Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 13 din 19 noiembrie 1999  privind licitaţia electronică pe piaţa RASDAQ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 13 din 19 noiembrie 1999 privind licitaţia electronică pe piaţa RASDAQ

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000

    ART. 1
    Dispoziţii generale
    1.1. Fondul Proprietăţii de Stat utilizează facilităţile oferite de sistemul RASDAQ pentru a vinde prin licitaţie electronica acţiunile gestionate de el la societăţi comerciale. Aceste licitaţii vor avea loc în afară programului de funcţionare a pieţei RASDAQ şi vor fi supuse prevederilor prezentului regulament. Societatea de Bursa RASDAQ şi Departamentul pentru supravegherea pieţei RASDAQ vor asigura aplicarea şi respectarea prezentului regulament.
    1.2. Derularea licitaţiei electronice pe piaţa RASDAQ se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, cu Regulamentul nr. 3/1999 privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare, cu Procedura Fondului Proprietăţii de Stat privind derularea licitaţiei electronice, aprobată de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999, cu modificările ulterioare, cu Regulamentul de practica onestă şi cu prezentul regulament.
    1.3. În cadrul aceleiaşi şedinţe de licitaţii vor fi oferite spre vânzare de Fondul Proprietăţii de Stat maximum 3 societăţi comerciale.
    ART. 2
    În înţelesul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    ● vânzător - Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S.);
    ● conducătorul licitaţiei - societatea de valori mobiliare autorizata de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, utilizatoare directa a sistemelor RASDAQ şi S.N.C.D.D. şi care intermediază vânzarea acţiunilor, fiind selectată de vânzător în urma unei licitaţii de intermediere şi având un contract de intermediere în acest sens cu vânzătorul;
    ● client - orice persoana fizica sau juridică, română ori străină, care prezintă o cerere de cumpărare în nume propriu a acţiunilor oferite spre vânzare de către vânzător;
    ● S.V.M. eligibilă - societatea de valori mobiliare autorizata de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, membra a A.N.S.V.M., utilizatoare directa a sistemelor RASDAQ şi S.N.C.D.D., care intermediază cumpărarea acţiunilor de către un client sau cumpăra în nume propriu şi care nu se afla pe lista de excludere a F.P.S.;
    ● S.V.M. participantă - societatea de valori mobiliare eligibilă, care îndeplineşte condiţiile pentru a putea introduce cereri în sistem;
    ● emitent de valori mobiliare - societatea comercială al carei pachet de acţiuni este oferit spre vânzare de către vânzător. Emitentul de valori mobiliare va fi denumit în cele ce urmează emitent;
    ● runda - perioada în care se pot introduce sau se pot modifica cereri în cadrul unei licitaţii electronice pe piaţa RASDAQ;
    ● sistem - sistemul de licitaţie electronica administrat de Societatea de Bursa RASDAQ;
    ● cerere - solicitarea cumpărării unui număr de acţiuni cu un anumit preţ pe acţiune;
    ● primul preţ de acceptare - preţul acelei cereri situate la doua treimi din numărul total al cererilor ordonate de sistem la sfârşitul primei runde;
    ● al doilea preţ de acceptare - preţul acelei cereri situate la doua treimi din numărul total al cererilor ordonate de sistem la sfârşitul celei de-a doua runde;
    ● cereri potenţial câştigătoare - cererile ordonate primele de sistem pe parcursul rundei a treia, al căror preţ este mai mare decât al doilea preţ de acceptare şi a căror cantitate de acţiuni, totală sau parţială, însumată, este mai mica sau egala cu cantitatea oferită de vânzător;
    ● preţ câştigător - preţul ultimei cereri potenţial câştigătoare, ordonată de sistem;
