Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT şi METODOLOGIE din 15 octombrie 2021  de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum şi a modalităţii de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT şi METODOLOGIE din 15 octombrie 2021 de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic, precum şi a modalităţii de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic, furnizate de Comisia de clasificare a carcaselor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 292 din 15 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1077 din 10 noiembrie 2021.
──────────
    ART. 1
    Prin prezenta se stabilesc:
    a) regulamentul şi metodologia de colectare, de înregistrare, de prelucrare şi raportare a rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a unor categorii de animale vii, pe specii, în baza naţională de date a clasificării, prin intermediul sistemului informatic;
    b) modalitatea de obţinere a aplicaţiilor informatice specifice de înregistrare şi raportare a datelor şi a parolei securizate de acces în sistemul informatic.


    ART. 2
    Sistemul informatic, aşa cum este definit în anexa nr. 1 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, aprobată prin Legea nr. 228/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este alcătuit din:
    a) aplicaţiile software specifice, denumite în continuare aplicaţii specifice, destinate clasificatorilor de carcase şi utilizate de aceştia pentru colectarea, înregistrarea datelor primare şi generarea rapoartelor de clasificare a carcaselor electronice, conform normelor tehnice de clasificare a carcaselor, diferenţiat, pe specii;
    b) aplicaţia software a Comisiei de clasificare a carcaselor, denumită în continuare aplicaţia software a CCC, utilizată atât pentru arhivarea tuturor informaţiilor din Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, care reprezintă baza naţională de date a clasificării, cât şi pentru colectarea şi centralizarea tuturor rapoartelor de clasificare carcase electronice, în vederea aplicării metodologiilor specifice de calcul al preţurilor, întocmirii rapoartelor naţionale de preţuri şi raportării acestora către autoritatea competentă.


    ART. 3
    (1) Clasificatorii carcase independenţi, clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai agenţiei de clasificare carcase respectă o înregistrare uniformă a informaţiilor cuprinse în baza naţională de date a clasificării şi au obligaţia de a introduce şi înregistra în aplicaţiile specifice următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale abatorului, ale agenţiei de clasificare carcase, ale clasificatorului independent, ale clasificatorului carcase angajat/colaborator al agenţiei de clasificare carcase, după caz, datele de identificare ale animalelor, ale furnizorilor/producătorilor de animale;
    b) denumirea abatorului şi a furnizorului/producătorului de animale trebuie să fie identică, inclusiv semnele de punctuaţie, cu denumirea din certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi trebuie să respecte regulile indicate la alin. (2). În cazul în care în denumire sunt prezente elemente pentru care pot fi folosite acronime uzuale (spre exemplu: societatea comercială, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată etc.), trebuie folosit acronimul şi obligatoriu caracterul punct după fiecare literă a acestuia (S.C., P.F.A., I.I., I.F., S.A., S.R.L. etc.);
    c) codul unic de înregistrare (C.U.I.) al abatorului şi furnizorului/producătorului de animale trebuie să fie identic cu cel specificat în certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi trebuie precizat şi atributul fiscal RO, acolo unde este cazul. Nu se admit pauze între litere şi cifre. Pentru introducerea în aplicaţia de clasificare trebuie verificată corectitudinea C.U.I. şi a atributului fiscal RO, pe site-ul www.mfinante.ro;
    d) codul numeric personal (C.N.P.) pentru persoanele fizice, numele urmat de prenume şi judeţul de domiciliu care se preiau din cartea de identitate sau buletinul de identitate;
    e) preţul comunicat de abator prin formularul de comunicare al preţului, conform modelului prevăzut în normele tehnice de clasificare, pe specii, astfel încât valoarea finală corectă a carcaselor să fie calculată automat;
    f) greutăţile carcaselor din lista pusă la dispoziţie de abator;
    g) conţinutul de carne macră pentru carcasele de porc este calculat automat de aplicaţia specifică prin substituirea măsurătorilor grosimii slăninii şi ale grosimii muşchiului în formula de predicţie stabilită pentru fiecare metodă/echipament de clasificare, prin experimentul de disecţie. Măsurătorile menţionate anterior sunt preluate de aplicaţia specifică din fişierele generate de echipamentele de clasificare cu sondă optică Fat-O-Meat’er şi OptiGrade-Pro şi din fişierele editate de clasificator pentru metoda ZP, aplicată cu rigla. Aplicaţia specifică distribuie carcasele de porcine în funcţie de valoarea predictivă a conţinutului de carne macră în clasele de calitate prevăzute la punctul B.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
    h) categoriile, clasele de conformaţie şi clasele de grăsime pentru carcasele de bovine prevăzute la punctul A.II şi III din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 sunt selectate de clasificator din listele derulante ale aplicaţiei specifice pentru a evita erorile de introducere a datelor.

