Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv integrat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 octombrie 2011  de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv integrat    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv integrat

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 4 noiembrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat, denumit în continuare Regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea unitãţilor de învãţãmânt în care este organizat învãţãmânt cu program sportiv integrat şi completeazã Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 2
    Prezentul regulament se aplicã personalului de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, personalului de conducere, îndrumare, control, personalului didactic de predare şi instruire practicã, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor, pãrinţilor şi reprezentanţilor autoritãţilor locale care vin în contact cu unitatea de învãţãmânt.
    ART. 3
    (1) Învãţãmântul cu program sportiv integrat se organizeazã pentru elevii cu aptitudini într-o disciplinã sportivã, având ca scop obţinerea performanţelor sportive şi promovarea la loturile naţionale.
    (2) Învãţãmântul cu program sportiv integrat se organizeazã, potrivit legii, numai ca învãţãmânt de zi.
    (3) Prin planul-cadru, învãţãmântul cu program sportiv integrat asigurã pregãtirea aprofundatã a elevilor la disciplinele sportive pentru care au optat.
    (4) În sprijinul performanţei, unitãţile cu învãţãmânt sportiv pot sã fie organizate, pe cât posibil, dupã urmãtoarele variante: primar-gimnazial, gimnazial-liceal, primar-gimnazial-liceal.
    ART. 4
    (1) Învãţãmântul cu program sportiv integrat se organizeazã prin:
    a) unitãţi de învãţãmânt cu profil sportiv;
    b) clase cu profil sportiv în cadrul altor unitãţi de învãţãmânt.
    (2) În cadrul unitãţilor de învãţãmânt cu profil sportiv şi în cadrul unitãţilor de învãţãmânt care au clase cu profil sportiv se pot organiza cluburi sportive şcolare/secţii de club sportiv şcolar, care îşi desfãşoarã activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv suplimentar.
    ART. 5
    Unitãţile de învãţãmânt în care este organizat învãţãmântul cu program sportiv integrat funcţioneazã în baza legislaţiei generale şi specifice, actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prezentului regulament, deciziilor inspectoratelor şcolare şi a regulamentului intern al fiecãrei unitãţi de învãţãmânt.

