Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 8 decembrie 2021  privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 8 decembrie 2021 privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1196 din 17 decembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 127 din 8 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezentul regulament se aplică tuturor participanţilor la piaţă, în scopul stabilirii regulilor pentru:
    a) înregistrarea ca părţi responsabile cu echilibrarea, retragerea/revocarea înregistrării ca parte responsabilă cu echilibrarea, transferarea responsabilităţii echilibrării către alte părţi responsabile cu echilibrarea, precum şi stabilirea consecinţelor în cazul nerespectării clauzelor şi condiţiilor aplicabile părţilor responsabile cu echilibrarea;
    b) transmiterea datelor şi informaţiilor care urmează să fie livrate către operatorul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea în vederea calculării dezechilibrului pe fiecare interval de decontare a dezechilibrelor;
    c) determinarea dezechilibrului generat de către o parte responsabilă cu echilibrarea în sistemul electroenergetic naţional în fiecare interval de decontare a dezechilibrelor;
    d) decontarea dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului electroenergetic naţional, astfel încât părţile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze înainte de momentul livrării şi să nu agraveze dezechilibrul sistemului.


    CAP. II
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 2
    În înţelesul prezentului regulament, abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ACE - eroarea reglajului din zonă;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) Clauze şi condiţii pentru furnizorii de servicii de sistem şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei - Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    d) CPT - consum propriu tehnologic;
    e) DD - declaraţie de disponibilitate;
    f) EIC - Codul de identificare a Reţelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (European network of transmission system operators for electricity Identification Code);
    g) EMS - SCADA - Sistemul SCADA al operatorului de transport şi de sistem (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition);
    h) ENTSO-E - Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică;
    i) FSE - furnizor de servicii de echilibrare;
    j) FSKAR - platforma europeană dedicată pentru decontarea volumului schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenţei în aria sincronă Europa Continentală, ACE şi a perioadei corespunzătoare rampelor;
    k) FUI - furnizor de ultimă instanţă;
    l) GFR - grup de furnizare a rezervelor;
    m) ID - interval de decontare;
    n) NP - notificare de program;
    o) ODDPRE - operatorul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea;
    p) OPEED - operatorul pieţei de energie electrică desemnat;
    q) OM - operator de măsurare;
    r) OMEPA - operatorul de măsurare a energiei pe piaţa angro, structură organizatorică internă din cadrul operatorului de transport şi de sistem;
    s) OR - operator de reţea;
    t) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    u) PE - piaţa de echilibrare;
    v) PI - piaţa intrazilnică;
    w) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    x) PRE - PI - partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEED în calitate de contraparte pentru tranzacţiile încheiate pe PI;
    y) PRE - PZU - partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEED în calitate de contraparte pentru tranzacţiile încheiate pe piaţa pentru ziua următoare;
    z) PZU - piaţa pentru ziua următoare;
    aa) Regulament de furnizare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    bb) Reguli de măsurare - Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
    cc) Regulament de preluare - Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    dd) Regulamentul (UE) 2017/2.195 - Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
    ee) Regulamentul (UE) 2017/1.485 - Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
    ff) ROPEX_DAM_Base - indice de preţ determinat pentru fiecare zi a anului ca medie aritmetică a preţurilor de închidere a PZU corespunzătoare celor 24 de intervale orare;
    gg) RSF - rezerve pentru stabilizarea frecvenţei;
    hh) SB - schimb bloc;
    ii) SEN - sistemul electroenergetic naţional;
    jj) SN - schimburi neintenţionate;
    kk) UE - Uniunea Europeană;
    ll) UFR - unitate de furnizare a rezervelor.


    ART. 3
    În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în:
    a) art. 2 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE;
    b) art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;
    c) art. 3 din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
    d) art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare;
    e) art. 3 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    În înţelesul specific prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. agregator - participant la piaţă implicat în agregare, aşa cum este definit la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;
    2. bancă de decontare - bancă la care o PRE/OTS şi-a deschis contul bancar din/în care se achită/încasează obligaţiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de ODDPRE, prevăzute în facturi;
    3. consum net - energia pe care un consumator de energie electrică o preia din reţelele electrice de transport/distribuţie ale SEN;
    4. consum propriu tehnologic al reţelelor - diferenţa dintre energia electrică măsurată la intrarea în reţeaua electrică şi energia electrică măsurată la ieşirea din reţeaua electrică respectivă, reprezentând pierderile de energie electrică aferente reţelei, precum şi energia electrică preluată din reţea, dar nefacturată, din cauza neînregistrării de către grupurile de măsurare;
    5. convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării - convenţie standardizată elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre OTS şi o PRE; aceasta se semnează de OTS şi de participantul care solicită să fie înregistrat ca PRE;
    6. echipament de contorizare pe interval - echipament de măsurare capabil să măsoare, precum şi să stocheze şi să transmită valorile măsurate ale cantităţilor de energie activă şi reactivă transportate, livrate într-un punct de măsurare, în fiecare ID;
    7. livrare contractuală - cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o PRE în baza obligaţiilor contractuale încheiate de către participanţii la piaţă din cadrul PRE conform prevederilor legale, inclusiv importurile şi exporturile, tranzacţiile încheiate pe PZU şi pe PI notificate şi tranzacţiile încheiate pe PE, într-un ID;
    8. livrare măsurată - livrările de energie electrică ce sunt măsurate într-un punct de măsurare dintre SEN şi un producător sau un consumator, după caz, sau într-un punct de schimb între reţeaua electrică a unui OR şi reţeaua electrică a altui OR, precum şi CPT al unei reţele electrice, într-un ID;
    9. luna de livrare - luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei electrice;
    10. operator de decontare a dezechilibrelor PRE - entitate organizatorică desemnată potrivit legii şi/sau reglementărilor în vigoare pentru stabilirea dezechilibrelor cantitative şi valorice ale PRE;
    11. operator de reţea - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie/transport şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie/transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de distribuţie/transport de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie/transport de energie electrică;
    12. poziţia netă contractuală - diferenţa dintre obligaţiile de livrare contractuale ale unei PRE şi obligaţiile de achiziţie contractuale ale respectivei PRE într-un interval de decontare;
    13. poziţia netă măsurată - diferenţa dintre producţia netă însumată pentru toţi producătorii de energie electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării şi consumul net însumat pentru toţi consumatorii de energie electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, inclusiv CPT al reţelei electrice a unui OR, dacă acesta şi-a transferat responsabilitatea echilibrării CPT către acea PRE, într-un ID;
    14. proces de compensare a dezechilibrelor - proces convenit între OTS, care permite evitarea activării simultane a rezervelor de restabilire a frecvenţei în direcţii opuse, luând în considerare abaterile respective de reglaj la restabilirea frecvenţei, precum şi rezervele de restabilire a frecvenţei activate, şi corectând în mod corespunzător contribuţia proceselor de restabilire a frecvenţei implicate;
    15. producţia netă - energia electrică ce este livrată de o unitate de producţie în reţelele electrice de transport/distribuţie ale SEN, egală cu diferenţa dintre energia produsă, măsurată la bornele generatoarelor, şi CPT asigurat din producţia proprie;
    16. punct de schimb - punctul fizic în care reţeaua electrică a unui OR este racordată la reţeaua electrică a altui OR sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr-un punct de măsurare;
    17. punct de măsurare - locul de racordare la care este conectată aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice;
    18. registru PRE - registru public întocmit şi actualizat de OTS care conţine informaţii specifice despre PRE înregistrate;
    19. registru de serviciu pe sistem - registru întocmit şi actualizat de fiecare OR care conţine informaţii specifice despre utilizatorii de reţea electrică înregistraţi;
    20. responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea fiecărui participant la piaţă faţă de OTS pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz, şi pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre;
    21. schimb neintenţionat - cantitatea de energie electrică schimbată neintenţionat de SEN cu sistemele electroenergetice vecine din zona sincronă Europa Continentală calculată de o platformă informatică europeană dedicată aferentă acestor schimburi neintenţionate;
    22. tranzacţie - convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, conform dispoziţiilor prezentului regulament;
    23. tranzacţie angajată pe PE - tranzacţie stabilită pe PE între OTS şi un FSE, respectiv un alt OTS conector, pentru furnizarea energiei de echilibrare;
    24. zi de livrare - ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare.


    CAP. III
    Responsabilitatea echilibrării pentru PRE
    SECŢIUNEA 3.1
    Principii generale
    ART. 5
    Conceptul de responsabilitate a echilibrării şi stabilirea PRE asigură:
    a) închiderea poziţiilor aferente tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţa de energie electrică într-un mod ordonat şi just;
    b) stabilirea înainte de ID a balanţei de energie electrică în SEN;
    c) separarea tranzacţiilor financiare de cele fizice;
    d) decontarea corectă a tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţă.


    ART. 6
    Participanţii la piaţă care devin activi pe piaţa de energie electrică îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistem; aceştia depun eforturi pentru a fi echilibraţi şi/sau contribuie la echilibrarea SEN.

    ART. 7
    Aplicarea conceptului responsabilităţii echilibrării în prezentul regulament are ca obiectiv stimularea participanţilor de a se echilibra înainte de ID, prin modul de stabilire a responsabilităţii financiare pentru dezechilibrele dintre producţia netă şi consumul realizat şi schimburile de energie electrică notificate conform contractelor, permiţând totodată diminuarea aplicării măsurilor penalizatoare asupra participanţilor la piaţă, în limitele prevăzute de prezentul regulament.

    ART. 8
    Prezentul capitol stabileşte regulile şi condiţiile referitoare la:
    a) înregistrarea PRE, transferarea responsabilităţii către altă PRE, retragerea/revocarea PRE;
    b) alocarea responsabilităţii echilibrării către participanţii la piaţă înregistraţi ca PRE;
    c) drepturile şi obligaţiile PRE;
    d) alocarea locurilor de producere/locurilor de consum, inclusiv CPT al unei reţele, către PRE;
    e) înfiinţarea şi completarea registrului pentru PRE de către OTS.


    SECŢIUNEA 3.2
    Obligaţia asumării responsabilităţii echilibrării, drepturi şi limitări
    ART. 9
    Responsabilitatea echilibrării revine participanţilor la piaţă pentru:
    a) asigurarea echilibrului între producţia măsurată în punctele de măsurare aferente locurilor de producere, achiziţiile contractate notificate/energia de echilibrare activată pe PE şi importurile contractate de energie electrică notificate, pe de o parte, şi consumul măsurat în punctele de măsurare aferente locurilor de consum/CPT determinat aflate în responsabilitatea sa, vânzările contractate notificate/energia de echilibrare activată pe PE şi exporturile contractate de energie electrică notificate, pe de altă parte;
    b) asumarea responsabilităţii financiare faţă de OTS pentru toate dezechilibrele fizice care apar datorită lipsei egalităţii între producţia netă măsurată în punctele de măsurare aferente locurilor de producere, achiziţia contractată notificată/energia de echilibrare activată pe PE, importul contractat notificat, pe de o parte, şi consumul măsurat în punctele de măsurare aferente locurilor de consum, inclusiv CPT, aflate în responsabilitatea sa, vânzările contractate notificate/energia de echilibrare activată pe PE şi exportul contractat notificat de energie electrică, pe de altă parte.


    ART. 10
    Participantul la piaţă îşi asumă contractual responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE sau, în cazul clienţilor finali care nu participă la piaţa angro în nume propriu, prin transferul implicit al acestei responsabilităţi către PRE înregistrată de către furnizorul/unul din furnizorii săi.

    ART. 11
    Furnizorii de energie electrică care achiziţionează energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum şi încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul Ordinului preşedintelui ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu modificările ulterioare, şi pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018, cu modificările ulterioare, sunt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piaţa de energie electrică de către prosumatorii respectivi.

    ART. 12
    În vederea facilitării funcţionării pieţei de energie electrică, participanţilor la piaţă li se permite să îşi transfere integral responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS doar în situaţia în care, după transfer, aceasta se încadrează în dimensiunea maximă a PRE stabilită conform prevederilor prezentului regulament. PRE care preia responsabilitatea echilibrării altui/altor participant/participanţi la piaţă înregistraţi ca PRE are obligaţia să utilizeze metoda unică de repartizare între PRE membre a costurilor/veniturilor care îi revin conform prezentului regulament şi să transmită la OTS situaţia dezechilibrelor înregistrate de fiecare participant la piaţă pentru care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, separat pentru fiecare ID din luna de livrare.

    ART. 13
    Pe perioada transferului responsabilităţii echilibrării de la un participant înregistrat ca PRE către alt participant înregistrat ca PRE, prevederile din prezentul regulament se aplică PRE celei din urmă, conform dimensiunii şi structurii acesteia rezultate în urma transferului.

    ART. 14
    Dacă un participant la piaţă este revocat ca PRE se va considera că acesta are toate responsabilităţile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente restante, fără a avea dreptul de a participa la piaţa de energie electrică şi considerând SB cu alte PRE egale cu zero.

    ART. 15
    Un participant la piaţă îşi poate asuma responsabilitatea echilibrării prin intermediul unei singure PRE pentru toate activităţile din sectorul energiei electrice pe care le desfăşoară sau îşi poate transfera responsabilitatea echilibrării unei singure PRE.

    ART. 16
    Fac excepţie de la aplicarea prevederilor art. 15 situaţiile prevăzute la art. 25-28 şi art. 138 pentru OTS, OD concesionar, OPEED, FSE, participantul la piaţă având în gestiune locuri de producere sau instalaţii de stocare aflate în perioada de probe, care nu vor face parte din UFR/GFR.

    ART. 17
    Fiecare loc de producere şi fiecare loc de consum, inclusiv CPT al unui OR, se află în responsabilitatea unei PRE.

    ART. 18
    În cazul unui loc de consum şi de producere, a unei capacităţi de stocare sau a unui loc de producere/consum cu capacităţi de stocare, acesta este considerat loc de producere în ID în care valoarea măsurată în punctul de delimitare indică o injecţie de energie electrică în reţele şi loc de consum în ID în care valoarea măsurată indică o extragere de energie electrică din reţele.

    ART. 19
    Fiecare punct de schimb între reţelele a doi OR este luat în considerare la determinarea CPT al fiecăruia din cei doi OR, în cadrul fiecărei PRE care deţine responsabilitatea echilibrării pentru fiecare dintre aceştia.

    ART. 20
    În cazul consumatorului deservit simultan de mai mulţi furnizori la un loc de consum, doar unul dintre aceştia îşi asumă responsabilitatea echilibrării respectivului loc de consum, denumit în prezentul regulament furnizor principal.

    ART. 21
    În cazul consumatorului care participă activ la piaţă prin intermediul unui agregator independent, furnizorul principal îşi asumă responsabilitatea echilibrării respectivului loc de consum, responsabilitatea echilibrării agregatorului realizându-se prin intermediul transferului de energie dintre PRE în care este înregistrat şi PRE în care este înregistrat furnizorul principal, stabilit la un nivel care depinde de consumul măsurat al acestuia şi de consumul de referinţă aferent pieţei pe care a participat; în situaţiile în care consumatorul participă frecvent la piaţă, astfel încât nu este posibilă realizarea curbei de referinţă a consumului pentru pieţele anterioare PE, consumul de referinţă pentru aceste pieţe se consideră la nivelul valorii de consum prestabilite prevăzute în contractul de furnizare al consumatorului.

