Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 7 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 octombrie 2011  privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 7 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 27 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În fiecare judeţ funcţioneazã centrul judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã, denumit în continuare CJRAE, iar în municipiul Bucureşti funcţioneazã Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţã Educaţionalã, denumit în continuare CMBRAE.
    ART. 2
    (1) Centrele menţionate la art. 1 sunt unitãţi conexe ale învãţãmântului preuniversitar, cu personalitate juridicã, subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).
    (2) CJRAE/CMBRAE reprezintã o instituţie de învãţãmânt special integrat specializatã în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, pãrinţilor şi membrilor comunitãţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesarã în acest sens.
    ART. 3
    CJRAE/CMBRAE coordoneazã, monitorizeazã şi evalueazã, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, activitatea centrului judeţean de asistenţã psihopedagogicã (CJAP)/Centrului Municipiului Bucureşti de Asistenţã Psihopedagogicã (CMBAP) şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaboreazã cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivã în vederea asigurãrii serviciilor educaţionale specializate, coordoneazã, monitorizeazã şi evalueazã servicii specializate de mediere şcolarã.
    ART. 4
    Scopul activitãţii CJRAE/CMBRAE îl constituie asigurarea calitãţii serviciilor educaţionale în domeniile menţionate.
    ART. 5
    Obiectivele principale ale activitãţii CJRAE/CMBRAE sunt:
    a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învãţãmânt obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitãţile lor psihoindividuale şi sociale;
    b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfãşurãrii educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecãrui copil/tânãr;
    c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizãrii activitãţii didactico-educative;
    d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalitãţii elevilor/tinerilor în scopul integrãrii optime a acestora în viaţa şcolarã, socialã şi profesionalã;
    e) implicarea pãrinţilor în activitãţi specifice unei relaţii eficiente şcoalã-familie-comunitate, ca bazã a adaptãrii şcolare şi a integrãrii sociale a copiilor/tinerilor;
    f) organizarea elaborãrii de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitãţile extraşcolare/timpul liber;
    g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţã în mediul educaţional.
    ART. 6
    Finanţarea CJRAE/CMBRAE, a centrelor şi cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã, precum şi a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

    CAP. II
    Responsabilitãţile şi serviciile furnizate de CJRAE/CMBRAE

    ART. 7
    CJRAE/CMBRAE îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
    a) de coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţ/municipiu;
    b) de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale;
    c) de informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale;
    d) de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.
    ART. 8
    CJRAE/CMBRAE dezvoltã urmãtoarele servicii:
    a) servicii de asistenţã psihopedagogicã şi orientare şcolarã şi profesionalã, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã;
    b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
    c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specialã spre şcoala de masã şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
    d) servicii de mediere şcolarã, furnizate de mediatorii şcolari;
    e) servicii de consultanţã pentru educaţie incluzivã, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivã;
    f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate sã ofere formare iniţialã, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
    g) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, pãrinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunitãţii;
    h) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.
    ART. 9
    Responsabilitãţile CJRAE/CMBRAE sunt urmãtoarele:
    a) coordoneazã, monitorizeazã şi evalueazã metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de cãtre CJAP/CMBAP, cabinetele de asistenţã psihopedagogicã, centrele şi cabinetele logopedice;
    b) colaboreazã din punct de vedere metodologic cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivã în vederea furnizãrii serviciilor specializate;
    c) constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite sã realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce corespunzãtoare a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;
    d) propune ISJ/ISMB şcolarizarea la domiciliu pentru copiii nedeplasabili, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;
    e) oferã servicii de evaluare complexã şi diagnosticare a gradului de deficienţã pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învãţãmântul special, special integrat şi din învãţãmântul de masã, prin intermediul serviciului de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã şi al centrelor şcolare pentru educaţie incluzivã, pe baza colaborãrii dintre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE şi comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţã socialã şi protecţia copilului, colaborarea între comisii realizându-se conform unui protocol de colaborare, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) şi art. 51 alin. 1 din Legea nr. 1/2011;
    f) participã la formarea iniţialã a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unitãţi de învãţãmânt preuniversitar din judeţ/municipiu, în baza acordurilor/ parteneriatelor;
    g) participã la formarea continuã prin identificarea nevoii de formare şi furnizeazã servicii în domeniu în baza prevederilor art. 239 şi 240 din Legea nr. 1/2011;
    h) colaboreazã cu instituţiile acreditate în scopul formãrii iniţiale şi continue, cu casa corpului didactic, instituţii de învãţãmânt superior, organizaţii neguvernamentale etc., în baza unor acorduri-cadru/parteneriate;
    i) informeazã şi consiliazã cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
    j) informeazã beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
    k) realizeazã materiale şi mijloace de învãţãmânt cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învãţãmântul preuniversitar;
    l) evalueazã specialiştii care oferã servicii educaţionale din centrele de asistenţã psihopedagogicã şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;
    m) realizeazã o bazã de date care centralizeazã toate serviciile oferite beneficiarilor şi semneazã/aprobã documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte de activitate etc.;
    n) gestioneazã registrul de evidenţã a salariaţilor din subordine, cu excepţia personalului din centrele şcolare pentru educaţie incluzivã;
    o) analizeazã şi gestioneazã propunerile venite din partea unitãţilor din învãţãmântul preuniversitar privind înfiinţarea de cabinete de asistenţã psihopedagogicã şi cabinete logopedice, pentru a oferi servicii educaţionale specifice direct beneficiarilor, cu avizul/sprijinul consiliului judeţean şi al ISJ/ISMB;
    p) realizeazã studii şi cercetãri pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;
    q) faciliteazã relaţionarea unitãţilor şi instituţiilor din învãţãmântul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe.
    ART. 10
    De serviciile CJRAE/CMBRAE beneficiazã:
    a) copii, elevi şi tineri;
    b) pãrinţii sau aparţinãtorii legali ai copiilor;
    c) personalul angajat în unitãţile de învãţãmânt sau în alte instituţii care acţioneazã în domeniul problematicii copiilor;
    d) membri ai comunitãţii locale.
    ART. 11
    CJRAE/CMBRAE poate organiza prestãri de servicii pentru activitãţile circumscrise de prezentul regulament, în baza unui contract de prestãri de servicii.

    CAP. III
    Resurse umane şi materiale

    ART. 12
    (1) CJRAE/CMBRAE are urmãtoarea structurã organizatoricã:
    a) personal de conducere;
    b) personal didactic;
    c) personal didactic auxiliar;
    d) personal nedidactic.
    (2) Conducerea CJRAE/CMBRAE este asiguratã de un consiliu de administraţie.
    (3) Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE are un numãr impar de membri, cuprins între 9 şi 13, din care fac parte:
    a) directorul CJRAE/CMBRAE;
    b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;
    c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE;
    d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţã psihopedagogicã;
    e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
    f) un reprezentant al mediatorilor şcolari;
    g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;
    h) cadre didactice.
    (4) La şedinţele consiliului de administraţie al CJRAE/CMBRAE sunt invitaţi sã participe, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale.
    ART. 13
    Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE funcţioneazã în baza prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 şi ale metodologiei-cadru de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie al unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 14
    (1) Statul de funcţii al CJRAE/CMBRAE, avizat de cãtre ISJ/ISMB, va cuprinde:
    a) un post didactic de profesor cu funcţia de director;
    b) posturi didactice de profesori consilieri şcolari şi profesori logopezi;
    c) posturi didactice auxiliare;
    d) posturi nedidactice.
    (2) Numãrul total de posturi/catedre din cadrul CJRAE/CMBRAE este cel aprobat de ISJ/ISMB, la propunerea CJRAE/CMBRAE, cu consultarea serviciilor specializate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (3) Înfiinţarea posturilor didactice din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi din cabinetele logopedice interşcolare se face în condiţiile stabilite de lege.
    (4) Personalul didactic şi didactic auxiliar al CJRAE/ CMBRAE va fi încadrat de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 15
    Consiliile judeţene asigurã baza tehnico-materialã corespunzãtoare pentru funcţionarea CJRAE/CMBRAE.