    CAP. II
    Organizarea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat

    ART. 6
    Înfiinţarea, funcţionarea şi/sau desfiinţarea unitãţilor de învãţãmânt cu profil sportiv, respectiv a claselor cu profil sportiv din cadrul altor unitãţi de învãţãmânt sunt reglementate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi de prevederile prezentului regulament.
    ART. 7
    (1) În învãţãmântul cu program sportiv integrat primar şi gimnazial, elevii pot fi înscrişi numai în urma îndeplinirii cerinţelor de selecţie specifice.
    (2) În învãţãmântul cu program sportiv integrat liceal, elevii pot fi înscrişi numai cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare şi desfãşurare şi a calendarului admiterii în învãţãmântul liceal şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 8
    (1) Disciplina Pregãtire sportivã teoreticã se studiazã cu întreaga clasã, indiferent de specializare/specializãri.
    (2) Pregãtirea sportivã practicã se realizeazã pe clase, pe grupe, pe grupe valorice sau individual, potrivit nivelului de învãţãmânt, specificului fiecãrei discipline sportive, performanţelor elevilor, criteriilor de vârstã şi sex, astfel:
    a) pentru o singurã disciplinã sportivã, cu întreaga clasã, consideratã o grupã, fete şi/sau bãieţi, în limita numãrului maxim de locuri alocat unei clase;
    b) pentru o singurã disciplinã sportivã, pe douã grupe constituite pe criterii de sex, în limita numãrului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive şi în limita numãrului maxim de locuri alocat unei clase;
    c) pentru o singurã disciplinã sportivã, pe douã grupe valorice, fete şi/sau bãieţi, în limita numãrului de locuri minim/maxim specific disciplinei sportive şi în limita numãrului maxim de locuri alocat unei clase;
    d) pentru douã discipline sportive, pe douã grupe de fete şi/sau de bãieţi, în limita numãrului de locuri minim/maxim specific fiecãrei discipline sportive şi în limita numãrului maxim de locuri alocat unei clase;
    e) pentru mai mult de douã discipline sportive la o clasã, pe grupe de fete şi/sau de bãieţi, în limita numãrului de locuri minim/maxim specific fiecãrei discipline sportive şi în limita numãrului maxim de locuri alocat unei clase;
    f) pe grupe valorice, constituite din elevi proveniţi din douã sau mai multe clase, din cadrul aceluiaşi ciclu de învãţãmânt;
    g) individual şi/sau pe grupe constituite din 2-3 elevi atestaţi ca fiind membri ai loturilor sportive naţionale, ai echipelor divizionare sau din elevi care dispun de calitãţi morfologice de excepţie, solicitate de înalta performanţã la disciplina sportivã respectivã.
    (3) O grupã de studiu conţine minimum 10 elevi. Prin excepţie, inspectoratul şcolar poate aproba grupe şi grupe valorice, fiecare cuprinzând cel puţin 7 elevi.
    (4) În situaţii deosebite - abandon, îmbolnãviri sau accidentãri irecuperabile, transfer şcolar, alte situaţii - când nu existã posibilitatea completãrii imediate cu alţi elevi, clasele, grupele şi grupele valorice rãmase sub efectiv pot funcţiona pânã la sfârşitul anului şcolar, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (5) În orice situaţie se recomandã conducerii unitãţii de învãţãmânt sã respecte raportul optim dintre numãrul disciplinelor sportive, specificul acestora şi numãrul de elevi, pe de o parte, şi numãrul profesorilor, specializãrile acestora şi constituirea normelor didactice, pe de altã parte.
    ART. 9
    (1) Clasele "mozaic" sunt alcãtuite din elevi de la mai multe discipline sportive, pentru care nu a fost posibilã constituirea de grupe având numãrul minim de sportivi, prevãzut în reglementãrile legale în vigoare.
    (2) În cazul în care, pentru elevii din clasa "mozaic", unitatea de învãţãmânt are profesori cu specializãri corespunzãtoare, întreaga pregãtire teoreticã şi practicã de specialitate a elevilor se desfãşoarã, în mod obligatoriu, în unitatea şcolarã, cu aceste cadre didactice.
    (3) În cazul în care, pentru o parte sau pentru toţi elevii din clasa mozaic, unitatea de învãţãmânt nu are profesori cu specializãri corespunzãtoare, aceşti elevi vor efectua obligatoriu în unitatea şcolarã cele douã ore de pregãtire sportivã teoreticã şi 4 ore de pregãtire sportivã practicã. În cadrul celor 4 ore de pregãtire sportivã practicã se urmãreşte realizarea competenţelor specifice marcate cu asterisc în programele şcolare corespunzãtoare profilului sportiv. La sfârşitul fiecãrei luni, elevii vor aduce dirigintelui clasei documentele care atestã prezenţa la celelalte ore de pregãtire sportivã practicã de specialitate, efectuate la cluburile sportive şcolare sau la structurile sportive la care se pregãtesc.
    ART. 10
    Pregãtirea practicã de specialitate se realizeazã prin antrenamentul sportiv, care are o duratã de 90-100 de minute, echivalentul a douã ore în norma de predare.
    ART. 11
    În învãţãmântul primar şi gimnazial, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al cãror nivel valoric este de începãtori, de avansaţi şi/sau de performanţã.
    ART. 12
    În învãţãmântul liceal, clasele/grupele cu profil sportiv se pot constitui numai cu elevi al cãror nivel valoric este de avansaţi (II şi I) şi/sau de performanţã/înaltã performanţã.
    ART. 13
    Învãţãmântul sportiv se organizeazã pentru disciplinele sportive aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în urmãtoarele condiţii:
    a) bazã sportivã şi dotãri corespunzãtoare desfãşurãrii lecţiilor de pregãtire practicã de specialitate;
    b) profesori cu specializãri corespunzãtoare disciplinelor sportive pentru care se organizeazã învãţãmântul sportiv.
    ART. 14
    Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, unitãţile de învãţãmânt în care este organizat învãţãmânt cu program sportiv integrat se înscriu în Registrul sportiv şi se afiliazã la federaţiile sportive naţionale.

    CAP. III
    Managementul unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat

    ART. 15
    (1) Conducerea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat este asiguratã în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011.
    (2) La nivelul fiecãrei unitãţi de învãţãmânt cu program sportiv integrat din România funcţioneazã comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 16
    Consiliul profesoral şi consiliul de administraţie funcţioneazã conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar şi ale prezentului regulament.
    ART. 17
    Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive sau pe discipline sportive înrudite.
    ART. 18
    Unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat sunt conduse de un director şi/sau de unul sau mai mulţi directori adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
    ART. 19
    Directorul asigurã conducerea executivã a unitãţii de învãţãmânt cu program sportiv integrat, în conformitate cu responsabilitãţile şi atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare şi cu hotãrârile consiliului de administraţie şi ale consiliului profesoral.
    ART. 20
    Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite de cãtre director prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.

    CAP. IV
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat

    ART. 21
    (1) La clasele cu profil sportiv, pregãtirea sportivã practicã este predatã de profesori de educaţie fizicã şi sport cu specializare în disciplinele sportive pentru care sunt organizate clasele/grupele.
    (2) La clasele cu profil sportiv, pregãtirea sportivã teoreticã este predatã de profesori de educaţie fizicã şi sport, de regulã dintre cei care predau pregãtirea sportivã practicã.
    ART. 22
    (1) Pentru asigurarea asistenţei şi a controlului medical periodic privind participarea elevilor atât la competiţii, cât şi la lecţiile de pregãtire, unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat sunt obligate sã angajeze medici, de regulã cu specializarea medicinã sportivã, şi personal medical, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Pentru buna desfãşurare a activitãţii sportive de performanţã şi în limita posturilor alocate, în unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat se încadreazã şi se normeazã posturi specifice pe discipline sportive, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 23
    (1) Perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului didactic din unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat se realizeazã conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) Personalul didactic din unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federaţiile naţionale pe ramurã de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.