    ● cerere câştigătoare - cerere potenţial câştigătoare, acceptată de vânzător prin validarea licitaţiei;
    ● comisia de licitaţii - colectiv nominalizat de vânzător pentru organizarea, monitorizarea şi validarea licitaţiilor electronice pe piaţa RASDAQ;
    ● dosar de prezentare (anexa) - documentul de prezentare a emitentului, elaborat de conducătorul licitaţiei în colaborare cu vânzătorul şi cu emitentul, pentru informarea potenţialilor clienţi despre societatea emitenta, ale carei acţiuni vor fi oferite spre vânzare prin licitaţie electronica pe piaţa RASDAQ.
    ART. 3
    Pentru desfăşurarea licitaţiei electronice:
    a) conducătorul licitaţiei are obligaţia de a transmite directorului general al Societăţii de Bursa RASDAQ, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data desfăşurării licitaţiei electronice, datele referitoare la licitaţia electronica (denumirea societăţii emitente, codul fiscal, numărul de acţiuni, preţul de oferta, identitatea conducătorului licitaţiei, data desfăşurării etc.) şi dosarul de prezentare a societăţii emitente, ale carei acţiuni vor fi oferite spre vânzare, întocmit de conducătorul licitaţiei, aprobat de emitent şi avizat de vânzător. Responsabilitatea asupra corectitudinii, completitudinii şi validităţii dosarului de prezentare revine, potrivit legii, emitentului, iar responsabilitatea pentru completarea integrala a dosarului de prezentare revine conducătorului licitaţiei;
    b) conducătorul licitaţiei are totodată obligaţia de a transmite comunităţii brokerilor (pe cale electronica), cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data desfăşurării licitaţiei electronice, dosarul de prezentare a societăţii emitente, ale carei acţiuni vor fi oferite spre vânzare, precum şi orice alte condiţii de participare impuse de vânzător;
    c) Societatea de Bursa RASDAQ va informa în scris S.N.C.D.D. şi, pe cale electronica, şi comunitatea brokerilor despre datele referitoare la licitaţia electronica, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data desfăşurării acesteia.
    ART. 4
    S.V.M. eligibilă să participe la licitaţia electronica va îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie utilizator direct al sistemului de tranzacţionare al pieţei RASDAQ şi al S.N.C.D.D.;
    b) să nu fi depăşit termenele de plata a cotizaţiilor, comisioanelor sau contribuţiilor către instituţiile pieţei (A.N.S.V.M., RASDAQ, S.N.C.D.D., B.V.B., C.N.V.M.), în conformitate cu regulamentele şi cu procedurile la acestea, precum şi cu documentele justificative ale instituţiilor pieţei.
    ART. 5
    S.V.M. participantă la licitaţia electronica va îndeplini, pe lângă criteriile de eligibilitate, conform prevederilor art. 4 lit. a) şi b), şi condiţiile impuse de vânzător prin anunţul publicitar şi prin caietul de sarcini al licitaţiei, până la data specificată în anunţ, pentru fiecare societate emitenta, inclusiv garanţiile de participare la licitaţie, depuse la conducătorul licitaţiei prin ordin de plata sau prin scrisoare de garanţie bancară deschisă în favoarea F.P.S.
    ART. 6
    S.V.M. pot participa la licitaţia electronica atât în numele clienţilor, cât şi în nume propriu.
    ART. 7
    Cererile se introduc în sistemul RASDAQ numai de S.V.M. participante, care îndeplinesc toate condiţiile specificate la art. 5. S.V.M. participantă poate introduce în cadrul licitaţiei electronice o singura cerere în nume propriu, respectiv câte o singura cerere în numele fiecăruia dintre clienţii săi. S.V.M. participantă nu poate introduce cereri şi în nume propriu, şi în numele clienţilor săi pentru acelaşi emitent. În cazul în care S.V.M. participantă introduce cereri în numele mai multor clienţi pentru acţiunile aceluiaşi emitent, numărul total de acţiuni cerute spre cumpărare de către clienţi nu va fi mai mare decât numărul acţiunilor oferite spre vânzare de F.P.S.
