Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 noiembrie 2000  de aparare impotriva incendiilor in masa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 9 noiembrie 2000 de aparare impotriva incendiilor in masa

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 noiembrie 2000
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prin incendiu în masa, în sensul prezentului regulament, se înţelege acel incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative majore asupra desfãşurãrii normale a activitãţilor social-economice, precum şi asupra mediului înconjurãtor şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri, constituite potrivit legii.
(2) Acţiunile şi mãsurile de apãrare impotriva incendiilor în masa se organizeazã şi se desfãşoarã în scopul apãrãrii vieţii şi al asigurãrii protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi a factorilor de mediu impotriva efectelor negative ale acestui tip de dezastru.
(3) Face obiectul prezentului regulament ansamblul acţiunilor şi mãsurilor preventive, de intervenţie operativã, de recuperare şi reabilitare în situaţia de urgenta publica generata de incendii în masa.
(4) Principalii parametri şi nivelurile minime de gravitate ce caracterizeazã situaţia de urgenta publica generata de incendii în masa sunt prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi mãsurilor de apãrare impotriva incendiilor în masa se realizeazã la nivel naţional prin Comisia centrala pentru incendii în masa, organizatã pe lângã Ministerul de Interne.
(2) În teritoriu acţiunile şi mãsurile de apãrare impotriva incendiilor în masa se realizeazã prin comisiile judeţene, municipale, orãşeneşti şi comunale de apãrare impotriva dezastrelor.
(3) Banca de date privind incendiile în masa se organizeazã în cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
ART. 3
Aplicarea mãsurilor operative de apãrare impotriva incendiilor în masa se realizeazã în mod unitar pe baza planurilor operative şi a planurilor de protecţie şi intervenţie în cazul dezastrelor, ale judeţelor, localitãţilor şi agenţilor economici, denumite în continuare planuri de apãrare.

CAP. 2
Acţiuni şi mãsuri preventive

SECŢIUNEA 1
Prevenirea incendiilor în masa

ART. 4
Prevenirea incendiilor în masa se realizeazã în cadrul ansamblului de mãsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activitãţi specifice, planificate şi realizate la nivel naţional şi local, potrivit legii, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor ce pot genera astfel de dezastre.
ART. 5
Programele de dezvoltare economico-socialã ce se întocmesc la nivel naţional şi local vor cuprinde, în mod obligatoriu, mãsurile de prevenire a transformarii incendiilor în incendii în masa, rãspunderea revenind autoritãţilor publice centrale sau locale şi conducerilor tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice.

SECŢIUNEA 2
Planurile de apãrare impotriva incendiilor în masa

ART. 6
(1) Planurile de apãrare impotriva incendiilor în masa sunt documentele pe baza cãrora se realizeazã mãsurile preventive, pregãtirea, intervenţia nemijlocitã şi conducerea unitarã a acesteia.
(2) Planurile prevãzute la alin. (1) se întocmesc pentru judeţe şi localitãţi de cãtre comisiile de apãrare impotriva dezastrelor, constituite conform legii, iar pentru agenţii economici şi instituţiile publice, de cãtre conducerile tehnico-administrative.
(3) Structura orientativa a planului de apãrare impotriva incendiilor în masa este prevãzutã în anexa nr. 2.
(4) La întocmirea sau la reactualizarea planului de apãrare se executa evaluarea şi se stabilesc zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa. Nivelurile de risc ridicat sau foarte ridicat se marcheaza distinct pe harta zonelor de risc, anexa la planul de apãrare.
ART. 7
Rãspunderea privind întocmirea planurilor de apãrare revine prefecţilor, primarilor şi conducãtorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice.
ART. 8
(1) Planurile de apãrare se actualizeazã ori de câte ori este necesar ca urmare a modificãrilor survenite în zonele/obiectivele pentru care au fost întocmite.
(2) Modificãrile şi reactualizarile operate în planurile de apãrare se comunica structurilor ierarhice ale administraţiei publice locale, precum şi brigazii sau grupului de pompieri militari în a cãrui zona de competenta se afla agenţii economici, instituţiile publice şi localitãţile prevãzute la art. 6 alin. (2).

