Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 8 iunie 2022  de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 8 iunie 2022 de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 567 din 10 iunie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 79 din 8 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 567 din 10 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea energiei electrice pe piaţa contractelor la termen de energie electrică, prin intermediul unor platforme de tranzacţionare electronice administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A.

    ART. 2
    Prezentul regulament stabileşte prevederi privind:
    a) cerinţe specifice de participare şi tranzacţionare la piaţa contractelor la termen de energie electrică;
    b) mecanismele de tranzacţionare pentru piaţa contractelor la termen de energie electrică;
    c) desfăşurarea sesiunilor de tranzacţionare şi etapele procesului de tranzacţionare;
    d) corelarea ordinelor;
    e) transparenţa pieţei contractelor la termen de energie electrică.


    ART. 3
    Prezentul regulament se aplică:
    a) participanţilor la piaţa contractelor la termen de energie electrică;
    b) Bursei Române de Mărfuri - S.A., în calitate de operator al pieţei contractelor la termen de energie electrică.


    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:
    a) acord-cadru cu contrapartea - acordul de acceptare a membrului compensator;
    b) broker - persoana fizică/juridică ce acţionează în numele şi pe seama unui participant, având ca principale atribuţii introducerea şi întreţinerea ordinelor în timpul sesiunilor de tranzacţionare/licitaţiilor şi care are dreptul de a angaja răspunderea participantului pe care îl reprezintă în relaţia cu Bursa Română de Mărfuri - S.A. Participarea la piaţă se face în mod direct, brokerul având doar rol de reprezentare în relaţia cu Bursa Română de Mărfuri - S.A.;
    c) contraparte - Bursa Română de Mărfuri - S.A., care asigură rolul de contraparte pe piaţă conform prezentului regulament. Contrapartea se interpune, din punct de vedere financiar, între vânzător şi cumpărător, devenind cumpărător pentru vânzător, respectiv vânzător pentru cumpărător, în scopul asigurării procesului de decontare a tranzacţiei încheiate pe piaţă, în numele acestora;
    d) convenţie de participare - acord standard definit de Bursa Română de Mărfuri - S.A., încheiat cu un participant, care prevede drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor privind participarea la piaţă, reprezentat de contractul de membru afiliat pentru piaţă, stabilit în urma unui proces de consultare publică;
    e) contract EFET - contract-cadru privind vânzarea şi cumpărarea de energie electrică stabilit de Federaţia Europeană a Furnizorilor de Energie, preagreat între participanţii la piaţă;
    f) contract standard - contract de vânzare-cumpărare specific tranzacţionării electronice, ce reprezintă cantitatea totală de energie electrică aferentă unui ordin de vânzare/cumpărare pentru întreaga perioadă de livrare şi profilul de livrare a unui produs standardizat, rezultată ca înmulţire dintre puterea medie de livrare pe interval de decontare, numărul de intervale de decontare din perioada de livrare a respectivului produs standardizat;
    g) contract standard BRM - contract bilateral privind vânzarea şi cumpărarea de energie electrică stabilit de către Bursa Română de Mărfuri - S.A. pentru participanţii la piaţă, stabilit în urma unui proces de consultare publică;
    h) membru compensator - participant care şi-a asumat respectarea reglementărilor contrapărţii prin semnarea acordului de acceptare a membrului compensator, în legătură cu tranzacţiile ce se realizează prin intermediul contrapărţii;
    i) ordin/ofertă de vânzare/cumpărare - ofertă introdusă de către un participant, constând dintr-o pereche preţ-cantitate şi alte atribute specifice definite pentru fiecare produs în parte şi care reprezintă angajamentul ferm al participantului;
    j) participant - persoană fizică sau juridică ce cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un consumator dispecerizabil sau un operator de servicii de stocare a energiei, care are drept de participare la piaţă conform art. 7 alin. (1);
    k) preţul tranzacţiei - preţul la care s-a efectuat tranzacţia, înregistrat şi afişat de sistemul de tranzacţionare, exprimat în lei/MWh sau EUR/MWh;
    l) preţul cel mai bun - preţ definit ca preţul ordinului de tranzacţionare cu prioritatea cea mai mare de execuţie, şi anume preţul cel mai mare de cumpărare, respectiv preţul cel mai mic de vânzare al unui produs tranzacţionabil;
    m) procedura privind conduita de participare la piaţă - procedura specifică a Bursei Române de Mărfuri - S.A. de aplicare a prezentului regulament, ce conţine prevederi privind cel puţin conduita impusă participanţilor la piaţă, suspendarea accesului la piaţă şi regimul depunerii, administrării şi soluţionării contestaţiilor şi cererilor de anulare a tranzacţiilor, stabilită în urma unui proces de consultare publică;
    n) produs standardizat - produs definit în cadrul sistemului de tranzacţionare al Bursei Române de Mărfuri - S.A., conform prevederilor art. 3;
    o) raport de tranzacţionare - situaţie emisă de sistemele de tranzacţionare ale Bursei Române de Mărfuri - S.A. fiecărui participant pentru tranzacţiile proprii, conţinând date complete privind ordinele/ofertele introduse şi tranzacţiile încheiate: numărul raportului, data sesiunii de tranzacţionare, denumirea produsului tranzacţionat, cantitatea per interval de decontare şi totală tranzacţionată, exprimată în MW, perioada de livrare, conform produsului tranzacţionat, numărul de identificare a fiecărei tranzacţii, numele câştigătorului de sens opus, calitatea participanţilor la tranzacţie (vânzător/cumpărător), cantitatea tranzacţionată şi preţul de adjudecare a fiecărei tranzacţii, marca de timp;
    p) reglementările contrapărţii - set de reguli ce stabilesc mecanismele de decontare şi garantare, precum şi drepturile şi obligaţiile membrilor compensatori şi ale contrapărţii în cadrul procesului de tranzacţionare prin intermediul contrapărţii;
    q) sesiune de tranzacţionare - interval de derulare a procedurii de tranzacţionare, în care se pot introduce, modifica, suspenda sau anula ordine de vânzare şi/sau de cumpărare şi se pot încheia tranzacţii - dacă sunt îndeplinite condiţiile de corelare stabilite prin algoritmii sistemelor de tranzacţionare;
    r) sisteme de tranzacţionare - sisteme informatice exploatate şi administrate de Bursa Română de Mărfuri - S.A. în scopul realizării tranzacţiilor, care aplică un ansamblu de reguli şi mecanisme de ofertare, negociere şi tranzacţionare prevăzute de prezentul regulament;
    s) tranzacţie - operaţiune încheiată în sistemul de tranzacţionare în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, conform algoritmilor specifici ai sistemelor de tranzacţionare.

