Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT nr. 11 din 15 decembrie 2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 11 din 15 decembrie 2016  privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT nr. 11 din 15 decembrie 2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016

    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 6, precum şi ale art. 21^2 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 14 decembrie 2016,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de control periodic şi inopinat, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în activitatea de control.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 21^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012, structurile de specialitate din cadrul A.S.F. desfăşoară activităţi de control periodic şi inopinat în vederea exercitării rolului activ al A.S.F., atât în direcţia constatării modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entităţile reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., cât şi a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activităţii acestora.
    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în legislaţia specifică sectoarelor de supraveghere financiară, precum şi semnificaţiile prevăzute la alin. (2).
    (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activitate de control - acţiune cu caracter periodic sau inopinat desfăşurată de către structurile din cadrul A.S.F., în scopul verificării activităţii/operaţiunilor/proceselor şi mecanismelor interne ale entităţilor controlate, pe elemente de conformitate şi/sau de risc;
    b) audiere - tehnică de investigare a unei persoane vizate, în baza unei decizii de audiere, pentru determinarea condiţiilor şi împrejurărilor în care a fost desfăşurată o anumită activitate;
    c) control inopinat - tip de control care nu se notifică în prealabil entităţii controlate şi care constă în verificarea, la sediul entităţii, a anumitor activităţi/operaţiuni/procese şi mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate şi/sau a îndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii, conform legislaţiei incidente sectorului de supraveghere financiară;
    d) control periodic - tip de control în legătură cu care entitatea controlată este notificată în prealabil şi care constă în verificarea periodică, la sediul entităţii, a anumitor activităţi/operaţiuni/procese interne şi mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate şi a îndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii, conform legislaţiei incidente, în baza planului anual integrat de control, aprobat de către Consiliul A.S.F.;
    e) control încrucişat - tehnică de verificare, la sediul entităţilor sau al A.S.F., a înscrisurilor/operaţiunilor unei entităţi în corelaţie cu înscrisurile/operaţiunile unei alte entităţi;
    f) coordonatorul echipei de control - membru al echipei de control împuternicit, prin decizia de control, să coordoneze activităţile specifice acţiunii de control;
    g) decizie de control - act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea controlului periodic sau inopinat;
    h) decizie de audiere - act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea unei audieri;
    i) echipă de control - persoanele desemnate prin decizia de control pentru efectuarea acţiunii de control;
    j) echipă de audiere - persoanele desemnate prin decizia de audiere să efectueze audierea unei persoane vizate;
    k) entitate controlată - entităţi autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012;
    l) notă de constatare - document unilateral întocmit de către membrii echipei de control în situaţii care necesită consemnarea unei stări de fapt, în relaţia cu entitatea controlată;
    m) notă explicativă - document întocmit şi asumat de către reprezentanţi ai entităţii controlate, de către persoana vizată sau de către reprezentantul legal al oricărei altei entităţi căreia i-au fost externalizate activităţi specifice, la solicitarea membrilor echipei de control/echipei de audiere, cu scopul de a oferi clarificări/explicaţii cu privire la aspectele solicitate;
    n) persoană vizată - persoana fizică şi/sau juridică, direct ori indirect implicată în activitatea verificată de către structurile cu atribuţii de control ale A.S.F.;