SECŢIUNEA 3
Sistemul informaţional-decizional

ART. 9
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate detectarii, alarmarii, alertarii, notificãrii, transmiterii datelor, informaţiilor şi prelucrãrii acestora, luãrii deciziilor de cãtre factorii implicaţi în acţiunile de apãrare impotriva incendiilor în masa şi transmiterii acestora celor interesaţi.
ART. 10
(1) Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor la zi de cãtre comisiile de apãrare impotriva dezastrelor se vor stabili din timp, prin planurile de apãrare, tipurile de reţele, frecventele şi mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite şi la care se va asigura permanenta.
(2) Echipamentele şi mijloacele tehnice utilizate trebuie sa fie compatibile între ele şi sa funcţioneze la parametrii stabiliţi în documentaţiile de exploatare.
(3) Transmiterea informaţiilor se realizeazã în conformitate cu schema fluxului informaţional-decizional, aprobatã prin planul de apãrare.
(4) Schemele de principiu ale fluxurilor informaţional-decizionale sunt prezentate în anexele nr. 3-5.
ART. 11
(1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor ierarhic superioare asupra situaţiei la locul dezastrului, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra mãsurilor luate se realizeazã prin rapoarte operative.
(2) Conţinutul de principiu al raportului operativ ce se transmite în timpul acţiunilor de apãrare impotriva incendiilor în masa este prevãzut în anexa nr. 6.

SECŢIUNEA 4
Sistemul şi pregãtirea forţelor de intervenţie. Logistica interventiilor

ART. 12
Sistemul forţelor de intervenţie pentru apãrarea impotriva incendiilor în masa se constituie din forte specializate, complementare şi auxiliare.
ART. 13
Forţele specializate se constituie din marile unitãţi, unitãţile şi subunitatile de pompieri militari, serviciile publice de pompieri civili, serviciile private de pompieri civili constituite la agenţii economici şi la instituţiile publice, precum şi serviciile private de pompieri civili constituite pe plan local ca societãţi comerciale. Aceste forte sunt specializate pe activitãţi şi misiuni de sine stãtãtoare şi acţioneazã pentru:
a) prevenirea şi stingerea incendiilor, coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice în acest domeniu, în condiţiile legii;
b) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol;
c) acordarea primului ajutor medical şi participarea, în limitele forţelor şi mijloacelor disponibile, la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi agenţilor economici.
ART. 14
(1) Forţele complementare se organizeazã din timp la nivelul instituţiilor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în raport cu nevoile stabilite prin scenariile din planurile de apãrare.
(2) Categoriile de forte complementare sunt: poliţia, jandarmeria, poliţia de frontiera, Comandamentul Protecţiei Civile, Corpul Gardienilor Publici, unitãţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitarã veterinara, precum şi alte formaţiuni de paza a persoanelor şi bunurilor.
(3) Forţele complementare acţioneazã pentru:
a) aplicarea mãsurilor prevãzute privind ordinea publica pe timpul instituirii situaţiei de urgenta publica generate de incendii în masa;
b) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite;
c) evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi agenţilor economici;
d) limitarea proportiilor dezastrului şi înlãturarea consecinţelor acestuia cu mijloacele din dotare;
e) asigurarea legãturilor necesare;
f) asigurarea asistenţei medicale de urgenta;
g) desfãşurarea acţiunilor pentru salvarea oamenilor, a animalelor şi a bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente şi asistenta sanitarã specializatã pentru persoanele afectate.
ART. 15
Forţele auxiliare se stabilesc din timp, din rândul populaţiei şi salariaţilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice din zonele periclitate, şi acţioneazã în raport cu sarcinile stabilite prin planurile de apãrare.
ART. 16
Pregãtirea forţelor de intervenţie se realizeazã în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate.
ART. 17
(1) Prefectii, primãrii şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi instituţiilor au obligaţia de a asigura cunoaşterea de cãtre populaţie şi de forţele destinate intervenţiei a modalitãţilor de acţiune, conform planurilor de apãrare întocmite.
(2) Periodic comisiile de apãrare impotriva dezastrelor vor organiza şi vor executa exercitii aplicative pentru verificarea pregãtirii populaţiei şi a forţelor de intervenţie. Verificarea functionarii sistemului de avertizare-alertare, precum şi a tehnicii, mijloacelor şi materialelor de intervenţie se face la termenele stabilite prin actele normative în vigoare.
ART. 18
Logistica acţiunilor de apãrare impotriva incendiilor în masa se asigura de autoritãţile, instituţiile publice şi agenţii economici cu atribuţii în acest domeniu, în raport cu rãspunderile, acţiunile, efectivele şi mijloacele angrenate.
ART. 19
Resursele financiare necesare pentru acoperirea nevoilor de apãrare impotriva incendiilor în masa se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele autoritãţilor publice locale, agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, precum şi din alte fonduri legal constituite şi sunt destinate pentru realizarea acţiunilor şi mãsurilor de prevenire a fenomenelor periculoase, inzestrarea cu autospeciale, utilaje şi materiale de intervenţie, mijloace de transport, pregãtirea efectivelor, întreţinerea materialelor şi aplicarea procedurilor de intervenţie imediata şi ulterioara pentru recuperare şi reabilitare.

