Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 octombrie 2011  de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unitãţilor de învãţãmânt în care este organizat învãţãmânt cu program sportiv suplimentar şi completeazã Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 2
    Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practicã, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi pãrinţii care vin în contact cu unitatea de învãţãmânt.
    ART. 3
    Învãţãmântul cu program sportiv suplimentar se organizeazã pentru copiii şi elevii cu aptitudini într-o disciplinã sportivã, având ca scop obţinerea performanţelor sportive.
    ART. 4
    Unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar sunt:
    a) cluburi sportive şcolare independente;
    b) cluburi sportive şcolare/secţii de club sportiv şcolar în cadrul altor unitãţi de învãţãmânt.
    ART. 5
    Unitãţile de învãţãmânt în care este organizat învãţãmântul cu program sportiv suplimentar funcţioneazã în baza legislaţiei generale şi specifice, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratelor şcolare şi a regulamentului intern al fiecãrei unitãţi de învãţãmânt.

    CAP. II
    Organizarea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar

    ART. 6
    (1) Unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive şcolare, se înfiinţeazã de cãtre Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare.
    (2) Clubul sportiv şcolar independent este unitate de învãţãmânt cu personalitate juridicã, adicã are cod fiscal, buget propriu, conturi în trezorerie, întocmeşte situaţii financiare şi deţine denumire, firmã, ştampilã, sigiliu şi alte însemne proprii.
    (3) Clubul sportiv şcolar/Secţia de club sportiv şcolar în cadrul altei unitãţi de învãţãmânt este de nivel liceal, iar personalitatea juridicã aparţine unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã.
    (4) Clubul sportiv şcolar/Secţia de club sportiv şcolar în cadrul altei unitãţi de învãţãmânt are denumirea unitãţii de învãţãmânt unde funcţioneazã şi foloseşte ştampila, sigiliul şi alte însemne proprii acesteia.
    ART. 7
    Cluburile sportive şcolare au rolul de a selecţiona, pregãti şi promova elevii în activitatea sportivã de performanţã.
    ART. 8
    Cluburile sportive şcolare îşi organizeazã şi desfãşoarã activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare şi a prezentului regulament.
    ART. 9
    (1) Cluburile sportive şcolare participã la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi internaţionale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, al federaţiilor sportive naţionale, precum şi în calendarul sportiv propriu şi al altor structuri sportive.
    (2) Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, cluburile sportive şcolare se înscriu la Registrul sportiv şi se afiliazã la federaţiile sportive naţionale.
    ART. 10
    (1) Cluburile sportive şcolare au în structurã secţii pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (începãtori, avansaţi, performanţã), în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 "Cerinţe şi norme pentru activitatea sportivã de performanţã organizatã în unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar".
    (2) Cluburile sportive şcolare independente îşi pot organiza secţii/grupe pe discipline sportive şi în alte localitãţi ale judeţului.

    CAP. III
    Managementul unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 11
    (1) Conducerea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar este asiguratã în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) La nivelul fiecãrei unitãţi de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar din România funcţioneazã Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 12
    (1) Consiliul profesoral al clubului sportiv şcolar independent este alcãtuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bazã în unitatea de învãţãmânt respectivã, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitãţii de învãţãmânt este obligat sã participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discutã probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
    (2) Consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt în cadrul cãreia funcţioneazã clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar este alcãtuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practicã, cu norma de bazã în unitatea de învãţãmânt respectivã, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
    ART. 13
    (1) Consiliul de administraţie funcţioneazã conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar şi ale prezentului regulament.
    (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
    ART. 14
    Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Conducerea clubului sportiv şcolar independent

    ART. 15
    Conducerea clubului sportiv şcolar independent este asiguratã de cãtre consiliul de administraţie, de cãtre director, ajutat, dupã caz, de un director adjunct. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucreazã cu consiliul profesoral, cu comitetul de pãrinţi şi cu autoritãţile administraţiei publice locale.
    ART. 16
    (1) Directorul exercitã conducerea executivã a clubului sportiv şcolar independent, în conformitate cu responsabilitãţile şi atribuţiile conferite de lege şi cu hotãrârile consiliului de administraţie.
    (2) Directorul reprezintã clubul sportiv şcolar în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea localã.
    (3) Directorul îşi desfãşoarã activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar şi rãspunde de întreaga activitate din club.
    (4) Directorul rãspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, a mãsurilor în caz de calamitãţi, a normelor igienico-sanitare, precum şi de pazã a clubului.
    (5) Directorul coordoneazã utilizarea raţionalã a bazei materiale şi a resurselor financiare.
    (6) Alte atribuţii ale directorului sunt cele prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, adaptate la specificul domeniului.
    ART. 17
    Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite de cãtre director prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Conducerea clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unitãţi de învãţãmânt

    ART. 18
    Conducerea clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unitãţi de învãţãmânt este asiguratã de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt în cadrul cãreia funcţioneazã clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar, ajutat, dupã caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar.
    ART. 19
    (1) Coordonarea activitãţii clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unitãţi de învãţãmânt se asigurã de cãtre directorul adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/încadrate la club.
    (2) În cazul în care coordonarea activitãţii este asiguratã de cãtre un cadru didactic coordonator, numit prin decizia internã a directorului, acesta este şi membru de drept în consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt.
    (3) Atribuţiile profesorului coordonator se stabilesc de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt, respectându-se specificul activitãţii.
    ART. 20
    Prevederile art. 16 şi 17 se aplicã şi în cazul clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unitãţi de învãţãmânt.

    CAP. IV
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar

    ART. 21
    (1) În cluburile sportive şcolare activitatea didacticã se realizeazã de cãtre profesori şi antrenori cu specializare în disciplina sportivã respectivã, conform legislaţiei în vigoare, care rãspund de calitatea muncii prestate şi de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unitãţii de învãţãmânt.
    (2) În cluburile sportive şcolare se încadreazã şi se normeazã posturi specifice pe discipline sportive, conform legii.
    (3) Cluburile sportive şcolare se încadreazã cu personal didactic auxiliar şi nedidactic, conform reglementãrilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (4) De regulã, la cluburile sportive şcolare se normeazã cel puţin o jumãtate de post pentru un medic cu competenţe în medicinã sportivã.
    ART. 22
    (1) Perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului didactic din cluburile sportive şcolare se realizeazã conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) Personalul didactic din cluburile sportive şcolare poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federaţiile naţionale pe ramurã de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 23
    (1) Personalul didactic de predare din cluburile sportive şcolare beneficiazã de concediu de odihnã conform legislaţiei în vigoare. El poate fi programat în concediu de odihnã în orice perioadã a anului calendaristic, în funcţie de specificul activitãţilor de pregãtire şi a calendarului competiţional anual.
    (2) Concediile se acordã la cererea personalului didactic, se discutã şi se aprobã în consiliul de administraţie şi se aduc la cunoştinţã, în scris, întregului personal al unitãţii de învãţãmânt.