    o) planul anual integrat de control - document aprobat de Consiliul A.S.F. prin intermediul căruia sunt stabilite entităţile ce vor face obiectul controalelor periodice, în respectivul an calendaristic;
    p) plan de măsuri - set de obligaţii impuse unei entităţi controlate de către A.S.F. cu scopul remedierii unor deficienţe constatate şi/sau administrării corespunzătoare a unor riscuri;
    q) proces-verbal de audiere - act bilateral încheiat cu ocazia desfăşurării unei audieri între persoana vizată şi membrii echipei de audiere, cu scopul de a consemna prezentarea persoanei vizate la audiere, documentele şi informaţiile puse la dispoziţia reprezentanţilor A.S.F, precum şi orice alte aspecte apreciate de părţi drept necesar a fi incluse în cadrul acestui document;
    r) proces-verbal de control - document unilateral adresat entităţii controlate, întocmit de către membrii echipei de control, în care sunt consemnate deficienţele, iregularităţile, disfuncţionalităţile constatate şi riscurile regăsite în activitatea entităţii controlate, precum şi toate aspectele constatate ca urmare a desfăşurării activităţii de control;
    s) proces-verbal de ridicare documente - act bilateral încheiat între reprezentanţi ai entităţii controlate şi membrii echipei de control, prin care sunt consemnate toate documentele, datele şi situaţiile ridicate de către echipa de control de la sediul entităţii, cu ocazia desfăşurării controlului, precum şi orice alte observaţii apreciate ca fiind necesar a fi consemnate de către oricare dintre părţile semnatare;
    t) tematica de control - cuprinde obiectivele/obiectul acţiunii de control stabilite la momentul întocmirii deciziei de control;
    u) recomandare adresată entităţii controlate - instrument de manifestare a rolului pro-activ al echipei de control, fundamentat pe diverse orientări sau ghiduri aplicabile, bune practici identificate la nivelul pieţei, utilizat în scopul optimizării activităţii şi/sau gestionării riscului la nivelul entităţii controlate;
    v) sectoare de supraveghere financiară - Sectorul instrumente şi investiţii financiare, Sectorul asigurări-reasigurări şi Sectorul sistemului de pensii private;
    w) solicitare adresată entităţii controlate - instrument de manifestare a rolului pro-activ al echipei de control, cu caracter obligatoriu pentru entitatea controlată, fundamentat din punct de vedere legal şi utilizat cu scopul remedierii unor situaţii neconforme/clarificării unor situaţii/minimizării riscului identificat în cadrul controlului;
    x) sondaj - metodă de verificare a înscrisurilor, a datelor şi a operaţiunilor considerate a fi reprezentative pentru o activitate/serie de operaţiuni desfăşurate de către o entitate controlată;
    y) structură de control - structură organizatorică din cadrul A.S.F. cu atribuţii de control.
    ART. 3
    (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de control prevăzute la art. 1 alin. (2), A.S.F. poate coopera şi face schimb de informaţii cu orice alte instituţii, organisme şi autorităţi din România, din state membre şi state terţe.
    (2) În baza informaţiilor rezultate în urma cooperării cu alte autorităţi competente, Consiliul A.S.F. poate decide ca în acţiunile de control la entităţile autorizate care desfăşoară activităţi în alte state membre ale Uniunii Europene în baza dreptului de stabilire sau libertăţii de a presta servicii şi a unor protocoale/memorandumuri multilaterale/bilaterale să participe autorităţile competente din respectivele state, precum şi să solicite asistenţă autorităţilor europene relevante pentru activitatea respectivelor entităţi, ESMA sau EIOPA, dacă este cazul.
    ART. 4
    Activitatea de control este organizată procedural la nivelul fiecărui sector de supraveghere financiară, în funcţie de particularităţile activităţilor desfăşurate la nivelul acestora, fiind dezvoltată pe două componente:
    a) componenta de conformitate - vizează faptele de încălcare a legislaţiei/eventualele abateri în legătură cu activităţile specifice desfăşurate;
    b) componenta de risc - vizează minimizarea impactului riscurilor înregistrate atât la nivelul entităţii controlate, cât şi la nivel de piaţă.

