Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022  privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 11 din 10 octombrie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1036 din 25 octombrie 2022
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) şi (2),art. 59 alin. (1),art. 108 alin. (1), (3) şi (8), art. 153 şi ale art. 225 alin. (5),alin. (6) lit. a) şi alin. (7),art. 337 alin. (1) lit. d),art. 373 alin. (2) lit. b),art. 384 alin. (1) şi ale art. 386 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19,22,24,26 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (1),art. 25,art. 29, art. 72 alin. (5) şi art. 100 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 16 alin. (1),art. 24,art. 28 şi art. 67 alin. (5) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ale art. 27 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităţilor juridice,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 73 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare,
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
    ART. I
    Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 şi 896 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul II „Structura şi periodicitatea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire şi termenele de transmitere a acestora“, alineatul (1) al punctului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "20. (1) Prezentarea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane. În antetul situaţiilor figurează următoarele informaţii:
    a) denumirea instituţiei de credit;
    b) identificatorul instituţiei de credit (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta;
    c) data pentru care se întocmesc situaţiile;
    d) după caz, identificarea tabelului (o situaţie poate avea unul sau mai multe tabele)."

    2. La capitolul II „Structura şi periodicitatea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, reguli generale de întocmire şi termenele de transmitere a acestora“, la punctul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi modelele acestora“, la alineatul (2) al punctelor 24-32, la alineatul (9) al punctului 33, la alineatul (3) al punctului 34, la alineatul (2) al punctelor 35-38, la alineatul (25) al punctului 39, la alineatul (30) al punctului 40, la alineatul (2) al punctelor 41-49, la alineatul (3) al punctului 50, la alineatul (10) al punctului 50^1, la alineatul (2) al punctului 50^2, la alineatul (3) al punctului 50^3, la alineatul (8) al punctului 50^4, la alineatul (4) al punctului 50^5 şi la alineatul (2) al punctului 51, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:“.


    ART. II
    Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 şi 897 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire şi transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor“, alineatul (2) al punctului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informaţii:
    a) denumirea sucursalei;
    b) identificatorul sucursalei (codul LEI), în situaţia în care sucursala dispune de acesta;
    c) data pentru care se întocmesc raportările periodice;
    d) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare."

    2. La capitolul II „Structura, reguli generale de întocmire şi transmitere a raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor“, la punctul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    3. La capitolul III „Reguli specifice de întocmire a raportărilor periodice şi modelele acestora“, la alineatul (2) al punctelor 21, 22, 22^1-22^4, la alineatul (6) al punctului 23, la alineatul (25) al punctului 24 şi la alineatul (2) al punctelor 24^1, 24^2 şi 25, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea sucursalei:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situaţia în care sucursala dispune de cod LEI]:“.


    ART. III
    Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 şi 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul II „Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice“, punctul 1.7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) denumirea instituţiei financiare nebancare; în antetul situaţiilor de sinteză (modelele 5000 şi 5080) se înscriu şi următoarele informaţii:
    - datele de identificare (judeţul, adresa, numărul de înregistrare la registrul comerţului);
    – datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);
    – codul unic de înregistrare;
    – identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI), în situaţia în care instituţia dispune de acesta;"

    2. La capitolul II „Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice“, după punctul 1.7 se introduce un nou punct, punctul 1.8, cu următorul cuprins:
    "1.8. În înţelesul prezentelor modele ale situaţiilor financiare periodice şi norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    3. La capitolul III „Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora“, la punctul 1 „Situaţia Patrimoniului - mod.5000 - “, în cuprinsul antetului situaţiei „Situaţia patrimoniului - mod.5000 -“, după rândul „CUI“ se introduce un nou rând „Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI]:“.
    4. La capitolul III „Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora“, la punctul 4 „Contul de Profit şi Pierdere - mod.5080 -“, în cuprinsul antetului situaţiei „Contul de Profit şi Pierdere - mod.5080 -“, după rândul „CUI“ se introduce un nou rând „Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI]:“.


    ART. IV
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În înţelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator."

    3. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Indicatori utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii“, după rândul „Denumirea instituţiei de plată:“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei de plată (codul LEI) - [va fi completat în situaţia în care instituţia de plată dispune de cod LEI]:“.
    4. La anexa nr. 5, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare „1. Bilanţ“ şi „2. Contul de profit şi pierdere“, după rândul „Denumirea instituţiilor de plată“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiilor de plată (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţiile de plată dispun de cod LEI]:“.
    5. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul regulament.


    ART. V
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 19 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În înţelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator."

    3. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul formularelor de raportare „1. Bilanţ“ şi „2. Contul de profit şi pierdere“, după rândul „Denumirea instituţiei emitente de monedă electronică“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei emitente de monedă electronică (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia emitentă de monedă electronică dispune de cod LEI]:“.
    4. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul regulament.


    ART. VI
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator. Cerinţa nu se aplică instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidenţă."

    2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. codul LEI - reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare;"

    3. După articolul 114 se introduce un nou articol, art. 114^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 114^1
    (1) Structura registrelor prevăzute la art. 27,33 şi 41 din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi tipul informaţiilor evidenţiate în acestea sunt prevăzute în anexa nr. 10.
    (2) Numerele de înscriere în registrul general, registrul special şi registrul de evidenţă al instituţiilor financiare nebancare alocate instituţiilor financiare nebancare până la data de 3 ianuarie 2023 şi comunicate de Banca Naţională a României rămân valabile.
    (3) Registrele instituţiilor financiare nebancare prevăzute la alin. (1) sunt publice şi accesibile online pe website-ul Băncii Naţionale a României."

    4. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 115
    Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9 şi 10 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    5. La anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special“, după rândul „Denumirea instituţiei financiare nebancare:“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]:“.
    6. La anexa nr. 4, în cuprinsul antetului din cadrul „Formularului de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii“, după rândul „Denumirea instituţiei financiare nebancare:“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]:“.
    7. La anexa nr. 8, după titlul „Raportarea expunerilor mari şi a expunerii agregate“ se introduce un antet cu trei rânduri, cu următorul cuprins:
    "Denumirea instituţiei financiare nebancare: ...
    Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI): ... [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]
    Data transmiterii informaţiilor: ..."

    8. La anexa nr. 9, după titlul „Structura grupurilor reprezentând «un singur debitor» şi/sau «persoane aflate în relaţii speciale» faţă de care instituţia financiară nebancară înregistrează expuneri mari“ se introduce un antet cu trei rânduri, cu următorul cuprins:
    "Denumirea instituţiei financiare nebancare:
    Identificatorul instituţiei financiare nebancare (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]:
    Data transmiterii informaţiilor:"

    9. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.


    ART. VII
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 9 septembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) codul LEI - «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Instituţiile realizează evaluări proprii de risc şi le actualizează pe baza evaluărilor naţionale şi sectoriale disponibile din jurisdicţiile în care desfăşoară activitate, a factorilor de risc prevăzuţi de Legea nr. 129/2019, a cerinţelor din prezentul regulament, a instrucţiunilor emise de Banca Naţională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorităţii Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, a standardelor tehnice de reglementare în domeniu adoptate de Comisia Europeană şi, după caz, a evaluărilor realizate la nivelul grupului din care fac parte."

    3. La articolul 3 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) procedura de stabilire şi reevaluare, periodică, precum şi în situaţiile când intervin elemente de natură să modifice gradul de risc, a claselor de risc aferente clienţilor, produselor şi serviciilor, în funcţie de gradul de risc asociat;"

    4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În aplicarea art. 11 alin. (7),art. 24 alin. (1) şi art. 25 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile adoptă, în vederea transpunerii politicii pentru administrarea şi diminuarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, pe baza evaluării proprii de risc şi a instrucţiunilor emise de Banca Naţională a României pentru aplicarea recomandărilor din ghidul Autorităţii Bancare Europene privind factorii de risc de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, norme interne de cunoaştere a clientelei în care stabilesc toate măsurile aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei, procedurile, procesele, limitele şi controalele care să asigure identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscului asociat activităţilor pe care le desfăşoară şi la nivel de ansamblu al instituţiei."

    5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) codul de identificare fiscală şi/sau numărul de înregistrare de la registrul comerţului sau informaţia echivalentă pentru persoanele juridice străine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator;"

    6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În aplicarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toţi clienţii şi toate tranzacţiile, indiferent de încadrarea acestora în categoriile de risc, instituţiile instituie sisteme de detectare a tranzacţiilor complexe şi a celor neobişnuite, inclusiv din perspectiva valorii şi a modului de realizare a tranzacţiilor raportat la profilul de risc al clientului determinat de instituţie."

    7. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 27^1
    În cazul în care informaţiile şi documentele transmise Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator."    ART. VIII
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
    "i) codul LEI - «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    2. La anexă, în cuprinsul antetului din cadrul „Formularului de raportare a creditelor acordate cu respectarea prevederilor art. 20 din regulament“, după rândul „Denumirea instituţiei:“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia dispune de cod LEI]:“.


    ART. IX
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru scopurile prezentului regulament, prin expresia «cod LEI» se înţelege «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    2. Articolul 5^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Evaluarea semnificaţiei instituţiilor de credit prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (2^1), cu excepţia instituţiilor de credit de tip G-SII şi a instituţiilor de credit de tip OSII, se realizează de către acestea anual şi ori de câte ori intervin modificări în situaţia acestora care determină modificarea evaluării realizate anterior. Rezultatul evaluării se transmite spre confirmare Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere.
    (2) Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere confirmă, printr-o notificare adresată instituţiilor de credit, rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1)."

    3. La articolul 67^18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În sensul art. 67^16 alin. (1), experienţa practică şi profesională adecvată pe care trebuie să o deţină persoanele care deţin funcţii-cheie se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză deţin o experienţă cumulată de cel puţin 5 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar. În funcţie de modelul de afaceri şi de cadrul de administrare al instituţiei de credit, poate fi avută în vedere şi experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate şi juridic."