    CAP. V
    Evidenţa, proiectarea şi evaluarea activitãţii

    ART. 24
    Evidenţa activitãţii în cluburile sportive şcolare cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfãşurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat şi contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 25
    (1) Activitatea din cadrul cluburilor sportive şcolare se desfãşoarã pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale şi a documentelor de analizã şi sintezã.
    (2) Documentele de identificare sunt:
    a) actul de înfiinţare a clubului sportiv şcolar;
    b) autorizaţia sanitarã de funcţionare;
    c) organigrama clubului;
    d) planul de învãţãmânt;
    e) planul de şcolarizare;
    f) certificatul de identitate sportivã;
    g) Registrul performanţelor sportive.
    (3) Documentele manageriale sunt:
    a) documentele elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului care reglementeazã activitatea cluburilor sportive şcolare;
    b) regulamentul intern;
    c) proiectul de dezvoltare instituţionalã (3-5 ani);
    d) planul managerial pe an şcolar, cu principalele obiective şi activitãţi;
    e) calendarul competiţional al clubului şi bugetul aferent;
    f) proiectele de parteneriat cu unitãţi de învãţãmânt similare din ţarã şi din strãinãtate;
    g) protocoalele de colaborare cu diferite instituţii;
    h) componenţa consiliului de administraţie;
    i) tematicile şedinţelor consiliului profesoral şi ale şedinţelor consiliului de administraţie şi graficele de desfãşurare;
    j) componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii;
    k) componenţa comisiilor metodice şi a catedrelor;
    l) componenţa şi atribuţiile comisiilor pe probleme specifice activitãţii;
    m) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice;
    n) evidenţa activitãţii de perfecţionare şi formare continuã;
    o) criterii specifice pentru acordarea gradaţiei de merit;
    p) fişa postului pentru fiecare angajat;
    q) contractele individuale de muncã pentru întregul personal;
    r) fişa anualã de evaluare a activitãţii personalului;
    s) registrul electronic de evidenţã a salariaţilor.
    (4) Documentele de analizã şi sintezã sunt:
    a) registrul matricol cu evidenţa elevilor şi dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament;
    b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi;
    c) raportul semestrial şi anual al activitãţii;
    d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte şi protocoale încheiate;
    e) orarul activitãţilor didactice;
    f) condica de prezenţã;
    g) registrele de procese-verbale;
    h) registrul de inspecţie şcolarã;
    i) registrul unic de control;
    j) baza electronicã de date a unitãţii de învãţãmânt;
    k) Registrul şcolar al performanţelor sportive.
    ART. 26
    Activitatea la nivelul catedrei se desfãşoarã pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei:
    a) planul managerial al catedrei;
    b) evidenţa membrilor catedrei;
    c) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice;
    d) planificarea şi evidenţa activitãţilor metodice;
    e) evidenţa activitãţii de perfecţionare şi formare continuã;
    f) programa de pregãtire sportivã practicã, elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    g) criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportivi;
    h) orientarea metodicã, calendarul competiţional şi regulamentele federaţiei naţionale de specialitate, referitoare la activitatea sportivã a copiilor şi juniorilor;
    i) calendarul competiţional intern şi internaţional al catedrei;
    j) evidenţa participãrii elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute;
    k) evidenţa nominalã a elevilor transferaţi sau cu dublã legitimare la alte cluburi;
    l) evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale;
    m) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice;
    n) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţã.
    ART. 27
    (1) Profesorul sau antrenorul îşi desfãşoarã activitatea pe baza documentelor de proiectare practicã şi a documentelor de evidenţã.
    (2) Documentele de proiectare didacticã sunt:
    a) planul de pregãtire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregãtire sportivã/planificãrile calendaristice;
    b) planul de pregãtire pe etapã/pe mezocicluri;
    c) proiectarea unitãţilor de învãţare;
    d) proiectele didactice/schiţele de lecţii;
    e) calendarul competiţional.
    (3) Documentele de evidenţã sunt:
    a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului;
    b) evidenţa participãrii la competiţii şi rezultatele obţinute;
    c) mãsurãtorile antropometrice ale elevilor sportivi;
    d) evidenţa controlului medical;
    e) evidenţa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a rezultatelor obţinute;
    f) evidenţa transferãrilor elevilor sportivi;
    g) evidenţa elevilor convocaţi la loturi naţionale;
    h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice;
    i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţã;
    j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.
    ART. 28
    (1) Evaluarea personalului didactic din cluburile sportive şcolare se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.
    (2) Evaluarea activitãţii elevilor constã în analiza rezultatelor obţinute la probele de control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale.
    ART. 29
    Anual, pânã la data de 31 decembrie, cluburile sportive şcolare înainteazã inspectoratelor şcolare bilanţul activitãţii unitãţii de învãţãmânt din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2.

