Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 septembrie 2014  de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 septembrie 2014 de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 16 septembrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Centrul Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo, denumit în continuare C.N.E. Judo Focşani, este unitate sportivă fără personalitate juridică, specializată în pregătirea şi perfecţionarea cadeţilor în judoul masculin de performanţă.
    (2) C.N.E. Judo Focşani îşi desfăşoară activitatea în cadrul clubului sportiv şcolar de pe lângă Liceul cu Program Sportiv Focşani (L.P.S. Focşani).
    ART. 2
    Scopul C.N.E. Judo Focşani îl reprezintă selecţia, pregătirea şi perfecţionarea elevilor cu calităţi deosebite pentru judoul de înaltă performanţă, în vederea promovării lor în loturile naţionale. În paralel, se urmăreşte pregătirea lor şcolară şi asigurarea unui climat educativ corespunzător.
    ART. 3
    Activitatea financiar-contabilă se derulează în cadrul L.P.S. Focşani, cu evidenţiere distinctă pentru această activitate, iar finanţarea este asigurată de Ministerul Tineretului şi Sportului (M.T.S.), prin Federaţia Română de Judo (F.R.J.), de autorităţile administraţiei publice locale, prin Primăria Municipiului Focşani, şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea.
    ART. 4
    (1) Prezentul regulament este elaborat în baza Adresei Primăriei Municipiului Focşani nr. 8.089 din 15 februarie 2011, a adreselor Federaţiei Române de Judo nr. 684 din 9 august 2010 şi nr. 624 din 12 iunie 2014, a Adresei Liceului cu Program Sportiv Focşani nr. 2.412 din 6 decembrie 2010 şi a Adresei Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret nr. 2.448 din 2 septembrie 2010.
    (2) C.N.E. Judo Focşani este recunoscut de către M.T.S. şi F.R.J., în baza programului de promovare a copiilor şi juniorilor.