    4. La articolul 67^38, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În sensul alin. (1), experienţa practică şi profesională adecvată pe care trebuie să o deţină membrii organului de conducere se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză deţin o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate, din care:
    a) cel puţin 6 ani în funcţii de conducere executivă/ neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu, în cazul directorului general şi al preşedintelui directoratului;
    b) cel puţin 5 ani în funcţii de conducere executivă/ neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu, în cazul membrilor conducerii superioare, alţii decât cei menţionaţi la lit. a), şi în cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere care deţin mandate în funcţii neexecutive.
    Prin «funcţii de conducere de nivel mediu» se înţeleg acele funcţii de conducere exercitate de persoane care sunt subordonate ierarhic direct şi raportează unui membru al organului de conducere sau organului de conducere, după caz.
(4) Cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (3), în funcţie de modelul de afaceri şi de cadrul de administrare al instituţiei de credit, poate fi avută în vedere:
    a) în cazul membrilor conducerii superioare, experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate şi juridic;
    b) în cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere care deţin mandate în funcţii neexecutive, experienţa practică şi profesională dobândită în poziţii administrative sau într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma domeniu specializat se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate, fiscal şi juridic."

    5. La articolul 67^38, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere care deţin mandate în funcţii neexecutive poate fi avută în vedere şi experienţa practică şi profesională cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în activitatea de natură academică, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză."

    6. Articolul 67^61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67^61
    (1) În cazul instituţiilor de credit semnificative de tip G-SII sau O-SII, organul de conducere în funcţia sa de supraveghere al unei instituţii de credit trebuie să fie format din minimum 3 membri independenţi.
    (2) În cazul instituţiilor de credit semnificative, altele decât cele de tip G-SII sau O-SII, precum şi în cazul instituţiilor de credit care nu sunt semnificative, organul de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie să fie format din minimum 2 membri independenţi."

    7. La articolul 67^131, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea aprobării persoanelor care deţin funcţii-cheie, instituţiile de credit depun la Banca Naţională a României o cerere, însoţită de documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul regulament, cu excepţia celor prevăzute la partea A pct. IV şi partea B pct. III şi IV din anexa nr. 8 la prezentul regulament, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data la care a fost numită persoana respectivă. Cererea, însoţită de documentaţia şi informaţiile care trebuie transmise, va fi semnată de un director sau, după caz, de un membru al directoratului instituţiei de credit respective."

    8. După articolul 678 se introduce un nou articol, art. 678^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 678^1
    În cazul în care informaţiile şi documentele transmise Băncii Naţionale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator."

    9. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    10. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul regulament.
    11. La anexa nr. 10, după titlul anexei şi înainte de pct. 1 „Detalii privind modul de prezentare şi citire a informaţiilor în documentele remise:“ se introduce un antet cu trei rânduri, având următorul cuprins:
    "Denumirea instituţiei de credit:
    Identificatorul instituţiei de credit (cod LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:
    Data transmiterii informaţiilor:"    ART. X
    Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările în situaţia acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1291 din 24 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:
    "j) cod LEI - reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    2. La articolul 59 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
    "i) dacă este disponibil, identificatorul entităţii juridice (cod LEI)."

    3. La articolul 85 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) aprobarea casei centrale pentru fiecare din persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a cooperativei de credit;"

    4. La articolul 85, alineatul (2) se abrogă.
    5. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Decizia Băncii Naţionale a României de aprobare a cererii de autorizare, însoţită de autorizaţia de funcţionare sau, după caz, decizia Băncii Naţionale a României de respingere a cererii de autorizare, cuprinzând motivele care au stat la baza deciziei, va fi comunicată casei centrale, care o va remite de îndată solicitantului."

    6. La articolul 92 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:
    "h) dacă este disponibil, identificatorul entităţii juridice (cod LEI)."

    7. La articolul 147, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 147
    (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României modificările în situaţia cooperativelor de credit referitoare la completarea obiectului de activitate, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 107.
    (2) Cererea de aprobare va fi transmisă Băncii Naţionale a României de către casa centrală la care este afiliată cooperativa de credit în cauză şi va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 108 împreună cu evaluarea casei centrale privind capacitatea cooperativei de credit de a desfăşura respectiva activitate."

    8. După articolul 147 se introduce un nou articol, articolul 147^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 147^1
    (1) Sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale modificările în situaţia cooperativelor de credit referitoare la persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere.
    (2) Cooperativele de credit în cauză vor transmite casei centrale cererea de aprobare prealabilă însoţită de informaţii privind motivul înlocuirii persoanelor aflate în funcţie, după caz, al alocării de noi responsabilităţi acestor persoane, în condiţiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală.
    (3) Modificările în situaţia cooperativelor de credit prevăzute la alin. (1) trebuie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilităţilor de către persoanele desemnate ca membri ai organelor de conducere."

    9. La articolul 149, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 149
    (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor notifica Băncii Naţionale a României modificările în situaţia cooperativelor de credit afiliate prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. c), art. 106 lit. a)-d), art. 147^1 şi, dacă este cazul, modificările intervenite referitoare la persoanele care deţin funcţii-cheie aprobate de casa centrală, în termen de 14 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului."

    10. La articolul 175 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) aprobarea casei centrale pentru persoanele desemnate în calitate de membri ai organului de conducere al cooperativei/ cooperativelor de credit rezultate;"

    11. După articolul 199 se introduce un nou articol, art. 199^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 199^1
    În cazul în care informaţiile şi documentele transmise Băncii Naţionale a României, potrivit prezentului regulament, cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (cod LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator."

    12. La anexa nr. 5, la punctul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) dacă este disponibil, identificatorul entităţii juridice (codul LEI);"

    13. La anexa nr. 6, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Identitatea auditorului financiar [se vor indica: numele şi prenumele, domiciliul/reşedinţa şi numărul de telefon, respectiv denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, precum şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), în măsura în care este disponibil] şi numărul autorizaţiei de funcţionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România."

    14. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul regulament.
    15. Anexa nr. 13 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul regulament.


    ART. XI
    Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea angajaţilor acestora“, după rândul „Denumirea instituţiei de credit/grupului:“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:“.
    2. La anexa nr. 2, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea personalului identificat“, după rândul „Denumirea instituţiei de credit/grupului:“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:“.
    3. La anexa nr. 3, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la personalul identificat care beneficiază de remuneraţii de cel puţin 1 milion de euro sau echivalent pe exerciţiu financiar“, după rândul „Denumirea instituţiei de credit/grupului:“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:“.


    ART. XII
    La anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 13 noiembrie 2014, în cuprinsul antetului din cadrul formularului de raportare „Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la angajaţii care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt“, după rândul „Denumirea instituţiei de credit/grupului: ...“ se introduce un nou rând, cu următorul cuprins: „Identificatorul instituţiei de credit (codul LEI) [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]: ...“.

    ART. XIII
    Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 28 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. I, antetul se înlocuieşte cu antetul prevăzut la pct. 1 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    2. La anexa nr. I, formularul 1 se înlocuieşte cu formularul prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    3. La anexa nr. I, formularul 2 se înlocuieşte cu formularul prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    4. La anexa nr. II, primul tabel, respectiv „Tabel referinţe formular 1“, se înlocuieşte cu tabelul prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.
    5. La anexa nr. II, al doilea tabel, respectiv „Tabelul referinţe formular 2“, se înlocuieşte cu tabelul prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 8 la prezentul regulament.


    ART. XIV
    Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2022 privind raportarea informaţiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 şi 760 bis din 29 iulie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Laanexa nr. 1, la punctele 1-5, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea instituţiei de credit:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia de credit dispune de cod LEI]:“.
    2. La anexa nr. 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. În înţelesul anexei nr. 1, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."

    3. La anexa nr. 3, la punctele 1-4, în cuprinsul antetului din cadrul modelelor formularelor, după rândul „Denumirea instituţiei financiare nebancare:“ se introduce un nou rând intitulat „Codul LEI [va fi completat în situaţia în care instituţia financiară nebancară dispune de cod LEI]:“.
    4. La anexa nr. 4, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. În înţelesul anexei nr. 3, codul LEI reprezintă «identificatorul entităţii juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referinţă format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităţilor distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacţii financiare şi datele de referinţă asociate şi care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizaţia Internaţională de Standardizare."    ART. XV
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică de la data intrării în vigoare, cu următoarele excepţii:
    1. Prevederile art. I se aplică începând cu situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de raportare 31.12.2022.
    2. Prevederile art. II se aplică începând cu raportările periodice întocmite pentru data de raportare 31.12.2022.
    3. Prevederile art. III se aplică începând cu situaţiile financiare periodice întocmite pentru data de raportare 31.12.2022.
    4. Prevederile punctului 5 al art. VII se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    5. Prevederile punctului 5 al art. IV, punctului 4 al art. V şi ale punctelor 3 şi 9 ale art. VI se aplică începând cu 3 ianuarie 2023.
    6. Prevederile punctului 8 al art. X se aplică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    7. Prevederile art. XIV se aplică începând cu raportarea întocmită pentru data de referinţă 31.12.2022.
                    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
                    Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 10 octombrie 2022.
    Nr. 11.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 6 la Regulamentul nr. 4/2019)
    REGISTRU
    SECŢIUNEA 1
    Instituţii de plată
    Secţiunea cuprinde instituţiile de plată persoane juridice române care funcţionează pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi sunt evidenţiate în registrul instituţiilor de plată, organizat şi administrat de Banca Naţională a României potrivit art. 68 alin. (1) din aceeaşi lege, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi agenţii instituţiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată este realizată de Banca Naţională a României conform titlului II cap. I secţiunea a 9-a din legea menţionată.
    SUBSECŢIUNEA 1
    Active

┌──────────┬───────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │ │
│în │ │ │ │Elementele de identificare │ │ │
│Registru │ │ │ │ │ │ │
│(*) │Denumirea/ │Tipul │ │ │ │ │
├─────┬────┤Numele │entităţii │ ├────────────┬──────────┬───────────────┤Serviciile│ │
│ │ │instituţiei│(instituţia│Adresa│ │numărul de│ │de plată │Observaţii│
│ │ │de plată/ │de plată/ │ │codul de │ordine în │identificatorul│autorizate│(**) │
│ │ │Sucursala/ │sucursala/ │ │identificare│registrul │entităţii │ │ │
│Număr│Data│Agentul │agentul) │ │fiscală sau │comerţului│juridice (codul│ │ │
│ │ │ │ │ │element │sau │LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │echivalent │element │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echivalent│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼───────────┼──────┼────────────┴──────────┴───────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└──────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