    CAP. VI
    Pãrinţii - parteneri educaţionali

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 30
    (1) Pãrinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar, în vederea realizãrii obiectivelor educaţionale.
    (2) Pãrinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca, cel puţin o datã pe lunã, sã ia legãtura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor.
    (3) Pãrintele/Tutorele legal instituit sau susţinãtorul legal este obligat, conform legii, sã asigure frecvenţa şcolarã a elevului în învãţãmântul obligatoriu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Comitetul de pãrinţi al grupei/grupelor

    ART. 31
    (1) Comitetul de pãrinţi al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generalã a pãrinţilor elevilor grupei/grupelor, convocatã de profesorul/antrenorul care asigurã instruirea elevilor şi care prezideazã şedinţa.
    (2) Convocarea adunãrii generale pentru alegerea comitetului de pãrinţi al grupei/grupelor are loc în prima jumãtate a semestrului I al anului şcolar.
    (3) Comitetul de pãrinţi al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri.
    (4) Profesorul/Antrenorul care asigurã instruirea elevilor la grupã/grupe convoacã adunarea generalã a pãrinţilor la începutul fiecãrui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, profesorul/antrenorul care asigurã instruirea elevilor la grupã/grupe sau preşedintele comitetului de pãrinţi al clasei poate convoca adunarea generalã a pãrinţilor ori de câte ori este necesar.
    (5) Comitetul de pãrinţi al grupei/grupelor reprezintã interesele pãrinţilor elevilor în adunarea generalã a pãrinţilor la nivelul unitãţii de învãţãmânt, în consiliul reprezentativ al pãrinţilor şi în consiliul profesoral.
    ART. 32
    Comitetul de pãrinţi al grupei/grupelor are urmãtoarele atribuţii:
    a) sprijinã unitatea de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar şi profesorul/antrenorul care asigurã instruirea elevilor la grupã/grupe în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesionalã sau de integrare socialã a elevilor sportivi;
    b) sprijinã profesorul/antrenorul care asigurã instruirea elevilor la grupã/grupe în organizarea şi desfãşurarea taberelor, cantonamentelor, activitãţilor competiţionale şi a altor activitãţi extraşcolare;
    c) are iniţiative şi se implicã în îmbunãtãţirea condiţiilor de pregãtire sportivã pentru elevii grupei/grupelor;
    d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare ori materiale, susţin programe de modernizare a activitãţii de pregãtire sportivã şi a bazei materiale a unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 33
    (1) Comitetul de pãrinţi al grupei/grupelor ţine legãtura cu unitatea de învãţãmânt prin profesorul/antrenorul care asigurã instruirea elevilor la grupã/grupe.
    (2) Comitetul de pãrinţi al grupei/grupelor poate contribui cu o sumã stabilitã de adunarea generalã la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unitãţii de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar.
    (3) Contribuţia prevãzutã la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita în niciun caz exercitarea de cãtre elevi a activitãţilor prevãzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.
    (4) Contribuţia prevãzutã la alin. (2) se colecteazã şi se administreazã numai de cãtre comitetul de pãrinţi, fãrã implicarea profesorului/antrenorului care asigurã instruirea elevilor la grupã/grupe.
    (5) Este interzisã implicarea elevilor în strângerea fondurilor.
    (6) Profesorului/Antrenorului îi este interzis sã opereze cu aceste fonduri.
    (7) Fondurile bãneşti ale comitetului de pãrinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii profesorului/antrenorului ori a directorului însuşite de cãtre comitet.
    (8) Sponsorizarea grupei/grupelor sau a unitãţii de învãţãmânt nu atrage drepturi în plus pentru anumiţi elevi.
    (9) Se interzice iniţierea de cãtre unitatea de învãţãmânt sau de cãtre pãrinţi a oricãrei discuţii cu elevii în vederea colectãrii şi administrãrii fondurilor comitetului de pãrinţi.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Consiliul reprezentativ al pãrinţilor/Asociaţia de pãrinţi

    ART. 34
    (1) La nivelul fiecãrei unitãţi de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar funcţioneazã consiliul reprezentativ al pãrinţilor, compus din preşedinţii comitetelor de pãrinţi ale grupei/grupelor sportive, dupã caz, şi ale claselor.
    (2) Consiliul reprezentativ al pãrinţilor îşi desemneazã reprezentanţii sãi în organismele de conducere ale unitãţii de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar.
    (3) Consiliul reprezentativ al pãrinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridicã.
    (4) Consiliul reprezentativ al pãrinţilor îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.

    CAP. VII
    Elevii unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar

    SECŢIUNEA 1
    Selecţia, înscrierea şi instruirea elevilor

    ART. 35
    În cluburile sportive şcolare îşi desfãşoarã activitatea elevii selecţionaţi pe baza criteriilor şi normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecţia.
    ART. 36
    (1) Modalitãţile de selecţie, de pregãtire şi obiectivele de performanţã ale grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor şi sunt aprobate de consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt.
    (2) Cluburile sportive şcolare selecţioneazã elevii din toate unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive.
    (3) Selecţionarea elevilor în cluburile sportive şcolare are caracter permanent şi se desfãşoarã pe parcursul anului şcolar.
    (4) Înscrierea elevilor în cluburile sportive şcolare se face pe bazã de cerere individualã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
    ART. 37
    (1) Elevii sportivi selecţionaţi pentru cluburile sportive şcolare pot fi grupaţi în unitãţile de învãţãmânt de pe raza localitãţii/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv.
    (2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectueazã cu acordul conducerii unitãţii de învãţãmânt şi al pãrinţilor/susţinãtorilor legali.
    ART. 38
    (1) Procesul de instruire se desfãşoarã pe baza planurilor de învãţãmânt, a planurilor-cadru şi a programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) Planul de învãţãmânt şi normativele de constituire a grupelor sunt stabilite conform anexei nr. 4.
    (3) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului şcolar şi rãmân valabile ca nivel de pregãtire pe tot parcursul acestuia, chiar dacã unii elevi au fost promovaţi, transferaţi ori s-au retras din activitatea sportivã.
    (4) Completarea efectivelor se face pe parcursul întregului an şcolar cu elevi sportivi din grupele de nivel inferior care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi selecţionaţi de la alte unitãţi de învãţãmânt.
    ART. 39
    Pregãtirea elevilor sportivi se realizeazã pe toatã durata anului şcolar, inclusiv în vacanţele şcolare, şi se eşaloneazã în funcţie de nivelul grupelor şi de calendarul competiţiilor sportive.
    ART. 40
    (1) Procesul de instruire se realizeazã prin lecţii de antrenament cu grupa şi individual, în funcţie de vârstã, nivel de pregãtire, obiective.
    (2) Orarul lecţiilor de antrenament este aprobat de directorul unitãţii de învãţãmânt.
    (3) Activitatea didacticã cu grupa se realizeazã diferenţiat ca numãr de ore, potrivit nivelului de pregãtire al acesteia şi prevederilor planului de învãţãmânt.
    (4) În funcţie de nivelul de pregãtire sportivã şi de îndeplinirea obiectivelor de performanţã, grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promovaţi de la un nivel de pregãtire la altul.
    ART. 41
    (1) Unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar pot organiza semicantonamente, cantonamente şi tabere de pregãtire sportivã, în ţarã sau strãinãtate, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, pe tot parcursul anului calendaristic.
    (2) Pe durata acţiunilor de pregãtire sportivã şi participare la competiţii, personalul de predare şi personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate şi beneficiazã de toate drepturile pe care le au elevii sportivi, precum şi de toate drepturile prevãzute de legislaţia muncii şi de contractele de muncã aplicabile.
    ART. 42
    (1) Personalul de predare din cluburile sportive şcolare are obligaţia de a colabora permanent atât cu şcoala de unde sunt selecţionaţi elevii sportivi, cât şi cu pãrinţii sau susţinãtorii legali ai acestora.
    (2) Conducerile unitãţilor de învãţãmânt, învãţãtorii şi profesorii de educaţie fizicã şi sport au datoria de a sprijini activitatea de selecţie a elevilor pentru cluburile sportive şcolare.
    (3) În vederea participãrii elevilor sportivi la acţiuni de pregãtire şi la competiţii interne şi internaţionale, organizate în timpul anului şcolar, conducerile cluburilor sportive şcolare vor solicita conducerilor unitãţilor de învãţãmânt motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Legitimarea şi transferarea elevilor sportivi