    ART. 22
    Transferul responsabilităţii echilibrării unui participant la piaţă înregistrat ca PRE către altă PRE este permis cu respectarea prevederilor art. 55.

    ART. 23
    În cazul în care în perioada care urmează transferului responsabilităţii echilibrării se constată că PRE rezultată nu mai respectă prevederile art. 55, nerespectare constatată în baza analizei valorilor actualizate lunar ale dimensiunii PRE conform informaţiilor prevăzute în cadrul secţiunii pentru calculul dimensiunii PRE din prezentul regulament, OTS are dreptul să limiteze respectiva PRE în a-şi asuma responsabilitatea echilibrării pentru alţi participanţi la piaţă şi să ceară acesteia revenirea la încadrarea în limitele specificate într-o perioadă de maximum 6 luni. Această solicitare se face transparent, pe baza unei analize descrise în procedura operaţională pentru constituirea, actualizarea şi utilizarea garanţiilor financiare pe piaţa de echilibrare elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică.

    ART. 24
    Exportul şi importul sunt alocate PRE în conformitate cu notificările de program ale respectivelor PRE, transmise şi aprobate conform prevederilor prezentului regulament.

    ART. 25
    OPEED îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru toate tranzacţiile comerciale în care se angajează în calitate de contraparte, separat pentru tranzacţiile pe PZU şi pentru cele pe PI.

    ART. 26
    OPEED nu are dreptul să îşi asume responsabilitatea echilibrării pentru:
    a) niciun loc de producere/loc de consum, inclusiv CPT al unei reţele; sau
    b) nicio altă PRE.


    ART. 27
    OTS înfiinţează PRE separate pentru:
    a) administrarea diferenţelor dintre cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea CPT al reţelei electrice de transport şi CPT realizat în fiecare ID;
    b) operaţiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcţionare cuplată;
    c) operaţiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PI în funcţionare cuplată;
    d) operaţiunile comerciale realizate pe piaţă în vederea alimentării propriilor locuri de consum, altele decât CPT.


    ART. 28
    Fiecare OD concesionar înfiinţează o PRE distinctă pentru administrarea diferenţelor dintre cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea CPT al reţelei sale electrice şi CPT al reţelei respective realizat în fiecare ID.

    ART. 29
    Fiecare PRE transmite notificări de program conform prevederilor secţiunii referitoare la notificările de program din prezentul regulament.

    ART. 30
    Fiecare PRE îşi asumă responsabilitatea financiară faţă de OTS pentru suma dezechilibrelor între producţie, achiziţie, import, consum, vânzări şi export pentru participanţii la piaţă, pentru care are responsabilitatea echilibrării. Dezechilibrele cantitative şi financiare sunt determinate şi decontate conform prevederilor din prezentul regulament.

    ART. 31
    Fiecare PRE menţine pe cheltuiala sa toate sistemele de comunicaţie necesare pentru transmiterea NP, precum şi pentru recepţionarea notificărilor de la OTS conform prevederilor prezentului regulament.

    ART. 32
    Fiecare PRE împuterniceşte cel puţin o persoană de contact care să acţioneze în numele său şi care să ţină legătura cu OTS pe tot parcursul fiecărei zile calendaristice.

    ART. 33
    Fiecare PRE furnizează OTS garanţii financiare pentru acoperirea riscurilor de neplată către acesta a obligaţiilor rezultate din dezechilibrele înregistrate, conform unei proceduri elaborate de OTS după un proces de consultare publică.

    ART. 34
    Suplimentar condiţiilor prevăzute în prezentul regulament, fiecare PRE are drepturile şi trebuie să îndeplinească obligaţiile corelative prevăzute în convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării, încheiată cu OTS.

    ART. 35
    Drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării sunt transferabile numai în condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi cu acceptul OTS.

    SECŢIUNEA 3.3
    Înregistrarea participanţilor la piaţă ca PRE
    ART. 36
    Participantul la piaţă trebuie să solicite în scris către OTS înregistrarea ca PRE. Cererea de înregistrare a PRE se completează conform unei proceduri elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică şi publicată de OTS pe pagina proprie de internet.

    ART. 37
    Fiecare cerere de înregistrare a PRE conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele complet, sediul şi datele de contact ale solicitantului, codul EIC;
    b) numărul licenţei/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading a solicitantului, după caz, pentru activităţile care potrivit legii necesită deţinerea unei licenţe;
    c) numele şi datele de contact ale persoanelor împuternicite să acţioneze în numele solicitantului;
    d) capacitatea instalată a fiecărei unităţi de producţie pe care solicitantul o exploatează şi a fiecăreia din cele pentru care îşi asumă responsabilitatea echilibrării;
    e) lista locurilor de consum pentru care solicitantul îşi asumă responsabilitatea echilibrării şi capacitatea agregată a acestora.


    ART. 38
    În termen de două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări de înregistrare a unei PRE, OTS:
    a) verifică corectitudinea informaţiilor furnizate de solicitant;
    b) transmite solicitantului convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării;
    c) stabileşte garanţia financiară iniţială care trebuie asigurată de solicitant şi îl informează pe acesta asupra cuantumului garanţiei financiare iniţiale.


    ART. 39
    În situaţia în care nu sunt transmise toate informaţiile prevăzute la art. 37, OTS solicită completări, iar termenul prevăzut la art. 38 se suspendă până la îndeplinirea solicitării OTS.

    ART. 40
    OTS aprobă o cerere de înregistrare a unei PRE în cel mult 5 zile lucrătoare, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) informaţiile transmise de solicitant nu conţin, după cunoştinţa OTS, nicio informaţie falsă;
    b) solicitantul deţine, în cazurile prevăzute de lege, o licenţă/decizie de confirmare a dreptului de furnizare/trading valabilă;
    c) solicitantul a completat şi a semnat convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării;
    d) solicitantul a constituit garanţia financiară iniţială.


    ART. 41
    În situaţia în care OTS a decis că nu poate aproba o solicitare, informează de îndată solicitantul, motivându-şi decizia. Dacă solicitarea a fost respinsă motivat din lipsa informaţiilor sau pentru neconstituirea garanţiei financiare, termenul prevăzut la art. 40 va fi prelungit cu cel mult două zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informaţiilor lipsă sau până la constituirea garanţiei financiare solicitate, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    ART. 42
    Îndată ce a aprobat solicitarea, OTS:
    a) semnează convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării şi transmite o copie către noua PRE;
    b) înscrie noua PRE în registrul pentru PRE;
    c) informează ODDPRE şi pe toţi OD în calitate de OM asupra înregistrării noii PRE, precum şi asupra datei de la care noii PRE i se permite să funcţioneze.


    ART. 43
    Noua PRE îşi poate exercita drepturile şi obligaţiile ulterior aprobării de către OTS a cererii de înfiinţare a PRE şi înregistrării sale în registrul pentru PRE.

    ART. 44
    OTS actualizează permanent informaţiile înscrise în registrul pentru PRE şi le publică pe pagina proprie de internet.

    SECŢIUNEA 3.4
    Garanţii de plată a obligaţiilor PRE
    ART. 45
    OTS are dreptul sǎ solicite participanţilor la piaţă depunerea unei garanţii înainte ca respectivul participant la piaţă să fie înregistrat ca PRE; în cazul în care o PRE este înregistrată de către un participant la piaţă care este înregistrat ca FSE în conformitate cu Clauzele şi condiţiile pentru FSE şi furnizorii de RSF, iar această PRE nu a preluat responsabilitatea echilibrării altor participanţi la piaţă, OTS poate accepta o garanţie comună pentru obligaţiile de plată ale participantului la piaţă atât în calitate de PRE, cât şi de FSE.

    ART. 46
    (1) Garanţia furnizată de un participant la piaţă înregistrat ca PRE poate limita dimensiunea maximă a acelei PRE, determinată conform prevederilor art. 55, şi/sau volumul corespunzător al schimburilor bloc, exporturilor şi importurilor.
    (2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) trebuie prevăzut în detaliu de către OTS în procedura menţionată la art. 47 şi are drept scop corelarea la nivelul garanţiei depuse a sumei dintre vânzările nete, consumul şi exportul respectivei PRE pe perioada de risc, evaluate în baza informaţiilor privind cantităţile de energie electrică tranzacţionate conform contractelor de vânzare-cumpărare încheiate şi cu considerarea preţului mediu de dezechilibru pe ultimele 3 luni.
    (3) Limitarea prevăzută la alin. (2) este solicitată în cazul constatării unor potenţiale dezechilibre semnificative şi/sau înregistrării de întârzieri la plată urmate de utilizarea garanţiilor, fără ca acestea să fie reconstituite ulterior la nivelul necesar.

    ART. 47
    (1) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedura pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, pentru realizarea şi verificarea constituirii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către PRE.
    (2) Nivelul garanţiei solicitate ţine seama de probabilitatea ca diferenţa dintre obligaţiile de plată şi drepturile de încasare ale PRE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă şi este adaptat în concordanţă cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare.
    (3) OTS publică pe pagina proprie de internet procedura prevăzută la alin. (1).

    SECŢIUNEA 3.5
    Dimensiunea PRE
    ART. 48
    Fiecare OR trebuie să transmită lunar OTS informaţii privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de activitate proprie.

    ART. 49
    Nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, fiecare OR transmite OTS şi fiecărei PRE următoarele informaţii din zona de licenţă proprie:
    a) valoarea însumată a producţiei anuale estimate pentru unităţile de producţie, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;
    b) valoarea însumată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării.


    ART. 50
    Producţiile şi consumurile anuale estimate pentru următoarele 12 luni, transmise conform prevederilor art. 49, pot avea la bază următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:
    a) cantităţile anuale estimate pentru CPT, utilizate de respectivul OR pentru determinarea tarifelor de reţea;
    b) producţia sau consumul anual, după cum este cazul, înregistrate în ultimele 12 luni pentru respectivul loc de producere/loc de consum; sau
    c) în cazul unui loc de producere/loc de consum pentru care nu sunt disponibile date, o estimare cât mai realistă a cantităţilor anuale, aşa cum au fost convenite de furnizorul locului de consum şi/sau de OR cu respectivul utilizator de reţea electrică şi/sau PRE.


    ART. 51
    În situaţia în care datele transmise de un OR conform prevederilor art. 49 sunt incorecte, respectiva PRE le poate contesta la OR într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data la care au fost transmise. Dacă o PRE nu a transmis nicio contestaţie în acest interval, atunci datele transmise conform prevederilor art. 49 se consideră ca fiind confirmate de respectiva PRE.

    ART. 52
    Un OR verifică orice contestaţie primită în legătură cu datele transmise conform prevederilor art. 49 în termen de 5 zile lucrătoare după primirea contestaţiei şi trebuie să comunice respectivei PRE rezultatul analizei. Dacă datele au fost incorecte, OR transmite datele corectate către OTS şi respectiva PRE.

    ART. 53
    OTS şi orice OR pot conveni să limiteze schimbul lunar de informaţii dintre ei, necesar conform prezentei secţiuni, numai la datele care s-au modificat faţă de luna anterioară.

    ART. 54
    În fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către OR a informaţiilor prevăzute la art. 49, OTS determină dimensiunea totală a fiecărei PRE prin agregarea informaţiilor şi le comunică PRE.

    ART. 55
    Dimensiunea unei PRE nu poate depăşi 30% din producţia netă totală injectată în SEN în anul precedent şi/sau 30% din consumul net total din SEN în anul precedent.

    SECŢIUNEA 3.6
    Retragerea şi revocarea înregistrării ca PRE
    ART. 56
    În situaţia încetării activităţii pe piaţa de energie electrică a unui participant la piaţă, acesta informează OTS în scris referitor la retragerea sa ca PRE. OTS stabileşte şi publică condiţiile şi formatul-cadru pentru o astfel de solicitare de retragere, în procedura prevăzută la art. 36.

    ART. 57
    Participanţii la piaţă înregistraţi ca PRE care nu mai pot respecta obligaţiile ce decurg din prezentul regulament trebuie să informeze fără întârziere OTS.

    ART. 58
    OTS poate decide din proprie iniţiativă să revoce înregistrarea ca PRE a unui participant la piaţă, pentru oricare dintre următoarele cauze:
    a) OTS constată că:
    (i) garanţiile financiare furnizate de PRE sunt mai mici decât suma necesară pentru această PRE; şi
    (ii) PRE nu a reuşit să crească nivelul garanţiilor la valoarea solicitată, în termen de 9 zile lucrătoare de la data la care OTS i-a cerut; şi/sau
    (iii) PRE nu a redus dimensiunea PRE în termenul prevăzut la pct. (ii), astfel încât garanţiile financiare constituite să fie suficiente sau pentru a se încadra în prevederile procedurii prevăzute la art. 47; şi/sau
    (iv) PRE nu şi-a transferat în termen de 9 zile lucrătoare responsabilitatea echilibrării către altă PRE, care să îşi fi majorat în acest interval garanţiile financiare până la suma care acoperă nivelul solicitat de OTS; sau

    b) OTS i se aduce la cunoştinţă falimentul sau lichidarea participantului la piaţă; sau
    c) ANRE a informat OTS cu privire la expirarea/ retragerea/suspendarea licenţei/dreptului de tranzacţionare a/al respectivului participant la piaţă.


    ART. 59
    OTS poate, de asemenea, revoca înregistrarea unei PRE dacă participantul la piaţă respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp celelalte obligaţii care decurg din prezentul regulament, în cazul unor abateri semnificative şi/sau frecvente. În acest caz, OTS are dreptul să revoce PRE numai după notificarea participantului la piaţă şi a celorlalte părţi prevăzute la art. 61 şi numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile respective în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea prevăzută la art. 60.

    ART. 60
    Cu 10 zile lucrătoare înainte de a decide dacă revocă înregistrarea ca PRE a unui participant la piaţă conform prevederilor art. 58 lit. a) sau art. 59, precum şi în cazurile de retragere la cererea expresă a acestuia, OTS trebuie să îl notifice pe participantul la piaţă cu privire la declanşarea şi termenele procedurii de revocare.

    ART. 61
    În situaţia în care motivele revocării subzistă, după două zile lucrătoare de la notificarea prevăzută la art. 60 OTS:
    a) notifică ODDPRE, toţi distribuitorii în reţelele cărora PRE avea puncte de măsurare, precum şi participanţii la piaţă înregistraţi ca PRE, care aveau responsabilitatea echilibrării transferată acestei PRE, precum si alte PRE-uri cu care a avut schimburi bloc în ultimele 6 luni, cu privire la posibilitatea şi termenul de revocare;
    b) publică pe pagina proprie de internet o atenţionare referitoare la posibilitatea revocării PRE, adresată participanţilor la piaţa de energie electrică şi PRE cu care această PRE avea contracte/notifica schimburi bloc.


    ART. 62
    În situaţia în care motivele revocării au fost eliminate până la împlinirea termenelor de conformare prevăzute la art. 58 lit. a) sau la art. 59, OTS publică în termen de o zi pe pagina proprie de internet o informare cu privire la menţinerea ca PRE a participantului la piaţă.