    CAP. IV
    Încadrarea, normarea şi salarizarea personalului

    ART. 16
    Personalul didactic şi didactic auxiliar al CJRAE/CMBRAE beneficiazã de toate drepturile prevãzute de Legea nr. 1/2011.
    ART. 17
    (1) Funcţia de director al CJRAE/CMBRAE şi cea de coordonator al CJAP/CMBAP se ocupã în baza prevederilor art. 96 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Condiţiile de ocupare a funcţiei de director al CJRAE/CMBRAE şi de coordonator al CJAP/CMBAP, precum şi organizarea concursului sunt reglementate prin metodologia de ocupare a funcţiilor de conducere din învãţãmântul preuniversitar, aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (3) Funcţia de director al CJRAE/CMBRAE se ocupã numai de absolvenţi cu studii superioare de licenţã sau studii superioare de masterat, cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specialã ori sociologie, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani şi cel puţin gradul II.
    (4) Directorul CJRAE/CMBRAE este degrevat parţial de norma didacticã, cu obligaţie de catedrã de 4-6 ore, constând în activitãţi de consiliere psihopedagogicã, conform art. 8 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unitãţile de învãţãmânt, unitãţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.
    (5) Salarizarea directorului CJRAE/CMBRAE se face conform legislaţiei în vigoare. Art. 18. - (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar al CJRAE/CMBRAE va fi încadrat de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Ocuparea posturilor didactice rezervate/vacante/nouînfiinţate din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi din cabinetele logopedice interşcolare se realizeazã prin concurs.
    (3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice este organizat de cãtre CJRAE/CMBRAE prin intermediul comisiei de concurs, aprobatã de consiliul de administraţie, care valideazã rezultatele concursului.
    (4) Ocuparea posturilor didactice auxiliare şi administrative se va realiza în baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 1/2011.
    ART. 19
    CJRAE/CMBRAE poate sã angajeze colaboratori în regim de cumul sau platã cu ora, fãrã a depãşi numãrul de posturi/catedre aprobat anual.
    ART. 20
    Personalul didactic auxiliar şi nedidactic îşi desfãşoarã activitatea având durata timpului de muncã de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.

    CAP. V
    Evaluarea personalului

    ART. 21
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişe de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaboreazã şi se avizeazã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie. În funcţie de aceste documente se realizeazã evaluarea anualã a acestor categorii de personal.
    ART. 22
    Evaluarea anualã a directorului CJRAE/CMBRAE se face de cãtre consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice, elaborate de cãtre acesta.
    ART. 23
    Evaluarea personalului didactic care îşi desfãşoarã activitatea în centre şi cabinete de asistenţã psihopedagogicã şi centre şi cabinete logopedice interşcolare se realizeazã conform art. 19 din anexa nr. 1 şi art. 20 din anexa nr. 2.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 24
    În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, fiecare CJRAE, precum şi CMBRAE îşi vor elabora propriul regulament de ordine interioarã.
    ART. 25
    Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã este prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 26
    Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare este prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 27
    Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivã este prevãzut în anexa nr. 3.
    ART. 28
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.
    ART. 29
    Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ANEXA 1
   --------
la regulament
-------------

                                REGULAMENT-CADRU
                 privind organizarea şi funcţionarea centrelor
              judeţene/al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor
                          de asistenţã psihopedagogicã

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Centrele judeţene de asistenţã psihopedagogicã (CJAP), respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţã Psihopedagogicã (CMBAP) sunt structuri în cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţã Educaţionalã (CMBRAE) ce oferã servicii de asistenţã psihopedagogicã/psihologicã, în baza prevederilor art. 99 alin. (6) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care funcţioneazã în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti şi sunt finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de cãtre CJRAE/CMBRAE.
    (2) Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã funcţioneazã în unitãţi de învãţãmânt preuniversitar şi asigurã asistenţã psihopedagogicã unui numãr de 800 de elevi sau de 400 de preşcolari.
    (3) Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã funcţioneazã în unitãţile de învãţãmânt la care sunt înmatriculaţi cel puţin 800 de elevi. Unitãţile de învãţãmânt cu mai puţin de 800 de elevi beneficiazã de serviciile de asistenţã psihopedagogicã ale unui cabinet interşcolar de asistenţã psihopedagogicã.
    (4) Cabinetul interşcolar de asistenţã psihopedagogicã oferã servicii de asistenţã psihopedagogicã unui numãr de cel puţin douã unitãţi de învãţãmânt care împreunã au un efectiv de 400 de preşcolari sau 800 de elevi.
    ART. 2
    (1) CJAP/CMBAP sunt instituţii subordonate financiar, metodologic şi organizatoric CJRAE/CMBRAE.
    (2) Activitãţile cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã sunt coordonate metodologic de cãtre CJAP/CMBAP.
    (3) De activitatea CJAP/CMBAP rãspund coordonatorul CJAP/CMBAP şi directorul CJRAE/CMBRAE.
    (4) Finanţarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    (5) CJAP/CMBAP prezintã, la cererea directorului CJRAE/CMBRAE, rapoarte periodice privind activitatea proprie. Art. 3. - (1) CJAP/CMBAP organizeazã acţiuni de cunoaştere şi consiliere psihopedagogicã a preşcolarilor/elevilor, realizate individual şi colectiv, acţiuni cu pãrinţii şi cu cadrele didactice, prin consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni de colaborare cu comunitãţile locale, în scopul orientãrii şcolare şi profesionale, orientãrii carierei elevilor, activitãţi de consiliere individualã şi de grup a elevilor cu manifestãri deviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate şi evaluate periodic de CJRAE/CMBRAE.
    (2) Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã din unitãţile de învãţãmânt asigurã în permanenţã informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogicã a preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a pãrinţilor şi a cadrelor didactice şi de colaborare cu comunitãţile locale, în scopul orientãrii şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.
    ART. 4
    Consiliul judeţean/local asigurã, prin intermediul CJRAE/CMBRAE, tuturor centrelor şi cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã spaţii şi dotãri corespunzãtoare în cabinete destinate exclusiv desfãşurãrii activitãţilor de cunoaştere şi consiliere psihopedagogicã a preşcolarilor/elevilor în cadrul unitãţilor de învãţãmânt, cu sprijinul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    ART. 5
    CJAP/CMBAP colaboreazã în cadrul CJRAE/CMBRAE cu unitãţi şi instituţii de învãţãmânt, cu direcţiile generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului, cu agenţiile judeţene de ocupare şi formare profesionalã, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu inspectoratul judeţean de poliţie - compartimentul prevenire, precum şi cu alte persoane juridice care au atribuţii în domeniul educaţiei.
    ART. 6
    Orientarea şcolarã şi profesionalã, precum şi alte activitãţi desfãşurate în cadrul CJAP/CMBAP şi în cabinetele de asistenţã psihopedagogicã se realizeazã prin intervenţie, asistenţã psihologicã, metode psihopedagogice şi de consiliere în carierã.