    CAP. V
    Evidenţa, proiectarea şi evaluarea activitãţii

    ART. 24
    Evidenţa activitãţii în unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat cuprinde totalitatea datelor referitoare la desfãşurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de secretariat şi contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 25
    (1) Activitatea din unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat se desfãşoarã pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale şi a documentelor de analizã şi de sintezã.
    (2) Documentele de identificare sunt:
    a) actul de înfiinţare a unitãţii de învãţãmânt;
    b) autorizaţia sanitarã de funcţionare;
    c) organigrama unitãţii de învãţãmânt;
    d) planul de învãţãmânt;
    e) planul de şcolarizare;
    f) certificatul de identitate sportivã.
    (3) Documentele manageriale sunt:
    a) documentele elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului care reglementeazã activitatea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat;
    b) regulamentul de ordine interioarã;
    c) proiectul de dezvoltare instituţionalã (3-5 ani);
    d) planul managerial anual;
    e) calendarul competiţional;
    f) proiectele de parteneriat;
    g) protocoalele de colaborare cu diferite instituţii;
    h) componenţa consiliului de administraţie;
    i) tematicile şedinţelor consiliului profesoral şi ale şedinţelor consiliului de administraţie;
    j) componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii;
    k) componenţa comisiilor metodice şi a catedrelor;
    l) componenţa şi atribuţiile comisiilor pe probleme specifice activitãţii;
    m) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice;
    n) criterii specifice pentru premierea cadrelor didactice şi sportivilor, conform legislaţiei în vigoare;
    o) fişa postului pentru fiecare angajat;
    p) contractele individuale de muncã pentru întregul personal;
    q) fişa de evaluare a activitãţii personalului;
    r) registrul de evidenţã a salariaţilor.
    (4) Documentele de analizã şi de sintezã sunt:
    a) registrul matricol cu evidenţa elevilor;
    b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi;
    c) raportul semestrial şi anual al activitãţii;
    d) dosarul cu documentele de transfer sportiv şi contracte încheiate;
    e) orarul activitãţilor didactice;
    f) condica de prezenţã;
    g) registrele de procese-verbale;
    h) registrul de inspecţie şcolarã;
    i) registrul unic de control;
    j) baza electronicã de date a unitãţii de învãţãmânt;
    k) registrul şcolar al performanţelor sportive.
    ART. 26
    Activitatea la nivelul catedrei se desfãşoarã pe baza registrului catedrei, care cuprinde:
    a) planul managerial al catedrei;
    b) evidenţa membrilor catedrei;
    c) încadrarea personalului didactic pe grupe şi nivele valorice;
    d) planificarea şi evidenţa activitãţilor metodice;
    e) evidenţa activitãţii de perfecţionare şi formare continuã;
    f) programa de pregãtire sportivã practicã, elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    g) criteriile specifice de selecţie şi de promovare a elevilor sportivi;
    h) orientarea metodicã, calendarul competiţional şi regulamentele federaţiei naţionale de specialitate, referitoare la activitatea sportivã a copiilor şi juniorilor;
    i) calendarul competiţional intern şi internaţional al catedrei;
    j) evidenţa participãrii elevilor la competiţii şi rezultatele obţinute;
    k) evidenţa nominalã a elevilor transferaţi sau cu dublã legitimare;
    l) evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale;
    m) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice;
    n) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţã.
    ART. 27
    (1) Profesorul de pregãtire sportivã practicã îşi desfãşoarã activitatea pe baza documentelor de proiectare didacticã şi a documentelor de evidenţã.
    (2) Documentele de proiectare didacticã sunt:
    a) planul de pregãtire pe ciclu de 4 ani;
    b) planul anual de pregãtire sportivã;
    c) planificãrile calendaristice;
    d) planul de pregãtire pe etapã;
    e) proiectele didactice/schiţele de lecţii;
    f) calendarul competiţional.
    (3) Documentele de evidenţã sunt:
    a) catalogul clasei/grupei;
    b) caietul profesorului antrenor;
    c) evidenţa participãrii la competiţii şi rezultatele obţinute;
    d) mãsurãtorile antropometrice ale elevilor sportivi;
    e) evidenţa normelor şi probelor de control periodic al elevilor şi a rezultatelor obţinute;
    f) evidenţa transferãrilor elevilor sportivi;
    g) evidenţa elevilor convocaţi la loturile naţionale;
    h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice;
    i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţã;
    j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.
    ART. 28
    (1) Evaluarea personalului didactic din unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.
    (2) Evaluarea activitãţii elevilor constã în analiza rezultatelor obţinute la probele de control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale.
    ART. 29
    Anual, pânã la data de 31 decembrie, unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat înainteazã inspectoratelor şcolare bilanţul activitãţii din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 1.
    ART. 30
    Planificarea şi evidenţa activitãţii didactice se realizeazã corespunzãtor normelor Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi specificului fiecãrei discipline sportive.
    ART. 31
    Volumul crescut al pregãtirii practice şi concursurile recomandã ca întregul proces didactic pentru clasele cu program sportiv sã se desfãşoare în prima parte a zilei.

