Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 11 din 28 octombrie 1999  privind tranzactionarea instrumentelor financiare cu venit fix pe piata RASDAQ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 11 din 28 octombrie 1999 privind tranzactionarea instrumentelor financiare cu venit fix pe piata RASDAQ

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 27 ianuarie 2000

I. Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare cu venit fix pe piata RASDAQ.
În cazul în care nu se precizeazã altfel, termenii folosiţi în acest regulament au aceeaşi semnificatie cu a celor definiţi în regulamentele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale pieţei RASDAQ.
Termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
1. C.N.V.M. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, înfiinţatã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori;
2. piata RASDAQ - piata organizatã, reglementatã şi autorizata de C.N.V.M., care asigura publicului, prin activitatea societãţilor de valori mobiliare autorizate, sisteme, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea continua şi ordonatã, transparenta şi echitabila a tranzacţiilor cu valori mobiliare şi care oferã economiilor investite în ele garanţii morale şi securitate financiarã prin mãsurarea continua a lichiditatii respectivelor valori mobiliare;
3. C.C.P.R.V.M. - Consiliul de Coordonare a Pieţelor Reglementate de Valori Mobiliare;
4. instrumente financiare cu venit fix (I.F.V.F.) - instrumente negociabile emise în forma dematerializatã, evidentiate prin înscriere în cont, care conferã deţinãtorilor lor drepturi de creanta asupra emitentului, conform legii şi în condiţiile specifice de emisiune ale acestora. Acestea pot fi instrumente financiare cu venit fix pe termen scurt, cu perioada de pana la scadenta sub un an, pe termen mediu sau lung, cu scadenta peste un an, calificate ca valori mobiliare de cãtre C.N.V.M.;
5. Departamentul de autorizare şi monitorizare a instrumentelor financiare cu venit fix (DĂM) - structura organizatoricã din subordinea Societãţii de Bursa RASDAQ, care administreazã prezentul regulament;
6. S.N.C.D.D. - Societatea Nationala de Compensare, Decontare şi Depozitare pentru Valori Mobiliare;
7. regulament - prezentul regulament, astfel cum a fost adoptat de C.N.V.M.;
8. tranzacţie Cross - tranzacţie a unei societãţi de valori mobiliare, executatã în numele a doua pãrţi, la un preţ situat între cea mai buna cerere şi oferta, afişate în sistemul de tranzactionare a I.F.V.F.;
9. broker în sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice membru al Asociaţiei Naţionale a Societãţilor de Valori Mobiliare (A.N.S.V.M.) care este implicat, în mod regulat, în efectuarea de tranzacţii cu I.F.V.F. în contul altora;
10. dealer în sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice membru al Asociaţiei Naţionale a Dealerilor şi Participanţilor la Piata, implicat în cumpãrarea şi vânzarea de I.F.V.F. pe cont propriu, care îşi menţine intenţia de a cumpara şi de a vinde astfel de titluri în mod regulat;
11. participant în sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice societate de valori mobiliare, membra a A.N.S.V.M., respectiv a A.N.D.P.P.C., înregistratã ca broker, respectiv ca dealer în sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix, astfel cum este reglementat în continuare;
12. cotatie în sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - orice cerere şi/sau oferta pentru un I.F.V.F., comunicatã de un participant sistemului; mãrimea cotatiei este numãrul de I.F.V.F. asociate fiecãrei cotatii în sistem (zero în cazul cotatiilor indicative), care poate fi agregat în sistem astfel încât sa reprezinte cererea şi oferta totalã pentru un anumit preţ/rata discontului; cotatie interna este cel mai ridicat bid (cerere) şi cel mai scãzut ask (oferta) pentru fiecare I.F.V.F. comunicat de toţi participanţii sistemului, când cotatia se referã la preţ, şi invers, când cotatia se referã la dobanda/rata discontului;