CAP. 3
Acţiuni şi mãsuri de intervenţie operativã

ART. 20
(1) Conducerea întregii operaţiuni de intervenţie în situaţia de urgenta publica generata de incendii în masa se realizeazã de autoritãţile legal investite care au atribuţii şi responsabilitãţi privind conceptia, planificarea, organizarea şi controlul în domeniu, respectiv prefectii, primãrii şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice.
(2) Conducerea operativã a acţiunilor de intervenţie nemijlocitã pentru stingerea incendiilor în masa se realizeazã de comandantul brigazii sau grupului de pompieri militari în a cãrui zona de competenta s-a produs evenimentul ori de persoana imputernicita de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
ART. 21
Organizarea cooperãrii revine conducerii intervenţiei şi se realizeazã la nivelul autoritãţilor publice centrale şi locale, în baza legilor în vigoare, în scopul conjugarii eforturilor pentru prevenirea, limitarea şi lichidarea consecinţelor incendiilor în masa.
ART. 22
Procedurile pentru limitarea propagarii, pentru stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor în masa sunt cele pentru situaţiile de normalitate, stabilite prin regulamentele şi instrucţiunile elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.
ART. 23
În cazul prognozarii transformarii incendiilor în incendii în masa sau la atingerea intempestiva a nivelurilor de gravitate ce caracterizeazã acest tip de dezastru, se întreprind urmãtoarele acţiuni şi mãsuri:
A. La declararea situaţiei de urgenta publica generate de incendii în masa:
a) autoritãţile declara situaţia de urgenta publica în zonele periclitate;
b) secretariatul tehnic permanent informeazã preşedintele comisiei de apãrare impotriva dezastrelor despre situaţia creata şi asigura activarea acesteia;
c) se intensifica fluxul informaţional-decizional, marindu-se frecventa transmisiilor de informaţii, prognoze şi avertizari cãtre populaţie, obiectivele şi instituţiile publice din zonele periclitate;
d) se declanseaza acţiunile premergãtoare operaţiunilor de intervenţie, constând în: recunoaşterea şi supravegherea continua a zonelor amenintate, prealertarea şi pregãtirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie, evacuarea, dacã situaţia o impune, a oamenilor, animalelor şi bunurilor, punerea în siguranta a bunurilor ce nu pot fi evacuate;
e) se intensifica acţiunile de prevenire în zonele, obiectivele sau pe direcţiile probabile de manifestare a incendiilor în masa;
f) se asigura condiţiile de adãpostire, hranire şi asistenta în raioanele de evacuare a populaţiei şi animalelor;
g) se formuleazã, potrivit legii, propuneri cu privire la utilizarea rezervelor materiale şi a mijloacelor pentru intervenţie, pãstrarea şi refacerea lor prin aprovizionare curenta în limita fondurilor alocate în acest scop.
B. Pe timpul stingerii incendiilor în masa:
a) se acorda primul ajutor persoanelor afectate de incendiul în masa;
b) se concentreaza şi se organizeazã intrarea în dispozitivele de acţiune a forţelor şi mijloacelor stabilite prin planurile de apãrare;
c) se organizeazã lucrãrile necesare în vederea realizãrii rezervelor de apa şi a celorlalte categorii de substanţe stingatoare necesare în susţinerea acţiunii de intervenţie;
d) se organizeazã şi se efectueazã, cu mijloacele aflate la dispoziţie, lucrãrile de limitare a propagarii incendiilor;
e) se asigura condiţiile pentru efectuarea manevrelor de forte şi mijloace necesare în vederea desfãşurãrii acţiunii de intervenţie, în raport cu evoluţia situaţiei operative;
f) se transmit comisiiilor de apãrare impotriva dezastrelor, superioare ierarhic, informaţii despre situaţia creata şi despre mãsurile luate şi se formuleazã cereri, în raport cu evoluţia situaţiei operative;
g) se informeazã populaţia despre mãsurile şi comportamentul care trebuie adoptate în zonele de dezastru.
C. Dupã lichidarea incendiilor în masa:
a) se stabilesc cauzele şi împrejurãrile izbucnirii incendiului în masa;
b) se asigura refacerea capacitãţii de acţiune a forţelor care au intervenit;
c) se stabilesc mãsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare a populaţiei în zona afectatã, pentru preîntâmpinarea izbucnirii de noi incendii.

