Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 19 din 9 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 19 din 9 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1249 din 30 decembrie 2021
    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, art. 18 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) şi (3) şi art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (28) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 8.12.2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 6 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererilor de autorizare/avizare/ aprobare/atestare/înregistrare în Registrul A.S.F. şi retragerea autorizaţiei/radierea din Registrul A.S.F. în cazul entităţilor care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital sunt prevăzute la pct. 1.1-1.36, 1.65-1.67, 1.77, 2.2-2.4, 2.5^1, 2.6-2.13, 2.14^1, 2.15-2.17, 5.1, 5.2 şi 5.4-5.6 din anexa nr. 3."

    2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37-1.43, 1.65-1.75, 1.77, 2.21, 2.22, 2.5, 2.6, 2.14, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 şi 5.8 din anexa nr. 3 şi se achită conform art. 32 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 22, după caz."

    3. Articolul 27 se abrogă.
    4. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaţiunile prevăzute la pct. 4.2 şi 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către S.A.I./O.P.C.V.M. autoadministrate/A.F.I.A./F.I.A. autoadministrate anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.
    (2) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 şi 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către toate S.A.I./O.P.C.V.M. autoadministrate/A.F.I.A./ F.I.A. autoadministrate care au fost notificate de către autorităţile competente către A.S.F. în vederea intenţiei de distribuţie de titluri de participare pe teritoriul României.
    (3) În vederea verificării informaţiilor referitoare la activitatea de distribuţie efectuată pe teritoriul României a entităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), A.S.F., prin direcţia de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din ţara de origine a acestor entităţi.
    (4) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 şi 4.6 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A./S.A.I. care au notificat intenţia de administrare a F.I.A./O.P.C.V.M. din România în contul A.S.F., după cum urmează:
    1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) şi la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;
    2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) şi la pct. 4.6 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie."

    5. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Tarifele şi taxele anuale cuvenite A.S.F. se aplică şi se virează de către entităţile reglementate vizate, potrivit regulilor şi dispoziţiilor menţionate la art. 22, 27^1 şi 28."

    6. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.
    (2) Tarifele, taxele, cotele şi contribuţiile achitate de entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F. sau de persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se restituie acestora în cazul:
    a) respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/ aprobare/avizare/atestare/înregistrare;
    b) retragerii cererii/documentaţiei de către solicitant;
    c) clasării cererii conform prevederilor legale incidente.
    (3) În cazul în care retragerea cererii prevăzute la alin. (2) lit. b) are loc ca urmare a unor modificări legislative care necesită modificarea documentaţiei, tariful achitat este luat în considerare în cazul retransmiterii cererii/documentaţiei în termenul legal care asigură conformarea cu noul cadru legislativ."

    7. La anexa nr. 3 numărul curent 1, după punctul 1.18 se introduce un nou punct, punctul 1.18^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │Precizări (operaţiunea, baza│Nivelul │
│ │ │de calcul căreia i se aplică│tarifului │
│Nr. │Categoria de│cota etc.) │(lei)/cotei│
│crt.│venituri │ │(%) │
│ │ ├────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │........................................│
├────┼────────────┼────────────────────────────┬───────────┤
│ │Tarif/taxă │ │ │
│ │de │ │ │
│ │soluţionare │ │ │
│ │a cererilor │ │ │
│ │de │ │ │
│ │autorizare/ │1.18^1. autorizare/aprobare │ │
│1. │avizare/ │prospect de emisiune al unui│1.000 lei │
│ │aprobare/ │F.I.A.S. înfiinţat prin │ │
│ │atestare şi │subscripţie publică │ │
│ │retragere │ │ │
│ │autorizaţie/│ │ │
│ │atestat │ │ │
│ │entităţi │ │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴────────────────────────────┴───────────┘

"

    8. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ │Precizări (operaţiunea, baza de│Nivelul │
│Nr. │Categoria de│calcul căreia i se aplică cota │tarifului (lei)│
│crt.│venituri │etc.) │/cotei (%) │
│ │ ├───────────────────────────────┴───────────────┤
│ │ │...............................................│
├────┼────────────┼───────────────────────────────┬───────────────┤
│ │Tarif/taxă │ │ │
│ │de │ │ │
│ │soluţionare │ │ │
│ │a cererilor │ │ │
│ │de │ │ │
│ │autorizare/ │1.30. avizare/autorizare şi │ │
│1. │avizare/ │înregistrare ca depozitar al │20.000 lei │
│ │aprobare/ │activelor O.P.C. │ │
│ │atestare şi │ │ │
│ │retragere │ │ │
│ │autorizaţie/│ │ │
│ │atestat │ │ │
│ │entităţi │ │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘

"

    9. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │Precizări (operaţiunea, baza de │Nivelul │
│ │ │calcul căreia i se aplică cota │tarifului │
│Nr. │Categoria de│etc.) │(lei)/cotei │
│crt.│venituri │ │(%) │
│ │ ├──────────────────────────────────┴────────────┤
│ │ │...............................................│
├────┼────────────┼──────────────────────────────────┬────────────┤
│ │Tarif/taxă │ │ │
│ │de │ │ │
│ │soluţionare │ │ │
│ │a cererilor │ │ │
│ │de │ │ │
│ │autorizare/ │1.35. aprobare modificări prin │ │
│1. │avizare/ │numirea unui nou membru al │1.000 lei │
│ │aprobare/ │conducerii organismului de formare│ │
│ │atestare şi │profesională │ │
│ │retragere │ │ │
│ │autorizaţie/│ │ │
│ │atestat │ │ │
│ │entităţi │ │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┘