13. cotatie ferma - o cotatie continua, afişatã în timpul orarului de funcţionare a pieţei, constând într-o cerere ferma şi o oferta ferma la valori actualizabile, pentru un lot standard/disparat, care reprezintã un angajament ferm de acceptare a oricãrei oferte de vânzare sau de cumpãrare pentru emisiunea respectiva, care este conformã cotatiei ferme afişate de sistemul de tranzactionare a I.F.V.F.;
14. cotatie indicativa referitoare la o cerere/oferta pentru un I.F.V.F. - un anunţ al unui membru privind posibilitatea unei tranzacţii cu un alt membru, în condiţii negociabile;
15. piata închisã - situaţia în care preţul unei cereri ferme egaleaza preţul unei oferte ferme afişate în mod curent pentru acelaşi I.F.V.F.;
16. piata incrucisata - situaţia în care preţul unei cereri ferme depãşeşte preţul unei oferte ferme afişate în mod curent pentru acelaşi I.F.V.F.;
17. elementul negociat în cazul instrumentelor financiare cu venit fix pe termen scurt (cu scadenta sub un an) - rata discontului exprimatã în puncte procentuale, denumite în continuare puncte;
18. elementul negociat în cazul instrumentelor financiare cu venit fix cu data scadentei peste un an sau cu cupon - preţul;
19. terminalul sistemului de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix - aplicatia software şi dispozitivul sau terminalul aflate la dispoziţia membrilor, care asigura transmiterea de cotatii şi informaţii privind tranzacţiile între participanţii în sistemul de tranzactionare a I.F.V.F. şi permit executarea tranzacţiilor cu I.F.V.F.;
20. sistemul de tranzactionare a instrumentelor financiare cu venit fix sau STVF - sistemul cu afişare pe ecran care permite colectarea, procesarea şi afişarea informaţiilor privind cotatiile şi sumarele tranzacţiilor pentru I.F.V.F. cãtre participanţii la sistem şi asigura transmiterea rapoartelor de tranzactionare cu toate I.F.V.F. efectuate pe piata RASDAQ cãtre asociaţie, în scopul supravegherii;
21. tranzacţie STVF raportabila - toate tranzacţiile cu I.F.V.F.;
22. parte care raporteazã - membrul care are obligaţia de a introduce informaţiile privind o tranzacţie, conform cerinţelor Regulamentului de practica onesta al pieţei RASDAQ;
23. lot standard referitor la un I.F.V.F. - lotul în valoare nominalã de 100 milioane lei;
24. lot disparat referitor la un I.F.V.F. - lotul în valoare nominalã de 10 milioane lei;
25. emitent de instrumente financiare cu venit fix, denumit în continuare emitent - o entitate care, în condiţiile legii, a emis I.F.V.F. şi care se obliga la recunoaşterea şi onorarea drepturilor evidentiate de acestea;
26. emisiune de instrumente financiare cu venit fix, denumita în continuare emisiune - totalitatea I.F.V.F. de acelaşi tip, clasa şi scadenta, emise de un emitent la o anumitã data;
27. oferta publica de instrumente financiare cu venit fix - oferta prin care emitentul oferã public, spre subscriere, I.F.V.F. de un anumit tip, clasa şi scadenta;
28. prospect de oferta publica, denumit în continuare prospect - documentul ce conţine informaţii despre emitent, în conformitate cu reglementãrile specifice ale C.N.V.M.
ART. 2
Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea DĂM, dupã care va fi înaintat pentru avizare Consiliului de direcţie al Societãţii de Bursa RASDAQ şi va fi transmis pentru autorizare la C.N.V.M.
ART. 3
Prospectul de oferta publica primara pentru I.F.V.F. va conţine, în mod obligatoriu, urmãtoarele elemente:
- numele şi prenumele clientului;
- numele şi prenumele intermediarului sau intermediarilor, în cazul sindicatului de intermediere;
- discontul şi rata discontului (sau rata dobânzii), dacã sunt prestabilite;
- data scadentei;
- valoarea nominalã;
- mãrimea emisiunii (totalitatea I.F.V.F. de acelaşi tip şi clasa, emise de un emitent la o anumitã data);
- perioada de subscriere - maximum 3 zile de la data emisiunii;
- normele privind tranzacţionarea secundarã;
- regimul dezinvestirii;
- normele de publicitate.
ART. 4
Dobanda/rata discontului I.F.V.F. ce urmeazã sa fie emisã va fi stabilitã de cãtre emitent sau, la opţiunea emitentului şi în limitele impuse de acesta, direct de piata.
ART. 5
Distribuţia I.F.V.F. poate fi realizatã direct de emitent sau intermediata de o societate de valori mobiliare, conform reglementãrilor C.N.V.M.