    (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) BRM - Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.;
    c) EFET - Federaţia Europeană a Furnizorilor de Energie;
    d) GTD - ordin valabil până la data specificată, dar nu mai târziu de data de expirare a produsului standard respectiv;
    e) GTSV - ordin valabil până la data şi ora specificate, dar nu mai târziu de data de expirare a produsului standard respectiv;
    f) GTC - ordin valabil până la anularea sa efectivă, dar nu mai târziu de data de expirare a produsului standard respectiv;
    g) Piaţa - piaţa contractelor la termen de energie electrică;
    h) Procedura - Procedura privind conduita de participare la piaţă;
    i) OTS - operator de transport şi de sistem;
    j) ZI - ordin valabil în sesiunea de tranzacţionare curentă, caz în care ordinul este valabil până la închiderea sesiunii de tranzacţionare în care a fost introdus.


    CAP. III
    Reguli generale
    ART. 6
    (1) BRM organizează sesiuni de tranzacţionare pentru produse standard în ceea ce priveşte:
    a) profilul zilnic al livrărilor:
    (i) livrare în bandă (oferte la putere medie pe interval de decontare constantă în toate orele zilei);
    (ii) livrare la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de vârf de sarcină;
    (iii) livrare la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de vârf de seară;
    (iv) livrare la puterea medie pe interval de decontare constantă în orele de gol de sarcină;

    b) puterea medie pe interval de decontare pe contract: 0,1 MW;
    c) perioada de livrare a energiei electrice, care poate fi:
    (i) 1 lună;
    (ii) 1 trimestru;
    (iii) 1 semestru;
    (iv) 1 an calendaristic;

    d) data începerii şi data finalizării livrării;
    e) cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-un contract;
    f) preţul la care este ofertată cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-un contract, care reprezintă preţul energiei electrice propus de participantul la tranzacţionare, inclusiv componenta Tg a tarifului de transport, exclusiv TVA.

    (2) Descrierea şi codificarea fiecărui produs sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

    ART. 7
    (1) Participarea la tranzacţionare este permisă participanţilor care s-au înscris la piaţă şi manifestă o conduită de piaţă corectă şi preventivă în raport cu restul participanţilor la piaţă, conform convenţiei de participare şi Procedurii.
    (2) Produsele standard prevăzute la art. 6 alin. (1) au următoarele caracteristici:
    a) ultima zi în care se pot încheia tranzacţii pe un produs standard este cel târziu a doua zi lucrătoare anterioară primei zile de livrare. BRM va stabili ultima zi de tranzacţionare a unui produs standard în aşa fel încât să poată fi, de la caz la caz, îndeplinite cerinţele de semnare a contractelor şi depunere a garanţiilor;
    b) livrarea energiei electrice se realizează pe baza raportului de tranzacţionare emis de sistemele de tranzacţionare ale BRM;
    c) obiectul tranzacţiei este reprezentat de un contract standard sau un multiplu de contracte standard, iar elementele care pot fi modificate de către participant/broker în cadrul sesiunilor de tranzacţionare sunt preţul per contract standard şi numărul de contracte standard tranzacţionate;
    d) ofertele sunt de tipul pereche simplă cantitate-preţ, cu maximum două zecimale; cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 0,1 MW/interval de decontare;
    e) preţul şi numărul de contracte standard aferente unei tranzacţii încheiate rămân fixe pe perioada derulării contractului. Preţul şi cantitatea tranzacţionată, astfel cum rezultă din raportul de tranzacţionare emis de BRM, vor fi în mod obligatoriu stipulate în contractul încheiat între vânzător şi cumpărător.