    ART. 63
    Dacă la împlinirea termenelor prevăzute la art. 58 lit. a) sau la art. 59 motivele revocării PRE subzistă, în ziua următoare OTS revocă PRE şi:
    a) nu mai târziu de ora 9,00, anunţă pe pagina proprie de internet revocarea participantului la piaţă ca PRE şi transmite o notificare în acest sens tuturor OD concesionari;
    b) radiază respectiva PRE din registrul pentru PRE şi publică versiunea actualizată a registrului PRE;
    c) transmite ANRE informaţiile prevăzute în Regulamentul de preluare;
    d) solicită ANRE retragerea/suspendarea licenţei participantului respectiv, dacă revocarea nu s-a realizat din acest motiv, prezentând toată motivaţia pentru revocare.


    ART. 64
    În situaţia în care înregistrarea ca PRE a unui participant la piaţă este revocată în temeiul prevederilor art. 58 lit. a) sau art. 59, revocarea produce efecte pentru ziua următoare publicării versiunii actualizate a registrului PRE.

    ART. 65
    Dacă motivul revocării este cel prevăzut la art. 58 lit. b) sau c), revocarea produce efecte de la data de la care participantului la piaţă i se retrage/suspendă/îi expiră licenţa sau la care intră în faliment, dacă aceasta este ulterioară datei la care OTS a luat cunoştinţă de această situaţie, sau în caz contrar, la data luării la cunoştinţă; la aceeaşi dată, OTS publică versiunea actualizată a registrului PRE.

    ART. 66
    În cazul retragerii PRE la cerere, înregistrarea ca PRE îşi va pierde valabilitatea după 9 zile lucrătoare de la solicitarea participantului la piaţă; în ziua următoare celei în care a primit solicitarea, OTS anunţă pe pagina proprie de internet data începând cu care retragerea participantului la piaţă ca PRE produce efecte.

    ART. 67
    Participanţilor la piaţă care îşi transferaseră responsabilitatea echilibrării către o PRE revocată li se aplică prevederile secţiunii referitoare la excluderea din PRE, termenele aferente începând să curgă de la data notificării prevăzute la art. 61.

    SECŢIUNEA 3.7
    Transferul responsabilităţii echilibrării
    ART. 68
    O PRE solicitantă împreună cu PRE primitoare trebuie să ceară OTS aprobarea transferului responsabilităţii de echilibrare şi să comunice data de la care se intenţionează transferul.

    ART. 69
    PRE solicitantă trebuie să îi informeze cu privire la această cerere pe toţi participanţii la piaţă cu care are schimburi contractuale de energie electrică, precum şi pe OR la reţelele cărora sunt conectate locurile de producere/locurile de consum aflate în responsabilitatea sa, precizând identitatea PRE primitoare şi data de la care doreşte efectuarea transferului, precum şi orice alte informaţii necesare.

    ART. 70
    În termen de două zile lucrătoare de la data primirii de către OTS a solicitărilor de transfer al responsabilităţii echilibrării atât de la PRE solicitantă, cât şi de la PRE primitoare, OTS:
    a) informează PRE abandonată, dacă există, că PRE solicitantă doreşte să îşi transfere responsabilitatea echilibrării către PRE primitoare;
    b) stabileşte noile garanţii financiare care trebuie asigurate de PRE primitoare şi informează PRE primitoare asupra cuantumului noii garanţii financiare;
    c) stabileşte nivelul garanţiilor financiare care trebuie asigurate de PRE abandonată, dacă există, şi o informează pe aceasta cu privire la modificările apărute.


    ART. 71
    OTS aprobă transferul responsabilităţii echilibrării în termen de maximum două zile lucrătoare, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) la data la care se aplică transferul responsabilităţii echilibrării, PRE primitoare este înregistrată în registrul pentru PRE prevăzut la art. 93, ca PRE cu convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării nesuspendată;
    b) PRE primitoare prezintă garanţiile financiare necesare pentru a i se transfera responsabilitatea echilibrării pentru PRE solicitantă, comunicate de OTS;
    c) PRE abandonată, dacă există, confirmă primirea tuturor informaţiilor referitoare la transfer;
    d) fiecare OR la reţelele cărora PRE solicitantă are racordate locuri de consum/locuri de producere pentru care îşi asumă responsabilitatea echilibrării verifică şi comunică OTS respectarea condiţiilor prevăzute la art. 103 şi 104;
    e) PRE solicitantă, PRE primitoare şi, dacă există, PRE abandonată au furnizat către OR în zonele cărora PRE solicitantă are locuri de consum/locuri de producere toate informaţiile solicitate de aceştia, necesare alocării pe PRE şi agregării valorilor măsurate referitoare la punctele de măsurare aferente fiecăreia.


    ART. 72
    Modificarea componenţei unei/unor PRE la solicitarea participanţilor la piaţă implicaţi este consemnată, la data aprobării solicitării, ȋn registrul pentru PRE publicat de OTS.

    ART. 73
    Modificarea modului de agregare a valorilor măsurate de consum/producţie ȋn cadrul unei/unor PRE se realizează după aprobarea de către OTS, conform prevederilor art. 71, a solicitării de modificare a componenţei respectivelor PRE şi se aplică de către OR începând cu ziua următoare celei în care a fost publicată versiunea actualizată a registrului pentru PRE în care figurează aceste modificări.

    ART. 74
    Toţi OR colaborează şi elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură unică privind modul de stabilire, verificare, confirmare de către părţile implicate şi de implementare a modului de agregare a valorilor măsurate aferente unei PRE, pe care fiecare OR o publică apoi pe pagina proprie de internet în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament.

    ART. 75
    Dacă OTS nu aprobă transferul responsabilităţii echilibrării, acesta informează fără întârziere atât pe PRE solicitantă şi pe PRE primitoare, cât şi pe PRE abandonată şi îşi motivează decizia. În situaţia în care refuzul este motivat de lipsa informaţiilor sau de neconstituirea garanţiilor la nivelul necesar de către PRE primitoare, termenul de aprobare prevăzut la art. 71 va fi extins cu până la două zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informaţiilor lipsă sau până la constituirea garanţiei financiare solicitate; termenele rezultate din aplicarea prevederilor art. 68-71 nu poate fi extins la mai mult de 9 zile lucrătoare.

    ART. 76
    Imediat ce OTS a aprobat transferul responsabilităţii echilibrării, acesta:
    a) informează PRE solicitantă şi PRE primitoare, ODDPRE, precum şi, dacă există, pe PRE abandonată;
    b) îi informează pe toţi OR implicaţi, pentru ca aceştia să îşi actualizeze propriile registre de serviciu pe sistem cu informaţiile rezultate din transferul responsabilităţii echilibrării, publicate pe pagina proprie de internet; şi
    c) înscrie transferul responsabilităţii echilibrării în registrul pentru PRE şi publică versiunea actualizată a acestuia pe pagina proprie de internet.


    ART. 77
    Transferul responsabilităţii echilibrării produce efecte începând cu ziua calendaristică următoare celei în care OTS a publicat versiunea actualizată a registrului PRE prevăzută la art. 76 lit. c).

    ART. 78
    Condiţiile şi termenele prevăzute la art. 68-77 se aplică şi în situaţia în care PRE solicitantă doreşte să îşi asume responsabilitatea echilibrării în nume propriu, caz în care PRE primitoare este aceeaşi cu PRE solicitantă, respectiv în situaţia în care PRE solicitantă este PRE în nume propriu şi doreşte să îşi transfere responsabilitatea echilibrării către altă PRE, caz în care PRE abandonată este aceeaşi cu PRE solicitantă.

    ART. 79
    În situaţia în care OTS nu a aprobat în perioada de 9 zile lucrătoare transferul responsabilităţii echilibrării pentru PRE solicitantă către PRE primitoare sau nu a aprobat asumarea responsabilităţii echilibrării de către PRE solicitantă în nume propriu, OTS revocă PRE solicitantă în ziua ulterioară expirării acestei perioade şi solicită ANRE activarea FUI, dacă este cazul, şi ridicarea licenţei PRE solicitante, cu toate motivările corespunzătoare.

    ART. 80
    Până la data aprobării transferului, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare, responsabilitatea echilibrării pentru PRE solicitantă rămâne în sarcina PRE abandonată.

    SECŢIUNEA 3.8
    Excluderea din PRE
    ART. 81
    O PRE poate renunţa unilateral la asumarea responsabilităţii echilibrării pentru un participant la piaţă înregistrat ca PRE pentru care îşi asumase anterior această responsabilitate, în următoarele condiţii:
    a) PRE îl anunţă pe participantul la piaţă cu privire la decizia sa, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data de la care intenţionează să nu îşi mai asume responsabilitatea echilibrării pentru acesta;
    b) PRE anunţă OTS la aceeaşi dată despre intenţia sa, comunicând toate informaţiile referitoare la consumul de la locurile de consum ale participantului la piaţă, achiziţiile şi vânzările contractuale ale acestuia în ultima lună, nivelul datoriilor participantului la piaţă faţă de PRE, dacă este cazul, precum şi data de la care nu îşi mai asumă responsabilitatea echilibrării pentru acesta;
    c) PRE anunţă OR la care participantul la piaţă are puncte de măsurare corespunzătoare locurilor de consum/locurilor de producere aflate în responsabilitatea sa, ANRE, dacă participantul la piaţă are clienţi finali, precum şi PRE cu care acesta avea schimburi comerciale notificate drept schimburi bloc în ultimele 6 luni.


    ART. 82
    În perioada dintre data notificării şi data anunţată a excluderii din PRE a participantului la piaţă, care nu poate fi mai mică de 10 zile lucrătoare, PRE continuă să fie responsabilă financiar pentru toate dezechilibrele acestuia.

    ART. 83
    În situaţia în care, în maximum 9 zile lucrătoare de la data notificării referitoare la excludere, participantul la piaţă care face obiectul excluderii nu depune o garanţie, conform prevederilor secţiunii referitoare la dimensiunea PRE pentru a rămâne înregistrat ca propriul PRE, sau nu îşi transferă responsabilitatea echilibrării în calitate de PRE solicitantă către altă PRE, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 68-77, OTS îl revocă pe participantul la piaţă ca PRE, realizând în ziua ulterioară expirării acestei perioade acţiunile prevăzute la art. 63.

    SECŢIUNEA 3.9
    Modificarea configuraţiei PRE
    ART. 84
    Un participant la piaţă înregistrat ca PRE îşi poate modifica configuraţia în ceea ce priveşte locurile de producere/locurile de consum proprii sau ale consumatorilor pentru care îşi asumă responsabilitatea echilibrării, faţă de cea anterioară, în următoarele condiţii:
    a) furnizează informaţiile corespunzătoare OTS, precum şi OR la care sunt racordate noile locuri de producere şi/sau de consum pentru care îşi asumă responsabilitatea echilibrării şi/sau cele pentru care nu îşi mai asumă responsabilitatea echilibrării, cu minimum două zile lucrătoare înainte de ziua începând cu care doreşte să i se ia în considerare noua configuraţie;
    b) informaţiile sunt confirmate de către PRE în configuraţia căreia se reflectă modificările respective, fiind verificată condiţia prevăzută la art. 103, sau, în caz contrar, modificarea este motivată corespunzător la OR de către PRE care a solicitat-o, pe baza reglementărilor aplicabile.


    ART. 85
    OR implicaţi aplică modul de agregare a valorilor măsurate corespunzător modificării efectuate, conform procedurii prevăzute la art. 74 începând cu data solicitată.

    ART. 86
    OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile aplicabile pentru transferul responsabilităţii echilibrării, excluderea din PRE, modificarea configuraţiei PRE şi revocarea unei PRE. Acestea pot include acţiuni prealabile sau concomitente, care să permită participanţilor conformarea în termenele prevăzute în prezentul regulament şi diminuarea riscurilor asupra funcţionării pieţei.

    ART. 87
    OTS publică procedurile elaborate conform prevederilor art. 86 pe pagina proprie de internet.

    SECŢIUNEA 3.10
    Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării
    ART. 88
    Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării este acordul încheiat între OTS şi un participant la piaţă, care stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce ale OTS şi, respectiv, ale participantului la piaţă în calitatea acestuia de PRE.

    ART. 89
    OTS încheie câte o convenţie de asumare a responsabilităţii echilibrării cu fiecare dintre participanţii la piaţă care au solicitat înregistrarea unei PRE pentru a putea activa pe piaţa de energie electrică şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament.

    ART. 90
    Existenţa unei convenţii de asumare a responsabilităţii echilibrării valabil încheiată este o condiţie pentru înregistrarea participantului la piaţă în calitate de PRE.

    ART. 91
    Odată cu transferul integral al responsabilităţii echilibrării către altă PRE se suspendă convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării semnată de către participantul la piaţă înregistrat ca PRE, urmând ca suspendarea convenţiei să înceteze automat la data aprobată de către OTS pentru reluarea asumării responsabilităţii echilibrării în nume propriu, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 92
    Convenţiile de asumare a responsabilităţii echilibrării se încheie conform convenţiei-cadru, care este elaborată în urma unui proces de consultare publică de către OTS şi publicată pe pagina proprie de internet.

    SECŢIUNEA 3.11
    Registrul PRE
    ART. 93
    OTS înfiinţează şi completează registrul pentru înregistrarea PRE.

    ART. 94
    PRE care au fost înregistrate de OTS sunt înscrise în registrul pentru PRE. Registrul pentru PRE conţine, pentru fiecare PRE, cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele complet, codul EIC, adresa sediului şi datele de contact ale participantului la piaţă care a înfiinţat PRE;
    b) data şi numărul de înregistrare a convenţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării;
    c) codul de identificare al PRE;
    d) numele şi datele de contact ale tuturor persoanelor împuternicite să acţioneze în numele participantului la piaţă respectiv;
    e) datele de identificare ale PRE către care şi-a transferat responsabilitatea echilibrării, dacă este cazul, şi data transferului;
    f) datele de identificare ale PRE-urilor pentru care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, dacă este cazul, şi data fiecăruia din aceste transferuri;
    g) denumirea OR în zona cărora PRE are locuri de consum/locuri de producere pentru care îşi asumă responsabilitatea echilibrării şi lista acestora.


    ART. 95
    Fiecare PRE are dreptul să consulte registrul pentru PRE şi să ceară corectarea oricărei inexactităţi care o priveşte.

    ART. 96
    OTS pune la dispoziţia ODDPRE şi a tuturor OR informaţiile conţinute în registrul pentru PRE.

    ART. 97
    OTS informează imediat prin poşta electronică pe ODDPRE şi OR asupra oricăror modificări efectuate în registrul pentru PRE.

    ART. 98
    OTS păstrează istoricul modificărilor realizate în registrul pentru PRE timp de cel puţin 12 luni.

    ART. 99
    OTS informează imediat toate PRE despre înscrierea în registru a unei PRE noi sau despre transferul, excluderea sau radierea uneia existente, prin publicarea pe pagina proprie de internet a unui anunţ şi a listei cu toate PRE, inclusiv componenţa actualizată la zi a fiecărei PRE.

