Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 aprilie 2003  pentru evaluarea de către direcţiile generale de munca şi solidaritate socială teritoriale în vederea acordării statutului de utilitate publică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 aprilie 2003 pentru evaluarea de către direcţiile generale de munca şi solidaritate socială teritoriale în vederea acordării statutului de utilitate publică

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 299 din 6 mai 2003
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 115 din 9 aprilie 2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 299 din 6 mai 2003.
──────────

    PREAMBUL
    A. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003 asociaţiile şi fundaţiile pot fi recunoscute de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă întrunesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1):
    a) activitatea principala a acesteia se desfăşoară în interes general sau în interesul unei colectivităţi locale, după caz şi funcţionează de cel puţin trei ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului ca fiind de utilitate publică;
    b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;
    c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însoţit de situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului ca fiind de utilitate publică;
    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei trei ani este cel puţin egala valoarea patrimoniului iniţial.

    B. Examinarea îndeplinirii condiţiilor pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică precum şi a menţinerii performantelor care au determinat recunoaşterea se realizează prin examinarea documentelor care însoţesc cererea de recunoaştere de către specialiştii din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale cat şi prin evaluarea de teren realizată de către reprezentantul direcţiei generale de muncă şi solidaritate sociale teritorială şi, eventual, de către specialiştii din cadrul ministerului.
    C. Responsabilităţile direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv ale direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a muncipiului Bucureşti, în procedura recunoaşterii ca fiind de utilitate publică, sunt următoarele:
    1. Examinează, la solicitarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, inclusiv prin solicitarea de informaţii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent.
    2. În cazul în care constata ca sunt îndeplinite aceste condiţii, întocmeşte Raportul privind oportunitatea recunoaşterii ca fiind de utilitate publică şi îl transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    3. Verifica şi raportează periodic menţinerea condiţiilor care au stat la baza recunoaşterii ca fiind de utilitate publică.
    4. Informează Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale despre orice sesizare privind neîndeplinirea condiţiilor care au stat la baza recunoaşterii ca fiind de utilitate publică înregistrată la direcţia generală de muncă şi solidaritate socială judeteana şi comunică punctul de vedere al direcţiei referitor la aceasta sesizare.
    5. Constituie baza de date cu asociaţiile şi fundaţiile al căror obiect de activitate se afla în sfera de competenţa a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi care au solicitat recunoaşterea ca fiind de utilitate publică şi au sediul sau îşi desfăşoară activitatea în judeţ.


    EVALUAREA
    I. Obiectivele evaluării
    a) Controlarea veridicitatii informaţiilor prezentate de asociaţia, fundaţia sau federaţia solicitanta, cu situaţia din comunitate;
    b) Constatarea îndeplinirii condiţiilor şi a criteriilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică;
    c) Culegerea de informaţii suplimentare fundamentarii proiectului de hotărâre a Guvernului.
    Evaluarea se realizează de către direcţia generală de muncă şi solidaritate socială judeteana, la solicitarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în următoarele situaţii:
    1. În vederea examinării îndeplinirii condiţiilor pentru recunoaşterea ca fiind de utilitate publică;
    2. Pentru constatarea menţinerii nivelului activităţii şi a performanţelor care au determinat recunoaşterea;    II. Etapele evaluării
    1. Verificarea eligibilităţii asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei pentru a fi recunoscută ca fiind de utilitate publică;
    a) Eligibilitatea asociaţiei/fundaţiei/federaţiei
    -> este persoana juridică de drept privat, nonprofit, constituită în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003;
    -> solicita recunoaşterea ca fiind de utilitate publică Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    -> domeniul de activitate este în sfera de competenţa a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    Pentru realizarea evaluării de teren, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale solicita direcţiei teritoriale sa clarifice aspectele neconcordante sau incomplete sesizate la examinarea documentaţiei.
    Raportul de teren se întocmeşte utilizând indicatorii de realizare ai criteriilor de recunoaştere ca fiind de utilitate publică.

    b) Eligibilitatea activităţilor
    Activitatea asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei trebuie să se desfăşoare în interes general sau comunitar.
    -> Este activitate de interes general activitatea care are drept scop dezvoltarea socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, sporirea cunoaşterii şi participării civice, asistenţa socială, ajutorarea saracilor şi persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor, persoanelor în vârsta, a refugiatilor şi a altor categorii de persoane dezavantajate, susţinerea bunastarii sociale şi care se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale tarii sau mai multor grupuri de persoane fizice sau juridice.