    (3) Ulterior încheierii unei tranzacţii, participanţii asigură operaţiunile posttranzacţionare, conform contractului aferent ordinului iniţiator sau contractului ales prin acordul scris al părţilor, după caz, prin încheierea:
    a) în cazul tranzacţionării prin mecanismul simplu competitiv, prin intermediul contractului propus de participantul iniţiator (care poate prevedea mecanismul de decontare şi garantare prin contraparte) sau prin intermediul contractului EFET. Lista partenerilor preagreaţi pentru contracte EFET este întreţinută în mod constant de un participant în relaţie cu BRM, fiind avizată în prealabil de BRM. Fiecare participant la piaţă desemnează o persoană care să fie responsabilă de actualizarea listei partenerilor preagreaţi pentru contractele EFET;
    b) în cazul tranzacţionării prin mecanismul dublu competitiv, prin intermediul contractului standard BRM sau prin intermediul contrapărţii.

    (4) BRM supraveghează şi urmăreşte modalitatea de încheiere a contractelor în acord cu Procedura, inclusiv în ceea ce priveşte conformitatea clauzelor contractuale încheiate cu cele ale contractelor propuse înaintea sesiunii de tranzacţionare. Orice tranzacţie încheiată de un participant ca urmare a introducerii de ordine creează o obligaţie fermă a acestuia de a-şi asuma tranzacţia contractual prin una dintre modalităţile posttranzacţionare prevăzute la alin. (3).
    (5) O tranzacţie va putea fi acceptată de contraparte dacă ambii participanţi la tranzacţie deţin suficiente garanţii conform reglementărilor contrapărţii.
    (6) O tranzacţie acceptată în cadrul mecanismului de contraparte rămâne în mod definitiv în sistemul contrapărţii. La finalul fiecărei zile, participanţii primesc raportul posttranzacţionare zilnic din sistemul contrapărţii privind tranzacţiile proprii existente în sistemul contrapărţii în scopul reconcilierii datelor.
    (7) Contrapartea va ţine zilnic evidenţa riscurilor conform reglementărilor contrapărţii până la închiderea tuturor obligaţiilor de decontare aferente tranzacţiei.

    ART. 8
    Mecanismele de tranzacţionare utilizate în cadrul pieţei organizate de BRM sunt:
    a) mecanismul de tranzacţionare simplu competitiv;
    b) mecanismul de tranzacţionare dublu competitiv.


    CAP. IV
    Participarea la Piaţă
    SECŢIUNEA 1
    Mecanismul de tranzacţionare simplu competitiv
    ART. 9
    (1) Pentru lansarea la tranzacţionare a produsului standard, participantul transmite către BRM un ordin iniţiator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, cu menţionarea cel puţin a următoarelor elemente:
    a) denumirea participantului iniţiator al ordinului şi/sau a reprezentantului împuternicit;
    b) denumirea produsului standard, conform prezentului regulament;

    c) cantitatea propusă pentru tranzacţionare;
    d) preţul propus la lansarea produsului, cu 2 zecimale;
    e) data şi ora la care se doreşte organizarea sesiunii de tranzacţionare;
    f) contractul propus, care va conţine şi profilul constant de livrare (graficul de livrări);
    g) orice alte informaţii şi/sau documente considerate necesare pentru claritatea şi transparenţa procesului de licitare.

    (2) Preţul propus va putea fi publicat odată cu ordinul iniţiator sau introdus în sistemul de tranzacţionare la începutul licitaţiei, la opţiunea participantului.
    (3) Ordinul iniţiator, precum şi celelalte documente asociate se vor transmite în format electronic (e-mail sau ca formular online aferent software-ului de tranzacţionare către un reprezentant BRM).
    (4) BRM îşi rezervă dreptul de a nu valida acele ordine iniţiatoare care sunt formulate astfel încât, în mod evident, nu pot fi tranzacţionate, spre exemplu: preţ şi/sau cantitate vădit disproporţionate faţă de o intenţie de tranzacţionare reală, apreciată de către BRM în mod rezonabil, produs cu perioadă de livrare anterioară iniţierii ordinului ş.a. În asemenea situaţii, anterior deciziei de a nu valida ordinul, BRM va solicita clarificări în timp util iniţiatorului ordinului, urmând ca, în situaţia în care clarificările transmise şi/sau corecţiile privind elementele ordinului nu sunt considerate suficiente sau complete, ordinul să nu mai fie publicat în vederea tranzacţionării.
    (5) BRM va publica ordinul iniţiator şi documentele/ informaţiile însoţitoare cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei la care a fost programată sesiunea de tranzacţionare.
    (6) Data şi ora sesiunii de tranzacţionare vor fi stabilite împreună cu un reprezentant BRM înainte de transmiterea documentelor.