    SUBSECŢIUNEA 2
    Radiate

┌──────────┬───────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │ │
│în │ │ │ │Elementele de identificare │ │ │
│Registru │ │ │ │ │ │ │
│(*) │Denumirea/ │Tipul │ │ │ │ │
├─────┬────┤Numele │entităţii │ ├────────────┬──────────┬───────────────┤ │ │
│ │ │instituţiei│(instituţia│Adresa│ │numărul de│ │Data │Observaţii│
│ │ │de plată/ │de plată/ │ │codul de │ordine în │identificatorul│radierii│(**) │
│ │ │Sucursala/ │sucursala/ │ │identificare│registrul │entităţii │ │ │
│Număr│Data│Agentul │agentul) │ │fiscală sau │comerţului│juridice (codul│ │ │
│ │ │ │ │ │element │sau │LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │echivalent │element │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echivalent│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼───────────┼──────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└──────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘

    SECŢIUNEA a 2-a
    Furnizori specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi
    Secţiunea cuprinde furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi care prestează serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019, precum şi sucursalele şi agenţii acestora din alte state membre. Furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi au regimul de înregistrare şi supraveghere prudenţială prevăzut la titlul II cap. II din aceeaşi lege.
    SUBSECŢIUNEA 1
    Active

┌──────────┬────────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │Tipul │ │ │ │
│în │Denumirea/ │entităţii │ │Elementele de identificare │ │
│Registru │Numele │(furnizorul│ │ │ │
│(*) │furnizorului│specializat│ │ │ │
├─────┬────┤specializat │în servicii│ ├────────────┬──────────┬───────────────┤ │
│ │ │în servicii │de │Adresa│ │numărul de│ │Observaţii│
│ │ │de informare│informare │ │codul de │ordine în │identificatorul│(***) │
│ │ │cu privire │cu privire │ │identificare│registrul │entităţii │ │
│Număr│Data│la conturi/ │la conturi/│ │fiscală sau │comerţului│juridice (codul│ │
│ │ │Sucursala/ │sucursala/ │ │element │sau │LEI) │ │
│ │ │Agentul │agentul) │ │echivalent │element │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echivalent│ │ │
├─────┴────┼────────────┼───────────┼──────┼────────────┴──────────┴───────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴────────────┴───────────┴──────┴───────────────────────────────────────┴──────────┘

    SUBSECŢIUNEA 2
    Radiate

┌──────────┬────────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│Denumirea/ │Tipul │ │ │ │ │
│în │Numele │entităţii │ │Elementele de identificare │ │ │
│Registru │furnizorului│(furnizorul│ │ │ │ │
├─────┬────┤specializat │specializat│ ├────────────┬──────────┬───────────────┤ │ │
│ │ │în servicii │în servicii│ │ │numărul de│ │Data │Observaţii│
│ │ │de informare│de │Adresa│codul de │ordine în │identificatorul│radierii│(***) │
│ │ │cu privire │informare │ │identificare│registrul │entităţii │ │ │
│Număr│Data│la conturi/ │cu privire │ │fiscală sau │comerţului│juridice (codul│ │ │
│ │ │Sucursala/ │la conturi/│ │element │sau │LEI) │ │ │
│ │ │Agentul │sucursala/ │ │echivalent │element │ │ │ │
│ │ │ │agentul) │ │ │echivalent│ │ │ │
├─────┴────┼────────────┼───────────┼──────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└──────────┴────────────┴───────────┴──────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘

    SECŢIUNEA a 3-a
    Servicii de plată exceptate
    Secţiunea cuprinde menţiuni cu privire la serviciile de plată exceptate şi notificate potrivit art. 106 şi 108 din Legea nr. 209/2019 şi încadrarea acestora în exceptările prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) şi, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019. Entităţile care prestează aceste servicii nu sunt autorizate, nu sunt supravegheate de Banca Naţională a României şi nu li se aplică dispoziţiile titlurilor III şi IV din aceeaşi lege.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Descrierea │Servicii exceptate în baza│
│serviciului│art. 4 alin. (1) lit. k) │
│exceptat │şi, după caz, lit. m) din │
│ │Legea nr. 209/2019 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│1 │2 │
└───────────┴──────────────────────────┘

    (*) Numerele de înscriere în registru a instituţiilor de plată, furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, a sucursalelor şi agenţilor acestora au structură alfanumerică:
    - pentru instituţiile de plată, persoane juridice române: IP-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
    – pentru agenţii instituţiilor de plată: numărul de înscriere în registru a instituţiei de plată în numele şi pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al ţării în care îşi are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
    – pentru sucursalele instituţiilor de plată din alte state membre şi state terţe: numărul de înscriere în registru a instituţiei de plată pentru care prestează servicii de plată, B, codul statistic al ţării în care îşi are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice;
    – pentru furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi: FSIC-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
    – pentru agenţii din alte state membre ai furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele şi pe seama căruia sunt furnizate serviciile de plată, A, cod statistic al ţării în care îşi are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
    – pentru sucursalele din alte state membre ale furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi pentru care prestează servicii de plată, B, cod statistic al ţării în care îşi are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.

    (**) Rubrica va cuprinde, după caz, informaţii cu privire la:
    - denumirea anterioară a entităţii;
    – denumirea instituţiei de plată în numele şi pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
    – perioada în care agentul a fost evidenţiat în subsecţiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condiţiile dispoziţiilor titlului II cap. I, secţiunile a 4-a şi a 7-a din Legea nr. 209/2019);
    – menţiuni cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiei [art. 28 alin. (7) din Legea nr. 209/2019];
    – menţiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizaţiei şi aprobarea solicitării de renunţare la autorizaţie [art. 28 alin. (8) din Legea nr. 209/2019].

    (***) Rubrica va cuprinde, după caz, informaţii cu privire la:
    - denumirea anterioară a entităţii;
    – denumirea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele şi pe seama căruia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
    – perioada în care entitatea a fost evidenţiată în subsecţiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condiţiile dispoziţiilor art. 99 coroborat cu art. 104 şi titlul II cap. I secţiunea a 7-a din Legea nr. 209/2019);
    – menţiuni cu privire la hotărârea privind radierea [art. 103 alin. (5) din Legea nr. 209/2019].


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5 la Regulamentul nr. 5/2019)
    REGISTRU
    SECŢIUNEA 1
    Instituţii emitente de monedă electronică
    Secţiunea cuprinde instituţiile emitente de monedă electronică persoane juridice române care funcţionează pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitente de monedă electronică şi sunt evidenţiate în registrul instituţiilor emitente de monedă electronică, organizat şi administrat de Banca Naţională a României potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române. Supravegherea prudenţială a instituţiilor emitente de monedă electronică este realizată de Banca Naţională a României conform secţiunii a 9-a a capitolului II din acelaşi act normativ.
    SUBSECŢIUNEA 1
    Active

┌──────────┬───────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │ │
│în │ │ │ │Elementele de identificare │ │ │
│Registru │Denumire │Tip │ │ │ │ │
│(*) │instituţie │entitate │ │ │Serviciile │ │
├─────┬────┤emitentă de│(instituţie│ ├────────────┬──────────┬───────────────┤de emitere │ │
│ │ │monedă │emitentă de│Adresa│ │numărul de│ │de monedă │Observaţii│
│ │ │electronică│monedă │ │codul de │ordine în │identificatorul│electronică│(**) │
│ │ │/ sucursală│electronică│ │identificare│registrul │entităţii │şi de plată│ │
│Număr│Data│/agent │/ sucursală│ │fiscală sau │comerţului│juridice (codul│autorizate │ │
│ │ │ │/agent) │ │element │sau │LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │echivalent │element │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echivalent│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼───────────┼──────┼────────────┴──────────┴───────────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└──────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

    SUBSECŢIUNEA 2
    Radiate

┌──────────┬───────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │ │
│în │ │ │ │Elementele de identificare │ │ │
│Registru │Denumire │Tip │ │ │ │ │
├─────┬────┤instituţie │entitate │ ├────────────┬──────────┬───────────────┤ │ │
│ │ │emitentă de│(emitentă │ │ │numărul de│ │Data │Observaţii│
│ │ │monedă │de monedă │Adresa│cod de │ordine în │identificatorul│radierii│(**) │
│ │ │electronică│electronică│ │identificare│registrul │entităţii │ │ │
│Număr│Data│/ sucursală│/ sucursală│ │fiscală sau │comerţului│juridice (codul│ │ │
│ │ │/agent │/agent) │ │element │sau │LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │echivalent │element │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │echivalent│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼───────────┼──────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
└──────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘

    (*) Numerele de înscriere în registru a instituţiilor emitente de monedă electronică, a sucursalelor şi agenţilor acestora au structură alfanumerică:
    - pentru instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române: IEME-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
    – pentru agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică: numărul de înscriere în registru a instituţiei emitente de monedă electronică în numele şi pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al ţării în care îşi are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
    – pentru sucursalele instituţiilor emitente de monedă electronică din alte state membre şi state terţe: numărul de înscriere în registru a instituţiei emitente de monedă electronică pentru care emite monedă electronică sau prestează servicii de plată, B, codul statistic al ţării în care îşi are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.

    (**) Rubrica va cuprinde, după caz, informaţii cu privire la:
    - denumirea anterioară a entităţii;
    – denumirea instituţiei emitente de monedă electronică în numele şi pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
    – perioada în care agentul a fost evidenţiat în subsecţiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condiţiile dispoziţiilor secţiunilor a 4-a şi a 5-a ale capitolului II din Legea nr. 210/2019);
    – menţiuni cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiei [art. 27 alin. (7) din Legea nr. 210/2019];
    – menţiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizaţiei şi aprobarea solicitării de renunţare la autorizaţie [art. 27 alin. (8) din Legea nr. 210/2019].