    CAP. II
    Organizarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã

    ART. 7
    (1) Categoriile de personal care funcţioneazã în cadrul CJAP/CMBAP sunt:
    a) personal de conducere;
    b) personal didactic;
    c) personal didactic auxiliar.
    (2) Personalul de conducere - coordonatorul CJAP/CMBAP - poate fi profesor cu specializarea în pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie ori psihopedagogie specialã sau, în mod excepţional, profesor absolvent al Facultãţii de Filosofie-Istorie, promoţiile 1978-1989, grupe opţionale de psihologie, pedagogie, sociologie, având cel puţin gradul didactic II şi o vechime de minimum 5 ani în activitatea de asistenţã psihopedagogicã.
    (3) Ocuparea funcţiei de coordonator al CJAP/CMBAP se face prin concurs organizat de consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului privind organizarea şi desfãşurarea concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din unitãţile de învãţãmânt.
    (4) Coordonatorul CJAP/CMBAP este degrevat parţial de norma didacticã, cu obligaţie de catedrã de 4-6 ore, constând în activitãţi de consiliere psihopedagogicã, conform art. 9 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unitãţile de învãţãmânt, unitãţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.
    (5) Salarizarea coordonatorului CJAP/CMBAP se face conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 8
    În cadrul CJAP/CMBAP/cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã, funcţia didacticã este de consilier şcolar, prin care se înţelege: profesor psihopedagog/psihopedagogie specialã, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagog cu specializãri conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    ART. 9
    În cadrul CJAP/CMBAP funcţiile didactice auxiliare sunt: asistent social, informatician şi secretar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    ART. 10
    Structura organizatoricã, statul de funcţii şi numãrul de personal didactic şi didactic auxiliar din structura CJAP/CMBAP sunt aprobate anual de cãtre inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la propunerea CJRAE/CMBRAE.
    ART. 11
    Posturile de profesori consilieri şcolari din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã sunt prevãzute în statul de funcţii al CJRAE/CMBRAE.
    ART. 12
    Încadrarea CJAP/CMBAP, precum şi a cabinetelor şcolare şi interşcolare de asistenţã psihopedagogicã cu personal didactic şi didactic auxiliar se face pe baza concursului organizat de cãtre CJRAE/CMBRAE şi avizat de cãtre inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

    CAP. III
    Funcţionarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã

    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea normei didactice

    ART. 13
    (1) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cadrul CJAP/CMBAP se stabileşte în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cadrul CJAP/CMBAP cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate astfel:
    a) 18 ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de asistenţã psihopedagogicã, desfãşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, consiliere, orientare, reorientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de consiliere a pãrinţilor şi a cadrelor didactice;
    b) 22 de ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea mãsurilor şi întocmirea programelor de intervenţie şi evaluare psihopedagogicã, activitãţi de documentare ştiinţificã, colaborarea cu comunitãţile locale, participarea la şedinţe cu pãrinţii, la comisiile metodice şi consiliile pedagogice cu tematicã specificã, centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor informative pe problematica orientãrii şcolare şi profesionale la nivel judeţean, întocmirea şi realizarea de programe de informare şi consiliere privind cariera, elaborarea unor studii sociopsihopedagogice.
    ART. 14
    (1) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã se stabileşte în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate astfel:
    a) 18 ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de asistenţã psihopedagogicã, desfãşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor, pãrinţilor, cadrelor didactice, activitãţi/ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii, în funcţie de solicitãrile unitãţii de învãţãmânt şi în acord cu planul-cadru;
    b) 22 de ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea mãsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţionalã, activitãţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunitãţile locale, participarea la şedinţe şi lectorate cu pãrinţii, la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematicã specificã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile CJAP/CMBAP şi ale cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã

    ART. 15
    CJAP/CMBAP au urmãtoarele atribuţii:
    a) oferã informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, pãrinţi şi cadre didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoalã-elevi-pãrinţi;
    b) asigurã prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determinã tulburãri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) realizeazã investigarea psihopedagogicã a copiilor şi elevilor;
    d) propun şi organizeazã programe de orientare a carierei elevilor în unitãţile de învãţãmânt;
    e) asigurã servicii de consiliere şi cursuri pentru pãrinţi;
    f) coordoneazã şi sprijinã cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi cabinetele interşcolare din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar;
    g) colaboreazã cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesionalã;
    h) sprijinã şi asigurã asistenţa şi consilierea metodologicã a cadrelor didactice;
    i) elaboreazã studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificãrile profesionale prin învãţãmântul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unitãţi de învãţãmânt din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;
    j) sunt implicate alãturi de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în examinarea propunerilor tuturor unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
    k) monitorizeazã proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autoritãţile din învãţãmânt, autoritãţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupãri în domeniu vizând problematica consilierii, orientãrii şcolare, profesionale şi a carierei elevilor;
    l) monitorizeazã, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburãri comportamentale din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete şcolare, urmând sã prezinte rapoarte semestriale;
    m) recomandã pãrinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa - centre logopedice, comisii de expertizã, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
    n) coordoneazã şi sprijinã cadrele didactice din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã în vederea perfecţionãrii curente şi prin grade didactice;
    o) colaboreazã cu cabinetele logopedice;
    p) colaboreazã cu mediatorii şcolari;
    q) asigurã servicii de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
    r) organizeazã grupuri de intervizare;
    s) coordoneazã proiectele şi activitãţile de consiliere individualã şi de grup ale elevilor cu manifestãri deviante.
    ART. 16
    Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi cabinetele interşcolare de asistenţã psihopedagogicã au urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, pãrinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoalã-elevi-pãrinţi etc.;
    b) asigurã, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determinã tulburãri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) realizeazã investigarea psihopedagogicã a copiilor şi elevilor;
    d) propun şi organizeazã programe de orientare şcolarã, profesionalã şi a carierei elevilor în unitãţile de învãţãmânt unde îşi desfãşoarã activitatea;
    e) propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personalã a elevilor;
    f) asigurã servicii de consiliere şi cursuri pentru pãrinţi;
    g) sprijinã şi asigurã asistenţã şi consilierea metodologicã a cadrelor didactice;
    h) elaboreazã studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificãrile profesionale din învãţãmântul profesional şi liceal;
    i) recomandã pãrinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor - centre logopedice, comisii de expertizã, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
    j) colaboreazã cu cabinetele logopedice;
    k) colaboreazã cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;
    l) colaboreazã cu mediatorii şcolari;
    m) asigurã servicii de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
    n) colaboreazã cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferã servicii şi desfãşoarã activitãţi în sfera educaţionalã.
    ART. 17
    (1) Profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã are urmãtoarele obligaţii în unitatea de învãţãmânt preuniversitar unde îşi desfãşoarã activitatea:
    a) stabilirea, aprobarea şi afişarea programului de lucru la cabinetul de asistenţã psihopedagogicã;
    b) prezentarea în consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt a unui raport de activitate semestrial care sã cuprindã informaţii privind: numãrul de copii/elevi, pãrinţi, cadre didactice care au beneficiat de servicii de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã, mãsurile ameliorative propuse pentru situaţiile de crizã, situaţiile speciale şi mãsurile întreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informaţii solicitate de unitatea de învãţãmânt;
    c) colaborarea cu personalul didactic al unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã;
    d) participarea la consiliile profesorale, şedinţele cu pãrinţii şi, dupã caz, la alte acţiuni organizate de unitatea de învãţãmânt;
    e) organizarea de lectorate pentru pãrinţi cu tematicã specificã;
    f) participarea, la solicitarea unitãţii de învãţãmânt, la diverse proiecte şi programe educaţionale.
    (2) Unitatea de învãţãmânt are urmãtoarele obligaţii faţã de profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã:
    a) asigurã spaţiul pentru funcţionarea cabinetului, necesar desfãşurãrii în cele mai bune condiţii a activitãţilor de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã;
    b) asigurã serviciile de igienizare şi dotare a cabinetului de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã;
    c) asigurã toate drepturile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 18
    Consilierii şcolari care îşi desfãşoarã activitatea în cabinetele de asistenţã psihopedagogicã şi în cabinetele interşcolare de asistenţã psihopedagogicã vor utiliza urmãtoarele documente: planul de activitãţi, registrul de evidenţã a activitãţilor, fişa de consiliere/psihopedagogicã, fişe de orientare a carierei şi alte documente specifice activitãţii de consiliere.
    ART. 19
    (1) Atribuţiile personalului de conducere, ale personalului didactic, ale personalului didactic auxiliar şi ale personalului nedidactic din centrele şi cabinetele de asistenţã psihopedagogicã sunt prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în regulamentul de ordine interioarã ale CJAP/CMBAP, precum şi în fişa postului şi sunt monitorizate anual de cãtre CJRAE/CMBRAE.
    (2) Fişele de post se aprobã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, respectiv de cãtre coordonatorul CJAP/CMBAP, cu avizul consiliului de administraţie, pentru personalul din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea personalului

