Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT Nr. 13 din 17 septembrie 1996  privind functionarea unui registru independent autorizat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT Nr. 13 din 17 septembrie 1996 privind functionarea unui registru independent autorizat

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 267 bis din 29 octombrie 1996
CAP. 1
Prevederi generale
ART. 1
Un registru independent autorizat, denumit în continuare registru, poate desfasura activitãţi specifice de registru numai pentru emitentii ale cãror valori mobiliare sînt tranzacţionate pe o piata supravegheatã de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Registrul va opera numai cu valori mobiliare în forma dematerializatã şi poate menţine dreptul de proprietate în numele deţinãtorului sau în numele depozitarului ca agent al deţinãtorului. Înainte ca registrul sa presteze servicii pentru un emitent ale cãrui acţiuni sînt emise în forma materializata, acţiunile trebuie dematerializate, asa cum prevede art. 2.
ART. 2
Dacã un emitent care are în circulaţie valori mobiliare în forma materializata angajeazã serviciile unui registru, acestuia i se va solicita de cãtre registru sa punã la dispoziţie o lista a actionarilor, actualizatã şi exactã, şi sa înceteze imediat desfãşurarea oricãrei activitãţi de registru. Registrul va impune asupra fiecãrei acţiuni o restrictie de transfer al dreptului de proprietate. Aceasta restrictie va putea fi ridicatã de cãtre registru numai atunci cînd:
1. fiecare acţionar a predat certificatul andosat unei societãţi de intermediere sau, dacã regulamentele registrului o permit, direct registrului. Dacã certificatul este predat unei societãţi de intermediere, atunci el trebuie trimis registrului într-un interval de 24 de ore de la primire; şi
2. la primirea unui certificat andosat, registrul a efectuat anularea acestuia.
Registrul va pãstra o evidenta a tuturor acţiunilor pe care le dematerializeaza ca urmare a prevederilor acestui articol. În termen de doua zile de la primirea documentaţiei corespunzãtoare, registrul va ridica restrictia asupra transferabilitatii.
ART. 3
Registrul va menţine la zi evidenta exactã a drepturilor de proprietate ale actionarilor pentru fiecare societate. Pentru fiecare noua înregistrare în fisierul central al deţinãtorilor de valori mobiliare, registrul va inregistra cel puţin urmãtoarele date:
1. numele şi adresa emitentului;
2. numãrul de înregistrare a emitentului la Registrul comerţului;
3. numele, adresa şi numãrul buletinului de identitate al deţinãtorului, numãrul de acţiuni (sau valoarea principalului, în cazul obligaţiunilor), seria acestora, dacã este cazul, valoarea lor nominalã, numãrul de înregistrare la registru şi orice alt cod de identificare a emisiunii; şi
4. orice limitare a rãspunderii emitentului sau orice condiţii care afecteazã transferabilitatea.
ART. 4
La cererea deţinãtorului de valori mobiliare, registrul va trimite un extras de cont care conţine datele solicitate în art. 3 şi urmãtoarele informaţii suplimentare:
1. data emiterii extrasului de cont; şi
2. textul, vizibil afişat: "acest document nu este negociabil. Este doar un extras de cont al registrului. Dreptul de proprietate raportat în acest document nu este transferabil decît prin vînzare sau transfer autorizat prin intermediul unei societãţi de intermediere autorizate şi în conformitate cu regulamentele C.N.V.M.".
ART. 5
Registrul va trimite o înştiinţare deţinãtorilor de valori mobiliare deţinute în nume propriu, în urma transferului dreptului lor de proprietate în contul unei societãţi de compensare, decontare şi depozitare pentru valori mobiliare (numita în continuare depozitar) sau în alt cont la registru. Aceasta înştiinţare va indica numele proprietarului, denumirea valorii mobiliare, numãrul de valori mobiliare, data transferului şi participantul direct sau corespondent al depozitarului care face transferul.
ART. 6
Registrul are abilitatea de a permite deţinãtorilor de valori mobiliare sa detina valorile mobiliare la registru în nume propriu. La primirea unei cereri de înregistrare directa, registrul va face transferul acestora în numele deţinãtorului de valori mobiliare şi va trimite, în decurs de o zi lucrãtoare, un extras de cont conţinînd datele specificate la art. 4.
ART. 7
Registrul va avea un sistem care sa permitã unei societãţi de intermediere sau membrului sau corespondent de compensare sa ceara confirmarea dreptului de proprietate al clientului înainte de acceptarea ordinului de vînzare.

