Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 8 decembrie 2021  privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 8 decembrie 2021 privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1196 din 17 decembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 127 din 8 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru achiziţia şi utilizarea capacităţii de echilibrare şi a energiei electrice necesare pentru echilibrarea sistemului electroenergetic naţional în timp real, precum şi pentru realizarea decontării şi efectuarea plăţilor pentru tranzacţiile corespunzătoare.
    (2) Obiectivele prezentului regulament constau în stabilirea clauzelor şi condiţiilor aplicabile operatorului de transport şi de sistem şi furnizorilor de servicii de echilibrare şi rezerve pentru stabilizarea frecvenţei pentru:
    a) asigurarea funcţionării eficiente a pieţei serviciilor pentru echilibrare, creşterea eficienţei echilibrării prin folosirea platformelor comune a pieţelor de echilibrare europene;
    b) integrarea pieţelor de echilibrare şi promovarea posibilităţilor de realizare a schimburilor de servicii de echilibrare, contribuind totodată la siguranţa în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional;
    c) operarea şi dezvoltarea eficientă, pe termen lung, a sistemului de transport al energiei electrice;
    d) asigurarea achiziţiei de servicii de echilibrare prin mecanisme echitabile, obiective, transparente şi bazate pe piaţă, evitarea barierelor nejustificate în calea intrării pe piaţă a noilor operatori şi promovarea lichidităţii pieţei de echilibrare, prevenind în acelaşi timp distorsiunile nejustificate din cadrul pieţei interne de energie electrică;
    e) facilitarea participării la echilibrarea sistemului a locurilor de consum, inclusiv a instalaţiilor de agregare şi de stocare a energiei, garantând totodată că acestea concurează cu alte servicii de echilibrare în condiţii de concurenţă echitabile şi, dacă este necesar, acţionează independent atunci când deservesc un singur loc de consum;
    f) facilitarea includerii în piaţa de energie a surselor de energie regenerabilă şi sprijinirii realizării obiectivelor Uniunii Europene privind dezvoltarea producţiei de energie din surse regenerabile;
    g) stabilirea regulilor pentru managementul congestiilor, inclusiv a celor pentru decontare.


    CAP. II
    Abrevieri şi definiţii
    ART. 2
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    a) ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) Clauze şi condiţii pentru părţile responsabile cu echilibrarea - Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    d) DD - declaraţie de disponibilitate;
    e) EMS - SCADA - Sistemul SCADA al operatorului de transport şi de sistem (Energy Management System - Supervisory Control and Data Acquisition);
    f) ENTSO-E - Reţeaua europeană a operatorilor de transport şi de sistem pentru electricitate;
    g) FSE - furnizor de servicii de echilibrare;
    h) GFR - grup de furnizare a rezervelor;
    i) ID - interval de decontare;
    j) OD - operatorul de distribuţie;
    k) OD conector - operatorul de distribuţie care operează zona de programare în care furnizorii de servicii de echilibrare şi părţile responsabile cu echilibrarea trebuie să respecte clauzele şi condiţiile legate de echilibrare;
    l) ODDPRE - operatorul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea;
    m) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    n) PE - piaţa de echilibrare;
    o) PI - piaţa intrazilnică;
    p) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    q) PRE solicitantă - parte responsabilă cu echilibrarea proprie unui participant la piaţă care doreşte să îşi transfere responsabilitatea echilibrării către altă PRE;
    r) PRE primitoare - parte responsabilă cu echilibrarea care preia responsabilitatea pentru echilibrare a unei PRE solicitante;
    s) PRE abandonată - parte responsabilă cu echilibrarea de la care au fost transferate responsabilităţile de echilibrare ale PRE solicitante către altă PRE primitoare;
    t) Procedura de calificare tehnică - Procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 89/2021;
    u) Regulile privind suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă - Regulile de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă şi regulile de decontare aplicabile, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 128/2021;
    v) Regulamentul (UE) 2017/2.195 - Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
    w) Regulamentul (UE) 2017/1.485 - Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
    x) Regulamentul (UE) 2019/943 - Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare);
    y) RFP - zonă de reglaj frecvenţă-putere;
    z) RI - rezerve de înlocuire;
    aa) RLE - rezervoare limitate de energie;
    bb) RRF - rezerve pentru restabilirea frecvenţei;
    cc) RRFa - rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod automat;
    dd) RRFm - rezerve pentru restabilirea frecvenţei activate în mod manual;
    ee) RSF - rezerve pentru stabilizarea frecvenţei;
    ff) SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
    gg) UE - Uniunea Europeană;
    hh) UFR - unitate de furnizare a rezervelor.


    ART. 3
    În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în:
    a) art. 2 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE;
    b) art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică;
    c) art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea şi publicarea datelor pe pieţele energiei electrice şi de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    d) art. 2 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor;
    e) art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare;
    f) art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor;
    g) art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;
    h) art. 2 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung;
    i) art. 3 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
    j) art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică;
    k) art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de reţea privind starea de urgenţă şi restaurarea sistemului electroenergetic;
    l) art. 3 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) art. 2 din Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăţi suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenţei (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, aprobată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 153/2021*);
    *) Deciziile preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 153/2021 şi nr. 1.454/2021 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României,. Partea I.

    n) art. 2 din Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem care realizează procesul de înlocuire a rezervelor pentru modificarea cadrului de implementare pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, aprobată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 1.454/2021*);
    o) art. 2 din anexa 1 la Decizia ACER nr. 2/2020;
    p) art. 2 din anexa 1 la Decizia ACER nr. 3/2020;
    q) art. 2 din anexa 1 la Decizia ACER nr. 11/2020.


    ART. 4
    În înţelesul specific prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) bancă de decontare - bancă comercială la care un FSE/OTS şi-a deschis contul din/în care se achită obligaţiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare emise de OTS;
    b) consum net - energia pe care un consumator de energie electrică o preia din reţelele electrice de transport/distribuţie ale SEN;
    c) declaraţie de disponibilitate - documentul transmis de FSE la OTS specificând disponibilitatea UFR/GFR pe care le exploatează;
    d) convenţie de participare la PE - convenţia standardizatǎ elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică, în care sunt prevăzute drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre OTS şi un FSE;
    e) grup de oferte exclusive - tipul de legătură economică în care o singură ofertă poate fi acceptată din lista ofertelor care face parte din grupul de oferte exclusive;
    f) legătură economică - legătura între ofertele de energie de echilibrare ale unui FSE în scopul optimizării economice, permiţând FSE să ofere mai multă flexibilitate, respectiv eficienţă în acoperirea costurilor care stau la baza ofertelor şi pentru a maximiza oportunitatea de a fi activat;
    g) legătură multipart - tipul de legătură economică în care o ofertă poate fi activată numai dacă se activează şi o altă ofertă din grupul de oferte la care se aplică acest tip de legătură, nu invers;
    h) legătură tehnică - legătura între ofertele de energie de echilibrare ale unui FSE pentru sferturi de oră consecutive sau în acelaşi sfert de oră, necesare pentru a evita activări nerealizabile de către UFR/GFR;
    i) lună de livrare - luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare;
    j) marcă de timp - informaţia în formă electronică ataşată în mod unic unei oferte care certifică faptul că aceasta a fost primită de către OTS la un moment de timp bine determinat;
    k) notă de informare pentru decontarea lunară - nota de informare întocmită de OTS, pentru fiecare FSE, în care sunt prezentate toate obligaţiile de plată, respectiv drepturile de încasare ce trebuie plătite, respectiv încasate prin intermediul conturilor bancare deschise de fiecare FSE;
    l) notă lunară de regularizare pe PE - nota de regularizare lunară întocmită de OTS, pentru fiecare FSE, care sintetizează tranzacţiile angajate ale FSE pe PE în fiecare lună calendaristică;
    m) oferta de energie de echilibrare - angajamentul ferm transmis de un FSE pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare creşterii de putere/reducerii de putere, în condiţiile acceptării de către un OTS a preţului solicitat în ordinea de merit comună/ordinea de merit locală;
    n) ofertare pe UFR/GFR - ofertele de energie de echilibrare transmise de către FSE pentru fiecare UFR/GFR;
    o) oră de închidere a porţii pentru energia de echilibrare - momentul în care nu mai este permisă transmiterea sau actualizarea unei oferte de energie de echilibrare de către un FSE, pentru un produs standard;
    p) ordine de merit - ordonarea după preţ a perechilor preţ-cantitate din ofertele de energie de echilibrare validate, stabilită şi utilizată de OTS conector, pentru determinarea perechilor preţ-cantitate care vor fi acceptate pentru furnizarea energiei de echilibrare;
    q) ordine de merit comună - ordinea de merit formată din ofertele transmise de OTS conectoare în platformele informatice dedicate pieţelor europene de echilibrare;
    r) platforme europene - platforme pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenţei cu activare manuală şi automată constituite în conformitate cu art. 20 şi 21 din Regulamentul (UE) 2017/2.195;
    s) reglaj necesar - volumul de energie de echilibrare de care OTS are nevoie pentru a asigura echilibrul SEN într-un interval de decontare dat;
    t) responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea fiecărui participant la piaţa de echilibrare faţă de OTS pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz, şi pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre;
    u) rezerve - suma capacitaţilor de putere ale UFR/GFR puse de FSE la dispoziţia OTS pentru acţiunea de echilibrare a sistemelor energetice, începând de la nivelul garantat în cazul în care un OTS a contractat în avans servicii de echilibrare cu UFR/GFR conform reglementărilor referitoare la achiziţia acestora până la nivelul rezultat în urma notificărilor de program ale UFR/GFR;
    v) situaţie de nefuncţionare - situaţie în care nu pot fi utilizate sistemele informatice, informaţionale şi de comunicaţii ale PE (incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a acestora);
    w) transfer de capacitate pentru echilibrare - transferul de capacitate pentru echilibrare de la un FSE care a contractat iniţial capacitatea pentru echilibrare către un alt FSE;
    x) tranzacţie - convenţia încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul regulament.


    CAP. III
    Regulile PE
    SECŢIUNEA 3.1
    Reguli generale de funcţionare a PE
    ART. 5
    OTS aplică modelul de autodispecerizare pentru a determina programele de producere şi de consum.

    ART. 6
    Pentru a putea participa la piaţa de echilibrare, un FSE trebuie să se califice în prealabil.

    ART. 7
    OTS stabileşte, în urma unui proces de consultare publică, conţinutul-cadru al convenţiei de participare la PE, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OTS şi ale fiecărui FSE. Conţinutul-cadru al convenţiei de participare la PE este publicat de OTS pe pagina proprie de internet.

    ART. 8
    Tranzacţiile încheiate pe PE stabilesc obligaţia respectivului FSE de a furniza serviciul corespunzător unui anumit tip de produs standard de rezerve pentru echilibrare către OTS, în conformitate cu specificaţiile din oferta de energie de echilibrare şi din dispoziţiile de dispecer emise de OTS. Tranzacţiile sunt specifice unui anumit ID.

    ART. 9
    (1) Energia de echilibrare poate fi folosită pentru:
    a) creşterea de putere, care poate fi furnizată prin creşterea producţiei unei/unui UFR/GFR sau prin reducerea consumului unei/unui UFR/GFR;
    b) reducerea de putere, care poate fi furnizată prin reducerea producţiei unei/unui UFR/GFR sau creşterea consumului unei/unui UFR/GFR.

    (2) Energia de echilibrare tranzacţionată pe PE se livrează fizic în ziua de livrare:
    a) în punctele de racordare unde o UFR sau un GFR sunt racordate la SEN;
    b) în momentele pentru care au fost emise dispoziţiile de dispecer de către OTS, acestea trebuind să fie situate în ID specificat în oferta acceptată.