Responsabilitatea consolidãrii registrului revine emitentului sau, dupã caz, intermediarului emisiunii de I.F.V.F., care rãspunde de consolidarea şi corectitudinea înregistrãrilor în registru şi de transmiterea acestora în format electronic la S.N.C.D.D.
ART. 6
Perioada de subscriere în cadrul ofertei publice primare va fi de maximum 3 zile. Tranzacţiile respectivei emisiuni de I.F.V.F. prin intermediul sistemului electronic administrat de Societatea de Bursa RASDAQ, de societãţile de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M. vor începe în ziua a opta de la data initierii perioadei de subscriere în cadrul ofertei publice.
ART. 7
Cererea de admitere la tranzactionare pe piata secundarã a unui I.F.V.F. va fi promovata de o societate de valori mobiliare autorizata de C.N.V.M., aleasã de emitent, dupã autorizarea emisiunii primare de cãtre C.N.V.M. cu minimum 3 zile lucrãtoare înainte de lansarea ofertei publice primare.
ART. 8
În vederea tranzactionarii, în cea de-a cincea zi de la iniţierea ofertei primare entitatea care a gestionat oferta publica iniţialã va prezenta datele privind caracteristicile emisiunii şi rezultatul ofertei primare la Societatea de Bursa RASDAQ şi la S.N.C.D.D. Dupã încãrcarea/consolidarea registrului, S.N.C.D.D. va aloca un simbol emisiunii respective şi va transmite pieţei RASDAQ datele aferente I.F.V.F. Societatea de Bursa RASDAQ, la rândul sau, va comunica membrilor toate informaţiile aferente derulãrii tranzactionarii pe piata secundarã şi va efectua setarea emisiunii, folosind simbolul alocat de S.N.C.D.D.
ART. 9
Societãţile de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M. pot acţiona atât ca broker, cat şi ca dealer de I.F.V.F. O societate de valori mobiliare poate cere autorizaţia de a funcţiona ca formator de piata pentru un I.F.V.F., cu respectarea condiţiilor cerute de normele C.N.V.M. Pentru a funcţiona ca formator de piata pentru un anumit I.F.V.F. o societate de valori mobiliare va fi autorizata de C.N.V.M., cu respectarea reglementãrilor acesteia şi ale pieţei RASDAQ.
ART. 10
Tranzacţionarea I.F.V.F. se va desfasura în mod distinct de sistemul de tranzactionare a acţiunilor. Orarul de funcţionare este în zilele de luni-vineri inclusiv, orele 10,00-14,00, cu excepţia zilelor declarate sarbatori legale. DĂM va putea modifica acest orar, dacã va considera necesar.
ART. 11
Accesul sau participarea directa în sistem este limitatã la membrii autorizaţi de C.N.V.M. pentru intermedierea I.F.V.F. conform autorizaţiei. Participanţii la tranzacţionarea I.F.V.F. trebuie sa îndeplineascã, în mod necesar, condiţia de capital social minim stabilitã de C.N.V.M.
ART. 12
Societãţile de valori mobiliare, care satisfac toate condiţiile impuse de C.N.V.M. şi de Societatea de Bursa RASDAQ, se pot inregistra ca formatori de piata în STVF. Prin înregistrarea în calitate de formator de piata pentru I.F.V.F. societatea de valori mobiliare se angajeazã sa îşi onoreze toate obligaţiile de reglementare şi contractuale, izvorâte din participarea sa în STVF în calitate de formator de piata.
ART. 13
Societãţile de valori mobiliare care participa la STVF trebuie sa menţinã nivelurile minime de capital net stabilite de C.N.V.M.
ART. 14
Autorizarea ca formator de piata obliga societatea de valori mobiliare sa introducã în STVF cotatii ferme. În prima saptamana de tranzactionare a fiecãrui I.F.V.F. înregistrarea se poate face pentru cerere (bid) şi/sau pentru oferta (ask), urmând ca, începând cu cea de-a doua saptamana de tranzactionare înregistrarea sa fie facuta atât pentru cerere (bid), cat şi pentru oferta (ask), pentru fiecare I.F.V.F. pentru care este înregistratã.
ART. 15
În cazul I.F.V.F. cu data scadentei sub 3 luni, un formator de piata trebuie sa menţinã o cotatie ferma de la momentul înregistrãrii pana în ultima zi de tranzactionare a respectivului I.F.V.F.
