Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT nr. 16 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 16 din 13 decembrie 2018  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT nr. 16 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1077 din 19 decembrie 2018
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 96/2018,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 12 decembrie 2018,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Atribuţiile specifice Serviciului audit intern sunt:
    1. elaborează Carta auditului intern din cadrul A.S.F., planul multianual şi planul anual de audit intern, pe care le supune spre aprobare Consiliului A.S.F.;
    2. elaborează şi/sau actualizează normele metodologice de audit intern specifice activităţii A.S.F., pe care le înaintează spre avizare către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare U.C.A.A.P.I.;
    3. organizează şi efectuează misiuni de audit intern, aprobate prin planul de audit intern, prin care evaluează independent şi obiectiv sistemul de control intern implementat la nivelul tuturor activităţilor desfăşurate de A.S.F.;
    4. în afara misiunilor de audit intern prevăzute la pct. 3 organizează şi efectuează misiuni de audit, cel puţin o dată la 3 ani, şi asupra următoarelor activităţi:
    a) activităţi financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de A.S.F. din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice;
    5. desfăşoară, la dispoziţia preşedintelui A.S.F., misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual;
    6. raportează Consiliului A.S.F. şi informează Serviciul control intern, integritate şi protecţia informaţiilor, în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;
    7. elaborează rapoarte de audit, în urma misiunilor de audit efectuate, prin care informează preşedintele şi/sau Consiliul A.S.F. cu privire la aspectele constatate şi recomandările de remediere şi îmbunătăţire formulate;
    8. evaluează şi monitorizează permanent modul de implementare a recomandărilor pe care le formulează şi informează periodic preşedintele şi/sau Consiliul A.S.F. asupra stadiului implementării acestor recomandări;
    9. informează U.C.A.A.P.I despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    10. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl transmite către U.C.A.A.P.I. şi Curtea de Conturi a României;
    11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    2. La articolul 55 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Şeful Cancelariei preşedintelui A.S.F. poate îndeplini calitatea de ordonator delegat de credite, în limitele aprobate de către preşedintele A.S.F."

    3. La articolul 94, punctele 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. evaluează planurile de redresare primite de A.S.F. de la asigurători/firme de investiţii care au o pondere semnificativă şi poate face recomandări pentru modificarea acestora către Direcţia supraveghere şi control;
2. elaborează şi propune spre aprobare un plan de rezoluţie pentru fiecare asigurător/firmă de investiţii care are o pondere semnificativă, cu precizarea instrumentelor de rezoluţie ce pot fi aplicate, cu consultarea Direcţiei supraveghere şi control şi a asigurătorului/firmei de investiţii, după caz;
3. reevaluează şi, dacă este cazul, actualizează planurile de rezoluţie, pe baza informaţiilor primite de la direcţiile de supraveghere şi control, după caz;"

    4. La articolul 94, punctele 12-15 se abrogă.
    5. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 116
    Direcţia reglementare-autorizare din cadrul sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare desfăşoară atribuţii specifice de autorizare şi reglementare a activităţii Fondului de compensare a investitorilor, intermediarilor, societăţilor de administrare a investiţiilor, societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii alternative, organismelor de plasament colectiv, depozitarilor, distribuitorilor, operatorilor de piaţă, operatorilor de sistem, pieţelor reglementate, sistemelor alternative de tranzacţionare, sistemelor de compensare-decontare, traderilor, consultanţilor de investiţii, a altor instituţii de piaţă prevăzute în reglementările europene sau în legislaţia naţională, denumite în continuare entităţi reglementate, precum şi cu privire la reglementarea emitenţilor de valori mobiliare şi a operaţiunilor desfăşurate de aceştia."

    6. La articolul 121, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:
    "10^1. propune Consiliului A.S.F. avizarea instrucţiunilor şi procedurilor emise de Fondul de compensare a investitorilor;
10^2. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări privind organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor în conformitate cu prevederile legale incidente;"

    7. La articolul 124, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
    "2^1. verifică şi analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege/statutul Fondului de compensare a investitorilor pentru membrii Consiliului de administraţie/directorul general al Fondului de compensare a investitorilor şi supune Consiliului A.S.F. avizarea/aprobarea acestora;
2^2. analizează şi supune spre aprobare Consiliului A.S.F. statutul Fondului de compensare al investitorilor;"