"

    10. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬───────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Precizări (operaţiunea, baza de│Nivelul │
│ │ │calcul căreia i se aplică cota │tarifului│
│Nr. │Categoria de│etc.) │(lei)/ │
│crt.│venituri │ │cotei (%)│
│ │ ├───────────────────────────────┴─────────┤
│ │ │.........................................│
├────┼────────────┼───────────────────────────────┬─────────┤
│ │Tarif/taxă │ │ │
│ │de │ │ │
│ │soluţionare │ │ │
│ │a cererilor │1.39. autorizare/avizare │ │
│ │de │intermediari principali^1 │ │
│ │autorizare/ │^1 Taxa cuprinde aprobarea │ │
│1. │avizare/ │conducerii executive, a │5.000 lei│
│ │aprobare/ │administratorilor, respectiv a │ │
│ │atestare şi │acţionarilor/asociaţilor │ │
│ │retragere │intermediarilor principali. │ │
│ │autorizaţie/│ │ │
│ │atestat │ │ │
│ │entităţi │ │ │
│ │reglementate│ │ │
└────┴────────────┴───────────────────────────────┴─────────┘

"

    11. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Nivelul │
│ │ │Precizări (operaţiunea, baza de │tarifului│
│Nr. │Categoria de│calcul căreia i se aplică cota etc.) │(lei)/ │
│crt.│venituri │ │cotei (%)│
│ │ ├─────────────────────────────────────┴─────────┤
│ │ │...............................................│
├────┼────────────┼─────────────────────────────────────┬─────────┤
│ │ │1.42. aprobarea modificărilor │ │
│ │ │condiţiilor şi/sau documentelor în │ │
│ │ │baza cărora este acordată autorizaţia│ │
│ │Tarif/taxă │de funcţionare pentru societăţi sau │ │
│ │de │autorizaţia de funcţionare/avizul de │ │
│ │soluţionare │desfăşurare a activităţii de │ │
│ │a cererilor │distribuţie pentru intermediarii │ │
│ │de │principali sau autorizaţia/avizul │ │
│ │autorizare/ │pentru o entitate care organizează │ │
│1. │avizare/ │cursuri de pregătire profesională, a │500 lei │
│ │aprobare/ │modificărilor capitalului social şi/ │ │
│ │atestare şi │sau modificărilor structurii │ │
│ │retragere │acţionariatului/asociaţilor unei │ │
│ │autorizaţie/│companii de brokeraj^1 │ │
│ │atestat │^1 Cu excepţia acţionarilor/ │ │
│ │entităţi │asociaţilor acestora deja aprobaţi de│ │
│ │reglementate│A.S.F. care nu şi-au modificat │ │
│ │ │încadrarea participaţiei deţinute în │ │
│ │ │cadrul capitalului social ca fiind │ │
│ │ │participaţie calificată. │ │
└────┴────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────┘

"

    12. La anexa nr. 3 numărul curent 1, punctul 1.76 se abrogă.
    13. La anexa nr. 3 numărul curent 2, punctele 2.1 şi 2.20 se abrogă.
    14. La anexa nr. 3 numărul curent 4, punctele 4.2 şi 4.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬─────────────┬──────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │Precizări (operaţiunea, │Nivelul │
│Nr. │Categoria de │baza de calcul căreia i se│tarifului │
│crt.│venituri │aplică cota etc.) │(lei)/cotei │
│ │ │ │(%) │
├────┼─────────────┼──────────────────────────┴──────────────┤
│ │ │.........................................│
│ │ ├──────────────────────────┬──────────────┤
│ │Cote/Tarife/ │4.2. tarif perceput pentru│ │
│ │Taxe │monitorizarea O.P.C.V.M. │4.500 lei/an/ │
│ │percepute │din alte state membre, │fond/ │
│ │pentru │notificate la A.S.F. în │O.P.C.V.M. │
│ │monitorizarea│vederea distribuirii │compartimentat│
│ │entităţilor │titlurilor de participare │ │
│ │reglementate │pe teritoriul României │ │
│4. │de A.S.F. ├──────────────────────────┼──────────────┤
│ │prevăzute la │4.3. tarif perceput pentru│ │
│ │art. 2 alin. │monitorizarea fondurilor │ │
│ │(1) lit. a) │de investiţii alternative │4.500 lei/an/ │
│ │din O.U.G. │din state membre (cu │fond/ │
│ │nr. 93/2012, │excepţia EuVECA şi EuSEF)/│compartiment │
│ │cu excepţia │O.P.C. din state nemembre,│al aceluiaşi │
│ │societăţilor │notificate la A.S.F. în │O.P.C. │
│ │de investiţii│vederea distribuirii │ │
│ │ │titlurilor de participare │ │
│ │ │pe teritoriul României │ │
└────┴─────────────┴──────────────────────────┴──────────────┘

"    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 9 decembrie 2021.
    Nr. 19.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016