    ART. 20
    Evaluarea anualã a coordonatorului CJAP/CMBAP se face de cãtre consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice, propuse de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE şi avizate de cãtre consiliul de administraţie.
    ART. 21
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic din cadrul CJAP/CMBAP şi din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişe de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaboreazã şi se avizeazã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP. În funcţie de aceste documente se realizeazã evaluarea anualã a profesorilor consilieri şcolari.
    ART. 22
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic auxiliar vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişele de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaboreazã şi se avizeazã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP, în funcţie de aceste documente realizându-se evaluarea anualã a personalului didactic auxiliar.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CJAP/CMBAP, precum şi a cabinetelor de asistenţã psihopedagogicã se asigurã în baza prevederilor art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 24
    CJAP/CMBAP, precum şi cabinetele de asistenţã psihopedagogicã pot beneficia în cadrul CJRAE/CMBRAE de sprijin material şi financiar din partea unor persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 25
    Spaţiile destinate activitãţilor de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã din unitãţile de învãţãmânt vor fi folosite pentru acest tip de activitãţi. În mod excepţional, în situaţia în care nu existã suficiente spaţii, consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt stabileşte utilizarea cabinetelor de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã şi pentru alte activitãţi şcolare.
    ART. 26
    Personalul didactic şi didactic auxiliar din cadrul CJAP/CMBAP, precum şi din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã beneficiazã de toate drepturile prevãzute de Legea nr. 1/2011.


    ANEXA 2
    -------
la regulament
-------------

                                REGULAMENT-CADRU
                      privind organizarea şi funcţionarea
                centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, denumite în continuare CLI, sunt structuri de învãţãmânt special integrat ale învãţãmântului preuniversitar, finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de centrul judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã (CJRAE)/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţã Educaţionalã (CMBRAE).
    (2) CLI sunt structuri de învãţãmânt special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, care prezintã tulburãri de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultãţi de învãţare specifice.
    ART. 2
    Activitatea desfãşuratã în CLI constã în terapia tulburãrilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzãtoare principalelor disfuncţionalitãţi ale limbajului şi comunicãrii.
    ART. 3
    Activitatea desfãşuratã în CLI constã în terapia tulburãrilor de limbaj şi de comunicare. În competenţa profesorilor logopezi din cadrul CLI intrã urmãtoarele tulburãri de limbaj şi de comunicare:
    a) tulburãrile de pronunţie/articulare;
    b) tulburãrile de ritm şi fluenţã a vorbirii;
    c) tulburãrile limbajului scris-citit;
    d) tulburãrile de dezvoltare a limbajului;
    e) tulburãrile de voce;
    f) alte tulburãri de limbaj care influenţeazã negativ adaptarea şcolarã şi socialã a copiilor.
    ART. 4
    Activitatea desfãşuratã în CLI are urmãtoarele obiective:
    a) depistarea, evaluarea şi identificarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari înscrişi sau nu în grãdiniţe şi la şcolarii mici;
    b) asigurarea caracterului preventiv al activitãţii de terapie logopedicã, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburãri de limbaj înscrişi în grãdiniţe, în scopul prevenirii instalãrii dificultãţilor de învãţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolarã;
    c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolarã şi socialã;
    d) corectarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuãrii riscului de eşec şcolar;
    e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizatã a copiilor/elevilor cu tulburãri de limbaj şi comunicare.
    ART. 5
    Activitatea de îndrumare logopedicã a cadrelor didactice din învãţãmântul preşcolar şi primar cu privire la activitatea de intervenţie logopedicã se realizeazã de cãtre profesorii logopezi din CLI prin:
    a) participarea/organizarea la/unor acţiuni de informare şi consiliere logopedicã în unitãţile şcolare şi preşcolare arondate fiecãrui profesor logoped;
    b) acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedicã a cadrelor didactice din şcoli şi grãdiniţe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburãrilor uşoare de limbaj;
    c) dezbateri tematice privind importanţa consolidãrii limbajului în procesul dezvoltãrii generale a copilului, condiţie esenţialã a unei integrãri şcolare şi sociale optime.
    ART. 6
    Încadrarea cu personal didactic calificat a CLI se face conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 7
    (1) Intervenţiile logopedice se desfãşoarã în centre logopedice, cabinete logopedice, organizate de regulã în şcolile sau în grãdiniţele de masã.
    (2) Spaţiile destinate activitãţilor de logopedie din cadrul unitãţilor de învãţãmânt vor fi folosite pentru acest tip de activitãţi. În mod excepţional, în situaţia în care nu existã suficiente spaţii, consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt stabileşte utilizarea cabinetelor de logopedie şi pentru alte activitãţi şcolare.
    (3) Identificarea spaţiilor unde se desfãşoarã activitãţile logopedice se stabileşte de cãtre unitãţile de învãţãmânt, în colaborare cu profesorul logoped, asigurându-se pe parcursul zilei accesul pãrinţilor şi al copiilor în cabinet.
    (4) Într-un CLI pot funcţiona unul sau mai multe cabinete logopedice, în funcţie de numãrul copiilor şi al elevilor din unitãţile de învãţãmânt din zona arondatã/sector care au nevoie de terapie logopedicã, precum şi de numãrul profesorilor logopezi normaţi şi încadraţi.
    (5) Activitatea logopedicã se desfãşoarã în cabinetele logopedice dotate conform normelor metodologice cu cel mult 2 profesori logopezi, care îşi planificã activitãţile în ture diferite.
    (6) Unitãţile de învãţãmânt au urmãtoarele obligaţii faţã de profesorii logopezi din CLI:
    a) asigurã spaţiul necesar desfãşurãrii în cele mai bune condiţii a activitãţii de terapie logopedicã;
    b) asigurã servicii de igienizare a cabinetelor de terapie logopedicã;
    c) asigurã toate drepturile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 8
    (1) Finanţarea CLI se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (1) Finanţarea CLI se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Conform prevederilor legale, CLI pot beneficia de sponsorizãri din partea unor persoane fizice şi juridice, a unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale.

    CAP. II
    Normarea, încadrarea şi organizarea activitãţii profesorilor logopezi