    ART. 10
    (1) Pentru a putea înregistra un ordin în vederea tranzacţionării, participanţii vor constitui o garanţie la dispoziţia BRM, care se calculează automat de către sistemul de tranzacţionare ca produs dintre cantitatea de energie electrică din ordin, preţul ordinului introdus în platforma de tranzacţionare (fără TVA) şi procentul de 2% ca procent standard, urmând ca această valoare să poată fi diminuată în urma unor ajustări în raport cu evoluţia pieţei şi nevoile participanţilor, cu informarea acestora în prealabil. În cazul ordinelor tranzacţionate folosind ca monedă de tranzacţionare EUR, platforma efectuează în mod automat conversia valutară la cursul Băncii Naţionale a României, comunicat pentru ziua înregistrării ordinului de tranzacţionare.
    (2) Garanţia prevăzută la alin. (1) poate fi constituită în una din următoarele forme:
    a) ordin de plată;
    b) scrisoare de garanţie emisă de o bancă sau o instituţie financiară nebancară.

    (3) Garanţia constituită de către participanţi în contul unui ordin pentru care s-a încheiat o tranzacţie rămâne la dispoziţia BRM până la transmiterea către BRM a copiei contractului de vânzare-cumpărare, în format electronic, semnat de părţile din tranzacţie. Termenul de transmitere a contractului de vânzare-cumpărare este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice înainte de începerea livrărilor.
    (4) În perioada prevăzută la alin. (3), garanţia constituită în contul ordinului în baza căruia a fost încheiată o tranzacţie nu va putea fi folosită pentru garantare în situaţia participării la tranzacţionarea unui alt produs standardizat.
    (5) Garanţiile constituite sunt executate de BRM pentru despăgubirea părţii prejudiciate în următoarele situaţii:
    a) participanţii nu semnează contractul de vânzare-cumpărare de energie electrică;
    b) unul dintre participanţi refuză să semneze contractul de vânzare-cumpărare de energie electrică;
    c) contractul de vânzare-cumpărare este completat cu elemente diferite faţă de cele rezultate în urma sesiunii de tranzacţionare, respectiv cantitatea de energie electrică pe interval de decontare/cantitate totală, preţul şi durata livrării, precum şi orice altă clauză existentă în contract la momentul publicării ordinului.

    (6) În situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu este semnat de către una din părţi, cealaltă parte în contract este considerată parte prejudiciată. BRM va vira părţii prejudiciate garanţia părţii în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei.
    (7) În situaţia în care niciuna dintre părţile în tranzacţie nu semnează contractul de vânzare-cumpărare sau în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu conţine elementele rezultate în urma licitaţiei, BRM va reţine garanţiile ambelor părţi în tranzacţie, acestea urmând a fi folosite de către BRM pentru suplimentarea fondului de garantare a tranzacţiilor încheiate prin intermediul contrapărţii. BRM are dreptul de a sancţiona participanţii care nu semnează contractul de vânzare sau încheie contracte de vânzare-cumpărare cu alte elemente decât cele rezultate în urma sesiunii de tranzacţionare, conform Procedurii.

    ART. 11
    (1) După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3), garanţia va fi pusă la dispoziţia participantului, existând şi posibilitatea menţinerii sale la BRM, la solicitarea participantului, în vederea înregistrării unor ordine viitoare.
    (2) Restituirea garanţiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri scrise, indicându-se, pentru cele constituite prin ordin de plată, contul şi banca unde se vor restitui sumele.

    ART. 12
    Programul de tranzacţionare este de luni până vineri între orele 10.00-15.00, în zilele lucrătoare.

    ART. 13
    Etapele procesului de desfăşurare a licitaţiei aferente unei sesiuni de tranzacţionare sunt prevăzute la art. 14-16.

    ART. 14
    (1) În etapa I brokerul iniţiator introduce ordinul, care va fi validat de către sistem dacă acesta îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) menţionarea cantităţii per interval de decontare;
    b) menţionarea preţului;
    c) menţionarea perioadei de valabilitate a ordinului.

    (2) În ordinele de sens contrar sensului ordinului iniţiator vor fi menţionate următoarele elemente, sub sancţiunea invalidării ordinului:
    a) cantitatea per interval de decontare;
    b) preţul;
    c) perioada de valabilitate a ordinului.

    (3) Ordinul de sens contrar sensului ordinului iniţiator este validat de sistem numai dacă emitentul ordinului are în contul de garanţii o sumă disponibilă mai mare sau egală cu valoarea garanţiei necesare în cazul tranzacţionării ordinului.

    ART. 15
    (1) În etapa a II-a ordinele introduse pot fi întreţinute de brokeri după cum urmează:
    a) în cazul ordinului iniţiator:
    (i) modificarea preţului;
    (ii) modificarea cantităţii per interval de decontare;
    (iii) modificarea perioadei de valabilitate a ordinului;

    b) în cazul ordinului de sens contrar:
    (i) îmbunătăţirea preţului (reducere în cazul ordinelor de vânzare, respectiv creştere în cazul ordinelor de cumpărare);
    (ii) modificarea cantităţii per interval de decontare;
    (iii) modificarea perioadei de valabilitate a ordinului.    ART. 16
    (1) În etapa a III-a numai brokerul iniţiator mai poate întreţine ordinul.
    (2) În etapa a III-a este permisă doar modificarea preţului şi cantităţii pentru ordinul iniţiator, astfel încât brokerul iniţiator să poată efectua o selecţie a ofertelor de sens opus din punct de vedere valoric şi cantitativ.
    (3) În această etapă niciun ordin nu poate fi introdus, modificat sau anulat, cu excepţia celui al brokerului iniţiator.
    (4) Este permisă selectarea uneia dintre următoarele opţiuni cu privire la valabilitatea în timp a ordinelor, respectiv: ZI, GTD, GTSV, GTC.
    (5) Durata fiecărei etape de licitaţie este predefinită la 10 minute. Modificarea duratei etapelor se poate realiza ca urmare a unei solicitări din partea participantului iniţiator, agreate de BRM.

