│implicaţiile strategiei de │ │
│afaceri şi ale strategiei │ │
│de risc; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│g) respectă limitarea │ │
│numărului maxim de funcţii │ │
│de conducere în │ │
│conformitate cu prevederile│ │
│din legislaţia specifică │ │
│aplicabilă entităţii │ │
│reglementate respective, în│ │
│cazul în care persoana │ │
│deţine un mandat într-o │ │
│entitate semnificativă; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│h) are capacitatea de a-şi │ │
│îndeplini atribuţiile şi în│ │
│perioade de activitate │ │
│deosebit de intensă, cum ar│ │
│fi restructurarea, │ │
│relocarea, procesele de │ │
│achiziţie, fuzionare sau │ │
│preluare ori în situaţii de│ │
│criză sau ca urmare a unor │ │
│dificultăţi majore cu una │ │
│sau mai multe dintre │ │
│operaţiunile sale, ţinând │ │
│seama de faptul că în │ │
│astfel de perioade poate fi│ │
│necesar un nivel mai │ │
│ridicat al timpului dedicat│ │
│decât în perioadele │ │
│normale. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Data:
    .......................
    Semnătura:
    ..........................................
    ..........................................
    NOTĂ:
    Completarea parţială a unor secţiuni sau necompletarea acestora nu poate fi luată în considerare. De asemenea, acolo unde este cazul, precizarea unor răspunsuri de tipul „DA“, „NU“, „X“, „N/A“, „Nu există“, „Nu este cazul“ va fi însoţită de aspectele relevante care au fost luate în considerare în cadrul procesului de evaluare.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4^2 la Regulamentul nr. 1/2019)
    Raport de evaluare a adecvării individuale a persoanei propuse
     pentru o funcţie-cheie în cadrul ...................

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numele şi prenumele persoanei propuse││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Funcţia-cheie propusă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele şi prenumele evaluatorului/ ││
│ilor ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Poziţia deţinută ││
└─────────────────────────────────────┴┘┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Rezultatul│
│ │structurii│
│Cerinţe legale conform │de │
│prevederilor Regulamentului│conducere │
│A.S.F. nr. 1/2019 │privind │
│ │evaluarea │
│ │prealabilă│
├───────────────────────────┼──────────┤
│Experienţa relevantă │ │
│deţinută în vederea │ │
│exercitării atribuţiilor │ │
│specifice funcţiei-cheie │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Criterii privind evaluarea │ │
│adecvării cunoştinţelor, │ │
│competenţelor şi │ │
│experienţei: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) rolul şi atribuţiile │ │
│funcţiei-cheie vizate şi │ │
│capacitatea necesară pentru│ │
│exercitarea acesteia; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) cunoştinţele şi │ │
│competenţele obţinute pe │ │
│baza studiilor, practicii │ │
│şi formării profesionale; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) experienţa acumulată în │ │
│funcţiile ocupate anterior:│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) natura funcţiei-cheie │ │
│deţinute/atribuţiilor │ │
│specifice unei │ │
│funcţii-cheie şi nivelul │ │
│său ierarhic; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) durata deţinerii │ │
│funcţiei; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) natura şi │ │
│complexitatea activităţii │ │
│incluzând informaţii │ │
│referitoare la structura │ │
│organizatorică a entităţii │ │
│în cadrul căreia a activat │ │
│anterior; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iv) sfera competenţelor, │ │
│competenţele decizionale şi│ │
│responsabilităţile │ │
│persoanei; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(v) cunoştinţele tehnice │ │
│dobândite în funcţiile │ │
│anterioare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(vi) numărul de persoane │ │
│aflate în subordinea sa, │ │
│dacă este cazul; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│d) cunoştinţele şi │ │
│competenţele dobândite şi │ │
│demonstrate prin conduita │ │
│profesională ca membru │ │
│într-o structură de │ │
│conducere sau în │ │
│exercitarea altor funcţii, │ │
│după caz; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│e) stagii de pregătire │ │
│profesională sau promovarea│ │
│testului privind │ │
│cunoaşterea legislaţiei în │ │
│vigoare specifice │ │