    ART. 10
    (1) Până la data la care OTS utilizează platformele europene, în vederea unei ierarhizări în selectarea de către acesta a ofertelor cu acelaşi preţ, pentru aplicarea dispecerizării prioritare se stabilesc, în ordinea descrescătoare a priorităţii la creştere, respectiv în ordinea crescătoare a priorităţii la reducere, următoarele categorii:
    a) UFR/GFR puse în funcţiune înainte de 4 iulie 2019 şi care la data punerii în funcţiune făceau obiectul dispecerizării cu prioritate cuprinsă în reglementările ANRE în vigoare la data respectivă:
    (i) UFR/GFR care produce energie electrică din energie eoliană;
    (ii) UFR/GFR care produce energie electrică din energie solară;
    (iii) UFR/GFR de producere a energiei electrice în cogenerare, inclusiv pe bază de surse regenerabile de energie, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în limita capacităţii electrice de înaltă eficienţă calificate de ANRE;
    (iv) UFR/GFR de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată. Se consideră situaţie de hidraulicitate ridicată situaţia în care, pentru UFR/GFR respectivă, există pericol de deversare;

    b) UFR/GFR care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, altele decât cele prevăzute la lit. a);
    c) UFR/GFR care utilizează surse regenerabile de energie şi/sau în cogenerare de înaltă eficienţă puse în funcţiune după 4 iulie 2019 şi care au puterea instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW, pentru care se aplică dispecerizarea prioritară; pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, dispecerizarea prioritară se aplică în limita capacităţii electrice de înaltă eficienţă calificate de ANRE;
    d) UFR/GFR, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), precum şi cele prevăzute la lit. a) şi b), începând cu data de la care acestea suferă modificări semnificative stabilite conform lit. c).

    (2) OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică, publică pe pagina proprie de internet şi aplică proceduri de verificare a:
    a) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) pct. (iii), corespunzător listelor actualizate ale capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare, cu acreditare finală şi/sau preliminară, aprobate de ANRE;
    b) situaţiilor de hidraulicitate ridicată şi a energiei electrice aferente, conform prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (iv);
    c) menţinerii UFR/GFR prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în categoriile beneficiare de dispecerizare prioritară, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2019/943.

    (3) FSE transmite la OTS încadrarea fiecărei/fiecărui UFR/GFR pentru care este responsabil într-una din categoriile prevăzute la alin. (1), conform prevederilor procedurilor prevăzute la alin. (2), şi actualizează aceste informaţii ori de câte ori acestea suferă modificări.
    (4) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură care să detalieze modul de aplicare a dispecerizării cu prioritate pe baza ierarhizării prevăzute la alin. (1), cu respectarea condiţiilor pentru asigurarea funcţionării în siguranţă a SEN, şi o publică pe pagina proprie de internet.

    ART. 11
    OTS monitorizează îndeplinirea de către FSE a cerinţelor stabilite în prezentul regulament privind clauzele şi condiţiile în materie de echilibrare, în cadrul zonei sale de programare.

    ART. 12
    Furnizorii de RSF care sunt calificaţi tehnic de către OTS numai pentru RSF, conform prevederilor procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE, nu sunt obligaţi să se înregistreze în calitate de FSE la PE. Pentru managementul congestiilor, OTS poate activa şi capacităţile disponibile ale unităţilor de producţie de clasă C sau D racordate la sistemul electroenergetic, care nu fac parte din UFR/GFR, acordând o compensaţie financiară pentru energia activată, conform prevederilor art. 95.

    SECŢIUNEA 3.2
    Etapele calificării FSE
    SUBSECŢIUNEA 3.2.1
    Prevederi generale
    ART. 13
    Procesul de calificare a unui FSE cuprinde două etape:
    a) calificarea tehnică, realizată conform procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) înregistrarea pe PE, prin semnarea convenţiei de participare la PE.


    SUBSECŢIUNEA 3.2.2
    Calificarea tehnică a FSE
    ART. 14
    Pot să devină FSE persoanele fizice/juridice care deţin/gestionează locuri de consum, instalaţii de producere a energiei electrice şi/sau unităţi de stocare a energiei, precum şi agregatorii.

    ART. 15
    Pentru a dobândi calitatea de FSE, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.195, este necesar ca o/un UFR/GFR să finalizeze cu succes procesul de calificare tehnică.

    ART. 16
    Procesul de calificare tehnică respectă prevederile art. 159 şi 162 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 şi este realizat în conformitate cu procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem prevăzută la art. 13 lit. a).

    ART. 17
    Fiecare UFR/GFR trebuie să obţină calificarea tehnică pentru cel puţin un produs standard. Tipurile de produse standard sunt stabilite de comun acord de către toţi OTS participanţi la pieţele europene de energie de echilibrare şi de capacitate de echilibrare şi aprobate, prin decizie, de către ACER pentru RRFm şi RRFa şi de către ANRE pentru RI.

    ART. 18
    Datele şi informaţiile pe care solicitantul le transmite la OTS în scopul evaluării capacităţii de furnizare a serviciilor de echilibrare respectă prevederile art. 158 şi 161 din Regulamentul (UE) 2017/1.485 şi sunt detaliate în procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem prevăzută la art. 13 lit. a).

    SUBSECŢIUNEA 3.2.3
    Înregistrarea pe PE
    ART. 19
    După obţinerea calificării tehnice, înregistrarea pe piaţa de echilibrare se realizează prin semnarea convenţiei de participare la PE de către persoana fizică/juridică care deţine UFR/GFR.

    ART. 20
    Fiecare FSE este responsabil pentru respectarea angajamentelor pe PE, conform reglementărilor aplicabile şi prevederilor convenţiei de participare la PE.

    ART. 21
    Solicitanţii fac o cerere scrisă către OTS, care include un formular completat corespunzător, este însoţită de documentaţia-suport relevantă şi trebuie să fie semnată de reprezentantul legal al solicitantului.

    ART. 22
    Conţinutul şi formatul formularului prevăzut la art. 21, precum şi modul de transmitere şi verificare a acestora sunt elaborate de OTS în procedura de înregistrare, revocare sau retragere a unui FSE de la PE. OTS publică procedura pe pagina proprie de internet.

    ART. 23
    FSE care au semnat convenţia de participare la PE sunt înregistraţi în registrul PE, care este întocmit şi actualizat de către OTS.

    ART. 24
    Fiecare FSE are dreptul să consulte informaţiile din registrul PE care îl privesc şi să solicite corectarea oricărei inexactităţi constatate.

    ART. 25
    Un FSE se poate retrage din proprie iniţiativă de la PE, printr-o înştiinţare scrisă, semnată de un reprezentant legal al FSE. Această înştiinţare trebuie transmisă cu cel puţin o lună înaintea datei la care se solicită retragerea înregistrării FSE.

    ART. 26
    OTS poate revoca înregistrarea unui FSE în oricare din următoarele cazuri:
    a) dacă FSE nu mai îndeplineşte la un moment dat una sau mai multe dintre condiţiile necesare pentru înregistrarea ca FSE;
    b) dacă FSE nu respectă prevederile convenţiei de participare la PE;
    c) la solicitarea ANRE, în situaţia în care FSE nu respectă în mod repetat prevederile prezentului capitol, fapte constatate de ANRE.


    ART. 27
    Dacă un FSE se retrage de pe PE conform prevederilor art. 25 sau dacă înregistrarea unui FSE este revocată de OTS conform prevederilor art. 26:
    a) FSE efectuează toate plăţile datorate OTS în conformitate cu prevederile referitoare la decontarea pe PE din prezentul regulament;
    b) OTS efectuează toate plăţile către FSE datorate pentru perioada anterioară retragerii/revocării FSE;
    c) OTS anulează înregistrarea acestuia în registrul PE, informând FSE în legătură cu această anulare.


    ART. 28
    Procedura prevăzută la art. 22 cuprinde toate informaţiile necesare revocării sau retragerii FSE de la PE, instrucţiuni detaliate, inclusiv termenele maxime stabilite pentru plăţile prevăzute la art. 27.

    SECŢIUNEA 3.3
    Datele şi informaţiile transmise de către FSE în timpul funcţionării PE
    SUBSECŢIUNEA 3.3.1
    Transmiterea DD
    ART. 29
    Toţi FSE care au în exploatare UFR/GFR sau PRE din care aceştia fac parte, dacă a fost mandatată în acest sens de către FSE, trebuie să transmită DD pentru aceştia la OTS.

    ART. 30
    DD pentru o/un UFR/GFR în ziua D trebuie să fie transmisă la OTS cel mai devreme cu 10 zile înainte de ziua D şi cel mai târziu până la ora 16,30 a zilei D-1 şi poate fi actualizată în orice moment anterior ID afectat.

    SUBSECŢIUNEA 3.3.2
    Formatul şi conţinutul DD
    ART. 31
    DD conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) puterea disponibilă a fiecărei/fiecărui UFR/GFR pentru fiecare ID din fiecare zi de livrare;
    b) motivaţii şi detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile de disponibilitate ale fiecărei/fiecărui UFR/GFR, ca urmare a: oricărei opriri accidentale sau opriri planificate pentru mentenanţă, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcţionare convenit cu Administraţia Naţională Apele Române etc.;
    c) UFR/GFR care produc energie electrică din energie eoliană sau solară, respectiv UFR/GFR formate din unităţi consumatoare, unităţi de stocare a energiei sau orice fel de agregare dintre acestea sunt exceptate de la furnizarea motivaţiilor prevăzute la lit. b) în cazul modificării DD.


    SUBSECŢIUNEA 3.3.3
    Verificarea şi acceptarea DD
    ART. 32
    Verificarea formei şi conţinutului DD se face automat de către sistemul informatic al PE, iar confirmarea este transmisă emitentului de către OTS într-un format standard, pe aceeaşi cale prin care a fost recepţionată.

    ART. 33
    DD sunt accesibile pentru vizualizare, prin intermediul sistemului informatic al PE, FSE respectiv şi PRE din care acesta face parte.

    SUBSECŢIUNEA 3.3.4
    Modificarea DD în timpul zilei de livrare
    ART. 34
    FSE este responsabil de informarea OTS despre modificarea rezervelor de echilibrare pentru fiecare ID al zilei de livrare.

    ART. 35
    FSE poate modifica o DD, oricând în ziua de livrare, pentru ID următor celui în care se operează modificarea.

    SECŢIUNEA 3.4
    Monitorizarea modului de furnizare a serviciilor de echilibrare
    ART. 36
    OTS monitorizează modul în care fiecare FSE în parte furnizează serviciile de echilibrare pentru fiecare serviciu de echilibrare în parte, astfel:
    a) în etapa de calificare tehnică pentru furnizarea serviciului de echilibrare de către FSE, OTS compară datele obţinute prin teste cu performanţele FSE pentru fiecare rezervă în parte, definită ca produs standard, conform formei aşteptate din art. 57, art. 59 şi art. 62;
    b) în procesul de monitorizare efectuat de OTS şi, după caz, de OD conector, OTS evaluează periodic performanţele FSE.


    ART. 37
    În vederea monitorizării modului de furnizare a serviciilor de echilibrare de către un FSE calificat, OTS elaborează şi publică procedura privind monitorizarea respectării caracteristicilor tehnice ale produselor standard în procesul de furnizare a serviciilor de echilibrare de către un FSE. Procedura este supusă unui proces de consultare publică şi va fi publicată pe pagina de internet a OTS.

    CAP. IV
    Achiziţia de energie de echilibrare pe PE
    SECŢIUNEA 4.1
    Ofertarea pe PE
    ART. 38
    Fiecare FSE care deţine un contract pentru furnizarea capacităţii pentru echilibrare transmite către OTS ofertele de energie de echilibrare aferente capacităţii de echilibrare, determinate în conformitate cu prevederile cap. VII.

    ART. 39
    Fiecare FSE are dreptul de a transmite la OTS ofertele de energie aferente capacităţii de echilibrare care nu este contractată cu OTS.

    ART. 40
    FSE atribuie ofertele de energie de echilibrare numai PRE din care face parte, conform prevederilor clauzelor şi condiţiilor pentru PRE respectiv în cazul unui agregator ce preia rolul de FSE pentru GFR cu puncte de măsură în mai multe PRE, acesta ajustează poziţia netă contractuală între respectivele PRE prin notificări ulterioare ID de livrare, conform art. 113 pct. II lit. E pct. 2 şi pct. 3 subpct. (iii) din Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 127/2021.