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 10 la Regulamentul nr. 20/2009)
    REGISTRUL GENERAL
    În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general, în principal pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise. Banca Naţională a României poate desfăşura ori de câte ori consideră necesar şi inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.
     PARTEA I
    ACTIVE
    Secţiunea a) - Credite de consum
    Secţiunea b) - Credite ipotecare şi/sau imobiliare
    Secţiunea c) - Microcreditare
    Secţiunea d) - Finanţarea tranzacţiilor comerciale
    Secţiunea e) - Factoring
    Secţiunea f) - Scontare
    Secţiunea g) - Forfetare
    Secţiunea g1) - Alte credite
    Secţiunea h) - Leasing financiar
    Secţiunea i) - Emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului
    Secţiunea j) - Alte forme de finanţare de natura creditului
    REGISTRUL GENERAL INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │
│în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│ │
│Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │Observaţii│
│general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│ │
├─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘


    Secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare
    REGISTRUL GENERAL INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │ │
│în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│Activităţi │ │
│Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │de │Observaţii│
│general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│creditare │ │
├─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │desfăşurate│ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴──────────┘


     PARTEA II
    RADIATE
    Secţiunea a) - Credite de consum
    Secţiunea b) - Credite ipotecare şi/sau imobiliare
    Secţiunea c) - Microcreditare
    Secţiunea d) - Finanţarea tranzacţiilor comerciale
    Secţiunea e) - Factoring
    Secţiunea f) - Scontare
    Secţiunea g) - Forfetare
    Secţiunea g1) - Alte credite

    Secţiunea h) - Leasing financiar
    Secţiunea i) - Emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului
    Secţiunea j) - Alte forme de finanţare de natura creditului

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │ │
│în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│ │ │
│Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │Data │Observaţii│
│general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│radierii│ │
├─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │ │ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴──────────┘


    Secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │ │ │
│în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│Activităţi │ │ │
│Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │de │Data │Observaţii│
│general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│creditare │radierii│ │
├─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │desfăşurate│ │ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │ │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴──────────┘


    REGISTRUL SPECIAL
    În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, atât pe baza informaţiilor furnizate de aceste entităţi prin raportările transmise, cât şi prin inspecţii la sediul instituţiilor financiare nebancare şi la unităţile teritoriale ale acestora, prin personalul împuternicit în acest sens.
     PARTEA I
    ACTIVE
    Secţiunea a) - Credite de consum
    Secţiunea b) - Credite ipotecare şi/sau imobiliare
    Secţiunea c) - Microcreditare
    Secţiunea d) - Finanţarea tranzacţiilor comerciale
    Secţiunea e) - Factoring
    Secţiunea f) - Scontare
    Secţiunea g) - Forfetare
    Secţiunea g1) - Alte credite

    Secţiunea h) - Leasing financiar
    Secţiunea i) - Emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului
    Secţiunea j) - Alte forme de finanţare de natura creditului
    REGISTRUL SPECIAL INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│Înscrierea│Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │
│în │în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│ │
│Registrul │Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │Observaţii│
│special │general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│ │
├─────┬────┼─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │ │
│Număr│Data│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │
└─────┴────┴─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘


    Secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare
    REGISTRUL SPECIAL INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬──────────┐
│Înscrierea│Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │ │
│în │în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│Activităţi │ │
│Registrul │Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │de │Observaţii│
│special │general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│creditare │ │
├─────┬────┼─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │desfăşurate│ │
│Număr│Data│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │ │
└─────┴────┴─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴──────────┘


     PARTEA II
    RADIATE
    Secţiunea a) - Credite de consum
    Secţiunea b) - Credite ipotecare şi/sau imobiliare
    Secţiunea c) - Microcreditare
    Secţiunea d) - Finanţarea tranzacţiilor comerciale
    Secţiunea e) - Factoring
    Secţiunea f) - Scontare
    Secţiunea g) - Forfetare
    Secţiunea g1) - Alte credite

    Secţiunea h) - Leasing financiar
    Secţiunea i) - Emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului
    Secţiunea j) - Alte forme de finanţare de natura creditului
    REGISTRUL SPECIAL INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌───────────┬──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea │Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │ │
│în │în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│ │ │
│Registrul │Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │Data │Observaţii│
│special │general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│radierii│ │
├──────┬────┼─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │ │ │
│Număr │Data│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │ │
└──────┴────┴─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴──────────┘


    Secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare
    REGISTRUL SPECIAL INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│Înscrierea│ │ │ │Înmatriculare│ │ │ │ │
│în │în │Denumirea │Adresa │ │în registrul │Identificatorul│Activităţi │ │ │
│Registrul │Registrul │instituţiei│sediului│Cod unic de │comerţului │entităţii │de │Data │Observaţii│
│special │general │financiare │social │înregistrare│ │juridice (codul│creditare │radierii│ │
├─────┬────┼─────┬────┤nebancare │ │ ├─────────────┤LEI) │desfăşurate│ │ │
│Număr│Data│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │ │ │
└─────┴────┴─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴────────┴──────────┘


    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
    În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă nu sunt supuse monitorizării sau supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a României realizate în baza prevederilor cap. III din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
     PARTEA I
    ACTIVE
    Secţiunea a) - Case de ajutor reciproc
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │Înscrierea │ │
│în │Denumirea │ │ │în Registrul│ │
│Registrul │instituţiei│Adresa │Cod unic de │asociaţiilor│ │
│de │financiare │sediului│înregistrare│şi │Observaţii│
│evidenţă │nebancare │social │ │fundaţiilor │ │
├─────┬────┤ │ │ ├────────────┤ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


    Secţiunea b) - Case de amanet
    Secţiunea c) - Entităţi fără scop patrimonial
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │
│în │Denumirea │ │ │Înmatriculare│ │
│Registrul │instituţiei│Adresa │Cod unic de │în registrul │ │
│de │financiare │sediului│înregistrare│comerţului │Observaţii│
│evidenţă │nebancare │social │ │ │ │
├─────┬────┤ │ │ ├─────────────┤ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘


     PARTEA II
    RADIATE
    Secţiunea a) - Case de ajutor reciproc
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │Înscrierea │ │ │
│în │Denumirea │ │ │în Registrul│ │ │
│Registrul │instituţiei│Adresa │Cod unic de │asociaţiilor│Data │ │
│de │financiare │sediului│înregistrare│şi │radierii│Observaţii│
│evidenţă │nebancare │social │ │fundaţiilor │ │ │
├─────┬────┤ │ │ ├────────────┤ │ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴──────────┘


    Secţiunea b) - Case de amanet
    Secţiunea c) - Entităţi fără scop patrimonial
    REGISTRUL DE EVIDENŢĂ INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

┌──────────┬───────────┬────────┬────────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │ │
│în │Denumirea │ │ │Înmatriculare│ │ │
│Registrul │instituţiei│Adresa │Cod unic de │în registrul │Data │ │
│de │financiare │sediului│înregistrare│comerţului │radierii│Observaţii│
│evidenţă │nebancare │social │ │ │ │ │
├─────┬────┤ │ │ ├─────────────┤ │ │
│Număr│Data│ │ │ │Număr │ │ │
└─────┴────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────┘    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 5/2013)
    LISTA
    privind agenţii bancari

┌────┬─────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬──────────────┬───────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Codul de │ │Autorizaţia │Descrierea │ │ │ │
│ │ │Denumirea│identificare│Identificatorul│deţinută │activităţilor,│Piaţa │Durata │ │
│Nr. │Data │agentului│fiscală/ │agentului │pentru │serviciilor, │de │contractului │Legislaţia│
│crt.│înregistrării│bancar │Codul unic │bancar (cod │desfăşurarea │operaţiunilor │operare│de │aplicabilă│
│ │ │ │de │LEI)^1 │activităţii │sau proceselor│ │externalizare│ │
│ │ │ │înregistrare│ │externalizate│externalizate │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┴───────┴─────────────┴──────────┘

    ^1 Se va completa în măsura în care este disponibil.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8 la Regulamentul nr. 5/2013)
    DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII
    privind persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere
    al instituţiei de credit/ persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul instituţiei de credit^1
    ^1 Pentru persoanele care deţin funcţii-cheie se transmit doar informaţiile şi documentaţia prevăzute la partea A, pct. I-III şi V şi partea B, pct. I şi II.
     PARTEA A
    Chestionar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituţiei de credit/persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul instituţiei de credit^2
    ^2 Acest chestionar se completează şi se semnează de fiecare dintre persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituţiei de credit/persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul instituţiei de credit. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionare semnate prin reprezentare.
    I. Date şi informaţii privind persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie

┌──┬──────────────────────────────────┬┐
│a)│Date de identificare a persoanei ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Numele şi prenumele (complet): ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Numele şi prenumele din ││
│ │certificatul de naştere (dacă este││
│ │diferit de cel actual): ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Codul numeric personal: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Seria şi numărul actului de ││
│ │identitate, emitentul şi data ││
│ │emiterii: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Gen: M/F ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Naţionalitate: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Cetăţenie: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Data naşterii: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Locul naşterii: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Adresa de domiciliu: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Adresa de reşedinţă (dacă este ││
│ │diferită de cea de domiciliu): ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Adresa/ele de domiciliu/reşedinţă ││
│ │din ultimii 3 ani: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Telefon: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │E-mail: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Funcţia care va fi deţinută în ││
│ │cadrul instituţiei de credit, cu ││
│b)│specificarea în mod expres a ││
│ │faptului dacă este o funcţie ││
│ │executivă sau neexecutivă/ ││
│ │funcţie-cheie: ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Data de începere a mandatului/ ││
│ │contractului (planificată): ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Durata mandatului/contractului ││
│ │(planificată): ││
├──┼──────────────────────────────────┼┤
│ │Prezentaţi o descriere a ││
│ │atribuţiilor/sarcinilor şi ││
│ │responsabilităţilor aferente ││
│ │funcţiei ce urmează a fi deţinută ││
│ │în cadrul instituţiei de credit. ││
│ │Precizaţi orice alte funcţii/ ││
│ │responsabilităţi pe care le veţi ││
│ │exercita în cadrul instituţiei de ││
│ │credit, dacă este cazul. ││
└──┴──────────────────────────────────┴┘


    II. Date şi informaţii privind pregătirea şi activitatea profesională a persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie

┌──┬──────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│ │Diploma │ │ │ │
│ │(licenţă/ │ │ │ │
│ │master/ │ │ │Formă/Tip de │
│ │certificat│Dată de│ │învăţământ │
│ │de │început│Unitate de│(universitar/│
│a)│atestare a│şi │învăţământ│academic/altă│
│ │unei forme│sfârşit│ │formă de │
│ │de │ │ │pregătire │
│ │instruire │ │ │profesională)│
│ │+ domeniul│ │ │ │
│ │de studiu)│ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──┴──────────┴───────┴──────────┴─────────────┘


┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│b)│Funcţii de conducere deţinute în sectorul financiar/bancar (prezent sau │
│ │anterior), inclusiv funcţiile-cheie │
├──┼────────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│ │Funcţia │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinută │Principalele │ │Mărimea │ │ │ │
│ │(specificaţi│responsabilităţi│ │instituţiei│Perioada │ │Motivul │
│ │dacă este/ │care prezintă │Instituţia│(număr de │deţinerii│Număr de │încetării │
│ │a fost o │relevanţă pentru│ │angajaţi, │funcţiei │subordonaţi│contractului│
│ │funcţie │funcţia vizată │ │cifră de │ │ │/mandatului │
│ │executivă/ │ │ │afaceri) │ │ │ │
│ │neexecutivă)│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┘


┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│c)│Alte funcţii deţinute în sectorul financiar/bancar (prezent sau anterior), care │
│ │nu au fost menţionate la litera b) │
├──┼────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │Principalele │ │Mărimea │ │ │ │
│ │ │responsabilităţi│ │instituţiei│Perioada │Număr de │Motivul │
│ │Funcţia │care prezintă │Instituţia│(număr de │deţinerii│subordonaţi│încetării │
│ │deţinută│relevanţă pentru│ │angajaţi, │funcţiei │(dacă este │contractului│
│ │ │funcţia vizată │ │cifră de │ │cazul) │/mandatului │
│ │ │ │ │afaceri) │ │ │ │
├──┼────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┘


┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│d)│Orice alte funcţii deţinute în afara sectorului financiar/bancar care pot │
│ │prezenta relevanţă pentru funcţia vizată │
├──┼────────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│ │Funcţia │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinută │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi│ │ │Mărimea │ │ │ │
│ │în cazul │ │ │instituţiei│ │ │Motivul │
│ │funcţiilor │Principalele │ │(număr de │Perioada │Număr de │încetării │
│ │de conducere│responsabilităţi│Instituţia│angajaţi, │deţinerii│subordonaţi│contractului│
│ │dacă sunt/au│ │ │cifră de │funcţiei │ │/ mandatului│
│ │fost funcţii│ │ │afaceri) │ │ │ │
│ │executive │ │ │ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │ │ │
│ │neexecutive)│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│e) Orice altă experienţă practică şi │
│profesională care poate prezenta │
│relevanţă pentru funcţia vizată │
│(oferiţi detalii) │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


┌──┬────────────────────────────────────────────┐
│f)│Evaluări anterioare realizate de autorităţi │
│ │din România sau din alte state │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Aţi fost evaluat în calitate de persoană │
│ │care are deţineri calificate, persoană │
│ │responsabilă pentru conducerea şi │
│ │administrarea activităţii sau persoană care │
│ │deţine funcţii-cheie în cadrul unei entităţi│
│ │reglementate şi supravegheate de Banca │
│ │Naţională a României, Autoritatea de │
│ │Supraveghere Financiară ori de o autoritate │
│ │de supraveghere cu atribuţii similare │
│ │dintr-un alt stat membru? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi │
│ │detalii complete potrivit tabelului de mai │
│ │jos: │
├──┼───────────┬───────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │Funcţia │ │ │
│ │ │deţinută │ │ │
│ │Autoritatea│(inclusiv │ │ │
│ │competentă │instituţia │Perioada │Rezultatul│
│ │care a │în cadrul │în care a│evaluării │
│ │realizat │căreia a │avut loc │(detalii │
│ │evaluarea │fost │evaluarea│complete) │
│ │ │deţinută │ │ │
│ │ │funcţia │ │ │
│ │ │respectivă)│ │ │
├──┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├──┼───────────┴───────────┴─────────┴──────────┤
│ │Aţi fost evaluat de o altă autoritate decât │
│ │cele anterior menţionate (din România, din │
│ │alte state membre sau din state terţe)? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi │
│ │detalii complete potrivit tabelului de mai │
│ │jos: │
├──┼───────────┬───────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │Funcţia │ │ │
│ │ │deţinută │ │ │
│ │ │(inclusiv │ │ │
│ │Autoritatea│instituţia │Perioada │Rezultatul│
│ │care a │în cadrul │în care a│evaluării │
│ │realizat │căreia a │avut loc │(detalii │
│ │evaluarea │fost │evaluarea│complete) │
│ │ │deţinută │ │ │
│ │ │funcţia │ │ │
│ │ │respectivă)│ │ │
├──┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
├──┼───────────┴───────────┴─────────┴──────────┤
│ │Referinţe - se vor furniza informaţii cu │
│ │privire la cel puţin două persoane din │
│ │partea angajatorului/angajatorilor din │
│g)│sectorul financiar/bancar, care pot oferi │
│ │referinţe despre dumneavoastră, şi se va │
│ │prezenta acordul persoanelor respective │
│ │pentru prelucrarea datelor cu caracter │
│ │personal. │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Nume şi prenume: │
│ │Adresă: │
│ │Telefon: │
│ │Adresă de e-mail: │
│ │Funcţia: │
│ │Instituţia: │
│ │Natura relaţiei profesionale cu persoana │
│ │propusă: │
│ │Informaţii cu privire la existenţa unei │
│ │relaţii extraprofesionale cu persoana │
│ │propusă (dacă este cazul): │
├──┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Nume şi prenume: │
│ │Adresă: │
│ │Telefon: │
│ │Adresă de e-mail: │
│ │Funcţia: │
│ │Instituţia: │
│ │Informaţii cu privire la existenţa unei │
│ │relaţii extraprofesionale cu persoana │
│ │propusă (dacă este cazul): │
└──┴────────────────────────────────────────────┘


    III. Date şi informaţii cu privire la buna reputaţie, onestitatea şi integritatea persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie

┌──┬───────────────────────────────────┐
│a)│Aţi fost condamnat penal? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Aţi făcut obiectul unor hotărâri │
│b)│definitive în materie civilă sau │
│ │administrativă? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Faceţi obiectul unor proceduri │
│c)│penale, administrative sau civile │
│ │în curs? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Faceţi sau aţi făcut obiectul unor │
│d)│măsuri sau sancţiuni disciplinare? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Aţi făcut sau faceţi obiectul unor │
│ │proceduri de insolvenţă, faliment │
│ │sau alte proceduri echivalente, │
│e)│dumneavoastră sau orice entitate │
│ │condusă de dumneavoastră sau în │
│ │care aţi deţinut o cotă de │
│ │participaţie la capital? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Faceţi sau aţi făcut obiectul unor │
│ │investigaţii, măsuri sau sancţiuni │
│ │aplicate de către o autoritate │
│ │competentă, organism de │
│ │reglementare sau profesional pentru│
│f)│nerespectarea oricăror dispoziţii │
│ │relevante care reglementează │
│ │activitatea bancară, financiară, │
│ │privind titlurile de valoare sau de│
│ │asigurări? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Aţi fost refuzat la înregistrare, │
│ │autorizare, obţinerea calităţii de │
│ │membru sau licenţiere sau vi s-a │
│ │revocat, retras sau anulat o │
│ │înregistrare, autorizare, calitate │
│ │de membru sau licenţiere pentru a │
│g)│putea desfăşura activităţi │
│ │comerciale, antreprenoriale sau a │
│ │profesa în orice domeniu ori aţi │
│ │fost exclus de către un organism de│
│ │reglementare, de către un organism │
│ │public sau de către un organism sau│
│ │asociaţie profesională? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Aţi fost concediat ori revocat de │
│ │la locul de muncă, de pe un post de│
│h)│administrator, dintr-o relaţie │
│ │fiduciară sau similară? V-aţi dat │
│ │demisia dintr-o astfel de funcţie? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Faceţi sau aţi făcut obiectul │
│ │înscrierii în vreo listă de │
│i)│debitori rău-platnici, înregistrări│
│ │negative la birourile de credit sau│
│ │a unei proceduri de executare? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Cu privire la o entitate condusă de│
│ │dumneavoastră sau în care aţi avut │
│ │deţineri calificate s-a pronunţat │
│ │vreo hotărâre penală, │
│j)│administrativă sau civilă de │
│ │condamnare sau a făcut obiectul │
│ │unor măsuri sau sancţiuni │
│ │administrative? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Furnizaţi informaţii cu privire la │
│k)│orice investiţii, expuneri şi/sau │
│ │împrumuturile mari contractate. │
├──┼───────────────────────────────────┤
└──┴───────────────────────────────────┘


    IV. Timp alocat pentru exercitarea funcţiei^3
    ^3 Se completează doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituţiei de credit.

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Care este timpul minim estimat a fi│
│ │alocat îndeplinirii funcţiei în │
│ │cadrul instituţiei de credit (cu │
│ │indicaţii lunare şi anuale)? Se va │
│a)│avea în vedere furnizarea de │
│ │informaţii detaliate, inclusiv cu │
│ │privire la timpul necesar │
│ │deplasărilor, şedinţelor necesar a │
│ │fi organizate, pregătirii │
│ │profesionale etc. │
├──┼───────────────────────────────────┤
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Deţineţi şi alte mandate în funcţii│
│ │executive sau neexecutive în cadrul│
│b)│oricărei entităţi/organizaţii │
│ │financiare sau nefinanciare? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete în ceea │
│ │ce priveşte următoarele: │
│ │- dacă se aplică sau nu regulile │
│ │prevăzute la art. 108^1 alin. (2^2)│
│ │din Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 99/2006 privind │
│ │instituţiile de credit şi adecvarea│
│ │capitalului, aprobată cu modificări│
│ │şi completări prin Legea nr. 227/ │
│ │2007, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
│ │- informaţii cu privire la fiecare │
│ │mandat deţinut, potrivit tabelului │
│ │de mai jos: │
└──┴───────────────────────────────────┘