    Grupul de persoane fizice sau juridice este o asociere informala a unor persoane fizice sau juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultura, orientare religioasă, socială, profesională.
    -> Este activitate de interes comunitar activitatea care are drept scop dezvoltarea socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, asistenţa socială, sporirea cunoaşterii şi participării civice, ajutorarea saracilor şi persoanelor defavorizate, asistenţa oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor, persoanelor în vârsta, a refugiatilor şi a altor categorii de persoane dezavantajate, susţinerea bunastarii sociale şi care se adresează persoanelor dintr-un cartier, localitate, unitate administrativ-teritorială sau unui grup de persoane fizice sau juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii, aceeaşi cultura, orientare religioasă, socială, profesională.

    Activităţi în sfera de competenţa a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
    -> Activităţile de asistenţa socială de interes general sau de interes comunitar sunt: protecţie, gazduire, îngrijire, consiliere, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane varstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor în obţinerea de resurse şi servicii, consilierea şi sprijinirea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezradacinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, etc.

    Activităţile de asistenţa socială sunt centrate în principal pe problemele saraciei, somajului, discriminarii şi a altor forme de injustitie socială.
    -> Activităţile de formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă de interes general sau de interes comunitar sunt: combaterea somajului în rândul tinerilor, asistarea formării profesionale, consiliere şi mediere pentru somerii de lungă durata, formarea profesională a adulţilor, dezvoltarea resurselor umane, migrarea forţei de muncă, promovarea drepturilor angajatorilor/angajaţilor, legalitatea/etica raporturilor de muncă, prevenirea accidentelor la locul de muncă, securitatea muncii, promovarea drepturilor persoanelor afectate de boli profesionale sau supuse riscului de imbolnavire, problematica lucrătorilor în vârsta, formarea continua, informare şi consiliere privind cariera, promovarea standardelor de excelenta/minimale pentru pregătirea profesională, evaluarea furnizorilor de formare profesională, certificarea competentelor profesionale, standarde ocupationale, promovarea mobilitatii ocupationale şi geografice.
    -> Activităţi în domeniul dezvoltării organizaţionale, parteneriatului public-privat, colaborării şi cooperării între sectoarele public-privat: dezvoltare organizaţională a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care desfăşoară activităţi de interes general sau comunitar, încurajarea şi promovarea parteneriatului instituţiilor guvernamentale cu societatea civilă, promovarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor, a transparenţei administraţiei publice, activităţi de promovare a voluntariatului;
    -> Activităţi în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi;
    -> Activităţi în domeniul promovării drepturilor persoanelor pensionate sau care au contribuit la alte fonduri de asigurări sociale;


    c) Eligibilitatea beneficiarilor
    Beneficiarii activităţilor desfăşurate de asociaţie, fundaţie sau federatie sunt reprezentativi pentru grupul ţinta specificat în statut.
    Beneficiarii activităţilor de interes general sau comunitar sunt persoane care, datorită unor motive de natura economică, fizica, psihică sau socială, nu au posibilitatea sa acţioneze pentru ei înşişi, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competente pentru a face faţa singuri schimbărilor sociale, de a-şi reprezenta singuri interesele.

    d) Evaluarea "scopurilor benefice"
    Orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general sau comunitar este o activitate de interes public.
    Prin activitatea de prevenire şi prin rezolvarea directa a problemelor sociale şi promovarea coeziunii sociale, prin ameliorarea nevoilor fizice şi psihologice ale persoanelor afectate de schimbările care creează tensiuni sociale (şomaj, saracie, mobilitatea geografică şi tensiuni în relaţiile familiale), activităţile pot fi benefice.
    Pentru atingerea unor scopuri benefice, activităţile în domeniile de interes general sau comunitar trebuie să se deruleze pe baza unor obiective şi principii adecvate, iar evaluatorul va analiza dacă:
    d.1. Obiectivele activităţilor principale derulate de asociaţia, fundaţia sau federaţia solicitanta urmăresc:
    -> îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor beneficiare ale serviciilor;
    -> întărirea capacităţii persoanelor beneficiare, a grupului de persoane etc de a-şi utiliza resursele proprii, de a funcţiona independent;
    -> stimularea participării beneficiarilor la acordarea serviciilor;
    -> maximizarea resurselor comunităţii sau persoanelor cărora se adresează serviciile/activităţile organizaţiei pentru satisfacerea nevoilor identificate;