    ART. 8
    Un investitor poate licita în cadrul licitaţiei electronice pentru mai mulţi emitenţi, dar cu o singura cerere pentru fiecare emitent şi doar printr-o singura S.V.M.
    ART. 9
    Transferul de valori mobiliare prin metoda licitaţiei electronice constituie intermediere de valori mobiliare, conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, şi se supune prevederilor Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare.
    ART. 10
    S.V.M. participantă este obligată să pună la dispoziţie clientului o copie de pe dosarul de prezentare a fiecărei societăţi emitente, pentru ale carei acţiuni clientul îşi propune să liciteze.
    ART. 11
    S.V.M. participantă îşi asuma răspunderea de a verifica capacitatea clientului de a plăti pentru întreaga tranzacţie în ziua decontării, dacă cererea să va fi câştigătoare.
    ART. 12
    Supravegherea desfăşurării licitaţiei electronice în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu normele tehnice aferente acestuia se va face de Departamentul pentru supravegherea pieţei RASDAQ şi de comisia de licitaţie, cu respectarea regimului legal al păstrării informaţiilor confidenţiale pe toată durata licitaţiei.
    ART. 13
    Ordinele de cumpărare care au stat la baza introducerii cererilor în sistem vor fi transmise prin grija oficiului, pentru încadrarea în prevederile legale, directorului general al Societăţii de Bursa RASDAQ, în ziua desfăşurării licitaţiei, după încheierea acesteia, şi vor fi depozitate la Societatea de Bursa RASDAQ, cu respectarea regimului legal al informaţiilor confidenţiale.
    ART. 14
    Desfăşurarea licitaţiei electronice
    14.1. S.V.M. care îndeplineşte condiţiile de participare la licitaţie poate solicita o singura data în cadrul unei licitaţii amânarea acesteia pentru a doua zi lucrătoare, din motive tehnice demonstrabile sau pentru caz de forţă majoră. Solicitarea amânării trebuie să fie făcută cu cel puţin 60 de minute înaintea începerii şedinţei de licitaţie. În cazul în care forţa majoră durează mai mult de o zi, va putea participa la licitaţia de la sediul altei S.V.M. care nu are statut de participant, anunţând în prealabil Societatea de Bursa RASDAQ şi comisia de licitaţie a vânzătorului.
    14.2. Structura licitaţiei electronice
    Licitaţia electronica se desfăşoară începând cu ora 15,00 a zilei anunţate, în trei runde, delimitate de doua pauze a câte 10 minute.
    Orice introducere sau modificare de cerere este confirmată de doua ori în sistem, astfel încât să nu existe posibilitatea retragerii acesteia.
    Primele doua runde au o durata fixa - 15 minute prima runda şi 10 minute a doua runda. Runda a treia are o durata minima de 5 minute, dar se poate prelungi peste aceasta durata cu un număr nelimitat de extensii succesive de câte 5 minute. Extensia se va produce dacă în intervalul curent de 5 minute are loc cel puţin o modificare semnificativă. Modificare semnificativă reprezintă modificarea unei cereri, care conduce fie la o schimbare a ordinii cererilor potenţial câştigătoare, fie la o schimbare a cererilor potenţial câştigătoare afişate în sistem.
    14.3. Introducerea şi modificarea cererilor
    O cerere poate fi introdusă în sistem de o S.V.M. participantă doar pe parcursul primei runde a licitaţiei. Sistemul nu va accepta introducerea de noi cereri în rundele a doua şi a treia.
    O cerere introdusă în sistem poate fi modificată de S.V.M. participantă fie ca preţ, fie ca număr de acţiuni, fie şi ca preţ, şi ca număr de acţiuni, oricând pe parcursul celor trei runde, respectându-se următoarele reguli:
    I. Modificarea preţului se face doar în sensul creşterii şi cu următorii paşi minimi de creştere:

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Preţul cererii anterior modificării │ Pasul minim de creştere │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ Până la 1.000 lei │ 50 lei │
│ De la 1.001 lei la 10.000 lei │ 100 lei │
│ De la 10.001 lei la 50.000 lei │ 500 lei │
│ de la 50.001 lei la 200.000 lei │ 1.000 lei │
│ Peste 200.000 lei │ 5.000 lei │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘


    II. Modificarea numărului de acţiuni al cererii: numărul de acţiuni al unei cereri poate creşte necondiţionat până la întreg pachetul oferit sau poate fi redus, cu condiţia ca valoarea cererii modificate (preţul înmulţit cu cantitatea) să crească sau să se menţină constantă în raport cu valoarea cererii, dacă aceasta nu ar fi fost modificată.
    14.4. Desfăşurarea rundelor
    14.4.1. Prima runda
    Cererile introduse vor avea un număr minim de acţiuni, după cum urmează:
    - 1.000 de acţiuni atunci când valoarea nominală a acestora este de 1.000 lei/acţiune;
    - 100 de acţiuni atunci când valoarea nominală a acestora este de 25.000 lei/acţiune.
    În cadrul primei runde conducătorul licitaţiei introduce cererea sa, conform clauzelor contractului încheiat cu vânzătorul. S.V.M. participante introduc ulterior în sistem cererile pentru portofoliul propriu sau pentru clienţii lor.
    Pe parcursul acestei runde cererile deja existente în sistem pot fi modificate, respectându-se regulile de modificare prezentate la pct. 14.3.
    La fiecare introducere sau modificare de cerere sistemul va rearanja automat pe ecran tabloul cuprinzând cererile, după următoarele criterii:
    1. în ordinea descrescătoare a preţului pe acţiune propus;
    2. la preţuri egale cererile se ordonează descrescător, după cantitate;
    3. la preţuri egale şi cantităţi egale cererile se ordonează crescător, după momentul introducerii sau al modificării cererii.
    Prima runda se încheie cu afişarea tabloului ordonat cuprinzând toate cererile participanţilor la licitaţie şi primul preţ de acceptare pe care sistemul îl calculează pe baza cererilor existente la finele acestei runde, în aşa fel încât acest preţ separa primele doua treimi din numărul cererilor ordonate de ultima treime a acestora. În cazul în care numărul cererilor nu se împarte exact la 3, primele doua treimi se vor calcula prin rotunjire la cel mai mare număr întreg. Primul preţ de acceptare este afişat pe ecran pe toată durata rundei a doua.
    14.4.2. A doua runda
    Pe parcursul rundei a doua S.V.M. participante îşi pot modifica cererile introduse în prima runda, în condiţiile prevăzute la pct. 14.3, cu condiţia ca preţul cererii să depăşească primul preţ de acceptare.
    La fiecare modificare a cererii sistemului electronic va rearanja automat pe ecran tabloul cuprinzând cererile, după următoarele criterii:
    1. în ordinea descrescătoare a preţului pe acţiune propus;
    2. la preţuri egale cererile se ordonează descrescător, după cantitate;
    3. la preţuri egale şi cantităţi egale cererile se ordonează crescător, după momentul introducerii sau al modificării cererii.
    La sfârşitul acestei runde sunt luate în considerare doar cererile cu un preţ mai mare decât primul preţ de acceptare.
    Runda a doua se încheie cu afişarea tabloului ordonat cuprinzând cererile rămase în licitaţie şi cel de-al doilea preţ de acceptare, pe care sistemul îl calculează pe baza cererilor luate în considerare la sfârşitul celei de-a doua runde, în aşa fel încât acest preţ să separe primele doua treimi din numărul cererilor ordonate de ultima treime a acestora. În cazul în care numărul cererilor nu se împarte exact la 3, primele doua treimi se vor calcula prin rotunjire la cel mai mare număr întreg. Al doilea preţ de acceptare este afişat pe ecran pe toată durata rundei a treia.
    14.4.3. A treia rundă
    Pe parcursul rundei a treia S.V.M. participante îşi pot modifica cererile existente în sistem în condiţiile prevăzute la pct. 14.3, cu condiţia ca preţul cererii să depăşească al doilea preţ de acceptare.
    La fiecare modificare de cerere sistemul electronic va rearanja automat pe ecran tabloul cuprinzând cererile, după următoarele criterii:
    1. în ordinea descrescătoare a preţului pe acţiune propus;
    2. la preţuri egale cererile se ordonează descrescător, după cantitate;
    3. la preţuri egale şi cantităţi egale cererile se ordonează crescător, după momentul introducerii sau al modificării cererii.
    La închiderea rundei a treia, respectiv a licitaţiei, care are loc în condiţiile prezentate la pct. 14.2, sunt luate în considerare pentru validare doar cererile potenţial câştigătoare, existente în sistem în acel moment. Preţul ultimei cereri potenţial câştigătoare este şi preţul câştigător.
    ART. 15
    Comisia de licitaţie se pronunţa asupra validării licitaţiei în maximum o ora de la închiderea rundei a treia.
    ART. 16
    În urma validării licitaţiei cererile potenţial câştigătoare devin cereri câştigătoare şi, corespunzător acestora, se vor raporta ca tranzacţii în cadrul pieţei RASDAQ, la preţul şi cantitatea fiecărei cereri câştigătoare.
    Decontarea se va face la T+5 zile, în care T este data raportării tranzacţiilor în sistem, în conformitate cu procedurile S.N.C.D.D.
    ART. 17
    Răspunderi şi sancţiuni
    17.1. Obligaţiile de decontare rezultate în urma validării licitaţiei revin exclusiv utilizatorilor direcţi ai sistemului electronic de tranzacţionare RASDAQ şi S.N.C.D.D., care au introdus cererile în nume propriu sau în numele clienţilor lor.
    17.2. Neîndeplinirea de către o S.V.M. participantă a tuturor obligaţiilor sale legate de decontare care rezulta din licitaţie, fie din vina clientului, fie din vina S.V.M., atrage suspendarea dreptului de participare a S.V.M. respective în sistemul RASDAQ pentru următoarea lista cuprinzând societăţile emitente pentru care vânzătorul va organiza licitaţii electronice.
    17.3. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv a cerinţelor cuprinse în normele tehnice aferente acestuia, va atrage suspendarea dreptului de participare a S.V.M. respective la sistemul RASDAQ pentru trei licitaţii electronice consecutive.
    17.4. Şedinţa de licitaţie se suspenda pentru maximum 30 de minute atunci când o S.V.M. introduce o cerere pentru alt emitent decât cel pentru care a depus garanţiile în conformitate cu prevederile art. 5. S.V.M. participantă care a introdus respectiva cerere este exclusă de la licitaţie şi va fi suspendată pentru o perioada de 30 de zile lucrătoare de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ.