    ART. 41
    În situaţiile în care siguranţa în funcţionare a SEN o impune dacă OTS identifică necesitatea unor oferte de energie de echilibrare suplimentare după ora de închidere a porţii pentru piaţa intrazilnică, pentru un anumit ID, acesta poate transmite o solicitare către FSE de a oferi energia aferentă capacităţii de echilibrare neutilizată. În aceste cazuri, FSE pot oferta pe piaţa de echilibrare toată energia de echilibrare rămasă disponibilă, pe fiecare sens, pentru ID considerat.

    ART. 42
    FSE poate transmite oferte de preţ pe UFR/GFR pentru energia de echilibrare în următoarele condiţii:
    a) pentru fiecare tip de produs standard de RI, RRFm sau RRFa:
    (i) oferte de energie de echilibrare pentru creştere de putere;
    (ii) oferte de energie de echilibrare pentru reducere de putere;

    b) începând cu o săptămână înaintea zilei de livrare şi până la ora de închidere a porţii pentru energia de echilibrare corespunzătoare fiecărui tip de produs standard, după cum urmează:
    (i) ID - 50 de minute pentru produsul standard de RI, pentru ofertele transmise pentru fiecare ID;
    (ii) ID - 25 de minute pentru produsele standard de RRFm şi de RRFa.    ART. 43
    Ofertele pot fi oricând modificate sau anulate înaintea orei de închidere a porţii pentru energia de echilibrare. Orice modificare stabileşte o nouă ofertă de energie de echilibrare, anulând automat oferta care a fost validatǎ anterior pentru acelaşi ID.

    ART. 44
    După ora de închidere a porţii pentru energia de echilibrare FSE raportează fără întârzieri nejustificate către OTS ofertele de energie de echilibrare devenite indisponibile, în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (4) lit. b) şi cu cele ale art. 161 alin. (4) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/1.485.

    ART. 45
    Ofertele sunt transmise în format electronic, prin mijloacele de comunicare prevăzute de OTS.

    ART. 46
    Oferta se consideră transmisă oficial la momentul intrării în sistemul informatic al PE. Ora transmiterii este exprimată prin marca de timp.

    ART. 47
    Imediat ce o nouă ofertă zilnică a intrat în sistemul PE, OTS confirmă respectivului FSE primirea acesteia. Această confirmare conţine numărul de înregistrare şi ora la care această ofertă zilnică a intrat în sistemul PE.

    ART. 48
    Dacă un FSE nu primeşte de la OTS, într-un interval de 5 minute de la transmiterea unei noi oferte de energie de echilibrare, confirmarea de primire a respectivei oferte, FSE trebuie să contacteze imediat OTS.

    ART. 49
    OTS elaborează şi publică pe pagina proprie de internet procedura privind conţinutul şi formatul-cadru al ofertelor pentru energie de echilibrare pentru produsele standard şi modul de transmitere a ofertelor/raportarea volumelor indisponibile. Procedura este supusă unui proces de consultare publică.

    ART. 50
    Preţurile ofertelor de energie de echilibrare pot fi numere pozitive, zero sau negative, cu două zecimale, şi sunt exprimate în lei/MWh pentru ofertele de energie de echilibrare pentru produsul standard de RI, iar pentru ofertele de energie de echilibrare pentru produsele standard de RRFm şi de RRFa în EUR/MWh.

    ART. 51
    În momentul primirii ofertelor, OTS verifică dacă este îndeplinită următoarea condiţie, respectiv cantitatea ofertată pentru un anumit produs standard din oferta unei/unui UFR/GFR să nu depăşească valoarea pentru care UFR/GFR a fost calificată tehnic.

    ART. 52
    OTS poate marca indisponibile pentru tranzacţionare ofertele a căror activare/inactivare conduce la congestii interne.

    ART. 53
    În cazul în care ofertele a căror activare poate conduce la o congestie internă aparţin mai multor UFR/GFR dintr-o anumită zonă a SEN, aceste oferte se marchează ca indisponibile în ordinea de merit.

    ART. 54
    OTS tratează nediscriminatoriu toate ofertele de energie de echilibrare primite. După ora de închidere a porţii pentru energia de echilibrare, toate ofertele de energie de echilibrare pentru produsele standard de RRFm şi RRFa sunt transmise de către OTS către platformele europene, în vederea optimizării activării ofertelor de energie de echilibrare în liste cu ordine de merit comune la nivel european.

    ART. 55
    În cazul în care se utilizează platforma PE a OTS sau în situaţia în care platformele europene nu funcţionează pe o perioadă limitată, ofertele de energie de echilibrare aferente produselor standard de RRFm şi de RRFa vor fi activate de către OTS în ordinea de merit la nivel local.

    ART. 56
    Orice activare parţială sau totală a unei oferte de energie de echilibrare din listele cu ordine de merit comune la nivel european/locale constituie o tranzacţie/contract între respectivul FSE şi OTS.

    ART. 57
    Fiecare ofertă de energie de echilibrare pentru produsul standard de RI trebuie să respecte următoarele caracteristici statice din tabelul nr. 1:
    Tabelul nr. 1 - Caracteristicile statice şi valorile lor pentru oferta de energie de echilibrare pentru produsul standard de RI

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Mod de activare │Planificat cu │
│ │activare manuală │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Perioada de │Între 0 şi 30 │
│pregătire │min. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Perioada de variaţie│Între 0 şi 30 │
│a sarcinii │min. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Timpul de activare │30 min. │
│completă │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Durata minimă a │15 min. │
│perioadei de livrare│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Durata maximă a │30 min. │
│perioadei de livrare│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Perioada de │Între 0 şi 30 │
│dezactivare │min. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cantitate minimă │1 MW │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cantitate maximă │9999 MW │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Rezoluţie de preţ │0,01 lei/MWh │
└────────────────────┴─────────────────┘
    ART. 58
    Caracteristicile variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RI care urmează să fie determinate de FSE, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei RI, trebuie să includă:
    a) parametrii definiţi din tabelul nr. 2:
    Tabelul nr. 2 - Parametrii caracteristicilor variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RI

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Preţul │Pozitiv, zero sau │
│ │negativ, în lei/MWh │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Locaţie │România │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Sunt permise oferte │
│ │divizibile cu o │
│ │granularitate la │
│ │activare de 1 MW. │
│Divizibilitate│Sunt permise oferte │
│ │indivizibile care să │
│ │reprezinte puterea │
│ │minimă tehnică a unei/ │
│ │unui UFR/GFR. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Definită de către FSE │
│Perioada de │cu respectarea │
│valabilitate │perioadei de livrare │
│ │minimă şi maximă │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Durata minimă │ │
│între o │Perioada de restabilire│
│dezactivare şi│este determinată de │
│o activare │către FSE. │
│succesivă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Legăturile tehnice │
│Legături │dintre ofertele de preţ│
│tehnice între │vor fi transmise de │
│oferte │către FSE în acelaşi ID│
│ │şi/sau în ID │
│ │consecutive. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Sunt permise legături │
│ │între oferte, de tip │
│Legături │multipart, şi se │
│economice │permite ofertarea unor │
│ │grupuri de oferte │
│ │exclusive │
└──────────────┴───────────────────────┘    b) volumul ofertei;
    c) direcţia ofertei: energie de echilibrare pozitivă (creştere de putere)/negativă (reducere de putere).


    ART. 59
    Fiecare ofertă de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFm trebuie să respecte următoarele caracteristici statice definite în tabelul nr. 3:

    Tabelul nr. 3 - Caracteristicile statice şi valorile lor pentru oferta de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFm

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Mod de │Manual │
│activare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Tip de │Direct sau programat │
│activare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timpul de │ │
│activare │12,5 min. │
│completă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cantitatea │1 MW │
│minimă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Granularitatea│1 MW │
│ofertei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cantitatea │9999 MW │
│maximă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Durata minimă │ │
│de livrare a │5 min. │
│cantităţii │ │
│maxime cerute │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rezoluţie de │0,01 €/MWh │
│preţ │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │O activare programată │
│ │poate avea loc doar la │
│ │momentul activării │
│Perioada de │programate. │
│valabilitate │O activare directă │
│ │poate avea loc la orice│
│ │moment în timpul celor │
│ │15 minute după momentul│
│ │activării programate. │
└──────────────┴───────────────────────┘    ART. 60
    Livrarea energiei de echilibrare pentru produsul standard de RRFm din oferta activată direct include şi următorul ID al celui la care face referire oferta.

    ART. 61
    Caracteristicile variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFm care urmează să fie stabilite de FSE, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei RRFm, trebuie să includă:
    a) parametrii definiţi din tabelul nr. 4:
    Tabelul nr. 4 - Parametrii caracteristicilor variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFm

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Preţul │Pozitiv, zero sau │
│ │negativ, în €/MWh │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Durata maximă │15 minute pentru │
│de livrare a │activare programată │
│cantităţii ├───────────────────────┤
│maxime cerute │30 minute pentru │
│ │activare directă │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Locaţie │România │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Sunt permise oferte │
│ │divizibile cu o │
│ │granularitate la │
│ │activare de 1 MW. │
│Divizibilitate│Sunt permise oferte │
│ │indivizibile care să │
│ │reprezinte puterea │
│ │minimă tehnică a unei/ │
│ │unui UFR/GFR. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │FSE li se cere să │
│Legături │transmită legăturile │
│tehnice între │tehnice dintre ofertele│
│oferte │transmise în acelaşi şi│
│ │/sau în ID consecutive.│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Sunt permise legături │
│ │între oferte, de tip │
│Legături │multipart, şi se │
│economice │permite ofertarea unor │
│ │grupuri de oferte │
│ │exclusive. │
└──────────────┴───────────────────────┘    b) volumul ofertei;
    c) sensul ofertei: energie de echilibrare pozitivă (creştere de putere)/negativă (reducere de putere).


    ART. 62
    Fiecare ofertă de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFa trebuie să respecte următoarele caracteristici statice din tabelul nr. 5:
    Tabelul nr. 5 - Caracteristicile statice şi valorile lor pentru oferta de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFa

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Mod de │Automat │
│activare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │7,5 min. până la data │
│Timpul de │de 17 decembrie 2025 │
│activare ├───────────────────────┤
│completă │5 min. începând cu data│
│ │de 18 decembrie 2025 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timpul de │30 sec. │
│întârziere │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timpul de │Nu va depăşi timpul de │
│dezactivare │activare completă. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cantitatea │1 MW │
│minimă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Granularitatea│1 MW │
│ofertei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │9.999 MW/Puterea maximă│
│Cantitatea │activată în timpul de │
│maximă │activare completă a │
│ │RRFa │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │15 min. │
│ │Prima perioadă de │
│ │valabilitate începe la │
│ │intervalul de timp al │
│ │pieţei 00,00. │
│ │Perioadele de │
│Perioada de │valabilitate sunt │
│valabilitate │consecutive şi nu se │
│ │suprapun. │
│ │O ofertă poată fi │
│ │activată şi dezactivată│
│ │la orice moment în │
│ │cadrul perioadei de │
│ │valabilitate. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Timp minim │ │
│între o │ │
│dezactivare şi│0 │
│o activare │ │
│succesivă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rezoluţie de │0,01 €/MWh │
│preţ │ │
└──────────────┴───────────────────────┘
    ART. 63
    Caracteristicile variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFa care urmează să fie stabilite de FSE, în timpul calificării tehnice sau la transmiterea ofertei RRFa, trebuie să includă:
    a) parametrii definiţi din tabelul nr. 6:
    Tabelul nr. 6 - Parametrii caracteristicilor variabile ale ofertei de energie de echilibrare pentru produsul standard de RRFa

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Pozitiv, zero sau │
│ │negativ, în lei/MWh, │
│Preţul │când se utilizează │
│ │platforma PE şi €/MWh │
│ │când se utilizează │
│ │platformele europene. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Locaţie │România │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Divizibilitate│Sunt permise numai │
│ │oferte divizibile. │
└──────────────┴───────────────────────┘    b) volumul ofertei;
    c) direcţia ofertei: energie de echilibrare pozitivă (creştere de putere)/negativă (reducere de putere);
    d) perioada de valabilitate la care se referă oferta pentru produsul RRFa.


