Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 martie 1992 (*republicat*)  de organizare si functionare a Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 9 martie 1992 (*republicat*) de organizare si functionare a Regiei Autonome "Aeroportul ............"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 19 mai 1994
REGULAMENT

de organizare si functionare a Regiei Autonome "Aeroportul ............... "
I. Dispozitii generale
ART. 1
(1) Regia Autonoma "Aeroportul ................ " este regie de interes national cu specific deosebit, persoana juridica romana functionind pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Cheltuielile de administrare si intretinere care depasesc veniturile se suporta de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, sub forma de subventii. Cheltuielile de capital se asigura integral de la bugetul de stat.
(2) Regia autonoma se organizeaza si isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.
ART. 2
Sediul Regiei Autonome "Aeroportul .................. " este in ......... .
II. Obiectul de activitate
ART. 3
(1) Regia autonoma are ca obiect de activitate: administrarea si exploata- rea bazei aeroportuare proprii, deservirea la sol a aeronavelor si a pasageri- lor, asigurarea securitatii tuturor activitatilor aeroportuare si a mijloacelor tehnice din dotare.
(2) Regia asigura dezvoltarea, modernizarea si reinnoirea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor, instalatiilor, constructiilor si celorlalte mijloace din dotare, intretinerea si reparatiile acestora, precum si introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara.
ART. 4
Pentru realizarea obiectului de activitate, regia autonoma are urmatoarele atributii principale:
a) In domeniul tehnic:
1. asigura exploatarea si intretinerea mijloacelor tehnice proprii de productie a navigatiei aeriene, meteorologice si de telecomunicatii necesare dirijarii traficului aerian, precum si a mijloacelor tehnice de deservire aeroportuara, in concordanta cu standardele internationale, in vederea satisfacerii cerintelor de transporturi aeriene interne si internationale de interes public, precum si pentru asigurarea necesitatilor de aparare a tarii;
2. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotarii, pentru exploatarea si intretinerea infrastructurii, a mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene, mecano-energetice, de transport si deservire aeroportuara;
3. aplica reglementarile internationale ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.) privind utilizarea frecventelor mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene;
4. elaboreaza studii si executa programe proprii sau in cooperare cu parteneri din tara sau din strainatate pentru modernizarea dotarii tehnice de asigurare a protectiei navigatiei aeriene, a mijloacelor de transport si de deservire aeroportuara;
5. asigura executarea lucrarilor de revizie si reparatie a instalatiilor si echipamentelor aeroportuare;
6. organizeaza si tine evidenta de cadastru a tehnicii aeroportuare, precum si a dotarilor destinate controlului si dirijarii zborurilor;
7. asigura dotarea cu instalatii aeroportuare proprii, precum si exploatarea acestora in vederea realizarii activitatilor de trafic aerian si de deservire aeroportuara, in deplina securitate;
8. analizeaza si se pronunta asupra proiectelor de constructii-montaj elaborate pentru zonele cu servituti aeronautice ale regiei, in vederea avizarii acestora de catre autoritatea aeronautica romana;
9. asigura semnalizarea si balizarea tuturor constructiilor existente in zona sa de trafic aerian, potrivit reglementarilor internationale recunoscute de Romania;
10. organizeaza, indruma si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit reglementarilor aeronautice, concomitent cu instruirea si atestarea pe posturi a pompierilor civili;
11. asigura controlul desfasurarii proceselor tehnologice specifice, al respectarii instructiunilor de serviciu si ia masuri in vederea realizarii protectiei umane, a instalatiilor si a mediului inconjurator;
12. elaboreaza si propune spre promovare proiecte de acte normative referitoare la aprobarea investitiilor si exproprierilor terenurilor necesare pentru realizarea acestora;
13. asigura, prin mijloace proprii, realizarea activitatilor de proiectare, executare si punere in functiune a unor dotari noi;
14. organizeaza si desfasoara activitati de cooperare economica si tehnica cu firme din tara si din strainatate in domeniul sau in activitate, potrivit normelor interne si internationale in vigoare;
15. ia masurile necesare pentru realizarea activitatilor de import si de aprovizionare tehnico-materiala a aeroportului;
16. ia masuri pentru perfectionarea pregatirii de specialitate, cu aport intern sau extern, a personalului regiei. Atesta calificarea personalului pentru meserii specifice deservirii activitatilor aeroportuare, cu exceptia acelor meserii pentru care normele in vigoare, interne sau internationale, prevad alte conditii de atestare.