┌┬────────────┬────┬───────────┬────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────────┐
││ │ │ │Mărimea │ │ │ │ │
││ │ │ │entităţii/ │ │Timpul │Numărul │ │
││ │ │Descrierea │organizaţiei│ │dedicat │de │ │
││Entitatea/ │ │activităţii│(active │Responsabilităţi│fiecărui │şedinţe/│Orice altă│
││Organizaţia │Ţara│entităţii │totale, dacă│suplimentare │mandat │reuniuni│informaţie│
││financiară/ │ │(natura │este listată│asociate acestor│(estimat,│pe an │relevantă │
││nefinanciară│ │activităţii│sau nu, │mandate │în zile │dedicate│ │
││ │ │etc.) │numărul de │ │pe an) │fiecărui│ │
││ │ │ │salariaţi │ │ │mandat │ │
││ │ │ │etc.) │ │ │ │ │
├┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │
└┴────────────┴────┴───────────┴────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────────┘


┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Deţineţi şi alte mandate în funcţii│
│ │executive sau neexecutive în cadrul│
│c)│oricăror entităţi/organizaţii care │
│ │nu urmăresc în mod predominant │
│ │obiective comerciale? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete în ceea │
│ │ce priveşte următoarele: │
│ │- furnizaţi informaţii cu privire │
│ │la fiecare mandat deţinut, potrivit│
│ │tabelului de mai jos: │
└──┴───────────────────────────────────┘


┌┬────────────┬────┬───────────┬────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────────┐
││ │ │ │Mărimea │ │ │ │ │
││ │ │ │entităţii/ │ │Timpul │Numărul │ │
││ │ │Descrierea │organizaţiei│ │dedicat │de │ │
││Entitatea/ │ │activităţii│(active │Responsabilităţi│fiecărui │şedinţe/│Orice altă│
││Organizaţia │Ţara│entităţii │totale, dacă│suplimentare │mandat │reuniuni│informaţie│
││financiară/ │ │(natura │este listată│asociate acestor│(estimat,│pe an │relevantă │
││nefinanciară│ │activităţii│sau nu, │mandate │în zile │dedicate│ │
││ │ │etc.) │numărul de │ │pe an) │fiecărui│ │
││ │ │ │salariaţi │ │ │mandat │ │
││ │ │ │etc.) │ │ │ │ │
├┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────────┤
││ │ │ │ │ │ │ │ │
└┴────────────┴────┴───────────┴────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────────┘


┌──┬───────────────────────────────────┐
│d)│Care este timpul estimat necesar │
│ │pentru pregătirea profesională? │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │ │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Furnizaţi informaţii cu privire la │
│ │orice activităţi externe de natură │
│ │profesională sau cu caracter │
│ │politic, precum şi orice alte │
│e)│funcţii şi activităţi relevante pe │
│ │care le exercitaţi, atât în │
│ │interiorul, cât şi în afara │
│ │sectorului financiar, atât în │
│ │interiorul, cât şi în afara Uniunii│
│ │Europene. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │ │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Veţi dedica timpul necesar pentru │
│ │îndeplinirea funcţiei, inclusiv în │
│ │perioade de activitate deosebit de │
│ │intense, care implică alocarea unui│
│f)│timp suplimentar, cum ar fi în caz │
│ │de restructurare, relocare a │
│ │instituţiei de credit, achiziţie, │
│ │fuziune, preluare sau o situaţie de│
│ │criză? │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │ │
└──┴───────────────────────────────────┘


    V. Conflictul de interese
    În situaţia în care un conflict de interese semnificativ este identificat, se va prezenta modul în care acest conflict de interese este atenuat sau remediat în mod satisfăcător, inclusiv o trimitere la secţiunea relevantă din politica instituţiei de credit în materia conflictului de interese sau la orice dispoziţii speciale de gestionare sau atenuare a conflictelor.

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei vă aflaţi în │
│ │relaţii personale (inclusiv relaţii│
│ │apropiate cum ar fi soţ/soţie sau │
│ │partenerul de viaţă potrivit legii,│
│ │copil, părinte) cu: │
│ │- alţi membri ai organului de │
│ │conducere şi/sau cu persoane ce │
│a)│deţin funcţii-cheie în instituţia │
│ │de credit solicitantă, │
│ │întreprinderea-mamă sau filialele │
│ │sale? │
│ │- o persoană ce are o deţinere │
│ │calificată în instituţia de credit,│
│ │întreprinderea-mamă sau filialele │
│ │sale? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
└──┴───────────────────────────────────┘


┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei sau orice │
│ │entitate cu care aveţi legături │
│ │strânse vă aflaţi în relaţii care │
│ │să implice interese financiare │
│ │(inclusiv împrumuturi, │
│ │participaţii, garanţii, acordate │
│b)│sau primite) sau nefinanciare cu │
│ │alţi membri ai organului de │
│ │conducere, persoane ce deţin │
│ │funcţii-cheie, persoane care au o │
│ │deţinere calificată în instituţia │
│ │de credit, întreprinderea-mamă sau │
│ │filialele sale? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei sau orice │
│ │entitate cu care aveţi legături │
│ │strânse vă aflaţi în relaţii care │
│ │să implice interese financiare │
│c)│(inclusiv împrumuturi, │
│ │participaţii, garanţii, acordate │
│ │sau primite) sau nefinanciare cu │
│ │instituţia de credit, │
│ │întreprinderea-mamă sau filialele │
│ │sale? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei vă aflaţi/se │
│ │află/v-aţi aflat/s-a aflat în │
│ │ultimii doi ani într-o relaţie │
│ │comercială cu instituţia de credit,│
│ │întreprinderea-mamă, filialele sale│
│d)│sau cu un membru al organului de │
│ │conducere, cu o persoană care │
│ │deţine funcţii-cheie sau cu o │
│ │persoană care are o deţinere │
│ │calificată la vreuna din aceste │
│ │entităţi? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei sunteţi │
│ │implicat în vreo procedură │
│ │judiciară cu instituţia de credit, │
│ │întreprinderea-mamă, filialele sale│
│e)│sau cu un membru al organului de │
│ │conducere, cu o persoană care │
│ │deţine funcţii cheie sau cu o │
│ │persoană care are o deţinere │
│ │calificată la vreuna din aceste │
│ │entităţi? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei aveţi interese│
│f)│concurenţiale faţă de instituţia de│
│ │credit, întreprinderea-mamă sau │
│ │filialele sale? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Sunteţi propus/ă în numele unui │
│ │acţionar care exercită controlul │
│ │asupra instituţiei de credit, │
│g)│sunteţi angajat/ă al unui acţionar │
│ │care exercită controlul asupra │
│ │instituţiei de credit sau sunteţi │
│ │în alt mod asociată cu acesta? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei deţineţi sau │
│ │aţi deţinut/a deţinut o funcţie în │
│h)│cadrul unei instituţii care face │
│ │parte din perimetrul de consolidare│
│ │prudenţială al instituţiei de │
│ │credit? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete, │
│ │inclusiv cu privire la remuneraţia │
│ │sau alte beneficii oferite pentru │
│ │funcţia deţinută. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei aţi deţinut/ │
│ │deţineţi/a deţinut/deţine o poziţie│
│ │superioară în cadrul unei firme de │
│ │consultanţă profesională, calitatea│
│ │de auditor extern sau consultant │
│ │pentru instituţia de credit sau │
│i)│pentru o altă entitate din │
│ │perimetrul de consolidare │
│ │prudenţială sau aţi avut calitatea │
│ │de angajat cu atribuţii asociate │
│ │serviciilor furnizate instituţiei │
│ │de credit de oricare din entităţile│
│ │menţionate? │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Vă aflaţi într-o relaţie personală │
│ │sau de familie cu o persoană care │
│ │deţine/a deţinut o poziţie │
│ │superioară în cadrul unei firme de │
│ │consultanţă profesională, calitatea│
│ │de auditor extern sau consultant │
│j)│pentru instituţia de credit sau │
│ │pentru o altă entitate din │
│ │perimetrul de consolidare │
│ │prudenţială sau a avut calitatea de│
│ │angajat cu atribuţii asociate │
│ │serviciilor furnizate instituţiei │
│ │de credit de oricare din entităţile│
│ │menţionate? │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dumneavoastră sau orice alt membru │
│ │apropiat al familiei deţineţi sau │
│k)│aţi deţinut în ultimii doi ani o │
│ │poziţie cu influenţă politică la │
│ │nivel naţional sau local?^4 │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Vă aflaţi într-o relaţie sau │
│ │poziţie, alta decât cele anterior │
│ │enunţate, care ar putea afecta │
│l)│interesele instituţiei de credit, │
│ │întreprinderii-mamă sau filialelor │
│ │sale: │
│ │[ ] Da [ ] Nu │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Dacă răspunsul este afirmativ, │
│ │furnizaţi detalii complete. │
└──┴───────────────────────────────────┘

    ^4 Pentru expresia poziţie cu influenţă politică la nivel naţional sau local se va avea în vedere trimiterea la noţiunea de „persoană expusă politic“, astfel cum este definită la art. 3 pct. (9) din Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.

    Subsemnatul^5, ........................, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    ^5 Se completează numele şi prenumele persoanei evaluate, astfel cum apare în actul de identitate.
    a) toate răspunsurile şi informaţiile furnizate sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea;
    b) nu există alte fapte asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată;
    c) respect dispoziţiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfăşor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de mandate deţinute simultan.

    Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României toate modificările privind informaţiile furnizate.
    Data:
    Semnătura:
     PARTEA B
    Informaţii furnizate de către instituţia de credit cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere al instituţiei de credit/persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul instituţie de credit^6
    ^6 Informaţiile furnizate de instituţiile de credit cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere vor fi semnate: a) la autorizare - de către acţionarii semnificativi direcţi ai instituţiei de credit sau de către primii 20 de acţionari şi vor fi însuşite de către membrii organului de conducere; b) pentru modificările în situaţie - de către preşedintele organului de conducere în funcţia sa de supraveghere.
    Informaţiile furnizate de instituţiile de credit cu privire la persoanele propuse în calitate de persoane care deţin funcţii-cheie vor fi semnate de un director sau, după caz, de un membru al directoratului instituţiei de credit respective.

    I. Elemente de identificare

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Sediul social ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CUI ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Codul LEI ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Persoana de contact ││
│(nume/prenume/e-mail, telefon) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    II. Rezultatul evaluării adecvării fiecărei persoane propuse ca membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie, prezentat detaliat pentru fiecare criteriu de evaluare şi documentat corespunzător
    III. Descrierea comitetelor din care membrul respectiv urmează a face parte, care sunt stabilite/care urmează a fi stabilite, inclusiv membrii comitetelor şi competenţele acestora^7
    ^7 Informaţiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituţiei de credit.