    SECŢIUNEA 4.2
    Reguli de selectare a ofertelor de energie de echilibrare
    ART. 64
    Selectarea ofertelor de energie de echilibrare pentru orice tip de produs standard se face în ordine de preţ, folosind ordinele de merit pentru fiecare produs şi pentru fiecare sens, astfel:
    a) pentru ordinea de merit la creştere se ordonează ofertele în sens crescător al preţului, iar selectarea se face începând cu oferta cu cel mai mic preţ, până se acoperă volumul de energie de echilibrare solicitat de OTS care utilizează platformele europene de echilibrare;
    b) pentru ordinea de merit la scădere se ordonează ofertele în sens descrescător al preţului, iar selectarea se face începând cu oferta cu cel mai mare preţ, până se acoperă volumul de energie de echilibrare solicitat de OTS care utilizează platformele europene de echilibrare.


    ART. 65
    Selectarea ofertelor de energie de echilibrare a produselor standard RRFm şi RRFa se realizează din ordinele de merit comune la nivel european, pe fiecare tip de produs. Funcţia de optimizare a fiecărei platforme europene pentru tranzacţionarea produselor standard de energie de echilibrare realizează selecţiile în funcţie de preţuri şi de capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune.

    ART. 66
    OTS tranzacţionează produsul standard RI de energie de echilibrare pe platforma PE a OTS până la momentul în care un OTS învecinat interconectat decide să utilizeze acest tip de produs şi este posibilă tranzacţionarea în comun a produsului standard RI pe platforma europeană dedicată.

    ART. 67
    În fiecare interval orar al zilei D de livrare, OTS stabileşte necesarul de energie de echilibrare pe tipuri de reglaj pentru ID-urile intervalului orar în curs şi intervalului orar următor.

    ART. 68
    În intervalul ID – 50 de minute şi cel târziu ID – 35 de minute OTS stabileşte necesarul de RI, face selecţia ofertelor pe platforma PE a OTS şi transmite dispoziţiile de dispecer către FSE, pentru acest tip de produs, oricând între ID – 50 de minute şi ID – 32 de minute pentru ID, sau ID şi ID + 15 minute după închiderea porţii pentru transmiterea ofertelor pentru ID + 15 minute.

    ART. 69
    După ora de închidere a porţilor pentru energia de echilibrare, ID – 25 de minute pentru produsele standard RRFm şi RRFa, OTS evaluează şi filtrează ofertele primite de la FSE şi transmite către platformele informatice europene dedicate următoarele date:
    a) pentru produsul standard RRFm:
    (i) ofertele de energie de echilibrare, necesarul de energie de echilibrare pentru activarea programată a produsului RRFm şi capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune pentru respectivul ID;
    (ii) ora de închidere a porţii pentru transmiterea datelor de la pct. (i) este ID – 12 minute;
    (iii) necesarul de energie de echilibrare pentru activarea directă a produsului standard RRFm poate fi transmis în orice moment de timp al zilei de livrare;
    (iv) transmiterea dispoziţiilor de dispecer se va face între ID – 10 minute şi ID – 7,5 minute în cazul activării programate a produsului standard RRFm şi imediat după primirea volumelor de energie de echilibrare selectate de algoritmul de optimizare a platformei europene în cazul activării directe;

    b) pentru produsul standard RRFa:
    (i) ofertele de energie de echilibrare primite de la FSE şi capacitatea disponibilă pe liniile de interconexiune;
    (ii) ora de închidere a porţii pentru transmiterea datelor de la pct. (i) este ID – 10 minute.    ART. 70
    În cazul utilizării platformei PE sau în situaţia în care platformele europene nu funcţionează pe o perioadă limitată, dispoziţiile de dispecer pentru activarea RRFm se transmit între ID – 15 minute şi ID – 7,5 minute în cazul activării programate şi în orice moment al zilei de livrare D în cazul activării directe.

    ART. 71
    În situaţia unor congestii interne, care pot apărea doar în apropierea ID şi care impun selectarea anumitor UFR/GFR pentru creştere sau reducere de putere, OTS selectează ofertele marcate ca indisponibile pentru platformele europene ale acestor UFR/GFR, conform prevederilor art. 52 şi 53.

    SECŢIUNEA 4.3
    Tranzacţii angajate pe PE
    ART. 72
    Tranzacţiile angajate pe PE care sunt încheiate în conformitate cu prevederile de la secţiunea 4.2 sunt executate de OTS prin emiterea dispoziţiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul FSE.

    ART. 73
    Conformarea cu dispoziţiile de dispecer emise de OTS este obligatorie pentru FSE în cauză.

    ART. 74
    În prima zi calendaristică care urmează zilei de livrare în cauză, OTS transmite pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare UFR/GFR al fiecărui FSE confirmările de tranzacţie angajate, către FSE corespunzător.

    ART. 75
    Fiecare confirmare de tranzacţie angajată conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) codul de identificare pe PE al FSE;
    b) codul de identificare pe PE al UFR sau GFR, după caz;
    c) ziua de livrare, intervalul orar de livrare, ID;
    d) toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: volum activat, preţ, direcţie de creştere/reducere pentru energia de echilibrare selectată din volumul de RRFa ofertat;
    e) toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: volum activat, preţ, direcţie de creştere/reducere pentru energia de echilibrare selectată din volumul de RRFm ofertat;
    f) toate elementele caracteristice ale tranzacţiei angajate: volum activat, preţ, direcţie de creştere/reducere pentru energia de echilibrare selectată din volumul de RI ofertat.


    ART. 76
    Preţul tranzacţiei angajate reprezintă preţul marginal stabilit conform Deciziei ACER nr. 1/2020, Deciziei ACER nr. 2/2020, Deciziei ACER nr. 3/2020 şi conform Deciziei preşedintelui ANRE nr. 1.454/2021 privind aprobarea modificării cadrului de implementare a platformei europene pentru schimbul de energie de echilibrare din RI.

    ART. 77
    Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor de tranzacţie angajată numai în cazul unor erori transmise din platformele europene sau rezultate din acţiunile OTS.

    ART. 78
    Orice contestaţie asupra conţinutului unei confirmări de tranzacţie angajată este transmisă la OTS de către FSE responsabil nu mai târziu de două zile calendaristice după transmiterea de către OTS a respectivei confirmări de tranzacţie angajată.

    ART. 79
    OTS informează FSE asupra acceptării sau respingerii contestaţiei respective nu mai târziu de două zile lucrătoare după primirea contestaţiei. În cazul acceptării unei contestaţii, OTS transmite FSE o confirmare de tranzacţie angajată corectată.

    ART. 80
    Dacă, în termenul prevăzut la art. 78, un FSE nu transmite nicio contestaţie la confirmările de tranzacţie angajată primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.

    ART. 81
    Nicio contestaţie transmisă nu exonerează respectivul FSE de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile angajate contestate, corectate sau necorectate, după caz.

    ART. 82
    În cazul în care achiziţia de servicii de echilibrare sau activarea coordonată a energiei de echilibrare nu poate fi realizată se aplică procedurile de ultimă instanţă, elaborate de OTS şi publicate pe pagina proprie de internet.

    ART. 83
    Procedurile de ultimă instanţă sunt utilizate de OTS şi FSE în cazul apariţiei condiţiilor de nefuncţionare, după cum urmează:
    a) incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru primirea, verificarea şi validarea ofertelor pe PE;
    b) incapacitatea totală sau parţială de funcţionare sau altă defecţiune a sistemului PE sau a altui sistem informatic utilizat de OTS pentru procesarea şi selectarea ofertelor pe PE, precum şi de emitere a dispoziţiilor de dispecer;
    c) întreruperea liniilor de comunicaţie ale OTS pentru o perioadă mai mică de 30 de minute;
    d) incapacitatea totală sau parţială de funcţionare a platformelor europene utilizate de OTS.


    ART. 84
    Procedurile de ultimă instanţă pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunicaţie, precum şi extinderea sau decalarea oricăror termene-limită care trebuie respectate de OTS şi FSE, inclusiv ora de închidere a PE.

    ART. 85
    Atât OTS, cât şi fiecare FSE specifică în convenţia de participare la PE una sau mai multe persoane de contact în cazul apariţiei unei situaţii de nefuncţionare, precum şi numerele corespunzătoare de telefon, adrese de e-mail şi fax. Atât OTS, cât şi fiecare FSE se informează reciproc în cazul modificării acestor informaţii.

    ART. 86
    OTS publică informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2.195, în mod anonimizat, în termenele prevăzute la respectivul articol.

    CAP. V
    Reguli privind decontarea FSE
    SECŢIUNEA 5.1
    Prevederi generale
    ART. 87
    Regulile pentru decontare din prezenta secţiune asigură cadrul pentru decontarea tranzacţiilor şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între un FSE şi OTS.

    ART. 88
    Tranzacţiile pe PE stabilesc obligaţia respectivului FSE de a furniza energia de echilibrare către OTS, în conformitate cu specificaţiile din ofertă şi dispoziţiile de dispecer emise de către OTS. Fiecare tranzacţie va fi specifică unui anumit ID.

    ART. 89
    Regulile prezentei secţiuni creează cadrul pentru:
    a) stabilirea unui program de determinare, confirmare/ contestare şi transmitere a informaţiilor necesare în vederea facturării şi decontării pe PE;
    b) efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare şi a obligaţiilor de plată aferente tranzacţiilor încheiate pe PE;
    c) informarea părţilor în legătură cu obligaţiile acestora de plată, respectiv cu drepturile acestora de încasare;
    d) facturarea şi efectuarea plăţilor;
    e) stabilirea şi utilizarea garanţiilor;
    f) măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.


    SECŢIUNEA 5.2
    Reguli privind decontarea FSE pentru energia de echilibrare din produsele standard RI, RRFm, RRFa
    ART. 90
    Decontarea energiei de echilibrare se face bloc pentru volumul de energie de echilibrare contractat pe fiecare ID fără a fi luate în considerare volumele de energie de echilibrare rezultate din variaţiile de sarcină care depăşesc o perioadă de 5 minute în intervalele adiacente ID luat în calcul.

    ART. 91
    Stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pe piaţa de echilibrare se face în baza volumului contractat aferent ofertelor acceptate de energie de echilibrare în ordinea de merit şi a preţurilor marginale pentru fiecare produs standard.

    ART. 92
    OTS este partea contractantă pentru fiecare FSE, în toate tranzacţiile angajate pe PE.

    ART. 93
    Plata pentru energia de echilibrare se face astfel:
    a) energia de echilibrare pozitivă (creştere de putere) este plătită de OTS către FSE, dacă preţul este pozitiv;
    b) energia de echilibrare negativă (reducere de putere) este plătită de OTS către FSE, dacă preţul este negativ;
    c) energia de echilibrare pozitivă (creştere de putere) este plătită de FSE către OTS, dacă preţul este negativ;
    d) energia de echilibrare negativă (reducere de putere) este plătită de FSE către OTS, dacă preţul este pozitiv.


    SECŢIUNEA 5.3
    Reguli privind decontarea în afara pieţei de echilibrare în scopul managementului congestiilor
    ART. 94
    Stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pentru managementul congestiilor se face în baza volumului contractat aferent ofertelor acceptate în ordinea de merit şi a preţurilor din ofertă pentru produsele activate.