    ART. 17
    (1) Pentru ordinele de vânzare se realizează corelarea ordinului de vânzare cu un ordin de cumpărare cu acelaşi preţ sau cu un preţ mai mare, pentru cantitatea maximă determinată de concurenţa cantităţilor menţionate în cele două ordine de sens contrar, la preţul cel mai bun al ordinului de cumpărare. În măsura în care condiţiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două oferte de sens contrar, ordinea de corelare este stabilită descendent pornind de la preţul de cumpărare cel mai bun, iar în caz de egalitate de preţ, ascendent pornind de la marca de timp cea mai veche.
    (2) Pentru ordinele de cumpărare se realizează corelarea ordinului de cumpărare cu un ordin de vânzare cu acelaşi preţ sau cu un preţ mai mic, pentru cantitatea maximă determinată de concurenţa cantităţilor menţionate în cele două ordine de sens contrar, la preţul cel mai bun al ordinului de vânzare. În măsura în care condiţiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două oferte de sens contrar, ordinea de corelare este stabilită ascendent pornind de la preţul de vânzare cel mai bun, iar în caz de egalitate de preţ, ascendent pornind de la marca de timp cea mai veche.
    (3) BRM anunţă participanţii la tranzacţionare, prin mesaj electronic, asupra faptului că s-au îndeplinit condiţiile de corelare a două ordine. Mesajul electronic conţine preţul şi cantitatea tranzacţionată.
    (4) În situaţia în care, la sfârşitul sesiunii de tranzacţionare, ordinul iniţiator nu este integral tranzacţionat, brokerul iniţiator poate reintroduce ordinul iniţiator pentru cantitatea rămasă neacoperită într-o altă sesiune de tranzacţionare, la o dată ulterioară.
    (5) Părţile pot solicita anularea tranzacţiilor eronate, intervenite ca urmare a unei erori materiale apărute la completarea de către un participant la piaţă a formularului de introducere a ordinului, conform Procedurii.

    ART. 18
    (1) La sfârşitul fiecărei sesiuni de tranzacţionare, sistemul de tranzacţionare generează un raport, care conţine următoarele elemente:
    a) numărul raportului;
    b) data sesiunii de tranzacţionare;
    c) denumirea produsului tranzacţionat;
    d) puterea [MW];
    e) perioada de livrare (conform produsului tranzacţionat);
    f) numărul de identificare a fiecărei tranzacţii;
    g) numele câştigătorului de sens opus;
    h) calitatea participanţilor la tranzacţie (vânzător/cumpărător);
    i) cantitatea de energie electrică tranzacţionată [MWh];
    j) preţul de adjudecare a fiecărei tranzacţii [lei/MWh sau EUR/MWh];
    k) marca de timp.

    (2) Raportul de tranzacţionare se transmite tuturor brokerilor participanţi la sesiunea de tranzacţionare, pentru tranzacţiile realizate de aceştia, în format electronic.
    (3) Rezultatele sesiunii de tranzacţionare se publică pe siteul BRM în cadrul secţiunii dedicate pieţei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Mecanismul de tranzacţionare dublu competitiv
    ART. 19
    (1) Lansarea la tranzacţionare a produselor standard se face la iniţiativa şi de către BRM după cum urmează, astfel încât să existe disponibile la tranzacţionare în orice moment contracte la termen consecutive pentru cel puţin următoarele perioade de livrare:
    a) primele 6 luni calendaristice;
    b) primele 5 trimestre calendaristice;
    c) primele 3 semestre calendaristice;
    d) primii 2 ani calendaristici.

    (2) Sesiunea de tranzacţionare pe mecanismul dublu competitiv se desfăşoară în sistem electronic.

    ART. 20
    (1) Pentru a putea înregistra un ordin în vederea tranzacţionării, participanţii vor constitui o garanţie la dispoziţia BRM, care se calculează automat de către sistemul de tranzacţionare ca produs dintre cantitatea de energie electrică din ordin, preţul ordinului introdus în platforma de tranzacţionare (fără TVA) şi procentul de 2% ca procent standard, urmând ca această valoare să poată fi diminuată în urma unor ajustări în raport cu evoluţia pieţei şi nevoile participanţilor, cu informarea acestora în prealabil. În cazul ordinelor tranzacţionate folosind ca monedă de tranzacţionare EUR, platforma efectuează în mod automat conversia valutară la cursul Băncii Naţionale a României, comunicat pentru ziua înregistrării ordinului de tranzacţionare.
    (2) Garanţia prevăzută la alin. (1) poate fi constituită în una din următoarele forme:
    a) ordin de plată;
    b) scrisoare de garanţie emisă de o bancă sau o instituţie financiară nebancară.