    ART. 43
    (1) Elevii înscrişi în cluburile sportive şcolare sunt legitimaţi la secţiile clubului prin federaţiile naţionale pe ramurã de sport sau prin asociaţiile judeţene/ale municipiului Bucureşti de specialitate.
    (2) Retragerea elevilor de la clubul sportiv şcolar se va face prin cerere scrisã şi înregistratã la unitatea de învãţãmânt.
    ART. 44
    (1) La solicitarea scrisã a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublã legitimare, participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor.
    (2) Dubla legitimare se realizeazã anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramurã de sport şi al unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar, pe bazã de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimãri.
    ART. 45
    (1) Transferul sportivilor din cluburile sportive şcolare se face pe baza reglementãrilor federaţiilor naţionale pe ramura de sport.
    (2) Transferul elevilor între cluburile sportive şcolare sau între acestea şi celelalte unitãţi de învãţãmânt preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivã, pe o perioadã determinatã sau definitiv.
    (3) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din afara sistemului de învãţãmânt se realizeazã numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadã determinatã sau definitiv, cu acordul consiliului de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi cu achitarea obligaţiilor financiare de cãtre clubul care solicitã transferul cãtre clubul sportiv şcolar, respectându-se grilele de transfer stabilite de cãtre federaţiile naţionale pe ramurã de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unitãţii de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar va negocia transferul. Clubul sportiv şcolar la care a fost selecţionat şi pregãtit iniţial elevul sportiv va beneficia de cota de transfer, în funcţie de numãrul de ani în care elevul a fost înscris la acesta.
    (4) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din sistemul de învãţãmânt sau din afara lui se realizeazã cu acordul unitãţii de învãţãmânt şi numai dacã familia sportivului îşi schimbã domiciliul în localitatea unitãţii solicitante.
    (5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilor sportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 46
    Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventeazã o formã de învãţãmânt, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi pânã la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 45.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi

    ART. 47
    Elevii din cluburile sportive şcolare au urmãtoarele drepturi, specifice activitãţii sportive:
    a) sã beneficieze de facilitãţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    b) sã foloseascã în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţie de cãtre unitatea de învãţãmânt pentru pregãtirea sportivã;
    c) sã participe la acţiuni de pregãtire sportivã (tabere, semicantonamente şi cantonamente);
    d) sã primeascã alimentaţie de efort pentru activitatea sportivã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) sã beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    f) sã fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare şi în limita bugetului aprobat;
    g) sã fie selecţionaţi în loturile naţionale;
    h) sã beneficieze de asistenţã medicalã, corespunzãtor reglementãrilor în vigoare;
    i) sã beneficieze de asistenţã psihologicã.
    ART. 48
    Elevii din cluburile sportive şcolare au urmãtoarele obligaţii specifice activitãţii sportive:
    a) sã dovedeascã devotament pentru culorile clubului sportiv şcolar;
    b) sã ţinã la demnitatea de elev sportiv;
    c) sã frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi sã se pregãteascã temeinic pentru a obţine performanţe din ce în ce mai înalte;
    d) sã reprezinte cu cinste clubul sportiv şcolar în competiţiile interne şi internaţionale;
    e) sã poarte însemnele clubului sportiv şcolar;
    f) sã respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fairplay;
    g) sã pãstreze şi sã utilizeze cu grijã materialele şi echipamentul sportiv încredinţat;
    h) sã fie oneşti, loiali, sã aibã o comportare civilizatã;
    i) sã fie corecţi şi disciplinaţi în relaţiile cu colegii şi cu personalul clubului sportiv şcolar, la antrenamente, pe terenurile de sport şi în societate;
    j) sã cunoascã şi sã respecte regulamentele întrecerilor sportive;
    k) sã cunoascã şi sã respecte regulile şi normele pentru securitatea/ protecţia muncii (S.P.M.) şi cele de pazã şi stingerea incendiilor (P.S.I.);
    l) sã efectueze examenul medical periodic;
    m) sã respecte normele igienico-sanitare;
    n) sã respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul sportiv şcolar;
    o) sã nu foloseascã substanţe interzise care pot îmbunãtãţi performanţa sportivã;
    p) sã respecte regulamentul intern şi regulamentele ministerului;
    q) sã încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimãrii, cu clubul sportiv şcolar, conform anexei nr. 5.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Sancţiuni

    ART. 49
    (1) Elevii sportivi care încalcã obligaţiile asumate faţã de clubul sportiv şcolar, conform prezentului regulament, pot fi sancţionaţi.
    (2) Sancţiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv şcolar, la care se pot adãuga sancţiunile prevãzute în regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi în regulamentul intern al clubului.
    (3) Sancţiunile se comunicã în scris elevilor sportivi şi pãrinţilor acestora.