    ART. 9
    (1) Numãrul posturilor de profesori logopezi se stabileşte de cãtre CJRAE/CMBRAE conform prevederilor legale, cu avizul consiliului judeţean/inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în funcţie de:
    a) numãrul copiilor din grãdiniţe;
    b) numãrul elevilor din clasele I-IV;
    c) în unitãţile cu predare în limba minoritãţilor naţionale, profesorii logopezi vor satisface condiţiile de limbã.
    (2) Un profesor logoped acoperã o zonã de intervenţie/ circumscripţie logopedicã de cel puţin 500 de copii/elevi din grãdiniţe şi din clasele I-IV.
    (3) Repartizarea zonelor de intervenţie din teritoriul alocat CLI se realizeazã de cãtre comisia metodicã a CLI, în funcţie de numãrul copiilor/elevilor şi de numãrul de profesori logopezi încadraţi. Se va ţine cont şi de apropierea unitãţilor de învãţãmânt arondate de CLI.
    (4) Depistarea copiilor/elevilor cu tulburãri de limbaj din zona de intervenţie logopedicã arondatã, planificarea activitãţii şi programarea copiilor la cabinet se vor realiza în decurs de o lunã de la începutul fiecãrui an şcolar.
    (5) Activitãţile de reevaluare/reexaminare se realizeazã la începutul semestrului al II-lea, timp de douã sãptãmâni.
    ART. 10
    (1) Pe parcursul unui an şcolar un profesor logoped lucreazã cu un efectiv de 15-40 copii/elevi cu tulburãri de limbaj.
    (2) Norma didacticã aferentã postului de profesor logoped din CLI cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate astfel:
    a) 16 ore/sãptãmânã desfãşurate în cadrul CLI, care constau în: depistarea, evaluarea şi identificarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare; corectarea tulburãrilor de limbaj şi de comunicare prin programe de intervenţie specifice; consilierea pãrinţilor şi a cadrelor didactice în problematica specificã;
    b) 24 de ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea mãsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie logopedicã, activitãţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunitãţile locale.
    (3) Activitatea logopedicã se poate desfãşura zilnic între orele 8,00-19,00, în cabinetele logopedice din sediu, în CLI, în funcţie de orarul unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din care provin copiii.
    (4) Durata unei activitãţi de terapie logopedicã este de regulã de 45 de minute, realizându-se în afara orelor de curs.
    (5) Forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2-4 copii sau individual, în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) tipul tulburãrii de limbaj;
    b) gravitatea tulburãrii de limbaj;
    c) vârsta copilului/elevului;
    d) colaborarea cu familia, vizând receptivitatea, implicarea activã în procesul terapeutic, posibilitatea de rãspuns la programarea propusã etc.
    ART. 11
    (1) Activitatea profesorilor logopezi din CLI se desfãşoarã în conformitate cu atribuţiile şi responsabilitãţile prevãzute în fişa postului, precum şi cu normele deontologice ale profesiei.
    (2) Activitatea este eşalonatã în etape şi vizeazã urmãtoarele obiective specifice:
    a) identificarea, depistarea şi înregistrarea copiilor sesizaţi din zona de intervenţie logopedicã, examinarea de cãtre fiecare profesor logoped, la începutul fiecãrui an şcolar, a tuturor copiilor preşcolari din grupele mari din grãdiniţe, a elevilor din clasa pregãtitoare şi a celor din clasa I din toate unitãţile care aparţin circumscripţiei logopedice;
    b) înregistrarea copiilor cu tulburãri de limbaj în fişele de depistare avizate de cãtre directorul unitãţii în care s-a fãcut depistarea;
    c) convocarea copiilor cu tulburãri de limbaj la CLI, pe bazã de invitaţii scrise adresate pãrinţilor;
    d) examinarea logopedicã complexã şi psihopedagogicã a copiilor consiliaţi/sprijiniţi, în colaborare cu familia, cu cadrele didactice şi cu consilierul şcolar, acolo unde este cazul, în scopul identificãrii tuturor factorilor care au influenţat evoluţia limbajului şi a comunicãrii copilului;
    e) formularea diagnosticului şi prognosticului pentru fiecare copil/elev evaluat;
    f) proiectarea activitãţii de terapie a tulburãrilor de limbaj şi de comunicare identificate;
    g) intervenţia terapeutic-recuperatorie în concordanţã cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor examinaţi;
    h) evaluarea periodicã a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activitãţii de intervenţie.
    ART. 12
    Evidenţa copiilor/elevilor cu tulburãri de limbaj se realizeazã prin urmãtoarele documente:
    a) fişe de depistare;
    b) registre de evidenţã a copiilor cu tulburãri de limbaj care sunt consiliaţi/sprijiniţi în CLI, realizate pe an şcolar;
    c) registre de evidenţã a prezenţei copiilor la şedinţele de corectare programate;
    d) fişa logopedicã - instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului terapeutic şi a dinamicii corectãrii;
    e) programe de terapie logopedicã pe tip de tulburare.
    ART. 13
    (1) Coordonarea metodologicã a profesorilor logopezi din CLI este asiguratã de cãtre un profesor logoped coordonator, care conduce şi comisia metodicã a CLI respectiv.
    (2) Profesorul logoped coordonator este numit prin decizie a directorului CJRAE/CMBRAE, la propunerea comisiei metodice a profesorilor logopezi, ca urmare a respectãrii procedurii interne.
    (3) Procedura internã este elaboratã de cãtre consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE.
    ART. 14
    Relaţiile profesorului logoped cu directorii unitãţilor şcolare sunt relaţii de colaborare, comunicare şi sunt circumscrise de normele etico-profesionale.
    ART. 15
    Normele de încadrare, salarizare şi premiere a profesorilor logopezi din CLI se stabilesc conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 16
    (1) În CLI pot fi încadraţi profesori logopezi cu specializãrile psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie, în baza prevederilor art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Formarea iniţialã, încadrarea şi formarea continuã a cadrelor didactice din CLI se reglementeazã prin legislaţia şcolarã în vigoare.
    ART. 17
    Consiliile locale/ale sectoarelor municipiului Bucureşti asigurã unitãţilor de învãţãmânt în care funcţioneazã CLI baza materialã necesarã desfãşurãrii eficiente a activitãţii: mobilier, echipamente, aparaturã specificã.
    ART. 18
    Baza materialã recomandatã a cabinetelor logopedice cuprinde urmãtoarele:
    a) material didactic: audiovideo, oglindã logopedicã, copiator, calculator, truse logopedice, atlase logopedice, jocuri pentru dezvoltarea limbajului, casete, dischete etc.;
    b) materiale psihopedagogice speciale: teste pentru examinarea limbajului, probe pentru cunoaşterea vârstei psihologice;
    c) teste de evaluare a proceselor psihice;
    d) probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe.

    CAP. III
    Evaluarea personalului

    ART. 19
    Evaluarea anualã a coordonatorului CLI se face de cãtre consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice propuse de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE şi avizate de cãtre consiliul de administraţie.
    ART. 20
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic din CLI vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişele de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaboreazã şi se avizeazã anual de cãtre directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CLI, în funcţie de aceste documente realizându-se evaluarea anualã a profesorilor logopezi.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    Reţeaua care cuprinde CLI este propusã de CJRAE/CMBRAE şi este avizatã pentru conformitate de cãtre inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
    ART. 22
    CLI sunt numerotate la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.
    ART. 23
    În vederea integrãrii şi reabilitãrii copiilor/elevilor cu cerinţe educative speciale în/prin comunitate, inspectoratele şcolare vor aviza un numãr suficient de posturi de profesor logoped, corelat cu populaţia şcolarã.
    ART. 24
    Personalul didactic din CLI beneficiazã de toate drepturile prevãzute în Legea nr. 1/2011.


    ANEXA 3
   --------
la regulament
-------------

                                REGULAMENT-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivã

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã reprezintã cadrul instituţional de acţiune care asigurã accesul la educaţie tuturor copiilor, prin educaţie formalã şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi atât în învãţãmântul special, cât şi în învãţãmântul de masã, precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora.
    (2) Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã este o unitate de învãţãmânt cu personalitate juridicã, care face parte din reţeaua şcolarã, fiind organizatã de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, având ca scop şi finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea şi integrarea şcolarã şi socialã a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienţe.
    (3) Activitãţile specifice procesului de învãţãmânt din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se aflã sub îndrumarea şi coordonarea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, iar documentele emise vor fi echivalente celor emise de orice unitate de învãţãmânt preuniversitar din ţarã.
    (4) În sensul prezentului regulament-cadru, termenii şi sintagmele specifice învãţãmântului special şi special integrat se definesc dupã cum urmeazã:
    a) deficienţã - absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcţii anatomice, fiziologice sau psihice a individului, rezultând în urma unei maladii, unui accident ori a unei perturbãri, care îi împiedicã participarea normalã la activitate în societate;
    b) incapacitate - limitãri funcţionale cauzate de disfuncţionalitãţi, deficienţe fizice, intelectuale sau senzoriale, de condiţii de sãnãtate ori de mediu şi care reduc posibilitatea individului de a realiza o activitate motricã sau cognitivã ori un comportament;
    c) dizabilitate - rezultatul sau efectul unor relaţii complexe dintre starea de sãnãtate a individului, factorii personali şi factorii externi care reprezintã circumstanţele de viaţã ale acestui individ;
    d) educaţie specialã - ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activitãţilor de învãţare şi asistenţã complexã de recuperare-compensare psihoterapeuticã, medicalã, socialã şi culturalã, adaptate persoanelor care nu reuşesc independent sã atingã, temporar sau pe toatã durata şcolarizãrii, un nivel de dezvoltare corespunzãtor vârstei, pentru formarea competenţelor de bazã în vederea pregãtirii pentru viaţa de adult;
    e) integrare şcolarã - procesul de adaptare a persoanei cu cerinţe educaţionale speciale la normele şi cerinţele şcolii pe care o urmeazã, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasa) şi de desfãşurare cu succes a activitãţilor şcolare;
    f) incluziune şcolarã - procesul permanent de îmbunãtãţire a serviciilor oferite de unitãţile de învãţãmânt pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii comunitãţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultãţile acestora;
    g) cerinţe educaţionale speciale (CES) - necesitãţi educaţionale suplimentare, complementare, care solicitã o şcolarizare adaptatã particularitãţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburãri/dificultãţi de învãţare, precum şi o asistenţã complexã.
    ART. 2
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã colaboreazã cu unitãţi de învãţãmânt, cu unitãţi conexe ale învãţãmântului preuniversitar, cu universitãţile, cu direcţiile judeţene de asistenţã socialã şi protecţia copilului, cu autoritãţile locale, cu operatorii economici, cu organizaţii neguvernamentale, cu reprezentanţi ai comunitãţii locale, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate care au preocupãri în domeniul educaţiei.
    ART. 3
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã dispune de planuri de învãţãmânt, programe şcolare, de manuale şi metodologii didactice alternative, adaptate tipului şi gradului de dizabilitate, în baza prevederilor art. 53 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