CAP. 4
Acţiuni şi mãsuri ulterioare pentru recuperare şi reabilitare

ART. 24
Pentru restabilirea stãrii de normalitate comisiile de apãrare impotriva dezastrelor şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice dispun urmãtoarele acţiuni şi mãsuri:
a) acordarea în continuare a sprijinului necesar persoanelor afectate;
b) reconstituirea mijloacelor materiale necesare pentru intervenţie şi trecerea acestora în stare operativã;
c) reabilitarea cãilor de comunicaţii, liniilor de telecomunicaţii şi a reţelelor de transport al energiei electrice, apei şi al agenţilor energetici;
d) pregãtirea condiţiilor pentru repunerea în stare de funcţionare a agenţilor economici şi a instituţiilor publice afectate, precum şi repararea/reconstructia locuinţelor avariate sau distruse din zona de dezastru;
e) stabilirea pagubelor, din punct de vedere cantitativ şi valoric, determinate de dezastru.
ART. 25
(1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza intervenţiei comisiile de apãrare impotriva dezastrelor întocmesc rapoarte de evaluare, care se înainteazã comisiei ierarhic superioare în termen de 10 zile de la producerea dezastrului, fãcând în acest context propuneri de mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
(2) Conţinutul de principiu al raportului de evaluare a intervenţiei este prevãzut în anexa nr. 7.
(3) Rapoartele de evaluare a intervenţiei ale comisiilor judeţene de apãrare impotriva dezastrelor se înainteazã Comisiei centrale pentru incendii în masa, în termen de 30 de zile.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 26
Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea misiunilor pe timpul acţiunilor de intervenţie se deconteazã în condiţiile legii.
ART. 27
Serviciile de mobilizare a economiei şi pregãtirea teritoriului pentru apãrare vor asigura, la cerere, situaţia cuprinzând mijloacele tehnice şi materialele ce pot fi utilizate în condiţiile situaţiei de urgenta publica generate de incendii în masa.
ART. 28
Comisia centrala pentru incendii în masa colaboreazã în problematica incendiilor în masa cu organismele similare din alte tari, în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale.
ART. 29
Documentele elaborate pentru pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea intervenţiei se arhiveaza de secretariatul tehnic permanent al Comisiei de apãrare impotriva dezastrelor, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 30
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