    ANEXA 1
    -------
    la regulament
    -------------


             Dosarul de prezentare a societăţii comerciale

                           BORDEROU

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Formularul Informaţia tratată Felul Da/Nu
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
 F1 Informaţii generale Da
 F2 Terenuri Opţional
 F3 Clădiri principale Opţional
 F4 Investiţii în curs Opţional
 F5 Participări la alte societăţi comerciale Opţional
 F6 Garanţii obţinute de la terţi Opţional
 F7 Lista cuprinzând bunurile grevate de garanţii Opţional
    (ipoteci, gajări şi altele)
 F8 Lista cuprinzând licenţele folosite Opţional
 F9 Lista cuprinzând brevetele de invenţie, Opţional
    mărcile, desenele şi modelele industriale
    deţinute
 F10 Lista cuprinzând litigiile în curs Opţional
    (reclamant, parat)
 F11 Lista cuprinzând activele revendicate
     sau revendicabile, altele decât cele
     cuprinse în formularul F10 Da
 F12 Situaţia privind rezultatele economico-financiare Da
 F13 Documente de mediu
 F14 Informaţii privind contractul colectiv de muncă
─────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Informaţiile furnizate sunt corecte şi complete.


       Director general, Director financiar-contabil,
          (Manager) (Contabil-şef)
      .................. ..............................

           Vânzător, Intermediar,
          ........... .............

    Data ................
                  FORMULARUL F1 - INFORMAŢII GENERALE

    1. Denumirea .........../(nu va cuprinde prescurtări pentru forma juridică şi nici pentru localitatea de reşedinţa)/................. S.A.

    2. Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului
       J [][] - [][][][][] - 199[]

    3. Înfiinţarea societăţii comerciale
    3.1. Înfiinţarea întreprinderii de stat din care provine prin [] în anul 199[]
         N = naţionalizare;
         R = restructurarea altei/altor întreprinderi de stat;
         I = investiţie nouă.
    3.2. Temeiul juridic de constituire .........................