    CAP. II
    Scopul, obiectivele, responsabilitãţile şi atribuţiile centrului şcolar pentru educaţie incluzivã

    ART. 4
    Scopul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã este reprezentat de instruirea, educarea, recuperarea şi integrarea socialã a copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES.
    ART. 5
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã desfãşoarã activitãţi de predare-învãţare-evaluare, normate în baza legislaţiei în vigoare, şi dezvoltã servicii educaţionale în domeniul educaţiei incluzive, de tipul: formare, informare, documentare, consiliere, proiecte şi programe etc.
    ART. 6
    Obiectivele centrului şcolar pentru educaţie incluzivã sunt urmãtoarele:
    a) intervenţia directã, prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi: copii/elevi/tineri cu CES, pãrinţi, cadre didactice din şcolile de masã, membri ai comunitãţii locale;
    b) informarea, formarea continuã/perfecţionarea şi consilierea personalului didactic în domeniul educaţiei incluzive;
    c) oferirea de suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de masã;
    d) oferirea de servicii de învãţare, de pregãtire pentru viaţa de adult.
    ART. 7
    (1) Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã are urmãtoarele atribuţii:
    a) realizeazã depistarea precoce şi asigurã intervenţia timpurie în cazul copiilor cu CES;
    b) şcolarizeazã copii/elevi/tineri cu diverse grade şi tipuri de deficienţã;
    c) realizeazã terapii specifice pentru copiii cu CES din învãţãmântul special şi din învãţãmântul de masã;
    d) evalueazã şi urmãreşte evoluţia şcolarã a copiilor cu CES prin intermediul comisiei interne de expertizã complexã;
    e) întocmeşte dosarul copiilor/elevilor/tinerilor cu CES şi îl trimite cãtre comisia de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţã educaţionalã (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţã Educaţionalã (CMBRAE);
    f) face propuneri de reorientare dinspre şcoala specialã spre şcoala de masã şi invers, prin intermediul comisiei interne de expertizã complexã, în baza prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;
    g) realizeazã şi aplicã planuri de servicii individualizate pentru fiecare copil/elev evaluat;
    h) realizeazã adaptãri curriculare şi asigurã asistenţa psihoeducaţionalã a copiilor/elevilor cu CES integraţi, prin profesori itineranţi şi de sprijin;
    i) propune servicii de sprijin şi/sau terapii specifice, dupã caz;
    j) oferã consiliere şi asistenţã psihopedagogicã cadrelor didactice din învãţãmântul de masã care furnizeazã programe de educaţie remedialã;
    k) promoveazã învãţãmântul incluziv;
    l) asigurã şcolarizarea şi asistenţa educaţionalã şi terapeuticã a copiilor/elevilor nedeplasabili, prin forme de şcolarizare la domiciliul elevului, cu frecvenţã redusã, cu scutire de frecvenţã, comasate etc.;
    m) monitorizeazã evoluţia copiilor/elevilor cu CES;
    n) oferã asistenţã socialã şi servicii în regim de semiinternat/internat/centru de zi pentru copiii/elevii cu CES care solicitã acest lucru; informeazã şi consiliazã familiile copiilor/elevilor cu CES cu privire la problematica educaţiei acestora;
    o) participã, împreunã cu CJRAE/CMBRAE, la activitãţi de informare, formare, perfecţionare şi documentare a cadrelor didactice din învãţãmântul obişnuit şi special care se ocupã de educaţia copiilor cu CES;
    p) valorificã experienţa psihopedagogicã pozitivã şi promoveazã ideile moderne privind educaţia specialã prin publicaţii de specialitate periodice, prin cercetare aplicativã şi prin crearea de mijloace didactice;
    q) asigurã resursele umane şi materiale necesare realizãrii practicii pedagogice în domeniul educaţiei speciale;
    r) desfãşoarã activitãţi de cercetare şi consultanţã metodicoştiinţificã;
    s) asigurã propria dezvoltare instituţionalã prin mijloacele legale disponibile (granturi, proiecte de finanţare, sponsorizãri, donaţii, parteneriate etc.);
    t) colaboreazã cu instituţiile care promoveazã alternativele educaţionale aprobate şi cu toate instituţiile din comunitatea localã implicate în problematica copiilor;
    u) în vederea obţinerii unei calificãri şi a integrãrii în viaţa activã a tinerilor cu CES, se pot organiza ateliere protejate, în baza prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Atribuţiile personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic al centrelor şcolare pentru educaţie inclusivã sunt derivate din atribuţiile prevãzute la alin. (1) şi sunt stipulate în fişa postului.

    CAP. III
    Serviciile oferite de centrul şcolar pentru educaţie incluzivã şi beneficiarii acestor servicii

    ART. 8
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã asigurã urmãtoarele servicii specializate:
    a) educaţie specialã şi specializatã a copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilitãţi;
    b) compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultãţi de învãţare, dificultãţi de dezvoltare, dificultãţi de adaptare, tulburãri de limbaj, tulburãri de comportament, dizabilitãţi mintale, senzoriale, fizice, neuromotorii şi asociate;
    c) evaluarea psihopedagogicã a competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a;
    d) evaluarea, diagnosticarea, orientarea şcolarã şi profesionalã a elevilor din clasa a IX-a;
    e) asistenţã educaţionalã şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integraţi în unitãţile de învãţãmânt de masã;
    f) informare şi consiliere pentru pãrinţi;
    g) informarea şi consilierea cadrelor didactice;
    h) cercetare psihopedagogicã şi elaborare de studii de specialitate;
    i) testare şi consiliere psihologicã.
    ART. 9
    De serviciile centrului şcolar pentru educaţie incluzivã beneficiazã:
    a) preşcolari şi şcolari din învãţãmântul special şi din cel de masã;
    b) pãrinţi sau aparţinãtori legali ai copiilor;
    c) personalul angajat în unitãţile de învãţãmânt sau în alte instituţii care acţioneazã în domeniul educaţiei speciale a copiilor;
    d) elevi/studenţi care efectueazã module de practicã pedagogicã;
    e) membri ai comunitãţii locale.