    CAP. VIII
    Baza materialã şi finanţarea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar

    ART. 50
    (1) Pentru buna desfãşurare a activitãţii, cluburile sportive şcolare beneficiazã de baze sportive proprii şi de dreptul de acces în bazele sportive care aparţin celorlalte unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat, prioritar şi în mod gratuit, dupã desfãşurarea activitãţilor de educaţie fizicã şi sport ale unitãţilor de învãţãmânt respective şi cu acordul conducerilor acestor unitãţi.
    (2) Cluburile sportive şcolare pot închiria, în limita fondurilor disponibile, şi alte baze sportive.
    ART. 51
    În cadrul cluburilor sportive şcolare pot funcţiona, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri şi cantine şcolare/restaurante pentru elevii sportivi.
    ART. 52
    (1) Finanţarea cluburilor sportive şcolare se realizeazã prin fonduri alocate de la bugetul de stat şi de la autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse constituite potrivit legii.
    (2) Cluburile sportive şcolare pot încheia contracte cu finanţatori, persoane fizice sau juridice române ori strãine, în sensul susţinerii financiare sau materiale a clubului şi a elevilor sportivi.
    (3) Respectând cadrul legal, unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar pot desfãşura activitãţi prin care sã îşi constituie buget propriu de finanţare, prin organizarea pentru terţi de activitãţi de iniţiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unitãţile de învãţãmânt respective, precum şi alte forme de autofinanţare, în condiţiile legii.

    CAP. IX
    Protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare

    ART. 53
    (1) La începutul fiecãrui semestru al anului şcolar, în unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar se constituie comitete pentru sãnãtatea şi securitatea muncii şi comisii pentru paza şi stingerea incendiilor. Preşedinţii acestora se numesc prin decizii ale directorului unitãţii de învãţãmânt.
    (2) Comisiile prevãzute la alin. (1) asigurã instruirea şi controleazã aplicarea normelor legale şi cunoaşterea acestora de cãtre personalul didactic, personalul specific de ramurã, personalul nedidactic şi auxiliar şi elevii sportivi, pe bazã de semnãturã.
    (3) Personalul de predare asigurã instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile şi normele de securitate/protecţia muncii pe bazã de semnãturã şi controleazã starea de funcţionare a tuturor aparatelor şi instalaţiilor sportive.
    ART. 54
    (1) Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu şi se efectueazã semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Profesorii/Antrenorii şi pãrinţii/tutorii legali rãspund de efectuarea controlului medical al elevilor sportivi.
    (3) Elevii sportivi care nu prezintã dovada efectuãrii controlului medical periodic nu pot participa la orele de antrenament sportiv.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 55
    În cadrul unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 56
    Personalul didactic de predare din cluburile sportive şcolare, convocat de federaţiile sportive de specialitate în loturile naţionale, beneficiazã de rezervarea catedrei pentru perioada solicitatã. Drepturile salariale vor fi achitate de cãtre solicitant.
    ART. 57
    Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competiţii sportive oficiale şi neoficiale şi pentru alte activitãţi educative extraşcolare, desfãşurate în ţarã şi în strãinãtate, unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.
    ART. 58
    Activitãţile specifice desfãşurate de cãtre personalul de predare în zilele de sâmbãtã şi duminicã pot fi introduse în norma didacticã.
    ART. 59
    În situaţii excepţionale, modificarea planurilor de şcolarizare de la cluburile şcolare se poate efectua pânã la data de 1 octombrie a anului şcolar respectiv, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    ART. 60
    Prevederile prezentului regulament completeazã prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar şi celelalte dispoziţii legale în vigoare.
    ART. 61
    (1) Începând de la nivelul grupelor de avansaţi, în termen de 3 zile, elevii sportivi, împreunã cu pãrinţii/tutorii lor legali, încheie cu conducerile unitãţilor de învãţãmânt un angajament, conform anexei nr. 5.
    (2) Angajamentul priveşte obligaţiile sportivilor şi ale pãrinţilor/tutorilor legali ai acestora faţã de unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar, în momentul când aceştia solicitã transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 62
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                                CERINŢE ŞI NORME
             pentru activitatea sportivã de performanţã organizatã
           în unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar

    Organizarea şi desfãşurarea activitãţii grupelor valorice, determinate de nivelul de pregãtire a elevilor