    CAP. II
    Etapele activităţii de control

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 5
    (1) Activitatea de control desfăşurată de către A.S.F. la nivelul entităţilor controlate implică parcurgerea următoarelor etape:
    1. etapa premergătoare acţiunii de control;
    2. desfăşurarea controlului;
    3. valorificarea rezultatului controlului.
    (2) După finalizarea controlului, în cazul în care a fost impus entităţii controlate un plan de măsuri, acesta este monitorizat de către A.S.F., prin intermediul structurilor de specialitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    ART. 6
    (1) În situaţii justificate, pe parcursul oricărei etape prevăzute la art. 5 alin. (1), A.S.F. poate emite o nouă decizie cu privire la:
    a) completarea sau modificarea componenţei echipei de control;
    b) extinderea tematicii controlului şi/sau a perioadei controlate;
    c) suspendarea controlului pentru o perioadă de maximum 90 de zile.
    (2) A.S.F. comunică entităţii controlate decizia prevăzută la alin. (1).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), A.S.F. comunică entităţii decizia cu privire la data suspendării controlului, iar data reluării controlului este notificată entităţii cu cel puţin două zile lucrătoare anterior reluării controlului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapa premergătoare acţiunii de control

    ART. 7
    În exercitarea atribuţiilor sale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 21^2 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 93/2012, A.S.F. decide asupra tipului de control ce urmează a fi efectuat, în funcţie de obiectivele şi complexitatea activităţii entităţii, în concordanţă cu prevederile prezentului regulament şi cu legislaţia specifică aplicabilă fiecărui sector de supraveghere financiară.
    ART. 8
    (1) Declanşarea controlului periodic sau inopinat se realizează în baza unei decizii de control semnată de către preşedintele A.S.F.
    (2) Decizia de control prevăzută la alin. (1) cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) tipul controlului;
    b) datele de identificare ale entităţii supuse controlului;
    c) perioada verificată;
    d) data de început a acţiunii de control;
    e) componenţa echipei de control şi coordonatorul acesteia;
    f) tematica de control.
    (3) În cazul controalelor periodice, tematica de control este axată pe elemente semnificative de conformitate şi de risc aferente activităţii entităţii supuse controlului şi este elaborată, pentru fiecare entitate controlată în parte, în funcţie de:
    a) gama şi complexitatea activităţii şi a serviciilor prestate;
    b) nivelul indicatorilor prudenţiali/stabilitatea economico-financiară a entităţii;
    c) riscurile identificate în procesul de supraveghere permanentă;
    d) conduita entităţii în relaţia cu clienţii, piaţa şi A.S.F.;
    e) orice alte informaţii relevante disponibile.
    (4) În cazul controlului inopinat, tematica de control este punctuală şi are la bază rezultatele procesului de supraveghere şi/sau aspectele sesizate A.S.F. de terţe părţi cu privire la entitatea ce urmează a fi controlată.
    ART. 9
    (1) Entitatea controlată este notificată în scris, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită de A.S.F. pentru declanşarea unui control periodic.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin scrisoare cu confirmare de primire, fax sau e-mail şi va conţine:
    a) data de început a controlului şi tematica aferentă;
    b) eventuale solicitări prealabile de informaţii/date/ documente sub formă de chestionare/machete/situaţii centralizatoare de date/informaţii.
    (3) Entitatea controlată are obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control răspunsurile solicitate în termenul stabilit şi în forma solicitată.
    ART. 10
    (1) În caz de forţă majoră sau în alte situaţii excepţionale, de natură a o pune în imposibilitatea asigurării condiţiilor necesare controlului, entitatea controlată poate solicita A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la art. 9 alin. (2), amânarea declanşării controlului periodic cu maximum 20 de zile lucrătoare, cu prezentarea argumentelor şi a documentelor justificative aferente.
    (2) A.S.F. poate solicita entităţii ce urmează a fi controlată explicaţii/documente justificative suplimentare în vederea adoptării unei decizii cu privire la solicitarea primită şi comunică în scris entităţii decizia luată.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etapa desfăşurării controlului

    SUBSECŢIUNEA 1
    Drepturile şi obligaţiile entităţii controlate

    ART. 11
    (1) Pe durata efectuării controlului la sediul entităţii, entitatea controlată, prin orice reprezentant sau angajat al său, are următoarele drepturi:
    a) să beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just şi echitabil, bazat pe un dialog instituţional constructiv;
    b) să furnizeze echipei de control, în mod voluntar, orice explicaţii pe care le consideră necesare în vederea clarificării unor situaţii identificate în timpul controlului;
    c) să îi fie respectat programul de lucru; controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al entităţii controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;
    d) să semneze, cu eventuale obiecţiuni, documentele încheiate cu echipa de control.
    (2) Pe durata efectuării controlului la sediul entităţii, entitatea controlată, prin orice reprezentant sau angajat al său, are următoarele obligaţii:
    a) să permită accesul echipei de control în spaţiile în care se desfăşoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată de către A.S.F., precum şi în spaţiile unde se află documentele aferente activităţii desfăşurate şi sistemele informatice utilizate;
    b) să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de control şi să acorde sprijinul necesar, fără a încerca să obstrucţioneze desfăşurarea acesteia;
    c) să pună la dispoziţia echipei de control, la termenele şi în forma solicitată, orice document/evidenţă solicitat/ă, de orice natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în original/copii certificate conform cu originalul/traduceri legalizate în limba română, după caz, inclusiv note explicative;
    d) să colaboreze, în vederea determinării situaţiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şi a tuturor documentelor justificative şi să implementeze măsurile urgente dispuse de către echipa de control prin notele de constatare întocmite;
    e) să semneze procesul-verbal de ridicare documente.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile echipei de control