    (3) Garanţia constituită de către participanţi în contul unui ordin pentru care s-a încheiat o tranzacţie rămâne la dispoziţia BRM până la transmiterea către BRM a copiei contractului de vânzare-cumpărare, în format electronic, semnat de părţile din tranzacţie. Termenul de transmitere a contractului de vânzare-cumpărare este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice înainte de începerea livrărilor.
    (4) Garanţiile constituite sunt executate de BRM pentru despăgubirea părţii prejudiciate, în următoarele situaţii:
    a) participanţii nu semnează contractul de vânzare-cumpărare energie electrică;
    b) unul dintre participanţi refuză să semneze contractul de vânzare-cumpărare energie electrică;
    c) contractul de vânzare-cumpărare este completat cu elemente diferite faţă de cele rezultate în urma sesiunii de tranzacţionare, respectiv cantitatea de energie electrică pe interval de decontare/cantitate totală, preţul şi durata livrării, precum şi orice altă clauză existentă în contract la momentul publicării ordinului.

    (5) În situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu este semnat de către una din părţi, cealaltă parte în contract este considerată parte prejudiciată. BRM va vira părţii prejudiciate garanţia părţii în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei.
    (6) În situaţia în care niciuna dintre părţile în tranzacţie nu semnează contractul de vânzare-cumpărare sau în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu conţine elementele rezultate în urma licitaţiei, BRM va reţine garanţiile ambelor părţi în tranzacţie, acestea urmând a fi folosite de către BRM pentru suplimentarea fondului de garantare a tranzacţiilor încheiate prin intermediul contrapărţii. BRM are dreptul de a sancţiona participanţii care nu semnează contractul de vânzare sau încheie contracte de vânzare-cumpărare cu alte elemente decât cele rezultate în urma sesiunii de tranzacţionare, conform Procedurii.

    ART. 21
    (1) După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (3), garanţia va fi pusă la dispoziţia participantului, existând şi posibilitatea menţinerii sale la BRM, la solicitarea participantului, în vederea înregistrării unor ordine viitoare.
    (2) Restituirea garanţiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri scrise, indicându-se, pentru cele constituite prin ordin de plată, contul şi banca unde se vor restitui sumele.

    ART. 22
    Programul de tranzacţionare este de luni până vineri între orele 10.00-15.00, în zilele lucrătoare.

    ART. 23
    (1) Ordinele introduse de brokeri, începând cu ora de deschidere a sesiunii de tranzacţionare, sunt validate numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) menţionarea cantităţii per interval de decontare, a preţului şi a termenului de valabilitate a ordinului;
    b) existenţa în contul de garanţii a unei sume disponibile mai mari sau egale cu valoarea garanţiei necesare în cazul tranzacţionării ordinului.

    (2) Elementele care sunt introduse de către participant la lansarea ordinului sunt:
    a) cantitatea de energie electrică (cantitatea totală minim tranzacţionabilă este definită automat pentru fiecare produs în parte);
    b) preţul pentru fiecare produs, cu maximum 2 zecimale;
    c) termenul de valabilitate a ordinului (opţional); dacă nu se completează, sistemul va genera automat data de final a sesiunii de tranzacţionare.

    (3) Ordinele introduse pot fi întreţinute de brokeri, după cum urmează:
    a) modificarea preţului cu un pas de licitaţie de minimum 0,01;
    b) modificarea cantităţii per interval de decontare;
    c) modificarea termenului de valabilitate a ordinului.


    ART. 24
    (1) Ordinele de cumpărare şi vânzare vor fi ordonate automat în platforma de tranzacţionare, în funcţie de preţul cel mai bun. În caz de egalitate de preţ, ofertele vor fi ordonate după marca de timp, cele mai vechi urmând a fi afişate cu prioritate. Marca de timp se actualizează la orice acţiune de modificare a brokerului asupra preţului, cantităţii, valabilităţii sau în cazul execuţiei parţiale a unui ordin.
    (2) Pentru ordinele de vânzare se realizează corelarea ordinului de vânzare cu un ordin de cumpărare cu acelaşi preţ sau cu un preţ mai mare, pentru cantitatea maximă determinată de concurenţa cantităţilor menţionate în cele două ordine de sens contrar, la preţul cel mai bun al ordinului de cumpărare. În măsura în care condiţiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două oferte de sens contrar, ordinea de corelare este stabilită descendent pornind de la preţul de cumpărare cel mai bun, iar în caz de egalitate de preţ, ascendent pornind de la marca de timp cea mai veche.
    (3) Pentru ordinele de cumpărare se realizează corelarea ordinului de cumpărare cu un ordin de vânzare cu acelaşi preţ sau cu un preţ mai mic, pentru cantitatea maximă determinată de concurenţa cantităţilor menţionate în cele două ordine de sens contrar, la preţul cel mai bun al ordinului de vânzare. În măsura în care condiţiile de corelare sunt îndeplinite pentru mai mult de două oferte de sens contrar, ordinea de corelare este stabilită ascendent pornind de la preţul de vânzare cel mai bun, iar în caz de egalitate de preţ, ascendent pornind de la marca de timp cea mai veche.
    (4) Părţile pot solicita anularea tranzacţiilor eronate, intervenite ca urmare a unei erori materiale apărute la completarea, de către un participant la Piaţă, a formularului de introducere a ordinului, conform Procedurii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Tranzacţionarea prin intermediul contrapărţii
    ART. 25
    (1) Compensarea-decontarea reprezintă un proces de management şi de calcul al poziţiilor financiare operat de contraparte, în funcţie de care se stabileşte cuantumul garanţiilor care să asigure riscul pierderii financiare cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor aferente unor poziţii deschise ca urmare a tranzacţiilor efectuate şi cuantumul plăţilor/încasărilor rezultate din activitatea de tranzacţionare. Acest proces se realizează conform reglementărilor contrapărţii.
    (2) Fără a aduce atingere rolului contrapărţii, tranzacţiile efectuate determină obligaţia fermă a participantului vânzător de a livra energia electrică, respectiv obligaţia fermă a participantului cumpărător de a prelua energia electrică, în conformitate cu caracteristicile produselor tranzacţionate conform prezentului regulament.