    8. La articolul 130, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. supraveghează respectarea cerinţelor legale în vigoare referitoare la regulile de conduită şi transparenţă aplicabile intermediarilor (inclusiv sucursalelor firmelor de investiţii şi ale instituţiilor de credit din ţările membre/nemembre), SAI/AFIA, OPC/FIA şi instituţiilor pieţei, respectiv operatori de piaţă/sistem, pieţe reglementate/sisteme alternative de tranzacţionare, depozitari centrali, contrapărţi centrale, sisteme de compensare-decontare, Fondul de compensare a investitorilor, traderi, consultanţi de investiţii, după caz, în calitatea acestora de entităţi reglementate;"

    9. La articolul 131, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. supraveghează respectarea cerinţelor legale prudenţiale în vigoare referitoare la resursele financiare şi modul de investire a acestora aplicabile Fondului de compensare a investitorilor;"

    10. La articolul 132, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. exercită atribuţii de control asupra modului în care Fondul de compensare a investitorilor îşi desfăşoară activitatea şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale;"

    11. La articolul 145, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Direcţia supraveghere şi control intermediari, conduită şi scheme de garantare;"

    12. La articolul 152, după punctul 11^1 se introduc două noi puncte, punctele 11^2 şi 11^3, cu următorul cuprins:
    "11^2. propune Consiliului A.S.F. avizarea instrucţiunilor şi procedurilor emise de Fondul de garantare a asiguraţilor;
11^3. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări privind organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a asiguraţilor, în conformitate cu prevederile legale incidente;"

    13. La articolul 153, punctele 17^1 şi 17^2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "17^1. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România şi al Fondului de garantare a asiguraţilor şi propune avizarea/ aprobarea acestora, conform prevederilor legale;
17^2. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării documentelor referitoare la organizarea/ funcţionarea/activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România şi a Fondului de garantare a asiguraţilor, conform prevederilor legale;"

    14. La capitolul VII, titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Direcţia supraveghere şi control intermediari, conduită şi scheme de garantare
"

    15. Articolul 162^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 162^2
    Direcţia supraveghere şi control intermediari, conduită şi scheme de garantare asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea şi controlul intermediarilor principali şi secundari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii de produse de asigurare şi cu societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare, supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi intermediarilor principali şi secundari, în conformitate cu legislaţia în domeniul distribuţiei de asigurări, precum şi activitatea desfăşurată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare B.A.A.R., şi de Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare F.G.A."

    16. Articolul 162^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 162^3
    Obiectivele Direcţiei supraveghere şi control intermediari, conduită şi scheme de garantare sunt:
    1. desfăşurarea activităţii distribuitorilor de asigurări şi/sau de reasigurări în conformitate cu prevederile legale, prin monitorizarea, supravegherea continuă şi controlul activităţii de distribuţie de asigurări şi/sau de reasigurări a acestora, în scopul respectării drepturilor clienţilor de produse de asigurare şi asigurării unui tratament corect al acestora;
    2. asigurarea unui tratament corect şi protejarea drepturilor clienţilor de produse de asigurare, prin supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită, a prevenirii conflictelor de interese, respectarea cerinţelor privind cunoştinţele şi abilităţile în domeniu, a comunicării şi transparenţei în relaţia cu clienţii de produse de asigurare şi aplicarea celor mai bune practici în activitatea de distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, intermediarii principali şi intermediarii secundari, inclusiv de către distribuitorii care desfăşoară activitatea de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, aşa cum rezultă din legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări;
    3. gestionarea corectă a riscurilor operaţionale de către distribuitorii de asigurări şi/sau reasigurări, din perspectiva afectării drepturilor clienţilor de produse de asigurare, la nivel de procese, sisteme, personal şi interacţiunea cu mediul extern;
    4. desfăşurarea activităţii B.A.A.R. şi F.G.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    17. Articolul 162^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 162^5
    Direcţiei supraveghere şi control intermediari, conduită şi scheme de garantare are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie;
    2. Serviciul supraveghere şi control conduită şi scheme de garantare."