    ART. 12
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control are următoarele drepturi:
    a) să utilizeze oricare dintre tehnicile şi instrumentele de control consacrate, fără a se limita la acestea: chestionar, sondaj, interviu, observare, control încrucişat;
    b) să solicite şi să verifice în totalitate sau prin sondaj orice tip de document/evidenţă de orice natură, pe orice suport, care au sau pot avea legătură cu activitatea vizată de acţiunea de control, inclusiv cu activităţile externalizate/transferate, după caz, precum şi sistemele informatice de evidenţă, stocare şi prelucrare a datelor;
    c) să ridice copii ale documentelor sau situaţii centralizatoare, în orice format, pe orice suport şi să solicite note explicative scrise reprezentantului legal/conducerii entităţii controlate, oricărui angajat al acesteia, precum şi reprezentantului legal al oricărei alte entităţi căreia i-au fost externalizate activităţi specifice;
    d) să intervieveze persoanele din cadrul entităţii controlate, în vederea atingerii obiectivelor controlului;
    e) să solicite declanşarea imediată a demersurilor de remediere a anumitor deficienţe în situaţii de risc major şi/sau care impun măsuri urgente, prin întocmirea în acest sens a unei note de constatare, la sediul entităţii controlate;
    f) să aibă acces în orice sediu şi incintă în care entitatea îşi desfăşoară activitatea, precum şi în spaţiile unde se află documentele şi sistemele informatice de evidenţă, stocare şi prelucrare a datelor, inclusiv în sediile entităţilor cărora le-au fost externalizate o parte dintre activităţile specifice, în prezenţa unui reprezentant al entităţii controlate, care are obligaţia de a însoţi echipa de control.
    (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control are următoarele obligaţii:
    a) să prezinte decizia de control şi să se identifice prin prezentarea legitimaţiei de serviciu;
    b) să se asigure că decizia de control a primit număr de înregistrare din partea entităţii controlate şi să consemneze informaţiile aferente deciziei de control în registrul unic de control al entităţii controlate;
    c) să aplice în mod corect prevederile legislaţiei incidente entităţii controlate;
    d) să respecte programul de lucru al entităţii controlate; controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al entităţii controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;
    e) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute, cu respectarea prevederilor legale.
    (3) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acţiunii de control o atitudine pro-activă şi asigură rolul reactiv/corectiv al controlului.

    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Controlul la sediul entităţii