PARAMETRII PRINCIPALI ŞI NIVELURILE MINIME DEGRAVITATE*)
ce caracterizeazã situaţia de urgenta publica generata de incendii în masa

*) Când s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau exista pericolul atingerii acestuia se activeazã comisia de apãrare impotriva dezastrelor de la autoritatea publica localã pe raza cãreia s-a produs incendiul în masa şi se pune în aplicare planul de apãrare specific. Dacã posibilitãţile acestei comisii pentru gestionarea situaţiei create sunt depasite, se activeazã comisia judeteana de apãrare impotriva dezastrelor.
Comisia centrala pentru incendii în masa se activeazã când posibilitãţile comisiei judeţene de apãrare impotriva dezastrelor au fost depasite ori exista premisele sa fie depasite sau când sunt afectate cel puţin doua judeţe.

1. Consecinţe produse sau iminente ale incendiilor în masa:
a) persoane decedate - 20;
b) persoane traumatizate**) - 200;
c) persoane periclitate - 1.000;
d) animale moarte - 50 tone; amenintate - 250 tone;
e) locuinţe individuale sau apartamente distruse - 100; amenintate - 500;
f) suprafata cvartal de locuinţe afectatã - mai mare de 5 km²; ameninţatã - 50 km²;
g) suprafata fond forestier afectatã - 100 ha; ameninţatã - 1.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 2 km;
h) suprafata culturi afectatã - 200 ha; ameninţatã - 2.000 ha sau front continuu de propagare a flacarii - 4 km
2. Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrari (sarcini termice de incendiu) ridicate de substanţe sau materiale combustibile periculoase
3. Forte de intervenţie concentrate - 200 persoane, din care cel puţin 100 specializate.

-----------
**) Prin persoane traumatizate, în sensul prezentului regulament, se înţelege acele persoane care au suferit un traumatism fizic sau psihic.


ANEXA 2
-------
la regulament
-------------

STRUCTURA ORIENTATIVA
a planului de apãrare impotriva incendiilor în masa


Capitolul I - Introducere
- Zone de planificare în caz de urgenta
- Caracteristicile zonelor (obiectivelor) de risc ridicat pentru fiecare zona de planificare

Capitolul II - Organizarea în caz de urgenta
- Structuri organizatorice implicate
- Responsabilitãţi ale organismelor şi autoritãţilor pentru prevenire şi intervenţie în caz de incendiu în masa

Capitolul III - Conceptia acţiunilor pentru intervenţie
- Activitãţi ce se executa pe etape de intervenţie:
- la notificare;
- la declararea situaţiei de urgenta publica generate de incendii în masa;
- pentru localizarea şi limitarea propagarii incendiului în masa;
- pentru stingerea incendiului în masa;
- pentru lichidarea consecinţelor incendiului în masa
- Mãsuri principale de protecţie a personalului destinat intervenţiei
- Mãsuri principale de protecţie şi asistenta a populaţiei, animalelor, bunurilor materiale, agenţilor economici şi instituţiilor publice
- Acţiuni şi mãsuri ulterioare pentru recuperare şi reabilitare

Capitolul IV - Resurse
- Resurse umane
- Resurse materiale
- Resurse financiare
- Logistica operaţiunilor de intervenţie

Capitolul V - Conducerea
- Sistemul informaţional-decizional
- Organisme de conducere
- Atribuţiile organismelor de conducere
- Rapoarte
- Realizarea legãturilor pentru conducere, informare şi cooperare

Capitolul VI - Dispoziţii finale
- Informarea publica
- Asistenta internationala
- Revizii, reactualizari, sancţiuni