    4. codul fiscal [][][][][][][][][][]

    5. Sediul principal:
    Localitatea [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
    Str. [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
    Nr. [][][][][][][][] Cod poştal [][][][][]
    Prefix 0 [][] ... Telefon [][][][][][][] Fax [][][][][][][]
    Telex [][][][][]

    6. Capitalul social (mii lei):
    - conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 [][][][][][][][][][]
    - înregistrat la oficiul registrului comerţului [][][][][][][][][][] la data de [][] [][] [][][][]
    din care vărsat [][][][][][][][][][] la data de [][] [][] [][][][]

    7. Acţiuni: Valoare nominală (mii lei) [][][][][]
                Număr [][][][][][][][][][][]
    - acţiuni nominative [][][][][][][][][][]

    8. Structura acţionariatului (conform raportării din Registrul independent):

───────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Denumirea acţionarului % Observaţii
 crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Persoane fizice*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Persoane juridice*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Bănci şi/sau societăţi de investiţii
     financiare**)
───────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Fondul Proprietăţii de Stat
───────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
───────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Dacă este cazul, se precizează: - din care străine.
    **) Din care S.I.F.


    9. Sectorul de activitate [][][][]
    - se va completa în conformitate cu clasificarea activităţilor din economia naţională - C.A.E.N., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997

    10. Prezentarea societăţii comerciale (scurt istoric, capacităţi tehnologice etc.)

    11. Principalele activităţi, produse, servicii (cu pondere peste 15% din venitul total)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                  Venitul total
Nr. Activitatea, produsul, % ────────────────────────────────
crt. serviciul conform estimat pe anul
                                     bilanţului ...*) .......**)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Pentru anul precedent.
    **) Pentru anul în curs.


    12. Principalele exporturi

─────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                Venitul total
Nr. Ţara % ────────────────────────────────
crt. conform estimat pe anul
                                     bilanţului ...*) .......**)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Pentru anul precedent.
    **) Pentru anul în curs.


    13. Conducerea societăţii comerciale*)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Vechimea în
crt. Numele şi prenumele Funcţia societatea comercială
                                                          (ani)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6**).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Consiliul de administraţie sau comitetul de direcţie, după caz.
    **) Directorul executiv, directorul economic/financiar sau contabilul-şef,
după caz.


    14. Structura numerică a personalului salariat

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                            Număr Observaţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Conducere *)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Personal de execuţie, ────────────────────────────────────
 din care cu studii superioare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Maiştri
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Personal muncitor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Mai puţin cei incluşi la pct. 14.

    15. Gradul de utilizare a capacităţilor existente
  15.1. În anul precedent (%) [][][]
     Diferenţa se datorează (Da/Nu): - lipsei materiilor prime [][]
                                     - lipsei pieţelor de desfacere [][]
                                     - lipsei forţei de muncă [][]

  15.2. În anul în curs, la data de ......... (%) [][][]
     Diferenţa se datorează (Da/Nu) - lipsei materiilor prime [][]
                                     - lipsei pieţelor de desfacere [][]
                                     - lipsei forţei de muncă [][]


    16. Estimaţi posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii (Da/Nu) [][] din următoarele categorii:
    16.1. Revendicări ale dreptului de proprietate [][]
    16.2. Revendicări de daune datorită nerespectării unor prevederi contractuale sau răspunderii delictuale, superioare valorii de 10% din capitalul social [][]
    16.3. Alte litigii patrimoniale (se explicitează) ...................

    17. Societatea comercială este unic producător naţional sau/şi regional pentru vreun produs? (Da/Nu) [][] (se explicitează) .....................................