    ART. 13
    (1) Echipa de control se prezintă la sediul entităţii controlate la data stabilită pentru declanşarea activităţii de control, pentru realizarea verificărilor specifice, urmărind tematica aferentă controlului.
    (2) În situaţia în care echipa de control se află la sediul entităţii controlate, dar, din motive independente de aceasta, se găseşte în imposibilitatea de a efectua controlul, aceasta întocmeşte o notă de constatare ce cuprinde motivele care au dus la respectiva situaţie.
    (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) este adusă la cunoştinţa preşedintelui A.S.F. şi vicepreşedintelui coordonator, în cazul unui control inopinat, sau Consiliului A.S.F., în cazul unui control periodic, cu propuneri în vederea adoptării măsurilor de urmat.
    ART. 14
    (1) Echipa de control solicită reprezentanţilor entităţii controlate clarificări/explicaţii asupra anumitor aspecte, prin intermediul unei cereri de informaţii/chestionar, iar documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea entităţii controlate.
    (2) Clarificările/Explicaţiile scrise ale reprezentanţilor entităţii controlate fac obiectul unor note explicative.
    ART. 15
    (1) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. e), în măsura în care, cu ocazia desfăşurării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control constată situaţii de risc care impun adoptarea unor măsuri urgente din partea entităţii controlate, aceasta le va aduce la cunoştinţa entităţii şi îi va solicita acesteia asumarea deciziei asupra unui set de măsuri, cu termenele aferente. Solicitarea echipei de control este consemnată în cadrul unei note de constatare.
    (2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) este înregistrată la entitatea controlată şi este comunicată, sub semnătură de primire, reprezentantului legal/conducerii entităţii controlate.
    (3) Nota de constatare se întocmeşte de către echipa de control şi în situaţia în care aceasta se află în imposibilitatea de a efectua acţiunea de control, din motive independente de echipa de control.
    ART. 16
    (1) Echipa de control colectează documentele selectate de la sediul entităţii controlate, în baza procesului-verbal de ridicare documente, care se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
    (2) Procesul-verbal de ridicare documente cuprinde:
    a) notele explicative date cu ocazia controlului, conform art. 14;
    b) elemente de identificare a documentelor ridicate de către echipa de control în format electronic/letric, cu precizarea numărului de file şi a faptului că acestea sunt conforme cu originalul;
    c) orice alte înscrisuri, date, situaţii şi/sau informaţii pe care părţile le consideră relevante;
    d) menţiunea că toate înscrisurile în original puse la dispoziţia echipei de control au fost restituite, iar entitatea certifică faptul că documentele în copie prezentate/ridicate de către echipa de control sunt complete şi conforme cu originalele.
    ART. 17
    (1) Echipa de control poate solicita, în scris, informaţii sau documente de la entitatea controlată şi/sau poate reveni oricând la sediul entităţii controlate pentru documentare suplimentară/obţinerea de explicaţii sau clarificări după încheierea procedurii de colectare a documentelor/informaţiilor/ explicaţiilor de la sediul entităţii controlate şi până la transmiterea, către entitatea controlată, a rezultatelor controlului aprobate de către Consiliul A.S.F.
    (2) Data la care echipa de control revine la sediul entităţii controlate este comunicată cu două zile lucrătoare înainte, în scris, entităţii controlate.
    (3) Ridicarea în copie a documentelor/datelor/informaţiilor suplimentare şi obţinerea explicaţiilor/clarificărilor se fac pe bază de proces-verbal de ridicare documente, respectiv notă explicativă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi ale art. 14 alin. (2).

    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Elaborarea procesului-verbal de control

    ART. 18
    (1) Echipa de control întocmeşte procesul-verbal de control, în baza documentelor verificate, a informaţiilor, datelor şi explicaţiilor obţinute de la entitatea controlată, precum şi a oricăror altor informaţii relevante.
    (2) Procesul-verbal de control cuprinde:
    a) elementele de risc şi prudenţialitate identificate la nivelul entităţii controlate, după caz;
    b) elementele de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislaţiei specifice aplicabile entităţii controlate;
    c) diverse solicitări şi recomandări adresate entităţii controlate, cu rol de prevenire sau corectare a unor situaţii potenţial generatoare de deficienţe, atenuare a efectelor unor evenimente produse sau de îndrumare a entităţii controlate în legătură cu anumite aspecte constatate;
    d) alte aspecte relevante, după caz.
    (3) Conformitatea procesului-verbal de control cu obiectivele controlului şi tematica aferentă sunt asigurate la nivelul funcţiilor de coordonare şi conducere ale structurii de control.
    ART. 19
    (1) Procesul-verbal de control este semnat de către echipa de control, este înregistrat la registratura A.S.F. şi este comunicat entităţii controlate, în vederea aducerii la cunoştinţă a constatărilor reţinute în urma desfăşurării controlului şi formulării de eventuale obiecţiuni.
    (2) Echipa de control transmite entităţii controlate şi versiunea electronică a procesului-verbal de control, cu semnătura electronică a coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării procesării informaţiilor din cadrul acestuia.
    (3) Numărul de înregistrare al procesului-verbal de control, primit de la registratura A.S.F., se înscrie în registrul unic de control al entităţii controlate.