    CAP. II
    Organizarea C.N.E. Judo Focşani

    ART. 5
    (1) C.N.E. Judo Focşani este coordonat administrativ de către directorul L.P.S. Focşani.
    (2) În vederea atingerii scopului pentru care este înfiinţat, la C.N.E. Judo Focşani activează următoarele categorii de personal, cu încadrarea în normativul de personal aprobat pentru L.P.S. Focşani:
    - 1 director tehnic (antrenor coordonator);
    - 1 profesor-antrenor/antrenor;
    - 1 medic;
    - 1 preparator fizic;
    - 1 maseur;
    - 1 operator video.
    ART. 6
    (1) Consiliul de administraţie al C.N.E. Judo Focşani va fi format din 7 persoane, după cum urmează:
    - un reprezentant desemnat al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea;
    - un reprezentant desemnat al F.R.J.;
    - 2 reprezentanţi ai C.N.E. Judo Focşani, respectiv directorul tehnic şi antrenorul;
    - 2 reprezentanţi ai L.P.S. Focşani, respectiv directorul şi contabilul-şef;
    - un reprezentant al administraţiei locale a municipiului Focşani.
    (2) Consiliul de administraţie aprobă strategia, bugetul, regulamentul intern al C.N.E. Judo Focşani, aprobă programele şi planurile de pregătire sportivă, avizate de F.R.J.
    ART. 7
    (1) Pregătirea sportivilor selecţionaţi în C.N.E. Judo Focşani este asigurată de un colectiv tehnic format din: directorul tehnic, un profesor-antrenor/antrenor, un medic, un preparator fizic şi un maseur.
    (2) Încadrarea directorului tehnic, a profesorului-antrenor/ antrenorului, a medicului, a preparatorului fizic, a maseurului şi a operatorului video se realizează de F.R.J.
    ART. 8
    Colectivul tehnic al C.N.E. Judo Focşani constituie un cabinet metodic pe lângă L.P.S. Focşani, care elaborează norme, criterii de selecţie, metode şi mijloace de pregătire şi perfecţionare, care se supun avizării Consiliului de administraţie al C.N.E. Judo Focşani şi aprobării Colegiului director al F.R.J.
    ART. 9
    (1) Activitatea sportivă de performanţă în cadrul C.N.E. Judo Focşani se desfăşoară pe grupe de vârstă:
    a) grupa de juniori I - 8 sportivi reprezintă România în competiţiile amicale şi oficiale de juniori şi tineret, iar pe plan intern participă la competiţiile amicale şi oficiale organizate de F.R.J., pentru această categorie de vârstă, sub denumirea de L.P.S. Focşani C.N.E.;
    b) grupa de juniori II - 8 sportivi reprezintă România în competiţiile amicale şi oficiale de juniori, iar pe plan intern participă la competiţiile amicale şi oficiale organizate de F.R.J., pentru această categorie de vârstă, sub denumirea de L.P.S. Focşani C.N.E.
    (2) În cazul în care consideră necesară creşterea numărului de sportivi la cele două grupe, F.R.J. suportă integral cheltuielile de masă şi cheltuielile de cazare a acestora.
    ART. 10
    (1) Sportivii pregătiţi în cadrul C.N.E. Judo Focşani vor fi selecţionaţi de către colectivul tehnic al C.N.E. Judo Focşani şi de către un colectiv tehnic al F.R.J. dintre sportivii care se remarcă în competiţiile naţionale şi zonale.
    (2) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ implicate şi cu acordul acestora, asigură transferul pe linie şcolară al elevilor selecţionaţi în C.N.E. Judo Focşani.
    (3) Pentru competiţiile internaţionale, oficiale sau amicale pot fi selecţionaţi sportivi de la alte cluburi, la propunerea antrenorului federal şi cu aprobarea Colegiului director al F.R.J.
    ART. 11
    Sportivii şi colectivul tehnic beneficiază, pe tot parcursul activităţii din C.N.E. Judo Focşani, de toate drepturile stipulate în normativele financiare legale. Aceste drepturi sunt asigurate de F.R.J. pentru activităţile de lot naţional şi de către cluburile de provenienţă pentru activităţile competiţionale naţionale.
    ART. 12
    (1) Sportivii selecţionaţi în C.N.E. Judo Focşani care nu corespund cerinţelor judoului de performanţă sau comit abateri disciplinare prevăzute în regulamentul intern al C.N.E. Judo Focşani se întorc necondiţionat la cluburile de provenienţă.
    (2) În aceste cazuri, locurile rămase libere vor fi completate cu alţi sportivi selecţionaţi conform prezentului regulament.
    ART. 13
    (1) La încheierea activităţii în cadrul C.N.E. Judo Focşani, sportivii deveniţi seniori se pot transfera la oricare club din România. Din suma transferului stabilită de către F.R.J., 1/2 revine cluburilor sportive şcolare de unde au fost selecţionaţi iniţial sportivii respectivi şi 1/2 C.N.E. Judo Focşani, pentru reîntregirea bugetului.
    (2) Cluburile de seniori vor încheia contracte ferme cu elevii, sportivi absolvenţi, până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 23 de ani. Aceste contracte devin anexe la contractele de bază, încheiate de sportivi cu F.R.J.
    (3) În această perioadă, sportivii sunt transferaţi în străinătate, dacă este cazul, numai la cluburi de înaltă performanţă, cu garantarea de către aceste cluburi, prin contract, a participării necondiţionate a sportivilor respectivi la convocările loturilor naţionale ale României.
    (4) Transferul internaţional, în acest caz, se realizează cu acordul F.R.J. şi se încheie după achitarea de către clubul sportiv român în contul C.N.E. Judo Focşani a 50% din valoarea sumei de transfer negociate în euro (\'c7) cu clubul din străinătate.
    (5) După împlinirea vârstei de 23 de ani, sportivii ies de sub incidenţa acordului prevăzut la alin. (4), dar rămân sub incidenţa regulamentelor F.R.J.
    (6) Orice modificare privind transferul sportivilor din C.N.E. Judo Focşani se face cu acordul F.R.J., al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea şi al C.N.E. Judo Focşani.