│domeniului de activitate al│ │
│sectorului de supraveghere │ │
│financiară, organizate de │ │
│către furnizorii de │ │
│programe de formare │ │
│profesională care îşi │ │
│desfăşoară activitatea în │ │
│cadrul celor trei pieţe │ │
│financiare aflate sub │ │
│supravegherea A.S.F. │ │
│conform cerinţelor │ │
│legislaţiei specifice │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Criterii pentru evaluarea │ │
│reputaţiei, onestităţii şi │ │
│integrităţii: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) condamnarea sau │ │
│urmărirea penală in │ │
│personam în cazuri │ │
│referitoare la: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) infracţiuni prevăzute │ │
│de legislaţia │ │
│financiar-bancară, │ │
│infracţiuni prevăzute de │ │
│legislaţia referitoare la │ │
│prevenirea şi combaterea │ │
│spălării banilor şi │ │
│finanţării terorismului, │ │
│manipularea pieţei, │ │
│utilizarea abuzivă a │ │
│informaţiilor confidenţiale│ │
│sau infracţiuni în legătură│ │
│cu fapte de corupţie; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) infracţiuni contra │ │
│patrimoniului sau alte │ │
│infracţiuni specifice │ │
│domeniului economic/ │ │
│financiar; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) infracţiuni prevăzute│ │
│de legislaţia fiscală │ │
│săvârşite în mod direct sau│ │
│indirect, inclusiv prin │ │
│schemele ilegale sau │ │
│interzise de arbitraj al │ │
│dividendelor; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iv) alte infracţiuni │ │
│prevăzute de legislaţia │ │
│privind societăţile, │ │
│falimentul, insolvenţa, │ │
│precum şi de cea privind │ │
│protecţia consumatorului; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) măsuri şi sancţiuni │ │
│anterioare sau în curs de │ │
│desfăşurare, luate de orice│ │
│autoritate de reglementare │ │
│sau organism profesional │ │
│pentru nerespectarea │ │
│oricăror dispoziţii │ │
│relevante care │ │
│reglementează activităţile │ │
│din domeniul │ │
│financiar-bancar sau │ │
│oricare dintre situaţiile │ │
│de la lit. a); │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) aspecte referitoare la │ │
│performanţa profesională, │ │
│precum şi la soliditatea │ │
│financiară, luând în │ │
│considerare următoarele: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) existenţa de înscrieri │ │
│în certificatul de cazier │ │
│fiscal; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) rezultatele financiare│ │
│ale entităţilor deţinute │ │
│sau conduse de persoană sau│ │
│în care persoana evaluată a│ │
│deţinut sau deţine o │ │
│participaţie sau o │ │
│influenţă semnificativă; se│ │
│acordă atenţie deosebită │ │
│procedurilor de redresare │ │
│financiară, de faliment, de│ │
│lichidare şi dacă şi cum a │ │
│contribuit persoana │ │
│respectivă la situaţia care│ │
│a condus la aceste │ │
│proceduri; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) declararea │ │
│falimentului personal; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│d) persoana evaluată s-a │ │
│aflat în una dintre │ │
│următoarele situaţii: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) nu a dovedit │ │
│transparenţă, deschidere şi│ │
│cooperare în relaţia cu │ │
│autorităţile de │ │
│reglementare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) a fost membru în │ │
│structura de conducere a │ │
│unei entităţi care a fost │ │
│supusă unei decizii de │ │
│respingere a unei aprobări,│ │
│din motive care ţin de │ │
│persoana evaluată, sau a │ │
│unei decizii de sancţionare│ │
│de către o autoritate de │ │
│reglementare ori a cărei │ │
│înregistrare sau │ │
│autorizaţie a fost retrasă │ │
│de o autoritate de │ │
│reglementare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) i s-a refuzat, retras│ │
│sau interzis dreptul de a │ │
│desfăşura activităţi care │ │
│necesită înregistrarea sau │ │
│autorizarea de către o │ │
│autoritate de reglementare;│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iv) a fost membru în │ │
│structura de conducere a │ │
│unei entităţi care a intrat│ │
│în insolvenţă sau în │ │
│lichidare involuntară, în │ │
│perioada în care aceasta a │ │
│avut relaţii contractuale │ │
│cu entitatea respectivă sau│ │
│în decursul unui an de la │ │
│data încetării acestor │ │
│relaţii cu entitatea │ │
│respectivă, cu condiţia │ │
│atragerii răspunderii │ │
│acesteia pentru intrarea în│ │
│insolvenţă a entităţii, în │ │