    SECŢIUNEA 3.12
    Registrul de serviciu pe sistem
    ART. 100
    Fiecare OR înfiinţează şi completează un registru de serviciu pe sistem, integrat cu baza de date creată conform Regulamentului de furnizare şi Regulilor de măsurare.

    ART. 101
    În plus faţă de informaţiile prevăzute de Regulamentul de furnizare şi Regulile de măsurare, registrul de serviciu pe sistem al fiecărui OR conţine cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare loc de producere al unui producător de energie electrică racordat la reţelele sale:
    a) desemnarea unică a locului de producere/locului de consum şi de producere;
    b) capacitatea instalată a locului de producere;
    c) codul de identificare a PRE care deţine responsabilitatea echilibrării pentru acel loc de producere; doar în cazul unui loc de consum şi de producere, acestuia îi poate fi ataşată o PRE pentru ID în care acesta are caracter de loc de producere şi altă PRE pentru ID în care acesta are caracter de loc de consum.


    ART. 102
    Fiecare utilizator de reţea are dreptul să consulte informaţiile care îl privesc din registrul de serviciu pe sistem şi obligaţia să solicite corectarea oricărei inexactităţi care îl priveşte.

    ART. 103
    OTS solicită informaţiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale OR şi verifică împreună cu aceştia îndeplinirea condiţiei ca fiecare punct de măsurare să fie corespunzător unui loc de producere, unui loc de consum, unui loc de consum şi de producere sau unui punct de schimb, iar pentru fiecare loc de consum, inclusiv pentru CPT al unei reţele, respectiv loc de producere, să existe o PRE şi doar una, care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru acesta.

    ART. 104
    În cazul revocării unei PRE cu declanşarea procesului de preluare la FUI a unor consumatori, condiţia prevăzută la art. 103 se prezumă îndeplinită pentru locurile de consum în cauză, pe perioada cuprinsă între data începând cu care furnizorul actual nu mai îndeplineşte condiţia de asumare a responsabilităţii financiare pentru plata dezechilibrelor, rezultată din informarea transmisă ANRE de către OTS conform prevederilor Regulamentului de preluare, şi data notificării de preluare a locurilor respective de consum la FUI transmisă de ANRE la OR, responsabilitatea echilibrării fiind atribuită la PRE înregistrată de FUI desemnat sau, dacă este cazul, la PRE către care aceasta şi-a transferat responsabilitatea echilibrării.

    CAP. IV
    Reguli pentru NP
    SECŢIUNEA 4.1
    Principii generale
    ART. 105
    Obiectivul regulilor pentru NP din prezenta secţiune este crearea cadrului pentru furnizarea informaţiilor despre volumele nete de energie electrică tranzacţionate pe pieţele anterioare pieţei de echilibrare, importuri/exporturi, pregătirea programului de producţie şi consum şi determinarea disponibilităţii rezervelor de energie de echilibrare necesare pentru a permite OTS să asigure:
    a) integritatea SEN;
    b) siguranţa şi calitatea alimentării cu energie electrică;
    c) suficientă capacitate disponibilă pentru a asigura în orice moment cererea din SEN şi o rezervă corespunzătoare;
    d) gestionarea restricţiilor de reţea;
    e) determinarea dezechilibrelor după ziua de livrare.


    ART. 106
    Realizarea fizică a obligaţiilor contractuale necesită transmiterea la ODDPRE, prin intermediul OTS, a notificărilor privind toate schimburile contractuale între PRE, acestea fiind considerate realizate conform valorilor notificate, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare.

    ART. 107
    Schimburile contractuale de energie electrică realizate de către o PRE cu altă PRE sunt cuprinse în NP sub denumirea de schimburi bloc.

    ART. 108
    Fiecare PRE are obligaţia să transmită la OTS NP ale respectivei PRE pentru fiecare ID din fiecare zi de livrare. OPEED transmite de asemenea la OTS câte o NP de acelaşi tip în calitate de PRE pentru tranzacţiile încheiate drept contraparte pe PZU şi în calitate de PRE pentru tranzacţiile încheiate drept contraparte pe PI.

    ART. 109
    NP a unei PRE conţine pentru fiecare ID toate informaţiile prevăzute în cadrul secţiunii referitoare la conţinutul şi formatul NP, precum şi schimbul de energie electricǎ între PRE – PZU/PRE-PI şi PRE Agent de transfer aferent.

    ART. 110
    NP pentru schimburile de energie electrică între PRE - PZU/PRE-PI şi PRE Agent de transfer aferent sunt transmise de OPEED şi trebuie să fie limitate la capacităţile interzonale alocate implicit prin mecanismul de cuplare a PZU şi PI interzonale conform prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

    ART. 111
    Structura şi modul de transmitere a declaraţiilor de disponibilitate şi a NP fac obiectul prevederilor prezentului regulament şi ale Clauzelor şi condiţiilor pentru FSE şi RSF.

    ART. 112
    OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică şi afişează pe pagina proprie de internet procedurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.

    SECŢIUNEA 4.2
    Conţinutul şi formatul NP
    ART. 113
    NP conţin cel puţin următoarele informaţii:
    I. codul de identificare al PRE care a transmis respectiva NP;
    II. ziua de livrare şi date separate pentru fiecare ID din respectiva zi de livrare, şi anume:
    A. producţia/consumul planificat pentru fiecare UFR/GFR; suplimentar, OTS poate solicita programul de producţie/consum planificat pentru fiecare unitate din cadrul UFR/GFR;
    B. producţia planificatǎ, pentru fiecare unitate de producţie cu o putere instalată mai mare de 4 MW, care nu este calificată tehnic sau pentru fiecare unitate de producţie mai mare de 1,5 MW calificată pentru rezerva de stabilizare a frecvenţei;
    C. producţia planificatǎ însumată pentru toate unitǎţile de producţie, altele decât cele de la lit. A) şi B);
    D. prognoza însumată de consum pentru toţi consumatorii de energie electrică care nu au calificare tehnică;
    E. schimburile bloc cu alte PRE în zona naţionalǎ de tranzacţionare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB, inclusiv:
    1. SB dintre PRE în care este înregistrat un agregator pentru producători înregistraţi în alte PRE-uri care participă pe alte pieţe înaintea PE şi PRE respective;
    2. SB dintre PRE a unui FSE care a realizat tranzacţii pe PE cu unităţi de producţie sau instalaţii de stocare a energiei electrice, iar punctele de măsură ale unor elemente componente ale unui GFR nu se află în PRE respectivă şi PRE în care se află respectivele puncte de măsură. SB sunt egale cu energia măsurată la creştere, respectiv la reducere defalcată de către FSE după primirea valorilor măsurate, pe care acesta le primeşte de la OM, conform Regulamentului de măsurare;
    3. SB dintre PRE ale furnizorilor aceluiaşi consumator şi cele aferente transferului de energie între PRE a furnizorului unui consumator şi PRE a agregatorului acestuia, dacă aceste PRE sunt diferite, iar agregatorul a realizat tranzacţii de vânzare sau de cumpărare pe pieţele anterioare PE pe seama consumului acestuia sau agregatorul activ ca FSE a realizat tranzacţii pe PE pe seama consumului acestuia, după cum urmează:
    (i) cantitatea de energie electrică corespunzătoare consumului asigurat de către furnizorul care nu îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum aflat în portofoliul mai multor furnizori se consideră şi se notifică drept schimb bloc între PRE din care face parte acesta şi PRE a furnizorului principal;
    (ii) în cazul în care agregatorul a realizat tranzacţii pe pieţele anterioare PE, SB corespunzătoare transferului de energie sunt egale cu diferenţa dintre consumul măsurat al consumatorului şi consumul său de referinţă aferent pieţelor anterioare PE şi au sensul dinspre PRE a furnizorului către PRE a agregatorului, dacă diferenţa este negativă, şi dinspre PRE a agregatorului către PRE a furnizorului, dacă diferenţa este pozitivă; agregatorul notifică furnizorul fiecărui consumator pe baza consumului căruia a realizat tranzacţiile în fiecare ID privind datele de identificare ale consumatorului, precum şi pe OM şi OR, cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei de primire a valorilor măsurate ale consumului, prevăzută în Regulile de măsurare;
    (iii) în cazul în care un agregator activ ca FSE pentru consumuri din cadrul agregării a realizat tranzacţii pe PE, iar punctele de măsură ale UFR şi/sau ale elementelor componente ale unui GFR nu se află toate în PRE agregator, SB cu PRE a furnizorului sunt egale cu energia măsurată la creştere, respectiv la reducere defalcată de către FSE după primirea valorilor măsurate pe care acesta le primeşte de la OM, conform prevederilor Regulilor de măsurare, astfel:
    a) având sens de ieşire din PRE a furnizorului şi de intrare în PRE a agregatorului în cazul tranzacţiilor la creştere de putere pe PE; şi
    b) sens de intrare în PRE a furnizorului şi de ieşire din PRE a agregatorului în cazul tranzacţiilor la reducere de putere pe PE;    F. exporturile şi importurile stabilite cu alte ţǎri, separat pentru fiecare zonǎ de tranzacţionare de frontierǎ.    ART. 114
    Suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la art. 113, NP ale OPEED conţin SB cu fiecare PRE în zona naţionalǎ de tranzacţionare corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare/cumpărare pe PZU şi separat pe PI, respectiv cu fiecare PRE Agent de Transfer înfiinţat de OTS, pentru administrarea tranzacţiilor transfrontaliere pe aceste pieţe.

    SECŢIUNEA 4.3
    Transmiterea şi anularea NP
    ART. 115
    Fiecare PRE, precum şi OPEED transmit OTS NP ale producţiilor, consumurilor şi SB pentru un ID al zilei de livrare până la ora 16,30 în ziua D-1; acestea pot fi modificate de către emitent pentru ziua D, astfel:
    a) cel târziu cu 50 minute înaintea ID de livrare, pentru SB privind producţia/consumul, ţinând seama inclusiv de tranzacţiile pe PI;
    b) în orice moment înaintea ID de livrare, pentru SB ale PRE, altele decât cele prevăzute la art. 113 pct. II lit. E. pct. 2 şi pct. 3 subpct. (ii) şi (iii).


    ART. 116
    Transmiterea NP se poate efectua cel mai devreme cu 30 de zile înaintea zilei de livrare.

    ART. 117
    Modul de transmitere a NP către OTS se realizează conform procedurilor prevăzute la art. 112.

    ART. 118
    Responsabilitatea corectitudinii NP privind producţia, respectiv consumul programate pentru fiecare UFR/GFR din contur aparţine fiecărui FSE conform prevederilor din Clauzele şi condiţiile pentru FSE şi furnizorii de RSF.

    ART. 119
    NP se transmit în format electronic, prin canalele de comunicaţie stabilite de OTS.

    ART. 120
    NP este considerată transmisă în momentul intrării în sistemul informatic al pieţei de echilibrare. Imediat ce o nouă NP intră în sistemul informatic al pieţei de echilibrare, PRE care a transmis-o va primi electronic confirmarea de primire.

    ART. 121
    Sistemul informatic al pieţei de echilibrare verifică îndeplinirea condiţiilor de respectare a formatului NP, prevăzute în procedura elaborată de OTS şi publicată pe pagina proprie de internet.

    ART. 122
    Daca sistemul informatic al pieţei de echilibrare nu acceptă o NP, PRE care a transmis-o primeşte imediat un mesaj de eroare cu specificarea neconformităţii constatate, iar NP respectivă este considerată anulată.

    SECŢIUNEA 4.4
    Validarea NP
    ART. 123
    Sistemul informatic al pieţei de echilibrare verifică automat toate NP din punctul de vedere al corectitudinii conţinutului. Eroarea este transmisă automat emitentului.

    ART. 124
    Modul de validare a NP în conformitate cu prevederile art. 126 este procedurat de către OTS conform prevederilor art. 112.

    ART. 125
    NP ale unei PRE sunt disponibile pentru vizualizarea de către PRE respectivă prin intermediul sistemului informatic al pieţei de echilibrare.

    ART. 126
    Sistemul informatic al pieţei de echilibrare analizează completitudinea, corectitudinea, coerenţa şi fezabilitatea fiecărei NP şi a ansamblului acestora, verificând dacă:
    a) există egalitatea SB reciproce între PRE pe fiecare ID;
    b) producţia/consumul programat pe fiecare UFR/GFR se încadrează în DD a UFR/GFR pentru aceeaşi zi de livrare şi acelaşi ID;
    c) sunt respectate limitele definite de caracteristicile tehnice ale UFR/GFR;
    d) schimburile de energie cu alte sisteme (exportul şi importul) se încadrează în capacitatea de schimb agregată alocată PRE respective pe fiecare graniţă şi direcţie.


    ART. 127
    Fiecare PRE depune toate eforturile în vederea adaptării producţiei şi/sau a încheierii de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare de energie electrică, astfel încât suma dintre producţie, import şi achiziţie să fie egală cu suma dintre consum, export şi vânzare la nivelul fiecărui ID. O NP este considerată ca fiind în dezechilibru dacă suma producţiei, importurilor şi SB primite nu este egală cu suma consumului, exporturilor şi SB livrate, separat pentru fiecare zonă de tranzacţionare şi ID, ţinând seama de completarea SB cu cele aferente tranzacţiilor pe PI, transmise până la ID-15 minute.

    ART. 128
    În cazul unor nepotriviri între SB reciproce ale PRE constatate în ultimele NP transmise conform termenelor prevăzute în cadrul secţiunii referitoare la transmiterea şi anularea notificărilor de program, PRE în cauză sunt atenţionate automat, iar dacă în intervalul destinat corecţiilor, definit în procedurile realizate conform art. 112, PRE nu reuşesc să corecteze NP, OTS ia următoarele măsuri:
    a) în cazul unui SB între OPEED şi o PRE, este acceptată cantitatea transmisă prin NP de către OPEED;
    b) dacă sensul prevăzut în NP de către fiecare din cele două PRE al SB dintre ele este acelaşi, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată egală cu cea mai mică dintre cele două valori;
    c) dacă NP ale celor două PRE prevăd SB dintre ele în sensuri diferite sau numai una dintre PRE a prevăzut în NP un SB cu cealaltă, cantitatea corespunzătoare SB între cele două PRE este considerată zero.


    ART. 129
    OTS nu este responsabilă pentru consecinţele economice ale corecţiilor NP realizate conform prevederilor art. 128.

    ART. 130
    Orice NP acceptată în sistemul informatic al pieţei de echilibrare, inclusiv cea modificată de OTS conform regulilor din prezentul capitol, devine NP aprobată.

    ART. 131
    NP aprobate reprezintă obligaţii ferme pentru PRE respective, ele putând fi modificate doar în cazurile prevăzute în cadrul secţiunii referitoare la transmiterea şi anularea notificărilor de program.

    ART. 132
    În cazul în care în urma modificărilor realizate conform prevederilor secţiunii referitoare la transmiterea şi anularea notificărilor de program se constată nepotriviri ale SB reciproce ale PRE, platforma informatică a PE aduce SB la valorile din NP aprobate şi anunţă PRE respective cu privire la această acţiune.