    ART. 26
    (1) Desfăşurarea şi garantarea tranzacţiilor efectuate se face conform reglementărilor contrapărţii. Pentru a putea beneficia de serviciile tranzacţionării prin contraparte, participanţii trebuie să semneze acordul-cadru cu contrapartea, ceea ce presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să îndeplinească cerinţele stabilite de contraparte;
    b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1);
    c) să furnizeze garanţiile solicitate de contraparte;
    d) să adere la prevederile reglementărilor contrapărţii.

    (2) Garanţiile sunt calculate potrivit algoritmilor stabiliţi de contraparte şi au rolul de a susţine financiar fiecare tranzacţie a unui participant.
    (3) Contrapartea transmite OTS notificările fizice aferente participanţilor la fiecare tranzacţie, în calitate de parte responsabilă cu echilibrarea pentru tranzacţiile acceptate de contraparte.

    ART. 27
    Tranzacţionarea energiei electrice care are asociate servicii de compensare-decontare prin intermediul contrapărţii comportă doar riscul financiar care are loc atunci când un membru nu îşi îndeplineşte obligaţia de depunere, la termenul stabilit, a garanţiei sau încalcă regulile de decontare. În acest caz, contrapartea va suspenda serviciile de compensare-decontare şi va începe să mobilizeze garanţiile disponibile conform reglementărilor contrapărţii. Drepturile pot fi restabilite numai după ce participantul în cauză îşi îndeplineşte în totalitate obligaţiile sau în conformitate cu sancţiunile impuse de către contraparte.

    CAP. V
    Transparenţa Pieţei
    ART. 28
    (1) Imediat după încheierea unei tranzacţii, sistemul de tranzacţionare generează un raport în format electronic care se trimite tuturor brokerilor participanţi la sesiunea de tranzacţionare şi care conţine următoarele elemente:
    a) numărul raportului;
    b) data sesiunii de tranzacţionare;
    c) denumirea produsului tranzacţionat;
    d) puterea [MW];
    e) perioada de livrare (conform produsului tranzacţionat);
    f) numărul de identificare a fiecărei tranzacţii;
    g) numele câştigătorului de sens opus;
    h) calitatea participanţilor la tranzacţie (vânzător/ cumpărător);
    i) cantitatea de energie electrică tranzacţionată [MWh];
    j) preţul de adjudecare a fiecărei tranzacţii [lei/MWh sau EUR/MWh];
    k) marca de timp.

    (2) Rezultatele sesiunii de tranzacţionare se publică pe pagina proprie de internet a BRM.

    ART. 29
    (1) Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, BRM are dreptul de a percepe participanţilor la piaţa contractelor la termen de energie electrică tarife şi comisioane, după cum urmează:
    a) tarif de înscriere anual (lei/participant/an);
    b) comision de tranzacţionare conform grilei de comisioane, aplicat numai participanţilor - parte în tranzacţie.

    (2) În cazul neachitării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) până la termenul scadent, BRM are dreptul de a suspenda accesul participantului la sesiunile de tranzacţionare viitoare, până la momentul achitării obligaţiilor.
    (3) Tarifele şi comisioanele percepute sunt instituite în baza deciziei consiliului de administraţie al BRM şi sunt publicate pe pagina proprie de internet a BRM.