    CAP. IV
    Comisia internã de expertizã complexã
    ART. 10
    În vederea exercitãrii în mod corespunzãtor a atribuţiilor care îi revin comisiei de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE, în fiecare unitate de învãţãmânt cu personalitate juridicã din învãţãmântul special se înfiinţeazã şi funcţioneazã comisia internã de expertizã complexã.
    ART. 11
    Comisia internã de expertizã complexã are ca scop principal realizarea unei evaluãri complexe (fizice, psihologice, intelectuale şi sociale) a copilului/elevului/tânãrului cu CES în vederea sprijinirii comisiei de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE în luarea unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.
    ART. 12
    Comisia internã de expertizã complexã are urmãtoarele atribuţii:
    a) efectueazã monitorizarea completã a activitãţii copiilor/elevilor/tinerilor din zona sa de acţiune, sector, judeţ, indiferent de forma de şcolarizare pe care o urmeazã;
    b) valideazã/invalideazã diagnosticul psihologic şi cel educaţional;
    c) transmite comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învãţãmântul special şi special integrat, precum şi recomandãri psihologice de orientare şcolarã şi profesionalã;
    d) transmite comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE dosarul complet al copiilor/elevilor/tinerilor care au întrerupt şcolarizarea, au studii incomplete, nu au urmat nicio formã de şcolarizare, au depãşit cu peste 3 ani vârsta clasei şcolare, aflaţi în situaţie de repetenţie sau cu dificultãţi grave de învãţare, care au tulburãri de comportament ori au fost marginalizaţi şi face recomandãri psihologice de orientare şcolarã şi profesionalã;
    e) asigurã repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din unitãţile şcolare de învãţãmânt special la începutul anului şcolar, dupã criterii obiective (diagnostic, gradul deficienţei, nivelul psihointelectual, gradul de integrare socio-şcolarã);
    f) elaboreazã, realizeazã şi urmãreşte realizarea planului de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES;
    g) fundamenteazã din punct de vedere psihopedagogic reevaluarea absolvenţilor clasei a IX-a din unitãţi de învãţãmânt special, în vederea orientãrii profesionale;
    h) efectueazã reevaluarea anualã a copiilor/elevilor cu CES (la cererea pãrinţilor, reprezentantului legal sau a cadrelor didactice), în vederea orientãrii şcolare;
    i) propune comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE schimbarea diagnosticului sau reorientarea şcolarã cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertizã şcolarã ori în situaţia în care se constatã schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul.
    ART. 13
    Categoriile de copii/elevi/tineri evaluate de comisia internã de expertizã complexã sunt urmãtoarele:
    a) toţi copiii/elevii/tinerii cu CES înscrişi în învãţãmântul special şi special integrat;
    b) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre CJRAE/CMBRAE;
    c) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre conducerile unitãţilor din învãţãmântul de masã;
    d) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre pãrinţii acestora;
    e) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre centrele de plasament;
    f) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre centrele de primire a minorilor; copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre medicii de familie, medicii pediatri, medicii neuropsihiatri, medicii oftalmologi, medicii neurologi, medicii ORL-işti;
    g) copiii/elevii/tinerii propuşi spre evaluare de cãtre unitãţile de învãţãmânt cu dublã subordonare: Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sãnãtãţii etc.
    ART. 14
    Comisia internã de expertizã complexã se înfiinţeazã prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 15
    (1) Comisia internã de expertizã complexã are urmãtoarea componenţã: a) coordonatorul comisiei, ales de consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt special şi numit prin decizie de cãtre directorul unitãţii;
    b) membri permanenţi: un profesor de educaţie specialã, un profesor psihopedagog, de preferinţã cel care se ocupã de psihodiagnozã în unitatea şcolarã, medicul unitãţii şcolare, asistentul social al unitãţii şcolare;
    c) membri nepermanenţi, cadre didactice care lucreazã efectiv cu copilul/elevul/tânãrul ce urmeazã a fi evaluat: profesorul psihopedagog, profesorul de educaţie specialã, profesorul-educator, profesorul itinerant şi de sprijin.
    (2) Coordonatorul comisiei interne de expertizã complexã este un profesor din unitatea de învãţãmânt special, titular, absolvent al uneia dintre specializãrile psihologie, psihopedagogie, pedagogie, cu gradul didactic I şi o vechime de cel puţin 5 ani în învãţãmântul special sau special integrat.
    (3) Activitatea de evaluare continuã a comisiei interne de expertizã complexã este trecutã ca sarcinã în fişa postului şi trebuie evaluatã ca atare. Având în vedere cã activitatea din cadrul comisiei interne de expertizã complexã prezintã particularitãţi şi necesitã eforturi deosebite din partea membrilor acesteia, conducerile unitãţilor de învãţãmânt din care fac parte membrii comisiei vor ţine cont de aceasta în acordarea premiilor, gradaţiilor de merit, recompenselor, distincţiilor etc.
    (4) Comisia internã de expertizã complexã funcţioneazã pe întreaga perioadã a anului şcolar. Ea se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.
    (5) Pentru asigurarea unor hotãrâri corecte şi obiective, membrii comisiei interne de expertizã complexã nu pot fi membri cu drept de vot ai comisiei de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE, dar ei pot fi invitaţi pentru clarificarea unor cazuri mai dificile.
    ART. 16
    Comisia internã de expertizã complexã colaboreazã cu:
    a) comisia de orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE;
    b) comisia de protecţie a copilului judeţeanã/a sectorului municipiului Bucureşti;
    c) centrele logopedice interşcolare;
    d) centrele de asistenţã psihopedagogicã;
    e) unitãţile de învãţãmânt preuniversitar;
    f) asociaţii neguvernamentale.
    ART. 17
    (1) Diagnosticarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES se face în baza prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Dosarul copilului/elevului cuprinde:
    1. cererea pãrinţilor/tutorilor;
    2. copii ale actelor de identitate ale pãrinţilor/tutorilor şi ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES;
    3. certificatul de încadrare într-un grad de deficienţã, dupã caz;
    4. certificatul medical sau scrisoarea medicalã;
    5. raportul şi recomandarea comisiei interne de expertizã complexã;
    6. fişa psihopedagogicã;
    7. fişa de traseu educaţional;
    8. rezultatul anchetei sociale;
    9. caracterizarea profesorului diriginte.
    ART. 18
    (1) Este interzisã înscrierea de cãtre conducerea unitãţii de învãţãmânt special a unui copil/elev în cadrul învãţãmântului special fãrã prezentarea, în prealabil, a hotãrârii comisiei pentru orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE/CMBRAE.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) sau nerespectarea hotãrârii comisiei interne de expertizã complexã cu privire la orientarea şcolarã şi profesionalã a copilului atrage sancţionarea disciplinarã, în condiţiile legii, a persoanei vinovate.

    CAP. V
    Structura organizatoricã

    ART. 19
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se organizeazã şi funcţioneazã ca unitate de învãţãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 20
    Structura organizatoricã a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã se stabileşte în concordanţã cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. VI
    Resurse umane: formaţiunile de studiu, normarea, încadrarea, salarizarea, evaluarea personalului