    ART. 133
    Dacă o PRE nu a reuşit să transmită SB înainte de termenul prevăzut la art. 115 lit. b), sistemul informatic al pieţei de echilibrare transmite automat un mesaj în acest sens către PRE respectivă şi către PRE care au notificat SB cu aceasta şi sistemul informatic al pieţei de echilibrare generează automat o NP implicită pentru aceasta în acel ID, cu toate valorile egale cu zero, aceasta fiind disponibilă pentru vizualizare în sistemul informatic al pieţei de echilibrare pentru PRE partenere.

    SECŢIUNEA 4.5
    Modificarea NP
    ART. 134
    Modificarea notificărilor de program este permisă numai în următoarele cazuri:
    a) în cazul selectării de cǎtre OTS pe PE a unei perechi preţ-cantitate (emiterii unei dispoziţii de dispecer);
    b) cel târziu în a 10-a zi lucrătoare a lunii care urmează lunii de livrare, pentru SB corespunzătoare transferului de energie dintre un FSE aflat în altă PRE, în cazul participării UFR/GFR de producţie pe PE prin intermediul acestuia, prevăzute la art. 113 pct. II lit. E pct. 2;
    c) cel târziu în a 10-a zi lucrătoare a lunii care urmează lunii de livrare, pentru SB corespunzătoare transferului de energie dintre furnizor/furnizori şi agregatorul activ ca FSE aflat în altă PRE, în cazul participării UFR/GFR consumator pe PE prin intermediul acestuia, prevăzute la art. 113 pct. II lit. E pct. 3 subpct. (ii);
    d) cel târziu în a 10-a zi lucrătoare a lunii care urmează lunii de livrare, pentru SB corespunzătoare transferului de energie dintre furnizor/furnizori şi agregatorul aflat în altă PRE, în cazul participării unui consumator pe pieţele anterioare PE prin intermediul acestuia, prevăzute la art. 113 pct. II lit. E pct. 3 subpct. (iii);
    e) în cazul reducerilor de putere accidentale ale UFR/GFR, parţiale sau totale, anunţate la OTS;
    f) în cazul constatării şi corectării unor erori ale SB, conform prevederilor art. 128.


    ART. 135
    Notificările de program care au fost modificate conform prevederilor prezentei secţiuni înlocuiesc notificările de program aprobate anterior conform prevederilor art. 130, se aplică pentru ziua de livrare în ID corespunzătoare şi constituie obligaţii ferme pentru respectiva PRE.

    CAP. V
    Reguli privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere/instalaţiilor de stocare a energiei electrice
    ART. 136
    Perioada de timp necesară efectuării probelor pentru punerea în funcţiune a unei capacităţi de producere/ instalaţii de stocare a energiei electrice, denumită în continuare perioada de probe, este intervalul de timp cuprins între momentul punerii sub tensiune pentru perioada de probe şi data obţinerii licenţei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune.

    ART. 137
    Persoana fizică/juridică care pune în funcţiune o capacitate nouă de producere/instalaţie de stocare a energiei electrice sau care a fost retehnologizată efectuează probele de funcţionare pentru capacitatea respectivă, cu respectarea prevederilor din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi a cadrului de reglementare aferent echilibrării SEN.

    ART. 138
    Pentru punerea în funcţiune a capacităţilor prevăzute la art. 137 se aplică următoarele prevederi:
    a) pentru punerea în funcţiune a capacităţii de producere/instalaţiei de stocare, persoana fizică/juridică întreprinde demersurile necesare conform cadrului de reglementare în vigoare pentru înscrierea la OTS ca PRE provizorie pe perioada de probe, în conformitate cu autorizaţia de înfiinţare şi avizul de racordare deţinute;
    b) pe perioada de probe, persoana fizică/juridică nu transmite oferte pe PE aferente acestei capacităţi de producere/instalaţii de stocare a energiei electrice.


    ART. 139
    PRE prevăzute la art. 138 notifică zilnic OTS producţia planificată a capacităţii de producere/instalaţiei de stocare a energiei electrice aflate în perioada de probe, în conformitate cu programul de probe aprobat de OTS; prin derogare de la prevederile cap. III, PRE din care face parte capacitatea de producere/instalaţia de stocare prevăzută la art. 138 realizează notificări de program în dezechilibru, corespunzător programului de probe al respectivei capacităţi.

    ART. 140
    Pentru energia electrică produsă în perioada de probe şi livrată în SEN, persoana fizică/juridică care pune în funcţiune capacităţile noi de producere/instalaţii de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 137 sau care au fost retehnologizate primeşte de la OTS un preţ egal cu media aritmetică a indicilor ROPEX_DAM_Base, calculată pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice anterioare zilei de livrare; preţul este acelaşi pentru fiecare ID al unei zile de livrare.

    ART. 141
    Calculul drepturilor de încasat ale PRE provizorie pe perioada de probe, pentru energia electrică produsă şi livrată în SEN, este efectuat de către ODDPRE, care publică rezultatele pe platforma informatică la acelaşi termen la care se finalizează şi se publică notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor.

    ART. 142
    În procesul de programare şi de selectare a energiei de echilibrare pe PE, OTS ţine cont de programele de probe notificate conform art. 139.

    CAP. VI
    Reguli de calcul al dezechilibrelor PRE
    SECŢIUNEA 6.1
    Prevederi generale
    ART. 143
    Obiectivul regulilor de calcul al dezechilibrelor din prezenta secţiune este acela de a stabili modul de determinare a diferenţelor dintre:
    a) valorile măsurate ale producţiei plus valorile notificate conform contractelor ale achiziţiilor, inclusiv ale importurilor; şi
    b) valorile măsurate ale consumului plus valorile notificate conform contractelor aferente vânzărilor, inclusiv ale exporturilor, luând în considerare, în cazul PRE care şi-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru CPT al unei reţele, şi schimburile fizice între reţele.


    ART. 144
    Valorile notificate trebuie să corespundă angajamentelor contractuale pe care participanţii la piaţă şi le-au asumat înainte de ID sau ca urmare a încheierii tranzacţiilor pe PE şi/sau a celor în afara PE cu compensaţie în scopul managementului congestiilor sau al transferului de energie aferent tranzacţiilor realizate pe fiecare piaţă pe seama consumului, iar valori măsurate sunt considerate producţia, consumul şi schimburile ce au avut loc fizic în timpul ID.

    ART. 145
    Dezechilibrele se determină agregat la nivelul PRE, pentru a permite compensarea financiară a dezechilibrelor individuale între membrii PRE, limitate la erorile de prognoză/evenimentele neaşteptate, a abaterilor rezonabile dintre valorile măsurate şi cele notificate, fără a afecta obligaţia ca participanţii la piaţă să prognozeze cât mai bine consumul şi producţia şi să depună eforturi pentru a asigura acoperirea consumului/livrarea producţiei prin contractare.

    ART. 146
    Dezechilibrul unei PRE se determină pe baza poziţiei nete măsurate şi a poziţiei nete contractuale ale respectivei PRE.

    ART. 147
    Determinarea poziţiei nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacţiile derulate prin PZU şi prin PI, a celor de import şi/sau export, precum şi în urma tranzacţiilor FSE pe PE şi/sau pentru ofertele selectate pe PE pentru managementul congestiilor, respectiv tranzacţiile cu compensaţie încheiate de OTS în afara PE pentru managementul congestiilor.

    ART. 148
    Transferul de energie între furnizorul unui consumator şi agregatorul care tranzacţionează energie pe orice piaţă pe seama consumatorului respectiv este notificat ca SB între PRE corespunzătoare acestora conform prevederilor cap. IV şi are la bază un contract negociat bilateral sau, în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere între părţi, ca mecanism de soluţionare a litigiilor, se încheie obligatoriu un contract la preţul pentru energia electrică corespunzător ID respectiv, prevăzut în contractul de furnizare, şi anume cel care nu conţine contravaloarea tarifelor de reţea şi de sistem, a contribuţiilor/bonusurilor de orice tip, a certificatelor verzi şi a oricăror taxe şi accize aplicate de furnizor.

    ART. 149
    Transferul de energie rezultat din activarea pe PE dintre un FSE cu GFR format din unităţi de producţie sau instalaţii de stocare a energiei electrice şi producătorii/proprietarii acestora care au unităţile/instalaţiile în componenţa acestui GFR, dar sunt înregistraţi în alte PRE este notificat ca SB între PRE corespunzătoare acestora conform prevederilor cap. IV referitoare la conţinutul şi formatul notificărilor de program din prezentul regulament.

    ART. 150
    Determinarea poziţiei nete măsurate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor măsurate de energie electrică, din sau către SEN, sau între diferite părţi ale SEN în conformitate cu valorile măsurate aprobate în punctele de măsurare corespunzătoare.

    ART. 151
    Calculele dezechilibrelor PRE prevăzute în cadrul prezentului capitol sunt efectuate de ODDPRE.

    SECŢIUNEA 6.2
    Poziţia netă contractuală a unei PRE
    ART. 152
    Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca schimburi contractuale:
    a) SB cu alte PRE, cuprinse în notificările de program aprobate;
    b) importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS şi cuprinse în notificările de program ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU şi a PI notificate de PRE Agent de transfer;
    c) exporturile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS şi cuprinse în notificările de program ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU şi a PI notificate de PRE Agent de transfer;
    d) cantităţile totale din tranzacţiile angajate pentru creştere de putere în PE de către un FSE;
    e) cantităţile totale din tranzacţiile angajate pentru reducere de putere în PE de către un FSE;
    f) cantităţile totale din tranzacţiile angajate pentru creştere de putere, pentru managementul congestiilor de către un FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor;
    g) cantităţile totale din tranzacţiile angajate pentru reducere de putere, pentru managementul congestiilor de către un FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor;
    h) cantităţile totale de energie de echilibrare realizată în procesul de stabilizare a frecvenţei pentru creştere de putere în PE de către un FSE;
    i) cantităţile totale de energie de echilibrare realizată în procesul de stabilizare a frecvenţei pentru reducere de putere în PE de către un FSE.


    ART. 153
    Pentru fiecare PRE, ODDPRE determină separat pentru fiecare ID:
    a) poziţia netă contractuală PN_contr a unei PRE, alta decât PRE provizorie pe perioada de probe, cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - PN_contr reprezintă poziţia netă contractuală a PRE;
    – SB_livr reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE;
    – SB_prim reprezintă schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca achiziţii de la o altă PRE;
    – ΣE^cres_ech/Σredech reprezintă cantităţile totale de energie de echilibrare angajată la creştere/la reducere de putere în PE de către FSE pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;
    – ΣE^cres_RSF/ΣredRSF reprezintă cantităţile totale de energie activată în procesul de stabilizare a frecvenţei, calculate conform cap. IX din Clauzele şi condiţiile pentru FSE şi furnizorii de RSF;
    – ΣE^cres_Con/ΣEredCon reprezintă cantităţile totale de energie activată pentru managementul congestiilor, rezultate din activarea unor oferte din PE la care se adaugă cantităţile totale de energie activată, rezultate din activarea unor oferte pe bază de compensaţii financiare în afara PE, conform prevederilor art. 95 şi 96 din Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 127/2021;
    – EX reprezintă exporturile cuprinse în NP ale PRE;
    – IM reprezintă importurile cuprinse în NP ale PRE;


    b) PN_contr a PRE provizorie pe perioada de probe ca fiind egală cu cantitatea de energie electrică produsă în perioada de probe şi livrată în SEN de capacitatea de producere/instalaţia de stocare a energiei electrice aflată în perioada de probe către OTS conform prevederilor art. 140.


    ART. 154
    Pentru calculul poziţiei nete contractuale notificate, energia totală vândută sau achiziţionată într-un ID este considerată ca fiind livrată la putere constantă pe parcursul întregului ID.

    ART. 155
    Cantităţile contractate aferente fiecărui ID sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

    SECŢIUNEA 6.3
    Poziţia netă măsurată a unei PRE
    ART. 156
    Livrările măsurate sunt definite ca fiind livrările de energie electrică ce au fost măsurate într-un punct de măsurare între SEN şi un producător sau consumator, după cum este cazul, într-un punct de schimb între o reţea electrică a unui OR şi reţeaua electrică a unui alt OR sau între SEN şi reţeaua unui OR/un consumator/un producător din alt stat.

    ART. 157
    Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:
    a) producţia netă, reprezentând energia electrică ce este livrată în reţelele electrice de transport/distribuţie ale SEN la un loc de producere;
    b) consumul net, reprezentând energia electrică pe care un consumator o preia din reţelele electrice de transport/distribuţie ale SEN la un loc de consum;
    c) schimburile dintre reţelele electrice aparţinând de doi operatori de reţea diferiţi, utilizate pentru determinarea CPT al reţelelor electrice de transport/distribuţie;
    d) exporturile realizate din SEN către alte ţări;
    e) importurile realizate din alte ţări către SEN.


    ART. 158
    Poziţia netă măsurată a unei PRE, alta decât PRE a unui OR sau PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un OR, este determinatǎ dupǎ cum urmeazǎ:
    a) producţia netă însumată la locurile de producere ale producătorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării
    minus

    b) consumul net însumat la locurile de consum ale consumatorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; în situaţia în care consumul la un loc de consum este asigurat de mai mulţi furnizori, incluşi în PRE diferite, pentru PRE care nu şi-a asumat responsabilitatea echilibrării se consideră valoarea zero pentru consumul măsurat.


    ART. 159
    Consumul net se determină pe baza livrărilor măsurate, considerate distinct în conformitate cu prevederile art. 157 lit. b), pentru fiecare PRE din care face parte participantul la piaţă.

    ART. 160
    Pentru calculul poziţiilor nete măsurate, energia totală livrată sau primită într-un ID este considerată ca fiind livrată la o putere constantă pe parcursul întregului ID.

    ART. 161
    Livrările măsurate aferente fiecărui ID sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

    ART. 162
    Poziţia netă măsurată a unei PRE înregistrată de un OR pentru administrarea diferenţelor dintre cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea CPT al reţelei electrice şi CPT realizat se va considera drept consum net, şi anume la nivelul CPT al reţelei electrice din zona de licenţă a OR, determinat ca fiind diferenţa dintre cantitatea totală de energie electrică intrată în reţeaua din zona de licenţă în punctele de măsurare şi cantitatea totală de energie electrică livrată din reţeaua din zona de licenţă în punctele de măsurare, pe baza valorilor măsurate aprobate corespunzătoare următoarelor cantităţi de energie electrică:
    a) energia electrică primită fizic de la alţi operatori de reţea, aceasta incluzând, dacă este cazul, şi importurile, plus
    b) producţia netă a tuturor unităţilor de producţie care sunt conectate la reţeaua electrică a OR respectiv, minus
    c) energia electrică livrată fizic către alţi OR, aceasta incluzând, dacă este cazul, şi exporturile, minus
    d) consumul net al tuturor consumatorilor care sunt conectaţi la reţeaua electrică a OR respectiv.