    18. Articolul 162^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 162^6
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie sunt:
    1. supraveghează respectarea cerinţelor privind desfăşurarea activităţii, a cerinţelor organizatorice şi de raportare a intermediarilor principali, prevăzute de legislaţia privind distribuţia de asigurări;
    2. efectuează procesul de monitorizare şi/sau supraveghere sau control permanent asupra intermediarilor principali, atât de la sediul A.S.F., cât şi controale periodice sau inopinate la sediile acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    3. monitorizează activitatea intermediarilor secundari înregistraţi, care acţionează sub răspunderea intermediarilor principali, supraveghează respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei sau avizului intermediarilor principali şi poate solicita documente şi informaţii necesare derulării procesului de monitorizare şi supraveghere;
    4. verifică respectarea de către intermediarii principali a prevederilor legale privind înscrierea informaţiilor obligatorii în registrele menţinute de A.S.F.;
    5. supraveghează situaţia financiară a intermediarilor principali, prin analizarea şi evaluarea informaţiilor cuprinse în rapoartele şi informările periodice, precum şi a altor documente şi informaţii solicitate de A.S.F. în cadrul procesului de supraveghere;
    6. realizează analiza modurilor şi canalelor de distribuţie a produselor de asigurări, inclusiv analiza tendinţelor şi vulnerabilităţilor potenţiale ca efect al soluţiilor de distribuţie adoptate;
    7. verifică respectarea de către intermediarii principali a cerinţelor de informare şi consultanţă prevăzute de legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări, inclusiv cerinţele suplimentare privind produsele de investiţii bazate pe asigurări (PRIIPs);
    8. verifică respectarea de către intermediarii principali, atât în calitate de creatori, cât şi de distribuitori de produse de asigurare, a cerinţelor legale privind procesul de supraveghere şi guvernanţă a produselor de asigurare;
    9. analizează politicile de remunerare ale intermediarilor principali din perspectiva compatibilităţii metodelor de remunerare şi de evaluare a performanţelor intermediarilor secundari cu care aceştia colaborează şi propriilor angajaţi, cu cele mai bune interese ale clienţilor de produse de asigurare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    10. analizează politicile în materie de conflicte de interese ale intermediarilor principali, din perspectiva identificării, prevenirii, controlului, informării şi respectării cerinţelor legale privind gestionarea conflictelor de interese;
    11. poate exercita atribuţiile prevăzute la pct. 1, 2, 8 şi 9 şi asupra intermediarilor secundari care acţionează sub răspunderea intermediarilor principali, în situaţia în care se constată că aceştia nu întreprind măsurile necesare şi suficiente care să asigure funcţionarea intermediarilor secundari în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul distribuţiei de asigurări;
    12. verifică respectarea cerinţelor legale privind dezvoltarea şi pregătirea profesională continuă pentru intermediarii principali şi/sau secundari cu care aceştia colaborează şi pentru personalul acestora care activează în distribuţia produselor de asigurare, inclusiv politicile privind competenţa profesională şi probitatea morală a angajaţilor proprii şi a intermediarilor secundari;
    13. analizează practicile comerciale dintre societăţile de asigurare-reasigurare şi intermediari, precum şi dintre aceştia şi asiguraţi în vederea respectării prevederilor legale incidente;
    14. identifică profilele de risc şi vulnerabilităţile la nivelul intermediarilor principali;
    15. verifică şi analizează evoluţia indicatorilor privind activitatea intermediarilor principali şi întocmeşte note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F.;
    16. organizează desfăşurarea acţiunilor de control la sediul intermediarilor principali şi/sau secundari cu care aceştia colaborează, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, şi întocmeşte procese-verbale de control, respectiv note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F.;
    17. exercită activităţi de monitorizare, supraveghere şi control asupra entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională iniţială şi continuă, precum şi de perfecţionare profesională a distribuitorilor de asigurări şi reasigurări;
    18. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi/sau corective şi/sau sancţiuni administrative şi/sau recomandări intermediarilor principali; propune radierea intermediarilor secundari;
    19. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora;
    20. întocmeşte informări către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare de către intermediarii principali a măsurilor şi recomandărilor dispuse/emise de A.S.F.;
    21. raportează vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acţiunilor de control desfăşurate la intermediarii principali şi/sau secundari cu care aceştia colaborează şi propune sancţiuni/măsuri/recomandări în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
    22. înregistrează şi ţine evidenţa măsurilor dispuse în urma activităţii desfăşurate de serviciu;
    23. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie;
    24. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de control şi supraveghere semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi;
    25. colectează date şi actualizează fişa intermediarilor principali privind orice informaţii referitoare la societăţile supravegheate şi/sau grupurile din care acestea fac parte, din rapoarte anuale, raportări etc.;
    26. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către intermediarii principali a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente;
    27. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise de serviciu pentru intermediari;
    28. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;
    29. propune, în colaborare cu alte structuri organizatorice, limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii la cererea intermediarilor principali, după verificarea situaţiei financiare a acestora;
    30. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor;
    31. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    19. La capitolul VII secţiunea a 5-a, titlul subsecţiunii 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 5.2
    Serviciul supraveghere şi control conduită şi scheme de garantare
"