    d.2. Principiile în baza cărora se acordă serviciile sunt benefice:
    -> promovează schimbarea socială, în special pentru şi din partea grupurilor vulnerabile şi defavorizate;
    -> sunt centrate în special pe problemele saraciei, somajului, discriminarii şi a altor forme de injustitie socială;
    -> modul de acordare permite asigurarea accesului la informaţiile, serviciile şi resursele necesare, la egalitatea sanselor şi participarea semnificativă la luarea deciziilor pentru toţi beneficiarii acestor servicii;
    -> sunt acordate în interesul persoanelor beneficiare şi cu respectarea demnităţii şi unicitatii acestora;
    -> în acordarea serviciilor, în întocmirea planurilor individuale ofertanţii serviciilor trebuie să ţină cont de diferenţele individuale şi diversitatea culturală şi etnică;
    -> în acordarea serviciilor este obligatoriu să se respecte dreptul persoanei beneficiare la autodeterminare; Nimeni nu poate alege în numele persoanei beneficiare. Excepţiile sunt prevăzute de lege;
    -> serviciile trebuie să ajute persoanele beneficiare să-şi identifice şi să-şi dezvolte resursele în vederea alegerii celei mai bune optiuni;
    -> se acordă ţinând cont de importanţa relaţiilor interumane, de acea parte a capitalului uman care permite membrilor unei anumite comunităţi să aibă încredere unii în alţii şi sa coopereze;
    -> se acordă cu competenţa, de către personal calificat şi în beneficiul persoanelor asistate;
    -> urmăresc promovarea, menţinerea şi creşterea bunastarii individului, familiei, grupurilor sociale, organizaţiilor şi comunităţilor.    2. Evaluarea activităţii asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei desfăşurată în interes general sau comunitar;
    Evaluarea serviciilor acordate
    Standardele de calitate (acordare) a serviciilor şi definirea serviciilor trebuie să ia în considerare nevoile şi asteptarile beneficiarilor, principiile etice, obiective profesionale şi raportul cost-beneficiu.
    -> Serviciile se acordă într-o maniera care să fie orientata către beneficiar, respectând tradiţiile sale culturale şi ale comunităţii, cat şi drepturile şi dorintele acestuia;
    -> Serviciile acordate răspund nevoilor identificate ale persoanelor beneficiare, grupului de persoane fizice sau juridice etc;
    -> Exista o concordanta între necesităţile şi priorităţile comunităţii şi serviciile acordate de asociaţie/fundaţie;
    -> Evaluarea nevoilor grupului ţinta se face cu participarea beneficiarilor, sau a unui grup reprezentativ de beneficiari;
    -> Se utilizează în acordarea serviciilor instrumente de evaluare a satisfactiei beneficiarilor;
    -> Sunt utilizate metode de informare a comunităţii despre serviciile acordate;
    -> Exista o continuitate a acordării serviciilor şi o fluctuatie a persoanelor beneficiare adecvată tipului de serviciu;
    -> Pentru acordarea serviciilor sunt utilizate diverse surse de finanţare;
    -> Serviciile sunt acordate într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor beneficiare;
    -> Situaţia juridică a sediului în care sunt acordate serviciile de asistenţa socială poate garanta durabilitatea serviciilor acordate; sediul este destinat exclusiv activităţilor de interes general sau comunitar;
    -> Configuraţia şi amenajarea spaţiilor sunt corespunzătoare tipurilor de servicii acordate;
    -> Exista dotările materiale şi logistice necesare funcţionarii serviciilor;

    a) Evaluarea capacităţii asociaţiei/fundaţiei/federaţiei de acordare a serviciilor
    -> Asociaţia sau fundaţia dispune de resurse financiare, materiale, umane şi logistice adecvate funcţionarii acesteia şi acordării serviciilor;
    -> Exista o corelatie adecvată între structura echipei (ca dimensiune şi competente) şi tipul şi diversitatea serviciilor acordate şi numărul de persoane beneficiare;
    -> Asociaţia sau fundaţia foloseşte instrumente de lucru standardizate (plan individual de intervenţie, fise de evaluare a nevoilor, curicula de curs, chestionar de evaluare a satisfactiei beneficiarului, fise de post etc) şi utilizează metodologii de lucru adecvate serviciilor oferite;
    -> Asociaţia sau fundaţia este preocupata de îmbunătăţirea performanţele sale în domeniul furnizarii serviciilor (monitorizarea şi evaluarea serviciilor, cursuri de educaţie continua a personalului); Exista interes pentru respectarea unor standarde de competenţa;
    -> Asociaţia sau fundaţia are experienta în derularea serviciilor acordate; exista o continuitate a serviciilor acordate;
    -> Personalul angajat are experienta, pregătirea şi abilitatile necesare pentru posturile pe care lucrează;
    -> Asociaţia sau fundaţia are capacitatea de a atrage resurse pentru finanţarea activităţilor şi serviciilor acordate;
    -> Asociaţia sau fundaţia are capacitate de autofinanţare a serviciilor dezvoltate;
    -> Rezultatele serviciilor acordate, a activităţilor desfăşurate de asociaţie/fundaţie sunt masurabile;    III. Întocmirea raportului de evaluare
    Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale raportul de evaluare în teren în termen de 7 zile de la data solicitării acestuia.
    Raportul de evaluare în teren are aceeaşi structura atât în cazul în care este întocmit pentru examinarea îndeplinirii condiţiilor pentru ca asociaţia sau fundaţia să fie recunoscută ca fiind de utilitate publică cat şi în cazul constatării menţinerii performanţelor care au determinat recunoaşterea ca fiind de utilitate publică.


    -------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016