    CAP. III
    Finanţarea şi dotarea centrului

    ART. 14
    Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, asigură:
    a) 50% din cheltuielile privind alocaţia de masă şi cazare pentru un număr de 20 de persoane, timp de 300 de zile anual, conform legislaţiei în vigoare, suma virându-se la L.P.S. Focşani după încasarea cotei de 50% de la F.R.J.;
    b) transferul pe linie şcolară al elevilor-sportivi selecţionaţi în C.N.E. Judo Focşani;
    c) folosirea gratuită, minimum 6-8 ore/zi, a bazelor sportive aflate în patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza unui program stabilit;
    d) asigurarea fondurilor necesare în vederea participării sportivilor la competiţiile naţionale, în limita bugetului aprobat.
    ART. 15
    F.R.J. asigură următoarele:
    a) salarizarea directorului tehnic;
    b) salarizarea profesorului-antrenor/antrenorului;
    c) salarizarea medicului;
    d) salarizarea preparatorului fizic;
    e) salarizarea maseurului;
    f) salarizarea operatorului video;
    g) cheltuielile necesare participării în programe şi competiţii la nivel de loturi naţionale ale României;
    h) 50% din cheltuielile privind alocaţia de masă şi cazare pentru un număr de 20 de persoane, timp de 300 de zile anual, conform legislaţiei în vigoare; suma se virează la L.P.S. Focşani;
    i) organizarea a două tabere de pregătire şi recuperare, la munte sau la mare, timp de 28 de zile (2 x 14 zile x 20 de persoane);
    j) un set complet de echipament de reprezentare pentru sportivii şi colectivul tehnic nominalizaţi în loturile naţionale, pe perioada convocării;
    k) materiale necesare antrenamentelor (manechini, saltele judo, mingi medicinale, corzi elastice etc.);
    l) susţinătoare de efort şi medicamentaţia pentru sportivii nominalizaţi în loturile naţionale pe perioada convocării;
    m) încheierea asigurărilor pentru accidente sportive pentru componenţii C.N.E. Judo Focşani;
    n) indemnizaţia de efort lunară pentru sportivi şi colectivul tehnic al C.N.E. Judo Focşani, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 16
    Administraţia locală a municipiului Focşani asigură:
    a) folosirea gratuită, minimum 6-8 ore/zi, a bazei sportive a Sălii Polivalente Focşani;
    b) amenajarea şi folosirea gratuită, minimum 6-8 ore/zi, a bazei sportive a L.P.S. Focşani;
    c) premierea sportivilor şi a antrenorilor pentru rezultatele din competiţiile naţionale şi internaţionale;
    d) cheltuielile administrative şi gospodăreşti ale C.N.E. Judo Focşani;
    e) punerea la dispoziţie şi folosirea gratuită a spaţiilor de cazare şi de masă necesare desfăşurării activităţii C.N.E. Judo Focşani.
    ART. 17
    Gestionarea bunurilor şi a fondurilor C.N.E. Judo Focşani se face de către L.P.S. Focşani.
    ART. 18
    Stabilirea bugetelor acordate C.N.E. Judo Focşani se face după definitivarea bugetelor finanţatorilor. Ulterior, finanţarea se face lunar, conform bugetului anual al C.N.E. Judo Focşani, aprobat de fiecare finanţator în parte.
    ART. 19
    Bunurile primite în natură sau cele procurate din fondurile alocate pentru această destinaţie sunt utilizate şi evidenţiate conform legii.
    ART. 20
    Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, M.T.S., F.R.J. şi Primăria Municipiului Focşani vor controla periodic activitatea financiară a C.N.E. Judo Focşani, pentru sumele alocate de fiecare dintre acestea.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    (1) C.N.E. Judo Focşani îşi începe activitatea la data intrării în vigoare a ordinului privind înfiinţarea sa şi va funcţiona în baza prezentului regulament şi a regulamentului intern propriu.
    (2) Regulamentul intern va respecta prevederile prezentului regulament, normele financiare elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, M.T.S. şi Consiliul Local al Municipiului Focşani, contractele de muncă sau de colaborare încheiate de C.N.E. Judo Focşani, F.R.J. şi sportivii/tehnicienii centrului.
    ART. 22
    (1) Încetarea activităţii C.N.E. Judo Focşani poate surveni ca urmare a:
    a) neîndeplinirii condiţiilor financiare şi materiale ale C.N.E. Judo Focşani;
    b) ineficienţei procesului de instruire şi educaţie;
    c) gestionării necorespunzătoare sau frauduloase a mijloacelor materiale sau financiare alocate.
    (2) Încetarea activităţii se face prin ordin emis de ministrul educaţiei naţionale.
    ART. 23
    (1) Consiliul de administraţie al C.N.E. Judo Focşani asigură coordonarea şi controlul curent al activităţii C.N.E. Judo Focşani şi prezintă anual, la cererea Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliului Local al Municipiului Focşani sau a F.R.J., raportul de activitate al C.N.E. Judo Focşani.
    (2) Controlul C.N.E. Judo Focşani va fi efectuat de fiecare instituţie cu atribuţii în activitatea şi finanţarea acestei unităţi sportive.
    ART. 24
    Orice modificare a prezentului regulament se face prin ordin emis de ministrul educaţiei naţionale.

                          _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016