    CAP. VI
    Pãrinţii - parteneri educaţionali

    ART. 32
    (1) Pãrinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învãţãmânt cu program sportiv integrat, în vederea realizãrii obiectivelor educaţionale şi a obiectivelor de performanţã sportivã.
    (2) Pãrinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca cel puţin o datã pe lunã sã ia legãtura cu profesorul antrenor al clasei/grupei pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor.
    (3) Pãrintele/Tutorele legal instituit sau susţinãtorul legal este obligat, conform legii, sã asigure frecvenţa şcolarã a elevului în învãţãmântul obligatoriu.
    ART. 33
    Comitetul de pãrinţi al clasei şi consiliul reprezentativ al pãrinţilor/asociaţia de pãrinţi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.

    CAP. VII
    Elevii unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat

    SECŢIUNEA 1
    Dobândirea şi exercitarea calitãţii de elev

    ART. 34
    (1) Elevii din unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat poartã denumirea de elevi-sportivi.
    (2) În învãţãmântul sportiv integrat primar şi gimnazial, calitatea de elev-sportiv se dobândeşte în urma îndeplinirii cerinţelor de selecţie specifice, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (3) În învãţãmântul sportiv integrat liceal, calitatea de elev-sportiv se dobândeşte astfel:
    a) în clasa a IX-a, prin admitere, conform prevederilor Metodologiei de admitere a elevilor în învãţãmântul de stat, sau prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar;
    b) în clasele a X-a-a XII-a, prin transfer, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.
    (4) Calitatea de elev-sportiv se exercitã prin frecventarea cursurilor, a lecţiilor de pregãtire sportivã practicã şi prin participarea la activitãţile existente în programul unitãţii de învãţãmânt cu program sportiv integrat.
    ART. 35
    Evidenţa prezenţei elevilor-sportivi se face la fiecare lecţie de curs sau lecţie de pregãtire sportivã practicã.
    ART. 36
    Unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat pãstreazã o evidenţã strictã a mişcãrii elevilor-sportivi atât în interiorul sistemului de învãţãmânt, cât şi în afara acestuia, evidenţã pe care o înainteazã Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului la sfârşitul fiecãrui an şcolar, conform formularului privind evidenţa mişcãrii absolvenţilor de învãţãmânt sportiv, prevãzut în anexa nr. 2.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Legitimarea şi transferarea elevilor-sportivi

    ART. 37
    (1) Elevii-sportivi înscrişi în clasele cu profil sportiv din cadrul unitãţilor de învãţãmânt cu profil sportiv sau din cadrul altor unitãţi de învãţãmânt care au clase cu profil sportiv depun la conducerea unitãţii de învãţãmânt cererea de legitimare (anexa nr. 3), dupã care sunt legitimaţi la secţiile sportive ale unitãţilor de învãţãmânt prin federaţiile naţionale pe ramurã de sport sau prin asociaţiile judeţene/ale municipiului Bucureşti de specialitate.
    (2) Retragerea elevilor-sportivi de la secţiile sportive se va face prin cerere scrisã şi înregistratã la unitatea de învãţãmânt.
    (3) Excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) fac elevii-sportivi de la clasele "mozaic", care pot rãmâne legitimaţi la cluburile sportive de provenienţã.
    ART. 38
    (1) La solicitarea scrisã a cluburilor de seniori, elevii-sportivi pot avea dublã legitimare, participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor.
    (2) Dubla legitimare se realizeazã anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramurã de sport şi al unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat, pe bazã de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimãri.
    ART. 39
    (1) Transferul elevilor-sportivi din secţiile sportive ale unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat se face pe baza reglementãrilor federaţiilor naţionale pe ramura de sport.
    (2) Transferul elevilor-sportivi între secţiile sportive ale unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat sau între acestea şi cluburile sportive şcolare ori universitare se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivã, pe o perioadã determinatã sau definitiv.
    (3) Transferul elevilor-sportivi de la secţiile sportive ale unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat la cluburile din afara sistemului de învãţãmânt se realizeazã numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadã determinatã de timp sau definitiv, cu acordul consiliului de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi dupã achitarea obligaţiilor financiare de cãtre clubul care solicitã transferul cãtre unitatea de învãţãmânt cu program sportiv integrat, respectându-se grilele de transfer stabilite de cãtre federaţiile naţionale pe ramurã de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unitãţii de învãţãmânt cu program sportiv integrat va negocia transferul. Unitatea de învãţãmânt cu program sportiv integrat la care a fost selecţionat şi pregãtit iniţial elevul-sportiv va beneficia de cota de transfer, în funcţie de numãrul de ani cât elevul-sportiv a fost înscris la aceasta.
    (4) Transferul elevilor-sportivi de la unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat la alte cluburi din sistemul de învãţãmânt sau din afara lui se realizeazã cu acordul unitãţii de învãţãmânt şi numai dacã familia elevului-sportiv îşi schimbã domiciliul în localitatea unitãţii solicitante.
    (5) Sumele de bani/Bunurile provenite din transferul elevilorsportivi se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 40
    Sportivii din secţiile unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat care nu mai frecventeazã o formã de învãţãmânt, dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste secţii pânã la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile legale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Drepturile şi obligaţiile elevilor-sportivi