CAP. 2
Transferul dreptului de proprietate
ART. 8
Transferurile efectuate de un registru pot fi fãcute numai printr-un participant direct sau corespondent al depozitarului sau, dacã este prevãzut în regulamentele registrului, prin prezentarea documentaţiei adecvate de transfer direct la registru. Aceste transferuri directe se limiteazã la:
1. o cerere de transfer din numele unei persoane decedate în numele moştenitorilor sau beneficiarilor care sînt specificati în certificatul de moştenitor ce este înaintat la registru împreunã cu cererea de transfer;
2. o cerere de transfer în urma unui ordin emis de o autoritate judiciarã sau guvernamentalã;
3. o cerere de transfer din numele unuia dintre soţi în numele amindurora, ca deţinãtori în comun;
4. o cerere de transfer care îndeplineşte toate cerinţele <>art. 43 din Legea nr. 52/1994 ;
5. o cerere de transfer în numele unei persoane aflate în incapacitate de exerciţiu; cererea, întocmitã de cãtre curator, trebuie sa fie însoţitã de decizia oficialã de numire a curatorului; sau
6. o cerere de transfer în numele unui minor, însoţitã de actul de numire a tutorelui, emis de autoritatea tutelara.
Registrul trebuie sa efectueze asemenea transferuri în decurs de 3 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii.
ART. 9
Registrul poate efectua transferul unor valori mobiliare într-un cont la depozitar sau într-un alt cont la registru, fãrã nici o rãspundere fata de deţinãtorul acestora, dacã procedurile registrului cu privire la un asemenea transfer sînt respectate. Registrul va fi totuşi rãspunzãtor în cazul în care efectueazã transferul de proprietate fãrã primirea unor instrucţiuni adecvate sau dupã primirea unei solicitãri scrise de la un deţinãtor de valori mobiliare ca nici un transfer sa nu se efectueze. Ca urmare a primirii unei asemenea solicitãri scrise de a stopa toate transferurile, registrul nu poate efectua transferul valorilor mobiliare pînã cînd deţinãtorul acestora nu îi trimite o alta solicitare scrisã care sa permitã transferul.
ART. 10
O societate de intermediere sau un custode care iniţiazã transferul dreptului de proprietate la un registru garanteazã registrului sau societãţii de compensare corespondente, dacã este cazul, ca transferul este fãcut cu autorizarea deţinãtorului de valori mobiliare. Oricare dintre pãrţile care garanteazã aceasta va fi rãspunzãtoare fata de deţinãtorul de valori mobiliare, dacã transferul a fost fãcut fãrã o autorizare valabilã.
ART. 11
Transferul dreptului de proprietate sau transferul unui dezmembramint al dreptului de proprietate asupra unei valori mobiliare este considerat efectuat numai:
1. în momentul în care transferul este înregistrat de registru, în numele celui care îl dobîndeşte sau al agentului sau; sau
2. în momentul în care transferul este efectuat în registrele societãţii de intermediere, ale custodelui sau, dacã este necesar, ale depozitarului, dacã valoarea mobiliarã este înregistratã în numele societãţii de intermediere sau al unui custode la depozitar.
ART. 12
Registrul care primeşte solicitãri de transfer într-un alt loc decît acela în care îşi desfãşoarã activitãţile de registru trebuie sa aibã proceduri adecvate prin care sa se asigure ca toate aceste informaţii şi solicitãri îi sînt transmise prompt.