    IV. Declaraţia instituţiei de credit solicitante privind realizarea evaluării adecvării la nivel colectiv a membrilor organului de conducere prin utilizarea matricei de adecvare prevăzută în anexa nr. 9 din prezentul regulament sau a propriei metodologii şi documentul privind rezultatul evaluării efectuate^8
    ^8 Informaţiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al instituţiei de credit.

    Subsemnatul^9, ............., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile şi informaţiile furnizate sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată.
    ^9 Se completează numele şi prenumele acţionarilor semnificativi direcţi ai instituţiei de credit sau numele şi prenumele primilor 20 de acţionari sau, după caz, numele şi prenumele preşedintelui organului de conducere în funcţia sa de supraveghere sau numele şi prenumele directorului sau al membrului directoratului.

    Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României toate modificările privind informaţiile furnizate.
    Data:
    Semnătura:
    Subsemnatul^10, ........................ declar că îmi însuşesc informaţiile furnizate şi mă oblig să le am în vedere în activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei de credit.
    ^10 Se completează numele şi prenumele membrilor organului de conducere al instituţiei de credit/persoanelor care deţin funcţii-cheie.

    Data:
    Semnătura:
     PARTEA C
    Se vor anexa următoarele documente cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute de regulament:
    – curriculum vitae al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie (semnat şi datat);
    – cazierul judiciar al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie (în original sau copie legalizată);
    – cazierul fiscal al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie (în original sau copie legalizată);
    – copia actului de identitate al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie (certificat pentru conformitate cu originalul);
    – profilul funcţiei pentru care este evaluată persoana propusă;
    – organigrama instituţiei de credit;
    – orice alte documente şi informaţii relevante pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de evaluare în ceea ce priveşte persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie.
    NOTĂ:
    Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    Pentru scopurile prezentului regulament, în vederea evaluării adecvării membrilor organului de conducere al instituţiei de credit/persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul instituţiei de credit solicitante, Banca Naţională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare aplicabile şi ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    Mai multe informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Banca Naţională a României sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa: www.bnr.ro/Date-cu-caracter-personal-17892.aspx.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 12 la Regulamentul nr. 12/2020)
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
     PARTEA I
    Instituţii de credit persoane juridice române
    Instituţiile de credit persoane juridice române se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi sub supravegherea prudenţială a acesteia, potrivit dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT^(1)
    ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    SECŢIUNEA 1
    Bănci

┌──────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │
│în │ │ │Elemente de identificare │Data de la │ │
│registru │Denumirea │Adresa │ │care poate │ │
├─────┬────┤instituţiei│sediului├────────────┬──────────┬───────────────┤începe │Observaţii│
│ │ │de credit │social │cod de │numărul de│identificatorul│desfăşurarea│^(3) │
│Număr│Data│ │ │identificare│ordine în │entităţii │activităţii │ │
│^(2) │ │ │ │fiscală │registrul │juridice (LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │comerţului│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼────────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

    ^(2) Numărul de înscriere în registrul instituţiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJR, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social instituţia de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3 caractere numerice.
    ^(3) Rubrica „Observaţii“ va cuprinde informaţii cu privire la fuziune, divizare şi schimbarea denumirii.
    SECŢIUNEA 2
    Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT^(1)
    ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │
│în │ │ │Elemente de identificare │Data de la │ │
│registru │Denumirea │Adresa │ │care poate │ │
├─────┬────┤instituţiei│sediului├────────────┬──────────┬───────────────┤începe │Observaţii│
│ │ │de credit │social │cod de │numărul de│identificatorul│desfăşurarea│^(3) │
│Număr│Data│ │ │identificare│ordine în │entităţii │activităţii │ │
│^(2) │ │ │ │fiscală │registrul │juridice (LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │comerţului│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼────────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

    ^(2) Numărul de înscriere în registrul instituţiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJR, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social instituţia de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3 caractere numerice.
    ^(3) Rubrica „Observaţii“ va cuprinde informaţii cu privire la fuziune, divizare şi schimbarea denumirii.
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT^(1)
    SECŢIUNEA 3
    Bănci de credit ipotecar

┌──────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │
│în │ │ │Elemente de identificare │Data de la │ │
│registru │Denumirea │Adresa │ │care poate │ │
├─────┬────┤instituţiei│sediului├────────────┬──────────┬───────────────┤începe │Observaţii│
│ │ │de credit │social │cod de │numărul de│identificatorul│desfăşurarea│^(3) │
│Număr│Data│ │ │identificare│ordine în │entităţii │activităţii │ │
│^(2) │ │ │ │fiscală │registrul │juridice (LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │comerţului│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼────────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

    ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^(2) Numărul de înscriere în registrul instituţiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJR, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social instituţia de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3 caractere numerice.
    ^(3) Rubrica „Observaţii“ va cuprinde informaţii cu privire la fuziune, divizare şi schimbarea denumirii.
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT^(1)
    SECŢIUNEA 4
    Organizaţii cooperatiste de credit
    SUBSECŢIUNEA 1
    Case centrale

┌──────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │
│în │ │ │Elemente de identificare │Data de la │ │
│registru │Denumirea │Adresa │ │care poate │ │
├─────┬────┤instituţiei│sediului├────────────┬──────────┬───────────────┤începe │Observaţii│
│ │ │de credit │social │cod de │numărul de│identificatorul│desfăşurarea│^(3) │
│Număr│Data│ │ │identificare│ordine în │entităţii │activităţii │ │
│^(2) │ │ │ │fiscală │registrul │juridice (LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │comerţului│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼────────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

    ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^(2) Numărul de înscriere va avea următoarea structură alfanumerică: ROCC-CC, codul de identificare al casei centrale, format din două caractere numerice, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social casa centrală, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 4 caractere numerice.
    ^(3) Rubrica „Observaţii“ va cuprinde informaţii cu privire la fuziune, divizare şi schimbarea denumirii.
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT^(1)
    SUBSECŢIUNEA 2
    Cooperative de credit

┌──────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │
│în │ │ │Elemente de identificare │Data de la │ │
│registru │Denumirea │Adresa │ │care poate │ │
├─────┬────┤instituţiei│sediului├────────────┬──────────┬───────────────┤începe │Observaţii│
│ │ │de credit │social │cod de │numărul de│identificatorul│desfăşurarea│^(3) │
│Număr│Data│ │ │identificare│ordine în │entităţii │activităţii │ │
│^(2) │ │ │ │fiscală │registrul │juridice (LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │comerţului│ │ │ │
├─────┴────┼───────────┼────────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

    ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^(2) Numărul de înscriere va avea următoarea structură alfanumerică: ROCC-CO, codul de identificare al casei centrale la care este afiliată, format din două caractere numerice, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social cooperativa de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 4 caractere numerice.
    ^(3) Rubrica „Observaţii“ va cuprinde informaţii cu privire la fuziune, divizare şi schimbarea denumirii, precum şi denumirea casei centrale la care sunt afiliate.
     PARTEA
    Sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT^(1)
    SECŢIUNEA 1
    Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe
    Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. b), precum şi cu cele ale art. 69 alin. (1) coroborate cu dispoziţiile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi sub supravegherea prudenţială a acesteia, potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 213 şi cu cele ale art. 164 alin. (1) din acelaşi act normativ.

┌──────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │ │
│în │ │ │Elemente de identificare │Data de la │ │
│registru │ │Adresa │ │care poate │ │
├─────┬────┤Denumirea │sediului ├────────────┬──────────┬───────────────┤începe │Observaţii│
│ │ │sucursalei│sucursalei│cod de │numărul de│identificatorul│desfăşurarea│^(3) │
│Număr│Data│ │ │identificare│ordine în │entităţii │activităţii │ │
│^(2) │ │ │ │fiscală │registrul │juridice (LEI) │ │ │
│ │ │ │ │ │comerţului│ │ │ │
├─────┴────┼──────────┼──────────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴──────────┴──────────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

    ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^(2) Numărul de înscriere în registrul instituţiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJS, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3 caractere numerice.
    ^(3) Rubrica „Observaţii“ va cuprinde informaţii cu privire la schimbarea denumirii sucursalei.
    REGISTRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT^(1)
    SECŢIUNEA 2
    Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre
    Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot înfiinţa sucursale pe teritoriul României pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de autoritatea competentă din statul membru de origine. Supravegherea prudenţială a acestor sucursale este realizată de autoritatea competentă din statul membru de origine al instituţiei de credit, fără a se aduce atingere competenţelor Băncii Naţionale a României prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare [conform art. 45 alin. (1),art. 55 şi 206 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare].

┌──────────┬──────────┬────────┬───────────────┬────────────┬──────────┐
│Înscrierea│ │ │ │Data de la │ │
│în │ │Adresa │Identificatorul│care poate │ │
│registru │Denumirea │sediului│entităţii │începe │Observaţii│
├─────┬────┤sucursalei│social │juridice (LEI) │desfăşurarea│^(3) │
│Număr│Data│ │ │ │activităţii │ │
│^(2) │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────┼──────────┼────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
└──────────┴──────────┴────────┴───────────────┴────────────┴──────────┘

     ^(1) În temeiul art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^(2) Numărul de înscriere în registrul instituţiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică: RB-PJS, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3 caractere numerice.
    ^(3) Rubrica „Observaţii“ va cuprinde informaţii cu privire la schimbarea denumirii sucursalei.

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 13 la Regulamentul nr. 12/2020)
    LISTA
    instituţiilor de credit radiate
    Lista cuprinde instituţiile de credit şi sucursalele instituţiilor de credit din state terţe şi alte state membre radiate din registrul instituţiilor de credit prevăzut la art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬────────┐
│Înscrierea│ │ │ │ │
│în │ │ │Elemente de identificare │ │
│registru │ │Tip │ │ │
├─────┬────┤Denumire│entitate├────────────┬──────────┬───────────────┤Data │
│ │ │entitate│(*) │cod de │numărul de│identificatorul│radierii│
│Număr│Data│ │ │identificare│ordine în │entităţii │ │
│ │ │ │ │fiscală │registrul │juridice (LEI) │ │
│ │ │ │ │ │comerţului│ │ │
├─────┴────┼────────┼────────┼────────────┴──────────┴───────────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└──────────┴────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────┘

    (*) Bănci/Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ/Bănci de credit ipotecar/Case centrale/Cooperative de credit/Sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe/Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre.