    ART. 163
    În situaţia în care nu toate punctele de măsurare dintr-o zonă de licenţă sunt dotate cu echipamente de contorizare cu rezoluţie la nivel de ID, pentru determinarea CPT în reţelele electrice în zona de licenţă corespunzătoare şi repartizarea acestuia în fiecare ID, precum şi pentru determinarea consumului net al consumatorilor care nu sunt dotaţi cu echipamente de contorizare cu rezoluţie la nivel de ID, OR în cauză, în calitate de OM, utilizează:
    a) Procedura pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 233/2020;
    b) profilurile specifice de consum ale fiecărei categorii de consumatori, determinate pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de reţea şi aprobate de ANRE; şi
    c) Procedura pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 232/2020.


    ART. 164
    CPT al reţelei electrice, precum şi consumurile nete ale consumatorilor care nu sunt dotaţi cu echipamente de contorizare cu rezoluţie la nivel de ID, determinate conform prevederilor art. 162, respectiv prevederilor art. 163, sunt considerate valori măsurate aprobate.

    ART. 165
    Poziţia netă măsurată a unei PRE care a preluat responsabilitatea echilibrării pentru administrarea CPT al unui OR se determină conform art. 158, în care consumul include şi consumul net aferent CPT al reţelei, determinat conform art. 162 sau 163, după caz.

    SECŢIUNEA 6.4
    Dezechilibrul unei PRE
    ART. 166
    Dezechilibrul unei PRE este dezechilibrul respectivei PRE în fiecare ID şi reprezintă soldul dezechilibrelor individuale ale participanţilor la piaţă înregistraţi ca PRE şi ale participanţilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării.

    ART. 167
    Dezechilibrul unei PRE se determină separat pentru fiecare PRE şi pentru fiecare ID, ca diferenţă între poziţia netă măsurată a unei PRE şi poziţia netă contractuală a respectivei PRE.

    SECŢIUNEA 6.5
    Dezechilibrul SEN
    ART. 168
    Dezechilibrul SEN pe fiecare ID_i în vederea realizării decontării dezechilibrelor PRE se determină de ODDPRE cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Dez_SENi reprezintă dezechilibrul SEN, dacă Dez_SENi > 0 înseamnă că SEN de află în excedent, iar dacă Dez_SENi < 0 înseamnă că SEN se află în deficit;
    – SN_i reprezintă volumul schimburilor neintenţionate cu sistemul electroenergetic Europa Continentală interconectat, determinat conform prevederilor art. 176; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă;
    – R_Ai/E_Ai reprezintă rezervele activate în zona proprie de control a energiei de reglaj; dacă R_Ai/E_Ai > 0, atunci reprezintă reglaj net la creştere, iar dacă R_Ai/E_Ai < 0, reprezintă reglaj net la reducere;
    – SE reprezintă schimburile OTS-OTS efectuate de OTS rezultate din platformele europene dedicate conform legislaţiei europene şi naţionale în vigoare pentru procesul de echilibrare, inclusiv schimburile rezultate din contractele bilaterale cu părţile externe interconectate în caz de avarie; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă.    ART. 169
    Rezervele activate în zona proprie de control a energiei de reglaj se determină pentru fiecare ID_i cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - q_i^Livrat reprezintă volumul net de energie livrat din produsele standard: RI, RRFm şi RRFa pentru echilibrare sistem şi managementul congestiilor, precum şi în afara PE cu compensaţie, în zona proprie de control a energiei de reglaj;
    – MCD_i reprezintă volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a procesului de compensare a dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă;
    – kΔft_i reprezintă volumul schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenţei în aria sincronă Europa Continentală; pentru export valoarea schimburilor se consideră pozitivă, iar pentru import valoarea schimburilor se consideră negativă, în ID respectiv.    ART. 170
    Volumul net de energie livrat în zona proprie de control a energiei de reglaj se determină pentru fiecare ID_i, de OTS, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - Σ q_i,j^Livrat reprezintă suma algebrică a volumelor nete livrate de fiecare UFR/GFR, unitate de producţie (j), activate pe PE sau în afara PE cu compensaţie, în zona proprie de control a energiei, în ID_i; volumul net de energie livrată la creştere de putere în zona proprie de control a energiei de reglaj se consideră cu semn pozitiv şi volumul net de energie livrată la reducere de putere în zona proprie de control a energiei de reglaj se consideră cu semn negativ.    ART. 171
    Volumul net de energie livrat de o/un UFR/GFR, unitate de producţie activată pe PE, sau în afara PE cu compensaţie, în zona proprie de control a energiei de reglaj se determină de OTS pentru fiecare ID_i astfel:
    a) pentru fiecare ID_i se calculează suma tuturor volumelor contractate pentru respectiva UFR/GFR, unitate de producţie (j), pentru furnizarea creşterii, respectiv reducerii de putere în zona proprie de control a energiei de reglaj, notată cu Σ VC_i,j,
    b) dacă Σ VC_i,j > 0, şi
    (i) Min (Σ VC_i,j, M_i,j – Np_i,j) > 0, atunci q_i,j^Livrat = Min (Σ VC_i,j, M_i,j – Np_i,j) dacă
    (ii) Min (Σ VC_i,j, M_i,j – Np_i,j) ≤ 0, atunci q_i,j^Livrat = 0;
    unde:
    - M_i,j reprezintă valoarea măsurată pentru fiecare UFR/GFR, unitate de producţie (j), pentru care FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor a încheiat una sau mai multe tranzacţii angajate în ID_i;
    – Np_i,j reprezintă volumul programat (notificarea de producţie programată) a fiecărui UFR/GFR, unitate de producţie (j), pentru care FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor a încheiat una sau mai multe tranzacţii angajate în ID_i, respectiv:


    c) dacă Σ VC_i,j < 0, şi
    (i) Max (Σ VC_i,j, M_i,j – Np_i,j) < 0, atunci q_i,j^Livrat = Max (Σ VC_i,j, M_i,j – Np_i,j) dacă
    (ii) Max (Σ VC_i, M_i,j – Np_i,j) ≥ 0, atunci q_i,j^Livrat = 0.    ART. 172
    Dezechilibrul SEN în vederea publicării de către OTS, cel târziu la 30 de minute după încheierea ID_i, se estimează pe baza volumelor de energie de echilibrare contractate în ID_i, cu considerarea valorii estimate a volumului schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenţei şi a schimburilor neintenţionate.

    ART. 173
    OTS determină dezechilibrul SEN conform prevederilor art. 168 şi 172 şi publică, cel târziu la 30 de minute după încheierea ID_i, valoarea şi semnul dezechilibrului estimat al SEN. Obligaţia de publicare poate fi îndeplinită prin indicarea explicită pe pagina proprie de internet a unei legături la o pagină de internet unde aceste informaţii sunt publicate.

    ART. 174
    OTS transmite către ODDPRE toate valorile cantităţilor de energie prevăzute la art. 170, în termen de 3 zile de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate. ODDPRE determină şi publică valoarea finală a dezechilibrului SEN pentru fiecare ID al unei luni de livrare în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la OMEPA a valorilor măsurate/însumate ale producţiei şi consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE.

    ART. 175
    În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor aceloraşi reguli de măsurare, OTS reface calculul de determinare a cantităţilor de energie livrate prevăzute la art. 170, pe fiecare ID pe baza valorilor măsurate aprobate şi transmite către ODDPRE aceste valori ale cantităţilor de energie livrată. ODDPRE recalculează şi publică valoarea dezechilibrului SEN pentru fiecare ID al lunii de livrare în baza datelor transmise de OTS.

    SECŢIUNEA 6.6
    Schimburi neintenţionate
    ART. 176
    Volumul schimburilor neintenţionate cu sistemul electroenergetic Europa Continentală interconectat este determinat a doua zi lucrătoare după ziua de livrare, pentru fiecare ID ale acestei zile, de către platforma europeană dedicată acestui tip de schimburi - FSKAR, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - SN_i reprezintă volumul schimburilor neintenţionate cu sistemul electroenergetic Europa Continentală interconectat pentru ID_i;
    – SN_real,i reprezintă soldul stabilit conform convenţiilor bilaterale de decontare cu OTS vecini, în fiecare ID_i al zilei de livrare;
    – SN_plan,i reprezintă soldul planificat şi este egal cu suma algebrică dintre:
    (i) volumul schimburilor planificate de energie din rezerve pentru restabilirea frecvenţei cu activare manuală, volum rezultat din tranzacţionarea produsului RRFm pe platforma europeană dedicată şi raportat în datele contabile dintre OTS şi celelalte OTS din alte ţări;
    (ii) volumul schimburilor planificate de energie din rezerve pentru restabilirea frecvenţei cu activare automată, volum rezultat din tranzacţionarea produsului RRFa pe platforma europeană dedicată şi raportat în datele contabile dintre OTS şi celelalte OTS din alte ţări;
    (iii) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a compensării dezechilibrelor stabilit pe platforma europeană dedicată şi raportat în datele contabile dintre OTS şi celelalte OTS din alte ţări;
    (iv) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenţei;
    (v) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a perioadei de variaţie a soldului conform art. 50 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 şi art. 136 din Regulamentul (UE) 2017/1.485;
    (vi) volumul schimburilor planificate de energie ca urmare a acordurilor bilaterale sau multilaterale care nu sunt acoperite de punctele anterioare.
    ART. 177
    OTS publică pe pagina proprie de internet volumul de energie aferent schimburilor neintenţionate şi preţul rezultat pentru acesta în fiecare ID al lunii de livrare.

    ART. 178
    OTS transmite ODDPRE, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare, datele privind volumul de energie aferent schimburilor neintenţionate şi costul/venitul aferent acestora, rezultate în fiecare ID al lunii de livrare, în moneda naţională a României la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României în ziua de transmitere, în lei cu două zecimale.

    ART. 179
    OTS transmite ODDPRE datele privind volumul de energie şi costul/venitul aferent volumelor schimburilor planificate prevăzute la art. 176 pct. (iii) şi (iv), volumul de energie aferent schimburilor planificate prevăzut la art. 176 pct. (v), precum şi ale schimburilor OTS-OTS prevăzute la art. 168 pentru fiecare ID al lunii de livrare, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare, în moneda naţională a României la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României, pentru ziua de transmitere, în lei cu două zecimale.

    ART. 180
    OTS transmite ODDPRE, imediat ce primeşte factura aferentă unei luni de livrare de la entitatea europeană responsabilă de calculele de decontare, datele privind volumul de energie aferent schimburilor neintenţionate/volumul de energie aferent schimburilor planificate prevăzute la art. 176 pct. (iii), (iv) şi (v), precum şi costurile/veniturile aferente schimburilor neintenţionate/schimburilor planificate prevăzute la art. 176 pct. (iii) şi (iv), rezultate în fiecare ID al lunii de livrare, în moneda naţională a României la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua de facturare, valori exprimate în lei cu două zecimale.

    SECŢIUNEA 6.7
    Determinarea costurilor, respectiv a veniturilor rezultate din echilibrarea SEN
    ART. 181
    ODDPRE determină costurile, respectiv veniturile din energia electrică activată pe PE pentru echilibrarea SEN, din rezervele pentru restabilirea frecvenţei şi din rezervele de înlocuire.

    ART. 182
    ODDPRE determină costurile pentru echilibrarea SEN, separat pentru fiecare ID_i din luna de livrare, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - C_EchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea SEN în ID_i, utilizate sub această denumire şi în cazurile în care au valoare negativă;
    – q_i,j^Cres reprezintă cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare tranzacţiei angajate j pentru furnizarea creşterii de putere în ID_i, pentru echilibrarea SEN din rezervele pentru restabilirea frecvenţei şi din rezervele de înlocuire; q_i,j^Cres va fi considerată ca valoare pozitivă exprimată în MWh, cu 3 zecimale;
    – p_i,j^Cres reprezintă preţul aferent tranzacţiei angajate j pentru furnizarea creşterii de putere în ID_i;
    – C^imp_MCD,i reprezintă costurile rezultate conform procesului de compensare a dezechilibrelor în ID_i, transmise de OTS în lei cu două zecimale;
    – C_SN,i reprezintă costurile cu schimburile neintenţionate în ID_i, transmise de OTS în lei cu două zecimale;
    – C_SPF,i reprezintă costurile pentru schimburile planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenţei în ID_i, transmise de OTS în lei cu două zecimale;
    – C_probe,i reprezintă suma costurilor înregistrate în timpul perioadei de probe a capacităţilor de producere/instalaţiilor de stocare a energiei electrice prevăzute la art. 140, pentru fiecare ID_i.    ART. 183
    ODDPRE determină veniturile rezultate din echilibrarea SEN, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - V_EchSist,i reprezintă veniturile rezultate din echilibrarea SEN în ID_i, utilizate sub această denumire şi în cazurile în care au valoare negativă;
    – q_i,x^Red reprezintă cantitatea de energie de echilibrare corespunzătoare tranzacţiei angajate x pentru furnizarea reducerii de putere în ID_i, pentru echilibrarea SEN din rezervele pentru restabilirea frecvenţei şi din rezervele de înlocuire;
    – p_i,x^Red reprezintă preţul aferent tranzacţiei angajate x pentru furnizarea reducerii de putere în ID_i;
    – V^exp_MCD,i reprezintă veniturile rezultate conform procesului de compensare a dezechilibrelor în ID_i, transmise de OTS în lei cu două zecimale;
    – V_SN,i reprezintă veniturile cu schimburile neintenţionate, în ID_i, transmise de OTS în lei cu două zecimale;
    – V_SPF reprezintă veniturile rezultate din schimburile planificate de energie ca urmare a stabilizării frecvenţei în ID_i.    ART. 184
    După determinarea costurilor şi a veniturilor rezultate din echilibrarea SEN, ODDPRE determină costurile efective pentru echilibrarea SEN, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în ID_i.    ART. 185
    După determinarea costurilor/veniturilor rezultate din echilibrarea SEN, ODDPRE emite o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:
    a) costurile pentru echilibrarea SEN, determinate conform prevederilor art. 182, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;
    b) veniturile rezultate din echilibrarea SEN, determinate conform prevederilor art. 183, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;
    c) costurile efective pentru echilibrarea SEN în luna de livrare, rezultate prin însumarea costurilor pentru echilibrarea SEN minus veniturile pentru echilibrarea SEN determinate pentru fiecare ID conform prevederilor art. 184.


    ART. 186
    (1) ODDPRE publică pe pagina proprie de internet nota lunară de regularizare determinată conform prevederilor art. 185 pe baza valorilor măsurate, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/însumate ale producţiei şi consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE stabilite conform Regulilor de măsurare, şi transmite electronic către OTS o atenţionare privind publicarea.
    (2) Platforma informatică dedicată consemnează şi reţine data la care orice notă elaborată de ODDPRE conform prevederilor prezentului regulament a fost pusă la dispoziţia părţilor implicate.