    ART. 95
    (1) OTS acordă o compensaţie financiară participanţilor la piaţă responsabili de UFR/GFR, respectiv unităţi de producţie de clasă C şi D, care nu fac parte din UFR/GFR care primesc şi duc la îndeplinire dispoziţii de creştere sau de reducere a puterii active în afara PE în scopul managementului congestiilor, conform prevederilor art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2019/943.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în situaţiile în care ofertele pe PE nu sunt suficiente pentru asigurarea siguranţei SEN în zonele afectate de congestie. În acest caz OTS utilizează capacităţile disponibile ale UFR/GFR, respectiv ale unităţilor de producţie de clasă C şi D care nu fac parte din UFR/GFR, racordate la SEN şi capabile să răspundă dispoziţiilor sale, aflate necondiţionat la dispoziţia sa, iar în cazul aceluiaşi tip de prioritate, prin asimilarea compensaţiilor unitare cu preţuri de ofertă pe PE, considerate cu semn pozitiv în cazul creşterii de putere şi cu semn negativ în cazul reducerii de putere.
    (3) Data-limită pentru plata compensaţiei financiare prevăzute la alin. (1) este data-limită la care trebuie achitate facturile corespunzătoare obligaţiilor de plată pe PE, conform prevederilor prezentului regulament.
    (4) Valoarea unitară a compensaţiei financiare prevăzute la alin. (1) se aplică pentru energia electrică activată, este exprimată în lei/MWh şi se calculează după cum urmează:
    a) în cazul tranzacţiilor de vânzare către OTS, exprimate prin dispoziţii de creştere a puterii produse sau de reducere a consumului, compensaţia unitară este egală cu:
    (i) cea mai mare dintre valoarea preţului de închidere a pieţei pentru ziua următoare din ID respectiv şi valoarea costului unitar mediu cu consumul de combustibil al UFR/GFR, respectiv al unităţilor de producţie de clasă C şi D care nu fac parte din UFR/GFR;
    (ii) preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare din ID respectiv, pentru instalaţiile de stocare care fac parte din UFR/GFR;
    (iii) zero, pentru consumatorii care fac parte din UFR/GFR;

    b) în cazul tranzacţiilor de cumpărare de la OTS, exprimate prin dispoziţii de reducere a puterii produse sau de creştere a consumului, compensaţia unitară este egală cu:
    (i) pentru UFR/GFR, respectiv unităţile de producţie de clasă C şi D care nu fac parte din UFR/GFR, ale producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiari ai schemei de sprijin cu certificate verzi: contravaloarea certificatelor verzi la care ar fi avut dreptul pentru fiecare MWh livrat în reţele conform deciziei de acreditare, evaluate la nivelul preţului certificatelor verzi pe piaţa spot din ultima şedinţă de tranzacţionare sau preţul de închidere al pieţei pentru ziua următoare din ID respectiv, dacă acesta este mai mare;
    (ii) pentru UFR/GFR, respectiv unităţile de producţie de clasă C şi D care nu fac parte din UFR/GFR formate din instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă: costul unitar rezultat din raportarea costurilor suplimentare cu producerea energiei termice din instalaţiile proprii de producere separată faţă de producerea în instalaţiile de cogenerare de înaltă eficienţă, la energia electrică corespunzătoare funcţionării la puterea maximă a instalaţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă, sau preţul de închidere al pieţei pentru ziua următoare din ID respectiv, dacă acesta este mai mare;
    (iii) pentru consumatorii care fac parte din UFR/GFR: preţul de închidere al pieţei pentru ziua următoare din intervalul de decontare respectiv;
    (iv) zero, pentru instalaţiile de stocare care fac parte din UFR/GFR şi pentru UFR/GFR, respectiv unităţile de producţie de clasă C sau D care nu fac parte din UFR/GFR, care nu se încadrează în categoriile de la pct. (i) şi (ii).    ART. 96
    (1) Toţi participanţii la piaţă care au în exploatare UFR/GFR, respectiv unităţi de producţie de clasă C sau D care nu fac parte din UFR/GFR, transmit la OTS toate informaţiile necesare determinării compensaţiilor financiare unitare conform prevederilor art. 95, până în a cincea zi a fiecărei luni calendaristice, pentru a fi aplicate în luna calendaristică următoare.
    (2) În cazul UFR/GFR, respectiv al unităţilor de producţie de clasă C sau D care nu fac parte din UFR/GFR, în care sunt agregate unităţi generatoare beneficiare ale schemei de sprijin cu certificate verzi acreditate să primească numere diferite de certificate verzi pentru fiecare MWh, valoarea compensaţiei financiare unitare luată în considerare pentru ordinea de dispecerizare în afara pieţei de echilibrare se determină ca medie ponderată a numărului de certificate verzi cu cantităţile realizate de grupurile generatoare componente în luna corespunzătoare celei de aplicare din anul anterior, iar compensaţia financiară unitară acordată efectiv se determină pe baza mediei ponderate cu cantităţile defalcate conform măsurătorilor pe fiecare grup component, care compun energia activată din tranzacţii în afara PE în luna de aplicare.

    ART. 97
    Prevederile cuprinse în secţiunile 6.2, 7.2 şi 7.3 din Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021, se aplică şi pentru situaţiile prevăzute la art. 95.

    SECŢIUNEA 5.4
    Note lunare de regularizare/informare
    ART. 98
    Pentru fiecare FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare care cuprinde defalcat volumele de energie contractate cu OTS pe PE şi preţurile marginale stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacţie, volumele de energie contractate pentru managementul congestiilor prin selectarea unor oferte din PE în acest scop şi preţul de ofertă pentru fiecare tranzacţie, respectiv volumele contractate pentru managementul congestiilor în afara PE şi valoarea compensaţiei stabilite conform art. 95 şi 96 pentru fiecare tranzacţie, în luna de livrare, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere.

    ART. 99
    OTS transmite FSE/participantului la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor notele lunare de regularizare pe PE, în termen de 7 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare.

    ART. 100
    Fiecare FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor verifică notele lunare de regularizare pe PE şi în cazul în care constată neconformităţi cu prevederile aplicabile transmite la OTS, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestora, contestaţii motivate la notele lunare de regularizare.

    ART. 101
    OTS analizează contestaţia FSE/participantului la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor şi răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, refăcând calculele şi corectând notele lunare de regularizare eronate.

    ART. 102
    OTS transmite către FSE/participantul la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor corespunzător nota lunară de regularizare pe PE, care cuprinde corecţiile rezultate în urma analizării contestaţiilor primite, în termenul prevăzut la art. 101; pentru FSE/participantul la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor care n-au trimis contestaţii se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul iniţial.

    ART. 103
    OTS transmite către ODDPRE, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare, o notă lunară de regularizare, care cuprinde defalcat volumele de energie de echilibrare contractate cu OTS pentru echilibrarea SEN şi preţurile marginale stabilite din listele cu ordine de merit comune sau locale pentru fiecare tranzacţie, volumele de energie de echilibrare contractate pentru echilibrarea altor sisteme europene, volumele de energie contractate pentru managementul congestiilor prin selectarea unor oferte din PE în acest scop şi preţul de ofertă pentru fiecare tranzacţie, volumele activate de energie de echilibrare pentru procesul de stabilizare a frecvenţei, volumele contractate pentru managementul congestiilor în afara PE, pentru fiecare ID al lunii de livrare, pe fiecare tip de produs, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere şi valoarea compensaţiei unitare aferente; aceste date sunt folosite de ODDPRE în calculul dezechilibrelor cantitative ale PRE şi ale costurilor, veniturilor şi costurilor efective cu echilibrarea, conform prevederilor din Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 127/2021.

    ART. 104
    În fiecare lună calendaristică, OTS efectuează calculele în vederea decontării pe PE/pentru managementul congestiilor, după transmiterea notelor lunare de regularizare pe PE, conform prevederilor art. 102 şi 103.

    ART. 105
    Pentru fiecare FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor, OTS determină valoarea drepturilor lunare de încasare prin însumarea valorilor pe fiecare ID ale drepturilor de încasare şi separat valoarea obligaţiilor lunare de plată prin însumarea obligaţiilor de plată pe fiecare ID, corespunzătoare respectivului FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor.

    ART. 106
    Pentru fiecare FSE/participant la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor, OTS întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară, care conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) situaţia lunară privind volumul de energie de echilibrare contractat de FSE cu OTS, defalcată pe tipuri de produse de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, precum şi preţurile corespunzătoare;
    b) valoarea drepturilor lunare de încasare pentru echilibrare şi a obligaţiilor lunare de plată pentru echilibrare, determinate conform prevederilor art. 105;
    c) situaţia lunară privind volumul de energie pentru managementul congestiilor contractat cu OTS, defalcat pe tipuri de ofertă, atunci când s-au selectat în acest scop oferte din PE, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, precum şi preţurile corespunzătoare;
    d) situaţia lunară privind volumul de energie pentru managementul congestiilor contractat cu OTS în afara PE şi valoarea compensaţiei, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere;
    e) valoarea drepturilor lunare de încasare şi a obligaţiilor lunare de plată pentru managementul congestiilor, determinate conform prevederilor art. 105.


    ART. 107
    OTS pune la dispoziţia FSE/participanţilor la piaţă care au primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor, în platforma informatică dedicată, notele de informare pentru decontarea lunară stabilite conform prevederilor art. 106, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la transmiterea notei lunare de regularizare pe PE către FSE/participantul la piaţă care a primit activări ale unităţilor de producţie pentru managementul congestiilor, prevăzută la art. 103.

    ART. 108
    Platforma informatică dedicată consemnează şi reţine data la care orice notă elaborată de OTS conform prevederilor prezentului regulament a fost făcută disponibilă părţilor implicate.

    SECŢIUNEA 5.5
    Facturarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare
    ART. 109
    OTS emite facturi în moneda naţională a României la cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României pentru fiecare zi de livrare, către fiecare FSE cuprinzând sumele aferente obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare ale respectivului FSE către OTS conform informaţiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la art. 106.

    ART. 110
    Fiecare FSE emite o factură către OTS cuprinzând sumele corespunzătoare obligaţiilor de plată ale OTS către respectivul FSE, conform informaţiilor din nota de informare pentru decontarea lunară prevăzută la art. 106.

    ART. 111
    Facturile sunt emise în prima zi lucrătoare după punerea la dispoziţie pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontarea lunară.

    ART. 112
    Facturile se emit astfel:
    a) pentru energia de echilibrare pentru creştere de putere:
    (i) FSE va factura către OTS drepturile de încasare pentru valorile cantităţilor de energie de echilibrare la creştere de putere, corespunzătoare preţurilor pozitive ale tranzacţiilor angajate, stabilite conform notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;
    (ii) OTS va factura obligaţia de plată a FSE pentru valorile cantităţilor de energie de echilibrare la creştere de putere, corespunzătoare preţurilor negative ale tranzacţiilor angajate, stabilite conform notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;
    (iii) FSE va factura livrare gratuită către OTS, pentru valorile cantităţilor de energie de echilibrare la creştere de putere, corespunzătoare preţurilor negative ale tranzacţiilor angajate, stabilite conform notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;

    b) pentru energia de echilibrare pentru reducere de putere:
    (i) OTS va factura către FSE obligaţiile de plată pentru valorile cantităţilor de energie de echilibrare la reducere de putere, corespunzătoare preţurilor pozitive ale tranzacţiilor angajate, stabilite conform notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;
    (ii) FSE va factura către OTS drepturile de încasare pentru valorile cantităţilor de energie de echilibrare la reducere de putere, corespunzătoare preţurilor negative ale tranzacţiilor angajate, stabilite conform notei de informare pentru decontarea lunară pe PE;
    (iii) OTS va factura către FSE livrare gratuită pentru valorile cantităţilor de energie de echilibrare activate la reducere de putere, corespunzătoare preţurilor negative ale tranzacţiilor angajate, stabilite conform notei de informare pentru decontarea lunară pe PE.    ART. 113
    Factura aferentă obligaţiei de plată a FSE/OTS se emite şi se transmite prin poştă electronică, sub formă de fişier tip pdf. Data primirii poştei electronice este considerată data primirii facturii. Originalul facturii se transmite FSE/OTS la cerere, prin serviciul de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportată de către solicitant.

    ART. 114
    Facturile vor fi plătite de părţile în cauză într-un interval de 7 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

    ART. 115
    În cazul în care o sumă facturată de una dintre părţi este contestată integral sau parţial de cealaltă parte, partea debitoare va efectua plata integral în condiţiile art. 114 şi va înainta în termen de o zi lucrătoare de la data publicării pe platforma PE a notelor de informare prevăzute la art. 106 o notă explicativă părţii creditoare, cuprinzând obiecţiile sale. Partea creditoare analizează contestaţia primită şi dacă constată existenţa unei informaţii eronate reface calculele şi transmite o notă de corectare tuturor părţilor implicate nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care nota eronată a fost transmisă FSE şi/sau publicată de OTS.

    ART. 116
    Plata facturilor prevăzute la art. 114 va fi efectuată de FSE/OTS prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislaţia în vigoare. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de OTS.

    SECŢIUNEA 5.6
    Efectuarea plăţilor, executarea garanţiilor şi penalităţi de întârziere pe PE
    ART. 117
    OTS actualizează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform prevederilor secţiunii referitoare la facturarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare pe PE şi publică aceste proceduri pe pagina proprie de internet.