ART. 16
Participanţii în STVF au obligaţia de a introduce în sistem cotatii ferme pentru toate I.F.V.F. pentru care sunt înregistraţi ca formatori de piata de cãtre Societatea de Bursa RASDAQ; aceasta le va conferi condiţii preferenţiale, toţi cei interesaţi sa vândã/sa cumpere respectivul I.F.V.F. având obligaţia de a contacta cu prioritate formatorii de piata cu cele mai bune cotatii ferme.
ART. 17
Obligaţia formatorului de piata de a afişa cotatii ferme poate fi îndeplinitã prin:
- introducerea de cereri/oferte din contul propriu;
- introducerea de cereri/oferte reprezentând ordinele de cumpãrare/vânzare ale clienţilor, încredinţate societãţii de valori mobiliare de la un anumit preţ sau la un preţ mai bun (de exemplu, ordinele limita); sau
- combinatia acestor doua posibilitãţi.
ART. 18
DĂM poate stabili/modifica dimensiunea/valoarea unui lot standard/disparat pentru orice I.F.V.F., dacã aceasta acţiune este necesarã sau potrivita pentru buna desfãşurare a tranzacţiilor prin STVF, în interesul emitentului şi al investitorului.
ART. 19
Nivelul fiecãrei cereri ferme şi al fiecãrei oferte ferme pe care un formator de piata o introduce în STVF trebuie sa fie în mod rezonabil legat de piata preponderenta pentru I.F.V.F. în cauza. În acest scop, în cazul I.F.V.F. cu scadenta sub un an, o cerere ferma nu poate fi cu peste 10 puncte mai mare decât valoarea celei mai mici cereri ferme, respectiv o oferta ferma nu poate fi cu peste 10 puncte mai mica decât valoarea celei mai mari oferte ferme. La deschiderea zilnica a pieţei valoarea de referinta pentru determinarea deviatiei maxime de 10 puncte va fi cea mai mica cerere ferma (cea mai mare oferta ferma), afişatã în STVF pentru I.F.V.F. în cauza, la închiderea pieţei din ziua precedenta. În cazul unui I.F.V.F. care are un singur formator de piata, cotatiile ferme trebuie sa fie introduse în limita de ± 15 puncte fata de ultima tranzacţie.
ART. 20
DĂM va putea reevalua aceşti parametri periodic, în funcţie de evoluţia pieţei, dacã aceasta acţiune va fi necesarã sau potrivita pentru protecţia intereselor investitorilor sau pentru menţinerea încrederii publice în integritatea pieţei operate de STVF.
ART. 21
DĂM poate aproba, în cazuri individuale, exceptari de la aceste reguli stabilite prin proceduri, în situaţia apariţiei unor ştiri sau a altor factori care ar putea antrena o modificare mai mare a valorii bursiere a unui I.F.V.F. eligibil.
ART. 22
Formatorul de piata îşi poate actualiza cotatia pentru un I.F.V.F. în orice moment în timpul orarului de funcţionare a pieţei. Obligaţia formatorului de piata de a onora o cerere sau o oferta ferma dureazã atâta timp cat acesta nu şi-a actualizat cotatia. Dupã ce a raportat o tranzacţie, formatorul de piata va avea la dispoziţie un minut în care sa procedeze la actualizarea cotatiei sale afişate în STFV. În aceasta perioada formatorul de piata este scutit temporar de obligaţia de a onora cotatia afişatã pentru respectivul I.F.V.F., în condiţiile în care el îşi actualizeazã realmente cotatia afişatã. În toate celelalte situaţii formatorul de piata trebuie sa îşi onoreze cotatiile afişate în timpul orarului de funcţionare a pieţei.
ART. 23
DĂM poate reevalua şi modifica periodic scutirea susmentionata, dacã o asemenea acţiune va fi necesarã sau potrivita pentru protecţia investitorilor sau pentru menţinerea încrederii publicului în piata operata de STVF.
ART. 24
La introducerea sau actualizarea unei cereri ferme sau oferte în STVF formatorul de piata trebuie sa respecte standardele referitoare la diferenţa minima de preţ, precizate în prezentul regulament.