    20. Articolul 162^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 162^7
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi control conduită şi scheme de garantare sunt:
    1. participă la elaborarea strategiei A.S.F. în domeniul protecţiei clienţilor de produse de asigurare şi verifică implementarea acesteia, elaborează şi verifică aplicarea recomandărilor şi ghidurilor de conduită pentru societăţile de asigurare şi/sau reasigurare şi intermediar;
    2. monitorizează piaţa produselor de asigurare comercializate, distribuite sau vândute în şi din România;
    3. efectuează procesul de monitorizare şi supraveghere sau control permanent asupra societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de distribuţie, atât de la sediul A.S.F., cât şi controale periodice şi inopinate la sediile acestora, în conformitate cu legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări, inclusiv activităţi de supraveghere a conduitei pentru societăţile care desfăşoară activităţi de asigurare şi/sau de reasigurare în România pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;
    4. verifică respectarea de către distribuitorii de tipul societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare a cerinţelor privind informarea clienţilor de produse de asigurare şi consultanţa prevăzute de legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări, inclusiv cerinţele suplimentare privind produsele de investiţii bazate pe asigurări (PRIIPs);
    5. verifică respectarea de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în calitate de creatori şi distribuitori de produse de asigurare a cerinţelor legale privind procesul de supraveghere şi guvernanţă a produselor de asigurare;
    6. analizează politicile de remunerare ale societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, din perspectiva compatibilităţii metodelor de remunerare şi de evaluare a performanţelor intermediarilor secundari cu care acestea colaborează şi propriilor angajaţi, cu cele mai bune interese ale clienţilor de produse de asigurare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    7. analizează politicile societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în materie de conflicte de interese, din perspectiva identificării, prevenirii, controlului, informării şi respectării cerinţelor legale privind gestionarea conflictelor de interese;
    8. verifică respectarea cerinţelor legale privind dezvoltarea şi pregătirea profesională continuă pentru personalul societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare care desfăşoară activităţi de distribuţie şi pentru intermediarii secundari cu care colaborează, inclusiv politicile şi procedurile privind competenţa profesională şi probitatea morală a acestora;
    9. exercită activităţi de monitorizare, supraveghere şi control asupra entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională iniţială şi continuă pentru personalul propriu;
    10. poate exercita atribuţiile prevăzute la pct. 3, 4, 5 şi 7 şi asupra intermediarilor secundari care acţionează sub răspunderea societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, în situaţia în care se constată că societăţile respective nu întreprind măsurile necesare şi suficiente care să asigure funcţionarea intermediarilor secundari în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul distribuţiei de asigurări;
    11. elaborează şi implementează în scopul supravegherii, controlului şi monitorizării un sistem de indicatori de conduită a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a intermediarilor de asigurări;
    12. monitorizează posibilitatea apariţiei şi derulării de potenţiale practici incorecte sau frauduloase, potenţiale clauze contractuale care pot avea un caracter abuziv, furnizarea de informaţii neconforme sau incomplete, publicitate înşelătoare;
    13. monitorizează implementarea de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare a celor mai bune practici şi a procedurilor aferente managementului riscurilor operaţionale la nivel de procese, sisteme, personal, relaţia cu mediul extern, incluzând riscurile generate de utilizarea tehnologiei informaţiei şi a inovaţiei în acest domeniu, riscurile cibernetice, riscul juridic, care pot afecta drepturile clienţilor de produse de asigurare;
    14. efectuează monitorizări din surse de informaţii publice sau private cu privire la activitatea de distribuţie, vânzări combinate, conflicte de interese, modalitatea de transmitere a informaţiilor, lipsa de transparenţă sau practici neautorizate;
    15. coordonează activitatea InsurTech HUB înfiinţat la nivelul A.S.F., colectează şi analizează date şi informaţii despre produsele, serviciile şi furnizorii de pe piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, efectele inovaţiei financiare pe plan european şi naţional, despre activităţi, tendinţe, programe şi alte aspecte relevante domeniului protecţiei clienţilor de produse de asigurare;
    16. analizează în colaborare cu alte direcţii de specialitate din cadrul A.S.F. procedurile şi alte elemente emise de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi le propune spre aprobare Consiliului A.S.F.;
    17. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care B.A.A.R şi F.G.A. îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi propune Consiliului A.S.F. luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, atunci când este cazul;
    18. analizează propunerile B.A.A.R. privind nivelurile cotizaţiilor, contribuţiilor pentru fond şi ale taxei de administrare a bazei de date stabilite de către B.A.A.R. şi face propuneri Consiliului A.S.F. spre aprobare;
    19. urmăreşte transmiterea de către B.A.A.R. a bugetului de venituri şi cheltuieli şi elaborează nota în vederea aprobării acestuia de către Consiliul A.S.F.;
    20. monitorizează modul în care entităţile supravegheate se conformează recomandărilor şi remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi sancţiuni, întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. cu privire la acestea;
    21. analizează, în colaborare cu structurile specializate ale A.S.F., şi înaintează spre aprobare Consiliului A.S.F. cererile de emitere a avizului A.S.F. în procedura de faliment a societăţilor de asigurare/reasigurare potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    22. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul A.S.F., precum şi cu entităţile reglementate, autorizate şi supravegheate de A.S.F., în cadrul întâlnirilor organizate, în vederea identificării, implementării şi uniformizării celor mai bune practici în activitatea de asigurare;
    23. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/ preşedintelui/Consiliului A.S.F. adoptarea de recomandări, măsuri şi sancţiuni prevăzute de prevederile legale aplicabile;
    24. elaborează şi transmite, cu aprobarea vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F., informări/adrese/sesizări către alte instituţii şi autorităţi competente cu privire la aspecte care excedează atribuţiilor A.S.F.;
    25. sesizează autoritatea competentă din statul membru de origine, cu aprobarea Consiliului A.S.F., cu privire la încălcarea regulilor de conduită în cazul societăţilor care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;
    26. transmite celorlalte servicii cu atribuţii de supraveghere şi control prudenţial din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele sesizate în cadrul desfăşurării activităţii de supraveghere şi control a activităţii de distribuţie a asiguratorilor, care necesită a fi verificate în cadrul activităţilor de control prudenţial aferente stabilităţii financiare;
    27. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie;
    28. colaborează cu celelalte direcţii de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea soluţionării cu celeritate a sesizărilor care necesită suport de specialitate;
    29. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor;
    30. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    21. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 170
    Direcţia reglementare-autorizare asigură realizarea activităţilor de reglementare a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, a activităţilor de autorizare, avizare şi evidenţă a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, precum şi de reglementare/autorizare a activităţii Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private potrivit prevederilor legale."