    ART. 118
    Procedurile elaborate conform prevederilor art. 117 includ modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind executarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

    ART. 119
    Fiecare parte care primeşte o factură trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva factură, la data-limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

    ART. 120
    Orice FSE, precum şi OTS trebuie să plătească o penalizare de întârziere celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:
    a) dacă respectivul FSE sau OTS nu a achitat sumele datorate până la data-limită de plată;
    b) dacă respectivul FSE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;
    c) dacă respectivul FSE sau OTS trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealaltă parte.


    ART. 121
    Rata dobânzii care se aplică în toate cazurile prevăzute la art. 120 pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după termenul-limită de plată este egală cu nivelul penalităţii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, cu condiţia ca valoarea totală a penalităţilor să nu depăşească valoarea sumei datorate.

    ART. 122
    Un FSE se află într-o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor de plată în oricare din următoarele cazuri:
    a) dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele privind garanţiile;
    b) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile prezentului regulament până la datele-limită corespunzătoare;
    c) dacă acesta intră în faliment.


    ART. 123
    OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor de plată. Acestea includ, fără a se limita la acestea: instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat sau utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor.

    SECŢIUNEA 5.7
    Contestaţii la notele de regularizare şi/sau la notele de informare pentru decontarea lunară
    ART. 124
    Dacă o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată, de către OTS, conform prevederilor prezentului regulament, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la OTS şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

    ART. 125
    Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare pe e-mail sau fax către OTS. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea cerută, dacă este cazul, şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestaţiei.

    ART. 126
    Orice parte implicată poate contesta o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă de OTS conform prevederilor prezentului regulament, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată.

    ART. 127
    Dacă o parte implicată nu a transmis nicio contestaţie în legătură cu o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prevederilor prezentului regulament în termenul prevăzut la art. 126, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.

    ART. 128
    OTS analizează orice contestaţie transmisă conform prevederilor art. 126, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

    ART. 129
    Atunci când verifică o notă de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

    ART. 130
    Emitentul va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate.

    ART. 131
    Dacă OTS constată existenţa unei informaţii eronate într-o notă de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare transmisă sau postată pe platforma informatică dedicată conform prevederilor prezentului regulament, acesta reface calculele şi transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care nota eronată a fost transmisă FSE şi/sau publicată de OTS.

    ART. 132
    În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare, transmitere şi/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentul regulament, părţile implicate pot să sesizeze în scris ANRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.

    SECŢIUNEA 5.8
    Fişe de decontare şi conturi bancare
    ART. 133
    OTS urmăreşte separat fiecare categorie de obligaţii de plată/drepturi de încasare în relaţia sa cu FSE, prin înfiinţarea fişelor de decontare pentru energia de echilibrare contractată pe PE, pentru fiecare FSE.

    ART. 134
    Fiecare FSE este titularul de fişă pentru fişa de decontare corespunzătoare înfiinţată de OTS conform prevederilor art. 133.

    ART. 135
    OTS stabileşte fişele de decontare prevăzute la art. 133 pentru titularul de fişă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca FSE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea acestuia ca FSE devine efectivă.

    ART. 136
    Obligaţiile de plată şi drepturile de încasare înregistrate de OTS în fişele de decontare stabilite la art. 133 se întemeiază pe relaţia contractuală dintre OTS, pe de o parte, şi titularul de fişă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenţiei de participare la PE, ale cărei dispoziţii reflectă prevederile prezentului regulament.

    ART. 137
    Fiecare titular de fişă este îndreptăţit să solicite oricând OTS informaţii în legătură cu situaţia oricăreia dintre fişele proprii înfiinţate de OTS. După înregistrarea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de fişă informaţiile solicitate în maximum 3 zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul fişei/fişelor respective pentru ultimele 3 luni, precum şi orice sume debitate sau creditate într-o fişă, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

    ART. 138
    OTS poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 133 prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fişă să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre fişele proprii.

    ART. 139
    Fiecare participant care se înregistrează în calitate de FSE deschide un cont bancar pentru echilibrare la o bancă de decontare.

    ART. 140
    În scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentului regulament, OTS deschide la o bancă comercială de pe teritoriul României un cont bancar pentru echilibrare pentru încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE.

    ART. 141
    Titularii de cont asigură solvabilitatea conturilor bancare pentru echilibrare proprii la datele scadente stabilite conform prevederilor prezentului regulament.

    ART. 142
    Conturile bancare prevăzute la art. 139 şi 140 sunt deschise în moneda naţională a României.

    SECŢIUNEA 5.9
    Garanţii de plată a obligaţiilor pe PE
    ART. 143
    OTS are dreptul să solicite constituirea unei garanţii înainte ca respectivul operator să fie înregistrat ca FSE; în cazul în care FSE nu şi-a transferat responsabilitatea echilibrării altei PRE şi nu a preluat alţi participanţi în PRE înregistrată de el în conformitate cu prevederile din Regulamentul privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 127/2021, OTS poate accepta o garanţie comună pentru obligaţiile de plată ale operatorului atât în calitate de FSE, cât şi de PRE.

    ART. 144
    OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea constituirii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către FSE. Nivelul garanţiei solicitate ţine seama de probabilitatea ca diferenţa dintre obligaţiile de plată şi drepturile de încasare ale FSE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă şi este adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare. OTS publică procedurile pe pagina proprie de internet.

    CAP. VI
    Agregarea locurilor de consum, a instalaţiilor de stocare a energiei şi a instalaţiilor de producere a energiei electrice
    ART. 145
    Condiţiile de agregare a unităţilor generatoare, unităţilor consumatoare aparţinând mai multor locuri de consum sau locuri de consum şi de producere, unităţilor de stocare a energiei şi/sau unităţilor de furnizare a rezervelor sunt următoarele:
    a) pot fi agregate unităţi generatoare sau unităţi consumatoare sau unităţi de stocare din toate categoriile (A, B, C, D), clasificate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 79/2016 pentru aprobarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice;
    b) pentru un GFR format din mai multe unităţi generatoare, unităţi consumatoare aparţinând mai multor locuri de producere, locuri de consum sau unităţi de stocare a energiei şi/sau unităţi de furnizare a rezervelor situate în zone de reţea diferite, în situaţia apariţiei unei congestii de reţea, creşterea/reducerea de putere se va realiza la dispoziţia dispecerului, prin indicarea entităţilor componente la care trebuie modificat punctul de funcţionare pentru eliminarea congestiei.


    ART. 146
    GFR trebuie să respecte toate condiţiile şi cerinţele de calificare tehnică a unui GFR conform secţiunii referitoare la calificarea tehnică a furnizorilor de servicii de echilibrare pentru RI, RRFm, RRFa şi RSF.

    ART. 147
    În funcţionarea curentă a unui GFR, OTS are dreptul de a limita sau a exclude unităţi generatoare, locuri de consum cu consum comandabil, instalaţii de stocare care aparţin acestuia de la furnizarea uneia sau mai multor rezerve de echilibrare, inclusiv RSF, în baza unor argumente tehnice, cum ar fi distribuţia geografică a entităţilor componente GFR, pentru a asigura siguranţa în funcţionare a SEN.

    CAP. VII
    Reguli pentru achiziţia şi transferul de capacitate pentru echilibrare
    SECŢIUNEA 7.1
    Achiziţia capacităţii pentru echilibrare
    ART. 148
    OTS achiziţionează capacitatea pentru echilibrare, prin mecanisme de piaţă de la FSE calificaţi care au semnat cu OTS contractul-cadru de furnizare a capacităţii pentru echilibrare, în condiţii de transparenţă, acces neîngrădit şi eficienţă economică. OTS elaborează în urma unui proces de consultare publică contractul-cadru de furnizare a capacităţii pentru echilibrare şi îl publică pe pagina proprie de internet.

    ART. 149
    Anterior achiziţionării capacităţii necesare pentru echilibrare, OTS:
    a) stabileşte una sau mai multe perioade de achiziţie;
    b) determină periodic cantităţile de capacităţi necesare pentru echilibrare, aferente fiecărui tip de rezervă pentru restabilirea frecvenţei şi a rezervelor de înlocuire, separat pentru creştere şi reducere, pentru fiecare interval de decontare al perioadei de achiziţie corespunzătoare, în temeiul normelor în materie de dimensionare, astfel cum sunt prevăzute la art. 157 şi 160 din Regulamentul (UE) 2017/1.485.


    ART. 150
    Principalele caracteristici ale unei oferte de capacitate pentru echilibrare sunt definite în tabelul nr. 7:
    Tabelul nr. 7 - Principalele caracteristici ale unei oferte de capacitate pentru echilibrare

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Preţul │Pozitiv sau zero în lei/│
│ │MWh │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Rezoluţie │0,01 lei/MWh │
│preţ │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cantitate │ │
│minimă şi │1 MW │
│granularitate│ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Cantitate │Nu trebuie să depăşească│
│maximă oferte│cantitatea stabilită la │
│indivizibile │art. 58 şi 61. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Locaţia │România │
│ofertei │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Rezoluţia │ │
│intervalului │15 min. │
│de decontare │ │
└─────────────┴────────────────────────┘
    ART. 151
    Fiecare ofertă de capacitate pentru echilibrare transmisă de FSE trebuie să conţină:
    a) volumul ofertei în MW;
    b) preţul ofertei în lei/MWh;
    c) durata minimă între perioada de dezactivare şi următoarea activare;
    d) tipul de ofertă: divizibilă cu granularitate de 1 MW sau indivizibilă;
    e) locaţia ofertei.


    ART. 152
    Lista produselor standard pentru capacitatea de echilibrare este definită în tabelul nr. 8:
    Tabelul nr. 8*) - Lista produselor standard pentru capacitatea de echilibrare
 (a se vedea imaginea asociată)
    Tabelul nr. 8 este reprodus în facsimil.


    ART. 153
    Achiziţiile de capacitate pentru echilibrare sunt efectuate prin intermediul licitaţiilor zilnice pentru o durată contractuală de maximum o zi.

    ART. 154
    O perioadă de achiziţie poate fi limitată la o zi sau/şi intervale de decontare în cadrul perioadei respective, ore de zi sau de noapte, ore de vârf sau de gol de sarcină sau alte tipuri de intervale.

    ART. 155
    Cantităţile necesare de capacităţi de echilibrare se achiziţionează de către OTS prin mecanisme de piaţă, licitaţie concurenţială pe întreaga perioadă de achiziţie, separat pentru creştere şi reducere de putere, pentru fiecare categorie de capacitate de echilibrare şi pentru fiecare interval de decontare din perioada respectivă.

    ART. 156
    OTS publică cantităţile de capacitate pentru echilibrare necesar a fi achiziţionate în perioada de achiziţie respectivă şi anunţă detaliile referitoare la licitaţie, cu cel mult o zi înainte de ziua în care are loc licitaţia.

    ART. 157
    Fiecare FSE transmite OTS ofertele sale de capacitate pentru echilibrare. Ofertele de capacitate de echilibrare se transmit agregat pentru toate unităţile de furnizare a rezervelor/grupurile de furnizare a rezervelor calificate pentru fiecare tip de produs standard, pentru care FSE a obţinut calificare tehnică.

    ART. 158
    Fiecare FSE care participă la procesul de achiziţie a capacităţii pentru echilibrare transmite şi are dreptul de a actualiza ofertele de capacitate pentru echilibrare până înainte de ora de închidere a porţii pentru procesul de achiziţie.

    ART. 159
    OTS stabileşte şi publică conţinutul şi formatul-cadru al ofertelor, modul de transmitere şi de validare a acestora în cadrul unei proceduri elaborate de acesta.

    ART. 160
    OTS validează ofertele FSE imediat după primire şi respinge ofertele care nu îndeplinesc cerinţele privind formatul-cadru şi/sau cele în care capacitatea oferită depăşeşte valoarea totală calificată pentru un FSE, pentru un anumit tip de produs standard. În cazul în care respinge o ofertă, OTS informează FSE respectiv şi îi comunică motivele respingerii.