    ANEXA 1

    la regulament
    Produse tranzacţionabile

┌──────────────────────────────┬───────────────┐
│Codificare │Descriere │
│ │produs │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │bandă │
│ │(00.00-24.00 │
│ │CET de luni │
│ │până duminică) │
│ │pe perioadă de │
│BRM_power_base_phfm_mm-aaaa │o lună │
│ │calendaristică.│
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind │
│ │denumirea lunii│
│ │din an (mm) şi │
│ │a anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│ │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │vineri) pe │
│ │perioadă de o │
│BRM_power_peak1_phfm_mm-aaaa │lună │
│ │calendaristică.│
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind │
│ │denumirea lunii│
│ │din an (mm) şi │
│ │a anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│ │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │duminică) pe │
│ │perioadă de o │
│BRM_power_peak2_phfm_mm-aaaa │lună │
│ │calendaristică.│
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind │
│ │denumirea lunii│
│ │din an (mm) şi │
│ │a anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de gol de│
│ │sarcină │
│ │(00.00-6.00, │
│ │22.00-24.00 CET│
│ │de luni până │
│ │vineri şi │
│ │00.00-24.00 CET│
│BRM_power_offpeak_phfm_mm-aaaa│sâmbătă şi │
│ │duminică) pe │
│ │perioadă de o │
│ │lună. Denumirea│
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind │
│ │denumirea lunii│
│ │din an (mm) şi │
│ │a anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │bandă │
│ │(00.00-24.00 │
│ │CET de luni │
│ │până duminică) │
│ │pe perioada │
│BRM_power_base_phfq_qn-aaaa │unui trimestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │trimestrului │
│ │din an (n) şi │
│ │al anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│ │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │vineri) pe │
│ │perioadă de un │
│BRM_power_peak1_phfq_qn-aaaa │trimestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │trimestrului │
│ │din an (n) şi │
│ │al anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│ │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │duminică) pe │
│ │perioadă de un │
│BRM_power_peak2_phfq_qn-aaaa │trimestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │trimestrului │
│ │din an (n) şi │
│ │al anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de gol de│
│ │sarcină │
│ │(00.00-6.00, │
│ │22.00-24.00 CET│
│ │de luni până │
│ │vineri şi │
│ │00.00-24.00 CET│
│ │sâmbătă şi │
│BRM_power_offpeak_phfq_qn-aaaa│duminică) pe │
│ │perioadă de un │
│ │trimestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │trimestrului │
│ │din an (n) şi │
│ │al anului în │
│ │care are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │bandă │
│ │(00.00-24.00 │
│ │CET de luni │
│ │până duminică) │
│ │pe perioada │
│BRM_power_base_phfs_sn-aaaa │unui semestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │semestrului din│
│ │an (n) şi al │
│ │anului în care │
│ │are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│ │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │vineri) pe │
│ │perioadă de un │
│BRM_power_peak1_phfs_sn-aaaa │semestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │semestrului din│
│ │an (n) şi al │
│ │anului în care │
│ │are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│ │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │duminică) pe │
│ │perioadă de un │
│BRM_power_peak2_phfs_sn-aaaa │semestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │semestrului din│
│ │an (n) şi al │
│ │anului în care │
│ │are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de gol de│
│ │sarcină │
│ │(00.00-6.00, │
│ │22.00-24.00 CET│
│ │de luni până │
│ │vineri şi │
│ │00.00-24.00 CET│
│ │sâmbătă şi │
│BRM_power_offpeak_phfs_sn-aaaa│duminică) pe │
│ │perioadă de un │
│ │semestru │
│ │calendaristic. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde date │
│ │privind numărul│
│ │semestrului din│
│ │an (n) şi al │
│ │anului în care │
│ │are loc │
│ │livrarea │
│ │(aaaa). │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │bandă │
│ │(00.00-24.00 │
│BRM_power_base_phfy-aaaa │CET de luni │
│ │până duminică) │
│ │pe perioadă de │
│ │un an. │
│ │Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde anul │
│ │livrării. │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│BRM_power_ peak1_phfy-aaaa │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │vineri) pe │
│ │perioadă de un │
│ │an. Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde anul │
│ │livrării. │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de vârf │
│ │de sarcină │
│BRM_power_ peak2_phfy-aaaa │(6.00-22.00 CET│
│ │de luni până │
│ │duminică) pe │
│ │perioadă de un │
│ │an. Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde anul │
│ │livrării. │
├──────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Contract la │
│ │termen pentru │
│ │energie │
│ │electrică │
│ │livrată în │
│ │orele de gol de│
│ │sarcină │
│ │(00.00-6.00, │
│ │22.00-24.00 CET│
│BRM_power_ offpeak_phfy-aaaa │de luni până │
│ │vineri şi │
│ │00.00-24.00 CET│
│ │sâmbătă şi │
│ │duminică) pe │
│ │perioadă de un │
│ │an. Denumirea │
│ │instrumentului │
│ │cuprinde anul │
│ │livrării. │
└──────────────────────────────┴───────────────┘


    NOTĂ:
    Produsele tranzacţionate prin mecanismul de tranzacţionare simplu competitiv în platforma de tranzacţionare vor fi codificate suplimentar de BRM distinct de cele de mai sus.
    Fiecare ordin iniţiator va primi un număr unic de înregistrare care se adaugă la finalul codificării produselor din prezenta anexă.


    ANEXA 2

    la regulament
    Model ordin iniţiator
    Produs standard_nr. unic
    Sens ordin: vânzare/cumpărare

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Participant ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Produs standard ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Putere ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Preţul de pornire al licitaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Perioada de livrare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Alte precizări ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data şi ora propuse pentru ││
│desfăşurarea şedinţei ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Client,
    .........................
    (numele, prenumele)
    Vizat
    .................................
    (semnătura autorizată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016