    22. La articolul 174, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:
    "10^1. propune Consiliului A.S.F aprobarea normelor şi instrucţiunilor/procedurilor emise de Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private;
10^2. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări şi proceduri privind organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, conform prevederilor legale;"

    23. La articolul 175, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:
    "10^1. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private conform prevederilor legale;
10^2. analizează cererile şi documentele necesare în vederea aprobării actelor/documentelor referitoare la statutul, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, conform prevederilor legale;"

    24. Articolul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 176
    Direcţia supraveghere şi control asigură realizarea activităţilor de supraveghere şi control atât al entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, cât şi asupra activităţii Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, potrivit legii, în vederea prevenirii şi/sau sancţionării, după caz, a eventualelor abateri comise în legătură cu activităţile specifice desfăşurate de acestea în domeniul pensiilor private."

    25. La articolul 180, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:
    "8^1. exercită atribuţii de supraveghere asupra modului în care Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private îşi desfăşoară activitatea şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale;
8^2. monitorizează, respectiv primeşte, centralizează şi verifică toate raportările Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, conform legislaţiei în vigoare;"

    26. La articolul 181, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:
    "7^1. analizează raportul Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private privind contribuţia anuală a administratorilor fondurilor de pensii private;
7^2. calculează, analizează şi formulează opinia de specialitate asupra valorii minime a necesarului Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private şi a contribuţiilor anuale minime ale administratorilor fondurilor de pensii private;"

    27. La articolul 182, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. exercită atribuţii de control asupra modului în care Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private îşi desfăşoară activitatea, inclusiv audierea persoanelor, şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale;"

    28. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 13 decembrie 2018.
    Nr. 16.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa la regulament)
    ORGANIGRAMA
    Autorităţii de Supraveghere Financiară
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016