    ART. 41
    (1) Pe lângã drepturile şi obligaţiile prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, elevii-sportivi din secţiile unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat au drepturi şi obligaţii specifice activitãţii sportive.
    (2) Elevii-sportivi din secţiile unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat au urmãtoarele drepturi, specifice activitãţii sportive:
    a) sã fie legitimaţi, în numele unitãţii de învãţãmânt, la federaţiile naţionale sportive;
    b) sã foloseascã echipamentul de reprezentare cu însemnele unitãţii de învãţãmânt;
    c) sã foloseascã în mod organizat şi gratuit baza sportivã, materialele, instalaţiile şi aparatele sportive;
    d) sã fie incluşi în loturile care participã la taberele de pregãtire sportivã, cantonamente/semicantonamente;
    e) sã primeascã alimentaţie de efort şi susţinãtoare de efort, conform legii;
    f) sã beneficieze de burse sportive şi alte forme de sprijin material, conform legii;
    g) sã fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute;
    h) sã reprezinte unitatea de învãţãmânt în competiţiile naţionale şi internaţionale;
    i) sã fie selecţionaţi în loturile naţionale şi în centrele olimpice;
    j) sã beneficieze de asistenţã şi controale medicale periodice, în conformitate cu prevederile legale;
    k) sã beneficieze de gratuitate sau preţuri reduse la manifestãri sportive;
    l) sã beneficieze de respectul personalului didactic şi al celorlalţi elevi pentru calitatea de a fi elevi-sportivi.
    (3) Elevii-sportivi din secţiile unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat au urmãtoarele obligaţii, specifice activitãţii sportive:
    a) sã manifeste devotament şi respect pentru prestigiul unitãţii de învãţãmânt, în orice împrejurare;
    b) sã înţeleagã, sã îşi însuşeascã şi sã îşi exprime demnitatea de elevi-sportivi în orice împrejurare, sã fie combativi în limitele regulamentului şi ale sportivitãţii în competiţii, oneşti, loiali, sã manifeste un comportament civilizat, o atitudine hotãrâtã faţã de abaterile celor din jur, modestie, onestitate, politeţe, disciplinã şi o bunã pregãtire profesionalã;
    c) sã frecventeze cu regularitate lecţiile de pregãtire sportivã practicã şi teoreticã;
    d) sã participe la acţiunile de pregãtire - cantonamente, semicantonamente - la care sunt convocaţi de conducerea şcolii;
    e) sã se pregãteascã temeinic, pentru a obţine performanţe din ce în ce mai mari;
    f) sã participe la competiţiile sportive la care sunt convocaţi de conducerea şcolii;
    g) sã poarte şi sã respecte însemnele unitãţii de învãţãmânt;
    h) sã cunoascã şi sã respecte normele eticii sportive;
    i) sã foloseascã şi sã pãstreze cu grijã materialele şi echipamentul sportiv încredinţat;
    j) sã cunoascã şi sã respecte regulamentele tehnice ale disciplinelor sportive la care se pregãtesc;
    k) sã cunoascã şi sã respecte normele pentru protecţia şi securitatea activitãţii specifice;
    l) sã cunoascã, sã îşi însuşeascã şi sã respecte normele igienico-sanitare ale activitãţii specifice;
    m) sã efectueze controalele medicale periodice;
    n) sã respecte prevederile angajamentului încheiat cu conducerea unitãţii de învãţãmânt;
    o) sã nu foloseascã substanţe neaprobate pentru creşterea artificialã a randamentului sportiv;
    p) sã cunoascã şi sã manifeste atitudinea de fair-play.
    q) sã nu foloseascã substanţe interzise care pot îmbunãtãţi performanţa sportivã;
    r) sã respecte regulamentul intern şi regulamentele Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    s) sã încheie contracte şi angajamente (anexa nr. 4) la momentul legitimãrii sportivului cu unitatea de învãţãmânt.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Sancţiuni