│conformitate cu prevederile│ │
│aplicabile din legislaţia │ │
│incidentă în materia │ │
│insolvenţei sau lichidării │ │
│involuntare; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(v) a fost amendată, │ │
│suspendată sau sancţionată │ │
│pentru fraudă, delapidare │ │
│ori în legătură cu │ │
│furnizarea de servicii │ │
│financiare sau de date; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(vi) a fost revocată sau │ │
│concediată din motive │ │
│imputabile, conform │ │
│legislaţiei aplicabile, din│ │
│funcţia de director sau │ │
│dintr-o altă funcţie de │ │
│conducere sau dintr-o altă │ │
│funcţie relevantă; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(vii) există orice alte │ │
│dovezi sau reclamaţii sau │ │
│sesizări grave bazate pe │ │
│informaţii relevante, │ │
│credibile şi fiabile care │ │
│sugerează că persoana │ │
│acţionează într-un mod care│ │
│nu este în concordanţă cu │ │
│regulile de conduită. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Criterii privind │ │
│guvernanţa: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) existenţa unui posibil │ │
│conflict de interese, │ │
│astfel cum este definit la │ │
│art. 2 alin. (2) lit. e); │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) restricţii şi │ │
│incompatibilităţi între │ │
│funcţia evaluată şi │ │
│funcţiile deţinute în │ │
│cadrul aceloraşi entităţi │ │
│reglementate sau în cadrul │ │
│altor entităţi, conform │ │
│legislaţiei specifice; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) capacitatea de │ │
│îndeplinire efectivă a │ │
│activităţii şi de alocare a│ │
│timpului corespunzător │ │
│exercitării acesteia; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│d) capacitatea persoanei │ │
│evaluate de a-şi îndeplini │ │
│atribuţiile care îi revin, │ │
│în mod independent, precum │ │
│şi aspectele relevante care│ │
│pot rezulta din analiza │ │
│informaţiilor obţinute, │ │
│referitoare la: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(i) activităţile │ │
│desfăşurate în funcţiile │ │
│anterioare şi actuale, │ │
│exercitate în cadrul │ │
│aceloraşi entităţi │ │
│reglementate sau în cadrul │ │
│altor entităţi; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(ii) relaţiile personale, │ │
│profesionale sau alte │ │
│relaţii economice cu │ │
│membrii structurii de │ │
│conducere din cadrul │ │
│aceloraşi entităţi │ │
│reglementate, din │ │
│societatea-mamă sau din │ │
│cadrul altor entităţi ale │ │
│grupului de care aparţin │ │
│entităţile reglementate; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│(iii) relaţiile personale, │ │
│profesionale sau alte │ │
│relaţii economice cu │ │
│acţionarii care deţin │ │
│controlul asupra │ │
│entităţilor reglementate, a│ │
│societăţii-mamă sau a altor│ │
│entităţi din cadrul │ │
│grupului; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│e) este în măsură să acorde│ │
│suficient timp pentru a-şi │ │
│exercita atribuţiile şi │ │
│responsabilităţile; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│f) înţelege domeniul de │ │
│activitate al entităţii │ │
│reglementate, principalele │ │
│sale riscuri şi │ │
│implicaţiile strategiei de │ │
│afaceri şi ale strategiei │ │
│de risc; │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│g) are capacitatea de a-şi │ │
│îndeplini atribuţiile şi în│ │
│perioade de activitate │ │
│deosebit de intensă, cum ar│ │
│fi restructurarea, │ │
│relocarea, procesele de │ │
│achiziţie, fuzionare sau │ │
│preluare ori în situaţii de│ │
│criză sau ca urmare a unor │ │
│dificultăţi majore cu una │ │
│sau mai multe dintre │ │
│operaţiunile sale, ţinând │ │
│seama de faptul că în │ │
│astfel de perioade poate fi│ │
│necesar un nivel mai │ │
│ridicat al timpului dedicat│ │
│decât în perioadele │ │
│normale. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Data:
    ..........................
    Semnătura:
    ..........................................
    ..........................................
    NOTĂ:
    Completarea parţială a unor secţiuni sau necompletarea acestora nu poate fi luată în considerare. De asemenea, acolo unde este cazul, precizarea unor răspunsuri de tipul „DA“, „NU“, „X“, „N/A“, „Nu există“, „Nu este cazul“ va fi însoţită de aspectele relevante care au fost luate în considerare în cadrul procesului de evaluare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016