    A. Grupa de începãtori

    1. Constituirea şi organizarea grupei
    Grupa de începãtori reprezintã prima structurã organizatoricã în care sunt cuprinşi elevii cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanţã.
    Constituirea grupei se face din rândul elevilor care se disting în lecţiile de educaţie fizicã şi întrecerile sportive la nivel local, care se încadreazã în cerinţele de selecţie ale disciplinei sportive pentru care se constituie grupa şi care acceptã sã participe la procesul de pregãtire din cluburile sportive şcolare.
    Pe parcursul procesului de instruire pot fi cuprinşi în grupe şi alţi elevi care au fost depistaţi ulterior ca având aptitudini corespunzãtoare.
    Numãrul de elevi în grupã şi vârsta optimã pentru pregãtire sunt prevãzute în anexa nr. 4 la regulament.
    2. Volumul de instruire
    Volumul de instruire a elevilor din grupa de începãtori se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de începãtori poate fi normatã cu 4 - 6 - 8 ore de instruire pe sãptãmânã.
    3. Durata de instruire
    Durata de instruire a grupei de începãtori este determinatã de specificul disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de pregãtire atins, care sã-i permitã promovarea în grupa de avansaţi, conform anexei nr. 4 la regulament.
    Pe mãsura îndeplinirii de cãtre elevi a cerinţelor de pregãtire, promovarea acestora în grupa de avansaţi se face în mod obligatoriu, indiferent de durata de pregãtire prevãzutã pentru grupa de începãtori.
    4. Obiectivele procesului de instruire
    Obiectivele procesului de instruire sunt urmãtoarele:
    a) constituirea unei grupe stabile din punctul de vedere al componenţei;
    b) realizarea unei dezvoltãri fizice adecvate disciplinei sportive practicate;
    c) dezvoltarea calitãţilor/capacitãţilor motrice şi îmbunãtãţirea parametrilor funcţionali, în raport cu vârsta şi specificul disciplinei sportive practicate;
    d) formarea competenţelor stabilite în programa şcolarã pentru disciplina sportivã practicatã;
    e) instruirea în practicarea disciplinei sportive, conform cerinţelor programei şcolare;
    f) transferarea în grupa de avansaţi a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi selecţionaţi.
    5. Participarea în competiţii
    Componenţii grupei de începãtori vor participa la competiţii sportive organizate preponderent la nivelul unitãţii de învãţãmânt şi, dupã caz, la cele cu caracter local şi judeţean.
    6. Evaluarea nivelului de pregãtire
    Verificarea şi aprecierea nivelului de pregãtire a elevilor se realizeazã prin:
    a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivã practicatã;
    b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.
    B. Grupa de avansaţi
    1. Constituirea şi organizarea grupei
    Grupa de avansaţi se constituie, de regulã, din sportivii promovaţi de la grupele de începãtori şi din elevii cu aptitudini deosebite pentru disciplina sportivã respectivã, depistaţi ulterior.
    Numãrul de elevi în grupã şi vârsta optimã pentru pregãtire sunt prevãzute în anexa nr. 4 la regulament.
    2. Volumul de instruire
    Volumul de instruire a elevilor din grupa de avansaţi se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de avansaţi poate fi normatã cu 8-10-12 ore de instruire pe sãptãmânã.
    3. Durata instruirii
    Durata de instruire a grupei de avansaţi este determinatã de specificul disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de pregãtire atins, care sã-i permitã promovarea în grupa de performanţã, conform anexei nr. 4 la regulament.
    Pe mãsura îndeplinirii de cãtre unii elevi a cerinţelor impuse pentru a fi promovaţi în grupa de performanţã, aceastã promovare se face, indiferent de durata de pregãtire prevãzutã pentru grupa de avansaţi.
    4. Obiectivele procesului de instruire
    Obiectivele procesului de instruire sunt urmãtoarele:
    a) omogenizarea grupei din punctul de vedere al achiziţiilor pregãtirii fizice şi sportive;
    b) aprofundarea procesului de instruire conform cerinţelor programei şcolare;
    c) formarea competenţelor stabilite în programa şcolarã pentru disciplina sportivã practicatã;
    d) transferarea în grupa de performanţã a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi completarea grupei cu alţi sportivi promovaţi de la grupa de începãtori sau, dupã caz, selecţionaţi;
    e) îndeplinirea obiectivelor de performanţã stabilite de conducerea unitãţii de învãţãmânt.
    5. Participarea în competiţii
    Componenţii grupei de avansaţi vor participa la competiţii sportive organizate la nivel judeţean, regional/zonal şi naţional.
    6. Evaluarea nivelului de pregãtire
    Verificarea şi aprecierea nivelului de pregãtire a elevilor se realizeazã prin:
    a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivã practicatã, cu predilecţie a celor care se adreseazã promovãrii în grupa de performanţã;
    b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.
    C. Grupa de performanţã
    1. Constituirea şi organizarea grupei
    Grupa de performanţã se constituie, de regulã, din sportivii promovaţi de la grupa/grupele de avansaţi şi care îndeplinesc cerinţele participãrii în competiţiile de nivel naţional.
    Numãrul de elevi în grupã este prevãzut în anexa nr. 4 la regulament.
    2. Volumul de instruire
    Volumul de instruire a elevilor din grupa de performanţã se stabileşte în funcţie de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei didactice. În acest sens, grupa de performanţã poate fi normatã cu 12-14-16-18 ore de instruire pe sãptãmânã.
    Grupele de performanţã normate cu 16-18 ore de instruire pe sãptãmânã pot funcţiona numai dacã îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevãzute în anexa nr. 4 la regulament.
    3. Durata de instruire
    Menţinerea elevilor în grupele de performanţã se face pânã la absolvirea ciclului superior al învãţãmântului liceal sau, dupã caz, pânã la sfârşitul vârstei de juniorat.
    4. Obiectivele procesului de instruire
    a) adaptarea procesului de instruire la cerinţelor activitãţii sportive de performanţã;
    b) formarea competenţelor stabilite în programa şcolarã pentru disciplina sportivã practicatã;
    c) îndeplinirea obiectivelor de performanţã stabilite de conducerea unitãţii de învãţãmânt;
    d) promovarea de sportivi în centrele naţionale de excelenţã, în loturile naţionale şi, dupã caz, în secţiile cluburilor de seniori.
    5. Participarea la competiţii
    Sportivii din grupa de performanţã participã la:
    a) competiţii de nivel regional şi naţional;
    b) competiţii amicale de nivel internaţional organizate de unitatea sportivã şcolarã;
    c) competiţii oficiale de nivel internaţional organizate de federaţiile sportive.
    6. Evaluarea nivelului de pregãtire
    Verificarea şi aprecierea nivelului de pregãtire a elevilor se realizeazã prin:
    a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivã practicatã;
    b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat;
    c) numãrul sportivilor promovaţi în centrele naţionale de excelenţã, în loturile naţionale şi, dupã caz, în secţiile cluburilor de seniori.

    ANEXA 2
    la regulament    Unitatea de învãţãmânt: .........................
    Localitatea ........, judeţul ..................,
    str. ........ nr. ..., telefon ....., fax .......
    Numãr de înregistrare: ......./data: ............

                                    BILANŢUL
                       activitãţii unitãţii de învãţãmânt

                           Anul calendaristic .......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicatori statistici Total/Club Total pe discipline sportive
                                    (nr.) (nr.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Elevi sportivi înscrişi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Elevi sportivi legitimaţi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Elevi sportivi clasificaţi (categoriile I, II ,III, maeştri*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Elevi sportivi care şi-au încheiat pregãtirea sportivã în
    club sportiv şcolar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. * Elevi sportivi transferaţi la cluburi de seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. * Elevi sportivi selecţionaţi în loturile naţionale (juniori,
    tineret, seniori)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. * Elevi sportivi cu dublã legitimare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. * Rezultate în competiţii internaţionale: europene, mondiale,
    olimpice (juniori, tineret, seniori)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. * Recorduri : cadeţi, juniori, tineret, seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. * Elevi sportivi campioni naţionali: copii, juniori, tineret,
      seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Participãri în campionatul naţional: copii, juniori, tineret,
    seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Sãli sportive/bazine de înot proprii: numãr şi grad de uzurã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Terenuri sportive proprii: numãr şi grad de uzurã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Mijloace de transport în comun proprii (funcţionale)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Inventarul aparaturii, instalaţiilor şi echipamentelor
    sportive
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Bugetul: Total: ......................:
    Cheltuieli de personal Total: ......................:
    Cheltuieli materiale Total: ......................:
    Venituri extrabugetare a) de la bugetul de stat ............;
    Chirii baze sportive: b) din venituri extrabugetare .......;    NOTĂ:
    La indicatorii cu asterisc se prezintã liste nominale.
    Datele cuprinse în bilanţ sunt extrase din evidenţele federaţiilor sportive şi din evidenţele statistice şi contabile ale unitãţii de învãţãmânt.