    SECŢIUNEA 6.8
    Determinarea operativă a preţului estimat unic de dezechilibru
    ART. 187
    (1) OTS determină operativ preţul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE în fiecare ID_i, cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - q_i,j^cres, p_i,j^Cres reprezintă cantitatea, respectiv preţul energiei activate pentru echilibrarea SEN, corespunzătoare tranzacţiei angajate j pentru furnizarea creşterii de putere în ID_i;
    – q_i,x^red, p_i,x^Cres reprezintă cantitatea, respectiv preţul energiei activate pentru echilibrarea SEN, corespunzătoare tranzacţiei
    angajate x pentru furnizarea reducerii de putere în ID_i, participanţilor la piaţă, în ID_i.    (2) Pentru fiecare ID_i în care există activări ale energiei de echilibrare atât la creştere cât şi la reducere de putere şi |Dez_SENi| < 0,1% * C_SENi, sau 4*|Dez_SENi|< ∑│q_i,j^cres│+∑│q_i,x^red│ + │kΔft_i│ + │SN_i│,
    unde:
    - C_SEN,i reprezintă consumul estimat la nivel SEN determinat de OTS pe baza măsurătorilor din EMS - SCADA;
    – Dez_SENi reprezintă dezechilibrul SEN estimat conform prevederilor art. 172 pentru fiecare ID_i;
    – kΔft_i reprezintă volumul estimat al schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenţei în aria sincronă Europa Continentală;
    – SN_i reprezintă volumul estimat al schimburilor neintenţionate determinat pe baza măsurătorilor din EMS - SCADA.
    OTS determină operativ preţul estimat de deficit, P^def_estim,i, şi preţul estimat de excedent, P^exc_estim,i, cu formulele următoare:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creştere de putere în IDi;
    – P^Red_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere în IDi.
    (3) Condiţiile prevăzute la alin. (2) se estimează pe baza volumelor de energie de echilibrare contractate în ID_i, cu considerarea valorii estimate a volumului schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenţei şi a schimburilor neintenţionate şi a valorii estimate a consumului în IDi.
    (4) Pentru fiecare ID în care nu a fost selectată energie de echilibrare nici pentru creştere de putere, nici pentru reducere de putere, OTS determină operativ preţul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE ca fiind egal cu media aritmetică dintre cel mai mic preţ al ofertelor din ordinea de merit pentru creştere de putere şi cel mai mare preţ, în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru reducere de putere corespunzătoare ID respectiv.

    ART. 188
    OTS publică pe pagina proprie de internet, cel târziu la 30 de minute după încheierea fiecărui ID, valoarea preţului estimat unic de dezechilibru estimată pe baza cantităţilor de energie de echilibrare din tranzacţiile angajate pe PE pentru ID respectiv. Obligaţia de publicare poate fi îndeplinită prin indicarea explicită pe pagina proprie de internet a unei legături la o pagină de internet unde aceste informaţii sunt publicate.

    SECŢIUNEA 6.9
    Determinarea preţului unic de dezechilibru
    ART. 189
    În luna următoare lunii de livrare, ODDPRE determină preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE în fiecare ID, după cum urmează:
    a) dacă într-un ID a fost activată numai energie de echilibrare pentru creştere de putere, atunci preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE din ID respectiv va fi egal cu media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creştere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare tranzacţiilor angajate;
    b) dacă într-un ID a fost activată numai energie de echilibrare pentru reducere de putere, atunci preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE din ID respectiv va fi egal cu media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare tranzacţiilor angajate;
    c) dacă într-un ID a fost activată energie de echilibrare şi pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE se va stabili în funcţie de direcţia dezechilibrului SEN astfel:
    (i) în cazul în care sistemul a fost în deficit, preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE va fi egal cu media ponderată a preţurilor marginale ale fiecărui tip de energie de echilibrare activată pentru creştere de putere şi a cantităţilor corespunzătoare;
    (ii) în cazul în care sistemul a fost în excedent, preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE va fi egal cu media ponderată a preţurilor marginale ale fiecărui tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere şi a cantităţilor corespunzătoare;

    d) în cazul în care într-un ID nu a fost activată energie de echilibrare nici pentru creştere de putere, nici pentru reducere de putere, preţul iniţial unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE va fi egal cu media aritmetică dintre cel mai mic preţ al ofertelor din ordinea de merit pentru creştere de putere şi cel mai mare preţ, în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru reducere de putere corespunzătoare ID respectiv.


    ART. 190
    OTS transmite la ODDPRE ofertele validate pentru fiecare ID în care nu a fost activată energie de echilibrare nici pentru creştere de putere, nici pentru reducere de putere în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii de livrare.

    ART. 191
    Pentru fiecare ID al lunii de livrare şi pentru fiecare PRE, ODDPRE determină dezechilibrul respectivei PRE conform prevederilor art. 167.

    ART. 192
    Pentru fiecare ID al lunii de livrare şi pentru fiecare PRE, ODDPRE determină valoarea obligaţiilor de plată/a drepturilor de încasat iniţiale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE în fiecare ID, cu următoarea formulă:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DI sau OP reprezintă valoarea drepturilor de încasat sau a obligaţiilor de plată;
    – DezPRE_i reprezintă dezechilibrul unei PRE calculat pentru fiecare PRE în fiecare ID_i al lunii de livrare conform prevederilor art. art. 167;
    – P^in_dez,i reprezintă preţul iniţial unic de dezechilibru calculat conform prevederilor de la art. 189.


    ART. 193
    La calcularea valorii obligaţiilor de plată/a drepturilor de încasat se va ţine cont de prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.195, după cum urmează:
    a) dacă preţul iniţial unic de dezechilibru este pozitiv şi dezechilibrul unei PRE este pozitiv (indicând un excedent al respectivei PRE), atunci respectiva PRE primeşte preţul iniţial unic de dezechilibru;
    b) dacă preţul iniţial unic de dezechilibru este pozitiv şi dezechilibrul unei PRE este negativ (indicând un deficit al respectivei PRE), atunci respectiva PRE plăteşte preţul iniţial unic de dezechilibru;
    c) dacă preţul iniţial unic de dezechilibru este negativ şi dezechilibrul unei PRE este pozitiv (indicând un excedent al respectivei PRE), atunci respectiva PRE plăteşte preţul iniţial unic de dezechilibru;
    d) dacă preţul iniţial unic de dezechilibru este negativ şi dezechilibrul unei PRE este negativ (indicând un deficit al respectivei PRE), atunci respectiva PRE primeşte preţul iniţial unic de dezechilibru.


    ART. 194
    Pentru fiecare ID_i din luna de livrare, ODDPRE determină componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în ID_i, calculate conform prevederilor art. 184;
    – Σ DI_i reprezintă suma drepturilor de încasat iniţiale ale tuturor PRE calculate în ID_i;
    – Σ OP_i reprezintă suma obligaţiilor de plată iniţiale ale tuturor PRE calculate în ID_i;
    – Σ DezPRE_i reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor PRE cu semn schimbat în fiecare ID_i al lunii de livrare.    ART. 195
    (1) În fiecare ID_i al lunii de livrare, în care se verifică una dintre următoarele condiţii, ODDPRE stabileşte un preţ final unic de dezechilibru:
    a) energia de echilibrare s-a activat în ambele sensuri, la creştere şi la reducere de putere, şi (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - CSEN_i reprezintă consumul total al SEN, stabilit de ODDPRE pe baza valorilor măsurate;
    – │DezSEN_i│ reprezintă dezechilibrul SEN calculat conform prevederilor art. 168;
    – q_i,j^cres şi q_i,x^red reprezintă cantitatea energiei activate pentru echilibrarea SEN, corespunzătoare tranzacţiei angajate j/x pentru furnizarea creşterii/reducerii de putere în ID_i;
    – kΔft_i reprezintă volumul schimburilor planificate de energie pentru stabilizarea frecvenţei în aria sincronă Europa Continentală;
    – SN_i reprezintă volumul schimburilor neintenţionate determinat conform art. 176;
    – Σ ׀DezPRE_i׀ reprezintă suma algebrică a dezechilibrelor PRE în IDi; se consideră dezechilibrul PRE pozitiv cu semnul plus şi dezechilibrul PRE negativ cu semnul minus;


    b) energia de echilibrare s-a activat într-un singur sens la creştere sau la reducere de putere.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ODDPRE stabileşte în intervalul ID_i preţul final unic de dezechilibru cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - P^in_dez,i reprezintă preţul iniţial unic de dezechilibru în ID_i, determinat conform prevederilor de la art. 189;
    – C^fin_neutr,i reprezintă componenta de neutralitate financiară a OTS, determinată conform procesului descris la art. 194.


    (3) Dacă într-un ID_i SEN se află în deficit şi P^fin_dez,i < P^Cres_med,i, unde PCres_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creştere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în ID_i, atunci preţul final unic de dezechilibru va fi egal cu PCres_med,i, conform prevederilor art. 55 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.195. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor regulariza conform prevederilor secţiunii 7.3 Repartizarea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.
    (4) Dacă într-un ID_i SEN se află în excedent şi P^fin_dez,i > P^Red_med,i,_ unde P^Red_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere şi a cantităţilor de energie corespunzătoare în ID_i, atunci preţul final unic de dezechilibru va fi egal cu P^Red_med,i, conform prevederilor art. 55 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/2.195. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor recupera conform prevederilor secţiunii 7.3 Repartizarea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.
    (5) În fiecare ID_i al lunii de livrare în care energia de echilibrare s-a activat în ambele sensuri şi nu se verifică condiţiile de la alin. (1) lit. a), ODDPRE aplică metoda celor două preţuri de dezechilibru, respectiv calculează preţul final de deficit, P^def_fin,i, şi preţul final de excedent, P^exc_fin,i după cum urmează:
    a) se determină preţurile de deficit şi de excedent iniţiale în ID_i cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru creştere de putere în ID_i;
    – P^Red_med,i reprezintă media ponderată a preţurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare activată pentru reducere de putere în ID_i;


    b) pentru fiecare ID se calculează drepturile de încasare iniţiale ale PRE, (DI_PRE) şi obligaţiile de plată iniţiale ale acestora, (OP_PRE) prin înmulţirea dezechilibrelor negative ale PRE cu preţul de deficit iniţial şi a dezechilibrelor pozitive cu preţul de excedent iniţial;
    c) dacă (OP_PRE – DI_PRE) > CE_EchSist,i, atunci:
    (i) dacă într-un ID SEN se află în deficit, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în ID_i, calculate conform prevederilor art. 184;
    – Σ DezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE.

    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)


    (ii) dacă într-un ID SEN se află în excedent, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în ID_i, calculate conform prevederilor art. 184;
    – Σ DezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.

    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)    d) dacă (OP_PRE – DI_PRE) < CE_EchSist,i, atunci se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - OP_PRE reprezintă obligaţiile de plată ale PRE;
    – DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE;
    – CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea SEN în ID_i, calculate conform prevederilor art. 184;
    – Σ DezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE;
    – Σ DezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE.

    Preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)

    Dacă C3^fin_neutr,i < 0, preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)

    Dacă C3^fin_neutr,i > 0, preţurile finale de deficit şi excedent se calculează cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)
    ART. 196
    ODDPRE transmite la ANRE, în prima zi lucrătoare din luna după ce s-au finalizat calculele de decontare pe baza VM/VMA, valoarea costurilor/veniturilor determinate conform prevederilor art. 195 alin. (3) şi (4), care vor fi regularizate conform prevederilor secţiunii 7.3 Repartizarea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

    ART. 197
    ODDPRE publică pe pagina proprie de internet o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:
    a) costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, cuprinse în nota lunară de regularizare corespunzătoare, prevăzute la art. 184;
    b) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a obligaţiilor de plată finale şi a drepturilor de încasat finale determinate conform prevederilor art. 216;
    c) costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului în luna de livrare, determinate conform prevederilor art. 221.


    CAP. VII
    Reguli pentru decontarea dezechilibrelor PRE
    SECŢIUNEA 7.1
    Principii generale
    ART. 198
    Regulile pentru decontarea dezechilibrelor PRE din prezentul capitol asigură un cadru pentru decontarea dezechilibrelor PRE şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între o PRE şi OTS.

    ART. 199
    Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentul capitol creează în plus cadrul pentru:
    a) stabilirea unui program de determinare, de punere la dispoziţia părţilor şi de confirmare/contestare a informaţiilor necesare în vederea facturării şi decontării dezechilibrelor PRE;
    b) efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare şi a obligaţiilor de plată aferente dezechilibrelor PRE;
    c) punerea la dispoziţia părţilor a informaţiilor privind obligaţiile acestora de plată, respectiv drepturile acestora de încasare;
    d) facturarea şi efectuarea plăţilor;
    e) stabilirea şi utilizarea garanţiilor;
    f) măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.


    ART. 200
    ODDPRE şi OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentului capitol în urma unui proces de consultare publică şi le publică pe paginile de internet proprii.

    ART. 201
    ODDPRE stabileşte, în urma unui proces de consultare publică, formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor şi pentru notele lunare de regularizare şi le publică pe pagina de internet proprie.

    ART. 202
    ODDPRE este responsabil pentru calculul de decontare şi emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară pentru PRE.

    ART. 203
    OTS şi PRE achită în termenele prevăzute în prezentul regulament obligaţiile de plată reciproce prevăzute în notele de informare pentru decontarea lunară, în baza facturilor corespunzătoare acestora.

    ART. 204
    OTS urmăreşte separat fiecare categorie de obligaţii de plată/drepturi de încasare în relaţia OTS cu PRE, prin înfiinţarea fişei pentru decontarea dezechilibrelor PRE, întocmită pentru fiecare PRE.

    ART. 205
    Fiecare PRE este titularul fişei de decontare corespunzătoare, întocmită de OTS conform prevederilor art. 204.

    ART. 206
    OTS stabileşte fişa de decontare prevăzută la art. 204 pentru titularul de fişă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PRE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea devine efectivă.

    ART. 207
    Obligaţiile de plată şi drepturile de încasare înregistrate de OTS în fişa de decontare pentru PRE se bazează pe relaţia contractuală dintre OTS, pe de o parte, şi titularul de fişă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea convenţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării, ale cărei prevederi reflectă prevederile legii şi ale prezentului regulament.

    ART. 208
    Fiecare participant la piaţă care este înregistrat în calitate de PRE deschide un cont la o bancă de decontare.

    ART. 209
    (1) În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentului capitol, OTS deschide un cont de echilibrare la o bancă de decontare de pe teritoriul României, utilizat pentru plăţile aferente dezechilibrelor.
    (2) Contul de echilibrare prevăzut la alin. (1) este acelaşi cu cel deschis de OTS conform prevederilor clauzelor şi condiţiilor pentru FSE şi furnizorii de RSF drept cont bancar pentru echilibrare pentru încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE.

    ART. 210
    Titularii de cont trebuie să asigure solvabilitatea conturilor bancare proprii la datele scadente ale facturilor, prevăzute în prezentul capitol.

    ART. 211
    Conturile bancare sunt deschise în moneda naţională a României.

    SECŢIUNEA 7.2
    Decontarea dezechilibrelor PRE
    ART. 212
    ODDPRE efectuează calculele pentru decontarea dezechilibrelor PRE în fiecare lună calendaristică, după primirea valorilor măsurate/însumate ale producţiei şi consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulilor de măsurare.