Anexe
1. Componenta comisiei de apãrare impotriva dezastrelor
2. Procedurile de urgenta
3. Schema de înştiinţare-notificare
4. Harta zonelor de risc din zona de competenta a comisiei
5. Scheme (harti) ale fiecãrei zone de risc, cu operaţiunile de intervenţie şi cu resursele umane, materiale şi tehnice pentru acestea
6. Caracteristicile surselor de risc
7. Modele de documente
ANEXA 3


la regulament
-------------


FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL
la nivelul Comisiei centrale pentru uncendii în masa
┌────────────────────────┐
│ COMISIA GUVERNAMENTALĂ │
│ DE APĂRARE IMPOTRIVA │
│ DEZASTRELOR │
└────┬───────────────────┘
│ ▲
▼ |
┌───────────────────┴─────┐
┌──────────────────┤ COMISIA CENTRALA │
│ │ PENTRU INCENDII ÎN MASA │
│ └───────────┬─────────────┘
│ ▲ │ ▲
│ | │ |


│ | ▼ |


│ ▼ ┌─────────────────┴─────┐ ┌─────────────┐
│ ┌────────────┐ │ SECRETARIATUL TEHNIC │ │ MIJLOACE DE │


│ │ COORDONARE │ │ CENTRALE PENTRU │ │ ÎN MASA │


│ └────────────┘ │ INCENDII ÎN MASA │ └─────────────┘
│ └────────────┬──────────┘
│ ▲ │ ▲
│ | │ |


│ | │ |


▼ | │ ┌────────────┴───────────────┐
┌───────────┴────────────┐ │ │ COMISIA JUDETEANA │
│ AUTORITĂŢI ALE │ └───────◄│ (A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) │


│ CENTRALE ŞI LOCALE │ | │ DEZASTRELOR │


├────────────────────────┤ | └────────────────────────────┘
│ REGII AUTONOME ŞI │ | ┌──────────────────────┐
│ INSTITUŢII PUBLICE │ | │ SECRETARIATUL TEHNIC │
└────────────────────────┘ | └───┬──────────────────┘
| │ ▲
┌─┴───────┐ ▼ |
┌───────────────────┐ │ SURSA │ ┌────────────────────┴──────┐
│ PROTECŢIEI CIVILE │ └─────────┘ │ POMPIERI A (AL) JUDEŢULUI │
└───────────────────┘ │ (MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) │
└───────────────────────────┘

──────◄ Flux decizional

ANEXA 4


la regulament
-------------


FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL
în localitãţile în care funcţioneazã brigazi,
grupuri şi subunitati de pompieri militari
┌────────────────────────────────┐
│ SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT │
│ AL COMISIEI CENTRALE PENTRU │
│ INCENDII ÎN MASA │
└──────────────────┬─────────────┘
│ ▲
│ |
└───────────────┐ |
▼ |
┌──────────────────┐ ┌───────┴──────────────────────┐
| │ DE POMPIERI │↕───────┬────────────┤ IMPOTRIVA DEZASTRELOR │
| │ A (AL) JUDEŢULUI │ │ ├──────────────────────────────┤

| | │ ┌───────────┬─────┼───────┬─┼──┐ |
| ┌──────────┴────────┐ │ │ │ | │ | │ |
├--┤ COMISIA LOCALĂ DE │↕──────┴────────┘ ┌──────▼─────┴─────┐ │ | │ |


| │ DEZASTRELOR │ | │ DESCENTRALIZATE │ │ | │ |


| └──────┬────────────┘ ┌──────┴──┐ └──────────────────┘ │ | │ |
| │ ▲ │ SURSA │ ┌─────────────────▼─┴┐ │ |
| │ | └──┬───┬──┘ │ APARŢINÂND M.Ap.N. │ │ |
| ▼ | | | └────────────────────┘ │ |
| ┌───────────┴───────┐ | | ┌───────────────▼─┴┐