                 Director, Contabil,
             ............... .............


    ANEXA 3
    la regulament

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    Unitatea de învãţãmânt: ..........
    Profesor/Antrenor: ...............
    Avizul medical: ..................
    Numãr de înregistrare: ......./data: ......

                                                              Se aprobã,
                                                              ----------
                                                               Director,
                                                              ...........

                               Domnule director,

    Subsemnatul, ........., elev la ........, localitatea ......, clasa ....., vã rog sã-mi aprobaţi înscrierea şi legitimarea ca elev sportiv la L.P.S. ......, disciplina ......, începând cu data de ...... .
    Mã angajez sã respect toate obligaţiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011.

    DATE PERSONALE:

    [] Data naşterii (ziua, luna, anul) ......, localitatea ......., domiciliul ........
    [] Certificat de naştere/B.I./C.I.: seria ..... nr. ....., eliberat(ã) la data de ...... de cãtre ......

    Numele şi prenumele pãrinţilor (susţinãtorilor legali):

    Tata: ..............,
    Mama: ...............
    Telefon acasã: ......, serviciu: ......

    Semnãtura elevului Semnãtura pãrintelui Semnãtura profesorului
      ............ .................... (antrenorului)
                                                    .....................

    Reconfirmarea înscrierii Semnãtura profesorului (antrenorului)

    ANUL ................... ..............
    ANUL ................... ..............
    ANUL ................... ..............
    ANUL ................... ..............
    ANUL ................... ..............

    ANEXA 4
    la regulament
                      Planul de învãţãmânt şi normativele
                           de constituire a grupelor

             - Unitãţi de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar -

                            PLAN-CADRU DE PREGĂTIRE

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Grupa │ Începãtori │ Avansaţi │ Performanţã │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Nr. de ore │ 4-6-8 │ 8-10-12 │ 12-14-16-18 │
│sãptãmânal │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

                                   NORMATIVE
                   privind numãrul de elevi în grupe, vârsta
                  şi durata de pregãtire potrivit nivelurilor
                                  de instruire

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ │ Nivelul de instruire │
│crt│Disciplina sportivã├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ │ ÎNCEPĂTORI │ AVANSAŢI │ PERFORMANŢĂ │
│ │ ├─────┬──────┬─────────┼─────┬──────┬─────────┼─────┬──────┬─────────┤
│ │ │Nr. │Vârsta│Durata │Nr. │Vârsta│Durata │Nr. │Vârsta│Durata │
│ │ │de │optimã│ de │de │optimã│ de │de │optimã│ de │
│ │ │elevi│(ani) │menţinere│elevi│(ani) │menţinere│elevi│(ani) │menţinere│
│ │ │în │ │ în │în │ │ în │în │ │ în │
│ │ │grupã│ │pregãtire│grupã│ │pregãtire│grupã│ │pregãtire│
│ │ │ │ │(nr. ani)│ │ │(nr. ani)│ │ │(nr. ani)│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┴─────────┤
│01.│ALPINISM/ESCALADĂ │ 12 │ 13-14│ 2-3 │ 10 │ 15-17│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│02.│ATLETISM │ 12 │ 10-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤Menţinerea │
│03.│BADMINTON │ 12 │ 9-11│ 2-3 │ 10 │ 12-16│ 2-3 │ 8 │elevilor în │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤grupele de │
│04.│BASCHET │ 16 │ 10-12│ 2-3 │ 14 │ 13-15│ 2-3 │ 12 │performanţã se │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤face pânã la │
│05.│BASEBALL │ 20 │ 10-12│ 2-3 │ 18 │ 13-15│ 2-3 │ 16 │absolvirea │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ciclului │
│06.│BOX │ 12 │ 13-14│ 2-3 │ 10 │ 15-17│ 2-3 │ 8 │superior al │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤învãţãmântului │
│07.│CANOTAJ │ 12 │ 13-14│ 2-3 │ 10 │ 15-17│ 2-3 │ 8 │liceal sau, │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤dupã caz, │
│08.│CICLISM │ 12 │ 13-14│ 2-3 │ 10 │ 15-17│ 2-3 │ 8 │pânã la │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤sfârşitul │
│09.│CULTURISM │ 12 │ 13-14│ 2-3 │ 10 │ 15-17│ 2-3 │ 8 │vârstei de │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤juniorat. │
│10.│DANS SPORTIV │ 16 │ 7-9 │ 2-3 │ 12 │ 10-14│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│11.│FOTBAL │ 22 │ 7-12│ 2-3 │ 20 │ 13-15│ 2-3 │ 18 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│12.│GIMNASTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARTISTICĂ FEMININĂ │ 12 │ 6-9 │ 2-3 │ 10 │ 10-12│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│13.│GIMNASTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARTISTICĂ MASCULINĂ│ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-13│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│14.│GIMNASTICĂ RITMICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SPORTIVĂ │ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-13│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│15.│GO │ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-14│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│16.│HALTERE │ 12 │ 10-13│ 2-3 │ 10 │ 14-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│17.│HANDBAL │ 18 │ 8-10│ 3-4 │ 16 │ 12-14│ 2-3 │ 14 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│18.│HOCHEI PE GHEAŢĂ │ 24 │ 8-12│ 3-4 │ 22 │ 13-16│ 2-3 │ 20 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│19.│HOCHEI PE IARBĂ │ 22 │ 8-12│ 3-4 │ 20 │ 13-16│ 2-3 │ 18 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│20.│ÎNOT │ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-13│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│21.│JUDO │ 12 │ 7-10│ 2-3 │ 10 │ 11-14│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│22.│KAIAC - CANOE │ 12 │ 12-14│ 2-3 │ 10 │ 15-17│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│23.│KARATE │ 12 │ 7-10│ 2-3 │ 10 │ 11-14│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│24.│LUPTE GRECOROMANE │ 12 │ 10-13│ 2-3 │ 10 │ 14-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│25.│LUPTE LIBERE │ 12 │ 9-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│26.│OINĂ │ 20 │ 10-12│ 2-3 │ 18 │ 13-15│ 2-3 │ 16 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│27.│ORIENTARE SPORTIVĂ │ 12 │ 10-12│ 2-3 │ 10 │ 13-15│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│28.│PATINAJ ARTISTIC │ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-13│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│29.│PATINAJ SINCRON │ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-13│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│30.│PATINAJ VITEZĂ │ 12 │ 8-10│ 3-4 │ 10 │ 11-13│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│31.│POLO PE APĂ │ 18 │ 8-10│ 2-3 │ 16 │ 11-14│ 2-3 │ 14 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│32.│RUGBY │ 22 │ 8-12│ 3-4 │ 20 │ 13-16│ 2-3 │ 18 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│33.│SANIE │ 10 │ 9-12│ 3-4 │ 8 │ 13-16│ 2-3 │ 6 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│34.│SĂRITURI ÎN APĂ │ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-13│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│35.│SCHI ALPIN │ 10 │ 5-10│ 4-5 │ 8 │ 11-14│ 3-4 │ 6 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│36.│SCHI BIATLON │ 12 │ 8-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│37.│SCHI - COMBINATA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NORDICĂ │ 12 │ 8-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│38.│SCHI FOND │ 12 │ 8-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│39.│SCHI ORIENTARE │ 12 │ 8-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│40.│SCHI SĂRITURI │ 10 │ 10-12│ 3-4 │ 8 │ 13-16│ 2-3 │ 6 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│41.│SCRIMĂ │ 12 │ 10-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│42.│SOFTBALL │ 20 │ 10-12│ 2-3 │ 18 │ 13-15│ 2-3 │ 16 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│43.│SPORT AEROBIC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GIMNASTICĂ AEROBICĂ│ 8 │ 6-9 │ 3-4 │ 6 │ 10-13│ 2-3 │ 4 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│44.│ŞAH │ 12 │ 6-10│ 3-4 │ 10 │ 11-14│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│45.│TAEKWONDO WTF │ 12 │ 7-10│ 2-3 │ 10 │ 11-14│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│46.│TENIS DE CÂMP │ 8 │ 6-8│ 3 │ 6 │ 9-12│ 3-4 │ 4 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│47.│TENIS DE MASĂ │ 12 │ 8-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│48.│TIR CU ARCUL │ 12 │ 8-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│49.│TIR PUŞCĂ/PISTOL │ 12 │ 10-12│ 3-4 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│50.│VOLEI │ 16 │ 8-12│ 3-4 │ 14 │ 13-16│ 2-3 │ 12 │ │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ │
│51.│YACHTING │ 12 │ 10-12│ 2-3 │ 10 │ 13-16│ 2-3 │ 8 │ │
├───┴───────────────────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴────────────────┤
│NOTĂ: │
│Promovarea grupelor/elevilor de la un nivel de instruire la altul se realizeazã, de regulã, │
│conform prevederilor planului de învãţãmânt. Elevii sportivi care depãşesc nivelul de │
│instruire cerut trebuie sã fie promovaţi în grupele de nivel superior. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                             PREVEDERI METODOLOGICE