b) In domeniul operational:
1. asigura aplicarea reglementarilor Organizatiei Aviatiei Civile Internationala, potrivit anexelor la Conventia de la Chicago privind aviatia civila internationala, precum si a celorlalte reglementari aeronautice interne si internationale, pe linia activitatii aeroportuare;
2. asigura facilitatile de infrastructura, protectia navigatiei aeriene si mecano-energetice necesare desfasurarii in conditii de siguranta a transporturilor aeriene de pasageri si marfuri, executate de transportatori interni si externi;
3. asigura datele de informare aeronautica interna si internationala cu privire la starea si functionarea unitatilor si a mijloacelor din activitatea aeroportuara;
4. asigura aplicarea, la nivelul aeroportului, a programului national de securitate a aviatiei civile, colaborind cu fortele militare si civile destinate acestui scop;
5. coordoneaza si controleaza intocmirea si calitatea documentelor de mobilizare, verifica modul de instiintare si scoatere a personalului si mijloacelor de alarma in situatii deosebite;
6. participa la planurile de actiune privind alarmarea, cautarea si salvarea aeronavelor aflate in dificultate;
7. asigura spatiile necesare pentru buna desfasurare a activitatilor pe aeroport, acordind prioritate celor destinate confortului pasagerilor si fluiditatii traficului aerian;
8. organizeaza si executa controlul tehnic periodic si omologarea terenurilor si instalatiilor aeronautice, in vederea emiterii certificatelor de exploatare si a prelungirii duratelor lor de valabilitate;
9. asigura conditiile necesare pentru efectuarea controlului medical al personalului aeronautic si aeroportuar, pentru siguranta zborurilor, potrivit reglementarilor speciale in acest domeniu, precum si pentru asistenta medicala de urgenta a publicului in aerogara si pe aeroport, ca si respectarea normelor igienico-sanitare in spatiile aeroportuare destinate activitatii publice;
10. asigura transportul personalului propriu la si de la locul de munca, cu suportarea de catre acesta a contravalorii unui abonament lunar asimilat regiilor de transport local pentru liniile preorasenesti. Diferenta dintre valoarea costurilor efective lunare si valoarea abonamentului se va suporta de catre aeroporturi in cadrul alocatiei bugetare repartizate;
11. asigura respectarea disciplinei muncii in desfasurarea proceselor de productie si prestatii aeroportuare, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de catre intregul personal, in baza statutului personalului;
12. organizeaza activitatea de management din structura regiei, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice, in vederea asigurarii rapide a tuturor informatiilor necesare luarii deciziilor tehnico-economice si organizatorice;
13. in cadrul obiectului sau de activitate isi poate diversifica serviciile, in scopul cresterii veniturilor si satisfacerii cererii serviciilor aeroportuare.
c) In domeniul economico-financiar:
1. realizeaza programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, urmareste executarea acestora, conform legislatiei in vigoare;
2. asigura finantarea programului de dezvoltare a aeroportului privind realizarea obiectivelor, urmarind avizarea legala a documentatiei tehnice de executie;
3. pregateste elementele necesare si fundamenteaza cheltuielile de administratie si exploatare aeroportuara, pentru stabilirea, conform legii, a tarifelor in lei si in valuta aplicate prestatiilor efectuate;
4. inchiriaza spatiile comerciale din aeroport, in conditiile legislatiei in vigoare;
5. identifica si exploateaza toate sursele de venituri pentru eficientizarea activitatii pe care o desfasoara;
6. efectueaza, in conditiile legii, operatiuni de comert exterior in domeniul sau de activitate, prin compartimente proprii specializate de import, marketing si conjunctura;
7. se poate afilia la organe si organisme internationale din domeniul aeroporturilor, in conditiile stabilite de lege.
III. Patrimoniul regiei *)
ART. 5
(1) Patrimoniul initial al Regiei Autonome "Aeroportul ............... " este de ............. mii lei, conform datelor din bilantul contabil la 31.XII.1991.
(2) Regia autonoma isi va definitiva patrimoniul pe baza reevaluarii acestuia, in conditiile prevazute de lege, pina la 31.III.1992.