│ POMPIERI MILITARI │ │ PROTECŢIE CIVILĂ │


└───────────────────┘ └──────────────────┘


──────◄ Flux decizional

ANEXA 5


la regulament
-------------

FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL
în localitãţile în care nu sunt constituite
structuri ale pompierilor militari
┌──────────────────────────────┐


| │ IMPOTRIVA DEZASTRELOR │


| ├──────────────────────────────┤
| │ SECRETARIATUL TEHNIC │
| └───────┬──────────────────────┘
| │ ▲
| │ |
| │ |
| │ ┌────────┴──────────┐
| │ │ COMISIA LOCALĂ DE ├───────────────────┐
| │ │ DEZASTRELOR │↕───────────┐ | | │
| ▼ └──────────────┬────┘ │ | | │
┌────┴─────────────┐ ▲ ▲ │ ▲ │ | | │
│ BRIGADA (GRUPUL) │ pe timpul | | ▼ | │ | | │


│ A (AL) JUDEŢULUI │ | intervenţiei ├--◄│ SERVICII PUBLICE │ │ | | │


└─────────────┬────┘ | | │ DE POMPIERI CIVILI │ │ | | │
| ▼ | | ┌────────────────┴┐ | │
│ SUBUNITATE DE │↕--┘ | | └─────────────────┘ | ▼
│ POMPIERI MILITARI │ ┌────┴────┐ | ┌───────────────┴──┐


│ DE RISC │ │ PROTECŢIE CIVILĂ │


└─────────┘ └──────────────────┘

──────◄ Flux decizional
ANEXA 6
-------
la regulament
-------------

RAPORT OPERATIV
(conţinut de principiu)

- Locul, data şi ora raportarii
- Situaţia la locul evenimentului:
- persoane decedate;
- persoane traumatizate;
- persoane periclitate;
- animale mari moarte/amenintate;
- suprafata de manifestare a dezastrului;
- posibilitãţi de propagare a incendiului;
- forte şi mijloace aflate în dispozitiv pe misiuni;
- obiective şi terenuri afectate în intervalul de raportare;
- pierderi de vieţi omeneşti, pierderi şi distrugeri de bunuri
- Mãsuri urgente ce se întreprind cu forţele şi mijloacele aflate în dispozitivul de acţiune pana la urmãtoarea informare şi în perspectiva
- Situaţia surselor de alimentare cu apa şi a rezervelor de substanţe stingatoare
- Data şi ora trecerii de la o etapa a operaţiunilor de intervenţie la alta
- Cereri de forte, mijloace şi asistenta tehnica
- Cerinţe informationale în raport cu evoluţia situaţiei operative de la locul intervenţiei
- Situaţia cãilor de comunicaţii, a liniilor de telecomunicaţii şi transport al energiei electrice, precum şi a reţelelor de transport al agenţilor energetici
- Alte date şi elemente în raport cu evoluţia situaţiei operative.

NOTA:
Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea dezastrului şi ori de câte ori situaţia o impune.


ANEXA 7
-------
la regulament
-------------

RAPORT DE EVALUARE A INTERVENŢIEI
(conţinut de principiu)

1. Locul şi data izbucnirii incendiului în masa
2. Descrierea succintã a evoluţiei incendiului în timp
3. Organizarea şi desfãşurarea acţiunilor şi mãsurilor preventive
4. Organizarea şi desfãşurarea acţiunilor de intervenţie operativã pe etape ale intervenţiei
5. Cauza şi împrejurãrile declansarii incendiului în masa
6. Efectele incendiului în masa: obiective şi terenuri afectate, pierderi de vieţi omeneşti şi de animale, pagube cantitative şi valorice etc.
7. Stabilitatea la foc a construcţiilor şi eficienta mãsurilor de sistematizare pentru limitarea propagarii incendiilor în masa
8. Modul de acţiune a populaţiei pe baza avertizarilor primite, a conducerilor tehnico-administrative ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, în raport cu prevederile planurilor şi regulamentelor specifice
9. Concluzii, cu propuneri de imbunatatire a activitãţii de apãrare impotriva incendiilor în masa, cu referiri asupra sistemului informaţional-decizional, modului de rãspuns al organismelor şi instituţiilor implicate, asupra resurselor, viabilitatii planurilor de apãrare întocmite şi reglementãrilor privind protecţia impotriva incendiilor.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016