ART. 25
În cazul în care capacitatea unei societãţi de valori mobiliare de a-şi introduce sau actualiza cotatiile ferme este afectatã, oricare ar fi motivul, aceasta are obligaţia de a notifica DĂM imposibilitatea îndeplinirii temporare a îndatoririlor care îi revin ca formator de piata. DĂM va notifica imediat preşedintelui - directorului general al Societãţii de Bursa RASDAQ acest lucru, care decide retragerea cotatiilor ferme din STVF. În cazul în care i-au fost retrase cotatiile ferme din STVF, societãţii de valori mobiliare îi revine obligaţia de a se inregistra pentru un I.F.V.F. de pe care a fost retras. Societatea de valori mobiliare autorizata ca formator de piata nu trebuie sa introducã sau sa menţinã în STVF cotatii care sa provoace apariţia unor pieţe "închise" sau "incrucisate" asa cum sunt ele definite.

II. Participarea societãţilor de valori mobiliare care nu sunt formatori de piata
ART. 26
Societãţile de valori mobiliare care nu sunt formatori de piata pot utiliza orice informaţie sau date despre piata care sunt disponibile prin STVF, inclusiv totalitatea informaţiilor despre cotatiile şi tranzacţiile colectate, validate şi distribuite de Societatea de Bursa RASDAQ în timpul orarului de funcţionare a pieţei. Aceasta categorie de participanţi poate introduce cotatii indicative pentru orice I.F.V.F. considerat eligibil pentru STVF şi va raporta tranzacţiile încheiate conform regulamentului.
ART. 27
Introducerea de cereri indicative sau de oferte indicative reprezintã un simplu anunţ ca societatea de valori mobiliare este dispusã sa negocieze o posibila tranzacţie cu acel I.F.V.F. Societatea de valori mobiliare poate modifica sau retrage o cotatie indicativa în orice moment în timpul orarului de funcţionare al pieţei. În momentul introducerii unei cerei indicative sau a unei oferte indicative societatea de valori mobiliare trebuie sa respecte standardele referitoare la variatia cotatiilor, stabilite de prezentul regulament, şi procedurile aferente.
ART. 28
Societãţile de valori mobiliare care participa în STVF în calitate de formatori de piata pot introduce cotatii indicative pentru orice I.F.V.F. eligibil pentru care nu sunt înregistrate ca formatori de piata.

III. Accesul nemembrilor
ART. 29
Persoanele, altele decât societãţile de valori mobiliare, pot avea numai un "acces vizual" în STVF. La acest nivel de acces persoana în cauza poate utiliza toate informaţiile sau datele despre piata, care sunt în general disponibile prin intermediul STVF, inclusiv totalitatea informaţiilor despre cotatiile şi tranzacţiile colectate, validate şi distribuite de Societatea de Bursa RASDAQ în timpul orarului de funcţionare a pieţei, precum şi alte servicii dezvoltate de aceasta societate şi distribuite clienţilor sãi.
ART. 30
Pentru a obţine accesul vizual persoana interesatã trebuie sa încheie un contract de servicii şi sa plãteascã toate taxele stabilite de Societatea de Bursa RASDAQ.

IV. Preţul de tranzactionare
ART. 31
Preţul la care poate fi raportatã o tranzacţie cu un I.F.V.F., în cazul în care exista mai mult de 2 formatori de piata înregistraţi pe respectivul IFVF, trebuie sa fie cuprins în intervalul determinat de cea mai buna oferta ferma - cea mai buna cerere ferma. Fac excepţie de la aceasta regula urmãtoarele tipuri de tranzacţii:
- tranzacţii speciale;
- tranzacţii executate cu clientul în contul portofoliului formatorului de piata;
- tranzacţii REPO, rezolvate de o procedura specialã.
ART. 32
Tranzacţia specialã nu poate avea o valoare mai mica de un miliard lei. Tranzacţiile speciale pot fi executate de o societate de valori mobiliare care fie tranzactioneaza ca dealer cu un client, fie executa ordinele a doi sau mai mulţi clienţi, în afarã intervalului cuprins între cea mai buna cerere ferma şi cea mai buna oferta ferma, afişate în mod curent în sistem.

V. Raportarea/confirmarea tranzacţiilor pentru difuzare publica
ART. 33
Activitatea de raportare/confirmare a tranzacţiilor încheiate cu I.F.V.F. se înscrie în cadrul general creat de reglementãrile pieţei RASDAQ referitoare la raportarea tranzacţiilor.