    ANEXA 8

    MODIFICĂRI
    ale anexelor nr. I şi II la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014
    privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013
    privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit
    1. Denumirea instituţiei de credit: .....
    Codul LEI al instituţiei de credit: ......
    Data pentru care se face raportarea: ...../...../.....
    Data întocmirii raportării: ...../...../.....

    2. Formular 1: SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE FAŢĂ DE PĂRŢILE AFILIATE INSTITUŢIEI DE CREDIT
    1. Fonduri proprii (FP) =
    2. 25% x FP =
    3. 150 mil. € =
    4. limită =

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───┬────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────────────────────────────┬─────────────┤
│Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Expunere │
│crt.│ │ │ │ │ │Cuantumul│Informaţii CRC │ │ │Sume exceptate │supusă │
│ │ │Cod │Tip │ │Tipul │afilierii│ │Expunere│Ajustări│ │limitării │
├────┤Cod│LEI │entitate│Denumire│afilierii│sau ├────────┬─────────┬────┬────────┬───────┬────────────┬─────────┬──────┬─────────────┤brută │şi alte ├─────────┬──────────────────────┼────────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │funcţia │Tip │Valoarea │Tip │Termen │Carduri│Comportament│Serviciul│ │ │ │reduceri│fără │cu protecţie │valoare │% │
├────┤ │ │ │ │ │deţinută │garanţie│garanţiei│risc│de │şi │credit │datoriei │Valută│Restructurare│ │ │protecţie├─────────┬────────────┤absolută│din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acordare│leasing│ │ │ │ │ │ │ │finanţată│ne-finanţată│ │FP │
├────┼───┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤
│(1) │(2)│(2a)│(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │(11) │(12) │(13) │(14) │(15) │(16) │(17) │(18) │(19) │(20) │(21) │(22)│
├────┼───┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤
├────┼───┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤
├────┼───┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤
├────┼───┼────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼────┤
├────┼───┴────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────┴────────┴───────┴────────────┴─────────┴──────┴─────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┼────┤
│ │TOTAL aferent entităţilor identificate cu cod „1“ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┼────┤
│ │TOTAL │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────┘
    3. Formular 2: SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE FAŢĂ DE PĂRŢILE AFILIATE INSTITUŢIEI
    DE CREDIT CARE NECESITĂ APROBAREA PREALABILĂ A
    ORGANULUI DE CONDUCERE AL INSTITUŢIEI DE CREDIT
    (lunile aferente trimestrului pentru care se face raportarea)

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───┬────┬────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Expuneri │
│ │ │ │ │înregistrate │
│ │ │ │ │potrivit art. │
│ │ │ │ │105 alin. (1) │
│ │ │ │ │din │
│Nr. │ │Cod │ │Regulamentul │
│crt.│Cod│LEI │Denumire│Băncii │
│ │ │ │ │Naţionale a │
│ │ │ │ │României nr. 5/│
│ │ │ │ │2013, cu │
│ │ │ │ │modificările şi│
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare │
├────┼───┼────┼────────┼───────────────┤
│(1) │(2)│(2a)│(3) │(4) │
├────┼───┼────┼────────┼───────────────┤
├────┼───┼────┼────────┼───────────────┤
├────┼───┼────┼────────┼───────────────┤
├────┼───┴────┴────────┼───────────────┤
│ │TOTAL │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    4. Tabel referinţe formular 1: Situaţia privind expunerile faţă de părţile afiliate instituţiei de credit

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│col.│Denumire │Referinţe şi │
│/ │celulă │comentarii │
│rând│ │ │
├────┴──────────┴──────────────────────┤
│Rânduri │
├────┬──────────┬──────────────────────┤
│ │ │Echivalentul se │
│ │ │calculează la cursul │
│ │ │de schimb în vigoare │
│ │150 mil. €│comunicat de Banca │
│3 │= │Naţională a României │
│ │ │în ultima zi bancară │
│ │ │lucrătoare a perioadei│
│ │ │pentru care se │
│ │ │întocmeşte raportarea.│
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Stabilită potrivit │
│ │ │art. 104 alin. (3) din│
│ │ │Regulamentul Băncii │
│ │ │Naţionale a României │
│ │ │nr. 5/2013 privind │
│4 │limită = │cerinţe prudenţiale │
│ │ │pentru instituţiile de│
│ │ │credit, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴──────────┴──────────────────────┤
│Coloane │
├────┬──────────┬──────────────────────┤
│ │ │Codurile vor fi │
│ │ │stabilite de către │
│ │ │instituţia de credit │
│ │ │astfel încât acestea │
│ │ │să permită │
│ │ │identificarea unică a │
│2 │Cod │fiecărui debitor; dacă│
│ │ │entităţile fac │
│ │ │obiectul raportării şi│
│ │ │în alte grupuri care │
│ │ │fac obiectul altor │
│ │ │raportări, acestea │
│ │ │primesc acelaşi cod de│
│ │ │identificare. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │identificatorul │
│ │ │entităţii juridice │
│2a │Cod LEI │(Legal Entity │
│ │ │Identifier), în măsura│
│ │ │în care acesta este │
│ │ │disponibil. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu: „1“│
│ │Tip │- pentru entităţi care│
│3 │entitate │nu sunt instituţii; │
│ │ │„2“ - pentru entităţi │
│ │ │care sunt instituţii. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Numele persoanei │
│4 │Denumire │fizice sau denumirea │
│ │ │persoanei juridice │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Încadrarea se va face │
│ │ │potrivit art. 102 │
│ │ │alin. (3) din │
│ │Tipul │Regulamentul Băncii │
│5 │afilierii │Naţionale a României │
│ │ │nr. 5/2013, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │În cazul debitorilor │
│ │ │persoane juridice, │
│ │ │cuantumul afilierii │
│ │ │reprezintă procentul │
│ │ │de capital deţinut │
│ │ │care reprezintă │
│ │ │legătura dintre │
│ │ │debitor şi entitatea │
│ │ │din cadrul grupului/ │
│ │Cuantumul │grupul instituţiei de │
│ │afilierii │credit. În cazul │
│6 │sau │debitorilor persoane │
│ │funcţia │fizice, funcţia │
│ │deţinută │deţinută este poziţia │
│ │ │în care persoana │
│ │ │fizică respectivă │
│ │ │activează în cadrul │
│ │ │entităţii din cadrul │
│ │ │grupului instituţiei │
│ │ │de credit. În afară de│
│ │ │funcţie se completează│
│ │ │şi denumirea persoanei│
│ │ │juridice în care │
│ │ │funcţia este deţinută.│
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Următoarele informaţii│
│ │ │vor fi completate în │
│ │ │conformitate cu „Modul│
│ │ │de completare“ │
│ │ │prevăzut în anexa nr. │
│ │ │4 la Regulamentul │
│ │ │Băncii Naţionale a │
│ │ │României nr. 2/2012 │
│ │ │privind organizarea şi│
│ │ │funcţionarea la Banca │
│ │ │Naţională a României a│
│7-15│Informaţii│Centralei Riscului de │
│ │CRC │Credit, republicat, │
│ │ │respectiv în │
│ │ │conformitate cu: │
│ │ │- Rubrica 6 - „Cod │
│ │ │risc“ │
│ │ │- Rubrica 7 - │
│ │ │„Comportament credit“ │
│ │ │- Rubrica 8 - │
│ │ │„Serviciul datoriei“ │
│ │ │- Rubrica 9 - „Valută“│
│ │ │- Rubrica 10 - │
│ │ │„Restructurare“. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Expunerea existentă │
│ │ │înaintea deducerii │
│ │ │ajustărilor de valoare│
│ │ │/provizioanelor │
│ │ │aferente şi înaintea │
│ │ │aplicării art. 399-403│
│ │ │din Regulamentul (UE) │
│ │ │nr. 575/2013 al │
│16 │Expunere │Parlamentului European│
│ │brută │şi al Consiliului din │
│ │ │26 iunie 2013 privind │
│ │ │cerinţele prudenţiale │
│ │ │pentru instituţiile de│
│ │ │credit şi firmele de │
│ │ │investiţii şi de │
│ │ │modificare a │
│ │ │Regulamentului (UE) │
│ │ │nr. 648/2012 │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Ajustări şi alte │
│ │Ajustări │reduceri aplicate │
│17 │şi alte │expunerii potrivit │
│ │reduceri │art. 111 din │
│ │ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │ │575/2013 │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│18, │ │Expunerea exceptată │
│19, │Sume │conform art. 399-403 │
│20 │exceptate │din Regulamentul (UE) │
│ │ │nr. 575/2013 │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │valoare │Col. (16) – Col. (17) │
│21 │absolută │– Col. (18) – Col. │
│ │ │(19) – Col. (20) │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│22 │% din FP │Col. (21)/FP x 100 │
└────┴──────────┴──────────────────────┘    5. Tabel referinţe formular 2: Situaţia privind expunerile faţă de părţile afiliate instituţiei de credit care necesită aprobarea prealabilă a organului de conducere al instituţiei de credit

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│col.│Denumire │Referinţe şi │
│/ │celulă │comentarii │
│rând│ │ │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│Coloane │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│ │ │Codurile vor fi │
│ │ │stabilite de către │
│ │ │instituţia de credit│
│ │ │astfel încât acestea│
│ │ │să permită │
│2 │Cod │identificarea unică │
│ │ │a fiecărui debitor; │
│ │ │dacă entităţile fac │
│ │ │obiectul altor │
│ │ │raportări, acestea │
│ │ │primesc acelaşi cod │
│ │ │de identificare. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │identificatorul │
│ │ │entităţii juridice │
│2a │Cod LEI │(Legal Entity │
│ │ │Identifier), în │
│ │ │măsura în care │
│ │ │acesta este │
│ │ │disponibil. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Expunerile │
│ │ │menţionate la art. │
│ │Expuneri │105 alin. (1) din │
│ │înregistrate│Regulamentul Băncii │
│4 │potrivit │Naţionale a României│
│ │art. 105 │nr. 5/2013, cu │
│ │alin. (1) │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare. │
└────┴────────────┴────────────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016