    ART. 161
    Imediat după ora de închidere a porţii pentru procesul de achiziţie, OTS alocă capacitatea pentru echilibrare ofertată în respectiva licitaţie pe baza preţului marginal, după cum urmează:
    a) ofertele sunt ordonate crescător în funcţie de preţ. Ofertele cu acelaşi preţ sunt ordonate cronologic în funcţie de marca de timp;
    b) dacă suma capacităţilor ofertate de FSE este mai mică sau egală cu capacitatea pentru echilibrare ce trebuie alocată prin această licitaţie, toate ofertele vor fi complet acceptate;
    c) dacă suma capacităţilor ofertate de FSE este mai mare decât capacitatea pentru echilibrare ce trebuie alocată prin această licitaţie ofertele sunt acceptate în ordinea de la lit. a) până la ultima ofertă care completează capacitatea pentru echilibrare necesară care poate fi acceptată total sau parţial.


    ART. 162
    Preţul ultimei oferte acceptate reprezintă preţul de licitaţie, plătit de către OTS tuturor FSE cu oferte acceptate.

    ART. 163
    FSE pot contesta rezultatele licitaţiei numai în cazul în care există indicii temeinice ale unor neconformităţi în procesul de evaluare al licitaţiei. Contestaţia se va transmite în termen de o oră de la publicarea rezultatului licitaţiei.

    ART. 164
    Rezultatul analizei contestaţiei va fi comunicat de către OTS în termen de 3 ore de la primirea contestaţiei.

    ART. 165
    Fiecare FSE care deţine un contract pentru furnizarea capacităţii pentru echilibrare transmite la OTS ofertele de energie de echilibrare corespunzătoare volumului, produselor şi altor cerinţe prevăzute în contractul de furnizare a capacităţii pentru echilibrare.

    ART. 166
    Rezultatul fiecărei licitaţii pentru capacitatea de echilibrare se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacităţii pentru echilibrare încheiate între OTS şi FSE.

    ART. 167
    În prima zi calendaristică care urmează zilei de livrare în cauză, OTS transmite pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare UFR/GFR al fiecărui FSE confirmările privind cantităţile realizate (puse la dispoziţia OTS) din totalul capacităţilor contractate.

    ART. 168
    Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor privind cantităţile realizate numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile OTS.

    ART. 169
    Orice contestaţie asupra conţinutului unei confirmări privind cantităţile realizate este transmisă la OTS de către FSE responsabil, nu mai târziu de o zi lucrătoare după transmiterea de către OTS a respectivei confirmări privind cantităţile realizate.

    ART. 170
    OTS informează FSE asupra acceptării sau respingerii contestaţiei respective nu mai târziu de o zi lucrătoare după primirea contestaţiei. În cazul acceptării unei contestaţii, OTS transmite FSE o confirmare privind cantităţile realizate corectate, în aceeaşi zi.

    ART. 171
    Dacă, în perioada prevăzută la art. 169, un FSE nu transmite nicio contestaţie la confirmările primite privind cantităţile realizate, acestea se consideră ca fiind acceptate.

    ART. 172
    Orice contestaţie transmisă nu exonerează respectivul FSE de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din contractele încheiate.

    ART. 173
    Pentru fiecare FSE, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare care cuprinde defalcat volumele de capacitate contractată realizată şi preţurile rezultate din licitaţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare.

    ART. 174
    Fiecare FSE care a încheiat un contract de capacitate cu OTS verifică nota lunară de regularizare şi în cazul în care constată neconformităţi cu prevederile aplicabile, transmite la OTS, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia, contestaţii motivate la nota lunară de regularizare.

    ART. 175
    OTS analizează contestaţia FSE şi răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, refăcând calculele şi corectând notele lunare de regularizare eronate.

    ART. 176
    Pentru FSE care n-au trimis contestaţii se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul iniţial.

    ART. 177
    Pentru capacităţile de echilibrare contractate şi indisponibile pentru PE, incluzând lipsa ofertelor de preţ pe PE pentru capacităţile respective, FSE va plăti către OTS o penalizare specifică corespunzătoare a 100% din preţul de contract rezultat din licitaţie.

    ART. 178
    Fiecare FSE emite o factură către OTS cuprinzând sumele corespunzătoare cantităţilor realizate din capacităţile de echilibrare contractate, conform informaţiilor din nota de regularizare prevăzută la art. 173.

    ART. 179
    Facturile sunt emise în prima zi lucrătoare după punerea la dispoziţie a notei de regularizare sau, dacă este cazul, conform notei de regularizare revizuite în urma corecţiilor.

    ART. 180
    (1) OTS plăteşte sumele aferente capacităţilor de echilibrare realizate, în termen de 5 zile de la primirea facturilor de la FSE.
    (2) În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) cumpărătorul va plăti, în afara sumei datorate, majorări de întârziere la această sumă, corespunzătoare ca procent majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

    ART. 181
    OTS elaborează şi publică pe pagina proprie de internet procedura privind modul de achiziţionare a capacităţii pentru echilibrare, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

    SECŢIUNEA 7.2
    Transferul capacităţii pentru echilibrare
    ART. 182
    FSE pot să îşi transfere obligaţiile privind furnizarea de capacitate pentru echilibrare.

    ART. 183
    Transferul capacităţii pentru echilibrare este permis până cu cel puţin o oră înainte de începerea zilei de livrare, FSE având obligaţia informării imediate a OTS despre respectivul transfer.

    ART. 184
    Transferul capacităţii pentru echilibrare este permis dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) FSE care preia obligaţia de furnizare a capacităţii a trecut procesul de calificare tehnică în ceea ce priveşte capacitatea pentru echilibrare care face obiectul transferului;
    b) se preconizează că transferul capacităţii pentru echilibrare nu va pune în pericol siguranţa în funcţionare.


    ART. 185
    În cazul în care OTS nu permite transferul capacităţii pentru echilibrare, acesta trebuie să motiveze refuzul tuturor FSE implicaţi.

    ART. 186
    Transferul capacităţii pentru echilibrare se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacităţii pentru echilibrare încheiate între OTS şi FSE care au participat la transfer.

    CAP. VIII
    Consecinţele în cazul nerespectării clauzelor şi condiţiilor aplicabile furnizorilor de servicii de echilibrare pentru RI, RRFm şi RRFa
    ART. 187
    În cazul în care un FSE nu respectă condiţiile tehnice de furnizare a produselor standard pentru care a fost calificat cel puţin pentru două situaţii în decurs de o lună, OTS poate decide să diminueze capacitatea de echilibrare calificată a respectivei(ului)(lor) UFR/GFR sau îi poate retrage calificarea tehnică FSE pentru rezerva de echilibrare a UFR/GFR neconformă, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 37. În toate situaţiile OTS va analiza motivele prezentate de FSE şi va lua decizia în mod argumentat.

    ART. 188
    În cazul în care un FSE nu respectă condiţiile impuse de prevederile prezentului regulament privind plăţile pe PE se aplică măsurile prevăzute la secţiunea referitoare la efectuarea plăţilor, executarea garanţiilor şi penalităţi de întârziere pe PE.

    ART. 189
    În cazul în care un FSE nu respectă obligaţia de a pune la dispoziţia PE capacitatea de echilibrare contractată se aplică prevederile art. 187.

    CAP. IX
    Reguli pentru achiziţia, transferul de capacitate şi decontarea RSF
    SECŢIUNEA 9.1
    Reguli şi condiţii pentru furnizorii de RSF
    ART. 190
    OTS achiziţionează capacitate de RSF, prin mecanisme de piaţă de la furnizori de RSF calificaţi care au semnat cu OTS contractul-cadru de furnizare a acestui tip de rezervă, în condiţii de transparenţă, acces neîngrădit şi eficienţă economică.

    ART. 191
    La piaţa de capacitate de RSF au dreptul să participe doar furnizori de RSF care deţin calificare tehnică pentru acest tip de rezervă, în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) 2017/1.485. Procesul de calificare pentru RSF este descris în procedura de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 192
    Tranzacţiile încheiate între furnizorul de RSF şi OTS stabilesc obligaţia respectivului furnizor de RSF de a furniza energia corespunzătoare capacităţii de RSF câştigate pentru ID respectiv.

    ART. 193
    Energia corespunzătoare capacităţii de RSF câştigate este utilizată în cadrul SEN în conformitate cu variaţia de frecvenţă din ID respectiv şi caracteristicile RSF calificate.

    ART. 194
    Energia corespunzătoare capacităţii de RSF câştigate se livrează fizic şi se monitorizează în intervalul de dispecerizare în punctele de livrare unde entităţile componente ale furnizorului de RSF sunt racordate la SEN.

    ART. 195
    OTS şi furnizorii de RSF au obligaţia monitorizării RSF ex post şi/sau în timp real, necesar a fi activate şi a celei activate.

    ART. 196
    Furnizorii de RSF trebuie să se asigure că sunt posibile monitorizarea activării RSF la nivelul entităţilor furnizoare, dar şi la nivelul UFR sau GFR şi transmiterea în timp real către OTS a datelor/înregistrărilor solicitate.

    ART. 197
    OTS elaborează şi publică pe pagina proprie de internet procedura privind monitorizarea activării RSF în funcţionarea curentă a UFR/GFR, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

    ART. 198
    În cazul unei indisponibilităţi a unei entităţi componente a furnizorului de RSF sau în cazul în care UFR sau GFR cu entităţi tehnice având RLE trebuie să compenseze o eventuală lipsă de RSF, ele vor putea să modifice activarea RSF la entităţile tehnice proprii disponibile sau vor putea cesiona capacitatea indisponibilă, în scopul asigurării furnizării RSF. Modificarea activării RSF trebuie să garanteze continuitatea furnizării RSF.

    ART. 199
    Rezerva maximă de RSF va respecta prevederile art. 156 alin. (6) lit. a) din Regulamentul 2017/1.485 şi ale art. 3 alin. (10) şi ale art. (4) alin. (4) din Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăţi suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenţei (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, aprobată prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 153/2021.

    ART. 200
    În cazul în care o componentă a UFR sau GFR devine indisponibilă pentru acest serviciu, transferul de RSF se poate realiza pentru întreaga cantitate contractată sau parţial cu cantităţi minim egale cu cele înlocuite; transferul se poate realiza între entităţile componente UFR, respectiv GFR în limita totală calificată.

    SECŢIUNEA 9.2
    Achiziţia şi decontarea capacităţii de RSF
    ART. 201
    Capacitatea totală de RSF scoasă la licitaţie este determinată anual la nivel ENTSO-E pentru OTS şi corespunde unei abateri de frecvenţă de +/–200 mHz.

    ART. 202
    Achiziţia de capacitate de RSF se realizează în bandă simetrică şi se efectuează prin intermediul licitaţiilor zilnice, pentru o durată contractuală de maximum o zi.

    ART. 203
    OTS comunică, până la 1 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de RSF minimă necesar a fi achiziţionată. Cantitatea este aceeaşi în toate ID şi reprezintă o cantitate minimă.

    ART. 204
    Cantitatea minimă achiziţionată pe sens de la un UFR/GFR este de 1 MW corespunzătoare unei variaţii de frecvenţă de 200 mHz.

    ART. 205
    Capacitatea totală calificată a furnizorilor de RSF este publicată pe pagina de internet a OTS.

    ART. 206
    Anterior achiziţionării capacităţii de RSF, OTS:
    a) stabileşte una sau mai multe perioade de achiziţie pentru o zi de livrare;
    b) informează asupra volumului total al cantităţii de rezervă care trebuie achiziţionat.


    ART. 207
    OTS publică cantităţile de RSF necesar a fi achiziţionate în perioada de achiziţie respectivă şi va anunţa detaliile referitoare la licitaţie:
    a) cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de achiziţie în cazul licitaţiilor pentru perioade de achiziţie de o zi;
    b) cu două ore înainte de începerea perioadei de achiziţie, în cazul licitaţiilor pentru perioade de achiziţie de unul sau mai multe intervale.


    ART. 208
    În cazul în care la prima rundă de licitaţie nu se achiziţionează întreaga cantitate necesară de RSF, OTS va lua următoarele măsuri:
    a) va organiza o altă rundă de licitaţie, pentru ID neacoperite;
    b) în cazul lipsei de oferte de RSF din care OTS să poată acoperi necesarul de RSF sau al indisponibilităţii unei rezerve care nu a putut fi înlocuită timp de o oră, OTS are dreptul să solicite oferte pentru întreaga capacitate de RSF pentru o nouă rundă de licitaţie tuturor furnizorilor de RSF calificaţi care nu au RSF contractată pe ID neacoperite.