    18. Prezentarea avantajelor şi a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a riscurilor pentru societatea comercială (se explicitează) .................................                  FORMULARUL F2 - TERENURI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Inclus în Suprafaţa Valoarea Situaţia
crt. Amplasare capitalul (mp) contabila Tipul*) juridică**)
                 social (mii lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Tipul I = zona industriala; N = alte zone.
    **) - în proprietate:
          ● carte funciară
          ● registrul de inscripţiuni, prescripţiuni, gaj, după caz;
        - în cesiune;
        - în administrare;
        - alte cazuri (se explicitează).                  FORMULARUL F3 - CLĂDIRI PRINCIPALE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Suprafaţa Valoarea Vechimea Situaţia
crt. Amplasarea (mp) netă (ani) juridică*)
                 ─────────────────── contabilă
                 construi─ desfăşu- (mii lei)
                    tă rată
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) În proprietate, în cesiune, în administrare, alte cazuri
(se explicitează).               FORMULARUL F4 - INVESTIŢII ÎN CURS

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Descrierea Valoarea totală % Data Tipul*)
crt. (mii lei) realizat finalizării
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Tip M = mărire capacitate; I = înlocuire capacitate; O = altele
(se explicitează).         FORMULARUL F5 - PARTICIPĂRI LA ALTE SOCIETĂŢI COMERCIALE*)


──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Nr. de înmatri- Valoarea % din capitalul social
crt. societăţii culare în ofi- contabila la societatea comer-
       comerciale ciul registru- a cială la care deţine
                   lui comerţului participării participaţii
                                     (mii lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Dacă participarea este de natura obligaţiunilor transformabile în
acţiuni, aceasta se va menţiona explicit.         FORMULARUL F6 - GARANŢII OBŢINUTE DE LA TERŢI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                           Debitorul
Nr. Valoarea ───────────────────────────────────────────
crt. (mii lei) Denumirea Nr. de înmatriculare
                                             la oficiul registrului
                                                  comerţului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────      FORMULARUL F7 - LISTA CUPRINZÂND BUNURILE GREVATE DE GARANŢII
                            (IPOTECI, GAJĂRI ŞI ALTELE)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                          Beneficiarul
Nr. Valoarea ────────────────────────────────────
crt. Denumirea (mii lei) Denumirea Nr. de înmatriculare la
                                                oficiul registrului
                                                    comerţului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────           FORMULARUL F8 - LISTA CUPRINZÂND LICENŢELE FOLOSITE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Titularul Estimarea
crt. ───────────────── Natura Data expirării venitului
      Denumirea Ţara (mii lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────      FORMULARUL F9 - LISTA CUPRINZÂND BREVETELE DE INVENŢIE, MĂRCILE,
                      DESENELE ŞI MODELELE INDUSTRIALE DEŢINUTE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Natura Data expirării Estimarea veniturilor generate
crt. (mii lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────          FORMULARUL F10 - LISTA CUPRINZÂND LITIGIILE ÎN CURS

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Natura Vechimea Suma în litigiu
crt. (mii lei)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                        Reclamant
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                           Parat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────         FORMULARUL F11 - LISTA CUPRINZÂND ACTIVELE REVENDICATE SAU
        REVENDICABILE, ALTELE DECÂT CELE CUPRINSE ÎN FORMULARUL F10*)


──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea
crt. activului Revendicat Revendicabil Observaţii**)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Se completează pe baza informaţiilor obţinute de la prefectura, consiliul
local/judeţean sau din alte surse, după caz.
    **) Se menţionează sursa şi nr. de înregistrare.    FORMULARUL F12 - SITUAŢIA PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

    a) Bilanţ simplificat
                                                        - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      Conform Conform Calculat
                                      bilanţului bilanţului conform
                                      pe anul semestrul ultimei
                                      ....... ........ balanţe
                                                  anul ... din luna
                                                              ........
                                                              anul....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Elemente patrimoniale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 I. Active imobilizate - TOTAL
 II. Active circulante - TOTAL,
     din care:
 Stocuri (materiale, producţie în
curs de execuţie, semifabricate,
produse finite, mărfuri etc.)
 Disponibilităţi băneşti
 Clienţi şi conturi asimilate
 Alte creanţe
 III. Conturi de regularizare - TOTAL
 IV. Prime pentru rambursarea obligaţiunilor - TOTAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL ACTIV (I + II + III + IV):
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 I. Capitaluri proprii - TOTAL,
    din care:
 Capital social subscris vărsat
 II. Provizioane pentru riscuri
     şi cheltuieli - TOTAL
 III. Datorii - TOTAL
 IV. Conturi de regularizare - TOTAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL PASIV (I + II + III + IV):
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Soldul contului 8045
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