CAP. 3
Evidente şi raportari
ART. 13
Pentru fiecare valoare mobiliarã transferata, registrul va face înregistrãrile corespunzãtoare, care sa reflecte schimbarea titularului dreptului de proprietate în fisierul central al deţinãtorilor de valori mobiliare. Dacã exista o neconcordanta între informaţiile referitoare la transferul unei valori mobiliare în forma materializata şi cele din fisierul central al deţinãtorilor de valori mobiliare, nu se va întreprinde nici o acţiune pînã la rezolvarea neconcordantei. Registrul va tine evidenta tuturor acestor neconcordante şi va depune toate eforturile pentru rezolvarea lor.
ART. 14
Registrul va actualiza şi va tine la zi o evidenta exactã care sa menţioneze numãrul total de acţiuni (pentru fiecare emisiune de acţiuni) sau valoarea totalã a principalului (pentru obligaţiuni), care au fost autorizate şi emise de fiecare emitent. Registrul va tine, de asemenea, evidenta tuturor situaţiilor în care numãrul total de acţiuni sau valoarea totalã a principalului nu corespunde cu numãrul total de acţiuni sau cu valoarea totalã a principalului din fisierul central al deţinãtorilor de valori mobiliare şi va rezolva astfel de diferenţe.
ART. 15
Registrul va pãstra evidenta cronologicã a tuturor schimbãrilor din fisierul central al deţinãtorilor de valori mobiliare pînã cînd datele sînt transferate unui alt registru sau emitentului.
ART. 16
Registrul care nu efectueazã transferurile dreptului de proprietate în intervalele de timp stabilite de prezentul regulament va tine evidenta scrisã a acestor intirzieri şi o va inainta la C.N.V.M. trimestrial. Aceasta evidenta va cuprinde numãrul acestor intirzieri, procentul acestora din totalul cererilor de transfer şi mãsurile care trebuie luate pentru a se preveni astfel de deficiente.
ART. 17
Registrul va rãspunde în scris tuturor cererilor, în decurs de 10 zile lucrãtoare din momentul primirii tuturor informaţiilor cerute. Registrul va tine evidenta scrisã a cererilor şi a raspunsurilor la acestea.
ART. 18
Registrul va inainta la C.N.V.M. raportul anual, conform modelului din anexa, în termen de 15 zile de la aprobarea bilanţului anual de cãtre Ministerul Finanţelor. Acesta va fi însoţit de raportul unui cenzor extern independent cu privire la procedurile sale contabile şi la capacitatea sa de a respecta prevederile prezentului regulament.
Raportul cenzorului extern independent trebuie sa indice metodologia şi perioada de timp pentru care s-a fãcut auditul şi sa analizeze, sa evalueze şi sa identifice inadvertentele din sistemul de control contabil intern al registrului, referitor la transferurile dreptului de proprietate, la anularea valorilor mobiliare emise în forma materializata şi la toate celelalte servicii oferite emitentilor.
Ulterior primirii şi analizarii raportului cenzorului extern independent, C.N.V.M. poate cere registrului sa facã schimbãri în procedurile sale interne.
La cererea emitentilor cu care are contract de prestãri de servicii, registrul le va pune la dispoziţie acestora copii de pe raportul anual.
ART. 19
Toate modificãrile materialelor înaintate în vederea autorizãrii ca registru independent trebuie aprobate de C.N.V.M., cu excepţia listei societãţilor pentru care registrul presteazã servicii. Aceasta lista va fi actualizatã şi înaintatã la C.N.V.M. anual.
ART. 20
Un registru poate solicita retragerea autorizaţiei prin înaintarea la C.N.V.M. a unei cereri scrise, care sa conţinã motivele retragerii, sa propunã organismul care îl va înlocui şi sa descrie procesul de tranzitie. O copie de pe aceasta cerere va fi trimisa, de asemenea, tuturor emitentilor pentru care registrul presteazã servicii, în termen de 24 de ore de la înaintarea ei la C.N.V.M.
Cererea de retragere va fi aprobatã de C.N.V.M. numai dupã ce:
1. emitentii care folosesc serviciile registrului au avut la dispoziţie 45 de zile de la data primirii înştiinţãrii despre intenţia registrului de a-şi întrerupe activitatea; şi
2. societatea care va prelua activitatea a fost aprobatã de C.N.V.M. şi este operationala.
ART. 21
Registrul va tine la zi urmãtoarele:
1. o evidenta conţinînd datele de primire şi cele de transmitere sau de soluţionare a instrucţiunilor şi cererilor;
2. o evidenta lunarã, conţinînd:
- numãrul de instrucţiuni sau de cereri primite;
- numãrul de instrucţiuni sau de cereri care au fost soluţionate în intervalele de timp prevãzute în prezentul regulament;
- numãrul de instrucţiuni sau de cereri care nu au fost soluţionate în intervalele de timp prevãzute în prezentul regulament;
3. copii de pe toate cererile scrise şi de pe rãspunsurile aferente;
4. toate cererile de restrictionare a transferului dreptului de proprietate şi de încetare a unor astfel de restrictii;
5. un registru cronologic al tuturor modificãrilor fãcute în fisierul central al deţinãtorilor de valori mobiliare, care sa conţinã: numele deţinãtorului de valori mobiliare, denumirea valorii mobiliare, numãrul de acţiuni, data transferului, contul în care au fost transferate şi participantul direct sau corespondent al depozitarului care a efectuat transferul;
6. documentaţia, obţinutã de la fiecare emitent, care sa conţinã numãrul total de acţiuni sau valoarea principalului emisiunii de obligaţiuni sau numãrul total al altor titluri autorizate şi numãrul total al acestora, emis şi aflat în circulaţie conform autorizaţiei emitentului.
ART. 22
Evidentele solicitate de prezentul regulament se vor pãstra pentru o perioada de cel puţin 10 ani; în primul an, într-un loc uşor accesibil, iar apoi, într-un mod care sa permitã accesul în termen de 72 de ore de la cererea C.N.V.M.
ART. 23
Registrul va pune la dispoziţia C.N.V.M., pentru inspecţie, toate evidentele solicitate de prezentul regulament sau care sînt ţinute în cadrul activitãţii sale curente.
ART. 24
Registrul va înştiinţa imediat C.N.V.M. asupra oricãrei întreruperi a sistemului sau a altor probleme care l-ar impiedica sau stinjeni în mod grav sa-şi desfãşoare activitãţile sau sa respecte reglementãrile C.N.V.M. În decurs de o saptamina, registrul va depune la C.N.V.M. un raport scris, în care sa se specifice cauza problemei şi mãsurile care s-au luat pentru a impiedica repetarea ei.

PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ŞTEFAN BOBOC

ANEXA 1

FORMULAR DE RAPORT ANUAL PENTRU REGISTRELE INDEPENDENTE AUTORIZATE

1. Denumirea completa a registrului, asa cum a fost menţionatã pe cererea de autorizare: ...................................................................
2. ANEXA A - Copie de pe raportul cenzorului extern independent asupra controlului contabil intern, în forma cerutã de reglementãrile C.N.V.M.
3. ANEXA B - Raport privind valoarea tuturor diferenţelor nerezolvate şi valoarea numãrului de cumpãrãri executate de-a lungul perioadei acoperite de raport, în forma cerutã de reglementãrile C.N.V.M.
4. ANEXA C - Raport privind numãrul şi procentajul de solicitãri adresate, rãmase fãrã rãspuns o perioada mai mare decît cea permisã de reglementãrile C.N.V.M.
5. ANEXA D - Explicaţie pentru transferuri sau alte operaţiuni care nu au fost rezolvate în perioada prevãzutã de reglementãrile C.N.V.M.
6. ANEXA E - Lista emitentilor pentru care registrul presteazã servicii în mod curent.
7. ANEXA F - Copie de pe bilanţul anual aprobat de Ministerul Finanţelor.

VALIDARE

Reprezentantul legal:
..................... ..........................
(numele şi prenumele) (funcţia)
.....................
(semnatura)

Data: ...............

------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016