    ART. 21
    (1) Activitatea de predare-învãţare-evaluare din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se desfãşoarã pe nivelurile şi formaţiunile de studiu prevãzute la alin. (2)-(5), în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Copiii/elevii/tinerii cu diferite grade şi tipuri de deficienţe beneficiazã de toate serviciile oferite de centrul şcolar de educaţie incluzivã, inclusiv cele de terapii specifice, indiferent de nivelul de învãţãmânt pe care îl frecventeazã.
    (3) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficienţe uşoare şi/sau medii, grupele/clasele cuprind în medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12.
    (4) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficienţe grave, grupele/clasele cuprind în medie 5 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6.
    (5) Pentru copiii/elevii/tinerii cu deficienţe senzoriale multiple sau cu autism, grupele/clasele cuprind în medie 3 elevi, dar nu mai puţin de 2 şi nu mai mult de 4.
    ART. 22
    (1) În cadrul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã existã posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcţie de conţinutul activitãţii proiectate.
    (2) Personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic al centrului şcolar pentru educaţie incluzivã va fi angajat prin concurs organizat de cãtre consiliul de administraţie al unitãţii, în baza prevederilor art. 254 alin. (3) şi (4) şi art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 23
    (1) Funcţiile, normele didactice şi condiţiile de ocupare a catedrelor/posturilor din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã sunt:
    a) profesor pentru învãţãmânt preşcolar - un post pentru fiecare grupã cu program normal sau douã posturi pentru fiecare grupã cu program prelungit, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal;
    b) profesor psihopedagog - un post pentru fiecare grupã de preşcolari, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    c) profesor de educaţie specialã pentru activitãţile de predare în învãţãmântul primar pentru elevi cu deficienţe senzoriale, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    d) profesor de educaţie specialã pentru activitãţile de predare în învãţãmântul primar şi gimnazial pentru elevi cu deficienţe mintale, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    e) profesor, cu diferite specialitãţi, pentru activitãţile de predare în învãţãmântul gimnazial, liceal şi postliceal pentru elevi cu deficienţe senzoriale, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal;
    f) profesor psihopedagog, profesor psiholog şcolar, profesor logoped, profesor de psihodiagnozã, kinetoterapeut - un post la fiecare grupã/clasã, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie, pedagogie sau kinetoterapie, dupã caz;
    g) profesor-educator - un post la fiecare grupã/clasã, cu norma didacticã de 20 de ore sãptãmânal;
    h) profesor de instruire practicã pentru activitãţile de instruire practicã, cu norma didacticã de 20 de ore sãptãmânal;
    i) profesor itinerant şi de sprijin - un post la 8 copii/elevi cu deficienţe moderate şi uşoare sau la 4 copii/elevi cu deficienţe grave, profunde sau asociate, integraţi în învãţãmântul de masã, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie;
    j) profesor de educaţie specialã pentru şcolarizarea la domiciliu - o catedrã la 4 copii/elevi/tineri cu dizabilitãţi nedeplasabili, cu norma didacticã de 16 ore sãptãmânal, cu calificare în psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie.
    (2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevãzute la alin. (1) lit. d), f) şi g) este necesar un stagiu atestat de pregãtire teoreticã şi practicã în educaţia specialã, în baza prevederilor art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 24
    Personalul didactic auxiliar din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã este format din:
    a) bibliotecar - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    b) informatician - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    c) instructor de educaţie extraşcolarã sau pedagog şcolar - un post pentru douã clase de elevi;
    d) asistent social - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    e) secretar - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    f) administrator financiar - un post în unitãţile cu personalitate juridicã;
    g) administrator de patrimoniu - un post în unitãţile cu personalitate juridicã.
    ART. 25
    Personalul nedidactic din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã este format din:
    a) medic pediatru - un post pentru fiecare unitate cu personalitate juridicã;
    b) medic specialist - 1/2 post la unitãţile şcolare unde existã cabinete de specialitate dotate;
    c) asistent medical - un post pe turã pentru unitãţile cu internat sãptãmânal ori semestrial sau un post pe unitate în celelalte unitãţi şcolare;
    d) infirmierã - un post pe turã la 50 de elevi, iar la clasele de elevi cu dizabilitãţi severe, profunde şi asociate se normeazã un post la douã clase de elevi;
    e) supraveghetor de noapte - un post la douã clase de elevi interni;
    f) bucãtar, muncitor la bucãtãrie - un post pe turã la unitãţile de învãţãmânt cu cantinã;
    g) muncitor calificat - un post pe unitate;
    h) îngrijitor - un post la 250 mý de suprafaţã de curãţat;
    i) şofer - un post pentru unitãţile dotate cu mijloace de transport.
    ART. 26
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã beneficiazã de toate drepturile prevãzute de Legea nr. 1/2011.
    ART. 27
    (1) Directorul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã este cadru didactic cu specialitatea psihopedagogie specialã, psihologie sau pedagogie, cu o vechime de cel puţin 5 ani în învãţãmântul special şi gradul didactic II, numit prin concurs organizat de unitatea de învãţãmânt, prin intermediul consiliului de administraţie, în baza prevederilor art. 257 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Directorul centrului şcolar pentru educaţie incluzivã încheie contract de management cu preşedintele consiliului judeţean/primarul sectorului municipiului Bucureşti pe raza cãruia se aflã unitatea de învãţãmânt.
    ART. 28
    Ocuparea posturilor în centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se realizeazã prin concurs, în baza prevederilor art. 248 şi 254 din Legea nr. 1/2011.
    ART. 29
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã poate sã angajeze colaboratori în regim de cumul sau platã cu ora, fãrã a depãşi numãrul de posturi/catedre aprobat anual.
    ART. 30
    Personalul didactic auxiliar, conform art. 249 din Legea nr. 1/2011, îşi desfãşoarã activitatea având durata timpului de muncã de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
    ART. 31
    Personalul nedidactic îşi desfãşoarã activitatea cu normã de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe sãptãmânã.
    ART. 32
    Domeniile de competenţã ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele stipulate în normativele aflate în vigoare, precum şi în regulamentul de ordine interioarã al centrului şcolar pentru educaţie incluzivã. În funcţie de aceste documente se realizeazã evaluarea anualã a acestor categorii de personal.
    ART. 33
    Evaluarea anualã a personalului didactic din centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se face de cãtre conducerea centrului şi de cãtre consiliul de administraţie al acestuia, conform atribuţiilor menţionate în fişa postului.

    CAP. VII
    Finanţarea şi baza materialã a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã

    ART. 34
    Finanţarea activitãţii centrului şcolar pentru educaţie incluzivã se asigurã de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 35
    (1) Terenurile şi clãdirile în care îşi desfãşoarã activitatea centrul şcolar pentru educaţie incluzivã fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti în a cãrui razã teritorialã îşi desfãşoarã activitatea, prin consiliile de administraţie ale unitãţii.
    (2) Celelalte componente ale bazei materiale a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã sunt de drept proprietatea acestuia şi sunt administrate de cãtre consiliile de administraţie ale acestuia.
    ART. 36
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã poate beneficia de sprijin material şi financiar din partea unor persoane fizice sau juridice din ţarã şi din strãinãtate, în condiţiile legii.
    ART. 37
    Centrul şcolar pentru educaţie incluzivã poate obţine venituri proprii din activitãţi specifice, prin contract de prestãri de servicii, în baza prevederilor art. 108 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 38
    Copiii şi tinerii cu CES şcolarizaţi în unitãţile de învãţãmânt special sau de masã, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiazã de asistenţã socialã constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hranã, rechizitelor şcolare, cazarmamentului, îmbrãcãmintei şi a încãlţãmintei în cuantum egal cu cele alocate copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de gãzduire gratuitã în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţã socialã şi protecţia copilului.
    ART. 39
    Baza materialã recomandatã a centrului şcolar pentru educaţie incluzivã cuprinde urmãtoarele spaţii/utilitãţi:
    a) sãli de clasã;
    b) cabinete pentru terapii specifice şi consiliere;
    c) cabinet pentru comisia internã de expertizã complexã;
    d) salã de sport şi cabinet de culturã fizicã medicalã/kinetoterapie;
    e) laboratoare şi cabinete pentru învãţarea limbilor strãine şi de informaticã;
    f) ateliere pentru activitãţi practice sau de profesionalizare;
    g) salã de festivitãţi;
    h) ludotecã;
    i) bibliotecã/centru de documentare metodico-ştiinţificã şi în domeniul legislaţiei şcolare, care dispune şi de o salã de lecturã;
    j) baza logisticã necesarã desfãşurãrii activitãţilor de formare şi de editare a materialelor didactice;
    k) salã de mese şi bloc alimentar;
    l) spaţii de cazare şi dormitoare;
    m) spãlãtorie;
    n) spaţii de joacã special amenajate pentru copii.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    În centrul şcolar pentru educaţie incluzivã se interzic activitãţile de propagandã politicã, prozelitismul religios sau activitãţile care încalcã normele generale de moralitate.
    ART. 41
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, centrul şcolar pentru educaţie incluzivã îşi elaboreazã regulamentul de ordine interioarã.

                                      ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016