    (2) La editarea electronică a raportului de clasificare este interzis să se folosească caracterele: virgulă (,), apostrof (‘ `), punct şi virgulă (;). În cazul folosirii caracterelor nepermise, aplicaţia software a CCC poate determina respingerea datelor provenite din aplicaţiile specifice.
    (3) Clasificatorii carcase independenţi, agenţiile de clasificare carcase, clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai agenţiei de clasificare carcase respectă structura stabilită a fişierului tip text de export, semnificaţia, ordinea şi formatul fiecărei informaţii, precum şi extensia „.txt“. Prin excepţie, în cazul folosirii altor aplicaţii informatice şi nu a aplicaţiilor specifice distribuite de Comisia de clasificare a carcaselor, există obligativitatea asigurării compatibilităţii între aplicaţiile folosite şi aplicaţia software a CCC.

    ART. 4
    (1) Clasificatorul carcase independent trebuie să concateneze într-un fişier unic toate fişierele tip text de export provenite din aplicaţiile specifice utilizate, respectiv datele conţinute de toate rapoartele de clasificare a carcaselor electronice, pe specii, întocmite în perioada de luni-duminică a săptămânii de raportare anterioară, fără a modifica informaţiile de clasificare, structura, ordinea sau formatul informaţiilor din fişierele de export.
    (2) Clasificatorul carcase independent trebuie să transmită, individual, Comisiei de clasificare a carcaselor, în fiecare zi de luni a fiecărei săptămâni, până la ora 24,00, fişierul unic în formatul şi cu structura generată de aplicaţiile specifice, de la toate abatoarele cu care are încheiate contracte de prestări servicii de clasificare carcase şi în care a desfăşurat activitatea de clasificare carcase în săptămâna de raportare anterioară notificării.
    (3) Clasificatorul carcase independent, în cazul în care, în săptămâna de raportare anterioară notificării, nu a efectuat activităţi de clasificare a carcaselor în oricare din abatoarele cu care are încheiate contracte, notifică această informaţie Comisiei de clasificare a carcaselor, nominalizând abatorul/abatoarele, prin aplicaţia software a CCC. În cazuri excepţionale, atunci când nu este posibil accesul la aplicaţia software a CCC sau atunci când se solicită acest lucru, explicit, de către Comisia de clasificare a carcaselor, clasificatorul carcase independent va transmite prin e-mail fişierul unic sau notificarea, după caz.
    (4) Este interzis clasificatorului carcase independent să mai efectueze modificări ulterioare asupra datelor înregistrate în rapoartele de clasificare a carcaselor, după ce a transmis fişierele unice Comisiei de clasificare a carcaselor pentru a fi înregistrate în baza naţională de date a clasificării.

    ART. 5
    (1) Clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai agenţiei de clasificare după întocmirea raportului de clasificare a carcaselor, în maximum 24 de ore, transmit agenţiei de clasificare carcase toate fişierele tip text de export provenite din aplicaţiile specifice utilizate, respectiv toate datele conţinute de rapoartele de clasificare a carcaselor, electronice, pe specii, întocmite la abatoarele unde au desfăşurat activitatea de clasificare, fără a modifica informaţiile de clasificare, structura, ordinea sau formatul informaţiilor din fişierele de export.
    (2) Agenţia de clasificare carcase trebuie să concateneze într-un fişier unic toate fişierele tip text de export provenite din aplicaţiile specifice utilizate de clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori, respectiv datele conţinute de toate rapoartele de clasificare a carcaselor, electronice, pe specii, întocmite în perioada de luni-duminică a săptămânii de raportare anterioară, fără a modifica informaţiile de clasificare, structura, ordinea sau formatul informaţiilor din fişierele de export.
    (3) Agenţia de clasificare carcase trebuie să transmită Comisiei de clasificare a carcaselor, în fiecare zi de luni a fiecărei săptămâni, până la ora 24,00, fişierul unic în formatul şi cu structura generată de aplicaţiile specifice, de la toate abatoarele cu care are încheiate contracte de prestări servicii de clasificare carcase şi în care clasificatorii carcase angajaţi/ colaboratori au desfăşurat activitatea de clasificare carcase în săptămâna de raportare anterioară notificării.
    (4) Agenţia de clasificare carcase, în cazul în care, în săptămâna de raportare anterioară notificării, nu a efectuat activităţi de clasificare a carcaselor în oricare din abatoarele cu care are încheiate contracte, notifică această informaţie Comisiei de clasificare a carcaselor, nominalizând abatorul/ abatoarele, prin aplicaţia software a CCC. În cazuri excepţionale, atunci când nu este posibil accesul la aplicaţia software a CCC sau atunci când se solicită acest lucru, explicit, de către Comisia de clasificare a carcaselor, agenţia de clasificare carcase va transmite prin e-mail fişierul unic sau notificarea, după caz.
    (5) Este interzis agenţiei de clasificare carcase să mai accepte şi să mai efectueze modificări ulterioare asupra datelor înregistrate în rapoartele de clasificare a carcaselor, întocmite de clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori, după ce a transmis fişierele unice Comisiei de clasificare a carcaselor pentru a fi înregistrate în baza naţională de date a clasificării.