IV. Structura organizatorica a regiei
ART. 6
Structura organizatorica si functionala a regiei, relatiile in cadrul acesteia si cu tertii, in domeniile sale de activitate, se stabilesc de catre consiliul de administratie, in conformitate cu normele legale in vigoare.
V. Organele de conducere ale regiei
ART. 7
Conducerea regiei se asigura de catre:
a) consiliul de administratie;
b) director.
ART. 8
Consiliul de administratie este numit prin ordin al ministrului transporturilor si este alcatuit dinαminimum 7 persoane, din a carui componenta fac parte obligatoriu:
- directorul regiei;
- reprezentantul Ministerului Transporturilor;
- reprezentantul Departamentului Administratiei Publice Locale, atunci cind este cazul;
- reprezentantul Ministerului Finantelor;
- reprezentantul Ministerului Apararii Nationale;
- alte persoane numite dintre inginerii, juristii, economistii si tehnicienii specializati in domeniul de activitate al regiei.
ART. 9
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, avind, in principal urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
- aproba structura organizatorica si functionala a regiei;
- aproba programele de servicii aeroportuare;
- aproba, potrivit competentelor stabilite prin lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate din fondurile proprii ale regiei si propune realizarea unor investitii de amploare, cu respectarea normelor legale in vigoare;
- aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei;
- aproba instrainarea bunurilor imobile apartinind regiei, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
- raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
- aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare si exploatare aeroportuara, in vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor si tarifelor prestatiilor efectuate;
- aproba masurile privind respectarea dispozitiilor legale in domeniul protectiei mediului inconjurator;
- elaboreaza si aproba statutul personalului regiei;
- aproba, potrivit legii, sistemul de salarizare a personalului regiei, statul de functii si structura de personal, corespunzator necesitatilor activitatii, in limita alocatiei bugetare stabilite cu aceasta destinatie;
- aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.
ART. 10
Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau ori de cite ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a unei treimi din membrii sai.
ART. 11
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora se va compensa material, conform intelegerii pe baza de contract.
ART. 12
In prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
ART. 13
Directorul regiei autonome este numit de consiliul de administratie, cu avizul ministrului transporturilor.
ART. 14
Directorul regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia si o reprezinta in relatiile cu organele statului, precum si cu persoanele fizice si juridice.
ART. 15
Directorul angajeaza si concediaza personalul regiei.
Atributiile si raspunderile sale vor fi incluse in regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie al regiei.
VI. Relatii comerciale
ART. 16
Taxele si tarifele in lei si in valuta pentru prestatiile aeroportuare efectuate se stabilesc de catre regie in conformitate cu reglementarile interne si internationale din domeniul aviatiei civile. Dupa aprobare, in conditiile legii, taxele si tarifele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei **).
---------------------------
*) A se vedea anexa 1.
**) A se vedea <>Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993.
ART. 17
Efectuarea prestarilor de servicii si asigurarea facilitatilor aeroportuare se stabilesc pe baza de contracte cu beneficiarii.
ART. 18
Regia autonoma poate, in conformitate cu legea, sa realizeze lucrari de investitii, pe baza de licitatie publica, cu parteneri din tara sau din strainatate.
VII. Controlul activitatii economico-financiare
ART. 19
Gestiunea regiei autonome este controlata de organele sale de specialitate, precum si de alte organe stabilite prin lege.
VIII. Dispozitii referitoare la personal
ART. 20
(1) In termen de 90 de zile de la data infiintarii regiei va fi elaborat statutul personalului, care se aproba de catre consiliul de administratie.
(2) Statutul va cuprinde, potrivit reglementarilor in vigoare, norme obligatorii privind conditiile de angajare, promovare si autorizare pe functii, precum si indatoririle salariatilor, regimul sanctiunilor, alte norme specifice referitoare la protectia sociala a personalului.
(3) Personalul regiei beneficiaza de celelalte facilitati aprobate prin normele legale in vigoare.
ART. 21
(1) Personalul regiei care, in desfasurarea activitatii curente, intra in relatii directe cu publicul este obligat sa poarte uniforma.
(2) Locurile de munca, categoriile de personal si modul de plata a uniformelor se stabilesc, potrivit legii, de catre consiliul de administratie al regiei.
IX. Dispozitii finale
ART. 22
Regia autonoma are obligatia de a respecta si raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare, a reglementarilor aeronautice interne si internationale.
ART. 23
Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.
--------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016