    SUBSECŢIUNEA a 5-a
    Obiecţiuni la procesul-verbal de control

    ART. 20
    (1) Entitatea controlată, sub semnătura reprezentantului legal/conducătorului entităţii, are dreptul de a formula în scris obiecţiuni cu privire la constatările consemnate în procesul-verbal de control, după cum urmează:
    a) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de control, în cazul controlului inopinat;
    b) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de control, în cazul controlului periodic.
    (2) Entitatea controlată depune obiecţiunile la registratura A.S.F. şi le comunică şi în format electronic, cu semnătura electronică a reprezentantului legal al entităţii controlate coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării procesării acestora.
    (3) În situaţii excepţionale, la solicitarea entităţii controlate motivată temeinic, termenele prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite, cu acordul vicepreşedintelui coordonator, cu maximum 3 zile lucrătoare în cazul controlului inopinat, respectiv cu maximum 7 zile lucrătoare în cazul controlului periodic.
    (4) Entitatea controlată are obligaţia de a informa persoanele ale căror atribuţii au legătură cu situaţiile constatate de către echipa de control, precum şi pe cele cu care au încetat relaţiile de muncă/de reprezentare la data primirii procesului-verbal de control, în vederea formulării de eventuale obiecţiuni, cu respectarea termenului stabilit pentru depunerea obiecţiunilor.
    ART. 21
    Echipa de control sau entitatea controlată poate solicita expres, ca etapă opţională, organizarea unei întâlniri la sediul A.S.F., pentru clarificarea unor aspecte care au reieşit în urma transmiterii obiecţiunilor de către entitatea controlată.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Valorificarea rezultatelor controlului

    ART. 22
    (1) Echipa de control analizează obiecţiunile formulate de către entitatea controlată la procesul-verbal de control şi elaborează concluziile şi propunerile cu privire la aspectele constatate.
    (2) Pe baza procesului-verbal de control şi a informaţiilor conform alin. (1), Consiliul A.S.F. poate dispune măsuri şi/sau sancţiuni.
    ART. 23
    (1) Conform legislaţiei specifice, activitatea de control se finalizează ca urmare a hotărârii Consiliului A.S.F., după caz, prin:
    a) notificarea entităţii controlate privind rezultatele controlului, în condiţiile în care nu au fost reţinute deficienţe care să determine aplicarea de măsuri sancţionatorii sau dispunerea de măsuri de remediere;
    b) notificarea entităţii controlate privind atenţionarea acesteia şi/sau a persoanelor responsabile pentru deficienţele de o gravitate redusă;
    c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitatea entităţii controlate;
    d) solicitarea ca entitatea controlată să înainteze către A.S.F. un set de măsuri asumat în vederea remedierii deficienţelor/prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri;
    e) sancţionarea entităţii controlate şi/sau a persoanelor responsabile pentru deficienţele constatate;
    f) sesizarea organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul;
    g) orice alte măsuri pe care le poate adopta Consiliul A.S.F., conform competenţelor acestuia, care nu sunt opozabile entităţii controlate.
    (2) Entitatea controlată şi, după caz, persoanele vizate sunt informate cu privire la rezultatele controlului adoptate de către Consiliul A.S.F., prin poştă cu confirmare de primire, fax sau e-mail, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi, după caz, la alin. (1) lit. g).
    (3) Entitatea controlată are obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la informarea prevăzută la alin. (2), dovezile comunicărilor de luare la cunoştinţă a rezultatelor controlului de către persoanele vizate.
    ART. 24
    În măsura în care, după finalizarea controlului, A.S.F. intră în posesia unor informaţii şi date suplimentare referitoare la entitatea controlată şi operaţiunile verificate, aceasta poate decide declanşarea unei noi acţiuni de control.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Monitorizarea rezultatelor controlului, în cazul în care a fost impus entităţii controlate un plan de măsuri