    Stabilirea plajelor orare diferenţiate pentru acelaşi nivel de instruire sunt condiţionate de:
    a) specificul disciplinelor sportive;
    b) posibilitatea constituirii "piramidei de performanţã" la nivelul fiecãrei catedre/discipline sportive;
    c) normarea cadrelor didactice în funcţie de momentul angajãrii în club şi calitatea activitãţii desfãşurate.
    Soluţiile optime de încadrare/normare a profesorilor/antrenorilor, fãrã depãşirea numãrului de ore prevãzut de legislaţia în vigoare pentru instruirea practicã (16-18 ore), sunt urmãtoarele:
    a) 2-3 grupe de începãtori;
    b) o grupã de începãtori + o grupã de avansaţi;
    c) o grupã de începãtori + o grupã de performanţã;
    d) o grupã de înaltã performanţã.
    Grupele de performanţã, normate cu 18 ore, se pot constitui şi funcţiona numai dacã se îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) 40% din efectivul grupei este selecţionat în loturile naţionale, conform comunicãrii scrise primite de la federaţia sportivã respectivã;
    b) toţi componenţii grupei sunt şcolarizaţi în aceeaşi unitate de învãţãmânt, asigurându-li-se gratuit cazare, masã, asistenţã medicalã şi susţinãtoare de efort;
    c) orarul şcolar este armonizat cu programul de antrenament;
    d) existã bazã sportivã pentru realizarea întregului program de antrenament.

    ANEXA 5
    la regulament

    Unitatea de învãţãmânt: ......................
    Localitatea ........, judeţul ...............,
    str. ....... nr. ...., telefon ......, fax .........
    Numãr de înregistrare: ......./data: .........

                                                              Se aprobã.
                                                              ----------
                                                              Director,
                                                             ...........
                                                                L.S.
                                                         Semnãtura profesorului
                                                              ..........

                                   ANGAJAMENT

    Subsemnatul, ......, posesor al C.I. seria .... nr. ..., C.N.P. ....., eliberatã de ...... la data de ....., având domiciliul stabil în localitatea ....., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ...., judeţul ......, în calitate de pãrinte (tutore legal) al sportivei (sportivului) ......, legitimaţie nr. ...., posesor al C.I. seria ..... nr. ..., C.N.P. ......, eliberatã de ..... la data de ......, certificat de naştere nr. ..., eliberat de ...... la data de ......, sportiv (sportivã) la grupa ......, disciplina sportivã ......, a unitãţii de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar ...... din localitatea ......, str. ...... nr. ...., judeţul ......
    Faţã de sus-numita unitate de învãţãmânt şi recunoscându-ne capacitatea legalã pentru prezentul document, ne angajãm:
    ● fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv(ã) şi încã 2 ani competiţionali dupã terminarea perioadei de şcolarizare, va semna legitimarea pentru orice altã structurã sportivã din afara sistemului preuniversitar, numai cu acordul scris al conducerii unitãţii de învãţãmânt pentru care semnãm acest angajament;
    ● nerespectând prevederea anterioarã, ne obligãm, atât eu, cât şi fiul meu/fiica mea, sã suportãm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregãtirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toatã durata şcolarizãrii sportive.
    Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, pentru: unitatea de învãţãmânt, profesor-antrenor, pãrinte (tutore legal), sportiv(ã).

                  Semnãtura Semnãtura
          pãrintelui (tutorelui legal) sportivului (sportivei)
           ........................ .......................

                                --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016