    ART. 213
    (1) Odată cu efectuarea calculelor prevăzute la art. 212, ODDPRE verifică corectitudinea decontării prin verificarea închiderii bilanţului energiei electrice, corespunzătoare volumelor contractate pentru echilibrarea SEN şi a volumelor contractate pentru echilibrarea altor sisteme europene transmise de OTS către ODDPRE conform prevederilor art. 103 din Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii cu echilibrarea şi furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 127/2021, cu dezechilibrele PRE, cu volumul schimburilor neintenţionate, cu volumul schimburilor planificate de energie transmise de OTS către ODDPRE conform prevederilor art. 179 şi, respectiv, art. 180, ţinând seama inclusiv de cantităţile de energie electrică livrată de capacităţile de producere/instalaţiile de stocare a energiei electrice aflate în perioada de probe. În situaţia în care ODDPRE constată o neînchidere a bilanţului mai mare decât o valoarelimită, publică pe pagina proprie de internet existenţa acesteia şi solicită tuturor părţilor implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de decontare ce utilizează valorile măsurate aprobate, volumul de energie al schimburilor neintenţionate şi volumul de energie al schimburilor planificate transmise de OTS către ODDPRE. Valoarea-limită va fi stabilită printr-o procedură elaborată de ODDPRE şi supusă consultării publice.
    (2) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în Regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor aceloraşi reguli de măsurare, verificarea închiderii bilanţului energiei electrice se reia pe baza valorilor măsurate aprobate, cu respectarea aceloraşi termene care curg de la data primirii de către ODDPRE a valorilor măsurate aprobate.

    ART. 214
    Pentru fiecare ID al lunii de livrare şi pentru fiecare PRE, ODDPRE determină:
    a) pentru fiecare IDi în care a fost stabilit preţul final unic de dezechilibru conform prevederilor art. 195 alin. (1), valoarea obligaţiilor de plată finale/a drepturilor de încasat finale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DI_i^fin sau OP_i^fin reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale sau a obligaţiilor de plată finale rezultate pentru fiecare PRE şi pentru fiecare IDi din luna de livrare;
    – DezPRE_i reprezintă dezechilibrul unei PRE calculat pentru fiecare PRE în fiecare IDi al lunii de livrare conform prevederilor art. 167;
    – P^fin_dez,i reprezintă preţul final unic de dezechilibru calculat conform prevederilor art. 195 alin. (1) pentru fiecare IDi al lunii de livrare;


    b) pentru fiecare IDi în care au fost stabilite preţurile finale de deficit şi de excedent conform prevederilor art. 195 alin. (5), valoarea obligaţiilor de plată finale/a drepturilor de încasat finale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE, cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DI^fin_i sau OP^fin_i reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale sau a obligaţiilor de plată finale rezultate pentru fiecare PRE şi pentru fiecare IDi din luna de livrare;
    – DezPRE_poz,i, DezPre_neg,i reprezintă dezechilibrul unei PRE calculat pentru fiecare PRE în fiecare IDi al lunii de livrare conform prevederilor art. 167;
    – P^exc_fin,i, Pdef_fin,i reprezintă preţurile finale de deficit şi de excedent calculate conform prevederilor art. 195 alin. (5) pentru fiecare IDi al lunii de livrare.
    ART. 215
Pentru calcularea valorii obligaţiilor de plată finale/a drepturilor de încasat finale prevăzute la art. 214 se va ţine cont de prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.195.
    ART. 216
    Separat, pentru fiecare lună de livrare şi pentru fiecare PRE, ODDPRE determină valoarea sumelor drepturilor lunare de încasat sau a obligaţiilor lunare de plată corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE, cu următoarele formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DLI_d reprezintă valoarea drepturilor lunare de încasare finale pentru dezechilibrele unei PRE constatate în numărul total n de ID-uri din luna de livrare L;
    – Dl_i^fin reprezintă drepturile de încasare finale ale fiecărei PRE în fiecare IDi, determinate conform prevederilor de la art. 214;
    – OLP_d reprezintă valoarea obligaţiilor lunare de plată pentru dezechilibrele unei PRE constatate în numărul total n de ID-uri din luna de livrare L;
    – OP_j^fin reprezintă obligaţiile de plată ale fiecărei PRE în fiecare IDi, determinate conform prevederilor de la art. 214.    ART. 217
    ODDPRE întocmeşte pentru fiecare PRE o notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, care conţine următoarele informaţii:
    a) dezechilibrul pozitiv sau negativ al respectivei PRE, pentru fiecare ID din luna de livrare rezultat conform prevederilor art. 167;
    b) preţul final unic de dezechilibru rezultat pentru fiecare ID din luna de livrare conform prevederilor art. 195 alin. (1)-(4);
    c) preţul final de deficit, respectiv preţul final de excedent, rezultate pentru fiecare ID din luna de livrare conform prevederilor art. 195 alin. (5);
    d) obligaţiile de plată finale sau drepturile de încasare finale ale respectivei PRE, pentru fiecare ID din luna de livrare, determinate conform prevederilor art. 216;
    e) valoarea drepturilor lunare de încasare şi valoarea obligaţiilor lunare de plată, calculate conform prevederilor art. 216.


    ART. 218
    ODDPRE pune la dispoziţia PRE corespunzătoare şi a OTS notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor stabilite conform prevederilor art. 217 pe baza valorilor măsurate, prin publicarea lor pe platforma informatică dedicată, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale producţiei şi consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE, stabilite conform Regulilor de măsurare.

    ART. 219
    O notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, emisă în luna calendaristică n, conţine informaţiile înscrise în fişa pentru decontare aparţinând respectivei PRE, pentru luna calendaristică n–1.

    ART. 220
    Facturile sunt emise de OTS, respectiv PRE, în prima zi lucrătoare care urmează publicării pe platforma informatică a notelor de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, în baza acestora, şi trebuie achitate într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de OTS.

    SECŢIUNEA 7.3
    Repartizarea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
    ART. 221
    Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului se determină de ODDPRE şi este egal cu costurile efective pentru echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a costurilor pentru echilibrarea sistemului determinată conform art. 184, pe toate ID ale lunii respective, plus suma valorilor drepturilor lunare de încasare finale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE determinate conform art. 216, minus suma obligaţiilor lunare de plată corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE determinate conform art. 216. ODDPRE calculează sumele corespunzătoare repartizării integrale către PRE a costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, în luna care urmează după luna de livrare.

    ART. 222
    Venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care revine fiecărei PRE, cu excepţia PRE Agent de transfer, se determină pe baza aportului acesteia în fiecare ID la reducerea dezechilibrului SEN, respectiv la agravarea dezechilibrului SEN. Valoarea repartizată fiecărei PRE se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - S_i reprezintă valoarea repartizată către PRE_i, cu excepţia PRE Agent de transfer, din venitul/costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului;
    – S_res reprezintă venitul suplimentar sau costul suplimentar rezultat în luna respectivă din echilibrarea sistemului; iar
    – C_tot,i reprezintă contribuţia la dezechilibrul SEN a PRE_i, cu excepţia PRE Agent de transfer, în luna de livrare, determinată, după caz, astfel:
    a) pentru luna de livrare pentru care se înregistrează venit suplimentar din echilibrarea sistemului: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DezPRE_neg,ieste dezechilibrul negativ (în valoare absolută) al PRE_i în ID_t în care Dez_SENi>0, determinat conform art. 168, şi 0 (zero) în IDt în care Dez_SENi<0;
    – DezPRE^t_poz,i este dezechilibrul pozitiv al PRE_i în IDt în care Dez_SENi <0, determinat conform art. 168 şi 0 (zero) în IDt în care Dez_SENi >0;
    – Ol reprezintă numărul de ID al lunii de livrare.


    b) pentru luna de livrare pentru care se înregistrează cost suplimentar din echilibrarea sistemului: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DezPRE_neg,i este dezechilibrul negativ (în valoare absolută) al PRE_i în IDt în care Dez_SENi <0 determinat conform art. 168 şi 0 (zero) în IDt în care Dez_SENi >0;
    – DezPRE^t_poz,i este dezechilibrul pozitiv al PREi în IDt în care Dez_SENi >0 determinat conform art. 168 şi 0 (zero) în IDt în care Dez_SENi <0;
    – Ol reprezintă numărul de ID al lunii de livrare;
    – n reprezintă numărul total de PRE, exclusiv PRE Agent de transfer.


    ART. 223
    OTS creditează, în cazul unei valori pozitive, sau debitează, în cazul unei valori negative, valoarea suplimentară repartizată unei PRE la nivel lunar, determinată prin însumarea contribuţiilor determinate conform prevederilor art. 222, în fişa pentru decontarea veniturilor/costurilor suplimentare aparţinând respectivei PRE.

    ART. 224
    ODDPRE pune la dispoziţia PRE corespunzătoare şi a OTS nota de informare pentru decontarea redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului pentru luna n, care cuprinde valoarea suplimentară distribuită respectivei PRE, determinată conform prevederilor art. 222, prin postarea ei pe platforma informatică dedicată, în aceeaşi zi în care a postat nota lunară de informare conform art. 218.

    ART. 225
    O notă de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare emisă în luna calendaristică n va cuprinde:
    a) valoarea totală a drepturilor de încasare sau a obligaţiilor de plată, după caz, rezultate din redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru luna calendaristică n – 1; precum şi
    b) suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în situaţia în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar;
    c) suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în situaţia în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar;
    d) suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în situaţia în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar; şi
    e) suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în situaţia în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar.


    ART. 226
    Facturile sunt emise în prima zi lucrătoare care urmează postării notei de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare pe baza acesteia şi trebuie achitate în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de OTS.

    ART. 227
    (1) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în Regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor aceloraşi reguli, procesul de determinare şi punere la dispoziţie a notelor lunare de informare, regularizare şi decontare şi de verificare/contestare a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente dezechilibrelor PRE şi redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE se reia pe baza valorilor măsurate aprobate, cu respectarea aceloraşi termene care curg de la data primirii de ODDPRE a valorilor măsurate aprobate.
    (2) Diferenţele dintre obligaţiile de plată/drepturile de încasare care rezultă din aplicarea prevederilor prezentelor reguli de decontare la valorile măsurate aprobate, faţă de aplicarea acestora la valorile măsurate, se evidenţiază în facturi de regularizare sub formă de sume de plată/de încasat.

    SECŢIUNEA 7.4
    Efectuarea plăţilor pentru dezechilibrele PRE, utilizarea garanţiilor şi penalităţi de întârziere
    ART. 228
    OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform prevederilor prezentei secţiuni şi le publică pe pagina proprie de internet.

    ART. 229
    Procedurile elaborate conform prevederilor de la art. 228 vor include modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind utilizarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

    ART. 230
    Fiecare parte care primeşte o factură trebuie să o plătească până la data scadentă, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

    ART. 231
    Orice participant la piaţă înregistrat ca PRE, precum şi OTS plătesc o penalizare celeilalte părţi în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) dacă participantul la piaţă sau OTS nu a achitat sumele datorate până la data-limită de plată;
    b) dacă participantul la piaţă sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;
    c) dacă participantul la piaţă sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp de cealaltă parte, dar au fost contestate în mod justificat de aceasta.


    ART. 232
    Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute la art. 231, pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după termenul-limită de plată, este egală cu nivelul penalităţii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, cu condiţia ca valoarea totală a penalităţilor să nu depăşească valoarea sumei datorate.

    SECŢIUNEA 7.5
    Contestaţii la notele de regularizare şi/sau la notele de informare pentru decontarea lunară
    ART. 233
    Fiecare titular de fişă înregistrat ca PRE este îndreptăţit să solicite oricând la OTS informaţii în legătură cu situaţia oricăreia dintre fişele pentru decontare proprii înfiinţate de OTS. După primirea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de fişă informaţiile solicitate în maximum 3 zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul rezultat din fişa/fişele respectivă(e) pentru ultimele 3 luni, precum şi orice sume debitate sau creditate într-o fişă, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

    ART. 234
    OTS poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 233 prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fişă să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre fişele proprii.

    ART. 235
    Dacă o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare pusă la dispoziţie de ODDPRE conform prevederilor prezentului capitol este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la ODDPRE şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

    ART. 236
    Orice contestaţie va fi transmisă de partea interesată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să precizeze în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în susţinerea contestaţiei.

    ART. 237
    (1) Orice parte implicată poate contesta o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentului regulament într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost publicată de ODDPRE pe platforma informatică dedicată.
    (2) Dacă o parte interesată a făcut o contestaţie la nota elaborată în baza valorilor măsurate, care nu s-a modificat în ceea ce o priveşte după stabilirea valorilor măsurate aprobate, aceasta nu poate depune o nouă contestaţie având acelaşi obiect.

    ART. 238
    Dacă o parte implicată nu a transmis nicio contestaţie în legătură cu o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentului regulament în termenul prevăzut la art. 237, se consideră că nota respectivă a fost acceptată.

    ART. 239
    ODDPRE analizează orice contestaţie primită, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

    ART. 240
    Atunci când verifică o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, ODDPRE poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, ODDPRE este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

    ART. 241
    ODDPRE informează părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, ODDPRE reface calculele şi pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate o notă corectată.

    ART. 242
    Dacă ODDPRE constată existenţa unei informaţii eronate într-o notă de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare pusă la dispoziţie conform prezentului regulament, acesta reface calculele şi pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil o notă corectată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost publicată de ODDPRE pe platforma informatică dedicată.

    ART. 243
    În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor prevăzute la art. 237 sau 242, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greşeli de agregare a datelor, întreruperi în funcţionarea sistemelor informatice ale operatorilor implicaţi, erori de măsurare a schimburilor între reţele sau a notificării unor SB neconforme cu tranzacţiile încheiate anterior orei de închidere a porţilor pe PE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la publicarea pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele şi dovezile necesare.

    ART. 244
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare, OTS informează ODDPRE şi părţile implicate în mod direct în procesarea informaţiei eronate, OR, OM, PRE, OTS, după caz, solicitând acestora transmiterea unui punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare, şi publică solicitarea pe pagina proprie de internet, împreună cu argumentaţia aferentă.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părţilor implicate, OTS, împreună cu ODDPRE, analizează documentele primite şi decide asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe pagina de internet a OTS decizia, argumentele şi documentele primite.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet, orice participant sau operator din piaţă poate transmite OTS o contestaţie argumentată, care va fi publicată pe pagina de internet a OTS în maximum o zi de la primire.
    (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii, OTS şi ODDPRE analizează contestaţiile primite şi publică pe pagina de internet a OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.
    (5) În cazul apariţiei unei situaţii atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe pagina de internet a OTS.
    (6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai şi septembrie ale oricărui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

    ART. 245
    OTS şi ODDPRE au obligaţia să actualizeze şi să publice pe paginile proprii de internet o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

    ART. 246
    În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare şi postare şi/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentul regulament, operatorii sunt obligaţi să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 247
    OTS publică prezentul regulament pe pagina proprie de internet în termen de două zile după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 248
    ODDPRE va dezvolta şi implementa o aplicaţie informatică care va realiza decontarea dezechilibrelor PRE conform prevederilor prezentului regulament în termen de 9 luni de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 249
    Regulile privind decontarea dezechilibrelor PRE în cazul de suspendare a activităţilor de piaţă şi modul de acţiune al OTS în acest caz sunt incluse în regulile privind suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă.

    ART. 250
    OTS elaborează, consultă public şi publică pe pagina proprie de internet procedurile prevăzute în prezentul regulament în termen de 6 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016