    ART. 42
    (1) Pe lângã sancţiunile prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, pentru elevii-sportivi din secţiile unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat se pot acorda şi sancţiuni specifice activitãţii sportive.
    (2) Elevilor-sportivi din secţiile unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat li se pot aplica urmãtoarele sancţiuni, specifice activitãţii sportive:
    a) ridicarea temporarã sau definitivã a unora dintre drepturile prevãzute la art. 41 alin. (2);
    b) transferarea la clase cu alt profil de învãţãmânt, în condiţiile în care nu manifestã interes pentru creşterea performanţelor sportive proprii, cu respectarea prevederilor regulamentare;
    c) transferarea la clase cu alt profil de învãţãmânt, dacã recidiveazã în nerespectarea prevederilor prezentului regulament, cu respectarea prevederilor regulamentare;
    d) suportarea valorii daunelor materiale produse unitãţii de învãţãmânt, dacã s-a probat cã vina le aparţine.

    CAP. VIII
    Baza materialã şi finanţarea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat

    ART. 43
    (1) Pentru buna desfãşurare a activitãţii, secţiile sportive din cadrul unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat beneficiazã de baze sportive proprii şi de dreptul de acces în bazele sportive care aparţin celorlalte unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat, prioritar şi în mod gratuit, dupã desfãşurarea activitãţilor de educaţie fizicã şi sport ale unitãţilor de învãţãmânt respective.
    (2) Unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat pot închiria, în limita fondurilor disponibile, şi alte baze sportive.
    ART. 44
    În cadrul unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat pot funcţiona, cu respectarea prevederilor legale, internate/microhoteluri şi cantine şcolare/restaurante pentru elevii-sportivi.
    ART. 45
    (1) Finanţarea legatã de desfãşurarea procesului didactic de pregãtire sportivã, competiţii, tabere, cantonamente, procurarea de materiale şi echipament sportiv, acordarea de premii şi indemnizaţii, chirii, transport, arbitraje, asistenţã şi control medical etc. se va asigura de cãtre instituţiile abilitate în acest sens, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat pot încheia contracte cu finanţatori, persoane fizice sau juridice române sau strãine, în sensul susţinerii financiare sau materiale a secţiilor sportive proprii şi a elevilor-sportivi.
    ART. 46
    În vederea reducerii cheltuielilor, a creşterii siguranţei, precum şi a facilitãrii obţinerii de venituri proprii, inspectoratele şcolare acordã întregul sprijin conducerilor unitãţilor cu învãţãmânt sportiv, în vederea dotãrii cu mijloace de transport proprii, prin transferuri, donaţii, cumpãrãri etc.
    ART. 47
    Respectând cadrul legal, unitãţile de învãţãmânt sportiv pot desfãşura activitãţi prin care sã îşi constituie un buget propriu de finanţare, prin organizarea pentru terţi de activitãţi de iniţiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unitãţile de învãţãmânt respective, precum şi alte activitãţi în scopul autofinanţãrii, în condiţiile legii.

    CAP. IX
    Protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, respectarea normelor igienico-sanitare