    b) Contul de profit şi pierderi

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                           Sfârşitul Anul curent
                                            anului formular/rând*)
                                           precedent
                                         formular/rând
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Venituri din exploatare: 20/11 01/11
   - financiare 20/34 01/34
   - excepţionale 20/46 01/46
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL VENITURI: 20/I + III +V 01/I + III + V
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cheltuieli pentru exploatare: 20/25 01/25
   - financiare 20/41 01/41
   - excepţionale 20/47 01/47
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL CHELTUIELI: 20/I + IV + VI 01/II + IV + VI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Rezultatul brut al exerciţiului: 20/A + B + C 01/A + B + C
   - profit 20/52 01/26+42+48
   - pierderi 20/53 01/27+43+49
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Impozit pe profit 20/54 01/54
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    PROFIT NET 20/55 01/55
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) În cazul în care coloana 2 se completează la nivelul lunii, se va proceda
ca şi în cazul în care completarea coloanei se face la nivelul semestrului, în
sensul că se utilizează aceiaşi indicatori şi aceleaşi rânduri din formularul
întocmit la semestru, dar utilizându-se datele efective, cumulate până în luna
pentru care se calculează activul net contabil.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

    c) Activul net contabil la data de ..............

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Denumirea Simbolul contului
                                                   contabil
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  A. ELEMENTE DE ACTIV

   I. Active imobilizate
 1. Imobilizări necorporale la
    valoarea rămasă 201+203+205+207+208-280-290
 2. Terenuri şi mijloace fixe la
    valoarea rămasă 211+212-281-291
 3. Imobilizări necorporale şi
    corporale în curs (230+231)-293
 4. Imobilizări financiare 261+262+263+267-296
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL I (1+4):
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   II. ACTIVE CIRCULANTE

 1. Materii prime, materiale, 300+301"308+321-322+323"328+351+352+
    consumabile, stocuri aflate +354+356+357+358-390-391-392-395
    la terţi, obiecte de inventar,
    baracamente
 2. Produse semifabricate 341+345+346"348-394
 3. Producţie în curs de execuţie 331+332-393
 4. Animale 361"368-396
 5. Mărfuri şi ambalaje 371"378+381"388-4428-397-398
 6. Conturi de regularizare
    şi asimilate 471+473*)+476
 7. Prime privind rambursarea
    obligaţiunilor 169
 8. Disponibilităţi băneşti 511+512*)+518*)+531+532+541+542
 9. Titluri de plasament 502+503+505+506+508-590
10. Creanţe şi decontări 409+411+413+416+418+425+428*)+
                                    +438*)+441*)+442*)+445+448*)+451*)+
                                    +456+458*)+461+431*)+437*)+444*)+
                                    +446*)+447*)+463-491-495-496
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Total II (1+10):
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL A = I + II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   B. DATORII

 1. Împrumuturi şi datorii 161+162+166+167+168+269+512**)+
    asimilate +518**)+519
 2. Furnizori 401+403+404+405+408
 3. Creditori 462
 4. Dividende de plătit 457
 5. Alte decontări 419+421+423+424+426+427+428**)+431**)+
                                  +437**)+438**)+441**)+442**)+444**)+
                                  +446**)+447**)+448**)+451**)+455+
                                  +458**)+509
 6. Conturi de regularizare
    şi asimilate 472+473**)+477
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Total B (1 + 6)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ACTIV NET = A-B
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Soldul contului 8045
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

        Director general Director financiar-contabil
            (Manager), (Contabil-şef),
      ....... ........***) ........ ........***)


              Certificat de cenzori Certificat de un cenzor extern
              ......... .......***) ......... .......***)
              ......... .......***)
              ......... .......***)


-----------
    *) Sold debitor.
    **) Sold creditor.
    ***) Se completează numele, prenumele şi, respectiv, semnătura persoanelor indicate.                               FORMULARUL 13

    Se prezintă în detaliu elemente privind obţinerea autorizaţiilor pentru mediu.                               FORMULARUL 14

    Se prezintă informaţii privind elementele principale ale contractului colectiv de muncă.


                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016