    ART. 25
    (1) În situaţia în care A.S.F. emite un plan de măsuri în sarcina entităţii controlate, aceasta este obligată să implementeze măsurile dispuse în termenele stabilite şi să informeze A.S.F. cu privire la demersurile realizate pentru ducerea la îndeplinire a acestuia, la termenele şi în forma solicitate.
    (2) Planul de măsuri poate conţine atât măsuri concrete de remediere, cât şi cerinţe suplimentare de raportare impuse pentru o perioadă determinată de timp.
    (3) Structurile de control din cadrul A.S.F. monitorizează, pe perioada stipulată în planul de măsuri, ducerea la îndeplinire a măsurilor concrete de remediere şi respectarea termenelor de implementare.
    (4) În măsura în care entitatea controlată, din motive întemeiate, nu poate duce la îndeplinire toate măsurile de remediere dispuse, în termenele stabilite, dar a iniţiat deja demersuri în vederea remedierii, monitorizarea îndeplinirii acestora este preluată de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F., corespunzător atribuţiilor specifice ale acestora.
    (5) Monitorizarea îndeplinirii cerinţelor suplimentare de raportare către A.S.F. stabilite prin intermediul planului de măsuri şi a eventualelor obligaţii cu caracter permanent este realizată de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F., corespunzător atribuţiilor specifice ale acestora.

    CAP. III
    Audierea

    ART. 26
    Structurile cu atribuţii de control din cadrul A.S.F., independent sau corelat cu efectuarea unui control periodic sau inopinat, pot efectua, după caz, orice investigaţii suplimentare, utilizând orice tehnici şi instrumente de control specifice, inclusiv audieri ale persoanelor asupra cărora se apreciază că pot oferi clarificări necesare situaţiei analizate/verificate.
    ART. 27
    (1) Convocarea la audiere este efectuată în baza unei decizii de audiere, sub semnătura vicepreşedintelui coordonator.
    (2) Decizia de audiere este comunicată persoanei vizate prin poştă, cu confirmare de primire, fax sau email, şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) tema audierii;
    b) data şi locul desfăşurării audierii;
    c) documentele solicitate pentru a fi prezentate în cadrul audierii.
    (3) Persoana convocată are obligaţia de a se prezenta la momentul şi locul stabilit pentru desfăşurarea audierii, cu documentele justificative solicitate, după caz.
    (4) Persoana convocată poate solicita A.S.F., anterior desfăşurării audierii, amânarea acesteia pentru cazuri excepţionale, fundamentate temeinic prin documente justificative, iar A.S.F. îi comunică hotărârea adoptată cu privire la solicitarea sa.
    ART. 28
    (1) Persoana convocată este informată de către echipa de audiere cu privire la metodologia de desfăşurare a audierii la momentul declanşării audierii.
    (2) Echipa de audiere poate înregistra discuţiile din cadrul audierii pe dispozitive electronice care permit stocarea datelor şi redarea lor ulterioară, doar cu acordul scris al persoanei audiate, iar, în caz de refuz, situaţia se consemnează în scris.
    (3) Este interzisă folosirea de către persoanele audiate a oricăror dispozitive ce permit înregistrarea audio/video a discuţiilor din cadrul audierii şi redarea lor ulterioară.
    (4) În cadrul audierii, persoana audiată are obligaţia de a furniza echipei de audiere toate informaţiile deţinute, corecte şi complete, pe orice suport, în orice formă, fără a obstrucţiona desfăşurarea investigaţiilor, în vederea clarificării unei anumite situaţii, iar informaţiile prezentate sunt consemnate de către persoana audiată în cadrul unei note explicative.
    (5) Finalizarea audierii se realizează prin încheierea unui proces-verbal de audiere al cărui conţinut este similar procesului-verbal de ridicare documente prevăzut la art. 16 alin. (2), cuprinzând şi orice alte observaţii ale părţilor, considerate necesar a fi introduse în cadrul acestui document.
    (6) Procesul-verbal de audiere este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi primeşte număr de înregistrare din registratura A.S.F.

    CAP. IV
    Sancţiuni

    ART. 29
    (1) Nerespectarea de către entităţile controlate şi persoanele vizate supuse activităţii de control a prevederilor prezentului regulament se sancţionează de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legislaţiei sectoriale în vigoare.
    (2) Dispunerea sancţiunilor şi/sau a măsurilor se face în baza hotărârii Consiliului A.S.F., prin decizie semnată de preşedintele A.S.F., şi se comunică entităţii/persoanei sancţionate.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 30
    Activităţile de control în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă în conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii acţiunii de control.
    ART. 31
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2015 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2015.

                          Preşedintele Autorităţii de
                            Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 15 decembrie 2016.
    Nr. 11.


                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016