    ART. 48
    (1) La începutul fiecãrui semestru al anului şcolar, în unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat se constituie comitete pentru sãnãtatea şi securitatea muncii şi comisii pentru paza şi stingerea incendiilor. Preşedinţii acestora se numesc prin decizii ale directorului unitãţii de învãţãmânt.
    (2) Comisiile prevãzute la alin. (1) asigurã instruirea şi controleazã aplicarea normelor legale şi cunoaşterea acestora de cãtre personalul didactic, personalul nedidactic şi auxiliar şi elevii-sportivi, pe bazã de semnãturã.
    (3) Personalul de predare asigurã instruirea elevilor-sportivi cu privire la regulile şi normele de securitate/protecţia muncii şi controleazã starea de funcţionare a tuturor aparatelor şi instalaţiilor sportive.
    ART. 49
    (1) Controlul medical al elevilor-sportivi este obligatoriu şi se efectueazã semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Profesorii antrenori şi pãrinţii/tutorii legali rãspund de efectuarea controlului medical al elevilor-sportivi.
    (3) Elevii-sportivi care nu prezintã dovada efectuãrii controlului medical periodic nu pot participa la orele de pregãtire sportivã practicã.
    ART. 50
    (1) Conducerile unitãţilor cu învãţãmânt sportiv sunt obligate sã ia toate mãsurile pentru asigurarea şi garantarea securitãţii transportului elevilor-sportivi la competiţii.
    (2) Cadrele care însoţesc elevii-sportivi sunt obligate sã manifeste grijã, exigenţã şi vigilenţã maximã privind securitatea acestora, pe toatã perioada transportului.
    (3) Pe perioada transportului, elevii-sportivi îşi asumã întreaga responsabilitate pentru nerespectarea cu stricteţe a mãsurilor de siguranţã impuse de cadrele însoţitoare.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 51
    În cadrul unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calitãţii îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 52
    Personalul didactic de predare din învãţãmântul cu program sportiv integrat convocat de federaţiile sportive de specialitate în loturile naţionale beneficiazã de rezervarea catedrei pentru perioada solicitatã. Drepturile salariale vor fi achitate de cãtre solicitant.
    ART. 53
    Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competiţii sportive oficiale şi neoficiale şi pentru alte activitãţi educative extraşcolare, desfãşurate în ţarã şi în strãinãtate, unitãţile de învãţãmânt cu program sportiv integrat pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.
    ART. 54
    Activitãţile specifice desfãşurate de cãtre personalul de predare în zilele de sâmbãtã şi duminicã pot fi introduse în norma didacticã.
    ART. 55
    (1) Indiferent de nivelul de învãţãmânt, în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea admiterii, elevii declaraţi admişi, împreunã cu pãrinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora, încheie cu conducerile unitãţilor de învãţãmânt un angajament. Excepţie fac elevii declaraţi admişi la discipline sportive pentru care unitatea de învãţãmânt nu deţine certificat de identitate sportivã.
    (2) Angajamentul prevãzut la alin. (1) priveşte obligaţiile elevilor şi ale pãrinţilor/tutorilor legal instituiţi ai acestora faţã de unitãţile cu învãţãmânt sportiv, în momentul când aceştia solicitã transferul sportiv la structurile sportive aflate în afara sistemului de învãţãmânt preuniversitar.
    (3) Refuzul încheierii angajamentului prevãzut la alin. (1) de cãtre elevii şi pãrinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora conduce la transferarea elevilor respectivi la clase cu alte profiluri din aceeaşi unitate sau la alte unitãţi de învãţãmânt, în condiţiile prevãzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar.
    (4) Angajamentul este prevãzut în anexa nr. 4.
    ART. 56
    Unitãţile cu învãţãmânt sportiv sunt obligate sã aibã semne distinctive proprii: firmã, drapel, sigiliu, culori, fanion, ecuson, insignã, imprimate cu antet, postere, bannere, alte obiecte personalizate.
    ART. 57
    În fiecare an, pânã la data de 31 decembrie, toate unitãţile cu învãţãmânt sportiv sunt obligate sã înainteze, prin poştã, inspectorului de specialitate din Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii bilanţul activitãţilor specifice, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
    ART. 58
    (1) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã toate celelalte acte normative elaborate anterior de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului cu privire la organizarea şi funcţionarea unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, administrativã, civilã sau penalã, dupã caz.
    ART. 59
    (1) Personalul didactic de predare, profesori de educaţie fizicã şi sport cu specializare în disciplinele sportive, care îşi desfãşoarã activitatea şi în perioada vacanţelor şcolare cu clasele/grupele de performanţã din unitãţile de învãţãmânt sportiv integrat beneficiazã de concediu de odihnã conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Concediile se acordã la cererea personalului didactic, se discutã şi se aprobã în consiliul de administraţie şi se aduc la cunoştinţa, în scris, a întregului personal al unitãţii de învãţãmânt.
    ART. 60
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.

    ANEXA 1    Unitatea de învãţãmânt: ...................
    Localitatea ........., judeţul ............
    Str. ....................... nr. ..........
    Telefon ............, fax. ................

    Numãr de înregistrare: ......./data: ......


                                    BILANŢUL
                       activitãţii unitãţii de învãţãmânt

                         - anul calendaristic ...... -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Indicatori statistici Total/Club (Nr.) Total pe discipline
                                                               sportive (Nr.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Elevi-sportivi înscrişi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Elevi-sportivi legitimaţi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Elevi-sportivi clasificaţi (categoriile I, II, III, maeştri*)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Elevi-sportivi care şi-au încheiat pregãtirea sportivã în unitatea de
    învãţãmânt cu program sportiv integrat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. *Elevi-sportivi transferaţi la cluburi de seniori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. *Elevi-sportivi selecţionaţi în loturile naţionale (juniori, tineret,
    seniori)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. *Elevi-sportivi cu dublã legitimare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. *Rezultate în competiţii internaţionale: europene, mondiale, olimpice
    (juniori, tineret, seniori)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. *Recorduri: cadeţi, juniori, tineret, seniori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. *Elevi-sportivi campioni naţionali: copii, juniori, tineret, seniori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Participãri în campionatul naţional: copii, juniori, tineret, seniori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Sãli sportive/Bazine de înot proprii: numãr şi grad de uzurã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Terenuri sportive proprii: numãr şi grad de uzurã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Mijloace de transport în comun proprii (funcţionale)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Inventarul aparaturii, instalaţiilor şi echipamentelor sportive
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Bugetul:
Cheltuieli de personal Total: ............................
Cheltuieli materiale Total: ............................
Venituri extrabugetare Total: ............................
Chirii baze sportive: a) de la bugetul de stat ..........
                                  b) din venituri extrabugetare .....