ART. 34
Negocierea şi raportarea unor tranzacţii cu un numãr de titluri mai mare decât dimensiunea lotului standard corespunzãtor respectivului I.F.V.F. poate sa ignore cotatiile existente pentru loturi disparate.
ART. 35
Societatea de valori mobiliare are dreptul de a refuza un ordin de cumpãrare, dacã investitorul nu vireazã în prealabil suma necesarã în contul indicat de aceasta.
ART. 36
Tranzacţiile cu I.F.V.F. vor avea setat caracterul SPECIAL cu caracterul alocat tipului de instrument precizat în procedurile aferente prezentului regulament.
ART. 37
Societatea de valori mobiliare are datoria de a asigura clientului cea mai buna execuţie posibila a ordinului de tranzactionare şi de a face dovada acestui fapt la un control al C.N.V.M. şi/sau al C.C.P.R.V.M.

VI. Decontarea
ART. 38
Decontarea tranzacţiilor cu I.F.V.F. se va face în conformitate cu regulamentele S.N.C.D.D.
ART. 39
Decontarea tranzacţiilor cu I.F.V.F. se va face de regula în ziua T+1, dacã nu este altfel precizat în prospectul autorizat de C.N.V.M.

VII. Oprirea de la tranzactionare
ART. 40
Ultima zi de tranzactionare a I.F.V.F. este T-4, dacã T este ziua scadentei.
ART. 41
La sfârşitul zilei T-4 toate societãţile de valori mobiliare şi bãncile custode sunt obligate sa comunice S.N.C.D.D. poziţiile clienţilor proprii cu privire la I.F.V.F. În ziua T-3, S.N.C.D.D. va comunica emitentului registrul final al I.F.V.F., care va fi transmis în teritoriu pana cel mai târziu în ziua T-1.
ART. 42
Societãţile de valori mobiliare pot fi mandatate de clienţii lor sa realizeze rãscumpãrarea, situaţie în care ei vor prezenta la S.N.C.D.D. procurile speciale de reprezentare pentru a fi transmise emitentului.
ART. 43
Rãscumpãrarea I.F.V.F. se va face începând cu data scadentei.
ART. 44
Locul şi modalitatea realizãrii rãscumpãrãrii sunt cele prevãzute în prospectul emisiunii.

VIII. Departamentul de autorizare şi monitorizare a tranzactionarii instrumentelor financiare cu venit fix
ART. 45
Prezentul regulament va fi administrat de DĂM.
ART. 46
DĂM va emite proceduri tehnice ce vor fi avizate de C.C.P.R.V.M. şi aprobate de C.N.V.M., în aplicarea prezentului regulament.
ART. 47
DĂM va propune A.N.S.V.M., RASDAQ şi S.N.C.D.D. modificãri ale prezentului regulament, proceduri tehnice şi cai de rezolvare a eventualelor litigii şi probleme ivite cu ocazia tranzactionarii I.F.V.F.
ART. 48
DĂM este îndrituit sa modifice parametrii tehnici specifici tranzactionarii I.F.V.F., ca de exemplu: mãrimea loturilor, parametrii unei tranzacţii speciale etc., cu avizul C.C.P.R.V.M.
ART. 49
DĂM poate declara eligibile pentru tranzactionare, conform prezentului regulament, toate produsele financiare cu venit fix, calificate de C.N.V.M. drept valori mobiliare, sau alte produse tranzactionabile pe piata de capital, cu notificarea C.C.P.R.V.M. şi C.N.V.M.
ART. 50
Deciziile se iau cu votul majoritãţii celor prezenţi, dacã se întrunesc cel puţin trei membri. La vot egal preşedintele are votul hotarator.
ART. 51
În cursul primei luni de la organizare DĂM va redacta propriile proceduri de lucru, avizate de Consiliul de direcţie al Societãţii de Bursa RASDAQ, care vor fi supuse aprobãrii C.N.V.M.

IX. Dispoziţii finale
ART. 52
Prezentul regulament va intra în vigoare în termen de 5 zile de la aprobarea sa de cãtre C.N.V.M. El se completeazã cu norme de aplicare şi cu proceduri tehnice emise de piata RASDAQ, S.N.C.D.D. şi de DĂM.
ART. 53
În termen de 30 de zile se vor elabora şi se vor pune în aplicare procedurile tehnice.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016