    ART. 6
    (1) Comisia de clasificare a carcaselor, în fiecare zi de luni a fiecărei săptămâni, la ora 24,00 închide sesiunea de colectare a fişierelor unice, transmise de clasificatorii carcase independenţi şi de agenţiile de clasificare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (4) şi ale art. 5 alin. (5), după data-limită de închidere a sesiunii de colectare, orice modificare ulterioară a datelor înregistrate în baza naţională de date a clasificării se justifică de către clasificatorii carcase independenţi şi agenţiile de clasificare carcase şi se realizează numai cu acordul inspecţiei clasificare carcase zonale şi al Comisiei de clasificare a carcaselor. Modificarea se realizează de Comisia de clasificare a carcaselor şi este posibilă cu condiţia ca datelor centralizate, la nivel naţional, să nu le fi fost aplicate, pentru săptămâna de raportare în cauză, metodologiile specifice de calcul al preţurilor.
    (3) Comisia de clasificare a carcaselor centralizează la nivel naţional, prin aplicaţia software a CCC, rezultatele tehnice de clasificare a carcaselor şi preţurile acestora pentru fiecare specie şi aplică metodologiile specifice de calcul al preţurilor, astfel:
    a) pentru porcine se calculează preţul mediu ponderat de piaţă care se referă la clasele şi greutăţile prevăzute la art. 9 lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, ponderile fiind reprezentate de greutatea rece a fiecărei carcase inclusă în raportare;
    b) pentru bovinele cu vârsta de minimum opt luni se calculează preţul mediu ponderat de piaţă care se referă la categoriile menţionate la pct. A.II din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 şi la clasele de conformaţie şi de acoperire cu grăsime menţionate la art. 7 din Regulamentul (UE) 2017/1.184, ponderile fiind reprezentate de greutatea rece a fiecărei carcase inclusă în raportare.

    (4) Comisia de clasificare a carcaselor întocmeşte rapoartele săptămânale de preţuri, pe specii, la nivel naţional, pentru săptămâna de raportare anterioară şi le transmite inspecţiei clasificare carcase de la nivel central, în fiecare zi de marţi a săptămânii până la ora 24,00.
    (5) Comisia de clasificare a carcaselor nu mai acceptă şi nu mai efectuează nicio modificare în baza naţională de date a clasificării, după transmiterea rapoartelor naţionale de preţuri, către Inspecţia Clasificare Carcase.
    (6) Comisia de clasificare a carcaselor nu comunică preţurile înregistrate, pentru săptămâna de raportare anterioară, niciunui alt organism înainte ca acestea să fie comunicate Comisiei Europene de către Inspecţia Clasificare Carcase din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (7) Comisia de clasificare a carcaselor arhivează şi centralizează informaţiile tehnice de clasificare şi de preţuri, pe specii de carcase, la nivel naţional, pe săptămâni de raportare, pe abatoare, pe furnizori/producători de animale, pe clasificatori, pe agenţii de clasificare, pe metode de clasificare, în cazul clasificării carcaselor de porcine, şi le transmite săptămânal, în fiecare zi de miercuri a fiecărei săptămâni, inspecţiei clasificare carcase de la nivel central şi zonal.
    (8) Comisia de clasificare a carcaselor publică pe site-ul propriu, în fiecare zi de joi a fiecărei săptămâni, rezultatele operative de clasificare a carcaselor care cuprind secţiunile: informaţii tehnice şi informaţii de piaţă.

    ART. 7
    (1) Sistemul informatic prin intermediul căruia se înregistrează, colectează, prelucrează, centralizează şi raportează informaţiile de clasificare în baza naţională de date a clasificării se accesează numai dacă clasificatorii carcase independenţi şi clasificatorii carcase angajaţi/colaboratori ai agenţiilor de clasificare carcase deţin atestat de clasificator carcase, se înregistrează şi se activează în acest sistem şi obţin autorizaţie de clasificare carcase.
    (2) Comisia de clasificare carcase furnizează fiecărui clasificator carcase care depune documentaţia aferentă şi se activează în sistemul naţional de clasificare al carcaselor aplicaţia specifică de operare în sistemul informatic împreună cu manualul de clasificare pentru specia de carcase pentru care solicitantul a absolvit specializarea.
    (3) Comisia de clasificare carcase atribuie parola securizată de acces în sistemul informatic clasificatorilor carcase independenţi şi agenţiilor de clasificare carcase, numai după obţinerea autorizaţiei de clasificare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016