    NOTE:
    La indicatorii cu asterisc se prezintã liste nominale.
    Datele cuprinse în bilanţ sunt extrase din evidenţele federaţiilor
sportive şi din evidenţele statistice şi contabile ale unitãţii de învãţãmânt.

      Director, Contabil,
      ............. .............    ANEXA 2    Unitatea de învãţãmânt: ...................
    Localitatea ........., judeţul ............
    Str. ....................... nr. ..........
    Telefon ............, fax. ................
    Numãr de înregistrare: ......./data: ......


                                    EVIDENŢA
                  mişcãrii absolvenţilor de învãţãmânt sportiv

                            - anul şcolar ........ -

┌────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele│Disciplina│ Structura│ Valoarea │ Admis la │
│crt.│ │ sportivã │ sportivã │transferului│universitatea/│
│ │ │practicatã│ unde a │ │ facultatea │
│ │ │ │ fost │ │ │
│ │ │ │transferat│ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ n │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────────┘

    Director, Secretar,
    ........... ............    ANEXA 3

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    Unitatea de învãţãmânt: .........................
    Profesor/Antrenor: ..............................
    Avizul medical: .................................
    Numãr de înregistrare: ............../data: .....

                                                                   Se aprobã
                                                                   ---------
                                                                   Director,
                                                                 .............

                               Domnule director,

    Subsemnatul, ......., elev la ...... din localitatea ......., clasa ....., vã rog sã îmi aprobaţi înscrierea şi legitimarea ca elev-sportiv la unitatea de învãţãmânt (se trece denumirea conform certificatului de identitate sportivã) ......., disciplina ......, începând cu data de .......
    Mã angajez sã respect toate obligaţiile ce îmi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt cu program sportiv integrat, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011.

    Date personale:
    [] Data naşterii (ziua, luna, anul) ......, localitatea ......, domiciliul ......
    [] Certificat de naştere/B.I./C.I.: seria .... nr. ....., eliberat(ã) la data de ..... de cãtre ......

    Numele şi prenumele pãrinţilor (susţinãtorilor legali):
    Tata: ...................,
    Mama: ...................
    Telefon acasã: .........., serviciu: ...........

   Semnãtura elevului Semnãtura pãrintelui Semnãtura profesorului
                                                        (antrenorului)
    ................. .................... ......................


    RECONFIRMAREA ÎNSCRIERII SEMNĂTURA PROFESORULUI
                                               (ANTRENORULUI)
    ANUL .................. .......................
    ANUL .................. .......................
    ANUL .................. .......................
    ANUL .................. .......................
    ANUL .................. .......................

    ANEXA 4

    Unitatea de învãţãmânt: ...................
    Localitatea ........., judeţul ............
    Str. ....................... nr. ..........
    Telefon ............, fax. ................
    Numãr de înregistrare: ......./data: ......

                                                             Se aprobã
                                                             ---------
                                                             Director,
                                                           ............

                                                               L.S.
                                                       (semnãtura profesorului)

                                   ANGAJAMENT

    Subsemnatul, ........, posesor al C.I. seria... nr. ....., eliberat de ....... la data ......, C.N.P. ......, având domiciliul stabil în localitatea ......, str. ......, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ......, judeţul ......, în calitate de pãrinte/tutore legal al sportivei (sportivului) ......, legitimaţie nr. ..., posesor al C.I. seria .... nr. ......, eliberat de ....... la data ......, C.N.P. ....., certificat de naştere nr. ..., eliberat de ......, la data ......, sportiv (sportivã) la grupa ......, disciplina sportivã ......., a unitãţii de învãţãmânt sportiv integrat ......, din localitatea ......, str. ...... nr. ...., judeţul.....,
    faţã de sus-numita unitate de învãţãmânt şi recunoscându-ne capacitatea legalã pentru prezentul document, ne angajãm:
    1. fiul (fiica) meu/mea, pe perioada cât este sportiv(ã) şi încã 2 ani competiţionali dupã terminarea perioadei de şcolarizare va semna legitimarea pentru orice altã structurã sportivã din afara sistemului preuniversitar numai cu acordul scris al conducerii unitãţii de învãţãmânt pentru care semnãm acest angajament;
    2. în cazul nerespectãrii prevederii prevãzute la pct. 1, ne obligãm, atât eu, cât şi fiul (fiica) meu/mea, sã suportãm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregãtirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toatã durata şcolarizãrii sportive.
    Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru unitatea de învãţãmânt, profesorul antrenor, pãrinte/tutore legal şi sportiv(ã).

      Pãrinte/Tutorele legal Sportiv(ã),
      ...................... ...............
          (semnãturã) (semnãturã)

                                     --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016