    ART. 209
    OTS stabileşte şi publică conţinutul şi formatul-cadru al ofertelor, modul de transmitere şi de validare a acestora pe pagina de internet a acestuia.

    ART. 210
    Fiecare furnizor de RSF transmite OTS ofertele sale de capacitate de RSF. Ofertele de capacitate de RSF se vor transmite agregat pentru toate UFR/GFR.

    ART. 211
    Fiecare furnizor de RSF care participă la procesul de achiziţie a capacităţii de RSF poate transmite şi are dreptul de a-şi actualiza ofertele de capacitate de RSF înainte de ora de închidere a porţii pentru procesul de achiziţie.

    ART. 212
    OTS validează ofertele furnizorilor de RSF imediat după primirea acestora şi respinge ofertele care nu îndeplinesc cerinţele privind formatul-cadru şi/sau pe cele în care capacitatea oferită depăşeşte valoarea totală calificată pentru furnizorii de RSF. În cazul în care respinge o ofertă, OTS informează furnizorul de RSF respectiv şi îi comunică motivele respingerii.

    ART. 213
    Imediat după ora de închidere a porţii pentru procesul de achiziţie, OTS alocă capacitatea de RSF ofertată în respectiva licitaţie pe baza preţului marginal, după cum urmează:
    a) ofertele sunt ordonate crescător în funcţie de preţ. Ofertele cu acelaşi preţ sunt ordonate cronologic în funcţie de marca de timp;
    b) dacă suma capacităţilor ofertate de furnizorii de RSF este mai mică sau egală cu capacitatea RSF care trebuie alocată prin această licitaţie, toate ofertele vor fi complet acceptate;
    c) dacă suma capacităţilor ofertate de furnizorii de RSF este mai mare decât capacitatea de RSF care trebuie alocată prin această licitaţie, ofertele sunt acceptate în ordinea prevăzută la lit. a) până la ultima ofertă care completează capacitatea de RSF necesară care poate fi acceptată doar total, nefiind posibilă o acceptare parţială. Având în vedere faptul că din punct de vedere tehnic nu se poate asigura o flexibilitate mare a valorilor maxime de RSF furnizate de către un furnizor de RSF, rezerva totală poate fi mai mare decât RSF minim necesară.


    ART. 214
    Preţul ultimei oferte acceptate reprezintă preţul de închidere a licitaţiei pentru fiecare ID, plătit de către OTS tuturor furnizorilor de RSF cu oferte acceptate.

    ART. 215
    Furnizorii de RSF pot contesta rezultatele licitaţiei numai în cazul în care există indicii temeinice ale unor neconformităţi în procesul de evaluare al licitaţiei. Contestaţia se va transmite la OTS în termen de o oră de la publicarea rezultatului licitaţiei.

    ART. 216
    Rezultatul analizei contestaţiei va fi comunicat de către OTS în termen de 3 ore de la primirea contestaţiei de către OTS.

    ART. 217
    Rezultatul fiecărei licitaţii de alocare de capacitate RSF se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea capacităţii pentru echilibrare încheiate între OTS şi furnizorii de RSF.

    ART. 218
    Pentru fiecare furnizor de RSF, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare care cuprinde defalcat volumele de capacitate contractată, realizată şi preţurile rezultate din licitaţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de livrare.

    ART. 219
    Fiecare furnizor de RSF care a încheiat un contract de capacitate cu OTS verifică nota lunară de regularizare şi, în cazul în care constată neconformităţi cu prevederile aplicabile, transmite OTS, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia, contestaţii motivate la nota lunară de regularizare.

    ART. 220
    OTS analizează contestaţia furnizorului de RSF şi răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, refăcând calculele şi corectând notele lunare de regularizare eronate.

    ART. 221
    Pentru furnizorii de RSF care n-au trimis contestaţii se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul iniţial.

    ART. 222
    Pentru capacităţile de RSF contractate şi indisponibile pentru PE, furnizorul de RSF va plăti către OTS o penalizare în conformitate cu prevederile art. 239.

    ART. 223
    Fiecare furnizor de RSF emite o factură către OTS cuprinzând sumele corespunzătoare cantităţilor din capacităţile de RSF realizate, conform informaţiilor din nota de regularizare prevăzută la art. 218.

    ART. 224
    Facturile sunt emise în prima zi lucrătoare după punerea la dispoziţie a notei de regularizare sau, dacă este cazul, a notei de regularizare revizuite în urma corecţiilor.

    ART. 225
    (1) OTS plăteşte sumele aferente capacităţilor de RSF realizate, în termen de 5 zile de la primirea facturilor de la furnizorii de RSF.
    (2) În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate majorări de întârziere la această sumă, corespunzătoare ca procent majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

    ART. 226
    În situaţia pierderii capacităţii integrale sau parţiale a capacităţii de RSF, furnizorul de RSF va transfera obligaţia de furnizare a respectivei capacităţi în cel mult o oră şi va informa OTS. În cazul în care furnizorul de RSF nu găseşte un alt participant care să preia această cantitate, atunci se aplică procesul prevăzut la art. 208.

    ART. 227
    OTS elaborează şi publică pe pagina proprie de internet procedura privind funcţionarea pieţei de capacitate pentru RSF, procedură care va fi supusă unui proces de consultare publică.

    SECŢIUNEA 9.3
    Transferul capacităţii RSF
    ART. 228
    Furnizorii de RSF pot să îşi transfere obligaţiile privind furnizarea de capacitate de RSF.

    ART. 229
    Transferul capacităţii de RSF se efectuează cu o zi înainte sau în timpul zilei de livrare, cu până la o oră înainte de începerea intervalului de livrare, furnizorii de RSF având obligaţia informării imediate a OTS despre respectivul transfer.

    ART. 230
    Transferul capacităţii de RSF este permis dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) furnizorul de RSF care preia obligaţia de furnizare a capacităţii RSF este calificat pentru acest tip de rezervă;
    b) se estimează că transferul capacităţii de RSF nu va pune în pericol siguranţa în funcţionare.


    ART. 231
    În cazul în care OTS nu permite transferul capacităţii de RSF, acesta trebuie să motiveze refuzul tuturor furnizorilor de RSF implicaţi.

    ART. 232
    Transferul capacităţii de RSF se consemnează în anexe la contractele pentru furnizarea serviciului încheiate între OTS şi furnizorii de RSF care au participat la transfer. Plata capacităţii transferate se realizează la valoarea din contractul furnizorului de RSF care cedează obligaţia, indiferent de obligaţiile convenite între furnizorul de RSF cedent şi furnizorul de RSF cesionar.

    SECŢIUNEA 9.4
    Activarea energiei din RSF
    ART. 233
    Activarea RSF se realizează în funcţie de variaţia de frecvenţă a SEN şi parametrii tehnici ai FSE.

    ART. 234
    Furnizorul de RSF are obligaţia de a furniza în mod continuu întreaga cantitate de RSF contractată, atât timp cât abaterea de frecvenţă persistă, dar nu mai puţin de 15 minute şi nu mai mult de 30 de minute, în conformitate cu art. 20 din Procedura de calificare tehnică.

    ART. 235
    În conformitate cu art. 156 alin. (13) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2017/1.485, furnizorul de RSF cu un RLE care limitează capacitatea acestora de a furniza RSF asigură recuperarea rezervoarelor de energie în direcţia pozitivă sau în direcţia negativă cât mai curând posibil, în termen de 2 ore de la încheierea stării de alertă a SEN.

    ART. 236
    În cazul unei declanşări accidentale a UFR/GFR în timpul prestării serviciului, furnizorul de RSF depune toate eforturile în vederea comunicării acestei informaţii în timp real către OTS.

    ART. 237
    Energia de echilibrare realizată de furnizorul de RSF este egală cu media abaterii de frecvenţă din ID, măsurată la nivelul regulatorului central frecvenţă-putere, înmulţită cu statismul unităţii generatoare, condiţionat de funcţionarea în reglaj de stabilizare a frecvenţei. În situaţia în care furnizorul de RSF participă la RSF cu o singură unitate generatoare, statismul este fie statismul grupului generator sincron, fie panta dependenţei frecvenţă - putere a centralei formate din module generatoare. În situaţia în care UFR/GFR este format(ă) dintr-o agregare de unităţi generatoare, energia de echilibrare furnizată de furnizorul de RSF este fie suma energiilor fiecărei unităţi generatoare componente agregării şi care a participat la stabilizarea frecvenţei, fie statismul setat la nivelul agregării, dacă furnizorul de RSF a fost calificat în acest mod. Funcţionarea în reglaj de stabilizare a frecvenţei este detectată prin semnalul binar (on/off) transmis în sistemul EMS - SCADA şi ia în calcul perioada de timp în care furnizorul de RSF a furnizat RSF după cum urmează:
    în cazul în care I = 1,
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    I reprezintă valoarea semnalului;
    I = 1 unitate generatoare cu funcţionare în reglaj de stabilizare a frecvenţei;
    I = 0 unitatea generatoare nu funcţionează în reglaj de stabilizare a frecvenţei;
    E_RSF_crestere, E_RSF_scadere - energia furnizată în procesul de stabilizare a frecvenţei;
    fm - frecvenţa măsurată la nivelul regulatorului central frecvenţă – putere;
    50 - valoarea de 50 Hz, şi anume frecvenţa nominală;
    k - statismul sau factorul de dependenţă frecvenţă - putere al furnizorului de RSF.    ART. 238
    Energia de echilibrare realizată de furnizorul de RSF se ia în calcul la stabilirea poziţiei nete contractuale a PRE, din care UFR sau GFR fac parte.

    SECŢIUNEA 9.5
    Consecinţele în cazul nerespectării clauzelor şi condiţiilor aplicabile furnizorilor de RSF
    ART. 239
    Pentru capacităţile contractate şi neasigurate prin notificare, furnizorul de RSF va plăti către OTS o penalizare specifică, corespunzătoare a 100% din preţul de contract rezultat din licitaţie.

    ART. 240
    În cazul în care capacitatea contractată este asigurată, însă UFR/GFR nu răspunde la variaţiile de frecvenţă, furnizorul de RSF respectiv va plăti către OTS o penalizare specifică, corespunzătoare a 100% din preţul de contract rezultat din licitaţia pentru capacitate.

    CAP. X

    SECŢIUNEA 10.1
    Reguli privind suspendarea şi restabilirea PE şi a pieţei de capacităţi RSF
    ART. 241
    Regulile privind suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă pentru PE şi modul de acţiune al OTS în acest caz sunt stabilite de prevederile Regulilor privind suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    SECŢIUNEA 10.2
    Reguli privind decontarea capacităţii de echilibrare şi a energiei de echilibrare în România în cazul de suspendare a activităţilor de piaţă
    ART. 242
    Regulile privind decontarea capacităţii de echilibrare şi a energiei de echilibrare în situaţia de suspendare a activităţilor de piaţă şi modul de acţiune al OTS în acest caz sunt stabilite de prevederile Regulilor privind suspendarea şi restabilirea activităţilor de piaţă aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 243
    OTS publică prezentul regulament pe pagina proprie de internet în termen de 2 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 244
    OTS elaborează, consultă public şi publică pe pagina proprie de internet procedurile prevăzute în prezentul regulament în termen de 6 luni de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 245
    Până la data aplicării regulamentului, activităţile de implementare care se realizează, după caz, de către OTS, OD şi FSE sunt următoarele:
    a) reevaluarea capacităţilor necesare şi disponibile pentru furnizarea fiecărui tip de rezervă de servicii de echilibrare;
    b) calificarea FSE pentru fiecare tip de produs standard şi calificarea pentru furnizarea de RSF conform prevederilor Procedurii de calificare tehnică;
    c) dezvoltarea şi implementarea de noi funcţii în sistemul EMS - SCADA necesare pentru ca OTS să utilizeze platforma europeană pentru produsul standard de RRFa;
    d) modificarea configuraţiei platformei PE existente, conform cerinţelor din prezentul regulament în termen de 9 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016